GRUP BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİLERİ YAŞANTISAL KİŞİLERARASI GRUP TERAPİLERİ GRUP TERAPİLERİ PSİKANALİTİK GRUP TERAPİLERİ. Psikodrama Gestalt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİLERİ YAŞANTISAL KİŞİLERARASI GRUP TERAPİLERİ GRUP TERAPİLERİ PSİKANALİTİK GRUP TERAPİLERİ. Psikodrama Gestalt"

Transkript

1 Kişileraras Rol Analizi Terapisi Grup Terapisi (KARAT G) Adnan Menderes Üniversitesi T p ve Sağl k Bilimleri Merkezi Araşt rma Uygulama Hastanesi Psikiyatri Servisi

2 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAŞANTISAL KİŞİLERARASI Psikodrama Gestalt PSİKANALİTİK Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi

3 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi Psikodrama Gestalt YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

4 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi Psikodrama Gestalt YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

5 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi Psikodrama Gestalt YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

6 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi Psikodrama Gestalt YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

7 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi Psikodrama Gestalt YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

8 VAROLUŞCU TERAPİSTİ HASTALARINA ŞU ADIMLARI ATTIRMAYA ÇALIŞIR: Davran şlar n n; 1. başkalar taraf ndan nas l görüldüğünü, 2. başkalar nda nas l duygular uyand rd ğ n, 3. başkalar n n kendisi hakk ndaki fikirlerini nas l biçimlendirdiğini, 4. kendisi hakk ndaki fikirlerini nas l etkilediğini öğrenme. May, R. and I. Yalom (2005). Current Psychotherapies. R. Corsini and D. Wedding. Belmont, CA, Brooks/Cole Thompson Learning:

9 VAROLUŞCU TERAPİSTİ HASTALARINA ŞU ADIMLARI ATTIRMAYA ÇALIŞIR: Bu sürecin sonunda her bir grup üyesi şunu anlamaya başlar: Başkalar n n kendisini nas l gördüğünden ve kendisine nas l davrand ğ ndan yine kendisi sorumludur. Başka deyişle, grup içinde ve yaşamda kendine seçtiği kişileraras konumdan kendisi sorumludur. May, R. and I. Yalom (2005). Current Psychotherapies. R. Corsini and D. Wedding. Belmont, CA, Brooks/Cole Thompson Learning:

10 YATAN HASTALARLA TERAPİSİ Niye Yayg n Değil? Mesleki alansall k (professional territoriality) sorunlar : ABD de yatan hastalar n grup terapileri psikiyatri hemşireleri taraf ndan sürdürülmektedir. Bir servisin şefi hemşirelerin bu işi yapmas gerektiği düşüncesinde olmad ğ nda Kültürel olarak yatk n olmamaya bağl sorunlar: Terapinin amac n anlayamama Gündem belirleyememe Duygular n anlatmakta zorlanma Terapinin yap land r lm ş olmamas na bağl sorunlar: Terapinin yönünü bilememe Terapide yol al n p al nmad ğ n anlayamama Gidilmesi gereken yol hakk nda bir fikre sahip olmama.

11 Psikodrama Gestalt BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI Transaksiyonal Analiz Kişilerarası Terapi Etkileşim Grupları Kişilerarası Rol Analizi YAŞANTISAL KİŞİLERARASI PSİKANALİTİK

12 Stevens & Price (1996, 2000) PSİKODİNAMİĞİN YASALARI 1. Ne zaman bir davranışsal örüntü (kültüre, ırka, tarihsel döneme bakılmaksızın) tüm insan topluluklarında gözleniyorsa, onun doğuştan gelen bir eğilim veya arketip olma ihtimali göz önünde tutulmalıdır. 2. Arketipler içsel bir dinamiğe sahiptirler ve amaçları hem ruh hem davranışta kendilerini gerçekleştirmektir. 3. Ruh sağlığı arketipsel amaçların doyumunun sonucudur. 4. Ruhsal patoloji arketipsel amaçların doyurulamamasından kaynaklanır. 5. Psikiyatrik semptomlar uyuma yönelik psikofizyolojik tepkilerin kalıcı ve abartılı görünümleridir.

13 İki Büyük Arketip Sistemi Bağlanma S ra Yak nlaşma Bak m verme Bak m alma Özgecilik Statü Disiplin Alan Sahip olma

14 Bağlanma KENDİ Pozitif Negatif BAŞKASI Pozitif Negatif Güvenli Kay ts z Saplant l Kayg l

15 Sıra Statü Arayışı Törensel Savaş m Davran ş (Ritual Agonistic Behaviour RAB) Kaynaklar Elde Tutma Gücü (Resource Holding Power RHP) İstemsiz boyun eğme Stratejisi (Involuntary Subordinate Behaviour ISS) özdeğer duygusu = İnsanda RHP eşdeğeri (self esteem) esteem)

16 Russel Gardner PSALICS Programmed Spacings and Linkages in Conspecifics Türdeşler aras nda programlanm ş konumlan ş ve bağlan şlar Propensity States Antedating Language in Communication İletişimde lisandan önce gelen eğilim durumlar Belirli Biososyal Roller Türdeşler taraf ndan kolayca alg lanan ve anlaş lan iletişim durumlar

17 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Beslenen Cinsel Alfa Alfa karş l ğ Grupiçi Omega Grupd ş Omega Uzaklaşan (Kaç nan)

18 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Cinsel Alfa Alfa karşılığı Grupiçi Omega Grupdışı Omega Uzaklaşan (Kaçınan)

19 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Normal bakım arayan davranış Ebeveynler karşısında normal çocuk davranışı Bağımlılık Anaklitik Depresyon Cinsel Alfa Alfa karşılığı Grupiçi Omega Grupdışı Omega Uzaklaşan (Kaçınan)

20 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Normal bakım arayan davranış Ebeveynlerle normal çocuk davranışı Bağımlılık Anaklitik Depresyon Cinsel Kızışmış dişi davranışı Erkek cinsel davranışı Aşık olma Cinsel ilişkide bulunma Sapıklıklar Tecavüz Alfa Alfa karşılığı Grupiçi Omega Grupdışı Omega Uzaklaşan (Kaçınan)

21 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Normal bakım arayan davranış Ebeveynlerle normal çocuk davranışı Bağımlılık Anaklitik Depresyon Cinsel Kızışmış dişi davranışı Erkek cinsel davranışı Aşık olma Cinsel ilişkide bulunma Sapıklıklar Tecavüz Alfa Bir sosyal grubun (sürünün) baskın üyesi Kendini ortaya koyma Karizmatik lider Mani Çekırkeyiflik Hali Alfa karşılığı Grupiçi Omega Grupdışı Omega Uzaklaşan (Kaçınan)

22 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bak m verme Maddi olanaks zl kta çocuk kaç rma Beslenen Normal bak m arayan davran ş Ebeveynlerle normal çocuk davran ş Bağ ml l k Anaklitik Depresyon Cinsel K z şm ş dişi davran ş Erkek cinsel davran ş Aş k olma Cinsel ilişkide bulunma Sap kl klar Tecavüz Alfa Bir sosyal grubun (sürünün) bask n üyesi Kendini ortaya koyma Karizmatik lider Mani Çek rkeyiflik Hali Alfa karş l ğ Bir grupta omega olmayan üyeler İzleyiciler, seyirciler Hipnotik Trans Değerlerini yitirme Konversiyon Bozukluğu Grupiçi Omega Grupd ş Omega Uzaklaşan (Kaç nan)

23 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Normal bakım arayan davranış Ebeveynlerle normal çocuk davranışı Bağımlılık Anaklitik Depresyon Cinsel Kızışmış dişi davranışı Erkek cinsel davranışı Aşık olma Cinsel ilişkide bulunma Sapıklıklar Tecavüz Alfa Bir sosyal grubun (sürünün) baskın üyesi Kendini ortaya koyma Karizmatik lider Mani Çekırkeyiflik Hali Alfa karşılığı Bir grupta omega olmayan üyeler İzleyiciler, seyirciler Hipnotik Trans Değerlerini yitirme Konversiyon Bozukluğu Grupiçi Omega Sosyal hiyerarşinin en altındaki üye Grupdışı Omega Uzaklaşan (Kaçınan) En alt kademede olan ve grubun diğer üyelerine boyun eğen Melankolik Depresyon

24 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bakım verme Maddi olanaksızlıkta çocuk kaçırma Beslenen Normal bakım arayan davranış Ebeveynlerle normal çocuk davranışı Bağımlılık Anaklitik Depresyon Cinsel Kızışmış dişi davranışı Erkek cinsel davranışı Aşık olma Cinsel ilişkide bulunma Sapıklıklar Tecavüz Alfa Bir sosyal grubun (sürünün) baskın üyesi Kendini ortaya koyma Karizmatik lider Mani Çekırkeyiflik Hali Alfa karşılığı Bir grupta omega olmayan üyeler İzleyiciler, seyirciler Hipnotik Trans Değerlerini yitirme Konversiyon Bozukluğu Grupiçi Omega Sosyal hiyerarşinin en altındaki üye En alt kademede olan ve grubun diğer üyelerine boyun eğen Melankolik Depresyon Grupdışı Omega Başka grubun zulmedilen üyesi (grup üyesi değil) Dış grubun zulmedilen üyesi Paranoya Kötülük görme sanrıları Uzaklaşan (Kaçınan)

25 Biyososyal Rol Normal Hayvan Normal İnsan Anormal İnsan Besleyen Yuvaya bakma Ebeveynlik Ebeveynlik Bak m verme Maddi olanaks zl kta çocuk kaç rma Beslenen Normal bak m arayan davran ş Ebeveynler ile normal çocuk davran ş Bağ ml l k Anaklitik Depresyon Cinsel K z şm ş dişi davran ş Erkek cinsel davran ş Aş k olma Cinsel ilişkide bulunma Sap kl klar Tecavüz Alfa Bir sosyal grubun (sürünün) bask n üyesi Kendini ortaya koyma Karizmatik lider Mani Çek rkeyiflik Hali Alfa karş l ğ Bir grupta omega olmayan üyeler İzleyiciler, seyirciler Hipnotik Trans Değerlerini yitirme Konversiyon Bozukluğu Grupiçi Omega Sosyal hiyerarşinin en alt ndaki üye En alt kademede olan ve grubun diğer üyelerine boyun eğen Melankolik Depresyon Grupd ş Omega Başka grubun zulmedilen üyesi (grubun üyesi değil) D ş grubun zulmedilen üyesi Paranoya Kötülük görme sanr lar Uzaklaşan (Kaç nan) Türdeşlerine karş kaç nan çekinen davran ş Münzevi İzole Yaşama Şİzoid Davran ş Otizm

26 BİYOPSİKOSOSYAL ROL Kişinin Temel iletişim Stratejisi Kişinin Temel ADAPTASYON Stratejisi Ayakta kalma, hayatta kalma İlgi / bak m / sevgi görme (bağlanma) Grupta yer edinme / statü kazanma

27 6 5 Rolün Düzeltilmesi Hastalıkla İlişkisi Rolün Edinilmesi 4 Rolün Kazancı Rolün Bedeli Rolün Tanımı

28 6 5 Rolün Düzeltilmesi Hastalıkla İlişkisi Rolün Edinilmesi 4 Rolün Kazancı Rolün Bedeli Rolün Tanımı

29 1. Basamak ROLÜ TANIMLAMA Amaç, aile/arkadaş/iş/okul ortamlar nda kişinin üstlendiği rolün ne olduğunun anlaş lmas d r. Hastan n rolünün tan mlanmas n kolaylaşt ran teknikler: Serviste hasta grubu içinde nas l bir konum/yer edindiğinin terapi seans s ras nda irdelenmesi. Seanslar s ras nda terapi gurubu içinde üstlendiği rolün gözlenmesi ve gösterilmesi Aile içinde veya iş/arkadaş ortam nda kişiye tak lan adlar n, lakaplar n konuşulmas

30 2. Basamak ROLÜN BEDELİNİ ANLAMA Her rol için mutlaka bir bedel ödenir. Her rolün kişiye bir maliyeti vard r. Yani, bedava rol yoktur. Kimi rolleri sürdürmek için ödenen bedel oldukça yüksektir. Bu tür rolleri pahal roller olarak adland rmaktay z. Kişiye maliyeti kazanc ndan yüksek olan rolleri maladaptif olarak adland rmaktay z.

31 3. Basamak ROLÜN KAZANCINI ANLAMA Rol çözümleme sürecinin üçüncü basamağ hastan n gruptan en çok yard m almas gereken basamakt r. Çünkü kimi rollerin ilk bak şta hiçbir ciddi kazanc yokmuş gibi görünür. Ama her rolün kişiye sağlad ğ belirli kazançlar vard r. Her bir rol belirli ihtiyaçlar karş lamak için biçilmiş kaftand r. AGRESİF = Çevredekiler suyuna gider, isteklerine uymaya çal ş r NARSİSİSTİK = Çevredekiler hayranl klar n belli eder. HİSTRİONİK = Çevredekiler şevkat gösterir ÇEKİNGEN = Kimse tehdit olarak görmez, üstüne gitmez. PARANOİD = Kimse kand ramaz ELEŞTİREN = Çevredekiler savunmaya çekilirler

32 4. Basamak ROLÜN NASIL EDİNİLDİĞİ Kişileraras rolümüzü genellikle çocukluk ve gençlik y llar m z boyunca fark na varmadan ediniriz. Genellikle belirli bir rolü edinmemiz; hem çevrenin o rolü bize uygun görmesi, Hem o rolün bizim yap sal özelliklerimize uygun düşmesi, hem de bizim benimsememizle olur. Kimi zaman, çevremiz taraf ndan dayat lan belirli bir rolü benimsenmeden üstlenmek durumunda kalabiliriz. Rolü değiştirmemize izin verilmediğinde rol çat şmas yaşan r. Bazen de, kendiliğinden ortaya ç kan bir ruhsal rahats zl k geçiren insanlar, hastal k rolünün kazançlar n sezerek fark nda olmadan bu role tutunurlar: Hasta Rolü.

33 5. Basamak ROLÜN HASTALIKLA İLİŞKİSİ Rol çözümleme sürecinin beşinci basamağ nda amaç; hastan n rolü ile rahats zl ğ aras nda nas l bir ilişki bulunduğunun anlaş lmas d r. Böylelikle, hastan n rolünü değiştirmeden rahats zl ğ n n iyileşmesinin mümkün olup olmayacağ ayd nl ğa kavuşur. Çoğu zaman, insan n kişileraras rolü ile ruhsal rahats zl ğ aras nda yak n bir ilişki vard r. Kimi zaman rahats zl ğ üreten, doğrudan doğruya rolün kendisidir. Kimi zaman da rol, başlam ş olan bir rahats zl ğ n bir türlü iyileşmemesine yol açar. Özellikle insan n kendini hasta rolüne kapt rd ğ durumlarda, iyileşmenin yolu ilaçlardan değil, rol düzeltmesinden geçer.

34 6. Basamak ROLÜN DÜZELTİLMESİ Rol çözümleme sürecinin hedefi, insan n kişileraras rolünde yapmas gerekli değişiklikler olup olmad ğ n fark etmesidir. Sürecin sonunda kimi hastalar, rollerinden memnun olduklar ve bir düzeltme yapma gereği duymad klar noktas na varmaktad rlar. Ancak pek çok hasta, rolünde ne tür düzeltmeler yapmas gerektiğini grubun yard m yla fark edebilmekte ve yaşam n değiştirebilecek önemli kararlar alabilmektedir. Rol çözümleme sürecinin son basamağ nda Hastan n birinci görevi, rolünde yapmas gereken düzeltmelerin neler olduğunu grubun yard m yla belirlemektir. İkinci görev de, yapmaya karar verdiği rol değişikliğiyle ilgili ilk denemeleri veya provalar seanslar s ras nda veya seanslar n aras nda gerçekleştirmektir.

35 Kişileraras Rol Analizi Grup Terapisinin Özellikleri Yap land r lm ş bir terapi tekniğidir. Uygulamas ve eğitimi görece kolayd r. Kişileraras /ilişkisel psikanaliz, evrimsel psikiyatri ve varoluşçu psikiyatri okullar ndan esinlenmiştir. Teknik olarak Yalom (etkileşim) gruplar na dayanmaktad r.

36 Kişileraras Rol Analizi Grup Terapisinin Uygulanmas Haftada iki/üç kez dakikal k seanslar 4 8 hasta, 2 terapist, gözlemciler ile Seans ak ş : dakika: gündem belirleme dakika: gündemler üzerinde çal şma dakika: gözlemcilerle birlikte değerlendirme

37

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler

Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Akademik Amaçl Okuma İzlencesi Oluşturmadaki Temel Kriterler Bülent İNAL 1 Özet Akademik ortamda bilgiye ulaşman

Detaylı

Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri

Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri Sarp S n r Kap s n n Hopa da Yaşayan Ailelere Etkileri DOI NO: 10.5578/JSS.6178 Osman Metin 1 Öznur Koyuncu 2 Özet S n r kap lar n n bulunduklar bölgeye hayat n çok alan nda etkileri söz konusudur. s n

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi

EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi EURYDICE Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi Bu belge, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajans taraf ndan yay nlanm şt r. (EACEA P9 Eurydice) Belge, İngilizce (Focus on Higher

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number: 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE AİLE TERAPİSİNİN

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(3): 155-160 İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Uzm. Dr. Şerife Gül ÖZ, Uzm. Dr. Gülay SAİN GÜVEN, Prof. Dr. Tümay SÖZEN, Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):239-244 Varsan larla Giden Bir Yapay Bozukluk Olgusu Dr. Mustafa YILDIZ 1, Dr. Fuat TORUN 2 ÖZET Yapay bozukluk uzun zamand r bilinmesine ra men tan s ve tedavisi sorun

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr.

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr. T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hanım SEYREK Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek YILDIRIM

Detaylı

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Doktora Tezi - 2013 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Lise Öğretmenlerine Verilen Temel İlkyard m Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi DOI NO: 10.5578/JSS.6806 Pakize Özyürek 1 Fatma Bayram 2 Gülbahar Beştepe 3 Yeşim Ceylantekin 4 Yeliz Ciğerci 5 Yasemin

Detaylı