T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN

2 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan kütüphaneler, içinde bulundukları toplumun bilgi ihtiyaçlarını bilgi sağlayarak, bu bilgileri organize ederek ve ileterek karşılarlar. İnsanlara bilgi yoluyla hizmet etmek gibi toplumsal bir amacı olan kütüphanelerin sermayesi düşünsel bir ürün olan bilgi, kazancı ise insanların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması olarak ölçülebilir. Hangi toplumda hizmet veriyor olursa olsunlar kütüphanelerin hizmetlerinde başarılı olabilmeleri, içinde bulundukları toplum tarafından kendilerine tanınan maddi ve manevi desteklere bağlıdır. Bunlardan maddi destek; kütüphanenin hizmet vermesi için gereken finansman, personel, bina araç ve gereçleri temin etmek ve enformasyon iletişim ağlarına bağlanmak için gerekli altyapıyı oluşturmak, manevi destek ise kütüphanenin hizmetlerinde gözeteceği amaçları, bu amaçlara ulaşmada izlenecek politikaları belirleyecek yasa ve yönetmelikleri hazırlayarak işlerlik kazandırmaktır. Kütüphanemiz, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş bir birimdir. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu; ilgi yazı, Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 2013 yılı Birim Faaliyet Raporu mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru, güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Hüseyin GÖL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı i

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. KURULUŞ 1. Kuruluş Mevzuatı 1 2. Kuruluş Amacı 1 B. TARİHİ GELİŞİM 1 C. YAYIN KOMİSYONU 2 D. KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2 E. Misyon ve Vizyon 3 F. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 3 G. İdareye İlişkin Bilgiler 4 1. Fiziki Yapı 4 2. Teşkilat Şeması 4 3. Teknolojik Kaynaklar 4 4. İnsan Kaynakları 5 5. Kütüphanemizde Sunulan Hizmetler 6 II- BİRİMLERİMİZ A. Teknik Hizmetler Birimi 7 B. Okuyucu Hizmetleri Birimi 8 C. Büro Hizmetleri Birimi 10 III- AMAÇ ve HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri 10 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 12 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe ve Ödenek Durumu Bütçe ve Ödeneklerin Harcama Dağılımları Bütçe Uygulama Sonuçları 15 B. Performans Bilgileri Faaliyetler Diğer faaliyetler Kütüphane İstatistikleri 21 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. SWOT (GZFT) Analizi 23 B. Değerlendirme 24 C. Öngörüler 24 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER A. Fiziksel alan 25 B. Personel 25 C. Bütçe durumu 25 D. Mesai dışı çalışma uygulaması 25 VI.SONUÇ 26 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ii

4 I. GENEL BİLGİLER A. KURULUŞ 1.Kuruluş Mevzuatı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; Tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 33.Maddesi gereğince kurulmuştur. Ayrıca, 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilen Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi ile de görev, yetki ve sorumluluk esasları belirlenmiştir. 2. Kuruluş Amacı Üniversite'de yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak, bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenlemek, mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak ve her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. B.TARİHİ GELİŞİM Bartın Üniversitesi nin 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmasından sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı oluşturularak çalışmalarına başlamıştır yılında Orman Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokuluna ait yaklaşık 3645 adet kitap devralınarak çalışmalara başlanmış ve satın alınan Yordam Kütüphane Belge Bilgi Otomasyon Programı na kitapların bibliyografik künyeleri hızlı bir şekilde aktarılarak İnternet ortamında katalog tarama imkanı sağlanmıştır. Başkanlığımız ile merkez ve bağlı birim kütüphanelerinin yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile Bartın Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi hazırlanmış ve 18 Mart 2009 Tarih ve 2009/03 Sayılı Üniversitemizin Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Bilginin bir güç olduğu bilinciyle hareket eden Başkanlığımız, Üniversitemiz akademisyenleri ile öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda, ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanındaki konsorsiyum ve kuruluşlara üye olunarak lisans anlaşmaları yapılmış ve veritabanları erişime açılmıştır. Ayrıca devlet ve özel üniversitelerin yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de kütüphane alanında ortak işbirliği içindedir. Kütüphane web sayfası hazırlanarak adresinden erişim sağlanmıştır. Kurum içinden ve kurum dışından katalog tarama, veritabanları, duyurular, kitap alımı talepleri, rezervasyon işlemleri ve ödünç kitapların süre uzatma işlemleri web sayfamız üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Kütüphanemizde kullanılan Dewey Onlu Sınıflama Sisteminden (DOS) Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine geçiş çalışmalarına 2012 yılında başlanmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, abone olunan online veritabanları aracılığıyla üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri binlerce bilimsel dergiye kurum içinden ve kurum dışından tam metin (full-text) ulaşabilmektedirler. Ayrıca, kullanıcılar deneme erişimi sağlanan veritabanlarından da yararlanmaktadır yılında araştırmacıların bilgi kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için 19 adet veritabanı 1

5 aboneliği yapılmış olup bunun 9 adedi bütçemizden, 10 adedi ise ULAKBİM aracılığı ile sağlanmıştır. Kütüphanemizin bilgi kaynaklarını tek bir arayüzden tarama imkanı sağlayan EBSCO Discovery Service (EDS) e abone olunmuştur. Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde tüm konular A dan Z ye kadar olan harfler altında gruplandırılmıştır. Her konu altındaki alt konular ise rakamlarla ifade edilmiştir. Belirli bir alanla ilgili eser, o alan için belirlenen sınıflandırma işareti olan harf altında o alanla ilgili diğer eserlerle birlikte bulundurulur. Sisteme abone olunarak sınıflama işlemlerinin online olarak yapılması sağlanmıştır. Sınıflama sisteminde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcuttur. Raflarda gerekli yönlendirmeler de bulunmaktadır. Katalog Tarama işlemleri bilgisayar aracılığı ile kütüphanenin web sayfasındaki katalog tarama bağlantısından yapılabilmektedir. Her yıl belirli aralıklarla kütüphane kullanıcı eğitimleri, veritabanı eğitimleri düzenlenerek personelimizin ve öğrencilerimizin kütüphane hizmetlerinden daha etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında konferans ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. C. YAYIN KOMİSYONU Başkanlığımız Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi gereğince Komisyonun sekretaryalığı görevini de yürütmektedir. Bu kapsamda Komisyonun toplanması, gündem oluşturulması, kararların uygulanması, kitap basımı gibi işlevleri yerine getirmektedir. Yayın Komisyonu, Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili yayın esaslarını düzenler. Yayın Komisyonu, bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelikleri ile sınırlıdır. D. KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ Pazartesi Cuma : 08:30-21:30 Cumartesi : 10:00-16:00 TATİL DÖNEMİ Pazartesi Cuma : 08:30-12:30 / 13:30-17:30 2

6 E. MİSYON VE VİZYON 1.Misyon Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek, akademik ve idari personel ile öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan tüm bilgi kaynaklarını sağlamak, kütüphanecilik kurallarına göre düzenlemek ve kullanıcılara en kolay ve en hızlı şekilde sunmaktır. 2.Vizyon Gelişen çağdaş teknolojileri kullanarak kurumumuzun ekonomik yapısına uygun koşullarda bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak bölgemizde evrensel ölçekte bir kütüphane olmaktır. F. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları; a) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli nitelik ve nicelikte uygun kadroyu oluşturmak, b) Kütüphanede yapılması gereken işleri, işbölümü yaparak görevlilere dağıtmak ve görevlileri denetlemek, c) Kütüphane ile ilgili ödemeleri takip etmek ve bütçe hazırlamak, d) Kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, e) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu amaçla personelin yurt içi ve yurt dışı seminer ve konferanslara katılımını sağlamak, f) Üniversite Kütüphaneleri, Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri üzerine çalışmalarda bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak gelişmeleri takip etmek ve kütüphane kullanıcılarını bu bilgilerden yararlandırmak, g) Teknik hizmetlerin ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak, h) Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek, kütüphane personelinin hizmet içi eğitimini sürekli olarak sağlamak, i) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Ocak ayı içinde Rektörlüğe sunmak, j) Görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği konularda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak. 3

7 G. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Teşkilat Şeması Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Teknik Hizmetler Birimi Büro Hizmetleri Birimi Okuyucu Hizmetleri Birimi 2. Fiziki Yapı Kütüphane binası 3225 m 2 lik bir alana kuruludur. Ancak Üniversitemizin yeni kampus alanındaki yapılaşma tamamlanamadığından bu binada bir konferans salonu, yemekhane ve diğer idari birimler de bulunmaktadır. Kütüphanemizin kullanım alanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir yılı Aralık ayında yapılan tadilat ve genişletme çalışmaları neticesinde kütüphanemizin kullanım alanı toplam olarak 2014 yılı itibariyle 545 m 2 ye, oturma kapasitesi ise 104 kişiye çıkarılacaktır. MEVCUT FİZİKİ DURUM Başkan Odası - 36 m 2 36 m 2 Büro - 66 m 2 66 m 2 Kütüphane m m m 2 TOPLAM m m m 2 Mevcut oturma kapasitesi 40 kişi 96 kişi 88 kişi Raf uzunluğu 80 m. 115 m. 145 m. 3. Teknolojik Kaynaklar Kütüphanemizde, Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kataloglama, ödünç verme, rezervasyon işlemleri, süreli yayın hizmetleri, kütüphanelerarası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Katalog taraması, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri kullanıcıların kendilerinin yapmasına imkan sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken yayınlar, 4

8 kütüphaneye gelen ayırtılmış yayınlar, süresi geçen ayırtmalar için kullanıcılara mesaj göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. Kütüphanemizde kullanılan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi ne internet üzerinden erişim sağlanması amacıyla abone olunarak sınıflama işlemlerinin online olarak yapılması sağlanmıştır. Kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarının taranabilmesi için EBSCO Discovery Service (EDS) e abone olunmuş ve tüm kaynakların tek bir arayüzden taranabilmesi ve erişimi sağlanmıştır. Kütüphanemizde bulunan Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar sayısı (Kullanıcı) 20 Bilgisayar sayısı (Personel) 8 Tarayıcı 2 Fotokopi 1 Dizüstü bilgisayar 1 Telefon hat sayısı 6 Yazıcı 4 Telefon santralı 1 Kapı güvenlik sistemi 1 Kütüphane otomasyon sistemi Kablosuz internet sistemi Yordam Server 1 Fax 1 Var 4. İnsan Kaynakları Başkanlığımızda istihdam edilen personel sayısı aşağıdaki gibidir. ÜNVANI Daire Başkanı Şef Kütüphaneci Bilgisayar İşletmeni Memur Yardımcı Hizmetli TOPLAM

9 5. Kütüphanemizde Sunulan Hizmetler a) Danışma Hizmeti Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir. b) Ödünç Verme Kütüphane koleksiyonunun belirli kurallar çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına kütüphane dışında kullanılmak üzere belirli sayı ve süre için teslim edilmesi, süre bitiminde bilgi kaynağının kütüphaneye iadesi hizmetlerini kapsar. Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve ödünç alma süreleri: Akademik personel ile Yüksek lisans ve doktora öğrencileri; 30 günlük süre ile en çok 5 (Beş) kitap, İdari Personel ile Ön lisans ve lisans öğrencileri; 15 günlük süre ile en çok 3(üç) kitap ödünç alabilirler. c) Kütüphanelerarası İşbirliği Üniversite kütüphaneleri arasında karşılıklı işbirliği sonucu kütüphanede bulunmayan materyalin ilgili kütüphanelerden getirilmesi ve ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır. d) Kitap Dışı Materyal Kütüphane koleksiyonundaki basılı materyaller dışındaki bilgi kaynaklarının (CD, DVD, Videobant, bülten, broşür, vb.) belirli kurallar içinde kullanıcıların hizmetine sunulması. e) Tanıtım Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması amacıyla öğrenci, akademik personel ile diğer araştırmacılara yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması, tanıtım broşürlerinin hazırlanması seminer, konferans vb etkinliklerin düzenlenmesi gibi faaliyetleri kapsar. f) Güncel Duyuru Kütüphaneye sağlanan yeni yayınların, abone olunan veya deneme amaçlı olarak kullanıma açılan veritabanlarının kütüphane kullanıcılarına duyurulması hizmetlerini kapsar. g) Multimedya Hizmeti Bilgisayar teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde kullanıcılarımıza kütüphanemizde bulunan 18 adet bilgisayardan ücretsiz olarak müzik, film, internet hizmetleri verilmektedir. h) Fotokopi Hizmeti Kütüphane kaynaklarından belirlenen bir ücret karşılığında fotokopi hizmetlerinin yürütülmesidir. 6

10 II. BİRİMLERİMİZ Başkanlığımız aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. A. Teknik Hizmetler Birimi B. Okuyucu Hizmetleri Birimi C. Büro Hizmetleri Birimi A. Teknik Hizmetler Birimi Kitap, dergi gibi basılı kaynaklar ile film, slayt, CD, DVD vb. görsel-işitsel araçlar ve elektronik yayınlardan oluşan kütüphane koleksiyonun her bir materyalinin seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilinceye kadar yapılan işlemler teknik hizmetler birimi tarafından yürütülür. Teknik hizmetler birimini oluşturan servisler ve bu servislerde yapılan işler; 1.Kataloglama ve Sınıflama Servisi Kütüphaneye bağış veya satın alma yoluyla gelen yayınlar, Kataloglama ve Sınıflama Servisinde görevli kütüphanecilik eğitimi almış personel tarafından uluslararası kütüphanecilik kuralları çerçevesinde Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarına (Anglo American Cataloging Rules2 AACR2) kataloglanır. Sınıflama numaraları ile Cutter numarası verilen materyaller YORDAM Kütüphane Otomasyon Programına kaydedilir. Kütüphanemizde sınıflama işlemlerinde Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress-LC) kullanılmaktadır. LC sisteminde tüm konular A dan Z ye kadar olan harfler altında gruplandırılmıştır. Her konu altındaki alt konular ise rakamlarla ifade edilmiştir. Belirli bir alanla ilgili eser, o alan için belirlenen sınıflandırma işareti olan harf altında o alanla ilgili diğer eserlerle birlikte bulundurulur. Esere verilen harfler ve rakamlar o eserin konusunu tam olarak tanımladığı gibi aynı zamanda kitabın raftaki adresidir. Kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir. Kütüphanemizde LC (Library of Congress) sınıflama sistemi ve LCSH (Library of Congress Subject Headings) konu başlıkları Türkçe ye çevrilerek kullanılmaktadır. Kütüphane materyallerinin kataloglanması, sınıflandırılması ve kayıtlarının doğru bir şekilde kütüphane programına aktarılması mesleki eğitim, bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Fiziki hazırlık: Kataloglama ve Sınıflama Servisinin diğer bir fonksiyonu da materyalin kullanım için fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Kayıt işlemleri tamamlanan kitapların barkod ve sırt etiketleri hazırlanarak bilgisayardan çıktı olarak alınır ve kitaplara yapıştırılır. Etiketin solma ve kirlenmeden korunması için koruyucu bant yapıştırılır. Daha sonra kitaplar kaşelenir ve izinsiz kütüphane dışına çıkarılmasını önlemek için elektromanyetik bant yerleştirilir. Kitabın arka kapağının iç yüzüne İade Takip Fişi yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. 2.Sağlama Servisi Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere basılı kitap, e-kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan edinilmesini sağlayan servistir. 3. Otomasyon/Web Sayfası Servisi a) Otomasyon: Kütüphanemizde, Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kütüphanenin tüm teknik ve okuyucu hizmetlerinin merkezinde Yordam programı bulunmaktadır. Kataloglama, ödünç verme, rezervler, süreli yayın hizmetleri, kütüphanelerarası ödünç, envanter sayımı gibi ana modüller, çok sayıda alt modülleri ve 7

11 işlevleri ile modern kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktadır. Katalog taraması, kullanıcı kaydına erişim, süre uzatma, materyal ayırtma gibi işlemleri kullanıcıların kendilerinin yapmasına imkan sağlamaktadır. Sistem ayrıca, iadesi geciken yayınlar, kütüphaneye gelen ayırtılmış yayınlar, süresi geçen ayırtmalar için kullanıcılara mesaj göndermektedir. Kullanıcılar web üzerinden kendi kütüphane hesabına erişerek bilgi güncelleme, süre uzatma, ayırtma, ödünç alma geçmişini görme ve okuma listeleri oluşturma işlemlerini yapabilmektedir. b) Web Sayfası: Kütüphanenin amacına, hedeflerine ve görevlerine uygun bir biçimde hizmetlerinin internet ortamından erişilebilir hale getirilmesi, internette dağınık bilgiye düzenli erişimin sağlanması amacıyla web sayfası tasarımı yapılması ve bu sayfanın dinamik ve güncel olarak sürekli erişimde kalmasının sağlanmasını kapsar. Web sayfası hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir. 4. Veritabanları / E-Yayınlar Servisi İnternet üzerinden veya elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak erişilebilen materyal ve yayınların (CD-ROM lar, veri tabanları, e-kitaplar, e-dergiler vb.) seçimi, satın alınması, kullanıma sunulması, veri tabanlarının deneme ve abonelik erişimlerinin sağlanması ve denetlenmesi, ücretsiz olarak erişilebilenlerin tespit edilmesi, duyurulması, kullanım durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür. Başkanlığımız, koleksiyon geliştirme politikalarına uygun olarak, mevcut ve yeni olarak piyasaya sürülen tüm veri tabanları hakkında sürekli bilgi sahibi olunması, dergi listelerinin analizlerinin yapılması, fiyat durumlarının değerlendirilmesi, üniversitemiz birimlerinin eğitimöğretim nitelikleri itibariyle öncelik sırasının belirlenmesi çalışmalarını yürütür. Bu çerçevede; Veri tabanı alımlarının en ekonomik şekilde sağlanabilmesi için işbirliği imkanlarının araştırılması ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek, Abone olunacak olan veri tabanlarının lisans antlaşmalarının incelenerek arşivleme özelliklerinden dolayı geleceğe yönelik politikalar oluşturmak, Abone olunan veri tabanlarından en iyi şekilde faydalanılabilmesi için veri tabanlarının gerekli duyurularını yapmak, kullanıcı eğitimleri düzenlemek Yeni çıkan veri tabanlarının araştırmacılara tanıtılması ve faydalanılmasını sağlamak amacıyla deneme amaçlı kullanım çalışmalarında bulunmak, Veri tabanlarının düzenli erişimde olup olmadıklarının kontrolünü yapmak, Veri tabanlarının kullanımdan kaynaklanan sorunlar hakkında araştırmacılara bilgilendirme ve rehberlik yapmak, Ücretsiz veri tabanlarını araştırmak ve kütüphanemiz web sayfasından erişimini sağlamak, Abone olunan veri tabanlarının belli aralıklarla istatistiklerini almak ve kullanımlarını yakından takip etmek ve bu verilerin abonelik yenilemelerinde değerlendirilmesi, İşlemlerini yürütmektir. B. Okuyucu Hizmetleri Birimi Bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamakla görevli birimdir. 8

12 Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla kullanıcılar ile iletişim sağlama hizmetlerini kapsar. Kullanıcılarımız, Kütüphane içinde bulunan bilgisayarlardan ya da internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan adresine girerek katalog taraması yapabilir, aradıkları kitabın kütüphanemizde olup olmadığını sorgulayabilir ve yer numarasını alarak raflardan rahatça bulabilirler. Kitabın adından, yazarından, kitap adında geçen herhangi bir kelimeden, konusundan, ISBN numarasından, yayın evinden ve yayın tarihinden sorgulama yapılabilir. Okuyucu hizmetler Birimini oluşturan servisler ve bu servislerde yapılan işler; 1. Danışma ve Rehberlik Servisi Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, üniversite içinde ve dışında tanıtımını sağlamak, Kütüphanemize gelen kullanıcıların bilgiye ve kaynaklara kolayca erişebilmeleri için onlara rehberlik etmek, karşılaştıkları sorunları çözmek ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak amacıyla referans hizmeti vermek, Kütüphane kullanımı konusunda her eğitim-öğretim yılı başında okula yeni başlayan öğrencilerimize oryantasyon programı düzenlemek, Ayrıca, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 2. Ödünç Verme Servisi Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dışında kullanımını sağlamak için Kütüphane Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince üye kaydı, materyallerin ödünç verilmesi, istenilmesi halinde süre uzatmalarının yapılması, ödünç verilen materyallerin takibi ve iadesi işlemleri, geciktirilen materyaller ile ilgili işlemler, kütüphaneden ilişik kesme işlemleri vb. çalışmaları yürütülür. 3. Süreli Yayınlar Servisi Üniversitenin eğitim ve öğretimini destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmakla görevli servistir. Kütüphanenin abone olduğu ve bağış gelen dergilerin seçim, sağlama, teknik ve kullanıcı işlemlerinden sorumludur yılında 36 adet basılı dergi aboneliği yapılmış olup 2014 yılında ise 42 adet basılı dergi aboneliği planlanmaktadır. 4. Kütüphanelerarası İşbirliği Araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanıcıya gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması için aracı veya yardımcı olmakla görevli servistir. Elektronik ortamda yayın ve makale sağlama, tez fotokopisi sağlama, yayın taraması gibi çeşitlilikler göstermektedir. Bu materyaller, ULAKBİM, üniversite kütüphaneleri, çeşitli kamu kurum kütüphaneleri ile diğer araştırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2012 ve 2013 yıllarında başka kütüphanelerden 22 adet kitap 9 adet makale ödünç alınmış olup, 2013 yılında 4 adet kitap ve 1 adet makale ödünç verilmiştir. 5. Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Servisi Kütüphanemizde kayıtlı materyallerin sayımını gerçekleştirmek, envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini kaybetmiş kütüphane materyallerinin tespit 9

13 edilerek Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesini sağlayan servistir sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre alımı ve çıkışı yapılan her malzemenin taşınır işlemleri SGB.Net programı kullanılarak yapılmaktadır. 6. Fotokopi Servisi Kütüphane kaynaklarından fotokopi çekilmesi hizmetlerinin yürütüldüğü servistir yılında toplam sayfa fotokopi çekilmiştir. (Kampus alanı içinde özel sektörce fotokopi merkezi açılması nedeniyle çekilen fotokopi sayısında azalma olmuştur.) C. Büro Hizmetleri Birimi Başkanlığın Sekretarya, yazı işleri, arşiv, satın alma, maaş, yolluk vb. özlük işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek ve organize etmekle görevli birimdir. Büro Hizmetleri Birimini oluşturan servisler ve bu servislerde yapılan işler; 1.Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv Hizmetleri Servisi Gelen-giden evrak kayıt işlemleri, gelen evraklarla ilgili gerekli duyuruların yapılması, Başkanlığın tüm yazışma işlemleri, personelin sevk, izin, rapor vb işleri ile ilgili yazışmalar ile dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak. 2.Satın Alma İşlemleri Servisi Kitap, süreli yayın veritabanı ve diğer kitap dışı materyaller ile kırtasiye ve temizlik malzemelerinin satın alma, abonelik, bakım ve onarım işlemlerini kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlanmakla görevli servistir. 3.Maaş/Tahakkuk Servisi Personelin maaş, yolluk vb. işlemleri yapmak, tüm ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmek ve dosyalayıp arşivlemek, posta ücretleri ile telefon abonelik ve kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak. III. AMAÇ VE HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip öğretim elemanları ve öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı olarak, İçinde yaşadığımız yüzyılın gereklerine uygun bir üniversite kütüphanesi oluşturulması amaçlanmaktadır. Üniversitemizin Kütüphanesine yönelik olarak Dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedefler ile faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Amaç 1. Katılımcı Yönetim Anlayışı İle Altyapı Ve Kaynakları Geliştirmek Hedef yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak Faaliyet 1. Basılı kitap alımı 10

14 Faaliyet 2. Basılı dergi aboneliği Faaliyet 3. Kitap dışı materyal alımı Amaç 2. Örgün Ve Uzaktan Eğitim Programlarını Etkili Yürütmek Hedef 1. Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak Faaliyet 1. E-Kitap satın alınması Amaç 3. Bilimsel Araştırma, Yayın Ve Üretkenliği Geliştirmek Hedef 1. Abone olunan veritabanı sayısını %10 artırmak Faaliyet yılı Veritabanı aboneliklerinin yapılması Stratejik Planda Belirlenen Amaçlar Doğrultusunda 2014 Yılı Hedeflerimiz Sıra No HEDEF Mevcut Durum Hedef 1 Kitap sayısını %20 artırmak Satın alınan süreli yayın sayısını %20 artırmak Abone olunan veritabanı sayısını %10 artırmak Elektronik kitap sayısını %20 artırmak İnternet erişim birimindeki bilgisayar sayısını % artırmak Oturma kapasitesini %20 artırmak Toplam raf uzunluğunu %15 artırmak 145 m. 167 m. 8 RFID Sistemine geçmek Manyetik Bant RFID 9 ShelfCheck Makinesi almak Kitap Temizleme Makinesi almak Mevcut hizmet alanlarından en verimli şekilde yararlanma yollarını aramak ve fiziki şartlarını iyileştirmek 12 Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak 13 Kullanıcılardan düzenli olarak geribildirim alınması için çalışmalar yapmak 14 Görme engelliler için sesli kitap hizmetini vermek 388 m m 2 15 Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlanması için eğitimlere katılımını sağlamak 16 Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturarak eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek 17 Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak 11

15 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, ilgili bilim dallarını kapsayan her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçerek, merkezi olarak sağlar. Bu kaynakların belirli bir düzen içerisinde, Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine, Merkez Kütüphane'de sunulması ve korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesini organize eder. Üniversitemiz mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilirler. Bartın Üniversitesi akademik personeli ile öğrencilerin, Üniversitenin eğitim ve öğretim programını destekler nitelikteki yayın isteklerinde sayısal bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversitemiz mensuplarından gelen yayın istekleri "Koleksiyon Geliştirme ve Yayın Sağlama, Kaynak Seçim ve Satın Alma" politikaları doğrultusunda değerlendirmeye alınır. Sağlanmasına karar verilen kaynakların satın alma işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Kütüphane koleksiyonuna girecek tüm kaynakların Bartın Üniversitesinin genel eğitim hedeflerine ve amaçlarına uygun olmasına dikkat edilir. Kütüphanemiz koleksiyonunun güvenliği elektronik güvenlik sistemi ile sağlanmaktadır. Kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin kurallar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca belirlenerek yürütülür. Bağış olarak gelen yayınlar, Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve koleksiyonu geliştirmek amacı ile "Bağış Politikası" doğrultusunda kabul edilir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe ve Ödenek Durumu 2013 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının bütçe durumu Bütçe Harcama Kalemleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Ödenek Miktarı , , , , ,00 TOPLAM

16 Başkanlığımızın yıllarına ait bütçe oranları YIL BÜTÇE Kullanılan ek bütçe Toplam Kullanılan Üniversite Bütçesine Oranı* %0, %0, %0, %0, %0,65 *İlk ayrılan bütçe olarak 2. Bütçe ve Ödeneklerin Harcama Dağılımları Başkanlığımızın 2013 yılı bütçesi ile harcama durumu aşağıda verilmiştir. Bütçe Harcama Kalemleri Ödenek Miktarı Harcanan Kalan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları , , , , ,50 540, , , , , , , , , ,89 TOPLAM , ,78 13

17 2013 yılı Alımları ve Giderleri Harcamanın Niteliği Miktarı Personel Maaş Ödemesi ,92 Telefon Ödemesi 393,75 Kargo Giderleri 46,21 İhale İlan Bedeli 2.331,78 Yolluk Giderleri 5.059,50 Yordam Otomasyon Sistemi Bakım Sözleşmesi 3.068,00 Güvenlik Sistemi Bakım Sözleşmesi 2.360,00 Kitap Basımı ,00 Büro Malzemesi Alımı 2.761,50 Kırtasiye Alımı 1.592,50 Kitap Dayanağı Alımı 1.858,50 Süreli Yayın Dolabı Alımı 8.024,00 Veritabanı Aboneliği ,32 Dergi Aboneliği 5.229,78 Basılı Kitap Alımı ,78 TOPLAM , yılında satın alınan kitap, dergi sayıları ile veritabanı aboneliği Satın alınan kitap sayısı Abone olunan basılı dergi sayısı Abone olunan veritabanı sayısı adet 36 adet 9 adet 14

18 2013 yılında Abone Olunan Veritabanları 1 Sage Premier Journals 2 Wiley Online Library 3 Emerald 4 Hiperkitap 5 Springerlink 6 ProQuest ABI/INFORM Complete 7 World-e book Library 8 İktisat İşletme ve Finans Dergisi 9 Jstor 2013 Yılında Abone Olunan Diğer Online Kaynaklar 1 Classification Web Online 2 Ebsco Discovery Service 2013 yılında bastırılan kitaplar Kitabın Adı Yazarı Orman İşletme Ekonomisi Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR Genel Botanik Ders Notu Batı Karadeniz I. Gemi inşa ve Entegre Sanayii Çalıştayı Bartın da Eğitimin ve İletişimin Geleceği Lisansüstü Eğitimde Nitelik Yrd. Doç. Dr. Zafer KAYA Edit. / Prof.Dr. Mete GÜNDOĞAN Edit. / Yrd.Doç.Dr. Sedat BALYEMEZ Arş.Gör. H. Basri KANSIZOĞLU Edit. / Yrd.Doç.Dr. Sedat BALYEMEZ 3. Bütçe Uygulama Sonuçları Kullanılmayan Ödeneklerin Bütçe Tertibine Göre Açıklaması: Tertip: : Kütüphanemizde bulunan kitapların ödünç alınmadan dışarıya çıkarılmasını önlemek amacıyla her yıl manyetik bant alımı yapılmaktadır.2013 yılında 03.2 tertibindeki TL manyetik bant alımı için ayrılmış olup, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2013 yılının sonuna doğru RFID (Radio Frequency Identificitaion) Radyo Frekansı ile Tanımlama sistemi ihalesi yapabileceğini söylemesi üzerine manyetik bant alımından vazgeçilmiştir.ancak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın RFID ihalesini son anda iptal etmesi üzerine bu para da kullanılamamıştır. 15

19 Tertip: : Bu tertipteki para, Telefon ve kargo ödemeleri, İlan giderleri, Kütüphane Otomasyonu Bakım Sözleşmesi gideri ile bir adet veritabanı aboneliği için kullanılmış olup 2013 yılında 8.730,64 TL harcanmıştır ,36 TL ise kullanılamamıştır. Tertip: : Bu tertipteki para, Kütüphane Güvenlik Kapısı Bakım Sözleşmesi gideri, büro malzemesi alımları ile 16 adet Süreli yayın dolabı alımlarında kullanılmış olup 2013 yılında ,20 TL harcanmıştır ,80 TL ise kullanılamamıştır. Tertip: : Bu tertipteki para Kütüphanemize kitap alımı ve veri tabanı abonelikleri için kullanılmaktadır yılında yaptığımız Türkçe ve yabancı dilde basılı kitap alımı ihalesinin bedeli ,39 TL olmuştur. Veritabanı aboneliklerinden sonra 7.532,89 TL paramız kalmış olup bu para Üniversitemizde yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi ne kitap alımı için ayrıldı. Ancak ilgili fakülte kitap listesini yıl sonuna yetiştiremediğinden bu para da kullanılamamıştır. B. Performans Bilgileri 1. Faaliyetler 2013 Yılında Başkanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu Faaliyetler FAALİYET Kongre, Konferans, Toplantı, vb. katılımlar Eğitim Faaliyetleri KONUSU 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst veri Sistemleri Toplantısı : 07 Mart -08 Mart 2013, İzmir 13. ANKOS Yıllık Toplantısı: 25 Nisan - 27 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi, Antalya III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı : 13 Eylül 14 Eylül 2013 Hitit Üniversitesi, Çorum ÜNAK ( Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ) Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler konulu konferans 19 Eylül 21 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi, İstanbul Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı Eğitim ve Geliştirme Çalıştayı : 06 Kasım 8 Kasım 2013, Antalya ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından tüm Üniversite Kütüphaneleri Daire Başkanları Toplantısı, Kasım 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne Üniversitemiz akademik personeline yönelik olarak Akademik Araştırmalarda ve Dergilerde Yayın Yapma İlkeleri konusunda eğitim düzenlendi. Emerald veritabanının daha etkin ve verimli kullanımı konusunda kullanıcılara Emerald Publishing Group Türkiye temsilcisi Mine TONTO tarafından eğitim verildi. World e-book Library veritabanının daha etkin ve verimli kullanılması için Erman KARABULUT tarafından kullanıcı eğitimi verildi. Kütüphanenin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilere gruplar halinde kütüphane tanıtımı ve kullanıcı eğitimi verildi. 16

20 Kültürel Faaliyetler Bakım Sözleşmeleri Lisans Anlaşmaları Çalışmalar 49. Kütüphane Haftası etkinlikleri 49. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Edebi ve Sosyolojik Açıdan Okuma Eğitimi ve Alışkanlığı konulu panel düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde en çok kitap okuyan Akademik-İdari personel ile öğrencilere ödülleri verildi. Kütüphane Otomasyon Sisteminin bakım onarım ve zamanında güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla ilgili firma ile bakım sözleşmesi yapıldı. Kütüphane Güvenlik Sistemi Bakım sözleşmesi Abone olunan veritabanlarına ait lisans anlaşmaları yapıldı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Üniversite Kütüphaneleri Yıllık İstatistik Formu doldurularak Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğüne gönderildi sayılı Kamu mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. maddesi uyarınca Başkanlığımızın 2012 Yılı Birim Faaliyet raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunuldu. Üniversitemizin yeni kampüs alanında inşa edilecek kütüphane binasının tahmini yerleşim planı ile kapalı kullanım alanları diğer Üniversite Kütüphaneleri de incelenerek Üniversitemiz için en uygun olacak şekilde hesaplanarak bir taslak halinde Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına sunuldu. Üniversitemiz Kütüphanesinde 2013 Mali Yılında satın alınması istenen kitap, dergi vb. yayınların Başkanlığımıza bildirilmesi için Akademik ve İdare Birimlere yazı yazıldı sayılı 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımızca tahsis edilen yatırım giderlerine ait ödenek detay programı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmak üzere; birimimizce iç kontrol standartlarına uyum eylem planı kapsamında, öngörülen eylem ve eylemler hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25. Madde gereğince 2013 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. Doğrudan temin yöntemi ile 755 adet kitap satın alınıp, kataloglama ve tasnif işlemleri yapılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan ve satın alınması istediğimiz çift taraflı kütüphane dolabı, süreli yayın dolabı ve RDIF (Radyo Frekansı ile Kimlik Tanıma) Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemine ait teknik şartnameler hazırlanarak İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına sunuldu. Başkanlığımızda kullanılmak üzere büro malzemesi ( Telefon ve Su sebili ) alımı gerçekleştirildi. Kitapların raflarda devrilmemesi ve dağılmaması için kitap dayanağı alımı 17

21 gerçekleştirildi yılında açık ihale yöntemi ile kütüphanemize satın alınacak Türkçe ve yabancı dilde kitaplar için teknik şartname, idare şartname ve sözleşme tasarısı hazırlandı. Başkanlığımızın yıllarında ihtiyacı olan Mamul Mal ve Gayri Maddi Hak talepleri hazırlanarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına sunuldu. Kamu İhale Kurumunda (Ekap) 2707 kalem Türkçe ve yabancı dilde kitap alımı için kayıt işlemleri tamamlanarak ihale ilanına çıkıldı yılı bütçe taslağı hazırlanarak strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. Kütüphaneler arası işbirliği kapsamında kütüphanemizde olmayan yayınlar kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda diğer kütüphanelerden temin edildi Üniversitemiz Yayın Komisyonu toplantılarında alınan kararların yazışmaları ve uygulanması çalışmaları yapıldı Dönemi Bütçe Taslağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. Başkanlığımızca 2014 Yılı Performans programı hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na sunuldu Kalem Türkçe ve Yabancı dil Kitap Alımı İhalesi yapıldı. İhalede en düşük teklif veren firmalar belirlenerek Kamu İhale Kurumu (Ekap) na fiyatlar girildi Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı ihalesinde kazanan 7 firmayı sözleşmeye davet edebilmek için 3 adet ihale işlem klasörü "aslı gibi" dir yapılarak Ön Mali Kontrol için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Kesinleşen İhale Kararı firmalara bildirildi. Geçici Teminat ve Geçici Teminat Mektupları firmalardan istendi. Gelen Geçici Teminat Mektupları üst yazı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edildi Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap alımı ihalesinde ihaleyi kazanan 7 firmaya sözleşme daveti gönderildi. Daha sonra firmalar ile sözleşme imzalandı Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı ihalesinde üzerinde kitap kalan firmalardan gelen kitaplar ihale listesine göre kontrol edilmiş olup uygun olmayanlar nedenleri belirtilerek firmalara iade edildi. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) İşbirliği Grubu tarafından gerçekleştirilen "Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)" platformunun yeni kullanıcılara tanıtılması, hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kaynak paylaşımı alanındaki sorunların tartışılması amacıyla düzenlenen Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı'na ilgili personellerin katılımı sağlandı Dönemine ait ayrıntılı istatistik ve sayısal bilgileri içeren tablo 18

22 hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. 18 Eylül 2013 tarihinde Üniversitemiz Konferans Salonunda Elsevier Yayınevine ait SCOPUS ve ScienceDirekt veritabanlarının kullanıcı eğitimi verildi yılı Devlet Üniversiteleri Olağan Denetim ve Değerlendirme Rehberinin Başkanlığımızı ilgilendiren tabloları doldurularak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı ihalesi için firmalardan gelen geçici teminat mektuplarının ve geçici teminatlarının ilgili kişi ve bankalara iade edilmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazı yazıldı Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alımı ihalesi için firmalardan gelen Kesin Teminatlar ve firmalarla yapılan sözleşmenin birer nüshaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına üst yazı ile teslim edildi. Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı'nda bulunan tüm modüllerin daha verimli kullanılması, otomasyonun kütüphaneler için daha işler hale getirilmesi, 2013 yılı için kullanıcı isteklerinin tartışılması amacıyla yapılan Çalıştay'a ilgili personellerin katılımı sağlandı. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınarak, kütüphaneye bedelsiz devredilen demirbaş malzemelerinin kayıtları Taşınır Mal Yönetmeliğinin 19. Maddesine göre yapılmış olup giriş kaydına esas olan Taşınır İşlem Fişleri muhasebeleştirilmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu yılı yatırım projelerinin Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin verileri içeren tablo hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu. Üniversitemiz birimlerine açıktan atanan ve görev yapmakta olan Aday Memurlara 657 Sayılı Yasanın 55. maddesi ile "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" uyarınca "Hazırlayıcı Eğitime" yönelik Başkanlığımızın ders notu hazırlanarak CD ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına sunuldu. Üniversitemiz kütüphane materyallerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla satın alınan Kitap Güvenlik Sisteminin bakım sözleşmesi yapılarak yıl içinde periyodik olarak bakımının yapılması sağlandı ve süresi tamamlanan sözleşmenin ödemesi yapıldı. Üniversitemiz kütüphanesinde kullanılmakta olan "Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı nın mevcut teknolojiye uyumun ve standardizasyonun sağlanması için bakım ve destek sözleşmesi yapılarak yıl içinde otomasyon programının yenilenmesi sağlandı ve süresi tamamlanan sözleşmenin ödemesi yapıldı. Başkanlığımızın ihtiyacı olan kırtasiye malzemesi alımı doğrudan temin usulü ile alındı. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın satın almış olduğu tüketim malzemeleri ile basımı yapılarak satışa sunulan ders kitaplarının kayıtları taşınır mal yönetmeliğinin 19. maddesine göre yapılmış olup giriş kaydına esas olan Taşınır İşlem Fişleri ile Tüketim malzemeleri IV. dönem 19

23 çıkış raporu muhasebeleştirilmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına sunuldu yılları Kurumsal Değerlendirme Raporu hazırlanarak Personel Dairesi Başkanlığına sunuldu. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı dayanıklı taşınırlar ambarı ve tüketim malzemeleri ambarlarının yıl sonu hesabının kontrol edilerek muhasebeleştirilmesi, Taşınır Yönetim Hesabı cetvelinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrolü için Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Sayım Tutanağı, 2013 Yılı Taşınır Hesabı Cetveli, Taşınır İşlem Fişi Sıra No Tutanağı, Kuruş Farkları Cetveli düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderildi Kalem Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap alımı ihalesinde kitaplarının teslim işini bitiren firmalara ödeme yapabilmemiz için ihale aşamasında oluşturulan 4 asıl klasör ve bu klasörlerin fotokopileri çekilerek toplamda 8 klasör Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edildi yılında 5126 adet kitabın kataloglama ve sınıflama işlemleri yapılarak kütüphane otomasyon programına kaydedildi. Okuyucuların hizmetine sunulmak üzere raflara yerleştirildi. Kütüphane hizmetleri kapsamında diğer kütüphanecilik faaliyetlerine devam edildi. 2. Diğer faaliyetler a) Bina Bakım-Onarım: Kütüphanemizin çatısı yağmur ve kar yağdığında akmakta olup, bu sorunun kitap ve diğer kütüphane demirbaşlarına zarar vermeden bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Başkanlığımız konuyu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirmiştir. Bu kapsamda akan yerlerdeki kiremitler değiştirilmiştir. Çeşitli zamanlarda oluşan elektrik, kalorifer ve su tesisatlarında yaşanan sorunların ilgili birimler tarafından giderilmesi sağlanmıştır. b) Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması: Kütüphanede bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod okuyucu vb. makinelerin düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanması için gerekli tedbirler alınmış ve konuyla ilgili birimlerle işbirliği yürütülmüştür. Kütüphanede kullanılan bilgisayar ve ilgili diğer elektronik alet ve makinelerin arızalanmaları halinde, arızaların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilmiş ve bakımları yapılan cihazlar tekrar kullanıma sunulmuştur. c) Temizlik Hizmetleri: Kütüphane binamızın tüm temizlik işleri temizlik firması personeli ile yürütülmektedir. Okuyucularımızın daha düzenli ve temiz bir ortamda çalışmaları için temizlik işleri aksatılmadan yürütülmektedir. d) Güvenlik Hizmetleri: Binanın genel güvenliğinin Özel Güvenlik Firması tarafından sağlanmaktadır. Hırsızlık ve yangın için önlemler alınması, kütüphane girişinde ve gerekirse salonda sessizliğin ve kütüphane kurallarına uyulmasının sağlanması, kütüphane girişindeki güvenlik sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli tedbirler alınmıştır. 20

24 3. Kütüphane İstatistikleri Kütüphanemize üye olan akademik/idari personel ve öğrenci sayıları ( ) KULLANICI TÜRÜ Akademik Personel İdari Personel Öğrenci TOPLAM Kütüphaneden Yararlanan Toplam Kullanıcı Sayısı YIL KULLANICI SAYISI Çekilen Fotokopi Sayısı YIL FOTOKOPİ SAYISI * *Kütüphane dışında özel sektöre ait fotokopi merkezi kurulması nedeniyle çekilen fotokopi sayılarında düşüş olmuştur. Yıllara Göre Kütüphane Materyal Sayıları ( ) MATERYAL TÜRÜ Kitap Dergi (Bağış) Dergi (Abone olunan) Elektronik Kitap Tez Kitap Dışı Materyaller Abone olunan Veritabanı

25 Ödünç Verilen Kitap Sayısı KULLANICI TÜRÜ Akademik İdari Öğrenci TOPLAM Ödünç Verilen Kitap Sayısı (Grafik) İdari Akademik Öğrenci TOPLAM Kütüphaneler arası İşbirliği Ödünç Alınan / Ödünç Verilen Kitap - Makale TOPLAM Ödünç alınan kitap sayısı Ödünç verilen kitap sayısı Talep edilen makale sayısı Gönderilen makale sayısı

26 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. SWOT (GZFT) Analizi Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nın SWOT analizi aşağıdaki şekildedir GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Özverili çalışan personel Olumlu imajımız Üniversite yönetiminin desteği, Üst Yönetimin katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirliği ilke olarak benimsemesi Güncel koleksiyon Kütüphanenin kendine ait bütçesinin olması Erişilebilirlik (Merkezi) ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ULAKBİM -EKUAL a üye kütüphane oluşu Kütüphanenin hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veriyor olması Elektronik veritabanı üyeliklerimiz E-kütüphane hizmetlerinin veriliyor olması Kütüphanemizin Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemine (KİTS) üye olması Kütüphanede İnternet erişim biriminin olması ve öğrencilerimizin online araştırma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi Teknolojik gelişmelerin kütüphane hizmetlerine uygulanması Kütüphane güvenlik sistemimizin olması Kütüphane Otomasyon programına sahip olmamız Personel sayısının azlığı Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yetersizliği Kütüphanenin fiziki alanının yetersiz oluşu Halkla ilişkiler ve pazarlama politikasının bulunmayışı Eğitim ve öğretim programlarına yönelik gelişmelerden zamanında haberdar olunamaması Süreli yayın biriminin oluşturulamaması İnternet erişim biriminin okuma salonu içinde olması Masa, sandalye ve raf sayılarındaki yetersizlik Personelin mesai saati dışında çalışmak zorunda olması ve karşılığında yeteri kadar mesai ücreti alamaması Yetişmiş eleman istihdamındaki zorluklar ve ayrılanların yerinin doldurulamayışı 23

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK 07.02.2017 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2015 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Demet LAFÇI Şef 0 434 228 33 55 dlafci@beu.edu.tr Maaş işlemlerinin yapılması, Yolluk işlemlerinin yapılması, İhale işlemlerinin

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır. Kütüphane

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK, 2013 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Teşkilat

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Toplam materyal sayısı 01.02.2012 tarihine göre Kitap 51 833 Ders kitap 22 611 Tez 408 Kitap dışı materyaller - 367

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AYL AR OCAK (FAALİYET) OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ *2016 yılına ait dergi aboneliklerinin yapılması. *2015 yılının istatistiki bilgilerinin derlenmesi. *Kullanıcı kaydı sorunlu olan öğrencilerin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI (2010-2013)

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI (2010-2013) REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI STRATEJĠK PLANI (2010-2013) Çağımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, gerçek bir üniversite öğrenimi demektir. Ovidius HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.1 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Erzincan Üniversitesi merkez ve birimlerdeki

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 19.01.2015 BARTIN İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE ÖDÜNÇ YAYIN HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Yönergenin amacı Türk-Alman Üniversitesi Kütüphanesi nin idari yapısı ile

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1 a)yönerge, Mevlana Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı`nın örgütlenme, yönetim ve çalışma esaslarını belirlemek, b)kullanıcıların, kütüphane kaynaklarından

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İN TANIMI İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi

PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi PLATO Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi Yönergesi Madde-1 Amaç ve Kapsam Bu Yönerge Tasarısı, Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi nin örgütlenme,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi tarafından sunulan hizmetleri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik, Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ile bağlı birim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ 1. İDARİ HİZMETLER : 1.1 Yazışmalar : Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve diğer kurumlarla yazışma ve iletişimle ilgili işlerin yapılması sürecidir. 1.1.1. Gelen

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 kutuphane@bayburt.edu.tr. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1. İDARİ HİZMETLER 1.1. Yazışmalar 1.1.1. Gelen evrak Dekanlık Kütüphane Şefi Kütüphane Personeli İlgili yazı e-beyas üzerinden Dekanlık tarafından Kütüphaneye havale

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar:

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 1 2 Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Baskı seklinde materyaller Kitap 45641 47242 48500 50784 55312

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönergesi 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç Madde 1- Bu yönerge Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Açıklama /Adet

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE -() Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi kütüphanelerinde verilen hizmetlerin organizasyonu, tanımı,

Detaylı

Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi

Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi b KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON Basılı kaynak (Kitap) kayıt giriş işlemi Satın alma, bağış dağıtımla gelen AACR ( Anglo American Cataloguing Rules ) Modülü Kullanımı Standart AACR kataloglama kuralları kullanımı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite"; Sakarya Üniversitesi'ni,

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite; Sakarya Üniversitesi'ni, Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği ( 28 Kasım 1994 tarih ve 22125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kütüphane

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile merkez ve bağlı

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı