EĞİTİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey EĞİTİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN FEN VE MATEMATİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF SCIENCE AND MATHEMATICS TEACHERS VIEWS REGARDING USE OF SMART BOARD IN EDUCATION Ayten ERDURAN Dokuz Eylül Üniversitesi Berna TATAROĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET: Son yıllarda tüm dünyada popüler olan ve ülkemizde de ilgi görmeye başlayan teknolojik araçlardan biri akıllı tahtadır. Akıllı tahtanın temel özelliği bilgisayar ve projeksiyon bağlantısı ile çalışan etkileşimli bir yazı tahtası olmasıdır. Tahta ekranının interaktif özellikli dokunmaya duyarlı bir yapıya sahip olması önemlidir. Çalışmanın amacı fen ve matematik öğretiminde akıllı tahta kullanan öğretmenlerin görüşlerini ve varsa görüş farklılıklarını belirlemektir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin teknik ve öğretimsel faaliyetler açısından ileride karşılaşılabilecek problemleri önceden görüp gerekli önlemleri alması yönünden çalışmanın önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir devlet ve özel okullarında görev yapan 35 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, üç uzman görüşü alınarak hazırlanmış sekiz sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış karşılıklı görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırma verilerinin analizinden öğretmenlere göre; akıllı tahta kullanımının öğrenme ortamı üzerinde olumlu etki yarattığı, öğrenci ilgisinin arttığı elde edilmiştir. Anahtar Sözcükler: akıllı tahta, matematik eğitimi, fen eğitimi ABSTRACT: One of technological tools which are popular worldwide in recent years and also commence to attract attention in our country is smart board. The basic feature of the smart board is that it is an interactive whiteboard operating with computer and projection link. It is important for board screen to have touch sensitive structure with interactive characteristic. The aim of this study is to determine views and, if any, difference of opinions of teachers who use the smart board in science and mathematics teaching. It is thought that this study shall make a major contribution from the point that school directors and teachers foresee future problems and take necessary precautions in terms of technical and educational activities. In the research, case study was used. Sample of the research is composed of 35 teachers serving in public and private schools in Izmir. In data gathering, the semi-structured interview technique consisting of 8 questions by being prepared with three expert opinions was used. As for the analysis of research data acquired, the content and descriptive analysis methods from data analysis methods of qualitative research were used (Yıldırım and Simsek, 2006). In accordance with teacher views acquired from research data, it has been obtained that usage of smart board created positive effect on learning environment and raised the interest of student. Keywords: smart board, mathematics education, science education 1. GİRİŞ Eğitim sürecini geliştirmek amacıyla öğrenme ortamında kullanılacak öğretim teknolojilerinin ne kadar işe yaradığını görmek ancak o aracı ortama katıp onu denemek ile mümkündür. Eğitim ve öğretim kapsamı içerisinde diğerlerinden daha çok ilgi çektiği görünen fakat sınıf ortamına başarıyla katılma dereceleri çeşitlilik gösteren bazı teknolojiler bulunmaktadır (Wood & Ashfield, 2008). Bu teknolojilerden biri olan akıllı tahta, son yıllarda tüm dünyada ilgi görmeye başlayan bir araç haline gelmiştir. İnteraktif beyaz tahta(interactive whiteboard) veya elektronik beyaz tahta(electronic whiteboard) olarak da adı geçen fakat ülkemizde sıklıkla akıllı tahta(smart board) olarak bilinen bu araç, bilgisayar ve projeksiyon bağlantısı ile çalışan büyük ve dokunmaya duyarlı ekrana sahip bir tahtadır. Akıllı tahta; öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiyi beceriyle kullanmalarına, tekrar etmelerine, bilgiyle etkileşmelerine ve de onların öğretime karşılık vermelerine izin veren eğitici bir

2 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 15 araç olarak da tanımlanmaktadır (Dill, 2008). İlk akıllı tahta 1991 yılında üretilmiştir (Shenton & Pagett, 2007). Eğitimde nispeten yeni bir teknoloji olması nedeniyle akıllı tahtalar hakkında İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya da öğretmenler, okullar ve yüksek eğitim enstitüleri tarafından üstlenilen küçük ölçekli araştırma projelerinin çok sayıda raporları ve özetleri ve aynı zamanda profesyonel gazetelerde, dergilerde ve magazinlerde yayınlanan uygulama ve öğretme deneyimlerinin betimlemeleri bulunsa da mevcut akademik literatür sınırlıdır ve yeni yeni gelişmektedir (Smith & Higgins 2005; Wall & Miller 2005). Yine de akıllı tahta teknolojisinin öğretme ve öğrenmeyi destekleme potansiyeline işaret eden araştırmalara ulaşmak mümkündür (Kennewell & Beauchamp 2007; Smith ve arkadaşları 2005; Wall, Higgins & Smith 2005). Özellikle değerlendirme çalışmaları ve araştırma projeleri raporları, İngiltere de hükümetin bu konudaki çalışmalara kaynak sağladığını ve akıllı tahtayı pek çok okulun özelliği haline getirdiğini göstermektedir (Lewin, Somekh & Steadman 2008; Wood & Ashfield 2008). Smith, Higgins, Wall ve Miller (2005) yaptıkları değerlendirme çalışmalarında değerlendirilen literatürün akıllı tahtanın etki ve potansiyeli hakkında çok kuvvetli bir biçimde pozitif olduğunu ancak bunların öncelikli olarak öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı olduğunu belirtmektedir. Bunların yanı sıra Weimer (2001) tarafından deneysel desen kullanılarak yapılan bir çalışmada, öğrencilerin bir sınıf projesine yönelik tutumları, motivasyonları ölçülmüş ve sonuçta akıllı tahta kullanılan sınıftaki öğrencilerin motivasyonunda artış olduğunu göstermiştir. Akıllı tahta geleneksel ve modern hemen hemen tüm diğer sınıf kaynaklarının (örneğin kara tahta, yazı tahtası, tepegöz, haritalar, resimler, sayı doğruları, kitaplar, hesap makineleri ve kaset ve video çalarlar) yerini almak için kullanılabilen; önceden, biriktirmesi yıllar alacak ve onları saklamak için çok büyük bir dolap gerekecek olan kaynakların bankasına öğretmenin bir dokunuşta eriştiği yararlı bir sunu aracıdır (Becta, 2006). Tahta ekranının interaktif özellikli dokunmaya duyarlı bir yapıya sahip olması, öğrenci ve öğretmene ekranda yapılanlara müdahale edebilme, yapılanlar üzerinde değişiklik yapabilme ve yapılanları kaydedebilme olanağı vermektedir. Ses klipleri, video ve animasyon gösterimleri, renkler, görüntüler, perdeleme ve büyütme küçültme gibi vurgulama imkanları ile dersleri daha görsel ve daha canlı hale getirmeyi mümkün kılar. Yapılan bir hatanın ya da ortak kavramsal yanılgıların anında görülmesi ve tahtanın bunların düzeltilmesi için geriye dönme fırsatı vermesi belki de akıllı tahtanın en önemli getirisi olarak düşünülebilir. Akıllı tahta için; öğretmen tarafından uzun bir zaman diliminde kullanıldığında, öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimde ara bulucu benzetmesi yapılmaktadır (Lewin, Somekh & Steadman, 2008). Akıllı tahtanın öğretme ve öğrenmede etkili olması isteniyorsa tüm potansiyeli ile kullanılması gerekmektedir. Öğretmen bu aracı, kullandığı yaklaşıma adapte etmeli, akıllı tahtanın sunduğu imkanları öğrenme etkileşiminde nasıl kullanabileceğini öğrenmelidir. Yeni araçlar, etkinliklerin yeni çeşitlerini yaratma imkanı sağlamakta; fakat bu yeni çeşitler araçlarla kendi kendine değil, kullanıcılar yeni araçları kullanma becerilerini geliştirdikçe kullanıcılar tarafından yaratılmaktadır (Lewin, Somekh & Steadman, 2008). Bu çalışmada amaç, ülkemizde yeni kullanılmaya başlayan akıllı tahtanın fen ve matematik öğretmenleri tarafından nasıl, hangi amaçla kullanıldığını belirlemek, karşılaştırmak, bu teknolojinin sınıf ortamı içerisindeki olumlu ya da olumsuz etkilerine ait öğretmen deneyim ve görüşlerini yansıtmaktır. 2. YÖNTEM Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir de ortaöğretim kurumlarının devlet ve özel okullarında görev yapan 35 fen ve matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma ortaöğretim kurumlarında yapıldığından fen olarak adlandırılan bölüm fizik, kimya ve biyoloji alanlarını içermektedir. Çalışma grubunda 4 devlet okulu ve 8 özel okul olmak üzere 12 okulda görev yapmakta olan öğretmenler yer almaktadır. Örneklemde yer alan 35 öğretmen, 4 ü kimya, 5 i fizik ve 6 sı biyoloji olmak üzere 15 i fen grubu öğretmenlerinden, 20 si matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, üç uzman görüşü alınarak hazırlanmış sekiz sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış karşılıklı görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

3 16 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 3. BULGULAR VE YORUMLAR Öğretmenlere İlk olarak akıllı tahtayı ne kadar süre önce kullandınız? sorusu yöneltildi. Alınan yanıtlar gruplandırıldığında akıllı tahtayı 3 öğretmenin 4 yıldır, 2 öğretmenin 3 yıldır, 16 öğretmenin 2 yıldır, 13 öğretmenin 1 yıldır ve 1 öğretmenin 6 aydır kullandığı belirlendi. İkinci soru olarak öğretmenlere Akıllı tahtayı hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? sorusu soruldu. Yanıtlar fen ve matematik öğretmenlerinin kullanma sıklıkları ayrı ayrı dikkate alınarak düzenlenerek Şekil 3.1 oluşturuldu. Buradan fen grubu öğretmenlerinin, matematik öğretmenlerine göre akıllı tahtayı daha sık kullandığı söylenebilir. Şekil 3.1: Öğretmenlerin Akıllı Tahtayı Kullanma Sıklıkları Ö ğretmen Sayısı Kullanma Sıklığı (Haftada ders saati olarak) Matematik Öğretmenleri Fen Grubu Öğretmenleri Öğretmenlere üçüncü soru olarak Akıllı tahta kullandığınız sınıflardaki öğrenme ortamından bahseder misiniz? sorusu soruldu. Alınan yanıtlar ve bu yanıtı veren öğretmen sayıları aşağıdaki Tablo 3.1 ile gösterilmektedir. Tablo 3.1: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Ortamına Etkilerine İlişkin Öğretmen i Çoklu öğrenme ortamı sağlıyor. 27 Öğrenciler daha ilgili oluyorlar. 25 Dersin işleyiş hızının artıyor. 21 Öğrenci katılımı yüksek oluyor. 20 Sınıf yönetimi açısında öğretmenin otoritesi zayıflıyor. 10 Dersler eğlenceli geçiyor. 5 Sınıf yönetimi açısında öğretmenin otoritesi zayıflıyor yorumunu yapan öğretmenlerin akıllı tahta kullanımlarının hazırlanan bir zaman çizelgesine bağlı olduğu görülmektedir. Diğer öğretmenlerin değil yalnızca bu öğretmenlerin bu şekilde görüş belirtmeleri akıllı tahtayı çok sık kullanmıyor olmaları ve akıllı tahtanın nadir kullanıldığı derslerde böyle bir sorun yaşanabileceği şeklinde yorumlanabilir. Görüşmelerde bu soruya verilen cevaplardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir: Derse öğrencinin ilgisi daha yoğun. (Öğretmen 2) Akıllı tahta öğrencileri aktif kılıyor. Dur, sus, bak demeye gerek kalmıyor. Zaten akıllı tahta ilgilerini çekiyor. (Öğretmen 5) 1 haftada anlattığım konuyu 3 günde anlatıyorum, vakit kaybı olmuyor. (Öğretmen 15) Öğretmenin programı kullanmaya odaklanması ve ışığın yalnızca tahtada var olduğu bir ortam olması nedeniyle öğretmenin otoritesi zayıflıyor. (Öğretmen 22)

4 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 17 Öğretmenlere sorduğumuz dördüncü soru şu şekilde oldu: Derslerinizde teknolojik bir araç olarak akıllı tahtanın en çok hangi özelliklerini kullanıyorsunuz?. Öğretmenlerden alınan yanıtlar sonucunda özellikler gruplar altında toplandı. Bu gruplardan kimileri aşağıdaki Tablo 3.2, Tablo 3.3, Tablo 3.4, Tablo 3.5, Tablo 3.6 da gösterilmektedir. Tablo 3.2: Akıllı Tahtanın Depolama (Veri Saklama) Özelliğine İlişkin Öğretmen i Depolama (Veri saklama) özelliği Öğrencilerin yazmaması (kaydedilenleri çıktı alıp öğrenciye verebilme) Yapılan dersi kaydetme Evde internet ortamından ders takibi yapabilme 5 (2 matematik, 3 fen) 5 (3 matematik, 2 fen) 3 (1 matematik, 2 fen) Tablo 3.3: Akıllı Tahtanın Kaynaklara Erişim Özelliğine İlişkin Öğretmen i Kaynaklara erişim özelliği Geri dönme imkanı Derste internetteki kaynaklara anında ulaşma Derste, hazırlanan linkleri rahatlıkla kullanabilme İki bilgiyi yan yana getirebilme 6 (4 matematik, 2 fen) 6 (1 matematik, 5 fen) 2 (2 fen) 1 (1 matematik) Tablo 3.4: Akıllı Tahtanın Vurgulama Özelliğine İlişkin Öğretmen i Vurgulama özelliği Perdeleme özelliği (sahne perdesi) Şekilleri ve görüntüleri büyütüp küçülterek ayrıntılarıyla inceleme Renkli kalemleri kullanabilme Spotlama (sahne ışığı) 20 (13 matematik, 7 fen) 7 (2 matematik, 5fen) 4 (2 matematik, 2fen) 3 (3fen) Tablo 3.5: Akıllı Tahtada Programın Özelliğine İlişkin Öğretmen i Programın özellikleri Kısa sürede farklı dersler için hazır olan materyallere ulaşma ve bunları kullanma (Birim kareler, noktalı kağıt, periyodik cetvel, geometrik şekiller gibi) Aynı soruyu birkaç yolla çözmede kolaylık (Farklı çözümlere olanak sağlama, şekilleri tekrar çizmeme) Boş sayfa açma (Soru ve çözümü için ayrı sayfa, tahta silmeme) 23 (15 matematik, 8 fen) 5 (4 matematik, 1 fen) 5 (4 matematik, 1 fen) Tablo 3.6: Akıllı Tahtanın Diğer Özelliklerine İlişkin Öğretmen i Diğer özellikler Animasyon, video, Powerpoint sunuları, günlük yaşamdan örnekler ve resimler gösterebilme Tahtaya müdahale edebilme (Eksik kısımlar üzerine not alma,eklemeler işaretlemeler yapma) Sanal deney yapabilme Konferans yapabilme (Tahtayı iki sınıf için aynı anda kullanma) 22 (14 matematik, 8 fen) 4 (3 matematik, 1 fen) 3 (3 fen) 2 (2 fen)

5 18 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey Öğretmenlerin bu soru için verdikleri yanıtlardan bazı örnekler aşağıda yer almaktadır: Öğrenci yazmıyor, çıktı alıp verebiliyorsunuz. (Öğretmen 1) Yapılanları kayıt altına alıp internetten yayınlama avantajı var. Öğrenciler gelmediği zaman evden dersi görebiliyor. (Öğretmen 3) Görüntüyü tahta üzerinde istediğim ayrıntıları ile gösterebiliyorum. (Öğretmen 4) Soruya geri dönme özelliği önemli. Özellik ya da formüle geri dönmek, hatta iki bilgiyi yan yana getirmek mümkün. Bunu kara tahtada yapamayız. (Öğretmen 18) Bir bölüme dikkat çekmek için perdeleme işe yarıyor. (Öğretmen 21) Beşinci soru olarak görüşülen öğretmenlere Akıllı tahta kullanımının öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir? Olumlu, olumsuz etkilerin açıklar mısınız? şeklinde bir soru yöneltildi. Alınan yanıtlar akıllı tahtanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri ve olumsuz etkileri olarak iki başlıkta toplandı. Düzenlenen verilerden öğretmenlerin sınıfta akıllı tahta kullanmanın olumlu etkileri arasında öğrencilerin dersle daha ilgili, aktif, katılımcı, motivasyonlarının yüksek, tahtaya kalkmaya hevesli olduklarının, ortamın değişmesinden, teknoloji ile iç içe olmaktan hoşnut olduklarının verilerine ulaşıldı. Olumlu olan bu yönler her iki grup öğretmenlerinin de ortak görüşleridir. Bu soruya alınan yanıtlardan bazıları şu şekildedir: Öğrenciler tahtayı ilk gördüklerinde bir etkilenme sürecinden dolayı derse fazla, gereksiz ve yoğun katılım ihtiyacı duyuyorlar. Ama zamanla idrak ediyorlar. (Öğretmen 2) Öğrenciler hep kalkmak, kullanmak istiyorlar. (Öğretmen 6) Çocuklar teknoloji ile iç içe oldukları için o sınıfa gitmek istiyorlar. (Öğretmen 7) Akıllı tahta kullanımının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri de, ortamın karanlık olmasından dolayı sınıfta gürültü; öğrencilerde gevşeme, uyuma ve rahatlama olması, akıllı tahtanın ilk kullanıldığı zamanlarda yoğun ve gereksiz katılımın ve hareketliliğin olması, öğretmen tahtaya yeterince hakim değilse öğrencilerin sıkılması, özellikle öğrenciler tahtaya kalktıklarında tahtaya gölgelerinin düşmesi ve yazıları karıştırmaları, ders hızlı işlendiği için zayıf öğrencilerin zorlanması şeklinde gruplandırıldı. Sorulan altıncı soru Akıllı tahta kullanımında yaşanılan sorunlar, sizin yaşadığınız sıkıntılar var mı? Varsa nelerdir? şeklindeydi. Alınan yanıtlar teknik sorunlar, kaynak ve hazırlık sıkıntısı ve akıllı tahtadan kaynaklanan sıkıntılar olarak gruplandı. Teknik sorunlarda, kalibrasyon ile ilgili problemler, kalemin düzgün yazmaması, öğretmenin kol ya da omuzun tahtaya dokunmasının yarattığı bazı aksaklıklar, akıllı tahta-bilgisayar-projeksiyon bağlantısındaki sorunlar yer almaktadır. Kaynak ve hazırlık sıkıntılarında, akıllı tahtayı kullanma konusunda eğitim eksikliği, kullanılacak kaynak bulmada zorluk yaşama ve kaynak bulmanın uzun zaman alması ve akıllı tahta ile ders işlenişlerinde ön hazırlığın uzun sürmesi şeklinde gruplandırıldı. Akıllı tahta teknolojisinin yarattığı sıkıntılar ise, projeksiyondan yansıyan ışığın ve kalemin çıkardığı tık tık sesinin rahatsız etmesi, yazı yazarken öğretmenin gölgesinin tahtaya düşmesi ve öğrencilerin bazı yerleri görememesi şeklinde sınıflandırıldı. Bunların dışında diğer sıkıntılar arasında da akıllı tahtanın uzun süre kullanılmasından dolayı öğrencilerin bu ortamı ciddiye almamaları yer almaktadır. Bu soruya verilen yanıtlardan bazı örnekler aşağıda verilmektedir. Eğitimini çok almadığımız için kullanmakta zorluk çektik, kullana kullana öğrendik. Eğitimini alsaydık daha farklı kullanabilirdik. (Öğretmen 1) Kalibrasyon iyi yapılmazsa kalem senkronize çalışmayabiliyor. (Öğretmen 9) Kalemle yazarken her defasında çıkan tık tık sesi öğrenciler için sinir bozucu oluyor ve tepkilerine neden oluyor. (Öğretmen 10)

6 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 19 Hazırlık yapmadan akıllı tahta kullanmanın pek anlamı yok, o zaman normal tahtadan tek farkı tebeşir tozu olmaması oluyor. Bu durum öğretmenin yükünü arttırıyor. Ama bu iş ilk bir yıl için zor. Hazırlananlar daha sonraki yıllar için hazır oluyor. (Öğretmen 14) Projeksiyonun ışığının sürekli gözüme gelmesi sağlık açısından rahatsızlık yaratıyor. Elimle gözümü kapatmak için bir kolum hep havada. (Öğretmen 13) Dersin hangi aşamalarında akıllı tahta kullanılıyor? sorusu yedinci olarak sorduğumuz soruydu. Bu soruya alınan yanıtlar dört grupta toplandı. Yanıtlar aşağıda Tablo 3.7 de bir dersin işleyiş aşamalarına göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada ders işlenişlerinin her bir aşamasında öğretmenlerin hangi amaçlarla akıllı tahtayı kullandıklarına da dikkat edilmiştir. Tablo 3.7: Bir Dersin İşleyiş Aşamalarında Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmen i Animasyon, video gösterimi: 4 öğretmen (4 fen) Motivasyon Çizimler, günlük yaşamdan örnekler, resimler, çizimler gösterme: 7 öğretmen (2 matematik, 5 fen) Konu anlatımı: 14 öğretmen (3 matematik, 11 fen) Konu anlatımı Uygulama Konu tekrarı Çizimler, günlük yaşamdan örnekler, resimler, gösterme: 12 öğretmen (10 matematik, 2 fen) Kavram öğretimi: 5 öğretmen (5 fen) Animasyon, video gösterimi: 5 öğretmen (5 fen) Sanal ortamda deney: 3 öğretmen (3 fen) İspat yapma: 3 öğretmen (3 matematik) Grafik çizme ve yorumlama: 3 öğretmen (2 matematik, 1 fen) Soru çözümü: 32 öğretmen (20 matematik, 12 fen) Konu tekrarı yapma:12 öğretmen (10 matematik, 2 fen) Öğretmenlere yöneltilen sekizinci ve son soru Bu konuyu işlerken akıllı tahtayı kullanmak çok faydalı oldu dediğiniz konu ya da konular var mı? şeklindeydi. Alınan yanıtlarda matematik öğretmenlerinin bazı konular için böyle bir ayrım yapabildiği, fen öğretmenlerinin ise bu ayrımı yapamadığı belirlendi. Fen öğretmenlerinin pek çok konuda akıllı tahta kullandıklarını söylediği görüldü. Bu sebeple yalnızca matematik öğretmenleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler düzenlendiğinde geometri ve uzay geometri konularında akıllı tahtayı kullandıkları belirlendi. Fen öğretmenlerinden biyoloji öğretmenleri hücre bölünmesi, hücre yapısı, sistemler, organik bileşikler, kalıtım; kimya öğretmenleri gazlar, hal değişimleri, ısıtma; fizik öğretmenleri optik, atışlar, hareket, ısı-sıcaklık gibi pek çok konuda akıllı tahta kullandıklarını söylediler. 4. YORUM/TARTIŞMA Araştırmamızda 35 öğretmen ile görüşülmüş ve yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında, akıllı tahta kullanımının öğrenci ilgisini, motivasyonunu ve katılımını arttırdığı yönünde olmuştur. Literatürde de akıllı tahtanın en geniş olarak iddia edilen avantajı, onların öğrencileri motive ettiği şeklindedir (Smith ve arkadaşları, 2005). Shenton ve Pagett (2007) de çalışmalarında, öğrencilerin akıllı tahta ile öğrenmesi üzerindeki motivasyonel etkinin hem öğretmen hem de öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda altının çizildiğini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada bir öğretmenin akıllı tahta kullanarak işlediği bir konunun öğretiminde öğrencileri tamamen motive, tamamen ilgili ve odaklanmış olarak tarif ettiği ifade edilmektedir. Görüşülen öğretmenler akıllı tahta kullanılan sınıf ortamında çoklu öğrenme ortamı oluştuğuna değindiler. Öğrenme ortamında kullanılan sesler, animasyonlar, videolar ve powerpoint sunuları ile

7 20 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey derslerin daha eğlenceli geçtiğinden bahsettiler. Öğretmenler akıllı tahtanın sağladığı geri dönebilme, hazır materyallere ulaşabilme kolaylığı gibi olanaklarını da kullandıklarını belirttiler. arasında akıllı tahta kullanımında yaşanan ortak sorunlar dikkat çekiciydi. Sınıf ortamının karanlık olmasının öğrenciler üzerinde olumsuz bir etki yarattığı; öğrencilerde rahatlama, gevşeme gibi durumların görüldüğü ifade edildi. Tahta kaleminin düzgün çalışabilmesi için yapılması gerekli olan ve tahtanın monte edildiği yüzey ile temasının ayarlanması olarak düşünebileceğimiz kalibrasyonda yaşanan sıkıntılar öğretmenlerin sıkça ifade ettiği hususlardan biriydi. Wall, Higgins & Smith (2005) de öğrenci görüşlerini aldıkları çalışmalarında öğrencilerin teknik zorlukları dile getirdiklerini, tahtanın bozulmasının, açılıp kapanmasının beklenmesinde öğrencilerin şikayet ettiklerini belirtmektedir. Araştırmamızda saptanan bir diğer sıkıntı akıllı tahta kullanımına yönelik öğretmenlere verilen eğitimin yetersiz olmasıydı. Bu durumun öğretmenlerin akıllı tahta kullanımlarını ciddi anlamda etkilediği söylenebilir. Shenton ve Pagett (2007) çalışmalarındaki çoğu öğretmenin, akıllı tahta kullanımına yönelik az eğitime sahip olduğunu, bu eğitimin genellikle tahtayı kuran firma temsilcisi tarafından organize edilen ile sınırlı kaldığını bildirmektedirler. Ayrıca akıllı tahtayı çok sık kullanmayan öğretmenlerin sınıf yönetiminde güçlük çekmesi, akıllı tahtayla sık ders işlenişlerinde bulunmayan öğrencilerin yeni bir duruma karşı tepkisi olarak değerlendirilebilir. Yaptığımız görüşmeler öğretmenlerin kullanacak kaynak ve materyal bulmada zorluk yaşadıklarını, bu kaynakları kendilerinin oluşturmalarının ise zaman aldığı ya da bunun için kendilerini yeterli donanıma sahip hissetmediklerini gösterdi. Özellikle matematik öğretmenlerinin akıllı tahtanın boş sayfa açıp herhangi bir sorunun birden fazla çözüm yolunu kolaylıkla gösterebilme ve program içinde yer alan matematikte hazır bazı şablonları kullanması fen grubu öğretmenlerin kullanımından farklılık göstermektedir. Fen grubu öğretmenlerinin ise sanal deney yapma, konferans yapabilme ve resimleri büyütüp küçültme özelliklerini matematik öğretmenlerine göre daha çok kullandıkları söylenebilir. Öğretmenlerin akıllı tahtayı özellikle konu anlatımı ve soru çözümünde kullandıkları belirlendi. En çok soru çözümünde kullanılıyor olması akıllı tahtanın dersin işleyiş hızını arttığı görüşü ile örtüşür. Ayrıca dersin motivasyon ve konu anlatımı aşamalarında fen grubu öğretmenlerinin, konu tekrarı yapmada ise matematik öğretmenlerinin akıllı tahtayı daha çok kullandıkları söylenebilir. Öğretmenlere özellikle hangi konularda akıllı tahta kullanımını daha yararlı gördükleri sorulduğunda alınan yanıtlar, matematik öğretmenlerinin belli konularda, fen öğretmenlerinin ise hemen hemen her konuda akıllı tahta kullandığı elde edilen bulgulardan söylenebilir. Matematik ve fen grubu öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımının daha çok grafik, şekil ve görsel ağırlıklı konularda kullanıldığı yorumu yapılabilir. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmamızda fen grubu ve matematik öğretmenlerine göre; akıllı tahta kullanımının öğrenme ortamı üzerinde olumlu etki yarattığı, akıllı tahta kullanıldığında öğrenci ilgisinin arttığı ve öğrencilerin daha katılımcı hale geldiği belirlenmiştir. Akıllı tahta kullanımında teknik sorunlar, öğretmene verilen eğitim eksikliği gibi bazı sıkıntıların var olduğu tespit edilmiştir. Özellikle teknik sorunların öğretmenleri akıllı tahta kullanımından uzaklaştırdığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımında ve materyal konusunda yaşadıkları sıkıntıları gidermede kendilerini yeterli görmemeleri bazı beceri eğitimleri almaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan en azından geçiş süreci için öğretmenlerin ulaşabileceği hazır kaynaklara gereksinimleri olduğu söylenebilir. Ayrıca sınıf içinde akıllı tahta kullanırken öğrenciyi olumsuz etkileyecek durumlar dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı nın okullarda akıllı tahta kullanma konusunda çalışmalarının olduğu bilinmektedir (http://okulweb.meb.gov.tr /75/01/278319/satirici.htm). Ancak, diğer teknolojik araçların kullanımında yaşanan sıkıntıların akıllı tahtada yaşanmaması için akıllı tahtanın kullanımında bazı önlemler alınması gerekir. Örneğin okul yöneticilerine ve özellikle öğretmenlere derslerde akıllı tahtanın etkin biçimde kullanılabilmesi amaçlı uzun soluklu seminerlerin yapılması kaçınılmazdır. Özellikle her iki kesimin teknik ve öğretimsel faaliyetler açısından ileride karşılaşılabilecek problemleri önceden görüp gerekli önlemleri alması yönünden çalışmanın önemli

8 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey 21 katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen bu ham bulgular farklı çalışmalarla desteklenerek pekiştirilebilir. KAYNAKLAR Ardahan da Bir İlk Daha Okulumuzdan: Ardahan da akıllı tahta uygulaması. İnternetten 2 Mayıs 2008 tarihinde elde edilmiştir: BECTA (2006). Teaching Interactively with Electronic Whiteboards in the Primary Phase. İnternetten 6 Ağustos 2008 tarihinde elde edilmiştir: httppublications.becta.org.ukdisplay.cfmresid= Dill, M. J. (2008). A Tool To Improve Student Achievement in Math: An Interactive Whiteboard. Doctorate Thesis, Ashland University. Kennewell, S. & Beauchamp, G. (2007). The features of interactive whiteboards and their influence on learning. Learning, Media and Technology, 32(3), Lewin, C., Somekh, B. & Steadman,S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of change in pedagogic practice. Education and Information Technologies,13: Shenton, A.& Pagett, L.(2007). From bored to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England Literacy, 41 (3), Smith, H, J., Higgins, S., Wall, K. & Miller, J.(2005). Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, pp Wall, K., Higgins, S. & Smith, H.(2005). The visual helps me understand the complicated things : pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technology, 36(5), Weimer, M, J.(2001). The Influence of Technology Such As a SMART Board Interactive Whiteboard on Student Motivation in the Classroom. İnternetten 21 Ağustos 2008 tarihinde elde edilmiştir: Wood, R. & Ashfield, J.(2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case study. British Journal of Educational Technology, 39 (1), Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Uzaktan Eğitim için Şeffaf Tahta Çözümü

Uzaktan Eğitim için Şeffaf Tahta Çözümü Uzaktan Eğitim için Şeffaf Tahta Çözümü Yasin Özarslan 1 1 Yaşar Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir ozarslan@gmail.com, yasin.ozarslan@yasar.edu.tr Özet: Teknolojik

Detaylı

Meltem Sünkür 1-2 İ. Bakır Arabacı 3 Önder Şanlı NWSA-EDUCATION SCIENCES Mardin Artuklu University 1-2 Received: May 2011 Firat University 3

Meltem Sünkür 1-2 İ. Bakır Arabacı 3 Önder Şanlı NWSA-EDUCATION SCIENCES Mardin Artuklu University 1-2 Received: May 2011 Firat University 3 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0496 Meltem Sünkür 1-2 İ. Bakır Arabacı 3 Önder Şanlı NWSA-EDUCATION SCIENCES Mardin Artuklu University

Detaylı

AKILLI TAHTA UYGULAMALARI KONUSUNDA İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

AKILLI TAHTA UYGULAMALARI KONUSUNDA İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) AKILLI TAHTA UYGULAMALARI KONUSUNDA İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS VIEWS TOWARD SMART BOARD PRACTICES (MALATYA CITY SAMPLE) Meltem SÜNKÜR

Detaylı

Etkileşimli Tahtaların Ders İçeriğinin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirliği

Etkileşimli Tahtaların Ders İçeriğinin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirliği The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education Vol.1 No3 (2013), 42-53 Etkileşimli Tahtaların Ders İçeriğinin Sunumu Sırasındaki Kullanılabilirliği Ayşin Gaye ÜSTÜN 1 Lokman ŞILBIR 2 Engin

Detaylı

Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10

Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10 110 Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi 10 Yusuf Hayri Yıldızhan Dumlupınar Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Snıf Öğretmenliği, Doktora Öğrencisi, yusufhayri27@hotmail.com

Detaylı

AKILLI TAHTA KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCE VE İHTİYAÇLARI

AKILLI TAHTA KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCE VE İHTİYAÇLARI AKILLI TAHTA KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMENLERİN DÜŞÜNCE VE İHTİYAÇLARI Yasemin DEVECİOĞLU, Recayi KAYMAKCI Anahtar kelimeler Akıllı tahta Öğretmen Öğretim Öğrenme Özet Akıllı tahtaların öğretiminde kullanımı

Detaylı

FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI

FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1221-1234 FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI Ömer KOÇAK, Aslan GÜLCÜ Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.1 No.3 (2010), 233-250 Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Berna Tataroğlu 1 Ayten Erduran 2 Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

23.05.2014. Genel özellikleri: YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI. Dezavantajları İletişim Doğru Kullanım Görsellik Okunabilirlik

23.05.2014. Genel özellikleri: YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI. Dezavantajları İletişim Doğru Kullanım Görsellik Okunabilirlik YAZI VE GÖSTERİM TAHTALARI Kara/Beyaz/Yeşil tahta Elektronik tahtalar Askı/kanca tahtası Pazen tahta Manyetik tahta Dosya tahta (Flip charts) Bülten tahtası Genel özellikleri: Avantajları Erişilebilirlik

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ALINAN HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ALINAN HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ALINAN HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Cemal Tatlı Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Eylem Kılıç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KİMYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERİN KİMYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRENCİLERİN KİMYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, Trabzon demircig73@hotmail.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN 130805062 bahadircaliskan94@gmail.com 1. Özet Projemin amacı rakamları öğretmek ve kavratmak, bu öğretim genel olarak

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın.

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın. SBS Fen Bilgisi Derslerine Nasıl Çalışılır? Fen Bilgisi dersi, derste (okulda) öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALARIN ÖĞRETĠM SÜREÇLERĠNE KATKILARI CONTRIBUTIONS OF INTERACTIVE BOARDS TO TEACHING PROCESS

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALARIN ÖĞRETĠM SÜREÇLERĠNE KATKILARI CONTRIBUTIONS OF INTERACTIVE BOARDS TO TEACHING PROCESS ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALARIN ÖĞRETĠM SÜREÇLERĠNE KATKILARI CONTRIBUTIONS OF INTERACTIVE BOARDS TO TEACHING PROCESS Özlem BAYDAġ ozlembaydas@atauni.edu.tr Münevver ESGĠCE munevveresgice@gmail.com Özgür KALAFAT

Detaylı

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri)

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) Yansıtılan görsel materyaller, durağan resimlerin bir ekranda büyütülerek gösteriminden oluşan medya biçimleridir. 1 2 Modern Öğretim Araç-Gereçleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Sigma 30, 381-391, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi A STUDY ON THE SMART BOARD USABILITY IN-CLASSROOM APPLICATIONS

Sigma 30, 381-391, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi A STUDY ON THE SMART BOARD USABILITY IN-CLASSROOM APPLICATIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 381-391, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi A STUDY ON THE SMART BOARD USABILITY IN-CLASSROOM APPLICATIONS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati)

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) GİRİŞ Sekizinci sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (cisimlerin

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü

o Önceden programlanamaz. o Bireysel kullanılamaz. o Hazırlık için süre gereklidir. o Görüntü yüksekliği faktörü Tepegöz ÖĞRETĠM ARAÇLARI VE ETKĠLĠ KULLANIMI Bayburt Üniversitesi, Egitim Fakültesi www.sakipkahraman.wordpress.com o Üzerinde hareketli bir parça taşıyan büyük bir kutu olan tepegöz basit bir araçtır.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 05 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 05 ISSN: TEKNOLOJİK MATERYALLERİN KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dursun Özgüler İnönü Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu dursun.ozguler@inonu.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey MATEMATİK DERSİNDE İNTERAKTİF TAHTA KULLANARAK YAPILAN DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE EFFECT OF USING AN

Detaylı

LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı

LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı Ömer ARPACIK *, Engin KURŞUN ** ve Yüksel GÖKTAŞ *** Öz Ülkemizde uygulanmaya başlayan FATİH projesi ile sınıflara etkileşimli

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Türkiye nin çocukları, batı nın teknolojisinin haraçgüzarı olarak değil, kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne çıkarmalı dünya ya duyurmalıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Akıllı tahta, bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutum, hücre bölünmesi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Akıllı tahta, bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı tutum, hücre bölünmesi AKILLI TAHTA KULLANIMININ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARINA VE HÜCRE BÖLÜNMESİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ġrfan EMRE 1*, Zehra KAYA 2, Tuncay

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Mustafa Tevfik Hebebci 1, İsmail Çelik 1, İsmail Şahin 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi. Dergi web sayfası için lütfen tıklayınız

Mustafa Tevfik Hebebci 1, İsmail Çelik 1, İsmail Şahin 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi. Dergi web sayfası için lütfen tıklayınız Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi Eğitim Ortamlarında Etkileşimli Tahta Kullanımı: Araştırmalar ve Eğilimler Mustafa Tevfik Hebebci 1, İsmail Çelik 1, İsmail Şahin 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Tire Geometri AHMET YETEREL. 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4. 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2

Tire Geometri AHMET YETEREL. 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4. 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2 Tire Geometri AHMET YETEREL Sınıf Kodu Sınıf SN Soru Mükemmel İyi Normal Vasat Zayıf 102 10 TM 1 Öğretmenlerinizi sevme dereceniz 0 6 2 0 4 102 10 TM 2 Dersi verimli işleyebilmesi 0 8 0 2 2 102 10 TM 3

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 1. Aşama Bölüm 1:SMART Board, bilgisayar ve projeksiyon cihazının bağlanması SMART Board interaktif tahtaları dokunmatiktir ve bilgiyasayar ve projeksiyon cihazıyla üçlü

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

Opinions of Teachers toward the Use of Smart Boards

Opinions of Teachers toward the Use of Smart Boards Elementary Education Online, 13(1), 48 61, 2014. İlköğretim Online, 13(1), 48 61, 2014. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr Opinions of Teachers toward the Use of Smart Boards Ahmet Naci ÇOKLAR 1,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri)

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) Klasik Öğretim Araç-Gereçleri Gerçek nesneler Modeller Alan gezileri Yazılı/Basılı materyaller Resimler ve Grafikler Şemalar Çizgi Resimler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) 242 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 242-258 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Social Studies Teachers

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı 1

Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.4 No.2 (2013), 104-123 Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı 1 Enver Tatar 2 Yılmaz Zengin

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 4. Aşama Akıllı Mürekkep uygulamaları:bu uygulamalar SMART Board fonksiyonlarıyla entegre bir şekilde çalışır.klavye kullanarak yapabildiğiniz uygulamaları interaktif tahtanız

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı