Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN ANLAMI 48 IV. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN AMACI 50 V. MEDENÎ USÛL HUKUKU KAVRAM 54 VI. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN HUKUK DALLARI ARASINDAKİ YERİ 56 VII. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN YER VE ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI 57 A. Yer İtibariyle Uygulanması 58 B. Zaman İtibariyle Uygulanması 59 VIII. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 62 IX. MEDENÎ USÛL HUKUKU KURALLARININ YORUMU YARGI 67 I. YARGI KAVRAMI 67 II. YARGI ÇEŞİTLERİ 68 A. Anayasa Yargısı 68 B. İdarî Yargı 70 C. Adlî Yargı Ceza Yargısı Medenî Yargı 74 a. Çekişmeli Yargı 75 b. Çekişmesiz Yargı 75 aa. Uyuşmazlığın Bulunup Bulunmaması 75 bb. Sübjektif Hakkın Yokluğu 77 cc. Uygulanacak Usûl Hükümleri MAHKEMELER 79 I. GENEL OLARAK 80 II. İLK DERECE MAHKEMELERİ 81 A. Genel Mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemesi Aslîye Hukuk Mahkemesi 82

2 İçindekiler B. Özel Mahkemeler Kadastro Mahkemeleri İş Mahkemeleri İcra Mahkemeleri Tüketici Mahkemeleri Deniz İhtisas Mahkemeleri Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri 89 III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 91 A. Genel Olarak 91 B. Görevleri 92 C. Teşkilat Genel Olarak Hukuk Daireleri 93 IV. YARGITAY 94 A. Genel Olarak 94 B. Yargıtay'ın Görevleri 95 C. Yargıtay Teşkilatı Hukuk Daireleri Genel Kurullar 96 a. Hukuk ve Ceza Genel Kurulları 96 b. Yargıtay Büyük Genel Kurulu 97 V. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDİM (İSTİNABE) 97 VI. GÖREV 100 A. Genel Olarak 101 B. Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen (Malvarlığına İlişkin) Davalarda Görev Genel Kural Genel Kuralın Özel Düzenlemesi 106 a. Dava Konusunun Birden Fazla Olması Halinde Görevli Mahkeme 106 b. Seçimlik Davada Görev 107 c. Kısmî Davada Görev 107 d. Karşılık Davada Görev 108 e. İrtifak Haklarına İlişkin Davada Görev 109 C. Dava Konusunun Miktar veya Değerine Bakılmaksızın Görevli Mahkemenin Belirlenmesi Dava Konusunun Miktar veya Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar 109

3 İçindekiler 9 a. Kira Sözleşmesine Dayanan Davalar 110 b. Dava Konusunun Miktar veya Değerine Bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevine Giren Diğer Davalar Dava Konusunun Miktar veya Değerine Bakılmaksızın Aslîye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar 111 a. Genel Olarak 111 b. Şahısvarlığına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 111 D. Görev Kurallarının Niteliği 112 E. Görev Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları Genel Olarak Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 114 VII. YETKİ 116 A. Genel Olarak 117 B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları Genel Yetki Kuralı Özel Yetki Kuralları 121 C. Kesin Yetki Kuralları 124 D. Yetki Sözleşmesi Genel Olarak Yetki Sözleşmesinin Şartları 127 a. Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki Sözleşmesi Yapılamaz 127 b. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır 127 c. Uyuşmazlık ve Mahkeme Belirli Olmalıdır 127 E. Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçlan 128 VIII. İŞBÖLÜMÜ 130 A. Genel Olarak 131 B. Ticarî Davalar 132 C. İşbölümü Kurallarına Aykırılık ve Sonuçlan 133 IX. MERCİ (YARGI YERİ) TAYİNİ 134 A. Merci (Yargı Yeri) Tayini Gereken Haller 134 B. Merci Tayini Usûlü YARGI GÖREVLİLERİ 137 I. HÂKİM 137 A. Genel Olarak 137 B. Hâkimlik Mesleğine Giriş 138 C. Hâkimlerin Seçimi ve Atanması 140

4 10 İçindekiler 1. Genel Olarak Sistemler Ülkemizdeki Durum 141 D. Hâkimlerin Bağımsızlığı Genel Olarak Hâkimlerin Bağımsızlığı 145 E. Hâkimlere Tanınan Teminatlar 146 F. Hâkimlerin Sorumluluğu Genel Olarak Hukukî Sorumluluk 148 a. Genel Olarak 148 b. Sorumluluk Halleri 149 c. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 151 d. Sorumluluk Davası ve Yargılama Usûlü 151 e. Devletin Hukukî Sorumluluğu Disiplin Sorumluluğu Cezaî Sorumluluk 153 G. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması ve Reddi Genel Olarak Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması 154 a. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller 154 b. Hâkimin Çekinmesi Usûlü Hâkimin Reddi 156 a. Red Sebepleri 156 b. Hâkimin Reddi Usûlü 157 aa. Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi 158 bb. Hâkimin Kendisini Reddetmesi 159 c. Hâkimin Reddedilmesinin Sonuçları 160 II. SAVCILAR 161 III. ADLİYE MEMURLARİ A. Yazı İşleri Müdürleri 162 B. Zabıt Katipleri 163 C. Mübaşirler 163 IV. AVUKATLAR 164 V. NOTERLER USÛL İŞLEMLERİ 173 I. TARAF USÛL İŞLEMLERİ 173 A. Genel Olarak 173 B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri 174

5 İçindekiler 11 C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri 176 D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uymak Zorunluluğu ve Sonuçlan II. MAHKEME USÛL İŞLEMLERİ 179 III. SÜRELER 181 A. Sürelerin Çeşitleri Kanunun Belirlediği Süreler Hâkimin Belirlediği Süreler 182 B. Sürelerin Hesaplanması 183 C. Adlî Tatil IV. ESKİ HALE GETİRME 184 A. Eski Hale Getirmenin Şartlan Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır Başka Kanunî Yola Başvurma İmkânı Kalmamış Olmalıdır 186 B. Eski Hale Getirme Usûlü : 186 V. TEBLİGAT 188 A. Tebligat ve Davetiye Kavramı Tebligatı Çıkartacak Merciler Tebligatı Yapacak Merciler 190 B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 191 C. Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman 191 D. Tebligat Giderleri 192 E. Tebligatın Yapılması Genel Olarak Muhatabın Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden İmtina Etmesi İlânen Tebligat 193 F. Usulsüz Tebligat 194 G. Tebligat Suçları TARAFLAR 195 I. TARAF KAVRAMI 195 II. TARAF EHLİYETİ 197 III. DAVA EHLİYETİ 199 IV. DAVA TAKİP YETKİSİ 200 V. TARAF SIFATI 203 VI. TARAFLARIN DEĞİŞMESİ 205 VII. TARAFLARIN TEMSİLİ 206 A. Kanunî Temsil 206 B. İradî Temsil (Vekâlet) 207

6 12 İçindekiler VIII. DAVA ARKADAŞLIĞI 209 A. Genel Olarak 209 B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı Anlamı ve Doğumu İhtiyari Dava Arkadaşlığının Hükümleri 211 C. Mecburî Dava Arkadaşlığı Anlamı ve Doğumu Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri DAVAYA MÜDAHALE 215 I. GENEL OLARAK 215 II. FER'İ MÜDAHALE 215 A. Genel Olarak 215 B. Hukukî Niteliği 216 C. Fer'i Müdahalenin Koşullan 216 D. Fer'i Müdahale Usûlü 218 E. Fer'i Müdahalenin Hükümleri 218 F. Müdahalenin Etkisi 219 III. DAVANIN İHBARI 221 A. Anlamı 221 B. İhbarın Koşulları 221 C. Davanın İhbarı Usûlü 222 D. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu 223 E. İhbarın Sonuçlan 225 IV. ASLÎ MÜDAHALE 226 A. Anlamı 226 B. Aslî Müdahalenin Koşulları 227 C. Aslî Müdahale Usûlü 228 D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar MEDENÎ USÛL HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 231 I. GENEL OLARAK 233 II. TASARRUF İLKESİ : 235 A. Anlamı 235 B. Tasarruf İlkesinin Sonuçları 236 C. Tasarruf İlkesinin İstisnaları 238 III. TARAFLARCA GETİRİLME (HAZIRLAMA) İLKESİ 240 A. Anlamı 240 B. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları 241 C. Taraflarca Getirilme İlkesinin İstisnaları 244

7 İçindekiler 13 IV. TEKSİF İLKESİ 246 V. YARGILAMANIN HÂKİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ 247 VI. DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (GERÇEK VE TAMLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ) 249 VII. DOĞRUDANLIK İLKESİ 251 VIII. HÂKİMİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ 252 IX. ADİL (DOĞRU) YARGILANMA HAKKI 254 A. Genel Olarak 254 B. Adîl Yargılanma Hakkının Unsurları Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Makul Süre İçinde Yargılanma Alenî Surette Yargılanma Hakkaniyete Uygun Olarak (Adîl) Yargı 257 X. HUKUKÎ DİNLENİLME HAKKI 260 A. Genel Olarak 260 B. Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurları Bilgilenme Hakkı Açıklama Hakkı Dikkate Alınma Hakkı 264 XI. USÛL EKONOMİSİ İLKESİ (YARGILAMANIN BASİT, ÇABUK, UCUZ GÖRÜLMESİ) 266 XII. ALENİLİK İLKESİ 268 XIII. SÖZLÜLÜK-YAZILILIK İLKESİ 271 XIV. MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL 272 XV. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 273 A. Doğruyu Söyleme Ödevi 274 B. Dürüstlük Kuralı DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 279 I. DAVA KAVRAMI 279 II. DAVA ŞARTLARI 280 A. Kavram 280 B. Dava Şartlarının Çeşitleri Genel Dava Şartları 282 a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartlan 282 aa. Yargı Yetkisi 282 bb. Yargı Yolu 283

8 14 İçindekiler cc. Görev 283 dd. Kesin Yetki 283 b. Taraflara İlişkin Dava Şartları 283 aa. İki Tarafın Bulunması 283 bb. Taraf Ehliyeti 284 cc. Dava Ehliyeti dd. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları 284 aa. Hukukî Yarar 284 bb. Kesin Hüküm Bulunmaması Özel Dava Şartlan 285 C. Dava Şartlarının İncelenmesi 286 III. DAVA ÇEŞİTLERİ 287 A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri Eda Davaları Tespit Davaları İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar 293 B. Talep Sonucuna Göre Dava Çeşitleri Genel Olarak Terditli (Kademeli) Davalar Seçimlik Davalar Objektif Dava Birleşmesi Kısmî Dava Mütelahik (Hakların Yarışması) Davalar 301 C. Grup Davası DAVANIN AÇİLMASİ 305 I. DAVA HAKKI 306 II. DAVA DİLEKÇESİ 307 A. Dava Dilekçesinin Unsurları Mahkemenin Adı Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri Dava Konusu (Müddeabih) Dava Sebebi (Vakıalar) Dayanılan Deliller Hukukî Sebepler Cevap Süresi Talep Sonucu İmza 313

9 İçindekiler 15 B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması 313 III. DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 314 IV. DAVANIN AÇILMA ZAMANI 316 V. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 317 A. Genel Olarak 317 B. Maddî Hukuk Bakımından Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması Şahsa Bağlı Hakların Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi İyiniyetin Ortadan Kalkması Davalının Temerrüde Düşmesi 319 C. Usûl Hukuku Bakımından Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu Derdestlik Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının İncelenmesi ve Hüküm Kurulması İhtiyati Tedbirin ve İhtiyati Haczin Korunması Davayı Geri Alma Yasağı Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı 323 a. Genel Olarak 323 b. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına Tâbi Olan Durumlar 324 aa. Dava Sebebinin (Vakıaların) Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 324 bb. Talep Sonucunun Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 324 c. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 325 aa. Davalının Rızası 325 bb. İslah 326 cc. Dava Konusunun (Müddeabihin) Temliki 326 VI. TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 327 A. Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar 327 B. Teminat Hakkında Mahkemenin İncelemesi 328 C. Teminatın Niteliği ve Kapsamı DAVAYA CEVAP 331 I. SAVUNMA HAKKI 331 II. SAVUNMANIN ŞEKLİ 332

10 16 İçindekiler A. Davanın Kabul Edilmesi 332 B. Cevap Dilekçesi Verilmemesi 333 C. Cevap Dilekçesi Verilmesi 334 III. SAVUNMA SEBEPLERİ 334 A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri İtirazlar Def iler 335 B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri Dava Şartları İlk İtirazlar (Dava Engelleri) 337 a. İlk İtiraz Halleri 337 aa. Teminat Gösterilmesi Talebi 338 bb. Yetki İtirazı 338 cc. İşbölümü İtirazı 338 dd. Dava Dilekçesinde ^veya Cevap Layihasında ya da Davetiyede) Kanunî Noksanlık Bulunduğu İtirazı ee. Derdestlik İtirazı 339 ff. Davaların Birleştirilmesi İtirazı 339 gg. Karşılık Davanın Kabule Şayan Olmadığı İtirazı 339 b. İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar Karşılık Dava Açılması 341 a. Genel Olarak 341 b. Karşılık Davanın Şartlan 342 aa. Asıl Dava Derdest Olmalıdır 342 bb. Asıl Dava ile Karşılık Dava Aynı Yargılama Usûlüne Tâbi Olmalıdır 342 cc. Asıl Dava ile Karşılık Dava Arasında Bağlantı Bulunmalıdır 343 c. Karşılık Dava Açma Süresi 343 d. Karşılık Davanın Açılması ve İncelenmesi 345 IV. CEVAP DİLEKÇESİ 345 A. Cevap Dilekçesinin Unsurları Mahkemenin Adı Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri Cevap Konusu Cevaplar Dayanılan Deliller Hukukî Sebepler 347

11 İçindekiler Cevaba Cevap (Replik) Süresi Talep Sonucu İmza 347 B. Cevap Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması 348 V. CEVAP DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ 348 VI. CEVAP SÜRESİ 349 A. Kural 349 B. Cevap Süresinin Uzatılması Davalıya Yeni Bir Cevap Süresi Verilmesi Cevap Süresinin İlk Duruşmada Uzatılması 350 VII. CEVAP DİLEKÇESİ VERMENİN SONUÇLARI 350 A. Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülemez 350 B. Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Genel Olarak Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına Tâbi Olan Durumlar Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 352 C. Replik ve Düplik Dilekçesi TAHKİKAT 353 I. TAHKİKATIN YAPILMASI 353 A. Genel Olarak 353 B. Davanın Hüküm İçin Yeterince Aydınlanmış Olması (Tahkikat Yapmaya Gerek Bulunmaması) 354 C. Davanın Hüküm İçin Yeterince Aydınlanmamış Olması (Tahkikatın Yapılması) 355 II. DURUŞMALAR 357 A. Genel Olarak 357 B. Duruşmaların Yeri ve Zamanı 359 C. Duruşmaların Disiplini 360 HI. DAVA DOSYASI VE TUTANAKLAR 361 A. Dosya 361 B. Tutanaklar 362 IV. İSTİCVAP 363 A. Genel Olarak 363 B. İsticvap Usûlü 365 V. ÖN SORUN-BEKLETİCİ SORUN.365 A. Ön Sorun (Hadîse) 365 B. Bekletici Sorun (Mesele-i Müstehire) 367

12 18 İçindekiler VI. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 369 A. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar 370 B. Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararı ve Sonuçları Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Yenilenmesi Davanın Açılmamış Sayılması 372 VII. ISLAH 374 A. Genel Olarak 374 B. Islahın Yapılması 379 C. Islahın Etkisi 384 VIII. MÜDDEABİHİN TEMLİKİ (DAVA KONUSUNUN DEVRİ) A. Genel Olarak 389 B. Temellük Eden Üçüncü Kişiye Karşı Davaya Devam Edilmesi 391 C. Davanın Temlik Eden Davalıya Karşı Tazminat Davasına Dönüştürülmesi 392 IX. DAVALARIN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ 392 A. Davaların Ayrılması Davaların Ayrılması Şartlan Davaların Ayrılması Usûlü 394 B. Davaların Birleştirilmesi Davaların Birleştirilmesi Şartları Davaların Birleştirilmesi Usûlü 395 X. TAHKİKATIN SONA ERMESİ (SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM), İSPAT 399 I. GENEL OLARAK 399 II. İSPATIN KONUSU 400 A. Vakıalar (Olaylar) Genel Olarak Koşul (Soyut) Vakıalar - Somut Vakıalar Müspet (Olumlu) Vakıalar - Menfi (Olumsuz) Vakıalar 403 B. Yabancı Kanun Hükümleri 405 C. Örf Adet Kuralları 406 III. İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HALLER 406 A. İkrar Genel Olarak İkrar Çeşitleri 409 a. Basit İkrar 409 b. Vasıflı İkrar (Gerekçeli İnkâr) 409

13 İçindekiler 19 c. Bileşik İkrar İkrarın Bölünmesi İkrarın Geri Alınması 414 B. Çekişmesiz Vakıalar 414 C. Herkesçe Bilinen ve Ünlü Vakıalar 415 D. Karineler Fiili Karineler Kanunî Karineler Karinelerle Varsayımların Farkı 419 IV. İSPAT YÜKÜ 420 A. Genel Olarak İspat Yükü Kavramı 421 B. İspat Yükü Kuralı 423 C. İspat Yüküne İlişkin Özel Durumlar 425 V. DELİL İKAME (GÖSTERME) YÜKÜ 426 VI. İDDİA YÜKÜ 429 A. Genel Olarak 429 B. İnkâr ve Savunma Yükü 431 VII. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 431 VIII. İSPAT KONUSUNDAKİ YÜKLERİN İSPAT FAALİYETİNE ETKİSİ 433 IX. İSPAT ÖLÇÜSÜ 435 A. Genel Olarak 435 B. Tam İspat (Kesin İspat) 437 C. Yaklaşık İspat (Gerçeğe Yakın İspat) 438 X. İSPAT TÜRLERİ 439 A. Asıl İspat-Karşı İspat-Aksini İspat 439 B. Doğrudan İspat-Dolaylı İspat Genel Olarak Dolaylı İspatla İlgili Kavramlar 441 a. Emare (Emare İspatı) 442 b. İlk Görünüş İspatı 443 XI. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 444 XII. DELİL GÖSTERİLMESİ 445 XIII. HUKUKA AYKIRI DELİLLER DELİLLER 451 I. GENEL OLARAK 451 A. Delil Türleri Delil Sistemleri, 451

14 20 İçindekiler 2. Kesin Deliller Takdiri Deliller 454 B. Delil Sözleşmesi Genel Olarak Delil Sözleşmesinin Şekli (Yapılışı) Delil Sözleşmesinin Türleri 457 a. Münhasır Delil Sözleşmesi 457 b. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 458 II. SENET 458 A. Kavram Genel Olarak Senedin Unsurları 462 B. Senet Çeşitlen Resmî Senetler 465 a. Noter Senetleri 466 b. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Senetler 466 c. İhtiyar Heyeti Tarafından Onaylı Senetler 466 d. Resmî Makam ve Mercilerce Düzenlenen Diğer Belgeler 467 e. Resmî Senetlerin İspat Gücü 468 f. Resmî Senetlerin Sahteliği Adî Senetler 469 a. Adî Senetlerin İspat Gücü 469 b. Adî Senetlerin Sahteliği 470 C. Senetlerin Mahkemeye Verilmesi (İbrazı) Zorunluluğu 472 D. Senetle İspat Zorunluluğu Kural....' Senetle İspat Kuralının İstisnaları 477 a. Yazılı Delil Başlangıcı 477 b. Maddî ve Manevî İmkânsızlık Halleri (293. Maddede Sayılan İstisnalar) 479 c. Senedin Kaybolması Senede Karşı İleri Sürülen Savunmaların Senetle İspatı Kuralı Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 484 III. YEMİN 485 A. Genel Olarak 485 B. Taraf Yemini 487 C. Hâkimin Teklif Ettiği Yemin 490

15 İçindekiler 21 IV. BİLİRKİŞİ 491 A. Niteliği 493 B. Bilirkişiye Başvurulacak Haller 495 C. Bilirkişi Atanması ve Bilirkişilik Yapma 496 D. Bilirkişinin Reddi 499 E. Bilirkişi İncelemesi ve Rapor 499 F. Bilirkişi Raporlarının Delil Olarak Değeri 502 G. Bilirkişinin Sorumluluğu 504 H. Özel Bilirkişi (ya da Taraf Bilirkişisi) Kavramı 505 V. TANIK (ŞAHADET) 506 A. Genel Olarak 507 B. Tanıklık Yapma Mecburiyeti 507 C. Tanıklıktan Çekinme Halleri D. Tanık Gösterilmesi 510 E. Tanıkların Dinlenmesi 511 F. Tanığın İfadesinin Değerlendirilmesi 513 VI. KEŞİF 515 VII. ÖZEL HÜKÜM SEBEPLERİ (KANUNDA DÜZENLENMEYEN TAKDİRİ DELİLLER) KARAR VE HÜKÜM 521 I. KARAR KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 522 II. KARARIN İÇERİĞİ VE BİLDİRİLMESİ 524 A. Kararın İçeriği 524 B. Kararın Bildirilmesi 527 III. HÜKMÜN ETKİLERİ 529 IV. HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASI (TAVZİHİ) 530 V. HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ 531 A. Hüküm Yerine Geçen Taraf İşlemleri Davadan Feragat Davayı Kabul Sulh 537 a. Genel Olarak 537 b. Avukatlık Kanunu Gereğince Avukatlara Tanınan Uzlaşma Yetkisi 539 B. Davanın Konusuz Kalması 540 C. Diğer Sona Erme Nedenleri 541 VI. YOK VE ETKİSİZ HÜKÜMLER 542 A. Genel Olarak Hüküm Sakatlıkları 542 B. Yok (Görünüşte) Hüküm 543

16 22 İçindekiler 1. Yok Hüküm Halleri Yok Hükmün Sonuçları 545 C. Etkisiz Hüküm Etkisiz Hüküm Halleri Etkisiz Hükmün Sonuçlan 547 VII. KESİN HÜKÜM 548 A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 549 B. Maddî Anlamda Kesin Hüküm Genel Olarak Kesin Hükmün Unsurları 555 a. Tarafların Aynı Olması 556 b. Dava Sebebinin Aynı Olması 557 c. Dava Konusunun Aynı Olması Kesin Hükmün Etkisi Kesin Hükmün Hukuk ve Ceza Davalarındaki Etkisi 561 a. Genel Olarak 561 b. Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi 561 c. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi Maddî Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi 563 a. Genel Olarak 563 b. Yargılamanın Yenilenmesi 563 c. Değişiklik Davası KANUN YOLLARI 565 I. GENEL OLARAK 565 II. KANUN YOLLARININ SINIFLANDIRILMASI 567 III. KANUN YOLUNDAN FERAGAT 568 IV. ALEYHE BOZMA YASAĞI 569 V. KANUN YARARINA TEMYİZ 570 VI. KANUN YOLUNUN KONUSU 572 VII. TEMYİZ 573 A. Genel Olarak 574 B. Temyiz Edilebilen Kararlar 574 C. Temyiz Sebepleri Maddî Hukuka İlişkin Temyiz Sebepleri Usûl Hukukuna İlişkin Temyiz Sebepleri 579 D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 581 E. Temyiz Süresi 582

17 İçindekiler 23 F. Temyiz Talebi 583 G. Temyiz İncelemesi 586 H. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Karar Bozma Kararı 587 a. Genel Olarak 587 b. Mahkemenin Bozma Kararma Uyması 588 c. Mahkemenin Bozma Kararma Karşı Direnmesi Onama Kararı Düzelterek Onama Kararı 597 VIII. KARAR DÜZELTME 598 A. Genel Olarak 598 B. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 599 C. Karar Düzeltme Sebepleri 603 D. Karar Düzeltme Yoluna Başvuru Usûlü 605 E. Karar Düzeltme İncelemesi 606 IX. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 607 A. Kavram 607 B. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 608 C. Yargılamanın Yenilenmesi Usûlü Genel Olarak Yargılamanın Yenilenmesini İsteme Süresi Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İncelenmesi A. YÜRÜRLÜĞE GİRECEK DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE KANUN YOLU İNCELEMESİ -ÖZELLİKLE İSTİNAF- 617 I. GENEL OLARAK 618 II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR 621 III. İSTİNAF SEBEPLERİ 622 IV. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 622 V. İSTİNAFA BAŞVURU VE BAŞVURUYA CEVAP SÜRESİ VI. YETKİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 624 VII. İSTİNAF BAŞVURUSU 624 A. İstinaf Dilekçesi Dilekçenin İçeriği Dilekçenin Verilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler 625 B. Başvurunun Sonuçları ve Etkisi 627 VIII. İSTİNAF İNCELEMESİ 627 A. Ön İnceleme 627 B. Asıl İnceleme 628

18 24 İçindekiler 1. Genel Olarak Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Haller 629 a. Usûle İlişkin Hususlarda Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Haller 629 b. Esasa İlişkin Hususlarda Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Haller Duruşma Yapılması 631 IX. İSTİNAF İNCELEMESİ SONUNDA VERİLEN KARAR 632 A. Kararın Veriliş Şekli 632 B. Hüküm Fıkrası ve Karar Türleri İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Reddi İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve Kabulü 633 a. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Gönderme Kararı Verilmesi 633 b. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen ya da Tamamen Kabulü Kararı Verilmesi, 634 c. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Reddine Karar Verilmesi 634 X. İSTİNAF İNCELEMESİ ÜZERİNE VERİLEN KARARA KARŞI İZLENMESİ GEREKEN YOL YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM 637 I. YARGILAMA GİDERLERİ 638 A. Genel Olarak 638 B. Harçlar 638 C. Masraflar 639 D. Vekâlet Ücreti Sözleşmeye Dayanan Vekâlet Ücreti Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 642 E. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 644 II. ADLİ YARDIM 648 A. Genel Olarak 648 B. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler 649 C. Yararlanabilme Koşulları Yoksulluk Koşulu Haklılık Koşulu 650 D. Adli Yardım Usûlü Görev ve Yetki Talep ve İnceleme Usûlü 651

19 İçindekiler 25 E. Adli Yardım Kararı ve Etkileri 653 F. Avukatlık Kanununda Adli Yardım ÖZEL YARGILAMA USÛLLERİ 657 I. GENEL OLARAK 657 II. BASİT YARGILAMA USÛLÜ 658 A. Uygulama Alanı 658 B. Yargılama Usûlünün Özellikleri 658 III. SÖZLÜ YARGILAMA USÛLÜ 659 A. Uygulama Alanı 659 B. Yargılama Usûlünün Özellikleri 660 IV. SERİ YARGILAMA USÛLÜ 661 A. Uygulama Alanı 661 B. Yargılama Usûlünün Özellikleri GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA 663 I. GENEL OLARAK II. İHTİYATİ TEDBİR 665 A. İhtiyati Tedbir Kavramı, Amacı ve Uygulama Alanı İhtiyati Tedbir Kavramı İhtiyati Tedbirin Amacı İhtiyati Tedbirin Uygulama Alanı 668 B. İhtiyati Tedbir Yargılaması ve Karar İhtiyati Tedbir Yargılaması İhtiyati Tedbir Talebi Hakkında Karar 671 a. Genel Olarak 671 b. İhtiyati Tedbir Çeşitleri 672 C. Asıl Davanın Açılması ve Dava Hakkında Hüküm Verilmesi Asıl Davanın Açılması Zorunluluğu Hükmün Verilmesinin Tedbire Etkisi 673 D. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 674 E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması Yokluğunda Tedbir Kararı Verilenin Karara İtirazı Durum ve Şartların Değişmesi Sebebiyle İhtiyati Tedbire İtiraz Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması Talebi 676

20 26 İçindekiler F. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası Genel Olarak Tazminat Davasının Şartları Yargılama ve Karar 677 G. İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haciz Arasındaki Farklar 677 III. DELİL TESPİTİ 681 A. Kavram 681 B. Delil Tespiti Şartları 681 C. Delil Tespiti Usûlü Talep Mahkemenin İncelemesi Delil Tespitinin Yapılması TAHKİM 685 I. TAHKİM KAVRAMI VE ANLAMI 692 A. Tahkim Kavramı 692 B. Hukukî Niteliği 692 C. Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 693 II. TAHKİMİN KONUSU 694 III. HAKEM SÖZLEŞMESİ 696 IV. HAKEM - BİLİRKİŞİNİN TAHKİMDEKİ HAKEMDEN FARKİ 697 V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ 697 VI. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ 700 VII. YARGILAMA USÛLÜ 702 A. Hakemlerin Seçimi ve Ücreti 702 B. Hakemlerin Çekinmesi veya Reddi 706 C. Tahkim Yargısında Geçerli Usûl İlkeleri 707 D. Dava Açılması ve Yargılama 709 VIII. HAKEM KARARI 711 IX. HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI YARGILAMA DIŞINDA (ALTERNATİF) UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI 717 I. GENEL OLARAK 717 II. ARABULUCULUKTA TEMEL ANLAYIŞ VE YARGILAMA İLE ELDE EDİLEN ÇÖZÜME GÖRE YARARLARI 721 III. ARABULUCULUĞUN YARGILAMA SİSTEMİMİZ İÇİNDE YERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK UYGULAMASİ 723

21 İçindekiler 27 A. Arabuluculuk Konusunda Hukukî Altyapı 723 B. Arabuluculuk Faaliyeti ve Süreci 725 C. Arabuluculuk Sonucu Varılan Anlaşmanın Değeri ve Etkisi İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE KİŞİSEL BAŞVURU 727 I. GENEL OLARAK 727 II. İLGİLİ ORGANLAR 728 III. BİREYSEL BAŞVURU USÛLÜ 728 A. Başvurunun Yapılması 728 B. Mahkemenin İncelemesi ve Karar 729

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNERİLEN ATIF USÛLÜ...VII PARAGRAF YAZARLARI... IX 15. BASIYA ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR CETVELİ...LXV GENEL BİBLİYOGR AFYA... LXXI (CİLT I) 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ

TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ TAKDİM-VII ÖNSÖZ-IX KISALTMALAR-XI İÇİNDEKİLER-XIII-XLVIII BİRİNCİ KISIM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK MUHAKEME USÛLÜ TEMEL KAVRAMLARI BİLİM

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU, İSVİÇRE FEDERAL MEDENİ USUL KANUNU VE ALMAN MEDENİ USUL KANUNU

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ

içindekiler İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ önsöz...vii İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ Bölüm DAVANIN AÇILMASI VE KARŞILIKLI OLARAK DİLEKÇELERİN VERİLMESİ I. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE DAVA HAKKI...1 II. DAVA ŞARTLARI... 7 A. Genel Olarak...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm İÇİNDEKİLER I. Bölüm HUKUK KAVRAMI... 1 1 - TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 A. TOPLUM DÜZENİ... 2 B. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR... 2 1- KURAL KAVRAMI... 2 2- TOPLUMU DÜZENLEYEN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller VIII Bu çalışma sırasında en özverili desteği ailemden gördüm.

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

İş Yargılaması Usul Hukuku

İş Yargılaması Usul Hukuku İş Yargılaması Usul Hukuku Avukat H. Argun BOZKURT İŞ YARGILAMASI USUL HUKUKU 4857 sayılı İş Kanunu 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 5235-5236 Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu İçerikli Olarak Yargılama

Detaylı

IV. Cilt'in İçindekiler

IV. Cilt'in İçindekiler IV. Cilt'in İçindekiler Sayfa S 46. Davaya müdahale 3451 A) Fer'i müdahale 3451 I- Genel bilgi 3451 II - Fer'i müdahalenin şartları 3453 1) Görülmekte (derdest) olan bir davanın bulunması.. 3453 2) Yargılama

Detaylı

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Cilt I: Konu İÇİNDEKİLER (CİLT I) KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İsmail ERCAN THEMIS. İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İÇİNDEKİLER KİTAPTAN VERİM ALABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMAK GEREKİR?...1 MEDENİ USUL HUKUKU BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11. HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11. HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11. HD. Üyesi 6100 SAYILI HMK DA TEMYİZE İLİŞKİN GENEL KURALLAR Temyiz kavramı; Bir şeyi diğerinden seçip, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

HUKUK MUHAKEMESÝNDE ÝSTÝNAF EL KÝTABI

HUKUK MUHAKEMESÝNDE ÝSTÝNAF EL KÝTABI HUKUK MUHAKEMESÝNDE ÝSTÝNAF EL KÝTABI TÜRK VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ UZMANLARI TARAFINDAN HAZIRLANMIÞTIR AB-EÞLEÞTÝRME PROJESÝ TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ'NDE ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞUNUN DESTEKLENMESÝ TÜRKÝYE ADALET

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü Raporlama Heyeti Grup Yazıcısı : Özel Hukuk 5. Grup : Ticaret Hukuku : Abdullah

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı