AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ"

Transkript

1 AVUKAT PORTAL ÜZERİNDEN ONLİNE TAKİP AÇILIŞ SÜRECİ 1-Portal üzerinden sadece Vakıfbank hesabı bulunan icra dairelerinde takip açılabilecektir. (Ankara Adliyesi pilot bölge olarak seçilmekle ilk aşamada sadece Ankara İcra Dairelerinde Örnek 7 ilamsız takip açılışı yapılabilecektir.) Sistem tarafından Vakıfbank hesabı tanımlı olmayan icra dairelerine online takip açılması engellenmiştir. 2-Avukat tarafından yatırılan harç ve masraflara ilişkin paranın doğrudan icra dairesinin hesabına geçebilmesi için bu aşamada avukatların Vakıfbank hesabı bulunması gerekmektedir. (İlerleyen süreçte Baro Kart ile avukatlar tarafından takip açılışı da gerçekleştirilebilecektir.) 3-İcra dairesi kasa işlemleri de düşünülerek portal üzerinden mesai günleri içerisinde 08:3016:30 saatleri arasında takip açılabilecektir. 4-Portal üzerinden İlk aşamada sadece Örnek 7 ilamsız takip açılışı yapılabilecektir. 5-İcra daireleri ve avukatlar arasında ihtilafa mahal verilmemesi adına takip açılışında harç yatırılması zorunludur. (Harçtan muaf kurumlar, takip açılışında harçtan muaf olmalarına istinaden bu aşamada harçsız olarak portal üzerinden takip açılışı yapamayacaklardır.) 6-Portal üzerinden açılan takibe ilişkin vekaletname, varsa takibin dayanağı belge vs. takip açılışının akabinde (bilgisayara tarattıktan sonra) tif uzantılı olarak mutlaka gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlemin yapılmaması durumunda İcra dairelerinde, UYAP üzerinden açılan takibe ilişkin vekaletnamenin dosya içinde görülmeyeceğinden, ödeme emrinin tebliğe verilmeme durumunun ortaya çıkacağı hususunun gözardı edilmemesi gerekmektedir. 7-Takibin açılacağı adliyece benimsenen tevzi ve kota sistemleri online takip açılış aşamasında da otomatik olarak sistem tarafından uygulanacaktır. (Avukat tarafından kota kullanılmakta ise mevcut kotası hangi icra dairesinde ise portal üzerinden açılan takipte de doğrudan ilgili icra dairesinde takip açılışı gerçekleşecektir.) 8-Portal üzerinden Online takip açılmasına yönelik adımlar aşağıda açıklanmıştır. a)avukat portal üzerinden Yeni Dava Açılışı menüsünden İcra Takibi sekmesi tıklanmalıdır.

2 b) Açılan ekranda takibin açılacağı İL seçilmelidir.

3 c)takibin açılacağı Adliye seçilmelidir. d) İlk aşamada sadece Örnek 7 ilamsız takipler portal üzerinden açılabileceği için Takip Türü, Takip Yolu, Takip Şekli seçili olarak gelmektedir. e) 48/4 Açıklama alanına bu alanda yer alması istenilen (takip talebinde ve ödeme emrinde yer alacak) bilgilerin girilmesi gerekmektedir. f) 48/9 Açıklama alanına talep edilecek hususlar işaretlenmelidir ( B.K.84. madde, KKDF, KDV, BSMV, Vekalet Ücretine KDV, Özel İletişim Ver.(%25) g) Takibe Esas Tutar manuel olarak yazılmalıdır. (Alınacak peşin harç miktarı bu alan üzerinden hesap edileceği için, harca esas takip çıkış miktarı alan tam olarak yazılmalıdır.)

4 h) Taraf İşlemleri butonu tıklanarak açılacak ekranda alacaklı ve borçlulara ilişkin kayıtlar yapılmalıdır. Alacaklı girişinde Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerde ise Vergi Kimlik numarası zorunlu alanlardır. Alacaklının gerçek kişi olması durumunda TC.kimlik numarası yazıldıktan sonra Sorgula butonuna basılarak kişinin MERNİS bilgileri ekrana yansımaktadır. Taraf kaydı yapılacak kişinin takip talebinde ve ödeme emrinde mernis adresinin yansıması isteniyor ise Mernis Adresini Kullan kutusu işaretlenerek kişinin MERNİS adresi var ise ödeme emrine bu adresin yansıması sağlanmaktadır. Tebligat adresi olarak MERNİS adresi dışında başka bir adres kullanılmak isteniyorsa Adres türü, İli, İlçesi, Adresi zorunlu alanları doldurularak adres eklenebilmektedir.

5

6 I) İlamsız takibe ilişkin takibin dayanağı bilgiler ve alacak taleplerinin girilmesi için İlamsız Bilgileri menüsüne tıklanmalıdır. (Açılacak menüde Örnek 7 ilamsız takibe konu olan çek, senet, poliçe, kontrat, diğer türleri kullanılarak takibin dayanağı bilgiler girilmelidir)

7

8 Takibin dayanağına ilişkin alacak kelemleri bilgi girişi yapılabilmesi için Alacak Kalemi Ekle butonu kullanılarak açılacak ekrandaki zorunlu alanlar doldurulmalıdır. Takibe ilişkin asıl alacak, işlemiş faiz, masraf vs. alacak kalemleri ayrı ayrı girilerek EKLE butonu kullanılarak alacak kalemi eklenmektedir. Faiz hesap edilmesi istenilen alacak kalemleri girişinde faizin başlangıç tarihi (takip tarihi yazılmalı), diğer zorunlu alanlarda doldurularak öncelikle FAİZ EKLE butonu ile faiz eklemesi yapılarak daha sonra EKLE butonu kullanılarak faiz istemi talepli alacak kaleminin eklenmesi sağlanmalıdır. Takibe ilişkin alacak kalemi girişleri yapıldıktan sonra TAMAM butonu tıklanarak ana sayfaya geçiş yapılmalıdır.

9

10 j) Takibe ilişkin Harç İşlemleri için HARÇ HESAPLA butonu tıklanarak sistem tarafından otomatik olarak hesap edilen (Başvurma Harcı, Vekalet Suret Harcı ve Peşin Harç) ekrana yansımaktadır.

11 k) Takibe ilişkin Masraf İşlemleri için MASRAF EKLE butonu tıklanarak takip açılışında kullanılmak üzere, dosya masrafı, tebligat masrafı vs. masraflar ile ilgili öngörülen miktar avans olarak dosyaya yatırılmalıdır. Yatırılan bu miktardan icra dairesi tarafından kullanılmayan kısım icra dairesine müracaat edilerek Reddiyat Makbuzu Karşılığında iade olarak alınabilecektir. Yatırılan bu miktar icra kasa ve dosya raporlarına doğrudan yansımaktadır.

12

13 l)takibe ilişkin harç ve masrafların internet ortamında yatırılacağından Ödeme İşlemleri kısmında yer alan BANKAYA BAĞLAN butonu tıklanmalıdır. Açılacak olan Vakıfbank İnternet Bankacılığı sayfasında Vakıfbank Müşteri Numarası, Parola, İnternet Bankacılığı için gerekli Şifre, SMS Onay Kodu girişi yapıldıktan sonra Çıkış menüleri kullanılarak internet bankacılığı sayfasından çıkılmalıdır. Sistem tarafından takip başlatacak avukatın banka hesabında yeterli bakiye olup olmadığı kontrol edilmektedir.

14

15 m) Ödeme İşlemlerine ilişkin Banka İşlemleri tamamlandıktan sonra Girilen Verilerle Takip Talebi Oluştur butonu tıklanarak udf. Uzantılı takip talebinin (hazırlanan takip talebine bir isim verilerek) bilgisayara kaydedilmesi gerekmektedir. Bilgisayara kaydedilen udf uzantılı takip talebi belge üzerinde e-imza kullanılmak suretiyle imzalanıp takip talebi sayfası kapatılmalıdır. Online takip sayfasında yer alan EVRAK SEÇ butonu tıklanarak e-imzalı olarak kaydedilen takip talebi evrakı seçilip eklenmelidir. E-imzalı olarak oluşturulan takip talebi de evrak olarak eklendikten sonra TAKİP BAŞLAT butonuna basılarak ilgili adliyenin tevzi ve kota sistemine göre sistem tarafından otomatik olarak tevzi ve kota kontrolleri yapılarak takibin açıldığı icra dairesi ve dosya numarasına ilişkin bilgiler ekrana yansımaktadır. Daha önceden taranmak suretiyle bilgisayara kaydedilmiş olan tif uzantılı vekaletname varsa takibin dayanağı fatura, sözleşme vs. belgelerinde EVRAK SEÇ butonu kullanılarak aynı ekran üzerinden ilgili dosyaya gönderme işlemleri tamamlanmalıdır. Aksi halde online açılan takip dosyasında avukatın vekaletnamesinin bulunmamasından ötürü icra dairesi tarafından borçluya ödeme emri gönderilmemesinden kaynaklı sorunların ortaya çıkmaması için bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

16

17

18

19 n) Avukat Portal üzerinden açılan takip aynı anda takibin başlatıldığı icra dairesinde icra müdürü rolüne iş olarak düşmektedir. NOT: UYAP ın ilk yıllarında piyasadaki ücretli e-takip programlarına alternatif olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak kullanıma sunulan E-TAKİP programında güncelleme yapılmayacak ve portal üzerinden online takip açılabilmesine yönelik çalışma kapsamında 01 EKİM 2011 tarihinden itibaren portal sayfasından E-TAKİP programı kaldırılacaktır.

AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI

AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI AVUKATLARIN BÜROLARINDA ELEKTRONİK OLARAK HAZIRLAYARAK GETİRDİKLERİ DOSYALARIN SİSTEME AKTARILMASI Bu takipler avukatlar tarafından Exchange ismindeki bir program aracılığı ile UYAP sistemine uyarlı olarak

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi... KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...3 2-Kesenek Bilgi Sistemine Giriş...4 3-Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN

2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN 2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL YENİLEME EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı