Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU"

Transkript

1 i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf edilmiş ve onların torunlarına borçlu olduğumuzun bir ifadesi olarak sunulmuştur.

2 ii Yayın No : 2299 İşletme-Ekonomi Dizisi : Bası Eylül 2010 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij İş Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/İSTANBUL Kapak Tasarım : Nur Baylav Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii SUNUŞ Doçentlik çalışmalarının bir bölümünü turizm pazarlaması alanında yapmış olan yazar, yıllar sonra tekrar aynı konuya dönmeye teşvik edilmiştir. Kimi pazarlama akademisyenleri, böyle bir çalışmanın Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine, kimi arkadaşlarsa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine dönük olarak ele alınmasını önermişlerdir. Bazıları ise, Yüksekokulların dikkate alınmasını öğütlemişlerdir. Kuşkusuz bu önerilerin hepsi de tutarlı gerekçeler ileri sürmüşlerdir. Ancak, ustalığın bir anda gerçekleşemeyeceğine inanan yazar, önce, bu çalışmanın Meslek Yüksek Okullarına dönük olarak hazırlanmasının ve daha sonraları üst düzeydeki öğretim için ele alınmasını daha uygun bulmuştur. Bunun nedenlerinden biri de, akademisyen arkadaşların eleştirilerinden yararlanma isteğidir. Yazar, gelişmenin itici gücünün eleştiri olduğuna inanmaktadır. Belirli bir alanda eğitim alanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir eser hazırlamanın kolay olmadığı herkes tarafından bilinir. Bu nedenle, bu çalışmanın aynı zamanda bir deneme olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle de akademisyen arkadaşların katkı ve eleştirilerine büyük ihtiyaç vardır. Çalışma on bölüm altında ele alınmıştır. Birinci bölümde genel olarak pazarlama ve turizm pazarlaması, ikinci bölümde pazarlama yönetim süreci, üçüncü bölümde hedef pazar tayini, dördüncü bölümde turistlerin davranışları, beşinci bölümde büyüme ve rekabet stratejileri, altıncı bölümde turistik ürün, yedinci bölümde fiyatlama, sekizinci bölümde dağıtım, dokuzuncu bölümde tutundurma ve onuncu bölümde pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama denetimi ele alınarak incelenmiştir. Konuların içerikleri belirlenirken, öğrencinin okuma alışkanlığı dikkate alınmış ve fazla ayrıntıya gidilmemiştir. Ancak, bu yapılırken, asıl amaçtan uzaklaşmamaya da özen gösterilmiştir. Çalışmanın yararlı olması dileği ile. Yahyakaptan, İzmit

4 iv

5 v İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PAZARLAMA VE TURİZM PAZARLAMASI 1.0. GİRİŞ DÜNYA VE TÜRKİYE TURİZM PAZARI PAZARLAMANIN KONUSU, TANIMI VE ANLAYIŞI Pazarlamanın Konusu Pazarlama Anlayışı ve Tanımı Tüketiciye Dönük Tutum Bütünleşmiş Pazarlama Müşteri Tatmini Sistematik Planlama İlişkisel Pazarlama TURİZM PAZARLAMASI VE SİSTEMİ TURİZM HİZMETİNİN PAZARLANMASI TURİZME YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER TURİZM İŞLETMELERİ VE ÇEVRE KOŞULLARI II. BÖLÜM TURİZM PAZARLAMASI YÖNETİM SÜRECİ 1.0. GİRİŞ FELSEFE Vizyon Misyon Değerler DURUM VE REKABET ANALİZİ HEDEFLER

6 vi III. BÖLÜM TURİSTLERİN DAVRANIŞLARI 1.0. GİRİŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ Açıklayıcı (Geleneksel-Klasik) Davranış Modelleri Marshall'ın Ekonomik Modeli Freudian Model Pavlovian Model Veblen'in Toplumsal-Ruhsal Modeli Tanımlayıcı Tüketici Davranış Modelleri Turist Davranışlarını Etkileyen Faktörler Turizm İhtiyacının Farkında Olunması ve Tanımlanması Bilgi Araştırması Alternatifleri Değerlendirme Satın Alma ve Tüketim İŞLETME YA DA MARKA SEÇİMİ IV. BÖLÜM HEDEF PAZAR TAYİNİ 1.0. GİRİŞ HEDEF PAZARI BELİRLEME FAALİYETLERİ Pazarı Dilimlemekte Kullanılabilecek Faktörler Pazarın Büyüklüğü ve Değeri Hedef Pazar Stratejileri KONUMLANDIRMA V. BÖLÜM BÜYÜME VE REKABET STRATEJİLERİ 1.0. GİRİŞ YOĞUN BÜYÜME STRATEJİSİ ÖTEKİ BÜYÜME STRATEJİLERİ REKABET Dağıtım Kanalındaki Rekabet Türleri REKABET STRATEJİLERİ Farklılaşma Stratejisi Maliyet Liderliği Odaklanma

7 1.5. REKABET STRATEJİLERİNE YAKLAŞIMLAR UYGULANIŞ BİÇİMİNE GÖRE REKABET STRATEJİLERİ VI. BÖLÜM TURİSTİK ÜRÜN vii 1.0. GİRİŞ TURİSTİK ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Elle Tutulamazlık Türdeş Olmama Eş Zamanlılık Dayanıksızlık Talep Tahmini Zorluğu Mülkiyetleri Devredilemez Turistik Ürün Yaşam Seyri TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKALARI YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME HİZMET SÜREÇLERİ VE KALİTESİ KONUMLANDIRMA VII. BÖLÜM TURİSTİK ÜRÜNLERİ FİYATLANDIRMA 1.0. GİRİŞ HİZMET FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR FİYATLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER TURİZM HİZMETLERİNİ FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR FİYATLAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ Gelir Temelli Amaçlar Kapasite Temelli Amaçlar Talep Temelli Amaçlar Geri Dönüş Oranı Amaçlı Fiyatlama FİYATLAMA STRATEJİLERİ Yeni Hizmetlerde Fiyatlama Stratejileri Yüksek Fiyat Stratejisi Düşük Fiyat Stratejisi Mevcut Hizmetlerde Fiyat Stratejileri Maliyete Dayalı Fiyatlama

8 viii Müşterinin Aldığı Hizmet Maliyetinin Unsurları Talebe Dayalı Fiyatlandırma Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Değer Temelli Fiyatlandırma Fiyat Stratejilerinin Genel Bir Değerlendirilmesi FİYATLAMA POLİTİKALARI İndirimli Fiyat Politikası Prestij Fiyat Politikası Psikolojik Fiyat Politikası Coğrafik Fiyatlandırma Politikası Tek Fiyat-Değişir Fiyat Politikası Fiyat Farklılaştırması Politikası Fiyat Politikalarının Genel Bir Değerlendirilmesi VIII. BÖLÜM TURİZM HİZMETLERİNDE DAĞITIM 1.0. GİRİŞ DOĞRUDAN DAĞITIM DOLAYLI DAĞITIM Seyahat Acenteleri Tur Operatörleri DAĞITIM KANALINDAKİ İLİŞKİLER TUR PAKETİ Tur Paketi Türleri Tur Paketi Hazırlama Tur Paketini Fiyatlandırma DAĞITIM KANALINDA BÜTÜNLEŞME IX. BÖLÜM TUTUNDURMA 1.0. GİRİŞ REKLAM Bilgilendirme İşlevi İkna Etme İşlevi Hatırlatma İşlevi Destekleme İşlevi Değer Katma İşlevi

9 Marka Yaratma İşlevi REKLAM SÜRECİ Reklam Amacı Reklam Bütçesi Reklam Mesajı Reklam Mesajı Stratejileri Ürün Hayat Eğrisine Göre Reklam Stratejileri Reklam Mesajının Taşıması Gereken Özellikleri REKLAM ARAÇLARI KARARLARI SATIŞI TEŞVİK Satışı Teşvik Yönteminin Aşamaları Satışı Teşvik Yöntemleri HALKLA İLİŞKİLER TUTUNDURMADA SON SÖZ ix

Ağızdan Ağıza Pazarlama

Ağızdan Ağıza Pazarlama Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Yusuf Karaca Yayın No : 2311 İşletme-Ekonomi Dizisi : 374 1. Bası - Mart 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-231 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ I Prof. Dr. Mehmet KARAFAKIOĞLU ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ TEORİ, UYGULAMA ve ÖRNEK OLAYLAR II ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ Yayın No : 3192 İşletme - Ekonomi Dizisi

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : 550 1. Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-818 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER

Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER Doç. Dr. Nilüfer SARI SEZER 1985 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan ve akademik yaşamına, 1989 yılında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Eğitimi

Detaylı

K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME

K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME Kavramsal Açıklamalar I Yrd.Doç.Dr. Mustafa YURTTADUR İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF İşletme (İngilizce) K OBİ YÖNETİMİ ve BÜYÜME İstanbul 2015 II Mustafa Yurttadur / KOBİ Yönetimi ve Büyüme Yayın

Detaylı

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN I ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN Dr. Ruhet Genç II ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Yay n No : 2250 flletme-ekonomi Dizisi

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Yayın No : 2863 İşletme-Ekonomi Dizisi : 567 1. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-887 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Editörler A. Güldem CERİT, D. Ali DEVECİ, Soner ESMER Yayın No : 2956 İşletme-Ekonomi : 603 1. Bası Eylül 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-981 - 0 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

TEMEL PAZARLAMA B LG S

TEMEL PAZARLAMA B LG S I TEMEL PZRLM B LG S Prof.Dr. hmet Hamdi SLMO LU P Z R L M B L E fi E N L E R P Z R L M F E L S E F E S PZRLM YÖNET M HEDEF PZR TY N TÜKET C DVRNIfiLRI BfiRILR BfiRISIZLIKLR PZRLR II Yay n No : 2147 flletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

SUNUMLARDA GÖRSEL DESTEK KULLANIMI: ETKİLİ POWERPOİNT TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SUNUMLARDA GÖRSEL DESTEK KULLANIMI: ETKİLİ POWERPOİNT TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Leyla BUDAK İlknur AYDOĞDU KARAASLAN SUNUMLARDA GÖRSEL DESTEK KULLANIMI: ETKİLİ POWERPOİNT TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ii Yayın No : 2358 İşletme-Ekonomi Dizisi : 437 1. Baskı - Aralık 2010 - İSTANBUL

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına (MEB

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı