TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *"

Transkript

1 TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði Arkeoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Avrupa Birliði Ýliþkileri Basýn ve Yayýn Bilgi ve Belge Yönetimi Coðrafya Coðrafya Öðretmenliði Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Ebelik Ekonomi Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði Gazetecilik Görme Engelliler Öðretmenliði Halkbilim Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Hemþirelik Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hititoloji Ýktisat Ýlahiyat Ýletiþim Ýletiþim Sanatlarý Ýletiþim Tasarýmý Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Ýþletme Ýþletme Bilgi Yönetimi Ýþletme-Ekonomi Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Medya ve Ýletiþim Medya ve Ýletiþim Sistemleri Moda Tasarýmý Okul Öncesi Öðretmenliði Psikoloji Radyo, Sinema ve Televizyon Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Saðlýk Memurluðu Sanat Tarihi Sanat ve Sosyal Bilimler Sýnýf Öðretmenliði Sinema Sinema ve Televizyon Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Sosyal Hizmetler Sosyoloji Sümeroloji Tarih Tarih Öðretmenliði Televizyon Gazeteciliði Turist Rehberliði Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. Türk Halkbilimi Türkçe Öðretmenliði Turizm ve Rehberlik Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðretmenliði leri ile Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y- puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar da katýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði (*) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Saðlýk Memurluðu Arkeoloji Hititoloji Sanat Tarihi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ýktisat Sanat ve Sosyal Bilimler Avrupa Birliði Ýliþkileri Ýlahiyat Sýnýf Öðretmenliði (*) Basýn ve Yayýn Ýletiþim Sinema Bilgi ve Belge Yönetimi Ýletiþim Sanatlarý Sinema ve Televizyon Coðrafya Ýletiþim Tasarýmý Siyaset Bilimi Coðrafya Öðretmenliði (*) Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Ede. Öðretmenliði Sosyal Hizmetler Çalýþma Eko. ve Endüstri Ýliþkileri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Sosyoloji Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Ýþletme Sümeroloji Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. (*) Ýþletme-Ekonomi Tarih Ebelik Ýþletme Bilgi Yönetimi Tarih Öðretmenliði (*) Ekonomi Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Televizyon Gazeteciliði Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Medya ve Ýletiþim Turist Rehberliði Felsefe Medya ve Ýletiþim Sistemleri Turizm ve Rehberlik Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Moda Tasarýmý Türk Dili ve Edebiyatý Gazetecilik Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Psikoloji Türk Halkbilimi Halkbilim Radyo, Sinema ve Televizyon Türkçe Öðretmenliði (*) Halkla Ýliþkiler Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Uluslararasý Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Reklamcýlýk Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Hemþirelik Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) * Lisans programlarý 4 veya daha fazla yýllýk yükseköðretim programlarýný, önlisans programlarý meslek yüksekokullarýný ve açýköðretimin 2 yýllýk programlarýný kapsamaktadýr. 119

2 Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya Aktüerya Bilimleri Anaokulu Öðretmenliði Antropoloji Avrupa Birliði Ýliþkileri Bankacýlýk Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi Ebelik Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Enformasyon Teknolojileri Ev Ekonomisi Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði Finans Matematiði Görme Engelliler Öðretmenliði Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Hemþirelik Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hukuk TABLO-6 nýn Devamý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Ýþletme Ýþletme Bilgi Yönetimi Ýþletme Enformatiði Ýþletme-Ekonomi Kamu Yönetimi Konaklama Ýþletmeciliði Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Lojistik Yönetimi Maliye Matematik Matematik Öðretmenliði Moda Tasarýmý Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Okul Öncesi Öðretmenliði Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Psikoloji Reklamcýlýk Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Memurluðu Sanat ve Sosyal Bilimler Sermaye Piyasasý Seyahat Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Sýnýf Öðretmenliði Sigortacýlýk Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Hizmetler Sosyoloji Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Ulaþtýrma ve Lojistik Uluslararasý Finans Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði Yönetim Biliþim Sistemleri Zihin Engelliler Öðretmenliði Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y- puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya Aktüerya Bilimleri Anaokulu Öðretmenliði (*) Antropoloji Avrupa Birliði Ýliþkileri Bankacýlýk Bankacýlýk ve Finans Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Coðrafya Öðretmenliði (*) Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi Ebelik Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Enformasyon Teknolojileri Ev Ekonomisi Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Finans Matematiði Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Hemþirelik Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hukuk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Ýþletme Ýþletme Bilgi Yönetimi Ýþletme Enformatiði Ýþletme-Ekonomi Kamu Yönetimi Konaklama Ýþletmeciliði Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Lojistik Yönetimi Maliye Matematik Matematik Öðretmenliði (*) Moda Tasarýmý Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finansal Yönetim Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Memurluðu Sanat ve Sosyal Bilimler Sermaye Piyasasý Seyahat Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Sýnýf Öðretmenliði (*) Sigortacýlýk Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) Sosyal Hizmetler Sosyoloji Tarih Öðretmenliði (*) Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) Türkçe Öðretmenliði (*) Ulaþtýrma ve Lojistik Uluslararasý Finans Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði Yönetim Biliþim Sistemleri Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) 120

3 TABLO-6 nýn Devamý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Aktüerya Aktüerya Bilimleri Anaokulu Öðretmenliði Astronomi ve Uzay Bilimleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Beslenme ve Diyetetik Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Bilgisayar ve Teknolojileri Öðretmenliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði Biyomedikal Mühendisliði Biyomühendislik Çevre Mühendisliði Deniz Teknolojisi Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Deri Mühendisliði Diþ Hekimliði Ebelik Eczacýlýk Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Ekonometri Elektrik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Endüstri Sistemleri Mühendisliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Enformasyon Teknolojileri Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Finans Matematiði Fizik Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði Genetik ve Biyomühendislik Gýda Mühendisliði Görme Engelliler Öðretmenliði Güverte Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Hemþirelik Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hidrojeoloji Mühendisliði Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýmalat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Ýþletme Ýþletme Enformatiði Ýþletme Mühendisliði Ýþletme-Ekonomi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Kimya-Biyoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Kimya Öðretmenliði Kontrol Mühendisliði Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Malzeme Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Matematik Matematik Mühendisliði Matematik Öðretmenliði Matematik-Bilgisayar Mekatronik Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði Mimarlýk Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. Nükleer Enerji Mühendisliði Okul Öncesi Öðretmenliði Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Memurluðu Seramik Mühendisliði Sýnýf Öðretmenliði Sistem Mühendisliði Su Ürünleri Þehir ve Bölge Planlama Tekstil Mühendisliði Telekomünikasyon Mühendisliði Týp Tütün Eksperliði Uçak Elektrik-Elektronik Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým Uçak Mühendisliði Uzay Mühendisliði Üretim Mühendisliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði Veteriner Yazýlým Mühendisliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Ziraat Mühendisliði 121

4 TABLO-6 nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y- puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aktüerya Aktüerya Bilimleri Anaokulu Öðretmenliði (*) Astronomi ve Uzay Bilimleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Beslenme ve Diyetetik Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði (*) Biyomedikal Mühendisliði Biyomühendislik Çevre Mühendisliði Deniz Teknolojisi Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Deri Mühendisliði Diþ Hekimliði Ebelik Eczacýlýk Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi-Yönetim Bilimleri Prog. Ekonometri Elektrik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Endüstri Sistemleri Mühendisliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Enformasyon Teknolojileri Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Fen Bilgisi Öðretmenliði (*) Finans Matematiði Fizik Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði (*) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gemi Ýnþaatý Mühendisliði Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði Genetik ve Biyomühendislik Gýda Mühendisliði Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Güverte Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Hemþirelik Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hidrojeoloji Mühendisliði Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) Ýmalat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Ýþletme Ýþletme-Ekonomi Ýþletme Enformatiði Ýþletme Mühendisliði Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Kimya-Biyoloji Mühendisliði Kimya Mühendisliði Kimya Öðretmenliði (*) Kontrol Mühendisliði Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Malzeme Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Matematik Matematik Mühendisliði Matematik Öðretmenliði (*) Matematik-Bilgisayar Mekatronik Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði Mimarlýk Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. Nükleer Enerji Mühendisliði Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Memurluðu Seramik Mühendisliði Sýnýf Öðretmenliði (*) Sistem Mühendisliði Su Ürünleri Þehir ve Bölge Planlama Tekstil Mühendisliði Telekomünikasyon Mühendisliði Týp Tütün Eksperliði Uçak Elektrik-Elektronik Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor Bakým Uçak Mühendisliði Uzay Mühendisliði Üretim Mühendisliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Veteriner Yazýlým Mühendisliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) Ziraat Mühendisliði 122

5 TABLO-6 nýn Devamý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Anaokulu Öðretmenliði Arap Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði Bulgar Dili ve Edebiyatý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Çeviribilim Çin Dili ve Edebiyatý Dil Bilimi Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði Hindoloji Hungaroloji Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (AÖF) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk Okul Öncesi Öðretmenliði Rus Dili ve Edebiyatý Sýnýf Öðretmenliði Sinoloji Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Turist Rehberliði Turizm Ýþletmeciliði Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Turizm ve Rehberlik Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Turizm ve Otelcilik Uluslararasý Finans Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Ticaret Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Urdu Dili ve Edebiyatý Yunan Dili ve Edebiyatý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y- puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Latin Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði (*) Hindoloji Leh Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Hungaroloji Mütercim-Tercümanlýk Anaokulu Öðretmenliði (*) Ýngiliz Dil Bilimi Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Arap Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Rus Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði (*) Ýngilizce Öðretmenliði (*) Sýnýf Öðretmenliði (*) Bulgar Dili ve Edebiyatý Ýngilizce Öðretmenliði (*) (AÖF) Sinoloji Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Turist Rehberliði Çeviribilim Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Turizm ve Rehberlik Çin Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Turizm ve Otelcilik Dil Bilimi Japon Dili ve Edebiyatý Urdu Dili ve Edebiyatý Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði (*) Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Fars Dili ve Edebiyatý Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Yunan Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Kore Dili ve Edebiyatý Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) Fransýzca Öðretmenliði (*) 123

6 Yükseköðretim TABLO-6 nýn Devamý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Sanat (Tiyatro), Müzik, Resim leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yükseköðretim Sanat Tarihi Yükseköðretim Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Müzik, Resim leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Yükseköðretim Yükseköðretim Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sanat Tarihi Anadolu Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Lisesinin Sanat (Tiyatro) alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Yükseköðretim Yükseköðretim Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.), Çok Programlý Lisenin Ýmam Hatip Lisesi Programý/ Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý, Açýköðretim Lisesinin Ýmam Hatip Lisesi Programý ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,8 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y- puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Ýlahiyat (*) Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öðr.(*) AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK Y- PUANLARI Kontenjaný bulunmayan açýköðretim programlarýna, ilgili puan türünde 160,000 veya daha fazla puan alan adaylar, tercih ettikleri takdirde, herhangi bir kontenjan koþulu aranmaksýzýn yerleþebileceklerinden ek puan verilmeyecektir. Ýngilizce Öðretmenliði ve Okul Öncesi Öðretmenliði programlarýnýn kontenjanlarý bulunduðundan, bu programlara yerleþtirme iþleminde ek puan uygulanacaktýr. Y-- PUANI ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Y-- PUANI ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Açýköðretim Programý Açýköðretim Programý Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 Ev Ýdaresi 2 Halkla Ýliþkiler 2 Ýlahiyat (Önlisans) 2 Sosyal Bilimler 2 Yerel Yönetimler 2 Y-- PUANI ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMI Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 Y-- PUANI ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMI Ýngilizce Öðretmenliði * 4 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 Dýþ Ticaret 2 Muhasebe 2 Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2 Tarým 2 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2 Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 Ýktisat 4 Ýþletme 4 Kamu Yönetimi 4 Maliye 4 PUAN TÜRLERÝNDEN EN AZ BÝRÝNDEN VE DAHA FAZLA PUAN ALANLARIN BAÞVURABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMI Okul Öncesi Öðretmenliði ** 4 * Açýköðretim Ýngilizce Öðretmenliði programý için - puanýnýn veya daha fazla olmasý gerekmektedir. ** Bu programý sadece Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Bakýmý ile Çocuk Geliþimi ve Eðitimi bölümlerinden mezun olanlar tercih edebileceklerdir. 124

7 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki ortaöðretim alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, 2005 Y- puanlarý, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn 0,8 ile çarpýlmasý ve puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme sýrasýnda Y- puanlarýna, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilen ek puanlar da katýlacaktýr Aðaç Ýþleri Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Mobilya ve Dekorasyon 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk Teknolojisi Y.O.) 4 Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk Y.O.) Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr Servis Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði Servis Hizmetleri Konaklama Ýþletmeciliði 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Aile ve Tüketici Bilimleri 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Turist Rehberliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu) 4 Turist Reh. (Turizm ve Otelcilik YO) 4 Turizm Ýþletmeciliði (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Y.O.) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO.) Ahþap Yat Ýnþaa Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Alt Yapý Yapý Öðretmenliði Alt Yapý (Ýnþaat) Yapý Tasarýmý Öðretmenliði Ýnþaat 1773 Üst Yapý 1773 Üst Yapý-Ýnþaat 2776 Yapý 2776 Yapýcýlýk 2776 Yapý (Kâgir-Ahþap) 1072 Aþçýlýk Aile Ekonomisi ve Beslenme 1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk Öðretmenliði Pastacýlýk Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 4 Aile ve Tüketici Bilimleri Bankacýlýk Bankacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Yabancý Diller Y.O.) 4 Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) Matbaa Öðretmenliði Cilt ve Serigrafi 1259 Ciltleme ve Serigrafi 1422 Dizgi 1609 Fotoðraf ve Kliþe 3057 Klasik Ciltçilik 2012 Matbaa 2012 Matbaacýlýk 2185 Ofset Baský 2185 Ofset Baský Serigrafi 2274 Reprodüksiyon ve Kliþe 2707 Tipo Baský 2707 Tipo Baský Serigrafi 1128 Besin Endüstrisi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr Besin Endüstrisi-Ýþleme Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði Besin Kontrol ve Analizleri Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk 1149 Besin Teknolojisi Teknolojisi Yüksekokulu) Besin Teknolojisi-Besin Kontrol Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk Y.O.) 4 ve Analizleri Aile ve Tüketici Bilimleri Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Turizm ve Analizleri Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO.) Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1155 Gýda Kontrol ve Analizleri 3455 Gýda Teknolojisi 1161 Kurum Beslenmesi Beslenme ve Ev Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme 1589 Ev Yönetimi Öðretmenliði Ev Yönetimi ve Beslenme Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 4 Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu) 4 Beslenme ve Diyetetik (Saðlýk Y.O.) 4 Aile ve Tüketici Bilimleri 4 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Bilgiiþlem Bilgisayar Öðretmenliði 4 Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik YO) 4 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Bilgisayar ve Turizm YO.) 4 Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO Bilgisayar Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Yazýlým Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Bilgisayar Programcýlýðý Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 3021 Bilgisayar Yazýlýmý (Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik YO) 4 Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 Bilgisayar ve Teknolojileri Öðretmenliði 4 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 Yönetim Biliþim Sistemleri (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Bilgisayar ve Turizm YO.) 4 Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO. 4 Kontrol Öðretmenliði Bilgisayar Donaným Bilgisayar Öðretmenliði Bilgisayar Ýþletimi Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Bilgisayar ve Turizm YO.) 4 Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknolojileri YO. 4 Kontrol Öðretmenliði Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) Talaþlý Üretim Öðretmenliði Makine Model 2075 Mikroteknik 2101 Model/Modelcilik 3036 Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 2666 Tesviye 3318 Borsa Hizmetleri Bankacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Yabancý Diller YO) 4 Bankacýlýk ve Finans (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 Sermaye Piyasasý (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) 4 Sigortacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk YO) Boya Apre Tekstil Terbiye Öðretmenliði Boya-Baský-Desen Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Tekstil Tekstil Öðretmenliði Tekstil Boya-Apre 2892 Tekstil Boya-Baský-Desen 1238 Büro Hizmetleri Büro Yönetimi Öðretmenliði Büro Yönetimi 3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1752 Hukuk Sekreterliði 2321 Sekreterlik 2687 Týp Sekreterliði 2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliði 1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Cilt Bakýmý ve Kuaförlük 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý 1265 Çevre Saðlýðý Saðlýk Memurluðu (Saðlýk YO.) Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 2315 Saðlýk Memurluðu

8 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki ortaöðretim alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, 2005 Y- puanlarý, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn 0,8 ile çarpýlmasý ve puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme sýrasýnda Y- puanlarýna, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilen ek puanlar da katýlacaktýr Çocuk Geliþimi Anaokulu Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Bakýmý Çocuk Geliþimi ve Eðitimi (Ev Eko.YO) Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. 4 Görme Engelliler Öðretmenliði 4 Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðretmenliði 4 Okul Öncesi Öðr. (Açýköðretim) 4 Sosyal Hizmetler Y.O. 4 Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 Zihin Engelliler Öðretmenliði Dekoratif El Sanatlarý Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði El Sanatlarý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði El Sanatlarý ve Çiçek Nakýþ Öðretmenliði El Sanatlarý Teknolojisi Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Dekoratif Sanatlar 3387 Deniz Turizmi Konaklama Ýþletmeciliði 126 (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm ve 3785 Endüstriyel Mekanik Kalýpçýlýk Öðretmenliði 4 Otelcilik YO.) Makine Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði Endüstriyel Otomasyon Mekatronik Öðretmenliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Teknolojisi (Mekanik) Otomotiv Öðretmenliði 4 Rehberliði Öðretmenliði Mekatronik Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 Turizm ve Otelcilik(Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu) Ev Ekonomisi Aile Ekonomisi ve Beslenme Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm ve Öðretmenliði 4 Otelcilik YO.) 4 Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði Deniz ve Liman Ýþletme Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Deniz Aile ve Tüketici Bilimleri 4 Ýþletmeciliði ve Yönetimi YO) 4 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Deri Konfeksiyon Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Gemi Elektroniði ve Haberleþme Elektronik Öðretmenliði Deri-Hazýr Giyim Giyim Öðretmenliði Kontrol ve Enstrümantasyon Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði Erkek Terziliði Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 Teknolojisi Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði Giyim 2211 Otomatik Kumanda Telekomünikasyon Öðretmenliði Giyim Teknolojisi 3119 Hazýr Giyim Kontrol Öðretmenliði Kadýn Terziliði 3119 Konfeksiyon 1636 Gemi Makineleri Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr Tekstil (Konfeksiyon) 3915 Mekatronik Mekatronik Öðretmenliði Moda Tasarým Otomotiv Öðretmenliði Moda (Giysi) Tasarým 2618 Terzilik Kontrol Öðretmenliði Dýþ Ticaret Sermaye Piyasasý (Bankacýlýk ve 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 4 Sigortacýlýk Yüksekokulu) Plastik Sanatlar Uluslararasý Ticaret (Uygulamalý 1684 Grafik / Grafik Sanatlar Matbaa Öðretmenliði 4 Bilimler Yüksekokulu) Tasarým ve Teknolojisi Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði Dokuma Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Ýplik Tekstil Öðretmenliði Güverte Güverte (Deniz Ýþletmeciliði ve 1788 Ýplikçilik 1704 Güverte-Avlama Yönetimi Yüksekokulu) Kalite Kontrol (Tekstil) 3779 Yat Kaptanlýðý 3571 Örgü Teknolojisi 2598 Örme 2598 Örme Teknolojisi 2535 Tekstil 3214 Hidrolik ve Pnömatik 3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 3915 Mekatronik Otomotiv Öðretmenliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Mekatronik Öðretmenliði Tekstil (Örme Teknolojisi) 1437 Tekstil Dokuma 1808 Ýþ Makineleri Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr Tekstil Ýplik 1808 Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým Otomotiv Öðretmenliði Tekstil Ýplikçilik 2583 Tekstil Kalite Kontrol 1808 Ýþ Makineleri Operatörlüðü Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði Tekstil Örme 3915 Mekatronik Mekatronik Öðretmenliði Tekstil Tasarýmý 1835 Kalýp Kalýpçýlýk Öðretmenliði Döküm Döküm Öðretmenliði Kalýpçýlýk Talaþlý Üretim Öðretmenliði Dökümcülük 1829 Ýzabe 3339 Kat Hizmetleri Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm 2295 Resepsiyon Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) Döþemecilik Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Resepsiyon (Ön Büro) Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði Ebelik Ebelik (Hemþirelik Yüksekokulu) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm ve 3606 Ebelik-Hemþirelik Ebelik (Saðlýk Y.O.) 4 Otelcilik YO.) Hemþirelik Hemþirelik (Hemþirelik Yüksekokulu) 4 Turist Rehberliði (Turizm Ýþletmeciliði Hemþirelik (Saðlýk Yüksekokulu) 4 Hemþirelik Y.O. 4 ve Otelcilik Yüksekokulu) 4 Turist Reh. (Turizm ve Otelcilik YO.) Elektrik Elektrik Öðretmenliði 4 Turizm Ýþletmeciliði (Uygulamalý Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði (Sivil Bilimler Yüksekokulu) 4 Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Turizm Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO) 4 Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Elektrik-Elektronik Elektrik Öðretmenliði 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Uygulamalý 3915 Mekatronik Elektronik Öðretmenliði 4 Teknoloji ve Ýþletmecilik Y.O.) 4 Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm Mekatronik Öðretmenliði 4 Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði (Sivil Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve 4 Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Turizm Yüksekokulu) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm ve 4 Kontrol Öðretmenliði 4 Otelcilik YO.) Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektrik Öðretmenliði Elektronik Elektronik Öðretmenliði Endüstriyel Elektronik Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 Elektroniði Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði (Sivil 2927 Uçak Bakýmý ve Elektroniði Havacýlýk Yüksekokulu) Endüstriyel Otomasyon Mekatronik Öðretmenliði 4 Teknolojisi (Elektronik) Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil 2927 Uçak Elektroniði Havacýlýk Yüksekokulu) Mekatronik Telekomünikasyon Öðretmenliði 4 Kontrol Öðretmenliði El ve Makine Nakýþlarý Nakýþ Öðretmenliði 4

9 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki ortaöðretim alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, 2005 Y- puanlarý, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn 0,8 ile çarpýlmasý ve puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme sýrasýnda Y- puanlarýna, ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,24 ile çarpýlmasýndan elde edilen ek puanlar da katýlacaktýr Kimya Kimya Öðretmenliði Makine Ressamlýðý Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði 4 Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr Metal Ýþleri Metal Öðretmenliði Metalurji Döküm Öðretmenliði Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) Metal Öðretmenliði Moda Tasarým Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Moda (Giysi) Tasarým Giyim Öðretmenliði Tekstil Konfeksiyon Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 Moda Tasarýmý (Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu) 4 Moda Tasarýmý Öðretmenliði Motor Otomotiv Öðretmenliði Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) Uçak Gövde Motor (Sivil Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Uçak Gövde-Motor Bakým (Sivil Havacýlýk YO) Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri (Uygulamalý 3868 Bilgisayarlý Muhasebe Yabancý Diller Y.O.) 4 Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði Mutfak Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 Aile ve Tüketici Bilimleri 4 Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 Turizm Ýþletmeciliði (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Turizm ve Otelcilik(Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu) 4 Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO.) Nakýþ Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 4 Nakýþ Öðretmenliði Otelcilik ve Turizm Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm 3208 Seyahat Acentacýlýðý Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu) Seyahat Acenteciliði Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði Turizm Seyahat Ýþletmeciliði (Turizm 127 Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu) Uçak Bakým Teknisyenliði Yüksekokulu) 4 Seyahat Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik ve Havayolu Teknisyenliði Uçak Gövde-Motor Bakým (Sivil Yüksekokulu) 4 (Gövde Motor) Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Konaklama Ýþletmeciliði (Turizm ve Otelcilik YO Uçak Motorlarý 2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý Mekatronik Öðretmenliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm 3915 Mekatronik Rehberliði Öðretmenliði 4 Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 2797 Yapý Ressamlýðý Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Turist Reh. (Turizm ve Otelcilik YO.) 4 Teknik Liseler, Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 4 Turist Rehberliði (Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu) 4 Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Turizm Ýþletmeciliði(Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) 4 ile Çok Programlý Liseler ve Açýköðretim Lisesinin bu okul Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Turizm türlerine karþýlýk gelen Ýþletmeciliði ve Otelcilik YO) 4 alan/kol/bölümlerini bitirenler Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 Ticaret Meslek Liseleri ile Ýþletme Öðretmenliði 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Otelcilik ve Turizm M. Liselerinin Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik YO) 4 Tüm leri ile (Sivil Havacýlýk Yüksekokulu) 4 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm Çok Programlý Liseler ve Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.) 4 Açýköðretim Lisesinin bu okul Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 türlerine karþýlýk gelen Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Turizm ve alan/kol/bölümlerini bitirenler Otelcilik YO.) Ticaret Liselerini Kol Ayrýmý Turizm ve Otelcilik(Bilgisayar ve Olmadýðý Dönemde Bitirenler Turizm Yüksekokulu) Örme Hazýr Giyim Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Trikotaj Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Radyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2253 Radyoloji Teknisyenliði (Saðlýk Yüksekokulu) Radyoloji ve Tedavi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarý Yüksekokulu Sýhhi Tesisat Enerji Öðretmenliði Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma Tesisat Öðretmenliði Soðutma ve Ýklimlendirme 3517 Tesisat Teknolojisi 3167 Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz) 3654 Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) 3351 Sigortacýlýk Aktüerya (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu) 4 Sigortacýlýk (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu) Genel Ziraat Tütün Eksperliði Y.O Tarým 2823 Ziraat 3874 Tarým Teknolojisi 3874 Makine-Tarým Teknolojisi 3565 Tasarým ve Teknolojisi Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði Grafik / Grafik Sanatlar Matbaa Öðretmenliði Tekstil (Konfeksiyon) Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Konfeksiyon Giyim Öðretmenliði Moda Tasarým Hazýr Giyim Öðretmenliði Moda (Giysi) Tasarým Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði Hazýr Giyim Tekstil Öðretmenliði Telekomünikasyon Elektronik Öðretmenliði 4 Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 Telekomünikasyon Öðretmenliði Týbbi Sekreterlik Saðlýk Memurluðu (Saðlýk Yüksekokulu) Týp Elektroniði Elektronik Öðretmenliði Ticaret Sermaye Piyasasý (Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu) 4 Uluslararasý Ticaret (Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu) Uçak Bakým Teknisyenliði ve Otomotiv Öðretmenliði 4 Gövde Motor Uçak Gövde-Motor (Sivil Havacýlýk

10 TABLO-6 nýn Devamý (Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olacaklarýn/Mezun Olanlarýn Sýnavsýz Yerleþtirilebilecekleri Açýköðretim Önlisans ) Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümlerinden mezun olacaklarýn/mezun olanlarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açýköðretim önlisans programlarý yer almaktadýr. Açýköðretim Önlisans 1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) Bankacýlýk Bankacýlýk Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Borsa Hizmetleri Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) Deniz ve Liman Ýþletme Deniz ve Liman Ýþletme Dýþ Ticaret Dýþ Ticaret Emlak Komisyonculuðu Dýþ Ticaret (Açýköðretim) Genel Hizmetler (Demiryolu) Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Ýþletme e-ticaret Ýþletmecilik (Demiryolu) Emlak ve Emlak Yönetimi Muhasebe Gümrük Ýþletme Sigortacýlýk Para ve Sermaye Yönetimi Tesis Ýþletmeciliði Ýþletme Ticaret Ýþletme (Uzaktan Eðitim) Bilgisayarlý Muhasebe Borsa ve Finans Ticaret Liselerini Kol Ayrýmý Ýthalat-Ýhracat 2 Olmadýðý Dönemde Bitirenler Kooperatifçilik 2 Lojistik 2 Uluslararasý Lojistik 2 Muhasebe 2 Muhasebe (Açýköðretim) 2 Otobüs Ýþletmeciliði 2 Pazarlama 2 Perakende Satýþ ve Maðaza Yön.(Açýköðretim)2 Sigortacýlýk 2 Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Tarýmsal Kooperatifçilik 2 Tarýmsal Pazarlama 2 Ticaret ve Yönetim 2 Uluslararasý Ticaret 2 Uluslararasý Ticaret Yönetimi 2 Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama 2 Finans 2 Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý Acil Týp Teknisyenliði Acil Yardým Teknikerliði Ýlk Yardým ve Acil Bakým Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 2 Teknisyenliði Ameliyathane Teknikerliði 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði 2 Týbbi Mümessillik ve Pazarlama 2 Cerrahi Teknikerliði 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Adli Týp Teknikerliði Adalet Adalet Zabýt Katipliði Adalet Meslek Yüksekokulu Aðaç Ýþleri Aðaç Ýþleri Ahþap Yat Ýnþaa Mobilya ve Dekorasyon Döþemecilik Orman Ýþletmeciliði Mobilya ve Dekorasyon Odun Dýþý Orman Ürünleri Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Aþçýlýk Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(Açýköðretim) Besin Teknolojisi-Kurum Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði 2 Beslenmesi Aþçýlýk Besin Teknolojisi-Pastacýlýk Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Beslenme ve Ev Yönetimi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Ev Yönetimi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 3339 Kat Hizmetleri 1161 Kurum Beslenmesi 2158 Mutfak 2205 Otelcilik ve Turizm 1176 Pastacýlýk 2295 Resepsiyon 2295 Resepsiyon (Ön Büro) 2357 Servis 2357 Servis Hizmetleri 2713 Turizm 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 128 Açýköðretim Önlisans 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Endüstriyel Tavukçuluk Besin Endüstrisi Et Endüstrisi Besin Endüstrisi-Ýþleme Gýda Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði Besin Teknolojisi Meyve-Sebze Ýþleme Besin Teknolojisi-Besin Kontrol Süt ve Ürünleri 2 ve Analizleri Tavukçuluk Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol Un Üretim Teknolojisi 2 ve Analizleri Yað Endüstrisi Besin Teknolojisi-Kurum Zeytin Endüstrisi 2 Beslenmesi 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi 1306 Deðirmencilik 1589 Ev Yönetimi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 1155 Gýda Kontrol ve Analizleri 3455 Gýda Teknolojisi 1161 Kurum Beslenmesi 1045 Alt Yapý Harita Kadastro Alt Yapý (Ýnþaat) Ýnþaat Ýnþaat Jeoteknik Teknikerliði Üst Yapý Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Üst Yapý-Ýnþaat Maden Yapý Mermer Teknolojisi Yapý (Kagir-Ahþap) Mermercilik Yapý Ressamlýðý Raylý Sistemler Yol Yapýcýlýk Restorasyon 2 Restorasyon ve Konservasyon 2 Sulama Teknolojisi 2 Tarýmsal Sulama Yönetimi 2 Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Anestezi Anestezi Anestezi Teknisyenliði Anestezi Teknikerliði 2 Elektronörofizyoloji 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi Ayakkabý Teknolojisi Deri Ýþleme Teknolojisi Ayakkabýcýlýk Dericilik Deri Konfeksiyon Deri Teknolojisi Deri-Hazýr Giyim 3084 Deri Teknolojisi 1856 Kimya 3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) Fotoðrafçýlýk Cilt ve Serigrafi Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Ciltleme ve Serigrafi Matbaacýlýk Dizgi Serigrafi Fotoðraf ve Kliþe Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk Fotoðrafçýlýk 1684 Grafik/Grafik Sanatlar 3057 Klasik Ciltçilik 2012 Matbaa 2012 Matbaacýlýk 2185 Ofset Baský 2185 Ofset Baský Serigrafi 2274 Reprodüksiyon ve Kliþe 3565 Tasarým ve Teknolojisi 2707 Tipo Baský 2707 Tipo Baský Serigrafi 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Ev Ýdaresi (Açýköðretim) Beslenme ve Ev Yönetimi 1574 Ev Ekonomisi 1589 Ev Yönetimi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 1113 Beden 2122 Monitörlük 2446 Spor

11 TABLO-6 nýn Devamý (Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olacaklarýn/Mezun Olanlarýn Sýnavsýz Yerleþtirilebilecekleri Açýköðretim Önlisans ) Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümlerinden mezun olacaklarýn/mezun olanlarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açýköðretim önlisans programlarý yer almaktadýr. Açýköðretim Önlisans Açýköðretim Önlisans 1197 Bilgiiþlem Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) Büro Hizmetleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bilgisayar Bilgi Yönetimi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik(Açýköðretim) Bilgisayar Donaným Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik Orta Kademe Yöneticilik Hukuk Sekreterliði Ýnsan Kaynaklarý Bilgisayar Ýþletimi Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.(Uzaktan Eðitim) Kütüphanecilik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði Biliþim-Yönetim Sekreterlik 3021 Bilgisayar Yazýlým e-ticaret Yönetim ve Ticaret Sekreterliði 3853 Bilgisayar Programcýlýðý 2969 Cam Ýþlemeciliði Cam-Seramik Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) Endüstriyel Kalýpçýlýk Çini Desinatörlüðü Çini Ýþlemeciliði Endüstriyel Mekanik Hasat Sonrasý Teknolojisi Çini Desinatörlüðü Endüstriyel Seramik Gemi Makineleri Makine 2 (Süslemecilik) Mimari Dekoratif Sanatlar Çinicilik ve Seramik Seramik Hidrolik ve Pnömatik Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi Çinicilik ve Seramik 3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Mekatronik 2 (Dekorlama) 1808 Ýþ Makineleri Mekatronik (Uzaktan Eðitim) Çinicilik ve Seramik 1808 Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým Otomotiv 2 (Þekillendirme) 1808 Ýþ Makineleri Operatörlüðü Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði Grafik/ Grafik Sanatlar 1835 Kalýp Sondajcýlýk Heykel 1835 Kalýpçýlýk Tarým Alet ve Makineleri Plastik Sanatlar 3701 Konfeksiyon Makineleri Bakým Metalurji Malzeme Seramik 2342 Seramik Sanatý ve Onarým Gemi Makineleri Þekillendirme ve Desenleme 1987 Makine Metalografi ve Malzeme Muayenesi Tasarým ve Teknolojisi 2048 Metal Ýþleri Termik Santral Makineleri Metalurji Termik Santrallerde Enerji Üretimi Cer (Demiryolu) Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Tekn Metalurji (Demir Çelik Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Genel Hizmetler (Demiryolu) Raylý Sistemler Ýþletmeciliði 2 Metalurjisi) 2651 Tesisler (Demiryolu) Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Mikroteknik 2802 Yol (Demiryolu) Raylý Sistemler Yol Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 2666 Tesviye 1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik Cilt Bakýmý ve Güzellik Endüstriyel Otomasyon 1903 Cilt Bakýmý ve Kuaförlük Kozmetik Teknolojisi 2 Teknolojisi (Mekanik) 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý Kuaförlük Mekatronik ve Epilasyon Týbbi ve Aromatik Bitkiler Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý 1223 Boya Apre Halý ve Kilim 2 ve Yapýmý 2892 Boya-Baský-Desen Halýcýlýk Çay Teknolojisi Çay Eksperliði Dokuma Tekstil Ýplik 2948 Çay Teknolojisi Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Ýplikçilik 2823 Genel Ziraat Arýcýlýk Kalite Kontrol (Tekstil) 3909 Makine (Tarým Meslek Lisesi) Baðcýlýk Örgü Teknolojisi 3874 Makine-Tarým Teknolojisi Bahçe Ziraatý Örme 3895 Peyzaj Besicilik Örme Teknolojisi 3373 Süs Bitkileri Bitki Koruma Tekstil 2514 Tarým Bitkisel Üretim Tarým Teknolojisi Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Tekstil (Örme Teknolojisi) 2823 Ziraat Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deð Tekstil Boya-Apre Endüstriyel Tavukçuluk Tekstil Boya-Baský-Desen Et Endüstrisi Tekstil Dokuma Fidan ve Fidecilik Tekstil Ýplik Fidan Yetiþtirme 2 Fýndýk Eksperliði Tekstil Ýplikçilik Hasat Sonrasý Teknolojisi Tekstil Kalite Kontrol Ýpek Böcekçiliði Tekstil Örme Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði Tekstil Tasarýmý Mantarcýlýk 2 Odun Dýþý Orman Ürünleri 2 Organik Tarým Boya Teknolojisi Boya Teknolojisi 2 Orman Ýþletmeciliði Endüstriyel Boya ve Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Peyzaj 2 Dekorasyon Deðerlendirme 2 Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Endüstriyel Boyacýlýk Fermantasyon 2 Peyzaj ve Süs Bitkileri Kimya Hasat Sonrasý Teknolojisi 2 Sebze Üretimi Lastik Teknolojisi Yalýtým Teknolojisi 2 Seracýlýk Petrokimya Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi 2 Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Plastik Ýþleme Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi 2 Subtropik Ýklim Bitkileri Plastik Teknolojisi (Enjeksiyon, Fermantasyon Teknikerliði 2 Sulama Teknolojisi 2 Ekstruder Sýkýþtýrma,Þiþirme, Maden 2 Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 Plastik Kalýp) Kimya 2 Süt Hayvancýlýðý Proses Kimya Teknolojisi 2 Þarap Üretim Teknolojisi ve Baðcýlýk 2 Þeker Teknolojisi Sanayi Boyacýlýðý ve Kozmetik Teknolojisi 2 Tarým (Açýköðretim) 2 Uygulama Tekniði Yað Endüstrisi 2 Tarým Alet ve Makineleri Sýnai Boya Lastik-Plastik 2 Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama 2 Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 Tarým Ürünlerinin Muhafazasý ve Depolan. 2 Petrol Sondajý ve Üretimi 2 Tarýmsal Ýþletmecilik 2 Plastik Teknolojisi 2 Tarýmsal Pazarlama 2 Rafineri ve Petrokimya 2 Tarýmsal Sulama Yönetimi 2 Selüloz ve Kaðýtçýlýk 2 Tarla Bitkileri 2 Þarap Üretim Teknolojisi ve Baðcýlýk 2 Tavukçuluk 2 Þeker Teknolojisi 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Tarýmsal Laboratuvar 2 Tohumculuk 2 Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði 2 Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 Zeytin Endüstrisi 2 Zeytin Yetiþtiriciliði ve Deðerlendirilmesi 2 129

12 TABLO-6 nýn Devamý (Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olacaklarýn/Mezun Olanlarýn Sýnavsýz Yerleþtirilebilecekleri Açýköðretim Önlisans ) Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümlerinden mezun olacaklarýn/mezun olanlarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açýköðretim önlisans programlarý yer almaktadýr. Açýköðretim Önlisans Açýköðretim Önlisans 1265 Çevre Saðlýðý Çevre Ebelik Fizik Tedavi Çevre Saðlýðý Teknisyenliði Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Ebelik-Hemþirelik Diyaliz 2 Çevre Koruma Hemþirelik Hidroterapi 2 Hidroterapi Laborant Laboratuvar 2 Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Laboratuvar Patoloji Laboratuvar Laboratuvar Teknisyenliði 2315 Saðlýk Memurluðu Týbbi Laboratuvar Elektrik Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Veteriner-Laboratuvar Elektronörofizyoloji 2 Týbbi Mümessillik ve Pazarlama Ýnþaat Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) Ýþ Makineleri Ýþ ve Uðraþý Terapisi Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým Yaþlý Hizmetleri Bakýmý Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1856 Kimya 1987 Makine 1491 Elektrik Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel) 1505 Elektrik-Elektronik Elektrik Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektrik-Elektronik Teknikerliði Çocuk Geliþimi Çocuk Geliþimi Elektronik Elektronik Haberleþme Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1568 Endüstriyel Elektronik Elektronik Haberleþme (Uzaktan Eðitim) Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme Endüstriyel Elektronik Kontrol ve Enstrümantasyon Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) Deniz Turizmi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2 Teknolojisi Endüstriyel Otomasyon Otelcilik ve Turizm Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) Otomatik Kumanda Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eðitim) Turizm Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði Telekomünikasyon Ev Cihazlarý Teknolojisi 2 Turizm Rehberliði Týp Elektroniði Hidroelektrik Santrallarý Uçak Bakýmý Teknisyenliði Mekatronik Dekoratif El Sanatlarý El Sanatlarý 2 ve Elektroniði Mekatronik (Uzaktan Eðitim) Eðitim Araçlarý Geleneksel El Sanatlarý Uçak Bakýmý ve Elektroniði Otomotiv El Sanatlarý Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Uçak Elektroniði Radyo ve Televizyon Tekniði El Sanatlarý Teknolojisi Halý ve Kilim El Sanatlarý ve Çiçek Halýcýlýk Endüstriyel Otomasyon Termik Santral Makineleri El ve Makine Nakýþlarý Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 Teknolojisi (Elektronik) Termik Santrallerde Enerji Üretimi Giyim ve Ev Aksesuarlarý Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Mekatronik Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Tekn Nakýþ Uygulamalý Taký Teknolojisi Dekoratif Resim Mimari Dekoratif Sanatlar Ev Ekonomisi Tarým (Açýköðretim) Dekoratif Sanatlar Restorasyon 2 (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) 3235 Ýç Mekan Düzenleme Restorasyon ve Konservasyon Ýç Mekan Tasarýmý 3256 Konservasyon 2309 Restorasyon 1615 Gazetecilik 3811 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 3497 Ýletiþim Fotoðrafçýlýk Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Halkla Ýliþkiler Deri Konfeksiyon Deri Konfeksiyon Deri-Hazýr Giyim Kostüm Tasarýmý Erkek Terziliði Tekstil Giyim 1663 Giyim Teknolojisi 3119 Hazýr Giyim 2618 Kadýn Terziliði 3119 Konfeksiyon 3241 Moda (Giysi) Tasarým 2096 Moda Resmi 3241 Moda Tasarým 3366 Örme Hazýr Giyim 3586 Tekstil (Konfeksiyon) 2618 Terzilik 3366 Trikotaj 1416 Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz Diþ Saðlýðý 2 Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2 Diþ Protez Döküm Döküm Dökümcülük Makine Ýzabe Metalografi ve Malzeme Muayenesi 2 Metalurji Malzeme Radyo Televizyon Halkla Ýliþkiler (Açýköðretim) Fotoðrafçýlýk Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 2 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 2 Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler 2 Radyo ve Televizyon Yayýmcýlýðý 2 Radyo ve Televizyon Programcýlýðý 2 Televizyon ve Radyo Programcýlýðý 2 Televizyon Yapým ve Yönetimi Gemi Ýnþaa Gemi Ýnþaatý Gemi Yapýmý 1684 Grafik/Grafik Sanatlar Grafik Tasarým ve Teknolojisi 1699 Güverte Güverte Güverte-Avlama Sualtý Yat Kaptanlýðý Yatçýlýk ve Yat Ýþletmeciliði Harita ve Kadastro Harita Kadastro Tapu Kadastro Harita ve Maden Ölçme 2 Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu 2

13 TABLO-6 nýn Devamý (Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Mezun Olacaklarýn/Mezun Olanlarýn Sýnavsýz Yerleþtirilebilecekleri Açýköðretim Önlisans ) Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanunla eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn alan/kol/bölümlerinden mezun olacaklarýn/mezun olanlarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri meslek yüksekokulu ve açýköðretim önlisans programlarý yer almaktadýr. Açýköðretim Önlisans Açýköðretim Önlisans 1725 Hayvan Saðlýðý Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Veteriner Saðlýk Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) Veteriner Saðlýk Teknisyenliði 3889 Veteriner-Laboratuvar 2844 Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Lisesi/ Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) 2 Ýmam Hatip Okulu/Ýmam Hatip Lisesi (Y. Dil Aðýrlýklý)/Anadolu Ýmam Hatip Lisesi) 1808 Ýþ Makineleri Makine Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým Otomotiv Ýþ Makineleri Operatörlüðü Tarým Alet ve Makineleri Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel) 3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor) 2728 Uçak Motorlarý 2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý 1856 Kimya Endüstriyel Seramik Maden Seramik Kooperatifçilik Kooperatifçilik 2 Tarýmsal Kooperatifçilik Kuyumculuk Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Kuyumculuk Taký Tasarýmý Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Kuyumculuk Teknolojisi Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði 2 Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 2 Uygulamalý Taký Teknolojisi 2 Taþ Ýþlemeciliði 2 Doðal Taþ Dekorasyonu Maden Maden 2 Petrol Sondajý ve Üretimi Mahalli Ýdareler Yerel Yönetimler 2 Yerel Yönetimler (Açýköðretim) Makine Model Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Makine Ressamlýðý Makine-Resim-Konstrüksiyon Model Makine Modelcilik Otomotiv Makine (Tarým Meslek Lisesi) Hasat Sonrasý Teknolojisi Tarým Teknolojisi Tarým Alet ve Makineleri Makine-Tarým Teknolojisi 2006 Maliye Maliye Mermer Teknolojisi Mermer Teknolojisi Mermer Teknolojisi (Süsleme Mermercilik 2 Taþçýlýðý) 3648 Süsleme Taþçýlýðý 2069 Meteoroloji 2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Protez ve Ortez 2 Teknisyenliði 2672 Týp Elektroniði 2253 Radyoloji Radyoloji Radyoloji Teknisyenliði Radyoterapi Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Elektronörofizyoloji 2 Fizik Tedavi Grafik/Grafik Sanatlar Mimari Dekoratif Sanatlar Resim (Anadolu Kýz Meslek L./ Fotoðrafçýlýk 2 Kýz Meslek Lisesi) Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Tasarým ve Teknolojisi Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Uygulamalý Resim (Kýz Meslek Matbaacýlýk 2 Lisesi) Serigrafi 2 Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk Seyahat Acentacýlýðý Turizm Rehberliði Seyahat Acenteciliði Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2 Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 2 Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði 2 Host ve Hosteslik (Otobüs) 2 Otobüs Ýþletmeciliði 2 Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) Sýhhi Tesisat Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma Ýklimlendirme-Soðutma Soðutma ve Ýklimlendirme Sýhhi Tesisat Tesisat Teknolojisi Tesisat Teknolojisi Tesisat Teknolojisi Yapý Tesisat Teknolojisi 2 (Isýtma ve Doðalgaz) Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat) 2452 Su Ürünleri Balýk Yetiþtiriciliði Su Ürünleri-Ýþleme Su Ürünleri Su Ürünleri-Üretme 3538 Týbbi Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik Týp Sekreterliði Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açýköðretim) 2 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý 2 Diþ Teknik Sekreterliði 2 Hastane Yönetimi ve Organizasyon 2 Odyometri 2 Optisyenlik 2 Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 Týbbi Mümessillik ve Pazarlama Týp Elektroniði Odyometri 2 Optisyenlik 2 Elektronörofizyoloji Yaþlý Hizmetleri Acil Yardým Teknikerliði 2 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 2 Ameliyathane Teknikerliði 2 Cerrahi Teknikerliði 2 Diyaliz 2 Elektronörofizyoloji 2 Fizik Tedavi 2 Hastane Yönetimi ve Organizasyon 2 Hidroterapi 2 Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 Yaþlý Hizmetleri Bakýmý 2 131

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER SIRA NO PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER Bilgi işlem Bilgisayar Bilgisayar Donanım 1 YGS1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS 4 Çocuk Gelişimi

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Ulaştırma Maliye Personel cılık 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X X X 2 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği X X X X X X X X X X 3 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği X X X X X X X X X 4

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7 ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi

Kaydının Silindiği Öğretim Yerleştirilebileceği Öğretim Yükseköğretim Programı Süresi Yükseköğretim Programı Süresi ÖĞRETİM DİLİ YABANCI DİL OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ HAZIRLIK SINIFLARINDAN BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYDI SİLİNENLERİN YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLAR (2010) Kaydının Silindiği

Detaylı

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS 2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS Ön Söz Çağımızda insan kaynağının en akılcı biçimde yönetilmesi için bütün ülkeler bir seferberlik içine girmiş durumdadır. Genç nüfus oranı çok yüksek olan Türkiye de

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı