DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Editörler A. Güldem CERİT, D. Ali DEVECİ, Soner ESMER

2 Yayın No : 2956 İşletme-Ekonomi : Bası Eylül İSTANBUL ISBN DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Editörler : Prof. Dr. A. Güldem CERİT, Doç. Dr. D. Ali DEVECİ, Doç. Dr. Soner ESMER Yazışma Adresi : Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi Buca İzmir Tel: (232) Fax: (232) e-posta: Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Bu kitapta yayınlanan yazıların bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İçindekiler iii Sunuş Deniz, bin yıllar boyunca uygarlıklara yol vermiş, rotalarına denizi alan topluluklar refaha kavuşmuşlardır. Anadolu nice denizci topluluklara ev sahipliği yapmış, İzmir ve Ege Bölgesi nice denizci yerleşimlerin merkezinde yer almıştır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız komutuyla geleceğimizde denizi odak noktasına alan stratejiyi açıklamıştır yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi nin kuruluş gerekçesinde üniversitenin bünyesinde Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu nun bulunması, bölümlerinden birinin de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü olarak yer alması ilgili mevzuat kapsamında karara bağlanmıştır. Bölüm, 1988 yılında eğitime başlamış, daha sonra Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği), Makine (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği) ve Lojistik Yönetimi bölümleri de oluşturulmuştur. Yüksekokulumuz, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Denizcilik Fakültesi ne dönüştürülmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye nin deniz araştırmaları alanındaki ilk yüksek öğretim birimi olarak İzmir de 1975 yılında kurulan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nü de bünyesinde barındıran öncü denizci bir üniversite olarak bu alandaki eğitsel, bilimsel ve sosyal görevlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz denizcilik alanında çalışmalar yapan değerli bilim insanlarımızın araştırma ve yayınlarına da büyük önem vermektedir. Denizcilik eğitimine ve bilimine değerli katkılar sağlayan ve toplumsal görevlerini de başarıyla sürdüren Denizcilik Fakültemizin, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi Bölümleri öğretim kadrosunun, güzel bir takım çalışması sergileyerek oluşturduğu bu eserin, denizcilik eğitimine ve tüm ilgililere yararlı olması dileğiyle emek veren herkesi gönülden kutluyorum. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Rektör

4 iv Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

5 İçindekiler v Önsöz Denizler ve iç sular tüm kaynaklarını cömertçe insanlığın yararına sunan bir zenginlik alanı olarak tarihsel süreçte besin ve ihtiyaç kaynaklarının, ulaşımın, ticaretin, dinlencenin, sporun vazgeçilmez merkezi oldular. Tekerleğin bulunuşundan itibaren dünya tarihinde önemli dönüm noktalarının ulaştırma ile birlikte anıldığı düşünülecek olursa, bölgesel ve deniz aşırı sefer yapan gemilerin gelişimi ile birlikte denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığının kara parçalarını, kıtaları, insanları ve toplumları birleştirmedeki rolünün etkileri fark edilebilir. Gemiler, en az sekiz bin yıldır yalnızca insanları ve toplumları değil aynı zamanda kültürleri, tarihleri, devletleri, teknolojileri, ticaretleri, sanayileri, ekonomileri, medeniyetleri de buluşturuyor. Haberleşme teknolojilerinin gelişmediği dönemlerde adalar, kara parçaları ve denizaşırı bölgeler arasındaki başlıca iletişimin limanları ziyaret eden gemiler sayesinde gerçekleştiği biliniyor. Denizlerin sağladığı ulaşım ve diğer kaynakların ülkelere büyük stratejik güç kazandırdığı gerçeği, tarihin bilinen en eski dönemlerinden yirmi birinci yüzyılın ilk on yıllarına kadar değişmeden kendini kabul ettirmiştir. Devletler denize ilişkin ilgi ve menfaatlerini yasal sistemlerinin en önemli unsurları arasında belirlemiş, insan toplulukları denizci nesiller yetiştirmeyi varlıklarının devamının garantisi olarak kabul etmişlerdir. Denizciliğin erişilebilen tarihine ilişkin ilk bulgular Anadolu coğrafyasını adres göstermektedir. Dünyanın ilk denizcilerinin gemileri, filoları, tersaneleri, limanları, tüccarları, balıkçıları, gezinti tekneleri, sporcuları ile uygarlıkları bu topraklardan dünyaya taşıdıkları bilinmektedir. Gemi teknolojilerinde ve notik bilimlerdeki gelişmenin ticarete etkisi ve sanayi devriminin kazandırdığı ivme ile yirminci yüzyılda ulaşılan küresel bütünleşme; deniz ticaretine, denizcilik bilimine ve denizcilik eğitimine yeni bir boyut getirmiştir. İşletme disiplinindeki hızlı gelişmelerle birlikte ve denizciliğin insanlık tarihinin ulaştığı bilimsel birikimin bütün katkılarının yansıdığı bir alan olması nedeniyle, denizcilikte de ilgili tüm bilimlerin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiği bir alanın gerekliliği doğmuştur. Dünya bilim ve eğitim çevrelerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyduğu bu yaklaşımın yansımalarıyla, Türkiye de de 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bir Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu nun bulunması ve bölümlerinden birinin de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü olarak açılması karara bağlanmış ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 1988 yılında eğitime başlamıştır. Türkiye de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

6 vi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi eğitiminin yirmi beşinci yılında bu kitap ile dünyada ve Türkiye de hızla gelişen deniz işletmeciliği alanındaki bilimsel ve eğitsel birikimin ana başlıklarıyla paylaşılabilmesi amaçlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi Bölümleri nin öğretim üye ve görevlilerince hazırlanan bu kitabı öğrencilerin, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve idari birimlerin ilgisine sunmaktayız. Tüm bu süreçlerde Yüksekokulumuza ve Fakültemize değerli desteklerini esirgemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi adına Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN e, Denizcilik Fakültesi nin idari ve akademik personeline, bu kitabı yazmamızda bizlere ilham veren tüm öğrencilerimize, ulusal ve uluslararası tüm bilim insanlarına, değerli kamu ve özel sektör temsilcilerine, kitabı yayına hazırlayan ve yayınlayan Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş. ye ve her zaman yanımızda olan ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Editörler A. Güldem CERİT, D. Ali DEVECİ, Soner ESMER Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Ağustos 2013, İzmir

7 İçindekiler vii İçindekiler Sunuş... iii Önsöz...v Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Prof. Dr. A. Güldem CERİT, Doç. Dr. D. Ali DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR...1 Deniz Taşımacılığı Ekonomisi Yrd. Doç. Dr. Sadık Özlen BAŞER...59 Denizcilik Politikaları Yrd. Doç. Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN...93 Uluslararası Deniz Hukuku Yrd. Doç. Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK Deniz Ticareti Hukuku Yrd. Doç. Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK Deniz Sigorta Hukuku Yrd. Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ Gemi Brokerliğinde İlişki Pazarlaması Yrd. Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR Çarter İşlemleri Yrd. Doç. Dr. İsmail Bilge ÇETİN...291

8 viii Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Gemi İşletme Yönetimi Yrd. Doç. Dr. İsmail Bilge ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Serdar AYAN, Doç. Dr. D. Ali DEVECİ Liman İşletme Yönetimi Doç. Dr. Soner ESMER, Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN Deniz Turizmi Yrd. Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Serim PAKER, Öğr. Gör.Güven ŞENGÖNÜL Deniz İşletmeciliğinde Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Seçil VARAN Gemi Acenteleri ve Forvarder İşletmeleri: İşlevler ve Hizmetler Doç. Dr. D. Ali DEVECİ, Yrd. Doç. Dr. İsmail Bilge ÇETİN Uluslararası Ticaret ve Deniz Ulaştırması Doç. Dr. Mustafa KALKAN Deniz Ulaştırma Lojistiği Prof. Dr. Okan TUNA, Öğr. Gör. Gamze ARABELEN Deniz İşletmeciliğinde Finansman Uygulamaları Öğr. Gör. H.İ.Halil KESİKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Serdar AYAN...563

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ. Tel: +90 232 453 4992 www.deu.edu.tr/denizcilik denizcilik@deu.edu.tr

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ. Tel: +90 232 453 4992 www.deu.edu.tr/denizcilik denizcilik@deu.edu.tr DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Tel: +90 232 453 4992 İZMİR 2014 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : 550 1. Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-818 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

Doğu Akdeniz in Önemli Çıkış Kapısı: Mersin Limanı. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-III Mersin ve Doğu Akdeniz 2013 Akdeniz Oyunları Mersin in

Doğu Akdeniz in Önemli Çıkış Kapısı: Mersin Limanı. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-III Mersin ve Doğu Akdeniz 2013 Akdeniz Oyunları Mersin in Mart 2011 Yıl 19 Sayı 226 Doğu Akdeniz in Önemli Çıkış Kapısı: Mersin Limanı Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-III Mersin ve Doğu Akdeniz 2013 Akdeniz Oyunları Mersin in Gemi Adamları Eğitimi 2 8 10

Detaylı

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : 396 1. Baskı Mayıs

Detaylı

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A.

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK DERGİSİ CİLT 1 SAYI 1 YIL: 2009 Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460 ISSN No: 1308-9161

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir? Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu Halkla İlişkiler Nedir? 8. Baskı Beta Yayın No : 3037 İletişim Dizisi : 636 1. Baskı - Mart 1998 - İSTANBUL 2. Baskı - Haziran 2001 - İSTANBUL 2. Baskıdan Tıpkı 3. Baskı

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Yayın No : 2863 İşletme-Ekonomi Dizisi : 567 1. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-887 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ I Prof. Dr. Mehmet KARAFAKIOĞLU ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ TEORİ, UYGULAMA ve ÖRNEK OLAYLAR II ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ Yayın No : 3192 İşletme - Ekonomi Dizisi

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

ENDAZE. Tel: (216) 447 40 30-31-32 Faks: (216) 447 40 33 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN

ENDAZE. Tel: (216) 447 40 30-31-32 Faks: (216) 447 40 33 1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN Postane Mah. Tunç Sok. No: 39 Tuzla - İSTANBUL ENDAZE 10 Tel: (216) 447 40 30-31-32 Faks: (216) 447 40 33 Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. GMO üyelerine faks ve elektronik posta yolu

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. MDTO 25 Yaşında. yıl

DENİZ TİCARETİ. MDTO 25 Yaşında. yıl Mart 2014 Yıl 22 Sayı 262 DENİZ TİCARETİ 25. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Sayısı MERSİN DENİZ TİCARET ODASI MDTO 25 Yaşında yıl MDTO nın Aylık Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 22 Sayı: 262 25. Yıl Kuruluş Yıldönümü

Detaylı

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK. İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Öğretim Üyesi. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK. İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Öğretim Üyesi. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış Prof. Dr. Mümin ERTÜRK İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış YÖNETİM ve ORGANİZASYON Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve Bologna Süreci Ölçütlerine

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı

"Farklı Fikirlerin Sesi" 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR

Farklı Fikirlerin Sesi 2014-2018 STRATEJİK PLAN. www.ikc.edu.tr 2013 - İZMİR "Farklı Fikirlerin Sesi" STRATEJİK PLAN www.ikc.edu.tr 2013 İZMİR STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK EJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN STRATEJİK

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı