DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014"

Transkript

1 DENETİM KOMİSYONU RAPORU YILI:2014 İLİ : ISPARTA İLÇESİ : KEÇİBORLU BELEDİYESİ : KEÇİBORLU BELEDİYESİ İŞLEMLER : Bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri DÖNEM : 01/01/ /12/2014 DENETİM KOMİSYONU BAŞKAN Başkan Yrd ÜYE : Süleyman ESAS : Ali TÜTÜNCÜ : Murat EMİR 1

2 GİRİŞ : 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25 nci maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 04/01/2015 gün ve 3 sayılı Meclis kararıyla denetim komisyonu oluşturulmuş. Denetim komisyonu tarihinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde 2014 yılı gelir ve giderlerin denetimi için Süleyman ESAS,Ali TÜTÜNCÜ, Murat EMİR hazır bulunmaları ile üyelerin tamamı olduğundan toplanıldı ve ilk toplantıda Denetleme komisyonu başkanlığına Süleyman ESAS Başkan Vekilliğine Ali TÜTÜNCÜ üye Murat EMİR oy birliği ile seçilmişlerdir.çalışma Saatleri ve toplanma günleri programlandı ;Komisyonumuza beyan edilen / dönemine ilişkin evraklar üzerinden gelir, gider ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda iş bu rapor düzenlenmiştir. BÜTÇE : 2014 Yılı Bütçesi ,00.- TL tahmin edilmiş ,00-tl Ek Bütçe yapılmış bütçe2 014 Yılı Bütçe Ödenek Toplamı : ,00-TL olmuştur.2014 Yılı Gider Bütçesi ,17.- TL. gerçekleşmiş olup. Gerçekleşme oranı % 56 olmuştur. Gerçekleşen gider bütçe si hakkındaki Ekonomik birinci kod düzeyi aşağıdaki gibidir; PERSONEL GİDERLERİ ,97 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,07 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,16 FAİZ GİDERLERİ 306,68 CARİ TRANSFERLER ,74 SERMAYE GİDERLERİ ,55 TOPLAM , Yılı gider hesap ve kayıt işlemleri beyan edilen ödeme emirleri ve ekleri (fatura,onay,aynıyat,satın alma evrakları banka hesap ekstraları üzerinden kontrol edilerek eksiklik tespit edilmemiştir.detay bazda Bütçe giderleri incelenmiş olup aşağıda cetvel dökümü çıkarılmıştır. BÜTCE GİDERİNİN TÜRÜ GİDER KODU HARCAMA KALEMİ TUTARI TOPLAM % 1 PERSONEL GİDERLERİ ,97 0,45 a Memurlar ,52 b Sözleşmeli Personel ,64 c İşçiler ,68 d Geciçi Personel ,40 e Diğer Personel ,73 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU- DEVLET PRİM GİDERLERİ ,07 a Memurlar ,85 b Sözleşmeli Personel - c İşçiler ,31 d Geçici Personel ,91 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,16 3 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (kereste kimyevi ,01 a madde) Tüketime Yönelik Malve Malzeme alımları(kırtasiye su ve temizlik malzemesi, enerji Akaryakıt elektirik yiyecek giyim kuşam ,86 a,özelmalzeme b Yolluklar (Yurt İçi Geçici görev yolluğu) 2.855,91 Görev Giderleri(Mahkeme Harç Ödül ikramiye, diğer yasal ,44 c giderler kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri ) Hizmet alımları (Müşavir firma ve kişilere ödemeler,ekspertiz ,01 bilgisayar,harita yapımı,temizlik hizmet alımı,haberleşme,taşıma d gideri ilan sigorta,kiralar,iş makinesi arsa arazi kira gideri) Temsil Tanıtma giderleri(temsil ve tanıtma ağırlama tören 7.937,93 e organizasyon gideri) Menkul Mal,gayri maddi hak alım,bakım ve onarım gideri(makine 3.007,00 f teçhizat taşıt,iş makinesi bakım onarım giderleri Gayri menkul mal bakım onarım giderleri (Hizmet Binası Okul Yol ,82 g bakım) h Tedavi ve cenaze giderleri(ilaç cenaze mezarlık,tedavi giderleri) ,00 4 FAİZ GİDERLERİ 306,68 0,09 0,37 0,

3 a Diğer İç Borç Faiz Giderleri 306,68 5 ı CARİ TRANSFERLER ,74 a Kar amacı gütmeyen dernek birlik kurum ve kuruluşlar ile burslar harçlıklar asker aileleri yardımı iller banksına verilen paylar ,74 6 SERMAYE GİDERLERİ ,55 a Mamül Mal Alımı(Taşıt alımı) 3.000,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,55 0,03 0,03 GELİR OLUŞTURAN İŞLEMLER : Tahakkuk- Tahsilat İşleri : Belediyenin vergi, resim, harç, para cezaları, su ücretleri ve tarifeye bağlı diğer gelirler, bağışlar, para cezaları, diğer gelir ve giderleri, kira ve gayrimenkul satışları ve diğer çeşitli gelirlerin tahsilatları yapılmış bankaya yatmış zaman aşımına uğrayan tahsilatın olmadığı görülmüş, 2014 yılı Tahsilat denetimi komisyonumuzca yapılmış. Tahsilatların bankaya birebir yattığı görülmüştür. Banka Hesaplarının T.C. Ziraat Bankası KEÇİBORLU İlçesindeki şubesi Isparta Merkez İşbankası Şubesi Vakıflar Bankası Isparta Şubesin de olduğu görülmüştür. Vergi harç ve ücret tarifelerinin doğru uygulandığı görülmüştür / tarihleri arasında tahsilat servisinde kullanılan ve iptal edilen tahsilat Bilgisayarlı tahsilat makbuzu,el tahsilat makbuzu,keçiborlu Belediyesi genel kamu hizmetleri adına bastırılan fatura. dökümü Ek 1 no lu tahsilat denetleme raporunda ayrıntılı olarak dökümü çıkarılmıştır Yılı Ekonomik 1. Düzey Gelirler Aşağıdaki gibidir; Hesap Ekonomik Kod Cari Yıl Kodu I II III IV V GELİRİN TÜRÜ (2014) % VERGİ GELİRLERİ ,25 0,09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler(Bina ,58 A arsa Arazi Cevre TemzilikVergisi) Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ,60 (Haberleşme Elektrik Havagazı Tüketim B,Eğlence yabgın sigortası ilan reklam vergileri Harçlar(Bina inşaat,hayvan kesimi,işgal,işyeri ,07 C açma tellallık tatil günleri çalışma,harçları) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,78 0,25 Mal ve hizmet satış gelirler(şartname basılı ,73 evrak,içe suyu ulaştırma,soğuk hava depo A diğer gelirler B Kira Gelirleri(taşınmaz kiraları) ,96 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , DİĞER GELİRLER ,05 0,66 A Faiz Gelirleri ,47 B İller bankası Belediye payı ,86 C Katılım payları(su kanalizasyon yol) ,75 D Para cezaları , SERMAYE GELİRLERİ 1.250,00 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A) ,35 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (B) -0- NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) ,35 3

4 2014 yılı denetiminde tahsilat servisinde kullanılan makbuzların kayıt defterine kayıtlarının yapıldığı, makbuzların seri numaralı olduğu yıl sonu itibariyle 2014 yılına devir eden, A) nolu tahsil fişinden ( 143 ) yaprak tahsil fişinin tamamının kullanıldığı, B) nolu tahsil fişinden kalan ( 817 ) yaprak tahsil fişinin tamamının kullanıldığı, 1 nolu Cengiz Kocagöz veznenin 13184/ nolu makbuza kadar, 2 Nolu Esme BAYDAR veznenin / nolu makbuza kadar,3 Nolu Ahmet Menci Veznenin / Nolu Makbuza Kadar 4 Nolu Ayşe Gül GÖCER Veznenin / Nolu Makbuza Kadar 5 Nolu İbrahim EMİR Veznenin / Nolu Makbuza kadar.pazar İşgaliyesinde ; dahil olan seri nolu, 50 lik sayfalar halinde, 188 cilt, tarihleri arasında kullanıldığı, 771 ile 1200 dahil olan geri kalan 430 adet 50 lik sayfalar halindeki makbuzların mevcut olduğu görülmüştür. Tüm tahsilatın da dekont karşılığında bankaya yatarak yapıldığı belirlenmiştir. Keçiborlu Belediye Başkanlığı tahsilat servisinin Genel Tahakkuk Tahsilat da 7485 mükellefi İçme Suyu Tahakkukunda 4312 mükellefi bulunduğu Emlak Servisinde kayıtlı 5881 kişi vergi mükellefi nin 2395 kişisi Mesken 113 İş yeri bina 843 Arsa 2036 arazi 224 Çevre Temizlik vergisi bulunduğu görülmüştür. T.C Vatandaşlık numarası mükellef sicil no yapma çalışmaları devam etmektedir. Tüm belediye gelirlerinin makbuz karşılığı yapıldığı, makbuzların encümen kararı bastırıldığı, makbuzların zimmet karşılığı verildiği ve bedellerinin günü gününe banka hesabına yatırıldığı görülmüştür tarihleri arasında her ay için ayrı ayrı hesap ekstrasının T.C. Ziraat Bankasından alınarak Muhasebe gelir dosyalarına takıldığı görülmüştür. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığının tarih 447 sayılı yazısındaki 2005/17 sayılı genelgesine istinaden, ilçemiz belediye başkanlığının 2014 yılı tahsilat denetimi denetim komisyonu tarafınca yapılmış. Yapılan Denetimde; Muhasebe Fişi, İcmal ve Tahsilat Bordrolarının denkliği icmal ile bordonun tutarlılığı kontrolü, icmal deki rakam ile Bankaya yatan paranın tutarlığı tek tek yapılmış olup ve tahsilat bordosu ile icmaldeki tutarın bankaya yattığı görülmüş ayrıca Tahsilat bordrosundaki rakam ve makbuz bilgileri ile tahsilatta yapılan makbuzlarında karşılaştırması yapılmış makbuzla tahsilat bordosundaki rakamların birebir tuttuğu görülmüştür. Tahsilat denetimi ile ilgili listeler ve rapor yazımız ekinde sunulmuştur Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler : Belediyemiz gelir getirici işlemler olarak dükkan, işyeri kiraları, gayrimenkul satışları, ve diğer gelir getirici işlemler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı görülmüştür.2014 Yılında 56 adet mesken ve işyeri ihalesi yapılmış Bir adet Mezbaha Modernizasyon Projesi Yap işlet devret Modeli ile yapılmış olduğu görülmüştür. İhale dosyalarında muhammen bedel tespitine dayanak teşkil eden belgelere rastlanılmış Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 9. Maddesinde Tahmin edilen bedel İdare memurlarınca tespit edilmiş. Bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, vatandaş, diğer bilir kişilerden yararlanılmış. Isparta Ticaret odası fiyat tespitini emlakcılara yaptırdığı, emlakcılarında Keçiborlu daki fiyatlar konusunda bilgi sahipleri olmadığından genelde fiyatlar piyasadan edinildiği, ilçedeki bilirkişilerden edinildiği görülmüştür. Bu konudaki tutanaklar ihale dosyalarında görülmüştür. Yapılan satışların ve kira işlemlerin süresinde tahsilatının yapıldığı incelenmiştir sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek olan ihale ve ihale sonrası işlemlerin, Kanunun 7 inci maddesine göre hazırlanan şartname hükümlerine göre yürütüldüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek olan ihale ve ihale sonrası işlemlerin, Kanunun 7 inci maddesine göre hazırlanan şartname hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususunda azami gayret ve titizliğin gösterilmesi sağlanmalı, aksi uygulamaların sorumluluk doğurabileceği unutulmamalıdır. Borçlanmalar : İller Bankasından, Kamu Bankalarından veya Özel Bankalardan yapılan borçlanmaların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 nci maddesinde belirtilen sınırlara uyulduğu 2014 Yılı sonu itibari ile borçlanmanın bu sınırlar altında kaldığı görülmüştür Yılı sonu itibari ile 2014 Yılına devir yapan İller Bankası borcu ,74.-TL Yılı Geliri ,35.-TL olduğu yeniden değerleme oranı % 10,11 olduğu bunun eklenmesi ile ,22.-TL nin %10 borçlanıla bilineceğinden TL nin üstünde borçlanma yapılmış olup 5393 Sayılı Belediye kanunun 68 nci maddesindeki sınırlamalara, usul ve esaslara uygun olmadığı incelenmiştir.bu borçlanmaya Aydınlatma elektrik borcu dahil edilmemiştir.hesaplamanın bir önceki yıl gelirleri esas alınması halinde %10 aşım gerçekleşmektedir. Kânun gereği Bakanlık Borçlanma izni alınmış yasal zemine uygunlaştırılmıştır. 4

5 GİDER OLUŞTURAN İŞLEMLER : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan İhaleler : Belediye gider işlemlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi ve 19. Maddesine göre yaptığı görülmüştür sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlığını taşıyan 5. maddesinde; idarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu maddede göz önüne alınarak, Mal ve hizmet alımları ile yapım, bakım, onarım işlerinin adı geçen Kanun hükümlerine uygun olarak gider işlemlerinin gerçekleştiği incelenmiştir. Denetime tabi dönemde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, mal alımı, yapım işi, hizmet alımı olmak üzere ihalelerin yapıldığı görülmüştür. Denetim dönemindeki bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ilan zorunluluğu bulunan temel ihale usulünün benimsenmiş olduğu görülmüştür. Piyasa fiyat araştırmasına yönelik olarak alınan teklif mektuplarının ilgili firma yetkililerince imzalanmış olduğu görülmüştür. Kamu İhale Kanunun 28. maddesi İhale Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen giderlerin bütçe emanetine alındığı görülmüştür. Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 217 nci maddesinde, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için bütçe emanetleri hesabının kullanılacağı, herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalattırılmış ödeme emri belgesi ekinde ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Uygulama tüm birimlerce uygun olarak yapılmıştır. Bu nedenle, herhangi bir nedenle tümü ödenemeyen tutarların bütçe emanetine alınması ve diğer ödemelerin bütçe emaneti hesabından yapılması sağlanmalıdır. Avans işlemlerin yasal sürelerinde çekildiği ve kapatıldığı acil ihtiyaçlarda kullanıldığı görülmüştür. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince; Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak suretiyle yapılabileceği belirtildiğinden ivedi ve zorunlu giderler dışında diğer giderler için avans verilmemelidir. Harcamanın çeşidine göre, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin tamam olduğu Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde hangi tür ödemelerde, ödeme belgesine ne tür evrakların eklenmesi gerektiği belirtilmiş ve bunlara uyulduğu görülmüştür; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılacak alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; a) Onay Belgesi, b) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı (Örnek: 3) veya ihale komisyonu kararı, c) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, ç) Fatura, d) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, e) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi ödeme belgesine eklenir. Bunların tamamının yapıldığı görülmüştür yılında banka hareketi gören tüm işlemler tek tek incelenmiş, giderlerin fatura, makbuz, harcama pusulası vs. evraklarla yapıldığı, Devlet Harcama belgeleri yönetmeliğine uyulduğu tespit edilmiştir. Personel ve işçilerden kesilen Gelir Vergisi, Damga Vergilerinin her ay muntazam olarak aylık Muhtasar Beyannameleri tanzim edilerek Maliyeye verildiğini, ödemelerinin yapıldığı görülmüştür. SSK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesi, Kültür Payı vs. Emanetlerin zamanında gerekli yerlere ödendiği tespit edilmiştir. Personel Maaşları günü gününe banka hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiştir. Ödenek Aktarmaların yetki ve sorumluluk sınıflarına göre Başkan, Encümen tarafından yapıldığı tespit edilmiş olup, ,00-TL bütçe aktarması yapıldığı, 2014 yılı içerisinde ,00-TL ek bütçe yapıldığı,

6 TL yedek ödeneğin kullanıldığı, ,83.-TL ödeneğin kullanılmayacağı anlaşıldığından iptal edildiği görülmüştür yılına ödenek devri yapılmamıştır. DİĞER KONULAR ; Yılından 2015 yılına devirde banka mevcudunun ,69.-TL olduğu kasa mevcudunun olmadığı, 2014 yılında da tüm ödemelerin bankadan yapıldığı, kasanın çalıştırılmadığı tespit edilmiştir Yılından 2015 Yılına Bloke Post Hesabından ,31.-TL. olduğu, 2014 Yılında Post Hesabından yapılan tahsilatların ,27.-TL olduğu bu tahsilatlar karşılığında 2 nolu vezne tarafından makbuz kesildiği ve bu post hesabındaki paraların Ziraat Bankası nolu banka hesabına ,15 Vakıf Bank Pos Hesabından ,63 TL İş Bankası Pos Hesabından ,49-TL dönüşü olduğu post hesabından hesaba yapılan dönüşlerden sonra 2014 yılına devreden post bloke hesaptaki( ) bedel ,75-TL.Vakıf Bank Pos Bloke hesabında ,00-TL olduğu İş Bankası Pos Bloke hesabında ,29-TL olduğu ve muhasebe kayıtları ile birebir tuttuğu görülmüştür. - Belediyenin tüm gelirlerin bankaya yatırıldığı tespit edilmiştir Yılı bütçesinin ,00.-TL olduğu, 2013 Yılından devir yapan ,83 ödeneğin olduğu, ayrıca yıl içinde ,00-TL ek bütçe yapıldığı görülmüştür Bütçe emanetleri hesabına 2014 yılından 2015 yılına ,02-TL devrettiği tespit edilmiştir. - Belediyemiz tüm birimleri ile 1472 yevmiye ödeme emri ve muhasebe fiş üzerinden ödeme, tahsilat ve diğer işlemlerin yapıldığı bu ödeme emirleri ile ,17.-TL bütçeden harcama yapıldığı, yapılan harcamaların yasal mevzuatlara uygun olarak yapıldığı, tespit edilmiştir. - Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından aylık gelir ve gider cetvellerin ve harcamaların düzenli olarak dosyalandığı görülmüştür. Belediyenin her türlü gelir ve gider kayıtlarının düzenli olarak bilgisayar ortamında Muhasebe yönetmeliklerine uygun istenilen ve tutulması gereken kayıtların tutulduğu görülmüştür. Zabıta Amirliğince 2014 yılında 44 adet işyeri açma ruhsatı verilmiş olup harç ve bedelleri tahsil edilmiştir.11 Adet Tutanak 13 adet zabıt varakası tanzim edilmiş,mezarlık defin hizmetleri 36 kişi aşağı mezarlık 25 kişi yukarı mezarlık 61 defin hizmeti verilmiş bedelleri tahsil edilmiştir. Belediye İtfaiye teşkilatınca 2014 yılında 25 adet yangın 22 adet araç kazası ve yol temizleme kurtarma ile 94 adet şahsa ait kanalizasyon açılmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğünce 728 dilekçe alınmış ve cevaplanmıştır. 59 Meclis kararı alınmış 285 adet Encümen Kararı 12 adet Encümen para cezası kesilmiş, 51 adet evlenme Nikah işlemi tanzim edilmiştir. Fen İşleri Müdürülüğünce YOL VE KALDIRIM İŞLERİ : 1.İlçemiz Cumhuriyet mahalle Cengiz Topel Sokağının yanında bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 150 mt.bordür taşı döşemesi ile depomuzda bulunan kesme taşları Isparta belediyesinin tesislerinde bulunan taş kırma makinesiyle taşlar kırdırılarak buraya örnek bir sokak yapılması amacıyla yaklaşık 380 m2 lik kırılmış taş döşemesi yapılarak sokak sakinlerinin mağduriyeti giderilmiştir. 2. İlçemiz Tuzla Mahalle Sümbül sokağın içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağa yaklaşık 250 mt. bordür ve 800 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 3. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Mithat Paşa Sokakta bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 150 mt. bordür taşı döşemesi ile yaklaşık 400 m2 lik kesme taş döşemesi yapılarak burada yaşayan sokak sakinlerinin mağduriyetleri giderilmiştir. 4. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Fabrikalar Caddesinde bulunan çıkmaz sokağa Yaklaşık 50 m2 kesme taş döşenerek bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 5. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Fabrikalar Caddesinde bulunan çıkmaz sokağa yaklaşık 100 mt. bordür döşemesi ile 400 m2 kesme taş döşemesi yapılarak bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 6

7 6. İlçemizdeki Belediyemiz tarafından yapılan inşaat, oyun parkı kurulması, sıva, kilit parke taşı ve bordür döşenen yollarda zemin tesviyesinde ve kilit parke taşı üzerlerinde, kullanılmak üzere 400 ton ince kum alınmıştır. 7. Belediyemizce geçen yıl özel idareye ücreti ödenen yaklaşık 300 ton miktarındaki afsalt hava koşulları nedeniyle özel idare tesislerinden getirilerek İlçemiz şehir içi ana caddelerindeki bozuk olan yerlere serilip silindirlenerek halkın hizmetine sunulmuştur.y 8. İlçemizdeki içme suyu hattı ve evsel bağlantı kazıları sonucu bozulan cadde ve sokaklara serilmek üzere yaklaşık ton filler malzemesi alınmıştır. 9.İlçemiz Tuzla Mahalle Yurt sokağın içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağa yaklaşık 250 mt.bordür ve 650 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 10. İlçemiz İlçemiz Aşağı mahalle Belediye arkasındaki sokakların yaklaşık 950 m2 kilit parke taşı ve bordür yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 11. İlçemiz Aşağı mahalle Belediye arkasındaki sokakların yaklaşık 600 m2 kilit parke taşı ve bordür tamiratı yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 12. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Toros Sokağa yaklaşık 100 mt.bordür yenilemesi ile yaklaşık 250 m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak bu sokakta yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 13. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Tepe sokaktan geçen içme suyu ana hatlarının ve evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle sokağın büyük bir bölümü tahrip olduğundan bu sokaktaki bütün kilit parke taşları ve bordürler kaldırılarak bu sokağın yaklaşık 400 mt. bordür ve yaklaşık m2 kilit parke taşı yenilemesi yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 14. İlçemiz Cumhuriyet mahalle Meriç Sokak ile Yıldız caddesi üzerinde bulunan çıkmaz sokaklara içmesuyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle bozulan yaklaşık 800 mt. bordür tamiratı ile yaklaşık m2 kilit parke taşı tamiratı yapılarak bu sokaklarda yaşayan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiştir. 15. İlçemiz Kükürt Mahalle sanayi sitesinde bulunan sokaklar içme suyu evsel bağlantı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan yerlerde yaklaşık m2 yolun kilit parke taşı tamiratı yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 16. İlçemizdeki içme suyu evsel bağlantı çalışmaları sırasında kazılan cadde ve sokakların tamiratlarında kullanılmak üzere yaklaşık adet kilit parke taşı alınmıştır. 17. İlçemiz Tuzla Mahalle Mimar Sinan Caddesindeki yolun yaklaşık 700m2 lik kısmına kilit parke taşı ve 200 mt.lik bordür taşı yenilemesi yapılarak buradaki sokak sakinlerinin mağduriyetleri gidirilmiştir. c ) KANALİZASYON : 1. İlçemize getirilecek olan Eldere içme suyu hatlarının ve evsel bağlantı hatlarının kazısı sırasında meydana gelen kanalizasyon hattı arızaları anında tamir edilerek ilçe halkının sıkıntı yaşamaması sağlanmıştır. 2. İlçemiz Cumhuriyet mahalle jandarma komutanlığı binasının kanalizasyonu sık sık arızalandığından buranın yaklaşık 60 mt. kanalizasyon hattı yenilenerek jandarma komutanlığının mağduriyeti giderilmiştir. d ) İMAR İŞLERİ : 1. Belediyemizce 2014 yılında toplam olarak 18 kişiye yapı ruhsatı, 10 kişiye de yapı kullanma izni verilmiş olup, 4 adet imar tadilatı, 6 adet de parselasyon-ifraz-tevhid işlemleri yapılmıştır. 2. İlçemiz Cumhuriyet Mahalle Etibank tesislerinde bulunan eski kantin binasının çatısında çökmeler oluştuğundan bu çatının yenilemesi yapılmıştır. 7

8 3. Belediyemiz Hizmet binası önüne galvanizli borudan 6 adet bayrak direği yaptırılarak hizmete sunulmuştur. 4. Belediyemiz hizmet binası ve iş merkezi binası önünde bulunan yaklaşık 500 m2. lik alanı patinatolu andazit kaplama yaptırılarak hizmete sunulmuştur. 5. Belediyemiz hizmet binası ve iş merkezi binası önündeki alana cenaze namazı kılmak için bekleyen vatandaşların yazın güneşten kışın yağışlardan korunmak amacıyla açıldığında 113 m2 alanı kapatan otomatik açılır kapanır şemsiye alınarak halkın hizmetine sunulmuştur. 6. Belediyemize ilçemizdeki park,bahçe, yol kenarları ve diğer alanları ağaçlandırma amacıyla değişik cinslerde fidanlar getirtilerek dikilmiştir. 7. Belediyemize ait itfaiye yanında bulunan işçilerin toplandığı, araç park yerinin ve malzeme konulan yerlerin ihtiyaca cevap vermediğinden önceleri İlkokul ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binayı işçi personelin toplanma yeri, malzeme odası, işçiler için soyunma-giyinme odası, toplantı odası olarak düzenlenmiş bina alanında belediye araçlarının toplanma yeri, kilit taşı, bordür, çeşitli cinslerde kum, biriket, tuğla, kiremit, ağaç, boru gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı malzeme depo yerleri düzenlenmiş ayrıca bina arkasında bulunan yaklaşık 500 m2. lik alanın üzeri çatı yapılarak etrafı kapatılmış, tek tarafı açık araç park yeri yapılarak araçların ve malzemelerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınmıştır. e ) TELSİZ, HOPERLÖR VE TV. VERİCİ SİSTEMİ : 1. Arızalanan tv. alıcılarının tamiri yaptırılmış, tamiri mümkün olmayan alıcıların yerine yeni alıcılar alınarak halkın hizmetine sunulmuştur. 2. İlçe halkını bilgilendirmek amacıyla çeşitli mevkilerde bulunan yayın cihazlarından arızalanan hoperlörler ve alıcılar tamir ettirilmiş tamiri mümkün olmayan cihazlar yenilenerek halkın hizmetine sunulmuştur. f ) WC YAPIMI : Mevcut wc. lerin tamir, bakım ve temizlikleri günlük olarak yapılarak hizmetin devamı sağlanmaktadır. g ) İÇMESUYU : 1. Belediyemiz saylar ve tahtalı mevkiindeki su pompalarının tamir ve bakımları yaptırılarak pompaların sorunsuz çalışması sağlanmaktadır. 2. İlçemiz içme suyunun halkımıza sağlıklı bir şekilde sunulması sırasında arızalanan klor makinelerinin tamirleri yaptırılmış, tamiri mümkün olmayan cihazların yenileri ile değiştirilerek hizmetin devamı sağlanmıştır. 3. İlçemizin içme suyu dağıtımı yapılan içme suyu depoları ve çevresi her üç ayda bir temizlik, boya, badana ve bakımları yapılarak ilçe halkının temiz, dezenfekte li içme suyu kullanması sağlanmaktadır. 4. İlçemiz içme suyunun halkımıza sağlıklı ve dezenfekte li bir şekilde sunulması için 8 ton sıvı klor alınmıştır. 5. İlçemiz içme suyu depolarının temizliği sırasında tahliye edilen suyun kontrolü sağlamak amacıyla 200 lük 250 mt. korige boru döşenerek tahliye edilmesi sağlanmıştır. 6.. İlçemizdeki içme suyu hatlarının eski olması sebebiyle sık sık su arızası meydana geldiğinden bu arızalarda kullanılmak üzere muhtelif boru, su malzemesi, çabuk tamir takımları alınarak bu arızaların en kısa zamanda giderilip ilçe halkının su sıkıntısı çekmesi önlenmektedir. 8

9 h). PARKLAR : 1. İlçemizdeki mevcut parkların,refüjlerin düzenleme, tamir ve bakım işleri yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. 2. İlçemiz cadde, sokak, piknik alanı ve parklara konulmak üzere 65 adet hazır bank alınmıştır. ı). ATÖLYELER : 1.Belediyemize ait marangoz atölyesinde Belediyemiz işyerlerindeki yapılması gereken ahşap kapı ve pencereler, suntadan yapılan evrak dolapları ve bunlara ait tamir işleri yapılmaktadır.ayrıca atölyemizde parklara, piknik alanlarına ve oturma yerlerine konulmak üzere bank,piknik masası,kamelya,kapı,pencere gibi diğer ahşap işlerini yapmak amacıyla sedir, çam kereste alınmıştır. 2. Belediyemiz demir atölyesinde belediyemiz işyerlerindeki yapılması gereken demir kapı ve pencereler ve bunlara ait demir kaynak işleri atölyemizde yapılmaktadır. 3. Belediyemize ait marangoz atölyesinde ayrıca mezar tahtalarının hazırlanarak kullanıma hazır hale getirilmektedir. i). İHALELER : Tarihinde 2014 yılında Belediyemiz araçlarına Akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır. İhaleyi ,30 + KDV. Bedelle Demireller Ltd.Şti. almıştır Tarihinde Hizmet Alım ihalesi yapılmıştır.ihaleyi ,00 +KDV. Bedelle Akdeniz Tem.Ltd.Şti. İstanbul firması almıştır Tarihinde Kömür Alım İhalesi Yapılmış ,00-TL ye +KDV Bedelle Birsaş AŞ firması almıştır. SONUÇ : 2014 Yılı içerisinde Kamu zararı oluşturacak işlemin olmadığı tespit edilmiş. Gelir ve Giderlerin yerinde yasal yapıldığı görülmüştür. Yapılan gelir ve gider işlemlerinde yasalara uyulmasının devamlılığının devam edilmesinin sağlanması. Ödemesi yapılan Tarihli SEDAT KOCAER afiş tasarım faturasında ve Tarihli Sedat KOCAER tabela yapım faturasında teklif mektuplarında ıslak imza sahiplerinin kaşe adres v.b bilgilerin açık olmadığı tespit edilmiş olup eksikliklerin tamamlanmasının sağlanması Süleyman ESAS Ali TÜTÜNCÜ Murat EMİR Üye Üye Üye 9

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : ÖZCAN ATAK MECLİS ÜYESİ : RECEP GÜZEL MECLİS ÜYES : ZELİHA TOKATLI

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı