ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır."

Transkript

1 ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı ve Tarihçeler... Tarihçeler... Çalışma Ayı ve Tarihçeler 1 Düzenlemelerin Tarihçeli Olarak Değiştirilmesi... Çalışma Ayı ve Tarihçeler 1 Düzenleme Tarihçesinin İzlenmesi... Çalışma Ayı ve Tarihçeler 1 Çalışma Ayı Belirlenmesi... Çalışma Ayı ve Tarihçeler 1 İşyerleri ve Bölümler... İşyerleri ve Bölümler... İşyerleri ve Bölümler 1 İşyeri Kartı... İşyerleri ve Bölümler 1 Bölüm Kartı... İşyerleri ve Bölümler 2 Personel Kartları... Personel Kartları... Personel Kartları 1 Personel Kartı... Personel Kartları 2 Puantaj... Puantaj Girişi... Puantaj 1 Özel Gider İndirimi... Özel Gider İndirimi... Özel Gider İndirimi 1 Tasarrufu Teşvik Fonu... Tasarrufu Teşvik Nema Oranları... Tasarrufu Teşvik Fonu 1 Tasarrufu Teşvik Nema Ödemesi... Tasarrufu Teşvik Fonu 1 Düzenlemeler... Personel Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Personel-Muhasebe Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Personel-Cari Hesaplar Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Personel-İşletme Defteri Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Yasa Düzenlemeleri... Düzenlemeler 3 Gelir Vergisi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 3 Konut Yardımı Düzenlenmesi... Düzenlemeler 3 Para Kupürleri... Düzenlemeler 3 SSK Primleri Düzenlenmesi... Düzenlemeler 3 Diğer Yasa Düzenlemeleri... Düzenlemeler 4 Firma Düzenlemeleri... Düzenlemeler 4 İş Süreleri Tanımları Düzenlenmesi... Düzenlemeler 4 Ek Kesintiler Düzenlenmesi... Düzenlemeler 5 Sosyal Yardımlar Düzenlenmesi... Düzenlemeler 5 Sendika Tanımları Düzenlenmesi... Düzenlemeler 6 Çocuk Yardımı Düzenlenmesi... Düzenlemeler 6 Hesaplama Tanımları... Düzenlemeler 6 Raporlar... Personel / İşyeri Raporları... Raporlar 1 Vizite Kağıdı (Sigortalıya ait)... Raporlar 1 Vizite Kağıdı (6 aylık)(sigortalıya ait)... Raporlar 1 Vizite Kağıdı (Eş ve çocuklar için)... Raporlar 1 Sağlık Belgesi (6 aylık) (Eş ve çocuklar)... Raporlar 1 Bölge Çalışma İşyeri Bildirgesi... Raporlar 2 Ek:1 İşçi Bildirim Listesi... Raporlar 2 iii

4 Ek:2 İşçi Çıkış Bildirim Listesi... Raporlar 2 İş Kanunu Gereğince İşçi Çizelgesi... Raporlar 3 İşçi Çizelgesi (Liste)... Raporlar 3 Personel in Vereceği SSK Dilekçesi... Raporlar 3 İbraname... Raporlar 4 İşyeri Etiketleri... Raporlar 4 Personel Etiketleri... Raporlar 4 Hizmet Akdi... Raporlar 4 SSK Bildirgeleri... Raporlar 4 Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi... Raporlar 4 Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi (Matbu)... Raporlar 4 Aylık SGDP Bordrosu:... Raporlar 4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi... Raporlar 4 Emeklilik Sonrası İşe Başlama Dilekçesi... Raporlar 5 İşe Giriş Bildirgeleri Dizi Pusulası... Raporlar 5 SSK İşyeri Bildirgesi... Raporlar 5 Eksik Gün SSK Bilgi Formu... Raporlar 5 SSK İşyeri Durum Tesbit Tutanağı... Raporlar 5 Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu:... Raporlar 5 Dört Aylık Bordro SSK Veri Transferi:... Raporlar 5 İşyeri Yetkili Bilgileri... Raporlar 5 Bordrolar... Raporlar 5 Hesap Pusulası... Raporlar 6 Personel Toplamları... Raporlar 6 Tasarruf / Konut / Vergi Raporları... Raporlar 6 TTF. Personel Kayıt Bildirgesi... Raporlar 6 TTF. İşyeri Bildirgesi:... Raporlar 6 TTF. Aylık Bildirim Formu... Raporlar 6 TTF. Üç Aylık Şahıs Bildirim Formu... Raporlar 6 TTF. Üç Aylık İcmal Formu... Raporlar 6 Konut Edindirme Yardımı Bildirimi... Raporlar 6 Konut Edindirme Yardımı Bildirimi (Liste)... Raporlar 6 Özel İndirim Dilekçesi... Raporlar 6 Özel Gider İndirimine Ait Bordro... Raporlar 6 iv

5 Personel Modülü Bu bölümde Odak Personel modülünün genel yapısı ve işleyişi anlatılmıştır. Personel Modülü Personel modülünde bir firmaya bağlı bulunan işyerlerinin ve işyerlerinde işçi statüsünde çalışan personellerin bilgileri girilir, aylık ücret hesaplamaları yapılır, gerekli bildirgeler ve raporlar alınır. Personel modülünde öncelikle ücret ve kesinti hesaplamalarında kullanılacak yasal değerler ve yalnızca çalışılan firmada geçerli olacak firmaya özel düzenlemeler girilir. Her firma için ücretlere uygulanan ek kesintiler ve sosyal yardımlar belirlenir, yapılan işin özelliğine göre kullanılan iş süresi tanımları girilir. Firmanın her işyeri için bir işyeri kartı açılır. İşyeri kartlarında işyerinde çalışan personellere uygulanacak yasal değerler ve SSK işyeri bilgileri girilir. Her işyeri altına, o işyerinde bulunan bölümler tanımlanır. İşyerlerinde çalışan personellerin herbiri için bir personel kartı açılır. Personel kartlarında personel sicil, statü ve sigorta bilgileri, personele uygulanacak ek kesintiler, yardımlar ve yasal muafiyetler girilir. İşyerleri ve personel kartlarının tanımlanmasından sonra, belirlenen ay için puantaj girişi yapılır. Puantaj girişinde her personelin ay içindeki çalışma süreleri, uygulanan ek kesinti ve yardım tutarları girilir, personellerin ücretleri ve yasal kesintiler hesaplanır. Puantaj bilgilerinin kaydedilmesinden sonra gerekli beyannameler ve raporlar alınır. Yıl sonlarında uygulanacak özel gider indirimi işlemleri, Özel Gider İndirimi bölümünde yapılır. Personellerin yıl içinde yapmış oldukları harcama tutarları girilir ve personelin vergi matrahına göre gelecek yılda alacağı vergi indirimi hesaplanır. Tasarrufu teşvik kesintisi uygulanan işletmelerde, tasarrufu teşvik nema ödemesi işlemleri de yapılır. Personellerin kesinti başlangıç tarihlerine göre uygulanacak nema faiz oranları tablosu girilir ve personel sicili bilgilerine göre yapılacak nema ödemesi tutarları hesaplanır. Odak Personel modülünde düzenlemeler ve veriler tarihçeleriyle birlikte saklanır. Böylece çalışılan dönemden bağımsız olarak, geçmiş tarihlere ait beyannameler ve raporlar yeniden alınabilir. İstendiğinde Personel modülü, Muhasebe, İşletme Defteri ve Cari Hesaplar modülleriyle bağlantılı çalışır. Kaydedilen puantaj sonuçları Muhasebe ya da İşletme Defteri modüllerine bağlantı fişleri ile kaydedilebilir. Cari Hesaplar modülünde her personele yapılan ödemeler izlenecekse, personel kartlarında personelin cari hesap kodu girilir ve cari hesaplar modülüne ödenen net ücretler bağlantı fişleriyle kaydedilir. Personel, işyeri ve puantaj bilgilerinin girilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Personel modülünde bordro raporları, SSK ve bölge çalışma müdürlüğü bildirimleri, konut fonu ve tasarrufu teşvik fonu bildirim raporları bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. Giriş 1

6

7 Çalışma Ayı ve Tarihçeler Bu bölümde Personel modülünde çalışma ayı ve tarihçelerin kullanılması anlatılmıştır. Tarihçeler Odak Personel modülünde tüm düzenlemeler ve işlemler geçerli oldukları tarihlerle tutulur. Böylece, geçmiş dönemlere ait raporlar doğru olarak ve herhamgi bir düzenleme ya da veri girişi değiştirilmeden alınabilir. Personel modülünde yasa ve firma düzenlemeleri, işyeri tanımları ve personel kartları tarihçeleriyle birlikte saklanır ve çalışılan aydaki durumlarıyla işlenir. Bu nedenle bu verilerin girildiği kutuların üst bölümünde Dönem alanı bulunur. Bu alanda kutuda gösterilen düzenlemenin geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilir. Örnek 1: Dönem: Geçerli Dönem Gösterilen düzenlemenin tarihçesi yoktur, gösterilen veriler bütün dönemler için geçerlidir. Örnek 2: Dönem: -01/1996 Gösterilen düzenleme 01/1996 tarihine dek geçerlidir. Bu tarihten sonra düzenleme farklı değerlerle işlenir. Örnek 3: Dönem: 01/1995- Gösterilen düzenleme 01/1995 tarihinden başlayarak geçerlidir, önceki düzenleme değerleri farklıdır. Örnek 4: Dönem: 01/ /1996 Gösterilen düzenleme 01/1995 tarihi ile 01/1996 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler dışında düzenleme değerleri farklıdır. Düzenlemelerin Tarihçeli Olarak Değiştirilmesi Yasa düzenlemeleri, firma düzenlemeleri, işyeri bilgileri ya da personel bilgilerinde bir değişiklik olduğunda, gerekli değişiklikler yapılır ve [Yeni] basılır. Bu durumda yapılan değişikliklerin hangi tarihten başlayarak geçerli olacağı sorulur. Değişikliklerin başlangıç tarihi girilip [Kabul] basıldığında, bilgilerin yeni durumu girilen tarihten sonra geçerli olacak şekilde kaydedilir. Düzenleme Tarihçesinin İzlenmesi Düzenleme tarihçeleri Dönem alanında izlenir. Düzenleme yüklendiğinde, çalışma ayında geçerli olan durumu gösterilir. Başka bir tarihteki düzenlemenin izlenmesi için Dönem alanında <Boşluk> basılır. Bu durumda düzenleme tarihçesindeki değişiklik tarihlerinin gösterildiği bir kutu açılır. Bu kutuda seçilen tarihteki düzenleme izlenir ya da değiştirilir. Çalışma Ayı Belirlenmesi Odak Personel modülünde personel ücret ve kesinti bilgileri aylık olarak girilir ve saklanır. Bu nedenle öncelikle bulunulan firma döneminin hangi ayında çalışıldığı belirlenir. Personel modülüne girildiğine, ekranın sağ üst köşesinde çalışma ayı gösterilir. Çalışma ayının değiştirilmesi için Personel menüsünde Çalışma Ayı Belirlenmesi seçeneği seçilir. Çalışma Ayı Belirlenmesi kutusunda çalışma ayı girilir ve [Kabul] basılır. Yasa düzenlemeleri, firma düzenlemeleri, işyeri kartları ve personel kartlarının tarihçeleri içinden çalışma ayında geçerli olan durum etkin olarak belirlenir. Personel ücret hesaplamaları ve raporlarda, düzenlemelerin çalışma ayındaki durumları kullanılır; çalışma ayına göre henüz girmemiş ya da işten çıkmış personeller için puantaj girilemez, açılmamış ya da kapanmış işyerleri kullanılamaz. Çalışma Ayı ve Tarihçeler 1

8

9 İşyerleri ve Bölümler Bu bölümde işyeri ve bölüm kartlarının izlendiği ve tanımlandığı İşyerleri ve Bölümler anlatılmıştır. İşyerleri ve Bölümler Personel menüsünde İşyerleri ve Bölümler seçildiğinde, tanımlı işyerleri ve bölümlerin gösterildiği İşyerleri ve Bölümler kutusu açılır. İşyeri, bir firmaya bağlı olarak çalışan, işyeri SSK numarası farklı birimlerin herbiridir. Bölüm ise bir işyerinde farklı işlevleri gerçekleştiren birimlerin herbiri olarak tanımlanır. Tanımlanan her işyeri ve bölüme bir işyeri ya da bölüm kodu verilir. Bölüm kodları, bağlı oldukları işyerlerinin alt düzey kodları olarak açılırlar. Örneğin 01 işyeri kodu merkez büro için, kodu merkez bürodaki pazarlama bölümü için, kodu merkez bürodaki muhasebe bölümü için tanımlanmıştır. İşyerleri ve Bölümler kutusunda, hesap planlarında kullanılan tuşlar kullanılır. [Gösterim] ya da <F9> basıldığında hangi işyerlerinin gösterileceğinin belirlendiği Gösterim Düzenlenmesi kutusu açılır. Bu kutuda çalışma ayına göre henüz açılmamış ya da kapanmış işyerlerinin gösterilip gösterilmeyeceği belirlenir. İşyeri eklenmesi için <Insert> ya da [Ekle] basılır, eklenecek kart türü seçilir ve seçilen türe uygun karta gerekli bilgiler girilir. İşyeri çıkartıldığında işyeri ile birlikte ona bağlı tüm bölümler de çıkarılır. İşyeri kapandığında işyeri tanımı çıkarılmamalı, işyeri kartında kapanış tarihi girilmelidir. Böylece raporların geçmiş tarihler için alınması sağlanmış olur. İşyeri Kartı İşyerleri ve Bölümler kutusunda bir işyeri seçildiğinde ya da yeni bir işyeri eklendiğinde İşyeri Kartı kutusu açılır. Bu kutuda işyerini tanıtan bilgiler girilir. İşyeri Kodu alanında işyerine bir kod verilir. Bu alan yalnızca yeni işyeri eklerken kullanılabilir. Tanımlı işyerlerinin kodları değiştirilemez. Başka bir işyerine aracılık yapılması durumunda İşyeri Ünvanı olarak aracısı olunan işyeri ünvanı, Aracı Ünvanı olarak da aracının ünvanı girilir. Aracı No, merkez işyeri tarafından bu aracıya verilen numara olarak girilir. Bu değer, Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu SSK Veri Transferi raporunda kullanılır. İşyerleri ve Bölümler 1

10 İşyerleri ve Bölümler Personel İşyeri SSK Şubesi ve şube Kodu ilgili alanlara girilir. Şube kodu olarak Ankara ve İstanbul dışındaki illerde 01 girilir. Ankara ve İstanbul için girilmesi gereken şube kodları yandaki tabloda verilmiştir. İşyeri kapandığında, kapanış tarihi İşyeri Kapanışı alanına girilir. Kapanış tarihinin açılış tarihinden küçük ya da eşit olduğu durumlarda işyeri kapanmamış kabul edilir. Günlük Çalışma Saati alanına işyerindeki günlük çalışma süresi girilir. İşyeri kartında bulunan düğmeler kullanılarak, ek işyeri bilgilerinin girildiği kutular açılır. Ankara Ankara Sigorta Müdürlüğü Çankaya Sigorta Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Sigorta Müdürlüğü Beşiktaş Sigorta Müdürlüğü Beyoğlu Sigorta Müdürlüğü Eminönü Sigorta Müdürlüğü Fatih Sigorta Müdürlüğü G.O.P. Sigorta Müdürlüğü Kadıköy Sigorta Müdürlüğü Pendik Sigorta Müdürlüğü Düğme [Adres] [İşveren] [İhale] [Oda] [Bağlantı] [Muhasebeci] İşlev İşyeri ve aracı adresleri girilir. İşveren nüfus bilgileri ve ikametgah adresi girilir. İhaleyle alınan işlerde, ihale bilgileri girilir. İşyerinin kayıtlı olduğu oda bilgileri girilir. İşyeri için kullanılacak muhasebe bağlantı kodları girilir. İşyeri için muhasebe bağlantı kodları tanımlandığında, Düzenlemeler / Bağlantı Kodları bölümünde girilen kodlar yerine işyerine ait kodlar kullanılır.! Düzenlemeler / Bağlantı Kodları İşyerinin resmi defterlerini tutan muhasebecinin bilgileri girilir. Bölüm Kartı Tanımlanan işyerleri altına, işyerlerinde yapılan farklı işlere göre bölümleri tanıtan bölüm kartları açılabilir. İşyerleri ve Bölümler kutusunda bir bölüm seçildiğinde ya da yeni bir bölüm ekleneceğinde Bölüm Kartı kutusu açılır. Bu kutuda Bölüm Kodu, Adı ve İş Konusu girilir. Bölüm kodunda işyeri kodu ilk düzey olarak kullanılır ve bölümü belirleyen kod işyeri kodundan sonra girilir. Bölüm tanımı girildikten sonra [Kabul] basıldığında bölüm kartı kaydedilir. İşyerleri ve Bölümler 2

11 Personel Kartları Bu bölümde personel kartlarının izlendiği, gerekli değişikliklerin yapıldığı ve personel başına raporların alındığı Personel Kartları kutusu ve Personel Kartı kutularının kullanımı anlatılmıştır. Personel Kartları Odak Personel modülünde, işyerlerinde çalışan personellerin herbiri için bir personel kartı açılır. Personel kartlarında personel sicil bilgileri, ücret hesaplama düzenlemeleri belirlenir ve personelin aylık bordro toplamları izlenir. Personellere erişim personel sicil numarası aracılığıyla olur. Her personel için farklı bir sicil numarası verilir. Personel modülünün herhangi bir bölümünde personel sicil numarası sorulan bir alanda <+> basıldığında ya da Personel menüsünde Personel Kartları seçildiğinde Personel Kartları kutusu açılır. Bu kutuda bulunulan firmada tanımlı bütün personellerin gösterildiği Personel Kartları listesi ve belirlenen personel ile işlemler yapmak için kullanılan düğmeler bulunur. Personel Kartları listesinde, tanımlı bulunan personellerin sicil numaraları, adları ve soyadları gösterilir. Personellerin gösterim sırası [Sıra] ile değiştirilir. İşten ayrılan ya da çalışma ayında henüz işe girmemiş personellerin gösterilip gösterilmeyeceği [Gösterim] ile açılan Gösterim Düzenlenmesi kutusunda belirlenir. Bu listede ilerleyerek arama kullanılır. Bu kutuda, hesap planlarında kullanılan tuşlar ve düğmeler kullanılır.! Temel Modül / Hesap Planları Odak Personel modülünde veriler tarihçeleriyle birlikte tutulduğundan, işten çıkan personellerin kartları silinmemelidir. Karta personel çıkış tarihi girilmeli ve bulunulan tarihçeye kaydedilmelidir. Çıkış tarihi girilip yeni tarihçe olarak kaydedildiğinde, bu tarihten önce alınan raporlarda personel işte çalışıyor olarak görünür ve böylece raporlar doğru olarak alınabilir. Personel kartı çıkarıldığında ise, bu personele ait bütün toplamlar da tanımlardan çıkarılır. Bu durumda, çıkarılan personelin de bulunduğu geçmiş döneme ait raporlar bir daha doğru olarak alınamaz. [Gösterim] basıldığında açılan Gösterim Düzenlenmesi kutusunda, çalışma ayına göre henüz işe girmemiş olarak görünen ya da işten çıkmış personellerin gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. Bu düzenleme her firma için ayrı ayrı tutulur. Personel Kartları 1

12 Personel Kartları Personel Personel Kartı Personel Kartları kutusunda [Değiştir] ya da [Ekle] basıldığında belirlenen personelin bilgilerinin gösterildiği ya da yeni bir personelin eklendiği Personel Kartı kutusu açılır, Personel Kartı menüsü ve komut çubuğu görüntülenir. Ekranın sağ üst köşesinde, personel kartıyla yapılmakta olan işlem DEĞİŞTİR ya da EKLE olarak gösterilir. Personel kartı girişinde, hesap kartlarında kullanılan tuşlar kullanılır. Sicil No alanına firma içinde personele verilen sicil numarası girilir. Tanımlı bir personelin sicil numarası değiştirilemez. Bu alan yalnızca yeni personel kartı tanımlarken kullanılabilir. Özel Kod alanına girilen değerler raporlarda personellerin değişik özelliklerine göre gruplamalar yapmak için kullanılabilir. Personel Ücreti Net ya da Brüt, aylık, günlük ya da saatlik olarak girilir. Personel ücreti aylık olarak girildiğinde, aydaki çalışma günlerine bakılmaksızın 30 günlük ücret tahakkuk edilir. Ücret günlük ya da saatlik olarak girildiğinde, aydaki gerçek çalışma günü sayısı kullanılır. Bu nedenle örneğin aylık ücret alan bir işçi Şubat ayında 30 günlük ücret alırken, günlük ücret alan bir işçi 28 günlük ücret alır. Statüsü alanında seçilen statüye göre personelin sigortaya tabi olup olmadığı, hangi sigorta kollarına tabi olduğu ya da hangi yasal kesintilerin uygulanacağı belirlenir. Statülere göre uygulanacak kesintiler, Düzenlemeler / Yasa Düzenlemeleri / SSK Prim Oranları kutusunda belirlenir. Personelin ayrıca tabi olduğu yasal kesintiler ve yardımlar, personel kartında [Yardım/Kesinti] basılarak da düzenlenebilir. Bölümü alanına personelin çalıştığı işyeri ya da bölüm seçilir. Personel kartı, personelin çalıştığı işyeri ya da bölüm belirlenmeden kaydedilemez. Bu alanda <+> basıldığında, tanımlı işyerleri ve bölümler gösterilir, seçilen işyeri ya da bölüm bu alana yazılır. Personelin Görevi girilir ve görev Kodu seçilir. Sendika alanında, personel bir sendika üyesi ise, <Boşluk> basılarak açılan listeden, personelin üyesi olduğu sendika seçilir. Personel özel indirim dilekçesi vermişse, Özel İndirim Dilekçesi Verildi kutusu işaretlenir ve dilekçe tarihi girilir. Personel işten çıkmışsa, Çıkış Tarihi girilir. Çıkış tarihi 01/01/1000 olduğu durumda personel işten çıkmamış olarak işlem görür. Personel kartı kutusunun altındaki düğmelere basılarak, personelin ek bilgilerinin girilebileceği kutular açılır. Düğme [Adres] [Çocuklar] [Nüfus] [Konut] [Yardım/Kesinti] [Notlar] [Toplam] [Tasarruf] [Bağlantı] İşlevi Personel adresi girilir. Personelin çocuk sayısı ve her çocuğun ayrıntılı bilgileri girilir. Personel nüfus cüzdanı bilgileri girilir. Personel konut bilgileri girilir. Personelin tabi olduğu sosyal yardımlar, ek kesintiler, tabi olduğu sigorta kolları ve yasal kesintilerden muafiyetleri girilir. Personel ile ilgili notlar girilir. Personelin aylık bordro toplamları izlenir ya da devreden matrahları girilir. Personelin tasarruf kesintisi ile ilgili bilgileri girilir. Personel kartının muhasebe ve cari hesaplar kodları girilir. Personel muhasebe kodu girildiğinde, Düzenlemeler / Bağlantı Kodları bölümünde düzenlenen muhasebe kodu yerine buraya girilen kod kullanılır. Cari hesap kodu girildiğinde, personelin net ücreti cari hesaplar modülüne de kaydedilir. Personel Kartları 2

13 Personel Personel Kartları Personel kartında [Yardım/Kesinti] basıldığında, personelin tabi olduğu sosyal yardımlar, ek kesintiler, tabi olduğu sigorta kolları ve yasal kesintilerden muafiyetlerinin girildiği Tabi Olunan Yardım ve Kesintiler kutusu açılır. Sosyal Yardımlar listesinde, firmada tanımlı bulunan ek sosyal yardımlar, Kesintiler listesinde ise ek kesintiler listelenir. Bu personele uygulanacak ek sosyal yardımlar ve ek kesintiler» işareti ile gösterilir. <Enter> basılarak sosyal yardım ya da kesintinin personele uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Örnekteki personele prim uygulanmamakta, yakacak yardımı ise uygulanmaktadır. Ayrıca avans kesintisi ve ceza kesintisi de uygulanmaktadır. Tabi Olduğu Sigorta Kolları alanında, personelin tabi olduğu sigorta kolları işaretlenir. Personel kartında statü seçildiğinde, bu alan statüye uygun olarak kendiliğinden ayarlanır. Özel durumlarda personelin tabi olduğu sigorta kolları bu kutuda belirlenmelidir. Muafiyetler alanında personelin muaf tutulacağı yasal kesintiler işaretlenir. Personel kartında [Toplam] basıldığında, personelin aylık bordro toplamlarının gösterildiği Toplamlar kutusu açılır. Toplamların hangi ay için izlendiği, kutunun sol üst köşesinde gösterilir. Bu kutudaki alanlar şunlardır: Yıllık Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Kesintisi Vergi İndirimi Özel Gider İndirimine Esas Toplam Özel Gider İndirimi Damga Vergisi Matrahı Damga Vergisi Konut Fonu Ay Sayısı Konut Fonu Çocuk Yardımı Ek Kazançlar Sendika Aidatı Ek Kesintiler SSK Günü Ücretli İzin SSK Matrahı SSK İşçi Payı SSK İşveren Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşveren Payı TTF Ay Sayısı TTF Matrahı TTF İşçi Payı TTF İşveren Payı TTF Toplam Kesinti TTF Ödenen Nema Ters Bakiye Brüt Kazanç Net Kazanç Personelin, gösterilen aya dek oluşan toplam gelir vergisi matrahıdır. Her yılın Ocak ayında bu değer sıfırdan başlanarak oluşturulur. Gösterilen aya ait gelir vergisi matrahıdır. Gösterilen ayda kesilen gelir vergisidir. Gösterilen ayda uygulanan özel indirim ve diğer vergi indirimleri toplamıdır. Gösterilen yıl içinde iade edilecek özel gider indirimi tutarıdır. Gösterilen ayda iade edilen özel gider indirimi tutarıdır. Gösterilen ayda damga vergisine esas olan tutardır. Gösterilen ayda ücretinden kesilen damga vergisidir. Gösterilen ayla birlikte toplam kaç ay konut yardımı ödendiğidir. Gösterilen ayda ödenen konut fonu tutarıdır. Gösterilen ayda ödenen çocuk yardımı tutarıdır. Gösterilen ayda ödenen ek kazançlar toplamıdır. Gösterilen ayda personelin ödediği sendika aidatı tutarıdır. Gösterilen ayda ücretine uygulanan ek kesintiler tutarıdır. Gösterilen aydaki SSK primine esas çalışma günüdür. Gösterilen ayda ücretli izin kullandığı gün sayısıdır. Gösterilen aydaki SSK matrahıdır. Gösterilen ayda ödenen SSK priminin işçi payıdır. Gösterilen ayda ödenen SSK priminin işveren payıdır. Gösterilen ayda ödenen işsizlik sigortası priminin işçi payıdır. Gösterilen ayda ödenen işsizlik sigortası priminin işveren payıdır. Gösterilen ayla birlikte toplam kaç ay tasarrufu teşvik kesintisi uygulandığıdır. Gösterilen ayda tasarrufu teşvik kesintisi uygulanan kazanç tutarıdır. Gösterilen ayda ücretinden kesilen tasarruf kesintisidir. Gösterilen ayda işverenin işçi adına ödediği tasarruf kesintisi tutarıdır. Gösterilen ayla birlikte personelin ödediği tasarruf kesintileri toplamıdır. Gösterilen ayda ödenen nemayla birlikte personele ödenen nema tutarıdır. Gösterilen aydaki personel ters bakiyesidir. Gösterilen ayda personelin brüt kazancıdır. Gösterilen ayda personelin net kazancıdır. Toplamlar kutusunda, personelin çalıştığı bütün aylara ait toplamlar izlenebilir. İstenen bir aydaki toplamlara erişmek için [Önceki Ay], [Sonraki Ay] ya da [Git] kullanılır. Personel Kartları 3

14 Personel Kartları Personel Toplamlar kutusunda, personel için puantaj girilmiş aylarda değişiklik yapılamaz. Puantaj girilmemiş aylarda, bulunulan aydan sonraki ayda kullanılacak personel açılış değerleri girilir. Ücret hesaplamalarının sağlıklı olarak yapılabilmesi için, yeni giren personellerde açılış değerleri girilmelidir. Örnek 1: 04/2000 tarihinde işten çıkan bir personel, 07/2000 tarihinde yeniden işe girdiğinde, Toplamlar kutusunda 06/2000 ayına gidilir. Bu durumda kutunun sol üst köşesinde 07/2000 Bordrosunda Kullanılacak Açılış Değerleri yazar. Açılış değerleri girilip kaydedildikten sonra 07/2000 puantaj girişi yapılır. Örnek 2: 07/1997 tarihinde işe ilk kez giren bir personelin Toplamlar kutusunda, 07/2000 Bordrosunda Kullanılacak Açılış Değerleri girilmelidir. Bu işlemin yapılabilmesi için çalışma ayı da 07/2000 olarak belirlenmelidir. Personel açılış değerlerinin girilmesi sırasında bütün alanlara değer girilebilir. Ancak ücret hesaplamalarının doğru olarak yapılabilmesi için Yıllık Gelir Vergisi Matrahı, Konut Fonu Ay Sayısı, TTF Toplam Kesinti ve TTF Ödenen Nema alanları girilmelidir. Personel Kartları 4

15 Puantaj Personel menüsünde Puantaj Girişi seçildiğinde çalışma ayında çalışan personellerin çalışma sürelerinin, ek kazanç ve kesintilerinin girildiği Puantaj Girişi bölümüne girilir. Puantaj Girişi Personel menüsünde Puantaj Girişi seçildiğinde, Puantaj Girişi kutusu, Puantaj Girişi Menüsü ve komut çubuğu görüntülenir. Puantaj Girişi kutusunda çalışma ayı, gösterilecek işyerleri ve personel gösterim sırası, belirlenen işyerinde çalışan personel listesi ve puantaj bilgileri gösterilir. Çalışma ayında daha önce kaydedilmiş puantaj varsa, kayıtlı puantaj bilgileri yüklenir. Kayıtlı puantaj yoksa, çalışma süreleri çalışma ayına göre oluşturulur. Tarih alanında puantaj girişinin yapıldığı ay gösterilir. Puantaj girişi, çalışma ayı için yapılır. İşyeri alanında personel listesinde hangi işyerinde çalışan personellerin gösterileceği seçilir. Sıra alanında personel gösterim sırası değiştirilebilir. Gösterim sırası değiştirilerek Personel Listesi alanında personelin sicil numarasına, adına ya da soyadına göre ilerleyerek arama yapılacağı belirlenir. Personel Listesi nde belirlenen personel için puantaj girişi yapılır. Puantaj bilgilerinde değişiklik yapılan personellerin yanında * işareti gösterilir. Personelin ücreti yeniden hesaplandığında bu işaret kaldırılır. Puantaj alanlarında personel listesinde belirlenen personelin puantaj bilgileri girilir. Puantaj bilgileri kutu ya da satır olarak gösterilir ve girilir. Satır olarak girildiğinde, her personelin puantaj bilgileri bir satır olarak girilir ve izlenir. Kutu olarak girildiğinde, puantaj girişi alanının tümünde yalnızca belirlenen personel puantaj bilgileri girilir. Kutu ile satır düzeni arasında geçiş <F9> ile yapılır. Puantaj bilgileri yukarıdaki örnekte satır olarak, yandaki örnekte ise kutu olarak girilmektedir. İş Süreleri grubunda Düzenlemeler / Firma Düzenlemeleri / İş Süreleri bölümünde tanımlanan iş süreleri girilir. İş süresi tanımları, iş süresi ve birim olarak girilir. Fazla çalışma ve Diğer kazanç türündeki iş sürelerinde, bu iş süresinde oluşan kazanç fazlası da girilir. Kazanç fazlası hesaplanması tanımı girilmişse, iş süresi girildiğinde kazanç fazlası hesaplanır. Tanım girilmemişse kazanç fazlası tutarı da girilmelidir. SSK Günü alanında, SSK primine esas çalışma günü gösterilir. Yardımlar grubunda Düzenlemeler / Firma Düzenlemeleri / Sosyal Yardımlar bölümünde tanımlanan sosyal yardımlar girilir. Sosyal yardım tanımında yardım hesaplanması tanımı girilmişse, yardım tutarı hesaplanır ve gösterilir; yardım tanımı girilmemişse yardım tutarı bu alanlara girilir. Çocuk yardımı uygulanıyorsa, bu grupta çocuk yardımı tutarı da hesaplanır ve gösterilir. Bu grupta yalnızca personelin tabi olduğu sosyal yardımlara veri girişi yapılabilir. Personelin tabi olmadığı sosyal yardımlar 0 olarak gösterilir. Kesintiler grubunda Düzenlemeler / Firma Düzenlemeleri / Ek Kesintiler bölümünde tanımlanan ek kesinti tutarları girilir. Personelin üye olduğu bir sendika varsa, sendika tanımında belirlenen tanıma göre sendika aidatı hesaplanır ve gösterilir. Önceki aylarda personelin kesintilerinin ücretinden fazla olması nedeniyle oluşan ters bakiye tutarı gösterilir. Personelin tabi olmadığı kesintiler 0 olarak gösterilir. Puantaj 1

16 Puantaj Personel Bordro Sonuçları grubunda girilen puantaja göre hesaplanan bordro sonuçları gösterilir. Ücret alanında, personel kartında belirlenen ücret gösterilir. Brüt Kazanç, tüm ek gelirlerle birlikte hesaplanan brüt kazanç tutarıdır. Toplam Kesinti alanında, yasal ve diğer kesintilerin toplamı, Net Kazanç alanında ise personelin net kazancı gösterilir. Vrg. İndirimi alanına, personelin gelir vergisi matrahını etkileyen ek vergi indirimleri girilir. SSK, işsizlik sigortası ve tasarrufu teşvik fonu matrahları, işçi ve işveren payları gösterilir. Ters Bakiye alanında personelin kesintiler toplamının net kazancından fazla olması durumunda sonraki aya devreden borç tutarı gösterilir. Puantaj girişi sırasında kullanılan tuşlar ve işlevleri şunlardır: Tuş <Ctrl-Enter> <Yukarı> <Aşağı> <Ctrl-L> <Ctrl-P> <PgUp> <PgDn> <Ctrl-PgUp> <Ctrl-PgDn> <F2> <F5> <F6> <F9> <F10> <Alt-F2> <Ctrl-F2> <Shift-F2> İşlevi Personel listesindeki bir sonraki personelin ilk puantaj alanına gidilir. Puantaj bilgileri satır olarak gösterildiğinde bir önceki personele gidilir. Puantaj bilgileri kutu olarak gösterildiğinde bir önceki alana gidilir. Puantaj bilgileri satır olarak gösterildiğinde bir sonraki personele gidilir. Puantaj bilgileri kutu olarak gösterildiğinde bir sonraki alana gidilir. Bir sonraki personele gidilir. Bir önceki personele gidilir. Personel Listesinde bir sayfa yukarı gidilir. Personel Listesinde bir sayfa aşağı gidilir. İlk personele gidilir. Son personele gidilir. Puantaj bilgileri kaydedilir. Bulunulan kolon bilgileri, diğer personellere kopyalanır. Bulunulan personelin bilgileri, diğer personellere kopyalanır. Puantaj girişi alanı satır olarak gösteriliyorsa kutu, kutu olarak gösteriliyorsa satır olarak gösterilir. Puantaj Girişi menüsüne gidilir. Bordro toplamları gösterilir. Puantaj bilgileri değiştirilen bütün personellerin bordro toplamları hesaplanır. Bulunulan personelin bordro toplamları hesaplanır Puantaj girişi sırasında, bir puantaj alanı ya da bir personele ait tüm puantaj değerleri, başka personellere kopyalanabilir. Bu işlem için öncelikle bir personelin puantaj bilgilerinde gerekli düzenlemeler yapılır. Bütün bilgiler kopyalanacaksa <F6> basılır ya da menüden Değiştir / Puantaj Kopyala seçilir. Yalnızca bir alan kopyalanacaksa ilgili alana gidilip <F5> basılır ya da menüden Değiştir / Kolon Kopyala seçilir. Bilgilerin hangi personellere kopyalanacağı seçildikten sonra <F2> ya da [Kabul] basılarak bilgiler kopyalanır. Puantaj menüsünde Değiştir / Puantaj Değişince Hesapla işaretliyse, puantaj değiştirildiğinde personel bordro toplamları hesaplanır. Ancak veri girişini hızlandırmak için bu işaret kaldırıldığında, puantajın ayrıca Puantaj 2

17 Personel Puantaj hesaplatılması gerekir. Puantaj bilgileri girildikten sonra <Shift-F2> basıldığında, yalnızca bulunulan personelin toplamları hesaplanır. <Ctrl-F2> basıldığında ise puantaj bilgileri değiştirilmiş olan bütün personellerin toplamları hesaplanır. <Alt-F2> basıldığında ya da menüden Puantaj / Bordro Toplamları seçildiğinde Bordro Toplamları kutusu açılır. Bu kutuda brüt ücretler toplamı, yasal kesintilerin işçi ve işveren payları toplamları, bordro maliyeti, ödenecek net ücretler, SSK primi ve tasarruf fonu tutarları gösterilir. İşyeri alanında Tüm İşyerleri seçildiğinde, bordro toplamları olarak bütün işyerlerinin toplamı gösterilir. Bu alanda toplamı gösterilecek işyeri değiştirilerek, istenen işyerinin toplamları izlenebilir. Puantaj bilgileri girildikten sonra <F2> basılır ya da menüden Puantaj / Kayıt seçilir. Bu durumda girilen puantaj bilgileri kaydedilir ve bağlantılı modüllere kaydedilecek bağlantı fişlerinin tarihleri sorulur. Bağlantı fişi tarihleri girildiğinde ilgili modüle girilen tarihte bağlantı fişi kaydedilir. Puantaj bilgilerinin kaydedilmesinden önce iş süreleri kontrol edilir ve eksik ya da fazla çalışmış personeller için uyarı verilir. Gösterilen uyarı kutusunda [Kabul] basıldığında iş sürelerinin eksik ya da fazla olmasına bakılmaksızın puantaj kaydedilir. Puantaj 3

18

19 Özel Gider İndirimi Bu bölümde özel gider indirimi işlemleri anlatılmıştır. Özel Gider İndirimi Personel menüsünde Özel Gider İndirimi seçeneği seçildiğinde personellerin çalışma yılında yaptıkları harcamaların girildiği ve sonraki yılda alacakları özel gider indirimi tutarlarının hesaplandığı Özel Gider İndirimi kutusu açılır. Bu kutuda belirlenen yıl içinde özel gider indiriminden yararlanabilecek Personel Listesi gösterilir ve her personelin yıl içinde yaptığı harcama tutarları girilir. Vergi İndirimi kolonunda, sonraki yılda personelin gelir vergisinden mahsup edilecek tutar hesaplanarak gösterilir. Sıra alanında personel listesinin gösterileceği sıra seçilir. Belirtilen yılda yapılan toplam harcama tutarları Harcamalar kolonuna girilir. Tutar girildiğinde sonraki yılda mahsup edilecek özel gider indirimi hesaplanarak gösterilir. [Yıl] ya da <F3> basıldığında, belirlenen bir yıla ait özel gider indirimi harcamaları girilebilir. [Kabul] ya da <F2> basıldığında girilen özel gider indirimi bilgileri kaydedilir. Özel gider indirimi işlemlerinin doğru olarak yapılabilmesi için şu sıra izlenmelidir: Özel gider indirimi hesaplanmasında personellerin yıl sonundaki toplam gelir vergisi matrahları kullanılır. Bu nedenle çalışma yılında Aralık ayına ait puantajın kaydedilmiş olması gereklidir. Yıl içinde işe giren personellerin işe giriş tarihine dek oluşan toplam gelir vergisi matrahları, personel kartı tanımlanırken girilmelidir. Gelir vergisi matrahlarının doğruluğu belirlendikten sonra, çalışma yılında yapılan harcama toplamları girilir ve kaydedilir. Bu işlem, bir sonraki yıla ait personel toplamlarını oluşturur. Bir sonraki yılda Özel Gider İndirimine Ait Bordronun alınabilmesi için en az Ocak ayının puantaj bilgileri girilmiş ve kaydedilmiş olmalıdır. Bu yıl içinde, bir ayda uygulanabilecek vergi indirimi, aylık gelir vergisinden fazla olamayacağından; Ocak ayından sonraki aylarda da iadesi gereken vergi indirimi varsa, izleyen ayların puantaj bilgilerinin girilmesi gereklidir. Hesaplanan indirim tutarı, sonraki yılda puantaj kayıtlarının kaydedilmesi sırasında aylık gelir vergisi tutarlarından mahsup edilir. Personellerin tümü, özel gider indirimi mahsubunu tamamladığında Özel Gider İndirimine Ait Bordro yazılır. Bundan önce alınan bordrolar eksik yazılır. Özel Gider İndirimi 1

20

21 Tasarrufu Teşvik Fonu Bu bölümde Tasarrufu Teşvik Fonu Nema Oranları ve Nema Ödemesi bölümlerinin kullanılması anlatılmıştır. Tasarrufu Teşvik Nema Oranları Tasarrufu Teşvik Nema Oranları kutusunda tasarruf kesintisi başlangıç tarihine göre uygulanacak nema oranları girilir. Tasarrufu teşvik nema oranları, bütün firmalar için ortak tutulur. Tasarrufu Teşvik Nema Ödemesi Tasarrufu Teşvik Nema Ödemesi kutusunda Personel Listesinde tasarruf kesintisi uygulanan personeller gösterilir. Toplam Kesinti kolonunda personelden, çalışma ayına dek kesilen toplam tasarruf kesintisi tutarı personel bilgilerinden hazır olarak getirilir, değiştirilebilir. Nema kolonunda personelin tasarruf kesintisi başlangıç tarihine göre tasarruf kesintisi nema oranları tablosundan getirilen nema oranı gösterilir, değiştirilemez. Ödenen Nema kolonuna çalışma ayına dek personele ödenen nema tutarı personel toplamlarından hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Çalışma ayında personele ödenecek nema tutarı Ödenecek Nema kolonunda hesaplanır ve gösterilir. [Kabul] ya da <F2> basılarak girilen bilgiler kaydedilir. Tasarrufu Teşvik Fonu 1

22

23 Düzenlemeler Bu bölümde Personel modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Personel Düzenlenmesi, Personel-Muhasebe bağlantı kodlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Personel modülünden Muhasebe, Cari Hesaplar ve İşletme Defteri modüllerine kaydedilen bağlantı fişlerinin düzenlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, yasal değerlerin girildiği Yasa Düzenlemeleri ve çalışılan firmada kullanılan iş süresi, yardım ve kesinti tanımlarının girildiği Firma Düzenlemeleri bölümleri anlatılmıştır. Personel Düzenlenmesi Personel Düzenlenmesi kutusunda yuvarlama tabanı ve ondalık basamak sayısı düzenlemelerinin belirlendiği alanlar bulunur. Bu alanların işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri bölümünde anlatılmıştır. ƒ Personel düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Personel modülü Muhasebe modülüyle bağlantılı kullanıldığında, bordro toplamlarının Muhasebe modülünde aktarılacağı hesaplar Personel-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda belirlenir. Bu kutuda bulunan muhasebe hesapları ve işlevleri şunlardır: Hesap İşçilik Giderleri SSK İşveren Giderleri İşsizlik S. İşveren Giderleri TTF İşveren Giderleri Konut Fonu İşveren Giderleri Ödenecek SSK Primleri Ödenecek İşsizlik S. Primleri Ödenecek Tasarruf Fonu Ödenecek Konut Fonu Ödenecek Gelir Vergisi Ödenecek Damga Vergisi Ek Kesintiler Ödenecek Net Ücretler Muhasebe modülüne kaydedilen bağlantı fişinde Bordro brüt ücretler toplamı, bu hesaba borç kaydedilir. Bordro SSK primi işveren payı bu hesaba borç kaydedilir. Bordro işsizlik sigortası primi işveren payı bu hesaba borç kaydedilir. Bordro tasarruf fonu işveren payı bu hesaba borç kaydedilir. Bordro konut fonu tutarı bu hesaba borç kaydedilir. Bordro SSK işçi ve işveren payları toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro işsizlik sigortası işçi ve işveren payları toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro tasarruf fonu işçi ve işveren payları toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro konut fonu tutarları toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro gelir vergisi toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro damga vergisi tutarı bu hesaba alacak kaydedilir. Bordro ek kesintiler toplamı bu hesaba alacak kaydedilir. Personele ödenen net ücret bu hesaba alacak kaydedilir. Personelin kartında başka bir muhasebe hesabı girilmişse, personel kartındaki hesap kullanılır. ƒ Personel-Muhasebe bağlantı kodları her firma için ayrı ayrı tutulur. Personel-Muhasebe Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Personel modülünde girilen bordro bilgilerinden muhasebe modülüne bağlantı fişi kaydedilmesi sırasında kullanılacak düzenlemeler, Personel-Muhasebe Bağlantı Fişi Düzenlenmesi kutusunda belirlenir. Bu kutuda, muhasebe fişindeki satır türlerine göre satır açıklamalarına, özel kodlara, fiş açıklamasına ve fiş özel koduna getirilecek değerler ile muhasebe fişinin satırlarının sıralanıp birleştirileceği düzeni belirlenir. Hesap Türü Düzenlemeler 1

24 Düzenlemeler Personel listesinde muhasebe modülüne kaydedilen bağlantı fişinde bulunan hesap türleri gösterilir. Düzenlemesi değiştirilecek türdeki satır, bu listede seçilir. Muhasebe Fiş Satırı Açıklaması alanında Hesap Türü listesinde belirlenen türdeki hesabın satır açıklamasını oluşturmak için kullanılacak değerler girilir. Muhasebe Fişi Açıklaması alanında muhasebe fiş açıklamasını oluşturmak için kullanılacak değerler girilir. Satırlar Sıralanacak işaretliyse, muhasebe fiş satırları borç/alacak ve hesap kodu sırasına sokulur. Satırlar Birleştirilecek işaretliyse, aynı içerikli satırlar birleştirilir. Bu kutu işaretli değilse, bordrodaki her personel için ayrı bir grup muhasebe fişi satırı oluşturulur. ƒ Personel-Muhasebe bağlantı fişi düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Personel-Cari Hesaplar Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Personel modülünde girilen bordro bilgilerinden cari hesaplar modülüne bağlantı fişi kaydedilmesi sırasında kullanılacak düzenlemeler, Personel-Cari Hesaplar Bağlantı Fişi Düzenlenmesi kutusunda belirlenir. Bu kutuda, cari fişindeki satır açıklamalarına, özel kodlara, fiş açıklamasına ve fiş özel koduna getirilecek değerler ile cari hesap fişinin satırlarının sıralanıp birleştirileceği düzeni belirlenir. Satırlar Sıralanacak işaretliyse, cari hesap fişi satırları hesap kodu sırasına sokulur. Satırlar Birleştirilecek işaretliyse, aynı içerikli satırlar bir satırda birleştirilir. İşaretli değilse, bordrodaki her personel için ayrı fiş satırı oluşturulur. ƒ Personel-Cari Hesaplar bağlantı fişi düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Personel-İşletme Defteri Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Personel modülünde girilen bordro bilgilerinden İşletme Defteri modülüne bağlantı kayıdı kaydedilmesi sırasında kullanılacak düzenlemeler, Personel-İşletme Defteri Bağlantı Kayıdı Düzenlenmesi kutusunda belirlenir. Bu kutuda, işletme defteri açıklamalarına ve özel koduna getirilecek değerler ile işletme defteri satır oluşturma düzeni belirlenir. Kayıt Türü listesinde seçilen türdeki kayıt için düzenlemeler değiştirilir. Kayıt Yöntemi olarak Ayrı ayrı seçildiğinde işçilik giderleri, SSK işveren hisseleri, işsizlik sigortası işveren hisseleri, TTF işveren hisseleri ve konut fonu tutarları ayrı kayıtlar olarak kaydedilir. İşçilik-Diğerleri seçildiğinde, işçilik giderleri bir kayıt, SSK işveren hisseleri, işsizlik sigortası işveren hisseleri, TTF işveren hisseleri ve konut fonu tutarları toplamı da ayrı bir kayıt olarak kaydedilir. SSK-Diğerleri seçildiğinde işçilik giderleri, SSK işveren hisseleri ve işsizlik sigortası işveren hisseleri birer kayıt, TTF ve konut fonu ödemeleri toplamı da ayrı bir kayıt olarak kaydedilir. Birleşik kayıt seçildiğinde, tüm ödemeler toplamı bir kayıt olarak kaydedilir. Bordro ile ilgili muhtasar kayıdı, işçilik giderleri kayıdına ek bilgi olarak kaydedilir. ƒ Personel-İşletme Defteri bağlantı kayıdı düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Düzenlemeler 2

25 Personel Düzenlemeler Yasa Düzenlemeleri Yasa Düzenlemeleri bölümünde gelir vergisi dilimleri, vergi indirimleri ve özel gider indirimi düzenlemelerinin belirlendiği Gelir Vergisi Düzenlenmesi, konut yardımı tutarlarının belirlendiği Konut Yardımı Düzenlenmesi, geçerli para kupürlerinin belirlendiği Para Kupürleri, SSK statülerine göre SSK taban-tavan matrahlarının ve prim oranlarının belirlendiği SSK Primleri Düzenlenmesi ve asgari ücret, damga vergisi gibi değerlerin belirlendiği Diğer Yasa Düzenlemeleri bölümleri bulunur. ƒ Yasa düzenlemeleri bütün firmalar için ortak tutulur. Gelir Vergisi Düzenlenmesi Gelir Vergisi Düzenlenmesi kutusunda gelir vergisi matrahları ve oranları, vergi indirimleri ve özel gider indirimi oranının belirlendiği alanlar bulunur. Gelir vergisi dilimleri ve vergi oranları Matrah ve Oran alanlarına girilir. Dilim başlangıç tutarı, bir önceki dilimin bitiş tutarından bir fazla olarak belirlenir. Vergi İndirimleri ve Sakatlık İndirimleri alanlarına ilgili vergi indirimi tutarları ile girilen tutarın günlük ya da aylık olduğu girilir. Konut Yardımı Düzenlenmesi Konut Yardımı kutusunda konut yardımı dilimleri ve dilimlere göre yardım tutarları girilir. Ay ve Tutar alanlarına geçerli konut fonu dilimleri girilir. Para Kupürleri Para Kupürleri kutusunda kullanılmakta olan para kupürleri girilir. SSK Primleri Düzenlenmesi SSK Primleri Düzenlenmesi kutusunda, SSK statülerine göre geçerli olan SSK prim taban-tavan değerleri ve sigorta kollarına göre SSK prim oranları girilir. SSK Statüsü alanında prim oranları düzenlenecek SSK statüsü seçilir. Bu listede Bağkurlu statüsü yoktur. Bağkurlu personelin SSK primleri 0 olarak hesaplanır. SSK Statüsü seçildiğinde, seçilen statünün özellikleri düzenlenir. Statüye uygulanacak aylık taban ve tavan matrahlar ile sigorta kollarına göre işçi ve işveren prim oranları girilir. Düzenlemeler 3

26 Düzenlemeler Personel Diğer Yasa Düzenlemeleri Diğer Yasa Düzenlemeleri kutusunda asgari ücret, damga vergisi oranı, sendika aidatı, tasarruf fonu oranları ve çocuk yardımı değerleri düzenlenir. Sendika aidatının gelir vergisi matrahından düşülecek bölümü girilir. Yandaki örnekte işçinin bir günlük brüt ücreti gelir vergisi matrahından çıkarılacaktır. Sendika aidatının girilen değerden az olması durumunda, aidatın tümü matrahtan çıkarılır. Seçeneklere göre gelir vergisi matrahından çıkarılacak tutar şu şekilde hesaplanır: Sabit Yüzde Saatlik ücret x Günlük ücret x Aylık ücret x Girilen sabit tutar matrahtan çıkarılır Sendika aidatının girilen oranı matrahtan çıkarılır İşçinin girilen saat kadar brüt saatlik ücreti matrahtan çıkarılır İşçinin girilen gün kadar brüt günlük ücreti matrahtan çıkarılır İşçinin girilen ay kadar brüt aylık ücreti matrahtan çıkarılır Çocuk Yardımı bölümünde çocuk yardımının gelir vergisi hesaplanmasında kullanılacak değerleri girilir. Çocuk yardımının gelir vergisi dışındaki bölümü tutar olarak girilir. Belirli bir sayıdaki çocuğa kadar vergi muafiyeti varsa, vergiden muaf çocuk sayısı ve her çocuk başına gelir vergisi muafiyeti tutarı girilir. Firma Düzenlemeleri Firma Düzenlemeleri bölümünde çalışılan firmada kullanılan iş sürelerinin düzenlendiği İş Süreleri, ücretlere uygulanan ek kesintilerin ve sosyal yardımların düzenlendiği Ek Kesintiler ve Sosyal Yardımlar, sendika ve sendika aidat bilgilerinin girildiği Sendikalar ve çocuk yardımı bilgilerinin düzenlendiği Çocuk Yardımı bölümleri bulunur. ƒ Firma düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. İş Süreleri Tanımları Düzenlenmesi İş Süreleri Tanımları Düzenlenmesi kutusunda bulunulan firmada kullanılan iş süresi tanımları, ücret hesaplanması düzenlemeleri, SSK primine esas gün hesabına etkisi ve iş süresine göre ücret hesaplanması girilir. İş Süreleri listesinde tanımlı bulunan iş sürelerinin adları gösterilir. Bu listede belirlenen iş süresinin tanımı izlenir ve değiştirilir. [Ekle] ya da <Ctrl-F6> ile yeni bir iş süresi tanımı eklenir, [Çıkar] ya da <Ctrl-F7> ile listede belirlenen iş süresi tanımlardan çıkarılır. İş süresi tanımında öncelikle iş süresinin Adı, iş süresi Birimi girilir ve kazanç türü seçilir. İş süresi birimi, puantaj girişi sırasında hazır olarak gelir. Kazanç Türü, iş süresinin hesaplamalarda nasıl kullanılacağını belirler. Matrahlara Eklenecek Tutarlar alanında personelin belirlenen iş süresindeki çalışması sonucunda oluşan kazancının matrahlara nasıl ekleneceği belirlenir. Bu değerler sabit tutar ya da yüzde olarak girilebilir. Örnekteki iş süresi tanımında, bu iş süresinden elde edilen kazanç gelir vergisi, tasarrufu teşvik fonu, damga vergisi ve SSK primi matrahlarına tümüyle eklenecektir. Düzenlemeler 4

27 Personel Düzenlemeler Kazanç Türü İşlenişi Normal çalışma Personelin brüt ücretini hakettiği çalışma süreleridir. Hafta içi çalışma günleri Normal çalışma türünde bir iş süresidir. Çalışma karşılığı Çalışma karşılığı olmayan ancak hakedilen sürelerdir. Hafta sonu tatili Çalışma olmayan karşılığı olmayan iş süresidir. Normal çalışma süreleri dışındaki fazla çalışma süreleridir. Bu türdeki iş sürelerinde Fazla çalışma kazanç fazlası, Kazanç Fazlası Hesaplanması alanında girilen formüle göre hesaplanır. Normal çalışma sürelerinin dışında olan ve fazla çalışma olmayan çalışma süreleridir. Diğer kazanç Bu türdeki iş sürelerinde kazanç fazlası, Kazanç Fazlası Hesaplanması alanında girilen formüle göre hesaplanır. Ücretsiz Personelin ücretsiz olarak çalışmadığı sürelerdir. Ücretsiz izin, bu türde bir iş süresidir. Ücretli izin Personelin ücretli izin süreleridir. SSK Primine Esas Gün Hesaplanması alanında belirlenen iş süresinin, SSK primine esas gün hesaplanmasına nasıl ekleneceği seçilir. + seçildiğinde iş süresi SSK gününe eklenir, - seçildiğinde çıkarılır, Etkisiz seçildiğinde bu iş süresi SSK primine esas gün hesabına katılmaz. Kazanç Fazlası Hesaplanması alanında Fazla Çalışma ve Diğer Kazanç türündeki iş sürelerinde birim kazanç fazlası tutarının nasıl hesaplanacağı girilir. Bu alanda girilen tanım, puantaj girişi sırasında kazanç fazlasının hesaplanmasında kullanılır. Hesaplama tanımı girilmediğinde, puantaj girişi sırasında kazanç fazlası tutarı da girilmelidir. <Alt-D> ya da [>] ile bu tanımda kullanılabilecek değerlerin listesi gösterilir ve seçilen değer tanıma yazılır. Ek Kesintiler Düzenlenmesi Ek Kesintiler Düzenlenmesi kutusunda bulunulan firmada kullanılan ek kesinti tanımları ve kesinti hesaplanması düzenlemeleri girilir. Kesintiler listesinde tanımlı bulunan kesintilerin adları gösterilir. Bu listede belirlenen kesintinin tanımı izlenir ve değiştirilir. Kesinti tanımında kesintinin adı girilir, Matrahlardan Düşülecek Tutarlar alanlarında personelin ücretine uygulanan kesintinin matrahları nasıl etkilediği belirlenir. Bu değerler sabit tutar ya da yüzde olarak girilebilir. Örnekteki kesinti tanımında kesinti tutarı, gelir vergisi, tasarrufu teşvik fonu, damga vergisi ve SSK primi matrahlarını etkilemeyecektir. Sosyal Yardımlar Düzenlenmesi Sosyal Yardımlar Düzenlenmesi kutusunda bulunulan firmada kullanılan sosyal yardım tanımları, ücret hesaplanması düzenlemeleri ve yardım tutarı hesaplanması girilir. Düzenlenecek sosyal yardım Sosyal Yardımlar listesinden seçilir. [Ekle] ya da <Ctrl-F6> ile yeni bir sosyal yardım eklenir, [Çıkar] ya da <Ctrl-F7> ile de bulunulan sosyal yardım tanımı çıkarılır. Sosyal yardım tanımında öncelikle yardımın adı girilir. Net ücretin içinde işaretliyse ve yardımı alan personelin ücreti Net olarak girilmişse, girilen net ücret tutarı içinde bu yardım tutarının da bulunduğunu belirtir. Sosyal yardımın Türü seçilir. Bu alanda belirlenen birim, puantaj girişi sırasında getirilir. Aylık seçildiğinde yardım tutarı aylık olarak Düzenlemeler 5

28 Düzenlemeler Personel hesaplanır, ancak ücretsiz izin kullanılan günler için yardım verilmez. Günlük ya da Saatlik seçildiğinde, personelin normal çalışma süreleri için yardım hesaplanır. Çalışılmayan günler için yardım verilmez. Matrahlara Eklenecek Tutarlar alanlarına yardım tutarının matrahlara nasıl ekleneceği girilir. Bu değerler sabit tutar ya da yüzde olarak girilebilir. Örnekteki yardım tanımında yardım tutarı, gelir vergisi, tasarrufu teşvik fonu, damga vergisi ve SSK primi matrahlarına tümüyle eklenecektir. Uygulandığı Aylar bölümünde yardımın uygulanacağı aylar işaretlenir. Puantaj girişinde yalnızca bu alanda işaretli olan aylarda yardım girilebilir. Örnekteki yardım, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında uygulanmaktadır. Yardım Hesaplanması alanına yardım tutarının nasıl hesaplanacağı girilir. Bu alanda girilen tanım, puantaj girişi sırasında yardım tutarının hesaplanmasında kullanılır. Hesaplama tanımı girilmediğinde, puantaj girişi sırasında yardım tutarı da girilmelidir. <Alt-D> ya da [>] ile bu tanımda kullanılabilecek değerlerin listesi gösterilir ve seçilen değer tanıma yazılır. Sendika Tanımları Düzenlenmesi Sendika Tanımları Düzenlenmesi kutusunda bulunulan firmada çalışan personellerin bağlı oldukları sendika ve sendika aidatı tanımları girilir. Düzenlenecek sendika Sendikalar listesinden seçilir. [Ekle] ya da <Ctrl-F6> ile yeni bir sendika tanımı eklenir, [Çıkar] ya da <Ctrl-F7> ile bulunulan sendika tanımı çıkarılır. Sendika tanımında sendika adı, sendika aidatının taban ve tavan tutarları, hesaplanan sendika aidatının aylık ya da günlük olduğu girilir. Aidat Hesaplanması alanında sendika aidatı tutarının nasıl hesaplanacağı girilir. Bu alanda girilen tanım, puantaj girişi sırasında sendika aidatı tutarının hesaplanmasında kullanılır. Hesaplama tanımı girilmediğinde, puantaj girişi sırasında sendika aidatı tutarı da girilmelidir. <Alt-D> ya da [>] ile bu tanımda kullanılabilecek değerlerin listesi gösterilir ve seçilen değer tanıma yazılır. Çocuk Yardımı Düzenlenmesi Çocuk yardımı uygulaması varsa, yaş gruplarına göre çocuk yardımı tutarları Çocuk Yardımı Düzenlenmesi kutusunda girilir. Her yaş grubunda, her çocuk için uygulanacak yardım tutarı ve yardım tavan tutarı girilir. Tavan tutarı 0 olarak bırakıldığında, çocuk yardımı tavanla sınırlanmaz. Hesaplama Tanımları İş süresi kazanç fazlası, sosyal yardım tutarı ve sendika aidatı tutarları puantaj girişi sırasında girilebileceği gibi, gelir ya da kesinti tanımında girilen tanımla da hesaplanabilir. Bu tanımlara sabit değerler girilebileceği gibi, ücret hesaplamasını etkileyen değerler kullanılarak da hesaplamalar yapılabilir. Örnek: BrütSaatlikÜcret*1.5 Bu hesaplama tanımında gelir ya da kesinti tutarı, personelin brüt saatlik ücretinin 1.5 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Belirli koşullara göre değişik hesaplamalar yapmak kullanılır. Bu yardım tanımında yardım tutarı eğer personelin toplam çocuk sayısı beşten büyükse , değilse çocuk başına olarak kullanımı \Temel Modül \ Rapor Tanımlanması bölümünde anlatılmıştır. Hesaplama tanımlarında kullanılabilecek değerler şunlardır: Değişken BrütAylıkÜcret BrütGünlükÜcret BrütSaatlikÜcret GöçmenMi GünlükGöçmenİndirimi KadınMı Düzenlemeler 6 Tanımı Personelin brüt aylık ücretidir. Personelin brüt günlük ücretidir. Personelin brüt saatlik ücretidir. Personel göçmense 1, değilse 0 olarak gelir. Günlük göçmen indirimi tutarıdır. Personel kadınsa 1, erkekse 0 olarak gelir.