1981, homoseksuel erkek, PCP ve KS. 1983, sitopatik retrovirus tanımlandı. 1985, diagnostik serolojik HIV testi 1987, antiretroviral ilaçlar 1996,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1981, homoseksuel erkek, PCP ve KS. 1983, sitopatik retrovirus tanımlandı. 1985, diagnostik serolojik HIV testi 1987, antiretroviral ilaçlar 1996,"

Transkript

1 Dr.Serkan Ocakçı

2 1981, homoseksuel erkek, PCP ve KS. 1983, sitopatik retrovirus tanımlandı. 1985, diagnostik serolojik HIV testi 1987, antiretroviral ilaçlar 1996, kombine ilaç kullanımı ART 3 yıl sonra mortalite, hospitalizasyon, AIDS %60-80 azaldı.

3 35,3 milyon yaşayan HIV/AIDS. 35 milyon kişi öldü. 25 milyon Sahra Çölü altı Afrika da Yarısı kadın 3,3 milyon çocuk 2012 de 2,3 milyon kişi HIV ile enfekte oldu 1,6 milyon kişi 2012 de AIDS den öldü Türkiye de 8238 bildirilmiş HIV pozitif Enfeksiyon için CD4 rsp ve CCR5 gerekli

4

5 Primer HIV enfeksiyonu Klinik evre 1:asemptomatik, PGL Klinik evre 2: kilo kaybı, tekrarlayan SYE, HZ.. Klinik evre 3: kilo kaybı, kr diyare, süregen oral kandida, lökoplaki

6 HIV erime sendromu PCP Rekürren şiddetli bakteriyel pnömoni Kronik Herpes simpleks enfeksiyonu Özefagus kandidası Akciğer dışı tbc Kaposi sarkomu SSS toksoplazmozu HIV ensefalopatisi

7 İnvazif servikal kanser Kaposi sarkomu Burkitt lenfoma Immunoblastik lenfoma SSS lenfoması

8 NHL %18, HL %5, Primer SSS lenfoması %3, Lösemi nadir. KS %29, Akciğer ca %9, Anal ca %8

9 Malignite önde gelen ölüm nedenidir ART maligniteyi azaltır. CD4>500 hücre/mm³ olduğunda risk düşer.

10 HAART öncesi kemoterapi mortalitesi yüksek ART ile CHOP, CDE, EPOCH NHL, ART ile ABVD, Stanford V HL, HIV negatif ile benzer sonuçlar Performansı uygun, >100 CD4/mm³olan hastalar HIV negatif ile aynı tedaviyi alır(ydkt dahil)

11 Yüksek viral yüklü hastalarda lenf nodlarında artmış FDG-18 tutulumu görülebilir. Maligniteden ayırmak için biyopsi gerekebilir.

12 İnatçı nötropeni Derin hipogammaglobulinemi Bakteriyel/OI nedenli erken ölüm HCV, HBV, HSV, Parvo, JC virus reaktivasyonu CD4>50/mm³ olmalı

13 HIV enfeksiyon kontrolü iyi ise OKİT iyi sonuç Daha ileri ve multipl nüks ise sonuç kötü Burkitt ve PEL sonuçları daha kötü DBBH ise iyi yanıtlar elde edilmiş. Relaps veya parsiyel yanıtlı hastalarda OKIT mutlaka düşünülmelidir. Kötü riskli lenfomada ilk hat OKIT tartışmalıdır.

14 Echenique et al. Curr Infect Dis Rep (2014)16:424

15 Zidovudin myelosupresif, kaçınılmalıdır. Geniş volüm aferezi; HIV hastaları kötü CD34+ hücre mobilize ederler.

16 TBI, BEAM, BEC, BEAC, BU/CY Fatal toksik olaylar 3 ayda <%5

17 PNL engrafmanı günde, Trombosit engrafmanı günde, Vaka karşılaştırmalı çalışmalarda HIV pozitif hastalarda kısa ama anlamlı engrafman gecikmeleri bildirilmiş (HAART, viral enfeksiyonlar, CMV viremisi) Daha sık G-CSF kullanımı Sekonder malignite riski artmamış.

18 Nükleosid Revers Transkriptaz inhibitörleri: Zidovudin, Didanosin, Zalcitabin, Stavudin, Lamivudin, Abacavir Nükleosid Olmayan RT inhibitörleri: Nevirapin, Delavirdin, Efavirenz Proteaz inhibitörleri: Saquinavir, Indinavir, Ritonavir, Nelfinavir Amprenavir Lopinavir+Ritonavir

19 Curr Hematol Malig Rep (2012) 7:

20 ART sonrası fırsatçı enfeksiyonlar azaldı. Vaka kontrollü çalışmalarda HIV +/- hastalarda OS ve infeksiyon komplikasyonu yönünden anlamlı fark görülmedi.

21 Lenfomadan daha nadir görülür. %3-29 monoklonal gammopati var. MG HIV enfeksiyon şiddeti ile korele değil, myelom progresyonu da tahmin ettirmez. MM gelişimi relatif riski x 2,6-4,15.

22 HAART ile HIV yeterli kontrol altında ise OKHN sonuçları HIV negatif ile aynı. Kök hücre aferezi öncesi yeterli kök hücre eldesi için HAART kısa süreli kesilebilir. Uzun süreli HAART kesilmemelidir. OI riski artar. Zidovudin myelosupresif, engrafmanı geciktirebilir.

23 1980, Hassett, KS ve şiddetli OI hastalara HLA-DR uyumlu kemik iliği kaynaklı kök hücre verdi. Hazırlama rejimi uygulanmadı Engrafman olmadı. İmmunolojik durumu aynı kaldı veya kötüleşti

24 1982, 22yaş, erkek, ALL, sinjeneik allo-tp Tp dan 1 ay önce HIV (+) plt tx +33.gün hasta HIV (+) 28 ay sonra AIDS, şiddetli pnömoni,ex. İlk allo-tp sayılıyor.

25 Hasset et al. (1983) [12] Lane et al. (1984) [18] 2 MUD None None NR 1 SYN None CD4 + increased Died after 12 months Mitsuyasu et al SYN 1 VPL, TBI None Died day +41 [19] Vilmer et al. (1987) [51] Verdonck et al. (1988) [14] Holland et al. (1989) [24] Saral & Holland (1994) [25] Lane et al. (1990) [26] Furlini et al. (1988) [15] Bardini et al. (1991) [16] Angelucci et al. (1991) [27] Aboulafia et al. (1991) [28] 1 SYN NR CD4 + increased 7 years 1 SYN CPM, TBI None Died after 56 months 1 MUD CPM, TBI 7 4 MUD 3 SYN 6 CPM and TBI 1 CPM and BSN 16 SYN None None PCR negative from day +41, AB declined Died on day patient* PCRnegative from days *Died later on GVHD 1 patient died < , 1 2 log days decrease in virus titre 10 alive ( 23 4 ± 4 months), 5 died ( 17 6 ± 5 5 months) 1 MRD CPM, TBI None Alive 3 years 1 MUD BSN, CPM None Died on day SYN ETP, BCNU, CPM None Died on day +52 Giri et al. (1992) [29] 1 MUD CPM, ATG, TBI None Died after 13 months Torlontano et al. (1992) [30] Turner et al. (1992) [65] Contu et al. (1993) [54] Campbell et al. (1999) [66] 1 MUD BSN, CPM 1 SYN CPM, TBI AZT 1 MUD BSN, CPM AZT +IFN-α2 Increased CD4/CD8 ratio p24 antigene negative PCR negative from day +30, anti-hiv-ab negative after 4 months Died on day +48 Died on day +18 Died on day SYN CPM, BCNU, ETP 3TC, d4t None Alive 12 months

26 2008, Bryant, PEL, RIC 31 ay CR İlk başarılı allo-tp Mukozit nedeniyle oral ART devamı kesintiye uğrar, bu sürede HIV-RNA artar, oral ART alımı başlamasıyla düşer.

27 Curr opin oncol 2013, 25:

28 Clinical and exp immunol 163:

29 Clinical and exp immunol 163:

30 Nötrofil engrafmanı medyan 19,7 gün Nötropenik dönem enfeksiyonları HIV (-) ile benzer.

31 Clinical and exp immunol 163:

32 Curr Hematol Malig Rep (2012) 7:

33 Hematopoetik öncül hücreler HIV ile enfekte olabilir??? Hematopoetik multipotent kök hücrede HIV enfeksiyonu için gereken reseptörler yoktur.

34 İST HIV üzerine olumlu etkisi vardır. CsA T hücre aktivasyonunu azaltarak uzun süreli CD4 T hücre sayısı korunmasıyla enfeksiyonu sınırlar Tp sonrası CD8 pozitif HIV özgül T hücre yanıtları görülmüştür.

35 Tek HIV kür olan hasta CCR5delta 32 homozigot donör 2009, AML ART tpda kesildi 6 yıl sonra HIV DNA kan ve dokularda negatif Sitotoksik tedavi+gvhematopoetik etki+yeni donor hücrelerin CCR5delta32 ile korunması Mutasyon K.Avrupa da %0,8-1. Kür ENGELİ: CD4+ bellek T hücrelerdeki latent replikasyon

36 Periferik kan/ki için yüksek çözünürlüklü A,B,C,DRB1 allellerinde 8/8-7/8 uyum gerekli Kordon kanı A ve B düşük çöz, DRB1 yüksek çözünürlüklü 4/6, 5/6, 6/6 CCR5-delta 32 kordon kanı ile HIV kürü? >2,5x10⁷ TNC/kg Haploidentik >1x10⁷ TNC/kg

37 14 MART TIP BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

HIV İnfeksiyonu ve AIDS

HIV İnfeksiyonu ve AIDS HIV İnfeksiyonu ve AIDS Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ozturkrecep@superonline.com HIV infeksiyonu AIDS İmmun sistemin enfeksiyonudur

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ Dr. Banu Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart 2014-Antalya Sunum planı

Detaylı

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN HIV/AIDS Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN AIDS insan bağışıklık sistemini çökerten HIV in neden oluğu bir sendromdur. Human Immune Deficiency Virüs dediğimiz mikroorganizma ile meydana gelen bu hastalık uzun

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

Doç. Dr. Murat Günaydın, 2001 OMU Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD,

Doç. Dr. Murat Günaydın, 2001 OMU Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ANTİVİRAL İLAÇLAR HIV infeksiyonunun tedavisi için yapılan çalışmalar, diğer viral infeksiyonlarda da kullanılabilecek yeni bir çok ajanın ortaya çıkışına olanak tanımıştır. Bu ajanların bazıları HBV tedavisinde

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi

Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi Aşılama, Antiretroviral Kemoproflaksi Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. HIV/AIDS Kursu, İlk Adımda Hasta Yönetimi Mart 2014, İstanbul HIV ile infekte olgularda aşılama

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. İntaniye/1 İntaniye/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak İntaniye/3 Hakkımda:

Detaylı

Posttransplant Maligniteler

Posttransplant Maligniteler Posttransplant Maligniteler Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TND Transplantasyon Nefrolojisi Şubat.2012, İstanbul Böbrek Yetmezliği ve Kanser Melanom dışı deri kanserleri ve BY ne neden olan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEUKOPLUS 30 MU/ml S.C./I.V. enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Filgrastim 30 MU/ml

Detaylı

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Dr. M. Servet Alan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ transplantasyonu 1902 Hayvanlarda ilk deneysel böbrek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı