YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ. Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ. Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler"

Transkript

1 YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Kadir Baş PwC, Ortak, YMM BU DOSYA PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER ÜZERİNE İŞLEM

2 Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aslında Mürsel Beye teşekkür ediyorum. Genel resmi görmeniz için ben de neler geldi, neler değiştirildi, neden gerekiyor bir özetlemekle başlamak istiyorum. Mürsel Bey bunu çok iyi yaptılar. O yüzden ben sadece ilave olacak küçük süsleri onlarla ilgili söyleyeceğim. Asıl örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı şirket ve yurtdışı iştirak kazançları üzerinde yoğunlaşmayı düşünüyorum. Sayın başkanın ve Mürsel Beyin de belirttiği gibi, mevcut yasanın değiştirilmesi yerine, yepyeni bir sistematik, yepyeni bir kanun çıkarılması düşünüldü ve şu anda yapılan o. Onun dışında sistematik açısından bir çok iyileştirme yapıldı. Ben ona ilave olarak aslında bir şey eklemek istiyorum, o da komisyonda yer alan hukukçuların ısrarlı uyarıları üzerine esaslar konusunda Maliye Bakanlığına yetki veren hükümler yeni tasarıda ayıklandı. Anayasamıza göre vergi ile ilgili esaslar ancak kanunla düzenlenebilir önermesiyle. Giriş I. Sistematik açısından yapılan değişiklikler II. Değiştirilen hükümler III. Getirilen yeni hükümler IV. Kaldırılan hükümler Sistematik açısından yapılan değişiklikler Yeni bir yasa Dar mükelleflerin vergilendirilmesinin ayrı bir bölümde düzenlenmesi Yeni kodifikasyon - Yeni madde numaraları, - Bentlerin rakamlarla [(1),(2),(3) gibi], - Alt bentlerin küçük harflerle [a),b),c) gibi] gösterimi Bentlerin sıralanmasında birbiriyle ilgili hususları düzenleyenleri birbirini takip edecek şekilde düzenleme Kanun dilinin sade ve anlaşılabilir olması; yaşayan Türkçe kelimelerin kullanılması Gelir Vergisi Kanunu na yapılan atıfların azaltılması Stopajlar Kurum kazançları üzerinden yapılacak stopajlar KVK da düzenlenmektedir. Mahsuplar Kanunen kabul edilmeyen giderler Kurumlar açısından kanunen kabul edilmeyen indirimlere sadece KVK da yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı na esasları belirleme yetkisi verilmemiştir. Anayasa ya göre vergileme ile ilgili esaslar ancak kanun ile düzenlenebilir. Neler değiştirildi? Aslında Sayın Kaplan hemen hemen hepsine değindiler. II-Değiştirilen Hükümler Kurumlar vergisi oranı Geçici vergi oranı Örtülü sermaye Örtülü kazanç dağıtımı Yurtdışı iştirak kazançları istisnası İştirak hissesi ve gayrimenkul satışlarında istisna İstisna ve muafiyetler Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Rüçhan hakkı satış istisnası Beyanname verme süresi (2)

3 III-Getirilen Yeni Hükümler Kontrol edilen yabancı şirket Vergi cennetleri ile mücadele Masraf dağıtımı Yurtdışında gelir üzerinde ödenen vergilerin mahsubu Ben yeni getirilen hükümlere bakıyorum, burada bir tek şunu ilave etmek istiyorum, bir tanesi masraf dağıtımı. Diğeri yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu ki, yurtdışında temettüye kaynaklık eden kazanç üzerinden ödenen verginin mahsubuna da izin veriyor. Sadece o ülkede kar dağıtılırken veya gelir ödenirken yapılan stopaj değil. Kaldırılan hükümlerde yatırım indiriminden Kaldırılan Hükümler bahsedildi. Çok önemli görülmeyebilir ama Yatırım indirimi yabancı kurumların ücret geliri elde etmesi Yabancı kurumların ücret geliri elde etmesi ve o nedenle stopaja tabi tutulması uygulaması sona erdirildi. Onun yerine yabancı kurumların elde ettiği hizmet gelirlerinden bahsediyoruz. Hizmet ücret ayırımı biraz yapay kaçıyordu ve izah etmekte zorluk çekiyorduk yabancı yatırımcılara. Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranları Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranları Vergi oranı konusunda bir şeyi ilave edeyim. O da şu, geçici Kurumlar vergisi oranının bir defada %20 ye vergi oranı da kurumlar vergisi oranı gibi olacak,yani yüzde 20 indirilmesi olacak. Bakanlar kuruluna bu oranı, geçici vergi için, 5 puana Geçici vergi oranının kurumlar vergisi oranı kadar indirme yetkisi veriliyor. Aslında yeri gelmişken ile belirlenerek %20 olarak düzenlenmesi söyleyeyim, 5 puana kadar indirme ibaresinden değişik Bakanlar Kurulu na geçici vergi oranını 5 uzmanlar değişik şeyler anlıyor. Benim anladığım yüzde 20 yi puana kadar indirmeye veya tekrar kanuni yüzde 15 e indirebilir şeklinde. Bunu yüzde 5 e kadar seviyesine kadar getirmeye yetki verilmesi indirebileceği şeklinde anlayanlar da var. Aslında açıklığa Siyasi tercihin vergi oranlarının kademeli kavuşturulmasında yarar var diye düşünüyorum. indirimi yerine bir defada indirmek şeklinde oluşması Asıl önemlisi geçici vergi oranının bu yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından düşürülmesini umuyoruz. Çünkü geçici vergiyle normal vergi oranının aynı olması çok normal bir uygulama değil. İade süreci zahmetli, zaman alan bir süreç. Tam denk getirmek ikisini çok mümkün olmayabiliyor. Genellikle yüzde 75 gibi 80 gibi bir rakamın makul olduğu şeklinde bir düşünce vardı. Komisyonda da uzun uzun bu konuyu tartışmıştık. Doğrusu, geçici verginin genel orandan biraz daha düşük bir oranda uygulanmasıdır. (3)

4 Örtülü Sermaye Şimdi örtülü sermaye konusuna geçecek olursak, eskiden bu konuda var olan bir çok uyuşmazlık gerek denetim elemanlarıyla mükellefleri karşı karşıya getiren, idarenin de bir şekilde taraf olduğu, başını ağrıtan tartışmalı konular vardı örtülü sermaye ile ilgili. Örtülü sermaye Nedir, oran? Sayın Kaplan ın da belirttiği gibi, borcun öz kaynaklara veya sermaye oranına Yeniden düzenleme İlişkili kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak alınan borçların öz ne olacağı belirsizdi. Kullanımın süresi sermayenin iki katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılmaktadır. belirsizdi. İlişkili kişinin kapsamı belirsizdi. Dolayısıyla bunlar ayrıntılı olarak ele alınıp belirsizlikler giderilmeye çalışıldı. Kullanılan terimler objektif kriterlere göre tanımlanmaya çalışıldı. - Borç : öz sermaye = 2 : 1 - Yıl içinde herhangi bir tarihte iki kat sınırını aşan borç örtülü sermaye sayılmaktadır - İlişkili banka veya benzeri kuruluşlardan alınan borçlarda oran 4/1 İlişkili kişiler kapsamına ortak ve ortağın ilişkili olduğu kişiler girmektedir. Asıl önemlisi bu konuda OECD nin ve uluslararası camianın çağdaş uygulamaları esas alındı. Sayın Mürsel in dediği gibi, Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en Türkiye dahil 56 ülkenin uygulamaları az %10 ortaklık payı aranır. tarandı. Onlardan bizim durumumuza uyacak şekilde harmanlayarak bu hükümlere ulaşıldı. - Ortakla ilişkili kişiler: Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında; - ortağı bulunduğu veya Oran konusunda getirilen düzenleme ile örtülü sermaye sayılacak borç miktarı şirketin öz kaynaklarının, öz sermayesinin iki katını aşan ve ilişkili sayılan kişilerden alınan borç olarak belirlendi. - oy veya kâr payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurum veya doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bir tüzel kişinin sermayesinin veya oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10 unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurum Yani ikiye bir oranı hiçbir tereddüte yer verilmeyecek şekilde tanımlandı. Bu oranın aşılmasıyla ilgili olarak yıl içinde herhangi bir anda ve kısa süreli de olsa bu oranın Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesidir. Örtülü sermaye ile ilgili oranlar borç veren ortaklar ve ortaklarla ilişkili kişiler için topluca dikkate alınacaktır. aşılması halinde örtülü sermayenin, diğer şartların varlığı halinde, gerçekleşeceği varsayıldı. Yani süre, sürekli kullanma şartı kaldırıldı. Eğer borcu veren ilişkili şirket bir banka veya finans kurumu ise bu oran ikiye bir değil, dörde bir şeklinde uygulanacak. Yani sadece siz bir grup bankasından kredi alıyorsanız, öz sermayenizin öz kaynaklarınızın 4 katına kadar borçlanabileceksiniz. Örtülü sermaye hükümlerine tabi olmadan. Bankadan bahsettik, yalnız orada sadece gruba hizmet veren grup içi bankalar değil, dışarıya, üçüncü kişilere de hizmet veren bankaları da kastediyoruz. Sadece grup içine hizmet veren bankalar olursa normal oran, ikiye bir oranı uygulanacak. İlişkili kişinin tanımına açıklık getirildi demiştim. Ortaklar, ilişkili kişi sayılacak. Burada bir (4)

5 oran konulması çok tartışıldı ama sorunlara yol açabileceği düşünülerek vazgeçildi. Ortaklar ve ortakların ilişkide olduğu kişiler örtülü sermaye uygulamasında ilişkili kişi sayılacak. Sadece İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından hisse alınarak ortak olunması durumunda, bu şekilde ortak olan kişilerden yapılan borçlanmalarda en az yüzde 10 ortaklık ilişkisi payı aranacak. Bunun sebebi de sermaye piyasasına bu uygulamanın zarar vermemesi. Ortakla ilişkili kişi nasıl tanımlanmış, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 10 oranında ortağı bulunduğu ya da kar ya da oy hakkına sahip olduğu kurumlar ile ortak veya ortağın dışında olduğu kişinin, kurumun, yüzde 10 ortağı olan ve de en az yüzde 10 kar ya da oy hakkını elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler şeklinde tanımlar. Dolayısıyla bu tanımlara baktığımızda ilk etapta karışık gibi görünse de objektif kriterler var arkasında. Öz sermaye, kurumun dönem başındaki vergi usul kanununa göre belirlenecek öz sermayesi olarak tanımlandı. Bunun içine, bizim normal tek düzen hesap planına göre hazırlanan bilançodaki öz kaynaklar toplamı giriyor. Yani bütün yedekler, geçmiş yılların karları, olağanüstü uygulanan özel indirimler hepsi giriyor ve geçmiş yılın zararlarını düşüyorsunuz öz kaynaklar hesaplanırken. Dolayısıyla geniş kapsamlı. Yani ödenmiş sermaye değil. Daha genel anlamda şirkette yaratılan, o anda mevcut olan ortak kaynaklar. Örtülü sermaye ile ilgili oranlar borç veren ortaklar ve ortaklığa ilişkin kişiler için çok dikkate alınacaktır, bu hüküm biraz sıkıntı yaratacak gibi. Demin ortakla ilişkili kişi örneği söylemiştik, yüzde 10 luk bir hisse yetiyor idi. Burada örneğin ortakların, her biri küçük çok ortaklı bir şirkette, ortakların her biri küçük oranlı da olsa ortak olduğu bir durumu düşünürsek eğer, bir şirket var onun yüzde 10 dan fazlasına bizim küçük ortaklarımızın ortak olduğu ve onda bu hükümleriyle ilişkili kişi sayılacak. Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar Örtülü sermaye uygulamasında yine eskiden olmayan bir şey yapılarak istisna Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar olan, örtülü sermaye kapsamına girmeyen borçlanmaların da sayıldığını görüyoruz. İlişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında Bunlardan ilki, ilişkili kişilerin sağladığı üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar gayri nakdi krediler ile kredilere dayanılarak üçüncü kişilerden yapılan İlişkili kişilerin, banka ve diğer finans kurumlarından veya borçlanmalar. Burada gayri nakdi kredinin veya teminatın, bankalar kanununa ve özel sermaye piyasalarından temin ederek aynı koşullarda kısmen veya tamamen aktardığı borçlar mevzuatına yine uyulacak. Neden gayri nakdi, çünkü nakdi derseniz, o zaman kötüye kullanımların önüne geçemiyoruz. Veya mefhumu muhalifinden giderseniz, nakdi teminatla back to back denilen piyasadaki uygulamalar yine örtülü sermaye kapsamına girmiş olacak. Yani aktif teminat karşılığında üçüncü kişilerden alınan krediler örtülü sermaye kapsamına girecek. (5)

6 Burada amaç, teminat verme gücü olan grup şirketinin ya da ana şirketin sağladığı gayri nakdi teminatla bir grup şirketinin borçlanması. Diğer istisna ise yine ilişkili kişilerin banka veya diğer finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek, aynı şartlarla kısmen veya tamamen ihtiyacı olan grup şirketine aktardığı krediler. Burada dikkat edilmesi gereken şey koşulların aynı olması. Koşulların aynı olmasının bir tek istisnası var, o da örtülü kazanç takibi ve transfer fiyatlandırmasıyla ilgili hükümler, bu hükmün önüne geçmiyor, dolayısıyla bu borç alma işine aracılık eden şirketin piyasa koşullarına uygun bir gelir elde ediyor olması lazım. Bu komisyon olabilir, masraf olabilir. Onu engellemiyor bu hüküm. Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve kur farkları Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı gibi ödemeler örtülü sermaye nedeniyle gider yazılamayacak hususlar arasında sayılmış. Eskiden biliyorsunuz kanunda sadece faizler diyordu. Kur farkları dahil olacak mı, olmayacak mı diye tartışma vardı. İdare olacak diyordu, yargının olmamalı şeklinde kararları var. Son zamanlarda olmalı şeklinde kararları da çıktı. Şimdi kanunda hem faiz hem kur farkı ve benzeri diğer giderler örtülü sermaye grubundan indirilemeyecek giderler arasında açık açık sayılıyor. Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve kur farkları Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı gibi ödemeler, GVK ve KVK uygulamasında; - Borçlu kurum açısından: dağıtılan kâr payı - Alacaklı olan ilişkili kişi açısından: elde edilen kâr payı - Dar mükelleflerde merkeze aktarılan tutar olarak yeniden tasnif edilmektedir. Mükerrer vergilemeyi önlemek için karşı tarafta daha önce yapılan vergilendirme işleminin düzeltilmesi Düzeltme için örtülü sermaye kullanan kurumun tarh edilen vergileri ödemesi şartı Örtülü sermaye kullandığı tespit edilen kurumda hem kapsama giren faiz ve kur farkları için hem de kâr dağıtım stopajı için cezalı tarhiyat Onun dışında yeni getirilen bir uygulama var, o da şu: Örtülü sermaye durumu varsa, bu tespit edilmişse, o zaman, o yılın sonu itibariyle örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler için yeniden tasnif etme ve onun temettü ödemesi olarak kabul edilme olgusu var. Dolayısıyla buna göre tadilat yapılacak. Örtülü sermaye kullandığı tespit edilen şirketle. O tadilatın sonucunda tadedilen vergiler, cezalar ödenmek kaydıyla, varsayılan temettüyü alan borç veren şirket, grup şirketi de kendi hesaplarını vergi açısından düzeltecek. Bu dar mükellefli kurumların Türkiye deki şubeleri için de örtülü sermaye hükümleri uygulanacak. Dar mükellefli kurumların, örtülü sermaye sayılan borçlanmaları üzerine bu ödedikleri faizler dar mükellefin yabancı ortağa, ana ortağa ödenmiş temettü gibi değerlendirilecek. Dolayısıyla ona göre düzeltme, daha doğrusu Türkiye deki şube için kar stopajı faaliyete girecek. Burada sadece iki katı aşan kısım örtülü sermaye sayılıyor ve ona isabet eden faiz ve kur farkları indirilemiyor. Objektif ölçüler getirildi dedik, Bir tek sorun yaratacak bir şey var onu belirtmek istiyorum, o da şu: süre şartı kaldırıldığı için ve ticaret kanununa uygun olarak vadeli mal ve hizmet satın alması istisna kapsamına alınmadığı için sorun çıkma ihtimali var. Vergi mevzuatlarını yanlış yorumlama ihtimali var. O nedenle Maliye (6)

7 Örtülü sermaye ile ilgili diğer hususlar Borcun devamlı veya uzun süreli kullanılması şartı kaldırılmıştır. Yalnızca öz sermayenin iki katını aşan borç kısmı örtülü sermaye sayılacaktır. Maddede kullanılan ifadeler objektif ölçülere göre tanımlanarak belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Dar mükellef kurumların Türkiye deki şubeleri için de örtülü sermaye hükümleri uygulanacak, uygulamada ana merkez ortak kabul edilecektir. Süre şartlarının kaldırılıp ticari teammüllere uygun vadeli mal ve hizmet alımları için istisna getirilmemesi sorun yaratabilir. Bakanlığından bu konuda düzenleme yapmasına ve mümkünse komisyon aşamasında böyle bir hükmün eklenmesini öneriyoruz. Gerekçe şu; Biliyorsunuz çok büyük şirketlerde, üretim şirketleri, satış pazarlama şirketleri ayrı. Üretilen mallar pazarlama şirketlerine satılıyor, çok büyük hacim işlemlerinden bahsediyoruz. Orada bir aylık, iki aylık vadelerle satılan bu mallar için vade farkının ayrılarak bu aslında faizdir diye zorlanıp rapor yazılma gibi bir risk olabilir. Olmamasını istiyoruz, normalde olmaması lazım ama böyle bir şey hiç olmasın, baştan yol kapansın diye böyle bir tebliğle düzenlemeyle bunun önü açılsın istiyoruz. Mevcut uygulama ile taslağın karşılaştırılması Vergi konseyinin hazırladığı ilk tasarıda ticaret kanununa uygun olarak grup şirketlerine mal ve hizmet alınması, örtülü sermaye kapsamına girmez şeklinde bir hüküm vardı. Burada anlattıklarımın tablo halinde gösterimi var. Eskiden ne varmış, şimdi ne oldu şeklinde. Slaytlarımızı şirketimizin web sitesine koyacağız, oradan ulaşabilirsiniz. Türkiye'de Mevcut Durum Taslak KVK Borç/Özkaynak oranı Belirsiz 2:1 (İlişkili banka veya finans kuruluşlarından alınan borçlarda oran 4:1) Borcun işletmede kullanılma süresi Devamlı kullanım (bir süre belirtilmemiştir) Belirtilmemiştir; hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte koşulların sağlanması yeterlidir. "İlişkili Kişi" tanımı Kurum ile arasında vasıtalı, - Ortak veya - vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişiler Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı bulunduğu veya oy veya kar payı hakkına ya da hisselerine sahip olduğu bir kurum veya doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bir kurumun sermayesinin veya oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10'unu elinde bulunduran gerçek kişi veya kurum Örtülü sermaye halinde giderleştirilemeyecek tutar Örtülü sermaye şartlarının gerçekleşmesi halinde borcun tamamına ilişkin faiz (ve kur farkları) Yıl içinde herhangi bir tarihte ilişkili kişilerden belirlenmiş borç/özsermaye oranını aşan borçlanmalara ilişkin ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı, kur farkı ve benzeri giderler Örtülü sermaye sayılmayacak haller Tanımlanmamıştır -Ortakların ya da ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakti teminat karşılığı üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar. -İştiraklerin, ortakların veya ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı koşullarda kısmen veya tamamen aktardığı borçlar "Öz sermaye"nin tanımı Belirsiz Özsermaye kurumun VUK uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesidir. Borç veren açısından uygulama Tanımlanmamıştır Örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesi halinde karşı tarafa daha önce yapılan vergilendirme işleminin düzeltilmesi hakkı sağlanmıştır. (7)

8 Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Bir diğer önemli konu yurtdışı iştirak kazançları istisnası. Bu konuda da ciddi değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. Sayın Mürsel Kaplan ın da belirttiği gibi, mevcut hükümlerin uygulanabilmesi için iyileştirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Malum olduğunuz üre, 2004 yılında Hollanda modeli getiriliyor diye Kurumlar Vergisi kanununda ufak bir takım değişiklikler yapıldı. Amaç yabancı yatırımcıların, üst şirketlerin Türkiye yi bölgesel holding merkezi olarak kullanmaları, Türkiye üzerinden orta Asya cumhuriyetlerine, Balkanlara, belki Ortadoğu ya yatırım yapmasının sağlanmasıydı. Fakat getirilen hükümler oldukça katıydı. Aranan şartlar katı olduğu için maalesef çok uygulanamadı. Şimdi o katı hükümlerin önemli ölçüde esnetildiğini görüyoruz. Bize göre az da olsa yine sorunlu noktalar var ama artık işleyebilecek bir yapıya geçtiğimizi söylemek mümkün. Eskiden yurtdışı iştirak kazançları uygulanması için, yurtdışı iştirakin pay oranı yüzde 25 olmalı diyordu, şimdi yüzde 10 a indiriliyor. İştirak hissesini elde tutma süresi eskiden 2 yıldı. Yeni kanunda bir yıla indiriliyor. Yurtdışı iştirakin indiği ülkede kaybolması gereken asgari vergi oranı yüzde 20 idi, 15 e indiriliyor. Yurtdışı iştirak kazançlarının yüzde 75 inin idari,sınai kazanç ve serbest meslek kazancından oluşma şartı kaldırılıyor. Onun yerine pasif nitelikli faaliyetten de duruluyorsa, birazdan göreceğiz, Türkiye de uygulanan kurumlar vergisi kadar vergi ödeme şartı getiriliyor. Eskiden var olan ve yeni kanunda yer alan bir takım şartlar var. O da nedir; kazancın elde edildiği döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde kazancın yurda transfer edilmesi. Yurtdışı iştirakin anonim veya limitet şirket olması şartları var. O şartlar aynen korunuyor. Dolayısıyla bu şartların aynen mevcut olması halinde Türkiye deki hissedar ortağa dağıtılan yurtdışı iştirak kazancı, temettü, Türkiye de kurumlar vergisinden istisna olacak. İnşaat şirketleri için özel bir indirim var, o da şu: yurtdışı inşaat donanım hizmetlerinin yapılması için ilgili ülkede şirket kurulması şartı var ise bu amaçla kurulmuş şirketlerde esas sözleşmesinde yer alması, başka iş yapmaması kaydıyla, temin saydığımız şartlar aranmadan, yurtdışı iştirak kazançları istisnası uygulanacak. Yeni düzenlemelerde önemli bir şey daha var, o da şu: eskiden iştirak hisselerinin satılmasına. Değer artışı kazançları için istisna öngörülmemişti. Biz bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu, Türkiye nin bölge merkezi olarak kullanılabilmesi için iştiraklerin satılmasından doğan değer artışı kazancının istisna kapsamına alınması gerektiğini, uluslar arası uygulamaların bu şekilde olduğunu söylüyorduk. Şimdi yeni kanun tasarısında (8)

9 iştirak kazançları istisnası kapsamına değer artışı kazançları da alınıyor. Onunla ilgili demin saydığımız şartlara ilave şartlar getiriliyor. Onlar neler. Biz bu tip şirketlere uluslar arası yatırım şirketi diyoruz. Bir şirket Türkiye yi yatırım üssü gibi kullanıyor, buradan çevre ülkelere yatırım yapıyor. Holding merkezi gibi. Dolayısıyla uluslar arası yatırım şirketi olabilmek için Türkiye deki şirketin son bir yıl içinde kesintisiz olarak nakit dışı aktif kıymetlerinin en az yüzde 75 inin yurtdışı iştiraklerden oluşması gerekiyor. Yurtdışı iştiraklerin de en az yüzde 10 u tutarında olması gerekiyor. Ve Türkiye deki şirketin tam mükellef bir anonim şirket olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şartların varlığı halinde, bir şart daha var o da şu, yurtdışı iştirakin hissesinin en az 2 yıl elde tutulmuş olma şartı var. İki yıl elde tutulan yurtdışı iştirak hissesi satılırsa ve satan şirket Türkiye de bir anonim şirket olursa, son bir yıl içinde nakit dışı aktiflerinin en az yüzde 75 i yurtdışı iştiraklerinden oluşursa, gerçek anlamda bir holding şirketi olursa, o zaman hisse satış kazancı ve bundan doğan değer artışı kazancı bütünüyle vergilenmeyecek. Dolayısıyla iştirak kazançları istisnasının diğer sacayağı olan temettü istisnasının dışında hisse satışından doğan değer artışı kazancı da istisna kapsamına alınmış olacak. Ayrıca bu değer artışı kazancı istisnası için gerekli nitelikleri taşıyan Türkiye deki anonim şirketlerin yabancı kurumsal ortaklarına kar dağıtması halinde stopaj oranı da düşük uygulanıyor. Normal oranın yarısı kadar. Tasarıda yurtdışındaki yerleşik kurumsal ortaklara yapılacak kar dağıtımının stopaj oranı yüzde 15 olarak yer almış. Dolayısıyla deminki şartları taşıyan uluslar arası yatırım şirketlerinin yabancı ortaklara dağıttıkları kazançlar da şu anki duruma göre yüzde 7,5 stopaj oranı olacak. Bu yüzde 7,5 luk oran hem değer artışı kazançlarına, hem de istisna temettü kazançlarının dağıtılmasına uygulanacak. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası Önemli ölçüde değiştirilmektedir. İstisnadan yararlanmak için; - Yurtdışı iştirakteki pay oranı %25 ten %10 a düşürülmektedir. - İştirak hissesini elde tutma süresi iki yıldan bir yıla indirilmektedir. - Yurtdışı iştirakin ilgili ülkede tabi olması gereken asgari vergi oranı %20 den %15 e düşürülmektedir. - Yurtdışı iştirakin kazançlarının en az %75 inin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı niteliğindeki kazançlarından oluşması şartı kaldırılmaktadır. Yurtdışı iştirakin esas faaliyet konusunun, ilişkili kişilere finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir. Aşağıdaki şartlar yeni kanunda da korunmaktadır: - Kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye ye getirilmesi - Yurtdışı iştirakin anonim veya limited şirket mahiyetinde olması Yukarıda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde yurtdışı iştiraklerden elde edilen kâr payları kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Yurtdışı inşaat, onarım ve montaj işleri ile teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre şirket kurulması gereken durumlarda yurtdışı iştirak kazançları istisnası için konulmuş olan şartlar aranmaksızın iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır. Uluslararası yatırım şirketi mahiyetindeki kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançları da vergiden istisna edilmektedir. Uluslararası yatırım şirketi; - Kazancın elde edildiği tarih itibariyle devamlı olarak en az bir yıl süre ile nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası; - Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan - tam mükellef anonim şirketleri ifade etmektedir. Ayrıca, uluslararası yatırım şirketlerinin istisna kazançlarını yabancı kurumlara dağıtmaları halinde uygulanacak stopaj oranının, dar mükelleflere yapılacak kar dağıtımları için belirlenen oranının yarısını (%7.5) aşamayacağı belirlenmiştir. (9)

10 Ülke Örnekleri Burada örneklerimiz var, bunu hep koyuyoruz, nedeni şu, bu konudaki yerleşik uygulamaları bilmekte yarar var. Ben çok üzerinde vakit harcamayacağım, bu konuda çok iyi bilinen Hollanda var, yeni yeni İspanya var, Lüksemburg, Belçika, İsviçre uluslar arası yatırımcıların sıkça kullandığı holding merkezleri. Holding şirketleri kurup, onun üzerinden diğer ülkelere yatırım yapıyorlar. O ülkelerin vergi anlaşmaları networkünü kullanarak uluslar arası vergi planlaması yapıyorlar. Avantajlı Holding Rejimleri Ülke Örnekleri Asgari Ülke Temettü geliri istisnası / oranı Hisse satış kazancı istisnası Asgari iştirak oranı elde tutma süresi Hollanda Var / 100% Yurtdışı iştirak hissessinin satış kazancı, yurtdışı iştirak kazancı istisnası şartlarının sağlanması durumunda vergiden istisnadır. 5% Yok Belçika Var / 95% Var 5% veya EUR İştirak Lüksemburg Var / 100% Yurtdışındaki iştiraklerin satışından elde edilen kazançlar iştirak hisselerinin en az 10% oranında olması ve asgari 1 sene elde tutulması şartları ile istisnadır. İspanya Var / 100% Yurtdışındaki iştiraklerin satışından elde edilen kazançlar iştirakin en az 5% oranında olması ve hisselerin asgari 1 sene elde tutulması şartları ile istisnadır. İsviçre Var / 100% Yurtdışı iştirak hissesinin satış kazancı, yurtdışı iştirak kazancı istisnası şartlarının sağlanması durumunda vergiden istisnadır. 10% veya EUR İştirak değeri Yok 1 Yıl 5% 1 Yıl 20% veya CHF İştirak değeri Yok Buradaki şartlara baktığımız zaman, Türkiye de yeni getirilen, tasarıdaki şartlarla kıyaslandığında biraz da, özellikle Hollanda yı ayrıca vereceğim, biraz daha hafif olduğunu görüyoruz. Onun için biraz daha alınacak yol var diye düşünüyoruz. Ama yine de şunu söylüyoruz, şu anki mevcut hükümlere göre son derece olumlu yönde iyileştirmeler var. En azından işleyebilecek bir yapıya ulaştık diyebiliriz. (10)

11 Hollanda Türkiye Mevcut Durum Taslak K.V.K Temettü geliri İstinası / oranı Var / 100% Var / 100% Var / 100% Hisse satış kazancı istisnası Var Yok Var Asgari iştirak oranı 5% 25% 10% Asgari elde tutma süresi Yok 2 yıl 1 yıl - İştirak hissesi satış kazancı istisnası için 2 yıl Yurtdışında vergiye tabi olma şartı Diğer şartlar Kaynak ülkede gelir üzerinden alınan En az 20% oranında Kurumlar Vergisi'ne vergiye tabi olma şartı vardır. Verginin oranı benzer vergi yükü olmalıdır. konusunda kısıtlama yoktur. - İştirak hissesi portföy yatırımı olmamalıdır. - İştirak A.Ş. veya LTD mahiyetinde olmalıdır. - Yurtdışı iştirak sermayesi paylara bölünmüş şirket olmalıdır. - İştirak'in faaliyetlerinin en az 75%'i ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetinden oluşmalıdır. - İştirak kazançları elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar Türkiye'ye transfer edilmelidir. - Esas faaliyet konusu finansal kiralama veya menkul kıymet yatırımı olmamalıdır. En az 15% oranında Kurumlar Vergisi'ne benzer vergi yükü olmalıdır. - İştirak A.Ş. veya LTD mahiyetinde olmalıdır. - İştirakin esas faaliyet konusu finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olursa yurtdışındaki vergi yükü Türkiye'deki KV yükü kadar olmalıdır. - İştirak kazançları elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar Türkiye'ye transfer edilmelidir. - İştirak hissesi satış kazancı istisnasının uygulanması için yukarıdaki şartlara ek olarak, uluslararası yatırım şirketinin en az 1 yıl süre ile aktifinin %75 veya fazlası yabancı kurumların sermayelerine en az 10% oranında iştirakten oluşması ve iştirak hisselerinin en az iki yıl elde tutulması gerekmektedir. Şurada, slaytta Hollanda ile karşılaştırıyoruz. Hem Türkiye deki mevcut durum var, taslakta yer alıyor neler var. Buraya baktığımız zaman aslında şeyi görüyoruz, Hollanda da yurtdışındaki iştirakin hisselerini elinde tutması için bir süre yok. Yüzde 5 asgari hisse şartı var. Yurtdışında vergiye tabi olma şartı var ama bu gelir düzeyinin altında bir vergi olmamak kaydıyla oran konusunda sınırlama yok. Yani oran yüzde 1 de olsa bu istisna uygulanıyor. Onun dışında değer artışı kazançlarına, yani dolayısıyla hisse satışı kazançlarına da uygulama yok Görüldüğü gibi Hollanda da şartlar çok çok esnek. Uluslararası yatırımlar için, holding merkezi olmak açısından. Bizim mevcut durumla karşılaştırdığımızda neden bu kanuna uygun konumda şu ana kadar pek işlemedi, onu çok iyi anlıyoruz. Çünkü siz 2 yıl elde tutma şartı istiyorsunuz. Şu anki mevcut kanun için söylüyorum. En az yüzde 20 yurtdışında vergiye tabi olacak. En az yüzde 25 yurtdışı iştirakin hisselerine sahip olması gerekiyor. Kazancın Türkiye ye getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla uygulaması çok zor. Yeni uygulamada elde tutma süresi 1 yıla indiriliyor. Tamam Hollanda ile kıyaslayınca çok cazip değil ama diğer bilinen lokasyonlarda İspanya gibi, Lüksemburg gibi, 1 yıl şartı var. O kabul edilebilir. Onun dışında vergi ödenmesi evet, genellikle diğer ülkeler de yurtdışında makul bir vergiye tabi olmayı arıyor, istiyor. İspanya da benzer şekilde vergi ödeme şartını arıyor. Tek istisnası var, vergi anlaşması varsa oradan o şart gerçekleşmiş sayılıyor. Onun dışında, elde tutma süresini söyledik. Biraz karın transfer etme zorunluluğu sıkıntı yaratabilir. Ama geneline baktığımız zaman temettü kazançları istisnası için oldukça iyi duruma geldiğini görüyoruz. Değer artışı kazançları için yine son derece iyi gidiyor. Fakat 2 yıl şartı var. Yani değer artışı kazancında, hisse satışlarından doğan kazançlarda istisna uygulamak için hissenin 2 yıl tutulmuş olma şartı çok ağır bir şart diye düşünüyoruz. Onun hiç değilse bir yıla indirilmesinin gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu yapılırsa çok çok rahat işleyebilecek, (11)

12 bizim de çok çok rahat bir şekilde meslektaşlarımıza anlatabileceğimiz, orta yatırımcıları ikna edebileceğimiz bir ortama kavuşacağız diye tahmin ediyorum. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kontrol edilen yabancı kurum çok yeni bir müessese. Amaç Türkiye deki yatırımcıları yurtdışında düşük oranlı vergi uygulayan, vergi cenneti dediğimiz ülkelerde şirketler kurarak bazı işlemlerini bu şirketler üzerinden yaparak karı orada biriktirmeleri. Ve o ülkelerde kar nakli zorunlu olmadığı için vergiyi süresiz ertelemelerine karşı getirilmiş bir önlem. Dolayısıyla şartları neler? Türkiye deki kurumların yurtdışındaki şirketinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az yüzde 50 oranında kontrol ediyor olmaları gerekiyor. Diğer koşulların da varlığı halinde yurtdışındaki iştirakini kontrol eden yabancı şirket sayılıyor. Burada bir şeyi hemen söyleyeyim. Bu kurumlar için getirilebilir. Ama benzer bir hükmün gelir vergisi mükellefleri için, gerçek kişiler için de getirilmesi lazım ki, resim tamamlansın. Yani Türkiye deki gerçek ya da tüzel kişilikli kurumların tümünün doğrudan ya da dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı kontrol ettikleri yabancı şirketler aşağıdaki şartların varlığı halinde sanki Türkiye de kar dağıtmış gibi, kar dağıtmasalar bile, Türkiye de vergiye tabi olacaklar. Yabancı şirketin iştirakinin gayri safi hasılatının yüzde 25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirlerden Kontrol edilen yabancı kurum Yabancı ülkelerde kurulmuş olup, Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin veya kâr payının ya da oy kullanma hakkının en az %50 sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri kurumlar, Aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması halinde kontrol edilen yabancı kurum sayılır - Yabancı iştirakin gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirlerden oluşması, - Kontrol edilen yabancı kurumun kazancının, ticari bilanço kârı üzerinden mahallinde %10 dan az oranda gelir üzerinden alınan vergiye tabi olması, - Kontrol edilen yabancı kurumun ilgili yıldaki gayrisafi hasılatının YTL karşılığı yabancı parayı geçmesi. Kontrol edilen yabancı kurumun kazancı, dağıtılsın ya da dağıtılmasın, hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibariyle, kontrol eden kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir. Kontrol oranı olarak ilgili hesap dönemi içindeki herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır. Kontrol edilen yabancı kurumların, bu maddeye göre Türkiye de vergilendirilmiş olan kazançlarını sonradan dağıtılmaları halinde, bu kazançlar Türkiye de vergiye tâbi tutulmaz. Dağıtılan kazancın daha önce Türkiye de vergilenmemiş kısmı vergiye tabi olur. Kontrol edilen yabancı kurumun kazançları üzerinden ilgili yabancı ülkede ödediği vergiler, aynı kazanç üzerinden Türkiye de hesaplanan vergiden mahsup edilir. oluşması. Burada pasif gelirden kastımız aktif olarak eleman kullanımı veya diğer kaynakların kullanılması suretiyle, sermaye tahsisi suretiyle yapılan aktif ticari veya zirai veya mesleki kazanç dışındaki kazançları bahsediyoruz. Hizmetler, hizmet gelirleri, lisans ücretleri, temettü geliri, komisyon geliri, hisse satış kazancı gibi. Diğer bir şart, kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu ülkede yüzde 10 dan düşük bir oranda bir vergiye tabi olması gerekiyor. Üçüncü şart da minimum 100 bin net yeni Türk lirası veya muadili hasılatın üzerinde bir hasılat elde etmesi gerekiyor. O son şart şeyle ilgili, eğer işin gereği olarak, örneğin uluslar arası ortaklıkla ilgili bir vergi cennetine gidilmiş özel amaçlı bir şirket kurulmuşsa amaç oraya kar transfer etmek değilse o zaman bu maddelerle insanları uğraştırmayalım bürokrasiye sokmayalım diye minimum bir şey koyuyor. Zaten 100 bin TL zaten kar marjı yüzde 50 bile olsa, 50 bin YTL lik bir kârdan bahsediyoruz. O kârın dağıtılmaması, Türkiye de vergilendirilmemesi çok büyük bir şey değil. (12)

13 Bu vergiden kaçırmak için yapılmamıştır varsayımı var orada. Nedir sonuçta bu şartlar varsa, yurtdışındaki iştirak kâr dağıtmasa bile oradaki karı sanki kâr dağıtmış gibi Türkiye deki kurumun hissesi oranında matrahına ekliyor. Ne zaman ekliyoruz, yurtdışındaki iştirakin hesap döneminin bittiği tarihte Türkiye deki hesaba kaydediyoruz. Ve o dönemin kurumlar vergisi matrahı içinde vergiliyoruz. Kontrol oranı olarak da dönem sonunda her ay yüzde 50 kontrol devam ediyorsa yıl içinde de en yüksek oranı arıyoruz. Eğer kontrol edilen yabancı kurum daha sonra kâr dağıtırsa, daha önce bu madde uyarınca Türkiye de vergilenmiş olan kazançlar ayrıca vergilenmez. Eğer onun üzerinde bir kazanç dağıtılıyorsa, o da nasıl olabilir, daha sonra Türkiye deki kurum daha fazla hisse almıştır, eskisi dağıtılıyordur örneğin gibi. Yüzde iken yüzde 90 a çıkmıştır hissesi. Daha önce Türkiye de vergilenmemiş kâr dağıtımı, buna benzer bir yolla olabilir. Yurtdışında ödenen verginin Türkiye de mahsubu imkanı var. Yurtdışı ödemeler ve mahsubu maddesi uyarınca. Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Burada tasfiye ve birleşmede Mürsel Ali bey çok güzel anlattı değişmeleri, gelişmeleri. Ben bir tek hususu söyleyeceğim. Burada devir ve bölünme hallerinde zarar mahsubu. Burada zarar mahsubuyla veya devralınan kurumun zararlarının kullanımıyla ilgili ciddi kısıtlamalar geliyor. Bir kere devralınan kurumun öz sermayesiyle kıyaslama yapıyor. Öz sermayesini aşmayan zararları ancak kullandırılıyor. İkinci bir şart var, o da şu: Devraldığı kurumun faaliyetinin 5 yıl devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla vergisiz devirleri bir ölçüde uygulanamaz demeyeyim ama Tasfiye Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde yapılacak işlemler düzenlenmektedir. Tasfiye beyannamesinin verilme süresi 15 günden 30 güne çıkartılmaktadır. Tasfiye sürecinin başlangıcı genel kurul kararının tesciline bağlanmaktadır. Tasfiyeye ilişkin tüm hükümler bir araya toplanmaktadır. Devir ve Bölünme Hallerinde Zarar Mahsubu Devir ve tam bölünme hallerinde devralınan veya bölünen kurumların zararlarının mahsubu imkanı ciddi ölçüde sınırlandırılmaktadır: - Devir halinde devralınan kurumun devir tarihi itibariyle özsermaye tutarını geçmeyen zararları - Tam bölünme halinde bölünen kurumun devralınan özsermayesini geçmeyen zararları devralan kurumlar tarafından kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca devralınan faaliyete 5 yıl devam etme şartı aranmaktadır. uygulanmasını cidden zorlaştıracak bir hüküm gibi görünüyor. Aynı şey tam bölünme için de geçerli. Henüz ticaret kanununda değişiklik yapılmadığı için tam bölünme yapılmıyor ama aynı mantık tam bölünme için de var. Bir diğer şey bölünmede, eklemek istediğim husus, iştirak hisseleri kısmi bölünme var yok mevcut uygulamada konu olabiliyor. İştirak hissesini alıyorsunuz, ayrı bir şirkete bölebiliyorsunuz veya mevcut bir şirkete bölebiliyorsunuz. Yeni sistemde de bu imkan var. Ancak bir şart getirildi, o da iştirak hissesinin en az iki yıl elde tutulması şartı. Yani bir iştirak hissesini tek başına bölebilmeniz için o iştirak hissesini en az iki yıl işletmede tutmanız gerekiyor. Bölünmeyi, yeniden yapılanmayı, kurum içi yapılanmayı zorlaştırabilecek bir hüküm. Son olarak hisse değişimi ile ilgili maddede yapılan değişiklikle limitet şirketlerle ilgili borcunu bu hususta gideriyor. Bize göre tereddüt yoktu ama yine de ciddi kazandırıldı. (13)

14 İşletmelere etkileri konusunda, aslında soru kısmında değinelim ama özellikle örtülü sermayeyle ilgili maddenin işletmelere kaynak kullanımına yani ortakların işletmelere kaynak koyması konusunda onu da etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden üçüncü kişilerden, bankalardan kredi bulmak zordu veya çok pahalı olabiliyordu. Ortak parası olduğu halde koysa sıkıntı olabiliyordu. Örtülü sermaye indirimi yerine. Belki ortaklar üzerinde şirketler farklı bir konumdaydı. Zaten Türkiye nin genel problemlerinden birisi bizim şirketlerimizin küçük ölçekli olması, ölçek ekonomisinin çok altında olması sorundu. Bölünme Kısmi bölünmede devredilen aktif kıymetlerle ilgili pasif kalemlerin de devri zorunlu hale getirilmektedir. İştirak hisselerinin kısmi bölünmeye konu olabilmesi için iki yıl elde tutma şartı getirilmektedir. Kısmi bölünmede işletme bütünlüğüne vurgu yapılmaktadır. Kısmi bölünmede devralan şirketin bölünen kurumun borçları için sorumluluğu devraldığı kıymetlerin emsal bedeli ile sınırlandırılmaktadır. Devir ve bölünme hallerinde beyanname verme süresi 15 günden 30 güne çıkartılmaktadır. Beyanname verme süresinin başlangıcı, devir veya bölünme kararının Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edildiği tarih olarak tespit edilmekte ve belirsizlik ortadan kaldırılmaktadır. Hisse değişimi Hisse değişiminde, hisseleri devralınacak sermaye şirketinin limited şirket olması durumuna açıklık getirilmekte ve limited şirketlerin bu imkandan yararlanacağı hüküm altına alınmaktadır. Diğer söylemek istediğim şey yurtdışı iştirak kazançlarıyla ilgili. Türk şirketleri de artık dünyada yaşıyor, bölgesel ya da global olan şirketlerimiz var. Bunların sayısı gittikçe artıyor. Dolayısıyla bizim de artık yurtdışı iştirak kazançları istisnası gibi bir hükmü getirmemiz, oyunun kurallarını oluşturmamız uluslar arası uygulamalara paralel olarak önemli. Kontrol edilen yabancı şirketlerle ilgili olarak da söyleyeceğim şu, bilinen ve söylenen bir husus var, Türkiye deki işadamları, kurumlar hariç, önemli bir miktardaki paranın yurtdışında olduğu, yurtdışı şirketlerde olduğu söyleniyor, biliniyor. Dolayısıyla bu hükmün çıkmasıyla artık bu yapılar işlemeyecek, yasal düzlemde o şirketlerin tespit edilmesi halinde bunların Türkiye de vergilenmesi söz konusu olacak. Bütün bunların yapılabilmesi için Maliye Bakanlığının tarih ayırması, eleman yetiştirmesi, altyapısını oluşturması gerekiyor. Teşekkür ediyorum sayın başkan, biraz süremi aştım, kusura bakmayın. Mustafa Uysal: Tabi vergi, anlatması da zor, dinlemesi de zor bir konu. Teknik olarak hakikaten kompleks, mükelleflerin çok farklı gruplar olması, uygulamanın çok farklı olması ama buna karşılık mevzuatın kendi içerisinde belli bir kompakt yapısının olması, bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmesi bunun teknik olarak düzenlenmesinin çok ciddi zorluğunu gösteriyor. Onun için de Gelir İdaresinin ne büyük zahmetler çektiğini bu süreç içinde yaşamış olduk. Ben panelistlerin konuşmalarını kesmemeye özen gösteriyorum. Neden, çünkü burada uygulamalar yönünde eğitim amaçlı bir çalışma bu. O nedenle 20 dakika ile sınırlı tutmuş olmamıza rağmen konu kendi içinde taşıyorsa da sizlerin affınıza sığınarak arkadaşlarımızın konuşmalarını prensip olarak kesmek istemiyorum. Fakat önümüzde bir panelist arkadaşımız var. Normalde 17 yi 17 geçe bir panel aramız var, izin verirseniz onu biraz erkene alayım. Zaten şu anda saat 17. Eğer kahvelerimiz dışarıda hazırsa şu anda ara verelim. Daha sonra iki panelistimizi dinlemiş olacağız. Özellikle transfer fiyatlaması konusu çok önemli. Onu da Zeki arkadaşım açıklamalarda bulunacak. Faruk arkadaşım da özellikle mahsuplar konusu ve istisnalar konusunda açıklamalarda bulunacaklar. Ben işletmelerin bundan sonra ne yapacağı konusunda (14)

15 birkaç şey söyleyeceğim. Salonda en son kalanlar karlı gider, erken gidenler kaybeder, şimdiden söyleyeyim. İzin verirseniz şimdi 10 dakikalık bir kahve molası verelim. (15)

Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006

Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006 Kadir Baş PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Giriş I II III IV Sistematik açısından yapılan değişiklikler Değiştirilen hükümler

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Zeki Gündüz PwC, Ortak, Avukat, YMM *connectedthinking PwC Giriş I II III IV Sistematik açısından yapılan değişiklikler Değiştirilen hükümler Getirilen yeni hükümler

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Kayseri Sanayi Odası Faruk Sabuncu PwC Şirket Ortağı, YMM 3 Nisan 2007 İçerik I II Değiştirilen hükümler Getirilen

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com 15 Mart 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Getirdikleri Vergi Konseyi bünyesinde uzun süredir hazırlıkları devam eden Kurumlar

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 5 GRUP ŞİRKETLERİ (*) ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 1 - GİRİŞ Bu çalışmamızda 5520

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 2 ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Hazırlayan: A. ŞEREF ACAR EKSPER YMM A.Ş. 1 İLGİLİ HESAP DÖNEMİ İÇİN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILIR 2 HEM ORTAK OLDUĞU KURUMLARA HEMDE SÖZ KONUSU KURUMA

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel Özellikleri ve İşletmelere Etkileri

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel Özellikleri ve İşletmelere Etkileri YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel Özellikleri ve İşletmelere Etkileri Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Gurup Başkanı BU

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI İŞLETMELERE ETKİLERİ. Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI İŞLETMELERE ETKİLERİ. Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI VE İŞLETMELERE ETKİLERİ Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Grup Başkanı makaplan@gelirler.gov.tr Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Temel Özellikleri 2 1 - KVK TASARISININ

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ:

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: TARİH : 15/02/2016 SİRKÜLER NO : 2016/22 NAKDİ SERMAYE ARTIŞINA SAĞLANAN KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ: 1. YASAL DÜZENLEME İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Bilindiği üzere, 6637 sayılı Kanunla

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu*

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* Kadir Baş,, Ortak,YMM, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Ana Hatları ile Dünya da

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Yeni Vergi Düzenlemeleri Işığında UluslararasıVergi Yapılanması Uygulamaları

Yeni Vergi Düzenlemeleri Işığında UluslararasıVergi Yapılanması Uygulamaları Yeni Vergi Düzenlemeleri Işığında UluslararasıVergi Yapılanması Uygulamaları 12 Aralık 2007 Kadir Baş, Ortak Burcu Canpolat, Kıdemli Müdür *connectedthinking İçerik I II III IV V VI VII UluslararasıVergi

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Ankara, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU PwC, Kıdemli Müdür, YMM PwC 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇERİK İstisnalarda Değişiklikler Yeni Müessese Kontrol Edilen

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN KURUMLARIN TİCARİ REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZENLEMELERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN KURUMLARIN TİCARİ REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZENLEMELERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN KURUMLARIN TİCARİ REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZENLEMELERİ Av. Oğuz Çetinkaya Her Kanun bir yaklaşım biçimini (tercihi) yansıtır. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (Kanun) da

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

Kasa/Ortaklardan Alacaklara Vergi Affı

Kasa/Ortaklardan Alacaklara Vergi Affı Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31122015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan -Kasa mevcutlarını ve -İşletmenin

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 217-17 Konu : 216 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahından Đndirim Yapılabilecek Nakit Sermaye Artırımında Dikkate Alınacak Oran hakkındadır. Tarih : 19.1.217 Bilindiği üzere; Nakit

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların

Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların Çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler ve diğer düzenlemeler; İstanbul un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi, Yurtiçi tasarrufların artırılması, Finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

1 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 9)

1 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 9) 1 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 9) Kapsam 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ 1.Giriş İnşaat sektöründeki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisindeki rolü herkesçe malûmdur. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER 2012 / Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı SİRKÜLER 2012 / 17 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı Sirkülerin Konusu Bu sirkülerimizde, genelinde 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapan, 5 Mayıs 2012

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / Konusu : Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamaları Tarihi : /01/2015 Sayısı : KVK- /2015- İlgili

Detaylı

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 1-3 Daire: 52-53-56 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME SONUCU ELDE EDİLEN HİSSELERİN ELDEN ÇIKARILMASI

KISMİ BÖLÜNME SONUCU ELDE EDİLEN HİSSELERİN ELDEN ÇIKARILMASI KISMİ BÖLÜNME SONUCU ELDE EDİLEN HİSSELERİN ELDEN ÇIKARILMASI 1- GİRİŞ Bilindiği üzere Kısmi Bölünme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19 ve 20 nci maddelerinde yer almaktadır. Bu maddeler 1 no.lu

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan BİÇER 1. Giriş Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı

2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı İstanbul, 24.04.2008 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı DUYURU NO:2008/43 18.04.2008 tarih ve 42 sayılı duyurumuz ile bildirdiğimiz 2

Detaylı