ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.)"

Transkript

1 Derleyen: MEHMET AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan birine tıkladığınızda o bölüme kısa yoldan ulaģabilirsiniz.) ÖNSÖZ...4 GENEL OLARAK RENK AÇIġLARIMIZ...4 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE...5 Forsing (1NT) Sanzatu:...6 MAJÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ...7 Pik AçıĢlarına Cevaplarımız:...7 Kör AçıĢlarına (1 fnt) Cevaplarımız:...9 Kör AçıĢlarına (düz f1nt) Oynayanlar için Cevaplarımız:...12 Majör AçıĢlarından Sonraki 2/1 Sekanslarımız:...14 Cevapçının Rengini Tutmak: /1 Zon Forsinginden Sonraki Diğer KonuĢmalar:...15 Rakip Overcall undan Sonra Kompetitif KonuĢmalar:...17 MĠNÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ...17 Trefl AçıĢlarına Cevaplarımız:...18 Walsh:...19 Oyun Açanın (rebid i) 2. KonuĢmaları:...20 Cevapçının 2. KonuĢmaları:...22 Karo AçıĢlarına Cevaplarımız:...22 Karo AçıĢından Sonraki 2/1 Sekansımız: SEVĠYESĠNDE RENK AÇIġLARI...24 Kuvvetli 2 Trefl AçıĢları:...24 Adıyla Zayıf-Ġki AçıĢları: Kuralı:...32 Multi 2Karo AçıĢlarımız:...33 Multi 2Karo ve AçıĢı:...36 Ġki Renkli Zayıf 2Majör (muiderberg & tartan) AçıĢları:...37 DĠĞER YÜKSEK SEVĠYELĠ AÇIġLAR...39 Preemptif 3 AçıĢları:...39 Preemptif 4 AçıĢları:...41 Preemptif 5 Minör AçıĢları:...41 Namyats (4 / 4) AçıĢları: ve 4. Pozisyonda AçıĢlar / Pas dan Gelen Elin KonuĢmaları:...42 SANZATU AÇIġLARI Sanzatu (NT) AçıĢları:...45 Stayman:...46 Smolen Transferi:...48 Jacoby Transferi:...49 Texas Transfer:

2 South African Texas Transfer:...51 Minör Sekansları (1NT 2 ) : NT 3 / 1NT 3 Sekansları: NT AçıĢımıza Rakip Araya Girerse:...52 a) Lebensohl:...52 b) Scrambling:...54 c) Cevapçının Solundan Araya Girilince: Sanzatu AçılıĢı: Sanzatu AçılıĢı (Gambling) :...57 Sanzatu Cevapları, Rebidleri ve Overcall larına Toplu BakıĢ :...58 ġġlem KONUġMALARI...59 Kontrol (cue-bid) KonuĢmaları:...61 GERBER As/Key Kart Sorusu: NT Nedir?...64 Romen Key-Kart (RKCB) Soruları: NT Kantitatif ġilem Daveti:...67 Exclusion Key Kart Blackwood (Void Wood):...68 Josephine (GSF):...68 Voluntary Bid Of 5 Majör:...68 Kickback:...69 Minör Wood:...69 DOPI (veya DEPO)-ROPI...70 KOMPETĠTĠF KONUġMALAR...71 A) AÇICININ KOMPETĠFĠF KONUMDA REBĠDĠ:...72 B) CEVAPÇININ KOMPETĠTĠF KONUMDA CEVABI: ) Rakip 1NT Overcall Yaptıktan sonra: ) Rakip Basit Renk Overcall u Yaptıktan sonra:...75 a) NT Cevabı:...75 b) Yeni renk Cevabı:...75 c) Ortağın Rengine TutuĢ Gösteren KonuĢmalar:...75 d) DBL (Negatif Kontur) :...75 Negatif Kontura Açıcının Rebidleri (Re-Opening Dbl)...79 Negatif Konturdan Sonra Cevapçının Ġkinci KonuĢması ) Rakip Sıçrayarak Overcall Yaptıktan Sonra: ) Rakip Take-Out Dbl ile Overcall Yaptıktan Sonra: ) Rakip Ġki Renkli El Gösteren Overcall Yaptıktan Sonra:...83 C) PARTSKOR MÜCADELESĠ:...86 Hangi Seviyeye Kadar KonuĢacağız:...87 D) FORSĠNG PAS:...88 E) DĠĞER KOMPETĠTĠF KONUġMALAR: ) Rakipler KonuĢtuktan Sonra 3NT Ġçin Stoper KonuĢmaları: ) Ceza Konturları: ) S.O.S. Sürkonturu: ) Ġyi-Kötü (good-bad) 2NT:...99 OVERCALL / DEFANSĠF KONUġMALAR Yeni Renk ile Overcall Yapmak: NT (Sanzatu) ile Overcall Yapmak: Apel (take-out / çağrı) Kontru ile Overcall Yapmak: Take-Out Konturdan Sonra Lebensohl: Responsive Konturu: Michael s Cue-Bid: Unusual 2NT: Ghestem: Danish: Danish, Michael s Cue-Bid ve Unusual2NT KarıĢık: Rakibin 1NT AçıĢına Araya GiriĢler: Cappelletti D.o.nt Suction Zayıf-Ġki AçıĢlarına KarĢı Defansif KonuĢmalar: Rakibin Zayıf-Ġki AçıĢına T/O Konturdan Sonra Lebensohl: Uyandırma (Balancing): KONVANSĠYONLAR

3 Reverse Forsing: Açıcının Reversesinden Sonra Ingberman: Reverse Drury: Two Way Reverse Drury: Bergen : Jacoby2NT: Goldway: Mini Splinters: Truscott (Jordan) : Trial Bid (yardım deklaresi) : Ġnverted Minör: Üçüncü Renk Forsingi: Dördüncü Renk Forsingi: Check Back Stayman: Two Way (iki yönlü) Check Back Stayman: Wolff Sign-Off: NT nin Konvansiyonel Kullanımları: Puppet Stayman: NT Limitasyon Konvansiyonu: DEFANS (SAVUNMA) A) SANZATUYA ATAKLAR: B) KOZ A ATAKLAR: C) OYUN ĠÇĠ DÖNÜġLER: D) DEFANSĠF SĠNYALLER (APELLER) : Attitude Signals (Standart/Direkt Apel): Standart (Direkt) Defos UDCA (Up-side Down Count Attitude) : UDCA Defos Renk Tercihi Apeli (Preferans) : Lavinthal (Preferansiyel) Defos Roman Defos (Odd/Even Discard): GENEL YAKLAġIMLAR Ġki Renkte 10 Kart: KonuĢma Grupları: Limit KonuĢma (Limite Olmak) : Zon Daveti (Teklifi) : Forsing KonuĢmalar: Deklerasyondaki Hedefler: Dağılımlara Göre El Tipleri: Fit Tanımları: KART OYUNU Squeeze (skuiz / sıkıģtırma) : E K L E R Briçde El Değerlendirme: MP ve ĠMP Stratejileri: Briç Anayasası & Adabı: El Ġçin Dağılım ve Onör Puan Tablosu: KONVANSĠYON KARTIMIZ MAJÖR AÇIġLARINA GOLD-WAY ENTEGRELĠ CEVAPLARIMIZ

4 ÖNSÖZ Bu briç notları, bizim grubumuzun oynayacağı sistem ve konvansiyonları belirlemek ve bir standart oluģturmak amacıyla, çeģitli kaynaklardan yararlanılarak derlenmiģtir. Dolayısıyla burada anlatılanların genel briç standartı olarak algılanmaması gerekir. Bu nedenle, burada anlatılanları baģkaları farklı oynuyor olabilirler. Notların içinde bizim oynamadığımız bazı konvansiyonlar da bulunmaktadır. Bunun nedeni, rakipler bu konvansiyonları oynarken, bizim de bunlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktır. Sistemimiz; 5 li majör sisteminin modifiye edilmiģ bir hali olan Two Over One (2/1) Game Force ve Semi Forcing NT dan oluģmaktadır. Bazı konvansiyonlar da sisteme dahil edilmiģtir. Sistemin kendi içinde tam bir uyum sağlaması için, çok küçük bazı değiģiklikler yapılmıģtır. GENEL OLARAK RENK AÇIġLARIMIZ Birinci ve ikinci pozisyonda bir renk ile oyunu 13 + puanla açıyoruz puanla da oyun açmayı düģündüğümüzde 20 kuralını uyguluyoruz. Yani, elimizdeki en uzun iki rengin toplam kart sayısı ile elimizdeki onör puanlarının toplamı en az 20 oluyorsa, oyunu yine açabiliyoruz. (Puanların renklerde olmasına ve markaların kalitesine bakarak açabiliyoruz. O halde 12 puanla; 4333 dağılım ile açıģ yapmıyoruz. 4-4 ellerle 12 puanla, 5-4 ellerle 11 puanla açabiliyoruz.) 5 + kart majör varsa, oyunu majörle açıyoruz, eģit sayıda majörlerin olması halinde pahalı renk olan pik ile açıyoruz. 5 li Majör ve 6 lı minörle genel kuralımız; Majörle açıp okuma fırsatı olduğunda minörümüzü tekrarlıyoruz. Ancak, elimiz rivörs (reverse) yapacak kadar kuvvetli ise minörle açıp Majörümüzü tekrarlıyoruz. Minörlerden uzun olanı ile açıyoruz. 3-3 minörle trefli ile açıyoruz. Bunun dıģındaki minör eģitliklerinde trefl ile açmıyoruz. Ancak, 4 4 minör eģitliğinde; trefl markaları karoya göre çok daha iyi ise, karo ile değil daha iyi markalı trefl ile açabiliyoruz. Ayrıca ortaktan gelecek cevaba 1NT rebid etmeyi düģünüyorsak trefl ile açabiliyoruzyoruz, ortaktan gelecek cevaba 2trefl rebid etmeyi düģünüyorsak 1karo ile açıyoruz. Karo açıģlarımızdaki kart sayısı genellikle dörttür. Ancak dağılımla 3 lü karo ile açıyoruz. Birinci ve ikinci pozisyonlarda iken açıģlarımız çok disiplinli olmalıdır. Ortağı yanlıģ yölendirmemeye dikkat etmeliyiz. Zayıf iki ve üç açıģlarında rakipleri sıkıntıya sokayım derken ortağı sıkıntıya sokmuģ olabiliriz. Üçüncü pozisyonda iken ortağımızın pas geçmiģ olduğunu biliyoruz, elinde en fazla 11 veya çok kötü bir 12 puan olabilir. Zayıf iki veya üç açıģlarında daha serbest hareket edebiliriz. Elimizde tam açıģ puanı yoksa dördüncü pozisyondaki rakibin yüksek puanı olması ve bu eli rakiplerin oynama ihtimali fazladır. Bu nedenle üçüncü pozisyonda; ortağa atak gösterebilecek kalitede bir renkle, daha az bir puanla oyun açabiliriz. Açıcı ve cevapçının ellerini 3 kategoriye ayırıyoruz: Zayıf Davet Kuvvetli Açıcının: 12~14 15~ Cevapçının: 6~9 10~

5 TWO OVER ONE (2/1) GAME FORCE Two Over One (2/1); bir seviyesindeki oyun açıģlarına, cevapçının ilk deklaresinde, sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okumasıdır. Bu, cevapçının da en az oyun açacak güçte (13 + puan) değerlere sahip olduğunu gösterir ve en az zon forsingidir. Yani genel kural; zondan önce durulmaz, rakip araya girmiģse rakip kontursuz oynatılmaz. Ana konvansiyonu da Forsing Sanzatu dur. Diğer konuģmalar SAYC la benzerlik taģır. 2/1 Game Force, sadece birinci veya ikinci pozisyonda 1 seviyesinde oyun açtığımızda ve sonraki rakibin pas geçtiği durumlarda geçerlidir. Yani ortağımız pas dan gelmemiģ olacak ve sonraki oyuncu da araya girmemiģ olacaktır. Rakibin direkt araya giriģinden sonraki cevapçının 1 üzerine 2 seviyesindeki konuģmaları 2/1 GF değildir. Bundan sonraki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer ve standart metodlar uygulanır. Keza pas dan gelen ortağın sıçramadan iki seviyesinde yeni renk okuması da, 2/1 GF değildir ve standard metodlardaki gibi 10~11/12 puan (açmaz elin iyisi, yani maksimum pas eli) gösterir. 2/1 GF nin geçerli olduğu sekanslar aģağıdaki gibidir: 1 açıģı üzerine 2 seviyesindeki tüm yeni renkler; 2 veya 2 ya da 2. 1 açıģı üzerine; 2 veya 2, 1 açıģı üzerine; sadece 2, Cevapları 2/1 oyun forsingidir ve en az oyun açacak güçte değerlere sahip el gösterir. Görüldüğü gibi 1 açıģı üzerine sıçramadan 2 seviyesinde yeni renk okumak mümkün olmadığından 1 açıģından sonra 2/1 sekansı bulunmamaktadır. 2/1 cevabımız en az zona kadar forsingtir. Bu nedenle ekstra değerler göstermek için sıçrama kullanmıyoruz. Genel olarak: Cevapçının 2/1 rengi en az 5 kart olmalıdır. Ancak bazı el ve dağılımlarda 2 deklaresinde trefli 5 li olmayabilir. Örneğin 1pik açıģına: dağılımlı tutuģ yok ve dengesiz 13 + puanlı eller /2434 dağılımlı 13~15 puanlı eller. (Doğrudan 3NT diyebilecek bir el. Ancak 4+4 kör fitini kaçırmamak için.) 3. Splinter yapabilecek tutuģ ve dağılımı olan ancak, puan limiti fazla olan 16 + puanlı eller lü tutuģu olan 16 + puanlı eller. Majör açıģlarına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi, 15~17 HCP ve 5332 dağılım gösterir. 12~14 HCP ve 5332 dağılım ile açıcı, 5 li olmasına rağmen açıģ majörünü tekrarlar. Minör açıģına 2/1 cevaptan sonra açıcının 2NT rebidi ise, 12~14 HCP gösterir. 1 üzerine 2 zon forsingi konuģmalarından sonra açıcının, reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidleri farklı oynanmaktadır: 1) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hiç birini reverse olarak oynamayanlar vardır. 2) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinin hepsini reverse olarak oynayanlar vardır. 3) Açıcını reverse olabilecek 2 seviyesindeki rebidlerinden sadece 1 açıģına 2minör cevabından sonraki açıcının 2 rebidini reverse olarak oynayanlar vardır. Biz, sadece 1 açıģına 2minör cevabından sonra açıcının 2 rebidini reverse olarak oynuyoruz, diğer durumlarda oynamıyoruz. Açıcının, cevapçının rengini direk olarak tutması 4 kart tutuģ ve 15 + HCP gösterir. Açıcının rengini tekrarından sonra cevapçının 2NT rebidi, açıcının elini tarif etmesi için röledir. 5

6 Açıcı veya cevapçı tarafından yapılan sıçramalı konuģmalar, özel (spesifik) el tiplerini göstermek içindir. Güç göstermek için sıçranmaz. 2/1 zon forsinginden sonra açıcının ve cevapçının rebidleri ile ilgili geliģmelere, majör açıģları ve karo açıģı bölümlerinde değinilmiģtir. Forsing (1NT) Sanzatu: Birinci veya ikinci pozisyonda iken 1 seviyesindeki majör açıģlarına, cevapçının 1NT cevabı 1 tur forsingdir ve açıcı pas geçemez. (Minör açıģlarına 1NT forsing değildir.) Rakip de araya girmemiģ olacaktır. Rakip araya girdikten sonra F1NT devre dıģıdır ve bundan sonraki konuģmalar, kompetitif (yarıģsal) konuģmalar gurubuna girer. Forsing1NT nun puan aralıklarını 6~15, 6~17 gibi farklı oynayanlar da vardır, ancak biz semiforsingnt dediğimiz 6~12 puanlık aralığı tercih ediyoruz. Pas dan gelen cevapçının 1NT si, yarıforsingnt olarak adlandırılır. Cevapçı pas dan geldiğine göre açıcı üçüncü veya dördüncü pozisyonda açıģ yapmıģtır. Bu durumda Ģu noktaları dikkate almak gerekir: 1) Açıcı, normal açıģ puanı ile 1majör açıģı yapmıģsa 1NT nun forsing olduğunu düģünerek tüm rebidlerini buna göre yapmalıdır. 2) Açıcı, birinci ve ikinci pozisyonda oyun açamayacak olan bir elle açıģ yapmıģsa ve 1NT nun da en uygun kontrat olduğunu düģünüyorsa pas geçebilir. Ancak renk oynamanın NT ya göre daha uygun olacağını düģünüyorsa ekonomik ikinci rengini rebid etmelidir. 3) Pastan gelen cevapçının 1NT cevabı biraz farklılık gösterebilir. Ancak cevapçı, açıcının normal bir açıģının olması halinde pas geçmeyeceğini bilerek hareket etmelidir puanlık davet elleriyle; 2NT ya sıçramamalıdır, 3 lü tutuģu varsa Reverse Drury konvansiyonunu kullanmalıdır. 4) Üçüncü ve dördüncü pozisyonda açıģ yapan oyuncu, cevapçıda ne tür ellerin olamayacağını değerlendirerek konuģmalarını yapmalıdır. FNT nun geliģmeleri, majör açıģları bölümündedir. Neden Forsing 1NT? a) 2/1 sistemimiz için gereklidir. Forsing 1NT, 2/1 oynamak için mecburi bir basamaktır puanlık eller bu kategoriye alınarak, 1 e 2 konuģulan durumlarda, zon oynamak için uygun konuģma aralığı kazanılmıģ olacaktır. Sistemin en önemli özelliği budur. b) Majör açıģlarına tutuģlarımızı geliģtirmek için gereklidir. Sistemimizi; Jacoby 2NT, Bergen gibi konvansiyonel tutuģlarla destekleyerek modernleģtirmek için, tutuģlarımızı 3 veya 4 kart ve dengeli/dengesiz olarak ayırabilmek için f1nt oynamak mecburiyetindeyiz. c) Cevapçının 6 7 kartlı uzun rengini oynayabilmek için gereklidir. Cevapçının 6 7 kartlı ve 6 10 puanlı bir eli olduğunda, puanı yetersiz olduğundan rengini 2 seviyesinde okuyamaz ve 1NT der. Açıcı da minimum ve dengeli iken pas deyince, 8 9 hatta bazen 10 kart fit olan renk yerine 1NT oynanır. Oysa f1nt cevabından sonra açıcı pas diyemeyeceğinden, cevapçı ikinci konuģmasında 6 9/10 puanlı uzun renginde oynayabilecektir. d) Rakiplerin rahatça balance etmemeleri için gereklidir. 1majör açıģtan sonra, normal 1NT cevabı pas-pas gidince, son oyuncu daha rahatça uyandırabiliyor. Oysa f1nt dan sonra konuģmalar, çoğunlukla 2/2 Ģeklinde rakibin önüne geldiğinden, uyandırma daha zorlaģıyor. Kompetitif avantaj için f1nt nun oynanması önem kazanmaktadır. 6

7 e) 1NT yerine en az 5 2 fite koz oynamak için gereklidir. 1NT kontratı oynamak, her iki el dengeliyken daha iyidir. Ama çoğu zaman 1NT cevap veren oyuncu dengesiz olduğundan, koza oynamak faydalıdır. Bunu sağlayabilmek için f1nt oynamalıyız. 1majör oyun açıldıktan sonra, 1NT nun en iyi kontrat olabilmesi için Ģu Ģartların hepsinin birden sağlanması gereklidir: Açıcıda dengeli (5332) ve minimum el olmalıdır. Cevapçı minimum (6 10) olmalıdır. Cevapçının 5 + kartlı bir rengi olmamalıdır. Açıcının majörüne, cevapçının 1 2 küçük karttan daha iyi fiti olmamalıdır Bütün bu Ģartların birlikte sağlanacağı el tipinin gelme sıklığı son derece düģük olduğundan, 1majör oyun açıldıktan sonra 1NT kontratı oynamaktan vazgeçerek, yukarıda sayılan faydalarından dolayı 1NT cevabını forsing oynamalıyız. MAJÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ Majör açıģlarına konuģmalarımızı aģağıdaki gibi gruplandırabiliriz. Forsing 1NT cevabı. Konvansiyonel tutuģlarımız: Bergen, Jacoby2NT, Splinter ve Ters Majör entegrelidir. 2/1 GF sekansları. Pik AçıĢlarına Cevaplarımız: 1 2 : 3 lü tutuģ, 8~9/10 HCP, basit tutuģ. (3 lü tutuģ; 5~7 ve 10~12 HCP ile fnt den geçiyoruz. 3 lü tutuģ; 16 + puanlı ellerle ise 2/1 den geçiyoruz.) 1 3NT: 3 lü tutuģ, 13~15 HCP dengeli dağılım gösterir. 1 2NT: 4 lü tutuģ, 13 + HCP, dengeli dağılım. (kısalık yok Jacoby2NT (tıklayın) 1 3 : 4 lü tutuģ, 0~5 HCP Blokatif, dengeli/dengesiz dağılım. 1 3: 4 lü tutuģ, 6~9 HCP, dengeli/dengesiz. Bergen (tıklayın) 1 3: 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, dengeli Bergen. (Kısalık varsa ters majörü okuyoruz) 1 3: 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renkte kısalık. (3seviyesinde ters M) (*) 1 4/4/4: 4 lü tutuģ, 13~15 HCP, okunan renk tek/ģikan. (çift sıçramalar/splinters) 1 4 : 5 li tutuģ, 0~8 HCP, gambling, dengeli/dengesiz. (**) 1 2/2/2: 2/1GF. TutuĢ belirsiz, var/yok HCP. NOT: Metin içindeki mavi ve altı çizgili (yukarıdaki Jacoby2NT ve Bergen gibi) konvansiyon veya terimlere tıkladığınızda, o bölüme ulaģabilirsiniz. (*) 1 3: 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renkte kısalık (tek veya Ģikan) var. 3 seviyesinde ters majörün okunması, 4 lü tutuģu ve herhangi bir renkte kısalığı olan limite deklaredir. Bu nedenle kaptanlık oyun açandadır. Eğer oyun açan (kaptan), bu cevapdan sonra Ģilemle ilgilenmiyorsa doğrudan 4majör deklare ederek sign-off yapar. ġayet oyun açanın Ģileme ilgisi varsa, kısalığın Ģilem oynamaya uygun bir renk olup olmadığını araģtırmak için, kısalığın hangi renkte olduğunu öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için, cevapçının deklaresinin bir üstü olan ilk basamağı deklare ederek splinter rölesi yapar. Splinter rölesi; cevapçıda herhangi bir rengin kısa olduğu bilindiği için Ortak kısalığın hangi renkte sorusudur. Cevaplarda Goldway KodlandırılmıĢ Cevap Basamakları nı kullanıyoruz. Kısalık sorusuna cevaplar üç basamaklıdır. Bunlar röleden sonraki: 1. basamak (adım, step) Koz rengi hariç diğer üç renkten en küçük rengi gösterir. 2. basamak (adım, step) Koz rengi hariç diğer üç renkten orta rengi gösterir. 3. basamak (adım, step) Koz rengi hariç diğer üç renkten en büyük rengi gösterir. Örnek: 7

8 1 3: 4 lü tutuģ, 10~12 onör puanı. Goldway mini splinter. Herhangi bir renkte kısalık gösterir. Bundan sonra açıcının, bir üst basamağı kullanarak kısalık sorması Ģilem ilgisi gösterir. 3 : Ġlk basamak splinter rölesidir. Cevapçıdan kısalığının hangi renkte olduğunu soruyor. 3NT 1. basamak, en küçük renk () kısa basamak, orta renk () kısa basamak, en büyük renk () kısa. (**) 1Majör 4Majör: Gambling 4 majör olarak adlandırılan bu tutuģlar genellikle rakibe olası zonu buldurmama amacıyla yapılır. Kesinlikle Ģilem ihtimali olmayan, genellikle dengesiz ellerdir. Açıcı, cevapçıda 5 adet koz tutuģundan baģka iģe yarayacak hiçbir Ģey olmadığını bilmelidir. Cevapçıda yan renklerden As veya Rua olmamalıdır. Yani cevapçının savunma gücü yoktur. Yan renklerden birinde As varsa forsing sanzatudan geçirdikten sonra 4majör deklare ediyoruz. AÇICI RAKĠP CEVAPÇI 1 PAS 1NT SemiForcingNT: Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı 5/6~12 HCP lik el gösterir ve 1tur forsingdir. Cevapçıda 4 lü koz tutuģu yoktur. Ancak, 3 lü koz tutuģu ile 5~7 veya 10~12 puan olabilir. Cevapçının 1tur forsing olan 1NT deklaresinden sonra açıcı pas geçemez, konuģmak zorundadır. Bundan sonra açıcının ikinci konuģmaları: 2 : 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. (4 + ikinci bir yan renk yok. 4 + ikinci bir yan renk varsa, pik 6 lı olsa bile, ikinci yan renk önceliklidir.) (***) 3 : 15~17 HCP, 6 +. (4 + ikinci bir yan renk yok ) 4 : 17 + HCP, 6 +. (genellikle kontratı yapma inancı ile söylenir. 2 açamayan el.) 2, 2: 12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) 2: 12~16 HCP; okunan 4/5 natürel deklare. (4/5 varsa, pik 6 lı olsa bile 4+4 kör fiti için öncelikle kör gösterilecektir.) 3: 17 + HCP (jump reverse); okunan 4/5 natürel deklare. (4/5 varsa, pik 6 lı olsa bile 4+4 kör fiti için öncelikle kör gösterilecektir.) 2NT : 18~19 HCP dengeli el. (15~17 HCP dengeli el ile önce minörden geçilir sonra gelen cevaba göre xnt denir). 3,3: 17 + HCP (jump reverse), okunan minör en az 4 lü dengesiz, forsing. 4,4,4: 18 + HCP (Fragment), okunan renk 3 lü dengesiz, forsing. (****) (***) Açıcı, varsa 6kart açıģ majöründen önce, 4 lü yan rengini gösterecektir. Bu ikinci renge cevapçının 5 6 hatta 7kart fiti olabileceği gibi, açıģ majörü singleton veya Ģikan olabilir. Ġstisna: Açıcının majörü 6kart iken; ikinci yan rengi çok kötü bir minörse, açıcı bu rengi rebid etmeyip açıģ majörünü rebid edebilir. AçıĢ rengi 7 kartsa, açıcı yandaki 4 lü rengi rebid etmeyip açıģ rengini rebid edebilir. Açıcı, cevapçı pasdan gelirken yandaki 4 lü bir minör rengi rebid etme seçeneğini istediği gibi değerlendirebilir. (****) 4,4,4: 18 + HCP (Fragment), okunan renk 3 lü dengesiz, forsing. Açıcı, 4majör kesin, Ģilem, grand Ģilem yapabilir miyiz diyor. Açıcının beklenmeyen bu 4 seviyeye sıçramaları; As ile baģlayan 6-7 kart majörü, Sıçradığı renkte 3kart ve 2 tepe onörü, Yan renklerden birinde kısalık gösterir. Bu konuģma, sıçranan renkte cevapçıda 1 onör ve 5 kart varsa, o rengi koz yaparak grand Ģilem diyebilmek içindir. Cevapçı 7 ile ilgilenmediği durumlarda, açıcının tarifine göre kontrat 8

9 kararını verecektir. AçıĢ renginde 4majör oynanması en azıdır. Açıcı fragment rengini koz yapamayacaksa, Ģikanla bile 4majöre düzeltecektir. Açıcının 2. konuģmasındaki deklarelerinden 2 deklaresini örnek aldığımızda, f1nt diyen Cevapçının nasıl bir elinin olduğunu ikinci konuģmasında anlayabiliriz: 1 1NT 2 2: 6~10 HCP ve 5/6 + var. 3 + koz fiti yok. 2: 6~ 10 HCP ve 5 + var. 3 + koz fiti yok. 2 : 6~9 HCP ve 2 li tutuģu veya 5~7 HCP ve 3 lü tutuģu var. 3 : 10/11~12 HCP ve 3 lü tutuģu var (davet eli). 2NT: 11~12 HCP ve tutuģu yok, dengeli el var (davet eli). 3 : 11~12 HCP ve 6 lı veya 5 li iyi var. 3 + koz fiti yok. 3 : 11~12 HCP ve 6 lı iyi var. 3 + koz fiti yok. 4 : 5 li tutuģ, 0~8 HCP, gambling, dengeli/dengesiz. Yanda 1 As var. 2 Cevapçının, açıcının ikinci rengine 5kart tutuģu varsa: 6~7 ile oynamak için pas der. 8~10 ile basitçe yükseltir. (açıcının 15~16 olmasına önlem olarak) 11~12 yan renklerden birine sıçrayarak, 3NT için o renkte konsantrasyon, diğer renkte zayıflık gösterir. Cevapçının, açıcının ikinci rengine 4kart tutuģu varsa: 6~10 ile majöre 2kart ile tercih gösterir ve 4kart tutuģu göstermez. 11~12 ile 2NT rebid eder, tutuģu göstermez. Kör AçıĢlarına (1 fnt) Cevaplarımız: 1 açıģına yukarıda anlatılan düz Forsing 1NT yerine, 1 cevabınının fnt olarak oynanması da yaygın bir uygulamadır ve bizim tercihimiz de bu yöndedir. Bu durumda 1 1NT cevabının anlamı da değiģmektedir. Her iki uygulamanın da handikapları vardır: Düz fnt oynandığında; 5 li, 4 lü ve 11 15/16 HCP lik eli anlatamayıp, üstelik bir de 2 kartlı trefliyi okumak zorunda kalabilirsiniz. 1 cevabını fnt olarak oynadığınızda, ortağın pas dan geldiği ve sizin de 3.üncüden zayıf açtığınız durumlarda 1 sanzatuda durabilmeniz genellikle mümkün değildir. Buna karģın 5 li, 4 lü ve 11 15/16 HCP lik elleri ortağınıza çok net anlatabilirsiniz. Ayrıca, cevapçıda 5 + varsa ilk deklaresinde bunu bildirebilir. Bu nedenle 1 cevabınının fnt olarak oynanmasını tercih ediyoruz. 1 2: 3 lü tutuģ, 8~9/10 HCP, basit tutuģ. (3 lü tutuģ; 5~7 ve 10~12 HCP ile fnt den geçiyoruz. 3 lü tutuģ; 16 + puanlı ellerle ise 2/1 den geçiyoruz.) 1 3NT: 3 lü tutuģ, 13~15 HCP dengeli dağılım. 1 2NT: 4 lü tutuģ, 13 + HCP, dengeli (Tek veya Ģikan yok) Jacoby2NT 1 3 : 4 lü tutuģ, 0~5 HCP Blokatif, dengeli/dengesiz. 1 3 : 4 lü tutuģ, 6~9 HCP, dengeli/dengesiz Bergen. 1 3 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, dengeli Bergen. (Kısalık varsa ters majör okunur) 1 2 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renkte kısalık (sıçramalı ters M) (*****) 1 3 /4/4: 4 lü tutuģ, 13~15 HCP, okunan renk tek/ģikan. (splinters) 1 4 : 5 li tutuģ, 0~8 HCP, gambling, dengeli/dengesiz. 1 4 : TutuĢ yok, oynamak için. 1 2/2: 2/1GF. TutuĢ belirsiz, var/yok HCP. 9

10 (*****)1 2 : 4 lü tutuģ, 10~12 onör puanı. Herhangi bir renkte kısalık gösterir. (Orijinali 3seviyesinde ters majör deklare etmektir. Ancak 1 seviye alttan deklarelere baģlamanın daha yararlı olduğunu düģündüğümüz için değiģtirerek kullanmayı uygun gördük.) Bundan sonra açıcının, bir üst basamağı kullanarak kısalık sorması Ģilem ilgisi gösterir. Cevaplarda Goldway KodlandırılmıĢ Cevap Basamakları nı kullanıyoruz. 2NT : Ġlk basamak splinter rölesidir. Cevapçıdan kısalığının hangi renkte olduğunu soruyor basamak, en küçük renk () kısa basamak, orta renk () kısa basamak, en büyük renk ( ) kısa. 1 1 : SemiForcingNT. F1NT yerine kullanıyoruz. 4 lü tutuģ YOK, 5/6~12 HCP ve 0~4 adet. Ancak cevapçıda 4 lü varsa üst limit 12 HCP ile sınırlı değildir ve daha fazla puan olabilir. Cevapçının 1 fnt deklaresinden sonra Açıcının ikinci konuģmaları: Açıcının ikinci konuģmaları, genellikle 1 1NT cevabından sonraki konuģmalarla benzerlik taģır. 2: 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. (4 + ikinci bir yan renk yok. 4 + ikinci bir yan renk varsa, kör 6 lı olsa bile, ikinci yan renk önceliklidir. Ancak renk çok kötü ise, açıcı 6 lı majörünü gösterebilir.) Açıcının majörünü basitce tekrarlamasından sonra; CEVAPÇI nın 2 deklaresi; açıcıda 4 lü pik olmadığı bilindiğinden: 5 5 minör gösterir, ortaktan tutuģ ister. 3: 15~17 HCP, 6 +. (4 + ikinci bir yan renk yok ) 4: 17 + HCP, 6 +. (genellikle kontratı yapma inancı ile söylenir. 2 açamayan el.) 2: 12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) CEVAPÇI: 2: 6~9 HCP ve 6 + var. 3 + koz fiti yok. 2: 6~9 HCP ve 2 li tutuģu, veya 5~7 HCP ve 3 lü tutuģu var. 3: 10/11~12 HCP ve 3 lü tutuģu var. 2 : 13 + HCP ve 4 lü var, NT oynamaya uygun olmayan el. 5 + ikinci bir yan renk yok, olsaydı 2/1 ile baģlardı. 2NT: 10~12 HCP ve tutuģu yok, dengeli el var. 3 : 10~12 HCP ve 6 lı iyi var. 3 + koz fiti yok. 3NT: 13~15 HCP ve tutuģu yok, dengeli el var. 2: 12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) 2NT: 18~19 HCP dengeli el. (15~17 HCP dengeli el ile önce minörden geçilir sonra gelen cevaba göre NT denir). 3, 3: 17 + HCP (jump reverse), okunan renk en az 4 lü, natürel deklareler. 2 : 17 + HCP reverse eli. 5 + ve 4 lü. 1NT: 12~15 HCP 5 + ve 4 lü. Bundan sonra, CEVAPÇI: PAS Majörlere tutuģu olmayan zayıf el gösterir. 2x Oynamak için. 3 tutuģu, Ģilem ilgisi. 2NT Relay deklare. Ortağından elini tarif etmesini ister. Bundan sonra açıcı aģağıdaki gibi elini tarif eder: AÇICI: 3, 3 Okunan minör 3 4 adet dengesiz el. 3 5 li, 4 lü ve 4522 dağılım. 12~13 HCP minimum el. 3 5 li, 4 lü ve 4522 dağılım. 14~15 HCP maximum el. 3NT 5 li, 4 lü ve 4522 dağılım. 14~15 HCP maximum el ve minörlerde stoper. 10

11 1 1NT: 4 lü tutuģ YOK, fnt değil 5 + ve 5/6 + HCP gösterir (üst limit açık). Bundan sonra açıcının ikinci konuģmaları: 2: 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. (4 + ikinci bir yan renk yok. 4 + ikinci bir yan renk varsa, kör 6 lı olsa bile, ikinci yan renk önceliklidir. Ancak renk çok kötü ise, açıcı 6 lı majörünü gösterebilir.) 3: 15~17 HCP, 6 +. (4 + ikinci bir yan renk yok ) 4: 17 + HCP, 6 +. (genellikle kontratı yapma inancı ile söylenir. 2 açamayan el.) 2 : 12~14 HCP ve 3 4 tutuģu. 3 : 16 + HCP ve 3 4 tutuģu. 2, 2:12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) 2NT: 18~19 HCP dengeli el. (15~17 HCP dengeli el ile önce minörden geçilir, sonra gelen cevaba göre NT denir). 3, 3: 17 + HCP (jump reverse), okunan renk en az 4 lü, pik tutuģu olmayan natürel deklareler. 4, 4: 17 + HCP, 3 4 tutuģu ve çift sıçranan renkte kısalık, splinters. Açıcının 2. konuģmasındaki deklarelerinden 2 deklaresini örnek aldığımızda, cevapçının ikinci konuģmaları: 1 1NT: 4 lü tutuģ YOK, 5 + ve 5/6 + HCP (üst limit açık). 2 2: 6~9 HCP ve 5 li ile; 2 li, veya 5~7 HCP ve 3 lü tutuģu var. 3: 10/11~12 HCP ve 5 li ile 3 lü tutuģu var. 2 : 6~9 HCP ve 6 lı. 3 : 10~12 HCP ve 6 lı var. 2NT: 10~12 HCP ve 5 li ile dengeli el var. 2: 6~9 HCP ve 5 li ile 5 + var. 3 : 10~12 HCP ve 5 li ile 5 + var. AÇICI 1 (2x) AÇICI 1 AÇICI 1 (2x) AÇICI 1 AÇICI 1 (Bir Ģey) AÇICI 1 AÇICI 1 MAJÖR TUTUġLARIMIZ 3 lü TutuĢlar: CEVAPÇI 1NT 2 : 5~7 HCP ve 3 lü tutuģu var. (veya 6~9 HCP ve 2 li tutuģu) CEVAPÇI 2 : 8~9/10 HCP, basit tutuģ, 3 lü tutuģ. CEVAPÇI 1NT 3 : 10/11~12 HCP ve 3 lü tutuģu var. CEVAPÇI 3NT: 13~15 HCP ve 3 lü tutuģu var. CEVAPÇI 2x (2/1 GF) 2 : 16 + HCP ve 3 lü tutuģu var. 4 lü TutuĢlar: CEVAPÇI 3 : 4 lü tutuģ, 0~5 HCP, blokatif, dengeli/dengesiz. CEVAPÇI 4 : 5 li tutuģ, 0~8 HCP, blokatif, dengeli/dengesiz. 11

12 AÇICI 1 AÇICI 1 AÇICI 1 1 AÇICI 1 AÇICI 1 1 AÇICI 1 (2x) AÇICI 1 (Bir Ģey) AÇICI 1 (Bir Ģey) CEVAPÇI 3 : 4 lü tutuģ, 6~9 HCP, dengeli/dengesiz Bergen CEVAPÇI 3 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, dengeli Bergen. CEVAPÇI 3 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renk tek veya Ģikan. (ters majör) 2 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renk tek veya Ģikan. (ters majör) CEVAPÇI 2NT: 4 lü tutuģ, 13 + HCP, dengeli (Tek/Ģikan yok) Jacoby2NT. CEVAPÇI 4/4/4: 4 lü tutuģ, 13~15 HCP, okunan renk tek/ģikan. (splinters) 3 /4/4: 4 lü tutuģ, 13~15 HCP, okunan renk tek/ģikan. (splinters) NT (TutuĢ Yok) Cevaplarımız: CEVAPÇI 1NT 2NT: 10~12 HCP ve tutuģu yok, dengeli el var. CEVAPÇI 2x (2/1 GF) 2NT: 13~15 HCP ve tutuģu yok, dengeli el var. CEVAPÇI 2x (2/1 GF) 3NT: 16 + HCP ve tutuģu yok, dengeli el var. Kör AçıĢlarına (düz f1nt) Oynayanlar için Cevaplarımız: Kör açıģlarında konuģmalar, (1 1 sekansı hariç) pik açıģındaki konuģmalara benzer. 1 1 : 4 + ve 6 + HCP (genellikle tutuģu yoktur) natürel deklare. 1 2: 3 lü tutuģ, 8~9/10 HCP, basit tutuģ. (3 lü tutuģ; 5~7 ve 10~12 HCP ile fnt den geçiyoruz. 3 lü tutuģ; 16 + puanlı ellerle ise 2/1 den geçiyoruz.) 1 3NT: 3 lü tutuģ, 13~15 HCP dengeli dağılım. 1 2NT: 4 lü tutuģ, 13 + HCP, dengeli (Tek veya Ģikan yok) Jacoby2NT 1 3 : 4 lü tutuģ, 0~5 HCP Blokatif, dengeli/dengesiz. 1 3 : 4 lü tutuģ, 6~9 HCP, dengeli/dengesiz Bergen. 1 3 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, dengeli Bergen. (Kısalık varsa ters majör okunur) 1 2 : 4 lü tutuģ, 10~12 HCP, herhangi bir renk tek veya Ģikan. (sıçramalı ters M) 1 3 /4/4: 4 lü tutuģ, 13~15 HCP, okunan renk tek/ģikan. (splinters) 1 4 : 5 li tutuģ, 0~8 HCP, blokatif, dengeli/dengesiz. 1 4 : TutuĢ yok, oynamak için. 1 2/2: 2/1GF. TutuĢ belirsiz, var/yok HCP. 12

13 AÇICI RAKĠP CEVAPÇI 1 PAS 1NT SemiForcingNT: Yukarıdaki konuģmaların yapılamadığı 5/6~12 HCP lik el gösterir ve 1tur forsingdir. Cevapçıda 4 lü koz tutuģu yoktur. Ancak, 3 lü koz tutuģu ile 5~7 veya 10~12 puan olabilir. Cevapçının 1tur forsing olan 1NT deklaresinden sonra açıcı pas geçemez, konuģmak zorundadır. Bundan sonra açıcının ikinci konuģmaları: 2 : 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. 3 : 15~17 HCP, : 17 + HCP, 6 +. (genellikle kontratı yapma inancı ile söylenir. 2 açamayan el.) 2,2: 12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) 2 : 17 + HCP reverse eli. 4 lü. 2NT : 18~19 HCP dengeli el. (15~17 HCP dengeli el ile önce minörden geçilir, sonra gelen cevaba göre xnt denir). 3,3: 17 + HCP (jump reverse), okunan minör en az 4 lü dengesiz, forsing. 1 1 SEKANSI: 1 Majör açıģlarından sonra cevapçının 1seviyesinde renk söyleyebileceği tek durum 1 1 sekansıdır. 1 açıģına, limite tutuģlar varken 1 cevabı verilmez. Kör rengi hemen tutulur. Cevapçı Ģilem için 4 4 fit bulma ihtimalini düģünerek, iyi 4 lü piki ve 17 + kuvvetinde bir eli varken, kör tutuģunu hemen göstermeyip 1 diyebilir. Ayrıca 3 lü tutuģ; 5~7 puanla da önce 1 deklare edilir, açıcının rebidinden sonra basit destek verilir. Dolayısıyla 1 cevabı veren oyuncuda genellikle tutuģ beklenmediğinden, konuģmaların geri kalanını cevapçı kendisi yönlendirmelidir. 1 1 : 4 + ve 6 + HCP (genellikle tutuģu yoktur) natürel deklare. Cevapçının 1 natürel deklaresinden sonra Açıcının ikinci konuģmaları: 1NT : 12~14 HCP ve 5 li kör var. 4 lü pik tutuģu yok. Dengeli el. 2 : 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. 3 : 15~17 HCP, : 17 + HCP, 6 +. (genellikle kontratı yapma inancı ile söylenir. 2 açamayan el.) 2 : 12~14 HCP ve 5 + var. 4 lü ile destek. 3 : 15~17 HCP ve 5 + var. 4 lü ile destek. 4 : 17 + HCP ve 5 + var. 4 lü ile destek. 2NT : 18~19 HCP dengeli el. (15~17 HCP dengeli el ile önce minörden geçilir, sonra gelen cevaba göre xnt denir.) 2,2: 12~17 HCP okunan minör 3 + natürel deklareler. (Minörler 3 3 ise 2 okunur.) 3,3: 17 + HCP, okunan minör en az 4 lü dengesiz, forsing. 4,4: 17 + HCP, okunan minör tek/ģikan ve 4 lü tutuģ. Splinters. 1 1 : 4 + ve 5/6 + HCP (üst limit açık) natürel deklare. 1NT: 12~14 HCP ve 5 li kör var. 4 lü pik tutuģu yok. Dengeli el. CEVAPÇI: ÇBS ile 3 lü pik fiti arayabilir. 1NT üzerine direkt sıçramalı yeni renk konuģmaları, zon forsingi ve Ģilem isteğidir. 2: CBS, 3 lü tutuģu sorar. 2: Two way CBS, 3 lü tutuģu sorar. En az zon forsingi. 2,2:12~17 HCP; okunan minör 3 + natürel deklareler, minörler 3 3 ise 2 okunur. (veya 15~17 HCP dengeli el.) CEVAPÇI: 4. renk forsing konuģmalarını yapabilecektir. 13

14 2 : Cevapçının kendi rengini tekrar etmesi 6~10 puan gösterir ve tutuģu yoktur. 2: Açının rengini tutuģ, fnt dan sonraki tutuģ gibidir; 6~9 HCP ve 2 li tutuģu veya, 5~7 HCP ve 3 lü tutuģu var. 3: Açının rengini sıçramalı tutuģ, 16 + Ģilem ilgisi. 2: 12~14 HCP, 6 +. Veya 14~16 kötü renk. CEVAPÇI: 3. renk ile daha fazla bilgi almaya baģlayabilir. Majör AçıĢlarından Sonraki 2/1 Sekanslarımız: 1 2: (2/1GF. TutuĢ belirsiz, var/yok HCP. Cevapçıda 4 lü ve 5/6 lı minör varken uzun minörü ile baģlayacak ve pikine ikinci konuģmasında fit arayacaktır.) 2/1 zon forsinginden sonra açıcının rebidleri: 2 : 4 + ve 12 + HCP. Ekstra değerleri reddetmez, ancak vaat de etmez. 2 : 4 lü ve 17 + HCP. Reverse eli. 2NT: 15~17 HCP ve dengeli dağılım. 3NT: 18~19 HCP ve dengeli dağılım. 3 : 4 kart tutuģu ve 15 + HCP. 4 : 5 kart tutuģu ve 15 + HCP. 3 : 4 kart tutuģu ve 12~14 HCP. Mini splinter tek. (2/1 cevabından sonra sıçramalar reverse değildir.) 3 : Kendi kendine yetecek renk ve ekstralar HCP. 4 : 7~8, minimum el. 2 : Yukarıdaki konuģmaları yapamayan el. 6 lı olmak zorunda değildir. (Puan veya dağılım Ģartı sağlanamadığından baģka bir konuģma yapılamayan bir el ile mecburen yapılan bir konuģmadır. BaĢka bir deyiģle böyle tarifi mümkün olmayan bütün dağılım ve puan gruplarını kapsayan bir konuģmadır. 1 seviyesinde oyun açıģlarına natürel 1NT cevabı, 2 açıģlarına 2 cevabı örnek verilebilir.) AÇICI CEVAPÇI 1 2: (5 + ve 13 + HCP. 4 lü olabilir.) 2 : 4 lü ve 17 + HCP. Reverse eli. 3: 4 + ve 17 + HCP. (Açıcı ikinci konuģmasında ortaklığı 3 seviyesine sürükledi.) 3: 4 kart tutuģu ve 15 + HCP. 4: 5 kart tutuģu ve 15 + HCP. 4: 4 + tutuģu ve 12~14 HCP. Mini Splinter. Cevapçının Rengini Tutmak: 2/1 sekansından sonra cevapçının rengini yükseltmek, 1/1 sekansından sonra cevapçının rengini yükseltmekten farklıdır ve 4 + kart ile 15 + puan gösterir. Bu Ģekilde oynamamızın nedeni, 2/1 sekanslarından sonra oyuncuların limite olma problemleri yaģamamalarını sağlamaktır. Zon forsingi durumundayken, tutuģ gösterildikten sonra, oyuncular kontrolleri göstererek Ģilem konuģmalarına baģladıklarında, açıcının 12 puanına, cevapçının 13 puanı ile cue-bid leģip keykartları sorarlar ve bunun farkında bile olmazlar. Her iki oyuncu da, ortak güçlü olabilir düģüncesiyle, minimum dahi olsalar, Ģilem konuģmalarına devam ederler. Minimum düģüncesiyle, cue bid yapmayıp zon söyleseler, bu sefer de diğer oyuncu kuvvetli olduğunda, Ģilem konuģmaları için değerli konuģma aralığını harcamıģ olurlar. KonuĢmaların yavaģ yavaģ ve Ģilem güçleri ile cue bid lerin baģlaması için, tutuģları 15 + olarak oynayacağız. Bundan daha düģük güçle önce tutuģ göstermeyeceğiz. Daha sonra ve cevapçının 2NT rölesini takiben, 12~14 gücündeki tutuģları gösterebiliriz. 14

15 Cevapçının minörünü 4 seviyesinde tutmak, 5 kart tutuģ gösterir. Cevapçı minimum değilse Ģilem ihtimali vardır. 3NT oynamanın tehlikeli olduğu ve 5 minör oynamanın daha elveriģli olduğu durumlarda yapılır. Eğer cevapçı 1 2 demiģse, açıcının tutuģu yükseltmesi için 4 lü tutuģ yeterlidir. Açıcının, tutuģu nasıl göstereceği gücüne bağlıdır. 3 diye tutmak, 4 diye tutmaktan daha kuvvetlidir ve 12~14 elleri tarif eder minimum ellerle splinter yapılır minimumla önce 2seviyesinde temel renk rebid edilip, daha sonra 4 e düzeltilir. AÇICI CEVAPÇI 1 2: 2/1GF. 3: 4 kart tutuģ ve 15 + HCP. 4: 5 kart tutuģ ve 15 + HCP. AÇICI CEVAPÇI 1 2: 2/1GF. 3: 4 kart tutuģ ve 15 + HCP. 4: 5 kart tutuģ ve 15 + HCP. AÇICI CEVAPÇI 1 2: 2/1GF. 3: 4 kart tutuģ ve 15 + HCP. 4: 4 kart tutuģ ve 12~14 HCP. 2/1 Zon Forsinginden Sonraki Diğer KonuĢmalar: AÇICI CEVAPÇI 1 2 : (2/1GF). 4 lü olabilir.) 2 2 : Cevapçının 2 konuģması 4 lü gösterir. (Üçüncü renk değildir, 2/1 zon forsinginden sonra üçüncü renk olmaz) AÇICI CEVAPÇI 1 2 :(2/1GF). 2 3 : 5kart. (5 5) (Üçüncü renk değildir, 2/1 zon forsinginden sonra üçüncü renk olmaz) AÇICI CEVAPÇI 1 2: (5 + ve 13 + HCP. 4 lü olabilir.) 2 3 : 5 kart. (5 5) (Üçüncü renk değildir, 2/1 zon forsinginden sonra üçüncü renk olmaz) Açıcının; Cevapçının rengine fiti olduğu halde 15 + puanı olmadığından tutuģ gösterememesi, 4kart ikinci bir rengi var ama puanı yetersiz olduğundan rebid edememesi, 5332 dağılımlı ve 12~14 puanı olması, 12~16 puan varken, 4 lü rengini 3 seviyesinde göstermesi 17 + olacağından gösterememesi, Gibi nedenlerden dolayı majörünü tekrar etmesinden sonraki cevapçının 2NT si röledir. Bu açıcıdan tarif edici bir konuģma yapmasını ister. Cevapçı 3 seviyesinde ilk renginden daha küçük bir renk söylediğinde eli 5 5 olmalıdır. Bu gibi durumlarda cevapçı 4 lü ikinci rengini gösteremeyecek, ancak açıcıya sende 4 lü renk var mı diye sorabilecektir. Cevapçı 4 4 fit bulmaya çalıģtığında bunu, 2NT ile açıcıya elini sorarak yapmalıdır. 15

16 AÇICI CEVAPÇI 1 2 : (2/1GF). 4 lü olabilir.) 2 2NT: Röle. 4 lü olamaz, olsa söylerdi. 3: 3kart tutuģu veya 4kart tutuģu 12~14 HCP. 3: 6 lı. 3NT: 5332 dağılım ve 2 li. AÇICI CEVAPÇI 1 2: (5 + ve 13 + HCP. 4 lü olabilir.) 2 2NT: Röle. Açıcı 2NT röleye, 3 den baģlayarak 3NT ya kadar elini tarif eder. 3 4 kart. 4: Fiti Ģilem isteği. AÇICI CEVAPÇI 1 2: (5 + ve 13 + HCP. 4 lü olabilir.) 2 2NT: Röle. 3: TutuĢ. Açıcı 3 deklaresini atladığından, 4kart olmamalıdır. AÇICI CEVAPÇI 1 2: (5 + ve 13 + HCP. 4 lü olabilir.) 2 2NT: Röle. 3 4 kart. Açıcıda aģağıdaki konuģmalarla anlatacağı her Ģey olabilir. 3 tutuģu. Açıcı 3 demediğinden, 4 kart olmadğını söylemiģ olur. 3 6 lı. Açıcı 3 demediğinden, 4 kart ve 3 demediğinden tutuģu olamaz. 3 4 lü. Açıcıda 3, 3 ve 3 diyerek anlatabileceği eller olamaz. 3NT Açıcıda 4 kart, tutuģu, 6 lı ve 4 lü olamaz. O halde 3523 olmalıdır. AÇICI CEVAPÇI 1 2 : (2/1GF). 2/ 2 2 : Gecikmeli tutuģu 16 + Ģilem isteği. 3 : Gecikmeli tutuģu, açıcının ikinci renginde kısalık. 4 : Gecikmeli tutuģu, iyi ler ve yan renklerde kontrol yok. Açıcı; 2 (2/1GF) cevabı üzerine tutuģtan henüz haberi olmadığından, normal rebidini yapar. Cevapçı ikinci konuģmasında, eğer varsa mutlaka tutuģunu gösterecektir. 2/1 cevabından sonra oyuncular zon forsingi durumunda olduklarından, güçlerini göstermek için sıçramazlar. Sıçramalı konuģmalar çok özel el tiplerini göstermek için kullanılır. 4Majörün Alternatifi Olarak 3NT: Dengeli bir el karģısında, çok dengeli bir el, 4333 dağılım, Dengeli bir el karģısında, 5332 dağılım ve NT ya yatkın bir elle, 4majör yerine 3NT kontratı tercih edilebilir. 3NT Limitasyon Konvansiyonu Açıcı, 2/1 cevabı üzerine: Ekonomik yeni renk rebid ettiğinde, Kendi rengini 2 seviyesinde tekrarladığında, 3NT Limitasyon Konvansiyonunu uyguluyoruz. 16

17 Rakip Overcall undan Sonra Kompetitif KonuĢmalar: Biz oyun açtıktan sonra rakiplerin konuģmalara katılmasıyla geliģen ve devam eden konuģmalara kompetitif (yarıģmacı, rekabetçi) konuģmalar diyoruz. ORTAK RAKĠP SĠZ 1 1? 1NT: 8~10 puan, rakip renk keserli ve tutuģ yok. 2NT: 10~12 puan, rakip renk keserli ve tutuģ yok. 3NT: 13~15 puan, rakip renk keserli ve tutuģ yok. 2: Basit destek. 3: Blokatif. 4: Blokatif. 2 : Cue-bid; fit var, zon forsingi ve dengeli el gösterir. 3,4,4: Splinter; fit var, zon forsingi ve okunan renk tek/ģikan. 2,2: 11 + puan ve 6 + veya kaliteli 5 li renk. DBL : NEGATĠF PASS : Yukarıdaki konuģmaların (DBL dâhil) hiçbirine uygun olmayan el gösterir. Ancak, koz tutuģu yok ve rakip renkte uzunluk ile Trap Pass olabilir! (TutuĢ varsa trap pass yapılmaz) Rakip araya girdiğinde, açıcı ve cevapçının konuģmalarının detayları Kompetitif KonuĢmalar bölümündedir. MĠNÖR AÇIġLARI ve GELĠġMELERĠ 5 + kart majörümüz yoksa oyunu minör renkle açıyoruz. Minör açıģlarımız en az 3 lüdür ve minörlerden uzun olanı ile açıyoruz. EĢitlik halinde ise pahalı renk olan karo ile açıyoruz, ancak 3+3 minör eģitliğinde karo ile değil, trefli ile açıyoruz. Bunun dıģındaki minör eģitliklerinde trefli ile açmıyoruz. İstisna: Üçüncüden açışlarda; minörlerin 3+3 eşit olması halinde, karolarımız trefliye göre daha iyi ise kurala uymayıp karo ile açabiliyoruz. 4+4 eşitlik halinde de karolar çok zayıf ve trefliler çok iyi iken yine kurala uymayıp daha iyi markalı olan trefl ile açabiliyoruz. (Rakip kontratı alırsa atak göstermek amacına yönelik olarak ) 5 li Majör ve 6 lı minörle genel kuralımız; Majörle açıp okuma fırsatı olduğunda minörümüzü tekrarlıyoruz. Ancak, elimiz rivörs (reverse) yapacak kadar kuvvetli ise minörle açıp okuma fırsatı olursa Majörümüzü tekrarlıyoruz. Briç oyununun genel kuralı; 8 kart Majör fiti varken 4majöre ve minör fiti varken 3NT kontratlarına oynamaktır. Bu nedenle minör açıģlarından sonra da öncelikle majör fiti bulmayı amaçlıyacağız. (Two way) Ġnverted minör ile minör tutuģları yapacağız. Açıcı 2.nci konuģmasında: AçıĢ rengini rebid ederse 3.üncü Renk, Yeni bir renk rebid ederse 4.üncü Renk, 1NT rebid ederse (Two way) Checkback Stayman, 2NT rebid ederse Wolf Sign-Off, Konvansiyonel soru konuģmaları ve cevaplarını uygulayacağız. 1 seviyesinde gösterilebilecek Majör renk varken, minör açıģını direk tutmayacağız. 5 5, 6 6 dağılımlı ellerle büyük renkle cevap vereceğiz. 4 4 dağılımlı ellerle ise sıradaki renkle cevap vereceğiz. Minör açıģlarına direk tutuģ; 4 kart Majörü inkâr eder. Ortağın açıģ minörüne fit varken, gösterilebilecek 4 kart majör varsa, tutuģ geciktirilerek öncelikle 8 kart Majör fiti araģtırılacaktır. Majörde tutuģulamaması halinde minör tutuģu gösterilecektir. Cevapçının NT deklareleri ForsingNT değildir, standart metodlardaki gibidir. Minör oyun açıģlarından sonra dağılım olarak büyük bir yelpaze sözkonusu olduğundan; açıcının rebidinde dengeli ve dengesiz elleri birbirinden ayırması ve bunu 17

18 bildiren bir konuģma yapması çok önem kazanmaktadır. Bu nedenle biz mümkün olduğunca dengeliyim diyen konuģmayı öne alacağız ve dengesiz ellerde kısalıkları bildirmeye önem vereceğiz. Minör bir renkle oyunu açtınız. Ortağınızdan 1 cevabı geldi. Eliniz dengeli ve puanınız var. Ayrıca 4 parça ve 2 li körünüz var. Açıcı olarak bu durumda ne dersiniz? Ġki seçeneğiniz var: 1 veya 1NT. 1 demeyi tercih ediyorsanız; partneriniz, dağılımınızın dengeli olup olmadığını bilemez, ayrıca puan aralığınız da 12~16 dır. 1NT (12~14 dengeli) demeyi tercih ediyorsanız; bu sefer de cevapçıda, körün yanında 4 lü piki varsa ve eli de zayıf ise, part-skor mücadelesinde 4 4 pik tutuģu varken 1NT veya 5 2 körlerle 2Kör oynamak zorunda kalabilirsiniz. Hangisi daha avantajlı? Biz 1NT demenin daha avantajlı olduğunu düģündüğümüz için bunu tercih ediyoruz. Çünkü bir çırpıda limite olup puan ve dağılımımızı ortağımıza bildirmiģ oluyoruz. Diğer taraftan, günümüzde briç çok agresif oynandığından, eģit puanlarda kolay kolay sizi düģük bir kontratta oynatmazlar. Bu nedenle 1NT oynama Ģansınız çok azdır. Eğer oynatırlarsa da, minimum puanla ve minimum kontrata oynadığınız için zaten Ģanslısınız demektir. Ayrıca 4 4 koz fitine oynamak, toplam puanların yüksek olduğu durumlarda avantajlıdır. Minimum puanlarda 5 2 koza oynamak daha avantajlı olabilir, hele de eller dengeliyse. Ayrıca, cevapçı olarak ortağınızın minör açıģına 1kör deklaresi verdikten sonra açıcıdan gelecek 1NT deklaresine, 5 li körle ve zayıf elle 2kör diyebilirsiniz. Çünkü ortağınızın 1NT deklaresi HCP ve dengeli el gösterdiğinden, körden 2 veya 3 kart vaat etmektedir. Sizin bu 2kör deklarenizin sign-off olacağından kimsenin Ģüphesi yoktur. Hâlbuki ortağınızın ikinci deklaresi 1pik olursa, ortağınızın eli dengesiz de olabileceğinden kör single, hatta Ģigan da olabilir. Bu durumda 2kör deklaresi çok kötü olabilir. Sistemimizin tamamında; bir oyuncunun, ortağının olamayacağını belli ettiği bir rengi söylemesi stoper konuģması olarak değerlendirilir. Bu oyuncu daha sonra bu rengi tekrar ederse 6 5 dağılım göstermiģ olur. AÇICI CEVAPÇI 1 1NT 2: Kuvvetli rivörs eli ve stoperi. Bir Ģey. 3: 5 li ve 6 lı. Trefl AçıĢlarına Cevaplarımız: Minör açıģlarını direkt tutuģ, 4kart majörü inkar eder. Bu nedenle ortağın açıģ minörüne fit varken, gösterilebilecek 4kart majör varsa, tutuģ geciktirilerek öncelikle 8kart majör fit aranacaktır. Majörde tutuģulamaması halinde minör tutuģu gösterilecektir. 1Trefl açıģlarımız en az 3 lüdür. (Trefli açıģından sonra 2/1 sekansı bulunmamaktadır.) 1Trefl açıģından sonraki 1 cevabını Walsh olarak oynayacağız ve 1NT cevabımız (6~10 değil) 8~10 HCP olacaktır. Bu nedenle, 6/7 puan, 4 lü trefl ve 4333 dağılım ile karo 3 lü olmasına rağmen 1karo cevabı vererek, açıcıdan gelecek 1NT ye pas diyeceğiz. AÇICI CEVAPÇI 1 1 : Walsh. (Alert! Karo 4 den az olabilir.) 1 1 : 5 + ve 5 + HCP veya 4 lü ve 5~10 HCP. 1 1 : 5 + ve 5 + HCP veya 4 lü ve 5~10 HCP. 1 1NT: 8~10 HCP! 4 + majör ve 6 + yok, 4 lü olabilir. 1 2 : Ġnverted minör. 5 + ve 13 + HCP. 4 lü M (Majör) yok. 1 2 : Criss Cross Raise 5 + ve 10~12 HCP. 4 lü M yok. 1 2 : 5 li ve ~10 HCP. (Umjoodoo) (*) 1 2 : 5 li ve ~12 HCP. (Umjoodoo) (*) 18

19 NT: 11~12 HCP, 4 + majör ve iyi 5 li karo yok, davet eli. (iyi 5 li Karo varsa önce 1 dan geçer ve gelene 2NT der). 3 : Ġnverted minör. 5 + ve 6~9 HCP. 4 lü M yok. 3NT: 13~16 HCP, 4 + majör ve iyi 5 li karo yok. (iyi 5 li Karo varsa önce 1 dan geçer ve gelene 3NT der). (*) 5 4 majör elleri bazı durumlarda problem olmaktadır ve çözüm için bazı konvansiyonlar (smolen gibi) üretilmektedir. 1minör açıģından sonra özellikle 5 li, 4 lü ve 6~10 puanlık ellerde problem yaģamamak için bu Ģekilde oynamayı uygun buluyoruz. Bu durumda; AÇICI CEVAPÇI 1minör 1 Bir Ģey 2 : 5 li, 4 lü ve 13 + puan ile zon forsingi el göstermektedir. Walsh: Walsh konvansiyonu; 1 açıģı üzerine cevapçının 1 deklaresi ile baģlar ve ortağından, dengeli ellerle sanzatu deklare etmesini ister. (Cevapçının natürel karoları olabileceği gibi karosu 4 den az da olabilir.) Açıcı dengeli ellerle 4 lü majörü varsa dahi onu okumaz ve ortağının walsh yaptığını düģünerek, puan aralığına göre 1NT(12~14) veya 2NT(18~19) ile elini tarif eder. Ancak, dengesiz dağılımı varsa, elinin durumuna ve dağılımına göre elini tarif eden baģka bir konuģma yapar. (Açıcıda NT açmaya uygun dağılımlı 15~17 olamaz, olsaydı 1NT açardı) Açıcının sanzatu deklaresinden sonra cevapçı 2 (Check-back stayman yapar gibi) deklare ederse 11 + puanı garanti eder ve en az majörlerden biri 4 lüdür. Bu aynı zamanda açıcıya 4 lü majörün var mı sorusudur. Açıcı bundan sonra varsa 4 lü majörünü okur, yoksa ortağının deklaresine ve elinin durumuna göre diğer konuģmalarını yapar. Cevapçının 4 lü majörü varken 11 + puanı yoksa 5 li karosu olsa dahi karoyu atlayarak 4 lü majörünü okur. Bu konvansiyonda 1 açıģına 1NT cevabı 8~10 HCP gerektirdiğinden, 1NT deklare edilemeyen 6~7 puanlı ellerle de 1karo cevabı verilir ve ortaktan gelecek 1NT ye pas geçilir. AÇICI 1 CEVAPÇI 1 Walsh: Asgari davet eli olmadan, 4kart Majör(M) varken 1cevabı verilmeyecek ve 4 4 majör fiti aranacaktır. 1 e 1 cevabı veren el, daha sonra 4kart M var ise, 11 + gösterir. 1 e 1 cevabından sonra cevapçıda 4kart M var ise, walsh a göre eli 11 + olacağından, 11 + yoksa uzunluğuna bakmaksızın öncelikle Majör rengini gösterecektir. 1 e 1 cevabından sonra açıcının 1M rebidi, 4441 veya 5-4M gösterir. 1 e 1 cevabından sonra açıcının 2 rebidi 4 lü Majörü inkâr eder, dengesizdir. 1 e 1 cevabından sonra açıcı, dengeli elleriyle 4kart M olsa bile NT rebid edecektir. AÇICI CEVAPÇI 1 1 Deklare eden cevapçının nasıl bir eli olabilir? 1NT PAS: 6/7 puanı var, 4/5 li majörü yok. 2: 11 + puanı var ve 4 lü majör sorar. Majörlerden en az biri 4 lüdür. (Açıcının cevapları Checkback stayman gibidir ve varsa majörünü okur, yoksa 2 ile 4 lü majör yok minimum el, 2NT ile 4 lü majör yok maximum el gösterir.) 19

20 2/2 : Okunan majör 4 lü ve cevapçı reverse yaptığından 13 + puan ile en az zon forsingidir. 2 diyen elden daha kuvvetlidir. 2: 6~10 HCP iyi karoları (6 + ) var. 4 lü majörü YOK 3: 11 + puanı ve iyi karoları (6 + ) var, 4 lü majörü YOK 2NT: 11~12 HCP ve iyi 5 li karo var. 4 + majör yok. 3NT: 13~16 HCP ve iyi 5 li karo var. 4 + majör yok. Oyun Açanın (rebid i) 2. KonuĢmaları: AÇICI CEVAPÇI 1 1 Walsh? 1. 1NT Rebidi: Açıcının dengeli (12~14) bir eli varsa, 4 lü majörü veya karo tutuģu olsa bile, Walsh konvansiyonu dâhilinde 1NT demek zorundadır. Bu 4 lü majörü veya karo tutuģunu reddetmez. Açıcı ne zaman 1NT rebid etmez? 5422 dağılımlı ve (12~14) puanlı ellerle yan renklerden birinde iki küçük kart olduğunda 1NT rebid etmek iyi olmayacaktır. Bir diğer durum ise 5422 dağılım ve (15~17) puanlı bir el ile 1NT açmayıp 5 li renginiz trefl iken, 1trefl ile oyun açıp, (12~14) den daha kuvvetli olduğunuz için 1NT diyemiyoruz. Bu durumda elimiz dengesizmiģ gibi majörümüzü deklare edip daha sonra NT diyoruz. 2. 2NT Rebidi: Açıcının dengeli (18~19) bir eli var. 4 lü majörü olabilir. Cevapçı Wolf Sign-Off ile 4 lü majör araģtırması yapabilir. 3. Yeni Renk Rebidi: Açıcının 1 veya 1 rebidleri, karo tutuģu olsa dahi tutuģtan önceliklidir ve dengesiz (12~16) eli ifade eder. Açıcının 1 rebidinden sonra elinin dengesiz olduğu bilgisinden baģka; 4adet inin olduğunu biliyoruz. 4 lü ü olamaz, olsaydı önce onu okurdu. ise en az 3 lüdür ve veya ün birinde kısalık olduğu bilgisi vardır. Bu durumda treflinin de 5 li olduğu sonucu çıkar. Açıcının 1 rebidinden sonra ise sadece 4414 dağılımdan sonra trefli 5 li olamıyor. 4. Sıçramalı Yeni Renk Rebidi: Açıcının sıçramalı yeni (2 veya 2 ) rebidleri, karo tutuģu olsa dahi tutuģtan önceliklidir ve dengesiz 17/18 + puanlık (jump reverse) eli ifade eder. Ya da 2NT demek istemeyen 5422 dağılımlı ve (18~19) puanlı eli ifade eder. 5. TUTUġ: Açıcının, cevapçının rengini (2/3) tutması (12~14) / (14~16) el gösterir. 3 / 3 tutuģ gösteren (splinter) konuģmalardır. 6. Kendi Rengini Tekrar: 6kart gösterir. 2 / 3/ 3NT rebidleri, renk tekrarı rebidleridir. AÇICI CEVAPÇI 1 1 2: 12~14 ve 4 lü tutuģu. Genellikle dengeli. 3: 14~15 puan, 4 lü tutuģu ve bir kısalık var. (1 üst steple kısalık sorulabilir) 3: 16~17 ve 4 lü tutuģu. Mini splinter: Reverse renginin 1üst seviyede (tek sıçramayla) söylenmesidir, okunan renk () kısa. BaĢka bir anlatımla; cevapçının renginin üç seviyesinin altında bir renktir. 3 : 18 + HCP ve 4 lü tutuģu. Splinter (çift sıçrama), kısa. Cevapçının renginin üç seviyesinin üstünde bir renktir. 4: 18 + HCP ve 4 lü tutuģu. Splinter (çift sıçrama), kısa. 4: 6 lı ve 4 lü tutuģu. Renkler iyi. 4: 6 lı ve 4 lü tutuģu. Gambling. 1 : 4 lü ve 12~16 dengeli/dengesiz. 20

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ (1) Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Son güncelleme: 07. 10. 2010 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR

2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR 2/1 SĠSTEM ve KONVANSĠYONLARIMIZ Eğitmen: ERGUN ÇUHADAR Derleyen: Mehmet AYDIN Yalıkavak Briç Ġhtisas Spor Kulübü Mavikumsal (BBO) aydin_06tr@hotmail.com ANKARA / 2010 ĠÇĠNDEKĠLER (AĢağıdaki baģlıklardan

Detaylı

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC

SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC SİSTEMİMİZ (Two Over One) & CC Derleyen: Mehmet AYDIN-ANKARA aydin_06tr@hotmail.com - Mavikumsal (BBO) Güncelleme: Mayıs/2013 Mehmet Aydın tarafından 10 yıldır surekli guncellenen değerli bir 2/1 sistem

Detaylı

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ

BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ BRİÇTE MUHAKEMENİN ÖNEMİ Briç Baştan sona muhakeme oyunudur. Hangi sistemle oynarsanız oynayınız, uyguladığınız konvansiyonların içine muhakemenizi katmanız gerekir. Sağlıklı Muhakemenin yerini hiçbir

Detaylı

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir.

BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ. Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. BİR ÜZERİ İKİ ZON FORSİNG SİSTEMİ ÖZETİ Bu İbrahim Kurugül ün partneri ile oynamak istediği sistemdir. Veya İbrahim Kurugül gibi oynamak isteyenlere bilgi özetidir. İçindekiler: Sistemin genel prensipleri----------------------------------------

Detaylı

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI

1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 2/1 SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: AÇIŞ KONUŞMALARI 1 1 SANZATU AÇIŞI 1 BİRİNCİ VE İKİNCİ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 2 ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 3 DÖRDÜNCÜ POZİSYONDA RENK AÇIŞI 4 2. BÖLÜM: BİR

Detaylı

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ

KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ STANDARTLARI HAZIRLAYAN HASAN YILDIZOĞLU KASIM-2013 H.YILDIZOĞLU 1 H.YILDIZOĞLU 2 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM : OYUN AÇMA KOŞULLARI VE SİSTEM ÖZETİ 2.BÖLÜM : GELİŞMELER 3.BÖLÜM : KONVENSİYONLAR

Detaylı

MAJOR TRANSFER. Her iki konvansiyon için genel kurallar:

MAJOR TRANSFER. Her iki konvansiyon için genel kurallar: MAJOR TRANSFER İki Transfer konvansiyonu vardır; Jacoby Transfer ve Texas Transfer. Konvansiyon prensipleri aynı olan her iki Transfer in birlikte öğrenilmesinde fayda vardır. Her iki konvansiyon için

Detaylı

Ortaklık Anlaşmaları

Ortaklık Anlaşmaları Hazırlayan: YALÇIN ATABEY Ortaklık Anlaşmaları Sinyalizasyon 1. Öncelikli sinyaliniz hangisidir? a) Apel (gel-gelme) b) Sayı c) Preferansiyel (renk tercihi) 2. Apelleri (gel-gelme) nasıl oynuyorsunuz?

Detaylı

İkili Turnuva Bilgileri

İkili Turnuva Bilgileri İkili Turnuva Bilgileri Diğer her oyun gibi briç de, iyi oynandığında daha zevklidir. Birçok briç oyuncusu ikili turnuvaların, briç oynama bilgilerini geliştirdiğini ve zevkli bir oyun yöntemi olduğunu

Detaylı

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme

EthBridge Online Coaching Services Intermediate Programme Konu Detayı Gün-01 Şilem Konuşmaları B- 1/5 Temel Mekanizma Gün-02 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-03 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-04 2/1 Sistem Konvansiyonları Gün-05 Preemptif Açışlar ve Gelişmeleri

Detaylı

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5

Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. Birtinci baskı: 1000 adet ISBN: 978-9944-0859-1-5 Baskı: Ankamat Matbaacılık San. Ltd. Şti. Güleryüz Sanayi Sitesi 30. Cadde. 538 Sokak No.

Detaylı

Emin YAYKIN. Sorularda Briç

Emin YAYKIN. Sorularda Briç Emin YAYKIN Sorularda Briç Bu kitaptaki bilgileri kullanırken lütfen referans gösteriniz. İLK SÖZ Briç, 37 yıl önce tanıģtığım büyük aģkım Dünyanın en çekici, en çok değiģkeni olan, ortakla birlikte düģünmenin

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMPİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI -4 TÜRKİYE RİÇ FEERASYONU AKIN UÇAR SİMULTANE İKİLİ ŞAMİYONASI 10 MART 2012 CUMARTESİ Ellerin analizleri Akın Uçar ın son oynadığı turnuva olan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma)

DOUBLE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma) OULE SQUEEZE (Çift Sıkıştırma) olay olmasına rağmen, Çift Sıkıştırma tekniğini tam olarak anlamış oyuncu sayısı azdır. Halbuki bütün Çift Sıkıştırma lar bir kaç basit ana prensibe dayanır; aşağıdaki çalışmayı

Detaylı

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN KÜTLE ĠNDEKSLERĠ SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN TENĠS BRANġINA GÖRE YETENEK DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI (KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ) Ensar KÖKTAġ YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır.

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır. ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 12.22 BAġKAN : Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKAN VEKĠLĠ : Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) KÂTĠP ÜYE : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) -----0-----

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Varantlar dayanak varlığın bir türevidir ve dinamikleri diğer yatırım ürünlerinden farklı işler.

Varantlar dayanak varlığın bir türevidir ve dinamikleri diğer yatırım ürünlerinden farklı işler. İçindekiler Giriş... 2 1. Varantların İşleyişi... 2 1.1. Varant Fiyatı Neye Dayanır?... 4 1.2. Varant İşlem Kodları... 6 1.3. İçsel Değer ve Zaman Değeri... 7 1.4. Varantların Avantajları ve Dezavantajları...

Detaylı

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) KÂTĠP : Mehmet SEKMEN (Ġstanbul)

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) KÂTĠP : Mehmet SEKMEN (Ġstanbul) 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? E-Book ta neler var?

Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? E-Book ta neler var? Videoyap Nedir? Nasıl ÇalıĢır? Youtube.com'daki videoyu kendi youtube hesabınızla baģlığını etiketlerini ve açıklamasını değiģtirip kopyalayabilirsiniz. Veya dilerseniz video adresiyle(mp4,flv,avi gibi

Detaylı

Küçük İşletmeler İçin Basın Bülteni Kılavuzu

Küçük İşletmeler İçin Basın Bülteni Kılavuzu Küçük İşletmeler İçin Basın Bülteni Kılavuzu ġirket Haberleri olarak küçük iģletmeler ve giriģimcilerin üzerindeki büyük yükün farkındayız. Gün içerisinde iģletmenizle ilgili bir çok farklı iģle uğraģıyorsunuz

Detaylı

MAVİ PERİ REHBERİ. RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması. İçindekiler. İçindekiler.1. Giriş.. 2. Petin Ana Özellikleri...3

MAVİ PERİ REHBERİ. RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması. İçindekiler. İçindekiler.1. Giriş.. 2. Petin Ana Özellikleri...3 1 MAVİ PERİ REHBERİ RappelzOnline.Net Pet Rehberi Yarışması Rubisco-Serafin İçindekiler İçindekiler.1 Giriş.. 2 Petin Ana Özellikleri...3 Pete Takılabilecek Silah ve Zırhlar ve Onlara Eklenebilecek Ruh

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü

DEĞERLĠ ADAYLAR. Özel Yetenek Sınav Koordinatörü DEĞERLĠ ADAYLAR Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Eğitim düzeyini etkileyen ögelerin baģında;

Detaylı

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu

Detaylı