2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI"

Transkript

1 2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları ġahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : Kocaeli Sanayi Odasının çevre bilincinin geliģmesine, çevrenin korunmasına ve geliģimine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında baģlattığı ġahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreninin 20 ncisi 6 Haziran 2014 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IĢık ın katılımıyla gerçekleģtirildi. Bu sene ilk defa gelen baģvurular neticesinde sektör bazlı bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü de verilmiģtir. Büyük ölçekli firma ve KOBĠ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan baģvuruların yeterli olduğu otomotiv ve yan sanayi, taģ toprak, enerji ve diğer sektörler baģlığı altında ödüller dağıtılmıģtır. Bu dönem Büyük ĠĢletme Kategorisinde Çevre Ödülü 4 ayrı sektör dalında verildi. TaĢ-Toprak Sektöründe EczacıbaĢı Yapı Gereç San. Ve Tic.A.ġ. Vitra-Bozüyük, Enerji sektöründe ĠçdaĢ Elektrik Enerjisi Ürt.ve Yat.A.ġ.Çanakkale, Otomotiv ve Yan Sanayi Sektöründe Türk Pirelli Lastikleri A.ġ., Karma Sektörde ise Kordsa Global Endüstriyel Ġplik ve Kord Bezi San.ve Tic.A.ġ. ödül almaya hak kazandı. KOBĠ Dalında Çevre ödülünü Çiftel Elektromekanik San.ve Tic.Ltd.ġti, Jüri Özel ödülünü ise Nuh Çimento Sanayi A.ġ. kazandı. Bu yıl 20 ncisi gerçekleģtirilen ġahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ne 22 firma baģvuruda bulunmuģ olup, bunların 5 tanesi Kocaeli Ġli dıģındadır. jüri üyeleri tarafından bu sene 6 tane firma ödüle layık görülmüģtür Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 1

2 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında oluģturulan Kurs Yönetimi toplantılarına iģtirak edilmiģtir. KSO-MARKA Teknik Destek Projesi : Kocaeli Sanayi Odası Envanter Çalısması Üye Veri Tabanlarının Güncellenmesi ve Sektörel Ayrımının Yapılması konulu teknik destek projemiz tamamlanmıģtır. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla baģlatılan sözkonusu proje kapsamında, üyelerimizin verileri güncellenmiģ olup, çalıģmalarında kullanmak üzere ilgili servislerimizle bilgiler paylaģılmıģtır Çözüm Merkezi : Kocaeli Sanayi Odası Çözüm Merkezi kapsamında yer alan firmalar ile toplantı yapılmıģtır.toplantılar neticesinde elde edilen veriler ile hazırlanan 2014 yılı ilk yarısına ait Çözüm Merkezi faaliyetleri ile ilgili rapor Genel Sekreterlik Makamına sunulmuģtur. AB Bilgi Merkezi Projesi : AB Bilgi Merkezi nin aylık raporlama iģlemi yapılmıģtır. 6 aylık teknik ve finansal dönem raporu hazırlanmıģtır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde Yaratıcı Çocuk Yaratıcı T-Shirt isimli T-Shirt Boyama etkinliği yapılmıģtır. 17 Haziran 2014 tarihinde Ankara da AB-Türkiye Delegasyonu nda Avrupa Gençlik Forumları Kitabı ve Filmi Hazırlanma ÇalıĢma Grubu Toplantısı na iģtirak edilmiģtir. EURODESK Projesi : Haziran 2014 tarihlerinde NevĢehir de gerçekleģtirilen 6 Aylık Değerlendirme Toplantısı na iģtirak edilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 2

3 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler Haziran ayında Odamız üyelerine yönelik 6 adet bilgilendirme semineri gerçekleģtirilmiģtir. AR-GE Konusunda Kamu Kurumlarınca Verilen TeĢvik ve Destekler, AR-GE Konusunda Vergi Ġndirim ve Ġstisnaları ve Patent Hukuku Konulu Seminer tarihinde Kocaeli Sanayi Odası nda, tarihinde TOSB Konferans Salonu nda Major Yeminli Mali MüĢavirlik, Denetim, Finans, Yönetim, DanıĢmanlık Ltd. ġti. iģbirliği ile AR-GE Konusunda Kamu Kurumlarınca Verilen TeĢvik ve Destekler, AR-GE Konusunda Vergi Ġndirim ve Ġstisnaları ve Patent Hukuku konularını içeren bir panel organize edilmiģtir. Alanlarında uzman olan kiģilerin, örnekleriyle açıklamalarda bulunduğu bu panelde, karģılaģılan problemlere çözüm önerileri getirilmiģ olup, bilgi paylaģımında bulunulmuģtur. Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Konulu Toplantı tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iģbirliği ile Verimlilik Haftası etkinliği olarak Wellborn Hotel de Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko- Verimlilik konulu toplantı gerçekleģtirilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 3

4 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Semineri tarihinde Çayırova da, TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, Konferans Salonunda 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili bilgi vermek amacıyla, bir seminer düzenlenmiģtir. Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler Konulu seminer tarihinde Kocaeli Sanayi Odası, Halkbank ve Kocaeli Üniversitesi arasında enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla KOBĠ lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü 13 Mayıs 2014 tarihinde imzalandı. KOBĠ lerin enerji verimliliği konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danıģmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokolün ilk adımı olarak, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda KOÜ ve Halkbankası yetkililerinin de katılımıyla, Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler konulu bir seminer düzenlenmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 4

5 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ve ADR konulu bilgilendirme toplantısı tarihinde UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ve TSE Tehlikeli Madde ve Kombine TaĢımacılık Müdürlüğü iģbirliği ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ve ADR konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Ulusal Çevresel Etiket Altyapısı Projesi ÇalıĢtayı tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı iģbirliği ile Ulusal Çevresel Etiket Altyapısı Projesi ÇalıĢtayı Kemal DAĞ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hasan GÜVEN, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yeterlik Hizmetleri Dairesi BaĢkanı M. Kemal BATTAL, Armada Eğitim DanıĢmanlık Mühendislik ġirket Müdürü/Çevresel Etiket Altyapısı Projesi Yöneticisi Saniye ONUR, Armada Eğitim DanıĢmanlık Mühendislik ġirket Müdürü/Çevresel Etiket Altyapısı Projesi Yardımcı Proje Yöneticisi Sunumları ile gerçekleģtirilmiģtir ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI OCAK- HAZİRAN Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 5

6 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Uluslararası ĠliĢkilere Yönelik ÇalıĢmalar 11 Haziran 2014 tarihinde, Bulgaristan BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği iģbirliğiyle, Bulgaristan ın Burgaz ve Plovdiv bölgeleri tanıtımları ve Bulgar- Türk firmalar iģ görüģmeleri organizasyonları yapılmıģtır Haziran 2014 tarihlerinde, Lüksemburg un Lüksemburg kentinde yapılan Büyük Bölge ĠĢ Günleri Fuarı na bir heyet ile katılım sağlanmıģtır. Sözkonusu etkinlik kapsamında, heyet tarafından, yabancı firmalarla 90 iģ görüģmesi gerçekleģtirilmiģtir Haziran 2014 tarihlerinde, Lüksemburg un Lüksemburg kentinde yapılan Büyük Bölge ĠĢ Günleri Fuarı kapsamında, 12 Haziran 2014 tarihinde, Lüksemburg Büyükelçiliği ve DEĠK (DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu) iģbirliğiyle, sözkonusu programa katılan heyete yönelik Lüksemburg Tanıtım Günü yapılmıģtır. 19 Haziran 2014 tarihinde, Kazakistan ın Kızılorda bölgesi Valisi KöĢerbayev Kırımbek Eleyoviç ve beraberindeki heyetin ziyaret hazırlıkları ve ziyaret organizasyonları yapılmıģtır. Programın sonunda, Kızılorda Ġli Bölgesel Konsey ĠĢ Adamları Dairesi BaĢkan Yardımcısı Mahambetov Askar Aralbayeviç ve KSO arasında bir iģbirliği ve iyi niyet protokolü imzalanmıģtır Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 6

7 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Uluslararası ĠliĢkilere Yönelik ÇalıĢmalar 19 Haziran 2014 tarihinde, Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei SAVINYKH ve beraberindeki heyetin ziyaret hazırlıkları ve ziyaret organizasyonları yapıldı. Toplantıda; iki ülke arasındaki iģbirliği ve yatırım fırsatları görüģüldü, karģılıklı sunumlar yapıldı. 20 Haziran 2014 tarihinde, ABD nin Iowa eyaleti The Greater Des Moines Partnership CEO su ve WCF Genel Konsey Üyesi Jay Byers, Iowa Ekonomik Büyüme Merkezi Direktörü Anke Goebel De Mendez ve MIYA Global GiriĢimci DanıĢmanlığı ndan Mete Akbülbül Odamızı ziyaret etmiģlerdir.ziyarette, kurumlar ve bölgeler arasındaki işbirliği fırsatları görüşülmüştür Temmuz 2014 tarihlerinde, Avustralya nın Sydney kentinde düzenlenecek G20 Sanayi&Ticaret Bakanları Toplantısı na katılınmasının planlanması kapsamında, programla ilgili bir çalıģma baģlatılmıģtır Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 7

8 Odamızca Hazırlanan GörüĢler ARAġTIRMA ÇALIġMALARI Haziran ayında Odamız tarafından 5 adet görüģ oluģturulmuģtur. Kurumlara Gönderilen GörüĢler: tarihinde Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki görüģümüz UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ile TOBB a iletilmiģtir. Madenlerde devlet hakkı borçlarının taksitlendirilmesi ve Orman kullanım izin bedelleri borçlarının taksitlendirilmesi konusunda Oda görüģümüz Maliye Bakanlığına iletilmiģtir. Bakanlara Sunulan GörüĢler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IĢık a sunulmak üzere görüģ dosyası hazırlanmıģtır. Dosyada; Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve Uygulaması Kapsamında YaĢanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları, Dilovası Bölgesinde Kentsel DönüĢüm Fırsatı, baģlıklarını kapsayan 3 konuda Oda görüģü hazırlanmıģtır ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER Ocak- Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 8

9 ARAġTIRMA ÇALIġMALARI Odamızca Hazırlanan Yayınlar 2014 Haziran ayı itibariyle Odamızca 2 Adet yayın çıkarılmıģtır. Söz konusu yayınlar; Kocaeli Ġmalat Sanayiinde Aylık GeliĢme Raporu (2014.ĠGE.08) Meslek Komiteleri MüĢterek Toplantısı ÇalıĢtay Raporu (2014.MKĠ.07) ODAMIZ YAYINLARI (Adet) Ocak- Haziran Dergi Bülten Rapor/Yayın ĠNSAN KAYNAKLARI ÇALIġMALARI Yönetim Sistemleri : KSO MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikası kapsamında; DıĢ müģteri Ģikayetler alınmaya baģlanmıģtır ve 0800 lü ücretsiz müģteri hattı devreye alınmıģtır. Akreditasyon sistemi kapsamında özdeğerlendirme raporu için hazırlıklar tamamlanmıģtır. Ġnsan Kaynakları ÇalıĢmaları : Haziran ayında 2 stajyer göreve baģlamıģtır. Stajyerin iģe giriģ iģlemleri yapılarak oryantasyon eğitimleri verilmiģtir. Haziran ayında 1 personel görevden ayrılmıģtır. Personele ait çıkıģ iģlemleri yapılmıģtır. Avustralya Kıbrıslı Türk ĠĢ Adamları Derneği ile Odamız iģbirliği ile Avustralya da ikamet eden ve yine orada öğrenim gören 3 Türk öğrenci ilimizdeki çeģitli firmalarda 1 aylık staja baģlamıģtır. Ġlgili sürecin takip ve koordinasyonu yapılmıģtır. Personel Eğitimleri Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitime Katılan Oda ÇalıĢanı Eğitimi Düzenleyen Kurum 1 Ata Karnesi Haziran 2014 Hatıra Yılmaz Çifttepe TOBB 2 Yatırım TeĢvik Belgesi 11 Haziran 2014 Hatıra Yılmaz Çifttepe Ekonomi Bakanlığı 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 9

10 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER Haziran ayında iģtirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere iliģkin detaylar aģağıda sunulmuģtur. ĠĢtirak Edilen Kurullar : 5 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 9 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kalkınma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel sekreter iģtirak etmiģlerdir. 11 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen KOSBAġ Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 12 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 12 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TOGEV Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen ICC Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 24 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TÜBĠTAK TÜSSĠDE DanıĢma Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 24 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kartepe A.ġ.Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 25 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Ġl Ġstihdam Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 25 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Arslanbey OSB MüteĢebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 26 Haziranda gerçekleģtirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 26 Haziranda gerçekleģtirilen TOSB MüteĢebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 10

11 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER ĠĢtirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler : 3 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Otomotiv Yan sanayi Sektör Toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 3 Haziran tarihinde, DEĠK Türkiye-Türkmenistan ĠĢ Forumu na Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 3 Haziran da Kocaeli Ticaret Odası öncülüğünde Eylül tarihleri arasında gerçekleģtirilecek Kocaeli Fest Toplantısına ĠleteĢim sorumlusu iģtirak etmiģlerdir. 03 Haziran tarihinde ĠġKUR tarafından düzenlenen Yerel ve ĠĢletme düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının oluģturulması konulu toplantıya Genel Sekreter ve Ġnsan Kaynakları Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 4 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Çevre Jüri Toplantısına Genel Sekreter ve Çevre Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen 2014 Verimlilik Haftası Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneline Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Enerji Verimliliği toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 9 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kocaeli Gazetesi Doruktakiler 2013 Ödül Törenine Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 10 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kocaeli Gazetesi Ödül törenine Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 11 Haziran tarihinde Odamızda gerçekleģtirilen Bulgaristan Heyet Ziyaretine Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TSE 1 Ulusal Test ve Muayene ÇalıĢtayı na Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 16 Haziran tarihinde TOSB da; Ortak Müdahele Birimleri (Ġtfaiye TeĢkilatları) konusunda GOSB, TOSB, Güzeller ve Plastikçiler OSB nın Yönetim Kurulu BaĢkanlarının ve OSB Müdürlerinin iģtirak ettiği toplantıya Genel Sekreter ve Çevre Uzmanı iģtirak etmiģlerdir Haziran tarihleri arasında Lüksemburg Ziyaret programına Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter katılmıģlardır. 19 Haziran tarihinde Ekonomi Gazetecileri Derneği Ödül Törenine Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 23 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK-Orta Afrika Cumhuriyeti BaĢbakanının katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 23 Haziran 2014 tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK-BangladeĢ Ticaret MüsteĢarı nın katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 11

12 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER ĠĢtirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler : 24 Haziran tarihinde Ġzmit in KurtuluĢ Yıldönümü Etkinlikeri kapsamında düzenlenen toplantıya ĠletiĢim Sorumlusu iģtirak etmiģlerdir Haziran 2014 tarihleri arasında Anadolu da Ekonominin Desteklenmesi Projesi kapsamında Almanya da gerçekleģtirilen toplantıya ĠĢ GeliĢtirme Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 27 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Islah OSB Toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meclis Toplantısı : Haziran ayı Meclis toplantımızda, ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Hasan Canpolat ı ağırladık Kocaeli Sanayi Odası nın Haziran ayı Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul BaĢkanlığında 11 Haziran ÇarĢamba günü gerçekleģtirildi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan Canpolat konuk konuģmacı olarak katıldı. Ayrıca Pirireis Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Aselsan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oral ERDOĞAN katıldılar. ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan Canpolat, yaptıkları çalıģmaları anlatan sunumunda; ASELSAN ın Kocaeli de 32 si tedarikçi olmak üzere 48 firma ile iģbirliği içinde olduklarını, Bilgi Güvenliğinin bugün dünya için en önemli konulardan birisi olduğunu, ASELSAN ın bu konuda önemli açılımları olduğunu ancak Ģu anda Türkiye nin dıģa bağımlı olduğunu ve Türkiye nin bu boģluğunu doldurmak istediklerini, dıģ pazarlara açılma ve küresel bir Ģirket olmayı hedeflediklerini belirtti Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 12

13 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meclis Toplantısı : Birlikte çalıģma modellerini önemsediklerini ve yüksek nitelikli insan gücü ile birlikte özellikle mühendislik eğitimini geliģtirmenin misyonları olduğunu vurgulayan CANPOLAT ileri teknoloji için malzeme üretimine eriģimi kolaylaģtırmalıyız. Milli tren hedefi var. Ar-Ge merkezi kuruyoruz. 4. Nesil haberleģme sistemlerini geliģtiriyoruz. Aslında ülkemizde ihracat hedefinden çok ithalat hedefinden bahsetmeliyiz. Aynı zamanda çip üretimi konusunda da kararlıyız. Bunun için ilk adımını Bilkent Üniversitesi ile atıyoruz. Çip teknolojisini sanayileģtirmek istiyoruz. Gerek HaberleĢme gerekse savunma sanayi konularıyla Kocaelinden firmalar da ilgilenirse çalıģabiliriz dedi. Atak helikopteri üretimi konusunda önemli gururu yaģadıklarını ifade eden Hasan CANPOLAT, Avcı Kaska monteli kumanda sistemi sayesinde teknoloji büyük ödülünü kazandıklarını, Türkiye nin hava savunma sistemleri merkezinin ASELSAN olduğunu, altyüklenicilikten kritik teknoloji üretimi yapan bir düzeye geçmek istediklerini söyledi. Meslek Komitesi Toplantıları : Meslek Komite Toplantılarında GörüĢülen Konular : 1.Meslek Komitesi (Madencilik ve TaĢ Ocakları Sanayi Grubu) Doğal taģlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak iģletilebilen en eski inģaat malzemeleridir. Zamanla kullanımı artan doğal taģlar günümüzde özellikle inģaat, kaplama, döģeme, Asfalt yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, hastaneler, sanayiler ve birçok yerde kullanılmaktadır. Son zamanlarda ihracatta da, hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasında yerini alan, madencilik faaliyeti yapan, Agrega üreticileri ve DoğaltaĢ mermerciler, Kamuya olan borçlarından Madenlerde Devlet Hakkı ve Orman kullanma izin bedelleri borçlarını ödeyebilmeleri için bir kolaylık sağlanması ile Özel sektördeki madenciler, iģini sürdürebilecek, yanında iģçi çalıģtırmaya devam edebilecektir. Bunlara ödeme kolaylığı getirilmesi ve ayakta durmalarının sağlanması, yatırım ortamının iyileģtirmesi ancak, borçluların kamu ile olan mali iliģkisinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle, faaliyetlerini devam ettirebileceklerinden, Madenlerde Devlet Hakkı ve Orman izin bedelleri Borçlarının da yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Sonuç olarak talebimiz; a) Madenlerde Devlet Hakkı, b) Orman Kullanım izin bedelleri, borçlarının yapılandırılması 3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve ġekerleme Sanayi Grubu) Eylül ayı itibari ile diğer Sanayi Odalarının ilgili Meslek Komitelerinin ziyaret edilmesine karar verildi. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na gidilmesi yönünde çalıģmalara baģlanılmasına karar verildi. 4.Meslek Komitesi (ĠĢlenmiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) 29 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında görüģüldü. GDO konusunda laboratuarda yapılan var yok analizinin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan hapis cezası ile cezalandırma hususu hakkında herhangi bir değiģiklik olmadığı, bu değiģikliğin sanayicilerin sıkıntılarını çözmediği dile getirildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 13

14 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu) Ġstanbul Sanayi Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası yetkilileri ÖTV konusunda yaptıkları çalıģmalarla ilgili katılımcılara bilgi aktardılar. ÖTV konusunda yaptıkları yazıģmalar, görüģmeler ve aldıkları yol konusunda katılımcıları bilgilendirdiler. Teminat mektuplarının sanayiciye ağır yükümlülükler getirdiği, bunun yerine ÖTV nin nakdi olarak ödenmesinin daha çözüme yönelik bir sonuç olacağı konusunda ĠSO yetkilileri tarafından öneri getirildi, Sanayi Odaları Meslek Komitelerinde konunun görüģülmesi için fikir birliğine varıldı. Ortak sorunları görüģmek üzere 3 Sanayi Odası Temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon kurulması yönünde karar alındı. EBSO ve ISO komiteleri tarafından oluģturulan ve firma karnelerinin oluģturulmasına baz teģkil edecek Pozitif Ayrım Kriterleri üzerinde görüģüldü. Özellikle ÖTV için verilen teminat mektuplarının çözülmesinde önemli bir rol oynayacak firma karnesi oluģturulması için belirlenecek kriterlerin son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kriterlerin Komite Kararı olarak çıkartılması ve 3 Odanın bu konuda ortak bir görüģ oluģturması yönünde karar alındı. OluĢturulacak Komisyon Pozitif Ayrım Kriterleri üzerinde bir çalıģma yaparak 27. Hafta içinde Komite Kararının iletilmesi sonrasında EBSO, KSO ve ĠSO yetkililerinden birer temsilci belirlenerek Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi Dairesine gidilmesi ve görüģlerin bildirilmesi planlandı. Gelir Ġdaresi Dairesi ile yapılacak görüģmede 15 günde bir beyan edilen ÖTV nin ayda bir yapılması yönünde de bir öneride bulunulması yönünde fikir birliğine varıldı. Odamız tarafından ADR konusunda UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı na gönderilen görüģ katılımcılarla paylaģıldı. SEVESO konusunda Odamız tarafından yapılan çalıģmalarla alakalı katılımcılar bilgilendirildi. AFAD ile yapılması planlanan eğitim programı konusunda bilgi aktarıldı. ġuan ki çalıģmanın bu konuda yapılacak yatırımlar konusunda devlet teģviklerinden faydalanılmasının sağlanması yönünde olması konusunda fikir birliğine varıldı. 12. Meslek Komitesi (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Yurt içi ve yurt dıģı satıģlarımızda tedirgin edici biçimde düģüģ yaģanmaktadır. Sektörümüzle bağlantılı diğer komiteler ile ortak meslek komitesi toplantıları düzenlenmesine, Son dönemlerde Dahilde iģleme iģlemlerinde son Onay imzası yetkililer tarafından bekletilmekte olup iģlerimizi çok aksatmaktadır. ÇalıĢanlar ile yaģanan tazminat alma amaçlı iģten ayrılma problemleri devam etmekte olup biz firmaları taģeron çalıģmaya teģvik etmektedir. 13. Meslek Komitesi (Plastik ĠnĢaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Kauçuk sektörüne yönelik Ġstanbul, Bursa, Düzce, Bolu, Yalova, Sakarya Sanayi Odaları Gebze- Körfez Kocaeli Ticaret Odaları Kauçuk Meslek Komitelerinin ve ayrıca Ostim Kauçuk Kümelenmesi, KOÜ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kauçuk Derneğinin de bir araya geleceği 26 Eylül 2014 tarihli sektör toplantısı organize edilmesine karar verildi. 18 Haziran 2014 tarihinde Ġzmit yöresinde üye ziyareti düzenlenmesine karar verildi. Yabancı Ortağa hazırlanma süreci konulu toplantı organizasyonu yapılmasına karar verildi. Sürdürülebilirlik Derneği ile irtibata geçilip mecliste bir toplantı düzenlenebileceği belirtildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 14

15 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları 18. Meslek Komitesi (Demir DıĢı Metaller Sanayi Grubu) Tacikistan Devlet Alüminyum ġirketi (TALCO), ülkemize aracısız Alüminyum satıģı yapmak istemektedir. Bu maksatla, KSO 18. Meslek Komitesi olarak TALCO ya bir heyet ziyareti yapılması talep edilmektedir. Enerji maliyetlerinin düģük olması sebebiyle Ġran da ortaklaģa Alüminyum Tesisi kurulması konusunda 18. Meslek Komitesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IġIK Bey e bir ziyaret programı düzenlenmesi talep edilmektedir. Aynı ziyaret programı dahilinde, Alüminyum ithalatından alınan Telafi Edici Vergi uygulaması ile ilgili de Sayın Bakan ile görüģülmek istenmektedir. Irak ta oluģan son zamanlardaki belirsizliğin Ticareti etkilemesi konusunda Ekonomi Bakanlığından görüģ talep edilmesine karar verilmiģtir. 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) Sanayide enerji tasarrufu yatırımları teģvik kapsamına alınması konusunda görüģüldü. Enerji tasarruflu yatırımlara 5. Bölge teģviklerinin sağlanacağı belirtildi. 5. Bölge TeĢviği ne giren yatırımların Ģunlar olduğu belirtildi; - Yıllık asgari 500 TEP (ton eģdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleģtirilecek, birim ürün baģına en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüģ süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. - Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). - Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaģtırılmıģ doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları. 5. Bölge teģvikleri, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi iģveren hissesi desteği, faiz indirimi, yatırım yeri tahsisini kapsadığı belirtildi. Odamız, Halkbank ve Kocaeli Üniversitesi arasında enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla imzalanan KOBĠ lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü hakkında görüģüldü. KOBĠ lerin enerji verimliliği konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danıģmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokol kapsamında, Halkbank tarafından KOBĠ lere ücretsiz enerji etüdü danıģmanlık programları düzenleneceği ve enerji verimliliği check-up ı yapılacağından yola çıkılarak 19.Meslek Grubu üyesi firmanın bu programdan faydalanması yönünde Odamıza Öneri getirildi. Aydınlatmada enerji tasarrufu hakkında görüģüldü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın AR-GE Merkezi kurmak için gerekli olan AR-GE personeli sayısının 50 olan yasal sınırının 30 a düģürülmesi ile ilgili iliģkin karar bugün Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Söz konusu kararın üyelere etkisi üzerine görüģüldü. SANTEK fuarı hakkında görüģüldü. Fuar kapsamında yapılacak olan ikili görüģmelerin yalnızca fuar merkezinde yapılmasının, fuar katılımcı sayısını arttıracağı yönünde görüģ birliğine varıldı. 26 Haziran 2014 tarihinde OTĠMSA ve ALBA firmalarına üye ziyareti yapılmasına karar verildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 15

16 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Meslek Komiteleri (Motorlu Kara TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu / Diğer UlaĢım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu) Banka kredileri ile ilgili düzenlenecek olan seminer hakkında görüģüldü. Söz konusu seminerde hem bankadan yetkililer hem de ABĠGEM den danıģman olabileceği belirtildi. Kurumsal finansman konusunda çözümler sunan danıģmanlık firmalarından da destek alınabileceği belirtildi. OSB lerdeki arazilerin fonlanması konusunda Odamız tarafından bir eğitim organize edilmesi konusunda öneri getirildi. Odamız ile iliģkileri zayıf olan üyelerimize ziyaret yapılmasına karar verildi. Kocaeli deki sanayinin tanıtımını yapmak için bir çalıģma yapılması gerektiği yönünde öneri getirildi. 27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) Atık geri kazanım ve bertaraf konusunda faaliyet gösteren firmaların sektörel sorunları üzerinde görüģüldü Haziran 2014 tarihleri arasında Ġstanbul da gerçekleģtirilecek olan REW Fuarı (Çevre Fuarı) konusunda görüģüldü. 33. Meslek Komitesi (Metal Döküm Sanayi Grubu) Ağustos ayı içerisinde DemisaĢ veya baģka bir büyük firmaya tüm Meslek Grubunun iģtirak edeceği bir teknik gezinin yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. Meslek Komiteleri Grup Toplantıları : Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu) Odamız 9. ve 10. Meslek Komiteleri günü Ġstanbul Sanayi Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ilgili Meslek Komite temsilcileri ile birlikte Odamızda ortak toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantının gündeminde ADR, SEVESO ve T.C. Maliye Bakanlığı nın ÖTV Kanunu ile ilgili geliģmeler görüģülmüģtür Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 16

17 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) ERKUL MUTFAK BANYO VE MOBĠLYA AKSESUARLARI SAN. TĠC. LTD. ġtġ ÇAĞSAN MERDĠVEN VE ERĠġĠM EKĠPMANLARI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ AKIM METAL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 17

18 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) ALBA KALIP VE OTOMASYON MAKĠNALARI ĠMALATI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ OTIMSA OTOMOTIV SANAYI ANONIM ġirketi 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 18

19 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 13. Meslek Komitesi (Plastik ĠnĢaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu) KĠRĠġOĞLU PLASTĠK ALDOĞSAN 4. Meslek Komitesi (ĠĢlemiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) DÖNMEZ KASAP PAKETLEME UNLU MAMÜLLER GIDA TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 19

20 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 4. Meslek Komitesi (ĠĢlemiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) AS GIDA ÜRETĠM VE PAZARLAMA A.ġ MANAV SOĞUK HAVA TESĠSLERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ ETHEM ETHEM GIDA SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Kadın GiriĢimciler Kurulu : Haziran tarihleri arasında Lüksemburg-Büyük Bölge ĠĢ Günleri Ġkili ĠĢ görüģmelerine Heyet olarak katılım sağılanmıģtır. 25 Haziran tarihinde, Kadın GiriĢimcilere hayırlı olsun ve ĠĢ yeri ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. 26 Haziran tarihinde Ġl Kadın GiriĢimciler Ġcra Kurulu Toplantısı gerçekleģtirilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 20

21 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Basına Gönderilen Bültenler : Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Haziran ayında 14 adet basın bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiģ olup detaylar aģağıda sunulmuģtur. Konu Ayhan Zeytinoğlu: Orta Vadeli Program hedefi için aylık ihracat 14 Milar doların altına düģmemeli Basın Bülteni Tarihi 02 Haziran 2014 KSO da DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri 02 Haziran 2014 KSO da AR-GE TeĢvikleri/Halka Açılma/Patent Hukuku Paneli 03 Haziran 2014 TÜFE önümüzdeki ayda yükselmeye devam edebilir 03 Haziran 2014 Derince Limanı Ġhalesi Maksimum fiyata Yakın bir Derğerle Sonuçlandı 10 Haziran 2014 Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı 10 Haziran 2014 SANTEK 14 Fuarı Basın Toplantısı 12 Haziran 2014 KSO Heyeti Lüksemburg da 17 Haziran 2014 Ayhan Zeytinoğlu: Tahminlerimiz Çerçevesinde ĠĢsizlik Sezonsal Olarak ĠniĢe BaĢlamıĢtır Kazakistan Kızılorda Valisi ve Delegasyonu nun Öğle Yemeği Organizasyonu Ayhan Zeytinoğlu: Orta Afrika Cumhuriyeti BaĢbakanı N Zapayeke yi Ağırladı Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye nin ilk 500 Firması Ġçinde 87 Üyemiz Yer Almaktadır. Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye Genelindeki Kapasite Kullanım Oranı ArtıĢı Memnuniyet vericidir 16 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran 2014 KSO nun 25.KuruluĢ Yıldönümü 25 Haziran Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 21

22 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Takip Ettiğimiz Basında KSO : Odamız hakkında basında çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiģtir ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaģılmıģtır. Yazılı Basın : Odamız Haziran ayında 24 kez ulusal, 227 kez yerel olmak üzere toplam 251 kez yazılı basında yer almıģtır. Basın kuruluģu Haber Sayısı Yerel/Ulusal Adana Ekspres Gazetesi 1 Anadolu Jet Magazine 1 ULUSAL Anadoluda Bugün 1 Anayurt 1 ULUSAL Aynalı Pazar 1 Bilecik Sakarya Gazetesi 1 Bizim Anadolu Gazetesi 3 Bizim Çankırı 1 Bizim Kocaeli 11 Bizim Kocaeli Spor 1 Bizim Yaka 9 Burası Çanakkale Gazetesi 1 Bursa Hayat 2 Bursa Olay Gazetesi 1 ÇağdaĢ Kocaeli 11 Çanakkale Gündem 1 Çanakkale Haber 1 Çanakkale Objektif 1 Çanakkale Olay 1 Çanakkale YaĢam 1 Çayırova Gazetesi 2 Daily Sabah 1 ULUSAL Darıca Gazetesi 5 Demokrat Gebze 5 Denizli 1 Derince Ekspres 15 Dokuz Sütun 2 ULUSAL Dünya 5 ULUSAL Egeli Sabah 2 Ekonomi Gazetesi 2 Erzurum Yenigün 1 Gazette Adana 1 Gebze Haber 3 Gold News 1 ULUSAL Günboyu 1 ULUSAL Haber Vaktim 1 Hedef Gazetesi (Gebze) 2 Hürriyet 1 ULUSAL Hürses 5 ULUSAL Ġl Gazetesi 1 Ġstikbal (EskiĢehir) Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 22

23 Ġstiklal Gazetesi 1 ĠĢte Çanakkale 1 Kalenin Sesi 1 Karabük Haber 1 Kent (Adana) 1 Kocaeli 30 Kocaeli Demokrat 21 Kocaeli Hürriyet 2 Kocaeli ManĢet 20 Kocaeli Pusula 2 Konya Memleket Gazetesi 1 Konya Takip 1 Marmara Gebze 10 Mavi Kocaeli 9 Milat 1 ULUSAL Milliyet Marmara 2 Otogar Güle Güle 1 Özgür Kocaeli 20 Posta Çanakkale 2 Posta Marmara 1 Sakarya Yenigün 1 Son-An 1 Son Saat 1 ġehir (EskiĢehir) 1 Türkish Time Ek2 1 ULUSAL Türkiye 1 ULUSAL Türkiye de Yeniçağ 1 ULUSAL Yenigün (EskiĢehir) 1 Yeni Akit 1 ULUSAL Yeni Ekonomi 1 Yeni Sakarya 1 Yeni ġafak Marmara (Ġst 1 TaĢra) Yurt Gazetesi 1 ULUSAL Toplam Sosyal Medya; Haziran ayında Odamız 510 kez sosyal medyada yer almıģtır. 406 kez internet haberlerinde yer almıģtır. 55 kez twitter / 49 kez facebook da yer almıģtır. Görsel Basın; Haziran ayında Odamız 23 kez görsel basında yer almıģtır. 9 kez ulusal TV kanallarında, 14 kez yerel TV kanallarında yer almıģtır. Tv Kanalı Haber Sayısı Bloomberg HT 3 CNBC-e 4 Hilal TV 1 Kocaeli TV 7 NTV 1 TV Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 23

24 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Basın Toplantısı: 13 Haziran 2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iģbirliği ile Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek SANTEK 14 Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı hakkında basın toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Kurumsal ÇalıĢmalar : Kocaeli Sanayi Odasının 25.yılına özel hazırlanan Kocaeli Sanayi Odası Almanakı ve Kocaeli Sanayi Tarihi yayınları için ön çalıģmalar devam etmektedir. Yapılan çalıģmaları gözden geçirmek amacıyla 23 Haziran tarihinde Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Tanzer Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı ve ĠletiĢim Sorumlusunun katılımı ile bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Kocaeli Sanayi Odası 20.ġahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin sahne ve davetiye tasarımı ile Enerji verimliliği Kongresinin arka plan tasarımlarının yapılması sağlanmıģtır. Kocaeli ve Kocaeli Sanayi Odası tanıtım filmi ön çalıģmaları devam etmektedir. Kocaeli Sanayi Odası Prestij Kataloğu ön çalıģmaları devam etmketedir. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler : 6 Haziran da gerçekleģtirilen Kocaeli Sanayi Odası Çevre Ödülleri töreninde KSO Oda Orkestrası mini bir konser vermiģtir. Sergiler : Ġzmit Evleri ve Tarihini YaĢatma Derneği (ĠZEYAP) öncülüğünde ve Kocaeli Sanayi Odası nın katkılarıyla Odamızda Atatürk ün Ġzmit te çekilen 50 fotoğrafının yer aldığı sergi Haziran tarihleri arasında Odamız Sergi salonunda sergilendi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 24

25 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Kurumsal Yayınlar : Haftalık Oda Gazetası : Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı Oda Gazetası Haziran ayında dört kez hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kiģilerle paylaģılmıģtır. Aylık Faaliyet Raporları : Odamızın Haziran ayı faaliyet raporları derlenerek yayın haline getirilmiģtir. Sözkonusu yayın Meslek Komitesi BaĢkanları ve Meclis üyeleri ile paylaģılmıģtır. Ayrıca Web sayfamızda yayınlanmıģtır. KSO Odavizyon Dergisi : Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 93. sayısında gündemdeki konulara yer verilerek, Haziran ayı faaliyetlerimizden 98 adet görsel, 26 adet yazılı bilgi gönderilmiģtir. 15 üyemizin röportajının çıkması sağlanmıģtır. Derginin 4200 adet ücretsiz dağıtımı Türkiye genelinde gerçekleģtirilmiģtir. ĠÇ HĠZMETLER ÇALIġMALARI Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü Haziran 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen ve giden evrak dağılımı aģağıda görüldüğü gibidir; Ayrıca Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 93 tanesine çıkıģ iģlemi yapılmıģ olup, adet evrak modem, 650 adet manuel olmak üzere toplam adet faks çekilmiģtir adet dokümanın kargo, 77 adet evrakın posta iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. ArĢiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmıģtır. Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 25

26 Bilgi ĠĢlem ÇalıĢmaları Web Sayfası : ĠÇ HĠZMETLER ÇALIġMALARI Haziran ayında Web sayfamız kez ziyaret edilmiģtir ve 48 adet güncelleme gerçekleģtirilmiģtir Ay Ġçindeki GeliĢmeler; Haziran ayında Sosyal medyada 34 adet haberin giriģi yapıldı. IP telefon sisteminin değiģimi için teklifler alındı. Haziran ayında toner dolumundan 510 tl tasarruf edildi. Gebze temsilcilikleri ile bağlantıyı kuran citrix sunucusu hata verdiğinden yeni lisans ve sunucu yüklemesi baģlatıldı, sanal sunucuda R2 kurularak üzerine citrix kurulumu baģlatıldı. Firewall iģlevini gören coslat donanımı ve yazılımı yenilendi Muhasebe departmanı için, E-beyan yazılımı kuruldu. Beyannamelerin internetten verilmesi sağlandı. Kamera sistemi için MVR ve DVR cihazları alınarak kurulumu baģlatıldı. Salon Tahsisleri Haziran ayında Odamız toplantı salonları 53 kez ücretsiz tahsis edilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 26

27 BELGE HĠZMETLERĠ VE TEMSĠLCĠLĠK ÇALIġMALARI 1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları: Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 16, Çayırova Temsilciliği tarafından 26 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 8 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 18 adet olmak üzere; toplam 68 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir. KAPASİTE RAPORU (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Kapasite Raporlarında ilave ve değiģiklik iģlemleri : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 7 Çayırova Temsilciliği tarafından 8, Dilovası Temsilciliği tarafından 3, Gebze Temsilciliği tarafından 4 adet olmak üzere; toplam 22 adet Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri yapılmıştır. 3- Kapasite Raporları Suret Tasdik ĠĢlemleri : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 444 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 775 sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 126 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 314 sayfa olmak üzere; toplam 1659 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır. KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 27

28 BELGE HĠZMETLERĠ VE TEMSĠLCĠLĠK ÇALIġMALARI 4- ÇeĢitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 44 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 52 adet, Dilovası temsilciliği tarafından (Yatırım TeĢvik Belgesi iģlemleri dahil) 22 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 61 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeģitli konularda toplam 179 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiģtir. ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Üye Kaydı ĠĢlemleri ÜYE HĠZMETLERĠ HAZĠRAN AYI ÇALIġMALARI Haziran ayında 2378 dir. yapılan kayıt iģlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Haziran ayında kaydı yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar; Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam a) Anonim ġirket b) Limited ġirket c) Kollektif ġirket d) Hakiki ġahıs e) Komandit ġirket f) Kamu KuruluĢları g) Vakıf TOPLAM Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 28

29 ÜYE HĠZMETLERĠ HAZĠRAN AYI ÇALIġMALARI Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar; Hukuki Statü Merkez a) Anonim ġirket 2 b) Limited ġirket 4 c) Kollektif ġirket 0 d) Hakiki ġahıs 0 e) Komandit ġirket 0 f) Kamu KuruluĢları 0 g) Vakıf 0 TOPLAM 6 Haziran ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü; Ġstihbaratı Toplam Kaydı Yapılan Kaydı Silinen Askıda Olan Yapılan Firma Üye Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı Sayısı = Aktif HAZİRAN AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE SAYISI VE HEDEF Hedef Ocak-Haziran 2014 Normal Üye Kaydı Ocak-Haziran 2014 İstihbarat ile (re'sen) Üye Kaydı Gebze Dilovası Çayırova Merkez ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRILMASI Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 29

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 6 Haziran da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları

2014 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları 214 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı : 25-28 eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SANTEK

Detaylı

2014 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları 25-28 Eylül 214 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi nde gerçekleştirilecek

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları SANTEK 14 25-28 Eylül 214 Tarihleri Arasında Katılımcılarını Ağırladı İlki 213 yılında düzenlenen

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları METİSKOP - Mesleki Teknik Eğitimde İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Kültürü Oluşturma Projesi : İzmit

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU

2014 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU 2014 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Kocaeli nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi : Kocaeli nden Dünyaya: Derince Limanı

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 215 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 16 Mart 2015 tarihinde Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın

Detaylı

2015 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2015 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU 215 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Çevre ödülü başvurusu yaparak masa başı değerlendirmesinde olumlu

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 215 YILI ŞUBAT AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sanayi Destek Ofisi : Sanayi Destek Ofisi konusunda ABİGEM ile ortak toplantılar yapılarak, altyapısı

Detaylı

2013 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU 213 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı : İlimizde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi ni (İnterteks)

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2014 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU 214 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Kocaeli nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi 25 Aralık tarihinde Odamız Satınalma Komisyonu

Detaylı

2013 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU 213 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörün Yıldızı İçin Çalışmalara Başlandı Sektörel

Detaylı

2013 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU 2013 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları KSO-ABİGEM Pirelli Tedarikçi Geliştirme Programı : 21 Mart 2013 tarihinde, bölgemizdeki büyük,orta

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 30 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı