Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliliği Üzerine Bir Değerlendirme. F. Çukur 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliliği Üzerine Bir Değerlendirme. F. Çukur 1"

Transkript

1 Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliliği Üzerine Bir Değerlendirme F. Çukur 1 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 48200, Milas-MUĞLA E-posta: ÖZET Arıcılık faaliyeti gerek dünyada gerekse Türkiye de son yıllarda önemli gelişme gösteren tarımsal faaliyetler arasında yer almaktadır. Nitekim gün geçtikçe arıcılık faaliyeti ile uğraşan ve geçimini arıcılıktan sağlayan üretici sayısında artış görülmektedir. Ayrıca arıcılık faaliyetinin ana ve yan ürünlerinden elde edilen katma değerin gerek mikro bazda işletmeye gerekse makro bazda ülke ekonomisine katkıları da yadsınamaz düzeydedir. Milas ilçesi iklim ve bitki örtüsü, arazi ve coğrafi yapısı ile arıcılık faaliyetine uygun bir konumdadır. Ayrıca arıcılık ve arı ürünlerinden elde edilen ekonomik değer açısından da Muğla ilinin önemli arıcılık merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Düny a ve Türkiye arıcılık sektöründe önemli bir konumu olan Muğla iline yaptığı katkılar nedeniyle Milas ilçesinde arıcılık faaliyetinin mevcut durumunun incelenip geliştirme olanaklarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Milas ilçesinde arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirlik açısından mevcut durumu ve yapısı çeşitli açılardan ele alınacaktır. Daha sonra Milas ilçesi arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliği konusunda olası sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Sürdürülebilirlik, Milas An Evaluation on Sustainability of Beekeeping in Milas District of Mugla Province ABS TRACT Beekeeping is developing agricultural facilities both world and Turkey in last yerars. Number of producers who provide livelihood from beekeeping are increased day by day. Milas is suitable place with climate, flora, land and geographic structure for beekeeping. Also, Milas district which is important beekeeping centre of Mugla province according to obtained economic value from beekeeping and bee products. Determine of development op purtinuties and sustainability, investigated of currently situtation of beekeeping of Milas district is very important. In this study, situtiation of beekeeping in terms of sustainability in Milas district and its structure will be investigated according to various criteria. After that, possible problems about sustainability of beekeeping of Milas district and its related in solutions will be evaulated. Key words: Beekeeping, Sustainability, M ilas 1.GİRİŞ Arıcılık sürdürülebilir kırsal kalkınmanın lokomotifi ve en önemli araçlarından biri durumundadır. Bununla birlikte arıcılık doğa ve çevreye zarar vermeden yapılabilen ender tarımsal faaliyetlerden birisidir. Bu yönüyle arıcılık geleceğin en önemli sürdürülebilir tarım faaliyetlerinden birisi olacaktır (TKB, 2001). Dünyada 2012 yılında kovan varlığı bulunmakta olup ton bal gerçekleştirilmiştir (FAO,2012). Dünya bal sıralamasında Çin ilk sırada, Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de 2013 yılında kovan varlığı ve işletme ton bal gerçekleştirmiştir(tuik, 2013). Muğla ilinde arıcılık faaliyetleri bir yandan yaratmış olduğu katma değer diğer yandan önemli bir geçim kaynağı olması nedeniyle yöre ekonomisi açısından oldukça önemli bir tarımsal faaliyet alanı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle böylesine önemli ve doğal koşullardan kolaylıkla etkilenebilen bir tarımsal faaliyetin etkinliğinin artırılabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması son derece önemli görülmektedir (Çukur ve ark., 2010). Muğla ili Türkiye nin % 18 lik bal ni gerçekleştirirken, çam balı nin de % 90 ını üretmektedir. Muğla nın yıllık çam balı bin ton arasında değişmektedir. Türkiye de 1951 yılında ilk Arıcılık ve Bal Kooperatifi Muğla da kurulmuştur (Anonim, 2014e). Pek adı yaygınlaşmamış olsa da Milas köylerinin önemli bir geçim kaynağı arıcılık ve arıcılık ürünleridir. Arıcılık Milas ilçesinin 114 köyünün kimi zaman asıl, kimi zaman yan geçim kaynaklarından birisidir. Muğla ilinin en çok çam balı ve çiçek balı üretilen ilçesi Milas tır. Milas ilçesinde arıcılık faaliyeti kırsal alanda sağladığı ekonomik katkıyla önemli bir faaliyet durumundadır (MİTSO, 2014). 2. MİLAS İLÇES İ ARICILIK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 2.1. Toplam Kovan Varlığı Milas ilçesinin 2003 yılında adet olan toplam kovan sayısında yıllara göre dalgalanmalar olmasına karşın, 2013 yılındaki kovan varlığı yine adet olarak belirlenmiştir. Yıllar itibariyle az miktarda olan eski kovan varlığının yerini yeni kovanlar almıştır. Muğla ilinin tüm ilçelerinde arıcılık faaliyeti yer almaktadır yılında Muğla ili kovan varlığı Türkiye toplam kovan varlığının %11.41 ini oluşturmaktadır. Bunu %13.94 ile Ula ve %13.89 ile Marmaris ilçeleri izlemektedir. Milas ilçesi gerek Muğla ili gerekse Türkiye genelinde kovan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir yılında Muğla ili toplam kovan varlığının % ünü, Türkiye toplam kovan varlığının ise %1.81 ini Milas ilçesi oluşturmaktadır (Çizelge 2.1) (Grafik 2.1). 40

2 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun Çizelge 2.1: Milas ilçesinde yıllar itibariyle kovan varlığındaki gelişmeler ( ) Yıllar Kovan Sayısı (adet) Eski Yeni Milas (1) Muğla (2) Türkiye (3) % (1/2) % (1/3) % (2)/(3) ,00 15,00 % 10,00 5,00 0,00 15,64 0,41 3,80 5,54 11,10 15,84 13,89 2,57 13,94 7,94 6,15 3,17 Grafik 2.1: Muğla İli İlçeleri İtibariyle Kovan Varlığı Oransal Dağılımı (%) 2.2. İşletme Sayısı Milas ilçesinin coğrafi konumu ve iklim şartları arıcılığa uygun olduğu için hemen hemen bütün köylerinde arıcılık faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Arıcılık, ilçede birçok ailenin geçim kaynağı durumundadır. Milas ilçesinin 114 köyünün yaklaşık %70 inde (80 köy) yaklaşık aile arıcılık faaliyeti ile uğraşmaktadır. Milas ilçesi Muğla ilinin önemli arıcılık merkezlerinden birisidir (Anonim, 2014f; Anonim, 2014g). Milas ilçesinde 2013 yılında 4060 adet işletme bulunmaktadır. Türkiye arıcılık yapan işletme sayısının %5.08 i Muğla ilinde yer almaktadır. Muğla ilinde arıcılık yapan işletme sayısının %16.75 i, Türkiye de arıcılık yapan işletme sayısının %0.85 i ise Milas ilçesinde bulunmaktadır. Muğla ilinin ilçeleri itibariyle arıcılık yapan işletme sayısı b akımından ilk sırayı %20.84 ile Marmaris alırken, bunu %16.75 ile Milas ve %12.78 ile Köyçeğiz ilçeleri izlemekt ed ir (Çizelge 2.2) (Grafik 2.2). Muğla ili Arı yetiştiricileri birliğine üye arıcının 582 tanesi Milas ilçesinde bulunmaktadır (MAYBİR, 2013). Bu işletmelerin kovan varlığı bulunmaktadır. Çizelge 2.2: Milas ilçesinde arıcılık yapan işletme sayısındaki gelişmeler ( ) Arıcılık Yapan İşletme Sayısı* Yıllar Milas (1) Muğla (2) Türkiye (3) % (1)/(2) % (1)/(3) % (2)/(3) * *Arıcılık yapan köy sayısı 2013 y ılından itibaren "Arıcılık yapan işletme sayısı" olarak değiştirilmiştir.. 41

3 Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları Ya ta ğan, %8.94 Merkez % 7.39 Bodrum % 6.16 Köyceği z % 12.78, Kavaklıdere 0.86 Datça % 3.40 Ula, %11.90 Dalaman % 6.28 Orta ca % 2.71, Milas % Marmaris %20.84 Fethi ye % 2.00 Grafik 2.2: Muğla İli İlçeleri İtibariyle Arıcılık Yapan İşletme Sayısının Oransal Dağılımı (%) 2.3. Bal Üretimi ve Diğer Arı Ürünleri Üretimi Dünyadaki çam balı nin % 92 si Muğla ve Aydın ın Dilek Yarımadasında elde edilirken Milas, başlı başına dünya çam balı nin yüzde 40 a yakınını sağlamaktadır (Anonim, 2014b). Milas ilçesinde bal nin yanı sıra diğer arı ürünlerinden balmumu de yapılmaktadır (Anonim, 2014d). Yörede ağırlıklı olarak çam balı üretilmektedir. Yörede iç bölgelere gidildikçe çiçek balı nin artış gösterdiği belirlenmiş t ir (Anonim, 2014e). Milas ilçesinde 2003 yılında 600 ton olan bal 2013 yılında 2100 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde balmumu nde önemli bir değişim yaşanmamıştır (Çizelge 3) yılında Muğla ili bal nin %19.26 sını Milas ilçesinden sağlanmaktadır. Bunu %18.48 ile Köyceğiz ve % ile Fethiye ilçeleri izlemektedir (Grafik 3). Aynı yıl Muğla ili balmumu nin % 0.68 ini yine Milas ilçesi karşılamaktadır yılında Türkiye bal nin %2.22 sini, balmumu nin ise % 0.10 unu Milas ilçesinden sağlanmaktadır. Milas ilçesinde gerek bal gerekse balmumu nde yıllar itibariyle dalgalanmalar gerçekleşmiştir (Çizelge 2.3) (Grafik 2.3). Çizelge 2.3: Milas ilçesi yıllar itibariyle bal ve balmumu ndeki gelişmeler ( ) Yıllar Milas Muğla Türkiye Bal (ton)(1) Balmumu (ton) (2) Bal (ton) (3) Balmumu (ton)(4) Bal (ton) (5) Balmumu (ton) (6) % Yıllar (1)/ (3) (2)/ (4) (3)/ (5) (4)/ (6) (1)/(5) (2)/ (6)

4 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun Yatağan % 8.55 Merkez % Ula % 7.34 Bodrum % 4.40 Köyceğiz % Kavaklıdere % 0.28 Datça % 0.11 Dalaman % 6.55 Ortaca % 1.21 Milas % Marmaris % 9.38 Fethiye % Grafik 2.3. Muğla İli İlçeleri İtibariyle Bal Üretiminin Oransal Dağılımı (%) 2.4. Kovan Başına Verim Arıcılıkta en önemli kriterlerden bir tanesi kovan başına elde edilen verimdir yılı Muğla ili kovan başına verim ortalaması kg olarak belirlenmiştir. Muğla ili ilçeleri itibariyle kovan başına en yüksek verim kg ile Milas ilçesi ilk sırada yer almaktadır. Bu değer Muğla ili ortalamasının üzerindedir. Milas ilçesini kovan başına kg ile Köyceğiz ve kg bal ile Fethiye ilçeleri izlemektedir (Grafik 2.4). Yörede ortalama çam balı verimi iklim şartları uygun olduğunda kg dolayındadır. 18,00 17,00 17,72 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,25 0,10 6,03 12,78 8,62 1,11 6,75 7,86 9,70 4,05 Grafik 2.4: Muğla İli İlçeleri İtibariyle Kovan Başına Verim. 3. ARICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN FAALİYETLER Arıcılığın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik Muğla ili ve ilçelerini kapsayan çalışmalar gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Nitekim, bu çalışmalar arasında arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğini ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak olan organik arıcılığa yönelik yapılan projeler önemli ölçüde yer almaktadır. Datça da, 2012 yılında, 10 arıcı ile başlanan Organik Bal Üretimi ve Kontrolü Projesi bu projelerden biridir. Proje tamamlanmış ve proje kapsamında 6 üretici Organik Bal Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında sözleşme imzalayan arıcılara 50 şer organik kovan ve birer bal dinlendirme tankı verilmiştir. Projede öncelikle Datça Yarımadası ndaki iki ormanlık alanın organik arı konaklama bölgesi olarak tespit edilmişt ir (Akgün, 2012). Organik bal üreten arıcıların daha sağlıklı arı ürünleri üretebilmeleri amacıyla Gıda Tarım ve 43

5 Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları Hayvancılık Muğla İl Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Datça da Alavara ve Knidos bölgelerinde iki konaklama alanı belirlenmiştir. Alavara da ayrıca bal ormanı oluşturma çalışmaları yapılmış tır. Projede, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım Birimi elemanları, MAYBİR ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından çeşitli dönemlerde organik arı yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler gerçekleştirilmiş ve 6 üreticinin 2013 yılında ürettikleri ballar, Organik Bal olarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Gruba dahil diğer 4 üreticinin ise geçiş döneminde olduğu belirtilmiştir. Muğla ilinin 334 köyünde yaklaşık 5 bin 800 aile arıcılık yapmaktadır (Anonim, 2014c). Sürdürülebilir arıcılığa yönelik bir diğer proje, GEKA tarafından desteklenen Muğla İli Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi dir. Projede Muğla ili sınırları içinde kullanılmakta olan arı konaklama noktalarının tespit edilerek arıcılık faaliyetlerinin web tabanlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Projede ile aynı zamanda arıcıların konaklama yerlerinin yeniden tespit edilerek yaşanan sorunların güncellenmesi ve sorunlara ilişkin çözüm arayışlarının ortaya konması ele alınmaktadır. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje kapsamında Muğla da 260 köy ve 365 mevkideki 3 bin 506 konaklama noktasının coğrafi koordinatları belirlenerek bu alanların işaretlemesi yapılması planlanmıştır. Gerek organik arıcılığın yapılabileceği gerekse arı ekotiplerinin korunacağı konaklamaya uygun yeni konaklama noktaları ve izole alanların araştırılacağı projeyle belirlenen koordinatlar web tabanlı veri-tabanına aktarılacak ve bölgenin konaklama haritası oluşturulacaktır. Muğla ilindeki yerli arıcı ile her yıl Muğla ya gelen gezginci arıcı profilini, sayısını, koloni ekotiplerini ve sayısını, arı hareketlerini, farklı konaklama noktalarındaki koloni verimini, afetlerde özellikle kurak ve yağışlı geçen yıllard a riskli konaklama alanlarını, ilin üretim sezonunda bal üretim değerini raporlayabilecek veritabanı sayesinde arıcılar uygun arı konaklama alanlarına yönlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece arı yetiştiriciliğinde bal verimi ve kalitesi artarken sektörün uluslararası boyutta rekabet edebilirliği de sağlanabilecektir. Proje sayesinde; Türkiye de arıcılık faaliyetinde bulunanların hem girdi maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağını hem de daha sağlıklı, izlenebilir ve güvenilir arı ürünleri yapmaları sağlanabilecektir. Ayrıca diğer ülke arıcıları ile olan rekabet gücü artırılarak dünya bal ticaretinde söz sahibi olunabilmesi sağlanacaktır (Anonim, 2014a). Muğla Yöresi Kızılçam ormanlarında çam balı nin sürdürülebilirliği ve karşılaşılan sorunların giderilmesi projesi, arıcılığın sürdürülebilirliğine sağlamaya yönelik yapılan bir diğer projedir. Projede Muğla ilinde Milas, Gökova, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Yerkesik, Datça, Fethiye ilçeleri başta olmak üzere, birçok orman alnında Basra böceği yayılışı yapılmaktadır. Basralı ormanlarda bal ni durdurmadan aynı zamanda alanın gençleştirilmesi sağlanacaktır (Uğural, 2012). Arıcılık faaliyetinde en önemli sorunlardan birisi varroa zararlısı ve beraberinde getirdiği ekonomik kayıplardır. Aynı zamanda bu durum arıcılık faaliyetinden kimi zaman vazgeçilmesine sebep olmakta böylelikle arıcılığın sürdürülebilirliğinin s ağlanmasının önünde engel teşkil etmektedir. Milas ilçesi Pınar Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, arıcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen organik bal nin ve ihracatının en büyük düşmanı olan varroa zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatmıştır. Türkiye deki arıcılığın en büyük düşmanı olarak nitelendirilen varroa zararlısı, ülkenin bal ihracatını sekteye uğratan en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Arıcılar arasında Amerikan yavru çürüğü ismiyle de anılan bu zararlı, kovandaki yeni nesil arıların sakat ve sağlıksız büyümesine neden olmaktadır. Çiftçilerin arı kolonisini tehlikeye sokan bu zararlıdan korunmak için ilaçlama yapması ise üretilen balın katkı maddesi içermesine neden olmaktadır. Böylelikle aşırı ilaçlamayla üretilen bal, ihraç edilememekte ve çiftçi büyük zarar görmektedir. Bu sorunla mücadelenin en etkili yolu ise biyolojik kontrol yöntemi olarak gösterilmektedir. Türkiye de bir ilk olan ihraç edilen çam balının kalite standardını yükseltecek önemli bir adım atan S.S. Pinar Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi, varroa zararlısıyla biyolojik yöntemle mücadele etme çalışmalarına başlamıştır. Kooperatif, biyolojik kontrol yöntemi olan erkek arı gözlü temel petek kullanımını arttırmak için Türkiye de ilk defa bu özel peteği seri üretime geçirmiş durumdadır. Ayrıca temel petek nde arıcının kendi mumundan şahsına üretim yapılması diğer kolonilerden gelecek riskleri ortadan kaldırmaktadır. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteğiyle kooperatif bünyesinde Bal Paketleme ve Temel Petek Üretimi Tesisi kurulmuştur (Anonim, 2014d). Arıcıları çağın gereklerine uygun üretim yapan, gıda güvenliğini ön plana alan, sürdürülebilir tarım ilkelerin i uygulayan, rekabetçi bir yapıya kavuşturulma zorunluluğu bulunmaktadır (Fıratlı ve ark., 2010). Muğla ticaret borsasının bünyesinde 2013 yılında balın kalitesini artırmak ve ülke genelinde pazar fiyatını dengelemek amacıyla kurulan bal borsası, kaliteli bal ni artırarak bal alım satımıyla uğraşan üyelerin gelirini yükseltmek, kaliteli bala güvenilir şekilde ulaşılmasını sağlamak ve ihracatın önünü açmayı amaçlamaktadır (Anonim, 2013). Arıcılığın, biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi bakımından desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu amaçla Orman Genel Müdürlüğü gerek mevcut ormanların rehabilitasyonu yoluyla, gerekse yeni bal ormanı tesis etmeye yönelik çalışmaları bulunmaktadır (OGM, 2013). Muğla ili ve çevre ilçelerini ele alan projelerin sayısının fazlalığı ve farklı içeriğ i arıcılığın sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. 44

6 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun 4. ARICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMAS INDAKİ OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Arıcılık geleceğin en önemli sürdürülebilir tarımsal faaliyetleri arasında yer almaktadır. Türkiye de arıcılık başlangıç yatırımı düşük, toprağa gereksinimi olmayan ve sürdürülebilir kalkınmada geliri arttırıcı bir kaynak olarak önemli rol oynamaktadır (Saner ve ark, 2005). Az sermaye ile toprağa bağlı olmadan yapılabilen, kısa sürede gelir getiren, bal, balmumu, polen, arısütü, propolis, arı zehiri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünler sağlayan ve son yıllarda bütün dünyada önem verilen bir tarımsal uğraşı alanıdır (Gösterit, 2010). Birçok bitkisel üretim, arıcılık ile birlikte ve karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebilir (Sancak, 2013). Üretkenlik, karlılık, koruma, araştırma, profesyonellik ve tanıtım sürdürülebilir arıcılık ilkeleri arasında yer almaktadır (Gösterit,2010). Üreticiler arıcılık faaliyetinde bulunurken özellikle hastalık ve zararlılarla zamanınd a mücadele etmeleri gerekmektedir. Bu durum hem korumayı sağlayacak hem de üretkenliği artırabilecektir. Bu konuda mevcut eğitim ve yayım çalışmalarının artırılması önem kazanmaktadır. Balın pazarlaması yöredeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu durum işletmelerin gelir ve karlılığını doğrudan etkilemektedir. Üretici balını üretim maliyetinin altında satmaktadır. Bal üretim miktarı yeterli düzeyde olmasına karşın bal ihracatı yapan firma sayısı yok denecek kadar azdır (Çelik, 2014). İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi ve devamlılığının sağlanması için üreticilerin ürünlerinin piyasada değer bulması zorunlu olmaktadır. Milas ilçesi Pinar tarımsal kooperatifinde kurulan bal paketleme tesisi yörede pazarlama konusunda öncü olabilecek niteliktedir. Ancak paketleme tesislerinin de pazarlama sorunu bulunmaktadır. Bu aşamada bal pazarlaması ile ilgili alternatif pazar arayışları önem kazanmaktadır. Arıcılık işletmelerinin bir diğer sorunu girdi maliyeti olup bunların başında nakliye masrafları gelmektedir. Arıların konaklaması ve sevkiyatından kaynaklanan sorunlar sürdürülebilirliğin önündeki sorunlar arasında yer almaktadır. Milas ilçesi göçer arıcılık faaliyetinin ön plana çıktığı kış konaklamasında diğer arıcıların konaklama yerleri arasında tercih edilen yerler arasındadır. Nisan ve Mayıs aylarında üreticiler iç, doğu ve kuzey bölgelere giderek gezginci arıcılık yapmaktadır. Göçer arıcılık faaliyeti için çevre ve bitkisel kaynaklar önem taşımaktadır. Bu nedenle çevrenin ve bitkisel kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, pestisit kullanımın a ilişkin gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması ve göçer arıcılığın genetik çeşitliliği yok etme yönündeki etkisini önlemek için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir (Kekeçoğlu ve ark., 2007). Muğla ilinde hektar orman alanı bulunmakta olup bunun hektarı basralı alanı kapsamaktadır (Anonim, 2014i). Mevcut basralı alanların genişletilmesi arıcılığın sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan projeler önemli katkılar sağlayabilecektir. Arıcılığı doğru yapmak genellikle kişinin modern arıcılıkta yaşanan sorunlar hakkındaki bilgisi ve bu sorunlara doğru ve gerektiği gibi cevap verebilmesidir (Gösterit, 2010). Bu aşamada profesyonellik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yöre arıcılarının modern arıcılığın gerektirdiği koşulları ve koşulları yerine getirecek teknik bilgiye sahip olması gerekir. Bu amaçla arıcılık ile ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler üreticilere aktarılmalıdır. Bu amaçla yörede teknik ve pazarlama yayım çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Balın pazarlaması içinde yer alan markalaşma sorunu da sürdürülebilirliğin önündeki sorunlardan bir diğeridir. Markalaşma özellikle tüketicilerin bilgilendirmenin en etkin yöntemlerinden biri olan reklam faaliyetleri ile gerçekleştirilebilir. Balın pazarlaması açısından Milas ilçesinin turizm merkezlerine yakınlığı önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 5. SONUÇ Arıcılık faaliyeti, Muğla ili ve çevresi için vazgeçilmez tarımsal faaliyetlerden biridir. Dünya ve Türkiye çam balı nin en önemli kısmı Muğla yöresinden sağlanmaktadır. Bu aşamada Muğla iline bağlı ilçelerin de bal son derece önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan tüm aşamaları kapsayan geniş bir tanımı içermektedir. Son yıllarda sadece bal nin önemli olmadığı çevreyle dost, sağlıklı ve hijyen koşullarda yapılan sürdürülebilir arıcılık faaliyetinin ön plana çıktığı bir gelişme görülmektedir. Bu gelişme balın ile birlikte alternatif pazar arayışlarının da önemli bir nokta olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle üretim ile birlikte gerek iç gerekse dış pazarda yer edinebilecek bir arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliği ön plana çıkmaktadır. Balın pazarlaması ve markalaşma, girdi maliyeti, konaklama ve sevkiyat (nakliye) Milas ilçesi arıcılığının sürdürülebilirliğinin önündeki sorunlar olarak ön plana çıkmaktadır (Çelik, 2014). Yeterli düzeyde bal olmasına karşın özellikle balın pazarlaması ile ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Üretilen bala alternatif pazarların bulunması bu aşamada önem kazanmaktadır. Bu amaçla Türkiye nin farklı yerlerinde düzenlenen çeşitli seminer, toplantı, fuar ve organizasyonlar ile Milas balının tanıtımı gerçekleştirilmeli ve tüketiciler haberdar edilerek bala ilişkin tüketici profili genişletilmelidir. Bu durum aynı zamanda balın markalaşması yolunda önemli bir adım olabilecektir. Ayrıca arı ürünleri arasında yer alan balmumu, polen, propolis nin de artırılması arıcılık faaliyetinin yelpazesini genişletebilecektir. Diğer taraftan üreticilerin karlılığını etkileyen en önemli unsur girdi maliyeti ve bunun içinde yer alan konaklama ve nakliye gideridir. Girdi maliyetlerinin azaltıcı yönde uygulanacak çeşitli desteklemeler bu aşamada önem kazanmaktadır. 45

7 Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları Bakanlar Kurulu nun 2014 yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında devlet desteği verilecek riskler, ürünler ve prim destek oranlarına ilişkin kararı ile arıcılık da destek kapsamına alınmıştır. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, nakliye, sel ve su baskını riskleri sigorta kapsamına alınmaktadır (Anonim, 2014h). Bu destek arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça önem taşımaktadır. Geleceğin en önemli sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerinden biri arıcılık faaliyetidir. Bu nedenle arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar önem taşımaktadır. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Muğla ili Arı Yetiştirici Birliğ i arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğine yönelik yapılan projeler ile en önemli paydaşlar arasında yerini almaktadır. Ayrıca üreticilere yönelik gerçekleştirilen arıcılık konusundaki mevcut teknik bilgi düzeylerine ilişkin eğitim ve yayım çalışmaları desteği, arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinde önemli bir katma değer yaratacaktır. Sonuç olarak, Milas ilçesinde tarımsal faaliyetler arasında ön planda olan arıcılık faaliyeti birçok ailenin temel geçim kaynağı durumundadır. Muğla ili ilçeleri arasında bal nde ilk sırada yer alan Milas ilçesinin, Muğla ili arıcılık sektöründe de yarattığı katma değer yadsınamaz düzeydedir. Milas ilçesinin bu özelliğinin devamının sağlanması gerek Muğla ili gerekse Türkiye nin arıcılık sektörü açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, Milas ilçesi nde arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada, konu ile ilgili ortaya konulan alternatif çözüm önerilerinin uygulamaya aktarılması, arıcılık faaliyetinin sürdürülebilirliliğine önemli katkılar sağlayacaktır. 6. KAYNAKLAR Akgün, C Datça Yarımadası Organik Bal Üssü, 4 Şubat, Erişim Tarihi: Anonim, Muğla'da 'bal borsası' açılışı yarın yapılacak, balborsasi-acilisi-yarin-yapilacak , 16 Nisan, Erişim Tarihi: Anonim, 2014a. Milas Önder Gazetesi (2014), Muhtarlar ve Arıcılar Bilgilendirild i, 5 mart, Milas, Muğla, Erişim Tarihi: Anonim, 2014b. Milas Balcılığı İçin Mitso İlçe Tarım El Ele, - balciligi-icin-mitso--ilce-tarim-el-ele , 12 Mart, Milas, Muğla, Erişim Tarihi: Anonim, 2014c. Milas Önder Gazetesi, Muğla da Organik Bal Üretimi, 6 Ocak, Milas, Muğla, Erişim Tarihi: Anonim, 2014d. Organik Bal İçin Biyolojik Savaş Açtılar, 21 Nisan, Milas, Muğla, Erişim Tarihi: Anonim, 2014e. Arıcılık Önemli Geçim Kaynağı, ( 1 Ekim, Milas, Muğla, Erişim Tarihi: Anonim, 2014f. Ekonomisi, milas /ekonomisi, Erişim Tarihi: Anonim, 2014g. Milas ta Arıcılık ve Bal Üretimi, milasta-aricilik-ve-bal-uretimi/, Eriş im Tarihi: Anonim, 2014h. Arıcılık Tarım Sigortası Kapsamında, m- sigortas-kapsam-nda, Erişim Tarihi: Anonim, 2014i, Muğla'da Arıcıların Altyapı Sorunları Çözülüyor, in - altyapi-sorunlari-cozuluyor haberi/, Erişim Tarihi: Çelik, O., Kişisel Görüşme, Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Erişim Tarihi: Çukur, T., Dayan, V., Karabulut, A.N Muğla İlinde Sürdürülebilir Arıcılık, 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, s.18-27, 5-8 Ekim, Muğla. FAO, Çeşitli istatistikler, Erişim Tarihi: Fıratlı, Ç., Karacaoğlu, M., Gençer, H.V., Gürel, F., Koç, A.U Türkiye Arıcılığının Yapısal Analizi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ocak 2010, s , Ankara. Gösterit, A Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmes i, II. Uluslararası Arıcılık Çalıştayı, Düzce Üniversitesi, 2 Eylül, Erişim Tarihi: Kekeçoğlu, M.,Gürcan, E.K., Soysal, M.İ Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2), s MAYBİR, Erişim tarihi: MİTSO, Tarihin Kültürün ve Bereketin Diyarı Milas ( ), Erişim Tarihi:

8 XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun OGM (Orman Genel Müdürlüğü) Bal Ormanı Eylem Planı, ( ) ).pdf, Erişim tarihi: Sancak, K., Sancak, A.Z., Aygören, E Dünya ve Türkiye de Arıcılık, Arıcılık Araştırma Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 10, s Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., Yücel, B İzmir ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı İle Sorunları Üzerine Bir Araştırma, TEPGE yayın No:126, ISBN: , Ankara. TKB (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Arıcılık, YAYÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi), Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi, Yayın no:33, Ankara. TUİK, Çeşitli İstatistikler, www. tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: Uğural, İ Dünyanın Arıcısı Muğla ya geliyor, 24 Ağustos, Erişim Tarihi:

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Amaç Türkiye arıcılığının yapısı ve sorunlarını ortaya koymak Doğal kaynaklardan

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Bekir DEMİRTAŞ (1) Ali KORKMAZ (1) (1) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/İçel Öz Gezginci

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Muğla nın Menteşe ve Fethiye ilçelerinde çevre temizliği 20 Kişi Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler *

Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 17-24 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI*

İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(2): 113-120 İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI* Sait ENGİNDENİZ 1, Kubilay UÇAR 1, Cansu BAŞARAN 1 Özet Türkiye'de arıcılık, çok eski yıllardan beri

Detaylı

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu

TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu TARIM SİGORTALARININ ÖNEMİ VE TARSİM Öğr.Gör.Erdinç CESUR Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu GİRİŞ Sigorta, her şey yolunda giderken, ileride ortaya çıkması muhtemel bir takım risklere karşı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

PROJENİN ADI VE KONUSU

PROJENİN ADI VE KONUSU 1 PROJENİN ADI VE KONUSU 100 ADET ARILI - 50 ADET BOŞ KOVANLIK ARICILIK PROJESİ Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

TRA1 Bölgesi. Arıcılık Sektörü NELER HEDEFLİYORUZ NELER YAPTIK DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:

TRA1 Bölgesi. Arıcılık Sektörü NELER HEDEFLİYORUZ NELER YAPTIK DESTEKLEYEN KURULUŞLAR: DESTEKLEYEN KURULUŞLAR: TRA1 Bölgesi APIMONDIA-Dünya Arıcılar Birliği Erzurum Arıcılar Birliği KUDAKA ------------- Erzurum Valiliği Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Doğu Anadolu Tarımsal Arş.Enst. Müd.

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME GENEL HUSUSLAR: 1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde, başvuru sahipleri gerçek

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ERZURUM İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Arazi Toplulaştırması İŞLEM VE AÇIKLAMA - Merkez ve Hınıs ilçesinde ihaleye çıkılmış olan 35.000 Hektar alanda arazi toplulaştırmasının tamamlanması 2: Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel

Detaylı

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Hayvansal Üretim 41: 48-54 (2000) Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Ulviye Kumova 1 Ali Korkmaz 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi.

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM İNCİ AKGÜL ZİRAAT MÜHENDİSİ ORGANİK TARIM PROJELER KOORDİNATÖRÜ Giriş Arıcılık; arı kolonilerini ve bitkisel kaynakları birlikte kullanarak arı sütü, bal ve polen gibi çeşitli

Detaylı

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI İçindekiler MOBİLYA SEKTÖRÜ... 2 DÜNYA MOBİLYA İHRACATI... 3 TÜRKİYE DE MOBİLYA SEKTÖRÜ... 3 Türkiye de Mobilya Üretimi ve Tüketimi... 3 Türkiye de Mobilya İhracatı... 5 Türkiye de Mobilya İthalatı...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ GÜNEY EGE ZEYTİNYAĞLARI COĞRAFİ İŞARETİ

TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ GÜNEY EGE ZEYTİNYAĞLARI COĞRAFİ İŞARETİ TARİŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ GÜNEY EGE ZEYTİNYAĞLARI COĞRAFİ İŞARETİ ÜLKELERE GÖRE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM RAKAMLARI OLIVE OIL PRODUCTION (10³t) Production OLIVE OIL 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (est.)

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Ada Karabıyık, Kasım 2011

Ada Karabıyık, Kasım 2011 Ada Karabıyık, Kasım 2011 [MUĞLA İLİ ARICILIK SORUNLARI ve ARI DOSTU KENT YAKLAŞIMI ÖN ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 9-12 Kasım 2011 2 Muğla İli Arıcılık Sorunları Çalışma Ziyareti Raporu / 9-12 Kasım 2011

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE MEYVE ÜRETİMİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE MEYVE ÜRETİMİ ANKARA 23/01/2017 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ Tarım insanlık için her çağda önemli olmuştur. Tarımında önemli bir bölümünü yaş meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Yaş meyve ve sebze

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi T.C. ÖSYM'den Gelen ve Listesi (2015-2016) Yerleştirme ı Yerleştirme ı Bodrum Denizcilik Meslek okulu Yat Kaptanlığı (YGS1) 294,64842 184,72195 220.926 1.246.031 Dalaman Meslek okulu Dış Ticaret(İKMEP)

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ 28-29 NİSAN 2017 ANKARA Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaret (Cİ) Nedir? Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 40 Kişi Başvuru sayısı katılımcı sayısından fazla olması halinde GÜLER MUSTAFA KIZILAĞAÇ İLKÖĞRETİM OKULUNDA NOTER KURASI ÇEKİLECEKTİR. Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ?

NEDEN TARIM SİGORTASI YAPTIRMALIYIZ? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız 2015 yılında üreticilerin yaptıracakları Tarım Sigortaları şartları yayınlandı. Bakanlığımız, her yıl üreticilerin ürünlerini doğal afetlerden koruması amacıyla yapmasını

Detaylı

TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1

TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1 190 TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER Özet Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1 Arzu SEÇER1 Betül BAHADIR1 Bu çalışmada, Türkiye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON

DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON DOÇ. DR. MEHMET BOZOĞLU DOÇ.DR. KÜRŞAT DEMİRYÜREK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 18 EYLÜL 2012 MERZİFON Türkiye de Tarımsal Yayım Kamu Yayımı Özel Yayım Tarımsal Yayım Sistemi Tarımsal yayım ve diğer hizmetlerin

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 46 (1): 33-42 ISSN 1018 8851 Figen ÇUKUR 1 Gamze SANER 2 1 Dr., figencukur@hotmail.com 2 Prof. Dr., E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar.

21.06.2005 / 25852. Kanun. Tarım Sigortaları Kanunu. Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar. 21.06.2005 / 25852 Kanun Tarım Sigortaları Kanunu Kanun No. 5363 Kabul Tarihi : 14.6.2005 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ ORGANİK VE KONVANSİYONEL BAL ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞTİRİLMESİ VE ALTERNATİF PAZAR OLANAKLARININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ T.C. GIDA, TARIM VE

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi G. Erdal 1, A. Çallı, G. Karakaş, M. Balcı 1 Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tokat E-posta:

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ TARIM SİGORTALARI Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Tarım Sigortaları 1 Resmi Gazete 18/05/2006 sayı 26172 Devlet Bakanlığından: TARIM SİGORTALARI UYGULAMA

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı Gülçiçeği Raporu Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI GÜLÇİÇEĞİ RAPORU OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ 2- ÜRETİM 1- Dünya

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muğla nın Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 35 Kişi Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 09/02/2015 13:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 09/02/2015 14:00 BODRUM

Detaylı

AKDENİZ FOKUNUN Monachus monachus TÜRKİYE DE KORUNMASI ULUSAL EYLEM PLANI

AKDENİZ FOKUNUN Monachus monachus TÜRKİYE DE KORUNMASI ULUSAL EYLEM PLANI Birleşmiş Milletler Çevre Programı AKDENİZ EYLEM PLANI Özel Koruma Alanları için Bölgesel Eylem Merkezi N 32 / RAC/ SPA / 2011 AKDENİZ FOKUNUN Monachus monachus TÜRKİYE DE KORUNMASI ULUSAL EYLEM PLANI

Detaylı