Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219"

Transkript

1 BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC) Özet Yrd. Doç. Dr. Vahit BADEMCİ Gazi Üniversitesi, Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, bir müzik aletini çalma, bir rapor yazma, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir. Bademci (2000; 2007) tarafından, performance, assessment, portfolio, rubric terimlerine, Türkçe karşılıklar olarak, sırasıyla, erişim, bellilendirme, çıkın, bellik önerilmiştir ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim [performans] ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini vurgulayan Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin postmodern dönem ini başlatmıştır. Anahtar Kelimeler: Becerişsel [psikomotor] alan, erişim [performans] ölçme ve bellilendirme, çıkın, bellik, güvenirlik ve geçerlik PSYCHOMOTOR DOMAIN, MEASUREMENT OF PERFORMANCE AND TURKISH EQUIVALENTS OF SOME CONCEPTS: PERFORMANCE, ASSESSMENT, PORTFOLIO, RUBRIC Abstract Most of the psychomotor domain behaviors or skills related with laboratory work, preparing and presenting a speech, doing gymnastic, tuning a car s engine, playing a musical instrument, writing a report, doing an experiment and similar skills are measured and assessed under the name of performance assessments. Bademci (2000; 2007) has proposed erişim, bellilendirme, çıkın, bellik respectively as Turkish equivalents for the terms of performance, assessment, portfolio, rubric. At the beginning of 1990s, the works of Bademci (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) who emphasized the necessity of the usage of performance measurement techniques and instruments in cognitive domain in Turkish education, science and system has commenced the postmodern period of the performance measurement and assessment in Turkish education, science and system. Key Words: Psychomotor domain, performance measurement and assessment, portfolio, rubric, reliability and validity 1. Bilişsel, Duyuşsal ve Becerişsel Alana Kısa Bir Giriş Eğitimin hedeflerinde kapsanan insan niteliklerinin baskın olan yönüyle bilişsel, duyuşsal ve becerişsel [psychomotor; psikomotor/devinişsel/devimsel] olmak üzere üç ana alanda ele alınabileceği düşünülmüş ve bu alanlarda aşamalı sınıflama ayrıntılarına inilerek geliştirilmiştir (Bademci, 1999b; Ertürk, 1984; Özçelik, 1992). Bilişsel alanda, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı basamak; duyuşsal alanda, alma, mukabele, değer verme, 44

2 örgütleme ve bir değer ya da değerler tümgesince nitelenmişlik olmak üzere beş basamak öngörülmüştür (Ertürk, 1984). Becerişsel alanda ise, algılama, kuruluş, kılavuzlanmış faaliyet, mekanizma, karmaşık dışa-vuruk faaliyet, uyum ve yaratma basamakları mevcuttur (Ertürk, 1984); becerişsel alana yönelik bu aşamalı sınıflama, Simpson (1972) tarafından geliştirilmiştir. Sönmez e (1986) göre ise, becerişsel alan, uyarılma, kılavuz denetiminde yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma ve yaratma şeklinde beş basamaklıdır. Moore (1967), algısal (perceptual) alanı, bilişsel, duyuşsal ve becerişsel alanlara ilave bir alan şeklinde ortaya koymuştur (Baldwin, 1971; Moore, 1967); Moore un (1967) çalışmasını ise, Orlich, Harder, Callahan, Kauchak, Pendergrass, Keogh ve Gibson (1990) becerişsel alan taksonomileri içinde göstermiştir. Bilişsel alan, bilgilerle ve bilgilerden doğan zihin yetenekleriyle; duyuşsal alan, insanın geliştirdiği duygu ve değerlerle; becerişsel alan, insanın kas ve zihin koordinasyonuyla yaptığı becerilerle ve onların temel öğeleriyle ilgilidir (Turgut, 1987). Linn ve Gronlund (2000) ise, becerişsel alanın, algısal ve motor becerilerle ilgili olduğunu ifade etmiştir. Becerişsel alan, ziraat, endüstriyel sanatlar, askerlik, ev ekonomisi, pilotluk, beden eğitimi, teknik ve mesleki eğitim, şoförlük, müzik, resim, dans, giyim, ahçılık gibi beceri veya beceri ve yaratıcılık gerektiren faaliyetleri içeren geniş bir alandır (Bademci, 1998). Tıp da, güçlü biçimde becerişsel alan etkinliklerini içerir (Amin ve Eng, 2003). Becerişsel alan davranışları veya faaliyetleri ya da becerişsel beceriler, hemşirelik uygulamalarının da ayrılmaz bir parçasıdır (Gaberson ve Oermann, 2010). 2. Erişim Ölçme ve Bellilendirme: Bazı Kavramlar ve Doğru Kullanılmaları Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, basketbol oynama, bir müzik aletini çalma, yemek yapma, bir rapor ya da deneme yazma, dans etme, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir (AERA, APA ve NCME, 1999; Bademci, 1993; 1994c; 1994e; 1998; Linn ve Gronlund, 1995; McMillan, 2001; Oosterhof, 1994; Worthen, White, Fan ve Sudweeks, 1999) Performance:Erişim ve Assessment:Bellilendirme Karşılıkları Bademci (2000; 2007) tarafından, performance terimine Türkçe karşılık olarak erişim ; assessment terimine ise, bellilendirme önerilmiştir. Türkçe alan yazında, kimi yazarlar ya da araştırmacılar uygun olmayan biçimde assessment teriminin Türkçe karşılığı olarak değerlendirme veya ölçme terimini kullanmaktadır; ancak, değerlendirme:evaluation ve ölçme:measurement karşılıkları (bkz., Oğuzkan, 1981:231, 237), Türk eğitim ve bilim topluluğunda yıllardır kullanılmaktadır (Bademci, 2007: 291). Daha önce, Ertürk (1984:165) ise, bellileme:assessment karşılığını önermiştir. [Yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki, becerişsel:psychomotor karşılığı da, yine Ertürk ün bir katkısıdır (Bademci, 1994d:64; Bademci, 1999b:101).] 45

3 2.2. Performance Assessment: Erişim Bellilendirme : Bir Tanımlama Erişim bellilendirme, bir birey hakkında karar ya da kararlar vermek için sistematik gözlem yoluyla veri toplama süreci olarak tanımlanmaktadır (Berk, 1986; ayrıca, bkz., Bademci, 1998). Erişim [performance; performans/başarım/ edim] ölçme ve bellilendirme ya da becerişsel davranışları ölçme ve bellilendirme çalışmaları temelde iki biçimde yapılır: Bunlar sürecin ölçülmesi ve bellilendirilmesi ve ürünün ölçülmesi ve bellilendirilmesi dir; bu iki ölçme ve bellilendirme biçimine, sürecin-ürünün birlikte ölçülmesi ve bellilendirilmesi ve de bir basketbol topunu sürme gibi sürecin ve ürünün ayrılamadığı bazı durumlarda yapılan erişim ölçme ve bellilendirmesi de eklenebilir (Bademci, 1990; 1993; 1994a; 1994b; 1994c; 1994d; 1994e; 1998; Fitzpatrick ve Morrison, 1971; Gronlund ve Waugh, 2009; Hopkins ve Antes, 1978; Turgut, 1987). Bahsedilen bu erişim ölçme [ve bellilendirme] biçimlerinden hangilerinin hangi durumlarda kullanılacağı, ölçmenin amacına, ölçme yapılan alana, ölçmeciye ve hedeflere göre değişebilmektedir (Bademci, 1998). Alan yazında çok değişik sınıflamalar ve adlandırmalar paralelinde erişim ölçme ve bellilendirme ile ilgili çeşitli yöntemler, teknikler, tercihler, türler, araçlar bulunduğu ifade edilmektedir; [isim bazında] bunlar, derecelendirme ölçekleri, iş örnekleri, kontrol listeleri, sergiler, projeler, ürün ölçekleri, çıkınlar (potfolio), hazırlanmış sunumlar, bellikler (rubric), benzetimler, görüşmeler, olay kayıtları/yazımları, gösteriler ve diğerleridir (Ahmann ve Glock, 1981; Bademci, 1998; Berk, 1986; Chatterji, 2003; Fitzpatrick ve Morrison, 1971; Green, 1970; Linn ve Miller, 2005; McMillan, 2001; Mehrens ve Lehmann, 1991; Musial, Nieminen, Thomas ve Burke, 2009; Nitko ve Brookhart, 2011; Oosterhof, 1994; Payne, 2003; Priestley, 1982; Reynolds, Livingston ve Wilson, 2010; Russell ve Airasian, 2012; Ryans ve Frederiksen, 1951; Turgut, 1987). Tam da bu noktada, gözlem teknikleri [ya da yöntemleri] ve gözlem araçlarının eş anlamlı olmadığı, asla gözden kaçırılmamalıdır (Mehrens ve Lehmann, 1991) Portfolio:Çıkın ve Rubric:Bellik Terimleri ve Karşılıkları Bademci (2000; 2007) tarafından, portfolio terimine Türkçe karşılık olarak çıkın ; rubric terimine ise, bellik önerilmiştir. Portfolio:çıkın ve rubric:bellik kavramları ve Türkçe karşılıkları, anlamları ve içerdikleriyle birbirleriyle örtüşmektedir (bkz., Bademci, 2007: 290, 292). Türkçe alan yazında, kimi yazarlar ve araştırmacılar uygun olmayan şekilde veya bilimsel hatalı biçimde portfolio teriminin Türkçe karşılığı olarak bireysel gelişim dosyası, gelişim dosyası, öğrenci seçki dosyası ve benzeri kavramlar kullanmakta ya da portfolyo şeklinde kullanımlarda bulunmaktadır. Bellik, bir ölçümleme (scoring) aracıdır (Airasian, 2000). Rubric teriminin Türkçe karşılığı olarak kimi yazar ve araştırmacılarca kullanılan puanlama yönergesi, performans değerlendirme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı ve benzeri kavramlamalar ise, doğru değildir, uygun değildir. Kimi yazarlar ya da araştırmacılar da rubric terimini, Türkçe yazılmış metinlerin içinde anlaşılmaz bir ısrarla rubrik veya yazıldığı gibi rubric biçiminde kullanmaktadır (ayrıntılı bilgi için, bkz., Bademci, 2007: 290, 292). 46

4 Ayrıca, yine Bademci (1999a; 2001a; 2002; 2008) tarafından, rate terimine Türkçe karşılık olarak değerbiçim, rating terimine değerbiçimleme, rater terimine değerbiçici, scoring terimine ölçümleme ve scorer terimine ise, ölçümleyici önerilmiştir. Turgut, ölçme işlemleri sonunda elde edilen sayılara ölçüm denilmesini önermektedir (aktaran, Bademci, 1999b; 2004). [ score : ölçüm ]. Bademci de (2001a; 2002; 2011b), puan yerine ölçüm teriminin kullanılmasını, puanların güvenirliği ifadesini kullanmanın ise, doğru olmadığını vurgulamıştır. 3. Öğrencinin ya da Bireyin Erişimine Ölçüm Verme Erişim ölçme ve bellilendirme çalışmalarında çeşitli ardışık adımlar belirlenmiştir; erişim ölçmedeki son adım ise, bir öğrencinin ya da bireyin erişimine değerbiçim (rate) ya da ölçüm (score) vermedir (Airasian, 2000; Anderson, 2003; Gronlund ve Waugh, 2009). Tam da bu noktada tekrar hatırlanmalı ve asla gözden kaçırılmamalıdır ki, geçerlik ve güvenirlik, ölçümlerin fonksiyonlarıdır (Bademci, 2005a; 2007; 2011a; Mji ve Onwuegbuzie, 2004). Bir başka söyleyişle, güvenirlik gibi geçerlik de, ölçme aracının kendisine değil, ölçümlere [ya da değerbiçimlere] işaret eder (Bademci, 2001a; 2007; 2011a; 2011b; Brookhart ve Nitko, 2008; Nitko, 2001). 4. Türk Eğitim ve Biliminde, Ölçme ve Değerlendirme ve Araştırma Yöntembilimi Alanlarında Bademci nin Bilimsel Devrimi : Testler ya da Ölçme Araçları Güvenilir ve Geçerli Değildir Güvenirlik ve geçerlik, testlerin ya da ölçeklerin veya ölçme araçlarının ya da bellilendirmelerin özellikleri değildir; güvenirlik, ölçümlerin bir özelliği, geçerlik ise, ölçümlerin yorumlarının ve kullanımlarının bir özelliğidir (Bademci, 1999a; 2001a; 2007; 2010; 2011a; Barnes, Harp ve Jung, 2002; Ebel ve Frisbie, 1991; Frisbie, 2005; Kane, 2006; Linn, 2002; Linn ve Gronlund, 1995; Messick,1995; Murphy ve Davidshofer, 2001; Thompson, 2003; Worthen, White, Fan ve Sudweeks, 1999). Kısaca, testler ya da ölçme araçları, güvenilir ve geçerli değildir (Bademci, 1999a; 2001a, 2007; 2011a). Bademci (1999a; 2001a; 2001b; 2002; 2004; 2005a; 2005b; 2005c; 2006a; 2006b; 2006c; 2007; 2008; 2010; 2011a; 2011b; 2012) tarafından yaklaşık 60 yıl sonra gerçekleştirilen Türk eğitim ve biliminde ölçme ve değerlendirme ve araştırma yöntembilimi alanlarındaki paradigma değişikliği ya da bilimsel devrim doğrultusunda, güvenirlik ve geçerlikle ilgili yeni tanımlamalarda, testlerin veya ölçme araçlarının kendilerine değil, testlerden veya ölçme araçlarından elde edilen ölçümlere vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda, güvenirlik, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerin tutarlılığı veya tekrarlanabilirliğidir; geçerlik ise, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerden yapılmış belirli yorumların ve kullanımların uygunluğu ve yeterliğidir (Bademci, 2001a; 2007; 2011a) şeklinde tanımlanmaktadır. Bademci nin (1999a; 2001a; 2007; 2011a) yaklaşık 60 yıl sonra, ölçme ve değerlendirme ve araştırma yöntembilimi alanlarında Türk eğitim, bilim ve sistemine yönelik ortaya koyduğu yeni paradigma etrafındaki görüşleri, 47

5 yaklaşımları ve çalışmalarında meydana vurduğu bazı bilimsel kanıtlamaları ise, bilimdeki çağdaş gelişmelerin yanında olan araştırmacıların bilimsel çalışmalarındaki yerini almayı sürdürmektedir (örneğin, bkz., Aslan ve Sevinçler- Togan, 2009; Beycioğlu, 2007; Bodur, Filiz, Durduran ve Durduran, 2011; Buluş Kırıkkaya ve Bozkurt, 2012; Buluş Kırıkkaya ve Bozkurt, 2011; Buluş Kırıkkaya, Bozkurt, İşeri, Vurkaya ve Bali, 2011; Cebeci, 2006; Deniş Çeliker ve Balım, 2012; Hotaman ve Yüksel-Şahin, 2010; Kartal, 2009; Kartal ve Pekkanlı, 2011; Korkmaz, 2010; Sayın, 2008; Sayın, 2010; Sever, 2008). 5. Türk Eğitim, Bilim ve Sisteminde Erişim Ölçme ve Bellilendirmenin Postmodern Dönemi: Bademci nin Çalışmaları Doğrultusunda Bilişsel Alanda Erişim Ölçme Yöntemleri/Teknikleri ve Araçlarının Kullanılması 1990 ların başlarında, Türk eğitim ve biliminde ilk defa Bademci (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) tarafından bilişsel alanda karmaşık hedeflerin ölçülebilmesinde çoktan seçmeli testlerin yetersiz kalışı saptaması veya ihtiyacıyla erişim bellilendirmesine ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmış, bir zamanlar becerişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılan erişim ölçme yöntem/teknik ve araçlarının, bilişsel alan davranışlarının ölçülmesinde kullanılmaya başlanması gerekliliği güçlü şekilde ifade edilmiş ve gündeme getirilmiştir. Farklı içerik ya da anlamlara sahip olan öteki bellilendirme ( alternative assessment ) veya gerçekçil bellilendirme ( authentic assessment ) ya da erişim bellilendirme, çıkın, bellik, erişim izlentisi ( performance task ) gibi hususların Türk eğitim, bilim ve sisteminde kullanılmasını sağlayan ilk çalışmalar da Bademci ye (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2007) aittir ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini altını çizerek belirten ve önemle dikkat çeken Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin postmodern dönem ini (Madaus ve O Dwyer, 1990) başlatmıştır. Bir diğer söyleyişle Bademci nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2007) çalışmaları, Türk Milli Eğitiminde ve Sisteminde yeni bir dönem açmış, köklü bir eğitim reformuna ve de ardışık ve eğitim reformları olarak da adlandırılan çeşitli yeni eylemlere ve uygulamalara yol açmıştır. Korkmaz (2010: 22) ise, bu hususlarla ilgili olarak, 1980 lerin sonlarından bugünlere kadar, yaklaşık son 20 yılda, Türk eğitim sisteminin gündemine taşınmış olan ve yeni olarak kabul edilmiş ve de üzerlerinde sıklıkla çalışılmış olan, çok boyutlu zeka, beyin temelli öğrenme, bilişsel alanda performans ya da alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, eleştirici, problem çözücü, yaratıcı düşünme becerileri ve öğretilmeleri, karakter eğitimi, program geliştirmede ve öğretmede yeni yaklaşımlar ve özellikle disiplinlerarası eğitim programı gibi, pek ama pek çok konunun arka planında Bademci nin çalışmalarının yattığı apaçık bir gerçektir...vahit Bademci, Türk eğitim ve biliminin ve Türk eğitim sisteminin son 20 yılına çok güçlü biçimde damgasını vurmuştur ifadelerini kullanmıştır. Bellilendirmenin amacı, öğrenci erişimini eğitmek ve artırmaktır; ancak, unutulmamalıdır ki, [erişim] bellilendirme reformu yapmak, ne kolay, ne de basittir 48

6 (Wiggins, 1998; Bademci, 1999a). Türk eğitim ve bilim topluluğunda bu hayati nokta maalesef göz ardı edilmiş, sorunu derinliğinden kavrayamayan bazı akademik unvanlı ya da unvansız kişilerin ya da sahte bilim adamları nın (Chalmers, 1994) birbirinden hatalı ve bilimsel değeri olmayan çalışmaları ve uygulamalarıyla, zaten zor ve karmaşık olan erişim ölçme ve bellilendirme hususu, Türkiye de iyice içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. [İlgilisine bilgi notu: Milli Prodüktivite Merkezi nin Kalkınmada Anahtar Verimlilik adlı yayın organında yayımlanmış olan Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Teknikler (Bademci, 1994a:7) ve Performansın Ölçülmesi, Ürüne ve Sürece Karar Verme (Bademci, 1994b:10) başlıklı makaleler ile Performans Değerlendirme (Bademci, 1998) adlı çalışmanın, ilgilisine faydalı olacağı düşünülmektedir. Milli Prodüktivite Merkezi, 2011 yılında Verimlilik Genel Müdürlüğü ne dönüştürülmüştür. Kalkınmada Anahtar Verimlilik adlı yayına, ilgili genel müdürlükte ulaşılabilir; ayrıca, yılları arası sayılar, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi nde de mevcuttur.] Kaynakça AERA, APA ve NCME [American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education]. (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Association. Ahmann, J. S. ve Glock, M. V. (1981). Evaluating Student Progress. Principles of Tests and Measurements. (Sixth Edition). Boston: Allyn and Bacon. Anderson, L. W. (2003). Classroom Assessment. Enhancing the Quality of Teacher Decision Making. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Airasian, P. W. (2000). Assessment in the Classroom. A Concise Approach. (Second Edition). Boston: McGraw-Hill. Amin, Z. ve Eng, K. H. (2003). Basics in Medical Education. Singapore: World Scientific. Aslan, A. E. ve Sevinçler-Togan, S. (2009). A Service for Emotion Management: Turkish Version of the Adolescent Anger Rating Scale (AARS). Educational Sciences: Theory & Practice [/ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri], 9(2), Bademci, V. (2012). Değerbiçiciler Arası (Interrater) Ölçüm Güvenirliğinin Cronbach ın Alfası ile Kestirilmesi. (Yayımlanmamış Çalışma). Ankara. Bademci, V. (2011b). Kuder-Richardson 20, Cronbach ın Alfası, Hoyt un Varyans Analizi, Genellenirlik Kuramı ve Ölçüm Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17,

7 Bademci, V. (2011a). Türk Eğitim ve Biliminde Bilimsel Devrim: Testler ya da Ölçme Araçları Güvenilir ve Geçerli Değildir. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16, Bademci, V. (2010). Türk Eğitim ve Biliminde Paradigma Değişikliği: Testler veya Ölçekler Güvenilir ve Geçerli Değildir. Konferans. Düzenleyen: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Ankara: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Konferans Salonu, 26 Nisan [Konferansla ilgili haber için; Gazi Haber, Nisan 2010, Sayı 104, Sayfa ] Bademci, V. (2008). Araştırmalarda Ölçme ile İlgili Bazı Büyük Hataları Düzeltmek ve Eğitimde Yeniden Yapılanmayı Sürdürmek: Güvenirlik, Testlerin Bir Özelliği Değildir. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 22, Bademci, V. (2007). Ölçme ve Araştırma Yöntembiliminde Paradigma Değişikliği: Testler Güvenilir Değildir. Ankara: Yenyap Yayınları. Bademci, V. (2006c). Paradigma Değişikliği: Testler Güvenilir Değildir. Konferans. Düzenleyen: G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanlığı. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 28 Nisan [Konferansla ilgili haber için; Gazi Haber, Nisan 2006, Sayı 66, Sayfa 64.] Bademci, V. (2006b). Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach ın Alfa Katsayısı, İki Değerli [0,1] Ölçümlenmiş Maddeler ile Kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, Bademci, V. (2006a). Güvenirliği Doğru Anlamak ve Bazı Klişeleri Yıkmak: Bilinenlerin Aksine, Cronbach ın Alfa Katsayısı, Negatif ve 1 den Küçük Olabilir. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 12, Bademci, V. (2005c). Hakemlerin Değerlendirmelerindeki Hatalar Üzerine: Fisher in Z Dönüşümü ve Güvenirlik Çalışmaları İçin Örneklem Büyüklüğü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Bademci, V. (2005b). Testler Güvenilir Değildir: Ölçüm Güvenirliğine Yeterli Dikkat ve Güvenirlik Çalışmaları İçin Örneklem Büyüklüğü. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 17, Bademci, V. (2005a). Araştırmalarda Ölçme ile İlgili Bazı Büyük Hataları Düzeltmek ve Bir Reformu Başlatmak: Güvenirlik, Testlerin Bir Özelliği Değildir. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eylül Bademci, V. (2004). Testin Güvenirliği veya Test Güvenilirdir Diye İfade Etmek Doğru Değildir. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Bademci, V. (2002). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Türkiye nin Anomi, Yabancılaşma, Ekonomik Büyüme, Demokratikleşme Sorunlarına Çözüm Önerisi. Konferans. Düzenleyen: ESEF Öğrenci Bilimsel Faal. Org. Kom. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 30 Mayıs

8 Bademci, V. (2001b). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Konferans. Düzenleyen: Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik L. Ankara: Başkent Öğretmenevi Konferans Salonu, 9 Aralık Bademci, V. (2001a). Düşünmenin Öğretilmesi ve Öğretimde Kullanılan Yöntemler-Teknikler. Konferans. Düzenleyen: TÜRMOB. Bursa: Bursa SMMM Odası Konferans Salonu, 9 Kasım Bademci, V. (2000). Türkiye deki Okullar Ne İşe Yarar? Ankara: Başkent Basım Yayın. Bademci, V. (1999b). Hedefin Davranışlara Çevrilmesi, Davranışlardan Seçmeli Test Maddeleri Yazılması. (Geliştirilmiş Üçüncü Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Bademci, V. (1999a). Öğretmen Yetiştiren Programlar Nasıl Olmalı? Türkiye de Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme Paneli. Düzenleyen: ESEF İşletme Araştırma Topluluğu. Ankara: G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 21 Mayıs Bademci, V. (1998). Performans Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi Bademci, V. (1997). Aymazlığın Sonu: Geleceği Tehlikede Bir Ulus. Ankara: Gazi Kitabevi. Bademci, V. (1994e). Psikomotor Alana ve Yeni Bir Akım Olan Performans Değerlendirmelerine Bir Bakış. Ankara: H.Ü., Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. (Çoğaltılmış Çalışma-22 sayfa). Bademci, V. (1994d). Mesleki-Teknik Eğitimde Değerlendirme Sorunları ve Değerlendirme Teknikleri. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Ankara: Eylül Bildiriler IV. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Bademci, V. (1994c). Ürün ve Süreç Değerlendirmesi Yapılan Öğrencilerin Erişi Düzeyleri ile İlgili Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bademci, V. (1994b). Performansın Ölçülmesi, Ürüne ve Sürece Karar Verme. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Sayı 67, Sayfa 10. Bademci, V. (1994a). Performansın Ölçülmesinde Kullanılan Teknikler. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Sayı 61, Sayfa 7. Bademci, V. (1993). Psikomotor (Becerişsel) Alana ve Performans Değerlendirmelerine Bir Bakış. Ankara: H.Ü., Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. (Çoğaltılmış Çalışma-21 sayfa). Bademci, V. (1990). Mesleki Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Eylül Bildiri Özetleri. Ankara: Tekışık Matbaası. Baldwin, T. S. (1971). Industrial Education. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. Bloom, B. S., Hastings, J. T. ve Madaus, G. F. (Eds). New York: McGraw-Hill. 51

9 Barnes, L. L. B., Harp, D. ve Jung, W. S. (2002). Reliability Generalization of Scores on the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Educational and Psychological Measurement, Vol. 62, Berk, R. A. (1986). Preface. Berk, R. A. (Ed.), Performance Assessment. Methods & Applications. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Beycioğlu, K. (2007). Alfa Güvenirliği ve Eğitim Araştırmaları. Çağdaş Eğitim, 347, Bodur, S., Filiz, E., Durduran, Y. ve Durduran, S. S. (2011). Mühendis ve Tekniker Adayları İş Sağlığı ve Güvenliğinden Ne Kadar Haberdar? Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3( 3), Brookhart, S. M. ve Nitko, A. J. (2008). Assessment and Grading in Classrooms. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Buluş Kırıkkaya, E. ve Bozkurt, E. (2012). Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol. 37(165), Buluş Kırıkkaya, E. ve Bozkurt, E. (2011). The Effects of Using Newspapers in Science and Technology Course Activities on Students Critical Thinking Skills. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 44, Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E., İşeri, Ş., Vurkaya, G. ve Bali, G. (2011). Tubitak Supported Science Summer School for Primary School Students: Happinence of Learning by Exploring and Enjoying. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, Cebeci, S. (2006). The Examination of Guidance and Research Centers Administrators Conflict Management Strategies with the Perceptions of Self and Teachers. Unpublished Master s Thesis. Ankara: Middle East Technical University, The Graduate School of Social Sciences. Chalmers, A. (1994). Bilim Dedikleri. (Çev.: Arslan, H.). (İkinci Baskı). Ankara: Vadi. Chatterji, M. (2003). Designing and Using Tools for Educational Assessment. Boston: Allyn and Bacon / Pearson Education. Deniş Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), Ebel, R. L. ve Frisbie, D. A. (1991). Essentials of Educational Measurement. (Fifth Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Ertürk, S. (1984). Eğitimde Program Geliştirme. (Beşinci Baskı). Ankara: METEKSAN. Fitzpatrick, R. ve Morrison, E. J. (1971). Performance and Product Evaluation. Thorndike, R. L. (Ed.), Educational Measurement. (Second Edition). Washington, D.C.: American Council on Education. 52

10 Frisbie, D. A. (2005). Measurement 101: Some Fundamentals Revisited. Educational Measurement: Issues and Practice, Vol. 24(3), Gaberson, K. B. ve Oermann M. H. (2010). Clinical Teaching Strategies in Nursing (Third Edition). New York: Springer. Green, J. A. (1970). Introduction to Measurement and Evaluation. New York: Dodd, Mead. Gronlund, N. E. ve Waugh, C. K. (2009). Assessment of Student Achievement. (Ninth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. Hopkins, C. D. ve Antes, R. L. (1978). Classroom Measurement and Evaluation. Itasca, Illinois: F. E. Peacock. Hotaman, D. ve Yüksel-Şahin, F. (2010). The Effect of Instructors Enthusiasm on University Students Level of Achievement. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol. 35(155), Kane, M. (2006). Content-Related Validity Evidence in Test Development. Downing S. M. ve Haladyna, T. M. (Eds.), Handbook of Test Development. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Kartal, H. (2009). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Zorbalıkla İlgili Değerlendirmeleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29(1), Kartal, E. ve Pekkanlı, İ. (2011). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Anadil ve Yabancı Dilde İnternet Üzerinden Okuma Alanları ve Sıklıkları. International Journal of Human Sciences, Vol. 8(1), Korkmaz, A. (2010). Vahit Bademci nin Paradigma Değişikliği Üzerine Bir Araştırma: Testler Değil, Ölçümler Güvenilirdir. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Linn, R. L. (2002). Validation of the Uses and Interpretations of Results of State Assessment and Accountability Systems. Tindal, G. ve Haladyna, T. M. (Eds.), Large-Scale Assessment Programs for All Students: Validity, Technical Adequacy, and Implementation. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Linn, R. L. ve Gronlund, N. E. (1995). Measurement and Assessment in Teaching. (Seventh Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice-Hall. Linn, R. L. ve Miller, M. D. (2005). Measurement and Assessment in Teaching. (Ninth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill. Madaus, G. F. ve O Dwyer, L. M. (1999). A Short History of Performance Assessment. Phi Delta Kappan, Vol. 80(9), McMillan, J. H. (2001). Classroom Assessment. Principles and Practice for Effective Instruction. (Second Edition). Boston: Allyn and Bacon. Mehrens, W. A. ve Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (Fourth Edition). Fort Worth: Harcourt Brace. 53

11 Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Person s Responses and Performances as Scientific Inquiry into Score Meaning. American Psychologist, Vol. 50, Mji, A. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Evidence of Score Reliability and Validity of the Statistical Anxiety Rating Scale Among Technikon Students in South Africa. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, Vol. 36, Moore, M. R. (1967). A Proposed Taxonomy of the Perceptual Domain and Some Suggested Applications. (ERIC Document Reproduction Service No. ED ). Murhpy, K. R. ve Davidshofer, C. O. (2001). Psychological Testing. Principles and Applications. (Fifth Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice- Hall. Musial, D., Nieminen, G., Thomas, J. ve Burke, K. (2009). Foundations of Meaningful Educational Assessment. New York: McGraw-Hill. Nitko, A. J. (2001). Educational Assessment of Students. (Third Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill/Prentice-Hall. Nitko, A. J. ve Brookhart, S. M. (2011). Educational Assessment of Students. (Sixth Edition). Boston: Pearson. Oğuzkan, A. F. (1981). Eğitim Terimleri Sözlüğü. (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Oosterhof, A. (1994). Classroom Applications of Educational Measurement. (Second Edition). New York: Merrill / Macmillan. Orlich, D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Kauchak, D. P., Pendergrass, R. A., Keogh, A. J. ve Gibson, H. (1990). Teaching Strategies. A Guide to Better Instruction. (Third Edition). Lexington, Massachusetts: D. C. Heath. Özçelik, D. A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim. (Genel Öğretim Yöntemi). (Üçüncü Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları. Payne, D. A. (2003). Applied Educational Assessment. (Second Edition). Belmont, CA: Wadsworth / Thomson Learning. Priestley, M. (1982). Performance Assessment in Education and Training: Alternative Techniques. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. Reynolds, C. R., Livingston, R. B. ve Willson, V. (2010). Measurement and Assessment in Education. (Second Edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Russell, M. K. ve Airasian, P. W. (2012). Classroom Assessment. Concepts and Applications. New York: McGraw-Hill. Ryans, D. G. ve Frederiksen, N. (1951). Performance Tests of Educational Achievement. Lindquist, E. F. (Ed.), Educational Measurement. Washington, D.C.: American Council on Education. Sayın, S. (2010). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan İstatistiksel ve Yöntembilimsel Hatalar-II: Grafik, Tablo ve Gösterim Hataları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 8(1),

12 Sayın, S. (2008). Bilimsel Araştırmalarda Yapılan Bazı İstatistiksel ve Yöntembilimsel Hatalar-III: Güvenirlik Kestirimlerine Yönelik Hatalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, Sever, E. (2008). Öğrenme Stilleri: İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Simpson, E. J. (1972). The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor Domain. The Psychomotor Domain. Washington, D.C.: Gryphon House. Sönmez, V. (1986). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara: Yargı Yayınları. Thompson, B. (Ed.) (2003). Score Reliability. Contemporary Thinking on Reliability Issues. Thousand Oaks, California: Sage. Turgut, M. F. (1987). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. (Beşinci Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık. Wiggins, G. (1998). Educative Assessment. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Worthen, B. R., White, K. R., Fan, X. ve Sudweeks, R. R. (1999). Measurement and Assessment in Schools. (Second Edition). New York: Longman. 55

DEĞERBİÇİCİLER ARASI (INTERRATER) ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİNİN CRONBACH IN ALFASI İLE KESTİRİLMESİ Vahit BADEMCİ 1

DEĞERBİÇİCİLER ARASI (INTERRATER) ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİNİN CRONBACH IN ALFASI İLE KESTİRİLMESİ Vahit BADEMCİ 1 55 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.55-62 ÖZET DEĞERBİÇİCİLER ARASI (INTERRATER) ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİNİN CRONBACH IN ALFASI İLE KESTİRİLMESİ Vahit BADEMCİ 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:17, s.33-45

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:17, s.33-45 2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:17, s.33-45 33 TESTLER GÜVENİLİR DEĞİLDİR : ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİNE YETERLİ DİKKAT VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI İÇİN ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach s Alpha, Hoyt s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability

A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach s Alpha, Hoyt s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (011) 173-193 173 KUDER-RICHARDSON 0, CRONBACH IN ALFASI, UN VARYANS ANALİZİ, GENELLENİRLİK KURAMI VE ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VE BİLİMİNDE BİLİMSEL DEVRİM: TESTLER YA DA ÖLÇME ARAÇLARI GÜVENİLİR VE GEÇERLİ DEĞİLDİR

TÜRK EĞİTİM VE BİLİMİNDE BİLİMSEL DEVRİM: TESTLER YA DA ÖLÇME ARAÇLARI GÜVENİLİR VE GEÇERLİ DEĞİLDİR 116 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (011) 116-13 TÜRK EĞİTİM VE BİLİMİNDE BİLİMSEL DEVRİM: TESTLER YA DA ÖLÇME ARAÇLARI GÜVENİLİR VE GEÇERLİ DEĞİLDİR Scientific Revolution in

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma

Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2010, 1(2), 85-92 Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma Derya ÇOBANOĞLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa METİN Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

Ölçme-değerlendirmede genel ilke ve kavramlar. Dr. H. İbrahim Durak

Ölçme-değerlendirmede genel ilke ve kavramlar. Dr. H. İbrahim Durak Ölçme-değerlendirmede genel ilke ve kavramlar Dr. H. İbrahim Durak Öğrenci G E Ç M E & K A L M A Sınama? Grup dinamikleri Amaç Öğrenim hedefleri? Öğretim Üyesi E Ğ İ T İ M Eğitim Programı Assessment drives

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim)

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) 2014-2015 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Ders İçerikleri (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans Dersleri (Zorunlu) I.DÖNEM T U K I.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER T U K EPÖ 751 Program Geliştirmenin Temelleri

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmail YÜKSEL Doğum Tarihi: 09.10.1978 Öğrenim Durumu: Lisans Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1989-1993 Lisans Pamukkale Üniversitesi Öğretmenliği Pr. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmail YÜKSEL Doğum Tarihi: 09.10.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği ODTÜ 2001 Doktora

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Programları ve Gazi Üniversitesi 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Programları ve Gazi Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Sedat Yüksel Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Programları ve Gazi Üniversitesi 1994 Öğretim Y. Lisans Eğitim Programları ve Gazi Üniversitesi 1997 Öğretim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAPILAN BAZI İSTATİSTİKSEL VE YÖNTEMBİLİMSEL HATALAR III: GÜVENİRLİK KESTİRİMLERİNE YÖNELİK HATALAR

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAPILAN BAZI İSTATİSTİKSEL VE YÖNTEMBİLİMSEL HATALAR III: GÜVENİRLİK KESTİRİMLERİNE YÖNELİK HATALAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAPILAN BAZI İSTATİSTİKSEL VE YÖNTEMBİLİMSEL HATALAR III: GÜVENİRLİK KESTİRİMLERİNE YÖNELİK HATALAR * ÖZET Son yıllarda eğitim alanında yapılan araştırmalarda ölçek geliştirme veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı