ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS)"

Transkript

1 ULUSLARARASI BALKAN KONGRESĐ (INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS) 21 inci Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanlar ın Güvenliği (Security Approaches of International Organizations in the 21st Century and Security of the Balkans) Nisan (April) 2011 Kocaeli Türkiye Editör/Editor Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar 1

2 Türkiye nin Teknolojik Gelişimi ve Bölgesel Đşbirliği Đnisiyatifi M. Oktay Alnıak * 1. Giriş Öncelikle evin huzuru, sonra mahallenin, şehrin ve ülkenin huzuru önemlidir. Huzurlu komşular arasında sevgi, saygı ve güvene dayalı işbirliği ve dostluklar gelişir. Bölgesel işbirliği küresel birlikteliklere katkı sağladığı gibi, küresel gelişmişliğin getireceği makro risklere karşı da bir savunma güvencesidir. Türkiye nin kendi içinde huzurlu ve güvenli olması bölgenin güvenli ve huzurlu olmasına katkı sağlar. Bölgesel işbirliği bu açıdan incelendiğinde faydalıdır. Bölgesel işbirliğinin faydalı olabilmesi için amaç birliğinin yanında işbirliği yöntemleri de önemlidir. Bu çalışmada Türkiye hakkında verilen bilgiler işbirliği potansiyelinin nitelik ve niceliğini belirleyebilir. 2. Türkiye Hakkında Genel Değerlendirme 2.1. Güvenlik Meselesi Uygar toplum hürriyetini ve güvencelerini sağlamış toplumdur. Đnsanoğlunun nerede ne yapacağı pek belli olmuyor lü yıllarda iki büyük cihan harbi ve bölgesel harpler geçirdik. Đnsanlar acıların yükünü taşımaktan hoşlanmazlar. Geçmişin acılarını taşımak insanları psikolojik olarak yorar. Geleceğe bakmak ve yeni ufuklar aramak faydalıdır. Her gün yeni bir güneş doğuyor. Tarih, devletler veya ittifaklar arası harplerle doludur. Harp, anlaşmazlıklar sonunda taraflar arasında çıkan silahlı kavga demektir. Đnsanın veya toplumların kendini koruma amacıyla giriştiği bir mücadele, sonunun nasıl biteceği belli olmayan kontrolsüz bir davranış olarak düşünülebilir. Bilhassa çıkarılan kavgalar aşırı gücün kendini göstermesi olarak kabul edilebilir. Her kavganın taraflara zarar vereceğinden emin olunmalı, ancak ebedi barışın bir garantisinin olmadığı da bilinmelidir. Yarının ne olacağının garantisi, bugünden eğitim ve barıştan yana olmaktır. Uygar toplum güvenceli toplumdur. Gelişmiş ülkelerin ve bu ülkelerin varlıklı vatandaşlarının güvencesi de fizyolojik ve teknolojik olarak ileri düzeydedir. Günümüz yaşantısına elektronik teknolojisi ve uzaktan algılama cihazları girmiştir. Evin hane kapısındaki tokmaklar evrim geçirmiş, çalan zil icat olmuş, dijital bir dünyaya gelinmiş, video görüntüleme ve uzaktan algılama sistemlerine erişilmiştir. Ülkelerin savunma sistemleri de bu teknolojiye ayak uydurmuştur. Savunma sanayii sektörünün teknolojik gelişimde başı çektiği söylenir. Türkiye de topyekûn sanayinin gelişimine önem verilmiştir. Görülen odur ki, gelişmiş ülkelerde halkın refahı ve güvencesi öncelik taşımaktadır. Türkiye nin demokratik düzenindeki önemli bir prensip, Mustafa Kemal Atatürk ün yaşamsal bir hedef olarak ortaya koyduğu Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesidir. Türk Milleti bu ilkeyi benimsemiş ve demokratik yaşamın vazgeçilmez ön şartı olarak kabul etmiştir. Birçok konuda, sosyal ve teknolojik teşebbüslerin ivme kazandığı son 50 yıl, aynı zamanda Türkiye de demokratikleşmenin de hazmedildiği yıllar olarak kabul edilebilir. Bölgede işbirliği * Prof. Dr.; Bahçeşehir Üniversitesi. 185

3 yapılacak önemli bir potansiyel ortak olarak; Türkiye de demokratik, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hedeflendiği ve bölgesinde farklılık yaratan bir görünümün kazanılmaya başlandığı görülebilir. Türkiye nin kültürel ve tarihi altyapısı, komşularıyla iyi ilişkilerin geliştirilmesine uygun olup, dış ilişkilerde komşularıyla sorunsuz bir ülke olarak geleceğin planlanmasına ve geliştirilen iyi ilişkilerin bölgenin gelişmesine katkı sağlayacağına inanılmaktadır Türkiye ve Siyaset Ülkelerle ilgili yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemi vurgulanır. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki politik organizasyonların faaliyetlerinin siyasi bir irdelemesi değildir. Bu çalışma ülkenin 2015 yılındaki teknik havasını nasıl teneffüs edeceğimize dair bir tahmin ve tavsiye dizinidir. Bununla beraber, önümüzdeki yıllarda siyasi istikrarın sağlanmasında; kurumların siyasete karışmamaları kadar, siyasetin de anayasal kurumların anayasal görevlerine karışmaması esastır. Cumhuriyet rejiminin korunması ve kollanmasına ilişkin toplumun ve kurumların hassasiyetlerine duyarlı olunması bir mecburiyet olarak görülmektedir. Türkiye nin siyasi istikrarının sağlanmış olduğu varsayılarak bu yazı geliştirilmiştir. Küresel ve bölgesel fırsatların yanı sıra, Türkiye nin kendi dinamikleri ile 2015 yılında teknik bakımdan bulunacağı yer bu çalışmada yorumlanmıştır. Ülkenin dinamiklerinin uyumlu çalışmasında önem arz eden kurumsal tespitler çalışmada yer almıştır. Đlgili belge ve dokümantasyon bu çalışmayı meydana getiren dipnotlarda verilmiştir. Türkiye nin teknik alanlarda bugünkü durumu, geçmişteki ekonomik ve siyasi ortaklık konjonktürüyle ilgilidir. Gelecek beş yıl içinde alınacak mesafe de, yine bölge ülkelerinin konumları, gelişimleri ve yaşam biçimleriyle, ayrıca küresel rüzgâr ve stratejik dostluklar üzerine kurulu olacaktır. Türkiye nin stratejik ortakları veya onlarla olan müşterek dinamiklerin bağ kuvveti, Türkiye nin kendi yaratacağı iç dinamiklerle yakından ilgilidir ve kendi dinamiklerine bağımlıdır. Ulusal ve uluslararası platformlarda siyasi ve ekonomik dengeler toplumun emniyetli yaşamı için göz önünde bulundurulacak önemli bir etmendir. Siyasi istikrarın bozulmaması amacıyla toplumca verilen suskunluk tavizlerinin dozu önemlidir. Siyaset ve kurumların dinamikleri arasında hissedilen uyumsuz çalışmanın düzelmesi ve sistemin kendi demokratik ve doğal ritminde çalışması teknik düşünmenin ve gelişmenin önünü açacaktır. Türkiye teknik refleksleri yeterince güçlü olmayan bir ülke durumundan, iyi bir planlama, yatırım teşebbüsü ve sermaye ile kısa sürede bulunduğu seviyeden yükseklere çıkış yapabilecek bir işgücüne sahiptir. Yükselen enerji faaliyetleriyle ivme kazanacak alternatif enerji kaynaklarına yönelik teknik gelişme 2015 yılında önemli bir altyapının oluşturulması şeklinde gerçekleşebilir. Sanayide belirli sektörlerde (otomotiv, makine, elektronik, beyaz eşya, denizcilik) Türkiye nin uluslararası bir üretim üssüne dönüşmesi mümkün olabilir. Özellikle otomotiv sanayinde ve gemi sanayiinde son yıllardaki hızlı yükseliş; uluslararası şirketlerin temsilcilik ofislerini, AR-GE faaliyetlerini ve yatırıma tahsis edecekleri sermayelerini Türkiye ye yönlendirebilir. Türkiye üniversiteleriyle, meslek yüksekokullarıyla teknik ve sosyal konularda eğitim üssü olabilir. Savunma sanayiinde de yerli üretimin toplamdaki payının artırılması mümkün olabilir. Bilişim ve enformasyon sektörlerinde ise şirketlerin üretim ve işletme sistemlerinde teknolojiye daha fazla yatırım yapması beklenirken, e-devlet projesi tamamlanabilir. Uzay teknolojilerine yönelik gelişmeler kapsamında, Türk mühendisler tarafından tasarlanacak Türksat 5A uydusunun te uzaya 186

4 gönderilmesi planlanmaktadır. Teknik bakımdan 2015 tarihindeki eğitim, sanayi ve enerji sektörlerine ilişkin bazı tespit ve tavsiyeler aşağıda yer almaktadır Eğitim Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde eğitim sektörüne ilişkin amaçlar istihdamın artırılmasına ve eğitim sisteminin geliştirilmesine yöneliktir. Đstihdamın artırılması için eğitimin işgücü talebine olan duyarlılığının artırılması gereği vardır. Eğitim sisteminin işgücü piyasasının aradığı nitelikte elemanlar yetiştirememesi ekonomideki ara teknik eleman açığının yanı sıra mesleki ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerin işsiz kalmasına da yol açmaktadır (2006, sf.38-39). Mesleki eğitim veren okullardaki eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi, programların ve müfredatın piyasadaki gelişmelere göre güncellenmesi faydalı olabilir. Eğitimin genelinde yaygınlaşmakta olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin meslek okullarında üretim teknolojilerindeki ilerlemelere uygun olarak kullanımı mesleki eğitimin kalitesini artırmaktadır. Türkiye de yabancı öğrenci istihdamına yönelik evrensel ve bölgesel eğitim hizmetinin geliştirilmesi ve projenin ekonomik kalkınmada katma değer yaratması makro bir teşebbüs olarak düşünülebilir. Diğer taraftan işgücü içindeki yükseköğretim ve fakülte mezunlarının oranı büyümekte ve yükseköğretime olan talep artmaktadır. Bu gelişme nicelik-nitelik sorusunu gündeme getirmekte ve işgücü piyasasının istediği nitelikte elemanların yetiştirilmesi ihtiyacını daha da zaruri kılmaktadır. Teknolojinin geliştirilmesi ve ekonomik faydalara dönüştürülmesi için üniversite-sanayi işbirliği projelerinde öğrencilerin yer alması genişletilebilir. Teknik bilimler öğrencilerinin ilgili sektörlerde ve teknoparklarda yer alması, sosyal bilimler öğrencilerinin de sosyal ve medya araştırma merkezlerinde yer alması istihdam ve ekonomiye olumlu olarak yansıyabilir. Hem ortaöğretim hem de yükseköğretim için gerekli olan işgücü piyasası-eğitim sitemi uyumu bilim ve teknoloji politikalarının eğitim ayağını yürütmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Yazılım mühendisliği alanındaki eğitim hamleleri ile yazılım sektöründeki ileriye dönük atılımların bir eşgüdüm içerisinde düzenlenmesi bu teknolojinin gelişmesinde fayda sağlayabilir. Türkiye nin 2015 yılındaki teknik gücünün artmasına yönelik eğitim alanında atılacak diğer bir adım da nitelikli eğitimi yurtdışında almayı tercih eden öğrencilerin yurda dönmeleri için uygulanacak teşviklerdir. Đkinci adımda da yurtiçi yüksek lisans ve doktora programlarının iyileştirilmesi için eylem planları tasarlanabilir Sanayi Dünya ticaretinde ileri teknolojiye dayalı ürünlerin payının son yıllarda hızla artması, uluslararası rekabetin özellikle bilim ve teknoloji yarışı şeklinde ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Bu nedenle teknolojik ilerleme ve yenilikçilik alanında atılacak adımlar Türk imalat sanayinin uluslararası rekabeti için büyük öneme sahiptir. Üstelik Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel rekabet sahnesine çıkmasıyla birlikte, ucuz işgücüne ve düşük maliyete dayalı bir rekabet yöntemiyle sürdürülebilir büyümenin mümkün olmadığı görülmektedir (DPT-Sanayi Politikaları ÖĐK Raporu, 2007, sf.77). AB ye üyelik sürecinde Birlik in izlemekte olduğu Lizbon Stratejisi ndeki hedefleri yakalayabilmek için yenilikçilik ve AR-GE faaliyetlerinin üniversitelerden ekonomilere doğru uygulanmaya konması gerekmektedir. Firmaların teknolojik 187

5 bakımdan gelişmelerini teşvik edecek politikaların yanı sıra sanayimizin teknoloji yoğun alanlara yönelmesini sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Türk imalat sanayinde son yıllarda orta ve yüksek teknolojili sektörlere doğru bir kayma olduğu doğrudur. Ancak bu sektörlerdeki ithal ara girdiler ihraç edilen ürünlerin katma değerlerinde fark edilir bir artış olmasını engellemektedir (age.,sf.43). Dolayısıyla küresel ekonomiyle her geçen gün daha da bütünleşen Türk ekonomisi ithal girdilere bağlı bir ihracat artışı gerçekleştirebilmektedir. Sanayimizin katma değerinin artırılması için de teknoloji yoğun sektörlere odaklanmak kadar ithal ara girdilerin AR-GE faaliyetleriyle ileriye dönük üretimlerine hazırlık yapılabilir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde Türk imalat sanayinin dışarıya bağımlılığının artacağı tahmin edildiğinden, ithal ara girdilerin yerli imkânlarla tedariki verimlilik ekonomisine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan teknoloji yoğun sektörlere dönük AR-GE faaliyetlerinin 1 Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve teknoparkların etkinliğinin artırılması 2015 yılına kadar başvurulabilecek adımlar olabilir Enerji Petrol fiyatlarının son iki yıl zarfında hızla yükselmesine karşın Türkiye dünyanın enerji ihtiyacı en hızlı artan birkaç ülkesi arasındaki konumunu korumaktadır. Dış ticaret açığının yarısından fazlasına sebep olan petrol ve doğalgaz ithali enerji sektöründe alternatif kaynakların kullanımına yönelik teknolojik gelişimi zorunlu kılmaktadır. Başta hidrojen enerjisi olmak üzere hidrolik enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi ve nükleer enerji Türkiye nin 2015 yılına kadar atılım yapması tasarlanan alanlardır. Küresel enerji teknolojilerinde yakın zamanda öncelikli bir konuma sahip olacağı düşünülen hidrojen enerjisinin Kyoto Protokolü ile karbondioksit emisyonuna getirilen kısıtlamalar nedeniyle öneminin artacağı tahmin edilmektedir (Enerji ve Çevre Teknolojileri Stratejisi, 2004, sf.5). Çevre dostu ve ideal bir enerji taşıyıcısı olan hidrojen enerjisinin özellikle yakıt pilleri kapsamında geliştirilmesi ve bu alanda bir altyapının hazırlanması beklenmektedir. Hidrolik enerji alanında Türkiye deki hidrolik potansiyelin inşa edilecek küçük hidroelektrik santraller ile ilerleme kaydedebileceği tahminler arasındadır. Rüzgâr enerjisinde de verimi yüksek türbinlerin kullanılmaya başlanması ve yurt genelinde rüzgâr alan bölgelere yayılması ve güneş enerjisi alanında ısı üretecek termal sistemlerin geliştirilmesi mümkün gözükmektedir (age., sf.13). Nükleer enerji üretimi için mevcut siyasi irade tarafından kurulması planlanan santrallerin inşası önümüzdeki beş yıl içinde devam edecektir. Bu süreçte nükleer enerjinin kullanımı ile ilgili işletme güvenliği ve radyoaktif yakıtların yönetimi konuları ile ilgili kamunun tatmin olacağı teknolojik ilerleme sağlanabilir (age., sf.17). TÜBĐTAK ın hazırladığı Stratejik Vizyon 2023 adlı çalışmada 2010 yılından itibaren gelişmiş insan-makine arayüzleri, biyomekatronik yapılar, biyoelektronik devreler ve yüksek yoğunluklu taşınabilir enerji birimleri ileri teknoloji ürünlerinde yer almaya başlayacaktır. Bu temel özelliklerin ürünlerde uygulanabilmesi için TÜBĐTAK biyoteknoloji, mikro elektromekanik sistemler (MEMS) ve nanoteknoloji alanlarına odaklanma gereğini vurgulamaktadır (2004, sf. 29). Bu üç kilit alana yoğunlaşmak için gerekli AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Ulusal Araştırma Programlarının finansmanı olarak bir Ulusal AR-GE Fonu nun kurulması tavsiye edilmektedir. AR-GE yoğunluğunun (AR-GE harcamaları/gsyđh) Genel anlamda mevcut teşvikler kast edilmektedir. Örneğin: Ar-Ge faaliyetlerinin vergiden muaf tutulması. 188

6 yılında bugünkü % 0,64 değerinden %2 ye çıkarılması da TÜBĐTAK ın aynı kapsamdaki hedef-tespitleri arasındadır (age.,sf. 32). Stratejik Vizyon 2023 belgesindeki hedefler doğrultusunda atılacak adımlar zorlu bir sürecin Türkiye yi beklediğini göstermektedir. Siyasi sahiplenmenin sağlanması ve yukarıda bahsedilen muhtemel siyasi krizlerin önlenmesi durumunda belgedeki hedeflere ulaşılması mümkün olabilir. 3. Türkiye de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1970'li yıllarda petrol fiyatlarında meydana gelen ani yükselmeler, bütün ülkelerde büyük maliyet artışlarına yol açmış ve bunun sonunda bütün sanayi dallarında durgunluk ve üretimde azalma baş göstermiştir döneminde sanayideki durgunluğu ortadan kaldırmak amacıyla özellikle ABD ve Japonya gibi ülkelerde sanayi yeni AR-GE faaliyetlerine giderek, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla yakın bir işbirliği başlatmıştır. Son 30 yıldır Türkiye de teknolojinin anlaşılması, uygulanması, geliştirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetler, artık teknolojinin üretimi safhasına gelmiştir. Entelektüel ve teknolojik gelişim bölgenin bir kazanımıdır. Hindistan dan, Çin den, Amerika dan gelen teknolojinin maliyeti bölgede üretilenden pahalı ise bölge teknolojilerinin kullanılması daha akılcı olacaktır. Türkiye yi tanımak faydalıdır Yeni Teknolojiler 1980 li yıllarda tespit edilen yeni teknolojik gelişim alanları aşağıda verilmiştir yılına gelindiğinde nano-teknoloji dışında fazla olumlu bir değişiklik bizim aklımızda yok! Bununla beraber, dünya ısınıyor, küresel kuraklık ve kıtlık geliyor. Nefes alamayan bir dünya Đşte bu aşamada yeni teknolojilere ve buluşlara ne kadar çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Akşamdan sabaha yeni teknoloji bulunmuyor! Dünyayı, çevremizi ve ülkemizi kirletmeyelim! Dünyada konuşulduğu üzere, bu çalışmaya yeni teknolojilerle giriş yapılabilir. Yeni teknolojilerin neler olabildiği aşağıda sıralanmıştır. Enformasyon teknolojileri ve yazılım Yeni malzemeler, nano-teknolojiler Biyoteknoloji Yeni enerji kaynakları Uzay teknolojileri Esnek imalat sistemleri, otomasyon ve robotik üretimler Bu alanlarda önemli teknolojik ilerlemeler olmuş, yeni mallar ucuz fiyatlarla daha çok fonksiyonlu ve daha küçük hacimlerde üretilerek pazara sürülmüştür. Bu teknolojilerde insanoğlunun emeği vardır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş beyinleri kiralanmış ve bu teknolojiler kazanılmıştır. Bölge ülkelerinin kendi teknolojilerini yaratmaları akıllı inisiyatifle sağlanabilir. 189

7 3.2. Türkiye'deki Durum Türkiye'de teknopark olgusu çerçevesinde ilk adım 1991 yılından itibaren atılmış, KOSGEB'in girişimi ile ODTÜ ve ĐTÜ'de birer tane Yenilik Merkezi türünde, Teknoloji Geliştirme Merkezi açılmıştır. Teknopark olgusunun 90'lı yıllarda dünyadaki gelişme trendi, bu konunun ülkemizde de yoğun olarak tartışılmasına neden olmuştur. 26 Haziran 2001 tarihinde çıkartılan 4691 sayılı ''Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'' ile bu konu yasal zemine oturtulmuştur. Dünyadaki, başarılı olmuş teknoparklara bakıldığında, bunların kurulduktan uzun bir süre sonra (5 10 yıl), amaçlanan sonuçları vermeye başladıkları görülmektedir. Son on yılın ürünü olan teknoparkların 2008 içinde sayısının 30 civarında gerçekleştiğini, ancak başlangıçta birkaç tanesinin konumları gereği başarılı olduğu görülmüştür tarihi itibarıyla bir değerlendirme yapmak gerekirse, konuya ilişkin görüşlerimiz şöyle özetlenebilir. Teknoloji geliştirme bölgeleri projesi önemlidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın bu projesi tahminlerin üzerinde başarılı olmuştur. Bilim insanları emeklerini bir proje ile özdeşleştirmeye çalışmışlardır. Reel projelerin gerçekleştirilmesine yönelmişlerdir. Türkiye de kurulmuş olan teknoloji geliştirme bölgelerinde, sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde, 40 civarında üniversite teknoparkında öğretim üyelerinin şirket kurması ve üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği faaliyeti fütürist, ancak cesur bir yaklaşımla teşvik edilmektedir. Ulusal teknolojik gelişmenin yanında uluslararası işbirliği de gelişmektedir. Petrol, 2002 yılından başlayarak varili 25 dolardan 2008 yılında 150 dolara yükselmiştir yılında 75 $ mertebesine inmiş olan petrol, sanki Ocak 2011 Yasemin buhranıyla tekrar fırlayacak gibidir Bu iniş ve çıkışların zararını gelişmemiş ülkeler daha çok çekerler yılları nazara alındığında; teklif edilen işbirliği projesinin altyapısı, teknik ve stratejik ilgi alanları itibarıyla ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. Bu çalışmanın sonuçlar bölümünde faydalı işbirliği teklifleri vardır. Türkiye yi tanımak bilhassa faydalı olacaktır Yeni teknolojilerin her üç, beş yılda yaratılmasının mümkün olmadığı da bilinmektedir Ekonomik Yapı Hakkında Göstergeler Türkiye de cirolarına göre sıralanmış ilk 500 firmanın 250 adedi Đstanbul da yerleşiktir. Đstanbul daki endüstrilerin faaliyet alanlarına ve cirolarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 190

8 Tablo-1 Đstanbul daki Sektörel Güç * Sektör Firma Sayısı Ciro (Tl.) % Dağılım Enerji-Petrol ,08% Otomotiv ,26% Elektrik-elektronik ,89% Bilişim ,66% Ticaret-hizmet ,14% Gıda ,24% Tekstil ,10% Tütün ,32% Đlaç-kimya ,22% Demir-Çelik ,91% Bira ,63% Metal ,50% Lastik ,92% Ağaç-Orman ,73% Đnşaat-Đnşaat malzemeleri ,67% Ambalaj ,61% Basın ,60% Plastik ,60% Makine ,59% Çimento ,55% Kuyum ,48% Madencilik ,21% * 2005 yılına aittir. Genel fikir vermek için faydalı olabilir. Enerji ve bilişim sektörü artmıştır. 191

9 3.4. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Faaliyet Gösterebileceği Teknolojik Alanlar Kara, hava, deniz araçlarında gömülü teknolojiler, Uzaktan algılama, Đleri teknoloji yapı elemanları ve malzeme, Robotik, Savunma ve güvenlik ileri teknoloji alanları, Radar ve güdüm teknolojileri, Yazılım ve kaynak kodları yazılımları, Fiber optik teknolojileri, Lazer uygulamaları, Uzay teknolojileri, Tıbbi mühendislik, Đleri teknoloji enerji üretimi, Bilişim, Cam-seramik, Elektrik, elektronik, elektro-optik, Tekstilde ileri teknoloji uygulamaları, Yapay zeka uygulamaları, Gıda teknolojileri, Çevre ve koruma teknolojileri TGB Projeleri Özel Amaçları ve Hedeflenen Somut Projeler Kara, hava, deniz, uzay araçları, uzaktan algılama, malzeme, yapı elemanları, tıbbi teçhizat, donanım, optik, robotik, elektronik alanlarda yeni teknoloji üretmek, Yeni teknolojiyi ve bilgiyi ticarileştirmek, Bölgelere ve ülkeye katma değer sağlamak, 192

10 Bilim adamlarının keşif yeteneğini teşvik etmek, Üniversiteleri AR-GE projeleri ve endüstriyle buluşturmak, AR-GE projelerini somut prototiplere dönüştürmek, Patentleri ticarileştirmek, Savunma projelerine altyapı oluşturmak ve prototip üretmek, Yazılım kaynak kodları üretmek, Đstihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak, Bölgenin teknik alanda ve iktisaden kalkınmasını sağlamak, Üniversitelerin vizyonunu yeni ve ileri teknoloji üreterek geliştirmek, Üniversiteleri dünyadaki emsalleriyle rekabet edebilir bilim ve uygulama gücüne eriştirmek, Ülke genelinde, teknoloji geliştirme bölgeleri tasarlamak, Bölgenin sosyal refah ve kültür seviyesinin gelişimine katkı sağlamak. 3.6 Diğer Amaçlar Bölgede ileri teknoloji ile uğraşan şirket sayısını artırmak, bu şirketlerin kuruluş ve gelişimine katkı sağlamak, Bu konuda yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak, Đleri teknoloji ile uğraşan şirketlere araştırma ortamı yaratmak, Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde öğretim üyelerinin sanayi ile çalışmasını sağlamak, Ülkede, özgün ileri teknoloji üretimi fikrinden hareketle, Üniversite-Kobi işbirliği ile yatırım uygulamalı endüstriyel projeler yaratmak. 4. Sonuçlar Tekno-entelektüel bir çalışmada teknik önerilerin olması gerekir. Bu sebeple, bu çalışmada Đstanbul da yerleşik sanayi kurumlarının bir tablosu ve teknoloji geliştirme bölgelerinde olabilecek sektörler hakkında genel bir değerlendirme sunulmuştur. Muasır medeniyeti, Hayatta en hakiki mürşit ilimdir felsefesiyle yakalamak mümkündür. Ülke kalkınmasında; vizyon sahibi, görev ve sorumluluğu benimsemiş, Türkiye nin uygarlaşma projelerine gönül vermiş, seçkin, uyumlu ve görev bilinci yüksek bir kadro ile çalışmak önemlidir. Bu vasıflar iyi eğitim almış iş gücünün değerleri olduğu takdirde, 2015 TÜRKĐYESĐ zengin ve bölgenin parlayan yıldızı 193

11 olacaktır. Bu tespit, Türkiye ile bölgesel işbirliği geliştirmek isteyen ülkeler için önemlidir yılında Türkiye; Teknoloji Geliştirme Üssü olabilir. Çok iyi yetişmiş teknik kadrolarla bu proje gerçekleştirilebilir. Başarı; sabırlı ve kararlı bir çalışmanın, dürüst bir emeğin, çağdaş bilimin ve uygarlığın ürünüdür. Başarıyı hak etmek inancı, vizyonun esasını teşkil edecektir. Böyle bir Türkiye ile ortaklık kurulması akıllı bir inisiyatiftir. Burada inisiyatif, bir girişim ve teşebbüs olarak anlaşılmalıdır. Türkiye nin AVRASYA köprüsündeki stratejik konumuyla ve demografik yapısıyla bölgesinde Teknoloji Üssü olması mümkündür. Bu üsse; bölgeyle ilişkili devletlerin ve Türkiye nin; moral değerler, teknik, ekonomik, güvenlik ve politik nedenlerle ihtiyacı vardır. Bu proje, Türkiye nin gelişmesine ve içinde bulunulan koordinatlardaki bölge ülkelerinin uygarlaşarak kalkınmasına, kalıcı bir istikrarın ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilir. Fakirliğe bir çözüm olması amacıyla, işbirliği platformu projesi geliştirilmesi bölge ülkelerine önerilmiştir. Projenin önemli niteliği teknolojik ve eğitim işbirliğinin ön plana çıkarılması olarak görülebilir. Siyasetin dışında, bir işbirliği inisiyatifi olarak proje, bölgede 30 ülkeyi ve bir milyar nüfusu ilgilendiren bir ideal olarak geliştirilebilir. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika nın bu projede yer alması faydalı olabilir. Bilimsel ve teknik araştırmaların, ekonomik kalkınma ihtiyacına cevap verecek şekilde reel sektörle uyumunun Türkiye de somut projelerle başarılması gerekliliktir. Đktisadi politikalar ile bilim ve teknoloji politikalarının birlikte değerlendirilip tasarlanması ve bu süreci yönetecek eğitimli insan kaynağının sağlanması faydalı olabilir. Bu nitelikli insanların (tekno-ekonomistler) yetişeceği ve iktisadi konular ile bilimsel araştırmaların birlikte yürütüldüğü programların ortaya konacağı Tekno-ekonomi Enstitüleri gibi eğitim kurumlarının hayata geçirilmesi düşünülebilir (Soyak, 2007). Bu enstitüler dünyadaki teknolojik gelişmelerin yakından izleneceği ve AR-GE faaliyetleri ile ekonomik faydaya dönüştürüleceği teknoparkları destekleyen kurumlar haline getirilebilir. Bu kuruluşların entelektüel altyapısı Türkiye de mevcuttur. Đşbirliği inisiyatifinin bu projeyi gerçekleştirmesi, küresel politikalar ile bağdaşmayabilir. Bölge kendi mayası dışındaki magnetik güçlerin çekim alanına tabi olabilmektedir. Son 100 yıllık geçmişin nostalji olarak anımsanması insani ve tarihi bir hoşgörüyü gerektirmektedir. Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması için sayıları Türkiye genelinde 40 a yaklaşan teknoparkların katkıları ile bilimsel çalışmalar teknolojik ilerlemede daha verimli uygulanacağı gibi, tekno-ekonomi enstitüleri de makroekonomik iklimin elverişli olmasını sağlayabilir. Bu tekno-entelektüel yapının faydalı hale getirilmesi işbirliği inisiyatifi için de faydalı olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler gelişmelerinin önünde önemli bir enerji tedariki sorunu ile karşılaşmışlardır. Bugünlerde Orta Doğu Bölgesi nde meydana gelen gelişmeler petrol fiyatını olumsuz olarak etkileyebilir. Türkiye nin 40 milyar dolar olan petrol harcamalarının beklenmedik şekilde yükselmesi ülkenin ve bölgenin 194

12 kalkınmasının önünde önemli engel olacaktır. Bu çıkmazdan kurtuluş için, enerji ihtiyacının ekonomik yöntemlerle tedariki ön plana çıkacaktır. Bölgede Eğitim ve Teknoloji Üssü olabilmek amacıyla Avrasya koordinatında Đleri Teknolojiler Araştırma Merkezi projelerinin başlatılması mümkün olabilir. Teknoloji Üslerinin yaratılması, bugünden yarına olabilecek bir mesele değildir. Kalkınma ajansları vasıtasıyla bu projeler desteklenebilir. Türkiye nin son yıllarda dünya bilimsel makale atıf endeksi sıralamasında kayda değer yükselişine rağmen uluslararası patent edinmede hala çok gerilerde olması da aynı sorunun sonucudur. Bilimsel bulguların sadece sayfalar arasında kalmasının engellenmesi için ekonomik sektörlerdeki teşebbüs ile bilimsel kurumlardaki çalışmaların uyumu önem arz etmektedir. Nitekim bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde Türkiye nin atmak zorunda olduğu adımlarda (nanoteknoloji, biyoteknoloji, MEMS) bilimsel araştırma-teknoloji geliştirme eşgüdümü kadar makroekonomik değerlendirmelerle kilit sektörlerde üretime yönelmek de gerekmektedir. Türkiye nin önümüzdeki beş yıl süresince beklenen yüksek büyüme potansiyelinin süreklilik arz etmesi için teknoloji yoğun sektörlerle desteklenen bir ekonominin yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Türk ekonomisinde bu yapılanmanın kurulacak Ulusal Yenilik Sistemi ile yenilikçiliğin ve artarak devam etmesi gereken AR-GE teşvikleri ile yaygınlaşacak teknoloji tabanlı üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünya ekonomisindeki yapısal değişikliklerin erken fark edilmesiyle alınacak kararlar yenilikçilik ve AR-GE çalışmalarının Türk ekonomisinin dinamik bir uzvu olması için gereklidir. Böylece ekonomisindeki Toplam Faktör Verimliliğini (TFV) artıran Türkiye uluslararası rekabette de belirgin bir sıçrama gerçekleştirebilir (Soyak, 2007). Ülkenin petrol ve petrol ürünleri gideri bugün kırk milyar dolardır yılında bugünkü petrol fiyatlarıyla giderin yetmiş milyar doları geçmesi beklenir. Petrol fiyatlarında artış devam ettiği takdirde Türkiye nin 2015 yılında petrole yüz milyar dolar ayırması gerekebilir. Bugünkü sanayileşme hızıyla devam edildiği takdirde, Türkiye nin 2015 yılında yurtdışından satın aldığı mamul ve yarı mamul ürünlerin yıllık tutarı iki yüz elli milyar dolar olabilir. Bu günlerde 160 milyar dolar civarında olan bu rakam, beş yıl içerisinde Türkiye nin ithal ikameyi arttırması fırsatını doğurabilir. Đleri teknoloji alanlarında bugün yapılacak yatırımlar sonucunu beş yıl sonra verebilir. Ülkenin topyekûn sanayisinin her alanda geliştirilmesi için; gömülü teknolojilere, bilgi teknolojilerine, eğitim ve enerji sektörlerinde yeni kuvvet çarpanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye nin yetişmiş insan gücü Türkiye yi bölgede bir çekim merkezi olarak geliştirebilir. Gelişmiş ulaşım, telekomünikasyon, internet ve bilgi teknolojileri imkânlarının kullanımıyla; bölgesel ve küresel bazda ham bilginin alınması, işlenmesi ve ihracatı ülkeye büyük katma değer kazandırabilir. Son 20 yıllık bir perspektifte 200 milyar dolar potansiyele erişmiş olan; otomotiv sanayii, kimya sanayii, gemi sanayii, uçak sanayii, savunma sanayii yatırımları, ülkede teşvik edilecek öncelikli sektörler olarak seçilerek bu sektörlerde gelinmiş olan platformlardan süratle yükselme imkânları bulunabilir. Đstihdamın ve gelir adaletinin sağlanmasında, yabancı sermayenin ülkeye akışının teşvikinde, bu sektörlerin idari mekanizmalarla kurumsal uyumun sağlanması, siyasi istikrarın ülkede sağlamlaştırılması, rasyonel ve verimli çalışma imkânlarının yeni teknolojilerle geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada; Türkiye nin siyasi, kurumsal, teknolojik ve bilimsel potansiyeli genel bir üslupla 195

13 yorumlanırken, Türkiye yi ve bölgeyi idare eden mekanizmalar için işbirliği girişiminin önemi, tekno-entelektüel bir yaklaşımla vurgulanmıştır. Gerekli notların alınması ilgililerin takdirine bağlıdır Kaynakça Kaynakça Notu: Bu çalışma aşağıdaki kaynakların kullanılmasıyla hazırlanmış bir derleme çalışmasıdır. Geniş bir dokümantasyon taraması yapılmış, siyasi ve sosyal konulardan ziyade, teknik bir konsept ile işbu raporun hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Ülkemizin geleneksel devlet yönetimi tecrübesi ve adabı düşünüldüğünde, ülkenin siyaseten idaresi yanı sıra, bürokratik bir yönetim sisteminin ve gücünün olduğu görülür. Bu gerçekten hareketle, DPT, TOBB, TÜBĐTAK, TÜSĐAD gibi kurumsal yapıların kadrolarında bulunan değerli bilim insanlarının kurumlara olan katkısı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın yapılmasında söz konusu kurumların çalışmalarını dikkate almanın akılcı bir yaklaşım olacağı düşünülmüştür. Bu fikirden hareketle, adı geçen kurumların güncel ve süreli çalışmaları derleyici grupça gözden geçirilerek bu çalışmada yararlanılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı. (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel Đhtisas Komisyonu (ÖĐK) Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2003). Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu. Ankara: Saygılı, Şeref. Devlet Planlama Teşkilatı. (2003). Bilgi Ekonomisi ve Đşgücü Piyasası: Eğilimler, Fırsatlar ve Riskler. Ankara: Kelleci, Mehmet Ali. Devlet Planlama Teşkilatı. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ). Ankara: DPT. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Özel Đhtisas Komisyonu (Bilgi Teknolojileri Alt Komisyon Raporu). Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Dış Ekonomik Đlişkiler Özel Đhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Sanayi Politikaları Özel Đhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Komisyon Üyeleri. Işık, Yusuf. (2005). Lizbon Stratejisi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye nin Bilgi Ekonomisi Doğrultusunda Gelişme Perspektifleri. Đstanbul: 14. Ulusal Kalite Kongresi Soyak, Alkan. (2007). Ulusal Yenilik Sistemi ve Kurumsal Arayışlar: Teknoekonomi Enstitüleri. Bilim ve Ütopya, 154. Soyak, Alkan. (2008). Tekno-ekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve Đnsan Faktörü. Bilim ve Ütopya,

14 Şahinkaya, Serdar. (2008). Türkiye Ekonomisinin Seyir Defterinden Kolaj: 2007 den 2008 e. Stratejik Analiz, 93, TÜBĐTAK. (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji Belgesi. Ankara: Vizyon 2023 Strateji Grubu. TÜBĐTAK. (2004). Enerji ve Çevre Teknolojileri Stratejisi. Ankara: Vizyon 2023 Projesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Strateji Grubu. Alnıak, M. Oktay. (2009). Değerlerimiz ve Türkiye, Yüzüncüyıl Yayınevi 2009 TEŞEKKÜR: Grup çalışması kültürü ile BĐLGESAM Stratejik Araştırma Merkezi nce basılmış M. Oktay ALNIAK çalışması Türkiye nin 2013 yılındaki Teknik Gücü Raporu na katkı sağlayan Đbrahim Güneş, Erdem Kaya, Duygu Beker e teşekkür ederim. Söz konusu rapora ilave olarak, çalışmalarımızda stratejik bir bakış açısı geliştirmemiz için emek veren Pelin Yılmaz ve Reyyan Kavak a ayrıca teşekkür ederim. Takdirlerimi sunarım. 197

15 1. Giriş Eski Türk Basınında Balkanlarda Çıkan Türkçe Vilayet Gazeteleri Nebahat Akgün Çomak * Đlk Türkçe gazete, II.Mahmut un desteğiyle, 1 Kasım 1831 de Takvimii Vakayi adıyla çıkmıştır. Takvim i Vekayi Gazetesi nin çıkması için, Takvim Nezareti ve Takvimhane-i Amire Matbaası görevlendirilmiş ve bu gazete de II.Mahmut un bir fermanı yayınlanmıştır.(basın 1979:49) Gazetede yayınlanan fermanda, gazete dilinin daha sade ve anlaşılır olması talep edilmiştir. Dolayısıyla da, gazetenin belirli bir okuyucu kitlesine hitap etmemesi, bütün okuyuculara yönelik olması istenmiştir. Takvim-i Vekayi yi takibeden ve Đstanbul, Đzmir, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Konya, Bolu, Bursa, Trabzon, Çanakkale, gibi illerde çıkan diğer gazetelerden Afitâb-ı Maârif, Aile, Ankara, Arkadaş, Armağan, Asar, Asır, Ayine,Ayine-i Vatan, Basiret, Bedir, Ceride-i Havadis, Cihân, Cüzdan, Çaylak, Çıngıraklı Tatar, Dağarcık, Devir, Diyarbekir, Diyojen, Dolap, Düstur, Efkâr, Etfâl, Geveze, Hadika, Hanımlara Mahsus Gazete, Hayâl, Hüdavendigâr, Hürriyet, Đbret, Đkdam, Đnsaniyet, Đstikbal, Đttihâd, Kahkaha, Kırkambar, Letâif-i Asâr, Mecmûa-i Fünûn, Mecmûa-i Maârif, Mirkat, Mizan, Muharrir, Muhbir, Muhib, Musavver Medeniyet, Muvakkaten, Musavat, Mümeyyiz, Müteferrika, Mürüvvet Mecmuası, Osmanlı, Revnak, Sabah, Saadet, Sadâkat, Selâmet, Sirâc, Şafak, Şark, Şems, Tasvir-i Efkâr, Terakki, Terakki Muhâderât, Tiyatro, Ulûm, Utarit, Vakit, Vatan, Zaman, bazılarıdır. Bu bağlamda Balkan Vilayetleri nde de çıkan gazeteler arasında: 1.Selânik te çıkan yayınlar Âyine Bağçe Balkanlar Çocuk Bahçesi Eşref Füyûzat Genç Kalemler Gonce-i Edeb Hak Hakikat Đttihâd ve Terakki Journal de Selanique Kadın Mecmua-i Kavanin-i Yunaniyye Mektebli Mezra-i Maârif Muhit-i Mesai Mütalâa Nefir Rumeli Salâh Selânik * Yard. Doç. Dr.; Galatasaray Üniversitesi, 198

16 Silâh Tanin Tenvir-i Efkâr Tuhfet ül Edebiye li-evlâd il- Vataniye Turan Türk Türk Đli Vatandaş Yeni Asır Yeni Felsefe Mecmuası Zaman Zıpır Ziraat Gazetesi 2.Üsküp te çıkan yayınlar Arş Envâr-ı Hürriyet Hak Işık Mücâhede-i Milliye Sadâ-i Millet Şar Top Yeni Mektep 3.Manastır da çıkan yayınlar Đleri Neyyir-i Hakikat Kurşun Manastır Musavver Hüsn ve Şiir Süngü Yeni Fikir 4.Filibe Âfâk-ı Şarkıyyeden Tulu Eden Malûmat Altın Kalem Balkan Bedreka-i Selâmet Emniyet Gayret Hâkimiyet Hilâl Muvazene Rumeli Şahid ül-hakik 5.Rusçuk ta çıkan yayınlar 199

17 Balkan Tuna Uhuvvet 6.Saraybosna da çıkan yayınlar Bosna Gülşen-i Saray Rehber 7.Sofya da çıkan yayınlar Ahâli Bulgaristan Çiftçi Bilgisi Dikkat Rehber Sofya Muhbiri 8.Atina da çıkan yayınlar Cihâd Faruk 9.Hanya da çıkan yayınlar Mir at-ı Girid Ümid Vakayi-i Giridiyye 10.Köstence de çıkan yayınlar Dodruca Sadası Sadakat Şark 11.Pazarcık da çıkan yayınlar Romanya 12.Bosna ve Hersek te çıkan yayınlar Muallim 13.Midilli de çıkan yayınlar Midilli 14.Eskicuma da çıkan yayınlar Rumeli 15.Sakız da çıkan yayınlar 200

18 Tatbikat 16.Bulgaristan da çıkan yayınlar Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası Terbiye Ocağı 17.Dobruca da çıkan yayınlar Teşvik 18.Yunanistan da çıkan yayınlar Varlık 19.Kosova da çıkan yayınlar Yıldız yer almaktadır. Balkan Vilayet Gazeteleri halkın sesi olmuşlardır. Dolayısıyla da, halkın yazılı ve sözlü düşüncelerini serbestçe söyleyebileceği bir yeni mecrayı yaratmıştır. Gazeteler kamuoyu fikrinin oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Her uygar ülke için gazeteler önemlidir ve gereklidir. Gelişmiş toplumlarda yaşayan insanlar, gazeteler aracılığıyla bilgilenme ve kendi yararına olan konularda düşüncelerini yazılı olarak belirtebilirler. Ali Suavi, Muhbir Gazetesi nde, gazetenin önemini en çarpıcı şekilde vurgulamakta ve gazete güzel bir okuldur. Demektedir ve Bir devletin ve ulusun gelişmesi gazete aracılığıyla olmaktadır. Gazeteler herkesin düşüncelerine ve önerilerine olanak sağlayacaktır. Gazete güzel bir okuldur. Bu okulda okuyanlar, güzel ilimler öğrenmekte (Muhbir 1866:28)ve gelişmektedirler. 2. Balkanlarda Çıkan Türkçe Vilayet Gazeteleri 1.Âfâk-ı Şarkiyyeden Tulû eden Malûmat (Filibe) Tarih: 1314, Çıkaran: Mehmet Tâhir Bey. 2.Ahâli (Sofya) Tarih: , Başyazarı: Mehmet Behçet 3.Altın Kalem (Filibe) Tarih: 1924, Müdürü:Mustafa Sungur 4.Arş (Üsküp) Tarih: , Çıkaran: Mehmet Sâmi 5.Âyine (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Mahmud Hamdi 6.Bağçe (Selânik) 201

19 Tarih: , Çıkaran: Necib Necati 7.Balkan (Rusçuk) Tarih:1898, Başyazarı Ahmet Zeki 8.Balkan (Filibe ) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı:Ethem Ruhi 9.Balkanlar (Selanik) Tarih: , Çıkaran:Ali Kemâleddin 10.Bedreka-i Selâmet (Filibe) Tarih: , Çıkaran ve Başyazarı: Hilmi Bey 11.Bosna (Saraybosna) Tarih: 1283, Çıkaran:Ebuzziya Tevfik 12.Bulgaristan (Sofya) Tarih: 1926, Çıkaran: Mustafa Sungur 13.Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası Tarih: , Çıkaran: Bulgaristan Muallimin-i Đslâmiye Cemiyet-i Đttihadiyesi 14.Cihâd (Atina) Tarih:1911, Çıkaran ve Başyazarı: Mevlanâzade Rıfat 15.Çiftçi Bilgisi (Sofya) Tarih:1921, Çıkaran: Çiftçi Đttihad Fırkası 16.Çocuk Bahçesi (Selânik) Tarih:1320, Çıkaran: N.Necâri 17.Dikkat (Sofya) Tarih: 1299/1883, Çıkaran ve Başyazarı: Yusuf Ali Elbâni 18.Dodruca Sadası (Köstence) Tarih: 1326, Başyazarı: Mehmed Niyâzi 19.Emniyet (Filibe) Tarih: , Çıkaran ve Başyazar:Selânikli Hilmi 202

20 20.Envâr-ı Hürriyet (Üsküp) Tarih:1909/1324, Çıkaran ve Başyazari: Ali Đffet 21.Eşref (Selânik) Tarih: , Başyazarı:Şehber-i Eşref 22.Faruk (Atina) Tarih:1327, Çıkaran: Đvanaklı Pasfidi 23.Füyûzat (Selânik) Tarih:1324/1908, Çıkaran ve Başyazarı: Hakkı Baha 24.Gayret (Filibe) Tarih:1310, Çıkaran ve yazarı: Filibeli Rıza 25.Genç Kalemler (Selânik) Tarih: , Çıkaran: Nesimi Sarım 26. Gonce-i Edeb (Selânik) Tarih:1299, Çıkaran: Sûdi 27.Gülşen-i Saray (Saraybosna) Tarih:1286/1870, Çıkaran:Mehmet Şakır 28.Hak (Selânik) Tarih:1325, Çıkaran: H.Halid 29.Hak (Üsküp) Tarih:1922, Çıkaran: H. Sabri 30.Hakikat (Selânik) Tarih:1339, Çıkaran ve Başyazarı: Neyyir Mustafa 31.Hâkimiyyet (Filibe) Tarih: , Yazarı: Ebu l Mukbil Kemâl 32.Hilâl (Filibe) Tarih:1325, Çıkaran: Mustafa Âsım 33.Işık (Üsküp) 203

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara Çalışma Grubu Mahmut KİPER Deniz BAYHAN İlke Eren KARACA Tülay AKARSOY ALTAY Prof.

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR - GE YÖNETİMİ SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK TRIODOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU

8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ 8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet ( 15-16 Ocak 2016, İstanbul ) Balkanlaşma kelimesi Birinci Dünya Savaşından sonra kullanılmaya başlayan, Yugoslavya

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı