Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi"

Transkript

1 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi Özgür Akman, Özgür Ozan Ceylan, Burak Gülşen, Can Şahingözü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşen Terzi Amaç Özellikle kendi yaş grubumuzu yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir konuya dikkat çekmek için bu araştırmayı planladık. Ayrıca, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılan PAP testin önemini vurgulamak istedik. Giriş Servikovajinal sürüntü(pap test) materyalinde tanı alabilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar: 1. HPV enfeksiyonları ve kanser dahil ilişkili lezyonlar 2. Trikomonas enfeksiyonları 3. HSV enfeksiyonları Bu enfeksiyonlar içinde HPV enfeksiyonunun önemi serviks kanserinin öncüsü olmasıdır. Serviks kanseri, kadınlarda ikinci en sık görülen kanser türüdür ve kanserden ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alır. Her yıl dünyada üzerinde yeni vaka ve ölüm görülmektedir. Serviks kanserinin yüksek insidansı özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. Türkiye'de ise en sık görülen jinekolojik kanserdir. Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan kanser istatistiklerine göre tüm kanserler arasında 8. sırada yer almaktadır. 2008'de Türkiye'de 1443 kadına serviks kanseri tanısı konulmuş ve 556 kadın serviks kanseri nedeniyle kaybedilmiştir. İnsidansın en düşük ve en yüksek olduğu ülkeler arasında yaklaşık 20 kat fark vardır. Pap smear testi ile servikal kanser taraması, kanser önlenmesinde etkin olan ve oldukça düşük maliyetli nadir yöntemlerden birisidir. Serviks kanseri prekanseröz aşamalardan geçtikten sonra invaziv kanser haline gelmektedir. Bu nedenle servikal kanserlerin premalign

2 aşamada yakalanması ve tedavi edilmesi, insidans ve mortaliteyi düşürmektedir. a. Human Papilloma Virüsü Papillomavirüsler esas olarak genital temasla bulaşırlar. Çift-iplikli DNA ve ikozahedral bir nükleokapside sahip zarfsız virüslerdir. Papovirüs ailesine mensupturlar. Bunlar p53 ve retinoblastom geni gibi tümör süpresör genleri tarafından kodlanan proteinleri etkisizleştirerek kansere neden olurlar. Virüslerin oluşturduğu lezyonların çoğu iyicildir ve kötüleşmez. Serviks, penis ve anüs karsinomları ve intraepitelyal neoplazi adı verilen premalign lezyonlar sıklıkla HPV-16 ve HPV-18 enfeksiyonuna ikincil gelişir. HPV tip 6, 11, 16 ve 18'e karşı aşı geliştirmiştir. Bu aşı ile persistan enfeksiyondan ve ona ikincil gelişen intraepitelyal neoplazilerden büyük oranda korunulabildiği gösterilmiştir. Anogenital bölgede görülen siğillerden genellikle kanser geliştirme açısından düşük riskli HPV'ler (tip 6, 11,40, 42, 43, 44,54,61, 70, 72, 81) sorumludur. Düzenli prezervatif (kondom) kullanımı HPV enfeksiyonları için tamamen koruyucu değildir, ancak önleyici bir ek enstrüman olarak önerilmektedir. b. Trikomonas Vaginalis Anaerobik, parazitik, flagellalı bir protozoadır. Sadece trifozoid formu vardır. Organizma cinsel temasla bulaşır. Esas yerleşim yeri prostat ve vajendir. Kliniğinde kadınlarda kaşınma ve yanmanın eşlik ettiği; sulu, kötü kokulu, yeşilimtırak bir akıntı olur. Erkekte enfeksiyon genellikle belirsizse de erkeklerin %10 kadarında üretrit görülür. Prezervatif bulaşmayı önler. c. Herpes Simpleks Virüsü Herpes simpleks virus tip 1(HSV-1) ve tip 2 (HSV-2) birbirinden

3 antijenite ve lezyonların yeri gibi iki temel göstergeyle ayırt edilir. HSV-1 in yaptığı lezyonlar genelde bel seviyesi yukarısında HSV-2 lezyonları ise bel seviyesi aşağısında görülür. İnsanlar hem HSV-1 in hem de HSV-2 nin doğal konağıdır. HSV-1 esas olarak tükürükle bulaşırken HSV-2 cinsel temas ile geçer. En önemli tanı yöntemi, lezyondan alınan virüsün hücre kültüründe üretilerek yalıtılmasıdır. Servikal sürüntü örneklerinde de virüsün sitopatik etkisi görülebilir. Korunma, veziküler lezyon veya ülserle temastan kaçınmaktır. Gereç ve Yöntemler BÜTF Patoloji AD rapor arşivlerinden son 3 yıl içinde incelenmiş adet PAP test materyaline ait patoloji raporları taranmıştır. Kanserler dahil HPV ilişkili tanı alanlar yanısıra HSV ve Trikomonas tanısı alanlar seçilip tanı kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. PAP test bir tarama testidir ve hemen tüm jinekolojik muayenelerde uygulanmasının amacı HPV'ye ikincil kanser öncüsü lezyonların erken tanınmasıdır. Bu testte rahim ağzı dış tarafından özel bir spatül veya fırça yardımıyla bir miktar hücre alınır. Toplanan hücreler bir lam üzerine yayılır ve laboratuvarda anormal özellikli hücrelerin varlığı için incelenir. Hücreler Papanicolau tekniği ile boyanır, bu teknik ile hücre çekirdeği ve sitoplazmadaki keratinizasyonlar belirginleştirilir, ama tanı koymak için esas olarak hücre çekirdeğindeki değişikliklere bakılır Bu yöntemin duyarlılığı %72, spesifisitesi %94 olarak bildirilmiştir. Patoloji laboratuvarımızda başlıca iki sitolojik yöntem kullanılmaktadır: geleneksel PAP smear ve sıvı bazlı teknik. PAP testlerinde sitopatolojik bulgular yorumlanırken, uluslararası bir değerlendirme sistemi olan Bethesda Sistemi kullanılmıştır. Bu sisteme göre, HPV ilişkili 5 tanı kategorisi belirlenmiştir: 1. ASC-US (atipik squamöz hücreler- önemi belirlenemeyen) 2. ASC-H (atipik squamoz hücreler H-SIL ekarte edilemeyen) 3. LSIL (düşük dereceli squamoz intraepitelyal lezyon)

4 4. HSIL (yüksek dereceli squamoz intraepitelyal lezyon /in-situ skuamöz karsinom) 5. SCC (Skuamöz hücreli karsinom) Sonuçlar Son üç yıl içinde BÜTF Ankara Hastanesi Patoloji AD'da değerlendirilen PAP test sayısı olup, bunların 766 tanesinde (%2.07), serviks kanserleri dahil, cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait bulgu saptanmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalık ve serviks kanseri tanısı alan hasta grubunun yaş ortalaması (Minimum: 19, Maksimum: 83). Bulguların önemli kısmını (%90.1) HPV etkisini düşündüren veya HPV ilişkili bulgular oluşturmaktadır.(tablo-1) Tanı Hasta Sayısı Yüzde ASC-US 290 %37.86 ASC-H 33 %4.31 LSIL 260 %33.94 HSIL 81 %10.57 SCC 26 %3.39 Trikomonas 73 %9.53 HSV 3 %0.39 Toplam 766 %100 Tablo-1: PAP Testte tanı alan 766 hastanın tanı kategorilerine gore yüzde dağılımı. PAP testte 28 karsinom tanısı verilmiş olup, takiben yapılan doku biyopsi incelemelerinde; 23 tanesi serviks skuamöz hücreli karsinomu, 1 tanesi serviks adenoskuamöz karsinomu, 2 tanesi vulva skuamöz hücreli karsinomu, 2 tanesi servikal H-SIL tanısı almıştır. Karsinom tanılarının 5 tanesi daha önce serviks karsinomu nedeniyle opere olmuş hastaların vajen cuff sürüntülerinde verilmiş nüks karsinomlarıdır ve biyopsi materyalinde tanıları doğrulanmıştır. PAP testinin biyopsi ile tanı uyumu mükemmeldir. 4.Tartışma

5 Bizim çalışmamızda son 3 yılda BÜTF Patoloji AD'da incelenen PAP testi sonuçlarına göre 690 hasta (%1.8) HPV etkisi ilişkili veya şüpheli tanı aldı. Kurum Türk Serviks Kanseri ve Servikal Sitoloji Araştırma Grubu-2009 HPV Etkisi sıklığı % 1.8 Beykoz Devlet Hastanesi-2013 %1.93 Başkent Hastanesi %1.8 Tablo-2: Araştırma sonuçlarımızın, Türkiye'deki diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması Grubumuz tarafından gerçekleştirilen araştımada elde ettiğimiz sonuçlar ülkemizdeki diğer topluluklar tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen araştırmalardaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Ülke HPV Etkisi Sıklığı İran %1.18 Türkiye (çalışmamız) %1.8 Çin %3.12 Belçika %3.7 Amerika %5.5 Suudi Arabistan %9.29 Tablo-3: Araştırma sonuçlarımızın diğer ülkelerdeki araştırmalarla karşılaştırılması Çıkarımlar: Sosyo-kültürel ve coğrafi bakımdan yakınlık gösterdiğimiz İran'da yapılan araştırmalardaki sonuçlarla bizim araştırmamızdaki sonuçlar benzerlik göstermektedir. Amerika ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde HPV ilişkili hastalıkların sıklığının yüksek olmasının çok eşlilik başta olmak üzere, cinsel alışkanlıklar ve seks turizmi ile bağlantılı olabileceğini düşünmekteyiz. PAP test cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısında kullanılan oldukça etkin bir yöntemdir. Servikovajinal kanserlerin erken tanınmasında ve önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doku biyopsisi gibi invaziv

6 bir yöntem kadar güvenilirliği yüksek, uygulanması kolay bir yöntemdir. Cinsel aktivitenin başlaması ile tüm kadınlar yılda bir kez PAP test yaptırmalıdır. Kaynakça 1. Akyüz Aygül, Çetintürk Ayşe, Güvenç Gülten, Kök Gülşah, Yavan Tülay. Kadınların Pap smear yaptırma durumları ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48 : Erdem Havva, Şahiner Cem, Yıldırım Ümran, Köse Seyit Ali, Karataş Ahmet, Uzunlar Ali Kemal, Nilüfer Kadıoğlu, Şipal Sare. Servikovajinal Pap Smear Sonuçlarının Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması. J Kartal TR 2011; 22(3) : Türkmen Çetinaslan İlknur, Başsüllü Nuray, Korkmaz Pınar, Günenç Banu, Baykal Cem Murat, Güdücü Nilgün, İşçi Herman, Dünder İlkkan, Doğusoy Gülen Bülbül. Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies. Türk Patoloji Derg 2013; 29: Prof.Dr. Saffet Dilek, HPV-Genital Kanser İlişkisi ve Korunma, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 5. Prymula R, Anca I, André F, Bakir M, Czajka H, Lutsar I, Mészner Z, Salman N, Simurka P, Usonis V. Central European Vaccination Advisory Group (CEVAG) guidancestatement on recommendations for the introduction of HPV vaccines. Eur J Pediatr Sep;168(9): doi: /s Epub 2009 Mar 20. PubMed PMID: Lam JU, Rebolj am, Dugué PA, Bonde J, von Euler-Chelpin M, Lynge E. Condom use in prevention of Human Papillomavirus infections and cervical neoplasia: systematic review of longitudinal studies. J Med Screen Jan 31. [Epub ahead of print] PubMed PMID:

7

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması*

Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 702-707 Servikal Kanserli Hastalarda Chlamydia trachomatis Seropozitifliğinin Araştırılması* Investigation of Chlamydia trachomatis Seropositivity

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo. HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.com Her yıl, 530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konuyor

Detaylı

türkiye Nisan 2014 sayı:1

türkiye Nisan 2014 sayı:1 türkiye Nisan 2014 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 14. Avrupa AIDS Klinik Derneği Konferansı 04 16-19 Ekim 2013 Brüksel, Belçika Fırsatçı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar + + Orta yaştaki kişilerde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı