XII LÛTFĐYE KAÇAK CAMĐĐ (SÖYLENTĐLER VE GERÇEKLER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XII LÛTFĐYE KAÇAK CAMĐĐ (SÖYLENTĐLER VE GERÇEKLER)"

Transkript

1 XII LÛTFĐYE KAÇAK CAMĐĐ (SÖYLENTĐLER VE GERÇEKLER) Akçasu mahallesinde, Akçasu deresi üzerinde yapılmış, altından dere sularının geçmekte olduğu Lûtfiye (Kaçak) Camii ilginç yapısıyla her görenin dikkatini çeken özellikler taşımaktadır. Hiç kuşkusuz altından derenin akıp gitmesi, tek başına ilgi odağı olmaktadır. Dere üzerine yapılmış olması, XIX. yüzyılın sonlarında, mahallenin uygun bir yerinde, cami yapılabilecek bir boş mekanın bulunmamasındandır. Akçasu mahallesi sakinlerinin büyük çoğunluğunun, Safranbolu daki genel kuralın aksine, yaz mevsiminde taşındıkları, kentin Bağlar kesiminde ikinci bir evleri yoktur. Ancak, meyve ve sebze yetiştirdikleri, devamlı akan suyu ve havuzu olan, Bağlar ı aratmayan geniş bahçeleri vardır ve bahçeleri çok kıymetlidir. Bir bahçenin, bir parçasının dahi, cami yapımı için bile olsa elden çıkarılması düşünülemeyeceği için, Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi, XIX yüzyılın sonlarında Lutfiye Camii ni kendisine ait çok geniş bahçeden bir bölüm ayırarak, oraya yaptırmak yerine, dere yatağının en dar olduğu yerde, yatağın iki tarafındaki kayalar üzerine yerleştirilen kemerlerin üstüne oturtmayı yeğlemek durumunda kalmıştır. Sağda Lutfiye-/Kaçak Camii ; üstte camii yaptıran Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü nün evi ve bahçesi (Fotograf. Gökhan GÖNENÇ) Kaçak Camii, yine dere üzerinde yapılmış kahvehane ve onun üst katındaki mektep bölümü ile bir bütünlük içersindedir. Tüm eski Türk-Osmanlı kentlerinde olduğu gibi, Safranbolu da da cami, çeşme, mahalle kahvesi ve mektebi (okulu), mahallenin en önemli toplumsal nitelikli ögelerindendir. Kaçak camii nin kuzey

2 130 cephesindeki kahvehanenin bitişiğinde kemerli, üstü kaldırımlı dar bir köprü vardı li yıllarda taşıtların dönüş manevrası yapabilmeleri için köprü genişletilirken, eski köprünün kavisli kemeri ve kaldırımı, yükseltilen yolun altında kalmıştır. Kahvehanenin üst katındaki mektebe, bu mektepte okuyan 1907 doğumlu babamdan dinlediğime göre, cami ya da kahvenin içinden değil, ilk basamağı sözkonusu köprü üzerinde olan, dışardaki ahşap bir merdivenle çıkılırmış lı, 50 li yıllarda, merdivenin ulaştığı kuzey cephede, saçağın altında mektebin kapısı görülürdü; bu kapı, sonradan duvar örülerek kapatıldı. Merdivenin ise çok uzun yıllar önce kaldırıldığı söylenirdi. Dinsel bir eğitim ve öğretim yeri olan mahalle mektebine, anlatılanlara göre çok küçük yaşta başlanır; çocuk hocaya eti senin, kemiği benim denilerek emanet edilir. Bu sözler hocaya duyulan güvenin göstergesidir. Mektepte önce Arap harfleri öğretilir, kısa dualar ezberletilir. Tüm Türkiye dekiler gibi, Kaçak Camii ndeki mahalle mektebinin de Cumhuriyet le birlikte hiç bir işlevi kalmamıştır. Camiin güney cephesi (kemerin altı Akçasu deresi) Camin kuzey cephesi (altta kahvehane, üstte mektep) Araştırmacı yazar, Safranbolu hemşehrisi Rıfat DEDEOĞLU, Safranbolu nun sembolü: Lutfiye Camisi ara başlığı altında, camii okuyucularına tanıtırken, Safranbolu nun özeti Lutfiye Camisi dir Lutfiye Camii, özetle sade bir düşünce zenginliğinin, doğaya saygının, doğayla uyumun ve kentte, doğanın sadece yeşili ile değil, tüm ögeleriyle yaşama sanatının simgesidir demektedir.( 1 ) Bu görüş başkalarınca da, Safranbolulu, deresine, suyuna kıyamamış; onu incitmeden, zarar vermeden, üstelik yer kazanarak yapmış bu camiyi Lutfiye Camisi, düşünce zenginliğinin, doğaya saygının, yaşam kültürünün bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor denilerek, benzer cümlelerle yinelenmiş bulunuyor.( 2 ) Lutfiye Camii nden hem mahallede, hem de Safranbolu da, yıllar boyu, hep Kaçak Camii olarak söz edilirdi. Hatta, namazını nerede kılıyorsun sorusunu, namaz kılmayanların, Kaçak ta kılıyorum diyerek, espriyle karışık bir biçimde yanıtladıklarına da tanık olunurdu. ( 1 ) Safranbolu...Safranbolu..., Arkitekt Dergisi, Temmuz/1993, Sayı: 404, Sayfa:73 ( 2 ) Nevin ÜNALIN, ĐŞ Dergisi, Đş Bankası yayını, Temmuz/1993, Sayı: 321, Sayfa:13

3 131 ADI, NĐÇĐN LUTFĐYE? YA DA NĐÇĐN KAÇAK? 1980 li yıllardan itibaren mahalle camilerine de, Diyanet Đşleri tarafından görevli imam atanmasından ve giriş kapılarına da, camilerin adının yazılı olduğu mermer tabelalar konulmasından sonra, Kaçak Camii ne de, Lûtfiye Camii tabelası konulması nedeniyle, cami bu adla da anılmağa başlanmıştır. Kitabesinde yer alan adına uyularak, camiin mermer tabelasına Lûtfiye Camii yazılması gayet doğaldır. Ancak, kapısının üstüne Lûtfiye Camii tabelasının konularak, camiin adının Lutfiye olduğunun öğrenilmesinden ve bu arada Safranbolu da turizmin hareketlenmesinden sonra, camiin adına ilişkin türlü söylentiler yayılmağa, hatta kimi televizyon programlarında da bu söylentiler doğruymuş gibi ısrarla tekrarlanmağa ve ne yazık ki, gerçekmiş gibi benimsenmeğe başlanmıştır. Bu söylentiler camiin her iki adıyla, yani Lûtfiye veya Kaçak sözcükleriyle ilişkilidir. Lûtfiye (Kaçak) Camii nin giriş kapısı üzerindeki kitabesi Lûtf-i Hak ile Cami-i Lûtfiye olmuştur tamam Banisine ola şefi hazret-i hayr-ül enam Ola magfur cümle evladı ahfadı civar Validi mazhar-ı gufran ola yevm-ıl kıyam Muslubey zade Hüseyin Hüsnü elhac nam Bin Ebubekir Efendi etti hayrata kıyam Nâm-ı bâlâyı namazgâh bu mübarek bukânın Ehl-i iman eylesin Hakk a ibadet subh-u şan Lûtfiye Camii tamamlanmıştır, lutfuyla Allah ın, Önce halkın yararı, affına aracı olsun yaptıranın. Tüm çocukları, torunları ve yakınları bağışlansın, Kıyamet günü affına layık bulunsun yaradanın. Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü dür adı, Ebubekir oğlu, sevabı için yapımına kalkıştı. Yüce namazgâhtır ismi, bu değerli ulu yapının, Ünlü sabah vakti, inananlar Tanrı ya yakarsın. Babasultan nam mahalle cami ve mektep bina Yapıldı cami ve okul, mahalle Babasultan a, Mevki-i dünyada vermişler ana hoş intizam Dünya üzerinde, vermişler hoş bir düzen, ona Varidat için akarat edildi haylice Tarihi hüma oldu herkes hakı hazz-el makam Gelir getirmesi için ayrıldı çok fazla mal mülk, Hoşlanılan yer olunca, duydu herkes mutluluk Gurre-i ca tarih cümleye eyle salâ Cemaziyelevvel in ilk günü herkese sala verilsin, Cami-i Lûtfiye çend vakitle oldu hitam Yapımı kısa sürede sonuçlandı, Lutfiye Camii nin (1298) (1880) Kitabenin Osmanlıca metni Kitabenin, anlamına olabildiğince bağlı kalınarak Türkçe çevirisi (K.ULUKAVAK)

4 132 Dilimizdeki, Osmanlıca dan gelen lugat-ı fasihten yeğdir, galat-ı meşhur deyimi, sanki Kaçak/Lütfiye Camii için söylenmiş gibidir. Herkes tarafından benimsenen bir yanlışlık, doğrunun yerini aldığında böyle denir. Başlangıçta yanlışı görenler, doğruyu açıklamazlarsa, yanlışın doğrunun yerini alması yadırganmamalıdır. Akçasu deresinin içinden, camiin altının görünüşü Lutfiye/Kaçak camiinin, camii yaptıran Lutfiye Hanım ın adına izafeten Lutfiye olarak adlandırıldığı, bu hanımın Hacca giderken, dönemezsem benim adıma cami yaptırın diye yakınlarına para bıraktığı, ancak salimen dönünce camii yaptırdığı söylentisi yaygındır. Safranbolu ya gelenlere, kenti gezdiren görevliler böyle anlattığı gibi, televizyon kanallarındaki Safranbolu programlarına da böyle yansıtıldığına bir kaç kez tanık olunmuştur. Caminin Kaçak Camii olarak adlandırılmasının ise, bir kaçakcı tarafından yaptırılmasından veya kaçakçıların Kirkille istikametinden getirdikleri kaçak malları kente sokmadan önce, bu camide saklamalarından ve uygun fırsat bulduklarında buradan alıp götürmelerinden kaynaklandığı söylenmekte ve bu sözler çok ilginçtir, Safranbolu Kaymakamı nın huzurunda, Aralık/2005 ayında Safranbolu Müftülüğü nün bir yetkilisinin ağzından işitildiği gibi, aynı camide 4 yıldır imamlık yapan cami görevlisine sorulduğunda, onun tarafından da yinelenmiş bulunmaktadır. Bu konuda, Lûtfiye ve Kaçak sözcüklerinin anlamlarına ilişkin yakıştırmalara dayalı olarak, başkalarından duyduklarını dile getiren din adamları, hiç kuşkusuz suçlanmamalı; halen Akçasu mahallesinin bir iki ev dışında tamamında, sonradan mahalleye yerleşen hemşehrilerimizin oturduğu düşünülürse, suçlanacaksa, gerçekleri anlatıp, duyurmayan mahallenin eski sakinleri suçlanmalıdır. Bunlardan biri olarak ve söz konusu camii yaptıran Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi nin torununun torunu sıfatıyla, söylentileri sona erdirmek ve gerçekleri anlatıp benimsetmekle yükümlü olduğuma inanarak, önce Müzekent Safranbolu Gazetesinin Mart-Nisan/2006 tarihli, 112. sayısında, Niçin Lutfiye (Kaçak) Camii Denilmektedir başlığı altında açıklamağa çalıştığım ve sonra bir tabelaya yazıp, çerçeveleterek camiin içine astığım gerçekleri, burada da yinelemekte yarar görüyorum. Yukardaki kitabede de görüleceği üzere, camii yaptıran, Lutfiye hanım değil, Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü dür. Başlangıçta camiin kitabesi Muslihbeyzade olarak yanlış okunduğundan ve sanırım ilk kez Mehmet BEHÇET in Kastamonu Asar-ı Kadimesi adlı kitabına da yanlış olarak geçtiğinden, biri diğerinden alınma bilgileri yineleyen, Safranbolu ya ilişkin kitap ve broşürlerde de, doğrusu olan Muslubeyoğlu yerine, Muslihbeyzade yanlışlığı hep devam edegelmiştir.

5 133 Akçasu mahallesi sakinlerinden MUSLUBEYOĞLU HACI HÜSEYĐN HÜSNÜ Efendi, babamın annesinin dedesidir ve babamın çocukluğunda hayattadır. Babamdan dinlediğime göre, 1870 li yıllarda, Hac görevi için gittiği kutsal topraklardan çok uzun ve çok meşakkatli bir yolculuktan sonra Safranbolu ya döndüğünde, Allah ım bana hac farizamı yerine getirmemi ve şükürler olsun salimen geri dönmemi; yurduma, aileme ve yakınlarıma kavuşmamı lûtfetti ve bu lûtuf dan dolayı yaptırdığım camie, ( LÛTFĐYE CAMĐĐ ) adını verdim dediği için, cami, tüm kayıtlara ve kitabesine Lûtfiye adıyla geçmiş bulunmaktadır.. Kitabede de camiin, Allah ın bahşetmesiyle, ihsanıyla, izniyle, onun sayesinde anlamına gelen (Lutf-i Hakk ile), Allah ın lutfuyla tamamlandığı da ayrıca belirtilmiştir. Ancak, camiin altından geçen Akçasu deresinin içinde ve camiin 20 metre kadar yukarısındaki bir kaynaktan çıkıp, camiin hemen yakınında dere kıyısındaki çeşmeye gelen su, bazı kurak geçen yaz aylarında kaynağının kuruması nedeniyle kesilmektedir. Su kaynağının kuruması ve suyun kesilmesi, Safranbolu da halk arasında suyun kaçması olarak adlandırılır. Bundan dolayı söz konusu su kaynağına kaçak suyu ve çeşmesine de kaçak çeşmesi denildiği gibi, bu yöreye de kaçak semti denilmiştir. Cami, Akçasu mahallesi nin Kaçak semti nde olduğundan, yaptıran zat, LÛTFĐYE CAMĐĐ adını vermiş olsa da, bulunduğu semt ile o semtteki suyun ve çeşmenin ortak adı halk arasında Kaçak olduğu için, cami, yapıldığı 1880 yılından itibaren, Safranbolu da hep KAÇAK CAMĐĐ olarak anılagelmiştir. Akçasu deresinin içinde Kaymakam suyu (solda) ve Kaçak çeşmesi (sağda) Kaçak suyu, buzdolabının kullanılmadığı dönemde, yaz aylarında bile çok soğuk oluşuyla ünlüdür; Ramazan ayının sıcak yaz mevsimine rastladığı yıllarda, Akçasu Mahallesine uzak semtlere dahi, bu çeşmeden su taşınır ve bu amaçla, gençler ve çocuklar, Ramazan topunun atılmasına yakın saatlerde, ellerinde güğüm ve testilerle, çeşme önünde su doldurmak için sıraya girerlerdi. Kaçak çeşmesinin hemen karşısında, dere kenarındaki kayanın içinde yer alan bir başka kaynağın suyunun ise, 1930 lu yıllarda zamanın Safranbolu Kaymakamı, yaptırdığı bir haznede toplayıp, bir sebilden akmasını sağlamıştır. Bu nedenle halk arasında KAYMAKAM SUYU denilen bu su, kurak mevsimlerde de genellikle kesilmez. Kaçak Camii Akçasu Mahallesi nde olmasına karşın, kitabesinde camiin Babasultan Mahallesi nde bulunduğundan söz edilmesi, camiin yapıldığı 1880 yılında henüz Akçasu Mahallesinin oluşturulmamış olmasıyla açıklanmalıdır. Nitekim

6 134 Hicri 15 Cemaziyelahir 1311 / Miladi 24 Aralık 1893 tarihli vakfiyesinde ( 3 ), camiin Babasultan mahallesi nden müfrez (ayrılmış, bölünmüş) Akçasu mahallesi nde olduğunun belirtilmesi bu görüşü doğrulamaktadır. KAÇAK / LUTFĐYE CAMĐĐ NĐN ÖZELLĐKLERĐ Bir sempozyumda Safranbolu da Ahşap Tavanlı Camiler başlıklı bir bildiri sunan Aynur DURUKAN, Lutfiye (Kaçak) Camii ni şöyle tanıtmaktadır ( 4 ): Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı, duvarları moloz taşlarla örülmüş ve dıştan sıvanmış olan cami, bir derenin üzerine inşa edilmiş bir yuvarlak kemere oturmasıyla değişik bir örnektir...minaresi de ahşaptır. Enlemesine dikdörtgen planlı ibadet mekanı, kirişlemesi üstten kaplama tavanla örtülüdür ve ortasında bindirme tekniğinde onikigen bir göbek yer alır... Yapının ahşap korkuluklu ve kirişlemesi alttan kaplama ahşap tavanlı kadınlar mahfili de ilginçtir...ortadaki dikdörtgen çerçeveli, sivri kemer kavsaralı ve yarım yuvarlak biçimli mihrap nişinin iki yanında, diğer örneklerde görmediğimiz küçük sivri kemerli birer niş dikkati çeker... Bildiride kadınlar mahfilinde olduğundan söz edilen ahşap materyal korkuluk değildir. Camiin son cemaat yerinin üstüne, asma kat biçiminde yapılmış kadınlar bölümünün önünü, bir duvardan öbür duvara, tabandan tavana kadar kapatan ahşap materyal, kadın cemaatin aşağıdan görünmemesini sağlayan kafes ya da Safranbolu daki deyimiyle muşabak tır. Mihrabın iki yanındaki diğer örneklerde görmediğimiz küçük sivri kemerli birer niş denilerek anlatılmak istenen de, aşağıdaki fotografta da görüleceği üzere, mimarlık terminolojisinde duvardaki oyuklara niş denilse de, Safranbolu da çiçeklik diye adlandırılan ve Safranbolu evinin odalarında çok sık görülen bir ögedir. Ayrıca böyle bir görünüm, Safranbolu evlerinin bir özelliğinin, camilere de yansıtıldığının göstergesi olmaktadır. Safranbolu da elektrikle aydınlatmanın olmadığı 1949 yılından önce, evlerde olduğu gibi Lutfiye Camii nde de gazyağı lambaları çiçekliğe konulurdu. Mihrap ın iki yanında çiçeklik ve elektrik kesintisi olasılığına karşı çiçeklik te likit gazlı lamba (Fotoğraf: Aynur DURUKAN, bildiri eki, a.g.e.) ( 3 ) Safranbolu Vakfiyyeleri, Prof.Dr. A.ABDÜLKADĐROĞLU - Ü.A. ÖZSOY, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı yayını, 1998, Sayfa: 56 ( 4 ) I.Ulusal Tarih Đçinde Safranbolu Sempozyumu, , T.Tarih Kurumu yayını, 2003, Sayfa:29

7 135 Bildiride ayrıca,...yapının tüm duvarlarını kaplayan sıvalarının ve üzerindeki kalem işlerinin yenilendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte pencerelerin ahşap kafesleri, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresi ile yapı büyük ölçüde özgünlüğünü korumaktadır. Yapının kanımızca daha iyi korunmasının temel nedenlerinden biri, yerleşim merkezinin dışında yer alması ve az sayıda cemaati bulunmasıdır... görüşlerine yer verilmekte ise de, bu görüşlere de olduğu gibi katılmak olanağı yoktur. Yapının korunmuş olma nedenlerinin, yerleşim merkezinin dışında bulunması ve cemaatinin azlığı olarak gösterilmesi doğru olamaz. Cami yerleşim merkezinin dışında, dağ başında, kırsal bir alanda değildir; aksine yapıldığı zamanlarda Safranbolu nun en prestijli ve en kalabalık bir mahallesindedir; bitişiğindeki mektep ve altında kahvesiyle tam bir külliyedir. Cemaatinin azlığı da bir neden değildir. Aslında tüm mahalle camilerinin cemaati azdı, bugün de azdır. Bu camiler yapıldıkları zamandan son yıllara gelinceye kadar, tüm namaz vakitlerinde ibadete açık değillerdi; genellikle ramazan ayında teravih namazı, dini bayramlarda bayram namazı, kandil ve mevlut okutulması gibi nedenlerle açılırdı. Camiin içinden bir görünüm Lutfiye Camii nin korunmuş olması, camii yaptıranın kendi altsoyundan (füruu) kişilerin ve mahalle halkının el birliğiyle camiye sahip çıkmalarından kaynaklanır. Örneğin, camii yaptıranın torununun oğlu Mustafa ULUKAVAK, 1947 yılında camiin çatısını onartmış, tüm dış cephelerini kumlu kireç harçla yeniden sıvatmıştır. Mahalleli ise, camiin ısınması için odun temininden, damının aktarılmasına varıncaya kadar, bir çok konuda camiye sürekli ilgi göstermiş, zaman zaman toplanan paralarla onarımlarının yapılmasına hep yardımcı olmuştur. Burada 15 yaşımdayken bizzat gözlemlediğim bir olayı anlatmak isterim. Radyoda 21 Haziran 1952 Cumartesi günü Helsinki Olimpiyatları ile ilgili yayını dinlediğim sırada, güpegündüz ortalık karardı, yağmur yağmadı ama Kirkille ve Yukarı Çiftlik köyü dolaylarına çok yağmış olacak ki, Akçasu deresine çok uzaklarda iken bile gürültülü sesi duyulan, büyük bir sel geldi; sel derenin yatağına sığmadı, Kaçak Camiinin iki yanındaki yolları kapladı. Bu sırada selin yukarılarda bir yerden, dere yatağı kenarından gövdesi, dalları ve yapraklarıyla birlikte söküp sürüklediği bir ceviz ağacının, derenin, kahvehane tarafından caminin altına ilk giriş ağzını tıkadığı görüldü. Bunun sonucu,

8 136 kabaran sel suları camiye bitişik kahvehanenin duvarını yıktı, içeriye dolan suyun ağırlığını kaldıramayan kahvehanenin tabanı çöktü ve sel böylece tekrar dere içindeki doğal mecrasına girerek, cami sel sularıyla yıkılmaktan kurtulmuş oldu. Kahvehanenin çöken tabanı ve yıkılan duvarı, selden kısa bir süre sonra mahalle sakinlerinden Kasap Mıstanlar ın Emin Ağa (Emin DEMĐR - Faruk DEMĐR in babası) tarafından yaptırıldı; tüm mahalleli kendisine müteşekkir oldu. Safranbolu ya 1949 da elektrik geldikten sonra, 1950 li yılların başında, camiin elektrik donanımı da yine Emin Ağa tarafından yaptırılmıştı. Bu selden çok önceki yıllarda Akçasu deresine gelen büyük bir selin de, Çarşı içinde tahribat yaptığını ve sele kapılan bir kadının öldüğünü büyükler hep anlatırdı. Çok şükür Akçasu deresine o tarihten bu yana geçen yarım yüzyılı aşkın süredir, böylesine büyük bir sel gelmedi. Halen Kastamonu yolu ile Akçasu deresinin kesistiği noktadan itibaren, çarşı içi yönünde, derenin üstü boydan boya tamamen kapatılmış olduğundan, gelecek büyük bir selin, çok daha yıkıcı olacağından korkulur. ESKĐ UYGULAMALAR Kaçak Camii nden söz edilirken şu gerçeğe de özellikle değinilmelidir. Diğer mahalle camileri gibi, aşağıda Nurgül EREN tarafından resmedilen bir görüntüsü yer alan Kaçak camii nin de, eskiden Devletten görevli ve aylıklı imam ve müezzini yoktu. Camiye bitişik kahveyi işleten kişi, aynı zamanda müezzinlik yapardı. Nuhoğlu Emin ALPASLAN ve kuyumcu Ali Osman ALTINEL yıllarca kahvecilik ve müezzinlik yapmışlar ve kahveye akşamdan sonra mahalleli geldiğinde, yatsı namazı kılınmak üzere camii açmışlar ve kimi zaman sabah namazı için de açık tutmuşlardır. Đmam ise, mahalle halkından dini bilgilerine güvenilen saygın bir kişi olurdu. Kaçak Camii nde bu görevi 1940 lı ve 1950 li yıllarda mahalle sakinlerinden Muslubeyoğlu Mustafa AYKOL, terzi Hakkı AĞAR ve Hacı Abdi GEREDELĐ yapmışlardır. Onlardan sonra ise, camii yaptıranın son altsoyu olarak bu satırların yazarı, 1960 lı yılların başından, camiye Diyanet Đşlerince görevli imam atanana kadar, her yıl Ramazan ayında teravih namazı kılınmak üzere camiin açılabilmesi için bir imam bulup, ücretini karşılamıştır. Günümüzde, cemaati az da olsa, hiç olmasa da, tüm camilere kadrolu din görevlileri atanmakta ve sürekli olarak da yeni cami yapılmaktadır. Bu arada, Temmuz/2006 da basında yer alan haberlerden, Diyanet Đşleri Başkanı Sayın Ali BARDAKOĞLU nun bile, yeni cami yapıldığından, ancak kendilerine din görevlisi atanması için başvurulduğunda haberdar olduklarından ve yapılan camilerin yapısal yönden hiç bir estetiği ve mimari özelliği bulunmadığından yakınmakta olduğu öğrenilmiş bulunulmaktadır.

9 137 Benzer yakınmalar Safranbolu için de söz konusu olmalıdır. Örneğin haneden ibaret Kayarlı semtinde, eski camiinin bulunduğu yere yenisi yaptırıldıktan sonra, hemen bunun karşısına derenin öbür tarafına ikinci bir cami yaptırılmasının ve kadrolu görevli atanmasının kolay bir açıklaması olmaması gerekir. Böyle camilere geçmişte, tüm mahalle camilerinde ve bu arada Kaçak Camii nde olduğu gibi çevre sakinleri sahip çıkmalı, camii yaptırmakla yetinmeyip, onarımında ve gerekli zamanlarda ibadete açılmasında da kendilerini görevli saymaları daha doğru olacaktır. Kaçak Camii çevresinin Hasandede Kayası ndan kuşbakışı görünümü ÜZÜNTÜ YARATAN ONARIMLAR Son olarak Lûtfiye (Kaçak) Camii ile ilgili olarak ayrıca ve özellikle vurgulanması gereken bir konu da şudur. Yukarıda değinilen I.Ulusal Tarih içinde Safranbolu Sempozyumu na, Aynur DURUKAN tarafından sunulan bildirinin, Kaçak camii ile ilgili bölümü, En az değişikliğe uğradığı sanılan üçüncü yapımız, Akçasu Mahallesi ndeki Lutfiye(Kaçak) Camii dir sözleriyle başlamakta ve Yapının bu haliyle bozulmadan korunması en büyük dileğimizdir tümcesiyle son bulmaktadır taki bu dileğin, ne yazık ki aradan çok uzun bir süre geçmeden gerçekleşmediğine tanık olmak çok üzücüdür. Türkiye de eski eser onarımının ya da restorasyonunun ayrı bir uzmanlık alanı olduğu gerçeği, bir türlü uygulama alanı bulamamakta, usta diye geçinen yetersiz ve bilgisiz ellerde eski eserler tanınmaz hale gelmektedir. Safranbolu da 1970 li yıllarda Köprülü Camii nin onarımında karşılaşılan olumsuzluklar ( 5 ), 2000 li yıllarda da yinelenebilmektedir. Kamu kurumlarınca yıllarında onarımına kalkışılan, Kazdağlıoğlu Camii buna bir örnektir. Đçine hiç girilmeseydi, keşke öyle bırakılsaydı demekten insanın kendini alamadığı Dağdelen Camii ise, daha kötü bir örnektir. Kaçak/Lutfiye Camii nin ise, 2005 yılı içinde, kamusal kaynaklarla onarımı sırasında, gereken özenin hiç gösterilmemiş olması da ayrı bir yakınma konusudur. ( 5 ) Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu da Bir Zaman, Bir Başkan, 2005, Sayfa: 45

10 138 Kaçak Camii nin dış cephesi sıvanmış, ancak ahşap materyal gelişigüzel elden geçirilmiş, cami içinde tavanların ve döşemenin onarımı yapılmamış ya da eksik bırakılmıştır. Damının yarısı eski oluklu kiremitle, yarısı yeni oluklu kiremitle örtülerek, her iki kiremidin birlikte, birbirine karıştırılarak kullanılmamış olmasından dolayı çok çirkin bir görünüm yaratılmıştır. Daha da önemlisi, caminin iç duvarlarını 120 yılı aşkın süredir süsleyen eski yazılı levhalar indirilerek, hiç bir tarihsel değerleri yokmuş gibi, eski mektep bölümüne gelişigüzel üst üste yığılmış; yerlerine yazı kareografisi ve sanatsal açıdan hiç bir değeri olmayan yeni levhalar asılmıştır. Eskilerinin elden geçirilerek korunması yolundaki istekler ilgililerce karşılıksız bırakılmış ve cami, söz konusu tarihsel eski levhalarından yoksun bırakılmıştır. Bu arada camiin kadınlar mahfiline, iki yıl önce serilen, Zonguldak ta yerleşik hemşehrimiz bir aileye ait 20 M 2 dolaylarında çok geniş ve kıymetli bir kilimin bu onarım sırasında kaybolmasına karşın, hiç kimseye bir sorumluluk yüklenememesi de çok ilginçtir. Daha önce bu camiin kapısı açılarak halılarının çalınması olayında da, hiç kimse sorumlu tutulmamıştı. Caminin iki kanatlı kapısındaki kocaman kilidin görkemli anahtarını taşımayı zahmetli bularak, bu kilidi iptal edip, onun yerine tek kanatlı kapılar ve bu kapıların kasalarıyla uyumlu olup, apartman dairelerinin kapılarına konulan, yale tipi küçücük bir kilidin, uygun olmadığı düşünülmeden, camiin çift kanatlı kapısına, hangi akla hizmet, kimin tarafından yerleştirildiğinin de hiç kimseden hesabı sorulmamıştır. Eski eserlere ve bu arada camilere sahip çıkmak, sadece dış cephesini gelişi güzel sıvamak olmamalıdır. Sadece taşınmaza değil, onun kapısının kilidinden, damındaki kiremidine kadar ve içindeki tüm taşınır tarihsel materyale, döşeme ve demirbaşa da sahip çıkılmalı ve cami görevlileri, ibadet hizmeti yanında, bunların korunmasından da birinci derecede sorumlu tutulabilmelidir. Baktı, o halde gördü; Söyledim, duydu; Duydu, anladı; Anladı, hak verdi; Hak verdi, inandı; Đnandı, uyguladı; Uyguladı, sürdürecek Demek değildir her zaman...

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

IV. BÖLÜM. SAFRANBOLU YA ĠLĠġKĠN YANILTICI SÖYLEMLER 18- LÜTFĠYE KAÇAK CAMĠSĠ (SÖYLENTĠLER - GERÇEKLER) 19- HIDIRLIK A ĠLĠġKĠN SÖYLENTĠ

IV. BÖLÜM. SAFRANBOLU YA ĠLĠġKĠN YANILTICI SÖYLEMLER 18- LÜTFĠYE KAÇAK CAMĠSĠ (SÖYLENTĠLER - GERÇEKLER) 19- HIDIRLIK A ĠLĠġKĠN SÖYLENTĠ IV. BÖLÜM SAFRANBOLU YA ĠLĠġKĠN YANILTICI SÖYLEMLER 18- LÜTFĠYE KAÇAK CAMĠSĠ (SÖYLENTĠLER - GERÇEKLER) 19- HIDIRLIK A ĠLĠġKĠN SÖYLENTĠ 20- SAFRANBOLU VE KÖPRÜLÜ MEHMET PAġA 220 Ġlkbahar da Hacıhüseyinler

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor.

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Beşiktaş, Yıldız Mahallesi, Yeşil Fıstık

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Londra North Yorkshire daki bu şık daire, Güney Afrika doğumlu Britanyalı iç mimar Lucia Caballero tarafından tasarlanmış. İç mekanda kullanılan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon

iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon örnekleri iç cephe dekorasyon minecraft ev içi dekorasyon ev içi dekorasyon minecraft iç dekorasyon akvaryum iç dekorasyon iç dekorasyon programı iç dekorasyon modelleri iç dekorasyon fiyatları

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Cami Restorasyonları

Cami Restorasyonları Cami Restorasyonları Onlar uzak mescidin yakın dostları. Kudüs teki eski camileri restore ederek onları tarihimize tekrar kazandırırken İsrail in sahipsizleştirerek el koymaya çalıştığı camilerimize elimizi

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ

ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ ŞAHİNBEY DE BULUNAN GAZİANTEP İN TARİHİ CAMİLERİ Tarihi Gaziantep Camileri, Antep kentinin siluetine sağladıkları görsel katkı ve fonksiyonlarına bağlı olarak yerine getirdikleri sosyal katkının yanı sıra

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÖLÜM I: CAMİ YÖNETİM VE KADRO BİLGİLERİ Caminin Adı Cami Kodu Hizmet Kim Tarafından Veriliyor? Sözleşmeli İmam-Hatip Vekil Müezzin-Kayyım Cami/Mescitte Namaz Kılınmıyor Sözleşmeli

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.C.1. Mimari Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Mimari Tasarım Nedir? Mimari Tasarım eylemi, barınma ihtiyacı ile başlayan mekan yaratma sürecidir. İşlevsel farklılıklar mimari

Detaylı

SAFRANBOLU ÇEŞMELERİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM * ÖZET

SAFRANBOLU ÇEŞMELERİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 233-251, ANKARA-TURKEY SAFRANBOLU ÇEŞMELERİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM * A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK ** ÖZET

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I İLİ : AYDIN İLÇESİ : GERMENCİK ADI : BOZKÖY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozköy İlkokulu B- KURUM KODU : 719987 C- TELEFONU : ( 0256 ) 5761093

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 1. A. Şehirde yaşıyanlar bazı kurallara uymak zorunda. 2. B. Suriye, Türkiye nin güney komşusudur. 3. C. Kırlarda benbeyaz papatyalar vardı.

Detaylı

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE

NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER FOUR ARCHITECTURAL WORKS IN NİĞDE NİĞDE DE DÖRT MİMARİ ESER Mehmet ÖZKARCI Özet Bu bildirimizde; Niğde de yer alan Çayırlı Kasabası-Eski Camii (1900 ), Altunhisar-Yeşilyurt Kasabası Dabahne Çamaşırhânesi (18. Yüzyıl), Bor-Havuzlu Köyü

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Itria vadisindeki yuvarlak loca:

Itria vadisindeki yuvarlak loca: Gezdikçe Gördükçe İzlen Şen Toker Itria vadisindeki yuvarlak loca: 104 Y uvarlak adı verilen bir yer... ve içinde San Giorgio Kilisesi... İtalya nın güneydoğusunda Puglia bölgesindeki Locorotondo kasabasının

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

1 -> :25

1 -> :25 1 -> 12 28.02.2013 14:25 1 Salı 04:58 06:40 11:47 14:17 16:33 18:04 2 Çarşamba 04:58 06:41 11:47 14:18 16:34 18:05 3 Perşembe 04:58 06:41 11:47 14:19 16:35 18:05 4 Cuma 04:58 06:41 11:48 14:20 16:36 18:06

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin ... öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil Nazım Hikmet ZEYTİNL K EVLERİ

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı