Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI"

Transkript

1 Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir

2 Ders İçeriği Organik kimyaya giriş Temel fonksiyonel gruplar Temel Gruplara örnekler Doymuş (alkanlar), doymamış (alkenler) ve aromatik hidrokarbonlar Oksijenli bileşikler Halojenli bileşikler Kükürtlü bileşikler Azotlu bileşikler 2

3 Çevresel açıdan önemli bazı organik bileşik grupları ve kaynakları Uçucu organik bileşikler (Volatile Organic Compounds - VOC) Kalıcı toksik organikler (Persistent Organic Pollutants - POP lar) PAH Polycyclic aromatic hydrocarbons PCB - Polychlorinated biphenyls OCP - Organochlorine pesticides PBDE - Polybrominated diphenyl ethers PCN - Polychlorinated napthalenes PCDD/F Polychlorinated dibenzodioxins/furans Organik kirleticilerin atmosfer ve canlılar üzerine etkileri Troposferde-ozon oluşumu İkincil partiküllerin oluşumu Stratosferde-ozon tabakasının incelmesi Küresel ısınma Sağlık etkileri 3

4 Organik Kimyaya Giriş Milyonlarca üyesi olan, doğal veya insan tarafından sentezlenmiş olan organik bileşikler temel olarak bir kaç elementten oluşurlar: Karbon (C) Hidrojen (H) Oksijen (O) Azot (N) Metan Kükürt (S) Fosfor (P) Halojenler: Klor (Cl), Brom (Br), Flor (F), İyot (I) Bazı metaller (Hg, Pb, Sn) 4

5 Sınırlı sayıdaki bu elementlerden neredeyse sınırsız sayıda organik bileşik oluşabilmesinin temel nedeni karbon atomunun 4 adet karbonkarbon bağı yapabilmesidir. Bu da, karbon atomları diğer heteroatomlara (karbon ve hidrojen haricindeki element atomları) bağlansa bile çok sayıda üç boyutlu karbon iskeleti oluşmasına olanak tanımaktadır. Organik bileşiklerin temel tanımlayıcı özellikleri elementel bileşimleri, molekül formülleri, molar kütleleri ve molekül yapılarıdır. 5

6 Elementel Bileşim Bir bileşiğin hangi elementlerden oluştuğudur. Sözgelimi klorlu hidrokarbon denildiği zaman o bileşiğin karbon, hidrojen ve klor dan oluştuğunu anlaşılır. Molekül Formülü Bileşiğin molekülünde kendisini oluşturan elementlerin herbirisinden kaç tane olduğudur. Örneğin: C 4 H 9 Cl Molar Kütle Molekül formülünden hesaplanabilen, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri toplamıdır. 12x4 + 1x = 92.5 g/mol 6

7 Molekül yapısı Formülünü bildiğimiz bileşiklerin molekül yapısı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Örnek: C 4 H 9 Cl (Kloro bütan) İzomer Aynı kimyasal bileşime sahip olan ancak atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküllerdir. 7

8 C 4 H 9 Cl için olası molekül yapıları: (1) Açık formül, (2) Hidrojen bağları hariç gösterim, (3) Bağlar olmadan gösterim (dallanma parantez ile gösteriliyor), (4) Basitleştirilmiş gösterim (Karbon iskelet) 8

9 Organik bileşikleri oluşturan Karbon ve diğer element atomlarının dış orbitallerinde bulunan değişik sayıdaki elektronlar, ve bunların değişik şekillerdeki paylaşımı atomlar arasında: Tekli Çift Üçlü bağlar oluşmasına olanak sağlar. Bağlar ve bunlar vasıtasıyla paylaşılan elektronların konumları ve sayıları da organik bileşiklerin birbirinden çok farklı özellikler taşımasına neden olmaktadır. Bu durum da bileşiklerin fizikokimyasal özelliklerini (Örneğin, polar, nonpolar olma, suda az veya çok çözünebilir olmaları) ve çevresel davranışlarını etkilemektedir. 9

10 Örnekler Tekli bağ: Etan Çift bağ: Eten Üçlü bağ: Asetilen 10

11 Temel fonksiyonel gruplar Fonksiyonal Grup: Belirli kimyasal davranış gösteren atom grupları. alkanlar R R R H R H H alkenler R N O R aminler organik asitler R H alkinler R OH O H O aldehitler R OR esterler R O R O R' ketonlar R N R R amitler R,R : Hidrokarbon zinciri 11

12 Alkil grupları Eğer basit hidrokarbonlar bir organik bileşiğin bir parçası iseler alkil grup adını alırlar. Bazı temel alkil gruplar: Metil- Etil- Propil- Bütil- 12

13 Doymuş, doymamış ve aromatik hidrokarbonlar Hidrokarbonlar karbon ve hidrojenden oluşan, tek, çift veya üçlü bağlar içeren bileşiklerdir. Karbon iskeleti sadece tek bağlardan oluşuyorsa bu bileşiklere doymuş hidrokarbonlar adı verilir. Eğer iskelet bir veya daha fazla çift veya üçlü bağ içeriyorsa bu bileşiklere doymamış hidrokarbonlar adı verilir. Alifatik: Düz veya dallanmış zincirli hidrokarbon Alisiklik: Bir veya daha fazla halkalı yapı içeren hidrokarbon Aromatik: Aromatik halka (benzen halkası) içeren bileşikler 13

14 Alkanlar Alkan ailesinin ilk altı üyesi: Kapalı Formül Adı C sayısı CH 4 metan 1 C 2 H 6 etan 2 C 3 H 8 propan 3 C 4 H 10 bütan 4 C 5 H 12 pentan 5 C 6 H 14 hekzan 6 14

15 Alifatik ve Alisiklik hidrokarbonlar 15

16 Doymamış hidrokarbonlar 16

17 Aromatik hidrokarbonlar 17

18 Oksijenli bileşikler: Alkoller ve Fenoller 18

19 Oksijenli bileşikler: Eterler 19

20 Oksijenli bileşikler: Aldehitler ve ketonlar 20

21 Oksijenli bileşikler: Karboksilik asitler ve esterleri 21

22 Halojenli bileşikler 22

23 Kükürtlü bileşikler 23

24 Kükürtlü bileşikler 24

25 Kükürtlü bileşikler 25

26 Azotlu bileşikler 26

27 Azotlu bileşikler 27

28 Azotlu bileşikler 28

29 Çevresel açıdan önemli bazı organik bileşik grupları ve kaynakları Uçucu organik bileşikler (VOC) Doymuş (alkanlar), doymamış (alkenler) ve aromatik hidrokarbonlar Petrol ve petrol ürünleri (benzin, motorin), solvent olarak kullanım, boya üretimi ve kullanımı, çeşitli endüstriyel faaliyetler, fosil yakıtların yakılması. Oksijenli bileşikler Endüstriyel faaliyetlerde solvent, hammadde ve katkı maddesi olarak kullanım, eksik yanma, atmosferdeki reaksiyonlar, doğal/biyolojik prosesler kökenli kaynaklar (organik maddelerin anaerobik olarak ayrışması, çöplerin depolanması). 29

30 Uçucu organik bileşikler (VOC) Halojenli bileşikler Endüstriyel faaliyetler, solvent olarak veya soğutucu gaz olarak kullanım, içme sularının dezenfeksiyonu (klorlama) sonucu oluşan yan ürünler, doğal/biyolojik prosesler (denizdeki algler tarafından salgılanma). Kükürtlü bileşikler Doğal/biyolojik proses kökenli kaynaklar (organik maddelerin anaerobik olarak ayrışması, çöplerin depolanması), petrol rafinasyonu, çeşitli endüstriyel prosesler, solvent veya hammadde olarak kullanım. Azotlu bileşikler Çok sayıda endüstriyel ürünün (boyalar, patlayıcılar, pestisitler, ilaçlar, antioksidanlar) üretimi ve kullanımı, atmosferde fotokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşum. 30

31 Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Benzene Toluene Kaynakları Petrol ve petrol ürünleri Çeşitli solventler Boyalar/vernikler Yapıştırıcılar Benzin kullanımı Trafik (egzoz gazları) Fosil yakıtların yanması Çeşitli ürünlerin üretimi ve kullanımı sırasında buharlaşarak atmosfere verilirler. 31

32 Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Vinyl chloride Kaynakları 1.2-Dichloroethane vinil klorür üretimindeki ara ürünlerden birisidir. Üretim ve kullanım sonucu atmosfere verilebilir. Uzun süre kurşunlu benzin içerisine katkı maddesi olarak eklenmiştir. 1.2-Dichloroethane Vinil klorür PVC üretiminde kullanılır. Üretimi ve kullanımı sonucu proses kaçakları sonucu havaya verilir. 32

33 Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Kloroform Kaynakları Çeşitli endüstriyel faaliyetler (kağıt endüstrisi-hipoklorit kullanarak ağartma, sodyum hipoklorit üretimi, klorlu solventlerin üretimi) Karbon tetraklorür İçme sularının klorlanması sırasında aktif klor ile sudaki organik maddelerin reaksiyonu sonucu Çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerindeki parfüm, deterjan vb. organik katkı maddeleriyle sodyum hipokloritin kimyasal reaksiyonları sonucu 33

34 Eucalyptol Parfüm olarak kullanılan bileşikler Limonene Kaynakları Kozmetikler, kişisel bakım ürünleri Evsel temizlik ürünleri Ürünlerin üzerinde parfüm genel başlığı altında tanımlanmalarına karşın, bu kategoride yüzlerce bileşik yeralmaktadır. Bu ürünlerin kullanımı sırasında buharlaşarak iç ortam havasına, oradan atmosfere karışırlar, Veya atıksularla arıtma tesislerine/ yüzeysel sulara taşınarak buradan atmosfere verilirler. 34

35 Biyojenik uçucu organik maddeler Kaynakları Bitkiler tarafından metabolik faaliyetler sonucu üretilip atmosfere atılırlar. Bu kategoride isopren, monoterpenler, sesquiterpenler, oksijenli bileşikler gibi çok sayıda bileşik yeralmaktadır. Çok reaktif oldukları için atmosferdeki fotokimyasal reaksiyonlara katılır ve troposferde ozon oluşumuna neden olurlar. 35

36 Kalıcı toksik organikler (POP lar) POP ların bir çoğunun toksik, kanserojen ve hormonal sistem üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Biyolojik, kimyasal ve fotokimyasal proseslerle bozunma ve giderime dirençlidirler. Bu nedenle çevresel ortamlarda birikebilir ve on yıllarca bozunmadan kalabilirler. Uzun mesafeli taşınım ile uluslar arası ve kıtalar arası yayılabilirler. 36

37 POP ların Çevresel Dolanımları 37

38 Yüzlerce PAH bileşiği vardır. Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Naphthalene Benzo(a)pyrene Kaynakları Petrol ve petrol ürünleri üretimi ve kullanımı (çeşitli yakıtlar ve asfalt gibi). Fosil yakıtların yakılması (endüstriyel enerji eldesi, evsel ısınma, trafik)-özellikle eksik yanma sonucu. Çeşitli endüstriyel faaliyetler (özellikle demir-çelik üretimi) Orman yangınları 38

39 Toplam 209 üyesi bulunan bir bileşik grubudur. Kaynakları Klorlu bifeniller (PCB) 2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 44) Eski trafolar, çeşitli boyalar (binalarda ve gemilerde kullanılan), çeşitli elektrikli-elektronik ekipmanlar. Elektronik atıkların geri kazanıldığı tesisler Decachlorobiphenyl (PCB 209) Katı atık yakma tesisleri Demir-çelik üretimi Fosil yakıtların yanması 39

40 Klorlu dibenzo dioksin ve furanlar (PCDD/F) 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin Kaynakları Elektronik atıkların geri kazanıldığı tesisler Katı atık yakma tesisleri Demir-çelik üretimi 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran Fosil yakıtların yanması İnsanlar tarafından üretilip kullanılmamalarına rağmen yakıtların içeriğindeki organik madde ve klorun termal prosesler sonucu oluşturduğu kirleticilerdir. 40

41 Toplam 75 üyesi bulunan bir bileşik grubudur. Kaynakları Eski trafolar, çeşitli elektriklielektronik ekipmanlar. Klorlu naftalinler (PCN) Octachloronaphthalene Elektronik atıkların geri kazanıldığı tesisler Katı atık yakma tesisleri Demir-çelik üretimi Fosil yakıtların yanması 41

42 Toplam 209 üyesi bulunan bir bileşik grubudur. Kaynakları Bromlu difenil eterler (PBDE) Decabromodiphenyl ether (PBDE 209) Çeşitli elektrikli-elektronik ekipmanlar. Yanmayı önleyici olarak eklendiği kumaş ve döşemelerin kullanımı Elektronik atıkların geri kazanıldığı tesisler Katı atık yakma tesisleri Hurdadan demir-çelik üretimi 42

43 Organoklorlu pestisitler (OCP) p,p -DDT Kaynakları: Geçmişteki veya günümüzdeki tarımsal kullanımları Chlorpyrifos γ-hexachlorocyclohexane Endosulfan I 43

44 Nonil Fenoller Kaynakları 4-nonylphenol-polyethyleneglycol-ether lerin atıksu arıtma tesislerinde ve doğada mikrobiyal olarak bozunması sonucu oluşurlar. 44

45 Organik kirleticilerin atmosfer ve canlılar üzerine etkileri 1. Troposferde ozon oluşumu VOC lerin önemli bir kısmı reaktif olup atmosferde azot oksitler ile girdikleri reaksiyonlar sonucu ozon oluşumuna neden olurlar (troposferik ozon). Ozonun yanısıra formaldehit gibi bir çok ikincil organik kirletici de oluşur. 45

46 Organik kirleticilerin atmosfer ve canlılar üzerine etkileri 2. İkincil partiküllerin oluşumu Reaktif VOC ler dış havada veya bina içi havada ozon ile tepkimeye girerek çok ince partiküller oluşmasına da yol açarlar. Reaktif VOC lerin bina içi ortamlardaki önemli kaynaklarından birisi de bunları içeren kozmetiklerin ve temizlik maddelerinin kullanımıdır. 46

47 Atmosfer ve canlılar üzerine etkileri 3. Stratosferde-ozon tabakasının incelmesi Kloroflorokarbonlar grubundaki VOC lerin önemli bir kısmı reaktif olup atmosferde girdikleri reaksiyonlar ozon tabakasındaki ozonun bozunmasına ve sonuç olarak ozon tabakasının incelmesine neden olurlar. 4. Küresel ısınma Halojen içeren VOC lerin önemli bir kısmı (kloroflorokarbonlar ve karbon tetraklorür gibi) güçlü sera gazlarıdır. Atmosferdeki konsantrasyonlarının artışı küresel ısınmayı arttırmaktadır. 47

48 Atmosfer ve canlılar üzerine etkileri 5. Sağlık etkileri Toksik Yüksek konsantrasyonlara kısa süreli veya nispeten düşük konsantrasyonlara daha kısa süreli maruz kalınması durumunda zehirlenme, belli organlarda (karaciğer, böbrek gibi) harabiyete neden olabilirler. Kanserojen Bir çoğunun yaşamboyu maruz kalınması durumunda kansere neden olduğu bilinmektedir. Mutajen Canlılarda mutasyona neden olabilirler. Allerjen Bazı kimyasallar allerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. 48

49 Sağlık etkileri (devam) Gözler ve solunum yolları üzerine etkiler Kısa süreli maruz kalınmaları durumunda bile gözleri ve solunum yollarını tahriş edebilirler. Hormonal sistemi bozucu (endocrine disrupter) Bazı POP lar (OCP ler, PBDE ler, nonil fenoller gibi) vücutta belli bir hormon gibi davranabilirler. En yaygın örneklerden birisi östrojendir. Bu nedenle bazı bileşikler östrojenik olarak adlandırılırlar. İnsandan başka canlılarda da benzer etkiler gösterip üreme fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu nedenle doğal yaşam üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler. 49

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Behzat BALCI Fatma Elçin ERKURT Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme sularında dezenfeksiyon, mikroorganizmalardan bulaşabilecek hastalıkların

Detaylı

KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR

KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR KİMYASALLAR VE TEHLİKELİ ATIKLAR Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar, İlkeler Tehlikeli Atık: Bu el kitabında tehlikeli atık, atık ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, TAKY olarak ifade edilecektir.

Detaylı

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer)

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer) A SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) - Kadmiyum, krom, kurşun, civa, nikel ve arsenik gibi metaller. Bunlar çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılırlar, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların

Detaylı

Adil Denizli * Handan Yavuz ** *Prof. Dr., **Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı. Evsel Kimyasal Maddeler

Adil Denizli * Handan Yavuz ** *Prof. Dr., **Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı. Evsel Kimyasal Maddeler Adil Denizli * Handan Yavuz ** *Prof. Dr., **Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı Evsel Kimyasal Maddeler 46 Bilim ve Teknik Kasım 2011 İnsanlar hastalık ve enfeksiyonlarla

Detaylı

KIMYASAL RISK ETMENLERI

KIMYASAL RISK ETMENLERI KIMYASAL RISK ETMENLERI Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal etmenler,

Detaylı

YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri

YANMA VE YANGIN İÇİNDEKİLER HEDEFLER YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ. Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ. Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri YANGIN SINIFLARI VE SÖNDÜRME TEKNİKLERİ İÇİNDEKİLER Giriş Yangın Yangın Türleri Söndürme Sistemleri YANMA VE YANGIN Doç.Dr. Senayi DÖNMEZ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yangın hakkında genel bilgi

Detaylı

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ. Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Yrd.Doç. Dr. MERAL TOPCU SULAK 1 KİMYASAL MADDELER 2 AMAÇ İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında temel bilgi kazandırmak Işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI

EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI Ekim - 2009 ANKARA Bu kitapçık, evlerdeki tehlikeli atıklar hakkında kişileri bilgilendirmek, atık

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Selim TORUN Kimya Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TANIM Kimyasal Madde

Detaylı

EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI

EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR EL KİTAPÇIĞI Mart - 2012 ANKARA 2 Bu kitapçık, evlerdeki tehlikeli atıklar hakkında kişileri bilgilendirmek,

Detaylı

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II

BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II BESİNLERDEKİ TOKSİK ÖĞELER- II Hazırlayanlar Do ç. Dr. Aylin Ayaz Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Mine Yurttagül Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık

Detaylı

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05.

MONOGLİSERİD İÇİNDEKİLER. KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR 21.05. MONOGLİSERİD KİMYASAL TEKNOLOJİLER II 084240011 Esra KAZAN 104240036 Gizem BAYRAKTAR 104240037 Elif ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER Mono ve Digliseritler Monogliseritlerin Üretimi Zararları Kullanım Alanları Mono

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2014 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için Mühendislik branşı risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2014/03 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Kasım 2014 Risk ve

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZENOBİYOTİKLERİN BİYOLOJİK AYRIŞABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK OLARAK İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ İ. Serden BAŞAK Bölüm : Çevre Mühendisliği Program : Environmental

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ATIK YÖNETİMİ EL KİTABI Bu el kitabı, Anadolu Üniversitesinde atık üreten birimlerin atık yönetimi faaliyetlerine destek olmak amacıyla Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ HAVA KĐRLĐLĐĞĐ VE MODELLEMESĐ Hava Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği Modelleme Yöntemleri Nelerdir? Hava Kalitesi Regülasyonları Nelerdir?

Detaylı