RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar)"

Transkript

1 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar)

2 ORTAÇAĞ KENTİNİN ÇÖZÜLÜŞÜ 15 ila 19 yüzyıllar arasında Avrupa da toplumların ve kentlerin yapısında köklü dönüşümlere neden olan 2 Dönem: - RÖNESANS ( yy) - BAROK ( yy) Bazı tarihçilere göre: NEO-KLASİK KENT ( ) Sanayi kentinin ve modern kavramların kökleri bu dönemlerdeki dönüşümlerde yatıyor. 17. yüzyıla kadar toplumsal ve mekansal etkileri yaygın ve somut değil

3 ORTAÇAĞ KENTİNİN ÇÖZÜLÜŞÜ Ancak 17. yüzyıldan itibaren bu dinamiklerin somut etkileri etkileri görülüyor Ortaçağın toplumsal ve kentsel sistemi çözülüyor; yerini yeni oluşumlara terk ediyor 15. yy. dan başlayarak sanayi öncesi toplumları temelinden sarsan ve sonrasında tüm Avrupa yı saran RÖNESANS ın kökleri 15. yy. İtalya sının politik, ekonomik ve kültürel dünyasında Bu yüzyılda dönüşümün hem sonucu hem nedeni olan bazı olgular var:

4 ORTAÇAĞ KENTİNİN ÇÖZÜLÜŞÜ 1) Pusulanın keşfi Uzun mesafe yolculukları; Amerikanın keşfi; deniz aşırı ticaret; yeni besin ve hammade kaynakları 2) Barutun keşfi Savaş teknolojisi değişiyor; Eski kent surları işe yaramaz oluyor 3) Matbaanın keşfi Rönesansın entellektüel devrimi yaygınlaşıyor

5 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) Tüm bunlar toplumda Ortaçağdan başlayıp Rönesansı hazırlayan köklü dönüşümlerin yüzeysel kanıtları: DÖNÜŞÜMLER: 1. Yeni bir ekonomik yapı 2. Yeni bir politik düzen 3. Yeni bir dünya görüşü

6 RÖNESANS - TEMEL DÖNÜŞÜMLER 1. Yeni bir ekonomik yapı oluşmaya başlıyor: Pusula uzun mesafeli yolculukları mümkün kılıyor Amerika nın keşfi Ticaret yolları değişiyor Zengin kaynaklar ile ekonomi güçleniyor Avrupa ya altın ve gümüş akıyor Seyahat edilen mesafelerin artması ve ticaretin giderek canlanmasıyla para ekonomisine geçiş hızlanıyor Ticaret yerel olmaktan çıkıyor; dünya ekonomisi oluşmaya başlıyor Ortaçağ kenti giderek dünya ekonomisinin parçası oluyor Pazar yerleri yerlerini kalıcı dükkanlara bırakıyor

7 Tüm bunların sonucunda: Ticaret, özellikle uzun mesafeli ticaret, kapital birikiminin en önemli aracı haline geliyor Ticari kapitalizm gelişiyor (MERKANTALİZM) Ticaret burjuvazisi geliştikçe loncalar zayıflıyor Üretim araçları el değiştiriyor Manifaktür (küçük üretim) 16. yy dan itibaren kapital birikim süreçlerini hızlandırıyor; modern anlamda sanayi kapitalinin, işçiişveren ilişkilerinin oluşmasının ön koşullarını yaratıyor Kentlerde ekonomik canlanma Nüfus artışı, kötü yaşam koşulları

8 RÖNESANS - TEMEL DÖNÜŞÜMLER 2. Yeni bir politik düzen oluşmaya başlıyor: Feodal Ortaçağ Avrupa sının özerk şehir devletleri giderek güçlenen bir merkezi otoritenin etkisi altına girmeye başlıyor: Kentlerarası rekabet ve pazarları ele geçirme çabası Mal ve para dolaşımını garanti altına almak için merkezi bir otoritenin koruyuculuğuna gereksinim Ancak, henüz Barok anlamda bir özerkliği yitiriş yok: Mutlak monarşiler henüz tam oluşmamış Tüccar sınıf güçlendikçe feodal beylerin etkisi azalıyor Giderek ticari kapitalizm gelişiyor, feodalizm yıkılıyor Merkezi otoritenin güçlendiği Ulus devletlerin oluşmaya başladığı Bir GEÇİŞ dönemi yaşanıyor

9 RÖNESANS - TEMEL DÖNÜŞÜMLER 3. Yeni bir dünya görüşü oluşmaya başlıyor: Kadercilikten akılcılığa İnsanlar artık kendilerini, kendileri dışındaki koşulların boyunduruğunda görmüyorlar Bu pasif tutum yerine akıl yoluyla dünyayı anlayıp, kadere hükmedebilecekleri kendilerine güvenli bir tutum Kilisenin pozitif bilimler üzerinde kurduğu hakimiyet ve yasaklar zayıflıyor, giderek çözülüyor Pozitif bilimlerde ilerlemeler (tıp, Euclid geometrisi, matematiksel perspektif vb. gelişmeler) A K L I N G Ü C Ü

10 RÖNESANS - TEMEL DÖNÜŞÜMLER Sadece tepki verme değil, Eyleme geçme İLERLEME Mükemmeliyete erişme isteğinin göstergeleri Ortaçağ toplumunun maddi ve manevi koşulları değiştikçe onların ürünleri olan kentleri biçimlendiren faktörler de değişiyor

11 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) Rönesans BİLİM ÇAĞI olmanın yanısıra SANAT ÇAĞI Klasik Antik Çağın sanat eserleri ve mimarisi inceleniyor: Mimaride: oranlar, boyutlar, elemanlar İrdeleniyor, bilgiler sistematize ediliyor, Rasyonel bağlar kurularak, Mimari bir dil oluşturuluyor. Geliştirilen bu teoriler, kurallar kentlerde uygulanıyor: Ortaçağın kendiliğinden, organik bir biçimde ortaya çıkan kentsel formuna ve estetiğine karşın Rönesans ta bilinçli bir düzen yaratma ve belli bir estetik anlayışa ulaşma çabası

12 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) Kentler bütün parçaların bir arada düşünüldüğü, koordine edilerek tasarlandığı bir sanat eseri olark düşünülüyor İDEAL KENT ŞEMALARI İdeal kent ideal toplum, ideal insan

13 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) Bu şemalara Leon Batista ALBERTİ nin çalışmaları temel oluşturmuştur. ALBERTİ ye göre: - Kentler muntazam, rasyonel bir plana ve mimariye sahip olmalı - Kent çevresi dairesel (radyal) formda olmalı - Meydanlardan ışınsal yollar - Bina yüksekliklerinde eşitlik gözetilmeli - Yollar düz bir aks halinde uzanmalı ve önemli bir yapı ile sonlanmalı (VİSTA) Perspektif (estetik) tekerlekli araçlar (fonksiyonel)

14 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) - Kent içinde açık alanlar, meydanlar yer almalı (meydanlar simetrik ve görkemli olmalı, çevresindeki yapılarla bütün olmalı) Kent hava almalı (Estetik / fonksiyonel) - Merkezde kamu binaları yer almalı Sembolik / ulaşılabilirlik (sembolik / fonksiyonel)

15 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) ALBERTİ bu ilkeleri somutlaştırmamış; dondurulmuş reçeteler olarak sunmamış Bu ilkeler Rönesansın daha ileri evrelerinde değişmez kurallar olarak ele alınmış; Bu ilkeler doğrultusunda İDEAL KENT şemaları oluşturulmuş: - Albrect Dürer - Cataneo - Maggi - Filarete Teoride kalmış ; Uygulanmamış

16 İdeal Kent şemaları

17 Filarete nin İdeal Kenti Sforzinda

18 Rönesans ta gerçekleşen tek uygulama: Scamozzi nin İdeal Kent planı PALMA NOVA

19 PALMA NOVA, Venedik yakınları (Scamozzi)

20 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) Rönesans ın şehirciliğe katkısı uygulamada değil teoride Önerilen İdeal Kent şemalarının önemi Biçimde değil nitelikte (formdan ziyade altında yatan düşünce) Kent ilk kez bir BÜTÜN olarak ele alınıp, kentsel elemanların koordinasyonu düşünülüyor Uygulama PARÇACIL

21 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) PARÇACIL UYGULAMALAR: Düzgün Yol Aksları (Perspektif) Meydanlar: tüm fiziksel elemanlar koordine edilerek (Mimari, mekan, yer döşemeleri, heykeller vs...) düzgün, tanımlı alanlar birbirleri ile bağlantılı olarak tasarlanıyor Izgara sistem Kent surları Değişen savaş teknolojisi (barut) Karmaşık sistem Hem bilim, hem de sanat Pahalı sistem Yenilemesi zor kent içi yoğunlaşma

22 Teatro Olympico, Vincenza 1585

23 Floransa

24 Strada Pia, Rome

25 Antwerp 1635

26 Amsterdam 1649

27 İdeal Kent Planlarının uygulanmama nedenleri: Politik yaptırım gücü ve ekonomik kaynakların yetersiz olması Merkezileşen otorite henüz büyük çaplı projeleri gerçekleştirecek denli siyasal ve ekonomik güce erişmemiş Statik planlar olması Biçimsel Yaklaşım İçinde yer alacak yaşamdan, kent bünyesinden bağımsız düşünülmüş: doğal veriler kültürel veriler, insan gereksinimleri Bu planlara girdi alınmamış

28 Rönesans ın kent tasarımına ilişkin yaklaşımları ancak parçacıl biçimde uygulanabilmiş. Ortaçağ dokusu yarılarak düz yollar açılmış Meydanlar düzenlenmiş Bunların kent ölçeğinde koordinasyonu mümkün olmamış Rönesans döneminin geniş kapsamlı projeler olarak uygulanması ise Barok dönemde

29 Papa Sixtus V Planı, Roma nın Hristiyanlığın merkezi olarak planlanması ( )

30

31 Piazza del Poppolo, Roma

32

33 Piazza del Popolo, Roma

34 Piazza Navona

35 Piazza Navona

36 Place Royal (Place des Vosges)Paris

37

38 Place Royal (Place des Vosges), Paris

39 Place Royal (Place des Vosges), Paris

40 Place Royal (Place des Vosges), Paris

41 Place Royal (Place des Vosges), Paris

42 Covent Garden, Londra

43 Santa Domingo, 1506 İndies Kanunlarına göre planlanmışispanyol Kolonisi

44

45 RÖNESANS KENTLERİ (15-16 yüzyıllar) ÖZET: Rönesans ta kentler ilk defa bir 2 ve 3 boyutlu bütün olarak görülüyor Geometri, matematik, sanat karışımı formalist bir yaklaşım egemen Biçimsel bir mükemmeliyete erşilmeye çalışılırken kentlerin içindeki yaşam kalitesi göz ardı ediliyor Rönesans teorileri Barok monark tarafından uygulama alanı buluyor. 17. yy ile birlikte Batı dünyası Barok mutlakiyetçiliğinin toplumsal, politik ve ekonomik atmosferine giriyor. Böyle bir sponsorluk altında büyük çaplı planlama ve tasarım projelerini hayata geçirmek mümkün olabiliyor.

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) Roma İmparatorluğunun çökmesiyle Avrupa da kentsel yaşam sekteye uğruyor KARANLIK ÇAĞ Merkezi otoriteye dayalı Roma İmparatorluğunun birleştirici

Detaylı

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ. Gaye BİROL

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ. Gaye BİROL MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Giriş Mimarlık eylemi, en genel şekilde insan gereksinimlerini

Detaylı

Anabilim Dalı : DİSİPLİNLERARASI

Anabilim Dalı : DİSİPLİNLERARASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL GELİŞTİRMENİN KENTSEL YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı Öner AÇIKEL Anabilim

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA ÜST ÖLÇEKLİ PROJELERİN ROLÜ 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL VE FATİH SURİÇİ NE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VİZYON 2023 ÖNGÖRÜ PANELLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA / TARİHİ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI Prof.Dr.Yıldız Sey 1. Bugünkü Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirmesi Bilindiği gibi Türkiye, bölgelere

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır toplumsal, son yüz yıldır ise mekansal olarak bir değişim sürecinde olduğu açıktır. Osmanlıda batılılaşma adı altında

Detaylı

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER Bu bölümde ilk olarak üniversite fikrinin gelişimini ve kurumsal evrimini ele alacak, ardından üniversiteye ilişkin güncel tartışmalara ve eğilimlere değinecek,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Ünite 1-10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1020 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

KENT ÇALIŞMALARI I. Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları

KENT ÇALIŞMALARI I. Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları KENT ÇALIŞMALARI I Kentsel Mekan, Sosyal Dışlanma, Marka Kentler, Yoksulluk, Peyzaj, Kentsel Gelişim ve Kentleşme Sorunları Editörler Arif Keçeli - Şaban Çelikoğlu Ankara, 2014 DETAY YAYINLARI : 000 1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ Fatma Ceyda GÜLSERİN Anabilim Dalı: MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2937 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1893 MİMARLIK TARİHİ Yazarlar Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Rana KARASÖZEN (Ünite 3, 4, 6) Prof.Dr. Sevin AKSOYLU

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI 19. YÜZYILIN SEYAHATNÂME VE GRAVÜRLERİNDE OSMANLI ÇAĞI ANADOLU KONUTU ÜZERİNE BAZI TESBİTLER Yüksek Lisans Tezi Ela YILMAZ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ, SOSYAL BOYUTU, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN HUKUKİ SORUNLAR MURAT SARAÇ OCAK 2014 iii

Detaylı

1980 SONRASI TÜRKİYE DE KENT VE KENTLEŞME KAVRAMLARI

1980 SONRASI TÜRKİYE DE KENT VE KENTLEŞME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1980 SONRASI TÜRKİYE DE KENT VE KENTLEŞME KAVRAMLARI Mimar Güzin AYDOĞAN YILDIRIM FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi Ve Kuramı Programında Hazırlanan

Detaylı

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 1 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 2 İÇİNDEKİLER KISALTMA

Detaylı

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Serap Fırat Bu çalışma, kentsel mekanlarda şekillenen kamusal hayatı, tarihsel bir perspektifle incelemek ve bu mekanlarda yaşanan değişimle, kamusal yaşamın sönüşü arasında

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT ANTİK SİTE DEN DÜNYA KENTİNE

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT ANTİK SİTE DEN DÜNYA KENTİNE KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENT ANTİK SİTE DEN DÜNYA KENTİNE Yusuf PUSTU GİRİŞ Tarih boyunca kentler, kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı yerler olmuştur. Medeniyetlerin çoğu zaman kentlerde

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA KENT OLUŞTURMA AÇISINDAN STRATEJİK KENT YÖNETİMİ Hazırlayan Abdurrahman İÇYER Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı DEĞİŞİM FENOMENİ KARŞISINDA MARKALAŞMA

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ SEÇİL SÖZERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu

Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu 1492, COĞRAFİ KEŞİFLER VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: KÜRESEL İSPANYOL HAKİMİYETİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ* 39 e Ufuk Özcan Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu olumlu

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA

Detaylı

EXPOLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE KENTLE ETKİLEŞİMLERİ ; İZMİR EXPO 2015 ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EXPOLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE KENTLE ETKİLEŞİMLERİ ; İZMİR EXPO 2015 ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EXPOLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE KENTLE ETKİLEŞİMLERİ ; İZMİR EXPO 2015 ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME Deniz ÖZKELLE Eylül, 2006 İZMİR EXPOLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE KENTLE

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı