stanbul Kültür Miras ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Kültür Miras ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi"

Transkript

1

2

3 stanbul Kültür Miras ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi 2010

4 Prof. Dr. Ufuk ESİN Hanımefendi nin anısına saygıyla... * * Prof. Dr. Ufuk Esin ( ) / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1993 de Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Ufuk Esin, 2001 yılından başlamak üzere Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Kültür Sektörü girişimi kapsamında, Türkiye Kültür Envanteri Projesi ni yapılandırarak faaliyete geçirdi.

5 çindekiler Giriş 5 Projeye niçin ihtiyaç duyuldu? 5 Projenin İstanbul a ve Türkiye ye katkıları ne olacak? 6 Projenin metodolojisi 7 Çalışma Grupları 8 Veri Tabanı Grubu 8 Arkeoloji Grubu 11 Kentsel Mimari Grubu 14 Halk Kültürü Grubu 19 Kültür Ekonomisi Grubu 24 Haritalar 29 Projenin çıktıları: a) Seminerler 32 b) Yayınlar 36 c) Yazılım 37 Proje Ekibi 38 Operasyonel plan 39 Projeye destek veren kuruluşlar 48 3

6

7 Giriş İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığında, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü nün desteğiyle hazırlanarak, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı na sunulmuştur. Ekim 2009 tarihinde başlayan proje, öngörüldüğü üzere Ocak 2011 de tamamlandığında, İstanbul a ait kültürel değerler tek çatı altında toplanmış ve ulaşılabilir hale gelmiş olacaktır. Bünyesinde birçok uzman ve akademisyeni bir araya getiren proje ile İstanbul kültür envanteri, kültür mirası ve kültür ekonomisi olmak üzere iki temel üzerinde yürütülmektedir. Arkeoloji, kentsel mimari, halk kültürü, kültür ekonomisi ve veri-tabanı çalışma gruplarından oluşan 48 kişilik bir kadro ile proje ekibi çalışmalarını yoğun bir biçimde titizlikle sürdürmektedir. Bugüne kadar çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan verilerin de yer aldığı proje sonunda oluşturulacak adlı internet sitesi yoluyla, İstanbul un dünden bugüne barındırdığı kültür değerlerinin envanter verileri tek sistem üzerinden, güncel ve kolay ulaşılabilir bir biçimde Türkiye nin ve dünyanın hizmetine sunulacaktır. Projeye niçin ihtiyaç duyuldu? İstanbul, hem yerel hem de merkezî yönetimlerin gelecek vizyonlarında finans, hizmetler, kongre, turizm ve kültür başkenti olarak kurgulanmaktadır. Sanayi karakterinden hızla arındırılan yedi tepeli şehrin ekonomik zemininin, yaratıcılığı tetikleyen alanlara kayacağı öngörülmektedir. Kültürel varlıklardan beslenen kültür hizmetleri ve endüstrileri, bu yeni ekonominin temel taşlarındandır. Kültür mirası envanteri sayesinde, kentteki tarihî dokunun, arkeolojik alanların, folklor değerlerinin korunmasına yönelik alan yönetimi, çevre düzenlemesi, restorasyon, koruma, yeniden değerlendirme gibi çalışmalar için kapsamlı rehber olabilecek bir online veri tabanı sistemi oluşturulacaktır. Kültür ekonomisi envanteri sayesinde ise, İstanbul un kültür ve sanat alanının mali kapasitesinin, aktörlerinin, üretiminin, tüketiminin, işgücünün, yatırımlarının ve ticaretinin profili çıkarılacak, böylece kültür ekonomisinin kent için önemi rakamlarla ortaya konulabilecektir. Envanter verilerinin, İstanbul u yaratıcı ve buluşçu bir çevre haline getirecek (sektörel destek, mekânsal kümelenme ve İstanbulluların kültüre daha geniş katılımı gibi) politika arayışlarına yardımcı olması da diğer bir hedeftir. 5

8 Projenin İstanbul a ve Türkiye ye katkıları ne olacak? Öncelikle, proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların tek çatı altında birleştirilecek çalışmalarıyla oluşturulacak veri tabanı, bundan sonraki çalışmalar için bir eşgüdüm mekanizması sağlayacaktır. Uygulanan çalışma metodolojisi Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO nun kültür sektörü ve politikaları çalışmalarında izlediği yöntemlerle eşgüdüm içinde olduğundan, benzer projeleri yürüten diğer dünya kentleri ile bilgi paylaşım zemini yaratılacaktır. Ayrıca bu deneyim, Türkiye deki diğer kentler için de bir model ve ilham kaynağı olacaktır. İstanbul un kültür mirasına ve kültür ekonomisine dair bu çalışma, Ulusal Kültür Politikaları nın belirlenmesinde de önemli bir referans niteliğindedir. Türkiye nin de üye olduğu Avrupa Konseyi nin Kültür Direktörlüğü tarafından yürütülen Compendium (Kültür Politikaları Bilgi ve İzleme Sistemi) ve Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi adlı uluslararası nitelikte iki raporun hazırlanmasında ve Türkiye nin Ulusal Kültür Politikası metninin oluşturulmasında, bu proje önemli bir altyapı teşkil edecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile 2005 yılında hayata geçirdiği ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde GAP-GIS (Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kültür Varlıkları Envanteri Projesi) uygulamasının ardından, envanter sisteminin tüm Türkiye ye yaygınlaştırılması hedefinin İstanbul a ait bölümü de, bu projeyle tamamlanmış olacaktır. İstanbul un kültür mirası ve ekonomisine dair veriler, uluslararası standartlarda oluşturulan Ulusal Kültür Mirası sistemine dâhil edilecektir. Önümüzdeki yıllarda söz konusu envanter sistemi tüm iller için gerçekleştirilecek ve Türkiye nin kültür envanteri, tek format ve sistem üzerinden online olarak ulaşılabilir hale gelecektir. İnternet sitesi üzerinden kullanıcılara sunulacak verilerin, yerli-yabancı pek çok araştırmacıya, akademisyene ve öğrencilere kaynaklık etmesinin yanı sıra; çalışma sonucunda ortaya çıkacak ilgili yayınların içerdiği hazır, nitelikli ve doğru bilgi sayesinde, turizm sektörünce (turizm seyahat acenteleri, profesyonel turist rehberleri vs.) sunulan hizmetin kalitesi artacaktır. 6

9 Projenin metodolojisi 1) Çalışma gruplarının oluşturulması 2) Envanter Fişi çalışmaları 3) Veri çalışmaları 3.1) Başlıkların belirlenmesi 3.2) Veri tespiti 3.3) Veri toplama 4) Sistem çalışmaları 4.1) Veri giriş sistemi çalışması 4.1.a) Şartname hazırlığı 4.1.b) Hizmet Alımları 4.1.c) Sistemin güncellenmesi 4.2) Haritaların işlenmesi 4.3) Uydu görüntülerinin işlenmesi 4.4) Veri girişi 5) Raporlama 5.1) Denetleme 5.2) Raporlama 7

10 Çalışma gruplarının faaliyetleri VERİ TABANI GRUBU ALAN OFİS BİLGİSAYAR Bilgi Toplama ve Sistem Analiz Belgeleme Geliştirme ve Uygulama Modeli Uygulama Alanları Standardizasyonn Veri Tabanı CBS Uygulama Kategorizasyon Terminoloji Denetim Programı Arkeoloji Veri Coğrafi Bilgi Sistemi Bütünleşik Temelli Envanter Veri Tabanı Uygulama Yönetim Kentsel Mimari Veri Programına Aktarma Sistemi (Her türlü veri depolaması) Halk Kültürü Veri Kültür Ekonomisi Veri İzleme Kontrol İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Yatırımcılar Araştırıcılar, Kurumlar, Turizm Sektörü Kamu ve Üniversiteler Araştırma Merkezleri Hedef Gruplar 8

11 Kültür Varlıkları Envanteri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı - Sorgulanabilir - Entegre - Uzaktan Kullanılabilir Bir Veri Tabanı Sistemi a) Amaç: İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi kapsamında oluşturulacak sistem, İstanbul daki kültür varlıklarının özellikleri gözetilerek yeniden ele alınacak ve mevcut sistem proje çalışmalarının gereklerine göre uyarlanacaktır. Öncelikle, veri girişinde kullanılan mevcut envanter fişleri, gerek anıtlar gerekse arkeolojik kültür mirası için yeniden tasarlanacaktır. Bu konuda uzman gruplarla yakın bir işbirliği yürütülecektir. Kapsam ve özellikleri nedeniyle, envanter fişi yaklaşımı kullanılarak ele alınması olanaklı gözükmeyen Halk Kültürü ve Kültür Ekonomisi çalışmaları için de yeni modüller geliştirilecektir. Sorgulama, Raporlama, Görüntüleme ve CBS Uygulamaları modülleri de, sisteme eklenecek yeni konular ve yaklaşımlar ışığında tekrar ele alınacak, yeni arayüz yazılımları yardımıyla gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sistem, hızla yok olan kültür varlıklarımızı kayıt altına alan, bu kayıtları sorgulanabilen ve yeni bilgi üretmek amacıyla da kullanılabilen bir veri tabanı şeklinde tüm kullanıcıların hizmetine sunan bir veri yönetim sistemi olacaktır. Bu yapının geliştirilmesine, Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü (TÜBA- TÜKSEK )-Türkiye Kültür Varlıkları Envanteri Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 2001 de başlanmıştır yılları arasında ise bu yapı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kültürel Varlıkların Korunması İçin Uzay Teknolojileri Temelli Akıllı Bir Sayısal Sistem Geliştirilmesi: GAP Bölgesi Örnek Modellemesi ve Çok Disiplinli Uygulama Projesi (Proje no: DELTUR 2005/ ) kapsamında, internet ortamında kullanılabilir hale getirilmiştir. b) Yöntem: Arkeoloji, Kentsel Mimari, Kırsal Mimari, Sözlü Tarih, Halk Kültürü, Etnobotanik, Jeolojik Miras konularına ait kültür varlıklarını kayda geçirmek, sorgulamak amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı olarak geliştirilen bu veri tabanı sistemi, aşağıdaki şu modüllerden oluşmaktadır: Veri Girişi - Her bir konu başlığı için, konunun özelliklerine uygun tasarlanmış envanter fişleri kullanılarak yapılmaktadır. Fişler, uzman akademisyen gruplar tarafından geliştirilmiş ve çeşitli projeler kapsamında sınanarak son hale getirilmiştir. Yetkilendirilmiş herkes tarafından, veri girişi yapılması mümkündür. Veri Düzeltme ve Güncelleme - Girilmiş verilerde düzeltmeler yapılması ve verilerin güncellenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Yetkilendirilmiş herkes tarafından, verilerin güncellenmesi mümkündür. Tematik Sorgulama - Her bir tematik alan için, genellikle envanter formlarında kullanılmış olan başlıklarla sorgulama yapılabilmektedir. Böylece, binlerce veri arasından belirli özellikleri taşıyan verilerin seçilmesi otomatik olarak sağlanabilmektedir. Örneğin, Kentsel Mimari alanında yığma, iki katlı, bahçeli, ön cephesi çıkmalı olan konutları listelemek mümkündür. Bu özellikleri taşıyan envanter öğelerinin coğrafi konumları, bir harita üzerinde de görülebilmektedir. 9

12 Coğrafi Sorgulama - Bu sorgulama kapsamında; Türkiye nin 1: veya 1: lik temel topoğrafya haritaları bazında, koordinatları bilinen bir noktadan seçilen belli bir uzaklıkta bulunan alanda, harita üzerinde enteraktif olarak seçilebilen bir poligon içerisindeki tüm envanterler seçilebilmekte ve tematik olarak hangi alanı temsil ettikleri bilgisiyle listelenebilmektedir. Seçilen envanterlerin bilgisine ulaşmak da mümkündür. Çapraz Sorgulama - Tematik bir alana bağlı kalmaksızın, tüm envanterler için, envanter formlarındaki başlıklardan seçilerek oluşturulmuş yeni başlıklar kullanılarak sorgulama yapılabilmektedir. Raporlama - Gerek veri tabanına girilmiş tüm envanter öğeleri, gerekse bir sorgulama sonucunda belirlenmiş envanterler, liste olarak veya her bir envanter öğesi için tanımlanmış bir formatta raporlanabilmektedir. İstenen görsel öğeler de rapora eklenebilmektedir. 10

13 ARKEOLOJİ GRUBU a) Amaç: Arkeolojik kültür varlıklarının envantere yönelik seçiminde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri nin arşivi esas oluşturmaktadır. Müzenin denetiminde İstanbul il sınırları içinde gerçekleşen her türlü kazı etkinliği, ilke olarak çalışmanın içinde yer almaktadır. Müzenin arşivindeki belgelerin taranmasıyla elde edilen veriler değerlendirilip, aralarından envanter çalışmasına kaydedilmesi anlamlı olabilecek arkeolojik eserler seçilmektedir. Eserin tarihlendirilebilmiş olması ve kendi içinde bütünlük göstermesi başlıca ölçütlerdir. Kentsel Mimari Grubu nun çalışması kent içindeki görülür arkeolojik kültür varlıklarını da kapsarken, Arkeoloji Grubu daha çok temel kazısı, yol yapım çalışması, bina tadilatı, ulaşım ağını ilgilendiren kazılar gibi durumların getirdiği verilerle ilgilenmektedir. Amaç, İstanbul arkeolojisinin bilinen ve yayınlardan tanınan verilerine önemli ölçüde yenilerini eklemektir. b) Yöntem: TÜBA tarafından geliştirilen ve çeşitli Anadolu yerleşmelerinde daha önce uygulanan Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanter Formu, İstanbul a ve tüm Türkiye ye uyarlanabilecek şekilde revize edilmiştir. Arkeolojik kültür varlıkları, ilgili arkeoloji ve mimarlık tarihi araştırmaları tamamlanarak değerlendirilerek, bu fişlere işlenmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivlerindeki belge dosyaları 2010 dan geriye doğru beş yıllık dönemler halinde taranmaktadır. Ayrıca yakın tarihlere ait Marmaray Kazıları bir bütün olarak tanımlı bir grup oluşturmaktadır. Eski İstanbul merkezi ve yakın/uzak çevresi ile coğrafi sıralama içinde çalışmalar sürmektedir. Verilerin 1/1000 ölçekli haritalara işlenmesi öngörülmektedir. c) Kapsam: Projenin çalışma alanı öncelikle Byzantion/Konstantinopolis/İstanbul un eski merkezini esas almaktadır. Topkapı Sarayı Sur İçi ve yakın çevre (Sultanahmet-Beyazıt-Cağaloğlu) arkeolojisi kaydedilmektedir. Ayrıca İstanbul Sur İçi, İstanbul Batı (Bakırköy-Silivri), İstanbul Doğu (Kadıköy-Pendik) gibi geniş bölgeler de, veriler oranında çalışma kapsamı içinde yer almaktadır. d) Çalışmanın ürünleri: Fişlerin hazırlanmasının yanı sıra, İstanbul un arkeolojik varlıklarını esas alan bu çalışmanın bir kitap halinde yayınlanması öngörülmektedir. Özellikle İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivi, belgelerin henüz bilinmeyen birçok verisi, böyle bir yayının en büyük zenginliği olacaktır. 11

14 12 e) Web Sitesi Görünümü:

15 13

16 KENTSEL MİMARİ GRUBU a) Amaç: İstanbul daki kültür varlıklarının korunmasına yönelik envanterin hazırlanması geniş kapsamlı bir çalışmadır ve 1930 lardan bu yana sürmekte olan bir etkinliktir. Bir yıl içinde tamamlanacak bir kültür mirası envanterinin sınırlarını tanımlamak için, ölçütler belirlemek ve seçim yapmak gerekmiştir: - Kültür Mirası Envanteri nin, İstanbul un tarih öncesinden 20. yüzyıla kadarki geçmişinin anlamlı, temsil değeri yüksek anıt ve sitlerini kapsaması uygun olacaktır. - Çalışma alanının, kentin en eski yerleşim izlerini ve 19. yüzyıl sınırlarını içine alacak şekilde belirlenmesi tüm dönemlerin kapsanmasını sağlayacaktır. - Veri tabanının daha sonra bilgi eklenebilecek, geliştirilebilecek bir nitelikte olması, yeni verilerin, bilgiler ışığında güncellenebilmesi için önem taşımaktadır. b) Yöntem: Bu temel ilkelerden hareketle, çalışmanın coğrafi sınırları; doğuda Küçükyalı, batıda Küçükçekmece, kuzeyde Karadeniz, güneyde Adalar ın güneyi olarak tanımlanmıştır. Alanın 1/10.000, 1/5000 ve 1/1000 haritaları elde edilip, bu paftaların tespit çalışmaları için hazır hale getirilmesine başlanmıştır. TÜBA tarafından daha önce kullanılmış olan ANIT/ tek yapı fiş örneği üzerinde çalışılarak, oluşturulacak veri tabanının içermesi gerekli olan bilgiler irdelenmiştir. Veri tabanı, bilginin düzenlenmesi ve sunulması açısından yararlı bir araçtır. 14 STANBUL L S T ALANLARI DA ILIMI

17 Burada kullanıcıların istekleri ve aradıkları bilgiyi onlara sunmak önemlidir. Haritayla bağlantılı envanter, kentin belirli bir noktasında görmeye değer neler olduğunu anlamak, belirli bir dönemin önemli eserlerini incelemek, bir yapı türünün örneklerini görmek, ünlü bir mimarın eserlerini gezmek ve tanımak için kullanılabilecektir. Tasnifli bilgiler, fişlere eklenen güncel ve eski fotoğraflar, gravür ve haritalar, sunulan veri tabanını yararlı bir başvuru kaynağı haline getirecektir. (Avrupa Konseyi nin 2001 yılı sonunda yayınladığı Guidance on Inventory and Documentation of the Cultural Heritage, uluslararası standartlar hakkında bilgi sağlayan önemli bir çalışmadır.) Çalışmamızda ilk aşamada; yapıların adı, adresi, ada parsel bilgileri, yapım ve onarım tarihleri, yaptıran kişi, yapan mimar, bağlı olduğu sanat üslubu, yapım teknikleri ve malzeme bilgileri, mevcut korunma durumu, mülkiyet bilgileri, anıtın bakımından sorumlu kuruluş, tescil tarihi ve grubu, saptamayı yapan kişinin adı ve çalışmanın yapıldığı tarih gibi bilgiler yer alacaktır. İleride daha geniş kapsamlı çalışmalar istendiğinde, gerekli görülecek ek ve değişikliklerin yapılmasına olanak veren esnekliğin sağlanması da mümkün olacaktır. Eski İstanbul un merkezi olan Tarihî Yarımada, kültür varlıklarının en yoğun bulunduğu bölgedir. Eyüp, Galata, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Göztepe, Boğaz ve Adalar, ele alınan diğer bölgelerdir. Tüm bu bölgelerin genel olarak gözden geçirilerek, İstanbul imgesini oluşturan ve anlamlı tarihî, estetik, simgesel değer taşıyan anıtların, tarihî eserlerin, alanların envantere katılması kararlaştırılmıştır. c) Kapsam: Projenin çalışma alanı aşağıda sunulmaktadır: 15

18 d) Çalışmanın ürünleri: Projenin bu bölümünde, yapılandırılacak olan internet sitesinden başka İstanbul Kültür Mirası - Kentsel Mimari adlı kitabın Ekim 2010 da yayınlanması hedeflenmektedir. Ayrıca İstanbul un arkeolojik mirasını ele alan bir kitabın yayınlanması da, diğer bir hedeftir. e) Web Sitesi Görünümü fiş: 16

19 17

20 18

21 HALK KÜLTÜRÜ GRUBU Haşmetmeap Abdülaziz bana Anadolu nun bir vilayetini mükâfat olarak ihsan buyursa bile, Devletlerinin payitahtı üzerine on satırı bir araya getiremezdim. Edmondo De Amicis (d ö. 11 Mart 1908). Sultan Abdülaziz devrinde ( ) İstanbul da bulunmuş olan, izlenimlerini 1877 de Costantinopol adıyla iki ciltte kitaplaştıran (eser Türkçe ye de çevrildi) İtalyan seyyah, romancı ve şair Amicis, İstanbul u şöyle anlatmaktadır: Hiç kimse İstanbul da hayal kırıklığına uğramamıştır. İstanbul, önünde şair ile arkeologun, sefir ile tacirin, prenses ile gemicinin, kuzeyli ile güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı âlemşümûl ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya bu şehrin, dünyanın en güzel yeri olduğu fikrindedir. Seyahat hatıralarını yazanlar buraya gelince şaşırıp kalırlar. Perthusier in dili dolaşır, Tournefort beşer dilinin aciz kaldığını söyler, Pouqueville cennette olduğunu sanır, La Croix sarhoş olur, Marcellus vikontu kendinden geçer, Lamartine Tanrı ya şükreder, Gautier gördüğü şeyin hakikat olduğundan şüphe eder ve hepsi de tasvir üzerine tasvir yığarak, pırıl pırıl bir üslupla yazarak, düşüncelerinin yanında fakir kalmayacak ifade tarzını bulabilmek için boşuna kafa yorarlar. Sadece Chateaubriand İstanbul a girişini şaşırtıcı bir zihin rahatlığı ile anlatır, ama bu manzaranın dünyanın en güzel manzarası olduğunu söylemeden edemez. Eğer Lady Montague, aynı hükmü dile getirirken bir belki ilave ediyorsa, bunu kendi güzelliğini zımnen birinci sıraya çıkarmak için yaptığına inanmak gerekir. a) Amaç: İstanbul Kültür Mirası Envanteri Halk Kültürü Grubu, İstanbul u İstanbul yapan ama artık unutulmaya yüz tutmuş gündelik hayatını, gelenek görenekleri ve tarihten bugüne kadar ki bütün renklerini geleceğe taşımayı amaçlamaktadır. b) Yöntem: İstanbul un halk kültürüne ait değerleri, aşağıda kapsam başlığında belirlenen çerçevede, metin halinde hazırlanacaktır. c) Kapsam: Şehirler sultanı İstanbul un halk kültürü, aşağıda örneklenen başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır. İnsan hayatı çerçevesinde: kısırlığı giderme, gebe kalma, aşerme, lohusalık, alkarısı, kırk uçurma, çocuğa ad verme, çocuk görme, diş hediği gibi doğuma bağlı kültürel unsurlar; sünnet düğünü, çocuk oyunları ve oyuncakları, mahalle mektepleri ve âmin alaylarıyla İstanbul da bir çocuğun büyüme evreleri; söz kesiminden gelin hamamına evlenme ve düğün âdetleri; imamı, bekçisi, ileri gelenleri ve ileri gidenleriyle İstanbul mahallerinin sakinleri; ev, konak, yalı, cami, mescit, türbe, namazgâh, meyhane, kahvehane, bekâr odaları ve koğuşlara göre şekillenen yerleşik hayat; bohçacı kadınlar ve diğer aracılar yoluyla, şifreli haberleşmelerle kadın-erkek ilişkileri, komşuluk, sadaka taşları benzeri sosyal ilişkiler yer alacaktır. Farklı milliyetlerden, dinlerden ve sınıflardan insanların mezar taşları ( söylemezler mahallesi nin kimlik kartları) ve sonsuzluk yolculuğunun ritüelleri de eklenerek, doğumdan son yolculuğa kadar İstanbul insanının serüveni halk kültürü bağlamında ele alınacaktır. 19

22 20 Ekonomik faaliyetler içerisinde hanlar, kervansaraylar, arastalar, bedestenler, açık ve kapalı çarşılar, pazarlar, imaretler, dolaplar, kapanlar (Unkapanı, Yağkapanı, Balkapanı gibi), deniz manavlarından kara gezginlerine seyyar esnaflar bulunacaktır. Geleneksel sanatlarımızdan hat, tezhip, ebru, minyatür, resim ve bunların dışında ticaret hayatının zanaatları ve zanaat erbabı araştırılacaktır. Edebiyatımızın âşıklık geleneği ve mekânları (Çemberlitaş, Tavukpazarı, kahvehaneler, meyhaneler, bozahaneler, kibar konakları), âşıklarla ilgili olmazsa olmazlar, mesela muamma (askı), âşık fasılları, İstanbullu âşıklar ve İstanbul u söyleyip yazmış Türk ve gayrimüslim âşıklar tanıtılacaktır. Destanlar, destancılar ve kuruluşundan günümüze İstanbul efsanelerinden zengin örneklere yer verilecektir. Billur Köşk ten Altın Keçi ye kış gecelerinin tadı ve helva sohbetlerinin baş tacı masallara yer açılacaktır. Hançerli Hanım ve Deveyi Haklayan Hazineyi Saklayan Bülbüldereli Pakize tarzında kitabî, mensur, realist meddah hikâyeleri: Kız Ahmet ten Piç Emin e hayat hikâyeleriyle meddahlar sosyal kültürün yansımaları olarak projede boy göstereceklerdir. Sarayı görmüş, zindanı mekân tutmuş mâniciler, Kara Cezmiler ve Gürcü Nusretler, ayaklı, düz mâniler, mâni fasılları, bebelere ve büyüklere ninniler, İstanbul la Üsküdar ın arası / Yaktı beni kaşlarının karası diye ses veren türküler, tipleri ve sosyal fonksiyonlarıyla Karagöz ve Karagözcüler, orta oyunu ve tuluat sahneye çıkacaklardır. Bekri Mustafa, İncili Çavuş, Şaşı Hafız, Pinti Hamid, Baba Yaveriyle fıkralar dile getirilecektir. Dilekler, ilençler (beddualar), ağıtlar, tekerlemeler, atasözleri, deyimler, bilmeceler, menkıbeler ve hayat içinde edebiyata dair ayrıntılar dillendirilecek, musiki ve dans araştırılacak, musiki meclisleri İstanbul halk kültürü meraklılarına duyurulmaya çalışılacaktır. Eğlence hayatına gelince; günlerce süren piknikler, mesireler, Hıdırellez Bayramı, meyhaneler, birahaneler, balozlar ve eğlenceye dair şahıslar ve mekânlar tanıtılacaktır. Beslenme ve yeme içme bahsinde, Tarhana tartar boğazı yırtar, baklava börek gel beni kurtar gibi deyişlere kaynaklık eden yiyecekler, lokantalar, pastaneler, bozahaneler, fırınlar ve İstanbul un meşhur su kaynakları (ayazmalar) beslenme kültürü çerçevesinde işlenecektir. Ulaşım araçları: tabana kuvvet yayalardan, binek arabaları -Hinto (karoça), koçu, kupa, fayton, lando-, yük arabaları -yaylı araba, muhacir arabası, sırıklı araba, özel arabalar, kira arabaları- ve deniz araçlarına kadar çeşitliliği ile sergilenecektir. Külhanbeyleri, kabadayılar, tulumbacılar, deliler, veliler ve meczuplara varıncaya kadar İstanbul dan insan manzaralarına bakılacak. İstanbul un çiçekleri ve endemikler gündeme alınacaktır. Yahya Kemal in şu dizesi, pek güzel özetliyor İstanbul un dilini: Bakdım konuşurken daha bir kerre güzeldin, İstanbul u duydum daha bir kerre sesinde. Bu anlamda İstanbul adları ve İstanbul Türkçesi dile getirilecektir. Mevsim mevsim İstanbul da Mart içeri, pire dışarı şiarıyla her yıl yapılan bahar temizliği, bahar ve yaz mesireleri, kışın mangal başı sohbetleriyle her mevsimin İstanbul u anlatılacaktır. Kıyafetini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, dedirtebilecek kadar özgün bir etnikkültürel kimlik göstergesi olarak giyim kuşam ve süslenme ele alınacaktır.

23 Martılar, balıklar, kasım sakaları gibi, ahalinin gündelik yaşamına eşlik eden, İstanbul un diğer sakinleri, müdavimleri, misafirleri hatırlatılacaktır. İstanbul un anıt ağaçlarına, anıtlarına, sütunlarına, kalelerine, kulelerine, meydanlarına, yokuşlarına, merdivenlerine yer verilecektir. İstanbul da halk hekimliği ve baytarlık ele alınacak, İstanbul un hukuku, meteorolojisi, halk takvimi çıkarılacaktır. d) Çalışmanın ürünleri: Bu başlık altında planlanan yayınlar şunlardır. Yayın Adı Sadi Yaver Ataman ın Gözüyle İstanbul Folkloru Efsane Şehir: İstanbul İstanbul Manileri Ahmed Rasim in Gözüyle İstanbul Folkloru Osman Cemal Kaygılı nın Gözüyle İstanbul Folkloru Ayasofya Yazar Gamze Ilıcak Ferhat Aslan Abdulkadir Emeksiz Zehra Hamarat Barış Aydındağ Doç. Dr. Haluk Dursun 21

24 22 e) Web Sitesi Görünümü: fiş

25 23

26 24 KÜLTÜR EKONOMİSİ GRUBU a) Amaç: İstanbul Kültür Ekonomisi Envanteri, 21. yüzyıl İstanbul unun büyüme akslarından biri olan kültür alanının geliştirilmesi için gerekli adımlara işaret eden kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme ve analiz çalışmasıdır. Kültür alanları günümüzde, insanların hayatlarına anlam kazandıran ve toplumların kendilerini geliştirmelerine yarayan bir unsur olmanın ötesinde, küresel ekonominin yarattığı keskin rekabet ortamında kentlerin kendilerini güçlü kılmak üzere kullandıkları bir cevher olarak değerlendirilmektedir. Kültür: artık ürünleriyle, etkinlikleriyle, varlıklarıyla ve endüstrisiyle geniş bir alanı tarif etmektedir. Bu araştırmanın Kültür Ekonomisi olarak adlandırdığı bu geniş kültür alanı, yerel kalkınmanın temel taşlarından birini oluştururken, kentlerin kimliklerini tanımlamalarında, kendilerini diğer kentlerden farklı kılmalarında ve tanıtmalarında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, kültür alanı hem kültür sektörlerinin doğrudan ve dolaylı katkılarıyla, hem bu sektörlerin tetiklediği ve gelişmesine yardımcı olduğu turizm yoluyla, hem de tasarım hizmetleri katma değeriyle tekstil ve endüstriyel üretim gibi sektörleri rekabetçi kılarak kent ekonomilerini destekleyip, güçlendirmektedir. Kısacası kültür, kentlerde yaratıcı ve buluşçu bir ortamın gelişmesini sağlamakta, istihdam yaratmakta, kentlerin imajını iyileştirmekte ve çekici kılmaktadır. Bugün dünyada birçok kent, gelişme stratejilerini kültür üzerinden kurgulamaktadır. Bilbao, Barcelona, Glasgow gibi örneklerden esinlenerek kültür altyapılarını ve programlarını geliştirip, kentsel alanı tasarım yoluyla dönüştürüp, kendi imajlarını yeniden çizmeye çalışmaktadırlar. Ancak, bir kentteki başarı öyküsünün kes-yapıştır misali bir diğer kente aktarılamayacağı da aşikârdır. Bu yüzden, kültürel ve kentsel politikalar ile planlamanın, kentlinin çıkarlarını öne çıkaracak şekilde formüle edilmesi bir gerekliliktir. Kültür alanı, topluluklar ve insanlar arası birlikte varoluş kurgularının sınandığı bir sosyal iletişim kanalı olarak önem kazanmaktadır. Bir arada varolma ve toplumsal bütünleşme konusu, göçler ve küresel akışkanlıklar sonucunda bildik kent kavramının çok ötesine geçen ve toplumsal ayrışmanın keskinleştiği yeni megakent oluşumlarında giderek daha da üzerinde durulması gereken bir sorun haline dönüşmektedir. Kültür alanı, işte tam da bu noktada, bir yurttaşlık veçhesi olarak kentliliğin içini dolduran, yeni kamusal insan tipinin konturlarını çizmeye yarayan bir potansiyelle karşımıza çıkmaktadır Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, kültür ekonomisi ile ilgili bir vizyon çizerken, ekonomik getirisinden kentsel imajına, sosyal iletişimden bireyin gelişimine ve kentlilerin bir arada yaşamasına uzanan geniş bir politika sahasına referans verebilmelidir. Ancak şimdiye kadar İstanbul için, kültürel varlıklardan etkinliklere, sanat faaliyetlerinden kültür endüstrisine kadar birçok konuyu kapsayan kültür ekonomisine ilişkin analitik çalışmalara yön verecek ve altlık oluşturacak kapsamlı bir veri tabanı oluşturulamamıştır. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Kültür Ekonomisi Envanteri çalışmasıyla, ilk kez, hem kamu sektörünü hem özel sektörü kapsayacak şekilde İstanbul un kültür ekonomisinin fotoğrafı çekilmiş olacak, hem de İstanbul un bir kültür başkenti olarak 21.yüzyıla damga vurabilmesi için izlenmesi gereken politikalara ışık tutulabilecektir. Meslek odaları, birlikler, vakıflar, yerel-merkezî idareler ve kültür girişimcilerinin desteğiyle, güzel sanatların tüm dallarından kültür endüstrileri ve yaratıcı hizmetler sektörlerine kadar geniş bir alana ilişkin kapasite, işgücü, üretim, dağıtım, sergileme, satış ve yatırım verileri toplanarak, envanter çalışmasının sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

27 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri çalışması sadece bir araştırma, veri toplama çabasından ibaret değildir. Amaç, toplanacak bilimsel verilerden yola çıkarak, 21. yüzyıl başında İstanbul un bir kültür başkenti olarak ilerlemesi için gereken adımlara ve politikalara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu amaç altındaki hedefler şu şekilde özetlenebilir: İstanbul da kültür sektörünün, ekonomiye doğrudan ve dolaylı yararını ve katkısını ölçmek, Kültür sektöründeki istihdamı bulmak ve arttırılmasına yönelik politikalara ışık tutmak, Kültür ekonomisi alanında yatırımlar ve çıktılar karşılaştırması yapmak, İstanbul da kültür sektöründe yaratılan değeri hesaplamak, Kültür sektörünün kamu-özel-sivil-gönüllü girişimler arası dağılımlarını sektörlere göre görmek, İstanbul da kültür ekonomisinin kapasitesini ve altyapı gereksinimi bulmak, Kültür sektörlerinin gelişmek için ihtiyaç duydukları politikalara işaret etmek, Kültür alanında sistematik veri toplayabilir hale gelmenin yararlarına işaret etmek, Verilerin AB kentleri için yapılan benzeri çalışmalarla eşgüdümünü sağlayarak İstanbul un kültür alanındaki gelişimini karşılaştırmalı olarak izleyebilmek, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan metodolojik yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilen kent-ölçekli Kültür Profili ve Politikaları çalışmalarıyla Compendium gibi ulusal odaklı Kültür Politikası Değerlendirmesi çalışmasına girdi sağlamak. b)yöntem: İstanbul un kültür yaratım, üretim, sürüm, sergileme kapasitesi birincil ve ikincil kaynak verilerle ortaya çıkarılacaktır. Elde edilen nicel ve nitel veriler derlenerek, analitik raporlar hazırlanacaktır. Veri araştırması safhasının dayandığı kaynaklar şunlardır: İBB İstanbul Metropoliten Planlama Ofisi Kültür Endüstrileri, Kültür ve Turizm Grubu tarafından yapılmış çalışmalarından elde edilen sonuçlar, TÜİK tarafından derlenen kültür, hane halkı, işyeri sayımı istatistikleri, İTO tarafından ticari işletmelerden toplanan bilgiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, YÖK, RTÜK, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından toplanan veriler, SESAM, MESAM, Reklamcılar Derneği gibi meslek birlikleri tarafından toplanan veriler ve meslek birlikleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, Tüm ilçe belediyelerinden toplanan bilgiler ve ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, Kültür Ekonomisi alanı aktörleri ile yapılacak derinlemesine görüşmeler. 25

28 c) Kapsam: Kültür ekonomisi kurum ve sektörlerinin, aktör, tüketim, kültür erişim ve mekânsal analizlerinin yanı sıra, İstanbul daki yerleri ve getirilerine ilişkin değerlendirmeler şu yedi temel başlık altında ele alınacaktır: 1. Kültür ekonomisinde kurumlar, aktörler ve sektörler. 2. Kültür ekonomisi altyapısı, yatırımları ve politikaları. 3. İstanbul un kültür alanına katkıda bulunan etkinlikler. 4. İstanbul kültür ve sanat eğitim kurumları, kültür alanında faal meslek kurumları, kültür alanındaki dernek ve oluşumlar. 5. Kültür ekonomisinin İstanbul ekonomisine katkıları. 6. Kültür ekonomisinde işgücü ve yaratılan değer. 7. Kültür ekonomisi kültür ve sanat mevzuatı. Bu başlıklar altında çalışılan kültür ekonomisi sektörleri ise şunlardır: Miras: Arkeolojik sitler, kentsel sitler, doğal sit alanları, müzeler, kütüphaneler, arşivler, geleneksel sanatlar, zanaatlar ve geleneksel şenlikler. Sanatlar: Görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik ve edebiyat. Medya: Basın, yayın, radyo-televizyon ve film. Tasarım ve yaratıcı hizmetler: Mimarlık, tasarım (mücevher, kuyumculuk, moda, tekstil) ve reklamcılık. d) Çalışmanın ürünleri: Verilerin ve analitik çalışmaların yer aldığı İstanbul Kültür Ekonomisi Yayın Dizisi başlığı altında dokuz adet kapsamlı kitap hazırlanacaktır. Ayrıca, proje süresi boyunca uluslararası katılımlı yedi seminer düzenlenecektir. (Bilgi için lütfen daha önceki sayfalara bakınız). İstanbul Kültür alanının Avrupa kentleriyle karşılaştırılabileceği ve internet sitesi üzerinden güncellenebilir olacak veri tabanı altında ise şu iki çalışma gerçekleştirilecektir: I. Compendium: 26 Bu çalışmanın altlığını, Avrupa Konseyi ülkelerince ortak format kabul edilen Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe projesi oluşturmaktadır. Avrupa da ulusal kültür politikaları çalışmalarını içeren web tabanlı güncellenebilir bilgi sistemi olarak geliştirilmiş projenin komitesinde 41 Avrupa Konseyi ülkesi bulunmaktadır. Uzun vadeli bir proje olarak önem kazanan Compendium un amacı, ilgili yönetimler için politika standartları geliştirmek, veri, bilgi, analiz, öneri ve örnek olay incelemeleriyle kültür politikalarını kamuya açık bir platformda paylaşmaktır. İstanbul da kültür politikalarının mevcut yapısını ortaya koyacak ve öneriler geliştirecek benzer bir çalışmanın gerekliliği üzerinden, Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi nde Compendium Raporu nun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Raporun içeriği aşağıdaki şu ana başlıklara dayanmaktadır. Kültür Yönetimi Tarihçesi Yetkiler, Karar Verme, İdari Yapı Kentin Kültür Politikası Kentin Kültür Altyapısı ve Kültür Ekonomisi-Kültür Politikası Tartışmaları a) Kültür Altyapısı (Mekânlar, Eğitim, Etkinlikler, Miras, Kurumlar) b) Kültür Ekonomisi-Sektörel c) Kültür Politikası İçin Sonuçlar

29 Mevzuat Kültürün Finansmanı Kültür Kurumları ve Yeni İşbirlikleri a) Kültür Kurumları b) Yeni İşbirlikleri: 2010 Yaratıcılık ve Katılımın Desteklenmesi a) Sanatçılara Destek b) Kültüre Katılım c) Mekânsal Analiz d) Sanat-Kültür Eğitimi e) Amatör Sanatlar f) Yaratıcı Endüstrilere Destek Kaynaklar ve Linkler II. İstanbul Kültür Haritası: Kentte yer alan kültürel mekânlar, faaliyetler, donatılar, girişimler, kurumlar vb. öğeleri içeren bu öğelerin, niteliksel ve niceliksel bilgilerini barındıran, sorgulanabilir ve mekâna dayalı bir veri tabanı sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu veri tabanı kapsamında yer alacak öğelerin genel tanımları ve alt açılımları şunlardır: Kültür altyapısı: a) Mekânlar: Kültür mirası mekânları ve sanat mekânları olmak üzere iki grup altında incelenecek ve bu mekânlara ait detaylı bilgilere yer verilecektir. Kültür mirası mekânları kütüphanelerden ve müzelerden oluşmaktadır. Sanat mekânları ise; görsel sanat mekânları, sanat galerileri, bienal mekânı, gösteri sanatları mekânları, tiyatrolar, opera ve bale salonları, konser salonları, açık hava konser alanları, etkinlik mekânları, sinemalar ile; belediyelere, Kültür Bakanlığı na, vakıflara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere bağlı kültür merkezleri şeklindedir. b) Etkinlikler: Festival ve fuar bilgileri c) Kurumlar: İlçe belediyeleri, bakanlık kültür kurumları, özel sektör kurumları, vakıf kurumları, STK sanat kurumları, meslek kuruluşları. d) Eğitim: İlgili üniversitelere ve eğitim kurslarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Kültür üretimini, dağıtımını ve satışını kapsayan kültür endüstrileri: İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından hareketle, ilgili ekonomik faaliyetlerde yer alan firmaların ve ilgili sektörlerin meslek birlikleri kayıtlarında yer alan girişimlerin mekânsal dağılımlarını ve diğer niteliksel/niceliksel bilgilerini içeren bir veritabanı sistemi oluşturulacaktır. Bu bağlamda ele alınan kültür ekonomisi sektörleri, film ve müzik endüstrisi, gösteri sanatları, görsel sanatlar, tasarım (mücevher, moda, grafik), mimarlık büroları, reklamcılık ve reklam ajansları, medya kuruluşları, yayıncılık, eğlence sektörü organizatörleridir. Sit alanları: İstanbul daki sit alanlarına ilişkin; tür, mevkii, sit alanı ilanı karar tarihi, geçiş dönemi yapılaşma koşulları ilan karar tarihi, plan onama tarihi, büyüklük ve coğrafi konum bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı sistemi oluşturulacaktır. 27

30 e) Web Sitesi Görünümü fiş: İSTANBUL 2010 KÜLTÜR MİRASI VE KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ PROJESİ KÜLTÜR EKONOMİSİ VERİTABANI AÇIKLAMALARI: 1. COMPENDIUM: Toplam 9 başlıktan oluşan, her bir başlığın ayrı ayrı açılabildiği ve her bir başlığın pdf dosyası şeklinde düzenlendiği bölüm. Bu kısım aktif arama yapılabilecek bir bölüm değil, statik pdf dosyaları yer alacaktır. 2. İSTANBUL KÜLTÜR HARİTASI: Bu bölümde haritaya adresleri bağlanacak ve lejand da gösterilecek başlıklar şunlar olacak: KÜLTÜR SERGİLEME GÖSTERİM, PAYLAŞIM MEKÂN VE KURUMLARI TEMEL BİLGİLER Sıra no SAYI Yer / Mekân/ Kurum SORGULANABİLİR ALAN Kütüphane Müze Görsel Sanatlar Gösteri Sanatları Kültür Merkezleri Sinema Diğer Türü SORGULANABİLİR ALAN Kütüphane Tümü Devlet Üniversitesi Kütüphanesi Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi Yazma Eser Kütüphanesi Yabancı Kütüphane Halk Kütüphanesi Devlet Kütüphanesi Vakıf -Dernek Kütüphanesi Meslek Odası- Meslek Birliği Kütüphanesi Özel Kütüphane 28

31 Haritalar İstanbul, kurulduğundan beri dünyada ilgi toplamayı başarmış ender şehirlerdendir. Bu ilgi siyasi, ticari, dinî ve çeşitli sosyal motiflerle süslenerek tarih sayfalarında yerini almış, İstanbul için yüzyıllar boyunca çeşitli gravür ve haritalar yapılmıştır. Bu haritaların bir kısmı, Fransa Dışişleri Bakanlığı na ve Fransa Ulusal Araştırma Merkezine (CNRS) bağlı bir arkeoloji ve sosyal bilimler araştırma merkezi olan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü nde (IFEA) bulunmaktadır. İstanbul için yapılan haritaları iki kısma ayırmak mümkündür: 1776 yılına kadar yapılan tasvir niteliği ağır basan gravürler ve 1776 sonrası yapılan ölçekli haritalar. Bu proje çerçevesinde, IFEA arşivinde bulunan, ölçek gözetilerek yapılmış İstanbul haritaları dijital ortama aktarılacak ve daha sonra günümüz haritaları ile çakıştırılacaktır. Tüm paftalar koordinatlandırılarak ortak bir koordinat sisteminde buluşturulacak ve 1776 yılından 2010 yılına kadar yapılmış haritalardan oluşan bir seçki ile İstanbul un topoğrafik dönüşümü, haritalar üzerinden incelenebilir hale getirilecektir. Bu çalışmada kullanılan küçük ölçekli haritalarda yalnızca şehrin yaşam alanları ve ana yol aksları görülebilecekken, büyük ölçekli haritalarda İstanbul da yaşanan değişim parsel bazında takip edilebilecektir. Büyük anıtsal yapılar, parsel bazında bilgi veren Goad ve Pervititch haritalarında işaretlenecek ve sınırları çizilecek, harita üzerinde yapı tıklandığında öz nitelik bilgileri görülecektir. Böylece tarihî binaların geçirdikleri değişim veya kayıp eserlerin ada parsel bilgilerinin bulunması kolaylaşacaktır. Ayrıca, haritaların yapıldığı dönemdeki bölgesel yapı şartları da izlenebilecektir. 29

32 30 Projenin ikinci etabında ise, IFEA da bulunan tüm eski İstanbul haritalarının katalog bilgileri liste halinde verilecektir. Böylece; projenin ilk kısmında yer alan haritalar dışındaki eski İstanbul haritaları hakkında bilgi almak isteyenler, IFEA arşivinde bulunan tüm haritalar hakkında detaylı bilgi alabilecekler ve IFEA ya gelerek bu haritaları inceleyebileceklerdir. Bu iki etaplı proje tamamlandığında arşivlerde bulunan eski haritalar günümüz İstanbul çalışmaları için koordinatlı veriler olarak kullanılabilecektir. Koordinatlandırılmış İstanbul haritaları sayesinde İstanbul hakkında çalışma yapan mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi, arkeolog, tarihçi ve demograflar için eşsiz bir veri açığa çıkmış olacaktır. Böylece, ister bir binanın tarihi süreç içerisinde geçirdiği dönüşüm, ister bir semtin yaşadığı imar hareketleri istendiğinde de İstanbul un yitip giden tarihi dokusu izlenebilecektir. Projede kullanılacak tarihî haritalar şunlardır: 1776 yılında İstanbul için hazırlanan ilk ölçekli harita olan Kauffer in İstanbul haritası, 1836 yılında Barbié du Bocage tarafından hazırlanan İstanbul Şehir Planı ve kenar mahalleleri haritası, yıllarında Von Moltke tarafından hazırlanan İstanbul haritası, yılları arasında Belediye Meclis Mühendisi G. d Ostoya tarafından hazırlanan Galata, Pera ve Pangaaltı nı kapsayan harita, yılları arasında Altıncı Daire-i Belediye tarafından 1/200 ölçeğinde 50 pafta halinde hazırlanan İstanbul un ilk modern kadastro haritası, yılları arasında F. Huber tarafından hazırlanan 1/1.000 ölçekli Galata, Taksim ve Pangaaltı nı içeren haritalar, 1904 ile 1906 yılları arasında Charles E. Goad un şirketi tarafından, 51 paftadan oluşan

33 1/600 ölçekli yangın sigorta haritası olarak hazırlanmış olan haritalar (bu haritalar binaların kullanılışı ve yapı malzemeleri hakkında bilgi verilmektedir. Üç parçada yapılmış olan haritaların 1/3.600 ölçeğinde anahtar paftaları bulunmaktadır. Birinci kısımda tarihî yarımadanın Sirkeci den Cibali ye kadar olan kısmı Beyazıd Camii derinliklerine kadar ele alınmıştır. İkinci kısım Pera ve Galata yı, üçüncü kısım ise Haydarpaşa ve Moda yı içermektedir. Sigorta amaçlı hazırlandığından parsel düzeyinde detaylı bilgi içermektedir) yılları arasında hazırlanan 8 paftadan oluşan 1/ ölçekli Boğaziçi haritası, yılları arasında hazırlanan tüm İstanbul un sokak ve anıtsal binalarını ayrıntılı olarak ele alan Alman Mavileri nin harita endeksi, yılları arasında Jacques Pervitich in, İstanbul un II. Dünya Savaşı öncesi kentsel dokusu hakkında en ayrıntılı bilgiyi içeren Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına yaptırdığı 230 u aşkın harita, (bu haritalar da iki düzeydedir. Birincisi, ayrıntılı 1/375, 1/500, 1/750, 1/1.000 ölçeğindeki haritalardır. Binaların kullanılışı, yapı sistemleri vb. konularda ayrıntılı bilgiler veren bu haritalar renklidirler. İkinci düzeydekiler 1/2.000 ile 1/5.000 arasında değişen ölçeklerde hazırlanan anahtar paftalardır), 1929 yılında E. Mamboury tarafından hazırlanan İstanbul Seyahat Rehberi, 1934 yılında Osman Nuri Ergin tarafından hazırlanan İstanbul Şehir Rehberi, 1951 yılında E. Mamboury tarafından hazırlanan Turistik İstanbul Haritası, 1970 yılında hazırlanan 10 paftadan oluşan İstanbul Şehir Planı, 2000 yılında hazırlanan İstanbul güncel şehir rehberi 31

34 Projenin Ç kt lar a) Seminerler: 32

35 33

36 34

37 Seminer No: 4. Konu: Çokkültürlü Kent: Avrupa dan Örnekler İçerik: Avrupa Konseyi bünyesinde yürütülen çokkültürlü kentler projesi kapsamında elde edilen sonuçlar, Avrupa kentlerinden örneklerle tartışılacaktır. Seminer No: 5. Konu: Tarihî Kentler ve Alan Yönetimi Sorunsalı İçerik: Günümüzde hem Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar hem de akademik camia, tarihî kentsel miras alanlarının korunarak tüm kentliler için erişilebilir, yaşayan ve kendi dönüşümünü gerçekleştirebilen dinamik alanlar olarak ele alınması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu tür yeni koruma pratiklerinin, alan yönetimi fikri ile birlikte yürütüldüğünde başarıya ulaştığı da, üzerinde fikir birliği sağlanan bir diğer husustur. Bu sunumda, tüm bu noktalardan hareketle, Avrupa dan başarılı bir tarihî kentsel alan yönetimi örneği ele alınacaktır. Seminer No: 6. Konu: Belediyeler ve Kültür Yönetiminde Yerel Politikalar İçerik: Yerel yönetimlerin giderek daha fazla yetki kazandığı ve küresel dünyada kentlerin rolünün arttığı bir dönemde, kültürün yönetiminde yeni pratikler ve yaklaşımlar nelerdir? Avrupa dan bir örnek kentten hareketle, yerel kültür politikalarında yeni eğilimler tartışılacaktır. Seminer No: 7. Konu: Kentler-arası Rekabet ve Yaratıcılığın Yönetimi İçerik: Bugün birçok kent tarafından benimsenen ve kentler-arası rekabette bir strateji olarak kullanılan yaratıcı kent kavramı, yeni iş alanları ve yeni gelir kaynakları yaratması açısından son derece önem taşımaktadır. Yaratıcı kent politikası yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği de aynı oranda önemlidir. Konu, yine Avrupa kentlerinden bir örnek deneyim ışığında ele alınacaktır. 35

38 b) Yayınlar: Yüklenici Firma: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları KÜLTÜR EKONOMİSİ YAYINLARI İstanbul Tarihi ve Doğal Değerleri: Fırsatlar ve Riskler Yazan: İclal Dinçer, Zeynep Enlil ve Senem Kozaman İstanbul Kültür Eksenli Turizm Stratejileri Yazan: Zeynep Enlil, İclal Dinçer, Yiğit Evren ve Ebru Seçkin İstanbul da Kültür Ekonomisine Yön Veren Dinamikler Yayın Dizisi a- İstanbul Medya Sektörü. Yazan: Eda Yücesoy b- Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent Derleyenler: Zeynep Enlil ve Asu Aksoy c- Bir yaratıcılık alanı olarak Eğlence Sektörü Yazan: Volkan Aytar ve Kübra Parmaksızoğlu Coşkun d- İstanbul Film Endüstrisi Yazan: Evrim Özkan Töre e- İstanbul Kültürel Etkinlikler Sektörü Derleyen: Serhan Ada İstanbul Kültür Rehberi Derleyen: Deniz Ünsal İstanbul için Kültür Politikası ve Yönetimi Derleyenler: Asu Aksoy ve Zeynep Enlil İstanbul için Kültür Politikası ve Yönetimi (İngilizce) Derleyenler: Asu Aksoy ve Zeynep Enlil Kentsel Mimari - İstanbul Derleyen: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay İstanbul Arkeolojisi Derleyen:Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Halk Kültürü Yayın Serisi Derleyen: Doç. Dr. Abdülkadir Emeksiz a. Sadi Yaver Ataman ın Gözüyle İstanbul b. Efsane Şehir İstanbul c. İstanbul Manileri d. Ahmed Rasim'in Gözüyle İstanbul Folklorü e. Osman Cemal Kaygılı'nın Gözüyle İstanbul Folklorü f. Ayasofya Yazan: Doç.Dr. A. Haluk Dursun 36

39 c) Yazılım: Yüklenici Firma: Arkitera Veriyapısının Taslak Üzerinde Hazırlanması Veriyapısının Veritabanı Haline Dönüştürülmesi Veriyapısına Göre Programların Yapılması PROGRAMLAMA Kodlama Test Aşaması ve Beta Süreci Revizyonlar ve Son Değişikliklerin Yapılması Son Testlerin Yapılması 37

40 Proje Ekibi Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Yücel KANPOLAT Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Özgür ÖZASLAN Müsteşar Yardımcısı Hakan TANRIÖVER Proje Koordinatörü Hale URAL Arkeoloji Grubu Proje Yürütücüsü Tuba KÖKSAL Halk Kültürü Grubu Proje Yürütücüsü TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Prof.Dr.Tarık ÇELİK Türkiye Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Dr.Ayşe ERGÜVEN Proje Koordinatör Yardımcısı Sultan AKTAŞ Proje Veri Tabanı Sorumlusu İDARİ İŞLER Murat SEÇER İdari İşler Mine DOĞAN Sekreterya PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. İclal DİNÇER Kültür Ekonomisi Grubu Proje Danışmanı Doç. Dr. A.Haluk DURSUN Danışman Prof. Dr. İsmail KARA Danışman Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN Arkeoloji Grubu Proje Danışmanı Osman ŞAHİN Danışman Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Şube Müdürü Prof. Dr. NAMIK YALÇIN Veri Tabanı Grubu Proje Danışmanı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Erol ÇALIŞKAN Şehir Planlama Müdür Yardımcısı Taner AVLAMAZ KUDEP Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi BAŞ Kültür İşleri Daire Başkanı Müdür Yardımcısı Mehmet ÇINAR Şehir Plancısı FRANSIZ ANADOLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Prof.Dr. Nora ŞENİ IFEA Müdürü Pınar DOST NİYEGO IFEA Müdür Asistanı Pascal LEBOUTEILLER Harita Mühendisi Bekir CANTEMİR Harita Mühendisi Yakup CANDEMİR Harita Mühendisi KENTSEL MİMARİ Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY Grup Yürütücüsü Dr. Betül EKİMCİ Proje Asistanı Göze ÜNER Proje Asistanı Hanife Demet AKSU Proje Asistanı Mine ESMER Proje Asistanı Mustafa Talha SELİMOĞLU Proje Asistanı İlkay ÖZENDİ Proje Asistanı Başak KÜTÜK Proje Asistanı 38

41 ARKEOLOJİ Prof. Dr. Turgut SANER Zeynep KIZILTAN Çisem ÇAĞLAYAN Batu BAYÜLGEN Fırat KESİM HALK KÜLTÜRÜ Doç. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ Uğur TUNCEL Munise EFE Şule YAVER Ferah KURT Zehra HAMARAT KÜLTÜR EKONOMİSİ Doç. Dr. Zeynep ENLİL Doç. Dr. Asu AKSOY Dr. Eda Ünlü YÜCESOY Dr. Evrim ÖZKAN TÖRE Senem KOZAMAN SOM Eylem ERTÜRK Yaşar ADANALI Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN Dr. Ebru SEÇKİN Ceyda BAKBAŞA Nihal MUHLUOĞLU Deniz AZAKOĞLU Pınar BİLGESU TAKÇI VERİ GİRİŞ Zeynep Hatice KURTBİL Ayfer İrem BAŞARAN Nihan BALO Tuba KALINSAZ Sema ÖZKAN Neslihan Ecem OKSAL Nazan KIVRAKOĞLU MALİ MÜŞAVİR Mehmet KAYAÇAĞLAYAN Fehmi KISA DÜZELTMEN Suna DEMİRER YAYIN DESTEK Murat YALNIZ Işıl ERVERDİ Grup Yürütücüsü İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Grup Yürütücüsü Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Grup Yürütücüsü Grup Yürütücüsü Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Proje Asistanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Veri Giriş Elemanı Mali Müşavir Muhasebe Düzeltmen Editör Metin Yazarı 39

42 Kültür Miras ve Kültür Ekonomisi Envanteri İLGİLİ BİRİM / BAŞLAMA BİTİŞ GRUP YAPILACAK OLAN ALAN - KONU - ÇALIŞMA TARİHİ TARİHİ SORUMLU KİŞİLER GRUPLAR TAKVİMİ HALK KÜLTÜRÜ I. Hayatın Geçiş Dönemleri Ferah Kurt Doğum ve Doğumla İlgili Uygulamalar 7/1/10 7/1/10 Ferah Kurt Çocuk, Çocukluk 3/1/10 3/1/10 Ferah Kurt Sünnet Düğünü 6/1/10 6/1/10 Ferah Kurt Eğitim 4/1/10 4/1/10 Ferah Kurt Evlenme Düğünleri 5/1/10 5/1/10 Ferah Kurt Ölüm 8/1/10 8/1/10 Ferah Kurt II. Ekonomik Faaliyetler III. Halk Sanatları ve Zanaatları IV. Müzik ve Müzik Enstrümanları Zehra Hamarat V. Ulaşım ve İletişim Zehra Hamarat, Şule Yaver VI. Halk Bilgisi Zehra Hamarat, Şule Yaver VII. Giyim- Kuşam- Süslenme Munise Efe VIII. Eğlence ve Spor Ferah Kurt Eğlence 9/1/10 9/1/10 Ferah Kurt Mahalle hayatı ve kültürü 10/1/10 10/1/10 Ferah Kurt Sosyal Tipler Ferah Kurt IX. Beslenme, Mutfak, Kiler Munise Efe X. Dil ve Edebiyat Abdulkadir Emeksiz XI. Geleneksel Tiyatro Abdulkadir Emeksiz XII. Mekâna Bağlı Kültürel Unsurlar Şule Yaver XIII. Halk İnançları, Sosyal Normlar, Sosyal Tipler Komisyon XIV. İnsan Dışındaki Canlılar ve Bunlara Bağlı Kültürel Unsurlar Uğur Tuncel UĞUR TUNCEL Hanlar 3/1/10 3/1/10 Uğur Tuncel Kervansaraylar 4/1/10 4/1/10 Uğur Tuncel Arasta ve Bedestenler 5/1/10 5/1/10 Uğur Tuncel Açık ve kapalı çarşılar, Pazarlar, İmaretler 6/1/10 6/1/10 Uğur Tuncel Unkapanı, Balkapanı, Yağkapanı, Deniz manavları, Ekonomi teşkilatları, Esnaf locaları 7/1/10 7/1/10 Uğur Tuncel Dolaplar, Kara gezginleri: Seyyar esnaflar 8/1/10 8/1/10 Uğur Tuncel Kuyular, dilek kuyuları, kısmet kuyuları 9/1/10 9/1/10 Uğur Tuncel Çiçekler ve ağaçlar 10/1/10 10/1/10 Uğur Tuncel Balıklar ve kuşlar 11/1/10 11/1/10 Uğur Tuncel Köpekler vb. 12/1/10 12/1/10 Uğur Tuncel MUNİSE EFE Giyim-Kuşam-Süslenme Erkek Giyimi 3/1/10 3/1/10 Munise Efe Kadın Giyimi 4/1/10 4/1/10 Munise Efe Çocuk Giyimi 5/1/10 5/1/10 Munise Efe Tören Kıyafeti 6/1/10 6/1/10 Munise Efe Günlük Giyim 7/1/10 7/1/10 Munise Efe Beslenme-Mutfak-Kiler Besin elde etme ve hazırlama 9/1/10 9/1/10 Munise Efe Mutfak düzeni ve araçları 9/1/10 9/1/10 Munise Efe Kiler,depo,mahzen 9/1/10 9/1/10 Munise Efe Yemek çeşitleri 7/1/10 7/1/10 Munise Efe Sofra düzeni 7/1/10 7/1/10 Munise Efe Mekanlar,pastaneler bozahaneler,fırınlar vb 8/1/10 8/1/10 Munise Efe Yeme-içmede öne çıkan Semtler, mekanlar; Simit: Beylerbeyi, Boza: Vefa vb. 8/1/10 8/1/10 Munise Efe İçecekler:Meşhur sular, Ayazmalar, şerbetler 10/1/10 10/1/10 Munise Efe Sosyal Normlar Töreler,gelenekler, âdetler,görenekler Kasım/Aralık-2010 Kasım/Aralık-2010 Munise Efe ŞULE YAVER TÜRK SÜSLEME SANATLARI 3/1/10 3/1/10 Şule Yaver TÜRK HALK SANATLARI 4/1/10 4/1/10 Şule Yaver KONAK VE YALI KÜLTÜRÜ, SARAYLAR, SÜTUNLAR 5/1/10 5/1/10 Şule Yaver MEYHANE,KAHVEHANE,BEKAR ODALARI, KOĞUŞ..VS 6/1/10 6/1/10 Şule Yaver CAMİLER, MESCİT VE NAMAZGAHLAR, TEPELER 7/1/10 7/1/10 Şule Yaver SURLAR,KÖPRÜLER,KULELER,KALELER, MEYDANLAR,YOKUŞ VE MERDİVENLER 8/1/10 8/1/10 Şule Yaver TÜRBELER 9/1/10 9/1/10 Şule Yaver HALK TAKVİMİ, MEVSİMLER VE BUNLARA BAĞLI KÜLTÜREL UNSURLAR, HALK HUKUKU 10/1/10 10/1/10 Şule Yaver BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK / SADAKA TAŞLARI, HAMAL TAŞLARI, NİŞAN TAŞLARI 11/1/10 11/1/10 Şule Yaver KOMŞULUK, BAYRAMLAR, KARŞILAMALAR, UĞURLAMALAR 12/1/10 12/1/10 Şule Yaver ZEHRA HAMARAT Ulaşım 5/1/10 5/1/10 Zehra Hamarat Ulaşım 6/1/10 6/1/10 Zehra Hamarat Fal ve falcılar 7/1/10 7/1/10 Zehra Hamarat Sosyal Tipler 8/1/10 8/1/10 Zehra Hamarat Meşk, Musikişinaslar, Musiki Aletleri, Musiki Meclisleri 9/1/10 9/1/10 Zehra Hamarat Dans, Opera, Kanto, Müzikaller, Dini Müzik 10/1/10 10/1/10 Zehra Hamarat İstanbul Ezanları, Müezzinleri 11/1/10 11/1/10 Zehra Hamarat Askeri Müzik, Mehteran 40 12/1/10 12/1/10 Zehra Hamarat TESC LL KÜLTÜR VARLI I ADED / ÖNGÖRÜ

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 PROJE HEDEFLERİ 2013 Kültür sanat yolunu hem kapsam hem içerik olarak zenginleştirip, uygun tanıtım

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013 Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir Avrupa Kültür Programı I. Amaç II. Hedef Gruplar III. Dizinler Kültür Programı nın Amaçları Program ın üç temel amacı: Kültür

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1987 Resmi Gazete Sayısı: 19660) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi I. LE:NOTRE PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİNE KATKILARI Le:Notre Peyzaj Mimarlığı Projesi,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı