Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim;"

Transkript

1

2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en güzeline, en iyisine layık olan çok değerli Babaeskili Hemşerilerim; Kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde mali saydamlık, açık, şeffaf, katılımcı belediyecilik anlayışı, hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir olması ve bu bilgilerin kamu oyunu sunulmasını sağlamak amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesi gereği; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlamış olduğum, Belediyemizin 2009 Mali Yılına ait çalışmalarını ve faaliyetlerini bilgilerinize saygıyla sunuyorum. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamak üzere, uyum ve dayanışma içinde, özveriyle, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, değişime ve yeniliklere açık, ''katılımcı yönetim, şeffaf ve sosyal belediyecilik'' anlayışını uygulamak ve sürekli kılmak, Babaeskimizi bir Avrupa Kenti yapmak için meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışmaktayız Bizler; hizmet politikalarımızı, yaşadığımız ilçemizin kalite, huzur ve refahını daha da arttırabilmek adına, yalnız bugünlere değil, yarınlara da duyduğumuz sorumluluk duygusu ile şekillendirmekteyiz. Geleceğe ilişkin faktörleri de 2

3 gözeterek, tüm hizmet ve yatırımlarımızı uzun vadeli sorunlara, beklentilere cevap verebilecek nitelikte planlamaya özen gösteriyoruz. Fakat Belediyemizin gelirleri çok kısıtlı durumdadır. Bu ekonomik zorluklar ve imkansızlıklarına rağmen Belediyemiz çalışmalarını sürdürmekte, halkımıza 2009 yılında önemli ve kalıcı hizmetler sunulmuştur. İlçemiz alt yapısı, fiziki yatırımlar yönünden ne yazık ki yeterli düzeyde değildir. Su, kanalizasyon, yol, bordur, tretuvar, park, oyun alanları gibi bir kentin fiziki yönden gelişmişliğinin en önemlim göstergesi olan alanlarda modern bir kent standardını yakalamak en büyük hedefimizdir. Bu nedenle 2009 yılı içerisinde özellikle altyapı çalışmalarına önem verdik. Bu çalışmaları gerçekleştirirken, altyapıya sadece önem vererek Babaeskimizin Avrupa Kenti olmasının başarılamayacağının, bunun yanında kültürel ve sosyal dönüşümün de sağlanması gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Altyapımızın Avrupa Standartları seviyesine gelmesini sağlarken, kültürel ve sosyal dönüşümü hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Babaeskimizi her yönden modern bir Avrupa Kenti yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her gün büyüyen ve gelişen ilçemizi, ilçemizdeki tüm kamuözel kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve Babaeski Halkı ile hep birlikte ortaklaşa çalışıp gelecekte çocuklarımızın, torunlarımızın bizlerle gurur duyacağı bir Avrupa Kenti haline dönüştüreceğiz yılı içerisinde Belediye hizmetlerimizin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen değerli meclis üyelerine, Belediyemiz memur, işçi personeline ve Babaeski halkına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Av.Abdullah HACI Belediye Başkanı 3

4 IGENEL BĐLGĐLER

5 IGENEL BĐLGĐLER A Misyon ve Vizyon Misyon: Babaeski nin kentsel gelişim seviyesini ve Babaeski Halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak. Vizyon: Belediyecilikte öncü ve örnek olmak, Yerel hizmetlerin Babaeski Halkı na en kısa sürede ve en iyi şekilde sunmak. B Yetki ve Sorumluluklar 1 Görevleri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. 2 Yetkileri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. C Đdareye Đlişkin Bilgiler 1 Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen Đşleri Müdürlüğü, Đtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su Đşleri Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Kütüphane, Đlan Memurluğu, Planlama, Avrupa Birliği Bürosu, Su Arıza ve Elektrik bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Gazi Kemal Mah. Nadırlı Yolunda Garaj, Đtfaiye ve Mezbaha, Fatih Caddesinde Asfalt Şantiyesi, Atatürk Mahallesinde Sera, Festival Alanı, Düğün Salonu, Halı Saha, Parklar, Lokanta, Kafeteryalar, Büfe, Basket ve Voleybol Sahası, Tenis Kortu, Çocuk Bahçeleri, Fitness Dış Mekan Spor Alanı, Fatih Caddesi ve Kırklareli Caddesi olmak üzere 2 adet Mezarlık, Çöplük, 8 adet Depo, Hal Dükkanlarında bulunan Dershane ve Askerlik Şubesi olarak kullanılan hizmet binaları, ilçemizin çeşitli yerlerinde 5 adet park ve çocuk bahçeleri, yine ilçemizin çeşitli yerlerinde 7 adet sondaj kuyusu, Dindoğru Mahallesi Fatih Caddesinde 100 m3lük ayaklı(25m.) depo, 3000 m3lük gömme deposu, 1 adet 100 m3lük gömme havalandırma deposu, 2 adet terfi merkezi, Hamidiye Mahallesi Lise Sokakta Yurt olarak kullanılan bina, terminal binası, yeni kapalı pazar yeri, 41 adet araç ve iş makinelerinden oluşmaktadır. Bkz. Ek1 5

6 2 Örgüt Yapısı Belediyemiz Đçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusa ve hektar imar alanına hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve ana hizmet (Özel Kalem, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen Đşleri Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Đtfaiye Müdürlüğü, Su Đşleri Müdürlüğü, Sağlık Đşleri Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü(oluşturuldu fakat faaliyete henüz geçirilmedi) birimlerinden oluşmaktadır.(bkz. Şekil1) 6

7 BABAESKĐLĐLER Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Belediye Bşk.Yrd. Özel Kalem H. Mali Hiz. Müd. Đmar ve Şeh.Müd. Yazı Đşl. Müd Su Đşl. Müd. Fen Đşl. Müd. Đtfaiye Müd. Zabıta Müd. Đnsan Kay.ve Eğ. Müd. Sağlık Đşl. Müd. Hal Müd. Gelir Şefliği Basın ve Halkla Đliş. Garaj Bando Hiz. Veterinerlik Hiz. Gider Şefliği Evlendirme Memurluğu Park ve Bahçe Đşl. Temizlik Đşl. Cenaze Đşl. Đlan Memurluğu Bilgi Edinme Bürosu Sivil Savunma Mem. Şekil1 Babaeski Belediyesi Teşkilat Şeması 7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan; biri database, biri client olmak üzere 2 adet sunucunun üzerine kurulu Beyaz Belediye otomasyonu, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu ve 1 adet Linux sunucu ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. Bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte ve bilgisayarların internet üzerinden gelebilecek herhangi bir virüs, reklam yazılımı vs. lerden korunması için internet çıkışının sağlandığı modemler üzerinde SONiCWALL TZ190 ve tüm bilgisayarlarda Nod32 Antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün 2003 server üzerinde Nod32 Antivirüs güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu yıl duyurular arasında vefat eden vatandaşlarımızın ilanları da yer almaktadır. Ayrıca bu yıl sitemiz üzerinden EBelediye Bilgi Sistemi hizmete açılmış olup, vatandaşlarımızın şifre almak koşuluyla borç, tahakkuk ve tahsilat sorgulama, mükellef bilgilerine erişim, emlak ve çevre beyan bilgilerine, arsa ve bina m2 rayiç değerleri, ayrıca belediye ile ilgili meclis encümen kararları ve ihale ilanları hakkında bilgi edinme imkanı sunulmuştur. Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi gün kutlamaları, isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaşlara otomatik olarak yollanmaktadır. Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil2 de gösterilmiştir. 8

9 Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Projeksiyon 1 Alarm Sis. 1 Kamera Sis. 7 Sonicwall TZ190 Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Lazer Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Dizüstü PC 12 Masaüstü Pc Ana Bilgisayar Projeksiyon 1 Alarm Sis. 1 Kamera Sis. 7 Sonicwall TZ190 1 Güç Kaynağı 2 Modem 3 Mürekkepli Yazıcı 14 Lazer Yazıcı 13 Nokta Vur. Yazıcı 12 Dizüstü PC 17 Masaüstü Pc 33 Ana Bilgisayar 5 Şekil2 9

10 4 Đnsan Kaynakları tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına dair yönetmelik gereğince belediyemize 106 memur, 53 işçi kadrosu verilmiştir Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu 1Ünvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde toplam 143 adet kadro mevcut olup bunun 90 ı dolu 53 ü boştur. Dağılımı Ek2 dedir. 2 Memur personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 22% Erkek Kadın Erkek 78% Kadın Erkek Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi

11 4 657/86. Maddeye Göre Açıktan Vekaleten Çalıştırılan Personel Dağılımı : Kadın 50% Erkek Kadın Erkek 50% Kadın Erkek /86. Maddeye Göre Açıktan Vekaleten Çalıştırılan Personelin Eğitim Durumları : 4 3 Kişi Lisans Eğitim Durumu Yüksek Lisans Eğitim Durumu Lisans Yüksek Lisans Kişi Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (naklen, istifa, emekli, ölüm): 4 Memur Personel emekli oldu. 1 Memur Personel vefat etti. 11

12 2009 Yılında Babaeski Belediyesinde Çalışan Đşçi Personel Durumu 1Đşçi personelin ünvan ve görev dağılımı : Belediyemizde toplam 53 adet sürekli işçi kadrosu olup bunun 48 i dolu, 5 i boştur. Bkz. Ek3 2Đşçi personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 21% Kadın Erkek Erkek 79% Kadın Erkek Đşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı : Kişi Đlk Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Eğitim Durumu Eğitim Đlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi

13 42009 Yılında Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri (Đstifa, Emeklilik, Ölüm, vs): 1 daimi işçi emekli oldu. 7 geçici işçinin vize sürelerinin dolması nedeni ile ilişiği kesildi. 5 Đşçi personelin bölümlere göre dağılımı : 19% 6% Fen Đşleri Müd.(36 Kişi) Su Đşleri Müd.(9 Kişi) 75% Su Đşleri Müd.(SOS Đşçileri)(3 Kişi) Babaeski Belediyesinde Çalışan Memur Đşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı Đşçi Memur

14 Toplam Personel Sunulan Hizmetler a) Kültürel Hizmetler Babaeski Tarım Festivali 39. Babaeski Tarım Festivali gerek ilçedeki vatandaşların, gerekse diğer ilçe ve illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile yine büyük beğeni topladı. AB Proje ortaklarının da renk kattığı etkinliklerle, gelen grupların sunduğu gösteri ve konserlerle renkli bir festival yaşandı. Birçok ünlü sanatçının verdiği konserlerin yanı sıra gündüz ve gece çeşitli yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. 14

15 39. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler1 15

16 39. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler2 16

17 39. Babaeski Tarım Festivali nden Görünümler3 17

18 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluş Đlçemizin kurtuluşunun 87.yılı gündüz ve gece gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle ilçemize yakışır bir şekilde kutlandı. 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu1 18

19 9 Kasım Babaeski nin Kurtuluşu2 19

20 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Festival Alanında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara uçurtma hediye edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri 20

21 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikler kapsamında gençlere yönelik olarak festival alanında konser ve gece etkinlikleri yapıldı. Gençlik Şöleni Etkinlikleri 21

22 b) Sosyal Hizmetler Ramazan Ayı öncesin ilçemizdeki camilerin temizlik, bakım çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın ortak ibadet yeri olan camilerimizin peyzaj ve temizlik çalışmalarına önem verilerek belediye sınırları içinde bulunan 6 caminin temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Gazi Osman Paşa Đlköğretim Okulu Koşu Takımının Antalya ya Türkiye Şampiyonası na gitmeleri için ulaşım masrafları karşılandı. Babaeski Lisesi ne 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, Babaeski Anadolu Lisesi ne 1 adet projeksiyon, Babaeski Kent Konseyi ne 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, Dindoğru Mahalle Muhtarlığı na 1 adet laptop ve Hacı Hasan Mahallesi Mahalle Muhtarlığı na 1 adet laptop hediye edildi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinden şehir içi toplu taşıma ücretleri 1,25 TL den 1,00 TL ye, Perşembe günleri ise 0,75 kuruşa düşürüldü. 300 gr ekmeğin fiyatı, 0,60 kuruştan 0,50 kuruşa indirildi. 22

23 Konteynırlar söz verildiği gibi belediyemize teslim edildi ve yerlerine konulmaya başlandı. Konteynırlar ücretsiz olup halktan herhangi bir ücret talep edilmedi. Uğur Mumcu Spor Tesislerinde bayanlara yönelik olarak Belediye Başkanlığınca başlatılan aerobik ve spor aktiviteleri yapıldı. Eğitmen gözetiminde sabahları yapılan spor etkinlikleri büyük beğeni topladı. Etkinliklere katılan bayanlara Belediye Başkanlığınca hediye verildi. Öğretmenler Gününde ilçemizde ve tüm köylerdeki tüm öğretmenlere ajanda hediye edildi. Kurban Bayramında tüm ilçe halkına kutlama kartı yollandı. Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine roman hediye edildi. 23

24 Babaeskimiz için unutulmaz bir eser olan Yerel Yakın Tarih adlı kitap bastırıldı. Böylece yerel yakın tarihimiz hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza bir kaynak sağladı. Kent Konseyi etkin hale getirildi yılı içerisinde talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eğitim amaçlı 2.570,00 TL, sağlık amaçlı 2.400,00 TL, barınma amaçlı 2.000,00 TL, sosyal amaçlı ,00 TL yardım yapıldı. c) Teknik Hizmetler Fen Đşleri Müdürlüğü Müdürlük yolbina kanalizasyon yapım ekibi, yolkanalizasyonbina bakım, onarım ekibi, garaj atölyesi ekibi, asfalt şantiyesi ekibi, elektrik sinyalizasyon ekibi ve park bahçe mezarlık olmak üzere 6 kısımdan oluşmaktadır. Đlçemizde 2009 yılı içerisinde,geçen yıl çalışmalarına başlanan Doğal Gaz ve Tredaş ın elektrik kablolarının yer altından geçirilmesi çalışmaları sırasında bozulan,hasar gören cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmaları yapıldı. Đlçemizde 2009 yılında Cumhuriyet Mahallesi 401, 406, 407, 408, 412, 520 No lu sokaklara 1215 mt,, Dindoğru Mahallesi Mustafa Türedi ve Fatih Caddesi, 402 No lu sokaklara 530 mt., Gazi Kemal Mahallesi Ova Sokak 260mt., Fevzi Çakmak Mahallesi 376, 379, 380, 381 No lu sokaklara 600 mt. satih kaplama yapıldı. Gazi Kemal Mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, Çömlekçi Sokak, Đbrahim Pehlivan Sokak, Dr.Refik Erem Sokak, Değirmen Geçidi Sokak, Đnönü Caddesi, Hürriyet Caddesi, Sanayi Çarşısı, Dindoğru Mahallesi Kaymakam Ziya Coşkun Caddesi, Çimenli Dere Mevkii, Fevzi Çakmak Mahallesi, Đmren Sokak, Trafo Sokak vb. sokaklara asfalt yama yapıldı. 24

25 Đlçemizde Plevne Đlköğretim Okulu önü ve Merkez Đlköğretim Okulu önüne asfalt atıldı ve okullarımıza gerekli bakım onarımlar yapıldı. Đlçemizde 3 Nolu Sağlık Ocağı, Lise karşısı, Elektrik arıza önü, Halı Saha önüne parke taşı ve bordür döşenerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Kurtuluş Mahallesi 213 No lu Sokak 820 mt. (Ø 400 lük), Kurtuluş Mahallesi Doç. Dr. Bahriye Üçok Caddesi 350 mt. (Ø 200 lük), Kurtuluş Mahallesi 300 No lu Sokak 574 mt. (Ø 400 lük), Kurtuluş Mahallesi 302 No lu Sokak 130 mt. (Ø 200 lük ), Kurtuluş Mahallesi 326 No lu Sokak 341 mt. (Ø 400 lük), Kurtuluş Mahallesi 311 No lu Sokak 136 mt. (Ø 200 lük), Kurtuluş Mahallesi 312 No lu Sokak 89 mt. (Ø 200 lük), Kurtuluş Mahallesi 303 No lu Sokak 131 mt. (Ø 200 lük), Kurtuluş Mahallesi 316 No lu Sokak 85 mt. (Ø 200 lük) kanal çekildi ve abone bağlantıları yapıldı. Ayrıca ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde mevcut kanalizasyonun genişletilme çalışmaları yapılıp 400 mt. (Ø 400 lük) kanal çekildi. 25

26 Đlçemizdeki tarihi eserlerimizden Fatih Camii ve Dördüz Çeşmeye renkli projektör ile aydınlatma çalışması sonucunda Đlçemize görsellik kazandırıldı. Đlçemiz Fatih Caddesi ve Fevziye Caddesi tretuarlarında kullanılmak üzere 50 adet dış mekan çöp kovası alınıp, Fatih ve Fevziye Caddesi kaldırımlarına monte edildi. 260 adet çöp konteynırı alınıp, uygun görülen cadde ve sokaklarımıza yerleştirildi. Bu sayede ilçemizdeki görüntü kirliliği kısmen ortadan kaldırıldı. Konteynır alımına devam edilecektir. Yeni Pazar Alanının girişine balıkçılara tezgah açmaları için yer hazırlandı yılı içerisinde çöp aktarma istasyonu, çöp istinat duvarı yapılıp, semi treylere yüklenmesi sağlandı. Đlçemiz Fatih Caddesi, Küçük Cami Belediye Hizmet Binası önündeki yol ayrımına süs havuzu yapıldı. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 60 adet stand (çelik konstrüksiyon ) ve bunlara branda alındı. Đlçemizde mevcut park, bahçe, fidanlık, refüjlerin bakımı onarımı sulanması hizmet alımı olarak ihale edilip, yeşil alanların bakım onarımlarının kontrolü, çiçek tohumları seramızda yetiştirilerek yeşil alanlara ekimi yapıldı. Mevsimlik çiçeklerin ekimi de gerekli zamanlarda yapılmaktadır. 26

27 Festival Alanının sezon bakımı,mevcut süs havuzları ve şelalelerin bakım onarımları yapıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gelen kanal arıza ve kanal bağlantıları yapıldı. Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin her türlü tamiri,bakımı ve yedek parça değişimleri yapıldı. Belediyemiz tarafından düzenlenen (festival,gece eğlencesi,şenlik etkinliklerde,alanların hazırlanması için tüm çalışmalar yapıldı. Đlçemizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere yanaklı ve kasalı ızgara yapıldı. Mevcut ızgaraların tamirleri yapıldı. Müdürlüğümüz tarafından talep edilen ızgara, kapı, pencere, trafik levhası, pano, levha, demir doğrama vb. aksamların imali ve yerine montajı yapıldı. Đlçemizdeki parklarda, oyun gruplarında, banklarda ve gerekli görülen diğer yerlerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlar yapıldı. Metal Đşleri ve Kaynak Atölyesi, Motorhane, Oto Elektrik Servisi, Boya Kaporta Servisi, kısımlarından oluşan Garaj Atölyesinde belediye iş makine ve teçhizatlarına ait bakım, onarım, tamir işlemleri yapıldı. Asfalt şantiyemizde 2009 yılı içerisinde 2399 ton sıcak asfalt üretti. Ayrıca inşaat ekibimiz burada kalmakta olup, kanalizasyon rogar kapaklarının dökümü de burada yapılmaktadır. Kanalizasyon ve yol çalışmalarında kullandığımız (beton, pvc, borular ile kum, çimento, mıcır vb.)her türlü inşaat malzemesi stoklarımızda bulunmaktadır. Meydanlar ve festival bahçesine ait aydınlatmalarda elektrik sinyalizasyon ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Vatandaşların talebi doğrultusunda 5 adet iş makinesi ve araç kiralaması sağlandı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 161 adet kanal abone bağlantısı yapıldı. 27 vb.)

28 Đlçemizin bozulan yollarının bakım ve onarımlarının yapılması için asfalt malzemesi(mc 30,70/100 Pen asfalt), asfalt yama malzemesi (25 ton MC30,104 ton 70/100 pen asfalt ) alındı. Ayrıca ton mıcır malzemesi kullanıldı. Đlçemiz mezarlık kayıtlarının dijital ortama yüklenmesi, internet ortamında görülebilmesi için yazılım programı alınmıştır. Mezarlık kayıtları giriliyor olup 2010 yılı içinde programın internete açılma hizmeti yapılacaktır. Fen Đşleri Müdürlüğü bünyesinde doğrudan temin yolu ile 117 adet mal hizmet alımı yapıldı. Tüm yazışma evrakları dahil olmak üzere giden evrak sayısı 586 dır. Fen Đşleri Müdürlüğü ne Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluş, Belediye içi yazılar vb. gelen evrak kaydı sayısı 235 tir. Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2009 yılı içinde sunulan hizmetler alt birimler bazında aşağıda belirtilmiştir. a) Đnşaat bölümü Yeni yapılan inşaatlara ait 91 adet plan ve projeler incelendi. 137 adet Yapı Ruhsatı düzenlendi. 164 adet Yapı Kullanma Đzin Belgesi düzenlendi. Yapılan inşaatların yerinde incelenerek kontrolü yapıldı. Yapılan inşaatlardan 95 adet beton numunesi alınarak laboratuarda deneyleri sonuçlandırıldı. 95 adet inşaatın tabliye demiri kontrol edilerek, yine 95 adet beton numunesi alındı, 7. ve 28.gün deneyleri beton test cihazı ile yapılarak projesindeki beton sınıfına karşılık gelip gelmediği kontrol edildi. 28

29 2 adet kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar tespit edilerek, mühürlendi ve gerekli işlemleri yapıldı. 205 adet müştemilat (bahçe duvarı,kömürlük,garaj,çatı izni v.s) talepleri sonuçlandırıldı. 23 adet Fenni Rapor düzenlendi. 15 adet eski binalara yıkım raporları düzenlendi. 30 adet yeni başlayan inşaatlara Hafriyat (kazı) Raporu verildi. 8 adet yapı için Sığınak Yapı Đzni, 6 adet yapı için Sığınak Kullanma Đzni yazıları Sivil Savunma Müdürlüğü ne yazıldı ve raporları alındı. Binaların Yangında Korunması Yönetmelik Hükümleri gereğince Yapı Ruhsatı verilen 22 adet ve Yapı Kullanma Đzni verilen 5 adet yapıya Đtfaiye Müdürlüğü nden uygun görüş alınmıştır. Yönetmeliğe göre Karayolları kenarında yapılacak olan yapılara ait 3 adet Geçiş Yolu Đzin Belgesi düzenlendi. Ruhsatı alınmış olan 40 adet proje zemine aplike edilerek yer tespiti yapıldı. Vatandaşlardan gelen 66 adet şikayet ve talep dilekçelerinin gereği yapıldı. 31 adet Kat Đrtifakı ve Kat Mülkiyeti projeleri incelenerek gereği yapıldı. 23 adet parsele zemin emniyet gerilmesi verildi. Yapı Kullanma ve Yapı Ruhsatı belgelerine ait işlemler Đçişleri Bakanlığı Đlçemizde yapılan inşaatların 170 adedinde demir kontrolleri yapılarak projesine uygun olup olmadığı kontrol edildi. b) Harita ve Planlama bölümü 58 adet proje çizimine esas imar çapı hazırlandı. 316 adet bilgi için imar çapı hazırlandı. 58 adet Aplikasyon belgesi hazırlandı. 58 adet Yol Kotu Tutanağı hazırlandı. 2 adet Đmar planı değişikliği yapıldı. 35 adet değişiklik folyeleri incelenerek Encümene sevki yapıldı. 29

30 c) Numarataj Bürosu Adres ve Numaralama Yönetmeliğine göre ilçemizin Numarataj çalışmaları yapıldı. Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların tabela levhaları ile mevcut binaların dış kapı numara levhaları montaj işlemi tamamlandı. U.A.V.T. na göre güncelleme işlemleri sistemde ve arazide sürekli olarak devam etmektedir. Su Đşleri Müdürlüğü 2009 yılında su abonelerine 941,067 m3 su tahakkuk ettirildi yılında 306 adet yeni su abone kaydı yapıldı mt içme suyu şebekesi bağladı. 370 adet irili ufaklı şebeke ve abone arızası yapıldı. 229 adet sayaç tamir bakım ve onarımı yapıldı. 1 adet 25 lt/sn kapasitesinde sulama suyu kuyusu (Ziraat Parkı) yapıldı. Eylül Ayının başında Đller Bankası elemanlarınca açımına başlanan yeni su kuyularından 348 m derinlikte su elde edilmeye başlandı. Elde edilen suyun içimi hafif, lezzetli ve şuan kullanılan sulardan daha kaliteli yılı sonu gibi yeni su kuyularının ana şebekeye bağlanması ile vatandaşlarımız artık hazır su kalitesinde gönül rahatlığı ile yeni su kuyularından elde etmiş olduğumuz sularımızı kullanabilecekler. Bu aboneliklerinde talep eden vatandaşlarımıza akıllı sayaç bağlanması hizmeti başlandı. Akıllı su sayaçlarını taktıran yeni abonelerden depozito ücreti ve su okuma ücreti alınmamaktadır. (Abonelere içinde bulunulan bütçe yılı gelir tarifesinde belirtilen abone türlerinin 1.kademesinde su ücreti uygulanıp ve kendi isteği ile akıllı su sayacı kullanmayı talep eden tüm abonelerin varsa depozito ücretleri iade edilip onlara da yeni su abonelerine sağlanan imkanlar uygulanmaktadır.) Sağlık Đşleri Müdürlüğü Sabah saat den akşam saat ye kadar sağlık hizmeti aksatılmadan yürütülmektedir yılı içerisinde 41 adet Sıhhi Müesseseye Đşyeri Açma Ruhsatı verildi. 30

31 11 adet Gayri Sıhhi Müesseseye Đşyeri Açma Ruhsatı verilmiş olup, kontrolleri Zabıta ile beraber yapıldı. Açık alanda (Ergin,Sivrisinek,Karasinek) insektisit mücadelesi çalışmaları yapıldı adet hasta muayenesi yapıldı adet enjeksiyon yapıldı kişinin tansiyon takibi yapıldı. 119 adet pansuman yapıldı. 89 kişinin kan grubu tespiti yapıldı. 84 defin ruhsatı verildi. 77 kişinin grip aşısı yapıldı. Zabıta ile beraber 149 işyerinin kontrolü yapıldı. Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde Sağlık Hizmetlerini ilgilendiren konularda yardımcı olundu. Vatandaşlardan gelen sözlü ve yazılı şikayetler yerinde incelenerek gereği yapıldı. Yaz mevsiminde park ve bahçelerin,yeşil alanların korunması ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmesi için gerekli tedbir ve önlemler alındı. Sahipsiz olup,beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınması sağlanmış olup,tehlike yaratması muhtemel olanlar etkisiz hale getirildi yılı içerisinde 170 adet gelen evrak kayıt altına alınıp,254 evrakın gereği yapılarak ilgili yerlere gönderildi. Zabıta Müdürlüğü Sabah saat 0.07 den akşam saat 22,00 ye kadar zabıta hizmeti aksatılmadan yürütülmektedir yılı içerisinde 113 adet sıhhi müesseseye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendi. 28 adet umuma açık işyerine (kahvehaneinternetoyun salonuiçkili yer ruhsatlandırılmış olup, Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. 11 adet Gayri Sıhhi Müesseseye Ruhsat verildi. 31

32 225 adet Đşyerine Hafta Tatili Ruhsatı verildi. Dışarıya Büyükbaş hayvan nakli için gelen 514 adet menşe kesildi yılı içerisinde 70 kişi ve mükellefin tartı aleti beyanı alınmış olup, damgalama işlemi yapıldı. Perşembe günleri kurulan halk pazarının nizam, intizamı ve düzeni sağlandı. Vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetler yerinde incelenerek gereği yapıldı. Đşyeri Açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili kontrol ve denetimler yapıldı. Đlçemizin nizam ve intizam ve temizlik düzeninin takibi yapıldı. Milli Bayramlarda kutlama, törenlerle açılışlarda gerekli önlemler alınmış, dini bayramlarda halkımızın bayramını huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbir ve önlemler alındı. Yaz mevsiminde Belediyeye ait park ve bahçelerin, yeşil alanların korunması ve halkımızın buralardan rahatça yararlanabilmeleri için gerekli tedbir ve önlemler alındı. Sahipsiz olup başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınarak kısırlaştırma işlemi yapılmış olup, tehlike yaratması muhtemel olanlar etkisiz hale getirildi. Belediyeye bağlı tüm birimlerin görevlerinde zabıtayı ilgilendiren konularda yardımcı olundu yılı içerinde 638 adet gelen evrak kayıt altına alınmış olup, 502 adet evrak a cevap verildi Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 6.maddesine aykırı davranan işyerlerine toplam 3.546,00 TL idari para cezası verildi. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye çalışanlarının tüm özlük, atama, terfii, maaş işlemleri, sicil, disiplin, nakil, emeklilik, hizmetiçi eğitim işlemleri yapılmakta, personelin diğer kurumlarla ile ilgili işlemleri takip edilmekte ve iletişimleri sağlanmaktadır. Yazı Đşleri Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü ve alt birimlerince 2009 yılında sunulan aşağıda belirtilmiştir. hizmetler 32

33 a) Yazı Đşleri Müdürlüğü 2180 Adet Gelen Evrak, 1317 Adet Giden Evrak kaydedildi. 375 Adet Dilekçe kaydedildi. 51 Adet Encümen Toplantısı yapıldı ve bu toplantılarda 99 adet karar alındı. 19 Adet Meclis Toplantısı yapıldı ve bu toplantılarda 112 adet karar alındı. b) Evlendirme Memurluğu Çiftlerin Nikah Đşlemleri yapıldı. 75 Adet Nikah kıyıldı. 2 Adet i Yabancı Uyruklu Nikah tır. 43 Adet Gelen Evrak 101 Adet Giden Evrak kaydedildi. c) Basın ve Halkla Đlişkiler Okullardan öğretmenleri eşliğinde gelen öğrencilere; kütüphanenin tanıtımı,kitap okuma alışkanlığı,kitap sevgisi,kütüphanelerde davranış kuralları hakkında bilgiler verildi. Günlük Gazetelerden Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri alınarak Babaeski Halkının yararlandırılması sağlandı. Abonesi olduğumuz Resmi Gazeteler arşivlenerek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların ihtiyacı halinde bilgilerine sunuldu. Kütüphanemizde mevcut kanun, tüzük, kanun hükmünde kararname, yönetmelik külliyatlarının değişim sayfaları yenilendi. Kütüphanemizdeki ansiklopedilerden öğrencilerin faydalanmaları sağlandı. 20 adet Gelen ve 7 adet Giden evrak kaydedildi. Babaeski Halkı, öğrenciler ve yakın civar köylerinden kütüphanemize üye olan okuyucularımıza yaklaşık 500 civarında kitap okumaları için verildi ve geri dönüşleri takip edildi. Belediyemiz ile ilgili basında çıkan haberlerin takibi yapıldı. Belediyemizle ilgili faaliyetler haber olarak basın kuruluşlarına gönderildi. 33

34 d) Đlan Memurluğu 376 Adet Gelen Evrak kaydedildi. 161 Adet Giden Evrak kaydedildi. 76 Adet Tellal görevlendirilmesi yapıldı. 27 Adet Gayrimenkul Satışı ilanı yapıldı. 5 Adet Menkul Satışı ilanı yapıldı. 3 Adet Kan ilanı yapıldı. e) Sivil Savunma Memurluğu Đlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıldı. f) Bilgi Edinme Bürosu 4 Adet Bilgi Edinme Başvurusu alındı. Đtfaiye Müdürlüğü Şehir içinde 19 adet ev, 40 adet baca, 37 adet çöplük, 3 adet fabrika, 45 adet ot, 5 adet trafo, 7 adet araç yangınına müdahale edildi. Şehir dışında 4 adedi samanlık olmak üzere toplam 18 adet yangına müdahale edildi. Đş yerlerine 157 adet yangın raporu verildi. Yıl içindeki toplam yangın rapor hizmet ücreti TL.dir. Gelen evrak defterine 150 adet evrak, giden evrak defterine 449 adet evrak kayıtlandı. 538 adet su vurma, 143 adet şehir içi çekim, 122 adet yol sulama hizmeti yapıldı. Elektrikçilere 80 adet merdiven hizmeti verildi. 134 adet kapı açma hizmeti verildi. 32 adet su depolarını yıkama, 15 adet Pazar yeri sulama, 27 adet heykel yıkama, 129 adet pankart sökme, 60 adet sondaja su verme hizmeti yapıldı. 6 adet şahıslara su götürme,17 adet şantiyeye su verme hizmeti yapıldı. 34

35 11 adet trafik kazasına gerekli müdahale yapıldı. Okullardan 8 adet tatbikat yaptırıldı. d) AB Projeleri INFOCBC BĐLGĐ AĞI PORTALI PROJESĐ Proje Sahibi : Babaeski Belediye Başkanlığı Proje Ortağı : Lyubimets Belediye Başkanlığı Proje Süresi: 8 Ay Projenin Amacı: Sınır Bölgelerinde sürdürülebilir doğal turizm ve kültürün geliştirilmesi,sosyal gelişime ve bölge ekonomilerine katkıda bulunmak. Beklenen Sonuçlar : Türkiye ve Bulgaristan Sınır bölgelerine daha fazla turizm ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,her iki bölgedeki turizmin gelişmesi ve bölge ekonomilerinin artan turizm ile daha güçlü bir yapı haline gelmeleri. Hedef Gruplar : Babaeski ve Lyubimets deki Yerel Otoriteler,Öğretim görevlileri, Babaeski ve Lyubimets Halkı Temel Faaliyetler : Mobilizasyon ve proje ekibinin oluşturulması INFOCBC portalinin ihale işleri, oluşturulması, sonuçlandırılması ve işletime açılması. Sınır bölgesine ait tüm turistik ve kültürel bilgilerin INFOCBC portaline girilmesi. INFOCBC portaline girilen bilgilerin Türkçe, Bulgarca ve Đngilizceye çevrilmeleri. INFOCBC portalinin sınır bölgesinde tanıtımının yapılması. Projenin sonunda, Türkiye de, 100 kişilik bir Sonuç Konferansı düzenlenmesi faaliyetleri gerçekleştirildi. BELEDĐYE HĐZMETLERĐ VE AB YE KATILIM SÜRECĐNDE BABAESKĐ BELEDĐYESĐ NDE KAPASĐTE OLUŞTURULMASI Proje Sahibi : Babaeski Belediye Başkanlığı Proje Ortağı :Harmanlı Belediye Başkanlığı 35

36 Proje Süresi :18 Ay Projenin Amacı : Genel Hedef(ler) Türkiye ile AB üyesi ve aday ülkelerdeki belediyeler arasında uzun süreli güçlendirilebilir işbirliği kurmak ve güçlendirmek ve diyaloğu artırmak Etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşturulması, iyi belediyecilik hizmetlerinin sunulması Özel hedef Türkiye Cumhuriyetinin AB ye üyelik sürecinde belediyecilik hizmetlerinin planlanması ve sunulması için Harmanli belediyesi ile işbirliği yoluyla Babaeski belediyesinin yerel kapasitesini oluşturmak. Beklenen Sonuçlar : Babaeski Belediyesi tarafından kaliteli belediyecilik hizmetlerinin sunulması için yeni politikaların eğitim ve en iyi uygulamalarının karşılıklı değişimi, geliştirilmiş stratejileri, seçimi ve uygulanması yoluyla oluşturulmuş kapasite.ab, değerleri ve Babaeski belediyesinde yarattığı imkanlarla ilgili yükseltilmiş farkındalık. Harmanli ve bölgesinde Babaeski belediyesi ile yükseltilmiş farkındalık Temel Faaliyetler : 1) Hazırlık eylemleri, bir iş programının benimsenip geliştirilmesi, 2) Babaeski de eğitimler, Bulgaristan a çalışma ziyaretleri; 3) Belediye hizmetlerinin sunulması için bir strateji hazırlanması 4) Babaeski de AB ile ilgili bilgilendirme ve AB nin tanıtılması ; Son konferans gerçekleştirildi. 6 Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Đçişleri Bakanlığı Mali Đşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir. 36

37 IIAMAÇ VE HEDEFLER

38 IIAMAÇ VE HEDEFLER AĐdarenin Amaç ve Hedefleri Đstihdam alanlarını arttırma amaçlı olarak Babaeski ye yapılacak olan yatırımların önünü açmak amacı ile kanunlar çerçevesinde yatırımcılara yardımcı olmak. Sunulan hizmetlerdeki kalitenin arttırılması için belediyemizce alınan TSE ĐSO yönetim belgesindeki standartları geliştirmek ve devam ettirmek. Belediyemize başvuran vatandaşların işlemlerini en kısa sürede en doğru biçimde yaparak vatandaş memnuniyeti sağlamak. Doğalgaz ve alt yapı çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak ve çalışmalardan dolayı zarar gören yolların, kaldırımların vs. bakım, onarım ve düzenlemesini yapmak. Belediye Başkanlığımızca Eylül ayı başında Đller Bankası elemanlarınca açımına başlanan yeni su kuyuları ile ilgili projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi sağlamak. Hizmete giren kapalı Pazar alanı yanında yer alan Hal projesinin bitirilerek işletmeye açmak. Şehir içerisinde kalan otobüs terminalimizin şehir dışına çıkarılması için gerekli projeleri hazırlamak. Belediyemizce yürütülmekte olan sınır ötesi işbirliği çalışmalarını devam ettirmek ve yeni projeler hazırlamak. Đlçemizin gelişimi ve nüfus artışı da göz önüne alınarak trafikte yaşanabilecek sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almak. Modern şehircilik ilkelerine göre yapılaşmayı devam ettirerek kaçak yapılaşmaya izin vermemek. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapmak. Đlçemizdeki başıboş köpeklerin kayıt altına alınarak kısırlaştırılması ile ilgili başlatılan çalışmaları devam ettirmek. Đlçemizde kültürel ve sportif faaliyetleri arttırmak. BTemel Politikalar ve Öncelikler Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Babaeski yaratmak. 38

39 Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Babaeski halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. Đnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. 39

40 III FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER

41 III FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A Mali Bilgiler Yıllara göre Gelir hareketleri aşağıda gösterilmiştir. 1 Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat Devir ,00 TL ,95 TL ,62 TL ,33 TL Tahsilat Oranı % Gerçekleşme Oranı % % 48% 34% 1%2% Vergi Gelirleri Teş.ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. Sermaye Gelirleri Diğer Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri ,74 TL Teş. Ve Mülkiyet Gel ,50 TL Alınan bağış ve yard ,40 TL Sermaye Gelirleri ,90 TL Diğer Gelirler ,08 TL 2007 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği 41

42 2008 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00 TL ,26 TL ,59 TL Tahsilat Oranı % Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı % 70 1% 15% 49% 34% 1% Vergi Gelirleri Teş.ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. Diğer Gelirleri Sermaye Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri Teş. Ve Mülkiyet Gel. Alınan bağışyrd. Ve Özel Gelir Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 1,233, TL 2,799, TL 96, TL 3,941, TL 74,624,29 TL 2008 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği 42

43 2009 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00 TL ,61 TL ,54 TL Tahsilat Oranı % Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı % 79,11 1% 12% 52% 35% 0% Vergi Gelirleri Teş.ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yard. Diğer Gelirleri Sermaye Gelirleri Dağılımı Vergi Gelirleri Teş. Ve Mülkiyet Gel. Alınan bağışyrd. Ve Özel Gelir Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 1,126, TL 3,277, TL 29, TL 4,763, TL 56,854,02 TL 2009 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği 43

44 Tahsilat Tahsilat Tahsilat Gelir Yıllara göre tahsilat oranı yukarıdaki gibidir. 44

45 Yıllara göre gider durumu aşağıda çıkartılmıştır YILI Bütçe ,00 TL 2006 yılından devreden ödenek ,63 TL Gider ,72 TL Đptal olunan ödenek ,91 TL 2008 yılına devir eden ödenek 0,00 TL Gerçekleşme Oranı %60 Personel Giderleri 1% 7% 4% 32% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. 51% 5% Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri ,59 TL %32 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid ,85 TL %5 Mal ve Hiz. Al. Gid ,25 TL %51 Faiz Giderleri 4.131,63 TL %1 Cari Transferler ,38 TL %7 Sermaye Gid ,02 TL %4 Toplam ,72 TL 45

46 2008 YILI Bütçe ,00 TL 2007 yılından devreden ödenek 0.00 TL Gider 9,144, TL Đptal olunan ödenek 3,855, TL 2009 yılına devir eden ödenek 0.00 TL Gerçekleşme Oranı %70 Personel Giderleri 1% 12% 1% 30% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Giderleri 51% 5% Cari Transferler Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri 2,728, TL %30 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 430, TL %5 Mal ve Hiz. Al. Gid. 4,715, TL %52 Faiz Giderleri 78, TL %1 Cari Transferler 1,059, TL %11 Sermaye Gid. 132, TL %1 Toplam 9,144, TL 46

47 2009 YILI Bütçe ,00 TL 2008 yılından devreden ödenek 0.00 TL Gider 8,960, TL Đptal olunan ödenek 4,539, TL 2010 yılına devir eden ödenek 0.00 TL Gerçekleşme Oranı %66 Personel Giderleri 2% 6% 0% 32% Sos.Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Giderleri 55% 5% Cari Transferler Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Sermaye Giderleri Dağılımı Personel Giderleri 2,844, TL %32 Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 447, TL %5 Mal ve Hiz. Al. Gid. 4,982, TL %55 Faiz Giderleri 175, TL %2 Cari Transferler 509, TL %6 Sermaye Gid TL %0 Toplam 8,960, TL 47

48 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı Özel Kalem Mali Hiz. 15% 2% 2% 18% 4% 0% 9% 36% 11% 1% 2% Đnsan Kay.ve Eğ.Md. Yazı Đşl. Md Fen Đş. Md. Hal Müd. Đtfaiye Hiz. Đmar Md. Sağlık Hiz. Su Hiz. ZabıtaHiz. Yıllara göre Gider hareketleri aşağıda gösterilmiştir. 9,2 9, ,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 8, Gider 48

49 GELĐRLER: Belediyemizin 2009 yılı Tahsilat Toplamı ,54 TL dir. Bunun ,70 TL si 2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Đller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan ,84 TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir. GĐDERLER: Babaeski Belediye Başkanlığı toplam gideri ,56 TL dir. BÜTÇE HEDEFLERĐ 2009 Gelir Bütçesi ,00 TL Gider Bütçesi ,00 TL olarak denk bütçe yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMESĐ GELĐR Tahakkuk Tahsilat ,61 TL ,54 TL 2009 yılına devreden alacak ,07 TL GĐDER 8,960, TL Đptal olunan ödenek 4,539, TL 2010 yılına devreden ödenek 0,00 TL BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERĐ ĐLE MEYDANA GELEN SAPMANIN NEDENLERĐ ,39 TL gelir fazla tahmin edilmiş ve bunun ,07 TL si tahsil edilemeyip bir sonraki yıla devretmiştir. Belediyemize beklenen yardım ve bağış gelmemiştir. 2 Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. 49

50 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden Đç Đşleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. a) Mizan cetveli (Örnek76) b) Bilanço (Örnek77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek79) d) Nakit akım tablosu (Örnek80) e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek81) f) Đç borç değişim tablosu (Örnek82) g) Dış borç değişim tablosu (Örnek83) ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek84) h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek85) ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek86) i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek94) Bu faaliyet raporunun ekinde; 2009 yılı Mizanı Bkz. Ek4 Bilanço Bkz. Ek5 Bütçe gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek6 Bütçe giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek7 Faaliyet sonuçları Bkz. Ek8 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek9 tablolarına yer verilmiştir. 3 Mali Denetim Sonuçları Ek10 B Performans Bilgileri Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. 50

51 IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

52 IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ a. Üstünlükler 1. ĐSO belgesine sahip, belli bir kaliteye ve standarda hizmet sunan bir belediye olmak. 2. Araç parkımızın yeterli olması. 3. Babaeski halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. 4. Tahsilat oranımızın % 86,59 oranında olması. 5. Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması, 6. Kredi kartı tahsilatına geçilmesi. 7. Web sitesinden Online borç sorgulama, ihale ilanları, meclisencümen kararlarına ulaşılabilmesi. 8. Vergi, SSK, Emekli Sandığı ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun olmaması. b. Zayıflıklar 1. Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması. 2. Belediyemizce yapılmakta olan hizmetlerin, zorunlu olarak belli zamanlarda köy ve beldelere de yapılması(đtfaiye, ambulans, kepçe vs.) 52

53 ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( BABAESKĐ) Av. Abdullah HACI Belediye Başkanı

54

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 i T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tel : 0288 512 12 36 Fax : 0288 512 41 20 ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2012 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

BAYRAMPAfiA BELED YES

BAYRAMPAfiA BELED YES BAYRAMPAfiA BELED YES Đçindekiler BAŞKAN DAN... 25 I. GENEL BĐLGĐLER... 27 A. VĐZYONUMUZ... 27 B. MĐSYONUMUZ... 27 C. ĐLKELERĐMĐZ... 27 D. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 28 1. Üst Yönetimin Yetkileri...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. RİZE İLİ HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HEMŞİN/RİZE 07/04/2015 Halim Kazım BEKÂR Hemşin Belediye Başkanı HEMŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI 1 Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI ÖZGEÇMİŞİ 1965 yılında Düzce de doğdu. A.Ü. İktisat Fakültesi mezunu. 1997 yılında Bolu Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başladı. 2010 yılında İstanbul Başakşehir Belediyesine

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri; Sinop ve Sinop ta yaşayan her bireyin güzel olan herşeye layık olduğu düşencesiyle işbaşındayız. Bu düşüncenin verdiği

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURUCUSU

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURUCUSU 1E 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURUCUSU 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 3 AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN 4 İBRAHİM KARAOSMANOĞLU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 5 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı