DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014"

Transkript

1 DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014 İLİ : ISPARTA İLÇESİ : KEÇİBORLU BELEDİYESİ : KEÇİBORLU BELEDİYESİ İŞLEMLER : Bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri DÖNEM : 01/01/ /12/2014 DENETİM KOMİSYONU BAŞKAN Başkan Yrd ÜYE : Süleyman ESAS : Ali TÜTÜNCÜ : Murat EMİR 1

2 GİRİŞ : 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25 nci maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 04/01/2015 gün ve 3 sayılı Meclis kararıyla denetim komisyonu oluşturulmuş. Denetim komisyonu tarihinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde 2014 yılı gelir ve giderlerin denetimi için Süleyman ESAS,Ali TÜTÜNCÜ, Murat EMİR hazır bulunmaları ile üyelerin tamamı olduğundan toplanıldı ve ilk toplantıda Denetleme komisyonu başkanlığına Süleyman ESAS Başkan Vekilliğine Ali TÜTÜNCÜ üye Murat EMİR oy birliği ile seçilmişlerdir.çalışma Saatleri ve toplanma günleri programlandı ;Komisyonumuza beyan edilen / dönemine ilişkin evraklar üzerinden gelir, gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda iş bu rapor düzenlenmiştir. BÜTÇE : 2014 Yılı Bütçesi ,00.- TL tahmin edilmiş ,00-tl Ek Bütçe yapılmış bütçe2 014 Yılı Bütçe Ödenek Toplamı : ,00-TL olmuştur.2014 Yılı Gider Bütçesi ,17.- TL. gerçekleşmiş olup. Gerçekleşme oranı % 56 olmuştur. Gerçekleşen gider bütçe si hakkındaki Ekonomik birinci kod düzeyi aşağıdaki gibidir; PERSONEL GİDERLERİ ,97 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,07 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,16 FAİZ GİDERLERİ 306,68 CARİ TRANSFERLER ,74 SERMAYE GİDERLERİ ,55 TOPLAM , Yılı gider hesap ve kayıt işlemleri beyan edilen ödeme emirleri ve ekleri (fatura,onay,aynıyat,satın alma evrakları banka hesap ekstraları üzerinden kontrol edilerek eksiklik tespit edilmemiştir.detay bazda Bütçe giderleri incelenmiş olup aşağıda cetvel dökümü çıkarılmıştır. BÜTCE GİDERİNİN TÜRÜ GİDER KODU HARCAMA KALEMİ TUTARI TOPLAM % 1 PERSONEL GİDERLERİ ,97 0,45 a Memurlar ,52 b Sözleşmeli Personel ,64 c İşçiler ,68 d Geciçi Personel ,40 e Diğer Personel ,73 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU- DEVLET PRİM GİDERLERİ ,07 a Memurlar ,85 b Sözleşmeli Personel - c İşçiler ,31 d Geçici Personel ,91 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,16 3 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (kereste kimyevi ,01 a madde) Tüketime Yönelik Malve Malzeme alımları(kırtasiye su ve temizlik malzemesi, enerji Akaryakıt elektirik yiyecek giyim kuşam ,86 a,özelmalzeme b Yolluklar (Yurt İçi Geçici görev yolluğu) 2.855,91 Görev Giderleri(Mahkeme Harç Ödül ikramiye, diğer yasal ,44 c giderler kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri ) Hizmet alımları (Müşavir firma ve kişilere ödemeler,ekspertiz ,01 bilgisayar,harita yapımı,temizlik hizmet alımı,haberleşme,taşıma d gideri ilan sigorta,kiralar,iş makinesi arsa arazi kira gideri) Temsil Tanıtma giderleri(temsil ve tanıtma ağırlama tören 7.937,93 e organizasyon gideri) Menkul Mal,gayri maddi hak alım,bakım ve onarım gideri(makine 3.007,00 f teçhizat taşıt,iş makinesi bakım onarım giderleri Gayri menkul mal bakım onarım giderleri (Hizmet Binası Okul Yol ,82 g bakım) h Tedavi ve cenaze giderleri(ilaç cenaze mezarlık,tedavi giderleri) ,00 4 FAİZ GİDERLERİ 306,68 0,09 0,37 0,

3 a Diğer İç Borç Faiz Giderleri 306,68 5 ı CARİ TRANSFERLER ,74 a Kar amacı gütmeyen dernek birlik kurum ve kuruluşlar ile burslar harçlıklar asker aileleri yardımı iller banksına verilen paylar ,74 6 SERMAYE GİDERLERİ ,55 a Mamül Mal Alımı(Taşıt alımı) 3.000,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,55 0,03 0,03 GELİR OLUŞTURAN İŞLEMLER : Tahakkuk- Tahsilat İşleri : Belediyenin vergi, resim, harç, para cezaları, su ücretleri ve tarifeye bağlı diğer gelirler, bağışlar, para cezaları, diğer gelir ve giderleri, kira ve gayrimenkul satışları ve diğer çeşitli gelirlerin tahsilatları yapılmış bankaya yatmış zaman aşımına uğrayan tahsilatın olmadığı görülmüş, 2014 yılı Tahsilat denetimi komisyonumuzca yapılmış. Tahsilatların bankaya birebir yattığı görülmüştür. Banka Hesaplarının T.C. Ziraat Bankası KEÇİBORLU İlçesindeki şubesi Isparta Merkez İşbankası Şubesi Vakıflar Bankası Isparta Şubesin de olduğu görülmüştür. Vergi harç ve ücret tarifelerinin doğru uygulandığı görülmüştür / tarihleri arasında tahsilat servisinde kullanılan ve iptal edilen tahsilat Bilgisayarlı tahsilat makbuzu,el tahsilat makbuzu,keçiborlu Belediyesi genel kamu hizmetleri adına bastırılan fatura. dökümü Ek 1 no lu tahsilat denetleme raporunda ayrıntılı olarak dökümü çıkarılmıştır Yılı Ekonomik 1. Düzey Gelirler Aşağıdaki gibidir; Hesap Ekonomik Kod Cari Yıl Kodu I II III IV V GELİRİN TÜRÜ (2014) % VERGİ GELİRLERİ ,25 0,09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler(Bina ,58 A arsa Arazi Cevre TemzilikVergisi) Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ,60 (Haberleşme Elektrik Havagazı Tüketim B,Eğlence yabgın sigortası ilan reklam vergileri Harçlar(Bina inşaat,hayvan kesimi,işgal,işyeri ,07 C açma tellallık tatil günleri çalışma,harçları) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,78 0,25 Mal ve hizmet satış gelirler(şartname basılı ,73 evrak,içe suyu ulaştırma,soğuk hava depo A diğer gelirler B Kira Gelirleri(taşınmaz kiraları) ,96 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , DİĞER GELİRLER ,05 0,66 A Faiz Gelirleri ,47 B İller bankası Belediye payı ,86 C Katılım payları(su kanalizasyon yol) ,75 D Para cezaları , SERMAYE GELİRLERİ 1.250,00 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) ,35 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (B) -0- NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) ,35 3

4 2014 yılı denetiminde tahsilat servisinde kullanılan makbuzların kayıt defterine kayıtlarının yapıldığı, makbuzların seri numaralı olduğu yıl sonu itibariyle 2014 yılına devir eden, A) nolu tahsil fişinden ( 143 ) yaprak tahsil fişinin tamamının kullanıldığı, B) nolu tahsil fişinden kalan ( 817 ) yaprak tahsil fişinin tamamının kullanıldığı, 1 nolu Cengiz Kocagöz veznenin 13184/ nolu makbuza kadar, 2 Nolu Esme BAYDAR veznenin / nolu makbuza kadar,3 Nolu Ahmet Menci Veznenin / Nolu Makbuza Kadar 4 Nolu Ayşe Gül GÖCER Veznenin / Nolu Makbuza Kadar 5 Nolu İbrahim EMİR Veznenin / Nolu Makbuza kadar.pazar İşgaliyesinde ; dahil olan seri nolu, 50 lik sayfalar halinde, 188 cilt, tarihleri arasında kullanıldığı, 771 ile 1200 dahil olan geri kalan 430 adet 50 lik sayfalar halindeki makbuzların mevcut olduğu görülmüştür. Tüm tahsilatın da dekont karşılığında bankaya yatarak yapıldığı belirlenmiştir. Keçiborlu Belediye Başkanlığı tahsilat servisinin Genel Tahakkuk Tahsilat da 7485 mükellefi İçme Suyu Tahakkukunda 4312 mükellefi bulunduğu Emlak Servisinde kayıtlı 5881 kişi vergi mükellefi nin 2395 kişisi Mesken 113 İş yeri bina 843 Arsa 2036 arazi 224 Çevre Temizlik vergisi bulunduğu görülmüştür. T.C Vatandaşlık numarası mükellef sicil no yapma çalışmaları devam etmektedir. Tüm belediye gelirlerinin makbuz karşılığı yapıldığı, makbuzların encümen kararı bastırıldığı, makbuzların zimmet karşılığı verildiği ve bedellerinin günü gününe banka hesabına yatırıldığı görülmüştür tarihleri arasında her ay için ayrı ayrı hesap ekstrasının T.C. Ziraat Bankasından alınarak Muhasebe gelir dosyalarına takıldığı görülmüştür. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığının tarih 447 sayılı yazısındaki 2005/17 sayılı genelgesine istinaden, ilçemiz belediye başkanlığının 2014 yılı tahsilat denetimi denetim komisyonu tarafınca yapılmış. Yapılan Denetimde; Muhasebe Fişi, İcmal ve Tahsilat Bordrolarının denkliği icmal ile bordonun tutarlılığı kontrolü, icmal deki rakam ile Bankaya yatan paranın tutarlığı tek tek yapılmış olup ve tahsilat bordosu ile icmaldeki tutarın bankaya yattığı görülmüş ayrıca Tahsilat bordrosundaki rakam ve makbuz bilgileri ile tahsilatta yapılan makbuzlarında karşılaştırması yapılmış makbuzla tahsilat bordosundaki rakamların birebir tuttuğu görülmüştür. Tahsilat denetimi ile ilgili listeler ve rapor yazımız ekinde sunulmuştur Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler : Belediyemiz gelir getirici işlemler olarak dükkan, işyeri kiraları, gayrimenkul satışları, ve diğer gelir getirici işlemler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı görülmüştür.2014 Yılında 56 adet mesken ve işyeri ihalesi yapılmış Bir adet Mezbaha Modernizasyon Projesi Yap işlet devret Modeli ile yapılmış olduğu görülmüştür. İhale dosyalarında muhammen bedel tespitine dayanak teşkil eden belgelere rastlanılmış Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 9. Maddesinde Tahmin edilen bedel İdare memurlarınca tespit edilmiş. Bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, vatandaş, diğer bilir kişilerden yararlanılmış. Isparta Ticaret odası fiyat tespitini emlakcılara yaptırdığı, emlakcılarında Keçiborlu daki fiyatlar konusunda bilgi sahipleri olmadığından genelde fiyatlar piyasadan edinildiği, ilçedeki bilirkişilerden edinildiği görülmüştür. Bu konudaki tutanaklar ihale dosyalarında görülmüştür. Yapılan satışların ve kira işlemlerin süresinde tahsilatının yapıldığı incelenmiştir sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek olan ihale ve ihale sonrası işlemlerin, Kanunun 7 inci maddesine göre hazırlanan şartname hükümlerine göre yürütüldüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek olan ihale ve ihale sonrası işlemlerin, Kanunun 7 inci maddesine göre hazırlanan şartname hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda azami gayret ve titizliğin gösterilmesi sağlanmalı, aksi uygulamaların sorumluluk doğurabileceği unutulmamalıdır. Borçlanmalar : İller Bankasından, Kamu Bankalarından veya Özel Bankalardan yapılan borçlanmaların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 nci maddesinde belirtilen sınırlara uyulduğu 2014 Yılı sonu itibari ile borçlanmanın bu sınırlar altında kaldığı görülmüştür Yılı sonu itibari ile 2014 Yılına devir yapan İller Bankası borcu ,74.-TL Yılı Geliri ,35.-TL olduğu yeniden değerleme oranı % 10,11 olduğu bunun eklenmesi ile ,22.-TL nin %10 borçlanıla bilineceğinden TL nin üstünde borçlanma yapılmış olup 5393 Sayılı Belediye kanunun 68 nci maddesindeki sınırlamalara, usul ve esaslara uygun olmadığı incelenmiştir.bu borçlanmaya Aydınlatma elektrik borcu dahil edilmemiştir.hesaplamanın bir önceki yıl gelirleri esas alınması halinde %10 aşım gerçekleşmektedir. Kânun gereği Bakanlık Borçlanma izni alınmış yasal zemine uygunlaştırılmıştır. 4

5 GİDER OLUŞTURAN İŞLEMLER : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler : Belediye gider işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi ve 19. Maddesine göre yaptığı görülmüştür sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde; idarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu maddede göz önüne alınarak, Mal ve hizmet alımları ile yapım, bakım, onarım işlerinin adı geçen Kanun hükümlerine uygun olarak gider işlemlerinin gerçekleştiği incelenmiştir. Denetime tabi dönemde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, mal alımı, yapım işi, hizmet alımı olmak üzere ihalelerin yapıldığı görülmüştür. Denetim dönemindeki bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ilan zorunluluğu bulunan temel ihale usulünün benimsenmiş olduğu görülmüştür. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik olarak alınan teklif mektuplarının ilgili firma yetkililerince imzalanmış olduğu görülmüştür. Kamu İhale Kanunun 28. maddesi İhale Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen giderlerin bütçe emanetine alındığı görülmüştür. Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 217 nci maddesinde, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için bütçe emanetleri hesabının kullanılacağı, herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalattırılmış ödeme emri belgesi ekinde ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Uygulama tüm birimlerce uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle, herhangi bir nedenle tümü ödenemeyen tutarların bütçe emanetine alınması ve diğer ödemelerin bütçe emaneti hesabından yapılması sağlanmalıdır. Avans işlemlerin yasal sürelerinde çekildiği ve kapatıldığı acil ihtiyaçlarda kullanıldığı görülmüştür. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince; Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabileceği belirtildiğinden ivedi ve zorunlu giderler dışında diğer giderler için avans verilmemelidir. Harcamanın çeşidine göre, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tamam olduğu Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde hangi tür ödemelerde, ödeme belgesine ne tür evrakların eklenmesi gerektiği belirtilmiş ve bunlara uyulduğu görülmüştür; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılacak alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; a) Onay Belgesi, b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (Örnek: 3) veya ihale komisyonu kararı, c) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, ç) Fatura, d) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, e) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir. Bunların tamamının yapıldığı görülmüştür yılında banka hareketi gören tüm işlemler tek tek incelenmiş, giderlerin fatura, makbuz, harcama pusulası vs. evraklarla yapıldığı, Devlet Harcama belgeleri yönetmeliğine uyulduğu tespit edilmiştir. Personel ve işçilerden kesilen Gelir Vergisi, Damga Vergilerinin her ay muntazam olarak aylık Muhtasar Beyannameleri tanzim edilerek Maliyeye verildiğini, ödemelerinin yapıldığı görülmüştür. SSK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesi, Kültür Payı vs. Emanetlerin zamanında gerekli yerlere ödendiği tespit edilmiştir. Personel Maaşları günü gününe banka hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiştir. Ödenek Aktarmaların yetki ve sorumluluk sınıflarına göre Başkan, Encümen tarafından yapıldığı tespit edilmiş olup, ,00-TL bütçe aktarması yapıldığı, 2014 yılı içerisinde ,00-TL ek bütçe yapıldığı,

6 TL yedek ödeneğin kullanıldığı, ,83.-TL ödeneğin kullanılmayacağı anlaşıldığından iptal edildiği görülmüştür yılına ödenek devri yapılmamıştır. DİĞER KONULAR ; Yılından 2015 yılına devirde banka mevcudunun ,69.-TL olduğu kasa mevcudunun olmadığı, 2014 yılında da tüm ödemelerin bankadan yapıldığı, kasanın çalıştırılmadığı tespit edilmiştir Yılından 2015 Yılına Bloke Post Hesabından ,31.-TL. olduğu, 2014 Yılında Post Hesabından yapılan tahsilatların ,27.-TL olduğu bu tahsilatlar karşılığında 2 nolu vezne tarafından makbuz kesildiği ve bu post hesabındaki paraların Ziraat Bankası nolu banka hesabına ,15 Vakıf Bank Pos Hesabından ,63 TL İş Bankası Pos Hesabından ,49-TL dönüşü olduğu post hesabından hesaba yapılan dönüşlerden sonra 2014 yılına devreden post bloke hesaptaki( ) bedel ,75-TL.Vakıf Bank Pos Bloke hesabında ,00-TL olduğu İş Bankası Pos Bloke hesabında ,29-TL olduğu ve muhasebe kayıtları ile birebir tuttuğu görülmüştür. - Belediyenin tüm gelirlerin bankaya yatırıldığı tespit edilmiştir Yılı bütçesinin ,00.-TL olduğu, 2013 Yılından devir yapan ,83 ödeneğin olduğu, ayrıca yıl içinde ,00-TL ek bütçe yapıldığı görülmüştür Bütçe emanetleri hesabına 2014 yılından 2015 yılına ,02-TL devrettiği tespit edilmiştir. - Belediyemiz tüm birimleri ile 1472 yevmiye ödeme emri ve muhasebe fiş üzerinden ödeme, tahsilat ve diğer işlemlerin yapıldığı bu ödeme emirleri ile ,17.-TL bütçeden harcama yapıldığı, yapılan harcamaların yasal mevzuatlara uygun olarak yapıldığı, tespit edilmiştir. - Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından aylık gelir ve gider cetvellerin ve harcamaların düzenli olarak dosyalandığı görülmüştür. Belediyenin her türlü gelir ve gider kayıtlarının düzenli olarak bilgisayar ortamında Muhasebe yönetmeliklerine uygun istenilen ve tutulması gereken kayıtların tutulduğu görülmüştür. Zabıta Amirliğince 2014 yılında 44 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup harç ve bedelleri tahsil edilmiştir.11 Adet Tutanak 13 adet zabıt varakası tanzim edilmiş,mezarlık defin hizmetleri 36 kişi aşağı mezarlık 25 kişi yukarı mezarlık 61 defin hizmeti verilmiş bedelleri tahsil edilmiştir. Belediye İtfaiye teşkilatınca 2014 yılında 25 adet yangın 22 adet araç kazası ve yol temizleme kurtarma ile 94 adet şahsa ait kanalizasyon açılmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünce 728 dilekçe alınmış ve cevaplanmıştır. 59 Meclis kararı alınmış 285 adet Encümen Kararı 12 adet Encümen para cezası kesilmiş, 51 adet evlenme Nikah işlemi tanzim edilmiştir. Fen İşleri Müdürülüğünce YOL VE KALDIRIM İŞLERİ : 1.İlçemiz Cumhuriyet mahalle Cengiz Topel Sokağının yanında bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 150 mt.bordür taşı döşemesi ile depomuzda bulunan kesme taşları Isparta belediyesinin tesislerinde bulunan taş kırma makinesiyle taşlar kırdırılarak buraya örnek bir sokak yapılması amacıyla yaklaşık 380 m2 lik kırılmış taş döşemesi yapılarak sokak sakinlerinin mağduriyeti giderilmiştir. 2. İlçemiz Tuzla Mahalle Sümbül sokağın içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağa yaklaşık 250 mt. bordür ve 800 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 3. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Mithat Paşa Sokakta bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 150 mt. bordür taşı döşemesi ile yaklaşık 400 m2 lik kesme taş döşemesi yapılarak burada yaşayan sokak sakinlerinin mağduriyetleri giderilmiştir. 4. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Fabrikalar Caddesinde bulunan çıkmaz sokağa Yaklaşık 50 m2 kesme taş döşenerek bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 5. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Fabrikalar Caddesinde bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 100 mt. bordür döşemesi ile 400 m2 kesme taş döşemesi yapılarak bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 6

7 6. İlçemizdeki Belediyemiz tarafından yapılan inşaat, oyun parkı kurulması, sıva, kilit parke taşı ve bordür döşenen yollarda zemin tesviyesinde ve kilit parke taşı üzerlerinde, kullanılmak üzere 400 ton ince kum alınmıştır. 7. Belediyemizce geçen yıl özel idareye ücreti ödenen yaklaşık 300 ton miktarındaki afsalt hava koşulları nedeniyle özel idare tesislerinden getirilerek İlçemiz şehir içi ana caddelerindeki bozuk olan yerlere serilip silindirlenerek halkın hizmetine sunulmuştur.y 8. İlçemizdeki içme suyu hattı ve evsel bağlantı kazıları sonucu bozulan cadde ve sokaklara serilmek üzere yaklaşık ton filler malzemesi alınmıştır. 9.İlçemiz Tuzla Mahalle Yurt sokağın içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağa yaklaşık 250 mt.bordür ve 650 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 10. İlçemiz İlçemiz Aşağı mahalle Belediye arkasındaki sokakların yaklaşık 950 m2 kilit parke taşı ve bordür yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 11. İlçemiz Aşağı mahalle Belediye arkasındaki sokakların yaklaşık 600 m2 kilit parke taşı ve bordür tamiratı yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 12. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Toros Sokağa yaklaşık 100 mt.bordür yenilemesi ile yaklaşık 250 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 13. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Tepe sokaktan geçen içme suyu ana hatlarının ve evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağın yaklaşık 400 mt. bordür ve yaklaşık m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 14. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Meriç Sokak ile Yıldız caddesi üzerinde bulunan çıkmaz sokaklara içmesuyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle bozulan yaklaşık 800 mt. bordür tamiratı ile yaklaşık m2 kilit parke taşı tamiratı yapılarak bu sokaklarda yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 15. İlçemiz Kükürt Mahalle sanayi sitesinde bulunan sokaklar içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan yerlerde yaklaşık m2 yolun kilit parke taşı tamiratı yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 16. İlçemizdeki içme suyu evsel bağlantı çalışmaları sırasında kazılan cadde ve sokakların tamiratlarında kullanılmak üzere yaklaşık adet kilit parke taşı alınmıştır. 17. İlçemiz Tuzla Mahalle Mimar Sinan Caddesindeki yolun yaklaşık 700m2 lik kısmına kilit parke taşı ve 200 mt.lik bordür taşı yenilemesi yapılarak buradaki sokak sakinlerinin mağduriyetleri gidirilmiştir. c ) KANALİZASYON : 1. İlçemize getirilecek olan Eldere içme suyu hatlarının ve evsel bağlantı hatlarının kazısı sırasında meydana gelen kanalizasyon hattı arızaları anında tamir edilerek ilçe halkının sıkıntı yaşamaması sağlanmıştır. 2. İlçemiz Cumhuriyet mahalle jandarma komutanlığı binasının kanalizasyonu sık sık arızalandığından buranın yaklaşık 60 mt. kanalizasyon hattı yenilenerek jandarma komutanlığının mağduriyeti giderilmiştir. d ) İMAR İŞLERİ : 1. Belediyemizce 2014 yılında toplam olarak 18 kişiye yapı ruhsatı, 10 kişiye de yapı kullanma izni verilmiş olup, 4 adet imar tadilatı, 6 adet de parselasyon-ifraz-tevhid işlemleri yapılmıştır. 2. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Etibank tesislerinde bulunan eski kantin binasının çatısında çökmeler oluştuğundan bu çatının yenilemesi yapılmıştır. 7

8 3. Belediyemiz Hizmet binası önüne galvanizli borudan 6 adet bayrak direği yaptırılarak hizmete sunulmuştur. 4. Belediyemiz hizmet binası ve iş merkezi binası önünde bulunan yaklaşık 500 m2. lik alanı patinatolu andazit kaplama yaptırılarak hizmete sunulmuştur. 5. Belediyemiz hizmet binası ve iş merkezi binası önündeki alana cenaze namazı kılmak için bekleyen vatandaşların yazın güneşten kışın yağışlardan korunmak amacıyla açıldığında 113 m2 alanı kapatan otomatik açılır kapanır şemsiye alınarak halkın hizmetine sunulmuştur. 6. Belediyemize ilçemizdeki park,bahçe, yol kenarları ve diğer alanları ağaçlandırma amacıyla değişik cinslerde fidanlar getirtilerek dikilmiştir. 7. Belediyemize ait itfaiye yanında bulunan işçilerin toplandığı, araç park yerinin ve malzeme konulan yerlerin ihtiyaca cevap vermediğinden önceleri İlkokul ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binayı işçi personelin toplanma yeri, malzeme odası, işçiler için soyunma-giyinme odası, toplantı odası olarak düzenlenmiş bina alanında belediye araçlarının toplanma yeri, kilit taşı, bordür, çeşitli cinslerde kum, biriket, tuğla, kiremit, ağaç, boru gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı malzeme depo yerleri düzenlenmiş ayrıca bina arkasında bulunan yaklaşık 500 m2. lik alanın üzeri çatı yapılarak etrafı kapatılmış, tek tarafı açık araç park yeri yapılarak araçların ve malzemelerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınmıştır. e ) TELSİZ, HOPERLÖR VE TV. VERİCİ SİSTEMİ : 1. Arızalanan tv. alıcılarının tamiri yaptırılmış, tamiri mümkün olmayan alıcıların yerine yeni alıcılar alınarak halkın hizmetine sunulmuştur. 2. İlçe halkını bilgilendirmek amacıyla çeşitli mevkilerde bulunan yayın cihazlarından arızalanan hoperlörler ve alıcılar tamir ettirilmiş tamiri mümkün olmayan cihazlar yenilenerek halkın hizmetine sunulmuştur. f ) WC YAPIMI : Mevcut wc. lerin tamir, bakım ve temizlikleri günlük olarak yapılarak hizmetin devamı sağlanmaktadır. g ) İÇMESUYU : 1. Belediyemiz saylar ve tahtalı mevkiindeki su pompalarının tamir ve bakımları yaptırılarak pompaların sorunsuz çalışması sağlanmaktadır. 2. İlçemiz içme suyunun halkımıza sağlıklı bir şekilde sunulması sırasında arızalanan klor makinelerinin tamirleri yaptırılmış, tamiri mümkün olmayan cihazların yenileri ile değiştirilerek hizmetin devamı sağlanmıştır. 3. İlçemizin içme suyu dağıtımı yapılan içme suyu depoları ve çevresi her üç ayda bir temizlik, boya, badana ve bakımları yapılarak ilçe halkının temiz, dezenfekte li içme suyu kullanması sağlanmaktadır. 4. İlçemiz içme suyunun halkımıza sağlıklı ve dezenfekte li bir şekilde sunulması için 8 ton sıvı klor alınmıştır. 5. İlçemiz içme suyu depolarının temizliği sırasında tahliye edilen suyun kontrolü sağlamak amacıyla 200 lük 250 mt. korige boru döşenerek tahliye edilmesi sağlanmıştır. 6.. İlçemizdeki içme suyu hatlarının eski olması sebebiyle sık sık su arızası meydana geldiğinden bu arızalarda kullanılmak üzere muhtelif boru, su malzemesi, çabuk tamir takımları alınarak bu arızaların en kısa zamanda giderilip ilçe halkının su sıkıntısı çekmesi önlenmektedir. 8

9 h). PARKLAR : 1. İlçemizdeki mevcut parkların,refüjlerin düzenleme, tamir ve bakım işleri yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 2. İlçemiz cadde, sokak, piknik alanı ve parklara konulmak üzere 65 adet hazır bank alınmıştır. ı). ATÖLYELER : 1.Belediyemize ait marangoz atölyesinde Belediyemiz işyerlerindeki yapılması gereken ahşap kapı ve pencereler, suntadan yapılan evrak dolapları ve bunlara ait tamir işleri yapılmaktadır.ayrıca atölyemizde parklara, piknik alanlarına ve oturma yerlerine konulmak üzere bank,piknik masası,kamelya,kapı,pencere gibi diğer ahşap işlerini yapmak amacıyla sedir, çam kereste alınmıştır. 2. Belediyemiz demir atölyesinde belediyemiz işyerlerindeki yapılması gereken demir kapı ve pencereler ve bunlara ait demir kaynak işleri atölyemizde yapılmaktadır. 3. Belediyemize ait marangoz atölyesinde ayrıca mezar tahtalarının hazırlanarak kullanıma hazır hale getirilmektedir. i). İHALELER : Tarihinde 2014 yılında Belediyemiz araçlarına Akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır. İhaleyi ,30 + KDV. Bedelle Demireller Ltd.Şti. almıştır Tarihinde Hizmet Alım ihalesi yapılmıştır.ihaleyi ,00 +KDV. Bedelle Akdeniz Tem.Ltd.Şti. İstanbul firması almıştır Tarihinde Kömür Alım İhalesi Yapılmış ,00-TL ye +KDV Bedelle Birsaş AŞ firması almıştır. SONUÇ : 2014 Yılı içerisinde Kamu zararı oluşturacak işlemin olmadığı tespit edilmiş. Gelir ve Giderlerin yerinde yasal yapıldığı görülmüştür. Yapılan gelir ve gider işlemlerinde yasalara uyulmasının devamlılığının devam edilmesinin sağlanması. Ödemesi yapılan Tarihli SEDAT KOCAER afiş tasarım faturasında ve Tarihli Sedat KOCAER tabela yapım faturasında teklif mektuplarında ıslak imza sahiplerinin kaşe adres v.b bilgilerin açık olmadığı tespit edilmiş olup eksikliklerin tamamlanmasının sağlanması Süleyman ESAS Ali TÜTÜNCÜ Murat EMİR Üye Üye Üye 9

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim;

BAŞKANIN SUNUŞU. Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Keçiborlulu Hemşerilerim; İlçemize hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Amacımız İlçemize vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır. Bu güne kadar

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU

T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2012 YILI RAPORU T.C. TRABZON BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU YILI RAPORU DENETLEME YERİ: İLİ : TRABZON İLÇESİ : MERKEZ DENETLEYEN: MECLİS ÜYESİ : Sezgin YILMAZ MECLİS ÜYESİ : Nejdet ALBAYRAK MECLİS ÜYESİ : Turgay

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU 2011 Yılı faaliyet raporundaki tüm bilgi ve veriler 31.12.2011 tarihi durumunu göstermektedir. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI

Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI 1 Bekir AKBULUT BELEDİYE BAŞKANI ÖZGEÇMİŞİ 1965 yılında Düzce de doğdu. A.Ü. İktisat Fakültesi mezunu. 1997 yılında Bolu Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başladı. 2010 yılında İstanbul Başakşehir Belediyesine

Detaylı

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili Keçiborlulu hemşerilerim, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Şu anda verdiğimiz sözleri yerine getirmiş

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2010 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2010 1 2010 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ MART SAAT : 10.30 KARAR NO 38-39- 40-41- 42-43- 44-45- 46-47- 48-49- 50-51- 52 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya

Detaylı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı

Necmi KADIOĞLU Belediye Başkanı 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 BAŞKAN DAN Esenyurt Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2013 yılı yıllık performans programı ve bütçesinin hedef ve kaynakları doğrultusunda

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

YE KANUNUNUN 56. MADDES

YE KANUNUNUN 56. MADDES 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan iç denetim programı 2012-2014 yıllarına ilişkin üç yıllık iç denetim planı hazırlanmıştır. İç denetim

Detaylı