2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU. Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI"

Transkript

1 2014 YILI HAZĠRAN AYI FAALĠYET RAPORU Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları ġahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : Kocaeli Sanayi Odasının çevre bilincinin geliģmesine, çevrenin korunmasına ve geliģimine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında baģlattığı ġahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreninin 20 ncisi 6 Haziran 2014 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IĢık ın katılımıyla gerçekleģtirildi. Bu sene ilk defa gelen baģvurular neticesinde sektör bazlı bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü de verilmiģtir. Büyük ölçekli firma ve KOBĠ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan baģvuruların yeterli olduğu otomotiv ve yan sanayi, taģ toprak, enerji ve diğer sektörler baģlığı altında ödüller dağıtılmıģtır. Bu dönem Büyük ĠĢletme Kategorisinde Çevre Ödülü 4 ayrı sektör dalında verildi. TaĢ-Toprak Sektöründe EczacıbaĢı Yapı Gereç San. Ve Tic.A.ġ. Vitra-Bozüyük, Enerji sektöründe ĠçdaĢ Elektrik Enerjisi Ürt.ve Yat.A.ġ.Çanakkale, Otomotiv ve Yan Sanayi Sektöründe Türk Pirelli Lastikleri A.ġ., Karma Sektörde ise Kordsa Global Endüstriyel Ġplik ve Kord Bezi San.ve Tic.A.ġ. ödül almaya hak kazandı. KOBĠ Dalında Çevre ödülünü Çiftel Elektromekanik San.ve Tic.Ltd.ġti, Jüri Özel ödülünü ise Nuh Çimento Sanayi A.ġ. kazandı. Bu yıl 20 ncisi gerçekleģtirilen ġahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ne 22 firma baģvuruda bulunmuģ olup, bunların 5 tanesi Kocaeli Ġli dıģındadır. jüri üyeleri tarafından bu sene 6 tane firma ödüle layık görülmüģtür Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 1

2 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında oluģturulan Kurs Yönetimi toplantılarına iģtirak edilmiģtir. KSO-MARKA Teknik Destek Projesi : Kocaeli Sanayi Odası Envanter Çalısması Üye Veri Tabanlarının Güncellenmesi ve Sektörel Ayrımının Yapılması konulu teknik destek projemiz tamamlanmıģtır. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla baģlatılan sözkonusu proje kapsamında, üyelerimizin verileri güncellenmiģ olup, çalıģmalarında kullanmak üzere ilgili servislerimizle bilgiler paylaģılmıģtır Çözüm Merkezi : Kocaeli Sanayi Odası Çözüm Merkezi kapsamında yer alan firmalar ile toplantı yapılmıģtır.toplantılar neticesinde elde edilen veriler ile hazırlanan 2014 yılı ilk yarısına ait Çözüm Merkezi faaliyetleri ile ilgili rapor Genel Sekreterlik Makamına sunulmuģtur. AB Bilgi Merkezi Projesi : AB Bilgi Merkezi nin aylık raporlama iģlemi yapılmıģtır. 6 aylık teknik ve finansal dönem raporu hazırlanmıģtır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nde Yaratıcı Çocuk Yaratıcı T-Shirt isimli T-Shirt Boyama etkinliği yapılmıģtır. 17 Haziran 2014 tarihinde Ankara da AB-Türkiye Delegasyonu nda Avrupa Gençlik Forumları Kitabı ve Filmi Hazırlanma ÇalıĢma Grubu Toplantısı na iģtirak edilmiģtir. EURODESK Projesi : Haziran 2014 tarihlerinde NevĢehir de gerçekleģtirilen 6 Aylık Değerlendirme Toplantısı na iģtirak edilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 2

3 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler Haziran ayında Odamız üyelerine yönelik 6 adet bilgilendirme semineri gerçekleģtirilmiģtir. AR-GE Konusunda Kamu Kurumlarınca Verilen TeĢvik ve Destekler, AR-GE Konusunda Vergi Ġndirim ve Ġstisnaları ve Patent Hukuku Konulu Seminer tarihinde Kocaeli Sanayi Odası nda, tarihinde TOSB Konferans Salonu nda Major Yeminli Mali MüĢavirlik, Denetim, Finans, Yönetim, DanıĢmanlık Ltd. ġti. iģbirliği ile AR-GE Konusunda Kamu Kurumlarınca Verilen TeĢvik ve Destekler, AR-GE Konusunda Vergi Ġndirim ve Ġstisnaları ve Patent Hukuku konularını içeren bir panel organize edilmiģtir. Alanlarında uzman olan kiģilerin, örnekleriyle açıklamalarda bulunduğu bu panelde, karģılaģılan problemlere çözüm önerileri getirilmiģ olup, bilgi paylaģımında bulunulmuģtur. Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Konulu Toplantı tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iģbirliği ile Verimlilik Haftası etkinliği olarak Wellborn Hotel de Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko- Verimlilik konulu toplantı gerçekleģtirilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 3

4 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Semineri tarihinde Çayırova da, TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürlüğü Binası, Konferans Salonunda 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili bilgi vermek amacıyla, bir seminer düzenlenmiģtir. Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler Konulu seminer tarihinde Kocaeli Sanayi Odası, Halkbank ve Kocaeli Üniversitesi arasında enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla KOBĠ lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü 13 Mayıs 2014 tarihinde imzalandı. KOBĠ lerin enerji verimliliği konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danıģmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokolün ilk adımı olarak, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda KOÜ ve Halkbankası yetkililerinin de katılımıyla, Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler konulu bir seminer düzenlenmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 4

5 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ve ADR konulu bilgilendirme toplantısı tarihinde UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ve TSE Tehlikeli Madde ve Kombine TaĢımacılık Müdürlüğü iģbirliği ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik ve ADR konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Ulusal Çevresel Etiket Altyapısı Projesi ÇalıĢtayı tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı iģbirliği ile Ulusal Çevresel Etiket Altyapısı Projesi ÇalıĢtayı Kemal DAĞ, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hasan GÜVEN, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yeterlik Hizmetleri Dairesi BaĢkanı M. Kemal BATTAL, Armada Eğitim DanıĢmanlık Mühendislik ġirket Müdürü/Çevresel Etiket Altyapısı Projesi Yöneticisi Saniye ONUR, Armada Eğitim DanıĢmanlık Mühendislik ġirket Müdürü/Çevresel Etiket Altyapısı Projesi Yardımcı Proje Yöneticisi Sunumları ile gerçekleģtirilmiģtir ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI OCAK- HAZİRAN Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 5

6 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Uluslararası ĠliĢkilere Yönelik ÇalıĢmalar 11 Haziran 2014 tarihinde, Bulgaristan BaĢkonsolosluğu Ticaret AtaĢeliği iģbirliğiyle, Bulgaristan ın Burgaz ve Plovdiv bölgeleri tanıtımları ve Bulgar- Türk firmalar iģ görüģmeleri organizasyonları yapılmıģtır Haziran 2014 tarihlerinde, Lüksemburg un Lüksemburg kentinde yapılan Büyük Bölge ĠĢ Günleri Fuarı na bir heyet ile katılım sağlanmıģtır. Sözkonusu etkinlik kapsamında, heyet tarafından, yabancı firmalarla 90 iģ görüģmesi gerçekleģtirilmiģtir Haziran 2014 tarihlerinde, Lüksemburg un Lüksemburg kentinde yapılan Büyük Bölge ĠĢ Günleri Fuarı kapsamında, 12 Haziran 2014 tarihinde, Lüksemburg Büyükelçiliği ve DEĠK (DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu) iģbirliğiyle, sözkonusu programa katılan heyete yönelik Lüksemburg Tanıtım Günü yapılmıģtır. 19 Haziran 2014 tarihinde, Kazakistan ın Kızılorda bölgesi Valisi KöĢerbayev Kırımbek Eleyoviç ve beraberindeki heyetin ziyaret hazırlıkları ve ziyaret organizasyonları yapılmıģtır. Programın sonunda, Kızılorda Ġli Bölgesel Konsey ĠĢ Adamları Dairesi BaĢkan Yardımcısı Mahambetov Askar Aralbayeviç ve KSO arasında bir iģbirliği ve iyi niyet protokolü imzalanmıģtır Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 6

7 Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Uluslararası ĠliĢkilere Yönelik ÇalıĢmalar 19 Haziran 2014 tarihinde, Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei SAVINYKH ve beraberindeki heyetin ziyaret hazırlıkları ve ziyaret organizasyonları yapıldı. Toplantıda; iki ülke arasındaki iģbirliği ve yatırım fırsatları görüģüldü, karģılıklı sunumlar yapıldı. 20 Haziran 2014 tarihinde, ABD nin Iowa eyaleti The Greater Des Moines Partnership CEO su ve WCF Genel Konsey Üyesi Jay Byers, Iowa Ekonomik Büyüme Merkezi Direktörü Anke Goebel De Mendez ve MIYA Global GiriĢimci DanıĢmanlığı ndan Mete Akbülbül Odamızı ziyaret etmiģlerdir.ziyarette, kurumlar ve bölgeler arasındaki işbirliği fırsatları görüşülmüştür Temmuz 2014 tarihlerinde, Avustralya nın Sydney kentinde düzenlenecek G20 Sanayi&Ticaret Bakanları Toplantısı na katılınmasının planlanması kapsamında, programla ilgili bir çalıģma baģlatılmıģtır Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 7

8 Odamızca Hazırlanan GörüĢler ARAġTIRMA ÇALIġMALARI Haziran ayında Odamız tarafından 5 adet görüģ oluģturulmuģtur. Kurumlara Gönderilen GörüĢler: tarihinde Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki görüģümüz UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ile TOBB a iletilmiģtir. Madenlerde devlet hakkı borçlarının taksitlendirilmesi ve Orman kullanım izin bedelleri borçlarının taksitlendirilmesi konusunda Oda görüģümüz Maliye Bakanlığına iletilmiģtir. Bakanlara Sunulan GörüĢler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IĢık a sunulmak üzere görüģ dosyası hazırlanmıģtır. Dosyada; Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve Uygulaması Kapsamında YaĢanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları, Dilovası Bölgesinde Kentsel DönüĢüm Fırsatı, baģlıklarını kapsayan 3 konuda Oda görüģü hazırlanmıģtır ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER Ocak- Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 8

9 ARAġTIRMA ÇALIġMALARI Odamızca Hazırlanan Yayınlar 2014 Haziran ayı itibariyle Odamızca 2 Adet yayın çıkarılmıģtır. Söz konusu yayınlar; Kocaeli Ġmalat Sanayiinde Aylık GeliĢme Raporu (2014.ĠGE.08) Meslek Komiteleri MüĢterek Toplantısı ÇalıĢtay Raporu (2014.MKĠ.07) ODAMIZ YAYINLARI (Adet) Ocak- Haziran Dergi Bülten Rapor/Yayın ĠNSAN KAYNAKLARI ÇALIġMALARI Yönetim Sistemleri : KSO MüĢteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikası kapsamında; DıĢ müģteri Ģikayetler alınmaya baģlanmıģtır ve 0800 lü ücretsiz müģteri hattı devreye alınmıģtır. Akreditasyon sistemi kapsamında özdeğerlendirme raporu için hazırlıklar tamamlanmıģtır. Ġnsan Kaynakları ÇalıĢmaları : Haziran ayında 2 stajyer göreve baģlamıģtır. Stajyerin iģe giriģ iģlemleri yapılarak oryantasyon eğitimleri verilmiģtir. Haziran ayında 1 personel görevden ayrılmıģtır. Personele ait çıkıģ iģlemleri yapılmıģtır. Avustralya Kıbrıslı Türk ĠĢ Adamları Derneği ile Odamız iģbirliği ile Avustralya da ikamet eden ve yine orada öğrenim gören 3 Türk öğrenci ilimizdeki çeģitli firmalarda 1 aylık staja baģlamıģtır. Ġlgili sürecin takip ve koordinasyonu yapılmıģtır. Personel Eğitimleri Eğitim Adı Eğitim Tarihi Eğitime Katılan Oda ÇalıĢanı Eğitimi Düzenleyen Kurum 1 Ata Karnesi Haziran 2014 Hatıra Yılmaz Çifttepe TOBB 2 Yatırım TeĢvik Belgesi 11 Haziran 2014 Hatıra Yılmaz Çifttepe Ekonomi Bakanlığı 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 9

10 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER Haziran ayında iģtirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere iliģkin detaylar aģağıda sunulmuģtur. ĠĢtirak Edilen Kurullar : 5 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen MARTEK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 9 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kalkınma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel sekreter iģtirak etmiģlerdir. 11 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen KOSBAġ Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 12 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 12 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TOGEV Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen ICC Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 24 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TÜBĠTAK TÜSSĠDE DanıĢma Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 24 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kartepe A.ġ.Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 25 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Ġl Ġstihdam Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 25 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Arslanbey OSB MüteĢebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 26 Haziranda gerçekleģtirilen TOSB Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 26 Haziranda gerçekleģtirilen TOSB MüteĢebbis Heyet Toplantısına Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 10

11 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER ĠĢtirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler : 3 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Otomotiv Yan sanayi Sektör Toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 3 Haziran tarihinde, DEĠK Türkiye-Türkmenistan ĠĢ Forumu na Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 3 Haziran da Kocaeli Ticaret Odası öncülüğünde Eylül tarihleri arasında gerçekleģtirilecek Kocaeli Fest Toplantısına ĠleteĢim sorumlusu iģtirak etmiģlerdir. 03 Haziran tarihinde ĠġKUR tarafından düzenlenen Yerel ve ĠĢletme düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının oluģturulması konulu toplantıya Genel Sekreter ve Ġnsan Kaynakları Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 4 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Çevre Jüri Toplantısına Genel Sekreter ve Çevre Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen 2014 Verimlilik Haftası Ulusal Temiz Üretim Merkezi ve Sanayide Eko-Verimlilik Paneline Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 6 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Enerji Verimliliği toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 9 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kocaeli Gazetesi Doruktakiler 2013 Ödül Törenine Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 10 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Kocaeli Gazetesi Ödül törenine Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 11 Haziran tarihinde Odamızda gerçekleģtirilen Bulgaristan Heyet Ziyaretine Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. 13 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen TSE 1 Ulusal Test ve Muayene ÇalıĢtayı na Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 16 Haziran tarihinde TOSB da; Ortak Müdahele Birimleri (Ġtfaiye TeĢkilatları) konusunda GOSB, TOSB, Güzeller ve Plastikçiler OSB nın Yönetim Kurulu BaĢkanlarının ve OSB Müdürlerinin iģtirak ettiği toplantıya Genel Sekreter ve Çevre Uzmanı iģtirak etmiģlerdir Haziran tarihleri arasında Lüksemburg Ziyaret programına Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekreter katılmıģlardır. 19 Haziran tarihinde Ekonomi Gazetecileri Derneği Ödül Törenine Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 23 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK-Orta Afrika Cumhuriyeti BaĢbakanının katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir. 23 Haziran 2014 tarihinde gerçekleģtirilen DEĠK-BangladeĢ Ticaret MüsteĢarı nın katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıya Yönetim Kurulu BaĢkanı iģtirak etmiģlerdir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 11

12 ĠġTĠRAK EDĠLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞĠTĠMLER ĠĢtirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler : 24 Haziran tarihinde Ġzmit in KurtuluĢ Yıldönümü Etkinlikeri kapsamında düzenlenen toplantıya ĠletiĢim Sorumlusu iģtirak etmiģlerdir Haziran 2014 tarihleri arasında Anadolu da Ekonominin Desteklenmesi Projesi kapsamında Almanya da gerçekleģtirilen toplantıya ĠĢ GeliĢtirme Uzmanı iģtirak etmiģlerdir. 27 Haziran tarihinde gerçekleģtirilen Islah OSB Toplantısına Genel Sekreter iģtirak etmiģlerdir. MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meclis Toplantısı : Haziran ayı Meclis toplantımızda, ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Hasan Canpolat ı ağırladık Kocaeli Sanayi Odası nın Haziran ayı Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul BaĢkanlığında 11 Haziran ÇarĢamba günü gerçekleģtirildi. Toplantıya ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan Canpolat konuk konuģmacı olarak katıldı. Ayrıca Pirireis Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Aselsan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oral ERDOĞAN katıldılar. ASELSAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan Canpolat, yaptıkları çalıģmaları anlatan sunumunda; ASELSAN ın Kocaeli de 32 si tedarikçi olmak üzere 48 firma ile iģbirliği içinde olduklarını, Bilgi Güvenliğinin bugün dünya için en önemli konulardan birisi olduğunu, ASELSAN ın bu konuda önemli açılımları olduğunu ancak Ģu anda Türkiye nin dıģa bağımlı olduğunu ve Türkiye nin bu boģluğunu doldurmak istediklerini, dıģ pazarlara açılma ve küresel bir Ģirket olmayı hedeflediklerini belirtti Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 12

13 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meclis Toplantısı : Birlikte çalıģma modellerini önemsediklerini ve yüksek nitelikli insan gücü ile birlikte özellikle mühendislik eğitimini geliģtirmenin misyonları olduğunu vurgulayan CANPOLAT ileri teknoloji için malzeme üretimine eriģimi kolaylaģtırmalıyız. Milli tren hedefi var. Ar-Ge merkezi kuruyoruz. 4. Nesil haberleģme sistemlerini geliģtiriyoruz. Aslında ülkemizde ihracat hedefinden çok ithalat hedefinden bahsetmeliyiz. Aynı zamanda çip üretimi konusunda da kararlıyız. Bunun için ilk adımını Bilkent Üniversitesi ile atıyoruz. Çip teknolojisini sanayileģtirmek istiyoruz. Gerek HaberleĢme gerekse savunma sanayi konularıyla Kocaelinden firmalar da ilgilenirse çalıģabiliriz dedi. Atak helikopteri üretimi konusunda önemli gururu yaģadıklarını ifade eden Hasan CANPOLAT, Avcı Kaska monteli kumanda sistemi sayesinde teknoloji büyük ödülünü kazandıklarını, Türkiye nin hava savunma sistemleri merkezinin ASELSAN olduğunu, altyüklenicilikten kritik teknoloji üretimi yapan bir düzeye geçmek istediklerini söyledi. Meslek Komitesi Toplantıları : Meslek Komite Toplantılarında GörüĢülen Konular : 1.Meslek Komitesi (Madencilik ve TaĢ Ocakları Sanayi Grubu) Doğal taģlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak iģletilebilen en eski inģaat malzemeleridir. Zamanla kullanımı artan doğal taģlar günümüzde özellikle inģaat, kaplama, döģeme, Asfalt yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, hastaneler, sanayiler ve birçok yerde kullanılmaktadır. Son zamanlarda ihracatta da, hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasında yerini alan, madencilik faaliyeti yapan, Agrega üreticileri ve DoğaltaĢ mermerciler, Kamuya olan borçlarından Madenlerde Devlet Hakkı ve Orman kullanma izin bedelleri borçlarını ödeyebilmeleri için bir kolaylık sağlanması ile Özel sektördeki madenciler, iģini sürdürebilecek, yanında iģçi çalıģtırmaya devam edebilecektir. Bunlara ödeme kolaylığı getirilmesi ve ayakta durmalarının sağlanması, yatırım ortamının iyileģtirmesi ancak, borçluların kamu ile olan mali iliģkisinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle, faaliyetlerini devam ettirebileceklerinden, Madenlerde Devlet Hakkı ve Orman izin bedelleri Borçlarının da yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Sonuç olarak talebimiz; a) Madenlerde Devlet Hakkı, b) Orman Kullanım izin bedelleri, borçlarının yapılandırılması 3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve ġekerleme Sanayi Grubu) Eylül ayı itibari ile diğer Sanayi Odalarının ilgili Meslek Komitelerinin ziyaret edilmesine karar verildi. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na gidilmesi yönünde çalıģmalara baģlanılmasına karar verildi. 4.Meslek Komitesi (ĠĢlenmiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) 29 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında görüģüldü. GDO konusunda laboratuarda yapılan var yok analizinin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan hapis cezası ile cezalandırma hususu hakkında herhangi bir değiģiklik olmadığı, bu değiģikliğin sanayicilerin sıkıntılarını çözmediği dile getirildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 13

14 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu) Ġstanbul Sanayi Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası yetkilileri ÖTV konusunda yaptıkları çalıģmalarla ilgili katılımcılara bilgi aktardılar. ÖTV konusunda yaptıkları yazıģmalar, görüģmeler ve aldıkları yol konusunda katılımcıları bilgilendirdiler. Teminat mektuplarının sanayiciye ağır yükümlülükler getirdiği, bunun yerine ÖTV nin nakdi olarak ödenmesinin daha çözüme yönelik bir sonuç olacağı konusunda ĠSO yetkilileri tarafından öneri getirildi, Sanayi Odaları Meslek Komitelerinde konunun görüģülmesi için fikir birliğine varıldı. Ortak sorunları görüģmek üzere 3 Sanayi Odası Temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon kurulması yönünde karar alındı. EBSO ve ISO komiteleri tarafından oluģturulan ve firma karnelerinin oluģturulmasına baz teģkil edecek Pozitif Ayrım Kriterleri üzerinde görüģüldü. Özellikle ÖTV için verilen teminat mektuplarının çözülmesinde önemli bir rol oynayacak firma karnesi oluģturulması için belirlenecek kriterlerin son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kriterlerin Komite Kararı olarak çıkartılması ve 3 Odanın bu konuda ortak bir görüģ oluģturması yönünde karar alındı. OluĢturulacak Komisyon Pozitif Ayrım Kriterleri üzerinde bir çalıģma yaparak 27. Hafta içinde Komite Kararının iletilmesi sonrasında EBSO, KSO ve ĠSO yetkililerinden birer temsilci belirlenerek Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi Dairesine gidilmesi ve görüģlerin bildirilmesi planlandı. Gelir Ġdaresi Dairesi ile yapılacak görüģmede 15 günde bir beyan edilen ÖTV nin ayda bir yapılması yönünde de bir öneride bulunulması yönünde fikir birliğine varıldı. Odamız tarafından ADR konusunda UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı na gönderilen görüģ katılımcılarla paylaģıldı. SEVESO konusunda Odamız tarafından yapılan çalıģmalarla alakalı katılımcılar bilgilendirildi. AFAD ile yapılması planlanan eğitim programı konusunda bilgi aktarıldı. ġuan ki çalıģmanın bu konuda yapılacak yatırımlar konusunda devlet teģviklerinden faydalanılmasının sağlanması yönünde olması konusunda fikir birliğine varıldı. 12. Meslek Komitesi (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Yurt içi ve yurt dıģı satıģlarımızda tedirgin edici biçimde düģüģ yaģanmaktadır. Sektörümüzle bağlantılı diğer komiteler ile ortak meslek komitesi toplantıları düzenlenmesine, Son dönemlerde Dahilde iģleme iģlemlerinde son Onay imzası yetkililer tarafından bekletilmekte olup iģlerimizi çok aksatmaktadır. ÇalıĢanlar ile yaģanan tazminat alma amaçlı iģten ayrılma problemleri devam etmekte olup biz firmaları taģeron çalıģmaya teģvik etmektedir. 13. Meslek Komitesi (Plastik ĠnĢaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Kauçuk sektörüne yönelik Ġstanbul, Bursa, Düzce, Bolu, Yalova, Sakarya Sanayi Odaları Gebze- Körfez Kocaeli Ticaret Odaları Kauçuk Meslek Komitelerinin ve ayrıca Ostim Kauçuk Kümelenmesi, KOÜ, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kauçuk Derneğinin de bir araya geleceği 26 Eylül 2014 tarihli sektör toplantısı organize edilmesine karar verildi. 18 Haziran 2014 tarihinde Ġzmit yöresinde üye ziyareti düzenlenmesine karar verildi. Yabancı Ortağa hazırlanma süreci konulu toplantı organizasyonu yapılmasına karar verildi. Sürdürülebilirlik Derneği ile irtibata geçilip mecliste bir toplantı düzenlenebileceği belirtildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 14

15 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları 18. Meslek Komitesi (Demir DıĢı Metaller Sanayi Grubu) Tacikistan Devlet Alüminyum ġirketi (TALCO), ülkemize aracısız Alüminyum satıģı yapmak istemektedir. Bu maksatla, KSO 18. Meslek Komitesi olarak TALCO ya bir heyet ziyareti yapılması talep edilmektedir. Enerji maliyetlerinin düģük olması sebebiyle Ġran da ortaklaģa Alüminyum Tesisi kurulması konusunda 18. Meslek Komitesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IġIK Bey e bir ziyaret programı düzenlenmesi talep edilmektedir. Aynı ziyaret programı dahilinde, Alüminyum ithalatından alınan Telafi Edici Vergi uygulaması ile ilgili de Sayın Bakan ile görüģülmek istenmektedir. Irak ta oluģan son zamanlardaki belirsizliğin Ticareti etkilemesi konusunda Ekonomi Bakanlığından görüģ talep edilmesine karar verilmiģtir. 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) Sanayide enerji tasarrufu yatırımları teģvik kapsamına alınması konusunda görüģüldü. Enerji tasarruflu yatırımlara 5. Bölge teģviklerinin sağlanacağı belirtildi. 5. Bölge TeĢviği ne giren yatırımların Ģunlar olduğu belirtildi; - Yıllık asgari 500 TEP (ton eģdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleģtirilecek, birim ürün baģına en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüģ süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. - Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). - Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaģtırılmıģ doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları. 5. Bölge teģvikleri, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi iģveren hissesi desteği, faiz indirimi, yatırım yeri tahsisini kapsadığı belirtildi. Odamız, Halkbank ve Kocaeli Üniversitesi arasında enerji verimliliği konusuna dikkat çekmek amacıyla imzalanan KOBĠ lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü hakkında görüģüldü. KOBĠ lerin enerji verimliliği konusunda eğitimi, bilgilendirilmesi ve danıģmanlık hizmetlerinden faydalanması hedefiyle imzalanan protokol kapsamında, Halkbank tarafından KOBĠ lere ücretsiz enerji etüdü danıģmanlık programları düzenleneceği ve enerji verimliliği check-up ı yapılacağından yola çıkılarak 19.Meslek Grubu üyesi firmanın bu programdan faydalanması yönünde Odamıza Öneri getirildi. Aydınlatmada enerji tasarrufu hakkında görüģüldü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın AR-GE Merkezi kurmak için gerekli olan AR-GE personeli sayısının 50 olan yasal sınırının 30 a düģürülmesi ile ilgili iliģkin karar bugün Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Söz konusu kararın üyelere etkisi üzerine görüģüldü. SANTEK fuarı hakkında görüģüldü. Fuar kapsamında yapılacak olan ikili görüģmelerin yalnızca fuar merkezinde yapılmasının, fuar katılımcı sayısını arttıracağı yönünde görüģ birliğine varıldı. 26 Haziran 2014 tarihinde OTĠMSA ve ALBA firmalarına üye ziyareti yapılmasına karar verildi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 15

16 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Meslek Komiteleri (Motorlu Kara TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu / Diğer UlaĢım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu) Banka kredileri ile ilgili düzenlenecek olan seminer hakkında görüģüldü. Söz konusu seminerde hem bankadan yetkililer hem de ABĠGEM den danıģman olabileceği belirtildi. Kurumsal finansman konusunda çözümler sunan danıģmanlık firmalarından da destek alınabileceği belirtildi. OSB lerdeki arazilerin fonlanması konusunda Odamız tarafından bir eğitim organize edilmesi konusunda öneri getirildi. Odamız ile iliģkileri zayıf olan üyelerimize ziyaret yapılmasına karar verildi. Kocaeli deki sanayinin tanıtımını yapmak için bir çalıģma yapılması gerektiği yönünde öneri getirildi. 27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) Atık geri kazanım ve bertaraf konusunda faaliyet gösteren firmaların sektörel sorunları üzerinde görüģüldü Haziran 2014 tarihleri arasında Ġstanbul da gerçekleģtirilecek olan REW Fuarı (Çevre Fuarı) konusunda görüģüldü. 33. Meslek Komitesi (Metal Döküm Sanayi Grubu) Ağustos ayı içerisinde DemisaĢ veya baģka bir büyük firmaya tüm Meslek Grubunun iģtirak edeceği bir teknik gezinin yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. Meslek Komiteleri Grup Toplantıları : Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu) Odamız 9. ve 10. Meslek Komiteleri günü Ġstanbul Sanayi Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ilgili Meslek Komite temsilcileri ile birlikte Odamızda ortak toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu toplantının gündeminde ADR, SEVESO ve T.C. Maliye Bakanlığı nın ÖTV Kanunu ile ilgili geliģmeler görüģülmüģtür Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 16

17 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) ERKUL MUTFAK BANYO VE MOBĠLYA AKSESUARLARI SAN. TĠC. LTD. ġtġ ÇAĞSAN MERDĠVEN VE ERĠġĠM EKĠPMANLARI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ AKIM METAL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 17

18 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu) ALBA KALIP VE OTOMASYON MAKĠNALARI ĠMALATI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ OTIMSA OTOMOTIV SANAYI ANONIM ġirketi 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 18

19 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 13. Meslek Komitesi (Plastik ĠnĢaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu) KĠRĠġOĞLU PLASTĠK ALDOĞSAN 4. Meslek Komitesi (ĠĢlemiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) DÖNMEZ KASAP PAKETLEME UNLU MAMÜLLER GIDA TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 2014 Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 19

20 MECLĠS TOPLANTILARI/MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI Meslek Komitesi Toplantıları Firma Ziyaretleri 4. Meslek Komitesi (ĠĢlemiĢ Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu) AS GIDA ÜRETĠM VE PAZARLAMA A.ġ MANAV SOĞUK HAVA TESĠSLERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ ETHEM ETHEM GIDA SAN. TĠC. LTD. ġtġ. Kadın GiriĢimciler Kurulu : Haziran tarihleri arasında Lüksemburg-Büyük Bölge ĠĢ Günleri Ġkili ĠĢ görüģmelerine Heyet olarak katılım sağılanmıģtır. 25 Haziran tarihinde, Kadın GiriĢimcilere hayırlı olsun ve ĠĢ yeri ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. 26 Haziran tarihinde Ġl Kadın GiriĢimciler Ġcra Kurulu Toplantısı gerçekleģtirilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 20

21 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Basına Gönderilen Bültenler : Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Haziran ayında 14 adet basın bülteni yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiģ olup detaylar aģağıda sunulmuģtur. Konu Ayhan Zeytinoğlu: Orta Vadeli Program hedefi için aylık ihracat 14 Milar doların altına düģmemeli Basın Bülteni Tarihi 02 Haziran 2014 KSO da DıĢ Ticaret Bilgilendirme Semineri 02 Haziran 2014 KSO da AR-GE TeĢvikleri/Halka Açılma/Patent Hukuku Paneli 03 Haziran 2014 TÜFE önümüzdeki ayda yükselmeye devam edebilir 03 Haziran 2014 Derince Limanı Ġhalesi Maksimum fiyata Yakın bir Derğerle Sonuçlandı 10 Haziran 2014 Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı 10 Haziran 2014 SANTEK 14 Fuarı Basın Toplantısı 12 Haziran 2014 KSO Heyeti Lüksemburg da 17 Haziran 2014 Ayhan Zeytinoğlu: Tahminlerimiz Çerçevesinde ĠĢsizlik Sezonsal Olarak ĠniĢe BaĢlamıĢtır Kazakistan Kızılorda Valisi ve Delegasyonu nun Öğle Yemeği Organizasyonu Ayhan Zeytinoğlu: Orta Afrika Cumhuriyeti BaĢbakanı N Zapayeke yi Ağırladı Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye nin ilk 500 Firması Ġçinde 87 Üyemiz Yer Almaktadır. Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye Genelindeki Kapasite Kullanım Oranı ArtıĢı Memnuniyet vericidir 16 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran 2014 KSO nun 25.KuruluĢ Yıldönümü 25 Haziran Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 21

22 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Takip Ettiğimiz Basında KSO : Odamız hakkında basında çıkan haberler düzenli olarak takip edilmiģtir ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile paylaģılmıģtır. Yazılı Basın : Odamız Haziran ayında 24 kez ulusal, 227 kez yerel olmak üzere toplam 251 kez yazılı basında yer almıģtır. Basın kuruluģu Haber Sayısı Yerel/Ulusal Adana Ekspres Gazetesi 1 Anadolu Jet Magazine 1 ULUSAL Anadoluda Bugün 1 Anayurt 1 ULUSAL Aynalı Pazar 1 Bilecik Sakarya Gazetesi 1 Bizim Anadolu Gazetesi 3 Bizim Çankırı 1 Bizim Kocaeli 11 Bizim Kocaeli Spor 1 Bizim Yaka 9 Burası Çanakkale Gazetesi 1 Bursa Hayat 2 Bursa Olay Gazetesi 1 ÇağdaĢ Kocaeli 11 Çanakkale Gündem 1 Çanakkale Haber 1 Çanakkale Objektif 1 Çanakkale Olay 1 Çanakkale YaĢam 1 Çayırova Gazetesi 2 Daily Sabah 1 ULUSAL Darıca Gazetesi 5 Demokrat Gebze 5 Denizli 1 Derince Ekspres 15 Dokuz Sütun 2 ULUSAL Dünya 5 ULUSAL Egeli Sabah 2 Ekonomi Gazetesi 2 Erzurum Yenigün 1 Gazette Adana 1 Gebze Haber 3 Gold News 1 ULUSAL Günboyu 1 ULUSAL Haber Vaktim 1 Hedef Gazetesi (Gebze) 2 Hürriyet 1 ULUSAL Hürses 5 ULUSAL Ġl Gazetesi 1 Ġstikbal (EskiĢehir) Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 22

23 Ġstiklal Gazetesi 1 ĠĢte Çanakkale 1 Kalenin Sesi 1 Karabük Haber 1 Kent (Adana) 1 Kocaeli 30 Kocaeli Demokrat 21 Kocaeli Hürriyet 2 Kocaeli ManĢet 20 Kocaeli Pusula 2 Konya Memleket Gazetesi 1 Konya Takip 1 Marmara Gebze 10 Mavi Kocaeli 9 Milat 1 ULUSAL Milliyet Marmara 2 Otogar Güle Güle 1 Özgür Kocaeli 20 Posta Çanakkale 2 Posta Marmara 1 Sakarya Yenigün 1 Son-An 1 Son Saat 1 ġehir (EskiĢehir) 1 Türkish Time Ek2 1 ULUSAL Türkiye 1 ULUSAL Türkiye de Yeniçağ 1 ULUSAL Yenigün (EskiĢehir) 1 Yeni Akit 1 ULUSAL Yeni Ekonomi 1 Yeni Sakarya 1 Yeni ġafak Marmara (Ġst 1 TaĢra) Yurt Gazetesi 1 ULUSAL Toplam Sosyal Medya; Haziran ayında Odamız 510 kez sosyal medyada yer almıģtır. 406 kez internet haberlerinde yer almıģtır. 55 kez twitter / 49 kez facebook da yer almıģtır. Görsel Basın; Haziran ayında Odamız 23 kez görsel basında yer almıģtır. 9 kez ulusal TV kanallarında, 14 kez yerel TV kanallarında yer almıģtır. Tv Kanalı Haber Sayısı Bloomberg HT 3 CNBC-e 4 Hilal TV 1 Kocaeli TV 7 NTV 1 TV Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 23

24 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Basın Toplantısı: 13 Haziran 2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iģbirliği ile Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek SANTEK 14 Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı hakkında basın toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Kurumsal ÇalıĢmalar : Kocaeli Sanayi Odasının 25.yılına özel hazırlanan Kocaeli Sanayi Odası Almanakı ve Kocaeli Sanayi Tarihi yayınları için ön çalıģmalar devam etmektedir. Yapılan çalıģmaları gözden geçirmek amacıyla 23 Haziran tarihinde Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Tanzer Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı ve ĠletiĢim Sorumlusunun katılımı ile bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Kocaeli Sanayi Odası 20.ġahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin sahne ve davetiye tasarımı ile Enerji verimliliği Kongresinin arka plan tasarımlarının yapılması sağlanmıģtır. Kocaeli ve Kocaeli Sanayi Odası tanıtım filmi ön çalıģmaları devam etmektedir. Kocaeli Sanayi Odası Prestij Kataloğu ön çalıģmaları devam etmketedir. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler : 6 Haziran da gerçekleģtirilen Kocaeli Sanayi Odası Çevre Ödülleri töreninde KSO Oda Orkestrası mini bir konser vermiģtir. Sergiler : Ġzmit Evleri ve Tarihini YaĢatma Derneği (ĠZEYAP) öncülüğünde ve Kocaeli Sanayi Odası nın katkılarıyla Odamızda Atatürk ün Ġzmit te çekilen 50 fotoğrafının yer aldığı sergi Haziran tarihleri arasında Odamız Sergi salonunda sergilendi Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 24

25 ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ Kurumsal Yayınlar : Haftalık Oda Gazetası : Odamız programlarının haftalık olarak yer aldığı Oda Gazetası Haziran ayında dört kez hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyeleri,tüm personel ve ilgili kiģilerle paylaģılmıģtır. Aylık Faaliyet Raporları : Odamızın Haziran ayı faaliyet raporları derlenerek yayın haline getirilmiģtir. Sözkonusu yayın Meslek Komitesi BaĢkanları ve Meclis üyeleri ile paylaģılmıģtır. Ayrıca Web sayfamızda yayınlanmıģtır. KSO Odavizyon Dergisi : Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 93. sayısında gündemdeki konulara yer verilerek, Haziran ayı faaliyetlerimizden 98 adet görsel, 26 adet yazılı bilgi gönderilmiģtir. 15 üyemizin röportajının çıkması sağlanmıģtır. Derginin 4200 adet ücretsiz dağıtımı Türkiye genelinde gerçekleģtirilmiģtir. ĠÇ HĠZMETLER ÇALIġMALARI Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü Haziran 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen ve giden evrak dağılımı aģağıda görüldüğü gibidir; Ayrıca Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 93 tanesine çıkıģ iģlemi yapılmıģ olup, adet evrak modem, 650 adet manuel olmak üzere toplam adet faks çekilmiģtir adet dokümanın kargo, 77 adet evrakın posta iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. ArĢiv hizmetleri kapsamında talep edilen evrakların gereği yapılmıģtır. Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 25

26 Bilgi ĠĢlem ÇalıĢmaları Web Sayfası : ĠÇ HĠZMETLER ÇALIġMALARI Haziran ayında Web sayfamız kez ziyaret edilmiģtir ve 48 adet güncelleme gerçekleģtirilmiģtir Ay Ġçindeki GeliĢmeler; Haziran ayında Sosyal medyada 34 adet haberin giriģi yapıldı. IP telefon sisteminin değiģimi için teklifler alındı. Haziran ayında toner dolumundan 510 tl tasarruf edildi. Gebze temsilcilikleri ile bağlantıyı kuran citrix sunucusu hata verdiğinden yeni lisans ve sunucu yüklemesi baģlatıldı, sanal sunucuda R2 kurularak üzerine citrix kurulumu baģlatıldı. Firewall iģlevini gören coslat donanımı ve yazılımı yenilendi Muhasebe departmanı için, E-beyan yazılımı kuruldu. Beyannamelerin internetten verilmesi sağlandı. Kamera sistemi için MVR ve DVR cihazları alınarak kurulumu baģlatıldı. Salon Tahsisleri Haziran ayında Odamız toplantı salonları 53 kez ücretsiz tahsis edilmiģtir Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 26

27 BELGE HĠZMETLERĠ VE TEMSĠLCĠLĠK ÇALIġMALARI 1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları: Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 16, Çayırova Temsilciliği tarafından 26 adet, Dilovası Temsilciliği tarafından 8 adet, Gebze Temsilcilği tarafından 18 adet olmak üzere; toplam 68 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir. KAPASİTE RAPORU (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Kapasite Raporlarında ilave ve değiģiklik iģlemleri : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 7 Çayırova Temsilciliği tarafından 8, Dilovası Temsilciliği tarafından 3, Gebze Temsilciliği tarafından 4 adet olmak üzere; toplam 22 adet Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri yapılmıştır. 3- Kapasite Raporları Suret Tasdik ĠĢlemleri : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 444 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 775 sayfa, Dilovası Temsilciliği tarafından 126 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 314 sayfa olmak üzere; toplam 1659 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır. KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 27

28 BELGE HĠZMETLERĠ VE TEMSĠLCĠLĠK ÇALIġMALARI 4- ÇeĢitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları : Haziran ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 44 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 52 adet, Dilovası temsilciliği tarafından (Yatırım TeĢvik Belgesi iģlemleri dahil) 22 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 61 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeģitli konularda toplam 179 adet belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiģtir. ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet) Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Gebze Temsilciliği Dilovası Temsilciliği Çayırova Temsilciliği Merkez Üye Kaydı ĠĢlemleri ÜYE HĠZMETLERĠ HAZĠRAN AYI ÇALIġMALARI Haziran ayında 2378 dir. yapılan kayıt iģlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Haziran ayında kaydı yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar; Hukuki Statü Merkez Çayırova Dilovası Gebze Toplam a) Anonim ġirket b) Limited ġirket c) Kollektif ġirket d) Hakiki ġahıs e) Komandit ġirket f) Kamu KuruluĢları g) Vakıf TOPLAM Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 28

29 ÜYE HĠZMETLERĠ HAZĠRAN AYI ÇALIġMALARI Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar; Hukuki Statü Merkez a) Anonim ġirket 2 b) Limited ġirket 4 c) Kollektif ġirket 0 d) Hakiki ġahıs 0 e) Komandit ġirket 0 f) Kamu KuruluĢları 0 g) Vakıf 0 TOPLAM 6 Haziran ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü; Ġstihbaratı Toplam Kaydı Yapılan Kaydı Silinen Askıda Olan Yapılan Firma Üye Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı Sayısı = Aktif HAZİRAN AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE SAYISI VE HEDEF Hedef Ocak-Haziran 2014 Normal Üye Kaydı Ocak-Haziran 2014 İstihbarat ile (re'sen) Üye Kaydı Gebze Dilovası Çayırova Merkez ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRILMASI Haziran 2014 Mayıs 2014 Haziran Adet Yılı Haziran Ayı Birim Faaliyetleri 29

2016 YILI OCAK AYI FAALĠYET RAPORU

2016 YILI OCAK AYI FAALĠYET RAPORU 216 YILI OCAK AYI FAALĠYET RAPORU Ġġ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje ÇalıĢmaları Metal Sektörü Projesi Odamız tarafından bölgemizdeki metal sektörünün geliģimini takip etmek ve sorunlarına

Detaylı

2014 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Plastik, Lastik ve Kauçuk Sektör Raporu : Odamız tarafından Plastik, Lastik ve Kauçuk sektör raporunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2015 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU 215 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Strateji Geliştirme Projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU Odamızca Yürütülen Projeler Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 217 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE VE İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyona başvuran firmaların saha

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2013 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 213 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı : İlimizde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi ni

Detaylı

2014 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları 25-28 Eylül 214 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi nde gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2013 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Proje Çalışmaları 213 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu Projesi : Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Projesi : 11 Ağustos 211 tarihinde Kocaeli

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 6 Haziran da gerçekleştirilecek Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri

Detaylı

2015 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2015 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU 215 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Çevre ödülü başvurusu yaparak masa başı değerlendirmesinde olumlu

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 215 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2014 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 214 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU PROGRAMI ORGANİZE EDEN HİZMET MERKEZİ / MESLEK KURULUŞU/ ORGANİZATÖR KURULUŞ: GidiĢ Tarihi DönüĢ Tarihi Düzenleme Tarihleri 07 /04 / 2014 11/ 04 / 2014 Gidilen Ülke / ġehir RUSYA/ST.PETERSBURG Katılımcı

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

2013 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2013 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU 213 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları KSO-ABİGEM Tedarikçi Geliştirme Programı : Pirelli Tedarikçileri Geliştirme Programı kapsamında,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Madencilik Ve Enerji Sektörleri Vergi Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 215 YILI NİSAN AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Strateji Geliştirme Projesi : Doğu Marmara Kalkınma

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU)

EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU) İşbirliği Kuruluşu Tarafından Hazırlanacak) İşbirliği Kuruluşu Adı Programın Adı UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN STH İŞ GEZİSİ RAPOR ŞABLONU: GİRİŞ:

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN ĠÇĠNDEN DIġ TĠCARET GEÇEN ġehġr: MERSĠN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Amacımız; Odamız üyesi şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

2015 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

2015 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU 215 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Çevre ödülü kısa film çekimleri yapılmıştır. Çevre ödülü jüri toplantısı

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

2015 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU

2015 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU 215 YILI EKİM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları ve projeleri 19 Ekim tarihinde, Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO Bir Dönemin Ardından 2009-2013 Nisan 2013 DSO Yeni Hizmet Binamızın Yapımı İçin Dev Adımlar Attık Odamızı yeni hizmet binasına kavuşturabilmek adına dev adımlar attık. Binamızın mimari projesinin tamamlandığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı