ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)"

Transkript

1 ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

2 Kilise Tepe Arkeoloji Projesi 2011 ve 2012 Sezonu Çalışmaları Kilise Tepe Archaeological Project: 2011 and 2012 Campaigns Tevfik Emre ŞERİFOĞLU J. Nicholas POSTGATE Mark P. C. JACKSON Kilise Tepe Akdeniz sahiliyle Orta Anadolu yu tarih boyunca birbirine bağlayan birkaç önemli ana yoldan birinin içerisinden geçtiği Göksu Vadisi nin tespit edilebilmiş en büyük höyük yerleşimi olup, Erken Tunç Çağı ndan Bizans Dönemi ne dek kesintilerle iskân edilmiştir. Kurtsuyu Çayı nın Göksu Nehri yle birleştiği ve nehir vadisinin genişleyerek açık bir alan halini aldığı bir noktada, bu verimli alana hâkim bir tepe üzerinde gelişen höyükte ilk arkeolojik kazılar yıları arasında, inşa edilmesi planlanan Kayraktepe Barajı sebebiyle, Cambridge Üniversitesi ile Silifke Müzesi nin bir kurtarma kazısı projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu projenin sonuçları iki ciltlik bir monografi olarak yayımlanmıştır * Yılı Çalışmaları Bu ilk kazı döneminde aydınlatılamamış bazı konuların daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi için 2007 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Silifke Müze Müdürlüğü nün desteğiyle kazılar tekrar başlatılmıştır. Özellikle Erken Tunç Çağı tabakaları, Geç Tunç-Demir * Kilise Tepe Projesi Britanya Edebiyat ve İnsani Bilimler Araştırma Kurulu (AHRC-Arts and Humanities Research Council) tarafından desteklenen bir proje olup 2011 yılı kazılarına Dumbarton Oaks Washington D.C., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Newcastle Üniversitesi maddi destek vermiştir yılı çalışmalarıysa AHRC desteğine ek olarak J. N. Postgate in Leverhulme Vakfı ndan ve T. E. Şerifoğlu nun da Erken ve Orta Tunç Çağları için Akdeniz Arkeoloji Fonu (MAT- Oxford) ndan aldığı maddi desteklerle gerçekleştirilmiştir. Projeye Cambridge, Newcastle, Çanakkale Onsekiz Mart ve Bitlis Eren Üniversiteleri yle birlikte Ankara daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü de kurumsal destek vermiştir. Kilise Tepe is the largest höyük-type settlement in the Göksu Valley, which is one of the few main routes connecting the Mediterranean coast with Central Anatolia. It was inhabited from the Early Bronze Age through the Byzantine period, though with interruptions. The höyük is on a hill dominating the fertile area where the Kurtsuyu Çayı joins the Göksu River, and the river valley widens into an open landscape. The first excavations here were carried out as a rescue excavation jointly by Cambridge University and the Silifke Museum due to the construction of Kayraktepe dam between 1994 and The results of the project were published in two volumes * Campaign In order to explore issues that needed more investigation after the first excavations at the site, excavations were restarted in 2007 with permission granted by the Ministry of Culture and Tourism and the support of the Silifke Museum Directorate. The Kilise Tepe Archaeological Project aimed particularly at shedding more light onto the Early Bronze Age (EBA) strata, the Late Bronze Age (LBA) Iron Age (IA) transition strata as well as the * The Kilise Tepe Project is supported by the British Arts and Humanities Research Council (AHRC), and in 2011 financial contributions came from Dumbarton Oaks (Washington, D.C.), Çanakkale Onsekiz Mart University s Scientific Research Projects Commission and Newcastle University. In 2012, in addition to the support by AHRC J. N. Postgate acquired support from the Leverhulme Foundation, and Şerifoğlu received support from MAT (Mediterranean Archaeological Trust Oxford) for the Early and Middle Bronze Ages. Institutional support comes from Cambridge, Newcastle, Çanakkale Onsekiz Mart and Bitlis Eren Universities as well as the British Institute at Ankara. 55

3 Res. 1 Erken Tunç Çağı Vg Tabakası na ait odadan bir görünüm Fig. 1 View of room from Vg (EBA) Res. 2 Erken Tunç Çağı Vf Tabakası nın en alt safhasından çift akıtacaklı testi Fig. 2 Jug with double spouts from bottom phase of Vf (EBA) Çağı Geçiş tabakaları ve Bizans Dönemi tabakalarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Cambridge Üniversitesi nden Prof. J. N. Postgate başkanlığında ve Newcastle Üniversitesi nden Dr. M. Jackson eşbaşkanlığında başlatılan Kilise Tepe Arkeoloji Projesi, 2008 ve 2009 yılları kazı sezonları ile 2010 yılı çalışma sezonuyla devam etmiştir yılında projenin son kazı sezonu gerçekleştirilmiş, bu yıl Dr. T. E. Şerifoğlu projenin kazı başkan yardımcısı, kendisiyle birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de projenin bir ortağı olmuştur sezonunda bakanlık temsilciliği görevini K. Kaynak yürütmüştür. Projenin Erken Tunç ve Orta Tunç Çağı ayağını T. E. Şerifoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileriyle birlikte yürütmüştür sezonunda höyüğün batı yamacında bulunan G19 ile G20 açmalarında başlatılan Erken Tunç Çağı kazılarına 2012 de devam edilmiş, bu yıl amacımız H20 açmasında 90 lı yıllarda kazılan tabakalarla bu alanı ilişkilendirmek ve bu dönem hakkında daha fazla bilgi elde etmek olmuştur. Böylece yedi Erken Tunç Çağı ve iki Orta Tunç Çağı tabakası açığa çıkarılmıştır. Bunlar arasında en iyi korunmuş olan tabaka en alt seviyede bulunan ve Erken Tunç II Dönemi ne ait Vg tabakasıdır. Bu tabakada 1,5 m. yükseklikte taş örülü güney ve batı, yarım metre yükseklikte de taş temel üzeri kerpiçten bir kuzey duvarına sahip bir oda kazılmıştır (Res. 1). Tabanı sıvalı bu oda büyük bir yangınla tahrip olmuş olan Vg tabakasına ait kerpiç parçaları ve duvar sıvalarıyla dolu bir yıkıntı birikintisiyle dolmuş olup höyük sakinleri bu yıkıntı birikintisini kaldırmak yerine üzerini sıvayarak bir sonraki dönemde bu alanı kullanmaya devam etmiştir. Vg yıkıntı tabakasının hemen üzerinde yer alan ve Erken Tunç III Dönemi ne geçişi temsil eden Vf tabakasının en alt safhasında, Vg odasının güneybatı köşesi üzerinde neredeyse 2 m. çapında dairesel bir fırın tespit edilmiş olup, bu fırının güneyinde bir yapıya ait taş temeller Byzantine strata and was led jointly by Prof. J. N. Postgate of Cambridge University and Dr. M. Jackson of Newcastle University in 2008, 2009 and In the project s last excavation season conducted in 2011 Dr. T. E. Şerifoğlu became the assistant director of the excavation. Çanakkale Onsekiz Mart University also joined as a partner. In 2011 the state representative was K. Kaynak. The EBA and Middle Bronze Age (MBA) arm of the project was led by Şerifoğlu and his students. Excavations, which were initiated in the EBA strata of trenches G19 and G20 on the west slope of the höyük in 2007, were restarted in 2011 and this year s goal was to relate this area with Trench H20 excavated in the 1990s and thus acquire more information. Thus, seven strata of the EBA and two of the MBA were uncovered. The best-preserved stratum is the lowest lying one, namely Vg of EBA II. A room with 1.5 m. high stone walls on the south and west and a 0.5 m. high stone foundation wall topped with mud brick on the north was uncovered (Fig. 1). This room s floor is plastered and filled with debris comprised of adobe fragments and wall plaster from stratum Vg, which was destroyed by a big fire. The inhabitants of the höyük plastered over it instead of removing it and continued to use this area. Stratum Vf lies right on top of Vg and represents a transition to EBA III. In its bottom phase is a circular oven with a diameter of about 2 m. on the south-west corner of the room. South of this oven are the stone foundations of a building. In the area between the oven and the building were found a jug with two spouts and bowls with red cross motifs (Fig. 2). The area served as an open-air work space during the upper phases of Vf and Ve, which corresponds to the end of the EBA. Many pits were dug then, and a hearth was built in the last phase of Ve (Fig. 3). Strata IVa and IVb represent the MBA at Kilise Tepe. The bottom phase of the MBA is a continuation of the EBA, 56

4 Res. 3 Erken Tunç Çağı Vf Tabakası na ait küpün onarımı Fig. 3 Repair of a jar from Vf (EBA) Res. 4 Merkezi Şerit adını verdiğimiz Demir Çağı sondajından bir görünüm Fig. 4 View of IA sondage called Central Strip ortaya çıkarılmıştır. Fırınla bina arasında kalan alanda bulunan çift akıtacaklı bir testi ve kırmızı haç bezekli kâseler dikkate değerdir (Res. 2). Kazılmış olan alan Vf tabakasının üst safhalarıyla bunların üzerinde yer alan ve Erken Tunç Çağı nın sonuna tekabül eden Ve tabakasında bir açık hava işliği olarak kullanılmış, buraya birçok çukur açılmış, Ve tabakasının son safhasında bir de ocak inşa edilmiştir (Res. 3). IVa ve IVb tabakaları Kilise Tepe de Orta Tunç Çağı nı temsil etmektedirler. Orta Tunç Çağı nın alt safhası Erken Tunç Çağı nın kesintisiz bir devamı niteliğinde olup, Erken Tunç Çağı ocağının bulunduğu alana yeni bir ocak inşa edilmiştir. Orta Tunç Çağı nın son safhası ise büyük bir yangınla tahrip olmuş olup, Geç Tunç Çağı tabakalarından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Prof. J. N. Postgate başkanlığındaki Cambridge Üniversitesi ekipleri Kilise Tepe nin Hitit İmparatorluğu na bağlı bir merkez olduğu Geç Tunç Çağı tabakaları, Demir Çağı na geçiş tabakaları ve Demir Çağı tabakaları üzerinde çalışmıştır. Kuzeybatı Binası adı verilen ve yerleşimin Geç Tunç Çağı nda idari merkezi olmuş olabilecek yapıda gerçekleştirilen kazıları S. Blakeney yönetmiş olup 2011 sezonunda IIId tabakası üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu sezon üçgen şekilli taş bir yükseltiye sahip Oda 33 detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca bu alanda gerçekleştirilen kazılarda bir alt tabaka olan IIIc ye ait çanak-çömlek parçaları elde edilmiş olup bunlar arasında tipik Hitit kırmızı parlak malları da bulunmaktadır. Bu alandan toplanan Geç Tunç Çağı seramikleri 2011 yılı itibariyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi nden Yrd. Doç. Dr. E. Kozal tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Höyüğün orta kesiminde yer alan ve merkezi şerit olarak adlandırdığımız sondaj alanının kazılarına bu yıl küçük and a new hearth was built where the EBA hearth was located. The last phase of the MBA was destroyed with a big fire and distinctively separated from the LBA strata. The Cambridge University team led by Prof. J. N. Postgate concentrated on the LBA/IA transitional strata, and IA strata. Excavations at the Northwest Building, which might have served as the administrative centre of the settlement in the LBA, were led by S. Blakeney. In 2011 work focused on stratum IIId. Room 33 with a triangular stone platform was explored in detail. The work here also brought to light potsherds from substratum IIIc, which include typical Hittite red lustrous wares. Since 2011, the LBA pottery collected from this area is being studied by Asst. Prof. Dr. E. Kozal of Çanakkale Onsekiz Mart University. Soundings in the central part of the höyük, the so-called central strip, were continued by A. Stone of Cambridge University and Dr. C. Steele (Fig. 4). The goal of the work here is to identify in detail the stratigraphy of Kilise Tepe from the Hellenistic period to the LBA and to clarify the transition from the LBA to the IA here. The main goal of the 2011 campaign at this point was to establish the link between the Dark period strata excavated earlier in Trench K14 and the consecutive houses of the LBA and the IA excavated in Trench I14 in The work here showed that a pit uncovered here in the 1990s and identified as a ditch full of stones was indeed a granary pit of 45 m 3 similar to that uncovered in K14 in Such granaries of large volumes must have served not only the inhabitants of Kilise Tepe but also the people living in the countryside around. East of this granary pit in Trench K14, extensions of the previously identified uppermost four phases of Iron Age were uncovered. However, a few occupation layers 57

5 çapta olsa da devam edilmiş olup bu çalışmaları Dr. C. Steele ve Cambridge Üniversitesi nden A. Stone yönetmiştir (Res. 4). Buradaki çalışmaların hedefi Hellenistik Dönem den Geç Tunç Çağı na kadar Kilise Tepe stratigrafisinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması ve Kilise Tepe de Geç Tunç-Erken Demir Çağı geçişinin iyi bir şekilde ortaya konması olmuştur sezonunun bu alandaki ana amacıysa daha önce K14 açmasında kazılan Karanlık Çağ tabakalarıyla 1996 yılında I14 açmasında kazılan ve birbirini takip eden Geç Tunç ve Demir Çağı evleri arasındaki bağı kurmak olmuştur. Burada gerçekleştirilen kazılar 1990 lı yıllarda içi taşla dolu bir hendek olarak tanımlanmış olan bir çukurun aslında 2009 da K14 açmasında kazılan tahıl depo çukurunun benzeri olan 45 metreküplük bir başka tahıl depo çukuru olduğunu ortaya koymuştur. Böylesine büyük hacimli tahıl depoları bu dönemde sadece Kilise Tepe sakinlerine değil yerleşim çevresindeki kırsal alanda yaşayan insanlara da hizmet etmiş olmalıdırlar. Bu devasa depo çukurunun doğusunda K14 açmasında daha önce tespit edilmiş olan Demir Çağı nın en üst dört safhasının devamı ortaya çıkarılmış, ancak bu alanda söz konusu safhalarla Geç Tunç Çağı arasında daha önce tespit edilememiş olan birkaç yerleşim tabakasının varlığı açığa çıkarılmıştır. Bu tabakaların tespitiyle birlikte Geç Tunç Çağı ve sonrasındaki Karanlık Çağlar esnasında stratigrafik bir süreklilik ve kültürel bir devamlılık olduğu anlaşılmıştır. Geç Tunç Çağı nın en üst tabakasında elde edilen bir matara biçimli, ayaklı testi Kilise Tepe de bulunan bu forma sahip ilk bütün seramik örneğidir (Res. 5). Tüm bu tabakalardan elde edilen Demir Çağı seramikleri Cambridge Üniversitesi nden C. Bouthillier tarafından doktora araştırması olarak çalışılmıştır sezonu sonunda bu sondaj alanı toprakla doldurulmuştur. Erken Demir Çağı na ait en önemli yapı olan ve höyüğün kuzeybatı köşesinde yer alan Stel Binası nda 2011 yılında herhangi bir kazı çalışması yapılmamış, bu yapının üstünün toprakla örtülmesine başlanmıştır. Stel Binası nın Erken Demir Çağı nda Kilise Tepe nin idari merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Kilise Tepe de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının Hellenistik ve Bizans Dönemi ayağını Dr. M. Jackson yönetmiştir. Höyükte bir Hellenistik Dönem katmanına rastlanmış olmakla beraber bu döneme ait herhangi bir mimari kalıntıyla karşılaşılmamıştır. Bu bağlamda söz konusu döneme ait araştırmalar neredeyse tamamıyla Dr. Jackson ın seramik çalışmalarından ibarettir. Özellikle N13 ve N14 açmalarında Bizans tabakasının hemen altında bulunan ve bağlantılı yanmış kalıntılara sahip Hellenistik katmandan elde edilen çanak-çömlek Res. 5 Geç Tunç Çağı nın en üst tabakasından matara biçimli, ayaklı testi Fig. 5 Canteen-shaped footed jug from top phase of LBA previously unidentified and located between the last phases of the IA and the LBA were also uncovered. These strata allowed us to ascertain the stratigraphic and cultural continuity during the LBA and ensuing Dark Ages. A pilgrim flask with stand uncovered in the top stratum of the LBA is the first complete example of this form from Kilise Tepe (Fig. 5). The IA pottery from these strata is being studied within the frame of a doctoral dissertation by C. Bouthillier of Cambridge University. At the end of 2011 campaign this sondage was filled with earth. The Stela Building in the north-west corner of the höyük is the most important structure from the EIA; it is thought to be the administrative centre of Kilise Tepe during this period. In the 2011 campaign no work was carried out in the Stela Building, and we started to cover it with earth. Hellenistic and Byzantine period research at Kilise Tepe was led by Jackson. Although a layer from the Hellenistic period was attested at the höyük, no relevant architecture was. Therefore, studies regarding this period are exclusively based on pottery studies by Jackson. Particularly, potsherds from the Hellenistic layer containing burnt remains and underlying the Byzantine strata in Trenches N13 and N14 are of importance for the information they will cast on the Hellenistic culture of both Kilise Tepe and Cilicia. Byzantine period excavations, covering the church after which the höyük is named and surrounding possible annexes and houses, were continued by Newcastle University students led by Jackson in 2011 (Fig. 6). The long-neglected topic of Byzantine rural house architecture has been a priority at Kilise Tepe, and in April 2011 geophysics specialist A. Turner, Jackson and Şerifoğlu 58

6 Res. 6 Bizans Dönemi konutlarından bir kesit Fig. 6 Section of Byzantine houses parçaları hem Kilise Tepe hem de Kilikya Bölgesi nin Hellenistik Dönem kültürüne tutacağı ışık itibariyle büyük öneme sahiptir. Dr. Jackson yönetiminde Newcastle Üniversitesi öğrencilerince gerçekleştirilen ve ana amacı höyüğe adını veren kilisenin çevresinde bulunan muhtemel konutlar ve kiliseyle alakalı yapıların ortaya çıkarılması olan Bizans Dönemi kazılarına 2011 sezonunda da devam edilmiştir (Res. 6). Bizans kırsal konut mimarisi ihmal edilmiş bir araştırma konusu olup bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak ümidiyle 2011 yılı Nisan ayında Jeofizik uzmanı A. Turner, Dr. Jackson ve Dr. Şerifoğlu nun katılımıyla höyük üzerinde Kerkenes Dağ Projesi nden ödünç alınan Geoscan RM-15 cihazıyla bir Jeofizik direnç yüzey çalışması gerçekleştirilerek yüzeyin hemen altında yer alan Bizans mimarisine ait bazı ipuçları elde edilmiştir yılı kazılarında bu yüzey çalışmasının sonuçlarının kazılarla test edilmesi ve daha önce kazılan alanların birbirine bağlanması amaçlanmıştır. Bu sezon N11 ve N12 açmalarında 10 m. ye 12,6 m. boyutlarında bir Bizans evine ait dört oda ve O11 ve O12 açmalarında bu evin doğu tarafına inşa edilmiş başka yapılar kazılmıştır. Dikdörtgen planlı konutun dört odası arasındaki bazı duvarlarda eşikler, her odanın merkezinde ise çatıyı tutan ahşap direklerin üzerine yerleştirildiği büyük yuvarlak taşlar bulunmuştur. Bazı odalarda daha önce kazılan Bizans binalarındakine benzer şekilde taş ve kerpiç yükseltiler içine inşa edilmiş ocaklar tespit edilmiş olup odaların tabanları çoğunlukla sıkıştırılarak sertleştirilmiş toprakla oluşturulmuş, bunlar yer yer sıvanmış ve bir kısmı da düz taşlarla döşenmiştir. Bu alandan elde edilen çok sayıda buluntu arasında conducted a geophysical resistance survey with the Geoscan RM-15 equipment borrowed from the Kerkenes Dağ Project. Some evidence was thus obtained regarding the Byzantine architecture buried just beneath the surface. Thus, 2011 excavations here aimed at testing the results of the geophysical survey and connecting the previously excavated areas. In this campaign, excavations uncovered four rooms of a Byzantine house measuring 10x12.6 m. in Trenches N11 and N12 and other structures adjoining this house on the east in Trenches O11 and O12. Some walls dividing the four rooms of the rectangular Byzantine house have thresholds, while each room has a large round stone in the middle to support the post carrying the roof. Some rooms contained hearths built in stone and adobe platforms, which recall the formerly excavated Byzantine structures. Their floors are usually compressed earth, plastered at places, while some are paved with flat stones. The fragments belonging to local painted pottery and a jar decorated with fish motifs stand out among the numerous finds from this area. Excavations north of the church brought to light burnt seeds, mostly of wheat, on the floor of a room. This sheds light onto the agricultural customs of the period. Other scientific studies carried out include that on the shells carried out by S. Debruyne of the Flemish Heritage Institute and that on all the grinding stones and mortars uncovered since 1990s by D. Heslop. Seeds obtained by flotation during the season were sent to Dr. M. Marie Hald of the Danish National Museum. 59

7 özellikle yerel boyalı çanak-çömlek geleneğine ait parçalar ve üzeri balık motifleriyle bezenmiş bir küp dikkat çekicidir sezonunda kilisenin kuzey tarafında gerçekleştirilen kazılarda bir odanın tabanından elde edilen ve daha ziyade buğday tanelerinden oluşan yanmış tohumlar bu dönem tarım üretim ve işleme geleneklerine dair bilgiler vermeleri açısından büyük öneme sahiptirler. Bu sezon gerçekleştirilen diğer bilimsel çalışmalar Felemenk Mirası Enstitüsü nden S. Debruyne un kazılar esnasında toplanan tüm kabuklar üzerindeki detaylı incelemesi ve D. Heslop un 1990 lı yıllarda toplananlar dahil tüm öğütme ve dibek taşları üzerindeki incelemeleri olmuştur. Kazı sezonu boyunca yüzdürme (flotation) yöntemiyle toplanan tohumlarsa incelenmek üzere Danimarka Milli Müzesi nden Dr. M. Marie Hald a gönderilmiştir Yılı Çalışmaları Kilise Tepe 2012 sezonu arkeolojik materyalin yayım öncesi son bir incelemeye tabi tutulduğu bir çalışma sezonu olmuştur. Bu yıl Dr. T. E. Şerifoğlu nun Bitlis Eren Üniversitesi ne katılmasıyla projenin bir ortağı da bu üniversite olmuştur. Bu sezon projede bakanlık temsilciliğini Y. Yılmaz yapmıştır çalışma sezonunda Dr. Şerifoğlu Erken ve Orta Tunç Çağı buluntularını inceleyerek kazı çalışmalarının detaylı bir raporunu hazırlamış, N. E. Şerifoğlu bu dönem buluntularının çizimlerini yaparak seramiklerin konservasyonunu gerçekleştirmiş, Prof. Postgate Geç Tunç ve Demir Çağı mimarisi üzerinde çalışarak bu dönemlerin stratigrafisi hakkındaki son eksiklikleri gidererek raporlarını tamamlamış, Dr. Jackson ise Hellenistik ve Bizans tabakaları ve materyali üzerinde çalışmıştır. Dr. C. Colantoni tüm dönemlerin mimari ve açma kesit çizimleri üzerinde çalışarak bunlara yayım öncesi son halini vermiştir konservasyon çalışmaları iki Erken Tunç III Dönemi küpünün bütünlenmesini, bir Bizans boyalı küpünün büyük kısmının tamamlanmasını ve aralarında bir iğne, bir tunç disk ve Bizans sikkelerinin bulunduğu birçok madeni buluntunun temizlenmek suretiyle müzede teşhire hazır hale getirilmesini sağlamıştır (Res. 7). Adelaide Üniversitesi nden M. O Hea Bizans Dönemi cam buluntuları üzerinde 2010 da başladığı çalışmaları 2012 sezonunda tamamlamış, Cardiff Osteoarkeolojik Araştırma Grubu ndan J. Best ve J. Jones, 2011 yılında toplanan hayvan kemiklerinin incelenmesini ve yılları arasında P. Popkin tarafından gerçekleştirilen çalışmaları tamamlamışlardır. Leicester Üniversitesi nden N. MacSweeney tüm Klasik öncesi küçük buluntuların Res. 7 Bizans Dönemi ne ait boya bezemeli bir küp Fig. 7 Painted jar of Byzantine period 2012 Campaign This year s campaign concentrated on a re-evaluation of all the archaeological materials before they are published. As T. E. Şerifoğlu joined Bitlis Eren University this year, the project assumed a new partner. The state representative was Y. Yılmaz. Şerifoğlu prepared a detailed excavation report for the EBA and MBA finds; N. E. Şerifoğlu made the drawings of the finds and conservation of the pottery. Postgate completed his reports evaluating the LBA and IA architecture and stratigraphy, and Jackson worked on the Hellenistic and Byzantine materials. Dr. C. Colantoni finalized the architectural and trench profile drawings of all periods. During conservation work the two EBA III jars were fully completed and one painted Byzantine jar to a great extent; additionally, metal objects including one pin, one copper disc and Byzantine coins were cleaned for display at the museum (Fig. 7). M. O Hea of Adelaide University completed her study begun in 2010 on the Byzantine glass finds; J. Best and J. Jones of the Cardiff Osteoarchaeological Research Group studied the animal bones obtained in 2011 as well as finished the work done by P. Popkin in N. MacSweeney of Leicester University did the classification of all pre- Classical small finds before their publication, while F. Cole did the conservation, V. Herring the drawings and B. Miller the photographic documentation. All the archaeological finds including potsherds, stone items, metal objects, clay finds, spindle whorls, animal bones, seeds, and Byzantine coins were kept in plastic 60

8 yayım öncesi tasnifini, F. Cole konservasyonunu, V. Herring çizimlerini, B. Miller ise fotoğraflanmasını gerçekleştirmiştir. Kışla Köyü İlkokul Binası yanındaki eski lojmanlarda bulunan depomuzda plastik kasalar içerisinde muhafaza edilen ve aralarında çanak-çömlek parçaları, taş, madeni ve kil buluntular, ağırşaklar, hayvan kemikleri, tohumlar ve Bizans sikkelerinin bulunduğu arkeolojik buluntular bu son sezon sonunda topluca Silifke Müzesi nde yenilenen depoya taşınarak yerleştirilmişlerdir. Ancak söz konusu nakliyat öncesinde muhtemel eksiklikleri tespit etmek üzere 286 kasa C. Steele ve S. Poll tarafından tek tek kontrol edilerek veri tabanımızın güncel olduğu teyit edilmiş, hazırlanan son listeler müzeye teslim edilmiştir sezonu esnasında Kışla Köyü nden işçiler açmaların toprakla doldurulması işlemini tamamlamış, tüm mimari kalıntılar elenmiş toprakla örtülerek koruma altına alınmıştır. Höyükte restore edilebilecek herhangi bir mimari yapı bulunmadığından bu koruma yöntemi tercih edilmiştir. Höyük üzerine kazı çalışmalarıyla ilgili bir bilgi tabelası, açma kenarlarına da uyarı tabelaları yerleştirilmiştir yılında 1990 lı yıllarda yapılması planlanan ancak daha sonra vazgeçilen Kayraktepe Barajı nın inşasına tekrar başlanacağı ve Göksu Vadisi nin önemli bir kısmının baraj gölü suları altında kalacağı öğrenilmiştir. Göksu Nehri nin öteki yakasında bulunan ve bu vadide Kilise Tepe den sonraki en önemli Klasik öncesi yerleşim olan Çingen Tepe Höyüğü küçük bir ada halini alacak, vadi üzerinde bulunan diğer arkeolojik yerleşimler de büyük ihtimalle tahrip olacaktır. Bu kapsamda 2013 yılı itibariyle sular altında kalacak olan Çingen Tepe de de bir kurtarma kazısı yapılması önemlidir. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçların Kilise Tepe den elde edilen verilerle karşılaştırılmasıyla Göksu Vadisi nin kültür tarihi tüm yönleriyle ortaya konulabilecektir (Res. 8). Res. 8 Kilise Tepe 2012 sezonu çalışma ekibi Fig. 8 Kilise Tepe 2012 team crates in our depot at the former lodgings next to the primary school of Kışla Köyü. At the end of the campaign all these finds were taken to the renovated storage of the Silifke Museum. All 286 boxes were checked one by one by C. Steele and S. Poll thus updating our database. The final lists were also turned over to the Museum. Workers hired from Kışla Köyü completed filling all the trenches with sieved earth and concealing all the architecture. As there was no architecture at the höyük that could be restored, this method was preferred for protection. An information panel was erected at the höyük, and warning signs were put up by the trenches. In 2011 we were informed that the construction of the Kayraktepe Dam, that was planned to be built in the 1990s but cancelled, will restart and an important part of the Göksu Valley will be flooded under the dam lake. Çingen Tepe Höyüğü located on the other side of the Göksu River and which is the second most important Pre-Classical site in the valley after Kilise Tepe will become a tiny island, and other archaeological sites in the valley will most probably disappear. Therefore, it would be important to conduct rescue excavations at Çingen Tepe Höyüğü, which will be flooded, starting with The results of this excavation could be compared with those from Kilise Tepe, thus making it possible to comprehend the cultural history of the Göksu Valley (Fig. 8). 61

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 03862804582 : kmatsumura@ahievran.edu.tr. 2. Doğum Tarihi : 16.02.1959. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kimiyoshi Matsumura İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüsü, FenEdebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, N. Adres 174, Bağbaşı Mah. Kırşehir 40100. Telefon :

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Remzi YAĞCI Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazı ve Araştırmaları 2007 yılında

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Gökçeada Uğurlu Zeytinlik

Gökçeada Uğurlu Zeytinlik T.C. Ç AN AKKALE VALİLİĞİ ÇANAKKALE VALİLİĞİ Guide To Excavations in ÇANAKKALE Kazı Rehberi Gökçeada Uğurlu Zeytinlik 1 Gökçeada Uğurlu Zeytinlik Kazı Broşürü ing-trk..indd 1 GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK

YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK Özet Aslı KAHRAMAN ÇINAR 1 Mercimektepe Höyük Yozgat şehir merkezi içerisinde bulunan önemli bir antik dönem yerleşim yeridir. Kültür ve Turizm

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2007 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2014

KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2014 KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2014 Yayına Hazırlayanlar / Editors Metin TÜRKTÜZÜN - Serdar ÜNAN Bilim Kurulu / Scientific Committee Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Bangkok, Tayland Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Vivarium Taylandlı genç mimarlık bürosu Hypothesis tarafından restorana dönüştürülen bir traktör deposu. İçmimari Tasarım

Detaylı

KIRKLARELİ-DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ SU ENERJİSİ DÜZENEKLERİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

KIRKLARELİ-DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ SU ENERJİSİ DÜZENEKLERİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ 80 KIRKLARELİ-DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ SU ENERJİSİ DÜZENEKLERİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ H. H. Günhan Danışman * Kırklareli ili Demirköy ilçe merkezinin dört kilometre kadar doğusunda yer alan ve yerel halk

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö ANTİK MISIR Hanedanlık Öncesi Dönem Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö. 2650-2000 Orta Krallık (11-14 hanedanlar) 2. ara dönem (15 17 hanedanlar) M.Ö. 2000-1580 Yeni Krallık

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HADRIANOUPOLIS SURLARI KURTARMA KAZISINDA BULUNAN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ KANDİLLERİ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Bademağacı Kazıları 2006 Yılı Çalışmaları Excavations at Bademağacı 2006

Bademağacı Kazıları 2006 Yılı Çalışmaları Excavations at Bademağacı 2006 Bademağacı Kazıları 2006 Yılı Çalışmaları Excavations at Bademağacı 2006 Refik DURU Gülsün UMURTAK Bademağacı Höyüğü kazılarının 14. dönem çalışmalarına 28 Temmuz - 14 Eylül 2006 tarihleri arasında devam

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE Özet Selçukluların kültür ve sanat merkezlerinden Ahlat ta 50 yılı aşkın bir süredir arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Bu kazılarda

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie.

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie. llness brokensti wllness bro n brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokensti ISEA2011 UNCONTAINABLE Southern Ocean Studies ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri:

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007 Limyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Limyra in 2007 Thomas MARKSTEINER Ulrike SCHUH 2007 yılı Limyra çalışma kampanyası 15 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar:

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar: Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2006 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Kilis'i Tanıyalım ve T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtalım Projesi

Kilis'i Tanıyalım ve T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtalım Projesi T.C. KİLİS VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kilis'i Tanıyalım ve Tanıtalım Projesi TRC1/10/IGMD2/DS/2011 Bu proje 2010 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı