Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý"

Transkript

1 Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýndan mezun olanlar ile Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarý da aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Acil Yardým ve Afet Yönetimi Arkeoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Avrupa Birliði Ýliþkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Basýn ve Yayýn Bilgi ve Belge Yönetimi Coðrafya Coðrafya Öðretmenliði (*) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr.(*) Dünya Dinleri Politik ve Toplum si -Yönetim Bilimleri Programlarý Eþit Aðýrlýklý Programlar (Fakülte) Eþit Aðýrlýklý Programlar (Yüksekokul) Grubu Öðretmenliði (*) Gastronomi Gazetecilik Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Halkbilim Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hititoloji Ýlahiyat Ýletiþim Ýletiþim Bilimleri Ýletiþim Sanatlarý Ýletiþim Tasarýmý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Fakülte) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Bilgi Yönetimi - Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür ve Sýnýf Öðretmenliði alanlarýndan mezun olanlar ile Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarý da aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak; ayrýca Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP lerinin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði Klasik Arkeoloji Kültür Yönetimi Küresel ve Medya ve Ýletiþim Medya ve Ýletiþim Sistemleri Moda Tasarýmý Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo ve Televizyon Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Sanat Tarihi Sanat Yönetimi Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Sinema ve Televizyon Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Sosyal Programlar Sosyoloji Sözel Programlar Sümeroloji Tarih Tarih Öðretmenliði (*) Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Turist Rehberliði Turizm Animasyonu Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) Türk Halkbilimi Türkçe Öðretmenliði (*) Uluslararasý,, Programlarý ve Avrupa Birliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) 167

2 Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe - Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Acil Yardým ve Afet Yönetimi Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya Aktüerya Bilimleri Antropoloji Arkeoloji Avrupa Birliði Ýliþkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Bankacýlýk (Fakülte) Bankacýlýk (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finans (Fakülte) Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finansman Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Fakülte) Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Çalýþma si ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi Deniz ciliði ve Yönetimi Denizcilik leri Yönetimi Ekonometri Politik ve Toplum si ve Finans -Yönetim Bilimleri Programlarý Eþit Aðýrlýklý Programlar (Fakülte) Eþit Aðýrlýklý Programlar (Yüksekokul) Grubu Öðretmenliði (*) Fen Programlarý Finans Matematiði Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Gümrük Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hukuk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) Ýnsan Kaynaklarý Yön. (Fakülte) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (YO) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Tablo 6A (Devam) Bilgi Yönetimi Enformatiði - Kamu Yönetimi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarlýðý Klasik Arkeoloji Konaklama ciliði Konaklama ve Turizm ciliði Küresel ve Lojistik Yönetimi Maliye Matematik Matematik Öðretmenliði (*) Moda Tasarýmý Muhasebe (Fakülte) Muhasebe (Yüksekokul) Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yön. (Fakülte) Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO) Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Otel Yöneticiliði Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý ciliði Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Fakülte) Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (YO) Saðlýk Yönetimi (Fakülte) Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Sermaye Piyasasý Sermaye Piyasasý Denetim Derecelendirme Seyahat ciliði Seyahat ciliði ve Turizm Rehberliði Sigortacýlýk Sigortacýlýk ve Risk Yön. (Fakülte) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (YO) Sivil Hava Ulaþtýrma ciliði Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Sosyal Programlar Sosyoloji Tarým si Tarým ciliði Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama Turizm ciliði (Fakülte) Turizm ciliði (Yüksekokul) Turizm ciliði ve Otelcilik (Fak.) Turizm ciliði ve Otelcilik (YO) Turizm ve Otel ciliði (Fakülte) Turizm ve Otel ciliði (YO) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) Türkçe Öðretmenliði (*) Ulaþtýrma ve Lojistik Uluslararasý Finans (Fakülte) Uluslararasý Finans (Yüksekokul) ve Avrupa Birliði Uluslararasý Uluslararasý Yönetimi Uluslararasý cilik Uluslararasý cilik ve Ticaret Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Fak.) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (YO) Uluslararasý Ticaret (Fakülte) Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve cilik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fak.) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararasý,, Programlarý Üstün Zekalýlar Öðr. (*) Yiyecek Ýçecek ciliði Yönetim Biliþim Sistemleri (Fakülte) Yönetim Biliþim Sis. (Yüksekokul) Zihin Engelliler Öðr. (*) Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe - Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak; ayrýca Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP lerinin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Coðrafya Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði 168

3 Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Tablo 6A (Devam) Acil Yardým ve Afet Yönetimi Aktüerya Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bahçe Bitkileri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sis. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar-Enformatik Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Bitki Koruma Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði (*) Biyomedikal Mühendisliði Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliði Cevher Hazýrlama Mühendisliði Çevre Bilimleri ve Yönetimi Çevre Mühendisliði Deniz Teknolojisi Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Müh. (Fak.) Deniz Ulaþtýrma Müh. (YO) Deri Mühendisliði Diþ Hekimliði Eczacýlýk ve Finans -Yönetim Bilimleri Programlarý Ekonometri Elektrik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Endüstri Sistemleri Mühendisliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Enerji Sistemleri Mühendisliði Enformasyon Teknolojileri Eþit Aðýrlýklý Programlar (Fakülte) Eþit Aðýrlýklý Programlar (Yüksekokul) Grubu Öðretmenliði (*) Fen Bilgisi Öðretmenliði (*) Fen Programlarý Finans Matematiði Fizik Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði (*) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fak.) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (YO) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði Gemi Makineleri Gemi Makineleri Mühendisliði Genetik ve Biyomühendislik Geomatik Mühendisliði Gýda Mühendisliði Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Güverte (Fakülte) Güverte (Yüksekokul) Harita Mühendisliði Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hidrojeoloji Mühendisliði Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýlköðretim Matematik Öðr. (*) Ýmalat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Enformatiði Mühendisliði - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarlýðý Kimya Kimya-Biyoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Kimya Öðretmenliði (*) Kimya ve Proses Mühendisliði Kontrol Mühendisliði Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý Küresel ve Lojistik Yönetimi Maden Mühendisliði Makine Makine Mühendisliði Makine ve Ýmalat Mühendisliði 169 Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Malzeme Mühendisliði Matematik Matematik Mühendisliði Matematik Öðretmenliði (*) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Mekatronik Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði Mimarlýk Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik Programlarý Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. Nükleer Enerji Mühendisliði Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Polimer Mühendisliði Saðlýk Kurumlarý ciliði Sayýsal Programlar (Fakülte) Sayýsal Programlar (Yüksekokul) Seramik Mühendisliði Sistem Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði (Fakülte) Su Ürünleri Mühendisliði (Yüksekokul) Süt Teknolojisi Þehir ve Bölge Planlama Tarým si Tarým ciliði Tarým Makineleri Tarýmsal Biyoteknoloji Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Tekstil Mühendisliði Telekomünikasyon Mühendisliði Týp Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tütün Eksperliði Uçak Elektrik-Elektronik Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým Uçak Mühendisliði Uluslararasý,, Programlarý Uygulamalý Matematik Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar Uzay Mühendisliði Üretim Mühendisliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Veteriner Yazýlým Mühendisliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) Zootekni

4 Tablo 6A (Devam) Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði Arnavutça Boþnakça Bulgar Dili ve Edebiyatý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Çeviribilim Çin Dili ve Edebiyatý Dil Aðýrlýklý Programlar Dilbilim Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði Gürcü Dili ve Edebiyatý Hýrvat Dili ve Edebiyatý Hindoloji Hungaroloji Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Ed. Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (AÖF) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk Okul Öncesi Öðretmenliði Otel Yöneticiliði Rus Dili ve Edebiyatý Sýnýf Öðretmenliði Sinoloji Siyaset Bilimi ve Ulus. Ýliþkiler Turizm Animasyonu Turist Rehberliði Turizm ciliði (Fakülte) Turizm ciliði (Yüksekokul) Turizm Ýþl. ve Otelcilik (Fakülte) Turizm Ýþl. ve Otelcilik (YO) Turizm ve Otel Ýþl. (Fakülte) Turizm ve Otel Ýþl. (Yüksekokul) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Uluslararasý Finans (Fakülte) Uluslararasý Finans (Yüksekokul) ve Avrupa Birliði Uluslararasý cilik ve Ticaret Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret (Fakülte) Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fak.) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Urdu Dili ve Edebiyatý Yunanca Yunan Dili ve Edebiyatý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak, ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði (*) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Almanca Öðretmenliði (*) Görme Engelliler Öðr. (*) Kore Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Gürcü Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý Hýrvat Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði (*) Hindoloji Mütercim-Tercümanlýk Arnavutça Hungaroloji Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Boþnakça Ýngiliz Dil Bilimi Rus Dili ve Edebiyatý Bulgar Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Ede. Sinoloji Çeviribilim Ýngilizce Öðretmenliði (*) Turist Rehberliði Çin Dili ve Edebiyatý Ýngilizce Öðr. (*) (AÖF) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Dil Aðýrlýklý Programlar Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Dilbilim Ýþitme Engelliler Öðr. (*) Urdu Dili ve Edebiyatý Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Üstün Zekalýlar Öðr. (*) Fars Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Yunanca Fransýz Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði (*) Yunan Dili ve Edebiyatý Zihin Engelliler Öðr. (*) 170

5 Tablo 6A (Devam) Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Sanat (Tiyatro), Müzik ve Resim alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sanat Tarihi Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Müzik ve Resim alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sanat Tarihi Güzel Sanatlar Lisesinin Sanat (Sinema-Televizyon) alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacaktýr. Radyo, Sinema ve Televizyon Radyo ve Televizyon Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.), Çok Programlý Lisenin Ýmam Hatip Lisesi Programý / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý, Açýköðretim Lisesinin Ýmam Hatip Lisesi Programý ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak, ayrýca Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Ýlahiyat Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi mezunlarý aþaðýdaki lisans programýna yerleþtirilirken ilgili AOBP leri 0,8 ile çarpýlacak, ayrýca Y-ÖSS puanlarýna ilgili AOBP nin 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Rekreasyon Spor Yöneticiliði 171

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı