HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU"

Transkript

1 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka, işaret ve yenilikler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Yayınevinin yazılı izni olmadan tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyen alıntılar hariç olmak üzere, kitapta yer alan içerik, notlar, tasarım, marka, logo, yenilik ve işaretler herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

2

3 Hazırlayan Mutlu DİNÇ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Gerekçe Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni Karşılaştırma Tablosu Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri Kavram Dizini Madde Değişim Göstergesi Ankara 2011

4 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hazırlayan: Mutlu DİNÇ Libra Mevzuat Dizisi: Sayfa, 11,5x22,5 cm. ISBN Birinci Baskı: Şubat Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312) / Sertifika No: 13268

5 Bu Kitaptan Faydalanırken Usul kurallarının dayandığı temel hukuk anlayışı, maddi gerçeğe en hızlı ve mümkün olduğunca en az giderle ulaşarak adil yargılamanın sağlanmasıdır. Ülkemizdeki en önemli yargılama sorunu; mahkemelerin iş yükünün fazlalığı ve bu sebepten yargılamanın çok uzun sürmesi, hatta kimi zaman iki sene süren bir inceleme sonunda, esasa yönelik karar verilmeden görevsizlik kararı verilebilmesidir. Geciken yargılamanın hızlandırılması için 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu otuz kez değişmiş, ancak bu temel sorunu çözmeye yeterli olamamıştır. Çözümsüzlüğün asıl nedeni; belirli maddeler ya da kurumlara yönelik değişikliklerin kısa vadede bazı sorunları çözmeye yardımcı olsa da, temel şikâyetleri çözmede kifayetsiz kalmasıdır yılında Türk Medeni Kanunu ile başlayan yenilenme süreci, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile devam etmiş ve bu paralelde tüm bu kanunlarla yakından bağlantılı Medeni Usul Hukukunda reform yapmak kaçınılmaz olmuştur. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda benimsenen temel ilke; yüksek yargıda sorunları çözmeye yönelik olarak oluşan kapsamlı içtihat birikimini, usul yargılamasında benimsenmiş olan esas felsefeyi değiştirmeden yeni kurum ve kurallarla kanun sistematiğine adapte etmektir. Yeni Kanunda öncelikli olarak; her maddeye bir başlık verilerek maddelerin daha basit ve açık olması sağlanmış, uygulaması olmayan eskimiş ya da başka kanunlarda düzenlenmiş maddeler Hukuk Muhakemeleri Kanunundan çıkarılmıştır. Bunun dışında 1086 sayılı Kanunun farklı kısımlarında yer alan ancak birbiri ile ilişkili veya yakın hükümleri düzenleyen maddeler tek madde olarak birleştirilmiştir. Çalışmamızın ilk sayfalarında yer alan Karşılaştırma Tablosu nda ilk dikkatinizi çekecek olan husus; mülga maddelerin pek çoğunun karşılığının olmadığı ve kimi mülga maddenin ise bent bent, cümle cümle bölünerek farklı maddelerin karşılığı olarak düzenlendiğidir. Bu anlamda Karşılaştırma Tablosu, bir bütün halinde tüm sistematiği gözlemleyerek, kapsamlı değişiklikleri hızlı bir şekilde ayırt etmenizi sağlayacaktır. Çalışmamız her ne kadar klasik yeni-eski metin karşılaştırması ve gerekçeden ibaret gibi gözükmekte ise de, bu şekilde hazırlanmış çalışmalardan ayırt edici yanı kapsamlı Bilgi Notları dır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu pek çok kanuna atıfta bulunmakta, eski kanununun farklı kısımlarında yer alan maddeleri birleştirmektedir. Bilgi notlarımızda, HMK içinde atıfta bulunulan diğer kanunların ilgili maddeleri, yeni kanunda yer almayan mülga maddelerin hangi gerekçe ile çıkarıldığı, madde birleştirmelerinin hangi saikle yapıldığı, eklenen/çıkarılan bentlerin hangi sorunu/aksaklığı çözmeye yönelik olarak düzenlendiği belirtilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, hukukun usulî uygulamasını bizlere gösterdiğinden, çalışmamızda her bir ayrıntının önemli olduğu bilinciyle hareket ettik. Bu sebeple Bilgi Notları nda, Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikler ile kanunun kabulünden sonra yapılan redaksiyon çalışmasına yönelik olan, ancak kanun sistematiği için önem teşkil eden notları da göreceksiniz. Bu sebeple metin içinde yapılan değişiklikleri gözlemleyebilmeniz için sadece gerekçeyi değil, bilgi notlarını da incelemenizi özellikle öneririz. Çalışmamızın Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat kısmı da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Burada yeni maddenin altında eski kanundaki maddenin tam karşılığı verilirken, aynı zamanda kurumun, eski halinde önemli olan ancak yürürlükteki kanunda yer almayan maddelerine de yer verilmiştir. Bu şekilde sistemdeki değişikliğin net olarak gözlemlenebilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızdaki bir diğer yenilik ise Madde Değişim Göstergesidir. Bu gösterge madde altında yer alan Gerekçe yi incelemeden, madde hakkında hızlı bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Gösterge dört aşamadan oluşmaktadır. Madde Aynen Korunmuş; Bu göstergedeki en alt derece, madde içinde Türkçeleştirme, metinsel arılaştırma, sadeleştirme ile maddenin esasını değiştirmeyecek kelime düzeltmelerini ifade etmektedir. Bu dereceyi Madde Aynen Korunmuş ifadesiyle tanımladık. Az Değişiklik; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu kısmen karşılayan, kimi zaman tek bir kelime bazen de yeni bir hüküm eklenmek sureti ile maddede yer alan bir kav-

6 6 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ramı açıklamaya yönelik, madde kapsamını genişleten, ancak madde esasını değiştirmeyen düzenlemeleri ise Az değişiklik ifadesi ile belirttik. Kapsamlı Değişiklik; ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki eski maddeyi kısmen karşılamakla birlikte esas yönünden temel farklılık yaratan, sistemi değiştiren, benzer içeriğe sahip olmasına rağmen hukuk tekniği açısından farklı müesseseleri karşılayan ya da eski kanunda yer alan ilgili maddedeki bir hükmü mülga eden veya yeni hak ihdas eden, süreleri arttıran/eksilten usulî uygulamayı değiştiren/düzenleyen değişiklikleri ifade etmektedir. Madde Yeni İhdas Edilmiş; ifadesi ise Kanunumuza yeni getirilen Ön inceleme, Belge, Topluluk Davası vb. tamamen yeni olan kurum ve kuralları ifade etmektedir. Bu noktada bir parantez açmakta fayda var. Daha önce kanunumuzda, yeni kanunumuzda kabul edilen şekli ile bulunmamakla birlikte farklı kurumlar içinde yer alan maddeler yeni ihdas edilen madde olarak değerlendirilmemiştir. Ör: Her ne kadar HMK 2. Maddesinde düzenlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi HUMK yer almasa da, bu madde eski Kanunda karşılığı bulunmamaktadır olarak değerlendirilmemiştir, zira eski kanunumuzda görevi değere göre düzenleyen maddeler bulunmaktadır. HMK da her maddeye yeni madde başlığı verildiğinden ve yeni Kanunla çok önemli yeni kurumlar ihdas edildiğinden, çalışmamızın sonunda yer alan Dizin bölümünün, size yeni kavramları bir bakışta görüp hızla ilgili sayfaya yönlenmek açısından pratiklik sağlayacağına inanıyoruz. Hukukun taraflara adalet sağlayabilmesi için uygulayıcılarının ve akademisyenlerin kanunlara eksiksiz bir şekilde vakıf olması gerekmektedir. Ancak kanunların uygulanmasında temel olan Usul kurallarına hâkim olmamak geri dönüşü olmayan hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu sebeple Usul hükümlerinin hukuk eğitiminin ilk basamağı olduğunu düşünüyoruz. Bu temelin sağlam atılması ve okuyucuların yeni kanuna çabuk adapte olabilmeleri için çalışmamızı mümkün olduğunca detaylandırmaya gayret ettik. Bu çalışmanın yer aldığı Libra Hukuk Dizisinin daha sonra yayınlanacak kitaplarının çok daha iyi olması için sizlerin de yorum ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Kitabın hazırlık aşamasında, çalışmamızı yakından inceleyerek değerli fikirlerini bizimle paylaşan Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. İbrahim Özbay a en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Büyük bir editoryal ekiple ince ince titizlikle işleyerek hazırladığımız bu çalışmanın tüm hukukçulara faydalı olmasını dileriz. Av. Mutlu DİNÇ Seçkin Yayıncılık Hukuk Yayınları Editörü

7 Kitabın Sistematiği

8

9 İçindekiler Bu Kitaptan Faydalanırken... 5 Yeni - Eski Karşılaştırma Tablosu Eski - Yeni Karşılaştırma Tablosu GENEL GEREKÇE...33 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi BİRİNCİ AYIRIM Görev MADDE 1. Görevin belirlenmesi ve niteliği...41 MADDE 2. Asliye hukuk mahkemelerinin görevi...42 MADDE 3. Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev..43 MADDE 4. Sulh hukuk mahkemelerinin görevi...42 İKİNCİ AYIRIM Yetki MADDE 5. Genel kural...46 MADDE 6. Genel yetkili mahkeme...46 MADDE 7. Davalının birden fazla olması hâlinde yetki...47 MADDE 8. Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki...47 MADDE 9. Türkiye de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki...48 MADDE 10. Sözleşmeden doğan davalarda yetki...48 MADDE 11. Mirastan doğan davalarda yetki...49 MADDE 12. Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki...50 MADDE 13. Karşı davada yetki...51 MADDE 14. Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki...51 MADDE 15. Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki...52 MADDE 16. Haksız fiilden doğan davalarda yetki...52 MADDE 17. Yetki sözleşmesi...53 MADDE 18. Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları...54 MADDE 19. Yetki itirazının ileri sürülmesi...54 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi MADDE 20. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler...56 MADDE 21. Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler...57 MADDE 22. İnceleme yeri...57 MADDE 23. İnceleme usulü ve sonucu...58 İKİNCİ BÖLÜM Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler MADDE 24. Tasarruf ilkesi...59 MADDE 25. Taraflarca getirilme ilkesi...59 MADDE 26. Taleple bağlılık ilkesi...60 MADDE 27. Hukukî dinlenilme hakkı...60 MADDE 28. Aleniyet ilkesi...62 MADDE 29. Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü...63 MADDE 30. Usul ekonomisi ilkesi...64 MADDE 31. Hâkimin davayı aydınlatma ödevi...64 MADDE 32. Yargılamanın sevk ve idaresi...65 MADDE 33. Hukukun uygulanması...65

10 10 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukukî Sorumluluğu BİRİNCİ AYIRIM Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi MADDE 34. Yasaklılık sebepleri...67 MADDE 35. Çekinme kararının sonuçları...68 MADDE 36. Ret sebepleri...68 MADDE 37. Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli...69 MADDE 38. Ret usulü...69 MADDE 39. Çekilme kararının incelenmesi...70 MADDE 40. Ret talebini incelemeye yetkili merci...71 MADDE 41. Ret talebinin geri çevrilmesi...72 MADDE 42. Ret talebinin incelenmesi...72 MADDE 43. Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf...73 MADDE 44. Ret talebine ilişkin kararların temyizi...74 MADDE 45. Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi...75 İKİNCİ AYIRIM Hâkimin Hukukî Sorumluluğu MADDE 46. Devletin sorumluluğu ve rücu...76 MADDE 47. Davaların açılacağı mahkeme...77 MADDE 48. Dava dilekçesi ve davanın ihbarı...78 MADDE 49. Davanın reddi hâlinde verilecek ceza...79 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler BİRİNCİ AYIRIM Tarafların Ehliyetleri MADDE 50. Taraf ehliyeti...80 MADDE 51. Dava ehliyeti...80 MADDE 52. Davada kanunî temsil...81 MADDE 53. Dava takip yetkisi...81 MADDE 54. Temsil veya izin belgelerinin verilmesi...82 MADDE 55. Dava sırasında taraflardan birinin ölümü...82 MADDE 56. Kanunî temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi...83 İKİNCİ AYIRIM Dava Arkadaşlığı MADDE 57. İhtiyarî dava arkadaşlığı...84 MADDE 58. İhtiyarî dava arkadaşlarının davadaki durumu...84 MADDE 59. Mecburî dava arkadaşlığı...85 MADDE 60. Mecburî dava arkadaşlarının davadaki durumu...85 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale MADDE 61. İhbar ve şartları...87 MADDE 62. İhbarın şekli...87 MADDE 63. İhbarda bulunulan kişinin durumu...88 MADDE 64. İhbarın etkisi...88 MADDE 65. Aslî müdahale...89 MADDE 66. Fer î müdahale...90 MADDE 67. Fer î müdahale talebi ve incelenmesi...91 MADDE 68. Fer î müdahilin durumu...91 MADDE 69. Fer î müdahalenin etkisi...92 MADDE 70. Cumhuriyet savcısının davada yer alması...93 DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaya Vekâlet MADDE 71. Genel olarak...95 MADDE 72. Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler...95

11 İçindekiler 11 MADDE 73. Davaya vekâletin kanunî kapsamı...95 MADDE 74. Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller...96 MADDE 75. Birden fazla vekil görevlendirilmesi...97 MADDE 76. Vekâletnamenin ibrazı...97 MADDE 77. Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması...98 MADDE 78. Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı...99 MADDE 79. Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı...99 MADDE 80. Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması MADDE 81. Vekilin azli ve istifasının şekli MADDE 82. Vekilin istifası MADDE 83. Vekilin azli BEŞİNCİ BÖLÜM Teminat MADDE 84. Teminat gösterilecek hâller MADDE 85. Teminat gerektirmeyen hâller MADDE 86. Teminat kararı MADDE 87. Teminatın tutarı ve şekli MADDE 88. Teminat gösterilmemesinin sonuçları MADDE 89. Teminatın iadesi ALTINCI BÖLÜM Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil BİRİNCİ AYIRIM Süreler MADDE 90. Sürelerin belirlenmesi MADDE 91. Sürelerin başlaması MADDE 92. Sürelerin bitimi MADDE 93. Tatil günlerinin etkisi MADDE 94. Kesin süre İKİNCİ AYIRIM Eski Hâle Getirme MADDE 95. Talep MADDE 96. Süre MADDE 97. Talebin şekli ve kapsamı MADDE 98. Talep ve inceleme mercii MADDE 99. Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi MADDE 100. İnceleme ve karar MADDE 101. Giderler ÜÇÜNCÜ AYIRIM Adli Tatil MADDE 102. Adli tatil süresi MADDE 103. Adli tatilde görülecek dava ve işler MADDE 104. Adli tatilin sürelere etkisi İKİNCİ KISIM Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ BÖLÜM Dava Çeşitleri MADDE 105. Eda davası MADDE 106. Tespit davası MADDE 107. Belirsiz alacak ve tespit davası MADDE 108. İnşaî dava MADDE 109. Kısmî dava MADDE 110. Davaların yığılması MADDE 111. Terditli dava...122

12 12 Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 112. Seçimlik dava MADDE 113. Topluluk davası İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartları ve İlk İtirazlar BİRİNCİ AYIRIM Dava Şartları MADDE 114. Dava şartları MADDE 115. Dava şartlarının incelenmesi İKİNCİ AYIRIM İlk İtirazlar MADDE 116. Konusu MADDE 117. İleri sürülmesi ve incelenmesi ÜÇÜNCÜ KISIM Yazılı Yargılama Usulü BİRİNCİ BÖLÜM Davanın Açılması MADDE 118. Davanın açılma zamanı MADDE 119. Dava dilekçesinin içeriği MADDE 120. Harç ve avans ödenmesi MADDE 121. Belgelerin birlikte verilmesi MADDE 122. Dava dilekçesinin tebliği MADDE 123. Davanın geri alınması MADDE 124. Tarafta iradî değişiklik MADDE 125. Dava konusunun devri İKİNCİ BÖLÜM Cevap Dilekçesi MADDE 126. Cevap dilekçesinin verilmesi MADDE 127. Cevap dilekçesi verme süresi MADDE 128. Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu MADDE 129. Cevap dilekçesinin içeriği MADDE 130. Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması MADDE 131. Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu MADDE 132. Karşı dava açılabilmesinin şartları MADDE 133. Karşı davanın açılması ve süresi MADDE 134. Asıl davanın sona ermesi MADDE 135. Uygulanacak hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi MADDE 136. Tarafların ikinci dilekçeleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ön İnceleme MADDE 137. Ön incelemenin kapsamı MADDE 138. Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar MADDE 139. Ön inceleme duruşmasına davet MADDE 140. Ön inceleme duruşması MADDE 141. İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi MADDE 142. Süreler hakkında karar...146

13 İçindekiler 13 BEŞİNCİ BÖLÜM Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Tahkikat MADDE 143. Tahkikatın konusu MADDE 144. Tarafların dinlenilmesi MADDE 145. Sonradan delil gösterilmesi MADDE 146. Mevcut delillerle davanın aydınlanması İKİNCİ AYIRIM Duruşma MADDE 147. Tarafların duruşmaya daveti MADDE 148. Mahkemenin çalışma zamanı MADDE 149. Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası MADDE 150. Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması MADDE 151. Duruşma düzeni MADDE 152. Soru yöneltme MADDE 153. Kayıt ve yayın yasağı MADDE 154. Tutanak MADDE 155. Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu MADDE 156. Tutanağın ispat gücü MADDE 157. Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu MADDE 158. Tutanak örneği verilmesi MADDE 159. Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi MADDE 160. Dizi listesi MADDE 161. Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi MADDE 162. Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ön Sorun ve Bekletici Sorun MADDE 163. Ön sorunun ileri sürülmesi MADDE 164. Ön sorunun incelenmesi MADDE 165. Bekletici sorun DÖRDÜNCÜ AYIRIM Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması MADDE 166. Davaların birleştirilmesi MADDE 167. Davaların ayrılması MADDE 168. Kanun yolları BEŞİNCİ AYIRIM İsticvap MADDE 169. Konusu MADDE 170. İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi MADDE 171. İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi MADDE 172. Bizzat isticvap olunma MADDE 173. İsticvabın yapılması MADDE 174. Tutanak düzenlenmesi MADDE 175. Kıyasen uygulanacak hükümler ALTINCI AYIRIM Islah ve Maddî Hataların Düzeltilmesi MADDE 176. Kapsamı ve sayısı MADDE 177. Islahın zamanı ve şekli MADDE 178. Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi MADDE 179. Islahın etkisi MADDE 180. Davanın tamamen ıslahı MADDE 181. Kısmen ıslah MADDE 182. Kötüniyetli ıslah MADDE 183. Maddî hataların düzeltilmesi...172

14 14 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ALTINCI BÖLÜM Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama MADDE 184. Tahkikatın sona ermesi MADDE 185. Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi MADDE 186. Sözlü yargılama DÖRDÜNCÜ KISIM İspat ve Deliller BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 187. İspatın konusu MADDE 188. İkrar MADDE 189. İspat hakkı MADDE 190. İspat yükü MADDE 191. Karşı ispat MADDE 192. Kanunda düzenlenmemiş deliller MADDE 193. Delil sözleşmesi MADDE 194. Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi MADDE 195. Başka yerden getirtilecek deliller MADDE 196. Delilden vazgeçme MADDE 197. Delillerin incelenmesi ve istinabe MADDE 198. Delillerin değerlendirilmesi İKİNCİ BÖLÜM Belge ve Senet MADDE 199. Belge MADDE 200. Senetle ispat zorunluluğu MADDE 201. Senede karşı tanıkla ispat yasağı MADDE 202. Delil başlangıcı MADDE 203. Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları MADDE 204. İlâmların ve resmî senetlerin ispat gücü MADDE 205. Adî senetlerin ispat gücü MADDE 206. İmza atamayanların durumu MADDE 207. Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti MADDE 208. Yazı veya imza inkârı MADDE 209. Yazı veya imza inkârının sonucu MADDE 210. Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı MADDE 211. Sahtelik incelemesi MADDE 212. Sahte senedin iptali MADDE 213. Haksız yere sahtelik iddiası MADDE 214. Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi MADDE 215. Belgelerin halefler aleyhine kullanılması MADDE 216. Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi MADDE 217. Belge aslının ibrazı usulü MADDE 218. Belgenin yerinde incelenmesi MADDE 219. Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu MADDE 220. Tarafın belgeyi ibraz etmemesi MADDE 221. Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi MADDE 222. Ticarî defterlerin ibrazı ve delil olması MADDE 223. Yabancı dilde yazılmış belgeler MADDE 224. Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanması zorunluluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Yemin MADDE 225. Yeminin konusu MADDE 226. Yemine konu olamayacak vakıalar MADDE 227. Yemin teklifi MADDE 228. Yemine davet MADDE 229. Yemin etmemenin sonuçları MADDE 230. Yeminin iade olunamayacağı hâller...205

15 İçindekiler 15 MADDE 231. Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı MADDE 232. Yemini yerine getirecek kimseler MADDE 233. Yeminin şekli MADDE 234. Sağır ve dilsizlerin yemini MADDE 235. Hasta veya özürlülerin mahkeme dışında yemini MADDE 236. Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında olması MADDE 237. Yemin konusunun açıklattırılması MADDE 238. Yemin tutanağının düzenlenmesi MADDE 239. Yalan yere yemin iddiası DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tanık MADDE 240. Tanık gösterme şekli MADDE 241. Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi MADDE 242. Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller MADDE 243. Tanığın davet edilmesi MADDE 244. Davetiyenin içeriği MADDE 245. Çağrıya uyma zorunluluğu MADDE 246. Tanığa soru kağıdı gönderilmesi MADDE 247. Tanıklıktan çekinme hakkı MADDE 248. Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme MADDE 249. Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme MADDE 250. Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme MADDE 251. Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları MADDE 252. Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi MADDE 253. Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu MADDE 254. Tanığın kimliğinin tespiti MADDE 255. Tanıklara itiraz MADDE 256. Tanığa görevinin önemini anlatma MADDE 257. Yeminsiz dinlenecekler MADDE 258. Yeminin zamanı ve şekli MADDE 259. Tanıkların mahkemede dinlenilmesi MADDE 260. Tanığın bilgilendirilmesi MADDE 261. Tanığın dinlenilme şekli MADDE 262. Yasak davranışlar MADDE 263. Tercüman ve bilirkişi kullanılması MADDE 264. Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları MADDE 265. Tanığa ödenecek ücret ve giderler BEŞİNCİ BÖLÜM Bilirkişi İncelemesi MADDE 266. Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller MADDE 267. Bilirkişi sayısının belirlenmesi MADDE 268. Bilirkişilerin görevlendirilmesi MADDE 269. Bilirkişilik görevinin kapsamı MADDE 270. Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar MADDE 271. Bilirkişiye yemin verdirilmesi MADDE 272. Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi MADDE 273. Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi MADDE 274. Bilirkişinin görev süresi MADDE 275. Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü MADDE 276. Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü MADDE 277. Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü MADDE 278. Bilirkişinin yetkileri MADDE 279. Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor MADDE 280. Bilirkişi raporunun verilmesi MADDE 281. Bilirkişi raporuna itiraz MADDE 282. Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi MADDE 283. Bilirkişi gider ve ücreti MADDE 284. Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu MADDE 285. Bilirkişinin hukukî sorumluluğu...240

16 16 Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 286. Davaların açılacağı mahkeme MADDE 287. Rücu davasında zamanaşımı ALTINCI BÖLÜM Keşif MADDE 288. Keşif kararı MADDE 289. Keşfe yetkili mahkeme MADDE 290. Keşfin yapılması MADDE 291. Keşfe katlanma zorunluluğu MADDE 292. Soybağı tespiti için inceleme YEDİNCİ BÖLÜM Uzman Görüşü MADDE 293. Uzman görüşü BEŞİNCİ KISIM Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Hüküm MADDE 294. Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi MADDE 295. Hükmün müzakeresi MADDE 296. Hükmün oylanması ve yeter sayı MADDE 297. Hükmün kapsamı MADDE 298. Hükmün yazılması MADDE 299. Hükmün imza edilememesi MADDE 300. Hükmün korunması MADDE 301. Hüküm nüshası MADDE 302. İlâmın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar MADDE 303. Kesin hüküm İKİNCİ BÖLÜM Hükmün Tashihi ve Tavzihi MADDE 304. Hükmün tashihi MADDE 305. Hükmün tavzihi MADDE 306. Tavzih talebi ve usulü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Davaya Son Veren Taraf İşlemleri MADDE 307. Davadan feragat MADDE 308. Davayı kabul MADDE 309. Feragat ve kabulün şekli MADDE 310. Feragat ve kabulün zamanı MADDE 311. Feragat ve kabulün sonuçları MADDE 312. Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri MADDE 313. Sulh MADDE 314. Sulhun zamanı MADDE 315. Sulhun etkisi ALTINCI KISIM Basit Yargılama Usulü MADDE 316. Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler MADDE 317. Dilekçelerin verilmesi MADDE 318. Delillerin ikamesi MADDE 319. İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı MADDE 320. Ön inceleme ve tahkikat MADDE 321. Hüküm MADDE 322. Uygulanacak hükümler...267

17 İçindekiler 17 YEDİNCİ KISIM Yargılama Giderleri ve Adli Yardım BİRİNCİ BÖLÜM Yargılama Giderleri MADDE 323. Yargılama giderlerinin kapsamı MADDE 324. Delil ikamesi için avans MADDE 325. Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler MADDE 326. Yargılama giderlerinden sorumluluk MADDE 327. Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden sorumluluk MADDE 328. Fer î müdahale gideri MADDE 329. Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları MADDE 330. Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi MADDE 331. Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri MADDE 332. Yargılama giderlerine hükmedilmesi MADDE 333. Avansın iadesi İKİNCİ BÖLÜM Adli Yardım MADDE 334. Adli yardımdan yararlanacak kişiler MADDE 335. Adli yardımın kapsamı MADDE 336. Adli yardım talebi MADDE 337. Adli yardım talebinin incelenmesi MADDE 338. Adli yardım kararının kaldırılması MADDE 339. Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili MADDE 340. Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi SEKİZİNCİ KISIM Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İstinaf MADDE 341. İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar MADDE 342. İstinaf dilekçesi MADDE 343. İstinaf dilekçesinin verilmesi MADDE 344. Harç ve giderlerin yatırılması MADDE 345. Başvuru süresi MADDE 346. İstinaf dilekçesinin reddi MADDE 347. İstinaf dilekçesine cevap MADDE 348. Katılma yolu ile başvurma MADDE 349. Başvurma hakkından feragat MADDE 350. Başvurunun icraya etkisi MADDE 351. Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma MADDE 352. Ön inceleme MADDE 353. Duruşma yapılmadan verilecek kararlar MADDE 354. İnceleme MADDE 355. İncelemenin kapsamı MADDE 356. Duruşma yapılmasına karar verilmesi MADDE 357. Yapılamayacak işlemler MADDE 358. Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi MADDE 359. Karar MADDE 360. Uygulanacak diğer hükümler İKİNCİ BÖLÜM Temyiz MADDE 361. Temyiz edilebilen kararlar MADDE 362. Temyiz edilemeyen kararlar MADDE 363. Kanun yararına temyiz MADDE 364. Temyiz dilekçesi...300

18 18 Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 365. Temyiz dilekçesinin verilmesi MADDE 366. Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler MADDE 367. Temyizin icraya etkisi MADDE 368. Kötüniyetle temyiz MADDE 369. Temyiz incelemesi ve duruşma MADDE 370. Onama kararları MADDE 371. Bozma sebepleri MADDE 372. Yargıtay kararlarının tebliği MADDE 373. Bozmaya uyma veya direnme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargılamanın İadesi MADDE 374. Konu MADDE 375. Yargılamanın iadesi sebepleri MADDE 376. Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi MADDE 377. Süre MADDE 378. İnceleyecek mahkeme ve teminat MADDE 379. Talebin ön incelemesi MADDE 380. Yeniden yargılama veya hükmün iptali MADDE 381. İcranın durdurulması DOKUZUNCU KISIM Çekişmesiz Yargı MADDE 382. Çekişmesiz yargı işleri MADDE 383. Görevli mahkeme MADDE 384. Çekişmesiz yargı işlerinde yetki MADDE 385. Yargılama usulü MADDE 386. Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi usulü MADDE 387. Kararlara karşı başvuru yolları MADDE 388. Kararların niteliği ONUNCU KISIM Geçici Hukukî Korumalar BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyatî Tedbir MADDE 389. İhtiyatî tedbirin şartları MADDE 390. İhtiyatî tedbir talebi MADDE 391. İhtiyatî tedbir kararı MADDE 392. İhtiyatî tedbirde teminat gösterilmesi MADDE 393. İhtiyatî tedbir kararının uygulanması MADDE 394. İhtiyatî tedbir kararına karşı itiraz MADDE 395. Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması MADDE 396. Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması MADDE 397. İhtiyatî tedbiri tamamlayan işlemler MADDE 398. Tedbire muhalefetin cezası MADDE 399. Tazminat İKİNCİ BÖLÜM Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukukî Korumalar MADDE 400. Delil tespitinin istenebileceği hâller MADDE 401. Görev ve yetki MADDE 402. Delil tespiti talebi ve karar MADDE 403. Acele hâllerde tespit MADDE 404. Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler MADDE 405. Tutanak ve diğer belgeler MADDE 406. Diğer geçici hukukî korumalar...336

19 İçindekiler 19 ONBİRİNCİ KISIM Tahkim MADDE 407. Uygulanma alanı MADDE 408. Tahkime elverişlilik MADDE 409. İtiraz hakkından feragat MADDE 410. Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme MADDE 411. Mahkemenin yardımı MADDE 412. Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli MADDE 413. Tahkim itirazı MADDE 414. İhtiyatî tedbir ve delil tespiti MADDE 415. Hakem sayısı MADDE 416. Hakemlerin seçimi MADDE 417. Ret sebepleri MADDE 418. Hakemin reddi usulü MADDE 419. Hakemlerin sorumluluğu MADDE 420. Görevin yerine getirilememesi MADDE 421. Yeni hakem seçilmesi MADDE 422. Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi MADDE 423. Tarafların eşitliği ve hukukî dinlenilme hakkı MADDE 424. Yargılama usulünün belirlenmesi MADDE 425. Tahkim yeri MADDE 426. Dava tarihi MADDE 427. Tahkim süresi MADDE 428. Dava ve cevap dilekçesi MADDE 429. Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme MADDE 430. Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması MADDE 431. Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi MADDE 432. Delillerin toplanması MADDE 433. Hakem kurulunun karar vermesi MADDE 434. Sulh MADDE 435. Tahkim yargılamasının sona ermesi MADDE 436. Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması MADDE 437. Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması MADDE 438. Tebligat MADDE 439. İptal davası MADDE 440. Hakem ücreti MADDE 441. Yargılama giderleri MADDE 442. Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi MADDE 443. Yargılamanın iadesi MADDE 444. Uygulanmayacak hükümler ONİKİNCİ KISIM Son Hükümler MADDE 445. Elektronik işlemler MADDE 446. Disiplin para cezası MADDE 447. Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler MADDE 448. Zaman bakımından uygulanma MADDE 449. Yönetmelik MADDE 450. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 451. Yürürlük MADDE 452. Yürütme Kavramlar Dizini

20 Kavramlar Dizini Adli Tatil 114 Görülecek Dava ve İşler 114 Sürelere Etkisi 116 Süresi 114 Adli Yardım 277 Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 280 Kapsamı 278 Kararının Kaldırılması 280 Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 281 Talebi 278 Talebinin İncelenmesi 279 Yararlanacak Kişiler 277 Aleniyet İlkesi 62 B Gizli Yargılama İşlemleri 62 Tarafların Gizlilik Talebi 62 Basit Yargılama Usulü 263 Delillerin İkamesi 264 Dilekçelerin Verilmesi 264 Hüküm 267 İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya DeĞiştirilmesi Yasağı 265 Ön İnceleme ve Tahkikat 265 Tâbi Dava ve İşler 263 Bekletici Sorun 161 Belge 182 Aslının İbrazı Usulü 196 Kişi veya Kurumun Elinde Bulunup Mahkemeye Teslim Edilmesi Gereken Belgenin Aslı 196 Mahkemece Onaylanmış Belge Örneği 196 Belgenin Yerinde İncelenmesi 197 Mahkemeye Getirilmesi Zor Veya Sakıncalı Olan Belgeler 197 Halefler Aleyhine Kullanılması 195 Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi 195 Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 194 Sahtelik İncelemesi 192 Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi 199 Kesin Süre 199 Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu 198 Elektronik Belgeler 198 Ticari Defterler 198 Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi 200 Yabancı Dilde Yazılmış 201 Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu 202 Bilirkişi 225 Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 236 Başvurulmasını Gerektiren Hâller 225 Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hâl 225 Bilirkişilere Karşı Davaların Açılacağı Mahkeme 243 Ceza Hukuku Bakımından Durumu 240 Gider ve Ücreti 239 Görev Alanının Belirlenmesi 231 Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 233 Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 227 Görevinin Kapsamı 227 Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 229 Görevlendirilmesi 226 Görev Süresi 232 Haber Verme Yükümlülüğü 233 Hukukî Sorumluluğu 240 Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 239 Raporuna İtiraz 238 Raporunun Verilmesi 237 Resmi 227 Rücu Davasında Zamanaşımı 244 Sayısının Belirlenmesi 226 Sır Saklama Yükümlülüğü 234 Yemin Verdirilmesi 228 Yetkileri 235

21 370 Kavram Dizini C Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 141 Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 93 Çekişmesiz Yargı 315 D Görevli Mahkeme 318 İşleri 315 İşlerinde Yetki 318 Kararlara Karşı Başvuru Yolları 320 Kararların Niteliği 320 Mühürleme, Deftere Geçirme ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü 319 Şartları 321 Yargılama Usulü 319 Dava Arkadaşlığı 84 İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 84 Davadaki Durumu 84 Mecburî Dava Arkadaşlığı 85 Davadaki Durumu 85 Dava Çeşitleri 117 Belirsiz Alacak ve Tespit Davası 118 Davaların Yığılması 121 Eda Davası 117 İnşaî Dava 120 Kısmî Dava 120 Seçimlik Dava 122 Terditli Dava 122 Tespit Davası 117 Topluluk Davası 123 Davada Kanunî Temsil 81 Dava Ehliyeti 80 Davaların Ayrılması 163 Kanun Yolları 163 Davaların Birleştirilmesi 162 Kanun Yolları 163 Davanın İhbarı 87 Etkisi 88 İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 88 Şartları 87 Şekli 87 Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 82 Davayı Takip İçin Kayyım Atanması 82 Dava Şartları 125 İncelenmesi 127 Dava Takip Yetkisi 81 Davaya Müdahale 87 Aslî 89 Fer î 90 Müdahalenin Etkisi 92 Tarafla Rücu 92 Müdahale Talebi ve İncelenmesi 91 Müdahilin Durumu 91 Davaya Vekâlet 95 Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 97 Kanunî Kapsamı 95 Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 96 Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar 96 Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması 100 Vekâletnamenin İbrazı 97 Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması 98 Vekilin Azli 101 ŞeKli 100 Vekilin İstifası 101 Şekli 100 Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı 99 Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 99 Delil 175 Başka Yerden Getirtilecek 179 Değerlendirilmesi 181 İncelenmesi ve İstinabe 180 Kanunda Düzenlenmemiş 177 Somutlaştırma Yükü ve Gösterilmesi 179 Sözleşmesi 178 Vazgeçme 180 Delil Başlangıcı 184 Delil Tespiti 333 Acele Hâllerde 334

22 Kavram Dizini 371 Diğer Geçici Hukukî Korumalar 336 Görev ve Yetki 333 İstenebileceği Hâller 333 Kararında Uygulanacak Hükümler 335 Talebi ve Karar 334 Tutanak ve Diğer Belgeler 335 Devletin Sorumluluğu ve Rücu 76 Disiplin Para Cezası 365 Duruşma 149 Dizi Listesi 158 Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması 159 Dosyanın Taraflar ve İlgililerce İncelenmesi 158 Gizli Olarak Saklanmasına Karar Verilen Belge 158 Dosyaya Belge Konulması ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi 157 Düzeni 152 Kayıt ve Yayın Yasağı 154 Mahkemenin Çalışma Zamanı 149 Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası 150 Soru Yöneltme 153 Tarafların Duruşmaya Daveti 149 Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması 150 Dosyanın İşlemden Kaldırılması 150 Yenileme Dilekçesi 151 Tutanak 154 Gizlilik Kararı Kapsamında Kalan Belgeler 157 İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu 155 İspat Gücü 156 Örneği Verilmesi 157 Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu 156 Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 63 E Elektronik İşlemler 363 Eski Hâle Getirme 110 Giderler 113 F Islahla Geçersiz Kılınamayan İşlemler 113 İnceleme ve Karar 113 Süre 110 Talep 110 İnceleme Mercii 112 Şekli ve Kapsamı 111 Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi 112 Feragat 258 G Sonuçları 259 Şekli 259 Yargılama Giderleri 260 Zamanı 259 Görev 41 Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davaları 43 Sulh Hukuk Mahkemeleri 44 Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 56 H Davanın Açılmamış Sayılması 56 İnceleme 57 Usulü ve Sonucu 58 Yeri 57 Kanun Yoluna Başvurulması 56 Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı 67 Çekinme Kararının Sonuçları 68 Sebepleri 67 Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 64 Delil Gösterilmesi 64 Hâkimin Hukukî Sorumluluğu 76 Dava Dilekçesi ve Davanın İhbarı 78 Davaların Açılacağı Mahkeme 77 Devletin Sorumlu Hâkime Karşı Açacağı Rücu Davası 77 Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza 79

23 372 Kavram Dizini Devlet Aleyhine Tazminat Davası 76 Hâkimin Reddi 67 Çekilme Kararının İncelenmesi 70 Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 69 Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 73 Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 74 Bölge Adliye Mahkemesi Hâkiminin Reddine İlişkin Talebin Reddi 74 Esas Hüküm Bakımından Temyiz Yolu Açık Bulunan Dava ve İşler 74 Esas Hüküm Bakımından Temyiz Yolu Kapalı Bulunan Dava ve İşler 74 Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 71 Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 72 Ret Talebinin İncelenmesi 72 Ret Talebinin Kötüniyetle Yapılması 72 Sebepleri 68 Usulü 69 Hukukî Dinlenilme Hakkı 60 Hukukun Uygulanması 65 Hüküm 249 I Hükmün Tashihi 256 HükMün Tavzihi 256 Talebi ve Usulü 257 İlâmın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar 253 İmza Edilememesi 252 Kapsamı 251 Kesin Hüküm 254 Korunması 253 Müzakeresi 250 Nüshası 253 Oylanması ve Yeter Sayı 250 Verilmesi ve Tefhimi 249 Yazılması 252 Islah 168 Davanın Tamamen Islahı 170 Etkisi 169 Kapsamı ve Sayısı 168 Kısmen 171 Kötüniyetli 171 Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi 169 Zamanı ve Şekli 168 İcranın Durdurulması 313 İhtiyatî Tedbir 321 DUrum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 329 Kararı 323 Kararının Uygulanması 326 Karşı İtiraz 327 Muhalefetin Cezası 331 Talebi 322 Tamamlayan İşlemler 330 Tazminat 331 Teminat Gösterilmesi 325 Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 328 İkrar 175 İlk İtirazlar 128 İleri Sürülmesi ve İncelenmesi 128 İspat 175 Dava Şartları 128 Ön Sorunlar 128 Hakkı 176 Kanunî Karine 176 Konusu 175 Yükü 176 İsticvap 164 Bizzat İsticvap Olunma 165 Olunacak Kişilerin Belirlenmesi 164 Olunacak Tarafın Davet Edilmesi 165 Tutanak Düzenlenmesi 166 Yapılması 166 İstinaf 283 Başvurma Hakkından Feragat 288 Başvurunun İcraya Etkisi 289 Başvuru Süresi 286 Dilekçesi 284 Dilekçesine Cevap 287 Dilekçesinin Reddi 287 Dilekçesinin Verilmesi 285 Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi 295

24 Kavram Dizini 373 K Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 291 Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi 293 Harç ve Giderlerin Yatırılması 286 İnceleme 292 İncelemenin Kapsamı 293 Karar 296 Katılma Yolu ile Başvurma 288 Kötüniyetle Başvurma 290 Ön İnceleme 290 Yapılamayacak İşlemler 294 Kabul 258 Sonuçları 259 Şekli 259 Yargılama Giderleri 260 Zamanı 259 Kanunî Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi 83 Karşı İspat 177 Keşif 245 M Kararı 245 Katlanma Zorunluluğu 246 Soybağı Tespiti İçin İnceleme 247 Yapılması 246 Yetkili Mahkeme 245 Maddî Hataların Düzeltilmesi 172 Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti 80 O Ön İnceleme 142 Dava Şartları ve İlk İtirazLar Hakkında Karar 142 Duruşması 143 Duruşmasına Davet 143 İddia ve Savunmasını Genişletebileceği Değiştirebileceği İhtarı 143 İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 145 Kapsamı 142 Süreler Hakkında Karar 146 Ön Sorun 160 S İleri Sürülmesi 160 İncelenmesi 160 Senet 182 Adî Senetlerin İspat Gücü 186 Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti 188 Güvenli Elektronik İmza 186 Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı 191 Haksız Yere Sahtelik İddiası 193 İlâmların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü 186 Kesin Delil 186 İmza Atamayanların Durumu 187 Noterlerin Tasdik Ettikleri 186 Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 194 Sahtelik İncelemesi 192 Sahte Senedin İptali 193 Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı 183 Senetle İspat Zorunluluğu 183 Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 185 Yazı veya İmza İnkârı 189 Sulh 260 Resmî Senetteki 189 Sahtelik İddiası 189 Senede Dayanılarak Verilmiş Olan İhtiyatî Tedbir 190 Sonucu 190 Etkisi 261 Şarta Bağlı 260 Zamanı 261 SürelEr 107 Başlaması 107 Tebliğ Tarihi 107 Tefhim Tarihi 107 Belirlenmesi 107 Hâkim, Kendisinin Tespit Ettiği Süreler 107 Bitimi 108 Kesin Süre 109

25 374 Kavram Dizini T Resmî Tatil Günleri 108 Tatil Günlerinin Etkisi 108 Tahkikat 147 Konusu 147 Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması 148 Sonradan Delil Gösterilmesi 148 Tarafların Dinlenilmesi 147 Tahkikatın Sona Ermesi 173 Sözlü Yargılama 174 Toplu Mahkemelerde 173 Tahkim 339 Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi 360 Dava Tarihi 349 Dava ve Cevap Dilekçesi 350 Delillerin Toplanması 353 Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme 351 Elverişlilik 339 Görevin Yerine Getirilememesi 346 Görevli ve Yetkili Mahkeme 340 Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 347 Hakemin Reddi Usulü 345 Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması 355 Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 356 Hakem Kurulunun Karar Vermesi 353 Hakemlerin Seçimi 344 Hakemlerin Sorumluluğu 346 Hakem Sayısı 343 Hakem Ücreti 358 Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi 352 İhtiyatî Tedbir ve Delil Tespiti 342 İptal Davası 357 İtiraz Hakkından Feragat 340 İtirazı 342 Ret Sebepleri 345 Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 341 Sulh 354 Süresi 350 Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması 352 Tarafların Eşitliği ve Hukukî Dinlenilme Hakkı 348 Tebligat 356 Uygulanma Alanı 339 Yargılama Giderleri 359 Yargılamanın İadesi 360 Yargılamasının Sona Ermesi 354 Yargılama Usulünün Belirlenmesi 349 Yeni Hakem Seçilmesi 347 Yeri 349 Taleple Bağlılık İlkesi 60 Tanık 211 Bilgilendirilmesi 222 Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi 212 Çağrıya Uyma Zorunluluğu 214 Disiplin Para Cezası 214 Zorla Getirtilir 214 Çekinme Hakkı 215 Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu 218 Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi 218 İstisnaları 217 Kişisel Nedenlerle 215 Menfaat İhlâli Tehlikesi Nedeniyle 217 Sır Nedeniyle 216 Tanığın Kimliğinin Tespiti 219 Davet Edilmesi 213 Davetiyenin İçeriği 213 Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş 211 Dinlenilme Şekli 222 Görevinin Önemini Anlatma 220 Gösterme Şekli 211 İzne Bağlı Olduğu Hâller 212 Listesinde Adres Gösterilmemiş 211 Mahkemede Dinlenilmesi 221 Ödenecek Ücret ve Giderler 224 Soru Kağıdı Gönderilmesi 214 Tanıklara İtiraz 219 Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması 223 Yalan Yere veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları 224 Yasak Davranışlar 223 Yeminsiz Dinlenecekler 220

26 Kavram Dizini 375 Taraf Ehliyeti 80 Taraflarca Getirilme İlkesi 59 Tasarruf İlkesi 59 Teminat 102 Gerektirmeyen Hâller 104 Gösterilecek Hâller 102 Gösterilmemesinin Sonuçları 105 İadesi 106 Kararı 104 Tutarı ve Şekli 105 Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi 82 Temyiz 298 U Bozma Sebepleri 305 Bozmaya Uyma veya Direnme 306 Dilekçesi 300 Dilekçesinin Verilmesi 301 Edilebilen Kararlar 298 Edilemeyen Kararlar 298 İcraya Etkisi 302 İncelemesi ve Duruşma 303 Kanun Yararına 299 Kötüniyetle 303 Onama Kararları 304 Yargıtay Kararlarının Tebliği 306 Usul Ekonomisi İlkesi 64 Uzman Görüşü 248 Y Yargılama Giderleri 269 Avansın İadesi 276 Delil İkamesi İçin Avans 270 Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Sorumluluk 272 Esastan Sonuçlanmayan Davada 275 Fer î Müdahale Gideri 273 Hükmedilmesi 275 Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları 273 Re sen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 271 Sorumluluk 272 Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi 274 Yargılamanın İadesi 308 İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 311 Sebepleri 308 Süre 310 Talebin Ön İncelemesi 312 Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 310 YEniden Yargılama veya Hükmün İptali 312 Yargılamanın Sevk ve İdaresi 65 Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 57 Yazılı Yargılama Usulü 129 Belgelerin Birlikte Verilmesi 131 Cevap Dilekçesi 135 Ek Cevap Süresi 135 Eksiklik Bulunması 137 İçeriği 136 İlk İtirazlar 138 Süresinde Verilmemesinin Sonucu 136 Verilmesi 135 Verilmesinin Sonucu 138 Verme Süresi 135 Dava Dilekçesinin İçeriği 129 Dava Dilekçesinin Tebliği 131 Dava Konusunun Devri 134 Davanın Açılma Zamanı 129 Davanın Geri Alınması 132 Harç ve Avans Ödenmesi 130 Karşı Dava 138 Açılabilmesinin Şartları 138 Açılması ve Süresi 139 Asıl Davanın Sona Ermesi 139 Tarafta İradî Değişiklik 132 Yemin 203 Davet 204 Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması 208 Etmemenin Sonuçları 204 Hasta veya Özürlülerin Mahkeme Dışında 208 İade Olunamayacağı Hâller 205 Konu Olamayacak Vakıalar 203

27 376 Kavram Dizini Konusu 203 Konusunun Açıklattırılması 209 Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı 205 Sağır ve Dilsizlerin 208 Şekli 207 Teklifi 203 Tutanağının Düzenlenmesi 209 Yalan Yere Yemin İddiası 210 Yerine Getirecek Kimseler 206 Zamanı ve Şekli 221 Yoluna Başvurulabilen Kararlar 283 Z Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı Ve Reddi 75 Zaman Bakımından Uygulanma 366 Yetki 46 Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalar 47 Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki 47 Davayı Ayırarak Yetkisizlik Kararı 47 Genel Yetkili Mahkeme 46 Davanın Açıldığı Tarihteki Yerleşim Yeri Mahkemesi 46 Haksız Fiilden Doğan Davalar 52 İtirazının İleri Sürülmesi 54 Yetkinin Kesin Olduğu Davalar 54 Yetkinin Kesin Olmadığı Davalar 54 Yetkisizlik Kararı 54 KarŞı Dava 51 Mirastan Doğan Davalar 49 Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Kesin Yetkisi 49 Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalar 52 Can Sigortaları 52 Deniz Sigortaları 52 Zarar Sigortaları 52 Sözleşmeden Doğan Davalar 48 Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalar 51 Taşınmazın Aynından Doğan Davalar 50 Alıkoyma Hakkı 50 İrtifak Haklarına İlişkin Davalar 50 Taşınmazın Zilyetliği 50 Türkiye de Yerleşim Yerinin Bulunmaması 48 Malvarlığı Haklarına İlişkin Dava 48 Mutad Mesken 48 Özel Yetki Hâlleri 48 Yetki Sözleşmesi 53 Geçerlilik Şartları 54

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU, İSVİÇRE FEDERAL MEDENİ USUL KANUNU VE ALMAN MEDENİ USUL KANUNU

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜ TEMEL KAVRAMLARI BİLİM

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İÇİNDEKİLER KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2 1 (saat/hafta) Ön

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZEKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZEKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZEKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : Konya Dedeman Otel TOPLANTI TARİHİ : 22-23 Eylül 2012 GRUP ADI KONU : 4. Grup : HMK, Usul ve Tebligat GRUP BAŞKANI :

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ YARGILAMA HUKUKU FİNAL SINAVI (Çift Numaralı Öğrenciler Cevap Anahtarı) I- OLAY CEVAPLAR:

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ YARGILAMA HUKUKU FİNAL SINAVI (Çift Numaralı Öğrenciler Cevap Anahtarı) I- OLAY CEVAPLAR: T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ YARGILAMA HUKUKU FİNAL SINAVI (Çift Numaralı Öğrenciler Cevap Anahtarı) 22.06.2015 I- OLAY CEVAPLAR: 1. Somut olayımızda davacı vekili bu davayı hem Sürmeli

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı