Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar"

Transkript

1 Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar

2 Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir ve yüksek kaitei kodar ede etmek için kodama ekipmanınızın bu zorukarın yanı sıra, neredeyse süreki üretime ve sık geçişere de dayanacak şekide tasaranmış oması gerekir. 2

3 Zoru üretim ortamarında, doğru kodama çözümünü seçmenize yardımcı oabiecek bir iş ortağına ihtiyacınız vardır. Dahii kaite kontroü gereksinimerinin ee aınmasından müşterin izenebiirik gereksinimerinin karşıanmasına kadar her aanda size yardımcı oabiiriz. İster ot, seri ve tarih bigieri için çok satırı kodar, ister mevzuat ve tedarik zinciri gereksinimerini karşıamak için izeme verieri osun, Videojet'in hemen hemen her uyguama ve mazeme için kodama çözümeri vardır. Kuanımı ve bakımı koay oan çözümerimiz, sektördeki en geniş gene destek ağının uzmanığı ve yardımı sayesinde koayıka entegre ediebiir. Çaışma süresi avantajı Verimi çaışma İster süreki ister araıkı üretim yapıyor oun, kodayıcıdan kaynakanan kuanım dışı kama süreerini göze aamayacağınızın farkındayız. Zoru sıcak, tozu veya ısak ortamarda bie, hatarınızın durmadan çaışmasını sağayacak teknoojiye sahibiz. Yazıcı için yapıan harcama, kimyasa ambaajama hattı için yapıan yatırımın küçük bir parçasıdır. Kodama çözümerimiz, hat üretkeniğini en üst düzeye çıkarırken topam sahip oma maiyetini düşürmenizi sağar. Koay kuanım Kod Güvencesi Her seferinde doğru kodu doğru ürün üzerinde ve doğru konuma basmak için yapıandırımış esnek ve kura tabanı kodama ve ağ ietişimiye birikte giderek artan sayıdaki kodarı yönetin. Ürünerimiz sezgise oacak şekide tasaranmışardır; işemeri hızı, basit ve neredeyse hatasız hae getirmenize yardımcı ourar. Böyece, işinize igii daha önemi konuara odakanmaya daha faza zaman ayırabiirsiniz. 3

4 Sorunsuz entegrasyon için uzmanık Entegrasyon zorukarı, fizikse (aan ve montaj aksesuararı ihtiyacı bakımından) veya yazıım ve ietişim tabanı oabiir. En uygun kodama çözümünün hatarınıza kusursuz bir şekide entegre omasını sağamak için, makine üreticieriye beraber çaışırız. Ayrıca, Videojet servis ve teknik destek ekiperi kuruumun doğru yapımasına yardımcı our ve yazıcının ömrü boyunca destek verir. Doum hattı Doum hatarı geneike süreki hareket haindedirer ve kodayıcı entegrasyonu için sınırı yer sunarar. Hem doğrudan ürüne kodama veya yazdırmaya hem de etiketeme uyguamaarını yapıştırmaya yöneik, az yer kapayan ve koay entegre edien çözümer sunuyoruz. Lazer Markaama Sistemeri Işın ısısının ambaaj yüzeyine temas ettiği yerde işareter ouşturan kızıötesi ışın Terma Mürekkep Püskürtmei (Terma InkJet) (TIJ) Geneike 2B DataMatrix ve diğer barkodarı yazdırmak için kuanıan mürekkep esası, temassız baskı Süreki Mürekkep Püskürtmei (InkJet) (CIJ) Travers sistemer ie sabit ambaajama dahi, çeşiti ambaaj türeri üzerine beş satıra kadar metineri ve 2B barkodarı mürekkep esası yazdırma Terma Transfer (TTO) Dijita oarak kontro edien bir yazdırma kafası, şeritten geen mürekkebi doğrudan esnek fimerin üzerinde kusursuz bir şekide eriterek yüksek çözünürükü, gerçek zamanı baskıar sağar Büyük Karakter Markaama (LCM) Afasayısa ogoar ve özeike koierde kuanıan büyük boyarda barkodar dahi, yüksek kodar için mürekkep tabanı, temassız baskı Etiket Yazıcı Uyguayıcısı (LPA) Birçok ambaaj türünün üzerine çeşiti boyutarda etiket yazıp yereştirir 4

5 Ambaaj türünüz için kodama teknoojieri: Yazdırma uyguaması Lazer TIJ InkJet TTO LPA LCM Pastik kapar Torbaar Meta kapar Öze Koier Torba doum ve kapama Torba doum ve kapama hatarı araıkı ve süreki hareketi oabiir. Her ikisi için de çözümerimiz buunmaktadır. Ayrıca, çift kafaı yazıcıarımız, müşterierin tek bir kuanıcı arabirimiye torbaarın her iki yanına aynı anda baskı yapmaarına oanak tanır. Öze Öze amaçı kaparda, ürüneri kontro etmek ve doğru kod yöneimi sağamak için geneike yan tutuşu konveyörer kuanıır. Videojet yan tutuşu konveyörere ve diğer mazeme taşıma çözümerine çeşiti kodama teknoojierini entegre etme konusunda deneyim sahibidir. Koi paketeme ve kapama Koi yazıcıarı, geneike kapatıan koi serbest bırakıdıktan sonra konveyörere entegre ediir. Videojet, ürün tanımama için yüksek çözünürükü görüntüer ve barkodardan ürün izeme için parti ve topu iş numaraarına kadar uzanan çeşiti çözümer sunar. 5

6 Pastik kapar Kodamanın doğru yapıması Pastik üzerine kodamanın, mürekkebin kaygan yüzeyere yapışması ve kimyasa madde dökümesi durumu gibi kendine özgü zorukarı vardır. En uygun kodama çözümünde ortamınız, mazemeniz ve gereki mürekkep dirençiiği dikkate aınır. Videojet'teki kodama uzmanarı, ihtiyaçarınız için doğru çözümü seçme ve entegre etme sürecinde size yardımcı oabiir. Lazer Markaama Sistemeri Net, açık ve kaıcı kodama için idea; neredeyse hiç sarf mazemesi kuanmaz Üretim hatarınıza entegrasyonu basiteştirmek ve azerin performansını optimize etmek için, ışın döndürme birimeri gibi geniş bir azer aksesuar portföyü Doğrudan pastik üzerine yazabieceği gibi etiket de yazdırabiir InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Ambaajınızın üzerinde hemen hemen her yere temassız yazdırma seçeneği Pastik üzerinde en uygun yapışma ve kod dayanıkıığı için öze mürekkeper İnsan hatasını en aza indirmek ve koda igii yeniden işemeyi azatmak için tasaranmış Kod Güvencesi 6

7 Torbaar Mürekkep tutunması ve kodayıcı seçimi Ortamınız sıcak, tozu veya ısak oabiir; en uygun kodama çözümü ie mürekkebin seçimesi, markaamanızın başarısında çok önemidir. Videojet, tıkanmayı öneyen yazdırma kafaarı içeren yazıcıar ve hızı kuruyan, sıcağa ve yağa dirençi öze mürekkeper gibi öze çözümer sunar. Bu kadar çok değişken ve seçenek varken, çeşiti çözümeri test ederek üretim ortamınız için doğru kodama ve mürekkep çözümünü beiremenize yardımcı oabiecek, kodama sektöründe ider bir kuruuşa iş biriği yapmanız önemidir. İnsan hatasını ortadan kadıran kuraara dayaı kod giriş sistemi En iyi oasııka, koda igii hataar ürününüzden siinebiir ve kaydediebiir, ancak en kötü oasııka yanış kodanan ürünü atmak durumunda kaabiirsiniz. Bu maiyeti hataarın önenmesine yardımcı oan Videojet Kod Güvencesi çözümeri operatörerinizin kod seçimi yaparken tahmine dayanmak zorunda kamamasına yardımcı oabiir. Her seferinde doğru üründe doğru kodu ede etme. Büyük Karakteri Markaama (LCM) Ürün bigierini tedarik zinciri boyunca ietmek için düz omayan yüzeyerde bie büyük karakterer ouşturur Patenti mikro temizeme işemi yazdırma kafasının temiz tutumasına yardımcı our ve mürekkep kuanımını iyieştirir Ana/takipçi işevi, torbaarın karşııkı yanarına yazdırmayı oanakı kıarak ürünerin paeterdeki konumuna bakımaksızın kod görünürüğü sağar InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Dynamic Caibration aşırı sıcakıkarda mürekkep vizkozitesini düzeneyerek kod kaitesini artırır; Cean Fow yazdırma kafaarı mürekkep birikmesine direnç göstererek bakım gereksinimerini azatır Kokusuz ve MEK içermeyen mürekkeper dahi, 175'ten faza mürekkep çeşidi içeren portföy Maksimum kontrast için hem koyu hem de açık renki mürekkeper 7

8 Meta Kapar Çeşiti kapar için esnek çözümer Meta kapar için idea kodama çözümünün seçiminde, ambaaj biçimi ve boyutunun yanı sıra, istenen çözünürük ve kaıcıık gibi bazı faktörer dikkate aınmaıdır. Örneğin, azer kodarın yüksek çözünürükü ve kaıcı omasını sağayabiir, ancak en çok beiri biçimerde ve mazemeerde etkiidir. Süreki mürekkep püskürtme daha faza mazeme esnekiği ve çeşiti mürekkep seçenekeri sunar. Bu nedene, yazıcı seçimi sürecinde yanınızda deneyimi bir kodama iş ortağının buunması son derece önemidir. InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Çok çeşiti mazemeerin omuz kısmına, üstüne ve atına yazdırmak için hattınıza koayca entegre ediir Kıvrımı meta yüzeyere yazdırma için idea çözüm Patenti CeanFow teknoojisi, yazdırma kafasını daha uzun süreye daha temiz tutmak için pozitif hava basıncı ve deiki yüz pakası kuanarak pananmayan hat duruş süresini ortadan kadırmaya yardımcı our Lazer Markaama Sistemeri Mürekkep veya sarf mazeme tüketmediğinden, mürekkep hataarının ürün kaıtesinden ödün verme oasıığı ortadan kakar Çeşiti uyguamaara uyacak şekide geniş azer kaynağı, markaama kafası ve ens yepazesi Duman aspiratör sistemeri ve aksesuararı (hava bıçağı gibi) üretim ortamının ve markaama ensinin temiz kamasına yardımcı our 8

9 Öze Amaçı Kapar Her türü yüzeye kodama Marka farkıaşması stratejieri ie ürün kuanma ve dağıtma yönetimine bağı oarak, birçok öze ve ince kimyasa özgün kaparda geir. Kap tasarımı nası oursa osun, öze ambaajınız için en uygun kodama teknoojisini seçerek yüksek kaitei ve tutarı kod sağayın. InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Neredeyse her mazeme, boyut veya renk gereksinimi için çok yönü kodama çözümeri Küçük aanarda kod sunmak için 50 mikron püskürtme ucuya yapıandırıabiir Smart Cartridge sıvı sistemi, israfı, karmaşıkığı ve hataarı büyük öçüde azatır Lazer Markaama Sistemeri Çizici ie işareteme teknoojisi mükemme kod çözünürüğü sağar Değişen ürün boyutarı ve hat hızarı için markaama aanı çeşitiiği Cam ambaajara işenen net kodar, ogoar ve metiner kaıcıık ve koruma sağamaya yardımcı our Terma Mürekkep Püskürtmei (TIJ) Yıpranan parçaarın omadığı yüksek çözünürükü, mürekkep tabanı yazdırma; bakım gereksinimini ve bakımdan kaynakı kuanım dışı kama süreerini en aza indirir Gözeneki mazemeer için su ve hafif çözücü mürekkeper mevcuttur 8610 gözeneksiz yüzeyere mükemme tutunma için MEK tabanı mürekkeper kuanır 9

10 Koier İzenebiiriği artırır ve koi maiyeterini azatmaya yardımcı our Lot, seri ve tedarikçiye öze bigierin koiere açık bir şekide yazdırıması, deponuz, toptancınız ve perakendeciniz tarafından görüebiir bir izenebiirik noktası ouşturur. Bu bigier hayati önemde ürün bigieri sağar, hızı tanımamaya oanak tanır ve ürünü tedarik zincirinizde daha hızı hareket ettirmenize yardım eder. Bunun üstesinden gemek için Videojet, GS1 onayı birçok çözüm sunar. Bu bigierin doğrudan ambaaj kutusuna basıması, izenebiiriğin artırımasına ve ürün hareketine yardımcı omanın yanında, farkı ticari iş ortakarı için ortak bir kutu stiinin standartaştırıabimesini sağayarak ambaaj gereksinimerini basiteştirir. Süreki oarak net kodar Videojet, yazdırma kafası temiziğini otomatik hae getirmeye ve mürekkep kuanımını iyieştirmeye yardımcı oan patenti mikro temizeme işeminden yararanan yüksek çözünürükü, büyük karakteri mürekkep püskürtmei yazıcıar sunar. Bu işem net, canı metiner ve taranabiir barkodar ouşturumasına yardımcı our. Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Koay kuanım ve düşük bakım gereksinimi için tasaranmış, yüksek kaite baskıı etiketerin otomatik uyguaması Direct Appy TM etiketeme, etiket uyguama ie performansını dakikada 150 pakete kadar (tipik 4"x6" etiket) artırır Lazer Markaama Sistemeri A DataLase (kontrast güçendirici) kapı bir koide uyguanan azer markaama, koyu siyah ve son derece yüksek çözünürükü bir baskı üretir Boyanmış veya etiketenmiş yüzeyerin kazınarak atındaki rengin ortaya çıkarıması, yüksek düzeyde okunur kodar ede edimesini sağar Büyük Karakteri Markaama (LCM) Etiketer için maiyeti, depoama ve yönetim gereksinimerini ve müşteriye öze önceden basımış koi gereksinimini ortadan kadırır Patenti mikro temizeme işemi yapabien bu çözüm, mürekkebi programanabiir araıkarda temizeyip yazdırma kafasının birikintiden arınmış kamasına yardım ederek en iyi baskı kaitesini sağar 10

11 Goba Servis oanağı Sizi düşünerek ouşturuan geniş servis oanağı Başangıç Yeni yazıcıarın benimsenmesi sırasında yumuşak bir geçiş sağanmasıya huzuru ve mükemme bir giriş Öneyici Ekibiniz üretime yoğunaşırken, teknisyenerimiz düzeni bakım ziyareteriye ekipmanarınızı korumaya yardımcı our Koruyucu Hem gene bakımdan sorumu ekipten hem de arıza giderme ve aşınmış parçaarın değiştirimesi gibi aanarda sunuan yardımardan yararanın Kapsamı Tüm sorumuuğu bize bırakın ve yazıcı performansını proaktif bir şekide optimize etmeyi sağayan %100 kapsamın keyfini çıkarın 7/24 teknik teefon desteği Öneyici bakım Arıza giderme kapsamı Aşınan parçaarın değiştirimesi Önceiki hizmet Teme operatör eğitimi Danışmanık hizmeteri ve uyguama desteği İsteğe bağı kuanıabiir ekipman kiraama Tüm Servis Ürüneri hakkında daha detayı bigieri, ürün özeikeri sayfaarında ve Videojet tarafından sağanan bigiendirme metinerinde buabiirsiniz. Yararanacağınız hizmeter: Performans avantajı Düzgün bir şekide bakımı yapıan yazıcıarın kuanım dışı kama süreeri daha azdır, daha uzun sürei çaışırar ve operatör verimiiğini artırırar. Kodama ekipmanınızın kuanım ömüreri boyunca en iyi şekide çaışmasını sağamak için Videojet sertifikaı servis teknisyenerine güvenebiirsiniz. Finansa avantaj Servis masrafarı öngörüebiir; böyece ierideki hizmeteri mevcut fiyatara sağayacağı için masrafı ekipman arızaarına karşı bütçenizi korumaya yardımcı our. Servis avantajı Müşterier, Videojet teknisyenerinden hızı, önceiki ve yüksek kaitede servis aırar. Eğitimi uzmanarımız, sektördeki en geniş saha servisi ekibiye, gereksinimerinize hızıca cevap vermek üzere en iyi şekide konumandırımıştır. 11

12 Videojet çözümeri Doğru, güveniir ve uygun maiyeti yazdırma Kimyasa üretim ve işeme sektöründe kodama her zaman koay değidir. Havada uçuşan toz, yazdırmanın düşük kaitei omasına yo açabiir. Ayrıca, sık sık hat değiştirme maiyeti kodama hataarını artırabiir. Çaışma süresi, esnekik, hat verimiiği ve topam sahip oma maiyeti gibi iave faktörer de operasyonun kârıığını korumaya yardımcı omak için önemidir. Sektördeki en geniş teknooji portföyerinden birini sunan Videojet, bir dizi uygun maiyeti, yüksek çaışma sürei ve esnek çözüme bu zorukarın üstesinden gemenize yardımcı our. Süreki Mürekkep Püskürtmei (InkJet) (CIJ) Lazer Markaama Sistemeri Terma Mürekkep Püskürtmei (InkJet) (TIJ) Tüm değişken teknoojier içinde en çok yönüsü oan CIJ, 175 ten faza mürekkepten ouşan bir portföye bir araya gediğinde, neredeyse tüm mazemeer ve biçimer üzerine baskı yapar. Mazeme yüzeyini fizikse temas omadan, sovent ya da fazadan sarf mazemesi gerekmeden kaıcı bir şekide işeyerek kodarınızın kontrastını ve okunuruğunu artırın. Kutuar, kartonar ve koier üzerine yüksek kaitede metin ve barkodar yazdırmak için ideadir; karmaşık ve ayrıntıı kodarın bie üretim sonrasında iş ortakarınız ve müşterieriniz için okunabiir omasını sağamaya yardımcı our. Terma Transfer Baskı (TTO) Büyük Karakteri Markaama (LCM) Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Esnek ambaajama uyguamaarınız için kusursuz oan TTO, tarih/saatten, DataMatrix kodarına ve çeşiti renkerdeki ogoara kadar size yüksek kaitede baskıar sunar. Tedarik zinciri biginizi doğrudan koi üzerine basarak, önceden basımış kutu ve etiket ihtiyacını ortadan kadırın; böyece zamandan kazanırken maiyeteri düşürün. Müşterieriniz için etiket gerektiğinde veya daha koyu ouku mukavva koier kuanırken, LPA otomatik oarak etiketeri koiere uyguayarak çeşiti mazemeerde yüksek hassasiyet ede etmenize yardımcı our. 12

13 Sarf mazemeeri ve aksesuarar Özgün üretim gereksinimeriniz için özeeştirimiş çözümer Her kodama uyguaması farkıdır. Bu nedene, çözümümüzü özgün uyguamaarınız için özeeştirmek amacıya en kapsamı sarf mazemesi ve aksesuar seçenekerinden birini sunuyoruz. Sunduğu çok geniş şerit, mürekkep ve sıvı yepazesi sayesinde Videojet, 40 yıdan uzun bir süredir kimyasa uyguamaar için idea öze sarf mazemeeri geiştirmektedir. Ayrıca doğrudan büyük OEM ere çaışmaktayız ve yazıcıarımızı üretim hatarınıza sorunsuzca entegre etmek üzere tüm baskı teknoojieri için çok çeşiti özeeştirimiş aksesuarara sahibiz. Sarf mazemeeri Öze oarak geiştirimiş mürekkeper ve sıvıar Videojet, mümkün oan en iyi yazıcı ve kod performansını sunmak için sarf mazemeerimizi katı imaat kaite kontro süreçerinden geçirmektedir. 15'den faza şerit türü, 640 tan faza uyguamaya özgü sıvı ve teknik destek ekibimizin yardımıya, sizin için idea çözümü buacağımıza eminiz. Aksesuarar Yapıandırıabiir aksesuarar Özeeştirimiş pasanmaz çeikten braketerden ve astik siindirerden davumbazara ve ışın döndürme birimerine kadar, Videojet hattınızda en iyi performansı sağamanıza yardım edecek sorunsuz bir kuruum için gereki aksesuarara sahiptir. Hizmet Videojet 24 ükede 800 den faza doğrudan servis ve teknik destek ie ve ek oarak 135 ükede fabrika sertifikaı distribütör desteği ie kürese servis ve destek sunar. - Yerinde kuruum, devreye ama ve operasyon desteği - 16 ükede 7 X 24 yardım masası / teknik destek operasyonarı - Yerinde servis gereksinimerini karşıamak için kanıtanmış yanıt verebiirik Hizmet sunumarı, operatör bakımı eğitimi veya zaman mazeme hizmetinden, parça değişimi, öneyici bakım ve sarf mazemeeri sunan öze amaçı hizmet sözeşmeerine kadar benzersiz ihtiyaçarınıza uygun oarak yapıandırıabiir. 13

14 Gönü rahatığı standart Videojet Technoogies, ürün tanımama pazarında bir dünya ideridir. Hat üzerinde yazdırma, kodama ve markaama ürüneri, uyguamaya özgü sıvıar ve ürün yaşam döngüsü hizmeteri sunar. edefimiz, ambaajı tüketici ürüneri, iaç ve endüstriye H ürüner sektörerinde müşterierimize işbiriği yaparak üretkenikerini artırmak, markaarını korumak, geiştirmek ve sektör eğiimeri ie yasa mevzuatın bir adım önünde omaarını sağamaktır. Süreki Mürekkep Püskürtme (InkJet), Terma Mürekkep Püskürtme (Terma InkJet), Lazer Markaama, Terma Transfer (TTO), koi kodama, etiketeme ve çok çeşiti yazdırma seçenekerindeki müşteri uyguama uzmanarımız ve teknooji ideriğimize, Videojet oarak tüm dünyada den faza yazıcımız kuruudur. Müşterierimiz, günde on miyardan faza ürüne baskı yapmak için Videojet ürünerine güveniyor. Müşteri satış, uyguama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ükede den faza ekip üyesiye doğrudan sağanmaktadır. Bunun yanında, Videojet in dağıtım ağı, 135 ükede 400 den faza dağıtıcı ve OEM ie hizmet vermektedir. Goba Merkez Videojet Satış ve Servis Ofiseri Üretim ve Ürün Geiştirme Videojet Satış ve Servisinin oduğu ükeer Videojet İş Ortağı Satış ve Servisinin oduğu ükeer Te: E-posta: Web sitesi: Videojet Technoogies Inc. Çubukçuoğu İş Merkezi Küçükbakkaköy Mah Rüya Sok. No:11 Atasehir Istanbu 2014 Videojet Technoogies Inc. Tüm hakarı sakıdır. Videojet Technoogies Inc. süreki ürün geişimini ike oarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özeikerini bidirimde buunmaksızın değiştirme hakkımız sakıdır. DataLase, DataLase Ltd. şirketinin tescii ticari markasıdır. Parça No. SL br-chemicas-1114

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

Farmasötik ambalaj serileştirme. Yüksek kaliteli alfasayısal ve DataMatrix kodlar basmak için kullanılan kodlayıcı teknolojilerini değerlendirme

Farmasötik ambalaj serileştirme. Yüksek kaliteli alfasayısal ve DataMatrix kodlar basmak için kullanılan kodlayıcı teknolojilerini değerlendirme Teknik rapor Farmasötik ambalaj serileştirme Yüksek kaliteli alfasayısal ve DataMatrix kodlar basmak için kullanılan kodlayıcı teknolojilerini değerlendirme DataMatrix kod, birtakım bölgesel ve ülkeye

Detaylı

Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama

Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama Teknik rapor Yazan ve yapıştıran etiketleme sisteminin toplam sahip olma maliyetini anlama Bir LPA sisteminin uzun vadeli maliyetlerine bilgilendirici bir bakış Bir etiketleme sisteminin sermaye yatırımının

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU DESN 512387 A Servis, Montaj ve Kuanici Taimatarini ve Pisirme Kiavuzu'nu Içermektedir Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yanizca

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri

Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri Teknik kılavuz Şekerleme imalatçıları için kokusuz ve az kokulu kodlama çözümleri Çikolata gibi belli şekerlemeler kokuyu içine çekmeye yatkındır ve kodlama çözümü seçerken özel bir dikkat gerektirirler.

Detaylı

Termal Transfer Üst Baskı teknolojisine giriş. Termal Transfer Üst Baskı, kodlama ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm mü?

Termal Transfer Üst Baskı teknolojisine giriş. Termal Transfer Üst Baskı, kodlama ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm mü? Teknik rapor Termal Transfer Üst Baskı teknolojisine giriş Termal Transfer Üst Baskı, kodlama ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm mü? Kodlama teknolojisindeki yenilikler sürdükçe, ekipmanlardaki gelişmeler

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Marka sahteciliğine ve yanıltmacasına karşı mücadele etme

Marka sahteciliğine ve yanıltmacasına karşı mücadele etme Teknik kılavuz Marka sahteciliğine ve yanıltmacasına karşı mücadele etme Kodlama ve işaretleme teknolojileri tedarik zincirinizin görünürlüğü ve izlenmesi için yepyeni bir boyut sunarak sahtecilik ve yanıltmacaya

Detaylı

Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü?

Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü? Teknik rapor Lazer kodlayıcı seçiminde dikkat edilecek temel faktörler Lazer kodlama, basit kodlama gereksinimlerini gideren doğru çözüm mü? Giriş Lazer kodlama, geniş bir malzeme yelpazesi için çeşitli

Detaylı

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 *Etiketleme *Kodlama *Yazılım ve Donanım Bileşenleri *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar * *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 İÇİNDEKİLER ETİKETLEME Print & Apply (Yaz ve Uygula Sistemleri) LA 4050

Detaylı

Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin

Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin Paket Kodlama Hatalarını Önleyin ve Bu Hataların İşletmeniz Üzerindeki Etkilerini En Aza İndirin Özet Kodlama hataları ıskarta, yeniden işleme, yasal cezalar, marka itibarının zarar görmesi, vb. nedeniyle

Detaylı

lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma

lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma Teknik rapor Akıllı CO ² lazer özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarma Uygulamanın gereklerini tam karşılayacak optimum lazer markalama kılavuzu Lazer markalama sistemleri, pek çok orta ve büyük

Detaylı

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör

GETINGE wd46 Turbo çok daha hizli bir yikayici dezenfektör GETINGE wd46 turbo çok daha hızlı bir yıkayıcı dezenfektör 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 daha aziyla daha fazlasini yapmaniz için Kaynaklar sınırlı ve sağlık tesislerindeki verimlilik talepleri

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı