OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES"

Transkript

1 OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL K ELEKTR K TES SAT BORULARI ve AKSESUARLARI UL LISTED, THREADED / UNTHREADED CONDUITS & COUPLING / ELBOWS UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES POLYAM D SP RAL BORU S STEMLER, RAKORLARI VE HER TÜRLÜ BA LANTI AKSESUARLARI POLYAMID FLEXIBLE CONDUITS, COUPLERS & FITTINGS GALVAN ZL ÇEL K SP RAL BORULAR, PVC KAPLI SIVI SIZDIRMAZ ÇEL K SP RAL BORULAR VE BA LANTI AKSESUARLARI UL LISTED, GALVANIZED FLEXIBLE STEEL & LIQUIDTIGHT CONDUITS & FITTINGS UL ONAYLI, ELEKTR K TES SAT BORU F TT NGLER, BUATLAR ve TÜM AKSESUARLAR UL LISTED, CONDUIT FITTINGS, STEEL BOXES & ACCESSORIES UL & NON-UL PVC KAPLI ÇEL K BORULAR, ÇEL K SP RAL BORULAR,EMT VE IMC BORULAR UL & NON-UL LIQUIDTIGHT, STEEL FLEXIBLE CONDUITS, EMT & IMC CONDUITS. NEMA STANDART KABLO TAfiIMA S STEMLER ve AKSESUARLARI NEMA STANDARD CABLE MANAGEMENT SYSTEMS & ACCESSORIES IEC STANDART KABLO TAfiIMA S STEMLER ve AKSESUARLARI IEC STANDARD CABLE MANAGEMENT SYSTEMS & ACCESSORIES BORU BÜKME ALETLER, KABLO PABUÇLARI,KABLO YÜKSÜKLER, KABLO ÇORAPLARI WIRE TERMINATION & INSTALLATION COMPONENTS/CABLE LUGS, WIRE NUTS & FISH TAPES EX-PROOF UL/NEC STANDARDI F TT NGLER, AYDINLATMA ARMATÜRLER, PANOLAR,BUATLAR UL/NEC STANDARD HAZARDOUS AREA FITTINGS, LIGHTINGS, ENCLOSURES, BOXES DAH L ve HAR C ÇEL K BUAT, ELEKTR K KUTU ve AKSESUARLARI UL/NEC STANDARD OUTDOOR-INDOOR, OUTLET BOXES, ENCLOSURES & ACCESSORIES EX-PROOF IEC STANDARDI F TT NGLER, AYDINLATMA ARMATÜRLER, PANOLAR,BUATLAR, F filer, PR ZLER IEC STANDARD HAZARDOUS AREA FITTINGS, LIGHTINGS, ENCLOSURES, BOXES, PLUGS & RECEPTACLES. TEXAS F L U O R E S C E N T S UL/NEC STANDART, HAR C ve DAH L AYDINLATMA ÜRÜNLER UL/NEC STANDARD, OUTDOOR-INDOOR LIGTHING FIXTURES UL/NEC STANDART NORMAL ve A IR H ZMET T P, ANAHTAR, F fi / PR Z, DATA KABLOLARI ve AKSESUARLARI UL/NEC STANDARD NORMAL & HEAVY DUTY RECEPTACLE, SWITCHES, DATA CABLES & ACCESSORIES PROSES HATLARINDA KULLANILAN ELEKTR KL ISITMA DEVRELER SELF REGULATING HEAT TRACING SYSTEMS, SYSTEM MONITORS & CONTROLS YANGIN ÖNLEY C, GEC KT R C, KORUYUCU MACUN ve K MYASALLAR FIRE STOP & FIRE PROTECTION PRODUCTS NEC STANDARDI ZIRHLI / ZIRHSIZ KABLOLAR, KAUÇUK KAPLI KABLOLAR ARMORED POWER CABLES, TRAY CABLES, SO/SJ CORDS DAH L VE HAR C TES SAT KABLOLARI UL LISTED THHN, UF-B, NM-B CABLES YANGIN ALARM S STEMLER, DUMAN DEDEKTÖRLER, IfiIKLI ve SESL ALARM S STEMLER FIRE ALARM SYSTEMS, SMOKE DEDEKTORS & BUZZERS KURU T P TRAFOLAR, GER L M DÜZENLEY C LER, UPS S STEMLER UL LISTED POWER SUPPLIES, TRANSFORMERS, SURGE PROTECTION PRODUCTS. TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA ELEMANLARI ve AKSESUARLARI LIGHTINING & GROUNDING ACCESSORIES. ELEKTR K BANTLARI, A.G, O.G VE Y.G, KABLO EKLER ENDÜSTR YEL BANTLAR ELECTRICAL TAPES AND INSULATING MATERIALS, SPLICING KITS COLD & HEAT SHRINK SOLUTIONS. MONTAJ ALETLER, ELEKTR KÇ EL ALETLER, BORU BÜKME ALETLER, PANO, SAÇ DELME ALETLER HAND TOOLS, CONDUIT BENDING, HOLE MAKING, CONDUIT FISHING PRODUCTS. ELECTRICAL PRODUCTS HAR C T P BUATLAR, EMT VE IMC BORU AKSESUARLARI. UL LISTED OUTDOOR BOXES, EMT& IMC CONDUIT ACCESSORIES.

2 De erli Dostlar m z ; yeni katalo umuzu kullan m n za sunuyoruz. Bu katalo umuzdaki en büyük yenilik, normal ve tehlikeli alanlarda kullan lan elektrik kablolar n n koruma, tafl ma ve sonland r lmas na yönelik ürünlerimize ek olarak NEC standard Panolar, armatürler, kablolar, kablo tavalar ve topraklama malzemelerinin de eklenmesi oldu SQUARE-D: UL standard nda fialt Malzemeleri TEXAS FLUORESCENTS: UL standard nda normal ve acil ayd nlatma armatürleri. HARGER: UL standard nda topraklama ve y ld r mdan korunma sistemleri COOPER B-LINE: NEMA standard nda kablo tava ve tafl ma sistemleri PENN UNION: UL standard nda alçak ve orta gerilim elektrik da t m sistemleri, trafo merkezleri ve telekomünikasyon endüstrisine yönelik kablo ve bara ba lant elemanlar. AETNA/COLONIAL UL Standard nda, THHN, TC ve TTR kablolar. Öte yandan, elektrik endüstrisinin her alan ndaki tedarik zincirimize ek olarak, flletme-bak m- Onar m (MRO) sektörünün önde gelen firmas GRAINGER ile yapt m z anlaflma uyar nca elektrik ekipmanlar n n yan s ra: Test Enstrümanlar El Aletleri ve Araç Bak m Ekipmanlar Temizlik ve Boyama Ürün Tafl ma Raf ve Depolama Emniyet Güvenlik H rdavat Elektrikli El Aletleri ve Tesviye Pnömatik ve Hidrolik Sihhi Tesisat ve Pompalar (HVAC) Is tma, Havaland rma ve Klima Ekipmanlar Alanlar nda da hizmetinizdeyiz y l nda artan ifl hacmimizin do al neticesi olarak yayg nlaflan tedarik zinciri ve lojistik gereksinimler nedeniyle, merkez ofisimizi daha büyük olan yeni modern binam za tafl makla kalmay p, Tuzla Serbest Bölge depomuz ile Amerika, New Jersey deki ofis ve depomuzu konsolidasyon, depolama, malzeme ayr flt rma ve faturalama ifllemlerini daha kolayl kla gerçeklefltirebilmek amac yla, toplam kapal alan depolar m z 5000 m 2 nin üzerine ç kard k. Tüm bu çal flmalar m z neticesinde, vermifl oldu umuz hizmeti sadece ülke içi ve komflu ülkelerle s n rlamay p, dünyan n her yerindeki projelerinizi, güvenli, süratli ve ekonomik olarak destekleyebilecek global servis a na kavufltuk. Her türlü teknik ve ticari konuda çözüm orta n z oldu umuzu tekrar hat rlat r, çal smalar n zda baflar lar dileriz. AF Elektromekanik ve Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.

3 Dear Friends, We are proud to present our new catalogue for 2010/2011. In this edition, there are quite a number of additional products to our traditional electrical roughing-in material for normal and hazardous locations: SQUARE-D: UL/NEC Type Electrical Power Distribution & Control Equipment & Components for Residential, Commercial & Industrial Applications. TEXAS FLUORESCENTS: UL/NEC Type Fluorescent, Incandescent, HID & Emergency Lighting Fixtures. HARGER: UL/NEC Type Grounding & Lightning Protection Components & Systems. COOPER B-LINE: NEMA/ANSI Type Cable Management Systems PENN UNION: UL/NEC Type Electrical Power Connectors & Accessories for Utility, Power Transmission, Construction, Telecommunicatins and Industrial Applications. AETNA/COLONIAL UL/NEC Type Wire & Cable such as Bare Cu Wire, THHN, UF-B, NM, TC, MC, SO/SJ Cords etc. Furthermore, we have extended our supply chain to other product lines than electrical through our reseller agreement with GRAINGER such as: Motors & Power Transmission Test Instruments Hand Tools & Fleet/Vehicle Maintenance Janitorial & Painting Material Handing Shelving & Storage Safety Security Fasteners & Raw Materials Power Tools & Metalworking Pneumatics & Hydraulics Pumps & Plumbing HVAC/R Such a surge in our operation frequency and volume has led us to expand our 3 major facilities too. In 2010 we have moved our headquarter to our own purpose build building in Istanbul, we also leased much larger warehouse in Tuzla Free Zone to ease up the transit operations into other countries, and expanded our NJ, USA operations and warehouse for consolidation, export documentation and sourcing. As a result of all these new improvements and investments we reached a combined total indoor warehouse space of over 50,000 sqft. hence, we can serve you in the most reliable, economical and feasible way whether your operation is in Turkey, Iraq, Afghanistan, Libya, Russia or elsewhere. Thank you for your past patronage and we hope to continue to be of service to you. AF Elektromekanik ve Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.

4 AF Elektromekanik ve Elektronik San. Tic. Ltd. fiti.

5 ÖRNEK MONTAJ HAR C T P / OUT DOOR TYPE BC-1V TGB-5V 8130 BC-2V TGB

6 ÖRNEK MONTAJ DAH L T P / IN DOOR TYPE M M

7 MONTAJ KUTUSU DAH L T P / IN DOOR TYPE HAR C T P / OUT DOOR TYPE TGB 008

8 ÖRNEK MONTAJ ÇEL K (EMT/IMC) BORU S STEM N N AVANTAJLARI 1-) Çelik Boru Sistemleri metal olmalar ndan dolay yang ndan etkilenmez. Bu nedenle halojen gaz ç karmaz ve ortama zehirli gaz yaymaz. 2-) Halojen-free PVC borular n aksine s kmal ba lant elemanlar ile birlikte kullan ld nda tesisat içerisinde ortaya ç kabilecek duman n d fl ortama s zmas n önler. 3-) Çelik Boru Sistemleri PVC Borulara k yasla çok yüksek mekanik dirence sahiptir. 4-) Çelik boru Sistemleri elektromanyetik izolasyon sa lar. Oluflabilecek manyetik alan % 70 - % 95 oran nda düflürür. 5-) Diflsiz EMT ve Diflli IMC Çelik boru Sistemlerinde toprak hatt dönüflü için ayr ca iletken çekilmesine gerek yoktur. Çelik Boru sisteminin kendisi toprak iletkeninden daha yüksek ak m tafl ma kapasitesine sahiptir. 6-) Binalar n bak m ve iflletim maliyetleri hesaba kat ld nda, Çelik Boru sistemleri uzun vadede en ekonomik çözümdür. 7-) Çelik boru sistemleri sto umuzda bulunan ba lant elemanlar, buatlar, kablo çekme aletleri ve tüm di er elemanlar ile birlikte komple bir çözümdür. Sto umuzda bulunan bükme aletleri ile borulara flantiyede istenilen flekil verilebilir. 8-) Çelik Boru sistemleri montaj h z ve kolayl, yenilenebilirli i, güvenirlili i ve fiyat aç s ndan en avantajl elektrik tesisat seçimidir. 9-) Tamam metal parçalardan oluflan tesisat n yanmas söz konusu olmad ndan, tesisat içerisinde normal tip kablo kullan labilir. Bu da sistemin tümü ele al nd nda en ekonomik çözümdür. ELEKTR K BORU ve AKSESUARLARI NUMUNE PANOMUZ 009

9 EMT KONDU T S STEM ÇEL K (EMT/IMC) BORU S STEM N N AVANTAJLARI Ülkemizdeki elektrik tesisatlar nda kablo çekimi geleneksel olarak spiral ya da düz PVC borularla yap lagelmifltir. Eski dönemlerde beflel boru diye tabir edilen, ancak gerçek anlamda elektrik borusu olarak adland r lamayacak bir sistemin haricinde metal borulama sistemleri ancak sanayi tesislerinde ( Erdemir, Petkim, Tüprafl, vb ) su borular ikame edilerek kullan lm flt r. Elektrik tesisatlar nda kullan lan düz metal borular (konduit) en genel hatlar yla diflli ve diflsiz olmak üzere iki bölüme ayr l r. Diflli borular alüminyum yada çelikten imal edilirken diflsiz borular temel olarak galvanizli çelikten imal edilir. Diflsiz çelik borulardan dünyada en yayg n olarak EMT ( Electrical Metallic Tubing ) tipi borulard r. EMT Amerikan UL 797 ve ANSI C80.3 te belirtilen standartlara göre üretilir ve NEC (National Electric Code) taraf ndan tan n r. Bir sistem olarak EMT yaln zca borulardan de il, ek parçalar, duvar tespit krofleleri, buat rakorlar, c profilleri, ray krofleleri, dirsekleri ve bükme aparatlar ndan oluflan ve ifllenmesi ayn amaca hizmet eden di er borulama sistemlerine göre çok daha kolay ve pratik olan daha güvenli bir uygulama biçimidir. EMT konduit sisteminin en temel avantaj fitting ve buatlar ile birlikte, elektrik tesisat ndan sorumlu tafleronlara kablolamada komple bir çözüm sunmas ve ifllenmesinin kolayl sayesinde iflçilik maliyetini düflürmesidir. EMT özellikle elektrik borusu olarak üretildi inden çekim esnas nda kablolar n zarar görmemesi için üretim sonras nda borunun iç yüzeyindeki çapaklar temizlenir ve ek iflleme tabi tutulur. Bu EMT yi hatta tüm konduitleri su borular ndan ay ran en temel özelliktir. EMT konduit sistemi, yang n tehlikesine karfl önerilecek en gerçekçi çözümdür. Konduit sistemi tamamen metalik aksamdan olufltu u için, elektrik tesisat kaynakl bir yang n di er sistemlere göre çok daha uzun süre konduit sisteminin içinde kalacak ve yüzeye taflmas engellenecektir. Bu da yang n söndürme aflamas nda çok de erli olan zaman kazand racakt r. Genelde göz ard edilen EMT konduit sisteminin çok büyük di er bir avantaj da EMT NEC (National Electric Code) b standard nda topraklama iletkeni olarak kabul edilmesidir. Bu ba lamda EMT konduit - Üzerinden gecen k sa devre ak m n, güvenle bina topraklamas na iletir, - Faz-toprak aras gerilimini s n rlayacak kadar düflük empedansa sahiptir ve sistemdeki devre koruma araçlar n n (otomatik sigorta, flalter, sigorta vb) güvenli çal flmas n sa lar. Böylece EMT konduit, NEC deki topraklama iletkeni tan m na uyar. Bu nedenle bina içerisindeki konduit devre hatt hesaplanan maksimum uzunlu u aflmad sürece, EMT konduit sistemi içinde geçirilen güç kablolar n n, topraklama iletkeni içermesine gerek yoktur. EMT konduit in kendisi topraklama iletkenidir. Hatta, çeli in düflük empedans nedeni ile topraklama iletkenine nazaran daha fazla ak m tafl ma kapasitesine sahiptir. Çelik konduit sistemleri, alüminyum ve PVC konduit sistemlerine göre elektromanyetik alan düflürmede daha iyi performans vermektedir. Bu konuda yap lan deneylerin sonucuna göre: - PVC konduit, güç devrelerinin üretti i elektromanyetik alan konusunda etkisizdir. - Yüksek frekanslarda bu oran artsa da, alüminyum konduit flebeke frekans nda (50/60 Hz.) güç devrelerinden kaynaklanan elektromanyetik alan düflürmekte, % 10 civar nda etkilidir. - Çelik konduit ise güç devrelerinden kaynaklanan elektromanyetik alan düflürme konusunda oldukça etkilidir. Çelik borunun bu tür manyetik alan düflürme oran % 70 ile % 95 aras ndad r. - Toprak ak m ndan kaynaklanan elektromanyetik alan konusunda tüm sistemler ayn derecede etkisizdir. Yukar da sayd m z özelliklerinden ötürü, Türkiye de art k EMT konduit sistemi kullan lmaya bafllanm fl ve uygulamalar sistemin yararl l n ortaya koymufltur. Fiyat/kalite oran da düflünüldü ünde, EMT konduit sistemi hem ekonomik hem de güvenilir bir sistemi olarak, tesisat mühendisli inde aran lan bir model olarak yerini alm flt r. 010

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı