Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450. Elektro-Optik. Doç. Dr. Hüseyin Sarı"

Transkript

1 Ankara Üniversiesi Mühendislik Fakülesi Fizik Mühendisliği Bölümü FZM450 Elekro-Opik Doç. Dr. Hüseyin Sarı

2 İçerik Opoelekronik Teknolojisi-Moivasyon Tanımlar Elekro-Opik Opoelekronik Foonik Elekromanyeik Spekrum İleişim Teknolojisi Modülasyon Neden ışık (Opoelekronik)? Ban Genişliği Veri Saklama Opoelekronik Tümleşik Devre Elekromanyeik Dalganın Özellikleri Elekro-Opik Ders İçeriği 2

3 Opoelekronik Teknolojisi-Moivasyon Opoelekronik, ileişim sekörü başa olmak üzere hızla büyüyen ve her geçen gün hayaımızda önemi aran bir eknoloji Günlük Hayaa» Bar kod okuyucular Eğlence Sekörü» Manyeik CD, VCD, DVD Savunma Sanayi» Takip sisemleri, gece görüş cihazları İleişim Sekörü» Bakır el Opik fiberler» Modülaörler Sağlık Sekörü» Neşer lazer Bilimsel Araşırmalar» Soğuma.Ve Türk Külüründe Opoelekronik 3

4 Tanımlar Elekro-Opik (Magneo-Opik, Akuso-Opik) Opoelekronik Foonik 4

5 Tanımlar: Opik kuanum opiği elekromanyeik opik dalga opiği ışın opiği (geomerik opik) Klasik Opik Işın Opiği (Geomerik Opik): Işığın bir oramda ve ışığın dalgaboyundan büyük cisimler arasındaki ilerleyişini basi geomerik kurallarla açıklayan opik (ör. yansıma, kırılma) Dalga Opiği: Işığın birçok özelliğini skaler dalga eorisi ile açıklayan opik (ör. girişim, kırınım) Elekromanyeik Opik: kuuplanma) Işığın davranışını elekrik ve manyeik alan vekörleri ile açıklayan opik (ör. Kuanum Opiği: Işığın kuanum doğasını da dikkae alarak ışığın madde ile ekileşmesini konu edinen opik (ör. fooelekrik eki) Paraksiyel Opik Deme Opiği Fourier Opiği Maris Opiği 5

6 Tanımlar-2 Elekro-Opik Elekromanyeik (opik) ve elekrik (elekronik) durumlar arasındaki ekileşmeye dayanarak asarlanmış bileşen, ale ve sisemleri birleşiren eknoloji (DOD, NATO) Örneğin sıvı krisaller (gerilim alında polarizasyon ekisini değişiren krisalleri içermekedir) elekro-opik ilkeye göre çalışan bileşenlerdir Ancak bir yarıileken lazeri bu kaegoriye koyamayız! n n+ n V=0 V 0 6

7 Opoelekronik Tanımlar-3 Opoelekronik (OE), ışıkla ekileşen elekronik alelerin incelenmesi ve bu alelerin praiğe uygulamasıdır. Burada kasedilen ışık, elekromanyeik spekrumun görünür bölge de dahil olmak üzere, kızıl öesi ve mor öesi bölgesidir. Alernaif bir anım ise: elekriği ışığa (elekronu foona) veya ışığı elekriğe (foonu elekrona) dönüşürme işlevini gerçekleşiren herhangi bir ale. Opoelekronik, ışığın yarıileken malzeme içersinde ve çoğunlukla da elekrik alanın varlığında kuanum mekaniksel özelliği emeline dayanır. Örneğin, opoelekronik dediğimizde opik mikroskop veya dürbünü kasemiyoruz! Yarıileken lazerler, LED, CCD, foon dedekörleri opoelekronik özellik göseren alelerdir. ışık ışık V V 7

8 Foonik (Phoonics) Tanımlar-4 Mor ve kızıl öesi bölgeler arasındaki dalgaboylarındaki ışık ve foonu kapsayan elekronik eknolojisine verilen isimdir. Opoelekronik ile eş anlamlı olarak kullanılmakadır. İsim olarak elekronik eknolojisinin ışık içeren eknolojiye benzeilmesidir. Elekron-ik: elekrik yüklerinin (boşluka ve madde oramında) konrolü Foon-ik: foonun (boşluka ve madde oramında) konrolü 8

9 Tanımlar-5 Akuso-Opik Maddenin opik özelliklerini ses dalgası ile değişirilmesi esasına dayanan eknoloji Mağneo-Opik Maddenin opik özelliklerini manyeik alan ile değişirilmesi esasına dayanan eknoloji 9

10 Frekans ν Frekans (Hz) Elekromanyeik Spekrum λ Dalgaboyu (m) γ-ışını Işınımsı 1 Α nm 10-9 x-ışını 1 THz µ 10-6 Mor öesi Kırmızı alı Işıksı Opoelekronik / Foonik 1 cm 10-2 Mikrodalga 1 GHz 1 MHz m UHF VHF TV Radar FM Radyo Dalgamsı Elekronik 1 km 10 3 Radyo Frekansı 1 KHz Elekrik Haı 10

11 Opik Bölge-Opoelekronik Teknolojisi Opik Bölge Opik bölgede ışığın dalgaboyu göreli olarak küçük olduğundan (10 nm-1 mm) ışığın üreimi, ileimi ve algılanması Var olan elekromanyeik eknolojisinden (uzun dalgaboyu) farklıdır ν=3x x10 16 Hz λ= 1 mm -1 nm Kırmızıalı Görünür Moröesi 1mm -760 nm nm nm ν Frekans (Hz) 1 khz 1 MHz 1 GHz 1 THz Hz Hz ν=c/λ TV Radar UHF FM Radyo Radyo Frekansı VHF Mikrodalga x-ışını λ Dalgaboyu (m) 1 km 1 m 1 mm 10 nm 1 nm elekronik Foonik 11

12 İleişim Teknolojisi İleişim, bir A nokasındaki bilginin başka bir B nokasına aşınmasıdır. Taşıma işleminde mesafeler cm (elekronik yongalar) merebesinden binlerce km ye kadar (kıalar arası ileişim) uzanabilir. Bilgi A Bilgi B Bilgi aşınırken yapılması gereken bilgiyi oram koşullarından ekilenmeden en doğru bir şekilde (kayıpsız) ilemekir. Bunun için bilgi, farklı işlemlerden geçirilerek değişik sinyal formuna dönüşürülür (Modülasyon) 12

13 İleişim Teknolojisi-2 Bilgi Kodlayıcı Modülaör Taşıyıcı Oram DeModülaör Kod Çözücü Bilgi Gönderici Alıcı İleilecek bilgi (ki bu sayısal veya analog olabilir) öncelikle bir kodlama işlemine abi uulur Kodlanan bilgi daha sonra bu bilgiyi uzak mesafelere kadar aşıyacak olan peryodik bir sinyalin (aşıyıcı sinyal) üzerine bindirilerek (modülasyon) aşıyıcı oram boyunca ileimi sağlanır (örneğin anen) Taşıyıcı oram boyunca ilerleyen bilgiyi içeren sinyal uygun alıcı arafından algılanır. Algılanan sinyal bindirme işleminin ersi bir işlemle (demodülasyon) bilgi ve aşıyıcı sinyali ayrışırılarak bilginin kodu çözülür. 13

14 Modülasyon Modülasyon, bir dalganın değişik paramerelerini (örneğin genlik, frekans, faz gibi) konrollü olarak değişirerek bilgi yükleme işlemine denir. aşıyıcı dalga modülaör modüle edilmiş dalga ν=sb ν(v()) bilgi V() 14

15 Modulasyon Teknikleri-1 Modülasyon, bir dalganın değişik paramerelerini (örneğin genlik, frekans, faz gibi) konrollü olarak değişirerek bilgi yükleme işlemine denir. Bu işlem eğer dalganın; Genliği değişirilerek yapılıyor ise Genlik Modülasyonu (Ampliude Modulaion-AM), Frekansı değişirilerek yapılıyor ise Frekans Modülasyonu (Frequency Modulaion-FM), Faz açısı değişirilerek yapılıyor ise Faz Modülasyonu (Phase Modulaion-PM) denir. 15

16 Modulasyon Teknikleri-2 Genlik modülasyonu(am) Taşıyıcı dalganın genliği bilgi sinyali ile oranılı olarak değişirilerek oluşurulan modülasyon ekniğidir e() Taşıyıcı sinyal v() Bilgi sinyali e().v() Ban aralığı daha az Sinyal/gürülü oranı FM modülasyonuna göre daha küçükür 16

17 Modulasyon Teknikleri-3 Frekans Modülasyonu(FM) Taşıyıcı dalganın frekansı bilgi sinyali ile oranılı olarak modüle edilerek oluşurulan modülasyon ekniğine denir. e() Taşıyıcı sinyal v() Bilgi sinyali e().v() Ban aralığı daha fazla Sinyal/Gürülü oranı AM modülasyonuna göre daha büyükür 17

18 Modulasyon Teknikleri-4 Faz Modülasyonu (PM) Taşıyıcı dalganın fazı bilgi sinyali ile oranılı olarak modüle edilerek oluşurulan modülasyon ekniğine denir. e() Taşıyıcı sinyal v() Bilgi sinyali e().v() E() 18

19 Neden ışık (Opoelekronik)? Sinyal Kaliesi Lazerlerle birlike (ek renkli ışık) opik sinyalin bozunmadan opik fiberler içersinde uzun mesafeler boyunca gimesi mümkündür Yüksek Ban Genişliği Opik fiberler içinden ışık dalgası (10 14 Hz) ile meal ellere göre daha fazla bilgi aşıma yapılabilir. Opik fiberler yaklaşık GHz merebesinde (yüksek band aralığı) bilgi aşıma kapasiesine sahipirler ve mealik elefon halarına göre 100 milyon kez daha fazla bilgi aşıyabilmekedirler. (Tipik bir elevizyon kanalının frekansının 4 MHz olduğunu düşünürsek, opik dalgalarla yaklaşık 75 milyon TV kanalı ileilebilir) 19

20 Ban Genişliği Yandaki aşıyıcı dalgalardan her biri farklı frekanslara sahipir. Bu aşıyıcı dalgaları kullanarak verilen bir bilgi sinyalini en iyi hangisi ile modüle edilip aşınabilir? Frekansı en küçük olan birinci sinyal (a) verilen zaman aralığında bilgi sinyalini aşımaya yeecek kadar ireşim yapamamakadır! Bilgi sinyali d d 2 d 5 d 8 Farklı frekansaki (1/τ ) aşıyıcı sinyaller (a) τ = Modüle edilmiş sinyal d 1 d d 2 d 3 d 4 τ b d 2 d 3 d 4 τ Frekansı en yüksek olan sinyal (c) ise birim zamanda çok sayıda bilgiyi aşıyabilecekir çünkü bilgi sinyalinin salınımından daha fazla salınım yapmakadır τ b (b) τ = 1 τ b τ Bu özelliğe aşıyıcı dalganın ban genişliği denir Örneğin TV yayınlarını radyo frekansı (KHz) ile göndermek sıkını yaraır. Çünkü TV yayınında radyo yayınına(ses) ek olarak görünü bilgisi de ileileceğinden birim zamanda ileilecek bilgi sayısı radyoya göre çok daha fazladır. (c) τ = d 1 d 2 d 3 d 4 τ b 20 τ

21 Opik İleişim ışık kaynağı (lazer) opik modülaör (elekro-opik krisal) aşıyıcı oram (fiber, dalga klavuzu) ν(v) opik dedekör (p-i-n diyo) DeModülaör aşıyıcı dalga (ışık) modüle edilmiş dalga (ışık) elekronik sinyal (akım) V() V() bilgi (elekronik) bilgi (elekronik) 21

22 Veri Saklama Geniş ban genişliğinin yanısıra bilgi depolamada da ışığın sunduğu birçok üsünlükler vardır lazer λ okuma manyeik kafa lazer lazer manyeik oram opik oram opik oram (a) manyeik kayı (2B) (b) opik kayı (2B) (c) holografik kayı (3B) 22

23 Opoelekronik Tümleşik Devreler farklı frekans bileşenleri içeren RF sinyal λ 2 λ 1 radar ransducer (ses dalga dönüşürücü) mercek mercek fooalgılayıcı dizisi I lazer λ 1 λ 2 λ ses dalgası 23

24 Elekromanyeik Dalganın Özellikleri 1) Frekans ν 2) Dalgaboyu λ 3) Hız a) faz hızı c=v p b) grup hızı vg 4) Şidde, I 5) Polarizasyon (s veya p) I, E λ, T v x, Bir EM dalga olan ışığın hangi özelliklerini konrol edebiliriz? Frekans, dalgaboyu ve hız arasındaki bağını v=ν.λ Frekans, sadece ışık kaynağına bağlıdır ve değişiremeyiz (oramın doğrusal olduğunu kabül ediyoruz) Hız, ışığın yayıldığı orama bağlıdır Dalgaboyu, hıza bağlı paramere olup dalganın yayıldığı orama bağlıdır Şidde, değişirilebilir Polarizasyon, değişirilebilir 24

25 FZM450 Elekro-Opik Dersinin İçeriği Bu ders sonunda ışığın modülasyon işleminin nasıl yapıldığını, bunu opik sisemin hangi paramerelerinin değişirerek yapılabileceği öğrenilmiş olacak Elekromanyeik dalganın (ışık) genel özellikleri Boşluka Madde Oramında Anizoropik Oramda Deme Özelliği Kuupluluk Frekansa Bağlılık E() V() ν(v) Elekro-opik krisal Dış ekiler: Elekro-Opik ( Kerr ve Pockel eki) Akuso-Opik Magneo-Opik Eki Işık Üreme ve Algılama: Lazerler Dedekörler 25

26 FZM450 Elekro-Opik Ders Planı Elekromanyeik (Işık) Dalganın Özellikleri (3 hafa) Boşluka EM Dalga Madde içinde EM dalga İzoropik Oram Anizoropik (Krisal) Oram Anizoropik Oram (2 hafa) Deme Opiği (1 Hafa) Işığın Kuuplanması(1 hafa) Fresnel Eşilikleri (1 hafa) Opik Sabilerin Frekansa Bağlılığı (1 hafa) Elekro-Opik (2 hafa) Elekro-Opik Eki Akuso-Opik Eki Magneo-Opik Eki Işığın Modülasyonu (1 hafa) Elekro-Opik Modülasyon Akuso-Opik Modülasyon Magneo-Opik Modülasyon Opoelekronik(1 hafa) Öğrenci Sunumları (2 hafa) 26

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp DENEY 6 OSİLOSKOP 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, eikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşili büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER YNİ SERVİNİ JNET SERVİNİ İJİTL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMİLER II (ikinci) Sınıf Elekroeknik Mesleği Elekronik ve Telekomüniksyon Elekro Teknisyeni Manasır, 20 ii ijial Elekronik ve Mikroişlemciler II (İkinci)

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 A. Yanma B. Yanmanın şarları: B.a)Yanıcı Madde B.b)Oksijen B.c)Isı C. Yanmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz

Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz DİJİTAL TEKNİK Uydu yayınlarının alınabilme koşulları, Digital yayınlar, TV alıcıları, ve Uydu alıcı sistemlerinin teknik özellikleri İsmail Çakaloz 2 İÇİNDEKİLER Bölüm-: Doğrudan Eve (DTH) uydu yayınlarının

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ 3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ Dr. Cahit Karakuş İstanbul Kültür Üniversitesi Dr. Mehmet Fatih Demirkol Avea Anahtar Kelimeler: GSM, Mobil iletişim, Baz istasyonu,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı