Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için."

Transkript

1 Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn açýarýnýn yüksek hassasiyeti oarak hýzý okunmasý. Açý öçerin koarý birbiri içine girer. Açýnýn aktarýmasý için daha iyi oturma. 3 dakika sonra kapatma otomatiki. Gereksiz enerji kaybý önenir. Tesimat 4 x 1,5 V Mignon pi (Art.-Nr ) ie birikte. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýfix "mini Kýsa mode dijita açý öçme aeti. Açýý doðruarýn dar yererde de öçümesi için. Kýsa ko uzunuðu sayesinde açý öçer her takým çantasýna sýðar. Üst öçme kou köþebent profiinden yapýmýþ. Öçme cihazý temiz ve hassas bir þekide yereþtiriir, bu sayede gösterien öçüerin aktarýmasý zahmetsiz gerçekeþir. Dijita göstergei (böümeme 0,1 derece). En büyük hassasiyete hýzý okuma. Yatay ve düþey doðrutuda su terazii. Eðik yereþtirme nedeniye hataý öçü yok. Tesimat 9V bok pi ie birikte. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýfix maxi α s s α s s MWF - 07/ _TR - Açýý doðruarýn koay öçümesi için kompakt yapý formu anaog açý öçme aeti. Öçme koarýnýn kýsa yapý formu ve simetrik düzeni sayesinde öçüer koayca aýnabiir ve aktarýabiir. Açýfix sabiteme civatasý ie her konumda sabitenebiir. Bu durumda her iki öçme kounun kaydýrýmasý artýk mümkün deðidir. Yatay ve düþey doðrutuda yereþtirimiþ su terazieri yardýmýya öçme cihazý her an istenien hizaya getiriebiir. Tesimat pastik kýýf içinde. U 1 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için anaog açý öçme aeti. Derece böümemesi cam eyaf takviyei diþi bir kayýþýn arka yüzeyine basýýdýr. Uzun dayaným süresi. Yatay ve düþey doðrutuda su terazii. Eðik yereþtirme nedeniye hataý öçüer yok. Açýfix bir kurþun kaeme deðiþtiriebien perge uçarý ie donatýmýþtýr. U 1 mm U 2 mm Öçü aaný α Art.-Nr. Amb./Ad

2 Ýnþaat Gönyesi Ýnþaat aaný için hafif ve rahat kuanýmý gönye. Ýki hafif meta su terazisinden ouþur. Düþük aðýrýk ve uzun dayaným süresi. Her konumda boþuksuz sabitenebiir, açý taþýma hassasiyeti çok iyidir. Ayar aaný Okuma aaný Seçimi oarak, hem 15 adýmý durdurma veya kademesiz ayar tertibatý. Yatay ve düþey hava kabarcýký düzenek vardýr Gönye üniversa kuanýabiir. Uzunuk En küçük Hava kabarcýký Art.-Nr. Amb./Ad. mm gösterge birimi derece düzenek hassasiyeti derece mm 60/80 1 0,57 = 1 mm/m MWF - 09/ _TR

3 Uzunuk mm Tip Art. No. Amb./Ad. 300 Norma çeik mat krom kapamaý Hassas Gönye DIN 874/00'e göre hassasiyet. Hassas düz uç, serteþtirimiþ, düz ve iyi þekide katanmýþ. Öze çeikten yapýmýþ, sivrieþtirimiþ çapraz kesici. Göz kamaþtýrmayý engeeyici siici ie her iki tarafa ouk açmak. MWF - 08/ Çap açýsý Serbest ayak Tip Art. No. Amb./Ad. yayý mm uzunuðu mm Çeik mat krom kapama Pasanmaz çeik, parak Hassas Açý Öçer 0 ie 180 derece arasýndaki açýarý öçmek için. Ayakarý ve çentiki somunara baðý açýý yayarý öçmek ve herhangi bir anda kiitemek. Çeik Ýðne Uçu Perge Taným Art. No. Amb./Ad. Ýðne ucu perge, uzunuk 200 mm Kaem tutucuu 1 perge, uzunuk 200 mm

4 Dijita Su Terazisi Digi Leve Akustik sinyai dijita eðimi su terazisi Ýki dijita ekran (Poz. 1) Tüm durumarda probemsiz okuma. Üç deðiþik okuma birimi Derece Yüzde % Metre Üniversa kuanýabiir. Hedef yönendirmei (kapatýabiir) akustik sinya, yatay ve dikey konumda (0,00 derecede süreki ses). Ekstra güçü, statik toz püskürtme boyaý LM-profi Çarpmaya karþý çok dayanýký. Yumuþak pastikten kayma stoperi (Poz. 2) Ýþareteme sýrasýnda su terazisi kaymaz. Ýki frezeenmiþ baðantý yüzeyi Çok yüksek öçme hassa siyeti. Ýki dikey ve bir yatay su terazisi ie Böyeike dikey öçümde su terazisi kafa hizasýnda. Hod fonksiyonu Öçüm deðereri koay ve hatasýz bir þekide aktarýabiir. Poz. 1 Poz. 2 U G Y cm mm mm Art.-Nr Teknik bigier: Uzunuk 60 cm / 80 cm Öçme hassasiyeti modüü 0 und 90 ± 0,05 Akým besemesi 2 x 1,5 V Micro Art Su terazisinin norma konumda öçme hassasiyeti ± 0,029 = 0,50 mm/m Su terazisinin kafa hizasýnýn üzerinde öçme hassasiyeti ± 0,029 = 0,50 mm/m Öçüm deðeri göstergesi 0,1 1 1 Dijita ekran su terazisi ie uyumu bir þekide kaibre ediebiir 2 Açma/kapatma þateri 3 Akustik sinya kapatýabiir 4 Derece / Yüzde / mm / M deðiþtirme 5 Öçüm deðereri ekranda görüntüenir 6 Referans fonksiyon, su terazisi her konumda sýfýra ayaranabiir MWF - 07/ _TR

5 3D-Set Dik iki ekseni öçüm için sorun çözücü. Örn. direker, kapý pervazarý ve doapar gibi dik konumu eþyaarýn hýzý ve koay bir þekide hizaanmasý. Her iki kabarcýký düzeç bir bakýþta görüebiir, bu sayede terazinin bir kaç kez yereþtirimesi gerekmez. Su terazisi çekme yapmayan eektrostatik püskürtme toz kapamaý LM profiden yapýmýþtýr. Asgari öçme hassasiyeti 0,5 mm/m. Demontaj Su terazieri sadece karþýýký kaydýrýmaýdýr. Bu þekide anýnda eksiksiz iki adet su terazisi hizmete hazýrdýr. Kýskaçý tutucuarýn sýkýþtýrýmasý Uzun su terazisinin aský kapaðý çekimei, kýskaçý tutucu sýkýþtýrýmaýdýr. Koay hizaama Her iki kabarcýk düzeci koay ve hýzý okunabiir (örn. kapýarýn montajýnda). Mýknatýsý 3D seti Çekme yapmayan LM profi mazemeden, dört güçü mýknatýsý. Asgari öçme hassasiyeti 0,5 mm/m. U 1 U 2 U 3 G cm mm mm mm Art.-Nr , Mastarý Su Terazisi Kaýn cidarý LM profi mazemeden ortadan takviyei ve pastikten iki uç kapaký. U 1 U 2 U 3 G cm mm mm mm Art.-Nr , Kabarcýk düzeticii mastar U G G 1 cm mm mm Art.-Nr Düzetme çýtasý (resim yok) 1 MWF - 01/ _TR - U G G 1 cm mm mm Art.-Nr

6 HAF F METAL SU TERAZ S Hafif mode Akriik cam üzerinde, korozyona dayanıkı, iyi okunabiir ve uzun ömürü skaa hakaarı. UV ı ınarına kar ı yüksek dirençi foresanı sıvı. Renk de i tirmez, sıcakık dagaanmaarına dayanıkıdır Eoksa renki eektrostatik toz boya kapama Pürüzsüz yüzey, koay temizeme imkanı Öçme hassasiyeti: Norma konumda 0,029 = 0,5 mm/m L cm 40 B mm H mm Art.-Nr Amb./ Ad. 1 MWF - 08/ _TR

7 MWF - 01/ _TR - Cep Þerit Metreer Pastik gövde içinde için þerit metre, bütün öçme aanarý için koay öçüm saðar. Gövde pastik mazemeden, bu sayede düþük aðýrýk ve pasanmaz. Ýçeri çekmede sýnýr dayanak yardýmýya þerit bant yavaþatýýr (bkz. resim 1). Bu sayede bandýn ömrü uzar. Sarýya boyanmýþ çeik þerit cm/mm böümemei ve hareketi dayanma açýý (bkz. resim 2). Çeik bant kubbei form sayesinde son derece saðam (bkz. tabo); Dýþarý çekmede kýrýma çok geç gerçekeþir. Cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Bütün þerit metreerin çýkartýabiir kemer kipseri ve pastik hakaarý mevcuttur. Bant geniþiði bant kýrýmadan önce maksimum dýþarý çýkma miktarý yatay düþey t 13 mm 1,0 m 1,5 m 16 mm 1,4 m 2,2 m 19 mm 1,75 m 2,7 m 25 mm 2,2 m 3,6 m t Cep Þerit Metre Pastik gövde içinde yüksek kaitei þerit metre, iç ve dýþ öçümer için. Ýç öçümeri için gözeteme penceresi. Zor eriþiebiir yererde de öçümer koayca yapýabiir. Radyusarý iþaretemek için dýþarý katanabiir perge ucu. Atöye donanýmýný azatýr ve bir çok durumda probem çözücü oarak görev yapar. Gövde pastik mazemeden, bu sayede düþük aðýrýk ve pasanmaz. Cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Beyaza boyanmýþ çeik þerit cm/mm böümemei ve hareketi hakaý. Bütün cep þerit metreer EWG hassasiyet sýnýfý II ie uyumudur. Amortisör Amortisör geri çekmede uç hakasýný korur ve þerit metrenin dayaným süresini uzatýr. Kendiiðinden ayaranan uç hakasý iç ve dýþ öçümerin kusursuz yapýmasýný saðar. A mm B mm H mm L maks. m b mm Art.-Nr A mm B mm H mm L maks. m b mm Art.-Nr Uzunuk 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m Toerans ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

8 Messfix 8 m Büyük mesafeeri hýzý ve koay öçmek için bir çaýþma koayýðý. (Poz. 1) münferit eemanarýn herhangi bir uzunukta sabitemek için sabiteme civataarý. Ayaranmýþ öçüerin kendiiðinden kaymasý mümkün deðidir bu sa - yede kusursuz bir öçüm hassasiyeti saðanýr. (Poz. 2 ve 3) düþey ve yatay öçümer için kabarcýký düzeneði vardýr. Aetin eðri yereþtirimesinden kaynakanan öçüm hataarý yapýmaz. (Poz. 4) miimetre böümemei cam eyaf dokuma bant. Düþük aðýrýk ve uzun dayaným süresi. Messfix EWG hassasiyet sýnýfý 2 ie uyumudur. Tesimat pastik kýýf içinde. Kýrma Metre cam eyaf takviyei En yüksek taeper için kaitei kýrma metre. Fibergas ie güçendirimiþ poyamit yýrtýmaya, çizimeye ve özeike bükümeye karþý dayanýkýdýr. Ayrýca suya ve kimyasaara karþý dayanýkýdýr. Uzun dayaným süresi. Derin oyumuþ siyah, 1 mm adýmý böümeme. Sayýar ve böümeme çizgieri aþýnmaz. Kýrmýzý oyumuþ onuk haneer. Ýyi okunabiirer. 90 'de durdurmaý mafsaar. Yay çubuku mafsaar sayesinde eþit daðýýmý geriim saðanýr. Geri yöndeki skaa sayesinde her iki taraftan da okumak mümkündür. Kýrma metre EWG hassasiyet sýnýfý 3 ie uyumudur Maks. Pastik eeman Katanmýþ öçme uzunuðu m uzunuðu (dönme noktasý) mm boyut U x G x Y mm Art.-Nr x32x L min L maks L max L min m m Art.-Nr. 1, MWF - 05/ _TR - Ahþap Kýrma Metre Saðam üç metre mode Miimetre böümemesi her iki yüzde, eemanarýn üst ve at kenararýnda buunur. Ýyi okunabiirer. Saðam meta sýký oturmaý menteþeer. Uzun dayaným süresi ve güveni kuaným. Öçü aeti EWG hassasiyet sýnýfý III ie uyumudur. Maks. Ahþap eeman Katanmýþ öçme uzunuðu m uzunuðu (dönme noktasý) mm boyut U x G x Y mm Art.-Nr x80x

9 Öçme araýðý Ýçe sürümüþ Aðýrýk Art.-Nr. Amb./ Ad. uzunuk mm mm g Tesim ediebiir parçaar Taným Art.-Nr. Amb./ Ad. Açýý uç Öçme borusu Boru tutucusu Uzunamasýna öçme ucu Öçme konisi Uç diski Kaporta Öçme Aeti Kaporta tamiratý için teeskopik öçü aeti. Kaza hasararý için araç karoseride öçme iþeri için. Yeni parçaarýn yereþtirimesi için karþýaþtýrma öçümeri. Gerçek öçüer doðrudan okunabiir ve omasý gereken deðerer ie karþýaþtýrýabiir. Bitirimiþ iþerin emniyeti öçümü ve son kontroü. Tekif, sigorta ve atöye panamasý için hýzý ve sorunsuz hasar tespiti. Ýç, diyagona ve dýþ öçümer için deðiþtiriebiir öçme uçarý hassas bir pozisyonamayý mümkün kýar. Mode: Ýçe ve dýþa doðru sürüebien dört köþe kapaý aüminyum profierin kýavuzarý aþýnmaya dayanýký pastiktir. Tesimat kapsamý: 2'þer açýý uç, öçme borusu, boru tutucusu, uzunamasýna öçme ucu, öçme konisi ie birikte 1 teeskobik öçme çubuðu. MWF - 09/ _TR

10 Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ Kumpas DIN 862 Anýk sabitemei. Vida diþi tabosu arka yüzde. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve epenmiþ. Derinik öçme çubuðu sürgüye baðý. Tesimat güze bir kutu içinde. Sabiteme civataý. Vida diþi tabosu arka yüzde. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve epenmiþ. Derinik öçme çubuðu sürgüye baðý. Tesimat güze bir kutu içinde. MWF - 02/ _TR - Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ Verniyer deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. at üst mm mm 0,05 1/ * 1 * fabrika kaibrasyon sertifikaý Skaa böümeme deðeri mm Öçme araýðý mm Çene uzunuðu mm Art.-Nr. Amb./Ad. 0, Hassas Kumpas DIN 862 Öçü aeti paraaks hatasýz okuma düzenine sahiptir. Anýk sabitemei. Pasanmaz. Skaa ve verniyer mat kromajý. Öçüm yüzeyeri perdahanmýþ ve epenmiþ. Ray ve sürgü serteþtirimiþ. Vida diþi tabosu. Ýç, dýþ, derinik ve yüksekik öçümeri yapýýr. Güze bir pastik kutu içinde. Hassas Saati Kumpas Okuma 0,02 (1/50). Sabiteme civataý. Pasanmaz çeikten pas tutmaz dövümüþ ve serteþtirimiþ. Öçüm yüzeyeri taþanmýþ ve hassas epenmiþ. Öçme saati yansýmasýz ve güveni bir okumayý mümkün kýar. Kafa tipi saðam ve darbeye dayanýkýdýr. Derinik öçme çubuðu saðam bir meta köprü ie destekenmiþtir. Güze bir pastik kutu içinde.

11 Dijita Verniyeri Kumpas Art.-Nr Amb./Ad: 1 Teknik verier Çözünürük Öçüm hassasiyeti Öçüm araığı Ayar hızı Öçüm ağzı uzunuğu 0,01 mm 0,0005 inch 0,03 mm 0,001 inch mm 0-6 inch 1,5 m / sec. 60 inch / sec. 40 mm 1,5 inch * Öçme birimeri: metre veya inç, anında çevirme * 10 mm ik dijita LCd ekran * 0 o C-40 o C derece sıcakığında kuanım * RS 232 veri çıkışı ie uyumu * Akü: 1,5V siveroksit-akü (SR44) * Ekran üzerinde akü votaj kontro ambası * Otomatik kapanma / 5 Dak. * Pasanmaz çeik mazemeden serteştirimiş zemin * Engebei ve üst üste binmiş yüzeyerde öçüm * Kiit vidası dahi * Arka kısmında vida tabası * Yan kısımda derinik göstergesi * Pastik kutu dahi * DIN 862 ye uygun MWF - 08/ TR

12 Çözünürük Öçü hassasiyeti Öçüm araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb. mm/ýnç mm/ýnç mm/ýnç mm/ýnç Ad. 0,01 / ,03 / / 6 40 / * 1 * Fabrika kaibrasyon sertifikaý Dijita Kumpas Tekrar edebiirik 10 μm (± 2 s). Ayarama hýzý: Maks. 1,5 m/san. Öçü birimi: Metrik veya Ýngiiz (mm/inç), direk hesapama. Öçme sistemi kapasitif. LCD dijita gösterge 6 mm. Ýþetme sýcakýðý 5 C ie 40 C arasý. Pasanmaz çeik, serteþtirimiþ ve taþanmýþ. Veri çýkýþý RS232 uyumu. Pi: Lityum pii 3 V, Tip CR 2032, kapasite 190 mah. Pi dayaným süresi yak. 2 yý (2000 saat/yý). Fabrika Kaibrasyon Begesi Tesimat Art.-Nr , Kaibrasyon DIN/ISO 9000 ff uyarýnca. Kumpas kontro sertifikasý DIN 862, VDI/VDE/DGQ 2618 / sayfa 8 uyarýnca. Göze kontro ve fonksiyon kontroü. Nomina/ öçme deðeri, dýþtan öçmeer. Nomina/ öçme deðeri, içten öçmeer. Nomina/ öçme deðeri, çapraz öçmeer. PTB ye indirgenebiir. Kod numarasý kumpas üzerine azere iþenmiþtir. Yedek Pi Art.-Nr MWF - 07/ _TR

13 Vernier deðeri Öçme araýðý Çene uzunuðu Art.-Nr. Amb./Ad. iç dýþ at üst mm mm mm 0,05 0, Atöye Kumpasý Öze mastar çeiði, pasanma korumaý kromajý. DIN 862 e göre hassasiyet. Sabiteme civataý. Ýçten öçme (üst skaa) ve dýþtan öçme (at skaa) için. Hassas Mikrometre Hassasiyet: DIN 863 Ko: Dövme çeik, tamamý kromajý. Sert metaden yapýmýþ öçme yüzeyeri, parae taþanmýþ ve epenmiþ. Öçme mii serteþtirimiþ diþi taþanmýþ. Ko, ýsý korumaý. Cýrcýrý mode. Ahþap kutuda 25 mm üstündeki öçme araýðý için kontro mastarý dahi. Öçme Skaa Mi Skaa Mi Art.-Nr. Amb./Ad. araýðý deðeri eðimi tamburu Ø Ø mm mm mm mm mm ,01 0,5 17 6, Mikrometre Seti 4 parçaý. Öçme araýðý 0 x 100 mm. Kontro mastararý 25, 50 ve 75 mm dahi. Art.-Nr MWF - 01/ _TR

14 KOMPARATÖR SAAT Hassasiyet: DIN 878 Özeikeri: Gösterge birim de eri 0,01 mm Dayanıkı meta gövde, darbeye dayanıkı Serte tirimi çeikten üretimi çubuk ve di ier Gerdirme aftı serte tirimi ve ta anmı pasanmaz çeikten Ayaranabiir toerans i areteri Sabiteme vidası De i tiriebiir öçme pimeri Pastik kııf içerisinde Öçme araı ı mm Gösterge birim de eri mm Gerdirme aftı Art.-Nr ,01 8 h Amb./ Ad. Ç M KRO ÖLÇME ALET Özeikeri: DIN 863 e göre hassasiyet Mat krom kapamaı öçek göstergeeri Sert meta kapı öçüm yüzeyeri Cırcırı Ah ap kutu içerisinde MWF - 09/ _TR - Öçüm araı ı mm 5-30 Gösterge de eri mm Öçüm kademeeri mm Ayarama hakası Art.-Nr. x x ,01 0, Amb./ Ad

15 KOMPARATÖR AYA I nce ayarı, gene tip mıknatısı öçüm tripodu Özeiker: Kapatıabiir manyetik ayakı. Taban, bir prizma oarak tasaranmı tır, tüm düz yüzeyer ve siindirik çeik aanarda kuanıabiir. Kaide ve çapraz ko kapamadır. Çapraz koda öçüm saati ve ince ayaramaar buunur. Topam yüksekik mm Çapraz ko uzunu u mm Sütun Ø mm Manyetik ayak UxGxY mm A ırık yaka ık kg Art.-Nr x 46 x 65 2, MWF - 11/ _TR

16 Lazer Metre WDM 101 Uzunuk ve eðim öçümü yapan çok fonksiyonu azer öçüm cihazý Art.-Nr Ergonomik ve koay anaþýýr cihaz. Ô Koay ve hýzý öçme. Bir düðmeye basarak tek baþýna öçüm yapýabiir. Ô Zamandan tasarruf = Paradan tasarruf. 0, m araýðýndaki öçümerde 1 mm kadar hassasiyet. Ô Uzun mesafeer, yüksek hassasiyet ie öçüür. Koay anaþýýr ekran. Ô Beirenen deðerer hýzý ve koay þekide okunabiir. Eðim öçeri mesafe öçer. Ô Engeerin üzerinden de öçüm yapýabiir. Önemi fonksiyonar WDM 101: Uzunuk öçümü Açý öçümü Aan ve hacim öçümü Tracking fonksiyonu (Süreki öçüm) Minimum ve maksimum Tracking Ekeme ve çýkarma Pisagor, mekan açýsý, böümeme Eðim öçer ±45 Yatay mesafe hesapamasý eðim sezicisi yardýmýya yapýýr 20 hafýzaý Ekran aydýnatmasý için sensör Kendiiðinden tetikeme Otomatik öçüm seviyesi deðiþimi Mekan açý fonksiyonu Fonksiyon ve uyguamaar: Uzunuk öçümü Aan hesap - amasý Hacim hesap - amasý Eðim öçümü Teknik bigier: MWF - 09/ Lazer sýnýfý 2 Daga boyu nm Menzi, doðrudan 0,05-80 m Hedef evhaý menzi 100 m ye kadar Uzunuk öçüm sapmasý ± 1,0 mm En küçük gösterge birimi 0,1 mm Açý öçümü öçüm araýðý ±45 Açý öçüm sapmasý ±0,3 Otomatik arka pan aydýnatmasý Iþýk sensör yardýmýya Pier Micro LR3 2 x1,5v Pi ömrü 5000 üzerinde öçüm IP-Koruma sýnýfý IP 54 (IEC60529) Çaýþma sýcakýðý 10 den +50 ye kadar Aðýrýk 120 Gram Boyutar 125 x 50 x 26 mm Ayak baðantýsý 1/ Endirekt yatay öçüm Tracking Mekan açýsý Ekeme/ Çýkarma Tesimat kapsamý: Mesafe öçer WDM 101 Kemer çantasý Hedef evhasý Ko askýsý Dayanak açýsý Kuaným kýavuzu Böümeme fonksiyonu Otomatik ekran aydýnatmasý Aksesuar: Hedef evhasý Sehpa Pisagor Kendiiðinden tetikeme/ Timer

17 LAZER METRE WDM 3-12 ±1,0 mm hassasiyet ve 80 m menzi gibi teknik özeikeri ie, yeni ISO normunu kapsamı ekide kar ıayan yüksek hassasiyeti azeri mesafe öçme cihazı. Ergonomik ve dayanıkı gövde tasarımı gibi iave özeikeri ie kuanıcı dostudur. Art.-Nr Teknik verier (ISO göre) Lazer sınıfı IEC :2007 göre azer sınıfı 2 Lazer tipi 635 nm Azami menzi 80 m Hassasiyet ±1,0 mm Pi ömrü öçüme kadar Ekran 3 satır LCD Arka pan aydınatma Beyaz LED Akım besemesi 2 x 1,5 V AAA Çaı ma sıcakı ı -10 ie +50 C arası A ırık Cihaz: 164 g Emniyet sınıfı IP 65 Boyutar 127 x 61 x 31 mm Büyük aydınatmaı ekran Çok iyi okunabiirik Mekan öçüm fonksiyonu Kapama aanını ve mekan kapsamını öçer Çok dayanıkı, kuanı ı cihaz Ekstra kaın yumu ak bie ener sayesinde darbe emniyeti IP65 (toz geçirmez ve her yönden su püskürtmeye kar ı korumaı) Otomatik son nokta konumu agıama Araıkardan ve kö eerden öçme oana ı sa ar Kö e dayanımı yardımıya hassas öçüm sa ar Tripod ba antısı Tripoda hassas öçümer yapıabiir Tesimat kapsamı: Lazer Metre WDM 3-12 Koruma çantası 2 x 1,5 V AAA Pi Kuanım kıavuzu, kısa taimat, güvenik uyarı e kitabı MWF - 03/ _TR - Fonksiyonar Aan hesapama Hacim hesapama Mekan öçümü Tarama (süreki öçüm) Pisagor Sınırama fonksiyonu Zamanayıcı Hafıza (10 hafıza yeri)

18 LAZER METRE WDM 8-14 WDM8-14, yüksek hassasiyete sahip (200 metrede ±1mm) yeni ISO Normu e uygun oarak üretimiş kameraı azer metredir. Art.-Nr Güneş ışığı atında bie son derece hassas öçüm yapar Dahii renki kamera sayesinde dijita hedef seçimi. Hedef koayca büyütüebiir 4x zoom dijita kamera Birçok doayı öçüm imkanı ve su terazisi 360 eğim sensörü Teknik bigier Öçüm hassasiyeti ±1 mm Menzi 200 m Eğim sensörü 360 Vizör 4x zoom Hafıza 30 Arayüz Buetooth Smart Laze sınıfı 2 Bir pi takımı ie öçüm yak Pier Tip AA 2 x 1.5 V Tripod dişisi 1/4" Koruma sınıfı IP 54 Boyutarı 143 x 58 x 29 mm Pii ağırığı 198 g Uyarı: iphone ve ipader için veri aktarımı Buetooth Smart fonksiyonu sayesinde, öçüm değererini ücretsiz Würth uyguamasını kuanarak ipad ve iphoneara akatarıabiir. Tesimat kapsamı Lazer Metre WDM 8-14, kemer takma aparatı, biekik, CD kuanım kıavuzu ve hızı başangıç kıavuzu Su sıçraması ve toza karşı korumaı IP 54 koruma sınıfındadır Fonksiyonarı Minimum/maksimum öçme Aan/Hacim öçümü Üçgen/Açı Trapez öçümü Pisagor Takip/Eğim Yüksekik profi öçümü Topama/Çıkarma Hesap makinesi MWF - 11/ _TR - Ek ürüner: Eevator Tripod Art.-Nr

19 LAZER METRE WDM 5-12 WDM 5-12, teknik spesifikasyonarı bakımından, (± 1,0 mm hassasiyet, 100 m çaı ma mesafesi) yeni ISO normunun gerekiikerini kapsamı bir ekide kar ıayan hassas bir azeri öçüm cihazıdır. Ergonomik ve son derece güçü gövde tasarımı WDM 5-12 yi özeike kuanıcı dostu haine getirmektedir. Art.-Nr Teknik Verier (SO e göre) Lazer sınıfı IEC :2007 göre Lazer sınıfı 2 Lasertyp 635 nm Maksimum çaı ma mesafesi 80 m, 100 m, Hedef çizegei Mesafe öçme do ruu u ±1,0 mm E im öçümü ±180 E im öçümü do ruu u ± 0,2 Pusua 8 Noktaı Pusua Pi ömrü öçüme kadar Ekran 4-Satırı LCD Arkapan aydınatma beyaz LED Eektrik besenimi 2 x 1,5 V AAA Çaı ma ısısı 10 ie +50 C A ırık Enstrüman: 164 g Koruyucu sınıf IP 65 Boyutar 130 x 61 x 31 mm Aydınatmaı büyük ekran Odukça iyi okunabiirik. Pusua Hassas yön buma imkanı sa ar. 360 e im öçer Çatı e imerinin ve rampaarın öçümesi ve tesviye edimesi için kuanıır. Mekan öçüm fonksiyonu Duvar, tavan, yüzey ve hacim öçümü yapar. Son derece sa am ve kuanı ı cihaz Ekstra kaınıkta yumu ak bie ener sayesinde darbeere kar ı dayanıkıdır. IP65 (Toza ve her yönden su sıçramaarına kar ı korumaıdır). Son nokta pozisyonunu otomatik oarak agıar Oyukardan ve kö eerden de öçüm imkanı tanır. Kö e takozu yardımıya hassas öçüm sa ar. Tripod ba antısı Tripoda ba anarak hassas ekide öçüm yapar. Tesimat kapsamı: Lazer Metre WDM 5-12 Koruyucu çanta 2 x 1,5 V AAA Pi Kuanım kıavuzu, hızı kuanım kıavuzu, güvenik kitapçı ı MWF - 11/ _TR - everi: Aan hesapama Hacim hesapama Mekan öçümü Süreki öçüm Pisagor areteme i evi Zamanayıcı Beek (20 kayıt) Pusua

20 YATAY/DġKEY LAZERLġ TERAZġ Odukça net görünen azer çizgii, kendinden terazii, azeri iňareteme cihazı. CLL 11 Art.-Nr Lazer çizgieri çok net görüür Büyük oarak tasaranmıň azer çıkıň ađızarı, çizgierin uzun omasını sađar. Çizgier ince fakat çok güçü oduđundan rahatıka görüür. Otomatik terazieme Cihazı yereňtirin, çaıňtırın ve çaıňmaya baňayın. Birkaç saniye içinde kendisini terazieyerek zamandan tasarruf sađar. Tek tuňu kuanım Tek bir tuňa tüm çizgier hemen açıabiir veya kapatıabiir. Tesimat kapsamı Tanım CLL 11 Yatay/Dikey Lazeri Terazi Üniverse askı parçası Pastik çanta AA 1,5 Vot Pier Art.-Nr Amb./Ad. 1 4 Teknik bigier Çaıňma mesafesi Üniverse askı parçası Üniverse askı parçası sayesinde CLL 11 duvara ve tripoda monte ediebiir veya zemine kuruabiir. Güçü bir mıknatıs sayesinde CLL 11 sorunsuz ňekide çeik mazemeere tutunur. Tesviye kontroü Otomatik terazieme toeransının aňıması durumunda, çizgier sinya vermeye baňar. Bu sayede düzgünük hataarı önenmiň our. Aksesuarar Sıkıňtırma tripodu Art.-Nr Hizaama evhası Art.-Nr Kou tripod Art.-Nr MWF - 11/ _TR - Aıcı ie çaıňma mesafesi Hizaama hassasiyeti Iňın açısı Lazer çizgi adedi Otomatik terazieme araıđı Lazer türü Koruma sınıfı Çaıňma ısısı Öçümer (Yx Dx G) Aksesuarsız ađırık Cihazdaki tripod bađantısı Üniversa askı parçası bađantısı 15 m, aydınatma koňuarına da bađı oarak > 30 m 2 mm/10 m nm, Lazer sınıfı 2 IP C ie +40 C arası 108 x 115 x 76 mm 370 g 1/4" 5/8" Sinyai azer çizgieri Düđmeye basıarak, sinyai azer çizgieri ede ediebiir. Bu sayede, CLL 11 ve manue agıayıcıya (LLE 11) dıň mekanarda daha geniň aanarda çaıňma yapıabiir

21 YATAY - DİKEY 4 NOKTA LAZERLİ TERAZİ İç ve dış mekanarda azer çizgieri çok koay görüebien, kendi kendine terazieme yapan 4 nokta özeiki yatay-dikey azeri terazi. PLL 11 Art.-Nr Lazer çizgierinin ve noktaarının görüş netiği mükemmedir Çıkış yoarının genişiği sayesinde son derece net ve uzun azer çizgieri ede ediir. Kendi kendine terazieme yapar Cihazı çaıştırdıktan sonra hemen kuanmaya başayabiirsiniz. Kaibrasyonu ve teraziemeyi çok kısa sürede yaparak zaman kazandırır. Tek tuşu kuanım Teknik bigier Lazer sınıfı IEC :2007 göre Lazer sınıfı 2 Lazer türü 635 nm Maks. çaışma mesafesi 15 m, > 30 m azer agıayıcısı ie 5 m den sesafe öçme doğruuğu ± 1,5 mm Otomatik terazieme mesafesi 4 ± 0,5 5 m de Dikey nokta hassasiyeti ± 1,5 mm 5 m de Yatay çizginin hassasiyeti ± 1,5 mm 3 m de Dikey çizginin uzunuğu ± 0,75 mm Güç kaynağı 4 x 1,5V AA Çaışma ısısı 10 C ie + 40 C arası Ağırık (enstrüman) 485 g Koruma sınıfı IP54 Öçüer (Y x D x G) 108 x 115 x 76 mm Tesimat kapsamı Art.-Nr. Amb./Ad. PLL Universa askı parçası adet pi Hedef pakası Pastik çanta Hızı kuanım kıavuzu x Kuanım kıavuzu x Lazer çizgi ve noktaarı tek tuşa açıır ve kapatıır Nabız atışı azer çizgisi Bir tuşa basıarak, azer çizgisi nabız atışı hae getiriir. Böyece dış mekanarda LLE 11 Lazer Agıayıcı kuanıarak çok uzun mesafeerde bie çaışma yapıabiir. Terazi kontroü sayesinde hatasız çaışma Çizginin eğimi, kendi kendine teraziye aabieceği seviyeyi aşarsa, çizgi yanıp sönerek uyarı sinyai verir. Taşıma sırasında azer sarkacı sabitenir 5/8" montaj dişi standart tripod bağantısı Ağır mıknatısar kuanarak tripod, duvar veya meta yüzeyere sabitenebimesi için. MWF - 04/ _TR - Aksesuarar Art.-Nr. Amb./Ad. LLE 11 Lazer agıayıcı Tripod 5/8" Tripod 1/4" Hizaama evhası

22 LAZERL TERAZ Ç N LAZER ALGILAYICI LLE11 ç ve dı mekanarda sinyai azer çizgierin tespiti için yüksek performansı azer agıama cihazı. Ön ve arka tarafta LCD gösterge Koay hedef yönetimi Ayaranabiir sinya sesi: Sesi/Sessiz/Kapaı ki hassasiyet kademesi: nce 1 mm/kaın 3 mm Üst tarafta iki tutucu mıknatıs Agıayıcının meta yüzeyere asıabimesini sa ar. Teknik bigier: Çaı ma mesafesi Ekran Sinya sesi Hassasiyet Akü uyarı göstergesi Eektrik besemesi Koruma sınıfı Çaı ma ısısı 5 50 m (Lazer cihazına ba ı oarak) Her ik tarafta LCD gösterge Sesi/Sessiz/Kapaı nce ±1 mm Kaın ±3 mm Var 9 V bok pi IP54 10 C ie +50 C arası Öçüm çıtası için hızı ba antı sistemi Vida sıkma ve gev etme gibi i emere zaman kaybettirmez. Agıayıcının öçüm çıtasına çıtasına manyetik oarak sabitenmesi Agıayıcı öçüm çıtasına koayca monte ediebiir. Art.-Nr Tesimat kapsamı: LLE 11 azer agıayıcı LLE 11 için öçüm çıtası askısı V bok pi A a ıdaki Würth azeri teraziere birikte kuanıabiir: MLL PLL CLL Öçüm çıtaı kuanım Aıcı mıknatısı ba antı sistemi sayesinde hızı ekide öçüm çıtasından çıkartıabiir. MWF -11/ _TR

23 Beþ Noktaý Lazer PL 07 Yüksek hassasiyeti otomatik ayarý 5 noktaý azer, iç ve dýþ mekanar için Art.-Nr Son derece yüksek hassasiyet 1,6 mm/10 m. Büyük mesafeerde niveman çaýþmaarýna oanak verir. Lazer noktaarýnýn ayarý çok hýzý yapýabiir (yak. 1 sn.) Son derece yüksek zaman tasarrufu. Dikme fonksiyonu. Tavandan zemine dikme sorunsuz ve hýzý bir þekide koayca yapýýr. Mýknatýsý üniversa tutucusu vardýr. 1/4 ve 5/8 diþi bütün sehpaara sabitenmesi mümkündür. Ýave oarak kuvveti bir mýknatýsa hýzý sabiteme oanaðý mevcuttur. Lastik kapý gövdesi darbeye dayanýkýdýr. Lazeri hasaranmaya karþý korur uzun dayaným süresi. Koruma sýnýfý IP 55. Gövde su sýçramasýna ve toz girmesine karþý korunmuþtur, bu sayede dýþ mekanarda da rahatýka kuanýabiir. Otomatik niveman aanýnýn çakýþmasý durumunda azer noktaarý yanýp sönerek otomatik sinya verir. Niveman hataarý mümkün deðidir. Son derece aydýnýk, iyi görünebiir azer noktaarý. Büyük mesafeerde azer noktasýnýn yerinin beirenmesi hýzý ve koay yapýýr. Kuru yapýarda kuanýýr Dikme fonksiyonu: Örn. tavan ambaarýnýn yerinin iþaretenmesi Teknik verier: Nokta azer PL 07 Lazer sýnýfý 2 ( nm) Lazer diyotarýnýn sayýsý 5 Lazer gücü 5 x 0,8 1,0 mw Doðruuk derecesi 1,6 mm (10 m) Görünebiirik yak. 30 m Niveman aaný ± 5 Pi 3 x 1,5 V Akain Tip AA Su sýçramasýna karþý koruma IP 55 Aksesuar: Kuvveti mýknatýs Manivea kou sehpa cm Art.-Nr Manivea kou sehpa (küçük) 63,5 170 cm Art.-Nr Manivea kou sehpa ie kuanýýr MWF - 06/ _TR

24 MULT Ç ZG LAZER MLL 12, birbirine 90 dikey açıda duran 360 'ik bir yatay ve dört dikey çizgi üretir. Çizgier tabanda, duvarda ve tavanda görüebiir. MLL 12 Art.-Nr Sarkaç sistemi ie kendi kendini hizaar ave hizaama gerektirmez Titre imerden etkienmez Isı de i imerinden etkienmez Çizgier tek tek devreye aınabiir Duvar için kesintisiz 360 azer çizgisi A a ıya do ru çekü noktası Tabanda ve tavanda 4 x 90 C dikey çizgi görüür Teknik verier Lazer sınıfı Lazer sınıfı 2M Lazer tipi 365 nm ve 650 nm (ı ık kayna ı) Kuanım aanı 20 m'ye kadar, agıayıcı ie >30 m Tesviye hassasiyeti ± 2 mm/10 m Kendinden tesviye aanı ± 3,5 Hassasiyet ± 4 mm/10 m Yatay çizgi hassasiyeti ± 2 mm/10 m Dikey çizgi hassasiyeti ± 2 mm/10 m Akım besemesi 4 x 1,2V NiMH ya da AA pier Çaı ma sıcakı ı 0 C ie +45 C arası A ırık g Emniyet sınıfı IP54 Öçüer (U x G x Y) 190 x 150 x 220 mm Yüksek kaitei hassas ayar Lazer çizgierinin hassas ayarı için ince ayar dü mesi. mpus azer çizgieri sayesinde azer agıayacı cihaz ie birikte kuanıabiir Bu ekide çizgier, güne ı ıkarının neden oabiece i kötü görü te dahi yakaanabiir hae geir IP 54 Sıçrama suyu ve toz emniyeti. Tesimat kapsamı Art.-Nr. Amb./Ad. MLL arj cihazı Aküer AA NiMH Hedef tahtası Pastik çanta Lazer gözü ü x Kısa taimat x Kuanım kıavuzu x MWF - 03/ _TR - Aksesuar: Art.-Nr. Amb./Ad. Lazer agıayıcı LLE, Tripod 5/8" antiye tipi tripod 5/8" Duvar askı aparatı 5/8" Teeskopik tesviye atası

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun ömürü ve hijyeniktir

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı SICAK SU GRUBU AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi Ürün Yeniikeri Maça istemi Kaıp eteri I / 2015 CD kataog 5.8.4.0 Çevrim içi kataog Ürün gruparımızı tekrar genişetmeke, sizerin taep ve önerierinize karşıık vermeye çaışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi oarak,

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI

TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI TEST & ÖLÇÜMLENDİRME micro DM-100 Dijital Multimetre Darbe & Su Koruması micro CM-100 Dijital Pens Ampermetre Çok Yönlü, 10 Fonksiyonlu TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI micro HM-100 Sıcaklık Nem

Detaylı

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış

Otomasyon Ürünleri Genel Bakış TR DE Ürüneri Gene Bakış Bir Bakışta Ürüneri Tanımama Sistemeri CIS CISA CISA - Mini Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Okuma Sistemi Okuma / Yazma Sistemi Gene Gövde

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler

Katalog Butonlar ve sinyal lambaları Endüstriyel uygulamalar için çözümler Kataog Butonar ve sinya ambaarı Endüstriye uyguamaar için çözümer ABB buton ve sinya ambaarı Gene özeiker L-Mark L-mark - Müşteriye öze azer etiketeme koayığı ABB ye öze yeni azer etiketeme sistemi tüm

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri AQUA DRI EX Standart Ortaama Mazeme Deik Çapı....... 1.. Yapı Çeiği Karbon Çeiği 1 1 HB Aaşım HRC 1 1) Makinenin rijitiği, iş parçası tutucusuna göre deme koşuarınızı ayarayın. ) Burada yazıan deme koşuarında

Detaylı

ÖLÇME HİZALAMA TARAMA

ÖLÇME HİZALAMA TARAMA www.stanley.com.tr LAZER ÖLÇME HİZALAMA TARAMA ÇİZGİ VE DÖNER LAZER Tüm uygulama alanlarında en yeni hizalama teknolojisi Yatay hizalama Dikey Hizalama Çapraz artı hizalama LAZER METRE Işık hızında hassas

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi. Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem

Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi. Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem Elektriksel ölçüm parametreleri için ölçüm cihazları Kara Ormanlar dan yükselen teknoloji

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Test Aletleri Katalofiu

Test Aletleri Katalofiu Dijita Mutimetreer Pens Ampermetreer Eektrikse Test Cihazarı zoasyon Test Cihazarı Toprakama Test Cihazarı Tesisat Test Cihazarı Ta ınabiir Eektrikse Aeter Test Cihazarı Dijita Termometreer Terma Görüntüeme

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Adresi : Koşuyolu caddesi Netes Binası No: 124 Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 340 50 50 Faks : 0216 340 51 51 E-Posta : kalibrasyon@netes.com.tr Website

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada Super Tite-ock Rumanı Tutucu CT-SA Hassasiyet, Sağamık ve Baans - Tümü bir araa Yüksek hızara çaışmak için öze baansı izayn Saece takımı sıkarak yüksek rijitik ve hassasiyet sağar Patenti "T-Sit" izayn

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200 Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin PQ-Box 100 & 150 & 200 12-2015 PQ-Box 100 & 150 & 200 Sayfa 1 Rogowski bobin seti (4 adet) Akım aralığı: 1A 3000A RMS; Ölçüm hatası: 1% Boyut: 61 cm ( 24 ) Çap = 194mm;

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

BARET PROTEK BASIC 4 NOKTA

BARET PROTEK BASIC 4 NOKTA BARET PROTEK BASIC 4 NOKTA EN 397 ie uyumu Enerjiyi absorbe eden tasarım ve kafes yapısı. Baretin tepe kısmında yoğunaşan sağam gövde tasarımı. Poietien (PE) mazemeden üretimiştir. İdea boyun koruması.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Yeşilbağlar Mah. Çınar Sok. No:8/1A 34893 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 389 22 72 Faks : 0 216 389 23 37 E-Posta : info@ayerkalibrasyon.com.tr

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800211 RSL420-L/CU416-5 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Uluönder Mah.Baksan San. Sitesi Blok 114 No:3 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel : 0 222 340 25 99 Faks

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800206 RSL410-M/CU405-2 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68002119 MLC520R14-1950 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68042309 MLC520R30-900-EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000134 MLC500T14-450/V Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri

56 Profesyonel elektrikli el aletleri. Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, fayans işleme aletleri 56 Profesyonel elektrikli el aletleri Darbeli matkaplar, darbesiz matkaplar, vidalama makineleri, Profesyonel elektrikli el aletleri 57 Tavizsiz çok yönlülük Profesyonel darbeli matkaplar ve vidalama makineleri

Detaylı

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL MARTOOL ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 10436-5062 MarTool ölçme ve kontrol ekipmanları, boyutsal metrolojide

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydıntepe Mahallesi Tayfun Sokak Gülşah Apartmanı No : 13 Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Hava, duman ve atık gazlar için fark basınç presostatı Gaz için basınç presostatı

Hava, duman ve atık gazlar için fark basınç presostatı Gaz için basınç presostatı Hava, duman ve atık gazlar için fark basınç Gaz için basınç /2 5.08 Printed in Germany Edition 10.16 Nr. 250 070 1 6 Teknik Diferansiyel basınç denetleyicisi LGW... A4 ateşleme sistemleri için kullanılan

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL430-M/CU Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL430-M/CU Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800226 RSL430-M/CU429-10 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç.

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Yeni Bosch yüksek basınçlı yıkama cihazları. Yeni Aquatak Go. Küçük, mobil ve çok güçlü. Bu yüksek basınçlı yıkama cihazı ile ileri geri itmeyi unutun. Aquatak

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

Packfix. Kesmeden ve yapýþtýrmadan hýzlý ambalajlama.

Packfix. Kesmeden ve yapýþtýrmadan hýzlý ambalajlama. Packfix Kesmeden ve yapýþýrmadan hýzý ambaajama. Yapýþýrýcý arýkarý yok Avanajýnýz: Foyonun üründen ayrýmasý esnasýnda hiç bir arýk kamaz! Foyonun þeffafýðý Avanajýnýz: Ambaaj edimiþ omasýna raðmen uyarý,

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI. Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14

45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI. Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14 45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14 2014 IP 67 KORUMALI DİJİTAL KUMPASLAR S_Cal PRO & 129,50 910.1502.14 µ S_Cal PRO m DIN 862 Ağır işler için IP67 Koruma.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66002200 MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 8 Ürün

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68000312 MLC500T30-1200 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı]

Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı] [PCE-UTU 30] Teknik Katalog [Çekim Gücü Test Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Detaylı

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER)

İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) İNFRARED ( LAZERLİ ) ( SICAKLIK ÖLÇERLER) IR77L CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display 3 Digit Otomatik kapanma. IR88 CEP TİPİ INFRARED TERMOMETRE Ölçme Sahası -30 to +270 C Display

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

Hassas ölçünüz: Bosch Ölçüm Teknolojisi. Ölçme PLR 25, PLR 50 ve PMB 300 L. Kot alma PCL 10, PCL 20, PLT 2 ve PLL 5. Tarama PDO Multi ve PDO 6.

Hassas ölçünüz: Bosch Ölçüm Teknolojisi. Ölçme PLR 25, PLR 50 ve PMB 300 L. Kot alma PCL 10, PCL 20, PLT 2 ve PLL 5. Tarama PDO Multi ve PDO 6. Hassas ölçünüz: Bosch Ölçüm Teknolojisi. Ölçme PLR 25, PLR 50 ve PMB 300 L. Kot alma PCL 10, PCL 20, PLT 2 ve PLL 5. Tarama PDO Multi ve PDO 6. 1619GU1039 TR Almanya'da basılmıştır Teknik değişiklikler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Ürün no.: 66037100 MLD310-RT2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici/alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun yön değiştirici ayna Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND.

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND. BINA EEKTRIK VE DIJITA ATYAPIARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMER SABEİTM DAHA RENKI, DAHA HESAPI. ÜSTEIK EGRAND. İçindekiler 1- Genel özellikler 3-5 Katalog sayfaları 6-36 Teknik özellikler Salbei renkleri 1-1

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL410-S/CU408-M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL410-S/CU408-M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800201 RSL410-S/CU408-M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı