2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( Temmuz 2014 ) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Küreselleşen dünyada ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar insanımızın talep ve ihtiyaç çeşitliliğine göre giderek daha yüksek maliyetli kaynak kullanımını gerektirmektedir. Yakın tarihimizdeki en derin küresel ekonomik krizin ardından, ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu riskleri başarılı bir şekilde yöneten ülkelerin; ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen altyapı yatırımlarına daha çok yöneldiklerini izlemekteyiz. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2013 yılı sene başı ödeneği TL iken Temmuz 2013 da kamuoyuna sunulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda yıl sonu ödenek ihtiyacının TL olacağı bildirilmiş ancak yıl sonunda TL harcanmıştır. Görüldüğü üzere; karayolu yatırımlarının yüksek maliyetli olması, tahsis edilen kaynakların büyüklüğü ve arza bağlı olarak proje stokunun fazlalığı finansman temininde ek tedbirlere yönelimi ve ayrıca kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda kamu kurumlarının bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi önem arz etmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinin; Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda açıklanmıştır. Bu çerçevede kamuoyu bütçe performansı konusunda aydınlatılmış; saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin uygulanması gerçekleştirilmiştir. M. Cahit TURHAN Genel Müdür

3 İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2013 ve 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri a) 2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı b) Gider Türleri İtibariyle 2013 ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması c) 2013 ve 2014 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları d) Harcama Birimleri Bazında 2014 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları B. Bütçe Gelirleri II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. Birimlerin Yatırım Faaliyetleri a) İşletmeler Dairesi Başkanlığı b) Yol Yapım Dairesi Başkanlığı c) Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı d) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı e) Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı f) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı g) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı h) Taşınmazlar dairesi Başkanlığı i) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı j) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2014 Yıl Sonu Hedefleri ve Yatırım Çalışmaları IV-EKLER 2013 ve 2014 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin liste

4 I-OCAK-HAZİRAN 2013 VE 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü nün bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde; 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla yılı harcamaları, yılı karşılaştırmaları ve 2014 yıl sonu gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. a) KGM 2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı b)gider Türleri İtibariyle 2013 ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması 2013 yılında sene başında 3 milyar 816 milyon TL olan Yatırım Bütçesi yıl sonunda 12 milyar 362 milyon 880 bin 909 TL ye yükseltilmiş ve bu ödeneğin 12 milyar 357 milyon 857 bin 499 TL si harcanmıştır. Ayrıca Mal ve Hizmet Alımları için harcanan 1 Milyar 998 Milyon 186 Bin 313 TL ödenekten 1 Milyar 701 Milyon 747 Bin 980 TL nin karayolları yol bakım-onarım hizmetleri için yatırım amaçlı kullanıldığı dikkate alındığında, Kuruluşun toplam yatırım harcaması 14 Milyar 59 Milyon 605 Bin 479 TL ve bu rakamın Kuruluşun toplam bütçesine oranı % 90,94 dür.

5 Başlangıç Ödeneklerine göre karşılaştırma Açıklama 2013 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL) Personel Giderleri Yılı Ödeneğinin 2014 Yılı Ödeneğine Göre Artış Oranı (%) Sosyal Güv. Kur. Ödemeleri ,86 Mal ve Hizmet Alımları ,98 Cari Transferler ,14 Sermaye Giderleri TOPLAM , Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcamaları

6 SEKTÖR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN HAZİRAN SONU İTİBARİYLE SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI SENEBAŞI ÖDENEĞİ ULAŞILAN ÖDENEK (TL) HARCAMA ULAŞTIRMA ( TL. si Kamulaştırma) ( TL si Kamulaştırma) ( TL Kamulaştırma) TURİZM ( TL si Kamulaştırma) ( TL si Kamulaştırma) ( TL si Kamulaştırma) ENERJİ TARIM TOPLAM

7 c) 2013 ve 2014 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 2013 ve 2014 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU KODU AÇIKLAMA KES. BAŞL. ÖD. HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU KODU AÇIKLAMA KES. BAŞL. ÖD. HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

8 d) Harcama Birimleri Bazında 2014 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları Kurumsal Kod Harcama Birimi Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Karayolları Bölge Müdürlükleri Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Etüt,Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başk. Yol Yapım Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı GENEL TOPLAM

9 B-BÜTÇE GELİRLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Bütçe kapsamında iken; tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınmış ve söz konusu Kanunun 43.maddesinde belirtildiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden çıkarılarak (II) sayılı cetvelin B)Özel Bütçeli Diğer İdareler bölümünde 12.sıraya eklenmiştir yılı sonuna kadar otoyol ve köprü gelirlerini Maliye Bakanlığı gelirlerine aktaran kuruluşumuzun, 2013 ve 2014 otoyol ve köprü gelirleri aşağıya çıkarılmıştır. Otoyol ve Köprü Gelirleri (Net) ( ) YIL KÖPRÜLER (Boğaziçi ve FSM) OTOYOL TOPLAM Gelir (TL) Araç Sayısı Gelir (TL) Araç Sayısı Gelir (TL) Araç Sayısı (Haziran) Köprülerden Geçen Araçlar Her İki Yön İçin Alınmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü Gelirleri 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınan kuruluşun, söz konusu Kanunun 11.maddesinde belirtilen ve 2011 yılından itibaren geçerli olan gelirleri şunlardır: a) Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları. b) Sözleşmelerde öngörülmesi hâlinde işletici şirket tarafından ödenen paylar. c) Genel Müdürlük tarafından işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretler. ç) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan karayollarında, karayolları sınır çizgisi içinde kalan alanlar ile karayolları sınır çizgisi dışında kalan Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş taşınmazlar ve tesisler ile mülkiyetinde olan taşınmaz ve tesislerin kiraya verilmesi, ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi sonucunda elde edilen gelirler. d) Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilen malzeme, araç-gereç, depo, arazi ve sair unsurlardan elde edilen kira bedelleri. e) Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

10 f) Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler. g) Lüzumu kalmayan veya hurdaya ayrılan karayolu makineleri ve atölyelere ait sair eşyanın satışlarından elde edilen gelirler. ğ) İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler. h) İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler. ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde edilen gelirler. i) Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri ile diğer gelirler. (2) Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlıdır. II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Karayolları Genel Müdürlüğü ne 2014 mali yılı bütçesi olarak 7 Milyar 157 Milyon 71 Bin TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek, 2013 mali yılı bütçe başlangıç ödeneği olan 6 Milyar 962 Milyon 374 Bin TL ye göre % 2,80 oranında artışa tekabül etmektedir. Toplam 7 milyar 157 milyon 71 bin TL olan Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı bütçe ödeneğinden; ayrılmıştır. 947 milyon 765 bin TL Personel Giderlerine (% 13,24), 195 milyon 069 bin TL SGK ya Ödenecek Prim Giderlerine (% 2,73), 1 milyar 963 milyon 17 bin TL Mal ve Hizmet Alımlarına (% 27,43), 6 milyon 220 bin TL Cari Transfer Giderlerine (% 0,09), 4 milyar 045 milyon TL Yatırım Giderlerine (% 56,52)

11 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN SAYISI Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı Yatırım Programında bugün itibariyle; 313 adet münferit, adet global proje olmak üzere toplam adet proje yer almaktadır. Bu projelerin yatırım programındaki maliyeti 119 milyar TL olup, 2013 yılı sonuna kadar 63,6 milyar TL harcama yapılmıştır. Kalan işlerin tutarı 55,4 milyar TL dir. PROGRAM SINIFI PROJE TUTARI 2013 SONU HARCAMA (1000 TL) 2014 YATIRIMI OTO VE EKSPRES YOL YAPIM VE ONARIMI ETÜT PROJE KAMULAŞTIRMA MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZ EKONOMİK VE MALİ FİZBİLİTE ETÜTLERİ ARAŞTIRMA LAB.GELİŞTİRME PROJESİ DEVLET YOLLARI YOL YAPIMI İL YOLLARI YAPIMI DEVLET VE İL YOLLARI ONARIMI ŞEHİR GEÇİŞLERİ SINIR TİCARETİ NEDENİYLE AÇILACAK HUDUT KAP.YOLLARI TIRMANMA ŞERİTLERİ HEYELAN ÖNLEME PROJESİ KARAYOLU BİLGİ SİSTEMLERİ ASFALT YAPIMI VE ONARIMI KÖPRÜ YAPIMI VE ONARIMI MAKİNA İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ TESİSLER VE BAKIM TRAFİK GÜVENLİĞİ, KARA NOKTA PROJELERİ AKARYAKIT GİDERLERİ KALICI KONUTLARIN KARAYOLU BAĞLANTILARI (*) (30000) ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI TURİZM SEKTÖRÜ (Turistik Yollar) TOPLAMI ENERJİ SEKTÖRÜ (Yapım, Etüt ve Çevre,Tarihi Köprüler) TARIM SEKTÖRÜ GENEL TOPLAM KAMULAŞTIRMA TOPLAM yılı sene başı yatırım ödeneğinin sektörler bazında dağılımı ve Yatırım Programında yer alan projeler yukarıda gösterildiği gibidir.

12 Karayolları yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini; mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasını hedefleyen çalışmalar sürdürülerek, özellikle son 3 yılda projelerin bitirilme süreleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Yapılan bu çalışmaların olumlu sonuçlarını inceleyecek olursak; Proje stokundaki artışa rağmen yapım süresi düşmüştür yılında yaklaşık yıl olan kamu yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresi 2013 yılında yaklaşık yıla düşürülmüştür. Böylelikle önemli projelere kaynak yaratılmış ve bunların bir an önce ekonomiye kazandırılması gerçekleştirilmiştir YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE KGM PROJE STOKU VE ORTALAMA BİTİRİLME SÜRELERİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE KGM PROJE STOKU VE ORTALAMA BİTİRİLME SÜRELERİ ( TL ) 2014 YILINA SEKTÖRÜ PROJE PROJE 2013 SONUNA KALAN 2014 EŞDEĞER SAYISI TUTARI KADAR PROJE YILI ÖDENEKLE ( ADET ) HARCANAN TUTARI ÖDENEĞİ BİTİRİLME (*) SÜRESİ ( YIL ) ULAŞTIRMA DEVLET VE İL YOLLARI OTOYOLLAR TURİZM ENERJİ TARIM TOPLAM (*) Kamulaştırma ödeneği TL toplama dâhil değildir. NOT: Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detayları ile birlikte toplam proje sayısı 1990'dir.

13 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 2013 YILI GERÇEKLEŞMELERİ VE 2014 YILI HEDEFLERİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 2013 GERÇEKLEŞME 2014 HEDEF Otoyol yapım 8 km 20 km Bölünmüş yol yapım 790 km 730 km Tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve standardının yükseltilmesi km 926 km BSK yapım ve onarım km km Devlet ve il yollarında asfalt yenileme ve onarım km km Devlet ve il yollarının köprü yapımı 169 adet 105 adet Devlet ve il yollarının köprü bakım ve onarımı 83 adet 642 adet Tarihi köprü restorasyonu 27 adet 15 adet Otoyollarda köprü ve viyadük yapımı 10 adet 10 adet Tünel Yapımı 16 Adet 12 Adet Kaza kara noktası ile sinyalize kavşak iyileştirilmesi 104 / 288 adet 130 / 100 adet Yatay işaretleme 25,5 milyon m 2 25,7 milyon m 2 Düşey işaretleme 145,1 bin m bin m 2 Otokorkuluk km km Ağaç ve Fidan adet Adet

14 A.BİRİMLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü nün yol ağında; km otoyol, km devlet yolu ve km il yolu olmak üzere toplam km yol bulunmaktadır. Bu yol ağının 48 bin 669 km'si sathi kaplama, 17 bin 114 km'si bitümlü sıcak karışım kaplamadır. a-işletmeler DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2002 yılsonu itibariyle km otoyol ve bağlantı yolu trafiğe açılmış durumda iken; 2003 yılında 39 km, 2004 yılında 26 km, 2005 yılında 5 km, 2006 yılında 241 km, 2008 yılında 14 km, 2009 yılında 114 km, 2010 yılında 72 km, 2011 yılında 11 km, 2013 yılında 8 km otoyol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 530 km otoyol trafiğe açılmıştır. Bugüne kadar otoyol ağı için yapılan toplam harcama 21,4 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır yılında 45,2 km uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yolunda çalışmalar devam etmekte olup yıl sonuna kadar 20 km de çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Bugün itibariyle km otoyol ve bağlantı yolunun Genel Müdürlüğümüz sorumluluğu altında bakım-işletmesi yapılmaktadır. YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN OTOYOL KESİMLERİ KEMERHİSAR POZANTI OTOYOLU (Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolu Dahil) Kemerhisar-Pozantı Otoyolu, 95,6 km si otoyol, 55 km si bağlantı yolu olmak üzere toplam 150,6 km uzunluğunda olup fiziki gerçekleşmesi % 97 dir. Projenin Kemerhisar -Pozantı Kavşağı arasındaki 130,1 km lik kesimi trafiğe açılmıştır yılı ödeneği TL dir. Çalışmalar devam etmektedir.

15 BURSA ÇEVRE YOLU 61 km si otoyol ve 19 km si bağlantı yolu olmak üzere toplam 80 km uzunluğundaki projenin 74 km si tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 94 tür yılı ödeneği TL olup kalan 6 km lik kesimde çalışmalar devam etmekte ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

16 DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Milli bütçeyle yapılmak üzere 2010 yılında ihalesi yapılan O1, O2, ve O3 Otoyolları (Kınalı Anadolu Kavşağı Arası) üzerindeki toplam (84 adet Köprü, 10 adet viyadük) 94 adet büyük sanat yapısının depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile yine ihalesi 2010 yılında yapılan O4 Otoyolu (Çamlıca-Gümüşova Kavşağı arası) üzerindeki toplam 68 adet büyük sanat yapısının (49 Köprü, 15 Viyadük ve 4 adet Tünel) depreme karşı güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu projeler kapsamında yer alan toplamda yıllarında 108 köprü ve viyadükte çalışmalar tamamlanmıştır.sismik takviye işleri henüz yapılmamış 60 adet köprü ve viyadükte depreme karşı güçlendirme işlerinin ihalesinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin bakımı, onarımı ve yapısal takviyesi ile mühendislik ve müşavirlik hizmetleri işi kapsamında söz konusu köprülerin gelecekte de orijinal tasarım standartları seviyesinde hizmet verebilmeleri için yapısal iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmış olup, yapılacak iyileştirme çalışmaları Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Bakımı ve Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım İşi ile Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri İşi olarak 2010 E DPT No ile Yatırım Programına alınmıştır. Bu iyileştirme yapım ihalelerine çıkabilmek için öncelikle iyileştirme tasarım projelerinin yapılması amacıyla tarihinde yapılan mühendislik müşavirlik hizmetleri,asma köprülerin bakımı, onarımı ve güçlendirilmesi konularında uzman Parsons Transportation Group Inc. Adlı firma tarafından yapılmış olup çalışmaların sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlara gore işin yapım ve yapım kontrollük ihalelerine çıkılmıştır. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Projesi Yapım İşinin Sözleşmesi 25 Kasım 2013 tarihinde imzalanmıştır ve işe başlanmıştır.yapım işinin Kontrollük ve danışmanlık işi ihale edilmiş tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında; Boğaziçi Köprüsünde: 236 adet askı halatı değişimi (diyagonal olan askı halatları dikey hale getirilecektir.) Kulelerin güçlendirilmesi (Kuleler içten çelik levhalar ile güçlendirilecektir.) Tabliyenin bazı bölümlerinin tamiri ve güçlendirilmesi Üstyapı yenilemesi (Asfalt işleri) Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı system kurulması Elektromekanik işler (Asansör, kablolama vb.) FSM Köprüsünde: Boya işleri (Köprünün tamamen boyanması) Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı sistemin kurulması gibi ana kalem işler gerçekleştirilecektir.

17 İSTANBUL ÇEVRE YOLLARI İLE OTOYOL VE BAĞLANTI YOLLARI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLERİN SİSMİK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞME TABLOSU KÖPRÜ DİZAYN -UYGULAMA PROJE SAYISI 2005 Sonuna Kadar Biten 2006 Yılında Biten 2007 Yılında Biten 2008 Yılında Biten 2010 Yılında Biten 2010 Sonuna Kadar Biten KÖPRÜ GÜÇLENDİRME YAPIM SAYISI 2011 Yılında Biten 2012 Yılında Biten 2013 Yılında Biten 2014 Yılında Biten Devam Eden 2015 ve Sonrası Yapılacak Otoyollar Üzerindeki Viyadük ve Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri

18 YAP - İŞLET - DEVRET PROJELERİ GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) Proje ile özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Proje 384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 km uzunluğundadır. I. Kesim : Gebze Orhangazi (43 km OY + 17 km BY (2X3)) II. Kesim : Orhangazi Bursa (33 km OY + 4 km BY (2X3)) III. Kesim : (Bursa Karacabey)Ayr. (Balıkesir Edremit) Ayr.( 132 km OY+10 km BY (2X3)) IV. Kesim : (BALIKESİR EDREMİT) Ayr. İZMİR (176 km OY + 18 km BY (2X3)) tarihinde ihalesi yapılan projenin sözleşme tarihi olup görevlendirme süresi 22 yıl 4 ay, teklif bedeli 6,3 milyar ABD Doları dır. Proje kapsamında; 3 km uzunluğunda bir asma köprü, toplam m uzunluğunda 35 adet viyadük, toplam m uzunluğunda 3 adet tünel, 150 adet köprü, 21 adet gişe alanı, 6 adet otoyol bakım işletme merkezi, 8 adet servis alanı ve 8 adet park alanı yer almaktadır. Kredi anlaşması imzalanmış olup sözleşme tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapım çalışmaları devam etmektedir.

19 KUZEY MARMARA OTOYOLU ( 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ İstanbul, transit ticaretin düğüm noktasıdır. Boğaza kadar oldukça rahat akan uluslararası transit geçişler, burada ciddi olarak tıkanmaktadır. Ayrıca, 2023 hedef yılı itibarıyla nüfus, otomobil sayısı, yolculuk sayısı gibi verilerdeki artışlar da değerlendirildiğinde, üçüncü bir köprüye duyulan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmaktadır. Kuzey Marmara ( 3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi Odayeri Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Kesimi İşi; 1. Odayeri - Paşaköy arasında 60 km lik 2x4 şeritli ana otoyol, 2. Bu güzergâh üzerinde İstanbul Boğazını Garipçe Poyrazköy arasındaki 1408 m. ana açıklığı asma ve eğik gergili hibrit bir sistemle geçecek, 2x4 otoyol ile 2x1 demiryolu geçişi sağlayacak 3. Boğaz Köprüsü, 3. TEM otoyolu ile bağlantıları sağlayacak olan Avrupa yakasında 22 km lik 2x4 şeritli Mahmutbey Odayeri, Asya yakasında ise 13 km lik 2x4 şeritli Çamlık Reşadiye Bağlantı Otoyollarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini kapsamaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesinin 3. Kesimi olan 95 km uzunluğundaki Odayeri Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil ) Kesiminin 20 Nisan 2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhalede en kısa süre olan 10 yıl 2 ay 20 gün sözleşme (yapım+işletme) süresi en uygun teklif olarak belirlenmiştir. Görevlendirme Kararı onaylanmış olup sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dadil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köğrüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi Sözleşmesi tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü İle Yüksel Proje Chodai İş Ortaklığı ile yapılmış olup, ihale bedeli TL dir.

20 Kuzey Marmara ( 3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi Odayeri Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Kesimi İşinde Kredi anlaşması imzalanmış olup sözleşme tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapım çalışmaları devam etmektedir. SABUNCUBELİ TÜNELİ

21 Projenin ana amacı, İzmir ile Manisa illerini birbirine bağlayan en kestirme güzergah olan Sabuncubeli geçidinin tünel ile geçilerek yüksek standartlı bir yol haline getirmektir tarihinde ihalesi yapılan projenin sözleşme tarihi olup görevlendirme süresi 12 yıl 11 ay 11 gün, teklif bedeli 110 Milyon TL dir. Projenin toplam uzunluğu yaklaşık 6,5 km olup 2x2 Bölünmüş Yol standardındadır. İzmir tarafında 1,54 km bağlantı yolu ile 4 km uzunluğundaki Tünele girilmekte ve sonrasında 0,97 km bağlantı yolu ile mevcut yola bağlanılmaktadır. Sabuncubeli Tüneli Sol tüp 4080m, Sağ tüp ise 4074 m olup 2 şeritli çift tüp tünelden oluşmaktadır. Tünelin Toplam uzunluğu 8155 m dir. Projede Haziran Sonu İtibariyle Tünelin İzmir portalinde sağ tüpte toplamda 1064 m, sol tüpte toplamda 1107 m ilerleme sağlanmıştır. Manisa portalinde sağ tüpte toplamda 108 m, sol tüpte toplamda 61 m ilerleme sağlanmıştır Ankara Niğde Otoyolu, Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Aydın - Denizli - Burdur Otoyolu Aydın-Denizli Kesimi, Ankara Samsun Otoyolu Ankara - Delice Kesimi ve Kınalı - Tekirdağ Çanakkale Balıkesir Otoyolu için Yüksek Planlama Kurulu na müracaat edilmiş olup Yüksek Planlama Kurulu kararlarının çıkmasına müteakip görevlendirme ilanına çıkılacaktır. Ankara - İzmir Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu Şanlıurfa - Habur Otoyolu ve Diyarbakır Bağlantısı, Ankara - Samsun Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Denizli-Burdur Kesimi) Gerede - Gürbulak Otoyolu (Gerede Merzifon Kesimi), Gerede-Gürbulak Otoyolu (Merzifon-Gürbulak Kesimi), Projelerinin fizibilite, koridor etütleri ve ön proje işlerinin ihaleleri yapılmıştır. Bu projelerin yapım ihalelerinin de 2014 ve sonraki yıllarda Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır Hedef YİD Projeleri (Yapım Çalışmaları Başlanan) Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Sabuncubeli Tüneli 7 3-a-Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Odayeri-Paşaköy Kesimi Hedef YİD Projeleri (İhale aşamasında) b-Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Kesimi c-Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kurtköy-Akyazı Kesimi 187

22 Hedef YİD Projeleri (1. Öncelikli Yapımı Planlanan) Ankara-Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı yolu dahil) Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Yalova-İzmit Otoyolu Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Hedef YİD Projeleri (2. Öncelikli Yapımı Planlanan) Antalya-Alanya Otoyolu Ankara-Sivrihisar Otoyolu Mersin-Silifke (Taşucu) Otoyolu Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu Dahil) Hedef YİD Projeleri (Yatırımı Programlanan) Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu Delice-Samsun Otoyolu (Bafra-Ünye arası dahil) Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 2.Kesim (Boğaz Köprüsü Geçişi dahil) Sivrihisar-İzmir Otoyolu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 1.Kesim (Boğaz Köprüsü Geçişi hariç) Afyonkarahisar-Burdur-Antalya Otoyolu Sivrihisar-Bursa Otoyolu Gerede-Merzifon Otoyolu Merzifon-Gürbulak Otoyolu Hedef YİD Projeleri (Toplam) Sonrası Hedef YİD Projeleri 1- Afyonkarahisar-Niğde Otoyolu Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu Alanya-Silifke Otoyolu Düzce-Zonguldak Otoyolu Delice-Sivas-Refahiye Otoyolu Nevşehir-Malatya-Diyarbakır Otoyolu Sivas-Malatya Otoyolu Şanlıurfa-Akçakale Otoyolu Diyarbakır-Gürbulak Otoyolu Trabzon-Malatya-Kahramanmaraş Otoyolu Pasinler-Türközü Otoyolu Rize-Erzurum-Diyarbakır Otoyolu Sonrası Hedef YİD Projeleri (Toplam) 3945

23 b-yol YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bölünmüş Yollar 2002 yılı sonuna kadar; km si otoyol, km si BSK kaplamalı, km si sathi kaplamalı olmak üzere toplam km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır yılları arasında; 530 km si otoyol, km si BSK kaplamalı, km si sathi kaplamalı olmak üzere toplam km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır yılında toplam 20 km si otoyol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 750 km bölünmüş yolun tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir yılı Temmuz ayı sonu itibariyle; 112 km si BSK Kaplamalı, 131 km si sathi kaplamalı olmak üzere toplam 243 km bölünmüş yol tamamlanmıştır. Böylece ülkemizdeki Bölünmüş Yol uzunluğu km ye ulaşmıştır.

24 2003 ÖNCESİ BÖLÜNMÜŞ YOLLAR (km) DEVLET VE İL YOLLARI OTOYOLLAR GENEL TOPLAM BSK SK TOPLAM BSK TOPLAM GENEL TOPLAM Bölünmüş Yollar; Trafik güvenliğini arttırarak kazaların azaltılması ve kazalardaki ölüm oranının düşürülmesi, Mevcut kapasite yetersizliklerinin iyileştirilerek taşıt işletme giderleriyle seyahat süresinden tasarruf sağlanarak ekonomiye katkıda bulunulması, Avrupa ülkelerindeki gelişmiş yol ağlarıyla entegrasyonu sağlayarak Ülkemiz sınırlarından geçen Avrupa - Asya karayolu bağlantılarının güvenli, hızlı ve kesintisiz yapılması, Emisyon salınımının azaltılması, Ülkemizin rekabet gücünün artırılarak ekonomik kalkınmanın hızlandırılması hususunda fayda sağlamaktadır.

25 HASDAL KAVŞAĞI - KEMERBURGAZ - YASSIÖREN Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören yolu 44 km uzunluğunda olup 11 km'si üç şeritli, 33 km si iki şeritli bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Ayrıca yeni yapılacak hava alanı bağlantısının 8 km'lik kesimi trafiğe açılmış olup kalan kesimlerde çalışmalara devam edilmektedir. SAMSUN-SİNOP Toplam uzunluğu 151 km olan güzergahta, Gerze-Sinop arası tüneller de dahil BSK lı olarak tamamlanmıştır. Samsun Atakum mevkiinde 12 adet menfez tamamlanmıştır. Samsun- Sinop yolu trafiğe açılmış olup 2014 yılı içerisinde tüm imalatları tamamlanacaktır. DİYARBAKIR - SİLVAN - BAYKAN - BİTLİS Toplam uzunluğu 225 km olan yolun 211 km si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 14 km sinin ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. ERZURUM-BİNGÖL-DİYARBAKIR Toplam uzunluğu 286 km olan aksın; 16 km si BSK kaplamalı, 214 km si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 56 km lik kesimde çalışmalar devam etmektedir. SÖKE-DİDİM-MİLAS-YATAĞAN Toplam uzunluğu 125 km olan yolun 23,7 km si BSK kaplamalı olmak üzere 115,5 km si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan kesimde çalışmalarımız devam etmektedir. AFYON - KONYA - EREĞLİ Toplam uzunluğu 389 km olan Afyon-Konya-Ereğli yolunun 183 km si BSK kaplamalı, 206 km si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Sathi kaplamalı olan kesimin BSK kaplamalı olarak yapılması çalışmaları devam etmektedir. KONYA - KARAMAN - MUT SİLİFKE Toplam uzunluğu 249 km olan aksın; Konya İl Hd-Karaman arasında 80 km BSK kaplamalı bölünmüş yol tamamlanmıştır. BSK çalışmalarına devam edilmektedir. Yol kesin projesi ile tünel ve viyadük kesin proje çalışmaları devam etmektedir.

26 AFYON-SANDIKLI-KEÇİBORLU-BURDUR-ANTALYA Toplam uzunluğu 270 km olan aksda; Afyon-Sandıklı yolunun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kızılkaya Ayr.-Antalya yolunda Çubuk Tüneli ile birlikte BSK üst yapı ihale hazırlıkları devam etmektedir. KUZEY TETEK (GEREDE - MERZİFON NİKSAR - ERZİNCAN- AĞRI- GÜRBULAK SINIR KAPISI) Toplam uzunluğu 1.254,4 km olan akda; 765,4 km bölünmüş yol BSK seviyesinde, 405 km bölünmüş yol sathi kaplama seviyesinde tamamlanmış olup, 84 km bölünmüş yolda BSK çalışmaları devam etmektedir. ANKARA - ÇANKIRI KASTAMONU Toplam uzunluğu 227 km olan aksda; 27,7 km lik kesim BSK kaplamalı, 108,1 km lik kesim sathi kaplamalı olmak üzere toplam 135,8 km lik kesim bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 11,4 km uzunluğundaki Ilgaz Dağı Tüneli (Bağlantı yolları dahil) inşaatında çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca aks üzerinde yer almayan 7,2 km lik Acısu Varyantının da 5,5 km si BSK seviyesinde tamamlanmıştır. ANTALYA-ALANYA-MERSİN Toplam 447 km uzunluğunda bu güzergahta 16 km henüz ihale edilmemiş olup 69 km kesimde ise bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir. 158 km kesim (Mersin-Silifke-Anamur- 13.Bl.Hd.)BSK kaplamalı BY olarak bitirilmiştir. Zeytinada Köyü-5.Bölge sınırı arasında tünelli (16 km) kesimin proje ve kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yapım çalışmalarına başlanacaktır. ANKARA-KIRIKKALE-YOZGAT-SİVAS (BSK) Toplam 416 km olan yolda; 89 km'lik kesimde BSK kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Sathi kaplamalı 137 km'lik kesimde agrega temini yapılmakta olup 17 km de sanat yapıları, toprak işleri ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir. Sivas - Yıldızeli - 6. Bölge Hd. Yolunda geçici kabul yapılmış olup kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.

27 KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN Toplam uzunluğu 124 km olan bu yolun 80,5 km lik kesimi tamamlanmıştır. 5 ayrı kesimde ihaleli olarak çalışmalar devam etmektedir. NURDAĞI-ISLAHİYE-KIRIKHAN-REYHANLI-CİLVEGÖZÜSINIR KAP. Toplam uzunluğu 137 km olan yolun 114,2 km lik kesimi tamamlanmıştır. Kalan 23 km lik kesimde çalışmalar devam etmektedir. ORDU ÇEVREYOLU Boztepe Tünelinde, Öceli Tünelinde ve Civil viyadüğünde çalışmalar devam etmektedir. BARTIN-AMASRA-ÇAKRAZ-KURUCAŞİLE-CİDE Toplam uzunluğu 79 km olan yolda, 3,2 Km.lik kesim BSK, 25,9 km lik kesimi SK seviyesinde olmak üzere toplam 29,1 km lik kesim bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Çakraz-Kurucaşile arasında; 968 uzunluğundaki T1 Tüneli (Çift tüp) nihayi beton seviyesinde, m uzunluğundaki T2 Tüneli (Çift tüp) kazı +destek seviyesinde tamamlanmıştır. Cumayanı Viyadüğü inşaatında çalışmalar devam etmektedir. SİVAS KANGAL- HEKİMHAN- MALATYA Toplam uzunluğu 220 km dir. (Sivas-Şarkışla) Ayr.- Kangal - 8. Bölge Hud. yolunda Toprak işlerinde dolgu çalışmaları, sanat yapılarında menfez, Yeşildere Köprüsünde fore kazık çalışmaları devam etmektedir. Malatya - Hekimhan Bölge Hud. Yolunun 13 km si sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Sarsap Tünelinde nihai beton çalışmaları, Çepiç tünelinde ise kazı ve destekleme çalışmaları devam etmektedir. Tek Yollar ve Güvenlik Yolları 2003 yılından 2013 yılı sonuna kadar toplam km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesi tamamlanarak trafiğe açılmıştır yılında ise 926 km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Temmuz 2014 tarihi itibariyle 392 km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesi tamamlanmıştır.

28 BSK Yapım ve Asfalt Yapım-Onarım Çalışmaları Onarım-Yenileme BSK SK 2003 ÖNCESİ * Asfalt Yenileme km TOPLAM yılında; km BSK kaplama yapım, onarım ve yenilemesi hedeflenmekte olup Temmuz 2014 tarihi itibariyle 678 km BSK kaplama yapım, onarım ve yenilemesi tamamlanmıştır Öncesi Yıllık Ortalama km Sathi Kaplama Onarım ve Yenilemesi yapılmakta iken yılları arasında Yıllık km Sathi Kaplama Onarım ve Yenilemesi yapılmış ve % 230 artış gerçekleşmiştir yılında km Sathi Kaplama onarım ve yenilemesi hedeflenmiş olup Temmuz 2014 itibariyle km yapılmıştır.

29 c-sanat YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SANAT YAPILARI PROJE ÇALIŞMALARI: 2014 Mali yılında; sanat yapıları proje çalışmaları için; TL (06.2 kalemi) program ödeneği ayrılmış olup, 2014 yılı ilk altı ayı için (Ocak-Haziran) TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneklerine göre sapma bulunmamaktadır yılının aynı döneminde TL ödenek harcanmıştır yılı sonu itibariyle ödeneklerin tümünün harcanması planlanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde 206 adet projenin yapımı tamamlanmıştır. SANAT YAPILARI YAPIM ÇALIŞMALARI: 2014 mali yılı başında TL (06.5) ödenek ayrılmış olup bu dönemde TL (06.5) ek ödenek sağlanmasıyla köprü yapım çalışmaları için toplam TL (06.5) ve TL (03.8) olmak üzere toplam TL program ödeneği ayrılmıştır yılının ilk altı aylık (Ocak-Haziran) döneminde TL (06.5) kalemi harcanmıştır yılının aynı döneminin (06.5) kaleminden TL ve (03.8) kaleminden TL olmak üzere TL ödenek harcanmıştır. TARİHİ KÖPRÜ ÇALIŞMALARI: 2014 mali yılında Tarihi Köprülerin Restorasyon Uygulama İşleri için; (06.5) ödenek kaleminden TL (03.8) ödenek kaleminden TL ve (06.2) ödenek kaleminden ise TL olmak üzere toplam TL program ödeneği ayrılmış olup Ilısu ve HES Projesi Etki Alanında Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları kapsamında Enerji Sektörüne ait 06.5 kaleminden de TL ayrılmıştır yılı ilk altı ayı için (Ocak-Haziran) 06.5 ödenek kaleminden toplam TL ve 03.8 ödenek kaleminden ise toplam TL ödenek harcanmıştır. Başlangıç ödeneklerine göre sapma bulunmamaktadır yılının aynı döneminde (06.5) ödenek kaleminden TL ve (03.8) ödenek kaleminden TL olmak üzere toplam TL ödenek harcanmıştır. Mevcut ödenekle; 2014 yılında 15 adet Tarihi Köprünün Restorasyon Uygulamasının ve 30 adet Tarihi Köprünün de Restorasyon Uygulama Projelerinin tamamlanması hedeflenmektedir TL ek ödenek verilmesi durumunda; toplam ödeneğin tümü harcanarak, 16 adet Tarihi Köprünün Restorasyon Uygulamasının tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Ilısu ve HES Projesi Etki Alanında Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları kapsamında yer alan 8 adet Tarihi Köprüye ilaveten alanın incelenmesi neticesinde alanda tespit edilen 3 adet Tarihi Köprüde çalışma kapsamına alınmış olup, Restorasyon Uygulama Projeleri tamamlanarak, Genel Müdürlüğümüz ve ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış olanların restorasyon uygulama çalışmalarına başlanılmıştır Yılı Tarihi Köprülerin Onarımına ilişkin Global Projesi detayındaki köprülerin proje bedellerinin arttırılması ilişkin proje revizyon talebimiz Kalkınma Bakanlığına teklifte bulunulmuştur.

30 TÜNEL YAPIM ÇALIŞMALARI 2014 Mali yılında; tünel yapım çalışmalarından Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları için; (06.5) kaleminden TL program ödeneği ayrılmıştır yılı ilk altı ayı için (Ocak- Haziran) dönemi TL nin tamamı harcanmıştır yılında aynı dönemde TL harcama yapılmıştır. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR NİSSİBİ KÖPRÜSÜ Atatürk Barajı nda su tutulması sonucunda, Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolunun Baraj rezervuarını kestiği noktada yol kesintiye uğramakta, geçiş feribotla sağlanmaktadır. Yöre tarih ve kültür turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olması, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması, yöre halkının mağduriyetinin giderilmesi amacı ile söz konusu feribot geçişinin bulunduğu kesimde, Baraj Gölü üzerine köprü yapılması planlanmıştır. Nissibi Köprüsü 610 metre uzunluğunda ve metre genişliğinde, 2x2 taşıma yoluna sahip gergin eğik kablo askılı (Cable Stayed) olarak projelendirilmiş olup, proje çalışmaları tamamlanmıştır. Nissibi Köprüsü Yapımı İşi; tarihinde ihale edilmiş olup, ,00 TL bedelle ile GÜLSAN İnşaat San.Nak. Ve Tic.A.Ş. nin taahhüdünde kalmıştır tarihinde işe başlanmış olup, işin süresi 900 takvim günüdür. Köprüde çalışmalar devam etmekte olup fiziki olarak %79 oranında ilerleme kaydedilmiştir.

31 KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ Kömürhan Köprüsünün proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapım ihale süreci devam etmektedir. Malatya tarafında tek pilonlu olarak, Elazığ tarafında ise yaklaşım viyadükleri ile tünele bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Pilon yüksekliği 160 m ve kesiti ters Y şeklinde olup, köprünün toplam boyu 660 m, ana açıklık 380 m, genişliği 24 m.dir. Köprü 2x2 taşıt yoluna hizmet verecektir. OVİT TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI İkizdere-İspir Yolu yılın 6 ayı kar altında kaldığı için trafiğe geçit vermemektedir. Gerek yöre halkının mağduriyetinin giderilmesi gerekse de ülkemiz için büyük öneme haiz Kuzey-Güney koridorlarındaki yol standartlarının yükseltilebilmesi için yapımı planlanan Ovit Dağı Tüneli ve Bağlantı Yolları işi tarihinde ihale edilmiş olup, ,41.- TL bedelle Mak-Yol İnş.San.Turz. ve Tic. A.Ş. nin taahhüdünde kalmıştır tarihinde işe başlanmıştır. İşin süresi 1300 takvim günü olup, 2015 yılı sonunda trafiğe açılması hedeflenmektedir. Tünel çift tüp olarak tasarlanmış olup, Rize tarafı Giriş Kotu m, Çıkış Kotu ise m dir. Tünel boyu m. ve TBM lerin çapı 12,74 m dir.

32 AĞIN KÖPRÜSÜ Keban Barajında su tutulması nedeniyle Ağın İlçesini Elazığ a bağlayan yol su altında kalmış olup ulaşım feribotlarla sağlanmaktadır. Köprünün bitirilmesi ile Ağın İlçesi yeniden kesintisiz kara ulaşımına kavuşacaktır. Orta açıklığı 280 m olan toplam 520 m uzunluğundaki köprünün başlık kirişi seviyesinde imalatı tamamlanmış olup, çelik kutu kesit olan üstyapı projesi gergin eğik kablo askılı olarak revize edilmiştir. Ağın Köprüsü Yapımı İşi; tarihinde ihale edilmiş olup, TL bedelle BAGER+MEGA+HCG Ortak Girişiminin taahhüdünde kalmıştır tarihinde işe başlanmış olup, işin süresi 800 takvim günüdür yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

33 d-tesisler VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI A)Yol Bakım Onarım Çalışmaları Yol Bakım ve onarım işleri için TL ödenek Bölgelere tahsis edilmiş olup, 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle TL harcanmıştır yılında adet cam elyaf takviyeli polyesterden mamul CTP Yol Kenar Dikmesi ihalesi yapılmış olup, bu malzeme alımı için TL ödenek tahsis edilmiştir. Sel hasarlarının giderilmesi amacıyla TL ödeneğe ilave verilen TL ek ödenekle birlikte toplam ödenek miktarı TL ye ulaşmıştır. Aşırı yağışların oluşturduğu Sel hasarlarının giderilmesi amacıyla Haziran ayı sonu itibariyle TL Bölgelere gönderilmiştir yılında Yolboyu gelişimi ve ağaçlandırma çalışmaları için TL ödeneğe ilave verilen TL ek ödenekle birlikte toplam ödenek miktarı TL ye ulaşmıştır. Ödeneğin tamamı Bölgelere tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle ödeneğin tamamı gönderilmiştir yılı Haziran ayı sonu ölçümleriyle adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup, yılsonunda adet fidan dikilmesi hedeflenmektedir. Çığ tünellerinin yapımı projesi kapsamında mevcut TL ödeneğin tamamı Bölgelere tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibariyle ödeneğin tamamı Bölgelere gönderilmiştir. Turistik yolların normal bakım onarım ve trafik hizmetleri projesi program ödeneğin tamamı olan TL Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolde yer alan turistik yolların bulunduğu Bölge Müdürlüklerine gönderilecektir. B) Sanat Yapıları Bakım Onarım İşletme Çalışmaları 1-Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Köprü Bakım Onarım Çalışmaları: 2013 Yılında 615 Adet Köprünün Bakım Onarım çalışmaları için (06-5) Yatırım Ödeneğinden TL. Harcanmıştır yılı için hedeflenen toplam 560 adet köprünün bakım-onarım çalışmalarının yılı içinde bitirilmesi hedeflenmektedir. 2-Tünel Bakım İşletme Devlet ve İl yolları üzerinde trafiğe açık 172 adet Tünel bulunmaktadır. Tek tüplü Tünellerin uzunluğu ,69 metre, çift tüplü Tünellerin uzunluğu (gidiş istikametine göre bir yönde ) ,91 metredir. Çift tüplü Tünellerin sağ ve sol tüplerinin ayrı ayrı toplamı ile tek tüp Tünellerin uzunluklarının toplamı ,30 metredir. Devlet ve İl yollarındaki mevcut Tünellerin Uzunluk olarak % 41,60 ı 10.Bölge Müdürlüğü hudutlarındadır. Devlet ve İl yolu üzerinde bulunan Tünellerden en uzunu, Perşembe - Bolaman yolu üzerindeki çift tüplü Nefise Akçelik Tüneli olup, uzunluğu metredir.

34 Yılında Yapılan İşlerin(yatırım ve Cari) Özeti: Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Muhtelif Tünellerin Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi ve Tünel Güvenliğinin Artırılması Çalışmaları Karayolları 7,10,11,14. Bölge Müdürlüklerinin Tünel Bakım İşletme Hizmetlerinin Yapılması Bakım, Onarımı Yapılan Köprüler = metre = TL. = metre = TL. = 615 adet = TL yılında Toplam: Tünel bakım, onarım ve işletme ve Köprü bakım, onarım hizmetleri için harcanan ödenek Tutarı = ,36 TL. BÖL. NO DEVLET VE İL YOLLARI ÜZERİNDE TRAFİĞE AÇIK TÜNELLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI TÜNEL ADEDİ TEK TÜP ÇİFT TÜP TOPLAM TÜNEL ADEDİ m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) 3000 m DEN UZUN TÜNELLER (ADET) TEK TÜP UZUNLUK ÇİFT TÜP UZUNLUK SOL TÜP UZUNLUK SAĞ TÜP UZUNLUK TOPLAM UZUNLUK ,00 350,00 350,00 913, ,00 0,00 0,00 457, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 580, ,00 0,00 0,00 66, , , , , ,90 233,00 233, , ,50 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 600,00 TOP: , , , ,30 TEK TÜP TÜNEL ADEDİ ÇİFT TÜP TOPLAM TÜNEL ADEDİ m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) m ARSINDAKİ TÜNELLER (ADET) 3000 m DEN UZUN TÜNELLER (ADET) TEK TÜP UZUNLUK ÇİFT TÜP TÜP UZUNLUK SOL TÜP UZUNLUK SAĞ TÜP UZUNLUK TOPLAM UZUNLUK DEVLET YOLU , , , ,05 İL YOLU ,25 0,00 0, ,25 TOPLAM , , , ,30

35 C)Yol Üstyapı Bakım Onarım Çalışmaları Bölge Müdürlüklerimizin bitümlü malzeme ihtiyaçları için (03.8) ödeneğinden TL ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle ,97 TL harcama gerçekleşmiştir. Bitüm Depo Tesis ile Vagon İskele Onarım İşleri projesinin TL ödeneği olup, bu ödeneğin tamamı 2014 Haziran ayı sonu itibariyle Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı projesi sene başı ödeneği TL olup, bu ödeneğin tamamı 2014 Haziran ayı sonu itibariyle Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Bölge Müdürlüklerimizin bitümlü malzeme ihtiyaçları için (06.5) ödeneğinden TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı 2014 Haziran ayı sonu itibariyle Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir yılı için km yol üstyapı bakım onarım çalışması hedeflenmiş olup 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 573 km si gerçekleştirilmiştir yılı için ton bitümlü malzeme alımı hedeflenmiş olup, 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle ton malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. D)Tesisler Şubesi Müdürlüğü Çalışmaları 2014 yılı tesis bakım onarım ve yapım işleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup Haziran ayı sonu itibariyle ,83 TL harcanmıştır yılı tesis bakım onarım ve yapım işleri için sene başı ödeneği olarak TL ödenek ayrılmıştır Yılında; Yapımı devam eden 6 adet bakımevi için TL ödenek ayrılmıştır. 11 adet Şube Tesisi yapımı için TL ödenek ayrılmıştır Haziran ayı sonu itibariyle ,08 TL harcanmıştır. Bölge tesisleri yapımı için TL ödenek ayrılmıştır Haziran ayı sonu itibariyle ,59 TL harcanmıştır. Atölyelerin onarım ve yenilenmesi için TL ödenek ayrılmış olup, 2014 Haziran ayı sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir. Tesis onarımları için TL ödenek ayrılmış olup, 2014 Haziran ayı sonu itibariyle ,50 TL harcanmıştır.

36 e- TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Trafik Güvenliği, Kaza Kara Noktaları, Ulaşım Etütleri Geliştirme, Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri ve Karayolu Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları Projelerimizin toplam tutarı TL olup 2013 yıl sonu itibariyle toplam TL harcanmıştır Yılı Yatırım Programında Başkanlığımıza ait projelere ayrılan ödenek TL dir. Trafik Güvenliği Çalışmaları 2013 Gerçekleşme 2014 Hedef Kaza kara noktası iyileştirilmesi 288 adet 130 adet Yatay işaretleme m 2 25,7 milyon m 2 Düşey işaretleme m bin m 2 Otokorkuluk km km Sinyalizasyon 288 adet 100 adet Yatay İşaretleme 2014 yılında m 2 yatay işaretleme yapılması planlanmış, bunu gerçekleştirmek için ton beyaz renkli, 430 ton sarı renkli solvent bazlı yol çizgi boyası,1.000 ton su bazlı beyaz renkli yol çizgi boyası ve 62 ton tiner ile ton cam küreciği ve adet trafik konisi satın alınması için ihale yapılmıştır. Alınan malzemeler Bölge Müdürlüklerine gönderilmeye başlanmış olup Temmuz ayı sonu itibariyle m 2 yatay işaretleme yapılmıştır. Mevsim şartları uygun gittiği takdirde belirlenen hedeflere yıl sonunda ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

37 Düşey işaretleme 2014 yılı düşey işaretleme çalışmaları kapsamında; ise m2 standart trafik işaret levhası,1.914 ton omega direk ve 735 rulo reflektif malzeme alım ihaleleri ile m 2 düşey işaretleme yapılması hedeflenmiş, Temmuz 2014 sonu tarihi itibariyle önceki yıllardan kalan malzemeler de kullanılarak m 2 düşey işaretleme yapılmıştır. Belirlenen hedeflere yıl sonunda ulaşılacağı düşünülmektedir.

38 Otokorkuluk Yapımı 2014 yılında km otokorkuluk yapılması ve onarılması hedeflenmekte olup 2014 Temmuz sonu itibari ile 833 km otokorkuluk çalışması gerçekleştirilmiştir. Kaza Kara Noktaları 2014 yılında, 130 adet Kaza Kara Noktası ve Kaza Potansiyeli Yüksek kesimde iyileştirme çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir Temmuz ayı itibari ile 22 adet Kaza Kara Noktası ve Kaza Potansiyeli Yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon Çalışmaları 2014 yılında 100 adet kavşağın sinyalize kontrollü kavşak haline getirilmesi hedeflenmiş olup Temmuz ayı itibari ile 70 adet kavşakta çalışmalar tamamlanmıştır. Ulaşım Etütleri Çalışmaları 26 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Devlet Yolları üzerinde 128 adedi 2013 yılında olmak üzere toplam 250 yeni noktada sabit otomatik trafik sayım ve sınıflandırma cihazı kurulması hedeflenmiştir yılı Haziran sonu itibariyle 78 adet sabit otomatik trafik sayım ve sınıflandırma cihazı kurulmuştur. Ayrıca ulaşım etütleri çalışma programı kapsamında 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle seyyar sayım ve sınıflandırma cihazları kullanılarak noktada trafik akım sayımları ve 32 noktada dingil ağırlığı etütleri gerçekleştirilmiştir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ 5 02.08.2013 ZONGULDAK MİTHATPAŞA TÜNELLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ

2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ 5 02.08.2013 ZONGULDAK MİTHATPAŞA TÜNELLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ 2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ SIRA TARİH TÖREN ADI 1 19.01.2013 GAZİANTEP ÇEVRE YOLU AÇILIŞ TÖRENİ 2 20.02.2013 NİĞDE KUZEY ÇEVRE YOLU AÇILIŞ TÖRENİ 3 29.05.2013 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 213 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET A MALİYEERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYEERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı