ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 AYLIKLARI sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı İş Kanunu sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye İş Sendikası Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Doküman No EBB.MİSAŞ.01 Sayfa 1.1 BİRİMİ Maaş değişiliklerine ilişkin listeler Bordro Sevisine gönderilir. ( Her ayın en geç onuncu gününe kadar gönderilir.) MAAŞ DEĞİŞİKLİK LİSTELERİ İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM Sİ BAŞKANLIĞI Bordro Servisi sistem üzerinde ilgili maaş dönemine ait bordroları açar. Harcama birimlerden gelen listelerden varsa terfi, kesinti vs. bilgileri kontrol ederek sisteme girişini yapar. Veri girişleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında maaşları hesaplatır ve maaş bordrolarını ilgili birimlere gönderir. MAAŞ BORDROSU BİRİMİ Harcama biriminde, maaş bordroları icmalleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler ile birlikte ödeme emrine bağlanır. Gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri ve eki belgeler, gerekli mevzuat kontrolüne tabi tutulduktan sonra Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine sunulur. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde ) BİLDİRİMİ BORDRO İCMALLERİ BANKA LİSTELERİ Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödemeye ilişkin herhangi bir hata ya da eksikliğe rastladı mı? BİLDİRİMİ BORDRO İCMALLERİ BANKA LİSTELERİ MAAŞ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN MEVZUATINDA BELİRLENMİŞ DİĞER KANITLAYICI BELGELER işleminden sonra herhangi bir hataya rastlanılmayan ödeme emri belgesi ve ekleri harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. (Her ayın en geç on dördüncü gününe kadar gönderilir.) Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

2 SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı İş Kanunu sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye İş Sendikası Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Doküman No EBB.MİSAŞ.02 Sayfa 2.1 BİRİMİ Doğum yardımı, ölüm yardımı, giyecek yardımı vb. sosyal yardımı doğuran olayın gerçekleşmesi ya da sosyal yardım hakkının kazanılmasından sonra ilgisine göre re'sen ya da talep üzerine giderin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler başlatılır. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 11) Sosyal yardım giderine ilişkin ödeme emri belgesi düzenlenerek Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler ilgisine göre eklenir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri ve eki belgeler, mevzuata ilişkin gerekli kontrollere tabi tutulduktan sonra Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine sunulur. Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödemeye ilişkin herhangi bir hata ya da eksikliğe rastladı mı? işleminden sonra herhangi bir hataya rastlanılmayan ödeme emri belgesi ve ekleri harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

3 ÖN ÖDEME (KREDİ) İŞLEMLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.03 Sayfa 3.1 BİRİMİ Harcama biriminin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. MUTEMET GÖREVLENDİRME YAZISI Harcama birimlerince kredi açtırılması hallerinde harcama talimatı (İhale mevzuatına tabi olan işlerde onay belgesi) ve kredi ödeme talimatı hazırlanır. Harcama biriminin göstereceği lüzuma göre, kredi ödeme talimatı harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak muhasebe işlem fişine bağlanır ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 4 ) Harcama Talimatı OnayBelgesi Sİ BAŞKANLIĞI İlgili evrak üzerinde Muhasebe Birimi tarafından uygunluk denetimi yapılır. Muhasebe işlem fişi ve eklerinin mevzuata uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi MİF düşülerek kredi izin yazısında belirtilen kamu kuruluşunun veya kredi mutemedinin hesabına ödeme yapar. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? (En geç dört iş günü) MİF MİF ve ekleri uygun olması halinde Muhasebe Birimince uygun EDİLMİŞ UYGUN MİF bulunmayanlar noksanlıkları GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek belirtilerek harcama birimine iade kredi izin yazısında belirtilen kamu edilir. kuruluşunun veya kredi mutemedine ödeme yapar. BİRİMİ Harcama birimi işin gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesi ve eki belgeleri düzenler. Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. Sİ BAŞKANLIĞI Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca kontrol yapılır. (En geç bir iş günü) Mali karar ve işlem mevzuata uygun (En geç dört iş günü) mudur? MİF ve ekleri uygun olması halinde Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar EDİLMİŞ UYGUN noksanlıkları belirtilerek harcama birimine GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek iade edilir. imzalanır -Avanstan kullanılmayarak artan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri tarafından Belediye banka hesaplarına yatırılarak iade edilir. -Harcama yetkilisi mutemetleri kredi mahsup işlemlerini en fazla üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. -Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir.

4 Doküman No EBB.MİSAŞ.04 FAALİYETİN ADI ÖN ÖDEME (AVANS) İŞLEMLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sayfa 4.1 BİRİMİ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkilileri kendilerine bağlı her bir birim için bir mutemet görevlendirebilir. MUTEMET GÖREVLENDİRME YAZISI Harcama birimlerinin Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen avans sınırı tutarlarına kadar mal, hizmet, yapım işlerini harcama yetkilisi mutemet avansı ile gerçekleştirecekleri hallerde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen harcama talimatı (İhale mevzuatına tabi olan işlerde onay belgesi) hazırlanır. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imza edilir. Harcama talimatında avansın hangi iş için verileceği, bütçe tertibi, bütçe ödeneği, kime verileceği ve diğer bilgiler belirtilir. Gidere ilişkin muhasebe işlem fişi düzenlenir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 4 ) TALİMATI YA ONAY Harcama talimatı ve muhasebe işlem fişi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Sİ BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi tarafından uygunluk denetimi yapılır. HAYIR Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? ET Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar noksanlıkları belirtilerek harcama birimine iade edilir. Muhasebe fişi ve ekleri uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. BİRİMİ Harcama yetkilisi mutemedi alım işini gerçekleştirdikten sonra harcama birimi alımın gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesini düzenler. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Sİ BAŞKANLIĞI HAYIR Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? ET Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar noksanlıkları belirtilerek harcama birimine iade edilir. Muhasebe fişi ve ekleri uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek imzalanır -Avanstan kullanılmayarak artan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri tarafından Belediye banka hesaplarına yatırılarak iade edilir. -Harcama yetkilisi mutemetleri avans mahsup işlemlerini en fazla bir ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. -Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir.

5 YOLLUK ÖDEMELERİ sayılı Harcırah Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.05 Sayfa 5.1 BİRİMİ YOLLUK ÜCRETİ E AVANS OLARAK MI ÖDENECEK? GÖREVLENDİRME YAZISI Görevlendirme yazısında personelin yolluk ücretini avans olarak alacağı belirtilir. Harcama biriminde muhasebe işlem fişi düzenlenerek gerçekleştrime görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. MİF Yolluğuna ilişkin mif ve eki belgeler muhasebe birimine elden teslim edilir. Muhasebe birimi "Avans İşlemleri Süreç Akış Şeması" doğrultusunda işlem yapar.( Açılan avans 30 gün içerisinde kapatılmalıdır.) GÖREVLENDİRME YAZISI MİF Yolluk bildirimi ilgisine göre sürekli - geçici, yurt içi - yurt dışı gibi unsurların gereği dikkate alınarak harcama biriminde ilgili personel tarafından hazırlanır ve imzalanır Avans kapatılırken Yolluk bildirimi ilgisine göre yurt içi - yurt dışı gibi unsurların gereği dikkate alınarak harcama biriminde ilgili personel tarafından hazırlanır ve imzalanır YOLLUK BİLDİRİMİ Harcama yetkilisi yolluk bildirimini imzalar. YOLLUK BİLDİRİMİ Gidere ilişkin ödeme emri belgesi harcama biriminde hazırlanarak yolluk bildirimi ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler eklenir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde ) ÖDEME EMRİ Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra " edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilir. ÖDEME EMRİ Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

6 Doküman No EBB.MİSAŞ.6 FAALİYETİN ADI Sayfa SAYILI KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK MAL HİZMET ALIM İŞLEMLERİ SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MAL ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN HİZMET ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MAL ALIMLARI DENETİM KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANHİZMET ALIMLARI KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Harcama Birimi İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI : Yılı bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Harcama biriminde ihtiyaç duyulan ve ödeneği bulunan mal veya hizmet alımına ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilerek harcamanın yapılması için onay alınır. TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI : Alımı yapılacak mal ve hizmet ile ilgili işin özelliğini, ayrıntılarını ve şartlarını gösteren teknik şartname harcama birimi tarafından hazırlanarak ihale sürecini yürütecek olan Satınalma Dairesi Başkanlığı na gönderil ir. Mal alımı ihalelerinde malzeme talep formu hazırlanarak gönderilen talebe eklenir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ TEKNİK ŞARTNAME Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETLİ USULÜNÜN TESPİTİ : Alımı yapılacak mal ve hizmetin özelliği, türü veya ilgili birimden gelen talebe göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine uygun olarak ihale usulü tespit edilir. İDARİ ŞARTNAME DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun), yaptırılacak işin projesi, teknik şartname, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır. SÖZLEŞME TASARISI STANDART FORMLAR ONAYININ ALINMASI: İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu ndan ihale kayıt numarası alınır. ONAY KAYIT NUMARASI İLANI ve NUN KURULMASI: İhale ilanı hazırlanarak KİK'e gönderilir. İhale ilanının KİK tarafından kabul edilmesinden sonra ilan bedeli ödenerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan veya davetiye verilir.ihale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlama k amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir. İLANI DATİ İŞLEM DOSYASI İhale dökümanı idarede bedelsiz görülmesi sağlanır. İsteklilere ihale dökümanının satışı yapılır. İŞLEM DOSYASI İlgili mevzuat uyarınca düzeltici işlem ve/veya gereği yapılır. İhale dökümanına itiraz var mı? KOMİSYON NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ONAYLANMASI:İhale günü isteklilerin verdiği teklif zarfları ihale komisyonu tarafından mevzuatına uygun olarak açılır, şartnamelerde istenen belgelerin var olup olmadığına, teklif mektubunun ve teminatın uygun ol up olmadığına bakılır ve isteklilerin huzurunda tutanak altına alınır. İhale komisyonu tam sayı ile toplanarak teklif zarfları i çinde sunulan evrakların geçerli olup olmadığını, verilen tekliflerin uygun olup olmadığını ve ayrılan ödeneklerin yeterli olup olmadığını kontrol ederek gerekçeli kararını alır. Komisyon tarafından verilen karar ihaleyi kazanan firmanın yasaklı olmadığının teyit edilmesi nin ardından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi uygun gördüğü taktirde, ihale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşmıyor ise sözleşmeyi imzalar. GEÇİCİ TEMİNATLAR TEKLİF ZARFLARI YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TEYİT YAZISI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor (EBB Ön Mali İşlem. Yönergesi Madde 10) Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5 ) Sİ : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42. maddesine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ihaleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işlem dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içerisinde kontrol eder. GÖRÜŞ FORMU Sİ Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. GÖRÜŞ FORMU (En geç on iş günü) NİN ONAYI:İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, var ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İhale kararına itiraz var mı? İlgili mevzuat uyarınca gereği yapılmak üzere itiraz değerlendirilir. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İstekliden sözleşme yapması için gereken evraklar alınarak sözleşme yapılır. İhale işlem dosyası işin kabulünün yapılması için ilgili birimine gönderilir. SÖZLEŞME KESİN TEMİNAT KABUL GENEL SEKRETER İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Yetkili makam tarafından, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (4. madde) gereğince en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin teknik eleman olması gerekir. Yüklenici tarafından, taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını müteakip, yazılı başvuruda bulunulur. Komisyon tarafından geçici kabul tutanağı ve ara ödeme için hak ediş raporu düzenlenir.danışmanlık İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (5. madde) gereğince de en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurularak bu yönetmelikte belirtilen usullere göre işlem yapılır. KABUL TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ :Harcama birimince, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir. Ödeme emri belgesine eklenerek gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülür ve imza edildikten sonra harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalanan evraklar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında mı? Harcama Belgeleri Yönetmeliği ilgisine göre Madde ) EKLERİ Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Sİ Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) EKLERİ

7 Doküman No EBB.MİSAŞ.7 Sayfa SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİNE GÖRE YAPILACAK YAPIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİ LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Harcama Birimi İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI : Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İdarenin yatırım programında yer alan ve ödeneği bulunan projeler ve bakım onarıma ihtiyaç duyulan işler için uygulama projeleri hazırlanır. TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI : Yapım, onarım veya danışmanlık hizmeti ile ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterleri gösteren teknik şartname ilgili birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dahil edilir ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ TEKNİK ŞARTNAME Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETLİ USULÜNÜN TESPİTİ : Yapım veya onarım işinin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre ihale usulü tespit edilir.ancak danışmanlık hizmeti alımında ise belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır. İDARİ ŞARTNAME DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili harcama birimince hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartnameler de dokümana eklenerek dosya ihaleye hazır hale getirilir. SÖZLEŞME TASARISI STANDART FORMLAR ONAYININ ALINMASI: İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu ndan ihale kayıt numarası alınır. ONAY KAYIT NUMARASI İLANI ve NUN KURULMASI: İhale ilanı hazırlanarak KİK'e gönderilir. İhale ilanını KİK tarafından kabul edilmesinden sonra ilan bedeli ödenerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan veya davetiye verilir.ihale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir. İLANI DATİ İŞLEM DOSYASI İhale dökümanı idarede bedelsiz görülmesi sağlanır. İsteklilere ihale dökümanının satışı yapılır. İŞLEM DOSYASI İlgili mevzuat uyarınca düzeltici işlem ve/veya gereği yapılır. İhale dökümanına itiraz var mı? KOMİSYON NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ONAYLANMASI:İhale günü isteklilerin verdiği teklif zarfları ihale komisyonu tarafından mevzuatına uygun olarak açılır, şartnamelerde istenen belgelerin var olup olmadığına, teklif mektubunun ve teminatın uygun olup olmadığına bakılır ve isteklilerin huzurunda tutanak altına alınır. İhale komisyonu tam sayı ile toplanarak teklif zarfları içinde sunulan evrakların geçerli olup olmadığını, verilen tekliflerin uygun olup olmadığını ve ayrılan ödeneklerin yeterli olup olmadığını kontrol ederek gerekçeli kararını alır. Komisyon tarafından verilen karar ihaleyi kazanan firmanın yasaklı olmadığının teyit edilmesinin ardından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi uygun gördüğü taktirde, ihale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşmıyor ise sözleşmeyi imzalar. GEÇİCİ TEMİNATLAR TEKLİF ZARFLARI YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TEYİT YAZISI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor (EBB Ön Mali İşlem. Yönergesi Madde 10) Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5 ) Sİ : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42. maddesine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ihaleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işlem dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içerisinde kontrol eder. GÖRÜŞ FORMU Sİ Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. (En geç on iş günü) GÖRÜŞ FORMU NİN ONAYI:İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, var ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İhale kararına itiraz var mı? İlgili mevzuat uyarınca gereği yapılmak üzere itiraz değerlendirilir. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İstekliden sözleşme yapması için gereken evraklar alınarak sözleşme yapılır. İhale işlem dosyası işin kabulünün yapılması için ilgili birimine gönderilir. SÖZLEŞME BEDELİ DAMGA RGİSİ SÖZLEŞME KESİN TEMİNAT KABUL GENEL SEKRETER İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Yetkili makam tarafından, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (4. madde) gereğince en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin teknik eleman olması gerekir. Yüklenici tarafından, taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını müteakip, yazılı başvuruda bulunulur. Komisyon tarafından geçici kabul tutanağı ve ara ödeme için hak ediş raporu düzenlenir.danışmanlık İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (5. madde) gereğince de en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurularak bu yönetmelikte belirtilen usullere göre işlem yapılır. KABUL TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ :Harcama birimince, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir. Ödeme emri belgesine eklenerek gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülür ve imza edildikten sonra harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalanan işlem dosyası Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği ilgisine göre Madde ) Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında EKLERİ Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Sİ Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) EKLERİ

8 4734 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İŞLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.08 Sayfa 8.1 BİRİMİ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI:Harcama biriminde ortaya çıkan ihtiyaca ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilir. Satın alma talep fişi hazırlanarak harcama yetkilisince imzalanır ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ YAKLAŞIK MALİYET TESPİT YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. SATIN ALMA YAKLAŞIK MALİYET CETLİ DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveline uygun olarak ve parasal limitler dikkate alınarak ihale dokümanı hazırlanır. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartnameler de dokümana eklenerek dosya ihaleye hazır hale getirilir. DÖKÜMANI TEKNİK ŞARTNAME TALİMATI: Bütçe ödenekleri dikkate alınarak harcama talimatı hazırlanıp, gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur. e tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası hazırlanarak Harcama Yetkilisi tarafından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. TALİMATI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor mu? : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde ilgili mevzuat hükümlerine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ih aleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işle m dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içe risinde kontrol eder. Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ilgilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ilgilisine gönderilir. (En geç on iş günü) GÖRÜŞ FORMU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Harcama Yetkilisinin sözleşmeyi imzalamasının ardından malın teslimi ve hizmetin ifası ile ilgili işlemler mevzuatına uygun olarak yürütülür. KABUL İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Mal ve hizmet alımlarından sonra muayene ve kabul komisyonlarınca kabul işlemleri yapılır.mal alımlarında kabul işleminin ardından Taşınır Kayıt ve Yetkilisince Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. KABUL ÖDEME SÜRECİ :Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapacaklar, uygun görülen ödeme emri belgesi üzerine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhinidüşerek imzalayacaklardır. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 47 ) Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında mı? Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Mali karar ve işlem mevzuata uygun Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) GEREĞİ HALİNDE GÖRÜŞ FORMU

9 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLER SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Doküman No EBB.MİSAŞ.09 Sayfa 9.1 BİRİMİ Harcama biriminde ortaya çıkan ihtiyaca ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilir. Satın alma talep fişi hazırlanarak harcama yetkilisince imzalanır ve Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ Satınalma Dairesi Başkanlığına gelen talep formları satınalma sistemine kaydedilir. Satınalma talep formu teklifler hazırlanır. İlgili birim personeli tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılır. Piyasa fiyat araştırması ile tespit edilen tutarlar için ödenek onayı alınmak üzere evrak ilgili harcama birimine gönderilir. İlgili harcama birimince ödenek onayı alınır ÖDENEK ONAYI Ödenek onayı alınan iş için onay belgesi ve piyasa fiyat araştırma tutanağı Satın Alma Dairesi Başkanlığına hazırlanır. Onay belgesi harcama yetkilisince imzalandıktan sonra ilgili gider için Pazarlık Komisyonunca pazarlık yapılır. Pazarlık sonucu en düşük fiyatı veren firmaya alınacak malzemenin veya yapılacak işin siparişi verilir. KABUL Şartnamelere uygun olarak malın alınması veya hizmetin yaptırılması için muayene ve kabul komisyonları kurulur. Muayene ve kabul komisyonlarınca işin sonunda ilgili mevzuat uyarınca kabul işlemi yapılır KABUL KABUL MAL / HİZMET / YAPIM KABULÜ KABUL MAL HİZMET YAPIM KABUL İlgili mevzuat uyarınca Hizmet / Yapım işi kabulü yapılır. KABUL Satınalınan mal faturası ile birlikte teslim alınarak ilgili birim ambarına teslim edilir. Malı teslim alan harcama birimince teslim tutanağı ile birlikte taşınır işlem fişi düzenlenir. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ:. Mal alımlarında kabul işleminin ardından Taşınır Kayıt ve Yetkilisince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi, hizmet alımlarında hak ediş raporu hazırlanarak ödeme evraklarına eklenir. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ: 4734 sayılı kanunun 22/d maddesinde belirtilen parasal limitin altında olan işlemlerde, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek imza edildikten sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanarak Muhasebe birimine gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5-49) ÖDEME EMRİ Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde

10 DİĞER ÖDEMELER sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Doküman No EBB.MİSAŞ.10 Sayfa 10.1 BİRİMİ GERÇEKLEŞTRİME Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon ve benzeri tüketim giderleri için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 39 uncu maddesinde belirtilen belgeler, görev giderleri ve hizmet alım giderleri için ilgisine göre aynı Yönetmeliğin maddeleri, temsil-tören-tanıtma giderleri için ise 37 maddesi hükümleri uyarınca kanıtlayıcı belgeler kontrol edilerek hazırlanır. GERÇEKLEŞTRİME Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Belirlenmiş Belgeler. Harcama talimatı Harcama Yetkilisince imzalanır. TALİMATI Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de var mı? GERÇEKLEŞTRİME Gidere ilişkin kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir. GERÇEKLEŞTRİME BANKA DEKONTU LİSTE Harcama biriminde gidere ilişkin olarak ödeme emri belgesi hazırlanır. GERÇEKLEŞTRİME. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra " edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. GERÇEKLEŞTRİME Ödeme emri belgesi Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. BAŞKANLIĞI Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.

11 GİDERLERİN LEŞTİRİLMESİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.11 Sayfa 11.1 BİRİMİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı YETKİKLİSİ Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca kontrol yapılır. - Yetkililerin imzası, - Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, - Maddi hata bulunup bulunmadığı, - Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin kontrolü. Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde incelenir. (Muh.Yet.Eğ.Ser.Ver.ile Çal.Us.ve Es.Hak.Yönetmelik Mad.30) YETKİKLİSİ En geç bir iş günü Evrakta eksik veya hata var mı? En geç dört iş günü GEREKÇELİ İADE YAZISI YETKİKLİSİ Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişinin bilgisayar sistemine girişi yapılır. Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, hatanın tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. YETKİKLİSİ Ödemelerin yapılmasında nakit mevcudu ve öncelik durumu dikkate alınır. YETKİKLİSİ Evrakın bilgisayar sisteminde onay işlemi yapılıp muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır ve yevmiye numarası verilir. YETKİKLİSİ Banka listesi düzenlenip gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödeme talimatı bankaya verilir. YETKİKLİSİ ÖDEME TALİMATI ÖDEME

12 TAŞINIR MAL KAYDI sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.12 Sayfa 12.1 BİRİMİ TAŞINIR MAL ALIMININ YAPILMASI Harcama yetkilisi adına Taşınır Mallar sayılarak, tartılarak, ölçülerek teslim alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenerek muhasebe kaydı yapılır. TİF Malzeme doğrudan kullanıma verilecek mi? Taşınır malların kullanım yerlerine teslim edilmesi. Taşınır malların ambara alınması. TİF Taşınır Malların yangın, ıslanma, bozulma, çalınma vb. tehlikelere karşı korunması amacı ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. Olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelebilecek azalmaların harcama yetkilisine bildirilmesi.

13 TAŞINIR MAL SAYIMI sayılı Kamu mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.13 Sayfa 13.1 BİRİMİ Yıl sonunda veya ilgili Harcama Yetkilisinin lüzum görmesi üzerine sayım yapılması için, en az üç kişiden oluşan, Sayım Heyeti kurmak üzere onay yazısı hazırlanır. Onay yazısı harcama yetkilisince imzalanır. ONAY YAZISI SAYIM HEYETİ Heyet bir araya gelerek taşınır mal sayımı yapar. SAYIM HEYETİ SAYIM HEYETİ Sayım tutanağı hazırlanır ve heyet üyelerince imzalanır. SAYIM TUTANAĞI Sayım tutanağı, harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli ve sayım-döküm cetveli ile birlikte Sayıştay'a gönderilmek üzere muhafaza edilir.

14 TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA sayılı Kamu mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.14 Sayfa 14.1 BİRİMİ Harcama biriminde ekonomik ömrünü tamamlamış veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen malzemeler tespit edilir ve biri konunun uzmanı üç kişiden oluşan komisyon kurulması için onay yazısı hazırlanır. Onay yazısı harcama yetkilisince imzalanır. ONAY YAZISI KOMİSYON Komisyon toplanarak değerlendirme yapar. KOMİSYON KOMİSYON Malzeme hurdaya ayrılsın mı? KOMİSYON Mevzuat uyarınca ilgisine göre Malzemenin Harcama Yetkilisinin veya Üst Yöneticinin onayı ile tespit edilen kullanımına izin verilir. malzemeler kayıttan düşülür. Taşınır işlem fişi düzenlenir ve komisyon değerlendirme raporuda eklenerek malzemenin kayıtlardan düşümü yapılır. MİF TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA KAYITTAN DÜŞME TUTANAĞI

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde(1)- (1)Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye Adalet Akademisi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu yönergenin amacı, Gümüşhane Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Muğla

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci SLÇUK ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı leri İş Akış Süreci İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik şartnamesi gelir. Gelen

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı İş Akış Süreci İş Akış Şeması Görev ve Sorumluluklar Mevzuat ve Kayıtlar İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

Muş Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Talep yazısının Gelmesi (İhtyacın ortaya çıkması) Gelen Evrak İhale türünün belirlenmesi (MAL/HİZMET/YAPIM) Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödeneğin olup olmadığı

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2012 Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Ön Mali Kontrol Yönergesi

Ön Mali Kontrol Yönergesi Adıyaman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek ön mali

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü Strateji

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi harcama

Detaylı

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :89456481/612.02/863 04/03/2015 Konu :Ön Mali Kontrol İşlemler Yönergesi MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 5018 sayılı Kamu Mal Yönetimi

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümüne evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt sistemine

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Afyon Kocatepe

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol Esasları, Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Üniversite bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi

İslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik 19.10.2011-769) Bu Yönergenin amacı; Bakanlık

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı