DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABET ve GEBELİK. Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD"

Transkript

1 DİYABET ve GEBELİK Dr.Sermet SAĞOL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

2

3 TİP 2 DİABET (%90): DOĞAL SEYİR Bozulmuş glikoz toleransı Tanı konmamış Diabet Diabet İnsulin direnci Insulin sekresyonu Postprandial glikoz Açlık k glikoz Mikrovasküler komplikasyon Makrovasküler komplikasyon Ramlo-Halsted BA, Edelman SV. Prim Care. 1999;26:

4 TİP 1 DİABET ( %10 ): DOĞAL SEYİR β-cell mass % 100 Hücresel otoimmünite Otoantikorlar (ICA, GAD65) İlk faz insülin yanıtında kayıp (IVGTT) Glikoz intoleransı (OGTT) Klinik % 10 β-cells Genetic predisposition Insulitis β-cell hasarı Pre - diabet Diabet Zaman Eisenbarth GS. N Engl J Med. 1986

5 Gebelikte DM Tanı / Tarama 50 gr İki Basamak Tek Basamak 50 gr oral glukoz ( herhangi bir saat) 1. saat plasma glukoz > 180 mg% - GDM mg% OGTT (100g) 100 gr OGTT 0. s 95 mg% 1. s 180 mg% 2. s 155 mg% 3. s 140 mg% 75 gr OGTT 0,1,2 saat

6 GLUKOZ TOLERANS KATEGORİSİ Plasma glucose (mg/dl) ( 75 gr glikoz ) Açlık kan şekeri Diabetes Mellitus IFG Normal 2.Saat kan şekeri (OGTT) Diabetes Mellitus IGT Normal

7 GEBELİK KOMPLİKASYONLARI:GDM Abortus % 3 ( %) İUFÖ % 9 ( %) Pre-eklampsi % 20 ( %) Polihidramnios % 17 ( 16-19%) Erken doğum % 27 ( 14-41%) Operativ doğum % 45 ( 35-63%) Neonatal ölüm % 5 ( %) Makrozomi % 21 ( 15-35%)

8 Perinatal Mortalite; 2 saat Glukoz canlı doğumda ölüm 20 0 < >200 Plasma Glukoz (mg/dl) Pettitt, Diab Care,1989

9 Makrozomi, 2 saat Glukoz >4 kg % < >200 Plasma Glukoz (mg/dl) Pettitt, Diab Care,1989

10 GEBELİK KOMPLİKASYONLARI VE PERİNATAL SONUÇLAR Tip 2 diyabet Tip 1 diyabet P n GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Gebeliğin indük Hipertans 6 (10) 12 (5) 0.22 Pre eklampsi 4 (7) 30 (13) 0.26 Sezaryen op 22 (36) 123 (51) 0.04 PERİNATAL SONUÇLAR Konjenital malformasyon 4 (6.6) 7 (2.9) 0.24 Perinatal mortalite 4 (6.7) 4 (1.7) 0.05 SGA 1 (2) 9 (4) 0.35 Doğum ağırlığı >4,500 g 5 (8) 11 (5) 0.27 Neonatal sarılık 13 (22) 40 (18) 0.35 RDS 12 (20) 52 (23) 0.79

11 HbA1C ve MALFORMASYON Maternal HbA1c < 7.2 Normal populasyon % % > % Konsepsiyon öncesi 3-6hf kritik dönem KVS x18 8.5% CNS x16 5.3% Anencephaly x 13 Spina Bifida x 20 Tüm anomaliler x %

12 MATERNAL KOMPLİKASYON Retinopati x 2 Nefropati Kronik hypertension Pre-eklampsi Enfeksiyon Diyabetik ketoasidoz İnsülin ihtiyacında artma

13 MİKROVASKULAR KOMPLİKASYON Hiperglisemi Göz Böbrek Sinir Retinopati Katarakt Glaukom Nefropati Mikroalbuminüri Gros albuminüri Neuropati Periferal Autonomik Körlük Böbrek yetmezliği Amputasyon Ölüm ve/veya sakatlık

14 MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYON Büyük damarlarda metabolik hasar Kalb Beyin Ekstremite Koroner arter hast Koroner sendrom Mİ KKY Serebrovasküler hast Kognitif bozukluk Periferal vasküler hast Ülserasyon Gangren Amputasyon

15 RETİNOPATİ İlk trimesterde retinal inceleme yapılmalı. Bulgulara göre izlem planlanmalı. Retinopati varsa laser tedavisi gebelik sırasında etkili ve güvenlidir. Gebelik retinopati riskini geçici olarak arttırır. Hipertansiyon riski arttırır. Riski artışı 2.trimester ve post partum 1 yıl sürer. Gebelik uzun dönemde riski etkilemez.

16 NEFROPATİ < 31yaş Diabetik olgularda ölümlerin 1/3 Gebelik nefropati riskini arttırmaz Kreatinin klirensi gebelikte renal kan akımının artmasına bağlı düzelebilir. Ciddi glisemik ve tansiyon kontrolu renal hasarı azaltır. Orta derecede hipertansiyonda bile tedaviye başlanmalı ACE inhibitörleri gebelikte kontraendikedir Kalsiyum kanal blokerleri gebelikte güvenli bir alternatiftir TA < 130/80 mmhg Gebelik öncesi ve ilk vizitte Proteinüri: > 500 mg/24 saat total protein > 300 mg/24 saat albumin

17 Perinatal sonuçlar ( 240 gebe, tip 1 DM ) Normal üriner albumin Microalbuminuria Nefropati P * n HbA 1c, HF (%) 6.5 ± ± ± 0.6 <0.01 Preeclampsi 12 (6) 11 (42) 7 (64) <0.001 Proteinuri >3 g/24 h 1 (0.5) 6 (23) 6 (55) <0.001 Preterm doğum < 34 Hf 12 (6) 6 (23) 5 (45) <0.001 Perinatal mortality 3 (1.5) 1 (4) 0 NS SGA (<10%) 4 (2) 1 (4) 5 (45) <0.001 Kongenital malformasyon 5 (2.5) 1 (4) 1 (9) NS Taşipne <1 h 42 (21) 4 (15) 6 (55) NS Sarılık 30 (15) 2 (8) 8 (73) <0.01 Diabetes Care 24:

18 NEONATAL METABOLİK KOMPLİKASYON Hipoglisemi Hipokalsemi Hipotermi Hipomagnesemi Hiperblirubinemi

19 İDEAL DM OLGU İyi kontrol ve geniş dalgalanma yok Normal hemoglobin A1C Vasküler hastalık yok Pre-konsepsiyonel folic acid Normal renal fonksiyon Kan şekeri monitorizasyonuna istekli ve bilinçli

20 KONTRAENDİKASYON YAŞ >35 Hipertansiyon Retinopati Vasküler hastalık Nefropati

21 GEBELİKTE GLİKOZ HEDEFİ (Tam Kan) Açlık mg/dl Preprandial mg/dl Postprandial glikoz 1.saat < 140 mg/dl 2.saat < 120 mg/dl Saat 2-6 arası mg/ dl A1C < 5.5%

22 GEBELİKTE GLİKOZ HEDEFİ (Plasma) Açlık mg/dl Preprandial mg/dl Postprandial 1 saat < 155 mg/dl 2 saat < 130 mg/dl Saat 2-6 arası mg/dl

23 DİYET ve EGZERSİZ Kalori dağılımı ( 1800 cal ): 3 ana ve 3 ara öğün, Karbonhidrat % Kahvaltı: günlük kalorinin % 10 % 30 öğlen ve akşam öğünü Kalan kalori ara öğünlere paylaştırılır Aşırı kilo: 3 ana öğün, ara öğün yok

24 İNSÜLİN İnsülin dozu 0.7 U/Kg 6-18hf 0.8 U/Kg 19-26hf 0.9 U/Kg 27-36hf 1.0 U/Kg 37hf-term Çoklu Doz 2 / 3 sabah (kahvaltı öncesi) 2/3 NPH 1/3 Reguler 1/3 akşam 1/2 Reguler ( yemek öncesi ) 1/2 NPH (saat 23,00) 3 öğün Regüler, Sabah /Akşam NPH 3 öğün Regüler Gece NPH

25

26 İZLEM SIKLIĞI

27 İnsülin Etki Başlangıcı Maksim. Etki Etki Süresi Kısa Etkili Humalog/Novolog dk dk 3-4 saat Regular dk 2-3 saat 5-6 saat Intermediate-Acting NPH 2-3 saat 6-9 saat saat Ultralente 2-4 saat 6-14 saat saat Long-Acting Lantus (Insulin Glargine) Pre-Mixed Insulin Lente 1-2 saat 2-22 saat 24 saat 1-2 saat 3-14 saat saat 70/30 NPH/Regular dk 3-8 saat saat

28 İNSÜLİN

29 Oral Tedavi Glyburide (Glibenclamide) Kat C, Biguanides ( metformin) Kat B: 1- İlaç plasentayı geçmemeli. 2- Plasentadan geçse bile fetal etkisi olmamalı: - Hipoglisemi. - Hiperinsülinemi. - Teratojenik etki.

30 Glyburide (Glibenclamide) (Dianorm, Diyaben, Gliben) 404 GDM,randomize, glyburide veya insulin. Insulin 0.7 unite /kg X günde 3 doz Glyburide 2.5 mg oral / sabah, haftalık 5mg doza arttırılarak, Günde 2x5mg devam. Glisemik kontrol sağlanıncaya kadar haftalık doz arttırılarak 20mg total doz. İki hafta içinde hedeflenen glukoz seviyesi elde edilemezse İnsülin. Açlık 90 mg/dl ve 2-saat postprandial 120 mg/dl. A comparison of glyburide and insulin in women with gestational diabetes mellitus. N Engl J Med 343: , 2000

31 Glyburide (Glibenclamide) Neonatal glukoz düzeyi, makrozomi, neonatal yoğun bakım gereksinimi veya fetal anomali açısından fark yok. Glyburide kord kanında saptanmadı. Glyburide olgularının % 4 ünde insulin tedavisi gerekti. Hipoglisemi oranı Glyburide kullanılan grupta % 2 İnsülin grubunda % 20

32 Glyburide (Glibenclamide) 2005 Langer; çalışma sonuçlarının tekrar analizi, Langer O, Yogev Y, Xenakis EM, Rosenn B: Insulin and glyburide therapy: dosage, severity level of gestational diabetes, and pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 192: , 2005 Makrozomi oranı (P 0.01). Glyburide 10 mg %16, Glyburide 10 mg fazla kullanılan olgularda %5

33 Glyburide Problem? 236 (glyburide: ), 268 (insulin: retrospektif kontrol ) Sonuç Glyburide : Daha fazla pre-eklampsi (12% - 6%; p =0.02) Daha fazla neonatal fototerapi (9% - 5%; p=0.046) Daha az Yenidoğan bakım gereksinimi (15% - 24%; p=0.008) Ramos, Am J Obstet Gynecol 2004.

34 Metformin Metformin plasentadan geçebilir. Fetal konsantrasyon maternal seviyenin yarısına ulaşabilir. Hague WM, et al: Metformin crosses the placenta: a modulator for fetal insulin resistance? (Letter) Br Med J. 4 December Fakat insülin sekresyonu ve salınımını arttırmaz ve hipoglisemiye neden olmaz. İnsülin etkisini arttırır. Gebelik öncesi ve gebelik boyunca Metformin kullanan olgularda fetal malformasyon artışı saptanmamıştır. 1- Reece EA, Homko CJ. Metformin in pregnancy: Ready or not. Curr Opin Endocrinol Diabetes 2006;13: Coetzee EJ, Jackson WP. Metformin in management of pregnant insulin-dependent diabetics. Diabetologia 1979;16: Glueck CJ, et al. Continuing metformin throughout pregnancy in women with polycystic ovary syndrome appears to safely reduce first trimester spontaneous abortion: A pilot study. Fertil Steril 2001;75: Glueck CJ, et al. Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2002;77:

35 Metformin MİG çalışması 751 olgu( Metformin/İnsülin) 363 Metformin ( mg ) S/C % 36 / 38 Preeklampsi % 5 / 7 Erken doğum % 12 / 7 Metformin bırakma %2 / Doz azaltma % 9 İnsülin gereksinimi % 46 Rowan, NEJM, 2008

36 Metformin Problem? 118 Diyabetik Gebe 50 Metformin ( Bu gurup daha yaşlı ve BMİ daha fazla ) 68 a sulphonylurea 42 insulin Sonuç: Pre-eklampsi: Metformin grubunda daha fazla (32% - 7% -10%; p < 0.001) Perinatal mortalite: Metformin kullanan grupta, metformin kullanmayan olgulara oranla daha yüksek (11.6%- 1.3%; p < 0.02) Neonatal morbidite oranları aynı Hellmuth. Diabet Med 2001

37 Doğum; Fetal Endikasyon Term ( 39 hf ), ADA 38 hf Sürekli güven vermeyen izlem Tek başına GDM C/S veya < 38 fetal stres olmadığı koşullarda doğum endikasyonu yok (ACOG ve ADA).

38 POSTPARTUM GLİKOZ KONTROLU Insulin ihtiyacı ilk 24 saat içinde % 50 azalır C/S postoperatif 1 2 gün gerekmez Monitor KŞ 200 mg/dl tedavi ihtiyacı azdır.

39 Gestasyonel DiyabetTedavi yararlımı? Çelişkili Sonuçlar 1. Cochrane datebase ;sistemik reviev 2005 (3 çalışma) Neonatal hipoglisemi dışında sonuçlarda farklılık yok. 2. Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS study) 2005 ( 490/510 olgu) Tedavi ciddi perinatal morbiditeyi azaltmakta ve gebenin yaşam kalitesini arttırmaktadır.

40 The HAPO Study Cooperative Research Group, NEJM, 2008 HAPO Çalışması 23,316 gebe15 merkez 9 ülke 75 gm 2 saat OGTT; Açlık <105 ; 2.saat < 200; random < 160 Makrozomi, Sezaryen, Neonatal hipoglisemi, Kord kan C-peptide >90th%

41

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci Diabetes Mellitus ta Tarama,Tanı T ve et Takip Testleri Bio.Kim.Uzm.Sema ARAL XVIII.Düzen Laboratuvarları Klinik Biyokimya Günleri 2008 Diabetin Tanı ve Takibinde Laboratuvar Niçin Önemlidir? Kardiovasküler

Detaylı

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri

Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri 562 JCEI / 2013; 4 (4): 562-567 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0347 DERLEME / REVIEW ARTICLE Diyabet ve birinci basamak sağlık hizmetleri Diabetes mellitus

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof.Dr. Mücahit ÖZYAZAR İ.Ü.CTF.Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı "AMPUTASYONLARI ÖNLEMEK İÇİN, AYAĞI BAŞA KOY, ÖNCE AYAĞA BAK" IDF, WHO, 2005 Dünya Diabet Günü Bildirgesi Cerrahpaşa

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates

Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani. ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar. Hippocrates Doğuştan şişman olan kimseler zayıflara nazaran ani ölüm olayları ile daha fazla karşılaşırlar Hippocrates TANIM VKİ (kg/m2) SINIF ZAYIF

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

İNSULİN TEDAVİSİNİN MATEMATİK KURALLARI VE TİP 1 DİYABETTE TEDAVİ PROTOKOLLERİ Prof.Dr.M.Temel Yılmaz

İNSULİN TEDAVİSİNİN MATEMATİK KURALLARI VE TİP 1 DİYABETTE TEDAVİ PROTOKOLLERİ Prof.Dr.M.Temel Yılmaz İNSULİN TEDAVİSİNİN MATEMATİK KURALLARI VE TİP 1 DİYABETTE TEDAVİ PROTOKOLLERİ Prof.Dr.M.Temel Yılmaz BRITANNICA-1910 Diyabet oldukça öldürücü bir hastalıktır ve iyileşme nadiren görülür. Hastaların %

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin

Detaylı

Dr. Muammer M. DOĞAN

Dr. Muammer M. DOĞAN MEDĠKAL PROBLEMLĠ OLGULARDA ART NE YAPMALI? Dr. Muammer M. DOĞAN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / ANKARA Tiroid hastalığı olmayan olgularda, tiroid fonksiyonları ART tedavisi

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği YENİLENMİŞ 5. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2011 ISBN 978-605-4011-10-0 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı