GPS ile Detay Alımında GPSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları. GPSSİT in Detail Measurement by GPS and Application Results

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GPS ile Detay Alımında GPSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları. GPSSİT in Detail Measurement by GPS and Application Results"

Transkript

1 GS ile Detay Alımında GSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları İ.KALAYCI, Ö.ÇORUMLUOĞLU, A.CEYLAN Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh Kampüs/Konya, Özet Günümüz teknolojisi, konumsal verilerin kullanılmasını gerektiren pek çok değişik uygulama alanının da doğmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ise sayısal haritalar, günümüzün en önemli altlıklarından birisi haline gelmiştir. İstenilen doğrulukta konumsal veri sağlanabilen sayısal bir haritanın üretiminde en önemli faktörlerden biri de detay noktalarının alımında uygulanan alım yöntemidir. Günümüzde GS destekli detay alım çalışmaları daha çok açık arazi (GS ile doğrudan alım yapılabilen ) detaylarının alımı üzerine yoğunlaşmış ve bu kapsamda Gerçek Zamanlı Kinematik (Real -Time Kinematic) ve Dur- Gir (Stop and Go) uygulamaları yapılmaktadır. GS ile doğrudan alımı yapılamayan (bina, duvar, ağaç, elektrik direkleri vb.) detayların alımında GS in kullanımı ise, detay alımı yapılacak olan ve zemin tesisi yapılmış poligon noktalarının konumlarının belirlenmesi işlemleri ile sınırlı kalmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda, GS destekli detay alımında GS ile doğrudan alımı yapılamayan detaylar ın alımında yeni bir teknik olarak GSSİT (GS Serbest İstasyon Tekniği) geliştirilmiş ve bu gibi GS in yetersiz kaldığı detayların alımında günümüz mühendislik ölçmelerinde aranılan kriterler olan doğruluk, ekonomiklik, zaman tasarrufu ve pratiklik kriterlerine uygun bir yaklaşımın elde edildiği görülmüştür. GSSİT nin detay alımına uyarlanması sonucunda, GSSİT/TSK (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Kutupsal Alım ) ve GSSİT/TSU (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Uzunluk Kestirme) olarak adlandırılan yöntemler sayesinde pratiğe uygulanmıştır. Bu teknik ile her iki yöntemde de zeminde nokta tesisi zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve böylece proje maliyetinde %40 lar seviyesinde tasarruf sağlandığı görülmüştür. Bu çalışmada, 18 hektarlık bir test alanında yapılan GSSİT uygulama sonuçları, yöntemlerin doğruluk ve maliyet analizleri verilerek yöntemlerin uygulanabilirliği hakkında bilgiler sunulmuştur. Anahtar kelimeler : GS, GSSİT, Detay Alımı, Dur-Git Abstract GSSİT in Detail Measurement by GS and Application Results Recent technologies have been pushing several kinds of application areas to emerged that use spatial data. Therefore, digital maps have become most important base maps, nowadays. One of the most important factors producing digital maps within the desired accuracy is the applied technique used in the measurement of detail technique. Today s, detail measurements by using GS techniques are carried out in open fields and with this concept they are applied in real time kinematics and stop and go modes. Current detail measurements collected by using GS techniques are carried out in open fields and with this concept they are applied as real time kinematic and stop and go modes. When the detail measurements can not be done directly (such as those for building corners, walls, trees, electrical poles and etc.), use of GS is restricted with measurements done for stationary points set up on the ground and to be used for measuring of details. In this study, a new measurement technique, which is capable of using GS even for the details that can not be measured directly by GS techniques and called as GSSİT, was developed. This technique is suggested as a technique that can be used to provide the accuracy rapidly and

2 economically that today s engineering projects need for the measurement of land details., two techniques, which use GSSİT and are called GSSİT/TSK (GS virtual station technique with total station in polar measurement method) and GSSİT/TSU (GS virtual station technique with distance intersection measurement method), emerged to complete the mission for the measurement of land details. It is seen that both techniques offer cost effective measurements up to % 40 of a over all project since they do not need any points set up on the ground. In this research, the results from both techniques, which use GSSİT and were tested in an area of 18 hectares, are represented and accuracy and cost analyses are given to decide whether they are feasible to be used in practice. Keywords: GS, GSSIT, Detail Measurements, Stop and Go. 1. Giriş Günümüz teknolojisi, konumsal verilerin kullanılmasını gerektiren pek çok değişik uygulama alanının da doğmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ise sayısal haritalar, günümüzün en önemli altlıklardan birisi haline gelmiştir. İstenilen doğrulukta konumsal veri sağlayan sayısal bir haritanın üretiminde en önemli faktörlerden biri de detay noktalarının alımında uygulanan alım yöntemidir. Detay alımında, özellikle total stationların geliştirilmesi ile yüksek doğrulukta, yatay açı, düşey açı ve uzunluk gözlemleri yapabilen otomatik kayıt üniteli total stationlar kullanılarak detay noktalarına ait dik veya kutupsal koordinatlar ölçülmek suretiyle detay alımı gerçekleştirilebilmektedir. Total stationların kullanımı ile detay alımı ölçmelerinde doğruluk yönüyle önemli bir ilerleme sağlanmış olmasına rağmen, klasik detay alımında olduğu gibi arazide önceden tesis edilmiş ve konumlandırılmış sabit noktalara gereksinim duyulması yöntemin üretim hızını düşürmenin yanı sıra proje maliyetini de önemli ölçüde arttırmaktadır. Son on yıldır ciddi anlamda ve yaygın olarak Türkiye de de kullanılmaya başlanan uydu bazlı konumsal veri üreten ölçme tekniği olarak GS, mesleğimiz açısından devrim sayılabilecek değişim ve gelişmelerin kaynağı olmuştur. GS destekli detay alımının tarihçesine baktığımızda çok yeni uygulamalar olduğunu görmekteyiz. Daha çok GS ile doğrudan alımı yapılabilen detayların alımı üzerine çalışmalar yapılmış ve Gerçek Zamanlı Kinematik (Real-Time Kinematic) ve Dur-git (Stop and Go) uygulamaları başlatılmıştır (Sumpter ve Asher 1994). Günümüzde de halen bu uygulamalar kullanılmaktadır. GS ile doğrudan alımı yapılamayan detay alımları için ise, daha çok kombine sistemler (GS+Total Station) geliştirilmeye çalışılmış ve bu tür detayların bu sistemlerle alımı yapılmaya çalışılmıştır ( Ancak bu sistemler, çok pahalı sistemler olduğu için pratikte fazla uygulanma şansı bulamamıştır (Şekil 1). Ayrıca GS alıcısı ile Total Station arasında radyo modem vasıtası ile veri iletimi gerçekleştirilerek GS verilerinin Total Station tarafından kullanılması sağlanmış ve detay alım işlemlerine pratiklik kazandırılmaya çalışılmıştır. Yine GS ile entegre olarak Laser Rangefinder (Laser Tabancası) adı verilen sistemlerle detay alımı yapılabilmektedir. Bu sistemde Laser Tabancası ile reflektörsüz 1,54m.-609,570m., reflektörlü olarak 1,54m.-9753,14m. arası uzunluk ölçümü ± 15,3 cm, düşey açı ± 0,5 o ve manyetik kuzeyden elde ettiği yatay açıyı ± 0, o doğrulukla belirleyebilmektedir ( Bu sistemin detay noktası koordinatlarını belirleme doğruluğu, jeodezik doğruluk sınırlarını aştığı için daha çok Coğrafi Bilgi Sistemi amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

3 GS ile doğrudan alımı yapılamayan detayların alımında, zemine nokta tesis edilip, bu noktaların konumlarını Gerçek Zamanlı Kinematik veya Dur-git tekniği ile belirleyerek buradan Total Station yardımıyla detay alımı yöntemi yaygınlaşmıştır (Yang ve Kim 1998). Bu yöntemler dünya ile birlikte ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalara birkaç örnek verecek olursak, Gerçek Zamanlı Kinematik GS Konumlarının Statik GS İle Test Edilmesi konulu çalışmada, gerçek zamanlı kinematik GS ile nokta konumları belirlenerek statik GS ile bulunan nokta konumları ile karşılaştırma yapılmış ve - 3 cm farklılıklar bulunmuştur. Bu karşılaştırma sonucunda; gerçek zamanlı kinematik GS ölçülerinin birkaç cm duyarlık gerektiren konum belirleme çalışmalarında, duyarlık, zaman ve insan emeği açısından, uzun ölçme işlemi olan statik GS ölçmeleri yerine kullanılabileceği görülmüştür (Gökalp 1999). Şekil 1. GS Total Station sistemleri Günümüzde gelişen GS teknolojisi ile birlikte detay alımında detay noktalarının konum doğruluklarını ve üretim hızını artırmak, aynı zamanda üretim maliyetini düşürebilmek amacıyla GS destekli yeni detay alım yöntemlerinin araştırılmasına gereksinim duyulmuştur. Bu çalışmada geliştirilen GSSİT (GS Serbest İstasyon Tekniği) ni kullanan ve bu tekniğin detay alımına (doğrudan alım yapılamayan noktalarda) uygulanmasını sağlamak amacıyla GSSİT/TSK (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Kutupsal Alım) ve GSSİT/TSU (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station ile Uzunluk Kestirme) detay alım yöntemlerinde Dur-git GS gözlem tekniği kullanılarak zeminde nokta bağımlılığı ortadan kaldırılmakta ve GS ile doğrudan alımı yapılamayan ağaç, bina, duvar gibi yüksek yapılar gibi detayların alım işlemleri çok pratik hale getirilmektedir.. GS Serbest İstasyon Tekniği (GSSİT) GS ölçüm tekniği, günümüzde, klasik ölçme tekniklerinin yerlerini büyük bir hızla terk etmeye başladıkları, uydularla konum belirleme esasına dayanan modern bir ölçme tekniği olarak yaygın bir şekilde değişik amaçlarla tercih edilen bir ölçme tekniğidir. Doğal olarak her teknik gibi GS tekniğinin de kendine özel bazı sorunları vardır. GS tekniği, uydulardan almış olduğu sinyallerle kenar kestirmesi yaparak konum belirlemeyi esas aldığından, uydu sinyallerinin GS alıcıları tarafından alınamadığı durumlarda konum çözümü yapılamamaktadır. Bu sorun açık arazilerde problem olmazken, özellikle şehirler gibi uydu sinyallerinin bloke edilebileceği ortamlarda, GS tekniği, nokta konumunun elde edilmesine olanak sağlamayabilir. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

4 Açık arazilerde GS ile detay alımında tercih edilen yöntem, zemine nokta tesis edilip, bu noktaların konumları GS ile belirlenmekte, buradan da detay alımına geçilmesi şeklindedir. Bu ise özellikle yapılaşmış bölgelerde projeye ek olarak zaman faktörünün yanı sıra personel, ölçüm ve tesis maliyeti açısından da bir yük getirmektedir. Serbest istasyon tekniğinin uyumlandırılarak, GS tekniği ile bütünleşik kullanılması durumunda bu problemlerin üstesinden gelebilen bir tekniğin kullanımı fikrinden hareket ederek, bu çalışma kapsamında geliştirilen ve uygulaması yapılarak pratikte kullanılabilirliği konusunda analizleri verilen, TeT (Tek Tribrach) tekniğini kullanan GSSİT Yöntemi ve bu tekniğin detay alımına uygulanması çerçevesinde geliştirilen GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU Yöntemleri ileride açıklanacaktır. Bütünsel olarak GSSİT ile detay alım sistemi şeklinde isimlendirilen bu yeni detay alım tekniğinin çekirdeğini, bir GS alıcısı ile bir TS`ın zorunlu merkezlendirilmelerinin, uygulanması son derece kolay ve basit bir teknik olan TeT tekniği ile yapılarak birleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu sistemin özünü oluşturan TeT zorunlu merkezlendirme tekniği, bu adı, GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU yöntemlerinde kullanılan GS alıcısı ile TS nın birleştirilmesinde zorunlu merkezlendirmeyi gerçekleştirmek için tek bir üç ayağın kullanılmasından almaktadır. TeT birleştirme tekniğinin teorik amacını, TS ile gerçekleştirilen bir detay alım işleminde detaya ait ölçülerin dayandırıldıkları nokta olan TS nin optik merkezinin koordinatlarının bir GS anteni aracılığıyla toplanan GS gözlemleri yardımıyla belirlenmesi oluşturur. Bu noktalar GS destekli fotogrametrideki havai nirengiler benzeri, yine GS yardımıyla havada belirlenen bir tür havai istasyon noktaları oldukları için GS Serbest İstasyon Noktası veya kısaca GSSİN olarak isimlendirilmişlerdir. GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU yöntemlerinin uygulanmalarında önemli bir yere sahip olan bu GSSİN nın koordinatları ise, biri sabit diğeri gezici olmak üzere iki GS alıcısı ile yürütülen ve GS teki pek çok sistematik hatayı giderebilme veya minimize edebilme özelliğine sahip olan GS in bağıl (rölatif) konum belirleme tekniklerinden ikili fark alma yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır (Çorumluoğlu 1998)..1 GSSİT de TeT Tekniği İle Zorunlu Merkezlendirme GSSİT ile detay alım yöntemlerinde ilk adım, Total Station (TS) aletinin arazide alımı yapılacak detay noktalarının alımlarının kolaylıkla yapılabileceği ve GS uydu sinyallerinin GS alıcısı tarafından kolaylıkla alınabileceği bir yere (belli bir sabit nokta üzerine kurulma kaygısı olmaksızın) kurulması işlemini içerir. Daha sonra ise, zorunlu merkezlendirme için, TS ı sabitleyen üç ayak mandalı gevşetilerek TS yuvasından çıkartılır (Şekil ) ve yerine mevcut GS anteni üç ayak yardımıyla yerleştirilir (Şekil 3). Üç ayak TS yerleştirildiğinde düzeçlendiği için, GS anteni de üç ayaktaki yuvaya yerleştirildiğinde zorunlu olarak düzeçlenmiş olacaktır. Burada her iki donanımın da düzeçlenmesi için tek bir üç ayak kullanılması ve bu şekilde her ikisinin de aynı düşey doğrultuda düzeçlenmeye zorlandıkları için bu tekniğe TeT zorunlu merkezlendirme tekniği adı verilmiştir. Bu şekilde üç ayağın üzerine yerleştirilen GS anteni aracılığıyla yeterli bir süre (GS`teki hızlı statik yöntem kullanılıyorsa 5-10 dakikalık, dur-git yöntemi kullanılıyorsa iki epokluk) GS verisi toplanır. Bu veri, TS nin optik merkezinin tanımladığı, GS anteninin faz merkezi yardımıyla belirlenen ve detay ölçüleri için dayanak noktası olarak kullanılacak olan ve GSSİN olarak adlandırılan serbest istasyon noktasının koordinatlarının elde edilmesinde kullanılmaktadır. GS ölçümleri bittikten sonra GS anteni aparatı ile birlikte üç ayağın üzerinden alınarak TS tekrar eski yerine yerleştirilir ve bilinen kutupsal alım yönteminde yapıldığı şekilde detay alımına devam edilir. Düzeçlenen üç ayağın üst yüzeyi her iki alet üç ayağa yerleştirildiğinde sabit olacağından referans yüzey olarak alınır. Referans yüzey olarak alınan üç ayak yüzeyinin ortometrik yüksekliği, GS anten yüksekliğini I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

5 ( h a ) mm doğrulukta ölçmek suretiyle (Şekil 5) anten ofset değeri (Leica AT30 jeodezik anteni için ofset değeri 0,139 m. dir.) ile birlikte değerlendirilerek (1) eşitliği ile elde edilir. Aynı üç ayak üzerine TS monte edilmesi durumunda alet yüksekliği, referans yüzey olarak alınan üç ayaktan itibaren TS nin optik merkezine olan uzunluk ( h b ) mm doğrulukta ölçülerek (Şekil 4) ve (1,) eşitliği yardımıyla TS nın optik eksen yüksekliği bulunur. H (1) H T TS H H T H GS h offset Şekil. TS nin düzeçlenmiş durumu ve üç ayaktan çıkarılması H GS T h h b offset h () : Üç ayak referans yüzeyinin yüksekliği : GS anten faz merkezinin yüksekliği : GS anteni ofset değeri (0,139 m) H TS h a a Şekil 3. GS anteninin düzeçlenmiş üç ayağa yerleştirilmesi : TS nın optik merkezinin yüksekliği : Üç ayak referans yüzeyi ile GS anteni referans yüzeyi arasındaki yükseklik farkı h b : TS optik merkezi ile üç ayak referans yüzeyi arasındaki yükseklik farkı Aşağıda detayları verilecek olan GSSİT/TSK yöntemi tüm detay noktalarının yüksekliklerinin hesaplanmasına da imkan sağlayan bir yöntem olduğu için, yüksekliklerin de belirlenmesinin istendiği durumlarda, detay noktalarına tutulan prizmanın yerden yüksekliğinin de kaydedilmesi gerekir. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

6 h b h a Şekil 4. TS nin optik merkezinin üç ayak yüzeyine uzaklığı (alet yüksekliği= h ) b Şekil 5. GS anteni referans yüzeyinden Üç ayak yüzeyine olan uzaklık 3. GSSİT/TSK (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station İle Kutupsal Alım) Yöntemi GSSİT/TSK Yöntemi, GSSİT kullanılarak oluşturulan havai GS noktaları GSSİN na kurulan Total Station (TS) yardımıyla uyumlandırılmış kutupsal alım yöntemine göre detay noktalarının konumlarını elde etme yöntemidir. Buradaki uyumlandırılmış kutupsal alım yönteminden kasıt, klasik kutupsal alım yönteminde de kullanılan sabit noktaların yerini burada GSSİN nın almış olmasıdır. GSSİN, GSSİT yardımıyla belirlenen ölçüm aleti referans noktası şeklindeki genel bir ifadeyle tanımlanabileceği gibi, burada ise GSSİT ile koordinatları belirlenen havadaki TS optik merkezidir. Bu yöntemin uygulanabilmesi, GS kullanılarak konumu belirlenen GSSİN nın GS koordinatlarının yerel koordinat sistemine (ED-50 datumu) dönüşümünü gerektirmektedir. Bu nedenle önceden jeodezik olarak WGS-84 koordinatları belirlenmiş bir referans noktasına ve çalışma bölgesinin WGS-84 koordinat sistemi ile yerel koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerine ihtiyaç vardır. GSSİT/TSK Yöntemi istenilen doğruluk, zaman ve maliyet göz önünde tutularak, Hızlı Statik veya Dur-git GS gözlem tekniği kullanılarak uygulanabilir. Bu yöntemin uygulanmasında cm seviyesinde doğruluk veren bağıl konum belirleme tekniğinin kullanılması uygun olacaktır. Bu nedenle, GS alıcılarından biri referans istasyonuna kurulurken diğeri ise gezici GS alıcısı olarak görev yapar (Wylde ve Featherstone 1995). GSSİN konumu bu şekilde tespit edilmiş olur. GSSİT/TSK yönteminin uygulanmasında, bilinen klasik kutupsal alım yöntemindekine benzer şekilde iki adet konumu bilinen sabit noktaya gereksinim vardır. Bu nedenle GS anteni aracılığıyla iki adet GSSİN nın konumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gezici GS anteni ile detay alımı yapılacak 1.GSSİN nın konumu belirlendikten sonra GS anteni üç ayak tan çıkartılarak.gssin na taşınır. Burada, alet sehpası üzerinde düzeçlenmiş durumda olan üç ayak a monte edilir ve GS verileri toplanarak kayıt edilir. Daha sonra 1.GSSİN ndaki üç ayağa Total Station (TS) yerleştirilerek ölçüme hazır hale getirilir. Ölçüye hazır hale getirilen TS.GSSİN ndaki GS anteni merkezine yöneltilerek yatay açısı sıfıra bağlanır (Şekil 6). TS yatay açısı sıfıra bağlandıktan sonra, detay noktasına yöneltilir, ölçme modu yatay açı (YA), yatay uzunluk (YM), kot farkı (KF) moduna alınarak durulan ve bakılan nokta koordinatları sıfır girilir ve detay noktalarına ait ham data alımı gerçekleştirilir. 1.GSSİN ndan alınabilecek detayların ölçümü tamamlandıktan sonra TS üç ayak ın mandalı gevşetilerek çıkartılır ve.gssin na taşınır..gssin ndaki GS anteni üç ayağın mandalı gevşetilerek çıkartıldıktan sonra bu sefer 3.GSSİN na taşınır ve burada da alet sehpası üzerinde düzeçlenmiş durumda olan üç ayağa monte edilerek GS verileri toplanır ve kayıt edilirler. Bu arada TS,.GSSİN ndaki üç ayağa yerleştirilir ve I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

7 ölçüye hazır hale getirildikten sonra 3.GSSİN ndaki GS anteni merkezine yatay açı sıfırlanır. 1.GSSİN ndan alımı yapılan son detay noktasından itibaren detay alımına devam edilir. Bu şekilde zincirleme GSSİN oluşturularak detay alımı sürdürülür. Alım işlemi tamamlandıktan sonra GS verileri ve TS ile elde edilen ham veriler ilgili değerlendirme programları yardımıyla değerlendirilirler. Arazi verilerinin merkeze aktarılır ve veriler değerlendirilir. Detay noktasına ait konum bilgileri ise, (3) eşitliği yardımıyla hesaplanır. Şekil 6. GSSİT/TSK Yöntemi çalışma prensibi I S S.sin Z h S.cos Z (AB) 400 Y X Y X GSIN 1 GSIN 1 g S.sin S.cos (3) (3) bağıntısında; (AB) : GSSİN1 den GSSİN ye olan semt açısı : GSSİN1 den ye olan semt açısı β : Başlangıç doğrultusundan ye olan yatay açı a : GS için alet yüksekliği b : TS optik ekseninin üç ayağın referans yüzeyinden olan düşey uzaklığı (alet yüksekliği) i : Reflektör yüksekliği (işaret yüksekliği) S I : Eğik uzunluk S : Yatay uzunluk h : TS nın optik ekseni ile reflektör arasındaki düşey uzunluk Z : Zenit açısı olarak kullanılmıştır. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

8 4. GSSİT/TSU (GS Serbest İstasyon Tekniği Total Station İle Uzunluk Kestirme) Yöntemi Bu çalışma kapsamında GSSİT ne uyumlandırılan diğer bir detay alım yöntemi ise uzunluk kestirme tekniğini esas alan GSSİT/TSU yöntemidir. GSSİT/TSU Yöntemi de, GSSİT/TSK Yönteminde olduğu gibi GSSİT kullanılarak oluşturulan GSSİN (GS Serbest İstasyon Noktası) na kurulan bir Total Station (TS) ile sadece yatay uzunluk ölçerek detay noktalarının konumlarını elde etmede kullanılan ve bu çalışma kapsamında geliştirilen bir yöntemdir. Benzer şekilde, bu yöntemin uygulanabilmesi için de önceden jeodezik olarak WGS-84 koordinatları belirlenmiş bir referans noktasına ve çalışma bölgesinin WGS-84 koordinat sistemi ile yerel koordinat sistemi arasındaki dönüşüm parametrelerine ihtiyaç vardır. Yöntemin temel mantığı, aynı detay noktasına koordinatları bilinen iki ayrı noktadan olan yatay uzunlukların ölçülmesi esasına dayanmasıyla bilinen klasik uzunluk kestirme yöntemiyle aynıdır. Fakat yöntem, uygulanış biçimiyle farklılık gösterir. GSSİT/TSU Yönteminde zemine tesis edilmiş sabit noktaların yerini konumu GS anteni aracılığıyla belirlenmiş havadaki GSSİN oluşturur. Yine GSSİT/TSK Yönteminde olduğu gibi, istenilen doğruluk, zaman ve maliyet göz önünde tutularak, Hızlı Statik veya Dur-git GS gözlem tekniği kullanılarak uygulanabilir. GS alıcılarından biri referans istasyonuna kurulurken diğeri ise gezici GS alıcısı olarak görev yapar ve GSSİN konumunu tespit etmek amacıyla kullanılır. Bu yöntemde de GSSİT/TSK Yönteminde olduğu gibi, gezici GS anteni ile detay alımı yapılacak 1.GSSİN nın konumu belirlendikten sonra GS anteni üç ayaktan çıkartılarak.gssin na taşınır. Burada, alet sehpası üzerinde düzeçlenmiş durumda olan üç ayağa monte edilerek GS verileri toplanır ve kayıt edilirler. Daha sonra 1.GSSİN ndaki üç ayağa Total Station (TS) yerleştirilir ve ölçüye hazır hale getirilir. TS detay noktalarına yöneltilerek bu noktadan alımı yapılabilecek tüm detay noktalarının sadece yatay uzunlukları ölçülür. Daha sonra TS, üç ayağın mandalı gevşetilerek çıkartılır ve.gssin na taşınır. Burada veri alma işlemini tamamlayan GS anteni üç ayak gevşetilerek çıkartılır ve 3.GSSİN na taşınır. GS anteni burada da üç ayağa yerleştirilerek veri alma işlemi gerçekleştirilir. Bu arada,.gssin nda üç ayaktan çıkartılan GS anteni yerine TS yerleştirilir ve üç ayak kilitlenir. TS ölçüye hazır hale getirilir ve 1.GSSİN ndan alımı yapılan bütün detay noktalarının yine sadece yatay uzunlukları ölçülür (Şekil 7). Şekil 7. GSSİT/TSU Yöntemi çalışma prensibi I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

9 Bu yöntemin en önemli özelliği 1.GSSİN ile.gssin nın aynı detayları görme zorunluluğudur. Bu durum da göz önüne alınarak birbirini takip eden GSSİN oluşturularak detay alımına devam edilir. GS verileri ve TS ile elde edilen yatay uzunluk verileri birlikte değerlendirilerek detay noktasının konumu (4), (5) ve (6) eşitlikleri yardımıyla belirlenir. GSSİT/TSU Yönteminde detay koordinatları Koordinatları Bilinen İki Noktadan Uzunluk Kestirme yazılımıyla kolayca elde edilebilmektedir. Yazılımda,, açıları cosinüs teoremi yardımıyla bulunduktan sonra A ve B noktalarının detay noktalarına olan açıklık açısı hesaplanmakta ve yatay uzunluk yardımıyla detay noktalarının koordinatları (5) ve (6) bağıntılarından bulunmaktadır. 400 g Y Y Y Y X X X 1 1 Y A(GSSIN1) Y1 Y X X X B(GSSIN ) 1 A(GSSIN1) B(GSSIN ) X S.sin 1 S.sin S.cos 1 S.cos (4) (5) (6) Daha sonra bulunan her iki GSSİN a bağlı olarak kestirilen detay noktasının koordinatı, iki koordinatın ortalaması şeklinde belirlenmiş olmaktadır. 5.Yöntemlerin Doğruluk Analizi Bu bölümde, uygulamada kullanılan referans yöntem Klasik/TSK ve yeni geliştirilen GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU yöntemlerinin teorik olarak detay konumu elde etme doğrulukları incelenecektir Klasik/TSK yöntemi Klasik/TSK Yönteminde, detayda oluşabilecek nokta konum hatasını bulabilmek için, alet kurulan poligon noktasının (A) konum doğruluğunun bilinmesine ihtiyaç vardır. Total Station kullanılarak elde edilebilecek bir poligon noktasının konum hatası 5 cm olarak kabul edilmiştir. Bu kabulün gerekçesi, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğindeki madde 55 ve madde 58 e dayanmaktadır. Bu kabule göre Total Station ile kutupsal koordinat yöntemine göre alımı yapılan bir detay noktasının konum hatası; ı M m S. ms (7) formülü ile hesaplanır (İnal ve ark. 1996). Burada; S : oligon noktası ile detay noktası arasındaki yatay uzunluk m : Kullanılan Total Station nın doğrultu ölçme inceliği m s : Kullanılan Total Station nın uzunluk ölçme inceliği I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

10 00 : Grad cinsinden cc olarak ifade edilmişlerdir. Kullandığımız Total Station Topcon GTS-701 için m 6 ve ( mm ppm) olarak alınmıştır. Yöntemin detay nokta konum hatasını şekil 8 de görüleceği üzere m s, m, S, parametrelerine bağlı olarak hesaplamak mümkündür. m s Şekil 8. Klasik/TSK Yöntemi için elde edilen detay noktası konum hatası oligon noktası ile detay noktası arasındaki uzunluk ortalama 100 m. alındığında m s ( mm ppms) ( 0,1x), mm olarak elde edilecektir. Burada; A poligon noktasının konum hatası : 5 cm GTS-701 için doğrultu ölçme inceliği ( m ) cc : 6 GTS-701 için uzunluk ölçme inceliği ( m ) s :, mm Topcon GTS-701 Total Station aleti için doğrultu ve uzunluk ölçme inceliği Topcon firmasının GTS-701 aleti için hazırlamış olduğu kullanım kılavuzundan alınmıştır (Topcon GTS-701). Bu değerleri (7) formülünde yerine konulursa; cc I cc, M = ±,4 mm =0,4 cm elde edilir. Bu değere A poligonunun konum hatası da eklenirse, detay noktasındaki toplam konum hatası, M M = 5 0, 393 = ± 5,01 cm olarak elde edilir. M = A ı 5.. GSSİT/TSK yöntemi GSSİT/TSK Yönteminin Klasik/TSK Yönteminden tek farkı, alet kurulan GSSİN (GS Serbest İstasyon Noktası) konum koordinatlarının GS ile belirlenmiş olmasıdır. Bu yöntemde poligon nokta konum koordinatları Dur-git gözlem metodu ile belirlenmiştir. Kullanılan Leica SR9500 GS alıcısı için Dur-git gözlem tekniği ile elde edilecek konum doğruluğu (10-0 mm + 1 ppm) dir ve bu doğruluk, referans noktasına olan uzaklığa göre değişmektedir. Yapılan uygulamalarda ortalama referans uzaklığı 1000m. alınmıştır. Buna göre elde edilen GSSİN nın ortalama konum doğruluğu, 15 mm + 1ppm =15 mm+1mm = 16 mm =1,6 cm olarak bulunacaktır. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

11 Kullanılan Total Station, yine Topcon GTS-701 olduğu için m 6 ve ( mm ppms) olarak alınmıştır. Yöntemin detay nokta konum hatasını yine şekil 11 de m s görüleceği üzere m, S, m parametrelerine bağlı olarak hesaplamak mümkündür. Herhangi bir detay, noktasının GSSİN na ortalama uzaklığı 0 m. alındığında; GSSİN konum hatası : 1,6 cm cc GTS-701 için doğrultu ölçme inceliği ( m ) : 6 s GTS-701 için uzunluk ölçme inceliği ( m s ) :,0 mm olacaktır. Bu değerler Klasik/TSK Yönteminde olduğu gibi (7) formülünde yerine konulursa; cc I 6 M 0000., 04 = ±,0 mm = ± 0,0 cm cc cc olarak bulunur. Bu değere GSSİN nın konum hatası da eklenirse, detay noktasındaki toplam konum hatası, M = M M = 1,6 0, 05 = ± 1,61 cm olarak elde edilir. GSSİN ı 5.3. GSSİT/TSU yöntemi GSSİT/TSU Yönteminde de GSSİT/TSK Yönteminde olduğu gibi GSSİN konum koordinatları Dur-git gözlem tekniği kullanılarak elde edilir. GSSİT/TSU Yönteminde sadece S 1 =a ve S =b yatay uzunlukları ölçüldüğü için, detay konum koordinatlarını hesaplayabilmek ve konum hatasını belirleyebilmek için ve açılarına ve bu açıların elde edilme doğruluklarına gereksinim vardır. Y 1 X Y 1 Y A X S.sin A 1 S.cos 1 Y X Y B X S.sin B S.cos Y1 Y X1 X X (9) Ölçülen S 1 =a ve S =b yatay uzunlukları ve A ve B GSSİN nın değerlendirme sonrası bulunan koordinatlarından hesaplanan S=c uzunluğu kullanılarak, açısı cosinüs teoremi yardımıyla bulunmaktadır (Şekil 9). (8) açısı için cosinüs teoremi aşağıdaki gibi yazılabilir, a cos c.a.c b a arccos c.a.c b (10) I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

12 Şekil 9. GSSİT/TSU Yöntemi ile detay noktasının elde edilmesi Buradan açısının elde edilme doğruluğunu tespit etmek için (10) uygulandığında;. ' formülüne hata yayılma kuralı ' u arccos u (11) 1 u 4.c.a.c.(a c b ) 4.c.a (1) a a c b 1.c.a 4.c.a.b 4.c.a (13) b a c b 1.c.a m.m a. b m (14) a b elde edilir. (14) formülü ile bulunan açısının elde edilme doğruluğu (15) formülünde yerine konularak noktasının konum doğruluğu bulunur. M ı m S. m (15) si i Kullanılan Leica SR9500 GS alıcısı için Dur-git gözlem tekniği ile elde edilecek konum doğruluğu 10-0 mm + 1 ppm dir. Bu doğruluk referans noktasına olan uzaklığa göre değişmektedir. Yapılan uygulamalarda ortalama referans uzaklığı 1000m. alınmıştır. Buna göre elde edilen bir GSSİN nın ortalama konum doğruluğu, 15 mm + 1ppm =15 mm+1mm = 16 mm =1,6 cm olarak bulunmuştur. GSSİT/TSU Yöntemi için detay noktasının elde edilme doğruluğunu bulmak için S=c=5.00m, S 1 =a=0.00m. ve S =b=0.00m. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

13 ortalama değerler kabul edilmiştir. Bu kabullere göre, (1) ve (13) formüllerinden elde edilen değerler (14) formülünde yerine konularak, m 0, (radyan) değeri, S 0.00m için ise m (mm ppms),0 mm değeri bulunur. i si Bu değerler (15) formülünde yerine konulursa M ı 3,0 mm bulunur. Bu değere GSSİN nın konum hatası da eklenirse, detay noktasındaki toplam konum hatası, M = M M = 1,6 0, 957 = ± 1,63 cm olarak elde edilir. GSSİN ı S, S 1 ve S nin seçimine bağlı olarak elde edilebilecek detay konum hataları tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Seçilen uzunluklara bağlı detay konum hataları S, S 1 ve S (m) M p (mm) S=0, S 1 =S =15 ±,889 S=30 S 1 =S =0 ±,908 S=40 S 1 =S =5 ± 3,00 S=40 S 1 =S =30 ±,931 S=5 S 1 =S =0 ±, Maliyet analizi Kampüs test alanında yapılan uygulama sonuçlarının maliyet analizi, GS ile doğrudan alımı yapılamayan detaylar ve tüm test alanı için ayrı ayrı yapılmış ve yöntemlerin proje maliyetleri karşılaştırılmıştır. GS ile doğrudan alımı yapılamayan detaylar ve test alanının tamamı için yapılan maliyet analizlerinde Klasik yöntemin, GS destekli yöntemlere oranla maliyetinin çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bu maliyetin ana sebeplerinden birisi zaman ve diğeri de zemin tesisidir. GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU Yöntemleri ile, uygulama kolaylığı olması dolayısıyla zaman tasarrufu ve zemin tesisini ortadan kaldırması gibi özelliklerinden dolayı düşük maliyette sayısal harita yapımı gerçekleştirilebilmektedir. Yöntemlerin proje maliyetlerine bakıldığında, maliyeti en düşük yöntem olan GSSİT/TSK Yönteminin tüm test alanı için Klasik Yöntemin maliyetine oranla % 46 oranında maliyetinin daha düşük, GSSİT/TSU Yönteminin maliyetinin de yine Klasik Yöntemin maliyetine oranla % 31 daha düşük olduğu görülmektedir. Bu da bize, geliştirilen GS destekli GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU Yöntemlerinin günümüz mühendislik ölçmelerinde aranılan kriter olan zaman, maliyet ve doğruluk kriterlerine uygun bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

14 7. Sonuçlar Ve Öneriler Bu çalışma için yapılan uygulamalar, GS ile doğrudan alımı yapılabilen detayların alımı ve GS ile doğrudan alımı yapılamayan detayların alımı olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. Her iki uygulamada da klasik yöntem referans alınmıştır. Klasik yöntem referans alınarak elde edilen uygulama sonuçları Tablo ve Tablo 3 de özet olarak verilmiştir. Tablolarda verilen sonuç özetleri incelendiği zaman, bu çalışmada geliştirilip uygulanan GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU Yöntemlerinin uygulanabilir bir yöntem olduğu görülmektedir. Tablo. GS ile doğrudan alımı yapılabilen detay alımı sonuçları Yöntemler M h cm M p (x,y) cm Klasik GSSİT/TSK ± 3,483 ± 5,597 Klasik GSSİT/TSU ± 5,319 Klasik GS (Dur-git) ±,899 ± 5,501 GSSİT/TSK GSSİT/TSU ± 3,41 GS (Dur-git) GSSİT/TSK ± 1,776 ± 3,790 GS (Dur-git) GSSİT/TSU ± 3,850 Tablo 3. GS ile doğrudan alımı yapılamayan detay alımı sonuçları Yöntemler M p (x,y) cm Klasik GSSİT/TSK ± 4,843 Klasik GSSİT/TSU ± 4,94 GSSİT/TSK GSSİT/TSU ± 3,839 GS ile doğrudan alım yapılabilen detay alımlarında, GS (Dur-git) referans alınarak elde edilen konum hataları ise GSSİT/TSK Yönteminin doğruluğunun, GSSİT/TSU Yöntemine göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen ve uygulaması yapılan GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU yöntemleri, uygulama sonuçları ve analizler de göz önüne alındığında uygulanabilir yöntemler olarak görünmektedir. GS destekli detay alım yöntemlerinde olduğu gibi GSSİT/TSK ve GSSİT/TSU yöntemlerinin de en büyük dezavantajı yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde çalışma zorluğudur. Bu tür bölgelerde konum doğruluğunun düşmesi veya GS alıcısının uydu görüşünü sağlayamadığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu dezavantajların giderilebilmesi amacıyla, son yıllarda üretilen alıcılar, GLONASS uydularından da veri alabilecek şekilde donatılmışlar ve GS uydularının yetersiz kaldığı durumlarda konum doğruluğu artırıcı rol üstlenmişlerdir. Uzay esaslı konum belirleme tekniği olan GS in ölçme ve jeodezi mesleğinde çığır açtığı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ve dünyada bilim adamları ve mühendisler, GS in kullanım alanlarını sistemi I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

15 tasarlayanların bile hayal edemeyeceği yerlere kadar genişletmişlerdir. Ancak, yine de GS sonsuz kullanım alanı olan bir sistem değildir; onun da kullanım alanları için sınırlar vardır, örneğin, yeterli sayıda (dört) ya da hiç uydu sinyalinin alınmadığı şehir içleri, ormanlar, köprü altları, tüneller ve bina içleri gibi alanlar. Sinyal iletişiminin güç olduğu veya olmadığı alanlarda GS ten yararlanmak için uydusallar geliştirilmiştir. Uydusallar, jeodezi ve ölçme yanında navigasyon amaçları için de kullanılabilmektedir. Birkaç yıl içinde uydusalların GS ile birlikte veya GS siz kullanımının yaygınlaşacağı ve hatta ileride total stationların yerini alacağı düşünülmektedir (Mekik 003). Kaynaklar ÇORUMLUOĞLU, Ö., 1998, GS Aerotriangulation In Observation Space, h. D. Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, England, 33 pp. GÖKAL, E., 1999, Gerçek Zamanlı Kinematik GS Konumlarının Statik GS İle Test Edilmesi, Harita Dergisi, sayı MEKİK, Ç.,003, Uydusallar (seudolitler), Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, sayı 88. SUMTER, C.W., ASHER, G.W, 1994, Real-Time Kinematic GS For Cadastral Survey, USDA Forest Service, Wyoming. WYLDE G.., FEATHERSTONE, W.E., 1995, An Evaluation of Some Stop and Go Kinematic GS Survey Options, Australian Surveyor, No:3, Vol:40, p: YANG, C.S., KIM, S.S., 1998, The Expected Roles And roblems Of Gps For Coordınated Cadastral Surveyıng, FIG XXI FIG Congress, Brighton. I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Ekim 003, İstanbul.

GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları

GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları İbrahim Kalaycı, Ayhan Ceylan, Özşen Çorumluoğlu Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

INSTALLATION AND 3D POSITIONING OF WALL CONTROL POINTS IN URBAN AREAS

INSTALLATION AND 3D POSITIONING OF WALL CONTROL POINTS IN URBAN AREAS KENT İÇİ ÇALIŞMALARDA DUVAR POLİGONU TESİSİ VE 3 BOYUTLU KONUMLANDIRILMASI İ. KALAYCI, Ö. ÇORUMLUOĞLU, C. İNAL Selçuk Ün. Müh.Mim.Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Özet Ülkemizde genellikle kent içi

Detaylı

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Ölçümü Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Nedir? İki doğru arasındaki, doğrultu farkına açı adı verilir. Açılar, teodolit veya takeometre ile yapılır. Teodolit sadece açı ölçmede kullanılır iken, takeometreler

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/1 RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Ömer AYDIN, Ercenk ATA *, Atınç PIRTI Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI

ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI ARAZİ ÇALIŞMASI -1 DERSİ ELEKTRONİK ALETLERİN KONTROL VE KALİBRASYONU UYGULAMALARI HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI JEODEZİK METROLOJİ LABORATUVARI İstanbul, 016 1.ELEKTRONİK TAKEOMETRELERİN

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER Optik olarak yatay uzunlukların ve yükseklik farklarının klasik teodolit ve mira kullanılarak bulunması yöntemine takeometri adı verilmektedir. Takeometrik yöntemde amaç, bir

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN

ÖLÇME BİLGİSİ. Sunu 1- Yatay Ölçme. Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin YURTSEVEN ÖÇME BİGİİ unu - atay Ölçme rd. Doç. Dr. Muhittin İNAN & Arş. Gör. Hüseyin URTEVEN COĞRAFİ BİGİ İTEMİNİ OUŞTURABİMEK İÇİN BİGİ TOPAMA ÖNTEMERİ ATA ÖÇMEER (,) ATA AÇIAR VE MEAFEERİN ÖÇÜMEİ ERE ÖÇMEER DÜŞE

Detaylı

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK RTK, AĞ RTK VE TOTAL STATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S.BULBUL 1, C.İNAL 1, Ö.YILDIRIM 2 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü,Ölçme

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçümü Arazide, yerleri belli olan noktaların deviz seviyesine göre yüksekliklerinin belirlenmesi işlemidir. Noktalar arasındaki yükseklik

Detaylı

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer MUTLUOĞLU S.Ü.Teknik Bilimler MYO./Konya omutluoglu@selcuk.edu.tr

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN

Hakan AKÇIN* SUNU Ali ihsan ŞEKERTEKİN AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINDA GNSS ÖLÇÜLERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARININ GEOMETRİK NİVELMAN ÖLÇMELERİNDEN YÜKSEKLİK FARKLARI YERİNE KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Hakan AKÇIN* SUNU Ali

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ. Orhan KURT 1 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE HARİTACILIĞIN YERİ Orhan KURT 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kocaeli, orhnkrt@gmail.com Özet Bir inşaat teknikeri haritacılık

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

GPSSIT supported Terrestrial Photogrammetric Works: GPSSIT-YF

GPSSIT supported Terrestrial Photogrammetric Works: GPSSIT-YF Ö. ÇORUMLUOĞLU, İ. KALAYCI, İ. ASRİ Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kampüs/KONYA ocorumlu@selcuk.edu.tr Özet GPSSİT (GPS Sanal İstasyon Tekniği), GPS ölçümleri aracılığıyla

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI S. DEMİR 1, H. ERKAYA 2, R. G. HOŞBAŞ 2 1 İmge Harita İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, info@imgeharita.com 2 Yıldız Teknik

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme

Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme Teodolit Yatay Eksen: Dürbünün etrafında döndüğü eksendir. Asal Eksen: Çekül doğrultusundaki eksen Düzeç Ekseni: Düzecin üzerinde bulunduğueksen Yöneltme Ekseni: Kıllar şebekesinin kesim noktası ile objektifin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA YENİ BİR TEKNİK (GPSSİT) İN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA YENİ BİR TEKNİK (GPSSİT) İN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA YENİ BİR TEKNİK (GPSSİT) İN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İbrahim KALAYCI DOKTORA TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 () 45-49 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK Đle

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2015-2016 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 17-25 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Binaların GZK-GPS Yöntemiyle Aplikasyonu Fatih TAKTAK, Đbrahim TĐRYAKĐOĞLU,

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI Arazide açi ve uzunluk ölçmelerinin yapilabilmesi için noktalara ve bu noktalarla belirlenen dogrulara gereksinim vardir. Noktalar görünebilir olmali ve arandiklarinda

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE

STATIC POSITIONING PERFORMED FROM DIFFERENT GNSS NETWORKS AND STATIONS INVESTIGATION IN ISTANBUL SCALE FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ E. AVCIOĞLU 1, M. SOYCAN 2 1 Himtek Mühendislik İnş. Tic. San. Ltd. Şti., İstanbul ercan@himtek.com.tr

Detaylı

MOTORİZE TRİGONOMETRİK NİVELMAN

MOTORİZE TRİGONOMETRİK NİVELMAN 9 MOTORİZE TRİGONOMETRİK NİVELMAN Turgol UZEL 1. GİRÎŞ Yeni bir teknoloji geliştirerek nivelman işleminin hızlandırılması ve basitleştirilmesi için oldukça yoğun gayretler vardır. Bu konudaki çalışmaları

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim alı MÜHENİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT436) 8. Yarıyıl U L K Kredi 3 ECTS 3 UYGULAMA-5 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU Prof.r.Engin

Detaylı

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL 1.Optimum ölçüm yerinin tespit edilmesi 2.Ölçüm yüksekliğinin belirlenmesi 3.Direk tipi ve kalitesinin seçilmesi 4.Ölçülecek parametrelerin ve cihaz sayılarının

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Amaç ve Kapsam Harita projeksiyonlarının amacı, yeryüzü için tanımlanmış bir referans yüzeyi üzerinde belli bir koordinat sistemine göre tanımlı

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ N.O. AYKUT Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, oaykut@yildiz.edu.tr

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN 4. Hafta Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN Ders Konusu 4. Tünel İnşaatlarındaki Jeodezik Ölçmeler ve Tünel Aplikasyonları 2 Kaynaklar Madencilik Ölçmeleri Özgen, M.G., Tekin, E. İstanbul, İTÜ, 1986 Yeraltı Ölçmeleri

Detaylı

KADASTRAL ÖLÇMELERDE MOTORİZE GPSSİT (GPS SANAL İSTASYON TEKNİĞİ) YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU

KADASTRAL ÖLÇMELERDE MOTORİZE GPSSİT (GPS SANAL İSTASYON TEKNİĞİ) YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara KADASTRAL ÖLÇMELERDE MOTORİZE GPSSİT (GPS SANAL İSTASYON TEKNİĞİ) YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

UYGULAMALI ÖLÇME PROJESİ

UYGULAMALI ÖLÇME PROJESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI ÖLÇME PROJESİ GRUP YÖNETİCİSİ ÜNVANI ADI SOYADI HAZIRLAYANLAR NUMARASI ADI SOYADI İSTANBUL, YIL/Y.YIL UYGULAMALI ÖLÇME

Detaylı

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Prof.Dr. Abdullah E. Akay Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Son yıllarda artan tüketici talepleri doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmış ve bu durum özellikle orman kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre

Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Jeodezi 7 1 Elipsoid Üçgenlerinin Hesaplanması Yedek Hesap Yüzeyi olarak Küre Elipsoid yüzeyinin küçük parçalarında oluşan küçük üçgenlerin (kenarları 50-60 km den küçük) hesaplanmasında klasik jeodezide

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Çetin MEKİK P 1 Murat ARSLANOĞLU 2 ÖZET Bu çalışmada, GPS ölçme teknikleri içerisinde son yıllarda geliştirilmiş olan ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK NİRENGİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK Giriş Yer Kontrol Noktaları

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ

GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ GPS YÖNTEMİ İLE HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ Nihat ERSOY*. ÖZET Ülkemizde sanayileşmenin getirdiği kentleşme toprak rantını da beraberinde getirmiştir. Böylece toprağın kullanımı, planlaması ülke menfaatleri

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 7-8 Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için

Detaylı

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ

JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEODEZİK ÖLÇME UYGULAMASI I UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Özgün

Detaylı

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME JEOİD ve JEOİD BELİRLEME İÇİNDEKİLER GİRİŞ JEODEZİDE YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ Jeopotansiyel Yükseklikler (C) Dinamik Yükseklikler (H D ) Normal Yükseklik (H N ) Elipsoidal Yükseklik Ortometrik Yükseklik Atmosferik

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) P1 P2 Dik İnmek P3 P4 Dik Çıkmak Şekil 76 Şekil 76 da dik inme ve çıkmaya birer örnek gösterilmiştir. Dik çıkmadan anlaşılması gereken belirlenen bir

Detaylı

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Resim düzlemi O : İzdüşüm (projeksiyon ) merkezi P : Arazi noktası H : Asal nokta N : Nadir noktası c : Asal uzaklık H OH : Asal eksen (Alım ekseni) P OP :

Detaylı

ELEKTRO-OPTİK UZUNLUK ÖLÇMELERİNDE DÜZELTMELER VE İNDİRGEMELER

ELEKTRO-OPTİK UZUNLUK ÖLÇMELERİNDE DÜZELTMELER VE İNDİRGEMELER ELEKTRO-OPTİK UZUNLUK ÖLÇMELERİNDE DÜZELTMELER VE İNDİRGEMELER *ErdalKOÇAK Summary Medium and short range distances are generally measured hy electro-opîical method insurvey sîudies. The aîmospheric correctioııs

Detaylı

JDF 361 Alet Bilgisi Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Zonguldak-2015

JDF 361 Alet Bilgisi Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Zonguldak-2015 JDF 361 Alet Bilgisi Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Zonguldak-2015 Dersin Amacı Öğrencilerin arazi çalışmalarında kullanmaları gereken ölçme ekipmanlarının tanıtılması, ekipmanların kullanım

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörler: Doç.Dr.Engin GÜLAL Doç.Dr.Atınç PIRTI 2014-2015 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ

Detaylı

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ YOL PROJELERİNDE YATAY KURPTA YAPILACAK KÜBAJ HESABININ YENİDEN DÜZENLENMESİ Yrd.Doc.Dr. Hüseyin İNCE ÖZET Yol projelerinde yatay kurpta enkesitler arasında yapılacak kübaj hesabında, kurbun eğrilik durumu

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Dr. Hasan ÖZ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Bir noktanın yüksekliği deniz seviyesi ile o nokta arasındaki

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU

JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU JEODEZİK AĞLARIN OPTİMİZASYONU Jeodezik Ağların Tasarımı 10.HAFTA Dr.Emine Tanır Kayıkçı,2017 OPTİMİZASYON Herhangi bir yatırımın gerçekleştirilmesi sırasında elde bulunan, araç, hammadde, para, işgücü

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunlukların Ölçülmesi (Şenaj) Arazide uzunlukların doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi, projelerin doğru hazırlanmasında ve projelerin araziye uygulaması

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 8. Hafta DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktaların yükseklikleri düşey ölçmelerle belirlenir.

Detaylı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı Ders Kodu:264 Yrd.Doç.Dr. Muhittin İNAN Anabilim Dalımız "İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte

Detaylı

A RESEARCH ON DIFFERENT QUANTITY CHANGES ON GPS MEASUREMENTS IN RESPECT OF MEASUREMENT DURATION

A RESEARCH ON DIFFERENT QUANTITY CHANGES ON GPS MEASUREMENTS IN RESPECT OF MEASUREMENT DURATION GPS ÖLÇMELERİNDE FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ DEĞİŞİMLERİN ÖLÇÜM SÜRELERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI F. POYRAZ, E. GÜLAL, H. ERDOĞAN, B. AKPINAR Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI

NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI NÎRENÇİ NOKTALARININ ARANMASI Yazan ; -.. İsmail Hakkı GÜNEŞ 1, '. ' ' (Ankara) Haritaları yapılmış meskun ve meskun olmayan alanlarda bulunamıyan ve taşları kaybolan nirengilerin yeraltındaki sigorta

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TUSAGA-AKTİF İLE TG03 (ORTOMETRİK KOT) KULLANIMI

TUSAGA-AKTİF İLE TG03 (ORTOMETRİK KOT) KULLANIMI Bilindiği gibi GNSS Cors ağlarında varsayılan yükseklik referansı olarak Elipsoit düzlemi kullanılmaktadır. Bu da cors yönteminde gerçek yükseklik bilgisi (ortometrik) olmadan, kullanıcının sadece elipsoidal

Detaylı