MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI"

Transkript

1 MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI

2 Copy: Kopyalama Komutu Klavye kısayolu: co Nesneleri kopyalama işlemi yapar Komut girildiğinde: Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz. Nesneleri seçtikten sonra ENTER tuşuna basınız. Specify base point or displacement, or [Multiple]: tekli kopyalama için başlangıç noktasını tanımlayınız.(p1) displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak yerin merkez noktasını tanımlayınız. (P2)

3 Klavye kısayolu: mi Mirror: Aynalama Komutu Bu komut ile nesneleri aynalar; yani simetrik kopyalarını oluşturursunuz. Mirror komutunu kullanırken, seçilen çizim elemanlarının simetriğini almak için eksen kabul edilecek bir doğrudan mutlaka faydalanmak gerekir. Command: Mirror Select objects: 1 found (1. nesneyi seçin P1) Select objects: 1 found, 2 total (2. nesneyi seçin P2) Select objects: 1 found, 3 total (3. nesneyi seçin P3) Select objects: 1 found, 4 total (4. nesneyi seçin P4) Select objects: 1 found, 5 total (5. nesneyi seçin P5) Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın) Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın) line: (ikinci eksen noktasını tanımla) Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini istemiyor iseniz N, silinmesini istiyorsanız Y modunu seçin)

4 Offset: Öteleme komutu Klavye kısayolu: O Komut Satırından: Offset Nesneleri öteleme hareketi yapar. Bu komut ile ayrıca birbirine paralel nesneleri oluşturmak çok kolay olacaktır. Offset komutu girildikten sonra, offsetlenecek nesnenin offsetleme miktarı tanımlanır, offsetlenecek nesneler seçildikten sonra offsetleme yönü belirlenir Command: Offset Specify offset distance or [Through] < >: 15 (offsetleme mesafesi) Select object to offset or <exit>: (nesneleri seçme) Specify point on side to offset: (offsetleme yönü) Select object to offset or <exit>: komutu tamamlamak için ENTER e bas.

5 Array: Çoklu Kopyalama Klavye kısayolu: Ar Array komutu ile aşağıdaki işlemler yapılabilinir. Dörtgen sıralama Dairesel sıralama Objeyi seç Satır sayısı Sütun sayısı Satır aralığı mesafesi Sütun aralığı mesafesi Sıralama açısı Vazgeç Önizleme

6 Array: Çoklu Kopyalama Klavye kısayolu: Ar Array komutu ile aşağıdaki işlemler yapılabilinir. Dörtgen sıralama Dairesel sıralama Objeyi seç Merkez nokrası x y Toplam obje sayısı & obje açısı obje açısı Toplam obje sayısı Objeler arası açı Objeleri kopyalarken döndür Vazgeç Önizleme

7 Klavye kısayolu: m Move: Taşıma Komutu Bir objeyi bir noktadan başka bir noktaya götürmek için kullanılır. Select objects: Objeyi seç Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Objeyi baz noktasından tut Specify second point or <use first point as displacement>: Objeyi taşıyacağın noktayı seç Klavye kısayolu: r Rotate: Döndürme komutu Seçilen objeleri belirlenen bir nokta etrafında döndürür. Select objects: Objeyi seç Specify base point : Objeyi baz noktasından tut Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:: Objenin döndürme açısını ver [Kopyalarak/Referans açısıyla]

8 Klavye kısayolu: sc Scale: Ölçekleme komutu Bir objeyi belirli katsayılarda büyültüp küçültmek için kullanılır. Select objects: Objeyi seç Specify base point : Objeyi baz noktasından tut Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: Objenin ölçeğini seç Klavye kısayolu: s Strech: Çekiştirme komutu Seçilen objeleri belirlenen bir nokta etrafında döndürürçekiştirilecek olan çizginin ucu kesikli pencere içerisine alınarak seçilir. Ne kadar uzatılacaksa mouse yada kalvyeden belirlenir. Select objects: Objeyi seç Specify base point : Objeyi baz noktasından tut Specify second point or <use first point as displacement>: Objenin ikinci noktasını ver <ilk noktayı yer değiştirir gibi kullan>

9 Klavye kısayolu: t Trim: Budama komutu Budama yapılabilmesi için objelerin kesişmesi gerekir. Kesişen objelerden biri budama sınırı olarak seçilir. Daha sonar budanacak kısım seçilir. Select objects: Budanacak objeyi seç Select object to trim or shift-select to extend or Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Budanacak kenarları seç

10 Klavye kısayolu: ex Extend: Uzatma komutu Bir objeyi seçilen başka bir objeye kadar uzatmak için kullanılır. Select objects: Hangi objeye kadar uzatılacaksa onu seç Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: Uzatılacak objeyi seç Chamfer: Pah yapma komutu Klavye kısayolu: cha Seçilen iki çizgiyi eşit miktarda yada farklı oranlarda kırarak köşe birleştirme yapar. Distance alt komutu ile kırılacak mesafe belirlenebilir. 0 olarak ayarlanırsa pah oluşmadan köşeler birleşebilir. Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d İlk çizgiyi seç [Polyline-birleşik çizgi / distance-mesafe/ Angle-açı / Trim-kırpma ] Specify first chamfer distance <0.0000>: 50 İlk çizgideki pah mesafesi Specify second chamfer distance < >: 100 İkinci çizgideki pah mesafesi Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: İlk çizgiyi seç Select second line or shift-select to apply corner: İkinci çizgiyi seç

11 Klavye kısayolu: f Fillet: Yuvarlama komutu Iki çizgiyi yuvarlayarak köşe birleştirir. Birleştirme yaparken arada bir yay oluşur. Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Objeyi seç [Undo-geri al / polyline-birleşik çizgi / radius-yarıçap] Specify fillet radius <0.0000>: 50 yarıçapı ver Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: ilk objeyi seç Select second object or shift-select to apply corner: ikinci objeyi seç Komut girildiğinde önce bir çizgi daha sonra ikinci çizgi seçilebilir. Radius alt komutu ile oluşacak yayın yarıçapı belirlenebilir. Klavye kısayolu: explode Explode: Patlatma komutu Block olarak indirdiğimiz objeleri bileşenlerine ayırır. Block komutu işlendiğinde bu komuta değinilecektir.