Ortak düşmana karşı birleşelim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortak düşmana karşı birleşelim!"

Transkript

1 99 Ekmek ve ölüm... Bursa Kemalpaşa daki maden ocağında 10 Aralık ta grizu patlaması 19 işçinin yaşamına mal oldu. Patlamanın nedeni ve ihmaller araştırılıyor şimdi! Bakanlar ve yetkili ağızlar üzüntülerini belirtip, gereğini yapacaklarını söylüyorlar. Onlar ekmek parası için indikleri yeraltına her gün evlerinden çıkarken ve madene inerken Allah a emanet ediliyorlar. Ne arkalarında bıraktıkları aileleri ne birkaç yıl sonra emeklilikleri ile birlikte onları bekleyen rahat yaşamlar... Yerin 300 metre altındaki ekmeklerini almaya gidiyorlar her gün. Geri dönebilenler şanslı, ama ölenlerin şansı yaşayanlar kadar yolunda gitmiyor. Ve geride kalanlar, kendi geleceklerini gördükleri o beton ve kömür yığının altında kömür gibi yanan kendi bedenleriymişçesine acıyla bakıyorlar arkadaşlarına Patlamanın ardından yansıyan görüntülerin yabancısı değiliz aslında. Zonguldak ta 1992 yılında felaketlerin en büyüğüne 263 işçinin ölümüyle tanık olmuştuk. Maden ocakları, ölüm ve direniş ocakları olarak yazıldı ülkemiz işçi sınıfının mücadele tarihine. Ekmeğin pahalı olan bedeli, direnmeyi, başkaldırmayı da öğretti. Yaşamak için direnmeyi öğrendi maden işçileri. O tarihten bugüne tabutlar çıkmaya devam etti kömür ocaklarından ve en son Kemalpaşa Sonuncu olmadığını biliyoruz bu patlamanın, patlamayla ortaya çıkan gerçeklerin nasıl yabancısı değilsek. Sayfa 8 Sayı: 55 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin * 25 Aralık-7 Ocak 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X Ç I K T I Bir yandan ırkçı-şoven dalga yükseltilip halk karşı karşıya getirilirken, devlet tüm ezilenlere saldırıyor Ortak düşmana karşı birleşelim! TEKEL işçileri İtfaiye İşçileri İmha ve inkara oybirliği ile devam... Kandil den ve Maxmur dan gelenlerin kuzu kuzu ana-baba ocağına gideceği beklentisi içersindeki devlet, Kürt halkının coşkulu karşılamaları ve sahiplenişinden rahatsızlıklarını iyi niyeti suiistimal olarak değerlendirerek, her an elinde değiştirdiği ikiliden biri olan sopayı eline tekrar alımşıtr. Tek dil, tek bayrak, tek millet, tek vatan ırkçı sloganı eşliğinde Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ismi ile süre giden açılım projesi, İzmir de DTP konvoyuna saldırı ile farklı bir sürece evrilmiştir. TC nin Kürt ulusuna yönelik saldırılarının bir halkası olan DTP nin kapatılması da göstermektedir ki TC, imha, inkar ve asimilasyon politikasında bütün kurum ve kuruluşlarıyla oy birliği içerisindedir. Sayfa 6 Kürt Çocukları Demiryolu emekçiler Sistem içindeki klik ve güç çatışmasında militan bir duruş sergileyen, ABD emperyalizminin ve AKP nin projelerine arka çıkan Taraf gazetesi orduya posta koyarak büyük bir sükse ile ana akım medya içindeki yerini almıştı. AKP nin temsil ettiği egemen sınıflar bloğunun arkasında liberallerden sosyalistlere, İslamcılardan Kürtlere ve azınlıklara kadar geniş bir kesimi birleştirmeye çalışan Taraf Gazetesi Açılım da gelinen süreçte taktik hamleler birbirini izlerken, bir süredir çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız, şovenizm zehiriyle karşı karşıya getirilmekte, şoven dalga yükseltilmeye çalışılmakta. Ancak son bir hafta içinde devletin saldırılarına baktığımızda meselenin hiç de milli bir mesele olmadığı ortaya çıkıyor. Devlet, Kürtlere terörist diyerek sivil ve resmi faşist güçleriyle saldırırken, TEKEL işçilerine işlerine sahip çıktıkları için, Demiryolu işçilerine arkadaşlarıyla dayanıştıkları için, İtfaiyecilere haklarının gasp edilmesine karşı çıktıkları için saldırdı. Bursa da maden kazasında 19 işçi ihmalin ve denetimsizliğin kurbanı oldu. Kürtlere yönelik ise haftalardır tüm güçleriyle savaş yürütülmekte... Hepsinde saldıran devlet ve onun sivil, resmi faşist güçlerine karşı tüm ezilenler ortak düşmanı görmeli ve mücadelede birleşmelidir! Taraf Gazetesi Kürtlerin dostu mu? Anayasa Mahkemesi DTP yi kapattı! Halk ne diyor?? Milyonlarca Kürdün oylarını alan DTP nin kapatılması ülkemizde olduğu iddia edilen demokrasiden ne anlaşıldığını da bir kez daha gösterdi. DTP nin bunu başarmak için de bu kesimlere en çok zulmü yapan orduya ve Kemalizm e muhalif bir görüntü çizmektedir. Artık Kemalizm in dar sınırları günümüzde sistemin ihtiyaçlarına yanıt olmamaktadır. Kürtler, Ermeniler, diğer azınlıklar, Kıbrıs, Ortadoğu vb. gündemlerde takip edilen geleneksel politikanın iflas ettiği daha net görülmektedir. Bu politikalarla kriz döneminde emperyalizmin beklentilerine cevap bulmak mümkün de-? kapatılması ile Kürt halkının siyasi iradesi ve tercihi yok? sayılmış oldu. Devlet bu kararla Kürt halkının kendini ifade etme, söz, eylem ve örgütlenme özgürlüğünü tanımadığını da ilan etmiştir. Ne var ki Kürt halkının 30 yılı aşkın bir süredir büyük bedellerle yürüttüğü mücadele sayısız engellere inat bugünlere gelmeyi başardı. Geçmişte birçok partisi kapatılan Kürt halkı kendi irade- ğildir. O zaman bir yandan Kemalist ideolojiden güç alan geleneksel devlet siyasetinde rötuşlar yapmak, sistemin dökülen yanlarını tamir etmek gerekir. Bunun bir yanı 86 yıldır ezberlettirilen dogmaların ve ezberlerin güncellenmesi ve yeni ezberlerin belletilmesi iken diğer yanı da Ermenistan dan Arap devletleriyle ilişkilere, Kürtlerden ve Alevilere çok çeşitli konularda açılımlar yaparak sisteme yeni nefes sahaları açmaktır. Sayfa 9 sine? ve tercihine sahip çıkmasını ve her defasında mücadelesini ileri taşımayı başarmıştır. DTP nin kapatılması? sonrası sokaklardan yansıyan direniş görüntüleri de bu geleneğin devam edeceğini göstermektedir. Her kesim tarafından farklı bir şekilde yorumlanan bu gelişmeleri Türk ve Kürt milliyetine mensup emekçilere sorduk, sokağın sesine kulak verdik. Sayfa 2 Demiryolu emekçilerine saldırı Kamu emekçilerinin hak arama mücadelesine tahammül edemeyen TCCD yönetimi, 25 Kasım günü greve çıkan Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi 16 kişiyi işten çıkardı. Keyfi bir şekilde gözdağı verme amacıyla gerçekleştirilen bu saldırıyı protesto eden ve arkadaşlarının geri alınmasını isteyen demiryolu emekçileri 15 Aralık ta greve çıktı. Sayfa 4-16 Sinan köylüleri direniyor 2003 yılında DGD ödemeleri için Tarım İlçe Müdürlüğü ne giden Sinan köylüleri, tarlalarının ve babadan kalma evlerinin dahi kendilerine ait olmadığını örendiler. O zamandan bu yana topraklarını geri alma mücadelesi veriyorlar ve ağanın tarlalarını sürmesine izin vermiyorlar. Amed YDG, Sinan köylülerini ziyaret ederek sorunlarını bir kez daha dinledi. Sayfa 5 Kadın emeği yine ucuz emek Krizler birlikte yedek işgücü olarak görülen kadınların ilk elden işten çıkartıldıkları bir gerçek. Bunun yanında krizden sonra kadınların çalışma yaşamında daha fazla yer aldıkları da başka bir gerçek. İlk bakışta bir çelişki gibi görünüyor. Oysa her iki durumda da kadın emeğinin ucuzluğu her şeyi açıklıyor. Sayfa 10 Filipinler de sıkıyönetim Filipinler de Maguindanao bölgesinde 23 Kasım günü 57 silahsız insanın yerel savaş ağaları tarafından öldürülmesi üzerine Mindanao adasında 5 Aralık ta ilan edilen sıkıyönetim, Filipinler Komünist Partisi ve Ulusal Demokratik Cephe tarafından protesto edilmekte. Tüm dünyada haberlerde ilk sıralarda yer alan katliam dünya kamuoyunun da nefretini üzerinde toplamıştır. Sayfa 13 İşçi-köylü den Tecrübeler militan mücadelemize ışık olmalıdır! Sayfa 2 Sınıfsal Yaklaşım Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bakış Sine-i millet, sine-i meclis, sine-i mücadele... TEKEL işçileri mücadeleyi öğretiyor; Kazanan işçi sınıfı olacak İrade ve eylem birliği üzerine Çevre kirliliği ne zaman sona erecek? Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 25 Aral k-7 Ocak 2009 DTP nin kapat lmas n n ard ndan artan protesto eylemleri, polis sald r lar ile çat flmalara dönüflüyor, ev bask nlar, linçler, gözalt lar, tutuklamalarla Kürtler sindirilmeye çal fl l yor. flte DTP nin kapat ld 11 Aral k tarihi ile 17 Aral k tarihleri aras nda yaflanan gözalt ve tutuklamalar: * Van da 134, Hakkâri de 117, Adana da 64, I d r da 58, Urfa da 33, Batman da 30, Siirt te 26, stanbul da 24, zmir de 23, Diyarbak r da Anayasa Mahkemesi DTP yi kapatt! Demokratik Toplum Partisi Anayasa Mahkemesi taraf ndan oy birli i ile kapat ld. Kuruldu u günden bu yana hakk nda say s z dava aç lan, üyeleri gözalt na al - nan, tutuklanan, iflkenceden geçirilen, katledilen DTP aç l m tart flmalar n n yap ld günlerde kapat ld. Milyonlarca Kürdün oylar n alan DTP nin kapat lmas ülkemizde oldu u iddia edilen demokrasiden ne anlafl ld n da bir kez daha gösterdi. Partinin kapat lmas ile Kürt halk n n siyasi iradesi ve tercihi yok say lm fl oldu. Devlet bu kararla Kürt halk n n kendini ifade etme, söz, eylem ve örgütlenme özgürlü ünü tan - mad n da ilan etti. Ne var ki Kürt halk kendi iradesine ve tercihine sahip ç kmay ve her defas nda mücadelesini ileri tafl may baflarm flt r. DTP nin kapat lmas sonras sokaklardan yans yan direnifl görüntüleri de bu gelene in devam edece ini göstermektedir. Her kesim taraf ndan farkl bir flekilde yorumlanan bu geliflmeleri Türk ve Kürt milliyetine mensup emekçilere sorduk, soka n sesine kulak verdik. Al nan karar siyasidir! - DTP nin kapat lmas na dair düflüncelerinizi alabilir miyiz? S. Yolcu (Mardin-K z ltepe, esnaf): HEP, HADEP, DEHAP da kapat ld, herhangi bir çözüm bulabildiler mi? B i z i b i t i r e m e z l e r 16, Mufl ta 13, Ankara da 10, Kars 8, A r da 6, Mu la da 5, Mardin de 4, Dersim de 3, Bingöl 3 kifli gözalt na al nd. * Gözalt na al nanlardan Van da 36, Hakkâri de 11, Adana da 11, I d r da 32, Urfa da 30, Batman da 12, Siirt te 6, stanbul da 4, zmir de 2, Kars ta 1, A r da 4, Mu la da 5, Bingöl de 3 kifli tutukland. Onlarca kiflinin yaraland çat flmalarda kolluk kuvvetleri, gerçek ve plastik mermi kulland. Halk ne diyor? DTP yi kapatt lar, flimdi arkas ndan yeni bir parti daha kurulacak. Yani partilerin kapat lmas ile devlet bir yere varamaz, Kürt halk n n parlamentoda olmas bizim için büyük bir baflar d r. Çünkü bu parlamenterler bar fl, özgürlü ü, kardeflli i savunmufllard r. Hukuk diyorlar ama hukuktan hiçbir fley anlad klar yok. Kürt halk demokrasiden vazgeçmeyecek! halk n n siyasi mücadelesi sona m erecek? Durdurur mu parti kapatmak? Ha-? y r. Kürt halk asla demokrasiden, siyasi mücadeleden vazgeçmeyecek. TRT fiefi ülkeyi böldü mü, Kürtçe e itim ülkeyi böldü mü? Ya da isimler de iflse bölecek mi? - DTP nin kapat ld haberini duydu unuzda Kürt milliyetine mensup bir emekçi olarak neler hissettiniz? E. Ayd n (Mardin Nusaybin Akarsu ilçesi, esnaf): DTP kapat ld günü ben 68 saat olarak yaflad m. Bu çok ac verici bir fley. Demokrasilerde parti kapatmalar olmaz. Parti üyesi olmayan insanlar yasakland. Mesela Leyla Zana. Hem demokrasi, hukuk devleti, sosyal adalet diyeceksin hem de parti kapatacaks n. Kürt halk Türk halk ndan uzak de il bir kere. Et-kemik gibi olmufltur. Ama sen beni tan mayacaks n olur mu böyle bir fley? Hangi toplumda var böyle bir fley? Yanl flt r bu!. Nusaybin de insanlar demokratik tepkilerini gösterdikleri zaman da hor görüldü, polisler üzerlerine sald rd. Biber gaz yediler. Devlet izin verecek, vatandafl demokratik tepkisini kullanacak. O zaman k rma da olmaz. nsanlar hakk n arayacak eylemini yapacak. Yok, sen izin vermezsen onlar da ç kar eylemini yapar, yapmak zorundad r. Çünkü bu insanlar Kürt tür. Yüzy llarca hapishanede de tutsan orada da ben Kürdüm diyecek. - Daha önce de birçok parti kapat ld. Sizce DTP nin kapat lmas Kürtlerin mücadelesini nas l etkiler? - Kaç tane parti kapat ld flimdiye kadar. Bugün bir tane daha kursalar onu da kapatacaklar. Çünkü Kürt halk n n kurtulufl mücadelesi diye bir fley var. Kürt halk n kabullenemiyorlar. Tabi ki kendini ifade edecek dernekleri olur, partileri olur. Bunlar çok do ald r. ki milyon oy alm fl, bir partinin kapat lmas tabi ki eylemlere neden olur. Bin tanede Kürt partisi kurulsa bin tanesine de oy veririm. Baflkas na oy vermem. Kendi partime oy veririm. Parti kapatmak bir zafer midir? Kürt Linç, halk n tutumu de ildir! - ki milyon seçmenin oyunu almay baflaran DTP kapat ld. Sizce bu karar n hukuki bir dayana var m? Esnaf, (Kütahya Tavflanl ): Öz ve öz Türk üm ama parti kapatmalara karfl y m. DTP kapat lmamal. Siyasi bir kapatma karar yd. Hukukçular n verdi i bir siyasi karard r. fiimdiye kadar bir mücadele veriliyse devlet de bunu önleyemediyse demek ki bu adamlar nda hakl bir taraf var. Biz Kürtlerle y llard r yafl yoruz, akrabay z. Sülalemde 4 tane Kürt gelini vard r. Bir parti seçimlere girdiyse senin o bölgenin temsilcisi olarak kabul etmen laz m. Çünkü seçilmifl gelmifltir. Seçilen insanlara önem vermek laz m. Linç halk n bir tutumu de ildir. Bir tak m insanlar n yapt bir fleydir. Faflist ideolojiye karfl y m. Babam da olsa karfl - y m. Bu memlekette kimsenin aç kalmamas laz m. Ben Sünni bir Müslüman olarak yan mda Kürt arkadafllar m da var. Ayr mc l a karfl y m. Kimse asl n inkâr etmez. Bu yüzden kimsenin kimseye hakaret etmeye hakk yoktur. O zaman demokrasi olmaz. Bu sistemin ad demokrasi olmaz. S. Aslan (Siirt, Eruh, esnaf): Köyümüzü y kt lar, yakt - lar bizi ç kard lar. ki kere yakt - lar evlerimizi. Siirt e geldik orada da duramad k, karakollar, bask lar sonra da buralara geldik 95 te. Bask evvel bize uyguland. Biz ç kt ktan sonra di er köylüleri de ç kard lar. Kimseyi b rakmad lar. Bize dediler PKK l s n z yard m ediyorsunuz. Bizden korucu olmam z istediler. Biz dedik korucu olamay z. Biz kabul etmedik. Devletin görevidir. Devlet mücadele edemiyor biz nas l mücadele edece- iz dedik? Bizim çocuklar ot toplamaya ç km fllard. Askerler yakalad öldürdü. Amcam n çocu u, enifltem, tesadüfen bir yerdeler, orada çat flma da oluyor, öldürüyorlar askerler, sonra götürüp gerillan n s na na at yorlar gerilla öldürdük diye. Bu halk n üzerindeki bir zulümdür. Ya korucu olursun ya bir gerillay öldürürsün, kellesini bize getirirsin; baflka çare yok. Yüzbafl kendi a z yla bana söyledi. Senin evi ben y kt m. - Siz bu ac lar yaflam fl bir insan olarak DTP nin kapat lmas na ne diyorsunuz? - Kürt halk na uygulanan zulümdür. DTP kimseye bir kötülük yapmam flt r. Türkiye Cumhuriyetinin bir partisidir. Tutturmufllar PKK. Peki, PKK kimdir? PKK de bu halk n partisidir. MHP de kapat lsayd ben ona karfl yd m. Herkes de biliyor. Hiçbir hukuk DTP yi kapatamaz. DTP ne yapm flt r? Bar fl istemifl iki halk n kardeflli ini istemifl. Kürt Say s z gaz bombas n n kullan ld eylemlerde, sokak ortas nda eylemciler linç edilmek istendi, yine sokak ortas nda ve karakolda iflkence yap ld, kiminin kolu k r ld, kiminin dili koptu, kepenk kapatan esnafa azg nca sald r ld. 20 Kas m dan itibaren süren çat flmalar ve bask nlardan sonra toplam 1636 kifli gözalt na al nd, 384 kifli tutukland. Devletin samimiyetsiz oldu u ortadad r! - DTP nin kapat lmas n nas l de- erlendiriyorsunuz? Y. Sag n (Hakkâri fiemdinli, esnaf); Kürt meselesine iliflkin y llard r süren bir mücadele var. Bu mücadele içinde çok bedeller ödendi. Ve bu bedellerle bu sürece gelindi. Aç l m söylemleri içinde kardefllik naralar at ld ve ard ndan sald r lar gerçekleflti. Evet, bugün DTP kapat ld ama mücadele burada bitmedi. Yaln z burada önemli bir nokta var ki o da DTP nin hazmedilememesidir. DTP, Kürt ulusu için büyük bir parti olmakla beraber Kürtlerin iradesidir. Bugün DTP nin olmamas büyük bir kay p ama elbet yeri doldurulacakt r. Nas l Avrupa da parti kapatmak kolay de ilse Türkiye de de DTP nin kapat lmas kolay olmayacak bence. Çünkü burada halk n iradesi var. - Kapat lman n ard ndan yaflanan eylemleri ve provokasyonlar nas l de erlendiriyorsunuz? - Sald r lar noktas nda TC hiç durmadan ilerliyor. Sen e er halk n iradesine sald r rsan Hakkari de, fi rnak ta, Diyarbak r da olay ç kar ve kimse bunun önüne geçemez. Asl nda devletin özellikle AKP nin bu noktada samimiyetsiz oldu u ortadad r. Aç l m ad alt nda bir ad m at lmad zaten. Aksine sald r lar art r ld, DTP kapat ld. Ard ndan da eylemlerde haklar n arayan herkese (TE- KEL iflçileri vb.) sald r ld, silahl sald r düzenlendi. Sald rganlar asl nda esnaf filan de ildir. Bu flah slar devletin bir numaral katilleridir. diye kapatt lar. Dün Genelkurmay Baflkan Trabzon da diyor benim buraya gelme nedenimi biliyorsunuz. Bunun anlam nedir? Halk birbirine düflürmeye çal fl yor. Ne Türklerle ne Alevilerle ne Ermenilerle hiçbir sorunumuz yok. Ne varsa devletten ç k yor. PKK Tayyip Erdo an n yar s kadar Türkiye ye zarar vermemifltir. Kürt halk n bitiremezler. Mümkün de il. fl bar flla olur, kardefllikle olur. K flk rtma ile öldürme ile mümkün de il bir sonuca ulaflamaz. Biz flok olduk. nanamad k. Çünkü DTP böyle bir fleyi hak etmemiflti. nsan n zoruna gidiyor. Geçen Mufl ta gördünüz, adam J TEM eleman d r. Biz bunlar gözümüzle görmüflüz. Dolapdere de sen niye bu halka silah çekiyorsun? Nedir bu Kürt müfl!. Milliyetçilik kim yaparsa kötülük yap yor. flçi-köylü den Tecrübeler, militan mücadelemize fl k olmal d r! Tart flmalar m z somut sorunlar üzerinde yürütme ve tecrübelerden ö renme olgular na s kça vurgu yap yoruz. Ki, bu do ru oland r. Bu anlamda içinden geçti imiz süreçte sergiledi imiz pratikler ele al nmas gereken vurgular da içermektedir. Çünkü tart flmalar n anlam kazanmas ve yaflanm fll klar n tecrübe haline gelmesi, onlar n üzerinden ileriye do ru ad mlar n at lmas yla mümkün olabilir. Bu bak fl aç s yla de erlendirdi imizde örne in stanbul özgülünde yürütülen gazetemizle dayan flma kampanyas na de inmek gerekmektedir. Genifl okur kitlesine ulaflmak, yay nlar m z daha nitelikli ve canl k lmak, kitlelerin yay nlar - m zda kendisini bulmas n sa lamak gibi bir tak m hedeflerle yola ç kt m z kampanyam z ster genel isterse bölgesel düzeyde olsun bir kampanya bafllat rken, daha önce ayn içerikte yürütülen kampanyalar m zdan ç kar lan sonuçlar n gözden geçirilmesi önemlidir. Yani elimizde bulunan daha önceki çal flmalar n sonuçlar, yeni kampanya örgütleyicilerinin gündemine al narak, üzerinde tart fl lmal d r. Sürekli de iflen bileflimleri de dikkate ald m zda, ifle bu noktadan bafllanmas gerekti i ortadad r. Yap lmas gerekenler ve yap lmayanlar önceden tart fl l rsa, tecrübelerden ö renme eylemi de bir anlam kazan r. Di er bir ifadeyle, önceki kampanyalarda ortaya ç kan tecrübelerin yeni kampanyada yol gösterici-e itici bir rol oynamas için bunlar n gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gereken tedbirlerin al nmas n zorunludur. Tüm bunlar n yap lmad durumda, yeni kampanyada karfl lafl lacak sorunlar ve ortaya ç kar lacak sonuçlar da birbirine yak n olur. Çünkü; önceki kampanyada ortaya ç kard m z sonuçlara uygun olarak bir pratik izlenmez. Ve tecrübelerden ö renme, tecrübeleri yeni okurlarla düzenli ve sistemli paylaflacak bir çal flma sistemi oturtulamaz. Dolay - s yla kendini tekrarlayan bir faaliyet halini al yor. Bu noktada eksikliklerimizin oldu unu görmemiz gerekiyor. Kimi faaliyet alanlar nda yap ld gibi okurlar m zla ortak toplant lar yapmak, kampanyay somut sorunlarla birlefltirecek tarzda ele almak, katk sunabilecek, yard m edecek herkesi harekete geçirmek yap lmas gereken pratiklerdir. Yine bir önceki kampanyada eksik bir nokta olarak belirledi imiz yakalana yeni iliflkilerle düzenli bir iliflki sürdürülememesi ciddi bir sorundur. Bu iliflkileri çal flmalar n bir öznesi haline getirmek ve en önemlisi kampanya sürecinde bize dönük yürütülen elefltiriler üzerinde ciddiyetle düflünmek ve öz elefltirel devrimci sonuçlar ç karmak önemlidir. Bizi ileriye tafl yacak olan da, kendimize karfl izleyece imiz özelefltirel tutumdur. Devrim kayg s olan her militan n bu tarz bir flekillenifle asla itiraz olmamal d r. Yine yukar da da de indi imiz gibi faaliyet yürüttü ümüz bölgelerin, semtlerin yerel sorunlar n n yan s ra ülke gündeminin de iflim ve geliflim seyrine ile kampanyam z n araçlar - n birlefltirmek önemlidir. Örne in son haftalarda ülkemizde yaflanan bir dizi geliflme kampanya sürecinin ve yürüttü ümüz her faaliyetin do al olarak gündemi olmak zorundad r. Bir kampanya veya günlük devrimci faaliyetler, yukar da dikkat çekilen çal flma tarz yla ancak baflar labilir. Okurlarla toplant lar yapmak, kolektif iradeyi harekete geçirmek, herkese sorumluluk yüklemek, ö renme ve ö retme eylemini somut bir olgu haline getirmektir. Okurlar ndan ö renmesini bilmeyen, kitlelerden hiç ö renemez. Gazete da t m ve di er devrimci faaliyetler için okurlar n ve yak n çeperini harekete geçirenler, kitleleri de harekete geçirmeyi tart flabilir, bunun somut ad mlar n atabilir. Bu demektir ki; ç - kar lan yay nlar en genifl kesimlere ulaflt rman n yolu, okurlar ve yak n çeperin örgütlenmesinden ve harekete geçirilmesinden geçiyor. Bu yönlü at lacak ilk güçlü ad mlar bir kartopu gibi yuvarlanarak daha da büyür. Bu nedenle okurlar m zla kolektif düflünme ve kolektif harekete geçirme mekanizmalar n oluflturmak önemlidir. Sorunlar n çözümünü s n f mücadelesi içinde aramak temel fliar m z olmal d r. Devrimci çal flmaya katk sunacak, yard m edecek herkese koflmak bizim görevimizdir. Hem koflaca z hem de yeni koflucular bulup aç a ç karaca z. Bir alan n ne kadar yay n da tt elbette ki önemlidir. Fakat daha çok ve yeni insanlarla bunun yap lmas daha da önemlidir. Her devrimci çal flmada hedefimizde sürekli yeni güçler olmal d r. Yeni güçlerin aktif hale getirilmesi devrimci e itimi zorunlu k lar. Çal flmalar öncelikle okurlar n oldu u alanlarda yo unlaflt rmak do rudur. Ama unutmamak gerekir ki; bizimle gönül ba olan ve y llarcad r u ramad m z evler vard r. Bu evleri bulmal y z ve onlar n vas tas yla yeni evlere ulaflmak için çaba sarfetmeliyiz. Yani kendimizi belli alanlarla s n rlamamal y z. Bunun için mevcut güçleri planl, sistemli bir tarzda harekete geçirmeliyiz. Okur potansiyelinin ve geliflme dinami inin oldu u alanlara daha bir yo unlaflmak, kalabal k gruplarla A/P faaliyeti yürütmek, yeni taze kuvvetlerin aç a ç kar lmas sürecine hizmet edebilir. Ama her koflulda çal flmada sistemlilik ve örgütlülük temel hedefimiz olmal d r. K sacas bu konuda daha etkin ve sonuç al c çal flma yöntemleri gelifltirme konusunda kafa yormal y z. Yeniliklere, yeni yöntemlere aç k olmal y z.

3 25 Aral k-7 Ocak 2009 Politika-yorum flçi-köylü 3 Vakit, oyunu bozmak için ileri at lma vaktidir! Demokratik aç l m n ne boyutta bir anti-demokratiklik anlam na geldi i, içinden geçilen süreçte daha da netleflti. zmir de DTP konvoyuna sald r ve Bayramiç te Kürtlere dönük linç giriflimi ile iyice t rmanma e ilimi gösteren, Diyarbak r da Ayd n Erdem isimli yurtsever ö rencinin, protesto gösterileri s ras nda polis kurflunu ile katledilmesiyle devam eden süreç, en son DTP nin kapat lmas yla bir baflka dönemece girdi. Erdo an ABD de Bölgesel güç olma heveslerini her vesile ile belli eden ülke egemen s n flar ve onlar n temsilcisi hükümet, son dönem Ortado u ya gerçeklefltirdikleri gezileri, Erdo an n 7 Aral k ta yapt ABD ziyareti izledi. Erdo an n ABD ye gitti i gün gerçekleflen Tokat sald r - s na verilen tepki t rman fltaki tehlikenin bundan böyle alaca /alabilece i boyutlar göstermeye yetti. Tokat olay n n ard ndan halk galeyana getirmeye dönük tutumun bafl n çekenlerden biri de yine, gitti i Amerika da aya- n n tozuyla k flk rt c aç klamalar yapan Erdo an oldu. Sahi Erdo an, ABD ye niye gitti ya da giderken ne götürdü? Bu ziyaretin, ABD nin her düzeyde yetkilisinin son aylarda birbiri ard na yapt klar Türkiye ziyaretlerine karfl l k, nezaket kurallar gere i yap lan bir iade-i ziyaret olmad herkesçe malum. Erdo an n giderken yan nda ne-neler götürmüfl olabilece i üzerine ilk akla gelenlerden biri de, FBI baflkan n n Kas m ortalar nda yapt Türkiye ziyareti s ras nda iletti i talebin, yerine getirilmifl olabilece i. Hat rlanaca üzere, FBI Baflkan Robert Muller, bu ziyaret s ras nda baflta terör zanl lar olmak üzere, Türkiye içinde ve üzerinden, hava, deniz ve demiryollar n kullanan flüphelilerin biyometrik takibini ve bu verilerin paylafl m n istemiflti. Muller in Cemil Çiçek le yapt görüflmede dile getirdi i ki ilk de il- bu talebin kamuoyuna yans mas üzerine, hükümet talebi karfl lamayacaklar n aç klamak zorunda kalm flt. Ancak emperyalist efendilerine hay r deme lüksleri olmad için bu aç klaman n inand r - c l ortadan kalkmaktad r y l ABD aç s ndan kendi deyimleri ile- çok önemli bir y l olacak - ve de yine kendi deyimleri ile ayn zamanda da oldukça kanl bir y l. Afganistan iflgalinin geniflletilmesi-derinlefltirilmesi düflünülmekte ve bunun için de Türkiye den muharip güç istendi i bilinmekte. Ülke egemen s n flar bu talebe sözde s - cak bakm yorlarm fl gibi görünseler de, sadece Afgan askerlerini-polisini e itmek için uzman gönderilece ini aç klasalar da bu da inand r c olmaktan uzak. Ne NATO üyeli i ne de emperyalizme göbekten ba ml l k, bu talebi de yine emir saymay, geri çevirmeyi imkans z k lmakta. Muharip güç talebi ve di er konularda yap lan pazarl klar n ne/neler oldu u da yine ABD ziyareti ile ortaya ç km flt r. TSK n n istedi i Wheskey tipi savafl helikopterlerinin ve daha çok say da ve tipte silah n al m na dönük anlaflmalar, çok aç kt r ki- asker ile yap lan anlaflman n bir parças d r. Stratejik ortakl k tan model ortakl a ABD emperyalizminin Türkiye yi giderek daha derinleflen biçimde iflgallerin bata na çekme giriflimlerinin sadece Afganistan ile s - n rl olmad malum y l nda Irak tan asker çekmeye haz rlanan ABD, asker çekme ifllemini mümkün mertebe kazas z-belas z gerçeklefltirmeye çal flmaktad r. Ve bu ifllemde Türkiye onlar aç - s ndan önemli bir yerde durmaktad r. Çünkü askerlerin geçifl güzergahlar a rl kl olarak Türkiye topraklar d r. Türkiye ile ABD aras nda yak n zamana kadar stratejik ortakl k olarak adland r lan iliflkinin, Erdo an n ABD ziyareti ile birlikte model ortakl k olarak an lmaya bafllamas da artan rolle yak ndan ilintilidir. Ancak biz biliyoruz ki, model ortakl k denildi inde anlafl lmas gereken model uflakl k t r. ABD emperyalizminin bölgede arkas n sa lama alma, iflgallerin yükünü kendi lehine paylaflt rma giriflimleri, Türk egemen s n flar cephesinde karfl l n fazlas yla bulmufltur. Bu da son ABD ziyareti ile daha da net aç a ç km flt r. Kürt meselesinde geliflmelere ABD onay Kürt sorununda gelinen noktay da elbette ülke ve bölge konjonktüründen ba ms z ele almak mümkün olamaz. Gerek Türk egemen s n flar gerekse ba l olduklar emperyalist güçler, bölgedeki ç - karlar n korumaya dönük çabalar n n önündeki tüm engelleri kald rmaya çal flmaktalar. Bu engellerden birinin de Kürt Ulusal Hareketi oldu u anlafl l yor. Bunun içindir ki, ABD ziyaretinin konu bafll klar ndan birini de Ulusal Harekete karfl ortak mücadele oluflturuyordu. Kürt kitlelerini Ulusal Hareketten koparman n öyle kolay olmad iyiden iyiye aç a ç kt kça, bir sonraki seçimlerde Kürt oylar n n hesab n yapan AKP, hesaplar n n tutmayaca- n gördükçe, Kürt sorununda, daha do rusu aç l m da bahar havas yerine; k fla b rakmakta gecikmedi. Irkç -floven söylemler art k kendini frenlemeye çal flan- AKP cephesinden de en sivri haliyle dile getirilmeye, yang n iyice körüklenmeye baflland. Önce mral da koflullar a rlaflt r ld. Oysa Kürtlerin buna verece i tepkinin boyutlar biliniyordu. Nitekim beklenen (ya da hesaplanan) oldu ve Kürtler tüm illerde protesto eylemleri bafllatt lar. Buna verilen cevap ise hem resmi hem de sivil sald r lardaki art fl oldu. H z n art ran tüm bu geliflmeler s ras nda DTP nin yapt bir tak m aç klamalar bahane eden Cemil Çiçek, DTP nin kapat lma davas - n tekrar gündemlefltirdi. Ayn günlerde bafllayacak olan kapatma davas na iliflkin, spanya da BASK bölgesinin ba ms zl için mücadele den ETA n n legal kolu oldu u gerekçesiyle kapat lan, yöneticileri tutuklanan BATASU- NA örne ini vererek, Anayasa Mahkemesi ne aç ktan yol gösterdi. Ve 4 gün süren oturumun ard ndan 11 Aral k ta davan n sonucunu aç klayan Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç da, DTP nin kapatma karar n al rken, BATASUNA örne ini verecekti. Anayasa Mahkemesi üyeleri, d flar - dan bak ld nda sanki (laik- slamc gibi) farkl görüfllere sahiplermifl gibi görünse/gösterilse de Kürt düflmanl onlar ortak bir paydada buluflturmufl ve kapatma karar n oy birli i ile alm fllard. Kapatmayla birlikte, 37 DTP liye 5 y l siyaset yasa getirilmiflti. Bunlar aras nda bulunan Ahmet Türk ve Aysel Tu luk un ayr ca milletvekillikleri de düflürülmüfltü. Kapatma karar n n titiz inceleme sonucu al nd iddias ise, kapatma gerekçelerinden biri yap lan, Leyla Zana n n parti faaliyetleri iddias yla birlikte, daha bafltan çürüyordu. Çünkü Zana kurulufl aflamas nda üye olmufl, ancak daha önceki siyasal süreci nedeniyle Yarg tay Baflsavc s n n yapt uyar yla, üyeli i hemen silinmiflti, yani parti faaliyetine hiç kat lmam flt. Kapatma karar n n siyasi bir karar oldu u bundan daha aç k bir biçimde kan tlanamazd. DTP de zaten karar n siyasi bir karar oldu unu aç klad. Ve hemen karar n ard ndan meclisten çekildiklerini ilan etti. DTP nin kapat lmas ve meclisten çekilme karar ile birlikte, erken seçim tart flmalar da alevlenerek gündemin ön s ralar na yerleflti. Ancak sine-i millet karar n Öcalan n ça r s yla de ifltiren DTP, mecliste kalarak aç l m zorlamaya karar verdi. Kapatma karar esas olarak, halk n aras nda yarat lmak istenen Kürt-Türk çat flmas e ilimini de güçlendirdi. Irkç -floven k flk rtmalar eflli indeki linç kampanyalar n n dizginleri de iyice boflalt lm fl oldu. Sald r lar birçok yerde Kürtlerin evlerine kadar ulaflt. Ülkü Ocaklar - n n okul okul dolafl p sald rgan toplayarak, bunlar otobüslerde DTP binalar n n önüne tafl mas s radan vakalar haline geldi. Oyunu bozmak için ileri at lma vakti geldi! Devletin polisi, hükümeti ve her düzeyde temsilcisi ile k flk rt c l n yapt bu süreç, binlerle ifade edilen gözalt lar, yüzlerce insan n tutuklanmas ve bir dizi fiili sald r ile devam ediyor. Ancak geliflmelerin hedefinde sadece Kürtlerin olmad da bugünlerde iyice aç a ç km fl bulunuyor. Hedef devrimci, ilerici, demokrat kifli ve kurumlar da içine alarak, iyice geniflliyor. Bu kesimlere dönük bask lar n, gözalt lar n, tutuklamalar n da hayli art gözleniyor. nsan temel hak ve özgürlüklerine dair var olan k r nt lara da bir ç rp da el konulmak isteniyor. Haklar n arayan tüm kesimlere yönelik (TEKEL, itfaiyeciler, BTS emekçileri...) sald r - lar da yine bu sürecin d fl nda görülmemelidir. Egemen s n flar (gerek emperyalistler gerekse uzant lar ) hakimiyetlerini koruman n ve de hakimiyet alanlar n geniflletmenin yolu olarak bir kez daha iç çat flmalar körükleme yöntemine, öteden beri baflvurduklar böl-parçalayönet politikas na baflvurmaktad rlar. Bu politika günümüzde hem ülkede hem bölgede hem de tüm dünyada öne ç kar lmaktad r. Emperyalistlerin ve de uflaklar n n ezilen genifl y nlar üzerinde oynad klar bu oyun mutlak bozulmal d r! Bunun içindir ki, vakit oyunu bozma göreviyle karfl karfl ya olanlar n, ileri at lma vaktidir. S n fsal Yaklafl m S NE- M LLET, S NE- MECL S, S NE- MÜCADELE... Ulusal sorundaki mücadelenin aç l m parantezine al nmas yla yükselen ivmesi, paralel geliflmeleri do- urmakta, taraf lar n hamleleri de buna uygun a rl k tafl maktad r. Bu a rl l k halinin sürekli ve haliyledengeli oldu undan söz etmek mümkün de ildir. Ancak devreden düflmeyen ve de geri planda kalmas na özen gösterilen esas aktör vard r ki her iki kesimin de hareket politikas ve taktiklerini as l belirleyenin bu güç oldu u aç kt r. Kemalist-faflist Türk devletinin AKP eliyle devreye soktu u aç l m isimli projeye iliflkin amaç ve kaynak noktas ndaki çözümleme karmaflas bir yana, sonuçlar bak m ndan süren kafa kar fl kl geliflmeler yafland kça daha net ortaya ç kmaktad r. Bu dertten en çok muzdarip olan, daha do rusu bu yan lsamay bünyesinde en fazla bar nd ran n Ulusal Hareket olmas, meseleyi devrim ve demokrasi mücadelesi aç s ndan talihsiz bir konuma sürüklemektedir. Ulusal Hareket in bu pozisyonda yaln z olmad görülmektedir. Niyet sorgulamas ndan ba ms z olarak, soruna bu tarzda yaklaflanlar n, mücadelenin ana unsuru halka ve dolay - s yla birçok alan ve cephede ba lant l olarak süren kavgaya verdikleri zarar ölçülemez boyutlardad r. Bunun zamanla daha net bilançolara ulaflaca bilinmelidir. Aç l m dan anlafl lmas gerekenin en yal n ve kestirme ifadeyle tasfiye oldu una dair neredeyse ortak bir koro oluflturan devrimci, demokrat ve yurtsever güçlerin ciddi bir ço unlukla sürecin devam ndan yana olmas hangi gerçeklikle aç klanmal d r? Refladiye eylemine ve DTP nin kapat lma davas na yaklafl mla kendini dolays z biçimde deflifre eden bu anlay fl n s n f mücadelesi ile bir sorunu oldu u yüksek sesle dillendirilmelidir. Refladiye ye provokasyon diyenler, yetmiyormufl gibi k nama l tutum ça r s yapan çok çeflitli kesimlere mensup zavall lar; henüz bir-iki ay içerisinde Çukurca, Gabar ve Cudi de üçer, befler, sekizer kifli kurfluna dizilen savunma konumundaki Ulusal Hareket savaflç lar n n katlini vaka-i adiyeden görmektedir. Hem kitlelerin mücadelesine hem de silahl mücadelenin birikimlerine yaslanmak sonra da bunlara güvensiz bir tarz tutturarak egemen s n flarla uzlafl içerisinde icazet kat nda dolaflman n her pratikle geçirdi i erozyon nas l olur da fark edilmemektedir? Bu durum ancak s - n fsal gerçeklikle aç klanabilir. Bunu tepeleyip aflacak ve do ru kulvara sokacak olan da bizzat s n f mücadelesidir ve komünistlerin çare olarak s nacaklar yegâne alan buras - d r. Bu alandaki kavgay körüklemek ve atefle olanca gücümüzle at lmaktan baflka çaremizin olmamas hiç kuflkusuz kör bir tutumu ifade etmez. Yer al nan pratiklerdeki inisiyatif ve etki gücünün zay f oldu u koflullardan baflka irademizin d fl ndaki oluflum ve hareketlerle iliflkilenme ba lam nda tak naca m z tav r da hesaba kat lmak zorundad r. Burada karfl m za ç kan ilk gerçeklik, sorunun Ulusal Hareket taraf ndan yürütülen mücadele çerçevesinde demokratik bir içerik tafl - mas olgusudur. Burada çokça kar flt r lan husus, bunun devrimci bir içerikten özü itibar yla yoksun olmas d r. Nihayetinde sistem içi bir sorun hüviyetindeki ulusal sorun, pekâlâ devrim olmaks z n da belli çözüm aflamalar ndan geçebilir. Devrimci/sosyalist çözüm, sorunun demokratik zemindeki halli için kal c ve kesin bir çözümdür. Ancak ulusal hareketlerin baflka bir mecrada akmas, iktidara yönelmeksizin ya da elde etmeksizin de çözüm üretebilir. ktidara yönelmeme, rejimi temelli de ifltirmeme hali bu hedeften yoksun olma durumu- devrimci olup olmaman n ana k stas - d r. Silahl mücadelenin hem de uzun bir zamana yay ld boyutuyla gerici/faflist devlete indirdi i darbeler, hareketin belirleyeni konumunda de ildir. Her hareketi, birincisi s n fsal konumu, ikincisi program/hedefler noktas ndaki saptamalar belirlemektedir. Nitekim karakteristik flekillenifliyle Türkiye deki Ulusal Hareket in süreci bu duruma iyi bir örnek oluflturmaktad r. Reformizmin devrimcili e ayk r bir kulvardan akmas ve sistemin s n rlar içinde dolaflmas da bu nedenden ötürüdür. ki y ld r Demokles in k l c gibi DTP nin tepesinde tutulan kapatma davas, bu sürece ait pratikleri kapsayan ek-iddianame olmaks z n buzluktaki haliyle karar a servis edilince, pek çok kimse aç l m sayesinde, AKP davas gibi kapatma olmaks z n cezaland rma ile sonuçlanaca n düflünüyordu. Öcalan n hücre koflullar nedeniyle geliflen ve aç l m konusundaki samimiyetsiz tutuma tepkiyi de bünyesine alarak büyüyen kitle eylemlerine, AKP nin de makul patentiyle destek verdi i linç ve katliamlarla benzin dökülmesi de buna gerekçe olur diye yorumlanmam flt. Bu havay yeterli bulmam fl olacak ki esas o lanlardan Cemil Çiçek tam da görüflmenin ortas nda, spanyol devletinin Bask partisi Batasuna y kapatmas na nsan Haklar Avrupa Mahkemesi nin verdi i onay hat rlatt. Bu malzemenin kapatma karar n aç klarken Haflim K l ç taraf ndan da kullan lmas elbette manidard. Ancak daha manidar olan oybirli i ile al nan karar tüm egemen s - n f partileri ve çevrelerinin tam bir mutabakatla savunmas yd. Sonras nda meclisi terk etme sine-i millet-bahsinde yine ayn cepheden ileri sürülen demokratik zemin gerekçeleri de fena halde i reti duruyordu. Demokratik toplum un vazgeçilmez/ana ö esi kabul edilen siyasi partilerin kapat lmas nda en a r sab ka sahibi devlet olarak Kemalist-faflizmin örgütten soyundurma ve yola/hizaya getirme amaçl operasyonunun istenen karfl l, o meflruiyet içinde kal nmas yd. DTP lilerin buna ayk r durufl sergilemesinin Öcalan taraf ndan bozulmas yla süreç kald yerden devam ettirilmifl oldu. Bu süreçten, demokratik talepleri zerre kadar dikkate al nmayan, muhataps zl k hali süren ve nihayet en önemli araçlar ndan yasal partisi kapat l p malvarl na el konulan Ulusal Hareket güçleri zararl ç km flt r. mral n n a rl k ve etki gücünün alt n bir kez daha çizmekten baflka bir ifle yaramayan sine-i meclis karar, özellikle de yaflananlar n ard ndan süreci daha da güçsüz bir halde sürdürme anlam na gelmektedir. Tasfiyenin, ucuz kasaba politikac s taktikleri ve söylemleriyle idame ettirilmesi, elle tutulur, difle dokunur bir fley yapmaman n ötesinde piflkin bir sald rganl k sergilenmesi karfl s nda, esasl /cepheden bir tav r al nmas gerekirken daha ezik ve mahkûm bir görüntü verilmesi, egemen s n flar n iflini kolaylaflt rmaktad r. Komprador patron-a a devleti, Bursa da Antep te patlayan maden ve tafl ocaklar ile Tuzla tersaneleri ölüm kamp nda iflçi ve emekçiler üzerine kâbus gibi çökerken, Ankara n n göbe inde Tekel iflçilerinin direnifli karfl s nda düfltü ü aczi, sald rganl kta pervas zl k s n rlar n aflarak perdelemeye çal flmaktad r. Tayyip, namus belas na te et sak z n çi nemeye devam etsin, iflsizlik ve yoksullu un geldi i noktada sosyal patlama umac s na dikkat çekenler ço almakta, patron örgütlerine, sosyolog akademisyenler destek vermektedir Faflist diktatörlü ün bütçe görüflmeleriyle de ortaya serildi i üzere, emperyalist merkezlerden büyüyerek gelen f rt nay gö üsleme konusunda yaflad s k nt ve korku daha da somut haller almaktad r. Nitekim komflu Yunanistan da ülke ölçe inde meydana gelen sars nt ve iflas n boyutlar muazzamd r. Daha kötü koflul ve parametrelere sahip Türkiye nin benzer boyutlarda bir batak içine çekilmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bu korku yaln zca Türk devletini de il benzer etkileflim alan içerisinde bulunan bütün ülkeleri beklemektedir. Aç l m sürecinin böyle bir tabloyla birlikte de erlendirilmesi gerekmektedir. Kürt sorunundaki açmaz ve bata aflmak, faturay düflürmek ve yeni dönemin rolüne uygun konumlanmak için gelifltirilmifl bir proje olan aç l m da sonuç alman n, savafl n di- er taraf olan Ulusal Hareket i belli bir zeminde ikna etmek olmaks - z n baflar lamayaca n iyi bilen egemen s n flar, bunu elveriflli hale getirmek için çal flmaktad r. Bütün hamleler buna yöneliktir. Ulusal Hareket in bu gerçekli in fark nda olarak gelifltirdi i politikalar, eylem ve kampanyalar, de il kal c ve demokratik bir çözüm, kendi s n rl hedefine ulaflmak bak m ndan dahi tart fl l r a rl ktad r. Buna dikkat çekmek ve gerçeklere parmak basmakla beraber, Ulusal Hareket in böyle bir süreçte, yo un sald r ve manipülasyon faaliyeti alt nda kuflat lmas na karfl koymamak düflünülemez. Hem de bu karfl koyuflun en güçlü biçimde büyük bir yo unlaflma ve etkin çal flma ile gösterilmesi gerekir. S n f mücadelesinde söz sahibi olmak, de ifltirici-dönüfltürücü rol oynamak bir yana, elefltiri gücü tafl man n da tek yolu prati in içerisinde olmakt r. Ama zaten bu pratik, esas nda, yürütülen savafl n tam da merkezinde yer alan bir ittifaka ve demokratik muhtevaya sahipse, her türlü tereddüt ve pasifli in düflmana tafl yaca kan hesaplanamaz yo unluktad r.

4 flçi-köylü 4 flçi/köylü 25 Aral k-7 Ocak 2009 Emek mücadelesini yok edemez, dikensiz gül bahçenizi kuramazs n z! Egemenler; krizleri derinlefltikçe, bir yandan iflçiler ve emekçiler üzerindeki sömürülerini art r yor bir yandan da yine ezilenlerden gelen hak taleplerini daha azg n yöntemlerle bast rmaya çal fl yorlar. Art arda gerçekleflen iflçi eylemleri sistemin, sömürüsünü kolaylaflt rmak için yaratmaya çal flt dikensiz gül bahçesi hayallerini y km fl ve bu hayal k r kl yla da iflçi ve emekçilere dönük devlet terörünü iyice art rm flt r. TEKEL iflçileri, itfaiyeciler derken bu kez de s ra demiryolu çal flanlar na gelmiflti. Bu eylem iyi niyetli de il!, Gerekeni yapaca z diye sinirlenen(!) egemenlere ra men 25 Kas m da, Türkiye genelinde yap lan ifl b rakma eylemi örgütlenmiflti. Oldukça coflkulu geçen eylem sonras adeta öç almaya çal flan devlet taraf ndan 16 demiryolu çal flan iflten ç kart ld. Egemenlerin bu sald r - s na yeni bir ifl b rakma eylemi ile yan t veren demiryolu çal flanlar na bu kez de kolluk kuvvetleri sald rd. flçi-köylü gazetesi olarak Birleflik Tafl mac l k Sendikas n ziyaret ederek sald r ile ilgili görüfllerini ald k: - Gerçeklefltirdi iniz eylemle ilgili bilgi alabilir miyiz? Mahmut Çevik (BTS stanbul fiube Yönetim Kurulu Üyesi-Eylem sonras iflten uzaklaflt r lan 30 kifliden biri): Biliyorsunuz, KESK olarak 25 Kas m da son y llar n en etkili eylemlerinden birini gerçeklefltirdik. Ve eylemde biz, oldukça iyi bir flekilde kendimizi ifade ettik. Bu eylem içerisinde demiryolu çal flanlar n n yapm fl oldu u eylem ön plana ç k nca, siyasi iktidar da çal flanlardan h nc n almak için 16 arkadafl m z iflten uzaklaflt rd. Bunun üzerine bir fleyler yapmam z gerekti ine inanarak ikinci eylemimizi planlad k ve yapt k. Eylem, bu hukuksuz ve keyfi uygulamadan vazgeçilmesi için yap lan bir eylemdir ve eylem 15 Aral k Sal akflam saat de bafllad. 16 Aral k günü de; zmir, Adana, Bal kesir, Ankara, Eskiflehir, Diyarbak r, Samsun da trenleri durdurduk. Eylemin ilk günü, polis sald r s n n ard ndan 5 arkadafl m z gözalt na al nd. Bunlardan biri flube baflkan - m z, biri üyemiz, di er üçü de eylemimize deste e gelen kiflilerdi. Bu eylemin ard ndan 30 arkadafl m z daha iflten uzaklaflt rd lar. Bundan sonraki süreçte daha etkili eylem türlerini düflünüyoruz. Bunlar n hiçbiri bizi y ld ramaz, mücadelemizi sonuna kadar sürdürece iz. - Son süreçte devletin iflçilere ve emekçilere karfl sald r lar artt. BTS nin eylemine yap lan sald r da bunlardan biri Mithat Ercan (BTS stanbul fiube Sekreteri-Eylemden sonra iflten uzaklaflt r lan 30 kifliden biri): Evet, öyle! Türkiye deki çal flma hayat na bakt m z zaman TEKEL, itfaiye, demiryolu iflçilerine yap lanlar lokal görebiliriz. Ancak bizim objektif ve genel bakmam z gerekiyor. Bu, dünyadaki krizin Türkiye ye yans mas d r ve Türkiye de oluflturulmak istenen; ABD nin AKP üzerinden, Ortado u da yaratt srail gibi bir mant kt r. Her yerde iflsizlikten dolay çal flanlar n inan lmaz s k nt lar var. flyerleri iyi niyetli bile olsa bu s k nt lar afl lam yor ve insanlar iflten at l yor. Bask lar art yor. Bir kifliye, birden çok kiflinin ifli yapt r l yor. Biz bir kamu kuruluflu olmam za ve çal flma flartlar m z devlet taraf ndan talimnamelerle belirleniyor olmas na ra men, tüm bu bask lar çokça yafl yoruz. Bir de bir tafleron firmada bu bask lar n kaç kat fazla yaflanabilece ini düflünün! Emekçiler zor durumda ve bu tesadüf de ildir. Bunlar Türkiye nin siyasi resmi ideolojisinin emekçiler üzerindeki yans mas d r. Toplu görüflme masalar nda, sendikalar içi bofl bir hale getirilmeye çal fl l yordu. Son toplu görüflmede de bakanlar hakarete varan tav rlar içerisindeydi. Biz de böylece Kamu-Sen ile 25 Kas m daki grevi örgütledik. Ortak noktam z grev yapmak ve toplu sözleflme hakk m za sahip ç kmakt. 25 Kas m bizim için bir deneydi. Bunu bas n ve halk m z da gördü. Biz devletin dikensiz gül bahçesi kurma hayallerini bozmufl olduk. Tabi, bu da onlar rahats z etti. 8 gün sonra da Türkiye genelinde 16 arkadafl m z hukukuz bir biçimde aç a al nd. fl b rakarak bu 16 arkadafl m z n yaln z olmad n göstermek amaçl direndik. Siyasi iktidar bu ikinci eylemde olaya daha da siyasi yaklaflt ve bu dayan flmaya katlanamayarak 30 demiryolcuyu daha aç a ald. - Eyleme yönelik sald r lar hakk nda ne düflünüyorsunuz? Eylem boyunca ifl arkadafllar n z n size karfl tepkileri nas ld? flten uzaklaflt r lan bir BTS üyesi: 25 Kas m eylemi ve 16 arkadafl m z n görevden uzaklaflt r lmas n n ard ndan 15 Aral k gecesini 16 Aral k a ba layan gün eylemimize bafllad k. Eylem boyunca hareket etmesine izin vermedi imiz trenleri çal flt rmak için personeli çok zorlad lar. Gitmeyen trenleri kendileri çal flt rmaya çabalad lar. Personeli zorbal kla, tehditle trenlerin bafllar na geçirmeye çal flt lar. Birço u reddetti ve bize destek verdiler. Onlar n bize sald rmas bizi y ld rmad. 46 kiflinin uzaklaflt r lmas bizim için ceza de ildir, bir ödüldür. Çünkü bu, korktuklar n gösteriyor. ( stanbul) Atamas yap lmayan ö retmenler po aça satt 23 ay önce stanbul Davutpafla daki bir havai fiflek fabrikas nda meydana gelen patlama sonucu 23 kifli yaflam n yitirmifl, 108 kifli de yaralanm flt. Ölen ve yaralananlar n yak nlar, bu olay n hesab n sormak için her hafta oldu u gibi 12 Aral k Cumartesi günü de Taksim Tramvay Dura nda bir araya geldiler. Aileler ad na aç klama yapan Hüseyin Tayrano lu nun ye eni Yeter Ak n, neden bu eylemi sürdürdüklerinin bir kez daha alt n çizdi: Tuzla da son ifl cinayetinde yaflam n yitiren, selde kapal kasada bo ularak can veren, madende göçük alt nda kalan, depremlerde yaflamlar n yitiren iflçilerin hayatlar n n kararmas na neden olanlar yarg lanabilsin diye buraday z. flçiler ölmeye devam ediyor! flçi katillerinin peflinde olaca z! 26. haftada Bursa Kemalpafla da yaflam n yitiren maden iflçileri an ld. 19 Aral k Cumartesi günü Tramvay Dura- nda biraraya gelen aileler ad na bu hafta bas n aç klamas - n dris Çabuk okudu. Çabuk çal flma koflullar n n düzeltilmemesi ve güvenlik önlemlerinin al nmamas ndan kaynakl iflçilerin hayat n kaybetti ini ve yaflanan ifl kazalar ndan sorumlu kiflilerin devlet taraf ndan korundu unu belirti. ( stanbul) Mersin Atamas Yap lmayan Ö retmenler Platformu (AYÖP) taraf ndan 10 bin ö retmen atamas n n yap ld 16 Aral k ta, Taflbina önünde bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Aç klamada, yaklafl k 250 bin ö retmen aday n n KPSS ye girmesine ra men bu y l içerisinde 30 bin ö retmen al m n n gerçekleflece i belirtildi. Aç klama s ras nda s k s k Ö retmenler iflsiz, okullar ö retmensiz, Hak verilmez al - n r, zafer sokakta kazan l r, Ücretli köle olmayaca z, Direne direne kazanaca z sloganlar at ld. Aç klaman n ard ndan atamas yap lmayan ö retmenler, iflsizli e vurgu yapmak amac yla çeflitli ifl kollar n simgeleyen bir stant açarak sebze, çay, po aça, simit, kuruyemifl ve kitap sat fl nda bulundu. Eyleme birçok kitle örgütü destek sunarken halk da yo un ilgi gösterdi. (Mersin) Sendikaya tutuklama terörü 8 Aral k ta D SK e ba l Nakliyat- fl Sendikas n n Genel Merkez ile Kocaeli, Konya ve stanbul flubelerine yap - lan polis bask nlar nda, sendika Genel Baflkan Ali R za Küçükosmano lu ile beraber 13 sendika üyesi hukuksuz bir flekilde gözalt na al nm flt. Uzun süren gözalt lar n ard ndan 2 sendika üyesi serbest b rak l rken di erleri 13. A r Ceza Mahkemesi nce Çal flma ve ifl hürriyetini ihlal etmek ve sendikal haklara engel olmak gerekçesi ile tutukland lar. Sendikaya karfl yap lan bu tutuklama terörü Herkese Sa l k Güvenli Gelecek Platformu taraf ndan D SK Genel Merkezi önünde yap lan bas n aç klamas ile protesto edildi. Eylemde bas n metnini okuyan stanbul Tabip Odas Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen yaflanan tutuklama terörünün örgütlenme hakk na s k lan bir kurflun oldu unu ve bu sald r lara karfl bir araya geldiklerini belirtti. ( stanbul) Davam z, eme imiz, gücümüz; Halk m zd r! AKP Sancaktepe Belediyesi nin Toplu fl Sözleflmesini ikinci y l zamm na iliflkin hükümlerini uygulamamas, maafl ve di er sosyal haklardan mahrum etmesi iflçileri çileden ç kard. Bunun üzerine karar al nan eyleme kat l m oldukça iyiydi. Bizler de YDG ve flçi köylü olarak D SK Genel- fl 2 No lu fiubenin yapt bas n aç klamas na dövizlerimizle kat larak destek verdik. Sancaktepe Belediyesi nin önünde yap lan bas n aç klamas na halk n kat l m yo undu. Bir uyar niteli inde olan eylemde iflçilerin kararl l dikkat çekiciydi. Genel- fl Baflkan n n okudu u bas n metninin ard ndan eylem son buldu. (Sar gazi K ve YDG okurlar ) Torgem de iflçilerin kararl l patrona geri ad m att rd! Torgem Tersanesi nde iflçiler mücadeledeki kararl klar n kaybetmeden direnifllerini sürdürüyor. Tuzla Tersane bölgesinde kurulu bulunan G SB R Baflkan Vekili Kenan Torlak n sahibi oldu u TORGEM Tersane bünyesindeki Net Denizcilik tafleron flirketinde çal flan 25 iflçi, 4 ayd r haklar gasp edildi i için direniflteydi. flçilerin kararl l patrona geri ad m att rd ve patron iflçilerin dört ayl k maafllar n ödemek zorunda kald. flçiler direniflin kazan m yla kap önündeki bekleyifllerini sonland rd. Ancak iflçiler, bu sürecin burada kapanmad n k dem tazminatlar için dava açacaklar n dile getirdiler. (Kartal) Emekçinin gündemi Tekel iflçileri mücadeleyi ö retiyor; Kazanan iflçi s n f olacak! Ülkenin dört bir yan ndan Ankara da biraraya gelen TEKEL iflçileri, kararl l klar ve direngenlikleriyle tüm iflçi s n f na örnek oldular. Devlet aciz bir flekilde iflçilere sald r rken, Türk- fl yönetimi kendisini aflan militan bir direnifl karfl s nda iflçilerle devlet aras nda kald. Ankara d fl ndan gelen iflçilerin yeni kat l mlar ve dört bir yandan artan destekle iflçilerin direnifli daha da büyüdü. Art k verilen mücadele sadece TEKEL iflçilerinin direnifli olmaktan ç km fl, tüm iflçi s n f n n onur mücadelesine dönüflmüfltü. flçi s n f n n genel kitlesinin -yer yer eylemlilikleriyle ortaya koysa da- esasta içinde biriktirdi i mücadele özlemi TEKEL iflçilerinin kararl eylemleriyle ete kemi e büründü. 25 Kas m grevinin ard ndan bu militan direnifl iflçilerin egemenlere karfl mücadelesinde bir k r lma noktas na iflaret etmektedir. Sonuç ne olursa olsun TEKEL iflçileri mücadeleye büyük bir de er kazand rm fl, iflçi s n f n n sesi ve yüre i olmufllard r. Kad n ve erke iyle TEKEL iflçilerinin direniflinin siyasi ve moral kazan mlar iflçi s n f n n mücadele hazinesine yaz lacakt r. Bu bir bafllang çt r; greve ve direnifle bafllayan her iflçi art k bu direnifli örnek alacak, daha ilerisini hedefleyecektir. Aksi halde egemenler ve onlar n devleti karfl s nda baflar flanslar n n olmad n bileceklerdir. AKP hükümetine oy vermifl genifl iflçi kitlesi, hükümetin ve devletin iflçi düflman s n fsal niteli ini onlarca kitaptan ö renemeyecekleri bir berrakl kla görmüfl ve ö renmifllerdir. flçi s n f, örgütlü gücünün egemenleri ne kadar korkuttu unu bir kez daha görmüfl ve s n fsal gücünün fark na varm flt r. TEKEL iflçileri, artan sald r lar karfl s nda ne yapacaklar konusunda karars zl k yaflayan sendika yönetimlerine izlenmesi gereken yolu da göstermifltir. Devrimciler, demokratlar ve emek örgütleri beklemedikleri bu direnifl karfl s nda öncelikle etkisiz bir konumda kalm fl daha sonra dayan flmay yükseltmifllerdir. TE- KEL iflçilerinin hakl ve meflru mücadelesi etraf nda oluflan genifl birliktelik de birçok yönüyle örnek oluflturmaktad r. Ancak bu yeterli de ildir. Bu direnifli genellefltirmekten ve iflçi s n f - n n somut ve genel bir kazan m na dönüfltürmekten yoksun kal nm flt r. Direniflin sahiplenilmesi konusunda olumlu çabalar olan çeflitli kurumlar olsa da genel olarak bu konudaki haz rl ks zl k kendini göstermifltir. Söz konusu haz rl ks zl sadece birkaç gün öncesinden eyleme haz rlanmak ya da teknik birtak m konular olarak alg layamay z. Daha genel ve sürekli bir yetersizlikten bahsetmek gerekir. Kurumsal zay fl klar yan nda bugün daha da önemli olarak iflçi s n f n n mücadelesine dönük somut bir politikan n ve örgütsel seferberli in bulunmay fl - na tan k oluyoruz. Kuflkusuz ki her örgütlenme bir politika etraf nda hareket ediyor ve güçlerini harekete geçiriyor. Fakat bu politika ve harekete geçiriflin daha çok iflçi s n f na yönelmesi gerekirken bunun gerçekleflmedi ini görüyoruz. Söylemde ve ka t üstünde tersi savunulsa da s n rl örnekler d fl nda bu konuda ciddi bir çaba harcand n söyleyemeyiz. Devrimci Demokrat Sendikal Birlik anlay fl ve onun çizgisindeki tüm iflçi ve emekçiler, bu olumsuz ve tutars z prati in de ifltirilmesinde en önde çaba harcamal d rlar. E er ciddi olarak iflçi s n f faaliyetine kafa yoruyor ve örgütlenmelerimizi bu temelde oluflturuyorsak ileriki direnifl ve mücadelelerde çok daha nitelikli bir rol oynayaca m z ortadad r. Bunun için vakit kaybetmeden bulundu- umuz alanlarda; sendikalarda, fabrikalarda ve mahallelerde iflçi s n f n n hak alma ve örgütlenme mücadelesine h z vermeliyiz. TEKEL iflçilerinin direnifli iflçi s n f n n ilk direnifl de ildir. Son direnifli de olmayacakt r. Daha çetin mücadele günlerinin bizleri bekledi i ak ldan ç kar lmamal d r. TEKEL iflçileri, itfaiyeciler, belediye ve demiryolu iflçileri eylem ve direniflleriyle kararl l klar n ortaya koydular. Tek bafl na hiçbir iflçinin ciddi kazan mlar elde edemeyece ini bilerek dayan flmay güçlendirmemiz büyük önemdedir. Bugün hak aray fl ndaki iflçilere ulaflman n, örgütlenme ihtiyac na yan t olman n ve yan - bafl m zda mücadele eden iflçilere gitmenin tam zaman d r. Bugün iflçi s n f n n öncü ve önder rolüne somut bir içerik kazand rman n tam zaman d r. Bu görev bizleri bekliyor.

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler

yedeklemek, oy toplamak için sosyal yardım adı altında kullanıyor. Reformist yaklaşımlara düşülmeden ekonomik örgütlenmeler Açlığın dili olmaz, yoksulluğun vatanı... Kapitalizm öncesi toplumlarda açlık sorunu, var olmasına karşın kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmde olduğu gibi, hiçbir toplumsal evrede bugünkü

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy

Nepal de burjuvazinin ihaneti Temmuz da gerekli oy iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 22 www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 25 Temmuz-7 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Halk n kendi gündemi var! 8 Sömürücü,

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu

Asimilasyon kazanı, dejenerasyon kuyusu İnönü; Kahraman mı diktatör mü? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ın AKP hükümetini Hitler e benzetmesi ile yeni bir tartışmanın fitili de ateşlendi. Başbakan Baykal a yanıt verirken TC nin kanlı sicili de

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

pleri emekçilerin bildirisi koparacak!

pleri emekçilerin bildirisi koparacak! ±CMYK Katlediliflinin 35. y l nda iflkencede k z l bir direnifl... Bundan tam 35 y l önce, Proletarya Partisi nin kurucusu ve teorik kuramc s, Türkiye proletaryas n n komünist önderi, brahim Kaypakkaya,

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

hazırlık kapsamında 24-26 Aralık 2010 tarihleri arasında bir toplantı gerçekleştirmeye

hazırlık kapsamında 24-26 Aralık 2010 tarihleri arasında bir toplantı gerçekleştirmeye İşçi-Köylü yoluna Özgür Gelecek olarak devam edecek! Gazetemiz İşçi-Köylü önümüzdeki sayıdan itibaren yeni bir isimle ve boyutla çıkacak. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş emekçi yığınların

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın

İşçi-köylü. (Öyle diyorlar!) Devrimciler sahip oldukları tüm yeteneklerini. davasına adayan insanlardır. Sevinçleri, acıları, özlemleri tüm insanlığın Zor, yeni topluma gebe, eski toplumun ebesidir (K. Marks) Açılım tartışmalarına başladığı ilk günden bu yana düzen partilerinin özelikle şiddeti içerikli açıklamaları gündemdedir. Şiddetin sorunların çözümünde

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı