TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER..."

Transkript

1 T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER KURUMSAL YAPI YILI FAALİYETLERİ KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ İnsan Kaynakları Eğitim Genel ve Birimlere Yönelik Eğitimler Kişisel ve Mesleki Gelişme Yönelik Eğitimler Çalışma Ziyaretleri Yönetim Kurulu Toplantıları Kalkınma Kurulu Toplantıları Ajans ın Yardımcı Hizmet ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Faaliyetler Yardımcı Hizmetler Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini Bilişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Ağ Güvenlik Bilgisayarlar (İstemci ve Sunucu) Diğer Donanımlar Bakım Eğitimler Ajans Hizmet Binaları ile İlgili Faaliyetler Dış Denetim Mali Yönetim Yeterliliği TANITIM VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ Kurumsal İletişim ve İşbirliği Faaliyetleri ve İletişim Stratejisinin Belirlenmesi Toplantı, Seminer ve Fuar Organizasyonu Tanıtım ve Promosyon Materyallerinin Hazırlanması Tanıtım Filmi Çalışmaları Basın Ziyaretleri, Basın Toplantıları ve Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi Ajans ın Medya Organlarında Yer Alması İhtiyaç Duyulan Yayınlara Abone Olunması ve Medya Takibi İnternet Sitesinin Geliştirilmesi ve E-Bülten Hazırlanması Bölgesel Plan ve Stratejilerin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Bölge Planı nın Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Bölgenin Öncelikli Sektörlerinde Tanıtım Stratejisi nin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kurulan Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Bölgedeki Diğer Kurumların Plan, Proje ve Toplantılarının İzlenmesi Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri Yatırım Tanıtım Materyalleri Yatırım Tanıtım Etkinlikleri Yatırım Tanıtım Reklamları Yatırım Portalı Çalışmaları ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ Ajans ın Kurumsal Stratejik Planı nın oluşturulması Bölgenin Darboğazlarını Önlemeye ve Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Araştırmalar TRC3 Bölgesi Güvenlik Raporu Bölge Planı Önceliklerini Destekleyici Araştırmalar TRC3 Bölgesi Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi Güdümlü Proje Ön Hazırlık Çalışmaları Ajans Çalışma Programı ve Bütçesinin Hazırlanmasına Yönelik Faaliyetler Düzenli Hazırlanacak Raporlar Yılı Mali Destek Programlarının Tasarımı DESTEKLER

3 Yılı Mali Destek Programları Sektörel Gelişme Mali Destek Programı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı Türkiye-Suriye Bölgeler Arası İşbirliği Programı Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması ve Basımı Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri Proje Hazırlama Eğitimleri Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi Seçilen Projelerin İlanı ve Sözleşmelerin İmzalanması İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA FAALİYETLERİ ve 2011 Mali Destek Programı Başlangıç Toplantıları ve Uygulama Eğitimleri İzleme Ziyaretleri Ödemelerin Gerçekleştirilmesi DİĞER DESTEKLER Doğrudan Faaliyet Destekleri Teknik Destekler YATIRIM DESTEK FAALİYETLERİ

4 TABLOLAR: Tablo 1: 2011 Yılı Öncelik Alanları ve Tedbirler... 9 Tablo 2: İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 3: Eğitim Faaliyetleri Tablo 4: Yönetim Kurulu Toplantıları Tablo 5: Kalkınma Kurulu Toplantıları Tablo 6: Yardımcı Hizmetler Tablo 7: Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini Tablo 8: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Tablo 9: Ajans Hizmet Binaları ile İlgili Faaliyetler Tablo 10: Dış Denetim İle İlgili Faaliyetler Tablo 11: Mali Yönetim Yeterliliğinin Kazanılması İle İlgili Faaliyetler Tablo 12: Kurumsal İletişim Faaliyetleri ve Tanıtım Stratejisinin Belirlenmesi Tablo 13: Bölgesel Plan ve Stratejilerin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Tablo 14: Yatırım Tanıtım Faaliyetleri Tablo 16: Ajansın Kurumsal Stratejik Planının Hazırlanması Tablo 17: Bölgenin Darboğazlarını Önlemeye ve Rekabet Gücünü Artırmaya Yönelik Araştırmalar. 40 Tablo 18: Ajans Çalışma Programı ve Bütçesinin Hazırlanması Tablo 19: Düzenli Hazırlanacak Raporlar Tablo 20: 2011 Yılı Mali Destek Programlarının Tasarımı Tablo 21: 2011 Mali Destek Programları ve Tahmini Mali Destek Tutarları Tablo 22: Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması ve Basımı Tablo 23: Proje Teklif Çağrılarının İlanı ve Duyurulması Tablo 24: Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri Tablo 25: Proje Hazırlama Eğitimleri ve Başvuru Sahiplerine Teknik Destek Hizmetleri Sağlanması 56 Tablo 26: Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Tablo 27: Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi Tablo 28: Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi Tablo 29: Seçilen Projelerin İlanı ve Sözleşmelerin İmzalanması Tablo 30: İzleme Ziyaretleri (KOBİ) Tablo 31: İzleme Ziyaretleri (KÖA) Tablo 32: İzleme Ziyaretleri (TS-BİP 2010) Tablo 33: İzleme Ziyaretleri (İstihdamla Büyüyen Rekabetçi KOBİ ler Mali Destek Programı) Tablo 34: İzleme Ziyaretleri (Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı) Tablo 35: İzleme Ziyaretleri (Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı) Tablo 36: İzleme Ziyaretleri (TS-BİP 2011) Tablo 37: Başlangıç Toplantıları ve Uygulama Eğitimleri Tablo 38: Doğrudan Faaliyet Destekleri Tablo 39: Teknik Destekler Tablo 40: Tedbir ve Hedef Göstergeleri Tablo 41: Yatırım Destek Faaliyetleri ŞEKİLLER: Şekil 1: Dicle Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması EKLER: EK 1: PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 2: DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYETLERİ VE BÜTÇESİ EK 3: 2011 YILI BÜTÇESİNİN TEMEL HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI EK 4: 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

5 SUNUŞ Dicle Kalkınma Ajansı 2011 yılı Çalışma Programı, Ajans ın 2011 bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, tedbirleri, kurumsallaşmaya ilişkin çalışmaları, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak tahmini mali kaynakları sonuç odaklı ve bir bütün olarak ortaya koyan, takvimlendiren ve bütçelendiren temel doküman niteliğindedir yılında kurumsallaşma sürecini büyük ölçüde tamamlayarak, 2010 yılında Ön Bölgesel Gelişme Planı nın DPT tarafından onaylanmasını takiben ilk proje teklif çağrısına çıkan Ajansımız, ilk etapta KOBİ ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını ve ardından Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programlarını başarıyla yürütmüştür. Ayrıca aynı yıl içinde Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek kapsamında başarılı bulunan faaliyetler için destek sağlayan Ajans ımız, 2010 yılının ilk yarısında faaliyet alanındaki dört ilde Yatırım Destek Ofislerini de hizmete açmak suretiyle etki alanını genişleterek daha etkin ve süratli hizmet vermeye başlamıştır başında yeni personel alımının tamamlanmasıyla birlikte yapılacak uzman personel takviyesi ile Yatırım Destek Ofislerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve işlerliğinin arttırılması, Ajans ın kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi, yıllarını kapsayan Bölge Planı çalışmalarının tamamlanması, Ajans ın 2011 yılında uygulayacağı mali destekler başta olmak üzere diğer tüm faaliyetlerin Bölge Planı öncelikleriyle uyumlu bir şekilde planlanarak uygulanması, söz konusu öncelikler doğrultusunda plan döneminde takip eden yıllarda yapılması planlanan faaliyetlere ilşkin ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve Ajans ın iletişim ve tanıtım stratejisinin oluşturularak bir an önce uygulamaya konulması 2011 yılı Çalışma Programının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Ajans, 2011 yılı Çalışma Programında yeralan faaliyet ve çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirerek Kuruluş kanunu, Bölge Planı ve ilgili diğer bağlayıcı metinlerde belirlenen hedefleri gerçekleştirme ve bölge vizyonuna ulaşma yolunda önemli bir mesafeyi katetmeyi amaçlamaktadır. Ajansımız, her zaman olduğu gibi programda yer alan bütün çalışmalarını tam bir objektiflik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sonuç odaklılık ilkelerine uygun olarak yürütmeye devam edecektir. Abdullah ERİN Genel Sekreter 4

6 1. GİRİŞ Bu çalışma programı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aynı Kanunun 11 ve 14 üncü maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 21 inci madde hükümleri doğrultusunda, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini (bu iller bundan sonra Bölge diye anılacaktır) kapsayan Dicle Kalkınma Ajansı nın (bundan sonra Ajans olarak anılacaktır) 2011 yılında gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak üzere hazırlanmıştır. Ajans, 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 10/11/2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajans Genel Sekreteri görevine 08/06/2009 tarihinde başlamış, hizmet binası olarak tahsis edilen İl Kütüphanesi nin ajans ihtiyaçlarına uygun olarak tadilatı, uzman ve destek personel alımı ve sözleşmelerin imzalanması, aynı yılda tamamlanmıştır. Ekim ayı sonu itibariyle hizmet binasına taşınan Ajans ın birimleri oluşturulmuş, görevlendirmeler yapılmış, eğitimler planlanmış, tanıtım ve işbirliği çalışmaları yapılmış, 2010 yılını kapsayan Ön Bölgesel Gelişme Planı hazırlanmış ve yıllarını kapsayacak olan Bölge Planı nın hazırlığına başlanılmıştır. Ön Bölgesel Gelişme Planı nın Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmasının ardından 17 Nisan 2010 tarihinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi (KOBİ) Mali Destek Programı ile Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı na çıkılmıştır. KOBİ Programı nda ,29-TL, Küçük Ölçekli Altyapı Programı nda ,87-TL olmak üzere toplam ,16-TL dağıtılmaya başlanmıştır. Ayrıca Araştırma ve Strateji Geliştirme faaliyetleri kapsamında TRC3 Bölgesi nin Yer Altı ve Yerüstü Zenginlikleri Raporu, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri Raporu, Mardin de İkinci OSB nin Kurulması Fizibilite Raporu, TRC3 Bölgesi Teşvik Raporu, Batman ili Gümruk Altyapı Yetersizliği ve İhracat Temel Sorunları Raporu, Şırnak Konut Raporu hazırlanmıştır. Ajans 2011 yılında, 2011 yılı başında tamamlanarak DPT tarafından onay aşamasında olan TRC3 Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda tasarlanan proje ve faaliyet desteklerini 5

7 uygulayacak, planın paydaşlarla birlikte analiz ve araştırma çalışmalarına devam edecek, 2010 yılı sonunda gerçekleştirilen personel alımıyla birlikte dört ildeki Yatırım Destek Ofislerinin kapasitesi güçlendirilecektir yılında Ajans, plan öncelikleri doğrultusunda dört Mali Destek programına çıkarak toplam TL lik kaynağı Bölge nin gelişmesine hizmet edecek projelere hibe olarak sunacaktır. Bu kapsamda Sektörel Gelişme Mali Destek Programı, Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı, Müşterek Sanayi ve Ticaret Alanlarının İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı uygulanacak, 2010 yılında Mardin de uygulaması başlanan Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yeni bir teklif çağrısı yürütülecektir yılında sözleşmesi yapılan KOBİ ve Küçük Ölçekli Altyapı Programlarından destek alan projelerin İzleme, Değerlendirme faaliyetlerine 2011 de devam edilecek ve projelerin kapanışı gerçekleşecektir. Doğrudan faaliyet ve teknik destek uygulamalarına 2011 yılında da devam edilecek ve uygulamaların kapanışları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 2011 yılında, 2012 yılında uygulanması planlanan Güdümlü Proje için ön hazırlık çalışmaları yapılacak, Bölge nin rekabet gücünü arttırmaya ve darboğazlarını önlemeye yönelik yeni araştırma çalışmaları uzman kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Yatırım Destek Ofislerinin dört ilde de kapasitelerinin güçlenmesiyle yatırım tanıtım ve bölgesel tanıtım faaliyetlerine hız verilecek, Bölge nin kalkınmasına hizmet edecek kilit noktalarda fizibilite çalışmaları yapılarak yatırımcılar yönlendirilecektir. 2. TEMEL AMAÇLAR ve ÖNCELİKLER Ajans ın temel politikaları; Anayasaya, kanunlara, hukuk ilkelerine uygun, bölge plan ve programlarının ulusal plan ve programlarla uyumlu bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetleri desteklemek, Bölgedeki aktörlerin, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini destekleyerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak amacı ile katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı ortak bir anlayış oluşturmak; merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve aktörler arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak, 6

8 Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının geliştirilmesine, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve tanıtımına, istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak ve bu tür faaliyetlere destek vermek, Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, tarafsızlık, toplumsal mutabakat ve katılımcılık, eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak şeklinde özetlenebilir. Belirtilen politikalar çerçevesinde Ajans ın 2011 yılı programı öncelikli amaçları şunlardır: Bölge Planı nın tanıtılması ve faaliyete geçirilmesi, 2011 Mali Desteklerinin uygulanması, Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Bölgenin ve yatırım imkanlarının tanıtımı, Bölgede kamu, yerel yönetimler, STK ve KOBİ düzeyinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve aralarında koordinasyon sağlanması YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER Orta ve uzun vadede kapsamlı bir stratejik işlevi yerine getirmesi beklenen Ajans ın, faaliyetlerini önceliklendirmede esas alacağı temel doküman yıllarını kapsayan Bölge Planı olacaktır. Ajans, 2011 yılı sonuna kadar kurumsallaşma, tanıtım ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile bölge aktörleri için bölgesel kalkınma faaliyetlerinin ana çerçevesini belirleyecek olan Bölge Planı doğrultusunda araştırma ve programlama çalışmalarını yürütecektir yılında uygulanacak olan Mali Destek Programları Bölge Planı öncelikleri ile paraleldir. Bölge Planı nın Bölge nin coğrafi konumu ve içsel potansiyeline dayalı rekabet avantajına ve istihdam yaratma kapasitesine sahip sektörlerinin geliştirilmesi gelişme eksenine uygun olarak İstihdamla Büyüyen Rekabetçi KOBİ ler Mali Destek Programı uygulanacak, Bölge Planı nın Kentsel Çevrenin İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Şehirleşme gelişme ekseni altında Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı uygulanacak, Bölge Planı nın İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi gelişme ekseni altındaki önceliklerle uyumlu olarak ise Müşterek Sanayi ve Ticaret Altyapısının İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı ile Türkiye-Suriye Sınırötesi İşbirliği Programı uygulanacaktır yılında uygulanacak Doğrudan Faaliyet Desteği ile desteklenecek konuların da Bölge Planı öncelikleri ile uyumu gözetilecek, Teknik Destek 7

9 Programı nda desteklenecek projelerin ise Bölge Planı nın Kurumsal kapasite ve bölgesel kalkınmanın yönetişimi gelişme ekseni öncelikleriyle uyumu gözetilecektir yılı içinde temel olarak kurumsal yapıya yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte, paydaşlara ve bölgeye yönelik çalışmalar artarak devam edecektir. Bu kapsamda Ajans ın iletişim stratejisinin oluşturulması düşünülmektedir. Bölge de yatırım tanıtım ve destekleme faaliyetlerinin dört ilde de geliştirilmesi amacıyla 2011 yılında dört ildeki Yatırım Destek Ofislerinin güçlendirilmesi 2011 önceliklerindendir. Ayrıca 2011 yılı sonuna kadar ilgili mevzuat çerçevesinde; 2012 yılı Çalışma Programının hazırlanıp onaylanması, 2012 yılı Bütçesinin ise görüş alınması için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunumu gerçekleştirilecektir. Öncelik Sırası Önceliğin Adı Sorumlusu Süresi Dayanağı Ajans ın hizmetlerini daha uygun koşullarda sürdürebilmesi için uygun bir arsanın satın alınarak ajans hizmet binasının yaptırılması veya binanın satın alınması Elektronik arşiv sistemine geçilmesi Performans değerlendirme sistemine geçilmesi, Mali Yönetim Yeterliğinin alınması. Bölge Planı Öncelikleri Doğrultusunda Yürütülecek Araştırma Faaliyetleri Bölge Planı Öncelikleri Doğrultusunda Yürütülecek Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri İstihdamla Büyüyen Rekabetçi KOBİ ler Mali Destek Programı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı Müşterek Sanayi ve Ticaret Altyapısının İyileştirilmesi KÖA Mali Destek Programı Kurumsal Koordinasyon Kurumsal Koordinasyon Kurumsal Koordinasyon Kurumsal Koordinasyon Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Proje ve Sözleşme Yönetimi Proje ve Sözleşme Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Proje ve Sözleşme Yönetimi İzleme ve Değerlendirme 01/01/11 31/12/11 Kalkınma Ajansları Denetim 01/02/11 Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Personel 01/05/11 Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Denetim 01/08/11 Yönetmeliği 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/03/11 31/12/11 01/03/11 31/12/11 01/03/11 31/12/11 TRC3 Bölge Planı Gelişme Eksenlerinin tümü Bölge Planı Gelişme Ekseni: 5.Kurumsal kapasite ve bölgesel kalkınmanın yönetişimi Bölge Planı Gelişme Ekseni: 4.Sektörel Gelişme Bölge Planı Gelişme Ekseni: 1.Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme Bölge Planı Gelişme Ekseni: 3.Uygun Yatırım Ortamı ve Rekabetçilik 8

10 Türkiye-Suriye Sınırötesi İşbirliği Programı Ajans ın İletişim Stratejisinin Oluşturulması Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destekleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 2012 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin Hazırlanması Proje ve Sözleşme Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Tanıtım ve İşbirliği Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Yatırım Destek Ofisleri Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Kurumsal Koordinasyon Tablo 1: 2011 Yılı Öncelik Alanları ve Tedbirler 4. KURUMSAL YAPI 01/03/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/01/11 31/12/11 01/06/11 31/12/11 Bölge Planı Gelişme Ekseni: 3. Uygun Yatırım Ortamı ve Rekabetçilik Bölge Planı Gelişme Ekseni: 5.Kurumsal kapasite ve bölgesel kalkınmanın yönetişimi. Bölge Planı Gelişme Ekseni: 3.Uygun Yatırım Ortamı ve Rekabetçilik 4.Sektörel gelişme 5.Kurumsal kapasite ve bölgesel kalkınmanın yönetişimi Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Ajans, Mardin ili merkez olmak üzere Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 Düzey 2 bölgesinde 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 10/11/2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajansların organizasyon yapısında Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. TRC3 bölgesinde Mardin ilinde Yatırım Destek Ofisi 2009 yılında kurulmuş olup, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki Yatırım Destek Ofisleri 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Ajansın, 2011 yılında 1 Genel Sekreter, 1 Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman ve 1 İç Denetçi 5 Birim Başkanı, 4 Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 31 uzman ve 6 destek personel olmak üzere toplam 49 personel ile faaliyetlerine devam etmesi planlanmaktadır. 9

11 YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU GENEL SEKRETERLİK İÇ DENETÇİ KURUMSAL KOORDİNASYON BİRİMİ TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ ARAŞTIRMA, STRATEJİ GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA BİRİMİ PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ BİRİMİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSLERİ - Yönetici Asistanı - Muhasebe Finansman - İdari İşler - Bilgi işlem -Halkla İlişkiler HUKUK MÜŞAVİRLİĞİN DEN SORUMLU UZMAN PERSONEL MARDİN YDO BATMAN YDO SİİRT YDO ŞIRNAK YDO Şekil 1: Dicle Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması 10

12 YILI FAALİYETLERİ 2009 yılı ikinci yarısında başlanan ve 2010 yılında da devam edilen kurumsallaşma faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanmış bulunmaktadır yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ana başlıklar şeklinde aşağıda sıralanmıştır: 1. Kurumsallaşma ve Organizasyon Faaliyetleri 2. Tanıtım ve İşbirliği Faaliyetleri 3. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Faaliyetleri 4. Proje Destek Faaliyetleri 5. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri 6. Faaliyet Destekleri ve Teknik Destekler 7. Yatırımın Teşviki ve Desteklenmesine Yönelik Faaliyetler 5.1. Kurumsallaşma ve Organizasyon Faaliyetleri Bu başlık altında birimler arasındaki işbölümü ve personelin bu birimlere dağılımı, insan kaynakları politikasının belirlenmesi, hizmet içi eğitimlerin planlanması, çalışma ziyaretleri, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının organize edilmesi, Ajans ın yardımcı hizmet ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Ajans hizmet binası, dış denetim ve Mali Yönetim Yeterliliği ile ilgili çalışmalar ele alınacaktır İnsan Kaynakları 25/07/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre, Ajans ın insan kaynakları politikasının amacı, Ajans ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Genel Sekreterlik, 2009 yılı Ağustos ayında değerlendirme komisyonu oluşturarak ilk personel alım sürecini başlatmıştır. Sınav Komisyonunca başarılı bulunan ve Yönetim Kurulu muzca da onaylanan 29 uzman ve 6 destek personel ile iş akdi yapılarak göreve başlamaları sağlanmıştır. Genel Sekreterlik, Yatırm Destek Ofislerinin açılmasıyla birlikte ihtiyaç duyduğu personel için ikinci personel alımını da 2010 yılı Aralık ayında gerçekleştirmiştir. Sınav Komisyonunca başarılı bulunan ve Yönetim Kurulu muzca da onaylanan hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel hariç diğer personnel ile (1 iç denetçi, 12 uzman ve 1 destek personel) iş akdi yapılarak göreve başlamaları 11

13 sağlanmıştır. Böylece, Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden mezun, genç, dinamik, birden çok yabancı dil bilen, çok sayıda yüksek lisans mezunu ve doktoralı bir ekibin oluşturulması sağlanmıştır. Personel istihdamını müteakip, 2009 yılı Kasım ayında çalışma birimleri oluşturulması çalışmalarına başlanılmış ve Yönetim Kurulu nun 09/07/2009 tarih ve 2009/2 sayılı Kararının 10 uncu maddesinyle Genel Sekretere verilen yetki doğrultusunda belirlenen aşağıdaki çalışma birimleri oluşturulup birimler arasında görev ve personel dağılımı yapılarak iç tamim ile personele tebliğ edilmiştir. Sözkonusu çalışma birimleri şunlardır: 1) Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama 2) Proje ve Sözleşme Yönetimi 3) İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 4) Tanıtım ve İşbirliği 5) Kurumsal Koordinasyon 6) Mardin Yatırım Destek Ofisi 7) Batman Yatırım Destek Ofisi 8) Siirt Yatırım Destek Ofisi 9) Şırnak Yatırım Destek Ofisi 2011 yılında, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen insan kaynakları politikasının ilkeleri çerçevesinde, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamaya yönelik olarak işe yerleştirme, kariyer planlaması ve performans değerlendirme sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, personelin Ajans a sadakat ve bağlılığını artırma, Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirme ve motivasyonu sağlama amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. 12

14 Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Personel Maaşları İnsan Kaynakları Personel maaş giderleri a) İnsan kaynakları planlamasının yapılması (kariyer planlama çalışmalarının yapılması) b) Performans değerlendirme sisteminin uygulanması c) Motivasyonu sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi d) Çeşitli nedenlerle Ajans personeli için yapılması öngörülen harcamalar Tablo 2: İnsan Kaynakları Faaliyetleri Kurumsal Koordinasyon 01/01/11 31/12/11 Ajansın Toplam Bütçesine Oranı % 9, Eğitim Eğitimlerin Ajans misyonu, görev ve sorumlulukları, 2011 öncelik ve amaçları ile ilişkilendirilmesi, eğitim ihtiyaçları tespitinde dikkate alınan temel nokta olmuştur. Personele, kendisinden beklenen hizmetlerin gereğine göre eğitim vermek suretiyle, mesleki gelişimini desteklemek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere Ajans a yeni alınacak personele oryantasyon eğitimi vermek, Ajans çalışanlarına genel ve birimlere yönelik hizmet içi eğitim ve kişisel gelişime yönelik programlar planlamak ve çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi eğitim faaliyetleri kapsamında düşünülmüştür. Personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliştirmek üzere bölge ve bölge dışındaki üniversitelerle, DPT, Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale, TÜBİTAK, KOSGEB, İGEME, EURADA ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlar, yurtdışındaki kalkınma ajansları ve benzeri ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla işbirliği yapılması planlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları, öncelikle Ajans personeli, DPT ve diğer uzman kurum ve kuruluşlar ile başarısını kanıtlamış diğer ülkelerin kalkınma ajanslarının uzmanlarından istifade edilerek karşılanmaya çalışılacak ancak gerektiği takdirde alanında uzmanlaşmış eğitim-danışmanlık firmalarından hizmet alımı ile gerçekleştirilecektir Genel ve Birimlere Yönelik Eğitimler Personelin kapasitesini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri, çalışanların gelişimine katkı sağlayacak ve Ajans ın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sistemli bir biçimde planlanmıştır. Eğitimlerin Ajans misyonu, görev ve sorumlulukları, 2011 öncelik ve amaçları ile ilişkilendirilmesi, eğitim ihtiyaçları tespitinde dikkate alınan temel nokta olmuştur. Ajansa değer katacak eğitimlerin ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan birimlere sağlanması için sistematik ve dinamik bir yaklaşım sürdürülecektir. 13

15 KAYS ın (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) hizmete girmesini müteakip, Ajans personelinin kendi birimleri ile ilgili konularda KAYS Kullanıcı Eğitimleri alması gerekli görülmüştür. Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstatistik Yazılımları, daha etkin bir Proje Yönetim ve İzleme yazılımı temin edilmesi durumunda kullanıcı eğitimi ve sistem yöneticileri için sistem yönetimi eğitimleri planlanmıştır. Personelin bilgisayar bilgisini daha üst seviyelere yükseltmek amacıyla İleri Office Programları Kullanımı eğitimi 2011 eğitim programına eklenmiştir. Birimlerin temel iş süreçlerinden olan paydaşlarla iletişim ve müzakere süreçlerinde satın alma, ihale, paydaş toplantıları vb. etkinliklerde personelin müzakere edebilme kapasitesini artırmaya yönelik olarak tüm birimlerden seçilecek uzmanların katılımına açık olacak şekilde, İletişim ve Müzakere Teknikleri adlı bir eğitim planlanmıştır. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama 2011 yılı itibariyle Bölge Planı nı tamamlamış olduğundan planda belirlenen önceliklerin uygulanmasını ve etkin takibini sağlamak amacıyla, saha araştırması, derinlemesine mülakat teknikleri, etki analizi eğitimlerine ihtiyaç duyacaktır. Bunun yanında birim içindeki mevcut sektörel uzmanlaşmayı pekiştirmek amacıyla, kırsal kalkınma, sanayi, ticaret, turizm, sosyal kalkınma, enerji vb. konularda sektörel eğitimlere katılım sağlanacaktır. Sosyal, ekonomik ve mekânsal analiz ve modelleme teknikleri üzerine de eğitimler alınarak Ajans taki uzun vadeli analiz ve istatistiki tahmin kapasitesi geliştirilecektir yılında alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Eğitimi, yeni başlayan uzmanlarla birlikte yeni bir modül olarak alınarak Ajans Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama ile her Yatırım Destek Ofisinde bölgesel verilerin coğrafi veritabanını oluşturması sağlanacaktır. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama ile Yatırım Destek Ofisleri, nüfusunun hala önemli bir bölümü kırsal olan TRC3 Bölgesi nde kırsal kalkınma konularına ilişkin güncel ve gerçekçi veri temininde güçlükler yaşamaktadır. Kırsal kalkınma konularında mevcut durumun tespiti ve ihtiyaç duyulan yatırım alanlarına yönelik fizibilite bazlı araştırma yapmak üzere, Birleşmiş Milletler e bağlı FAO kurumunun geliştirdiği Rural Invest bilgisayar programının kullanımına yönelik bir eğitimin alınması faydalı olacaktır. Eğitim sonrasında gerçekleştirilecek saha çalışmalarında, doğal kaynaklar, ekonomik ve sosyal aktiviteler, mevcut altyapı olanakları ile kırsal yerleşkelerin imkanları ve kısıtları, gelecekteki öncelikleri ve yatırım ihtiyaçları yerel halkın katılımı ile tespit edilecektir. Rural Invest programı, genel fikirlerin spesifik yatırım profillerine dönüşümünü kolaylaştırmak için basitleştirilmiş metodoloji ve yaklaşım sağlayarak, yerel ihtiyaçların katılımcı yaklaşımla belirlenmesi, sorunların çözümüne yönelik fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin teknik bir biçimde sunulmasına olanak sağlamaktadır. Proje ve Sözleşme Yönetimi nin başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamanın ve gerçekleştirmenin birimin önemli görevlerinden biri olduğu ve 14

16 eğitimlerin kalitesini arttırmak için uzmanların konuya hâkimiyetinin önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle hibelerin dağıtılmasında aracılık ve koordinasyon görevini üstlenecek olan birimin bu amacı gerçekleştirmesine katkı sağlaması itibariyle Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Yönetimi eğitiminin birim uzmanları tarafından alınması planlanmıştır. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama nin Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapma, periyodik değerlendirme raporları hazırlama, desteklediği projelerin sosyo-ekonomik etkilerinin bölge kalkınmasına etki ve sonuçlarını analiz etmesi amacıyla izleme değerlendirme görevini gerçekleştirmesi için Etki Analizi nde ekonometrik ve kalitatif yöntemler, Araştırma teknikleri ve Veri Analizi eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Ayrıca İzleme, Değerlendirme ve Raporlama, risk analizi çalışmasında ortaya çıkmış bazı eğitimlerin alınmasını öngörmektedir. Bu yönde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcıların proje uygulamalarına yönelik satın alma faaliyetlerinin etkin izlenmesi ve kontrolünde yardımcı olması amacıyla İDRB uzmanlarına uygulama ağırlıklı Kamu İhale Mevzuatı, Eğitimcinin Eğitimi ve izleme uzmanlarına yerel diller konusunda eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Tanıtım ve İşbirliği nin Ajans faaliyetlerinin tanıtımı, bölgede ajansa ve kalkınmaya yönelik farkındalığın ve sahiplenmenin sağlanması, ilgili yerel, ulusal ve uluslararası aktörlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak birime bağlı uzmanların markalaşma ve kurumsal iletişim, stratejik pazarlama iletişimi, bölgesel pazarlama ve iletişim ve süreç yönetimi alanlarında eğitimlerin alınması planlanmıştır sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, başvurular üzerinde ön inceleme yapmak, destek ve yatırım stratejileri konusunda koordinasyonu yürütmek, uluslararası yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemlerini ilgili makama iletmek ve takip etmek, yatırımcıların karşılaştıkları engellerin yetkili mercilerce çözümünü takip etmek, görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak gibi görev ve yetkilere sahip olan Yatırım Destek Ofisi personelinin; ajansımızın diğer birimleri ile birlikte ortak alınacak eğitimler dışında, Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme, Pazar Araştırması, Dış Ticaret, Yabancı Sermaye Yatırımları, Kümelenme Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı eğitimlerini almaları, Fizibilite Hazırlama, Pazar Araştırması konularında ise staj veya uygulama çalışmalarına katılmaları gerekli görülmüştür. Ayrıca 2011 yılında Yatırım Destek Ofisi personelinin; yatırım tanıtımı konusunda dünyadaki son gelişmeler ve eğilimler, değişen 15

17 ekonomik koşullar altında bu alanda yapılması gereken yeni çalışmalar konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile doğrudan yabancı yatırım konusunda alması gereken FDI International Training, konulu eğitim planlanmıştır. Kurumsal Koordinasyon görev alanına giren İnsan Kaynakları Politikası nın belirlenmesi konusunda birim başkanlarına ve belirlenecek diğer uzmanlara İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Yönetimi sistemi ve bu konularla ilişkili diğer alt başlıklar hakkında bir eğitim planlanmıştır. Kurumsal Koordinasyon ne bağlı olarak görev yapan, Ajans ın idari ve mali işlerinden sorumlu destek personeline yönelik olarak, bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında geniş bilgi sahibi olabilmesi ve yürürlükte olan güncel personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayabilmesi hedeflenerek Personel Özlük İşleri ve Bordro Uygulamaları Eğitimi nin ve Türk Vergi Sistemi ni oluşturan vergilerin mevzuat ve uygulama açısından inceleneceği ve vergi mevzuatı değişiklerinin ele alınacağı Vergi Eğitimi nin 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Mali tablo hazırlayan, bu tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolara göre karar alan mali işler personelinin Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi (UFRS) ile ilgili teorik bir eğitim de planlanmıştır. Bütün personele Ajans ın çalışma sahasına giren Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları, Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları, AB tarafından fonlanan hibe programları ve ilgili konularda gerekli eğitimlerin alınması planlanmıştır. Ayrıca ilgili personele Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve STK ların Kalkınma Politikalarına Katılımı ile ilgili eğitimler alınması da planlanmıştır Kişisel ve Mesleki Gelişme Yönelik Eğitimler 2011 eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan önemli araçlardan bir diğeri 2011 da uygulamaya konacak Performans Değerlendirme Sistemi dir. Performans değerlendirme süreci kapsamında personelin sözleşmeye göre deneme sürelerinin sona ermesinden sonra gerçekleştirilen ön değerlendirmede personelin hedeflerine ve yetkinliklere ne ölçüde yaklaştığı çalışma birim başkanları tarafından değerlendirilmiş ve personelin eğitim ihtiyacı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ara değerlendirme kişilerin kendisi ile ilgili geliştirmesi gereken noktaları, güçlü olduğu tarafları, ilgi alanlarını, beklentilerini belirlemesine de katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, personelin kariyer gelişimine katkı sağlama yolunda Ajansa düşen görev, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve seminerlere katılımına teşvik etmektir eğitim programı belirlenirken, mesleki alanda yeterli düzeye ulaşılmasının yanı sıra kişisel gelişime katkıda bulunacak, kişileri geleceğe hazırlayacak eğitim konuları da programa dâhil edilmiştir. 16

18 Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik olarak Kurumsal Aidiyet ve Takım Çalışması eğitimi alınması uygun görülmüştür Çalışma Ziyaretleri 2011 yılında hem yurt içi hem yurtdışı ziyaretlerinin konu ve sonuç odaklı küçük gruplar halinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapılacak yurtiçi çalışma ziyaretleri çerçevesinde; 2011 yılı içinde Bölge illeri ile ortak özelliklere sahip başarı öyküsü elde etmiş iller incelenerek Bölge illerinde benzer yöntemlerin uygulanıp uygulanamayacağı ve Bölge nin bu illerle rekabet edebilirliği değerlendirilecektir. Bu kapsamda kültür turizmi alanında Hatay ve Nevşehir e, kümelenme alanında Adıyaman, Ankara ve Gaziantep e, iyi tarım uygulamaları ve yatırım çekme amaçlı Kütahya, Denizli, İzmir gibi Ege illerine, sanayi konusunda örnek uygulamaları yerinde görmek üzere İzmit ve Sakarya ya ziyaretler yapılacak bu illerdeki ilgili paydaşlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bunun yanında 2010 yılında da ziyaret edilen Merkezi Finans ve İhale, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Ulusal Ajans, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı gibi Ajans çalışmalarına katkı sağlayabilecek diğer kamu kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına çalışma ziyaretleri yapılmasına devam edilecektir. Ayrıca daha önce kurulan ajanslarla da işbirliği ve deneyimlerin paylaşılmasını esas alan ve stratejik ortaklıklar geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. Bu çalışma ziyaretlerine Proje ve Sözleşme Yönetimi, İzleme, Değerlendirme ve Raporlama uzmanlarının ve mali işlerden sorumlu ilgili destek personelinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Yurtiçi ilgili kamu-özel sektör kuruluş ziyaretleri yanı sıra Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile uzman/destek personelin katılımı ile Kalkınma Ajansları deneyimine sahip, bu alanda başarılı uygulamalar sergileyen ülkelerdeki Ajanslara, ayrıca ikili işbirliği geliştirilebilecek ve yabancı sermaye yatırımlarının bölgeye yönlendirilmesini sağlama amaçlı potansiyel birikime sahip ülkelere bilgilendirme ve çalışma amaçlı ziyaretler yapılması planlanmıştır. 21/07/2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ajans çalışma programlarında yer verilen ve daha ziyade uzman personelin görgü ve tecrübelerinin arttırılması, farklı ülke tecrübelerinin yerinde incelenmesi imkanı sağlanarak meslek içinde yetiştirilmesini temin etmeye yönelik yurtdışı çalışma ziyeretlerinin daha sonuç odaklı, mümkün olduğunca uzmanları kapsayacak şekilde, Çalışma Programında belirlenen takvime riayet edilerek ve küçük gruplar halinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2011 de yapılacak çalışma ziyaretleri küçük gruplar tarafından belli bir uzmanlık alanında Bölge ye aktarılabilecek somut bilgi ve deneyimler edinmeyi ve Bölge nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilecek çıktılar elde etmeyi amaçlayacak şekilde belirlenmiştir. 17

19 2011 yılında bu kapsamda, Irak, Suriye, Belçika ve Hollanda, İsveç ve Almanya ya yurtdışı çalışma ziyaretleri planlanmaktadır. Aşağıda bu çalışma ziyaretlerinin hedefleri, planlanan katılımcı sayısı ve profili verilmektedir. Yapılacak çalışma ziyaretlerinin katılımcı profili, zamanlaması her bir çalışma ziyareti için Yönetim Kurulu Toplantısında ayrıca görüşülerek Tanıtım ve İşbirliği nin hazırlayacağı yurtdışı çalışma ziyareti ön raporu doğrultusunda görüşülecek katılımcı profiline göre takvim Yönetim Kurulu Toplantısında kesinleştirilecektir. Irak Çalışma Ziyareti Amaçlar: 2010 yılında Irak a Şırnak Sempozyumu kapsamında ve dış çevre analizi amaçlı iki adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Tüm ziyaretlerden çıkan ortak görüş iki tarafın da işbirliğine istekli olduğu fakat bu konuda artık somut adımların atılması gerekliliğidir yılında Irak a yeni ziyaretler yapılarak; - Irak ta sosyal ve ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelerin daha yakından takip edilmesi sağlanarak TRC3 Bölgesi için belirlenen stratejik öncelikler ve planlar söz konusu ziyaretlerden elde edilen veriler ışığında güncellenecektir. - Özellikle ticaret ve yatırımlar, alanında ikili ortaklıklar kurulabilmesi için proje bazlı çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Dohuk, Zaho, Süleymaniye ve Erbil de kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ticaret odaları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ziyaret edilerek çalışma ve planlama toplantıları yapılacaktır. - Erbil deki konsolosluk koordinasyonunda iki taraflı işbirliği projeleri değerlendirilecektir. - TRC3 Bölgesi sivil toplum kuruluşları ile Irak ta faaliyet gösteren eşdeğer kuruluşlar arasında düzenli iletişim sürdürülecektir. Bu sayede birbiri için önem arz eden iki bölge ile alakalı gelişmelerin ve fırsatların daha yakından takip edilmesi sağlanacaktır. Katılımcı profili: Yönetim Kurulu Üyelerinden durumu uygun olanlar, Araştırma Strateji Geliştirme, Tanıtım İşbirliği Birimleri ve YDO lardan birer uzman ile Genel Sekreterce uygun görülen diğer personel. 18

20 Suriye Çalışma Ziyareti Amaçlar: 2010 yılında Suriye ile ilgili çalışmalara Sınırötesi İşbirliği Programı ve Bölge Planı dış çevre analizi kapsamında başlanmış olup, 2011 yılında Mardin ve Şırnak ın sınır komşusu olan bu ülkeye bir çalışma ziyareti yapılması planlanmaktadır; - El-Haseki ve El- Rakka şehirlerinde sınırötesi işbirliği programının uygulanması konusunda alan araştırması yapılacak ve ortaklıklar kurulacaktır, - Şam da Suriye nin kamu kuruluşları, sanayi ticaret odaları ziyaret edilerek Ajans ın tanıtımı yapılacak ve kurumlardan Suriye nin sosyal ve ekonomik yapısı üzerine veriler elde edilecektir. Katılımcı profili: Yönetim Kurulu Üyelerinden durumu uygun olanlar, Araştırma Strateji Geliştirme, Tanıtım İşbirliği Birimleri ve YDO lardan birer uzman, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınden bir yetkili. İsveç Çalışma Ziyareti Amaçlar: İsveç Avrupa da Bölge den göç eden Süryani nüfusun en yoğunluklu yaşadığı ülkedir. Öyle ki İsveç te Süryaniler kurdukları dernek, vakıf ve federasyonlarla toplumsal yaşamda etkin katılıma sahiptir. Bunun yanında Bölge de bir çok Belediye nin İsveç te kardeş belediyesi bulunması Bölge den buraya göç eden insanların iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmede aktif rol aldığı söylenebilir yılında İsveç e yapılacak ziyaretle; - İsveç te Bölge den göç etmiş başarılı iş adamlarına Bölge nin yatırım fırsatlarının tanıtımını yapmak, - İsveç Uluslar arası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SİDA) nın ziyaret edilerek Bölge de kalkınma konusunda yaşanan sorunların paylaşılması ve iki ülke arasında Bölge nin kalkınması için ortak projeler geliştirilmesi için işbirliği zemini hazırlanması, - İsveç ve Bölge deki STK lar arasında bilgi ve deneyim ağı oluşturmak hedeflenmektedir. Katılımcı profili: Yönetim Kurulu Üyelerinden durumu uygun olanlar, Ajans merkezinden 2 uzman, Şırnak ve Mardin YDO lardan birer uzman, ile Genel Sekreterce uygun görülen diğer personel. 19

21 Belçika ve Hollanda Çalışma Ziyareti Amaçlar: Belçika hemen hemen tüm Avrupa kurumlarının merkezini bulundurması sebebiyle Avrupa Birliği nin başkenti sayılabilecek bir konumdadır. Avrupa Birliği programlarından faydalanma oranına bakıldığında, Bölge nin katılım öncesi yardımlara oldukça ihtiyaç duyduğu halde yeterince faydalanamadığı ve bölgesel kalkınma bileşeninde Bölge nin öncelikleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılamadığı görülmektedir. Öte yandan Türkiye nin doğusu ve batısı arasındaki derin uçurumların ortadan kalkması tüm ilerleme raporlarında katılım öncesi bir gereklilik olarak Türkiye nin önüne gelmektedir. Öte yandan onun komşusu olan Hollanda dünyaca ünlü birçok markanın anavatanıdır. Hollanda da çok sayıda Türk Vatandaşı yaşamaktadır, ayrıca ülkede bir Türk Üniversitesi olan Rotterdam Üniversitesi bulunmaktadır. Teknolojik ilerlemenin yanında ileri tarım uygulamalarında da Hollanda da önemli örnekler mevcuttur. Belçika, tüm bu faktörlerin yanında Avrupa ülkeleri arasında Brüksel e yapılacak bir çalışma ziyareti ile; - Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek Bölge nin ihtiyaç ve öncelikleri konusunda Bölge Planı temelinde bilgilendirme yapılması ve ortaklıklar oluşturulması, - Avrupa Komisyonu ndan bir heyetin incelemeler yapmak üzere Bölge ye davet edilmesi, - Avrupa Parlementosu nda Türk/Bölge kökenli milletvekilleri ziyaret edilerek Bölge nin öncelikleri hakkında bilgilendirme yapılması. Katılımcı profili: Yönetim Kurulu Üyelerinden durumu uygun olanlar, Ajans merkezinden 5 uzman ile Genel Sekreterce uygun görülen diğer personel. Almanya Çalışma Ziyareti: Amaçlar: Almanya Avrupa da sosyal hizmetler, sosyal uyum, kentsel planlama ve belediyecilik hizmetleri konusunda en başarılı ülkelerden birisidir. Almanya ya yapılacak ziyaretle özellikle belediyecilik, kentsel uyum ve planlama alanında iyi örnekler incelenecek ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır. Bu kapsamda; - Almanya nın Freiburg şehrinde yer alan ICLEI - Local Governments for Sustainability kuruluşu ziyaret edilerek bilgi alınacak ve ortaklıklar kurulacaktır, - İki belediye seçilerek Bölge ile kardeş belediyecilik uygulamaları özendirilecektir. 20

22 Katılımcı profili: Yönetim Kurulu Üyelerinden durumu uygun olanlar, Ajans merkezinden 5 uzman ile Genel Sekreterce uygun görülen diğer personel. Faaliyet Adı Eğitim Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi a) Hizmet içi ve Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimler Fon Yönetimi İK Yönetimi, Kariyer Planlaması, Personel Özlük işleri ve Bordro Uygulamaları Kurumsal Aidiyet ve Takım Çalışması Etki Analizi nde ekonometrik ve kalitatif yöntemler Uygulamalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Araştırma teknikleri ve Veri analizi eğitimi İletişim ve Müzakere Teknikleri, Markalaşma ve Kurumsal İletişim Sunum ve Raporlama Teknikleri UFRS AB Katılım Öncesi Mali Yardımlar, Eşleştirme, TAİEX ve ilgili AB Konuları Sivil Toplum Kuruluşları, STK ların Kalkınmadaki Yeri ve Katkısı b) Yurtiçi çalışma ziyaretlerinin belirlenmesi ve ilgili ziyaretlerin organize edilmesi MFİB Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ulusal Ajans GAP Bölge Kalkınma İdaresi Belirlenecek Diğer Kalkınma Ajansları c) Yurtdışı çalışma ziyaretlerinin organize edilmesi İsveç çalışma ziyareti Belçika ve Hollanda Çalışma Ziyareti İsveç Çalışma Ziyareti Almanya Çalışma Ziyareti Irak Çalışma ziyareti Suriye Çalışma ziyareti Kurumsal Koordinasyon Tanıtım ve İşbirliği 01/01/ /12/2011 Ajansın Toplam Bütçesine Oranı % 0,65 Tablo 3: Eğitim Faaliyetleri Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 10 uncu maddesi uyarınca başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır. 21

23 Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Yönetim Kurulu Toplantıları Toplantının gerçekleştirilmesi Kurumsal Koordinasyon 01/01/ /12/2011 Ajansın Toplam Bütçesine Oranı % 0,10 Tablo 4: Yönetim Kurulu Toplantıları Kalkınma Kurulu Toplantıları Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca yılda en az iki defa toplanan Kalkınma Kurulu toplantıları organize edilecektir. Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Kalkınma Kurulu Toplantıları Toplantının gerçekleştirilmesi Tablo 5: Kalkınma Kurulu Toplantıları Kurumsal Koordinasyon 15/06/ /07/ /11/ /12/2011 Ajansın Toplam Bütçesine Oranı % 0, Ajans ın Yardımcı Hizmet ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Faaliyetler Yardımcı Hizmetler Yardımcı hizmetler, hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilen giderler ile iletişim giderlerini kapsamaktadır. Hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilen giderler; temizlik, güvenlik ve araç kiralama gibi hizmetleri kapsamaktadır. İletişim giderleri telefon, internet, kargo, kurye, posta ve diğer gönderim işlemlerini içermektedir. Bunun yanı sıra vekâlet ve noter ücretleri, banka masrafları, ihale ilan bedelleri, sözleşmelerden kaynaklanan vergi giderleri vb. giderler de söz konusu olabilecektir. Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Yardımcı Hizmetler a) Araç Kiralama Hizmetleri b) Temizlik hizmetleri c) Güvenlik Hizmetleri d) İletişim Hizmetleri e) Genel giderler Tablo 6: Yardımcı Hizmetler Kurumsal Koordinasyon 01/01/ /12/2011 % 0,62 Ajansın Toplam Bütçesine Oranı Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini 2011 yılında yeni bir hizmet binası satın alınması düşünüldüğünden yeni hizmet binası için gerekli olan her türlü ofis ekipmanı, demirbaş ve sarf malzemeleri alımı yapılarak bina Ajans personelinin hizmetine sunulacaktır. 22

24 Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini a) Malzemenin teslim alınması b) Alınan ve mevcutta bulunan demirbaşlar ile Ajansın kullanımına sunulan taşınır malların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi Kurumsal Koordinasyon Tablo 7: Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini Bilişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Ajansın Toplam Bütçesine Oranı 01/01/ /12/2011 % 1,04 Kalkınma ajanslarının görev ve faaliyetleri dikkate alındığında, kurum olarak bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin dışında kalamayacakları, aksine bu dönüşüm sürecinin yönlendirilmesinde aktif görev almaları gerektiği açıkça görülmektedir. Ajans, kurulduğu tarihten itibaren bu sorumluluğunun bilincine vararak konu ile ilgili çalışmalarına başlamış, Bölge sınırları içerisinde bilgi toplumuna dönüşüm sürecini yönlendiren, faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir araç kullanarak bu süreçte Bölgedeki diğer kurum ve kuruluşlara örnek bir kurum olmak hedefiyle öncelikle kendi bilgi ve iletişim teknolojileri stratejisini oluşturmuştur. Bu stratejiye bağlı olarak 2011 yılı çalışma programı içinde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır: Ağ Ajans 1 adet access controller ve 10 adet wireless access point vasıtası ile oldukça güçlü bir kablosuz ağ altyapısı kurmuştur. Ajans ın kablosuz bağlantı altyapısının kapsama alanı Ajans Hizmet Binasındaki ihtiyaca göre genişletilecektir. Ajans ın internet bağlantısı iki adet sabit ipli adsl hattı (biri diğerini yedekleyecek şekilde) yüksek hız, teknoloji ve güvenlik standartları ile hizmete alınmıştır. Ajans sorumluluk sahasındaki 4 ilde de Yatırım Destek Ofislerinin kurulması akabinde ofisler merkeze VPN (Virtual Private Netvork) ile bağlanmıştır. Bu sayede kilometrelerce uzaktaki YDO lar Ajans Hizmet Binasının bir odasında çalışıyormuş gibi tüm bilişim olanaklarından aynı standartlarda yararlanabilmektedirler Güvenlik Genel Sekreterlik tarafından ajans içi ve web üzerinden bilgiye erişim politikası ve kuralları oluşturulmuştur. Ajans personeli gerek web üzerinden gerekse de Ajans tarafından tüm personele tahsisi edilen Blackberry smarthphone ler vasıtasıyla Ajans bünyesindeki Mail Server ve File Server e güvenli erişim sağlayabilmektedir. Ajans ta anti-virüs, internet güvenliği yazılımı ve güvenlik duvarı 23

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı