DAĞITIM POLİTİKASI. Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM POLİTİKASI. Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu"

Transkript

1 DAĞITIM POLİTİKASI Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu

2 AJANDA Dağıtım kanalı nedir? Dağıtımın yarattığı faydalar, kanal üyelerinin işlevleri Dolaylı ve dolaysız dağıtım Geleneksel ve çağdaş pazarlama sistemleri Perakendecilerin pazarlama kararları Toptancıların pazarlama kararları Fiziksel dağıtım

3 Dağıtım kanalı Mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye aktarılmasında çeşitli fonksiyonlar yerine getirerek fayda yaratılmasını sağlayan tüm kişi veya kuruluşlar bütünüdür. A B C D E üretici üretici üretici üretici üretici acente acente toptancı toptancı perakendeci perakendeci perakendeci perakendeci tüketici tüketici tüketici tüketici tüketici

4 Dağıtımın yarattığı faydalar Kanal üyelerinin işlevleri Ürünler dağıtım kanalında üreticiden tüketiciye yol alırken mülkiyetleri değişir Depolama; zaman faydasının yaratılması açısından vazgeçilmez bir fonksiyondur Dağıtım kanalında yer alan kuruluşlar genelde birbirlerinin finansal açıdan da destekler Dağıtım kanalında yer alan aracılar 4 temel işlevi gerçekleştirirler Toplama Bölme Boylara ayırma Bir araya getirmedir

5 Toplama; değişik kaynaklara başvurarak müşterinin talep ettiği ürünü sağlamaktır Bölme; pazarın isteğine göre üretilen ürünleri küçük miktarlara ayırma Boylara ayırma; ürünleri boylarına,kalitelerine göre sınıflandırarak tüketiciye onun istediği nitelikte ürün sunulması Bir araya getirme; müşterinin gereksinimlerini karşılamasını kolaylaştırılması için ürünleri bir araya getirilmesidir. Bilgi akışı

6 Dolaylı ve Dolaysız dağıtım Dolaysız dağıtım; üreticinin ürünleri müşteriye herhangi bir aracıdan yararlanmaksızın doğrudan satmasıdır Üretici Tüketici Dolaylı dağıtım; üretici ile müşteri arasında çeşitli aracıların yer aldığı durumdur Üretici Toptancı Perakendeci Tüketici

7 Dolaylı dağıtımda aracı sayısı artıkça üyeler arasındaki ilişki zayıflar Dolaylı dağıtımda kanal üyeleri taşıma ve depolama gibi bir çok pazarlama fonksiyonun üreticiye göre çok daha etkin gerçekleştirebilir. Dolaylı dağıtımda kanalın etkinliği kanlar üyelerinin arasındaki işbirliğine bağlıdır Elektronik ticaretin gelişmesi ile doğrudan pazarlama tercihi yaygınlaşmıştır Doğrudan pazarlama yöntemleri Yüz yüze satış Telefonla satış Posta yolu ile satış Katalogla satış Tv ile satış Online pazarlama

8 Dağıtım kanallarının seçimi 1- İşletmenin yöneldiği satış yapmayı planladığı müşterilerin sayısı ve coğrafi dağılımı nedir? 2 - Üretici firma pazarda ne kadar kontrole sahip olmak istemektedir? 3 Müşteriler mal veya hizmeti satın almak için ne kadar çaba harcamaya hazırdırlar. Yaygın dağıtım Seçimli dağıtım Ayrıcalıklı dağıtım

9 Geleneksel ve Çağdaş Pazarlama Sistemleri Geleneksel pazarlama; dağıtım kanallarında yer alana kişi ve kuruluşlar birbirinden bağımsızdır Herkes kendi misyon ve hedeflerini gerçekleştirecek şekilde davranır Toptancı üreticiden istediği kadar satın alır Karlı görmedikleri ürünleri satmakta isteksiz görünürler İşbirliği zayıftır

10 Çağdaş pazarlama; dağıtım kanallarında yer alan kişi ve kuruluşlar bir araya gelmesidir Dikey bütünleşme; farklı düzeydeki kuruluşların bir araya gelmesidir. Dikey işbirlikleri yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olabilir Üretici Toptancı Perakendeci Üretici Toptancı Perakendeci Üretici Toptancı Perakendeci Tüketici Tüketici Tüketici Üretici Toptancı Perakendeci arasında dikey bütünleşme

11 Dikey bütünleşme uygulamada 3 yol ile gerçekleşebilir Mülkiyet yolu ile; üretici yararlandığı aracıların; toptancı ve perakendecilerin tümünü ya da bir bölümü satın alır veya bu kademeleri kendisi oluşturur Güç yolu ile; dağıtım kanallarında yer alan işletmelerden biri diğerini veya diğerlerini onlardan daha güçlü olduğu için kontrolü altına alır ve amaç ve politikalarına uygun olarak yönetir. Teknolojik açıdan üstünlük Yeni ürün geliştirme yeteneği Pazar hakkında bilgi birikim Güç yolu ile sağlanan bütünleşmeler fazla uzun ömürlü olmayabilir. Anlaşma yolu ile; dikey bütünleşmenin en tipik örneği franchising dir Franchising, bağımsız kişi veya kuruluşlar ana firmanın politikalarına uygun bir şekilde faaliyet göstereceklerini kabul eder ve siteme girmek için belirli bir bedel veya satışlar üzerinden pay öderler

12 Yatay bütünleşme, aynı düzeydeki firmaların birlikte hareket etmesidir Örgütlenme dikey bütünleşmede olduğu gibi mülkiyet, anlaşma, güç yolu ile sağlanabilir. Üretici Üretici Üretici Toptancı Toptancı Toptancı Perakendeci Perakendeci Perakendeci Tüketici Tüketici Tüketici Toptancı Düzeyinde Yatay Birleşme

13 Perakendecilerin pazarlama kararları Perakendeci, üretilmiş veya satışa hazır hale getirilmiş ürünleri tüketiciye pazarlayan kuruluşlar şeklinde tanımlayabiliriz. Klasik veya modern perakendeciler için önemli olan doğru ürünü, doğru miktarda, doğru fiyattan, doğru zamanda ve doğru yerde bulundurmaktır. Perakendeciler Tüketicinin satın alma çabasına göre Tüketiciye sunulan hizmetin niteliğine göre Ürün bileşimlerine göre Konumlarına göre Mülkiyete göre Uyguladıkları fiyat politikası Dükkanlı ve dükkansız perakendeciler olarak farklı guruplara ayrılırlar

14 Tüketicinin satın alma çabasına göre Kolayda perakendeciler; bakkallar ve marketler Beğnemeli perakendeciler; Tepe, Mudo, Beymen, Vakko Beymen, Vakko özelliği olan perakendeciler olarakta kabul edilir Bir peraknedecinin hangi sınıfta yer alacağı sattığı ürün kadar müşterinin onu nasıl gördüğünede bağlıdır Tüketiciye sunduğu hizmetin niteliğine göre Müşterilere yardımcı olmadığı Seç Al; müşterilerin marketlerde sergilenmiş ürünü bir başkasının yardımı olmaksızın seçip bedelinin ödemek üzere kasaya götürülmesi Sürekli ilgilen; kuyumcu gözlükcü gibi özelliği olan mal ve hizmet pazarlayan işletmeler

15 Hipermarketler; Market ve süper marketler gibi self servis yöntem ile çalışır Gıda reyonun ek olarak kozmetik,giyim,mobilya,beyaz eşya, kitap,elektronik gibi gıda dışı ürünleri pazarlayan En az 2500 mt2 satış alanına sahip otoparkı olan perakende satış mağazalarıdır Carrefour, Real Süpermarketler; süpermarketten en az 2 kat büyük Gıda dışında ürün pazarlarlar Günlük ihtiyaca cevap verirler MMM Migros

16 Bölümlü Mağazalar; Gıda dışı tüketim mallarını tek katlı geniş veya çok katlı ortamlarda ayrı reyonlar halinde satışa sunan mağazalardır Ürün bileşimi zengindir Hey bölüm ayrı bir mağaza gibidir İndirimli Satış Mağazaları; Düşük kar marjı ve fiyatlar uygulayarak sürümden kazanmayı hedef alan perakendecilerdir Personel ve benzeri giderleri asgari düzeyde tutarlar Yalın dekorasyon, sokak aralarında mağazalar Bim, Şok

17 E-Perakendecilik; Dükkansız perakendeciliğin en önemli gelişme gösteren örneğidir İşletmeden-Tüketiciye, İşletmeden-İşletmeye, Tüketiciden-Tüketiciye, şeklide 3 grupta yapılabilmektedir Pazarın coğrafi sınırını genişletmekte bunlara girş çıkışı kolaylaştırmaktadır Kira giderlerinin çok düşük olması, az personel,az stok

18 Toptancıların Pazarlama Kararları Toptancı, üreticilerden çok miktarda mal satın alıp genelde perakende satış yerlerine satan aracı bir kurumdur. Toplama, Bölme, Boylara Ayırma, bir araya getirme toptancının en önemli toptancılık işlevleridir. Bilgi toplama ve yayama, tutundurma, finanslama, riske katlanma gibi pazarlama fonksiyonlarını yerine getirerek değişim daha kolay gerçekleşmesinin sağlarlar Toptan ticaretinin ağırlıklı oldugu sektörler; madencilik, tekstil, konfeksiyon, agaç ve mantar, kağıt, kimya, metal eşya ve makine teçhizattır. Genelde toptan ticaret yapan işletmeler kuruluş yeri ve işyerinin fiziki özelliklerine perakendecilerden daha az önem verirler Kar marjları dağıtım kanallarındaki konumlarına bağlıdır

19 Bakkaliye Toptancıları Meyve Sebze Toptancıları Meşrubat Toptancıları Ev Aletleri Toptancıları Toptancıların Değişimi Kolaylaştırması Tüketici

20 Fiziksel Dağıtım Fiziksel dağıtım, taşımayı da içeren sipariş işleme, stok yönetimi, depolama gibi birbirini tamamlayan işlerden oluşur, Ürünlerin, üretim aşamasından geçtikten sonra tüketiciye teslimine kadar yapılan faaliyetlerdir Fiziksel dağıtım konusunda dikkatsiz davranmak bir yandan tüketici tatminini azaltırken, diğer yandan işletmenin maliyetlerinin artmasına neden olur Etkin bir fiziksel dağıtım sisteminin birinci koşulu talebin doğru kestirilmesidir Fiziksel dağıtım kanalının maliyeti; TFDM = TM + SDM + DDM + KSM

21 Fiziksel Dağıtım Süreçleri Siapriş işleme; Fiziksel dağıtım süreci müşteriden siparişin alınmasıyla başlar. Sipariş işleme Siparişin işletmeye gelişi Kaydedilmesi Müşteri ile ilgili isthibarat Muhasebeleştirme Talep edilen ürünün aranması Yoksa üretimi Yüklenmesi gibi işlemlerden oluşur

22 Depolama ve Stok Kontrolü Tüketicilere isteklerine zamanında cevap verebilmek için depolama önemlidir. Stokta mal bulundurmak yüksek maliyetlidir Depolama yapmak zorunda olan bir üretici ne gerektiğinden az ne de fazla stok bulundurmaya çalışması gerekmektedir. Stok maliyeti Stokta bulunana mallar için ödenen para Sigorta Bağlanana paranın alternatif maliyeti Kıymet kaybı gibi faktörlere bağlıdır

23 Depolar; Saklama amaçlı Dağıtım amaçlı Dağıtım amaçlı depolar farklı üretim noktalarından gelen ürünleri bir araya getirerek müşteriye sunarlar Depolar ayrıca mülkiyetlerine göre; Genel depolar Özel depolar Satıcıya veya müşteriye ait depolardır, işletmenin depo üzerindeki kontrolü tamdır

24 Demiryolu, Suyolu, Karayolu ve Havayolu Taşıması Seçilecek olan taşıma türü ürünün müşteri ulaşma zamanın ve fiyatı önemli ölçüde etkiler Demiryolu; Pahada hafif yükte ağır malların taşınması için uygundur Arpa, buğday, kereste, inşaat malzemeleri gibi Belirli miktarlarda yük taşınır o yüzden olabildiğince fazla malı bir araya getirmek gerekir Çok sayıda yükleme boşlatma işlemine ihtiyaç vardır Yavaştır Demiryolu dışında başka bir taşıyıcıya ihtiyaç duyulur

25 Suyolu; Nehir Taşımacılığı Deniz Taşımacılığı Uluslararası ticaretin büyük bir bölümü deniz yolunda yapılır Karayolu göre 4 demiryoluna göre 2 kat daha ucuzdur Taşıma süresi çok uzundur Konteynır kullanımı önemi artırmış ve büyük kolaylık sağlamıştır Pahada hafif yükte ağır malların taşınması için uygundur Karayolu; Yurdumuzda taşımanın büyük bir kısmı karayolu ile yapılmaktadır En büyük avantajı bir yükleme ve bir boşaltma gerektirmesidir Demir ve suyoluna göre pahalıdır Hızlı ve emniyetli bir biçimde bir noktadan diğerine taşınabilmektedir

26 Havayolu Çok hızlı aynı zamanda çok pahalıdır Günümüzde kullanımı giderek artmaktadır Değerli ve çabuk bozulan ürünlerin için tercih edilebilir Boru yolu Deniz ve demir yolarında sonra 3. önemli taşıma yöntemidir En az tanınandır Ham petrol doğalgaz su taşıması için uygundur Yavaşlı ve her ürünü taşıyamaması olumsuz yönleridir

27 ÖZET Dağıtım kanalı, mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya örgütsel müşteriye aktarılması sürecinde değişik işlevler yerine getiren bağımsız veya kendi aralarında örgütlenmiş bir kurumlar sistemidir Her dağıtım kanalı seçeneğinin fayda ve maliyeti farklıdır Uzun dağıtım kanalı, satış fiyatını yükselmesine, hakimiyetin azalmasına neden olur Kısa dağıtım kanalı ise yaygın bir biçimde dağıtımı engelleyebilir Dolaysız dağıtım; üreticinin ürünleri müşteriye aracısız doğrudan satmasıdır Dolaylı dağıtım; üretici ile müşterinin arasında çeşitli aracıların bulunmasıdır Geleneksel pazarlama sisteminde yer alan kuruluşlar birbirlerinden bağımsızlardır

28 Çağdaş pazarlama sistemi; dağıtım kanalının farklı düzeydeki üyelerinin bir araya gelmesini ifade eder Dikey birleşme, yatay birleşme Perakendecilik, tüketicilere karşı sarf edilen pazarlama gayretleridir Toptancılıkta bir aracılık faaliyetidir genelde müşterileri perakendecilerdir Fiziksel dağıtım taşımayı da içeren, sipariş işleme, birbirini tamamlayan çeşitli işlemlerden oluşur.

29 Kaynak Mehmet KARAFAKİOĞLU, Pazarlama İlkeleri, 2006

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD ULUSLARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI İSMAİL TAŞ GAZİANTEP 2009 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖZET... 4 GİRİŞ... 5 1.Dağıtım ve Dağıtım

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı İktisat Bilim Dalı Hazırlayan:Alper ULUBAĞ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 Değerli öğrenciler bu ders notunda Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi dersinizle ilgili

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ PAZARLAMA Malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan her türlü işletme eylemidir. Satın alma, satma, taşıma, depolama, finanslama, dereceleme,

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

GIDA SANAYİİNDE BÜYÜK MAĞAZALARIN ÖZEL MARKALI ÜRÜN UYGULAMALARI

GIDA SANAYİİNDE BÜYÜK MAĞAZALARIN ÖZEL MARKALI ÜRÜN UYGULAMALARI ISTANBUL TICARET ODASI GIDA SANAYİİNDE BÜYÜK MAĞAZALARIN ÖZEL MARKALI ÜRÜN UYGULAMALARI Prof.Dr. Mehmet PALA Doç.Dr. Y.Birol SAYGI YAYIN NO: 2004-73 İstanbui, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ

ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ HAZIRLAYAN AZİM KAZIMOV TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. AKIN

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Taşımacılık Yönetimi- -Depo Yönetimi- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Taşıma Tedarik zinciri içerisindeki herhangi bir ürün akıșının gerçekleșmesi, ürünlerin coğrafi konumlarının değiștirilmesi

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı