Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler"

Transkript

1 Gebelik ve Diyabet tanısında yenilikler Dr. A. Mete ERGENOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİMDALI

2 İnsulin sekresyonu İnsulin aksiyonu Hiperglisemi Her ikisi

3

4

5 Tip I Diyabet Herhangibir yaşta ve insulin bağımlıdır. Tip II Diyabet Genellikle daha ileri yaşta ortaya çıkar.

6 Gebelikte başlayan ya da ilk kez gebelik esnasında tanısı koyulan değişik derecelerde karbonhidrat intoleransı olarak tarif edilir*. Genel olarak tüm gebelerin 3-9% unu etkiler. Gebelikteki diyabet olgularının 90% nı içerir. *Metzger ve ark. Summary and recommendations of the Fourth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. The Organizing Committee. Diabetes Care. 1998

7 Çalışma Populasyon Prevalans (%) Harris ve ark Amerikan yerlileri 8.3 Henry ve ark Avusturalya 7.8 Vietnam 4.3 Nahum ve ark Afrika kökenli amerikalılar 7.5 Beyaz 4.7 Asyalı 4.2 Lopez-de la pena ve ark. Meksika 6.9 Yalçın ve ark Türkiye 6.6 Rith-Najarian ve ark Amerikan yerlileri (chippewa) 5.8 Fraser ve ark İsrail 5.7 Rizvi ve ark Bedouin 2.4 Miselli ve ark. Pakistan 3.5 Serirat ve ark. Thai 2.2 Jang ve ark. Kore 2.2 Creasy&Reanik s Maternal-Fetal Medicine 6. edition 2009

8 Patofizyolojisi? Artan insülin rezistansı Hiperinsülinemi Human plasental laktojen Human plasental growth hormon Östrojen Progesteron Kortizol Prolaktin TNF-α Hiperglisemi Maternal ve Fetal metabolik değişiklikler

9 Neden önemli????????? Fetal sonuçları Spontan abortus Konjenital anomali Kardiomyopati İntrauterin gelişme geriliği Makrozomi Doğum travması Ani ölüm Neonatal sonuçları Polisitemi ve hiperviskosite Hipoglisemi Hipokalsemi Hiperbilirübinemi Respiratuvar distres send. Uzun dönemde Çocuklukta obesite Metabolik sendrom Tip II diyabet Artmış hiperaktivite ve dikkat sorunları Maternal sonuçları Preeklempsi Sezaryan Operatif doğum Polyhidroamniyos Metabolik sendrom Tip II diyabet Koroner arter hastalığı

10 O Sullivan ve Mahan 1964* Açlık Kan Şekeri saat Kan Şekeri saat Kan Şekeri saat Kan Şekeri (2 değer ) (2 değer ) (1 değer ) *O'Sullivan, J.B. & C.M. Mahan Criteria for the oral glucose tolerance test in pregnancy. Diabetes ** National Diabetes Data Group ***American Diabetes Association

11 Ancak bu tanı kriterleri: Perinatal riski ortaya koymuyor Gebelik sonrası aşikar DM riski değerlendiriyor Gebelik dışı değerler baz alınarak düzenlenmiş

12

13

14

15 2008 yılında U.S. Preventive services Task Force (USPSTF) GDM nin rutin taranması için yeterli kanıt olmadığını ve bu elde edilene kadar her olgu için ayrı değerlendirme önerdi. Following the Australian carbohydrate intolerance study in pregnant women (ACHOIS) it seems that systematic screening for gestational diabetes may be beneficial to the UK population. A multicentre randomised controlled trial is required to test the existing screening techniques, which have not been systematically evaluated for clinical and cost effectiveness (including acceptability) within the UK yılınında UK National Institute for Health and Clinical Excellence GDM nin tarama, tanı ve tedavi girişimlerinin kısa ve uzun dönemli sonuçları göz önünde bulundurulduğunda maliyet etkin olduğunu ifade etti.

16 Gerçekten tarama yapılmalı mı? Tarama ve tanı testi olarak hangisi kullanılmalı? Ne zaman yapılmalı? Optimal tedavi modaliteleri hangileridir?

17 Maternal kan glukoz seviyesinin hangi sınırdan sonra fetusa ait riskleri arttırdığı henüz net olarak ortaya koyulamamıştır. Günümüzde kullanılan kriterler ile değerlendirilen olgularda normal kabul edilen değerlerin kontrol altına alınması ile gebelik sonuçlarında düzelme izlenmiştir*. *Jensen, D.M., P. Damm, B. Sorensen, et al Clinical impact of mild carbohydrate intolerance in pregnancy: a study of 2904 nondiabetic Danish women with risk factors for gestational diabetes.am. J.Obstet.Gynecol. *Yang, X., B. Hsu-Hage, H. Zhang, et al Women with impaired glucose tolerance during pregnancy have significantly poor pregnancy outcomes. Diabetes Care. *Crowther et al AustralianCarbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. *Landon et al Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentMaternal-FetalMedicineUnitsNetwork. Amulticenter, randomized trial of treatment formild gestational diabetes.

18 1998 yılında DM ve Gebelik ile ilgilenen uluslararası grupları bir araya getirmek amacı ile International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) oluşturuldu. Bu grup hipergliseminin gebelik sonuçları üzerine olan etkilerini değerlendirmek ve uluslararası kabul gören bir sınır değer tespit etmek amacı ile Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes (HAPO) çalışması planlandı.

19 Amaç: Gestasyonel hipergliseminin (diyabet sınırı altındakiler dahil) perinatal sonuçlar (maternal, fetal ve neonetal morbidite) ile olan ilişkisini değerlendirmek Primer Sonuçlar Makrozomi Primer sezeryan doğum Klinik neonatal hipoglisemi Kordon kanı C-peptid >90 per. Sekonder Sonuçlar Prematür doğumlar Omuz distosisi Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı Hiperbilirübinemi Preeklempsi

20 Prospektif, çift kör, çok merkezli, gözlemsel Çok uluslu, çok kültürlü, farklı etnisiteleri içeren 9 ülke, 15 merkez Temmuz 2000-Nisan 2006 yılları arasında olgunun dahil edildiği Data toplama ve işleme işlemlerinin standardize edildiği

21 24-32 gebelik haftaları arasında fizik ve demografik bulguları Açlık plazma glukoz değerlendirmesi sonrası 75gr oral glukoz tolerans testi 1. ve 2. saatlerde plazma glukoz değerleri gebelik haftaları arasında random plazma glukoz değeri Doğumda kordon kanında C-peptid değerlendirmesi Neonatal adiposite değerlendirmesi için cilt katlantısı ölçüldü Tüm gebelik boyunca elde edilen prenatal bulgular, doğum şekli ve postnatal bulguları standart şekilde kaydedildi.

22 Açlık plazma glukoz değeri 105mg/dl (5.8 mmol/l) 2. saat OGTT değeri 200mg/dl (11.1 mmol/l) Random plazma glukoz değeri 160 mg/dl (8.9mmol/L) Herhangibir plazma glukoz değeri 45mg/dl (2.5mmol/L)

23 olgu olgu Açlık plasma glukoz 75 OGTT 1. saat glukoz 75 OGTT 2. saat glukoz Primer sonuçlar: Makrozomi Kordon kanı C-Peptid Primer sezeryan doğum Klinik neonatal hipoglisemi Sekonder sonuçlar: Prematür doğum Omuz distosisi Yenidoğan yoğun bakım yatışı Hiperbilirübinemi Preeklempsi Neonatal adiposite (Pederson hipo.)

24

25 Haziran 2008 de IADPSG, GDM tanı ve klasifikasyonu amacı ile uluslararası workshop düzenledi. Bu toplantıda başta HAPO sonuçları olmak üzere diğer benzer çalışmalar* değerlendirildi ve sonuç olarak uluslararası kabul göreceği düşünülen risk tabanlı gebelikte diyabet sınıflaması ve tanı testi yayınlandı. *Jensen, D.M., L. Korsholm, P. Ovesen, et al Adverse pregnancy outcome in women with mild glucose intolerance: is there a clinically meaningful threshold value for glucose? Acta Obstet. Gynecol. Scand. *Jensen, D.M., P. Damm, B. Sorensen, et al Clinical impact of mild carbohydrate intolerance in pregnancy: a study of 2904 nondiabetic Danish women with risk factors for gestational diabetes.am. J.Obstet.Gynecol. *Crowther et al AustralianCarbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. *Landon et al Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human DevelopmentMaternal-FetalMedicineUnitsNetwork. Amulticenter, randomized trial of treatment formild gestational diabetes

26 75 gram OGTT için önerilen sınır plazma glukoz değerleri

27 Bu değerlere göre HAPO populasyonu incelendiğinde: 11.1% Sadece tek değer pozitifliği 3.9% İki değer pozitifliği 1.1% Üç değer pozitifliği 1.7% Körlük sınıfına girmeyenler 17.8% Total GDM oranı

28 IADPSG bu raporunda ayrıca aşikar diyabet taraması ve sınır değerleri için önerilerde bulundu. 1- Spontan abortus ve konjenital anomali riski 2- Maternal morbidite 3- Fetal morbidite ve mortalite 4- Postpartum dönemde diyabetik komplikasyonlar

29 Gebelikte Aşikar diyabet tanısında kullanılan parametreler ve sınır değerler Glukoz ölçümü Açlık plazma glukozu (APG) Sınır değer 126 mg/dl (7mmol/L) Hemoglobin A1C 6.5% ¹ Random plazma glukozu(rpg) 200 mg/dl (11.1mmol/L) + onaylama testi² ¹ DCCT/UKPDS-standartize ölçüm ile ² Eğer ilk olarak RPG ölçüldü ise tanı açlık plazma gukozu veya HgA1C ile komfirme edilmelidir.

30 Özet olarak IADPSG panelinden çıkan sonuç İLK PRENATAL VİSİTTE RPG,APG veya HgA1C tüm gebelerden veya riskli popülasyondan Aşikar diyabet APG mg/dl APG < 92 mg/dl Tedavi ve takip Erken GDM tanısı haftalarında 75 gr OGTT

31 Aşikar Diyabet GDM Normal

32 Eleştrilerenler Lineer bir ilişkinin yanında kesin bir sınır yok GDM prevalansını arttırdığı Artan prevalansa bağlı sağlık harcamalarının artacağı Uygulamada açlık zorunluluğu olması ek randevular gerektireceği Maliyet etkinlik değerlendirmesinin olmaması Savunanlar Aşikar diyabetin tanısının erken koyulması ve tedavi başlanması Perinatal sonuçların düzeltilmesi ile buna ait giderlerin azaltılması İntrauterin hayatta maruz kalınan hiperglisemi etkilerinin engellenmesi ve kazançları Global data toplanabilmesi ile uygun yaklaşımların planlanması

33

34

35

36 Conclusion: It is likely that the general public in high-income countries such as Australia would find reductions in perinatal mortality and in serious perinatal complications sufficient to justify additional health service and personal monetary charges.over the whole lifespan, the incremental cost per extra life-year gained is highly favourable.

37 Conclusions. The NICE modelling shows that two-stage screening, first with selection by risk factors and then with the 75-g OGTT is also costeffective. The study by Lee et al. (2008)37 addresses that issue, but is only available as an abstract. We recommend that the team which did the modelling for the NICE guidelines group should be asked to update their analysis. Inevitably, modelling requires assumptions, about probabilities and utilities, and any estimate will have confidence intervals. So even the best modelling may not be able to come up with a neat solution to the continuum problem.

38 Given that screening, diagnosis and treatment for gestational diabetes has been shown to be cost-effective,the GDG for the diabetes in pregnancy guideline is of the opinion that gestational diabetes should be treated initially with diet and exercise.

39 Section on gestational diabetes diagnosis revised Fall DOI: /dc12-s by the American Diabetes Association. Readers may use this article as long as the work is properly cited, the use is educational and not for profit, and the work is not altered. See licenses/by-nc-nd/3.0/ for details

40 Sonuç Neden HAPO Kriterleri??? Bu kriterler daha öncekilerden farklı olarak perinatal sonuçlar baz alınarak ön görüldü 75 gr OGTT ile uygulanan tarama ve tanı testi hem uluslararası bir standart getirecek hem de gebe olmayan populasyonla da uyum sağlanacak Çalışmanın çok merkezli ve uluslu olması uluslararası alanda kabulünü sağlamada avantaj Son yıllarda yayınlanan RCT hafif hipergliseminin tedavisininde perinatal sonuçlar üzerine olumlu etkisinin gösterilmesi HAPO sonuçlarını desteklemektedir.

41

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi

GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi GEBELİKDE DİYABET TANI VE YÖNETİM 2013 49 Diyabet Kongresi Dr.Seyfettin Uludağ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi seyuludag@gmail.com DM tipleri ve Gebelik 1997 1999 ADA,WHO Tip 1 ( immun& idiopatik) Tip 2 ( İnsülin

Detaylı

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları

Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Van Tıp Dergisi: 15 (2):44-50, 2008 Karbonhidrat Metabolizma Bozukluğu Olan Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Mertihan Kurdoğlu*, Zehra Kurdoğlu**, Aydan Biri*** Özet: Amaç: Sadece 50 gr oral

Detaylı

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Derleme Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi Feridun KARAKURT 1, Ayşe ÇARLIOĞLU 1, Benan KASAPOĞLU 2, İlknur İnegöl GÜMÜŞ 3 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU

GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI. Doç. Dr. Derya EROĞLU TMFTPD 9. ULUSAL KONGRESİ 24-27 Eylül 2014/İSTANBUL GEBELİKTE ORAL ANTİDİYABETİK KULLANIMI Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Acıbadem Fulya Hastanesi

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes

Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama Diagnosis And Risk Determination Of Diabetes Dealing With Diabetes *Prof. Dr. Nermin OLGUN, *Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, **Uzm. Hem. Hülya

Detaylı

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Obezitenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması doi:10.5222/iksst.2015.073 Araştırma itenin Term Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması The Effect of Obesity on Maternal and Fetal Outcomes in Term Pregnant Women: A

Detaylı

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci

Detaylı

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ

YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ i Şevket DİREKTÖR K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME ve DİYETETİK DOKTORA YETİŞKİN DİYABETİK BİREYLERİN (19-65 yaş) BESLENME DURUMLARININ KAN BULGULARINA ETKİSİ Uzm. Dyt.

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği YENİLENMİŞ 5. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2011 ISBN 978-605-4011-10-0 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI. Hazırlayan Gaye KILIÇ 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ GEBELĠK TANI VE TAKĠBĠNDE KULLANILAN TESTLER VE KLĠNĠK ANLAMLARI Hazırlayan Gaye KILIÇ DanıĢman Doç. Dr. Behzat ÇĠMEN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015

PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015 PERİNATAL TİROİD ÇALIŞTAY RAPORU-2015 Hazırlayanlar: Oluş Api, Cihat Şen, Murat Yayla, Mertihan Kurdoğlu, Elif Gül Yapar Eyi, Mekin Sezik, Gökhan Göynümer, Özlem Moraloğlu Tekin Çalıştay Amacı: Anne ve

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier

Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier KLiNiKARASTIRMA CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 Gebelikteki Glukoz intolerans1 ile ili~kili Feto-Maternal Riskier Bora Ta~pmar, Dilek Benk Silfeler, ibrahim Silfeler, Vedat DaYJ.Cioglu Hassa Devlet Hastanesi

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 11-14.GEBELİK HAFTALARINDA TEKİL GEBELİKLERDE BAKILAN SERBEST ßHCG, PAPP-A DEĞERLERİ İLE 16-18.GEBELİK HAFTALARINDA

Detaylı

Gebelikte Uyku Sorunları

Gebelikte Uyku Sorunları Derleme Review 237 Gebelikte Uyku Sorunları Sleep Problems During Pregnancy Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Dr. Mehmet ÜNLÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Detaylı

Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi

Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140731051053 Kadınlarda Tip 2 Diyabet Gelişimine Emzirme Süresinin Etkisi Besime İnal 1, Berrin Karadağ 2, Gönül Hitay 3, Sedakat Küçükmen 4, Tuba Hacıbekiroğlu

Detaylı

D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri DERLEME MAKALE. Fetal and Maternal Effects of Vitamin D

D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri DERLEME MAKALE. Fetal and Maternal Effects of Vitamin D DERLEME MAKALE D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri Ayşenur Alper Gürz 1 Füsun Ayşin Artıran İğde 1 Mustafa Fevzi Dikici 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun

Detaylı

Adölesan gebeliklerin sonuçları

Adölesan gebeliklerin sonuçları doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.006 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Jinekoloji Adölesan gebeliklerin sonuçları Cüneyt Eftal TANER (*), Demet AYDOĞAN KIRMIZI (*), Aslı İRİŞ (*), Ömer BAŞOĞUL (*) ÖZET Amaç:

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

HEMOGLOBİN A1C. Klinik Laboratuvar Testleri

HEMOGLOBİN A1C. Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGLOBİN A1C Diğer adları: Glike hemoglobin, glikozile hemoglobin, glukohemoglobin, HbA1c, A1c. Kullanım amacı: Diabetes mellitus tedavisinin orta vadede yeterince başarılı

Detaylı