12-A. Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) TEST. 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-A. Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) TEST. 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 -A K 1 Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? A) Deneme-yanılma yöntemini kullanmışlardır. B) aptıkları çalışmalar kimya biliminin gelişmesine yardımcı olmuştur. C) Bazı hastalıkların tedavisinde bitkilerden faydalanmışlardır. D) Sistematik çalışmalar yapıp bilimsel metotlar kullanmışlardır. E) Günümüzde deneylerde kullanılan bazı araç ve gereçleri keşfetmişlerdir. A) Cam B) Naylon C) Barut D) Nitrik Asit E) Kükürt 2. I. Barutun keşfi II. Camın bulunması III. Plastiğin bulunması IV. Damıtma işleminin bulunması verilen ifadelerden hangileri simyacıların kimya bilimine katkılarındandır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 5. Simyacılar için verilen; I. Değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmış lardır. II. Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırken bir çok has talığı tedavi etmişlerdir. III. Deneme - yanılma yoluyla pek çok önemli madde leri bulmuşlardır. ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II 3. Aristoya göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı elemente ait olamaz? A) Scak ı - Islak B) Scak ı - Kuru C) Soğuk - Sıcak D) Soğuk - Kuru E) Soğuk - Islak 6. Su Demir Civa Tuz Kalay ukarıda verilen maddelerden kaç tanesi sembollerle gösterilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Î

2 1 -A Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) 7. Katı halde elektrik akımını ileten bir madde için; I. Sembolle gösterilir. II. Sabit basınç altında belirli erime ve kaynama noktası vardır. III. Fiziksel olarak daha basit maddelere ayrılır. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? 10. Aşağıda verilen maddelerin hangisinde gösterim şeklinde yanlışlık yapılmıştır? Madde Gösterim A) Ne Formül B) H 2 Formül C) Fe Sembol D) CO Formül E) K Sembol 8. Kütle Z ukarıdaki grafiğe göre, saf, ve Z sıvıları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı hacimde alındıklarında kütlesi en fazla olan maddesidir. B) Aynı kütlede alındıklarında hacmi en büyük olan maddesidir. C) Özkütlelerine bakılarak ayırt edilebilirler. D) ve den oluşan homojen karışımın özkütlesi Z maddesinin özkütlesinden küçüktür. E) Aynı hacimlerde Z maddesinin kütlesi maddesinden büyüktür. Hacim 11. Aşağıda verilenlerden hangisi formülle gösterilebilen bir elementtir? A) Bakır B) Demir C) Civa D) Oksijen E) Helyum. I. Zaç yağı - H SO 2 4 II. Tuz ruhu - NaCl III. Kezzap - HNO 3 IV. Kıbrıs taşı - FeSO 4 ukarıda yaygın adı verilen maddelerden hangileri formülleriyle doğru eşleştirilmiştir? 9. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin her üç hali için ayırt edici bir özelliktir? A) alnız I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV A) Genleşme katsayısı B) Özkütle C) Erime ısısı D) Esneklik katsayısı E) Buhar basıncı Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO :: Puan : :...

3 -A K 2 Kimyanın Gelişimi - II ( Simya ve Madde Bilgisi ) 1. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların kimya bilimine aktardığı bulgulardan biri değildir? A) Sülfürik asitin sentezlenmesi B) Esans üretimi C) Deri boyama D) Alaşımların eldesi E) Protonun keşfi 2. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi katılar için ayırt edici bir özellik iken gazlar için değildir? 6. Saf, ve Z maddelerinin aynı koşullarda bazı özellik leri tabloda _ + i artı ve (-) eksi işareti ile verilmiştir. Z Elektrik iletkenliği + Esneklik katsayısı + Genleşme katsayısı + + Kaynama noktası + A) Özkütle B) Genleşme katsayısı C) Çözünürlük D) Özısı E) Özhacim 3. I. Simyacılar değersiz metalleri altına çevirmeye çalışmışlardır. II. Simya ile uğraşanlara alşimist denir. III. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmış - lardır. IV. Simya sistemli bir şekilde ilerler. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve III C) I,II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 4. Aşağıdakilerden hangisi molekül yapılı element örneğidir? I. maddesi sıvıdır. II. maddesi metal olabilir. III. Z maddesi genleşmez. A) alnız II B) I ve II C) I ve III 7. ve Z sıvıları birbiri içinde çözünürken sıvısı bu iki sıvıda da çözünmemektedir. Bu sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki dx 2 dy = dz şeklindedir. Bu sıvılardan oluşan karışımın görünümü;... -Z -Z -Z A) Demir B) Su C) Karbonmonoksit D) Hidrojen gazı E) Helyum 5. Ölümsüzlük iksirini bulma arayışlarına denir. Deneme-yanılmaya dayalıdır. Sistematik değildir. ukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kavramdan hangisi ile ilişkilidir? verilenlerden hangileri gibi olabilir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 8. Aşağıda verilenlerden hangisi Aristo nun dört temel element kabul ettiği maddelerden biri değildir? A) Alşimi B) İyotrokimya C) Filojiston D) Terra pinguis E) Kemiatri A) Oksijen B) Ateş C) Toprak D) Su E) Hava Î

4 2 -A Kimyanın Gelişimi - II ( Simya ve Madde Bilgisi ) 9. Saf katısına ait özkütle-zaman grafiği yanda Özkütle verilmiştir. 11. Özellik Madde Z I II III Buna göre maddesinin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama süresince sıcaklık Farklı cinste atom A) B) Sıcaklık Sıcaklık I II III I II III C) D) Sıcaklık Sıcaklık Tabloda, ve Z maddelerinin sabit basınçta bazı özellikleri verilmiştir. I. metal olabilir. II. saf maddedir. III. Z karışımdır. yargılarından hangileri doğrudur? I II III I II III E) Sıcaklık I II III 10. Aynı cins moleküllerden oluşan maddelerle ilgili; A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve II. İdeal pistonlu bir kapta bulunan gaz örneğinin üzerine sabit sıcaklıkta bir miktar daha aynı gazdan ilave ediliyor. Buna göre bu değişim ile ilgili olarak çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Özkütle A) B) Kütle Hacim I. Homojen yapıda olma II. Farklı türde atom içerme III. Sabit basınç altında sabit sıcaklıkta hal değiştirme C) Özkütle D) Kütle yargılarından hangileri kesin doğrudur? Hacim Sıcaklık D) II ve III E) alnız III E) Özhacim Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO ::... Puan : :...

5 -A K 3 Kimyanın Gelişimi - III ( Simya ve Madde Bilgisi ) 1. Fiziksel ve kimyasal tepkimelerde kütlenin korunu mu kanununu...i... bulmuştur. Proust...II... yasasını bulmuştur. Katlı oranlar yasasını...iii... bulmuştur. yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 4. I. CH 2 2- CH 6 6 II. HSO 2 4- H2SO3 III. NO - NO yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz? I II III A) Lavoisier Sabit oranlar John Dalton B) Lavoisier Katlı oranlar John Dalton C) John Dalton Sabit oranlar Lavoisier D) Guy-Lussac Birleşen hacimler John Dalton E) John Dalton Birleşen hacimler Lavoisier A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi Sabit Oranlar asasına uyar? A) Tuzlu-su B) Kolonya C) Su D) Helyum E) Şerbet 5. 5 gram kalsiyum (Ca) ve 1,6 gram oksijen (O) alınarak tam verimle CaO elde ediliyor. I. 1 gram kalsiyum artar. II. 5,6 gram bileşik oluşur. III. Elementlerin kütlece birleşme oranı 5 dir. 2 yargılarından hangileri doğrudur? _ Ca: 40, O: 16i 3. 8 er gram ve elementlerinin tepkimesinden 15 gram 2 bileşiği oluşurken 1 gram artıyor. Buna göre elementlerin mol kütleleri oranı a k kaçtır? 6. Eşit kütlede Al ve O 2 alınarak en fazla 10,2 gram Al 2 O 3 elde ediliyor. Buna göre, hangi elementten kaç gram artar? _ Al: 27, O: 16i A) 1 B) 8 7 C) 7 8 A) 0,6 gram Al B) 0,6 gram O 2 C) 1 gram Al D) 4 7 E) 7 4 D) 1 gram O 2 E) 0,4 gram O 2 Î

6 3 -A Kimyanın Gelişimi - III ( Simya ve Madde Bilgisi ) 7. Aynı koşullarda 50 cm 3 2 gazı ile 0 cm 3 2 gazının tepkimesinden 60 cm 3 ürün oluşurken 20 cm 3 2 gazı artıyor. Buna göre, bu tepkime aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) $ 2 2 B) $ 22 C) 2+ 2 $ 2 D) $ 24 E) $ NO 2 ve N 2 O x bileşiklerindeki x değerini bulmak için, I. Oksijenler arası katlı oran II. Elementlerin atom ağırlıkları III. Bileşiklerin kütleleri niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) alnız II gram Fe ve 15 gram O 2 elementlerinden en fazla kaç gram Fe 2 O 3 elde edilir? _ Fe: 56, O: 16i A) 30 B) 40 C) 50 D) 55 E) gram magnezyum elementi ile 16 gram oksijen gazının tepkimesinden 40 gram bileşik oluşur gram magnezyum elementi ile 32 gram oksijen gazının tepkimesinden 56 gram bileşik oluşur. I. Oluşan bileşiklerin formülleri farklıdır. II. Her iki tepkimede de kütle korunur. III. Eşit kütlede magnezyum ile birleşen 1. bileşikteki oksijenin 2. bileşikteki oksijene oranı 1 dir. 2 yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız II B) alnız III C) I ve II 11. CaCO3 + 2HCl $ CaCl2 + CO2 + HO 2 > < > : < g 73, g 11, 1g 44, g 18, g Reaksiyonda oluşan ve harcanan maddelerin kütleleri gösterilmiştir. Buna göre, tepkimeye giren CaCO 3 kaç gramdır? A) 6,2 B) 8,4 C) 10 D),1 E) 24,6. ve elementlerinden oluşan bir bileşikteki ve elementlerinin kütlece birleşme oranı = 7 tür. 4 Buna göre, 44 gram bileşik oluşturmak için kullanılan ve miktarları seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) 14 8 Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO :: Puan : :...

7 -A K 4 Kimyanın Gelişimi - IV ( Kimyanın Temel Kanunları 2 ) 1. Bir öğrenci 54 gram Alüminyum tartarak ağzı açık bir kapta uzun bir süre bekletiyor. 3 ay sonra yeniden tarttığında kütlesinin 102 gram olduğunu görüyor. Bu deneyle ilgili olarak, I. Kimyasal değişme gerçekleşmiştir. II. Tepkimede kütle korunmuştur. III. 48 gram O 2 tepkimeye girmiştir. 4. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin bileşenleri arasında sabit bir oran yoktur? A) Süt B) Etil alkol C) Tuz D) Amonyak E) Karbondioksit _ Al: 54, O: 16i 2. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oran aranmaz? A) CaO- CaO 2 B) CH 3 8- CH 2 6 C) N2O- NO2 D) HClO4- HClO3 E) PbO PbO 2-5. (gram) (gram) ve elementlerinden oluşan iki bileşiğin kütleleri tabloda belirtilmiştir. Buna göre I. bileşiğin formülü 2 ise II. bileşiğin formülü nedir? 28 A) B) 2 C) 3 D) 3 2 E) Aynı koşullarda 2 hacim N 2 ile 3 hacim O 2 gazları birleşerek 2 hacim Z gazını oluşturuyorlar. Buna göre, Z gazının formülü hangisinde doğru verilmiştir? A) NO B) NO 2 C) NO 2 3 D) NO 2 4 E) NO Eşit kütlede Ca ve Br 2 kullanılarak 20 gram CaBr 2 elde ediliyor. Tepkime normal koşullarda gerçekleştiğine göre, I. Tepkime sonunda kapta 20 gram madde bulunur. II. Kullanılan kalsiyum (Ca)10 gramdır. III. Artan madde gramdır. _ Ca: 40, Br: 80i A) alnız I B) alnız III C) I ve II Î

8 4 -A Kimyanın Gelişimi - IV ( Kimyanın Temel Kanunları 2 ) 7. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde elementinin kütlece yüzdesi en fazladır? 10. Fe Kütlesi (g) A) O B) O 2 C) O 2 D) O 2 3 E) O 2 5 Bir demir oksit bileşiğini oluşturan Fe ve O 2 nin kütle değişimi grafikte verilmiştir. Grafikte verilenlere göre; O kütlesi (g) 2 8. ve elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğin II 54 kütlesinin içerdikleri in kütlesi ile değişimi grafikte I verilmiştir Buna göre, I. bileşiğin formülü 2 ise II. bileşiğin formülü nedir? A) B) 2 C) 2 3 D) 4 E) 2 5 I. 14 gram demir tepkimeye girmiştir. II. Oluşan bileşik 26 gramdır. III. Bileşiğin formülü Fe 2 O 3 şeklindedir. _ Fe: 56, O: 16i 11. Proust, bir bileşikteki elementlerin kütlelerini ne kadar değiştirirse değiştirsin sonuçta bileşikteki elementlerin oranlarını hep belli bir sayı olarak bulmuştur. ukarıda açıklaması verilen yasa aşağıdakilerden hangisidir? A) Kütlenin korunumu yasası B) Sabit oranlar yasası C) Katlı oranlar yasası D) Birleşen hacimler yasası E) Avogadro yasası 9. 2 bileşiğinin kütlece %50 si ise, 2 3 bileşiğindeki sabit kütle oranı d m m nkaçtır? A) 2 B) 3 C) D) 4 E) y. 5 gram Ca kullanılarak en fazla kaç gram CaS bileşiği elde edilir? _ Ca: 40, S: 32i A) 4 B) 5 C) 8 D) 9 E) 10 Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO :: Puan : :...

9 -A K 5 Kimyanın Gelişimi V ( Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar - 1 ) 1. Aynı koşullarda bulunan ağzı açık iki kaptan birincisine A, ikincisine B sıvısı eşit kütlede konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra A sıvısının kütlesinin B sıvısının kütlesinden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Buna göre, I. B sıvısının uçuculuğu daha fazladır. II. A sıvısının buharlaşma ısısı daha fazladır. III. Moleküller arası çekim güçleri arasındaki ilişki A 2 B şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? 2. Erime Kaynama Tabloda, ve Z mad madde o o noktası ( C ) noktası ( C ) delerinin erime ve kayna ma noktaları _ o Ci veril miştir Z - 28 Buna göre,, ve Z ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Oda koşullarında üçüde farklı fiziksel haldedir. B) Z nin gaz olduğu bir sıcaklıkta te gazdır. C) Z nin sıvı olduğu sıcaklık aralığında bir kez hal değiştirir. D) nin sıvı olduğu her sıcaklık aralığında Z de sıvıdır. E) 92 o C den büyük sıcaklıklarda tüm maddeler gaz haldedir. 4. Katı haldeki bileşiğinin ısıtılmasına ait sıcaklıkzaman grafiği verilmiştir Sıcaklık I II III IV Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I. bölgede taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artar. B) II. bölgede madde katı-sıvı karışımı halindedir. C) III. bölgede madde I. bölgeye göre daha düzensiz haldedir. D) IV. bölgede buharlaşma başlar. E) II. ve IV. bölgede taneciklerin potansiyel enerjisi artar. 5. Aşağıdaki olaylardan hangisi moleküller arası çekim kuvvetleriyle açıklanamaz? A) Çamaşırların güneşli havada kuruması B) Kapalı kaptaki gazın serbest bırakılınca yayılması C) Ağzı açılan parfümün odaya yayılması D) Giysilerin arasına konulan naftalinin bir süre sonra kaybolması E) Soğuk şişenin dış yüzeyinde damlacıklar oluşması 3. Su molekülleri arasındaki itme-çekme kuvvetleri hangi durumda en zayıftır? A) Su buharı B) Musluk suyu C) Buz D) Tuzlu-su E) Şekerli su 6. Aşağıdakilerden hangisi NK da suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında iki kez hal değiştirir? Erime sıcaklığı _ o Ci Kaynama sıcaklığı _ o Ci A) B) C) 81 D) E) Î

10 5 -A Kimyanın Gelişimi V ( Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar 7. Madde Tabloda saf, ve Z maddelerinin bazı sıcaklıktaki fiziksel halleri verilmiştir Buhar basıncı (atm) Saf, ve Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir Sıcaklık ( C) I. in kaynama noktası en yüksektir. II. 20 o C de maddesi kaynamaktadır. III. Z nin kaynama noktası 40 o C dir. IV. Moleküller arası çekim güçleri 2 2 Z şeklindedir. I. Kaynama noktası en yüksek olan Z dir. II. 56 o C in normal kaynama noktasıdır. III. Moleküllerinin çekim güçleri arasında 2 2 Z ilişkisi vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız II B) I ve II C) I ve III A) alnız I B) I ve IV C) II ve III D) I,II ve III E) I, II ve IV 8. Bir maddenin katı hali için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tanecikler arası etkileşimin en fazla olduğu haldir. B) Maddenin en düzenli halidir. C) Potansiyel enerjinin en fazla olduğu haldir. D) Belirli bir şekli vardır. E) Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. 9. Saf bir maddenin hal değişimi oklarla gösterilmiştir. Katı Gaz 4 3 Sıvı Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 11. Su Şekildeki kaplarda bulunan maddelerin hacimleri eşit olup aynı koşullarda kaynamaktadırlar. kaplardaki maddelerin verilen özelliklerinden hangisi birbirine eşittir? A) Sıcaklık B) Buhar basıncı C) Özkütle D) Ortalama kinetik enerji E) Isınma ısısı. Saf sıvısı sabit basınçta donma sıcaklığında katı hale geçmektedir. I. Düzensizliği azalır. II. Sıcaklığı azalır. III. Potansiyel enerjisi artar. V Tuzlu su V yargılarından hangileri doğrudur? A) 1. olay erimedir. B) 3. olayda madde ısı alır. C) 5. olayda madde en düzensiz hale geçer. D) 2., 4. ve 6. olaylarda maddenin potansiyel enerjisi azalır. E) 1., 3. ve 5. olaylarda tanecikler arası uzaklık azalır. Adı : Soyadı :... Sınıf :... NO ::... Puan : :...

11 -A K 6 Kimyanın Gelişimi -VI ( Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar - 2 ) x y Saf bir maddenin 1 atm basınçta hal değişimi grafikte verilmiştir. I. II. Buna göre, bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 20 o C de erime başlamıştır. B) x noktasında sıvıdır. C) Erime 4 dakika sürmüştür. D) y noktasında kaynama başlamıştır. E) 86 o C de buhar basıncı 1 atm dir. 2. Oda koşullarında saf ve maddeleri karıştırıldığında in sıcaklığı değişmezken nin sıcaklığı artıyor. Buna göre, I. donmakta olan bir sıvıdır. II. ısınmakta olan bir katıdır. III. kaynamakta olan bir sıvıdır. IV. in sıcaklığı den yüksektir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) alnız I B) I ve III C) I, II ve III D) I,II ve IV E) I, II, III ve IV 3., maddenin en düzensiz halidir., ısı alarak ve vererek hal değiştirebilir. Z, hali için erime noktası ayırt edicidir. Sabit basınçta çizilen grafiklerden hangisi saf bir sıvıya ait olabilir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 5. Sabit basınçta hal değiştiren bir madde ile ilgili; 6. I. Tanecikler arası uzaklık azalır. II. Moleküller arası etkileşimler azalır. III. Özkütlesi artar. yargılarından hangileri doğru olabilir? 1 0,7 0,5 Basınç (atm) 0 Katı III. 82 Sıvı Gaz Bilgilerine göre, ve Z maddelerinin fiziksel halleri nedir? Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Katı D) Katı Gaz Sıvı E) Sıvı Katı Gaz Saf maddesinin faz diyagramı verilmiştir. I. 0,5 atm basınçta madde 76 o C de süblimleşir. II. 0,7 atm ve 80 o C de maddenin katı, sıvı ve gaz halleri dengededir. III. Basınç artırılırsa maddenin erime ve kaynama noktası yükselir. Î

12 6 -A Kimyanın Gelişimi -VI ( Maddenin Halleri ve Kimyasal Bağlar - 2 ) 7. Aşağıdaki olaylardan hangisinde moleküller arası etkileşim kuvvetleri azalır? A) CH 4 gazının O 2 ile CO2 ve HO 2 dönüşümü B) F 2 molekülünün flor radikallerine ayrılması C) Suyun donması D) H 2 nin Cl 2 ile birleşerek HCl moleküllerini oluşturması E) Alkolün buharlaşması 10. Erime noktası 20 o C saf maddesinin 100 o C olan ve kaynama noktası 92 o C den -10 o C ye soğutulmasına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) atmosferlik sabit basınç 86 altında arı ve sıvılarının sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. 22 Buna göre, ve sıvılarıyla ilgili olarak; I. in 22 o C t deki buhar basıncı nin 86 o C deki bu har basıncına eşittir. II. nin moleküller arası çekim gücü ten fazladır. III. Aynı sıcaklıktaki nin buhar basıncı den fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 9. Bir sıvısı donduğunda hacmi artmaktadır. I. Basınç artırıldığında kaynama noktası artar. II. Basınç artırıldığında donma noktası düşer. III. Katısı sıvısında yüzer. C) D) E) 1 3 (k) 2 (s) 4 (g) 11. HO 2 HO 2 HO yukarıda H O 2 nun hal değişim olaylarından hangilerinde hem potansiyel enerji hem de hacim artar? A) 1 ve 4 B) 2 ve 4 C) 3 ve 5 D) 1, 3 ve 5 E) 2, 3 ve 5. Arı elementi hal değiştirirken aşağıdakilerden hangisi değişmez? 100 yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I,II ve III A) Toplam kütlesi B) Toplam hacmi C) Düzensizliği D) Özkütlesi E) Potansiyel enerjisi Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO :: Puan : :...

13 -A K 7 Kimyanın Gelişimi -V (Karma) 1. Simya ve simyacıların yaptıkları çalışmalar için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sistematik bilgi birikimi içermediğinden simya bir bilim dalı değildir. B) Simyacılar deneysel çalışmalar sonucu barut yapımını bulmuşlardır. C) Simyacılar özellikle demir, kalay ve bakır maddelerini eriterek karıştırıp kullanmışlardır. D) Giysilerin boyanmasında bitkilerden elde edilen boyalar kullanılmıştır. E) iyecekleri saklamak için kükürt buharı ile ağartma, tuzlama gibi işlemler kullanılmıştır. 4. Bileşik kütlesi kütlesi I. 7 II. 14 m Tabloda ve elementlerinden oluşan iki bileşik için kütle değerleri verilmiştir. I. bileşiğin formülü 2 3, II. bileşiğin formülü 2 ise m değeri kaçtır? A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) Oda koşullarında bulunan iki ayrı kapalı kaptan birinde sıvısı diğerinde gazı bulunmaktadır. Her iki kaba bir miktar daha aynı maddelerden eklenerek sıcaklığı artırılıyor. Özkütle Hacim Kütle çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II Hacim 5. Buzun erimesi Oksijen gazının yoğunlaşması Kolonyanın buharlaşması Verilen olaylar sırasında moleküller arası bağların sağlamlığı ilk duruma göre sırasıyla nasıl değişir? 6. A) Azalır Artar Azalır B) Azalır Artar Artar C) Artar Azalır Artar D) Artar Azalır Azalır E) Azalır Azalır Azalır Belli bir sıcaklıkta 80 L O 3 gazı yukarıda verilen tepkimeye göre ayrıştığında kaptaki toplam hacim 110 L oluyor. Buna göre tepkimeye giren O 3 gazı kaç litredir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) a bileşiği kütlece %75 oranında içermektedir. Buna göre formüldeki a değeri kaçtır? _ :, : 1i 7. Aşağıdakilerden hangisi sembolle gösterilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) Oksijen gazı B) Alkol C) Metan D) Hidrojen gazı E) Alüminyum Î

14 7 -A Kimyanın Gelişimi -V (Karma) 8. I. Bir gazın sıvılaşmadan katılaşması II. Bir katının sıvı hale geçmesi III. Bir sıvının gaz hale geçmesi Verilen olayların doğru adlandırılması hangi seçenekteki gibidir? 11. t t I. II. III. A) Donma Kırağılaşma oğunlaşma B) Kırağılaşma Erime oğunlaşma C) Kırağılaşma Erime Buharlaşma D) Süblimleşme Donma Buharlaşma E) Donma Erime Buharlaşma Aynı koşullarda ve maddelerinin ısınma grafikleri verilmiştir. I., saf maddedir. II., tuzlu sudur. III. ve farklı maddedir. 9. Katısı sıvısında yüzen saf maddesi oda koşullarında erimektedir. Buna göre katısı için; I. Kütlesi azalır. II. Özkütlesi azalır. III. Erime süresince sıcaklığı sabittir. 10. Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi B den önce tükeniyor. Bu bilgilere göre; I. A nın buharlaşma hızı yüksektir. II. B nin buharlaşma ısısı yüksektir. III. Moleküller arası çekim güçleri A 2 B şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur?. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) alnız II B) I ve II C) I ve III Erime sıcaklığı ( C) Kaynama sıcaklığı ( C) Z 10 81, ve Z maddelerinin 1 atm basınçta erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. I. 25 o C de gaz haldedir. II. Suyun 1 atm de sıvı olduğu sıcaklık aralığında iki kez hal değiştirir. III. 10 o C de Z tamamen sıvı haldedir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) alnız II B) I ve II C) I ve III A) alnız II B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Adı : Soyadı :... KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Sınıf :... NO : :... Puan : :...

15 -A K 8 Bileşikler -1 ( Atom ve Periyodik Tablo ) 1. Aşağıda verilen elektron dizilimlerinden hangisi soygaz elektron dizilişine sahiptir? 4. A) B) C) Z 2e - 2e - 8e - 1e - 2e - 8e - 3e - D) T E) Q 2e - 8e - 8e - 2e - 2e - 8e - 9e - 2e - ukarıdaki periyodik cetvelde aşağıdaki özelliklerden hangisi her iki ok yönünde de artar? 2. I. 3 2e - A) Atom numarası B) Atom hacmi C) Değerlik elektron sayısı D) Ametalik aktiflik E) Elektron ilgisi 3. II. III. 8 Z 10 2e - 8e - 2e - 8e - Elektron dizilimi verilen taneciklerden hangisi anyondur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 5. Periyodik cetveldeki 3. periyodun 7. elementi için; I. Çekirdek yükü 17 dir. II. -1 yüklü iyonu soygaz elektron dizilimindedir. III. Halojendir. A) alnız I B) alnız III C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III Şekilde elektron dizilimi verilen nötr atom ile ilgili; I. 2A grubunda bulunur. II. Metaldir. III. Elektron vermeye yatkındır. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I,II ve III 6. Soygaz elektron diziliminden 3 fazla elektron bulunduran nötr bir atomu için hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3A grubunda bulunur. B) Metal elementidir. C) +3 yüklü iyonu soygaz elektron dizilimindedir. D) Elektron almaya yatkındır. E) p bloğu elementidir. Î

16 8 -A Bileşikler -1 ( Atom ve Periyodik Tablo ) elementi bileşik oluştururken elektron sayısı 18 oluyor. Buna göre atomunun; I. Anyonu oluşur. II. Çapı azalır. III. Periyodik cetvelde 8A grubuna geçer. 10. Periyodik tabloda yerleri gösterilen, ve Z elementlerinin kararlı bileşiklerinde aldığı değerlikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Z 8. D) II ve III E) I,II ve III Şekildeki tabloya göre,, Z, ve T taneciklerin anyon ve katyon olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Anyon Katyon A), Z, T B), Z, T C), Z, T D), T, Z E), T, Z 9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir atomun en dış katmanında bulunan elektronlara değerlik elektronları denir. B) Ametaller elektrik akımını iyi iletirler. C) Negatif yüklü iyonlara anyon denir. D) Metaller oda koşullarında genellikle katı halde bulunurlar. E) Soygazlar periyodik cetvelin 8A grubunda bulunurlar. Z A) B) C) D) E) a, a+ 1, a - 1Z taneciklerinin elektron sayıları aynı olduğuna göre çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?. A) 2 2 Z B) 2 Z 2 C) 2 2 Z D) Z 2 2 E) Z 2 2 Tanecik Elektron sayısı Nötron sayısı Z +1 T Q Kütle numarası ukarıdaki tabloya göre hangi iki element birbirinin izotopudur? A) - Z B) - T C) - Z D) - T E) - Q KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : : Puan : :...

17 -A K 9 Bileşikler - II ( İyonik ve Kovalent Bileşikler ) 1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili olarak verilen elementin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? ^8Oh 4. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözündüğünde ortama verdikleri iyonların gösterimleri yanlıştır? 2. I. 3. A) NO 3 - II. D) ClO 3 - Mg - F C - H III 19K- 17Cl IV. 7N- 16S 3- B) NO 2 5 C) PO 4 E) MnO 4 - ukarıdaki atom çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur? A) alnız I B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV Katyon Anyon Bileşik formülü I Al 3+ - NO 3 Al_ NO 3 i 3 II K + 2- SO 4 KSO 2 4 III Mg 2+ O 2- MgO IV Ca PO 4 CaPO 4 V + NH 4 _ NH i CO CO ukarıda bazı anyon ve katyonlarla oluşturdukları bileşiklerin formülleri verilmiştir. Buna göre hangisinin formülü yanlıştır? Bileşik İyonlar A) Mg_ OHi Mg, OH B) NaBr + - Na, Br C) B ao B a, O D) SrCO Sr, CO3 E) KMnO K, MnO 4 5. İyonik bağlı bileşikler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Metal ve ametal atomlarından oluşurlar. B) Kristal örgü yapılıdırlar. C) İyonları arasında elektrostatik çekim güçleri vardır. D) Erime ve kaynama noktaları yüksektir. E) Katı halde elektrik akımını iletirler Ca elementinin 8 O ile oluşturacağı bileşik ile ilgili olarak; I. Moleküler yapıdadır. II. Lewis gösterimi Ca O A şeklindedir. III. Oksijen atomu oktetini tamamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) alnız II B) I ve II C) I ve III Î

18 9 -A Bileşikler - II ( İyonik ve Kovalent Bileşikler ) 7. Aşağıdaki atom ve iyonlardan hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır? Atom ya da İyon Gösterimi A) 4Be Be B) 11Na Na 2- C) 16S 7 S D) Ar 18 Ar 1- E) 35Br 7 Br 2 - A 1 - A 10. Şekilde NaCl bileşiğinin kristal örgü yapısı gösterilmiştir. Buna göre NaCl bileşiği ile ilgili; I. İyonlar arası elektrostatik çekim güçleri vardır. II. Erime noktası yüksektir. III. Suda çözünmez. + Na Cl - 8. Bir elementi nitrat iyonuyla sadece _ NO 3 i 2 bileşiğini oluşturduğuna göre, sülfat iyonuyla oluşturacağı bileşiğin formülü, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 9. A) S 2 B) S 2 C) SO 4 D) SO 2 4 E) SO _ 4 i 2 2e - 8e - 3e - Katman elektron dizilimleri verilen elementlerin oluşturacağı kararlı bileşik ile ilgili, I. İyonik bağlıdır. II. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Her iki atom da dublete ulaşır. 2e - 5e Suda çözündüğünde Na ve PO - 4 iyonlarını oluşturan bileşikle ilgili; I. Formülü Na3PO4 şeklindedir. II. Oda koşullarında katı haldedir. III. İyonik bağ içerir. A) alnız II B) I ve II C) I ve III. 2+ iyonunun Cr O köküyle oluşturacağı bileşiğin 1 tanesindeki atom sayısı kaçtır? A) 10 B) C) 15 D) 18 E) 20 KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : : Puan : :...

19 -A K 10 Bileşikler - III ( İyonik ve Kovalent Bileşikler ) 1. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır? _ H, B, N, O, Fi Aşağıda altı çizili olarak verilen elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı yanlıştır? _ H, C, N, O, P, Si Molekül A) BH 3 B) HO 2 C) NH 3 Lewis gösterimi H B H H O H H N H H H Bileşik ükseltgenme basamağı A) H2C2O4 3+ B) H3PO4 5+ C) NH 3 3+ D) SO 3 6+ E) NO D) OF 2 E) N Nve 8 O elementleri arasında aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşamaz? A) NO 2 B) N 2 O C) NO 3 D) NO 2 3 E) N 2 O 5 F N O F N 5. Elektronegatiflik değerleri farklı olan iki element bağ yaptığında; I. Polar kovalent II. Apolar kovalent III. İyonik bağlardan hangisi kesinlikle oluşmaz? A) alnız II B) alnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 3. Kovalent bağlı bileşiklerle ilgili, I. Molekül yapılıdırlar. II. Elektronların ortak kullanımı sonucu oluşurlar. III. Erime ve kaynama noktaları iyonik bileşiklere göre genellikle düşüktür. yargılarından hangileri doğrudur? 6. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? A) SO 2 B) N 2 C) H 2 O D) HF E) CO 2 Î

20 10 -A Bileşikler - III ( İyonik ve Kovalent Bileşikler ) 7. 1ve 8 elementleri arasında oluşan 2 bileşiği ile ilgili, I. Lewis gösterimi şeklindedir. II. Moleküler yapılı bileşiktir. III. Polar kovalent bağ içerir. 10. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijenin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? _ H, C, N, O, F, Mgi A) CO 2 B) MgO C) NO 2 D) HO 2 E) OF 2 A) alnız II B) I ve II C) I ve III 11. O 2 bileşiği kovalent bağ içermekte ve su ile tepkimesinden asit oluşmaktadır. 8. HSO 2 4 bileşiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ^1H, 8O, 16Sh A) Polar kovalent bağ içerir. B) Sulu çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya boyar. C) Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. + 2 D) Suda çözündüğünde H veso - 4 iyonlarını verir. E) Suda sadece moleküler halde çözünür. I. O 2 asidik oksittir. II., 2A grubu elementidir. III. Moleküler yapılı bileşiktir.. 6, 8 ve 15 Z atomları ile ilgili, 9. CH 2 4 bileşiğiyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? _ H, Ci 1 6 A) Karbon atomları arasındaki bağ apolar kovalenttir. B) Karbon-hidrojen arasındaki bağ polar kovalenttir. C) Molekülde ikili bağ bulunur. D) Karbon atomlarında ortaklanmamış elektron çifti bulunur. E) Hidrojen atomlarında ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. I. ve arasında kovalent bağ oluşur. II. ve Z arasında iyonik bağ oluşur. III. 2 molekülünde 4 çift elektron ortak kullanılmaktadır. KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : : Puan : :...

21 -A K 11 Bileşikler - IV ( Bileşiklerin Adlandırılması ) 1. Bileşik formülü Adı I. KSO 2 4 Potasyum sülfat II. Al_ NO 3 i 3 Alüminyum nitrat III. CuO Bakır (II) oksit ukarıda formülü verilen bileşiklerden hangilerinin adı doğru verilmiştir? 4. İyon İyon adı I 2- SO 4 Sülfür II PO 4 3- Fosfat III - NO 3 Nitrat IV 2- CO 3 Karbonat V CN - Siyanür A) alnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III ukarıda verilen iyonların hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisi iyonik yapılıdır? A) Potasyum oksit B) Azot monoksit C) Fosfor triklorür D) Amonyak E) Karbondioksit 3. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? 5. I. CaCO 3 II. Zn( OH) 2 III. Fe _ SO i ukarıdaki bileşiklerin sırasıyla adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Kalsiyum karbür, Çinko hidroksit, Demir sülfür B) Kalsiyum karbonat, Çinko (I) hidroksit, Demir (III) sülfat C) Kalsiyum karbonat, Çinko (II) hidroksit, Demir sülfat D) Kalsiyum karbonat, Çinko hidroksit, Demir (III)sülfat E) Kalsiyum karbonat, Çinko (I) hidroksit, Demir (II) sülfat Formülü Adı A) NO 2 3 Diazot trioksit B) Na2Cr2O7 Sodyum dikromat C) KMnO 4 Potasyum manganat D) Fe 2 O 3 Demir (III) oksit E) SF 6 Kükürt hekzaflorür 6. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi kovalent bağ içerir? ^1H, 8O, 11Na, 19K, 16S, 20Ca, 35Brh A) K O 2 B) CaO C) NaBr D) HO 2 E) Na 2 S Î

22 11 -A Bileşikler - IV ( Bileşiklerin Adlandırılması ) 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Bileşik aygın adı A) KNO 3 Güherçile B) KOH Kireç taşı C) HNO 3 Kezzap D) NaOH Sudkostik E) HCl Tuz ruhu 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Formül Adı A) HClO 4 Hidrojen perklorat B) Na 2 O 2 Sodyum peroksit C) CuCl Bakır (I) klorür D) KO 2 Potasyum süperoksit E) Fe 3 N 2 Demir (II) azotür 8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 9. A) H2SO4 bileşiği nitrik asit olarak adlandırılır. B) aygın adı zaç yağı olan bileşik HNO 3 tür. C) CaSO 4 bileşiği kalsiyum sülfat şeklinde adlandırılır. D) NH4NO3 bileşiği amonyak nitrat şeklinde adlandırılır. E) aygın adı tuz ruhu olan bileşik NaCl dir. Bileşik adı Formülü I. Kurşun (II) oksit PbO 2 II. Sodyum nitrat NaNO3 III. Demir (II) sülfat FeSO Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe ait olamaz?. A) Karbondioksit B) Sodyum hipoklorit C) Kükürt hekzaflorür D) Diazot monoksit E) Azot trihidrür I. Amonyum hidroksit II. Potasyum klorür III. Kalsiyum okzalat IV. Kurşun (II) nitrat ukarıda adları verilen bileşiklerden hangilerinin formülü yanlıştır? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması yukarıda verilmemiştir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III A) NH4 OH B) CaC 2 O 4 C) Pb_ NO 3 i 2 D) CaO E) KCl KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : : Puan : :...

23 -A K Bileşikler - V ( Moleküller Arası Etkileşimler ) 1. CH 2 2 bileşiğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? _ H, Ci 1 6 A) Molekülde polar ve apolar kovalent bağlar bulunur. B) Apolar bir moleküldür. C) Organik bir bileşiktir. D) Karbon atomları arasında 3 tane pi bağı bulunur. E) Lewis yapısı şeklindedir > a b bileşiğiyle ilgili olarak; I. a kısmı apolar kısımdır. II. b kısmı hidrofil özellik gösterir. III. b kısmı suda çözünür. A) alnız II B) I ve II C) I ve III 2. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin karşısındaki çözücüde çözünmesi beklenmez? _ H, C, N, O, F, Na, Cli D) II ve III E) I,II ve III Madde Çözücü A) NH3 CF 4 B) NaCl H O 2 C) CH3 - Cl CH 2 5- Cl D) H 2 F 2 E) CH3- CH3 CH -CH -CH Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi polar moleküldür? _ H, C, O, Cli A) CO 2 B) CH OH 3 C) CCl 4 D) O 2 E) CH 4 6. H 2 ve HCl maddeleriyle ilgili, 3. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin polarlığı en azdır? _ H, C, O, Cl, Bri A) CH3 Cl B) CHOH 2 5 C) HBr D) H 2 O E) CH 2 6 I. Her ikisi de kovalent bağ içerir. II. H 2 polar, HCl apolar moleküldür. III. HCl ve H 2 birbiri içinde iyi çözünür. ifadelerinden hangileri yanlıştır? _ H, 1 17 Cli D) II ve III E) I,II ve III Î

24 -A Bileşikler - V ( Moleküller Arası Etkileşimler ) 7. Apolar moleküller arası çekim kuvvetleri polar moleküller arası çekim kuvvetlerinden daha zayıf olduğu için kaynama noktaları polar moleküllerden daha düşüktür. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin aynı şartlardaki kaynama noktası diğerlerinden daha düşüktür? _ H, C, N, O, Na, Cli A) HO 2 B) NH 3 C) CO 2 D) NaCl E) CH O (Glikol) Glikol bileşiğinin aşağıda verilen maddelerden hangisi içinde çözünmesi beklenmez? _ H, C, O, Ni A) NH 3 B) CH 4 10 C) D) HO 2 E) CH3COOH Aşağıda verilen maddelerin hangisinde hidrofil ve hidrofob kısımlar yanlış gösterilmiştir? Bileşik Hidrofil uç Hidrofob uç A) CH3 - OH - OH CH 3 - B) CH3CH2CH2- SO3H -SO H 3 CH3CH2CH2- C) CH3CH2- COOH - COOH CH3CH2- D) CH3CH2CH2NH2 CH3CH2CH2- NH 2 - E) CH3CH2 COONa - COONa CH3CH2-9. I. CCl4- I2 II. HCl - CCl 4 III. CH3OH -H2 Verilen madde çiftlerinden hangileri homojen karışım oluşturur? _ H, C, O, Cl, Ii D) II ve III E) I,II ve III 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) H2 Ove HBr nin her ikisi de polar moleküldür. B) HBr veh 2 O dan oluşan karışım homojendir. C) Bir molekülün artı kutbuyla diğer molekülün eksi kutbu etkileşerek moleküller arası çekim oluşur. D) Moleküller arasında görülen en zayıf etkileşim türü London Kuvvetleri dir. E) Polar moleküller polar çözücülerde çözünürken, apolar moleküller apolar çözücülerde çözünmezler.. Aşağıda verilen maddelerin hangisinde hidrofil uç bulunur? A) CH3-CH2-CH3 B) CH3-CH2-CH2-CH3 C) CH3-CH2-NH2 D) C 6 H 6 E) CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : : Puan : :...

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13) 1. a. su b. simya c. bileşik d. element e. karbonat 2. a. D b. Y c. D d. Y e. D 3. T Zehirli (Toksik) Madde: Soluma, yutma veya deri yoluyla temas halinde sağlık yönünden

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir SİMYADAN KİMYAYA KİMYASAL MADDELERİN ORTAYA ÇIKIŞI İnsanlar, tarihin ilk evrelerinden itibaren her açıdan gelişim göstermişlerdir. Bu sürecin aşağıdaki mekanizmadan oluştuğu söylenebilir. İnsan, maddi

Detaylı