Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için."

Transkript

1 Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn açýarýnýn yüksek hassasiyeti oarak hýzý okunmasý. Açý öçerin koarý birbiri içine girer. Açýnýn aktarýmasý için daha iyi oturma. 3 dakika sonra kapatma otomatiki. Gereksiz enerji kaybý önenir. Tesimat 4 x 1,5 V Mignon pi (Art.-Nr ) ie birikte. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýfix "mini Kýsa mode dijita açý öçme aeti. Açýý doðruarýn dar yererde de öçümesi için. Kýsa ko uzunuðu sayesinde açý öçer her takým çantasýna sýðar. Üst öçme kou köþebent profiinden yapýmýþ. Öçme cihazý temiz ve hassas bir þekide yereþtiriir, bu sayede gösterien öçüerin aktarýmasý zahmetsiz gerçekeþir. Dijita göstergei (böümeme 0,1 derece). En büyük hassasiyete hýzý okuma. Yatay ve düþey doðrutuda su terazii. Eðik yereþtirme nedeniye hataý öçü yok. Tesimat 9V bok pi ie birikte. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýfix maxi α s s α s s MWF - 07/ _TR - Açýý doðruarýn koay öçümesi için kompakt yapý formu anaog açý öçme aeti. Öçme koarýnýn kýsa yapý formu ve simetrik düzeni sayesinde öçüer koayca aýnabiir ve aktarýabiir. Açýfix sabiteme civatasý ie her konumda sabitenebiir. Bu durumda her iki öçme kounun kaydýrýmasý artýk mümkün deðidir. Yatay ve düþey doðrutuda yereþtirimiþ su terazieri yardýmýya öçme cihazý her an istenien hizaya getiriebiir. Tesimat pastik kýýf içinde. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için anaog açý öçme aeti. Derece böümemesi cam eyaf takviyei diþi bir kayýþýn arka yüzeyine basýýdýr. Uzun dayaným süresi. Yatay ve düþey doðrutuda su terazii. Eðik yereþtirme nedeniye hataý öçüer yok. Açýfix bir kurþun kaeme deðiþtiriebien perge uçarý ie donatýmýþtýr. U 1 mm U 2 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad

2 Ýnþaat Gönyesi Ýnþaat aaný için hafif ve rahat kuanýmý gönye. Ýki hafif meta su terazisinden ouþur. Düþük aðýrýk ve uzun dayaným süresi. Her konumda boþuksuz sabitenebiir, açý taþýma hassasiyeti çok iyidir. Ayar aaný Okuma aaný Seçimi oarak, hem 15 adýmý durdurma veya kademesiz ayar tertibatý. Yatay ve düþey hava kabarcýký düzenek vardýr Gönye üniversa kuanýabiir. Uzunuk En küçük Hava kabarcýký Art.-Nr. Amb./Ad. mm gösterge birimi derece düzenek hassasiyeti derece mm 60/80 1 0,57 = 1 mm/m MWF - 09/ _TR

3 Uzunuk mm Tip Art. No. Amb./Ad. 300 Norma çeik mat krom kapamaý Hassas Gönye DIN 874/00'e göre hassasiyet. Hassas düz uç, serteþtirimiþ, düz ve iyi þekide katanmýþ. Öze çeikten yapýmýþ, sivrieþtirimiþ çapraz kesici. Göz kamaþtýrmayý engeeyici siici ie her iki tarafa ouk açmak. MWF - 08/ Çap açýsý Serbest ayak Tip Art. No. Amb./Ad. yayý mm uzunuðu mm Çeik mat krom kapama Pasanmaz çeik, parak Hassas Açý Öçer 0 ie 180 derece arasýndaki açýarý öçmek için. Ayakarý ve çentiki somunara baðý açýý yayarý öçmek ve herhangi bir anda kiitemek. Çeik Ýðne Uçu Perge Taným Art. No. Amb./Ad. Ýðne ucu perge, uzunuk 200 mm Kaem tutucuu 1 perge, uzunuk 200 mm

4 Dijita Su Terazisi Digi Leve Akustik sinyai dijita eðimi su terazisi Ýki dijita ekran (Poz. 1) Tüm durumarda probemsiz okuma. Üç deðiþik okuma birimi Derece Yüzde % Metre Üniversa kuanýabiir. Hedef yönendirmei (kapatýabiir) akustik sinya, yatay ve dikey konumda (0,00 derecede süreki ses). Ekstra güçü, statik toz püskürtme boyaý LM-profi Çarpmaya karþý çok dayanýký. Yumuþak pastikten kayma stoperi (Poz. 2) Ýþareteme sýrasýnda su terazisi kaymaz. Ýki frezeenmiþ baðantý yüzeyi Çok yüksek öçme hassa siyeti. Ýki dikey ve bir yatay su terazisi ie Böyeike dikey öçümde su terazisi kafa hizasýnda. Hod fonksiyonu Öçüm deðereri koay ve hatasýz bir þekide aktarýabiir. Poz. 1 Poz. 2 U G Y cm mm mm Art.-Nr Teknik bigier: Uzunuk 60 cm / 80 cm Öçme hassasiyeti modüü 0 und 90 ± 0,05 Akým besemesi 2 x 1,5 V Micro Art Su terazisinin norma konumda öçme hassasiyeti ± 0,029 = 0,50 mm/m Su terazisinin kafa hizasýnýn üzerinde öçme hassasiyeti ± 0,029 = 0,50 mm/m Öçüm deðeri göstergesi 0,1 1 1 Dijita ekran su terazisi ie uyumu bir þekide kaibre ediebiir 2 Açma/kapatma þateri 3 Akustik sinya kapatýabiir 4 Derece / Yüzde / mm / M deðiþtirme 5 Öçüm deðereri ekranda görüntüenir 6 Referans fonksiyon, su terazisi her konumda sýfýra ayaranabiir MWF - 07/ _TR

5 3D-Set Dik iki ekseni öçüm için sorun çözücü. Örn. direker, kapý pervazarý ve doapar gibi dik konumu eþyaarýn hýzý ve koay bir þekide hizaanmasý. Her iki kabarcýký düzeç bir bakýþta görüebiir, bu sayede terazinin bir kaç kez yereþtirimesi gerekmez. Su terazisi çekme yapmayan eektrostatik püskürtme toz kapamaý LM profiden yapýmýþtýr. Asgari öçme hassasiyeti 0,5 mm/m. Demontaj Su terazieri sadece karþýýký kaydýrýmaýdýr. Bu þekide anýnda eksiksiz iki adet su terazisi hizmete hazýrdýr. Kýskaçý tutucuarýn sýkýþtýrýmasý Uzun su terazisinin aský kapaðý çekimei, kýskaçý tutucu sýkýþtýrýmaýdýr. Koay hizaama Her iki kabarcýk düzeci koay ve hýzý okunabiir (örn. kapýarýn montajýnda). Mýknatýsý 3D seti Çekme yapmayan LM profi mazemeden, dört güçü mýknatýsý. Asgari öçme hassasiyeti 0,5 mm/m. U 1 U 2 U 3 G cm mm mm mm Art.-Nr , Mastarý Su Terazisi Kaýn cidarý LM profi mazemeden ortadan takviyei ve pastikten iki uç kapaký. U 1 U 2 U 3 G cm mm mm mm Art.-Nr , Kabarcýk düzeticii mastar U G G 1 cm mm mm Art.-Nr Düzetme çýtasý (resim yok) 1 MWF - 01/ _TR - U G G 1 cm mm mm Art.-Nr

6 HAF F METAL SU TERAZ S Hafif mode Akriik cam üzerinde, korozyona dayanıkı, iyi okunabiir ve uzun ömürü skaa hakaarı. UV ı ınarına kar ı yüksek dirençi foresanı sıvı. Renk de i tirmez, sıcakık dagaanmaarına dayanıkıdır Eoksa renki eektrostatik toz boya kapama Pürüzsüz yüzey, koay temizeme imkanı Öçme hassasiyeti: Norma konumda 0,029 = 0,5 mm/m L cm 40 B mm H mm Art.-Nr Amb./ Ad. 1 MWF - 08/ _TR

7 MWF - 01/ _TR - Cep Þerit Metreer Pastik gövde içinde için þerit metre, bütün öçme aanarý için koay öçüm saðar. Gövde pastik mazemeden, bu sayede düþük aðýrýk ve pasanmaz. Ýçeri çekmede sýnýr dayanak yardýmýya þerit bant yavaþatýýr (bkz. resim 1). Bu sayede bandýn ömrü uzar. Sarýya boyanmýþ çeik þerit cm/mm böümemei ve hareketi dayanma açýý (bkz. resim 2). Çeik bant kubbei form sayesinde son derece saðam (bkz. tabo); Dýþarý çekmede kýrýma çok geç gerçekeþir. Cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Bütün þerit metreerin çýkartýabiir kemer kipseri ve pastik hakaarý mevcuttur. Bant geniþiði bant kýrýmadan önce maksimum dýþarý çýkma miktarý yatay düþey t 13 mm 1,0 m 1,5 m 16 mm 1,4 m 2,2 m 19 mm 1,75 m 2,7 m 25 mm 2,2 m 3,6 m t Cep Þerit Metre Pastik gövde içinde yüksek kaitei þerit metre, iç ve dýþ öçümer için. Ýç öçümeri için gözeteme penceresi. Zor eriþiebiir yererde de öçümer koayca yapýabiir. Radyusarý iþaretemek için dýþarý katanabiir perge ucu. Atöye donanýmýný azatýr ve bir çok durumda probem çözücü oarak görev yapar. Gövde pastik mazemeden, bu sayede düþük aðýrýk ve pasanmaz. Cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Beyaza boyanmýþ çeik þerit cm/mm böümemei ve hareketi hakaý. Bütün cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý II ie uyumudur. Amortisör Amortisör geri çekmede uç hakasýný korur ve þerit metrenin dayaným süresini uzatýr. Kendiiðinden ayaranan uç hakasý iç ve dýþ öçümerin kusursuz yapýmasýný saðar. A mm B mm H mm L maks. m b mm Art.-Nr A mm B mm H mm L maks. m b mm Art.-Nr Uzunuk 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m Toerans ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

8 Messfix 8 m Büyük mesafeeri hýzý ve koay öçmek için bir çaýþma koayýðý. (Poz. 1) münferit eemanarýn herhangi bir uzunukta sabitemek için sabiteme civataarý. Ayaranmýþ öçüerin kendiiðinden kaymasý mümkün deðidir bu sa - yede kusursuz bir öçüm hassasiyeti saðanýr. (Poz. 2 ve 3) düþey ve yatay öçümer için kabarcýký düzeneði vardýr. Aetin eðri yereþtirimesinden kaynakanan öçüm hataarý yapýmaz. (Poz. 4) miimetre böümemei cam eyaf dokuma bant. Düþük aðýrýk ve uzun dayaným süresi. Messfix EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Tesimat pastik kýýf içinde. Kýrma Metre cam eyaf takviyei En yüksek taeper için kaitei kýrma metre. Fibergas ie güçendirimiþ poyamit yýrtýmaya, çizimeye ve özeike bükümeye karþý dayanýkýdýr. Ayrýca suya ve kimyasaara karþý dayanýkýdýr. Uzun dayaným süresi. Derin oyumuþ siyah, 1 mm adýmý böümeme. Sayýar ve böümeme çizgieri aþýnmaz. Kýrmýzý oyumuþ onuk haneer. Ýyi okunabiirer. 90 'de durdurmaý mafsaar. Yay çubuku mafsaar sayesinde eþit daðýýmý geriim saðanýr. Geri yöndeki skaa sayesinde her iki taraftan da okumak mümkündür. Kýrma metre EWG hassasiyet sýnýfý 3 ie uyumudur Maks. Pastik eeman Katanmýþ öçme uzunuðu m uzunuðu (dönme noktasý) mm boyut U x G x Y mm Art.-Nr x32x L min L maks L max L min m m Art.-Nr. 1, MWF - 05/ _TR - Ahþap Kýrma Metre Saðam üç metre mode Miimetre böümemesi her iki yüzde, eemanarýn üst ve at kenararýnda buunur. Ýyi okunabiirer. Saðam meta sýký oturmaý menteþeer. Uzun dayaným süresi ve güveni kuaným. Öçü aeti EWG hassasiyet sýnýfý III ie uyumudur. Maks. Ahþap eeman Katanmýþ öçme uzunuðu m uzunuðu (dönme noktasý) mm boyut U x G x Y mm Art.-Nr x80x

9 Öçme araýðý Ýçe sürümüþ Aðýrýk Art.-Nr. Amb./ Ad. uzunuk mm mm g Tesim ediebiir parçaar Taným Art.-Nr. Amb./ Ad. Açýý uç Öçme borusu Boru tutucusu Uzunamasýna öçme ucu Öçme konisi Uç diski Kaporta Öçme Aeti Kaporta tamiratý için teeskopik öçü aeti. Kaza hasararý için araç karoseride öçme iþeri için. Yeni parçaarýn yereþtirimesi için karþýaþtýrma öçümeri. Gerçek öçüer doðrudan okunabiir ve omasý gereken deðerer ie karþýaþtýrýabiir. Bitirimiþ iþerin emniyeti öçümü ve son kontroü. Tekif, sigorta ve atöye panamasý için hýzý ve sorunsuz hasar tespiti. Ýç, diyagona ve dýþ öçümer için deðiþtiriebiir öçme uçarý hassas bir pozisyonamayý mümkün kýar. Mode: Ýçe ve dýþa doðru sürüebien dört köþe kapaý aüminyum profierin kýavuzarý aþýnmaya dayanýký pastiktir. Tesimat kapsamý: 2'þer açýý uç, öçme borusu, boru tutucusu, uzunamasýna öçme ucu, öçme konisi ie birikte 1 teeskobik öçme çubuðu. MWF - 09/ _TR

10 Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ Kumpas DIN 862 Anýk sabitemei. Vida diþi tabosu arka yüzde. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve epenmiþ. Derinik öçme çubuðu sürgüye baðý. Tesimat güze bir kutu içinde. Sabiteme civataý. Vida diþi tabosu arka yüzde. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve epenmiþ. Derinik öçme çubuðu sürgüye baðý. Tesimat güze bir kutu içinde. MWF - 02/ _TR - Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ * 1 * fabrika kaibrasyon sertifikaý Skaa böümeme deðeri mm Öçme araýðý mm Çene uzunuðu mm Art.-Nr. Amb./Ad. 0, Hassas Kumpas DIN 862 Öçü aeti paraaks hatasýz okuma düzenine sahiptir. Anýk sabitemei. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri perdahanmýþ ve epenmiþ. Ray ve sürgü serteþtirimiþ. Vida diþi tabosu. Ýç, dýþ, derinik ve yüksekik öçümeri yapýýr. Güze bir pastik kutu içinde. Hassas Saati Kumpas Okuma 0,02 (1/50). Sabiteme civataý. Pasanmaz çeikten pas tutmaz dövümüþ ve serteþtirimiþ. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve hassas epenmiþ. Öçme saati yansýmasýz ve güveni bir okumayý mümkün kýar. Kafa tipi saðam ve darbeye dayanýkýdýr. Derinik öçme çubuðu saðam bir meta köprü ie destekenmiþtir. Güze bir pastik kutu içinde.

11 Dijita Verniyeri Kumpas Art.-Nr Amb./Ad: 1 Teknik verier Çözünürük Öçüm hassasiyeti Öçüm araığı Ayar hızı Öçüm ağzı uzunuğu 0,01 mm 0,0005 inch 0,03 mm 0,001 inch mm 0-6 inch 1,5 m / sec. 60 inch / sec. 40 mm 1,5 inch * Öçme birimeri: metre veya inç, anında çevirme * 10 mm ik dijita LCd ekran * 0 o C-40 o C derece sıcakığında kuanım * RS 232 veri çıkışı ie uyumu * Akü: 1,5V siveroksit-akü (SR44) * Ekran üzerinde akü votaj kontro ambası * Otomatik kapanma / 5 Dak. * Pasanmaz çeik mazemeden serteştirimiş zemin * Engebei ve üst üste binmiş yüzeyerde öçüm * Kiit vidası dahi * Arka kısmında vida tabası * Yan kısımda derinik göstergesi * Pastik kutu dahi * DIN 862 ye uygun MWF - 08/ TR

12 Çözünürük Öçü hassasiyeti Öçüm araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb. mm/ýnç mm/ýnç mm/ýnç mm/ýnç Ad. 0,01 / ,03 / / 6 40 / * 1 * Fabrika kaibrasyon sertifikaý Dijita Kumpas Tekrar edebiirik 10 μm (± 2 s). Ayarama hýzý: Maks. 1,5 m/san. Öçü birimi: Metrik veya Ýngiiz (mm/inç), direk hesapama. Öçme sistemi kapasitif. LCD dijita gösterge 6 mm. Ýþetme sýcakýðý 5 C ie 40 C arasý. Pasanmaz çeik, serteþtirimiþ ve taþanmýþ. Veri çýkýþý RS232 uyumu. Pi: Lityum pii 3 V, Tip CR 2032, kapasite 190 mah. Pi dayaným süresi yak. 2 yý (2000 saat/yý). Fabrika Kaibrasyon Begesi Tesimat Art.-Nr , Kaibrasyon DIN/ISO 9000 ff uyarýnca. Kumpas kontro sertifikasý DIN 862, VDI/VDE/DGQ 2618 / sayfa 8 uyarýnca. Göze kontro ve fonksiyon kontroü. Nomina/ öçme deðeri, dýþtan öçmeer. Nomina/ öçme deðeri, içten öçmeer. Nomina/ öçme deðeri, çapraz öçmeer. PTB ye indirgenebiir. Kod numarasý kumpas üzerine azere iþenmiþtir. Yedek Pi Art.-Nr MWF - 07/ _TR

13 Vernier deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. iç dýþ at üst mm mm mm 0,05 0, Atöye Kumpasý Öze mastar çeiði, pasanma korumaý kromajý. DIN 862 e göre hassasiyet. Sabiteme civataý. Ýçten öçme (üst skaa) ve dýþtan öçme (at skaa) için. Hassas Mikrometre Hassasiyet: DIN 863 Ko: Dövme çeik, tamamý kromajý. Sert metaden yapýmýþ öçme yüzeyeri, parae taþanmýþ ve epenmiþ. Öçme mii serteþtirimiþ diþi taþanmýþ. Ko, ýsý korumaý. Cýrcýrý mode. Ahþap kutuda 25 mm üstündeki öçme araýðý için kontro mastarý dahi. Öçme Skaa Mi Skaa Mi Art.-Nr. Amb./Ad. araýðý deðeri eðimi tamburu Ø Ø mm mm mm mm mm ,01 0,5 17 6, Mikrometre Seti 4 parçaý. Öçme araýðý 0 x 100 mm. Kontro mastararý 25, 50 ve 75 mm dahi. Art.-Nr MWF - 01/ _TR

14 KOMPARATÖR SAAT Hassasiyet: DIN 878 Özeikeri: Gösterge birim de eri 0,01 mm Dayanıkı meta gövde, darbeye dayanıkı Serte tirimi çeikten üretimi çubuk ve di ier Gerdirme aftı serte tirimi ve ta anmı pasanmaz çeikten Ayaranabiir toerans i areteri Sabiteme vidası De i tiriebiir öçme pimeri Pastik kııf içerisinde Öçme araı ı mm Gösterge birim de eri mm Gerdirme aftı Art.-Nr ,01 8 h Amb./ Ad. Ç M KRO ÖLÇME ALET Özeikeri: DIN 863 e göre hassasiyet Mat krom kapamaı öçek göstergeeri Sert meta kapı öçüm yüzeyeri Cırcırı Ah ap kutu içerisinde MWF - 09/ _TR - Öçüm araı ı mm 5-30 Gösterge de eri mm Öçüm kademeeri mm Ayarama hakası Art.-Nr. x x ,01 0, Amb./ Ad

15 KOMPARATÖR AYA I nce ayarı, gene tip mıknatısı öçüm tripodu Özeiker: Kapatıabiir manyetik ayakı. Taban, bir prizma oarak tasaranmı tır, tüm düz yüzeyer ve siindirik çeik aanarda kuanıabiir. Kaide ve çapraz ko kapamadır. Çapraz koda öçüm saati ve ince ayaramaar buunur. Topam yüksekik mm Çapraz ko uzunu u mm Sütun Ø mm Manyetik ayak UxGxY mm A ırık yaka ık kg Art.-Nr x 46 x 65 2, MWF - 11/ _TR

16 Lazer Metre WDM 101 Uzunuk ve eðim öçümü yapan çok fonksiyonu azer öçüm cihazý Art.-Nr Ergonomik ve koay anaþýýr cihaz. Ô Koay ve hýzý öçme. Bir düðmeye basarak tek baþýna öçüm yapýabiir. Ô Zamandan tasarruf = Paradan tasarruf. 0, m araýðýndaki öçümerde 1 mm kadar hassasiyet. Ô Uzun mesafeer, yüksek hassasiyet ie öçüür. Koay anaþýýr ekran. Ô Beirenen deðerer hýzý ve koay þekide okunabiir. Eðim öçeri mesafe öçer. Ô Engeerin üzerinden de öçüm yapýabiir. Önemi fonksiyonar WDM 101: Uzunuk öçümü Açý öçümü Aan ve hacim öçümü Tracking fonksiyonu (Süreki öçüm) Minimum ve maksimum Tracking Ekeme ve çýkarma Pisagor, mekan açýsý, böümeme Eðim öçer ±45 Yatay mesafe hesapamasý eðim sezicisi yardýmýya yapýýr 20 hafýzaý Ekran aydýnatmasý için sensör Kendiiðinden tetikeme Otomatik öçüm seviyesi deðiþimi Mekan açý fonksiyonu Fonksiyon ve uyguamaar: Uzunuk öçümü Aan hesap - amasý Hacim hesap - amasý Eðim öçümü Teknik bigier: MWF - 09/ Lazer sýnýfý 2 Daga boyu nm Menzi, doðrudan 0,05-80 m Hedef evhaý menzi 100 m ye kadar Uzunuk öçüm sapmasý ± 1,0 mm En küçük gösterge birimi 0,1 mm Açý öçümü öçüm araýðý ±45 Açý öçüm sapmasý ±0,3 Otomatik arka pan aydýnatmasý Iþýk sensör yardýmýya Pier Micro LR3 2 x1,5v Pi ömrü 5000 üzerinde öçüm IP-Koruma sýnýfý IP 54 (IEC60529) Çaýþma sýcakýðý 10 den +50 ye kadar Aðýrýk 120 Gram Boyutar 125 x 50 x 26 mm Ayak baðantýsý 1/ Endirekt yatay öçüm Tracking Mekan açýsý Ekeme/ Çýkarma Tesimat kapsamý: Mesafe öçer WDM 101 Kemer çantasý Hedef evhasý Ko askýsý Dayanak açýsý Kuaným kýavuzu Böümeme fonksiyonu Otomatik ekran aydýnatmasý Aksesuar: Hedef evhasý Sehpa Pisagor Kendiiðinden tetikeme/ Timer

17 LAZER METRE WDM 3-12 ±1,0 mm hassasiyet ve 80 m menzi gibi teknik özeikeri ie, yeni ISO normunu kapsamı ekide kar ıayan yüksek hassasiyeti azeri mesafe öçme cihazı. Ergonomik ve dayanıkı gövde tasarımı gibi iave özeikeri ie kuanıcı dostudur. Art.-Nr Teknik verier (ISO göre) Lazer sınıfı IEC :2007 göre azer sınıfı 2 Lazer tipi 635 nm Azami menzi 80 m Hassasiyet ±1,0 mm Pi ömrü öçüme kadar Ekran 3 satır LCD Arka pan aydınatma Beyaz LED Akım besemesi 2 x 1,5 V AAA Çaı ma sıcakı ı -10 ie +50 C arası A ırık Cihaz: 164 g Emniyet sınıfı IP 65 Boyutar 127 x 61 x 31 mm Büyük aydınatmaı ekran Çok iyi okunabiirik Mekan öçüm fonksiyonu Kapama aanını ve mekan kapsamını öçer Çok dayanıkı, kuanı ı cihaz Ekstra kaın yumu ak bie ener sayesinde darbe emniyeti IP65 (toz geçirmez ve her yönden su püskürtmeye kar ı korumaı) Otomatik son nokta konumu agıama Araıkardan ve kö eerden öçme oana ı sa ar Kö e dayanımı yardımıya hassas öçüm sa ar Tripod ba antısı Tripoda hassas öçümer yapıabiir Tesimat kapsamı: Lazer Metre WDM 3-12 Koruma çantası 2 x 1,5 V AAA Pi Kuanım kıavuzu, kısa taimat, güvenik uyarı e kitabı MWF - 03/ _TR - Fonksiyonar Aan hesapama Hacim hesapama Mekan öçümü Tarama (süreki öçüm) Pisagor Sınırama fonksiyonu Zamanayıcı Hafıza (10 hafıza yeri)

18 LAZER METRE WDM 8-14 WDM8-14, yüksek hassasiyete sahip (200 metrede ±1mm) yeni ISO Normu e uygun oarak üretimiş kameraı azer metredir. Art.-Nr Güneş ışığı atında bie son derece hassas öçüm yapar Dahii renki kamera sayesinde dijita hedef seçimi. Hedef koayca büyütüebiir 4x zoom dijita kamera Birçok doayı öçüm imkanı ve su terazisi 360 eğim sensörü Teknik bigier Öçüm hassasiyeti ±1 mm Menzi 200 m Eğim sensörü 360 Vizör 4x zoom Hafıza 30 Arayüz Buetooth Smart Laze sınıfı 2 Bir pi takımı ie öçüm yak Pier Tip AA 2 x 1.5 V Tripod dişisi 1/4" Koruma sınıfı IP 54 Boyutarı 143 x 58 x 29 mm Pii ağırığı 198 g Uyarı: iphone ve ipader için veri aktarımı Buetooth Smart fonksiyonu sayesinde, öçüm değererini ücretsiz Würth uyguamasını kuanarak ipad ve iphoneara akatarıabiir. Tesimat kapsamı Lazer Metre WDM 8-14, kemer takma aparatı, biekik, CD kuanım kıavuzu ve hızı başangıç kıavuzu Su sıçraması ve toza karşı korumaı IP 54 koruma sınıfındadır Fonksiyonarı Minimum/maksimum öçme Aan/Hacim öçümü Üçgen/Açı Trapez öçümü Pisagor Takip/Eğim Yüksekik profi öçümü Topama/Çıkarma Hesap makinesi MWF - 11/ _TR - Ek ürüner: Eevator Tripod Art.-Nr

19 LAZER METRE WDM 5-12 WDM 5-12, teknik spesifikasyonarı bakımından, (± 1,0 mm hassasiyet, 100 m çaı ma mesafesi) yeni ISO normunun gerekiikerini kapsamı bir ekide kar ıayan hassas bir azeri öçüm cihazıdır. Ergonomik ve son derece güçü gövde tasarımı WDM 5-12 yi özeike kuanıcı dostu haine getirmektedir. Art.-Nr Teknik Verier (SO e göre) Lazer sınıfı IEC :2007 göre Lazer sınıfı 2 Lasertyp 635 nm Maksimum çaı ma mesafesi 80 m, 100 m, Hedef çizegei Mesafe öçme do ruu u ±1,0 mm E im öçümü ±180 E im öçümü do ruu u ± 0,2 Pusua 8 Noktaı Pusua Pi ömrü öçüme kadar Ekran 4-Satırı LCD Arkapan aydınatma beyaz LED Eektrik besenimi 2 x 1,5 V AAA Çaı ma ısısı 10 ie +50 C A ırık Enstrüman: 164 g Koruyucu sınıf IP 65 Boyutar 130 x 61 x 31 mm Aydınatmaı büyük ekran Odukça iyi okunabiirik. Pusua Hassas yön buma imkanı sa ar. 360 e im öçer Çatı e imerinin ve rampaarın öçümesi ve tesviye edimesi için kuanıır. Mekan öçüm fonksiyonu Duvar, tavan, yüzey ve hacim öçümü yapar. Son derece sa am ve kuanı ı cihaz Ekstra kaınıkta yumu ak bie ener sayesinde darbeere kar ı dayanıkıdır. IP65 (Toza ve her yönden su sıçramaarına kar ı korumaıdır). Son nokta pozisyonunu otomatik oarak agıar Oyukardan ve kö eerden de öçüm imkanı tanır. Kö e takozu yardımıya hassas öçüm sa ar. Tripod ba antısı Tripoda ba anarak hassas ekide öçüm yapar. Tesimat kapsamı: Lazer Metre WDM 5-12 Koruyucu çanta 2 x 1,5 V AAA Pi Kuanım kıavuzu, hızı kuanım kıavuzu, güvenik kitapçı ı MWF - 11/ _TR - everi: Aan hesapama Hacim hesapama Mekan öçümü Süreki öçüm Pisagor areteme i evi Zamanayıcı Beek (20 kayıt) Pusua

20 YATAY/DġKEY LAZERLġ TERAZġ Odukça net görünen azer çizgii, kendinden terazii, azeri iňareteme cihazı. CLL 11 Art.-Nr Lazer çizgieri çok net görüür Büyük oarak tasaranmıň azer çıkıň ađızarı, çizgierin uzun omasını sađar. Çizgier ince fakat çok güçü oduđundan rahatıka görüür. Otomatik terazieme Cihazı yereňtirin, çaıňtırın ve çaıňmaya baňayın. Birkaç saniye içinde kendisini terazieyerek zamandan tasarruf sađar. Tek tuňu kuanım Tek bir tuňa tüm çizgier hemen açıabiir veya kapatıabiir. Tesimat kapsamı Tanım CLL 11 Yatay/Dikey Lazeri Terazi Üniverse askı parçası Pastik çanta AA 1,5 Vot Pier Art.-Nr Amb./Ad. 1 4 Teknik bigier Çaıňma mesafesi Üniverse askı parçası Üniverse askı parçası sayesinde CLL 11 duvara ve tripoda monte ediebiir veya zemine kuruabiir. Güçü bir mıknatıs sayesinde CLL 11 sorunsuz ňekide çeik mazemeere tutunur. Tesviye kontroü Otomatik terazieme toeransının aňıması durumunda, çizgier sinya vermeye baňar. Bu sayede düzgünük hataarı önenmiň our. Aksesuarar Sıkıňtırma tripodu Art.-Nr Hizaama evhası Art.-Nr Kou tripod Art.-Nr MWF - 11/ _TR - Aıcı ie çaıňma mesafesi Hizaama hassasiyeti Iňın açısı Lazer çizgi adedi Otomatik terazieme araıđı Lazer türü Koruma sınıfı Çaıňma ısısı Öçümer (Yx Dx G) Aksesuarsız ađırık Cihazdaki tripod bađantısı Üniversa askı parçası bađantısı 15 m, aydınatma koňuarına da bađı oarak > 30 m 2 mm/10 m nm, Lazer sınıfı 2 IP C ie +40 C arası 108 x 115 x 76 mm 370 g 1/4" 5/8" Sinyai azer çizgieri Düđmeye basıarak, sinyai azer çizgieri ede ediebiir. Bu sayede, CLL 11 ve manue agıayıcıya (LLE 11) dıň mekanarda daha geniň aanarda çaıňma yapıabiir

21 YATAY - DİKEY 4 NOKTA LAZERLİ TERAZİ İç ve dış mekanarda azer çizgieri çok koay görüebien, kendi kendine terazieme yapan 4 nokta özeiki yatay-dikey azeri terazi. PLL 11 Art.-Nr Lazer çizgierinin ve noktaarının görüş netiği mükemmedir Çıkış yoarının genişiği sayesinde son derece net ve uzun azer çizgieri ede ediir. Kendi kendine terazieme yapar Cihazı çaıştırdıktan sonra hemen kuanmaya başayabiirsiniz. Kaibrasyonu ve teraziemeyi çok kısa sürede yaparak zaman kazandırır. Tek tuşu kuanım Teknik bigier Lazer sınıfı IEC :2007 göre Lazer sınıfı 2 Lazer türü 635 nm Maks. çaışma mesafesi 15 m, > 30 m azer agıayıcısı ie 5 m den sesafe öçme doğruuğu ± 1,5 mm Otomatik terazieme mesafesi 4 ± 0,5 5 m de Dikey nokta hassasiyeti ± 1,5 mm 5 m de Yatay çizginin hassasiyeti ± 1,5 mm 3 m de Dikey çizginin uzunuğu ± 0,75 mm Güç kaynağı 4 x 1,5V AA Çaışma ısısı 10 C ie + 40 C arası Ağırık (enstrüman) 485 g Koruma sınıfı IP54 Öçüer (Y x D x G) 108 x 115 x 76 mm Tesimat kapsamı Art.-Nr. Amb./Ad. PLL Universa askı parçası adet pi Hedef pakası Pastik çanta Hızı kuanım kıavuzu x Kuanım kıavuzu x Lazer çizgi ve noktaarı tek tuşa açıır ve kapatıır Nabız atışı azer çizgisi Bir tuşa basıarak, azer çizgisi nabız atışı hae getiriir. Böyece dış mekanarda LLE 11 Lazer Agıayıcı kuanıarak çok uzun mesafeerde bie çaışma yapıabiir. Terazi kontroü sayesinde hatasız çaışma Çizginin eğimi, kendi kendine teraziye aabieceği seviyeyi aşarsa, çizgi yanıp sönerek uyarı sinyai verir. Taşıma sırasında azer sarkacı sabitenir 5/8" montaj dişi standart tripod bağantısı Ağır mıknatısar kuanarak tripod, duvar veya meta yüzeyere sabitenebimesi için. MWF - 04/ _TR - Aksesuarar Art.-Nr. Amb./Ad. LLE 11 Lazer agıayıcı Tripod 5/8" Tripod 1/4" Hizaama evhası

22 LAZERL TERAZ Ç N LAZER ALGILAYICI LLE11 ç ve dı mekanarda sinyai azer çizgierin tespiti için yüksek performansı azer agıama cihazı. Ön ve arka tarafta LCD gösterge Koay hedef yönetimi Ayaranabiir sinya sesi: Sesi/Sessiz/Kapaı ki hassasiyet kademesi: nce 1 mm/kaın 3 mm Üst tarafta iki tutucu mıknatıs Agıayıcının meta yüzeyere asıabimesini sa ar. Teknik bigier: Çaı ma mesafesi Ekran Sinya sesi Hassasiyet Akü uyarı göstergesi Eektrik besemesi Koruma sınıfı Çaı ma ısısı 5 50 m (Lazer cihazına ba ı oarak) Her ik tarafta LCD gösterge Sesi/Sessiz/Kapaı nce ±1 mm Kaın ±3 mm Var 9 V bok pi IP54 10 C ie +50 C arası Öçüm çıtası için hızı ba antı sistemi Vida sıkma ve gev etme gibi i emere zaman kaybettirmez. Agıayıcının öçüm çıtasına çıtasına manyetik oarak sabitenmesi Agıayıcı öçüm çıtasına koayca monte ediebiir. Art.-Nr Tesimat kapsamı: LLE 11 azer agıayıcı LLE 11 için öçüm çıtası askısı V bok pi A a ıdaki Würth azeri teraziere birikte kuanıabiir: MLL PLL CLL Öçüm çıtaı kuanım Aıcı mıknatısı ba antı sistemi sayesinde hızı ekide öçüm çıtasından çıkartıabiir. MWF -11/ _TR

23 Beþ Noktaý Lazer PL 07 Yüksek hassasiyeti otomatik ayarý 5 noktaý azer, iç ve dýþ mekanar için Art.-Nr Son derece yüksek hassasiyet 1,6 mm/10 m. Büyük mesafeerde niveman çaýþmaarýna oanak verir. Lazer noktaarýnýn ayarý çok hýzý yapýabiir (yak. 1 sn.) Son derece yüksek zaman tasarrufu. Dikme fonksiyonu. Tavandan zemine dikme sorunsuz ve hýzý bir þekide koayca yapýýr. Mýknatýsý üniversa tutucusu vardýr. 1/4 ve 5/8 diþi bütün sehpaara sabitenmesi mümkündür. Ýave oarak kuvveti bir mýknatýsa hýzý sabiteme oanaðý mevcuttur. Lastik kapý gövdesi darbeye dayanýkýdýr. Lazeri hasaranmaya karþý korur uzun dayaným süresi. Koruma sýnýfý IP 55. Gövde su sýçramasýna ve toz girmesine karþý korunmuþtur, bu sayede dýþ mekanarda da rahatýka kuanýabiir. Otomatik niveman aanýnýn çakýþmasý durumunda azer noktaarý yanýp sönerek otomatik sinya verir. Niveman hataarý mümkün deðidir. Son derece aydýnýk, iyi görünebiir azer noktaarý. Büyük mesafeerde azer noktasýnýn yerinin beirenmesi hýzý ve koay yapýýr. Kuru yapýarda kuanýýr Dikme fonksiyonu: Örn. tavan ambaarýnýn yerinin iþaretenmesi Teknik verier: Nokta azer PL 07 Lazer sýnýfý 2 ( nm) Lazer diyotarýnýn sayýsý 5 Lazer gücü 5 x 0,8 1,0 mw Doðruuk derecesi 1,6 mm (10 m) Görünebiirik yak. 30 m Niveman aaný ± 5 Pi 3 x 1,5 V Akain Tip AA Su sýçramasýna karþý koruma IP 55 Aksesuar: Kuvveti mýknatýs Manivea kou sehpa cm Art.-Nr Manivea kou sehpa (küçük) 63,5 170 cm Art.-Nr Manivea kou sehpa ie kuanýýr MWF - 06/ _TR

24 MULT Ç ZG LAZER MLL 12, birbirine 90 dikey açıda duran 360 'ik bir yatay ve dört dikey çizgi üretir. Çizgier tabanda, duvarda ve tavanda görüebiir. MLL 12 Art.-Nr Sarkaç sistemi ie kendi kendini hizaar ave hizaama gerektirmez Titre imerden etkienmez Isı de i imerinden etkienmez Çizgier tek tek devreye aınabiir Duvar için kesintisiz 360 azer çizgisi A a ıya do ru çekü noktası Tabanda ve tavanda 4 x 90 C dikey çizgi görüür Teknik verier Lazer sınıfı Lazer sınıfı 2M Lazer tipi 365 nm ve 650 nm (ı ık kayna ı) Kuanım aanı 20 m'ye kadar, agıayıcı ie >30 m Tesviye hassasiyeti ± 2 mm/10 m Kendinden tesviye aanı ± 3,5 Hassasiyet ± 4 mm/10 m Yatay çizgi hassasiyeti ± 2 mm/10 m Dikey çizgi hassasiyeti ± 2 mm/10 m Akım besemesi 4 x 1,2V NiMH ya da AA pier Çaı ma sıcakı ı 0 C ie +45 C arası A ırık g Emniyet sınıfı IP54 Öçüer (U x G x Y) 190 x 150 x 220 mm Yüksek kaitei hassas ayar Lazer çizgierinin hassas ayarı için ince ayar dü mesi. mpus azer çizgieri sayesinde azer agıayacı cihaz ie birikte kuanıabiir Bu ekide çizgier, güne ı ıkarının neden oabiece i kötü görü te dahi yakaanabiir hae geir IP 54 Sıçrama suyu ve toz emniyeti. Tesimat kapsamı Art.-Nr. Amb./Ad. MLL arj cihazı Aküer AA NiMH Hedef tahtası Pastik çanta Lazer gözü ü x Kısa taimat x Kuanım kıavuzu x MWF - 03/ _TR - Aksesuar: Art.-Nr. Amb./Ad. Lazer agıayıcı LLE, Tripod 5/8" antiye tipi tripod 5/8" Duvar askı aparatı 5/8" Teeskopik tesviye atası

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı SICAK SU GRUBU AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Ürünler 2013. Hassasiyet. Doğruluk. Kalite. Basitlik

Ürünler 2013. Hassasiyet. Doğruluk. Kalite. Basitlik Ürünler 2013 Hassasiyet Doğruluk Kalite Basitlik Şirket Profili Test ve Ölçümlerde Büyük Değer HAMEG Instruments Orta ölçekli şirketler için HAMEG Instruments GmbH 50 yıllık başarılı şirket geçmişiyle

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 05 / OCAK w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 5 5 IL IL Tüm Hakları Saklıdır. 979 yılında kurulan firmamız, bugün 50 kişiden oluşan uzman kadrosu ve dünya standartlarında modern makine parkuruna sahip

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı