GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM Diyabet Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi"

Transkript

1 GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 DM tipleri ve Gebelik ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin direnci + ) GDM ( gebelik,i Direnci ) Diğer ( Çok çeşitli ) 2003 de Ara form, 2007 de ADA+EASD (avrupa ) buyana geçerli GDM %80-85 PRE GDM %15-20 CTF: GDM %85, 8 PREGDM %14.2 ( 2006) Gebelik öncesi İnsülin direnci taşıyan, TİP 1. Diğer tipler

3 Gestasyonel Diyabet Gebelik Diyabeti İlk defa gebelikte teşhis edilen veya başlayan farklı derecelerde Glukoz intöleransı dır. Sıklık ;% 3-5 ABD %1-14 / Tüm gebelikler Gebelikte, özellikle fetus ve yenidoğan da görülebilecek ciddi komplikasyonların % dan sorumludur. Gebe kadınların %95-97 N tölerans %3-5 GDM %2-7 B tölerans

4 DM Tanı kriterleri DM 100 g GT 2⁰ 200 mg/dl &( 2 değer + ise) 50 g GT g GT Herhangibir Anda > 200 mg/dl 8Saatlik Açlık sonrası 126 mg/dl Bozulmuş GT: OGTT 2⁰ Bozulmuş AG: Ara Form NORMAL <100 (8 saatlik Açlık sonrası)

5 Gebelik, diyabet oluşturur Gebelikde; *Hiperinsülinemi vardır(göreceli) *Azalmış insülin duyarlığı/ direnç *İhtiyaca göre azalmış salınım *Ve kapasite azalması (Artmış insülin direnci +Azalmış kapasite ) Tip 1DM İnsülin ihtiyacı artar Komplikasyon artar GDM Tip 2 DM ile benzer

6 GDM Teşhis edilmeli mi? Perinatal bebek mortalitesi 2-4 kat artar o sullivan ve ark 1973 Anne İçin Riskler Preeklampsi,G Hipertan. Polihidramnioz Üriner enfeksiyon CS ile doğum %30-50 Gelecekte Tip 2 DM %26 Sonraki gebelikte GDM %68 Çocuk İçin Riskler Fetal Makrozomi, Hipoglisemi,Hipokalsemi Hiperbil, Hiperviskozite Doğum travmaları Obezite, Tip 2 DM Nörolojik-entelektüel zaaf Kardiak septal hipertrofi RDS, ani bebek ölümü

7 Tip 1 DM ve Gebelikte Annede oluşan Riskler Mortalite (< %2 ) morbidite (komplike DM, organ hasarı, anjiopati) Hiperglisemi atakları Hipoglisemi atakları Keto-Asidoz eğilimi artar Pyelonefrit riski(normal Gebelerde%1-2 ) Asemptomatik B.üri artar-pyelonefrit! septisemi ve bazan hastanın kaybı...

8 Fetal makrozomi Normal gebelerde <4000 g %1-2 Diabetiklerde g <%14 Hiperglisemik ortamda gelişmektedir! Fetal makrozomi nedeniyle istenmeyenler Asimetrik Organomegali Yağ Dokusu Birikimi Fetal Hipoksi Eğilimi Kardiomyopati! Ani Fetal Ölümler! Neonatal Komplikasyonlar Doğum Travmaları CS İle Doğum Oranı Omuz Distosisi Zor Doğum Uzun Doğum Eylemi

9 DM ve Gebelikte Riskler Tip 1 DM Fetal Anomali & Embriyopati AKŞ > 120 mg %2, mg %5,2 <261 mg %30,4 Grassi AE-Gıulıano MA Clin Obstet&Gyn 2000 Konsepsiyon Öncesi Hb A1 C 6 olmalı GDM Anomali riski, normal gebelerde ki kadar

10 DM ve gebelikte riskler Risk Tip 1DM % Normal % Preeklampsi 21 5 Erken Doğum 25 6 Polihidramnios 20 *1-2 Abortus, ED 28 *10-15 Gelişme Geriliği 1* 3-5 Ölü Doğum 3 0,4 Perinatal Mortalite 3 0,7 Hanson-Person 1993,* Wiliams 1999

11 Gestasyonel diyabet ile ilişkili riskler Anne Fetus Yenidoğan Çocuk/erişkin Doğum travması Hiperinsülinemi RDS Obezite Sezaryen Kardiyomyopati Hipoglisemi Tip II diyabet Preeklampsi Ölü doğum Hipokalsemi Metabolik sendrom Tip II diyabet İri bebek Hiperbilüribinemi Metabolik sendrom Doğum travması (Anomali riski artmaz) Polisitemi Kardiyomyopati

12 GEBELİKTE DİYABET, TEŞHİS EDİLMESİ VE MUTLAKA DOĞRU İZLENMESİ GEREKEN BİR HASTALIKTIR!

13 Gebelikte Diyabet Taranmalı Kimlerde? 1994, yaş >30 olanların tümüne yaş< 30 risk grubundakilere 1997, tüm gebelere tarama 2001, yüksek ve orta risk grubu taranmalı Düşük risk grubunda glisemi düzeyi AKŞ izlenmeli ( HAPO,IADPSG ) 2010 IADPSG her gebe taranmalı 2011, Gebelik öncesi risk grubu taranmalı ve yönlendirilmeli ( Diyet,eksersiz, kilo )

14 Düşük Risk Grubu Yaş< 25 Diyabet öyküsü olmamalı Gebelik öncesi kilo normal Gebelikte kilo alımı normal Kötü obst. öykü olmamalı Anormal glukoz testi olmamalı Açlık kan şekeri normal <95

15 GDM Tarama, Risk grubu GDM %68 tekrar ve ailede DM öyküsü İleri yaş, <30, etnisite (hint, arap emirlikleri ) Obezite VKI > Açıklanamayan fetal ölüm, zor doğum Makrozomik bebek, polihidramnios Diğer endokrin bozukluklar, AKŞ >95, glikozüri Risk grubu taraması ile GDM un %50 si saptanır!!

16 Risk grubunda & genel tarama? AKŞ Ne kadar etkili? 50 gr OGTT takiben 100 gr OGTT Tek aşamalı test tarama ve tanı? Tek aşamalı tarama ve tanının değeri nasıl artırılabilir?

17 GDM Tarama, AKŞ & 50 G AKŞ >70mg >90 >98 N OGGT %20,8 %7,4 %3 * B GT %80 %64 %27,8 GDM %100 %86,3 %75,9 50 Gr 1.s > 130mg/dl > 140 mg/dl N OGTT %15 %6 B GT %74,6 %63,4 GDM %96,6 %97* Cerrahpaşa Perinatoloji 2001

18 GDM tarama ve tanı 1964 O sullivan, Mohan Önce 50 g 1, 140 mg/ dl ( % GDM saptanır ) 100 g yapılır Gh da Geleneksel uygulama 2008 Holt. AKŞ tarama testi olabilir 2008 HAPO (Hipreglisemia Advers Pregnancy Outcomes ) Akş 92mg, 75 gr 1,180 2, ADA+ IADPSG tek aşamalı 75 g GTT (Tarama +Tanı) Gh da Gebelik öncesi riskli grupta tarama,yönlendirme Tip 1 DM de HgbA1c < %6 Risk Grubunda Erken haftalarda tarama (AKŞ )

19 İki aşamalı tarama 1955 İ.Ünlüer 50 g yükleme 100 g OGTT 1.st KŞ Sensitivite % Spesifite % Pozitif test % Ölçüm zamanı Plazma glukoz değeri (mg/dl) National Diabetes Data Group (1979) 1 4.Int. Workshop- Conf. On GDM (Carp&Coust) 2 1º : < 185 GDM Gh da uygulanır *20.Gh öncesi %60 GDM * Gh da %8 GDM 1. National Diabetes Group Açlık saat saat saat Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1998

20 Tek aşamalı tarama-75 g OGTT Kriter Anormal değer Plazma glukoz eşik değerleri (mg/dl) Prevalans (%) CDA >2 Açlık: 95, 1º: 190, 2º: EASD >1 Açlık: 108, 2º: ADA >2 Açlık: 92, 1º: 180, 2º: NZSSD >1 Açlık: 99, 2º: WHO >1 Açlık: 126, 2º: ADIPS >1 Açlık: 99, 2º: ! ADA: American Diabetes Association, ADIPS, Australasian Diabetes in Pregnancy Society; CDA Canadian Diabetes Association; EASD, European Association for the Study of Diabetes; NZSSD New Zealand Society for the Study of Diabetes; WHO, World Health Organization

21 HAPO

22 2011 IADPSG, ADA Her gebede İLK MUAYENEDE Risk faktörleri sorgulanmalı Glisemi tetkik edilmeli Gebelik öncesi tetkik Aşikar Diabet (Tip 1 / Tip 2) AKŞ 126 mg /dl veya HbA1C %6.5 Random plazma glukoz 200 mg/dl Tek (+) değeri kriter almak GDM sıklığını artırmakta!! Her gruba uygulanması kolay Ekonomik,pratik!! Hiperglisemiye dikkat çekmesi önemli!! Prognoza yönelik Gestasyonel diabet İLK MUAYENE AKŞ 92 <126 mg/dl hafta *75 gr GTT en az 1 anormal sonuç (92/180/153) Standarts of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 2012

23 GDM olgularında AKŞ ve 50 g, 1.saat değerleri. Tarama da eşik değer? 50 gr GTT GDM (+) (n:31) GDM (-) (n:85) p AKŞ (ort±sd) 101,58(±10,6)* 97,29 (±10,8) 0,06 1.saat (ort±sd) 183,58(±24,2) > ,93 (±25,0) < 140 0,000 Cerrahpaşa perinatoloji 2005

24 HAPO Çalışması Maternal hafif hipregliseminin olumsuz etkileri araştırılmış AKŞ 105 ve 75 g OGTT 2º 200 Random KŞ yılları arasında 15 merkezde gebe / Gh 37 Gh. Omuz distosisi, Doğum yaralanmaları Primer CS, Doğum kilo >%90, Neonat hipoglisemi, Kordon C peptit düzeyi> %90 izlendi

25 HAPO Çalışması Sonuçları Glukoz Değeri 1.< >100

26 HAPO Çalışması sonuç GDM tanısı alamamış gebelerde (ara form ) & hafif glukoz intöleransı olan gebelerde de Kan glisemi düzeyi izlenmeli, Hiperglisemide İri bebek ve buna bağlı doğum komplikasyonları artar.hiperglisemi Kötü doğum prognozunda belirleyicidir!!! Kordon C peptid düzeyi neonatal dönem beliryecisidir! C-Peptid düzeyi, neonatal sorunların belirlenmesinde erken ve önemli bir belirteçdir!!!

27 ACHOIS Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. Crowther CA, N Engl J Med Jun 16;352(24): Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group Tarama: 75 g (AKŞ 105-WHO kriterleri arası çalışmaya dahil)

28 MFMedecin Unit Network-GDM Mild GDM Gh / g+100 g OGTT mg AKŞ<95 mg Randomizasyon 485 çalışma grubu (Diyet + gerekirse insulin) AKŞ< º< kontrol Primer sonuçlar; Fetal veya perinatal ölüm doğum travması neonatal komplikasyonlar Kontrol Grubuna mutat tedavi? A Multicenter, Randomized Trial of Treatment for Mild Gestational Diabetes. Mark B. Landon. N Engl J Med October 1; 361(14): Eunice Kennedy Shriver National Institute Sonuçlar ÇG %32.4 KG % 37. ;P = 0.14 Perinatal ölüm yok Doğum ağırlığı p g 0.86 Makrozomi % %14.5* 0.02 Omuz takılması % %4.0* 0.02 CS ile doğum % % Preeklampsi & G Hipertan % %13.6; 0.01 Gebelikte kilo artışı 2.8± ± Doğumda VKİ 31.3 ± ± HAPO + ACHOIS benzer

29 Cerrahpaşa/ 113 PGDM-685 GDM Maternal Fetal sonuçlar ( 2005) GDM GDM P PGDM PGDM P İyi Glisemik Kötü Glisemik İyi Glisemik Kötü Glisemik Polidramnios %6.7 % %23.6 % Preeklampsi %2.9 % %0 % CS / vag D Benzer Benzer - Benzer Benzer - Er Doğum %9.8 % %13.3 % F Makrozomi %9.1 % %9.1 % Fetal kayıp %1.7 % %0 % Fetal anomali %0 % Neonat Komp Tablo Tablo %33.3 %52.1 Anlamlı değil

30 Cerrahpaşa/ 113 PGDM-685 GDM Neonatal sonuçlar ( 2005 )

31 Makrozomik bebeği doğurtmak1936 Dr Leepman ve ekibi

32 Çalışmaların sonucu Hiperglisemi,hafif düzeylerde bile olsa, gebelik sonuçlarını olumsuz etkiliyor Hiperglisemik durum düzeltildiği takdirde fetal ve maternal sonuçlar olumlu yönde düzelebiliyor!!!! Glisemi durumun en iyi göstergesi AKŞ

33 DM Klinik izlem Temel amaç; Kan şekeri seviyelerini olabildiğince fizyolojik düzeyde tutmaktır Gebelikte PE, Polihidramnios, Maternal Hast.... karşı tedbir almak Fetus : anomali? kalp anomalisi? Fetal gelişim? Fetal iyilik hali? Doğum şeklini ve ideal doğum zamanı??

34 Klinik izlem metabolik kontrol Amaç : AKŞ 95 TKŞ (80-95 ) AACE* ACOG Açlık mg/dl <95 mg/dl Tokluk mg/dl <140 mg/dl Araçlar : DİYET Kısıtlama+İçerik Ayarı *İNSÜLİN *EGSERSİZ *HASTA EĞİTİMİ Önemli Koşuldur Kendi kendini kontrol

35 Klinik İzlem-Metabolik Kontrol Diyet : Tek başına yeterli değildir Obezlerde Daha Az Kalori BMI > 29 kg/m² Kilo Hedefi 7 kg civarı BMI< 20 kg/m² Kilo Hedefi 18 kg Normal Kiloda 25kcal/kg Genel Olarak kcal/kg Obezlerde 7 kcal /kg İçerik: %35-45 KH, %25-30 P, %30-35 L Metzeger BE, Coustan DR: Diabetes, 1998, 21 (Suppl 1 ) 4. Int.Workshop Congress

36 Egzersiz Orta derecede fiziksel egzersiz Üst vücut kaslarını çalıştıran egzersizler Egzersizin etkisi 4 hafta sonra ortaya çıkar Neonatal komplikasyonlarla ilgili veri yok İnsülinin periferik direncini azaltır İnsulinin bağlanmasını ve reseptör afinitesini artırarak glukoz kullanımını artırır Açlık ve Tokluk kan glukoz düzeylerini azaltır Kontrendikasyonlar: PIH, EMR, EDT, Servikal yetmezlik, Kanama, IUGG

37 Klinik İzlem-Metabolik Kontrol İNSÜLİN GDM % 62 Diyet %39 Diyet +İnsülin AKŞ <105 mg, 2º <120 (1-2 Hafta Süre) ADA. Diabetes Care. 1994, 17:81

38 Oral Hipoglisemik İlaçlar Metformin, Gluburid

39 Profilaksi Mümkün mü? MYO-İNOSİTOL Myo-inositol,hücre içi mediatör, insüline karşı direnci azaltıyor. Risk grubunda GDM insidensini azaltır Tip 2 ve GDM olgularında makrozomi sıklığını azaltır, GDM,Plasebo %15.3 Tedavi % 6 P =0.04 Glisemi düzeyine olum etki? Risk grubundaki kadınlar gebelik öncesi kilo ve glisemi düzeyleri kontrol edilemeli!! Diabets Care 2012

40 GDM Tedavi Diyet-Egzersiz 95mg/dl>AKŞ<140mg/dl 120mg/dl>TKŞ< 180mg/dl %6.5>HbA1c<% 8mg OAD (Gliburid,metformin) AKŞ >140mg/dl TKŞ>180mg/dl HbA1c>%8 İnsülin

41 Fetal İzlem Gh Genel yapılması gerekenler Gh Fetal gelişim? AC Takibi İle Fetal Makrozomi? Polihidramnioz hiperglisemi göstergesidir!! 32. Haftadan Sonra Her Hafta NST Fetal iyilik Testleri, DM de güven vermez!! (Akut hipoglisemi, kardiyomyopati!!) Uzaktan fetal NST izlenmesi!!!!!! Fetal Haraketler? Fetal Doppler Gerektiğinde FBS Hipoksemi?

42 SONUÇ Tip 1 DM da gebelik öncesi HbA1C <6 Olabildiğince erken gebelik haftalarında sıkı kan şekeri kontrolu yapılmalı Perinatal mortaliteyi düşürmek için GDM Taraması yapılmalı, Ekonomik yararlılık dikkate alınmalıdır. AKŞ önemli Ara formlarda mutlaka glisemi izlenmeli Gebelik öncesi risk grubu taranmalı ve yönlendirilmeli, erken gebelikte tarama Maternal ve fetal komplikasyonlar erken tanımlanmalı!!!

43 Doğum Yolu Ve Zamanın Seçimi Düzensiz kan Şekeri Kötü Obs Öykü Makrozomi, IUGG Polihidramios Preeklampsi DM Komplikasyonları Doğum Öne Alınmalıdır İlave Risk Yok Kan Şekeri Düzenli 38. Gh Fetal Gelişim N Fetal Durum İyi 40 Gh da Doğum Beklenir 40 Hafta Aşılmaz Obstetrik End. Göre Davranılır

44

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği GEBELİK & OBEZİTE Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği WHO : Obezite Dünyadaki Ölümlerin 5. Önemli Nedenidir Dünyadaki Diabetlerin % 44 ü, İskemik Kalp Hastalıklarının %23 ü ve bazı kanserlerin

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Derleme Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Feridun KARAKURT 1, Ayşe ÇARLIOĞLU 1, Benan KASAPOĞLU 2, İlknur İnegöl GÜMÜŞ 3 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet)

Diyabet Nedir? Diyabetin Tarihçesi. Gizli Şeker (Prediyabet) Diyabet Nedir? Diabetes Mellitus (DM), pankreasın yeterli insulin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci Diabetes Mellitus ta Tarama,Tanı T ve et Takip Testleri Bio.Kim.Uzm.Sema ARAL XVIII.Düzen Laboratuvarları Klinik Biyokimya Günleri 2008 Diabetin Tanı ve Takibinde Laboratuvar Niçin Önemlidir? Kardiovasküler

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Aile Hekimliği sisteminde ilk 1000 gündeki beslenmeye yaklaşım nasıl olmalı? Doktor, Hemşire, Ebenin rolü GEBE ve EMZİREN ANNEDE BESLENME Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Maternal,

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes *Prof. Dr. Nermin OLGUN, *Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, **Uzm. Hem. Hülya

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU TMFTPD 9. ULUSAL KONGRESİ 24-27 Eylül 2014/İSTANBUL GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Acıbadem Fulya Hastanesi

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Gebelik

Diabetes Mellitus ve Gebelik Perinatoloji Dergisi 1:63-69,1993 Diabetes Mellitus ve Gebelik Nazif BAĞRIAÇIK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı ve Türk Diabet Cemiyeti Başkanı İnsülinin

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı