YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KİMYA 1 SORU BANKASI ANKARA"

Transkript

1 ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR SNAV KİMA 1 SORU BANKAS ANKARA

2 İÇİNDEKİLER. Kimya Bilimi Kimyanın Tarihsel Gelişimi... 1 Kimyanın Uğraşı Alanları... 5 Element Kavramı ve Element Sembolleri... 7 Bileşik azımı ve ükseltgenme Basamakları... 9 İyonik Bileşiklerde İsimlendirme...11 Kovalent Bileşiklerde İsimlendirme...13 Kök Bileşiklerde İsimlendirme...15 aygın Kullanılan Bileşiklerin Özel İsimleri...17 Güvenliğimiz ve Kimya Kimya asaları Kütlenin Korunumu asası...21 Sabit Oranlar asası V. Kimyasal Türler Arası Etkileşim Kimyasal Tür, Güçlü Zayıf Etkileşim ve Kimyasal Fiziksel Bağ Kavramı...59 İyonik Bağ...61 Kovalent Bağ...63 İyonik Bileşiklerde Lewis Gösterimi...65 Kovalent Bileşiklerde Lewis Gösterimi...67 Molekül Geometrileri...69 Molekül İçi Polarlık Apolarlık...71 Molekül Polarlığı Apolarlığı...73 Zayıf Etkileşim Hidrojen Bağları...75 Zayıf Etkileşim Van der Waals Bağları...77 Zayıf Etkileşim Erime Noktası Çözünme İlişkileri...79 Sabit Oranlar asası Sabit Oranlar asası Katlı Oranlar asası...29 Sabit Hacimler asası Atomun apısı ve Periyodik Cetvel Atom Kavramının Atomaltı Parçacıkların Tarihi Gelişimi...33 Atomlarda Tanecik Hesaplamaları...35 Bileşiklerde ve İyonlarda Tanecik Hesaplamaları...37 Atom Türleri İzotop İzoton İzobar...39 Atom Türleri İzoelektronik Allatrop...41 Bohr Atom Modeli ve Modern Atom Teorisine Giriş...43 Metal Ametal Soygaz Özellikleri...45 Periyodik Cetvel Tarihi...47 Periyodik Cetvelde er Bulma...49 Periyodik Cetvel Önemli Gruplar ve Özellikleri...51 Periyodik Cetvelde Değişen Özellikler Atom Çapı...53 Periyodik Cetvelde Değişen Özellikler İyonlaşma Enerjisi...55 Periyodik Cetvelde Değişen Özellikler Karma...57 V. Kimyasal Değişim ve Tepkime Türleri Kimyasal ve Fiziksel Değişimler...81 Kimyasal ve Fiziksel Tepkimelerde Değişen Özellikler...83 Kimyasal Tepkimeleri Denkleştirme...85 Kimyasal Tepkime Çeşitleri anma Tepkimesi...87 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Asit-Baz Tepkimesi...89 Kimyasal Tepkime Çeşitleri er Değiştirme Tepkimesi...91 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Çözünme-Çökelme Tepkimesi...93 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Polimerleşme Tepkimesi...95 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Redoks Tepkimesi...97 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Analiz-Sentez-Hidroliz- Termoliz Tepkimeleri...99 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Metal-Asit ve Metal-Baz Tepkimesi Kimyasal Tepkime Çeşitleri Endotermik- Ekzotermik Tepkime

3 V. Madde Bilgisi Maddenin Özellikleri Ortak ve Ayırt Edici Özellikler Maddenin Sınıflandırması Element Bileşik Karışım V. Maddenin Halleri Maddenin Halleri ve Genel Özellikler Maddenin Hal Değişim Noktaları Maddenin sınma Grafikleri ve Analizleri Maddenin Soğuma Grafikleri ve Analizleri Buhar Basıncı Buharlaşma sısı Uçuculuk Kaynama Noktası İlişkisi Katılar ve Türleri Amorf Kristal Sıvılarda üzey Gerilimi Sıvılarda Viskozite Bağıl Nem Mutlak Nem ve Karışan Maddelerde sı Hesabı Gazlar ve Özellikleri Gaz Kanunları Boyle asası Gaz Kanunları Charles asası Gaz Kanunları Gay Lussac asası V. Asit Baz ve Tuz Asitlerin Genel Özellikleri Bazların Genel Özellikleri Tuzların Genel Özellikleri Asit, Baz ve Tuzların Genel Özellikleri Asit, Baz ve Tuzların İsimleri Metal Asit ve Metal Baz Tepkimeleri Nötrleşme Tepkimeleri Günlük Hayatta Asitler, Bazlar ve Tuzlar Asit, Baz ve Tuzların Çevreye Zararları ve Faydaları X. Karışımlar Karışımların Genel Özellikleri Karışım Çeşitleri Türlerine Göre Karışım Çeşitleri Hallerine Göre Karışım Çeşitleri Derişimlerine Göre Karışım Çeşitleri İletkenliklerine Göre Çözünme Olayı Çözünürlük Kavramı Çözünürlük Hesaplamaları Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Derişim Çeşitleri Kütlece üzde Derişim Derişim Çeşitleri Hacimce üzde Derişim Derişim Çeşitleri ppm ppb Koligatif Özellikler Buhar Basıncı Kaynama Noktası Koligatif Özellikler Donma Noktası Osmatik Basınç Karışımların Ayrıştırılması Tanecik Boyutu Farkı Karışımların Ayrıştırılması oğunluk Farkı Karışımların Ayrıştırılması Kaynama Noktası Farkı Karışımların Ayrıştırılması Çözünürlük Farkı Karışımların Ayrıştırılması Diğer öntemler Karışımların Ayrıştırılması Karma X. Endüstri ve Canlılarda Enerji Fosil akıtlar Kömür Petrol Doğalgaz Fosil akıtlar Özgül sı Hidrokarbonlar Fonksiyonel Gruplar Aromatik Bileşikler Temiz Enerji Kaynakları Canlılarda Enerji X. Kimya Her erde Su ve Hayat Kullanım Alanları Su ve Hayat Su Sertliği ve Arıtımı Evde Kimya Hazır Gıda Evde Kimya Temizlik Malzemeleri Evde Kimya Polimerler Evde Kimya Kozmetik Malzemeler Evde Kimya İlaçlar Okulda Kimya Kırtasiye Malzemeleri Sanayide Kimya Gübre ve Çeşitleri Sanayide Kimya apı Malzemeleri Çevre Kimyası Hava Su Toprak Kirliliği AÇK UÇLU SORULAR

4 Sabit Oranlar asası 2 TEST gram demir ve yeterince oksijen kullanılarak kaç gram pas (Demir () oksit) bileşiği elde edilebilir? (O:16, Fe: 56) A) 20 B) 34 C) 40 D) 56 E) Eşit kütlede X ve alınarak kütlece birleşme oranı mx 4 m = olan bileşikten elde edilirken 3 gram madde artıyor. y 5 Buna göre, kaç gram bileşik elde edilmiştir? A) 27 B) 30 B) 33 D) 36 E) m bileşik (gram) m x (gram) 3 12 m x (gram) X 2 bileşiğinin m x m bileşik grafiği verilmiştir. m 3 a y (gram) X ve den oluşan iki ayrı bileşikte,. nin formülü X 3,. nin formülü ise X 2 3 olduğuna göre, (a) değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X elementinin kütlece % 75 i artmıştır. B) İlk durumda ortamda 11 gram vardır. mx 3 C) Bileşiğin kütlece birleşme oranı m = dir. y 8 D) Artan olmaması için 24 gram daha eklenir. E) Bileşik oluşumu tam verimli olmuştur. 6. mx 3 3. Kütlece birleşme oranı m = olan X2 bileşiğinden, 12 şer gram X ve alınarak tam verimle elde et- y 4 mek için gerçekleşen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 21 gram X 2 elde edilir. B) X in kütlece % 25 i tepkimeye girmemiştir. C) 4 gram daha eklenirse tepkime artansız gerçekleşir. D) Tepkime sonunda ortamda 24 gram madde vardır. E) Harcanan X ve kütleleri arasındaki fark 4 tür. Bileşik m x m y X X a b 6 10 Tabloda X 3 4 ve X a b bileşiklerinin kütlece birleşme oranı verilmiştir. Buna göre, a ve b değeri aşağıdakilerden hangisidir? a b A) 2 4 B) 3 5 C) 2 5 D) 1 3 E)

5 TEST 11 Periyodik Cetvelde Değişen Özellikler Atom Çapı 7. R 10. X,, Z elementleri ile ilgili, B N C X ve nin temel enerji düzeyleri eşittir. ve Z nin değerlik elektron sayıları aynıdır. F Atom çapları arasındaki ilişki Z > > X dir. bilgileri veriliyor. Periyodik cetvelde yerleri verilen F, N, C, B ve R elementlerinin çaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) N, F, B, C, R B) B, F, N, R, C C) R, B, C, N, F D) C, R, F, N, B E) F, N, C, B, R Buna göre, X, ve Z elementlerinin periyodik tablodaki konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) Z Z X X X Z D) E) X Z Z X K _ L _ M _ X Z X, ve Z elementlerinin K, L ve M tabakalarındaki elektron sayıları verilmiştir. Buna göre, X, ve Z atomlarının atom çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X = = Z B) Z > X > C) X > > Z D) > X > Z E) Z > > X X = 2 5 = 2 4 Z = T = 2 7 X,, Z ve T nin aşağıdaki atom ve iyonlarının çaplarının karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A) X 3 < 4 B) Z + < T C) X > T D) 4 > T E) Z + > X X, ve Z elementleri ile ilgili, Baş grup elementleridir. X ve Z nin değerlik elektron sayıları aynı, grupları farklıdır. alkali metaldir. X in atom numarası den bir eksiktir. bilgileri veriliyor. Buna göre, X, ve Z atomlarının atom çapları arasındaki ilişki,. > Z > X. Z > > X. X > > Z verilenlerinden hangileri olabilir? A) alnız B) alnız C) ve D) ve E) ve 12. Aralarında bileşik oluştururken elektron veren X elementi ve elektron alan elementinin;. Proton sayısı. Atom çapı. Elektron sayısı değerlerinden hangileri kesinlikle aynı olamaz? A) alnız B) alnız C) alnız 1. D 2. A 3. B 4. C 5. A 6. C 7. E 8. B 9. E 10. D 11. C 12. D 54

6 TEST 7. 6 Molekül Geometrileri 10. Bileşik. HCN. H 2 O 2. CO Lewis apısı H C N H H O O C O OF 2 H 2 O X Z OF 2 ve H 2 O bileşikleri ile ilgili X, ve Z özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? ( 1 H, 8 O, 9 F) verilen bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı doğrudur? ( 1 H, 6 C, 7 N, 8 O) A) alnız B) alnız C) alnız A) X, oksijen +2 yüklüdür. B) Z, oksit sınıfında bir bileşiktir. C), molekül geometrileri aynıdır. D) X, her iki atom da oktetini tamamlamıştır. E), iyonik bağlı bileşiklerdir. 8. X Z Moleküllerini oluşturan X, ve Z atomlarının oluşturduğu bileşik ile ilgili,. Lewis yapısı X Z dir.. Doğrusal moleküldür.. İki bağ içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) alnız B) alnız C) alnız 9. C 2 H Aşağıda bazı bileşikler, toplam bağ sayıları ve ortaklaşmamış elektron çifti sayıları verilmiştir. Buna göre, hangisinde hata yapılmıştır? ( 1 H, 6 C, 7 N, 8 O, 9 F) Bileşik Toplam Bağ Sayısı Eşleşmemiş Elektron Çifti Sayısı A) CH B) H 2 O 2 1 C) NH D) CO E) OF Kovalent bağlıdır.. Lewis apısı H C C H H H şeklindedir.. Her iki atomda oktetini tamamlamıştır. C 2 H 4 bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? ( 1 H, 6 C) A) alnız B) alnız C) alnız 12.. Molekül geometrisi. Toplam bağ sayısı. Ortaklaşmamış elektron çifti sayısı PCl 3 ve NH 3 molekülleri için verilenlerden hangileri ortaktır? ( 1 H, 7 N, 15 P, 17 Cl) A) alnız B) alnız C) alnız 1. D 2. A 3. E 4. B 5. A 6. C 7. E 8. D 9. C 10. E 11. B 12. D 70

7 Kimyasal Tepkime Çeşitleri Metal Asit ve Metal Baz Tepkimesi TEST Aşağıdaki metal asit ve metal baz tepkimelerinden hangileri sonucu açığa çıkan gaz yanıcı ve asidik özelliktedir? A) Ca (k) + HCl (suda) B) Al (k) + NaOH (suda) C) Mg (k) + H 3 PO 4(suda) D) Cu (k) + H 2 SO 4(suda) E) Na (k) + HNO 3(suda) 2.. KOH. CH 3 COOH. H 2 O 4. H 2 SO 4 H 2 O NaOH Şekildeki kaplara metaller eklendiğinde çıkan gazlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. kaba Ca atılması H 2(g) çıkarır. B) 2. kaba Al atılması H 2(g) çıkarır. C) 1. kaba Ag atılması SO 2(g) çıkarır. D) 3. kaba Zn atılması H 2(g) çıkarır. E) 2. kaba K atılması H 2(g) çıkarır. verilen çözeltilerden hangisi Zn metali ile tepkime verir? A) alnız B) alnız C) ve D) ve E), ve 5. Aşağıdaki metallerden hangisi su ile reaksiyon vermez? A) Na B) Ca C) Al D) K E) Mg 3. H 2 O NaOH H 2 SO 4 6. M Zn (k) M A N N Mg 1. Verilen kaplara, a. Ca b. Fe c. Zn X Şekildeki sistemde M ve N muslukları açılıp verilen metaller eklenip tepkimeler meydana geldiğinde aynı gazlar toplandığı bilinmektedir. maddeleri ayrı ayrı atılıyor. Buna göre; Her üç kapta da kimyasal tepkime oluşturması için aşağıdaki seçimlerden hangisi yapılmalıdır? A) 1 a, 2 c, 3 b B) 1 b, 2 a, 3 c C) 1 a, 2 b, 3 c D) 1 c, 2 a, 3 b E) 1 b, 2 c, 3 a X. NaOH H 2 O. HCl H 2 SO 4. HNO 3 H 3 PO 4 verilenlerinden hangileri olabilir? A) alnız B) alnız C) alnız 101

8 TEST 5 Maddenin Soğuma Grafikleri ve Analizleri 7. Soğutularak hal değişimine uğratılan bir maddenin aşağıdaki değişimlerden hangisine uğrayacağı kesindir? A) Tanecikler arası boşluk azalır. B) Desüblimleşir. C) Potansiyel enerjisi sabit kalır. D) Kinetik enerjisi azalır. E) Donar. 8. X maddesi ile ilgili, Normal basınçta saf suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında iki fiziksel hali bulunur. Oda koşullarında sıvıdır. bilgileri veriliyor. Buna göre, X sıvısının soğuma grafiği, T( C) Q(cal) T( C) 40 T( C) Q(cal) Q(cal) verilenlerden hangileri olamaz? (T: Sıcaklık, Q: sı) A) alnız B) alnız C) alnız 9. Saf bir maddeye ait soğuma grafiklerinde potansiyel enerjinin azaldığı bölgelerde,. Sıcaklık sabit kalır.. Hal değişimine uğrar.. Açığa çıkan ısı sıcaklığa bağlı değildir. hangilerinin değişimi doğru verilmiştir? A) alnız B) alnız C) alnız 10. Sıcaklık 11. t 2 t 1 Zaman Sıcaklık Aynı sıvıya ait. ve. grafiklerde,. Kinetik enerji. Tanecikler arası boşluk. Kütle t 2 t 1 Zaman özelliklerinden hangilerinin değişimi birinde artarken diğerinde azalarak gerçekleşir? A) alnız B) ve C) ve Erime Noktası ( C) Kaynama Noktası( C) X X maddesi ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? (T: Sıcaklık, Q: sı) A) T B) T C) T E) Q Q T D) T X in erime noktası 15 C, kaynama noktası 72 C dir. Buna göre, aşağıda verilen sıcaklık değişimleri ve enerji değişimleri ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Sıcaklık Değişimi( C) Potansiyel Enerji Kinetik Enerji A) Sabit Artar B) Artar Sabit C) Azalır Azalır D) Azalır Artar E) Azalır Sabit Q Q Q 1. B 2. A 3. E 4. E 5. A 6. C 7. A 8. C 9. E 10. B 11. B 12. D 122

9 Gaz Kanunları Boyle asası TEST Boyle Marıotte kanunu aşağıdaki değişkenlerden hangilerini sabit tutarak verilen değişkenlerden hangileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar? Sabit Değişkenler A) n, T P, V B) n, P V, T C) P, V n, T D) n, V P, T E) P, T n, V 4. Sabit sıcaklıkta hareketli pistonlu kapta bulunan bir gaz aşağıdaki basınç ortamlarından hangisinde en yüksek hacme sahiptir? A) 1520 Torr B) 0,5 Bar C) 1,5 atm D) 380 mm Hg E) 228 cm Hg 5. Hareketli piston a 2. X (g) b c P PV P X (g) için piston sabit sıcaklıkta b noktasına getirilirse,. Basınç artar. V V 1 V. Birim hacimdeki tanecik sayısı azalır.. Basınç hacim çarpımı değişmez. Boyle Mariotte kanunu için çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) alnız B) alnız C) alnız ifadelerinden hangileri yanlış olur? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E), ve 6. (P 1 x V 1 = P 2 x V 2 ) n, T bağıntısı ile ifade edilir. Sabit sıcaklıkta, belirli miktar gaz için basınç hacim ilişkisini inceler. bilgileri verilen gaz yasası aşağıdaki bilim adamlarından hangisi tarafından ortaya atılmıştır? 3. 2 atm basınçta 6 litre hacim kaplayan CO 2(g) aynı sıcaklıkta aşağıdaki basınçlardan hangisinde 4 litre hacim kaplar? A) 76 cm Hg B) 114 cm Hg C) 190 cm Hg D) 228 cm Hg E) 304 cm Hg A) Charles B) Gay Lusac C) Dalton D) Boyle E) Avagadro 137

10 TEST 7 Metal Asit ve Metal Baz Tepkimeleri 8. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerekleşmesi beklenir? A) Al + NH 3 B) Ag + H 2 SO 4 (sey.) 11. Cu(k) C) Pt + HNO 3 (der.) D) Fe + NaOH HNO 3 NaOH E) Zn + KOH ukarıdaki derişik çözeltiler bir cam boru ile birbirine bağlanmıştır. nolu kaba bir miktar Cu(bakır) metali atıldıktan sonra açığa çıkan gaz nolu kaba hareket ediyor. 9. X, ve Z metalleri için, X, HNO 3 ile tepkime vererek NO 2 gazı çıkarıyor., HCl ile tepkime veriyor, KOH ile vermiyor. Z, hem NaOH hem H 2 SO 4 çözeltisiyle tepkime veriyor. bilgilerine göre, bu metaller hangi seçenekteki gibi olabilir? Bu olay ile ilgili;.. kabın ph değeri azalır.. NO 2 gazı açığa çıkmıştır... kaptaki asit Cu metalini yükseltgemiştir. A) alnız B) ve C) ve D), ve E) ve X Z A) Ca Na Zn B) Ag K Al C) Au Pb Na D) Fe Cu Sn E) Hg Zn Pb 12. Al(k) Cu(k) Pt(k) HCl NaOH HF 10. X maddesi derişik H 2 SO 4 ile tepkimeye girerek SO 2, maddesi ise H 2 gazı açığa çıkarıyor. Buna göre,. X metali den aktiftir.. X bakır, alüminyum olabilir.. metali hidrojenden aktiftir. A) alnız B) alnız C) ve D) ve E) ve Cam kap Çinko kap Cam kap... ukarıdaki çözeltilerle ilgili;.. kapta hiçbir değişim gözlenmez... kap aşınırken Cu metali ile tepkime vermez... kap zamanla aşınır, Pt metali ile de tepkime vererek H 2 gazı çıkar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) alnız B) alnız C) ve 1. C 2. E 3. E 4. D 5. C 6. A 7. C 8. E 9. B 10. C 11. D 12. B 156

11 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler TEST Karıştırma. sıtma. Temas yüzeyini artırma V. Basıncı artırma ukarıdakilerden hangileri maddelerin çözünme hızlarını artırırken çözünürlüklerini değiştirmez? A) alnız B) ve C) ve V D) ve V E),, ve V 4. Doygun X çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında bir miktar X kristalleniyor. Buna göre;. X in çözünürlüğü sıcaklıkla artar.. X in çözünürlüğü ekzotermiktir.. X gaz olabilir. A) alnız B) alnız C) ve D) ve E), ve 2. alıtılmış bir kapta, çözündüğünde çözeltinin sıcaklığını bir miktar artıran X bileşiği ile ilgili,. Çözünürlüğü ekzotermiktir.. X bileşiği bir gaz olabilir.. X in çözünürlüğüne basınç etki etmeyebilir. A) alnız B) ve C) ve D) ve E), ve 5.. Gazozun kapağı açıkken zamanla asitliğinin azalması. Denizin derin yerlerinde daha fazla oksijen bulunması. Aniden yükselen dalgıçların vurgun yemesi olaylarından hangileri gazların çözünürlüğünün basınçla doğru orantılı olmasının örneğidir? A) alnız B) ve C) ve 3. X (suda) X (suda) 6. X (k) 25 C 60 C ukarıda 25 C de dibinde katısı bulunan X çözeltisi 60 C ye ısıtıldığında dipteki katı tamamen çözünmektedir. Buna göre;. X katısı çözünürken ısı alır.. X in 60 C deki çözünürlüğü 25 C dekinden fazladır.. ukarıdaki her iki çözeltinin de kütlesi eşittir. A) alnız B) alnız C) ve D), ve E) ve Madde KNO 3 Ce 2 (SO 4 ) 3 25 C de çözünürlük 35 g 35 g 70 C de çözünürlük 120 g 18 g ukarıda 25 C ve 70 C de 100 g sudaki çözünürlükleri verilen bileşikler ile ilgili;. KNO 3, çözünürken ortamdan ısı alır.. Ce 2 (SO 4 ) 3 ün çözünürlüğü ekzotermiktir.. 25 C deki doygun çözeltilerinin kütlece % derişimleri eşittir. A) alnız B) ve C) ve 185

12 TEST 15 Koligatif Özellikler Buhar Basıncı Kaynama Noktası 7. Eşit molde C 6 H 12 O 6 ve KCl ile hazırlanan çözeltiler ile ilgili,. Aynı miktar su ile hazırlanmışsa kaynama noktaları eşittir.. Elektrik iletkenlikleri eşittir.. Eşit hacimde su ile hazırlanmışsa KCl çözeltisinin kaynama noktası daha yüksektir. V. C 6 H 12 O 6 çözeltisinin buhar basıncı daha düşükse KCl çözeltisindeki su miktarı daha fazladır. A) ve B) ve V C) ve D), ve V E), ve V 10. Sıcaklık( C) b a Zaman X maddesine ait yukarıdaki grafiğe göre,. X bir çözeltidir.. X in kaynamaya başlama sıcaklığı b C dir.. Çözeltide çözünen X miktarı arttıkça a noktası yükselir. A) alnız B) ve C) ve NaCl (suda) 1L KBr (suda) 1L saf su tuzlu su ukarıdaki çözeltilerin kaynama noktaları sırasıyla 101,5 C ve 103 C dir. Buna göre,. Çözünen KBr molü NaCl nin iki katıdır.. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları > dir.. Çözeltilerdeki toplam iyon sayıları eşittir. A) alnız B) ve C) ve a b Hg ukarıdaki düzenekte musluklar açıldığında;. Cıva seviyesi b kolunda yükselir... kaba tuz eklenirse cıva farkı azalır... kaba saf su eklenirse cıva farkı artar. A) alnız B) ve C) ve 12. Bir tenceredeki suya kaynamadan önce bir miktar tuz eklenirse;. Buhar basıncı azalır mol HCl nin 1 L lik çözeltisinin kaynama noktası 100+2a olduğuna göre, hangisinin 2 molünün 1L lik çözeltisi 100+5a C de kaynamaya başlar? A) NaNO 3 B) MgCl 2 C) Al(NO 3 ) 3 D) Mg 3 (PO 4 ) 2 E) K 3 N. Kaynama noktası artar.. Kaynama süresi uzar. A) alnız B) ve C) ve 1. B 2. E 3. B 4. D 5. C 6. D 7. B 8. A 9. D 10. C 11. B 12. E 196

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

YouTube:Kimya Full Gülçin Hoca Serüveni KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ

YouTube:Kimya Full Gülçin Hoca Serüveni KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ Serüveni KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Çözeltinin derişimine bağlı özelliklerine KOLİGATİF ÖZELLİK denir. Kaynama noktası Buhar basıncı Donma noktası Osmotik Basınç Çözünen Madde

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ BÖLÜM 2. ATOMUN YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. MADDE BİLGİSİ 1.1. KİMYA... 2 1.2. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 1.3. MADDELERİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMİ DÖNGÜSÜ... 4 1.4. MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 5 1.5. MADDELERİN AYIRT

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden

Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Cilt 1 Çeviri Editörlerinden Yazarlar Hakkında Öğrencilere 1 xiii xi x Kimyanın Temelleri 1 1-1 Madde ve Enerji 4 1-2 Kimya-Maddeye Moleküler Bakış 5 1-3 Maddenin Halleri 9 1-4 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 13) 1. a. su b. simya c. bileşik d. element e. karbonat 2. a. D b. Y c. D d. Y e. D 3. T Zehirli (Toksik) Madde: Soluma, yutma veya deri yoluyla temas halinde sağlık yönünden

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. I,

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

Test 12 Sabit Oranlar Kanunu Sayfa: 31. Test 13 Katlı Oranlar Kanunu Sayfa: 33. Test 14 Birleşen Hacim Oranlar Kanunu Sayfa: 35

Test 12 Sabit Oranlar Kanunu Sayfa: 31. Test 13 Katlı Oranlar Kanunu Sayfa: 33. Test 14 Birleşen Hacim Oranlar Kanunu Sayfa: 35 1. ÜT KM GLŞM Test 1 ski Çağlarda Keşfedilen Maddeler Sayfa: 9 1. 2. 3. 4. 5.C 6.C 7.B 8. 9.B 10.B 11.B 12. 13. Test 2 ski Çağlarda Keşfedilen Maddeler ve Simya Sayfa: 11 1.B 2. 3.C 4. 5. 6. 7. 8. 9.C

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF KİMYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF KİMYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF KİMYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta 1 Ders Saati KONULAR 2 *SİMYADAN KİMYAYA *KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı