BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir."

Transkript

1 MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim araçları ile de verilmesi mümkündür. Şu kadar ki, BAŞKENT bu gibi durumlarda emirlerin yanlış anlaşılıp uygulanması nedeni ile sorumlu tutulamaz. Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi Süresi belirlenmemiş emirlerde MÜŞTERİ nin seans sırasında verdiği emir ile ilgili Borsada sadece o seans veya o gün, seans sonrasında verdiği emir ise izleyen ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. MÜŞTERİ nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir ise aynı gün geçerlidir. MÜŞTERİ verdiği emrin BAŞKENT tarafından herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi durumunda emrini yenilemek zorunluluğundadır. Emirlerin Yerine Getirilmesinde BAŞKENT in Takdir Hakkı BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ gerçekleşmeyen emirler nedeni ile BAŞKENT i sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ gerçekleşmeyen emirler nedeni ile BAŞKENT in kendisi adına mümkün olan en iyi fiyatlı işem yapma gayretini gösterdiğini peşinen kabul eder ve gerçekleşen işlem fiyatı nedeni ile BAŞKENT i sorumlu tutamaz. Emirlerin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin MÜŞTERİ Tarafından Öğrenilmesi MÜŞTERİ emirlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini BAŞKENT ten bizzat öğrenmek zorunda olup, geç öğrenme nedeni ile herhangi bir zarara uğradığını ileri sürüp, tazminat isteminde bulunamaz. Satılması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ Tarafından Teslimi MÜŞTERİ nin vereceği satım emirlerinin BAŞKENT tarafından yerine getirilmesi, ilgili sermaye piyasası araçlarının bir bordro karşılığında BAŞKENT e yapılacak işlemden önce teslim edilmiş olmasına bağlıdır. BAŞKENT in kendi takdirine bağlı olarak ilgili sermaye piyasası araçlarını teslim almaksızın satım emrini uyguladığı durumlarda, MÜŞTERİ teslim yükümlülüğünü en geç satımın gerçekleştiği seansı izleyen seansın başlama saatinden önce ve fakat her halükarda izleyen günde saat 10 a kadar yerine getirmek zorunluluğundadır. Satın Alınması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının Bedelinin Ödenmesi MÜŞTERİ nin vereceği alım emirlerinin BAŞKENT tarafından Borsa da yerine getirilmesi, satın alınması istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve Şirket tarafından işlemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ve diğer giderlerin BAŞKENT e makbuz karşılığında ve peşin olarak ödenmiş olmasına bağlıdır.

2 BAŞKENT in kendi takdirine bağlı olarak sermaye piyasası araçlarının alım bedeli ile BAŞKENT tarafından işlemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ve diğer giderleri tahsil etmeksizin alım emrini uyguladığı durumlarda MÜŞTERİ bedeli ödemek yükümlülüğünü emir Borsa da gerçekleşmişse, Borsa Yönetim Kurulunun belirlediği sürede yerine getirmek zorunluluğundadır. Aksi takdirde BAŞKENT meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı olmak üzere bu sermaye piyasası araçlarını BORSA içinde ya da dışında satabilir.

3 (KALDIRAÇLI ALIM SATIM) İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ den elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. MÜŞTERİ gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan işlem yapabilir. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜŞTERİ nin imzası bulunur. MÜŞTERİ den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir. a) İşleme konu varlık, b) Emir tipi c) Emrin alım ya da satım emri olduğu d) Emrin fiyat ve miktarı, e) Emrin alındığı tarih ve zaman, f) Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, g) MÜŞTERİ nin hesap numarası, h) Emrin gerçekleştirildiği anda Elektronik İşlem Platformu nda oluşan fiyat, MÜŞTERİ nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarında yukarıda belirtilen hususlar yer alır. Telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere MÜŞTERİ ye ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları BAŞKENT YATIRIM tarafından kaydedilir ve MÜŞTERİ mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Emirlerin İletilmesi MÜŞTERİ emirlerini, esas olarak BAŞKENT YATIRIM a Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla iletir. Ayrıca ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla da iletebilir. MÜŞTERİ emirlerini Müşteri Tanıma Formu nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteri Tanıma Formu nda

4 belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda BAŞKENT YATIRIM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emrinin kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak BAŞKENT YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. BAŞKENT YATIRIM ın faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜŞTERİ lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ 'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ ŞİRKET nezdinde alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia etmesi halinde emri verdiğini ispatla yükümlüdür. MÜŞTERİ emirlerini aşağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak BAŞKENT YATIRIM a iletir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ninsöz konusu emir tiplerinden hiçbirine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir. Emir Tipleri a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00 a kadar geçerli (Piyasa Emri dışında) kalan emirdir. b) İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Üç gün süresince veya MÜŞTERİ tarafından iptal edilinceye kadar geçerli olan emirdir. Şayet üçüncü gün iş günü değil ise emir, üç günlük periyodun son iş günü otomatik olarak sona erecek (Piyasa Emri dışında) bir emirdir. c) Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların belirlenen Kontrat fiyatından alınması veya satılması emiridir (Piyasa Emri dışında). Almak için Limit Emir, genelde, Satış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatının altında veya buna eşit olduğu zamanlarda uygulanır. Satmak için Limit Emir, genelde, Alış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun üzerinde olduğu zamanlarda uygulanır. d) Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut Kontrat fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, Satış Fiyatı'nda uygulanır ve satış emri, Alış Fiyatı'nda uygulanır. MÜŞTERİ, almış ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez. e) Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğeremirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak iptal olur.

5 f) Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, MÜŞTERİ tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emiri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır. İnternet Vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformu Üzerinden Emir İletilmesi MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın web sitesini kullanmak suretiyle ya da BAŞKENT YATIRIM ın bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra MÜŞTERİ yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM ın web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle MÜŞTERİ hesabı internet işlemlerine açılmış olur. MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM ın Elektronik İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için BAŞKENT YATIRIM ın internet adresinden Elektronik İşlem Platformu programını kendi kişisel bilgisayarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. MÜŞTERİ söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini BAŞKENT YATIRIM dan temin edecektir. MÜŞTERİ,BAŞKENT YATIRIM dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Forumu nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde BAŞKENT YATIRIM a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, BAŞKENT YATIRIM ın bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM ın şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, MÜŞTERİ nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle BAŞKENT YATIRIM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜŞTERİ tarafından alınmamasından, İnternet vasıtası ile gelen veya BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

6 MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle işlem giriş ekranına giriş yapmalı, nominal tutarı girmeli ve İşlem Yapılabilir İşlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini seçmelidir. İşleme hazırlandığında, MÜŞTERİ, "AL/SAT" tuşu üzerine basarak alım veya satım emrini iletmelidir. MÜŞTERİ AL/SAT'ı taşladığında, MÜŞTERİ nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "İşlem kabul edilmedi" mesajı alınmamış ise emir verilmiş olur. İşlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot büyüklüğü yada umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleşmeyebilir. Emirlerin İptali MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM a ilettiği ve gerçekleşmiş MÜŞTERİ emirleri kural olarak iptal edilmez veya değiştirilemez ancak, a) İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine bir iyileştirilme yapılması amacıyla, b) Elektronik İşlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve c) MÜŞTERİ emrinin alınması sonrasında, BAŞKENT YATIRIM ın söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değişikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda gerçekleşen emirlerin, platform üzerindeki müşteri hesabına aktarılması sırasında oluşabilecek hataların düzeltilmesi yapılabilir. MÜŞTERİ nin BAŞKENT YATIRIM a ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının emire spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve fiyat değişikliği yapılabilir. MÜŞTERİ, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu veya İşlem Masası vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, ŞİRKET in bekleyen Emirleri iptal edebileceğini veya fiyatları değiştirebileceğini kabul ve beyan eder. Emirlerin Yerine Getirilmesi BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması durumunda emir gerçekleşmiş dahi olsa söz konusu emri her aşamada iptal etme yetkisine sahiptir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat BAŞKENT YATIRIM tarafından gerçekleştirilecektir. BAŞKENT YATIRIM ile MÜŞTERİ arasında çıkar çatışması yaşanması mümkündür. Gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda, MÜŞTERİ kara geçtiğinde, BAŞKENT YATIRIM zarar edecek veya MÜŞTERİ zarar ettiğinde BAŞKENT YATIRIM kar edecektir. Emirlerin Gerçekleştirilmesinde BAŞKENT YATIRIM ın Sorumluluğu

7 BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak BAŞKENT YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. BAŞKENT YATIRIM ın telefon, internet gibi elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emirlerini çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. BAŞKENT YATIRIM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ ye karşı sorumlu olmayacaktır. Emirlerin Teyidi MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Müşteri Tanıma Formunda yer alan telefonunu ve internet adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜŞTERİ ye bilgi vermiş addedilir. MÜŞTERİ mesajın kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle BAŞKENT YATIRIM a sorumluluk yükleyemez. MÜŞTERİ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmelidir. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜŞTERİ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00 e kadar kontrol edebilir. İşlem Saatleri MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM a telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla Pazar günü 24:00 den Cuma günü 24:00 e kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00-18:00 saatleri arasında BAŞKENT YATIRIM a iletilebilir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ ye bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Hesaptan Para Çekilmesi MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin para çekme talebini en geç (2) iş günü içinde yerine getirir. Müşteri Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiş ve Başkent Menkul Değerler A.Ş. ye sunulmuş yazılı Para Çekme talebi veya BaskentFX internet sitesinde bulunan müşteri paneline şifresi ile giriş yaparak, Para Çekme Talebi gönderilmiş olması gerekmektedir. TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ

8 MÜŞTERİ nin Teminat Sağlama Yükümlülüğü BAŞKENT YATIRIM, emrin iletilmesi anında MÜŞTERİ nin açacağı İşlem/Kontrat pozisyonu karşılığının tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık MÜŞTERİ, açmış olduğu pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere açılan pozisyon bedelinin en az % 1 ı kadar teminat bulundurmak zorundadır. Bu oran 1/100 kaldıraç oranı kullanan müşteriler için geçerlidir. BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ ye tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1/100 dür. İşlem yapmak üzere MÜŞTERİ tarafından yatırılacak teminatlar, BAŞKENT YATIRIM ın nezdindeki banka hesabına gönderilecektir. Nakit olarak BAŞKENT YATIRIM a teslim edilecek teminat tutarı, Şirket veznesine dekont karşılığı teslim edilecektir. Gerekli teminat tutarı BAŞKENT YATIRIM a yatırılmadan Müşteri hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir. Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye'leri, yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriş yapıldığı andaki bankalar arası satış kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak hesaplanıp, hesaba yansıtılacaktır. İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir. MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM daki hesabından Takas Merkezindeki teminat hesabına; keza Takas Merkezi ndeki teminat hesabından BAŞKENT YATIRIM daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması işlemleri için BAŞKENT YATIRIM a yetki verdiğini peşinen kabul etmiştir. Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir ve işbu sözleşme hükümleri uyarınca BAŞKENT YATIRIM a tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. BAŞKENT YATIRIM, Elektronik İşlem Platformu ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması suretiyle veya MÜŞTERİ nin kayıtlı telefonundan görüşme yapılması suretiyle sürdürme teminat oranlarını değiştirebilir. BAŞKENT YATIRIM tarafından Takas Merkezi ne yatırılan MÜŞTERİ ye ait nakit teminatlar, Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Nema tutarları BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır. Bu Sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Başlangıç Teminatı Tutarı MÜŞTERİ nin yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı kaldıraç oranına göre değişiklik göstermektedir. Sürdürme Teminat Tutan

9 MÜŞTERİ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı, Başlangıç Teminat Tutarı nın % 20 si kadardır.başkent YATIRIM, sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini garanti etmemektedir.ayrıca BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ nin anlık varlığı Başlangıç Teminatının % 50 sine geldiğinde MÜŞTERİ ye Elektronik İşlem Platformu üzerinden teminatın tamamlanması için bir uyarı (Margin Call) vermektedir. MÜŞTERİ Pozisyonlarının Kapatılması MÜŞTERİ hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı na eşit veya Sürdürme Teminatı nın altına düşer ise, BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ'nin hesabında olan Açık Pozisyonların tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte müşterinin onayını almadan, bilgi vermeden ters işlemle kapatma veya likide etme hakkına sahip olacaktır. MÜŞTERİ teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Teminat Tamamlama Yükümlülüğü MÜŞTERİ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. Teminatın azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülüğü tamamen MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ kalan teminatını, anlık kar/zararını, pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde BAŞKENT YATIRIM yukarıda belirtildiği şekilde MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına sahip olduğu gibi, belirtilen teminatlar tamamlanmadan yeni pozisyon açmayacaktır. BAŞKENT YATIRIM, Müşteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜŞTERİ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen BAŞKENT YATIRIM ın takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluşacak zararlardan BAŞKENT YATIRIM sorumlu tutulamaz

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır.

A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. a) Hangi tür hizmet sunmaya yetkili olunduğu: A1 Capital olarak sunduğumuz hizmetler sitemizin Ürün ve Hizmetler bölümünde yer almaktadır. b) Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler A1 Capital, müşterilerin

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı