Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri"

Transkript

1 Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri Prof. Dr. Mehmet Özeren T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Perinatoloji Toplantısı 27 Aralık 2012, İzmir

2 Erdem G, 2003

3 İlk trimester antenatal izlem Anamnez Muayene Laboratuvar /testler Tam idrar ve kültür Tam kan Kan grubu/rh ve antikor Tüm sonuçlar birlikte değerlendirilerek maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteye yol açan gebelik komplikasyonları ile ilgili hastaya özgü riskler belirlenebilir. Serolojik Testler (Rub, Sy, Toxo, CMV, HIV) USG (NT, gebelik yaşı) Fetal Aneuploidi Taraması

4 Kötü Obstetrik Sonuç Prediksiyonunda Birinci Trimesterin Yeri Fetal Yapısal Anomaliler Fetal Anöploidiler Erken gebelik kaybı/abortus ve ölü doğum Erken doğum Preeklampsi Fetal büyüme bozuklukları SGA, IUGG Gestasyonel DM Fetal makrozomi

5 Fetal Yapısal Anomaliler haftada Tanı konanlar Body stalk anomalisi Anensefali Alobar holoprozensefali Omfolosel Gastroşizis Megasistis Belli şartlarda tanınabilenler Bazı letal iskelet displazileri Diafragmatik herni Kardiyak defektler Açık spina bifida Saptanmayanlar Mikrosefali, Serebellum/vermis hipoplazisi Bazı beyin anomalileri hidrosefali corpus callosum agenezisi Akondroplazi Ekojenik akciğer lezyonları Renal anomalilerin çoğunluğu Barsak obstruksiyonu.

6 Akrani Diafragmatik herni Alobar holoprozensefali Polidaktili Megasistis Omfolosel

7 Fetal Anöploidiler gebelik haftaları arasında maternal yaş, + fetal NT kalınlığı + maternal serum β-hcg ve PAPP-A Majör anöploidili fetusların yaklaşık %90 ı belirlenebilir. (Nicolaides, 2011) İlk trimester taraması tanı etkinliği biyokimyasal testlerin 9-10.haftalarda; fetal NT ölçümünün 12. haftada yapılması ve bazı yeni ultrason belirteçlerinin (nazal kemik değerlendirmesi, ductus venosus, hepatik arter ve trikuspit valf akımı) hastanın risk değerlendirmesinde kullanılması ile daha da artmaktadır.

8

9 - Düşük ve ölü doğum risk artışı Düşük ve ölü doğum - Belli maternal özellikler ve öykü - artmış anne yaşı ve ağırlığı - düşük veya ölü doğum öyküsü - İlk trimester anöploidi taraması anormal sonuçlarında - NT artışı - fetal ductus venosusta ters A dalgası - maternal PAPP-A azalması ile ilişkilidir. (Akolekar R, 2011) haftada canlı olan bir fetüsde düşük ve ölü doğum oranı sırasıyla %1 ve %0.4 tür. Birlikte değerlendirildiğinde düşüklerin %35 i, ölü doğumların %45 (<34hf) ve %25 i ( 34hf) belirlenebilir. - Klinik uygulamada - Günümüzde düşükten kaçınma için kullanışlı bir yöntem yoktur.(ravenswaaij, 2011) ; CVS riski dikkat - Ölü doğum riski artmış gebelerde ise fetal iyilik halinin daha yakın takibi ve uygun doğum zamanlaması bu komplikasyonları azaltabilir.

10 Preterm Doğum Erken doğum ile ilişkili perinatal mortalite ve morbidite özellikle 34 haftadan küçük doğumlarla ilişkilidir. 2/3 ü travayın spontan başlaması veya preterm membran rüptürü 1/3 i asıl preeklampsiye bağlı olmak üzere iyatrojeniktir. 34 haftadan erken spontan doğum için, maternal özellikler ve obstetrik öykü birlikte değerlendirilerek hastaya özel risk belirlenebilir (Beta, 2011). Bu belirlenen mevcut spontan erken doğum riski, ayrıca haftalar arasında ölçülen endo-servikal uzunlukla ters ilişkili olarak yeniden hesaplanabilir. (Greco E, 2011) Klinik uygulamada Günümüzde erken spontan doğum için birinci trimesterde faydalı başka biyokimyasal belirteç yoktur (Beta, 2011). Risk artışı olanlarda erkenden Prog veya serklaj gibi önleyici tedavilerin etkinliğini için yeni çalışmalar yapılmalıdır.

11 Spontan preterm doğum <34 hf Maternal özellikler ve obstetrik öykü ile hastaya özel risk belirlenebilir Tanı oranı Nulliparda %18 ; Multiparda %38 (FPR %10) ileri yaş kısa boy sigara ovulasyon uyarımı erken doğum öyküsü riski artırır. Uterin arter PI ve serumda bakılan biyomarkerlar ile istatistiksel bir ilişki gösterilememiştir. (serbest β-hcg, PLGF, PP13, ADAM12, activin-a, inhibin-a). PAPP-A düşük saptanmış, ancak erken doğumu belirlemede maternal özelikler ve öyküye bunun ek bir katkısı olmamış.

12 20-24 Haftada servikal uzunluk + obstetrik öykü

13 Spontan preterm doğum haftada bakılan endoserviks uzunluğu daha kısa (27.5 vs 32.5 mm. p < , Greco E. 2011)

14 Preeklampsi Maternal özellikler ve öykü ile Erken (<34 hf) preeklampsili gebeliklerin %33 ü Ara (34-37 hf) preeklampsi olan gebeliklerin %28 i Geç (>37 hf) preeklampsi gelişen gebeliklerin %25 i belirlenebilir

15 Preeklampsi MAP: UA PI: PAPP-A: PLGF:

16 Preeklampsi haftalarda maternal özellikler, ortalama arteryel basınç, uterin arter doppler PI ve biyokimyasal testleri birlikte değerlendiren algoritmalar preeklampsiyi %5 yanlış pozitif oran ile Erken (<34 hf) preeklampsili gebeliklerin %90 ında Ara (34-37 hf) preeklampsi olan gebeliklerin %80 inde Geç (>37 hf) preeklampsi gelişen gebeliklerin %60 ında belirler (Akolekar ve ark., 2011) Klinik uygulamada Risk artmış gebelerde daha yakın takip yapılabilir. Profilaktif düşük doz aspirin (150mg) başlanabilir. Erken dönemde başlanan önleyici tedavilerin etkinliğini gösteren yeni çalışmalarla kötü obstetrik sonuçlar azaltılabilir.

17

18 Gestasyonel Diabet GDM için 2. trimester sonunda yapılan taramanın saptama oranı düşük (%60), yanlış pozitif oranı yüksektir (%30-40) (Waugh N, 2007) Risk faktörleri: ileri yaş, BMI>30, GDM veya makrozomik bebek öyküsü, aile diabet öyküsü, ırk (Güney Asya, Orta Doğu)

19 Gestasyonel Diabet hf da Biyokimyasal belirteçler adiponectin %30 (adiposit kökenli polipeptid) sex hormon binding globulin %20 (KC den yapılan glikoprotein) visfatin (adipoz dokuda yapılır) %30 Maternal özellikler ve haftalarda bakılan adiponectin ve SHBG birlikte ilerleyen dönemlerde GDM gelişecek olanlarının %75 ini %20 yanlış pozitif oranı ile belirleyebilir (Nanda S, 2011) Ayrıca haftalarda uygulanan oral glukoz tarama ve tanı testi değerleri birinci trimester için uyarlanarak GDM tanısı konulabilir. (Plasencia W, 2011) 1 saat 50gr glukoz tarama testi plazma kan şekeri 130 mg/dl (140 yerine) 100 gr OGTT saat kan glukoz değerleri %18,29, 35 azaltılır ise Klinik uygulamada Erken diyet ve farmakolojik müdahele ile (metformin gibi) hastalığın sıklığı ve makrozominin azaltılabileceğini gösteren çalışmalara ihtiyaç vardır.

20 50 gr GCT 130 mg/dl 100 gr GTT 1.saat 161 mg/dl 2.saat 128 mg/dl 3.saat 107 mg/dl

21 Makrozomi Maternal özellikler ve öykü: : Kilo, boy, makrozomik bebek veya DM öyküsü : sigara, kronik hipertansiyon, ırk Biofizik ve biyokimyasal belirteçler: : fetal NT, maternal serum serbest βhcg ve PAPP-A : serum adinopectin ile ters ilişkili bulunmuştur. Maternal özellikler ve öykü ile fetal NT, maternal serum serbest βhcg ve PAPP-A birlikte %35 olguyu %10 FPR ile belirleyebilir. Adinopectin ile %40 a çıkar. Klinik uygulamada Bugün için erken tarama tanı oranı düşüktür. Yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

22 Small for Gestational Age (SGA) Maternal özellikler ve öykü: %35 belirler (%10 FPR, preeklampsi dışındaki) : ileri yaş, sigara, kronik hipertansiyon, SGA bebek öyküsü, yardımcı üreme teknikleri, ırk : fazla kilo ve boy ile azalır. Biofizik ve biyokimyasal belirteçler: SGA da plasental hacim, maternal serum serbest βhcg, PAPP-A, PLGF, PP13 ve ADAM12 azalmıştır. Uterin arter PI ve MAP ise artmıştır. : fetal NT ile ters ilişki vardır. Maternal özellikler, öykü ve belirteçler birlikte preeklampsi dışındaki olguları (%10 FPR ile ) <37 hf doğum yapanlarda SGA olan gebeliklerin %75 ni belirleyebilir. (IUGR <37 hf daha çok görülür) Termde doğanlarda ise %45 olguyu belirleyebilir. Klinik uygulamada Risk artmış gebelerde daha yakın takip yapılabilir. Profilaktif düşük doz aspirin başlanabilir.

23 1.trimester Teknik Uterin arterin external iliak arteri çaprazladığı yer bulunur Uterin arter dallarına ayrılmadan önceki ve çaprazlaşmadan sonraki alandan akım alınır İnsonasyon açısı (<60 ) olacak şekilde ayarlanır Dalga formları net olmalıdır haftada yapılan uterin arter dopplerinde bilateral çentiklenme PI >1.5-2 veya RI>0.8 anormal kabul edilir. 2.trimester

24

25 SONUÇ Anamnez ve muayene Tarama için: Maliyet, yaygınlık önemli Tedavisi var mı önlenebilir mi, nasıl takip yapılmalı belirlenmeli, Hastaya anksiyete eklememeli Düşük risk bulsak bile gebeliğin ilerleyen dönemlerinde tekrar değerlendirilmeli; amaç risklileri daha yakın takip etmek olmalı risksizlere ise bu günkü bilgiler ışığında standart antenatal izlem uygulanmalı.

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Prenatal Taramada Güncel Durum Artık Ultrason Gereksiz mi? Prof. Dr. Ali ERGÜN GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prenatal Taramada Güncel Durum Artık Ultrason Gereksiz mi? Prof. Dr. Ali ERGÜN GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 /50 Prenatal Taramada Güncel Durum Artık Ultrason Gereksiz mi? Prof. Dr. Ali ERGÜN GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2 /50 Prenatal USG ABD de canlı doğumların %67 sinde uygulanmakta USG

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI Hazırlayan Gaye KILIÇ DanıĢman Doç. Dr. Behzat ÇĠMEN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ŞEF: Prof.Dr. MURAT YAYLA ŞEF: Dr. AHMET ÇETİN PREEKLAMPSİYİ ÖNGÖRMEDE İKİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM FİBRONEKTİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Van Tıp Dergisi: 19 (2): 60-65, 2012 Gebelik Komplikasyonları İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi Emel Kurtoğlu *, Zühal Perçin**

Detaylı

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ

FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN SOSYOEKONOMİK DURUMU İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Dr. Sami HATİPOĞLU FETAL MALNÜTRİSYONUN KLİNİK SKORLAMASI (CANSCORE) VE AİLENİN

Detaylı

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği

GEBELİK & OBEZİTE. Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği GEBELİK & OBEZİTE Doç.Dr.Ferit Saraçoğlu FemCARE Kadın Sağlığı Kliniği WHO : Obezite Dünyadaki Ölümlerin 5. Önemli Nedenidir Dünyadaki Diabetlerin % 44 ü, İskemik Kalp Hastalıklarının %23 ü ve bazı kanserlerin

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr. ÖZGÜR AYDIN TOSUN

Dr. ÖZGÜR AYDIN TOSUN T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği KLİNİK ŞEFİ Op. Dr. VEDAT DAYICIOĞLU PRENATAL DÖNEMDE KOMBİNE VE İZOLE

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

İLK TRİMESTER TESTİ ANORMAL OLAN OLGULARDA GEBELİK SONUÇLARI

İLK TRİMESTER TESTİ ANORMAL OLAN OLGULARDA GEBELİK SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi: Op. Dr. MEHMET ULUDOĞAN İLK TRİMESTER TESTİ ANORMAL OLAN OLGULARDA

Detaylı

ANTENATAL BAKIM VE GEBE TAKİBİ. Asist.Dr.Baki DERHEM Yard.Doç.Dr.A.Gülsen Ceyhun PEKER

ANTENATAL BAKIM VE GEBE TAKİBİ. Asist.Dr.Baki DERHEM Yard.Doç.Dr.A.Gülsen Ceyhun PEKER ANTENATAL BAKIM VE GEBE TAKİBİ Asist.Dr.Baki DERHEM Yard.Doç.Dr.A.Gülsen Ceyhun PEKER ANTENATAL BAKIM 1900 de ABD de hemşirelerin gebeleri ziyaretiyle gündeme gelmiştir. Gebelik komplikasyonlarının azaldığı

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

11 13 +6 hafta ultrasonu

11 13 +6 hafta ultrasonu 11 13 +6 hafta ultrasonu Kypros H. Nicolaides Özhan M. Turan 11 13 +6 hafta ultrasonu Fetal Medicine Foundation, Londra 2004 Herodotos ve Despina ya Id çindekiler Girisc 1. Kromozomal defektlerin birinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı

Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı Pregnancy, Diabetes Mellitus and Nursing Care (Derleme) Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU*, Esra YURTSEV** *Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek Okulu, Doğum-Kadın

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı