ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016CS GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 DI SOYDI :... T.C. KİMLİK NO :... SLON NO :... SIR NO :... Bu kitapçıkta Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici sistanlığı Önlisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. GENEL ÇIKLMLR 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: 2016CS12-9 Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Bina ve Yapım Bilgisi 25 2 Davranış Bilimleri 25 7 Genel Muhasebe İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Finansmanı Lojistiğe Giriş Matematik I Psikoloji Sekreterlik Bilgisi Sosyoloji Temel Matematik Ticari Bilgiler ve Belgeler İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2016CS12-9

2 Bina ve Yapım Bilgisi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Bina ve Yapım Bilgisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Konaklama yapılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 4. şağıdakilerden hangisi ahşap yapıların dezavantajlarından biri değildir? ) Bu k oteller en az 10 odalı inşa edilir. ) Elas k özellik göstermesi B) Moteller, yerleşim merkezlerinden uzak olur. B) Çürümesi C) Moteller çok geniş alan üzerine kurulur. C) Deformasyon göstermesi D) Resort oteller en az 4 yıldız ve üzerinde standartlara sahip r. D) Yangına karşı dayanıksız olması E) Pansiyonlar otellere nazaran daha küçüktür. 2. E) En fazla 2 ya da 3 katlı inşa edilmesi I. Yatay ve düşey sirkülasyon ürünleri III. Sosyal hizmetler Yerine dökülmüş tesviye betonu üzerine zeminin izolasyonu, görsel güzelliği ve özel kullanım amacı için dökülen yer kaplama malzemesidir. Yapılmasının amacı, tesviye betonu dökülmüş yüzeyi dış etkenlerden korumak r. Kullanılan alanın kullanım süresini uzatmak r. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büro yapılarında bulunması gerekir? Yukarıda tanımlanan ve kullanım amaçları verilen malzemeye ne ad verilir? ) Yalnız II ) Cam yünü B) Yalnız III B) Şap C) I ve II C) Boya D) II ve III D) lçı E) I, II ve III E) Kireç 5. II. Servisler ve asansörler 3. I. Tasarım sürecinde tercih edilmesi, taşıyıcı sistemden ekonomi sağlar. 6. II. Üre mde ham madde olarak silisli malzemeler kullanıldığından doğal çevreyi tahrip etmez. Genel olarak bağlayıcı maddeler toz hâlindedir ve boyutları genellikle 90 mikrondan küçüktür. Binalarda kullanılan toz bağlayıcı maddelerden,,.ve en çok kullanılanlardır. III. Hiçbir kanserojen madde içermez. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi ge rilmelidir? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gazbetonun özellikleri arasında yer alır? ) alçı - kum - çimento B) kireç - kum - çimento ) Yalnız III C) alçı - kireç - çimento B) I ve II D) puzolan - alçı - çimento C) I ve III E) karbon lif - kireç - çimento D) II ve III E) I, II ve III 2

3 7. Yüzeyden ısı kaybını önlemek amacıyla, aralarında kuru hava bulunan iki veya üç cam levhanın kenarlarının birleş rilmesi ve dış hava ile içeride kalan havanın ir ba nın kesilmesi ile oluşturulan üniteler olarak adlandırılır. 10. I. Zeminin kıvam durumu su içeriğine bağlıdır. II. Temelin oturacağı zeminin emniyetle taşıyabileceği yüke zemin emniyet gerilmesi denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi ge rilmelidir? III. Tesviye çizgisi üzerinde kalan zeminde yarma, tesviye çizgisi al nda kalan zemine doldurma işlemi yapılır. ) flot camlar Zemin yapısıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) empire camlar ) Yalnız II C) cam lifi B) I ve II D) hava tabakalı camlar C) I ve III E) kristal camlar D) II ve III E) I, II ve III 8. şağıdakilerden hangisi mimari tasarım sürecinin analiz geliş rme ve değerlendirme sa ası ile ilgili değildir? 11. Burulma düzensizliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kirişlerin planda dengeli bir şekilde yerleş rilmemelerinden kaynaklanır. ) Bu aşamada, form (biçim/şekil), fonksiyon, malzeme, üre m (inşa) ve kullanıma yönelik analizler yapılmaktadır. B) Deprem Yönetmeliği'nde 1 düzensizliği olarak adlandırılmaktadır. B) nalizler sırasında, proje hedefleri çerçevesinde çeşitli hipotezler geliş rilerek farklı alterna fler üre lebilir. C) Burulma, elemanın veya sistemin ekseni doğrultusunda dönmeye zorlanmasıdır. C) Binanın yapılış amacı veya fonksiyonuna göre gerekli performans testleri bu aşamada yapılır. D) Önlemenin basit yollarından biri kolonların uzun kenarlarının hep aynı doğrultuda yerleş rilmemeleri ve perdelerin bir yerde yığılmasının önlenmesidir. D) Performans testlerinden gelen geri bildirimler ise değerlendirilerek tasarım sürecine dâhil edilir. E) Betonarme binalarda kaçınılması gereken bir düzensizlik r. E) Güneşlenme süresi, yağış miktarı, karlı gün sayısı gibi iklim özellikleri belirlenir. 9. şağıdakilerden hangisi derin temellerdeki kazıkların kullanım amaçlarından biri değildir? 12. şağıdakilerden hangisi binalardaki düzensizliklerden biri değildir? ) Yapı yüklerini, zemin yüzeyine yakın olan sığ derinliklere aktarmak ) Kısa kolon B) Planda çık lar olması B) Yapı yüklerini su veya zayıf zemin al ndaki sağlam tabakaya aktarmak C) Saçaklar C) yrık daneli zeminleri sıkış rmak D) Düşey elemanlarda süreksizlik D) Suyun kaldırma kuvve ne maruz yapıları veya üst yapıya gelen yanal kuvvetler nedeniyle momente maruz temel sistemlerini güvenilir bir şekilde zemine tespit etmek E) Yumuşak kat E) Palplanş perdelerinin yanal hareke ni önlemek 3

4 13. Duvarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 16. Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar ile lmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına uygun bir şekilde çıkarılmasını sağlayan boru ağına.. denir. ) İki tabakalı duvarlar daha çok yalı m endişesinden ortaya çıkmış duvar türleridir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rmelidir? B) Ses yalı mı duvarlardan beklenen bir özellik değildir. C) Duvarlar tabaka sayısına göre tek ve iki tabakalı olmak üzere ikiye ayrılırlar. ) a k su tesisa D) Tuğlalar boyutlarına göre normal tuğla, modüler tuğla ve blok tuğla olmak üzere üçe ayrılır. B) temiz su tesisa C) pis su tesisa E) Duvarlarda yan yana iki tuğla arasındaki mesafeye düşey derz denir. D) sıhhi tesisat E) hidrofor 14. şağıdaki ahşap ça elemanlarından hangisi aşıklar üzerine oturur ve örtü al kaplamasının yükünü taşır? 17. Bina sta ğine ek yük ge rilmesinin istenmediği durumlarda (örneğin eski eser tadila ), fabrikalarda ve alışveriş merkezlerinde panoramik olarak kullanılan asansörler.. olarak tanımlanır. ) Mertekler Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rmelidir? B) Rüzgâr kirişleri C) Kuşaklar ) yatay asansör D) Payanda B) hidrolik asansör E) Dikme C) maden asansörü D) insan asansörü E) servis asansörü 15. şağıdakilerden hangisi büyük açıklıklı binalarda aydınlatma ve havalandırma imkânı sağlayan ça şeklidir? 18. I. Rampalar 0-20 arasındaki ulaşım için, merdivenler arasındaki ulaşım için, yürüyen merdiven 30 hızlı ulaşım için ve asansörler dik, hızlı ulaşım için kullanılırlar. ) Sundurma ça C) Sivri ça II. Düşey sirkülasyon aracı, mekân olarak binanın girişine yakın bir yerde, dairelere göre ortak bir alanda, girişte kolay görülebilen, kullanışlı, ışıklı veya ışıklandırmalı, yeterli büyüklükte ve sağlam bir yapıya sahip niteliklerde olmalıdır. D) Kule ça III. Koridorlar düşey sirkülasyon elemanıdır. E) Fenerli ça Yukarıda düşey sirkülasyon elemanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) Kırma ça ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 4

5 19. I. Merdiven boşluğu tara nda, basamağın üst ve ön kısmında yapılan çıkın ya. denir. 22. I. Dilatasyon derzlerinin arası, bina bloklarını birbirine bağlayacak şekilde doldurulmaz ve boş bırakılır. II. Katlar arasında ve genellikle merdiven boyunun ortasında düzenlenen dinlenme düzlüğüne.. denir. II. Oturma ve genleşme derzlerinin bina bloklarının boylarına bağlı olarak ve her 10 m boy için 1 cm hesabıyla, 1-5 cm arasında olur. III. Sahanlıklar veya katlar arasında sürekli olarak uzanan basamaklar dizisine.. denir. III. Zemin oturmasından, elemanların genleşmesinden ve depremden binalara zarar gelmesini önlemek için derzler yapılır. Cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) korkuluk-küpeşte-merdiven kovası Dilatasyon derzleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? B) basamak-küpeşte-merdiven yüksekliği ) Yalnız II C) rıht-basamak-çıkış ha B) Yalnız III D) limonluk-ara sahanlık-merdiven kolu C) I ve II E) limonluk-rıht-çıkış ha D) II ve III E) I, II ve III 20. Kullanım amacına göre en az 1 (bir) otopark bulundurması zorunlu olan yapılar için aşağıdaki kriterlerinden hangisi yanlış r? 23. Deprem Yönetmeliği'ne göre deprem derzleri için bırakılacak minimum derz boşluğu, 6 m yüksekliğe kadar en az olacak ve bu değere 6 m den sonraki her.yükseklik için en az eklenecek r. ) Eği m tesisleri için-400 m2 ye kadar B) Otellerde-5 oda için Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? C) Sağlık yapılarında-125 m2 ye kadar ) 10 mm-1 m-10 mm D) Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları için-50 m2 ye kadar B) 20 mm-1 m-20 mm E) Sosyal kültürel ve spor tesislerinde-200 oturma yeri için C) 20 mm-3 m-20 mm D) 10 mm-3 m-20 mm E) 30 mm-3 m-10 mm 21. ydınlatma ve havalandırma sistemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? 24. şağıdakilerden hangisi kayar- rmanır kalıp sisteminin özelliklerinden biri değildir? ) Bacalar ve havalandırma boşlukları dış ve iç mekân arasında direkt bağlan kurmadıkları için pencereler kadar etkili değillerdir. ) Herhangi bir taşıyıcı iskele kullanımı gerek rmeden yapıya istenen yükseklikten bağlanarak yapı ile birlikte yükselen sistemlerdir. B) Etkin bir doğal havalandırma için pencerelerin tam açılması gerekli değildir. B) Kayar ve rmanır kalıplar, benzer sistemle çalışan ancak iki ayrı kalıp türüdür. C) Pencereler güneşten gelen ısının ve ışığın iç mekâna girmesine izin vererek mekânın doğal olarak aydınla lmasını sağlar. C) Kalıp elemanının yanı sıra betonlama iskelesi, kalıp tutma mekanizması ve bir ya da birkaç çalışma pla ormundan oluşur. D) Güneşin gelme açısı ve yönü tasarım aşamasında dikkatle analiz edilerek pencerelerin konumuna ve ebatlarına karar verilmelidir. D) Kayar- rmanır kalıpların her ikisi de genelde yatay doğrultuda hareket ederler. E) Kayar kalıp ve rmanır kalıp arasında seçim; teknik, ekonomik ve eleman kalitesine göre yapılır. E) Doğal havalandırmanın sağlanamadığı koşullarda, gerekli tesisat kurularak mekânların mekanik olarak havalandırılması da sağlanabilir. 5

6 25. şağıdakilerden hangisi ahşap iskele sisteminin çeşitlerinden biri değildir? ) Seren iskele B) Takma iskele C) Boru iskele D) Çıkma iskele E) Sehpa iskele 6

7 Davranış Bilimleri DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Psikolojinin dallarından hangisi grup üyeliğinin bireyin davranışları, tutumları ve inançları üzerindeki etkilerini inceler? 5. ) Davranışlar, kendisi ile özel bağı olan tutumlarla daha ilişkilidir. ) Deneysel Psikoloji B) Tutumların oluşumu için belli bir zaman gerekmez. B) Gelişim Psikolojisi Tutumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? C) Sosyal Psikoloji C) Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşme olasılığı daha yüksek r. D) Uygulamalı Psikoloji D) Değerler, bireylerin doğru tutumlar oluşturmasını sağlar. E) Klinik Psikolojisi E) Tutumun önemi, tutumu ifade etme sıklığı ar kça artar. şağıdaki güdülenme teorilerinin hangisi mo vasyon için kişilerin aldığı ödüllerin başkalarının ödülleriyle eşit olduğunu algılamaları gerek ğine inanır? 6. Tutumların değişimini açıklayan kuramlardan hangisi tutumların koşullandırma yoluyla değiş rilebileceğini savunur? ) Mc Clelland ın Başarı İh yacı Teorisi ) Öğrenme Kuramları B) Lawler ve Porter ın Geliş rilmiş Bekleyiş Teorisi B) Kendini lgıla Kuramı C) İh yaçlar Hiyerarşisi Teorisi C) İşlevsel Kuramlar D) Herzberg in Çi Faktör Kuramı D) Beklen -Değer Kuramı E) dams ın Eşitlik Teorisi E) Bilişsel Tutarlılık Kuramı şağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi kişinin içinde bulunduğu ve onu belirli yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörlerle ilgilidir? 7. şağıdakilerden hangisi toplumdaki kültürel yapıyı gösteren özelliklerden biri değildir? ) Kültürü ortaya çıkaran bireylerdir. ) Victor H. Vroom'un Bekleyiş Teorisi B) Kültürün tarihsel bir sürekliliği vardır. B) Lawler-Porter'ın Bekleyiş-Değer Teorisi C) Kültür, benimsenen değerlerden oluşur. C) David Mc. Clelland ın Başarma İh yacı Teorisi D) İnsanın temel davranışlarını yansıtan kültürler kişilere ve toplumlara özgüdür. D) Skinner'ın Davranış Şartlandırma Teorisi E) Sembolik unsurlar, farklı kültürlerde farklı anlamlar ifade eder. E) dams ın Eşitlik Teorisi 4. Statü kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kişiye ekonomik ve siyasal haklar veya ayrıcalıklar sağlar. şağıdakilerden hangisi bir toplumda, sosyal bir çevrede veya bir kurumsal ortamda uyulması gereken kurallar bütünü anlamına gelir? B) Kişinin bir grup içinde yer alıp almadığını belirler. ) Âdetler C) Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. B) Varsayımlar D) Doğuştan değil sonradan kazanılır. C) r faktlar E) ynı anda birden çok statüye sahip olunabilir. D) İnançlar 8. E) Normlar 7

8 9. şağıdaki öğrenme kuramlarından hangisinde kişi çevresinden sürekli olarak kendisine ulaşan duyu uyaranlarını değerlendirip düşünsel, duyuşsal veya davranışsal tepkide bulunur? 13. lgılama sürecinde aşağıdakilerden hangisi olmasına rağmen algılama gerçekleşmeyebilir? ) Duyu ) Bağlaşımcılık B) İzlenim B) Bilgiyi İşleme (Duyuşsal) Kuramı C) Uyarıcı C) Sistema k Davranışçı Kuram D) Geri bildirim D) Gestalt Kuramı E) nlama E) Klasik Koşullama Kuramı 10. şağıdaki ö e kontrol yöntemlerinden hangisinde kişi özeleş ri yapabilir? 14. Kötü bir çocukluk dönemi ve ebeveynleri ile önemli sorunlar yaşayan bireylerin ebeveynlerinden bahsetmekten rahatsız olması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olarak verilebilir? ) Bilişsel B) Duyuşsal ) Yadsıma C) İle şim B) Yansıtma D) Duygusal C) Yalıtma E) Davranışsal D) Yüceltme E) Bas rma 11. şağıdaki ile şim unsurlarından hangisi sinyali taşıyan fiziksel bir araç r? 15. Beş Faktör Kuramı na göre aşağıdakilerden hangisine yüksek düzeyde sahip olan birey yara cı, açık fikirli ve meraklı olur? ) Kaynak ) Deneyime açıklık B) Kanal B) Sorumluluk C) lıcı C) Uyumluluk D) Değerlendirme D) Duygusal denge E) Geri bildirim E) Dışa dönüklük 12. şağıdaki dinleme türlerinden hangisinde konuşmacıyı destekleyici dinleme söz konusudur? 16. şağıdaki kuramlardan hangisi kişiliğin bireyin günlük yaşam içerisinde belirli bir durum ya da ortamda ne yapacağını belirleyen faktörler bütünü olduğunu ifade etmektedir? ) Empa k dinleme ) Eysenck in Kişilik Kuramı B) yırıcı dinleme B) Beş Büyük Faktör Kuramı C) Kapsayıcı dinleme C) Freud un Psikoanali k Kuramı D) Eleş rel dinleme D) Ca ell in Kişilik Kuramı E) Pasif dinleme E) Jung un Kuramı 8

9 17. pek çok açıdan. kıyasla düşük seviyedeki düşmanlar olarak görülmektedir. 21. Pek çok toplumda gençlerin yaşlılara saygılı davranması, sosyal farklılaşma türlerinden hangisine verilebilecek bir örnek r? Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Geleneksel farklılaşma ) Birincil gruptakiler - ikincil gruba B) Kurumsallaşmış farklılaşma B) Geçici gruptakiler - sürekli gruba C) Fonksiyonel farklılaşma C) Dış gruptakiler - iç gruba D) Gönüllü farklılaşma D) Üyelik gruplarındakiler - referans gruba E) Rekabetçi farklılaşma E) Biçimsel gruptakiler - biçimsel olmayan gruba 18. şağıdaki gruba girme nedenlerinden hangisi bir iş gücü içerisinde çalışanların işverenle toplu pazarlık edebilme amacıyla bir araya gelerek çeşitli gruplar oluşturmasını açıklayabilir? 22. şağıdaki araş rmacılardan hangisi sınıf olgusunun ortak sınıfsal koşulları paylaşan herhangi bir topluluğu anla ğını belirterek bunun temelinde ekonomik varlık edinebilme olasılığının bulunduğunu dile ge rmiş r? ) Güvenlik ) nthony Giddens B) Öz saygı B) Max Weber C) Ekonomik C) Karl Marx D) Sosyal D) Kingsley Davis E) Ortak ilgiler E) Wilbert Moore 19. şağıdakilerden hangisi grup üyelerinden herhangi birinin grubun bütünlüğünü tehdit etmesi durumunda hizaya sokulması gerek ği noktasında grup üyelerinin çoğunluğunun görüş belirtmesini sağlar? 23. şağıdaki stres türlerinden hangisine göre stres olgusu, birey ile içinde yaşadığı ortam arasındaki karşılıklı ilişkinin organizmada yara ğı tepkidir? ) Fizyolojik Yaklaşım ) Grup dinamikleri B) Birey - Çevre Uyumu Yaklaşımı B) Grup normları C) Psikoanali k Yaklaşım C) Grup yapısı D) Sistem Yaklaşımı D) Grup liderliği E) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı E) Grup ile şimi 20. şağıdakilerden hangisi grup üyelerinden birinin ya da birkaçının diğer grup üyelerinin katkılarına güvenerek zaman, çaba, düşünce ve benzeri kaynaklarını gruba katkı yapmak için yeterince kullanmayışını ifade eder? 24. şağıdakilerden hangisi birincil bireysel stres yöne mi tekniklerinden biridir? ) Fiziki egzersiz ) Sosyal hızlandırma B) Dinî hayat B) Riske girme C) Profesyonel yardım C) Sosyal ket vurma D) Öğrenilmiş iyimserlik D) Kimlik belirsizliği E) Birine açılmak E) Sosyal aylaklık 9

10 25. Oturduğu evin kirasını ödemede güçlük yaşayan bir kişinin kira ödeme zamanına yaklaşıldıkça daha fazla stres yaşaması aşağıdaki strese yol açan duygusal sebeplerden hangisiyle açıklanabilir? ) Zaman baskısı B) Sezgiler C) İstenmeyen olayların yaklaşması D) Durumsal belirsizlikler E) Gelecek kaygısı 10

11 Genel Muhasebe DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Muhasebe açısından bir dönem ya da mali yıl aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde doğru olarak verilmiş r? 5. Bir hesabın borç ve alacak tarafları arasındaki farka... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) 1 Ocak - 31 Ocak B) 1 Ocak - 1 Şubat ) hesap açılması C) 1 Ocak - 1 Haziran B) hesap kapanması D) 1 Ocak - 30 Haziran C) hesap bakiyesi E) 1 Ocak - 31 ralık D) hesap artması 2. Temel muhasebe eşitliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? E) hesap azalması 6. ) Varlıklar = Borçlar - Sermaye İşletmeden para çıkışı olduğunda düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? B) Varlıklar = Borçlar + Sermaye ) Tahsil fişi C) Varlıklar + Borçlar = Sermaye B) Tediye fişi D) Varlıklar - Borçlar = Kaynaklar C) Mahsup fişi E) Varlıklar + Borçlar = Kaynaklar D) Müstahsil makbuzu 3. Muhasebe kayıt ve raporlama sisteminin her dönemde aynı şekilde uygulanması gerek ğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? E) Gider pusulası ) Kişilik Yıl sonunda envanter işlemleri yapıldıktan sonra çıkarılan mizan aşağıdakilerden hangisidir? B) İh yatlılık ) ylık mizan C) Sosyal sorumluluk B) Genel geçici mizan D) Tutarlılık C) Kesin mizan E) Parayla ölçülme D) Genel kesin mizan 7. E) Envanter mizanı 4. Varlık ve kaynak hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Varlık hesaplarındaki ar şlar hesabın alacağına kaydedilir. B) Kaynak hesaplarındaki azalışlar hesabın borcuna kaydedilir. C) Varlık hesapları alacak kalanı verir. D) Kaynak hesapları borç kalanı verir. E) Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın borcuna kaydedilir. 11

12 8. I. Hesapların açılması 11. Dönem başı cari mal mevcudu TL II. Dönem başı envanterinin yapılması Dönem içi cari mal alışları TL III. Gelir tablosunun düzenlenmesi Dönem sonu cari mal mevcudu TL IV. Kesin mizanın düzenlenmesi Yukarıdaki bilgilere göre Sa lan Ticari Malların Maliye kaç TL'dir? Yukarıdaki muhasebe süreci ile ilgili işlemler hangisinde doğru sırada verilmiş r? ) ) II - I - IV - III B) B) I - II - III - IV C) C) I - II - IV - III D) D) II - I - III - IV E) E) IV - I - II - III 9. X işletmesi tarihinde takan işletmesinden 10 nolu fatura ile çek karşılığında KDV lira tutarında mal satın almıştır. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) tarihinde, birim fiya 20 TL'den adet cari mal, yarısı peşin, yarısı kısa vadeli senet karşılığında sa lmış r (KDV %10). Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? ) 153 Ticari Mallar hesabı TL borçlu B) 391 Hesaplanan KDV hesabı TL alacaklı B) C) 100 Kasa hesabı TL borçlu C) D) 600 Yurt İçi Sa şlar hesabı TL alacaklı E) 121 lacaklı Senetleri hesabı TL borçlu D) 13. İşletme tarihinde TL TL KDV tutarında ticari mal satın almış, ticari mal bedeli karşılığında senet portföyünde bulunan 18 ay vadeli TL tutarlı bir alacak senedini ciro ederek satıcıya vermiştir. E) 10. Müşteri Mert Bey e tarihinde KDV lira tutarında veresiye mal satışı yapılmıştır. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) B) B) C) C) D) D) E) E) 12

13 14. Ya rım amaçlı bir başka şirke n toplam sermayesinin % 10'undan daha düşük oranda elde bulundurulan hisse senetlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 17. Krediyi alanın imzasından başka hiçbir teminata bağlanmamış bulunan, cari i bara güvenilerek verilen kredi türüne... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Bağlı Menkul Kıymetler B) İş rakler ) açık kredi C) Bağlı Ortaklıklar B) kefalet karşılığı kredi D) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) C) ipotek karşılığı kredi E) Diğer Mali Duran Varlıklar D) maddi teminat karşılığı kredi tarihinde işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan binasının dış cephesine yalıtım için TL TL KDV tutarında mantolama yaptırılmıştır. Toplam tutarın yarısı nakit ödenmiş, kalan yarısı için çek verilmiştir. Bu işlem sonunda binanın kullanım ömrünün 5 yıl uzadığı öngörülmüştür. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? E) teminat mektubu 18. İşletme tarihinde hmet Gündüz'ü kefil göstererek bankasına TL'lik kredi talebinde bulunmuş, onaylanan kredi tutarını bankası aynı bankadaki mevduat hesabına ya rmış r. Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydında kullanılacak hesaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) ) 100 Kasa hesabı TL borçlu, 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklı B) B) 101 lınan Çekler hesabı TL borçlu, 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklı C) C) 102 Bankalar hesabı TL borçlu, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı TL alacaklı D) D) 102 Bankalar hesabı TL borçlu, 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklı E) 300 Banka Kredileri hesabı TL borçlu, 102 Bankalar hesabı TL alacaklı E) 16. şağıdaki hesaplardan hangisi tek düzen muhasebe sisteminde mali borçlar grubu arasında yer almaz? tarihinde satın alınan ticari mallardan TL + 10 KDV li kısmı satıcı işletmeye iade edilmiştir. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Banka Kredileri B) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ) C) Tahvil napara Borç, Taksit ve Faizleri D) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler B) E) Borç Senetleri C) D) E) 13

14 20. X İşletmesi, tarihinde sa cılara olan borcunun TL'lik kısmını, bankadaki hesabından sa cının hesabına virman yap rarak ödemiş r. 23. Bankadaki TL lik mevduata %10 faiz gelmiş ve banka da bunun %15 ini kesip kalanını işletme hesabına aktarmıştır. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydında kullanılacak hesaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? ) 100 Kasa hesabı TL borçlu, 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklı ) B) 101 lınan Çekler hesabı TL borçlu, 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklı B) C) 102 Bankalar hesabı TL borçlu, 320 Sa cılar hesabı TL alacaklı C) D) 320 Sa cılar hesabı TL borçlu, 102 Bankalar hesabı TL alacaklı D) E) 300 Banka Kredileri hesabı TL borçlu, 320 Sa cılar hesabı TL alacaklı E) tarihinde işletmenin acil ihtiyacı olan makine alımı için ortak li Y dan 18 ay vadeli TL borç alınmıştır. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 24. Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimlerini, işe başlama tarihinden i baren kaç gün içinde vergi dairesine yapmaları gerekir? ) 3 ) B) 5 B) C) 7 C) D) 10 E) 30 D) E) 25. I. Yevmiye De eri II. De er-i Kebir III. İşletme Hesabı De eri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilanço esasına göre tutulması gereken de erler arasında yer alır? 22. şağıdaki hesaplardan hangisi tek düzen muhasebe sisteminde öz kaynak grubu hesapları arasında yer almaz? ) Sermaye ) Yalnız I B) Hisse Senetleri İhraç Primleri B) Yalnız II C) Yasal Yedekler C) I ve II D) Borç Senetleri D) I ve III E) Özel Fonlar E) I, II ve III 14

15 İnsan Kaynakları Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz şağıdaki insan kaynakları yöne mi ilkelerinden hangisi insan kaynakları poli ka ve uygulamaları ile ilgili çalışanlara bilgi verilmesini ifade eder? 5. day seçim süreçlerinde uygulanan sınavlardan hangisi adayların dışa dönüklük, man klılık, duygusal is krar gibi temel özelliklerini belirlemeyi amaçlar? ) Verimlilik ) Zekâ testleri B) Eşitlik B) Yetenek testleri C) çıklık C) Bilgi testleri D) Gizlilik D) Dürüstlük testleri E) Güvence E) Kişilik testleri İş şartnamelerinde bulunan unsurlardan hangisi işin unvanı, statüsü ve bağlı olduğu departman bilgilerini içerir? 6. İş görüşmelerinde görüşmeci tara ndan yapılan hatalardan hangisi adayın bir özelliği veya davranışı ile ilgili yargının diğer özelliklerinin göstergesi olarak kabul edilmesini ifade eder? ) İşin kimliği ) İlk izlenim erken karar verme B) Deneyim B) Ön yargı C) Öğrenim gerekleri C) Hale etkisi D) Özel bilgi gerekleri D) Kontrast etkisi E) Kişilik gerekleri E) Kültürel farklar 3. Örgütün is hdam düzeyinde son birkaç yılda meydana gelen değişmeleri inceleyerek gelecekteki ih yaçları ile ilgili öngörümlemeler yapmasını içeren öngörümleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 7. ) Çalışanlar işletmeye aşinadırlar. ) Regresyon nalizi B) İşe alma ve eği m maliyetleri düşüktür. B) Delphi Tekniği C) Çalışanların moral ve mo vasyonunu ar rır. C) Trend nalizi D) Çalışanları daha iyi değerlendirme mümkün olduğundan başarı ih mali artar. D) Nominal Grup Tekniği E) Organizasyonda bulunmayan yetenekleri işletmeye kazandırır. E) Yönetsel Yargıya Dayanan Öngörümleme 4. şağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan işgören temininin avantajlarından biri değildir? şağıdakilerden hangisi aday bulma ve seçmeyi etkileyen örgütsel faktörlerden biri değildir? ) İş gerekleri B) Örgütün büyüklüğü C) Yöne m iş gören ilişkileri D) İş gücünün yapısında değişimler E) Örgütün büyüme eğilimi 15

16 8. I. Kalite ar şı 11. I. Bir örgü eki işlerin göreli değerlerini sistemli olarak belirleme sürecidir. II. İş kazalarının azalması II. İşler değil, kişiler değerlendirilir. III. Verimlilik ve üre m ar şı III. Sistema k ve bilimsel bir yöntemdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik amaçlara ulaşmak için eği mlerden beklenen faydalar arasında yer alır? Yukarıdaki iş değerlendirmesi ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I ) Yalnız I B) Yalnız III B) I ve II C) I ve II C) I ve III D) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. E) I, II ve III Performans değerlendirme hatalarından hangisinde kişilerin birbirleri ile karşılaş rılmaları sonucunda objek f standartlardan uzaklaşma söz konusudur? 12. İşgörenlerin ölçülebilir performansına göre verilen ücret aşağıdakilerden hangisidir? ) Temel ücret ) Hale etkisi B) Ek yararlar B) Belirli derecelere yönelme C) Sosyal yardımlar C) Kontrast hataları D) Değişken ücret D) Kişisel ön yargılar E) Maddi olmayan ödüller E) Pozisyondan etkilenme 10. I. Sıralama Yöntemi 13. I. İşgörenlerin tatmin ve bağlılığını sağlamak II. Zorunlu Dağı m Yöntemi II. Ücret maliyetlerini kontrol etmek III. Davranışsal Değerlendirme Skalaları III. Örgütün ih yaç duyduğu sayı ve nitelikte işgörenleri işletmeye çekmek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel performans değerlendirme yöntemleri arasında yer alır? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ücret yöne minin amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız II B) I ve II B) I ve II C) I ve III C) I ve III D) II ve III D) II ve III E) I, II ve III E) I, II ve III 16

17 14. şağıdakilerden hangisi farklı iş kollarında kurulu iş kolu sendikalarının ülke çapında örgütlenmesi sonucunda ortaya çıkan kuruluşlardır? 17. İş sözleşmesi yapma yasakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) 15 yaşını tamamlamış çocuklar, günde sekiz ve ha ada kırk saat çalış rılabilirler. ) Birlik ve federasyon B) Yer al nda çalışılacak işlerde her yaştaki kadınların çalış rılması mümkündür. B) Meslek sendikaları C) Konfederasyon C) Yabancıların ülkemizde bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iznine tabidir. D) İş yeri sendikaları E) İş kolu sendikaları D) Yer al ndaki işlerde çocuk ve genç işçilerin gece çalış rılması yasaklanmış r. E) 14 yaşını tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar en çok günde yedi ve ha ada otuz beş saat çalış rılabilirler. 15. şağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma haya na ilişkin faaliyetlerinden biri değildir? 18. şağıdakilerden hangisi strese yol açacak bireysel faktörlerden biri değildir? ) Toplu iş sözleşmesi yapmak ) ile yapısı B) İşgören temini ve seçimi yapmak B) Duygusal durum C) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara başvurmak C) Güçlü ve zayıf yönler D) Grev kararı almak ve uygulamak D) şırı iş yükü E) Çalışma haya ndan kaynaklanan konularda üyelerini temsilen dava açmak E) Evlilik 16. I. İş görme 19. I. Güçlü yöne m desteği sergilemek II. Ücret ödeme II. Güvenlik ve sağlık ilkelerine uygun çalışma sistemleri tasarlamak III. Bağımlılık III. Güvenlik poli kalarını izlemek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş sözleşmesinin unsurları arasında yer alır? Yukarıdakilerden hangisi iş güvenliği ve işgören sağlığını iyileş rme yönündeki stratejiler arasında yer alır? ) Yalnız II ) Yalnız II B) I ve II B) I ve II C) I ve III C) I ve III D) II ve III D) II ve III E) I, II ve III E) I, II ve III 17

18 20. şağıdakilerden hangisi konuk ülke eğilimine sahip olan işletmelerde elde edilen faydalardan biri değildir? 23. I. Çalışan yeteneklerini, işveren ih yaçlarıyla eşleş rerek örgütsel esneklik sağlamak ) Konuk ülke vatandaşlarını is hdam etmek dil engelini ortadan kaldırmaktadır. II. İnsan kaynakları yöne mine ilişkin tüm prosedürleri kaydederek konuyla ilgili gizliliği sağlamak B) Konuk ülke vatandaşları yerel çevreye ilişkin bilgilere sahip r. III. Kendilerine ait bilgilerin çalışanlar tara ndan güncel tutulmasını sağlamak C) Hassas siyasi dengelerin mevcut olduğu durumlarda konuk ülke vatandaşlarını is hdam etmek fayda sağlar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları bilgi sisteminin amaçları arasında yer alır? D) Konuk ülke yöne cileri konuk ülkedeki işletmeler dışında çalışmak için iyi birer aday hâline gelirler. ) Yalnız I B) I ve II E) Konuk ülke vatandaşlarını is hdam etmek maliyet açısından avantajlıdır. C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 21. Bir Türk işletmesinin İtalya da bulunan bir girişiminde anahtar bir pozisyonda Meksika vatandaşını is hdam etmesine ne ad verilir? 24. şağıdakilerden hangisi stratejik bilgi sisteminde gereksinim duyulan bilgi türlerinden biri değildir? ) Yeni pazarlara girmek veya yeni ya rımlara açılmak için gerekli insan kaynaklarının nitelik ve nicelik planlamasına yardımcı olacak bilgiler ) na ülke eğilimi B) Bölgesel eğilim B) Firma içi veya dışı işgören arzı ve talebini tanımlamaya yarayan bilgiler C) Konuk ülke eğilimi D) Dünya eğilimi C) Sendikal görüşmelerde toplu sözleşmeye temel oluşturan ve yasal prosedürleri içeren bilgiler E) Polisentrik eğilim D) Ücret bordrolarına ilişkin bilgiler E) Örgütsel gelişme ve kariyer planlamasına temel oluşturacak bilgiler 22. Uluslararası insan kaynakları ücret yöne mi yöntemlerinden hangisinde yurt dışında görevlendirilen birey o ülke vatandaşları ile aynı şekilde ücretlendirilmektedir? 25. I. Eği m ve geliş rme II. Ücretlendirme III. Performans değerleme ) Müzakere Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları bilgi sisteminin işletme içinde kullanıldığı alanlar arasında yer alır? B) Yerelleş rme C) Bilanço yaklaşımı ) Yalnız III D) Toplu ödeme B) I ve II E) Kafeterya yaklaşımı C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 18

19 İşletme Finansmanı DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İşletme Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Orta ve uzun vadeli, yani vadesi bir yıldan uzun olan fon arz ve talebinin karşılaş ğı piyasaya ne ad verilir? 4. 3 yıl sonunda, %20 iskonto oranı üzerinden TL ye ulaşan paranın bugünkü değeri kaç r? ) Finansal piyasa ) B) Reel piyasa B) C) Para piyasası C) D) Sermaye piyasası D) E) Türev piyasa E) şağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biri değildir? 5. Firmanın kısa vadeli borçlarını sorunsuz ödeyebilme durumunun belirlenmesinde aşağıdaki oranlardan hangisi kullanılır? ) Varlığa dayalı menkul kıymet ) Mali yapı oranları B) Tahvil B) Kârlılık oranları C) Hisse senedi C) Borsa performans oranları D) Gelir ortaklığı senetleri D) Kaldıraç oranları E) Ka lma in fa senetleri E) Likidite oranları 3. %12 faiz ile bankaya ya rılan TL nin bir yıl sonunda ulaşacağı değer aşağıdakilerden hangisidir? 6. ) İşletme yöne cileri uzun dönemli finansman ih yacı tahmininde kısa dönemli finansman ih yacı tahmininde de yararlanmaktadır. B) Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? C) ) proforma bilançolardan - nakit bütçelerinden D) B) proforma bilançolarından - nakit akım tablolarından E) C) nakit akım tablolarından - proforma bilançolardan D) nakit bütçelerinden - gelir tablolarından E) gelir tablolarından - proforma bilançolardan 19

20 7. Geçmiş yıllardaki sa şlarla bilanço kalemleri arasında bir ilişki olup olmadığını ista s ksel yollarla araş ran ve finansal ih yaçların projeksiyonlarını yapan proforma bilanço hazırlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 11. şağıdakilerden hangisi sabit maliyetlerden biri değildir? ) Kira giderleri B) İlk madde malzeme giderleri ) Sa şların Yüzdesi nalizi C) mor sman giderleri B) Oran nalizi D) Sigorta giderleri C) Regresyon nalizi E) Faiz giderleri D) Günlük Sa ş Yöntemi E) Nakit Bütçesi İşletme faaliyetlerinin aksa lmadan yürütülmesini sağlayan minimum dönen varlıklar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 12. Sa şlarda meydana gelen yüzde değişimin kârlarda meydana ge rdiği yüzde değişme oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) Çalışma sermayesi ) Faaliyet kaldıracı B) Sürekli çalışma sermayesi B) Finansal kaldıraç C) Dengeli çalışma sermayesi C) Başa baş noktası D) Net çalışma sermayesi D) Birleşik kaldıraç E) Değişken çalışma sermayesi E) Doğrusal kaldıraç I. Toplam sa ş hacmi 13. Birim değişken maliye 30 TL, sabit maliye TL, birim sa ş fiya 50 TL olan Kaptan Ş nin üre m miktarının TL ve yıllık faiz ödemelerinin TL olması durumunda finansal kaldıraç derecesi kaç olur? II. Kredili sa şların toplam sa şlara oranı III. Sa şların mevsimsel dalgalanma göstermesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri alacaklara yapılan ya rım tutarını etkileyen faktörlerdendir? ) 1,1 ) Yalnız I C) 1,4 B) Yalnız II D) 1,5 C) I ve II E) 1,7 B) 1,2 D) II ve III E) I, II ve III 10. işletmesinin yıllık talep miktarı 1210 adet, sipariş maliye 50 TL, stok bulundurma maliye ise 10 TL dir. 14. şağıdakilerden hangisi sistema k olmayan risk r? ) Kur riski Bu verilere göre işletmesinin ekonomik sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir? B) Faiz riski ) 90 C) Endüstriyel risk B) 100 D) Poli k risk C) 110 E) Enflasyon riski D) 120 E)

21 15. Varyansın karekökü aşağıdakilerden hangisidir? 19. şağıdakilerden hangisi sermaye maliye ni etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir? ) Kovaryans ) Sermaye yapısı B) Korelasyon katsayısı B) Vergi yasaları C) Varyasyon C) Kâr dağı m poli kaları D) Kovaryans katsayısı D) İşletmenin gelir düzeyi E) Standart sapma E) Döner varlıkların yeterliliği 20. X Ş 250 TL ihraç gideriyle TL lik adi hisse senedi piyasaya sürmüştür. İşletme 475 TL kâr payı dağı ğına ve kâr paylarında %10 büyüme gerçekleş ğine göre X Ş hisse senedinin maliye aşağıdakilerden hangisidir? 16. ) %5 B) %10 C) %15 D) %20 E) % Finansal Varlık Değerleme Modeli nde beta (β) katsayısı aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür? 21. şağıdakilerden hangisi sermaye yapısı konusundaki temel yaklaşımlar içinde yer almaz? ) Sistema k risk ) Net Gelir Yaklaşımı B) Sistema k olmayan risk B) Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı C) Ge ri oranı C) Geleneksel Yaklaşım D) Risksiz faiz oranı D) Modigliani - Miller Yaklaşımı E) Por öy ge risi E) Dengeleme Yaklaşımı 18. Gerçekleşmesi hâlinde proje hedeflerinden bir veya birkaçını olumlu veya olumsuz olarak etkileyecek belirsizlik durumuna ne ad verilir? 22. şağıdakilerden hangisi Modigliani Miller Yaklaşımı nın varsayımlarından biri değildir? ) Sermaye piyasasında tam rekabet koşulları geçerlidir. ) Sistema k risk B) İşlem maliye yoktur. B) Stratejik risk C) Rasyonel ya rımcı yoktur. C) Proje riski D) Bilgiye erişimin maliye yoktur. D) Operasyonel risk E) Kurumlar vergisi ve gelir vergisi bulunmamaktadır. E) Tamamlanamama riski 21

22 23. Op mal sermaye yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ortalama sermaye maliye ni maksimum, firma değerini minimum yapan sermaye yapısıdır. B) Ortalama sermaye maliye ni minimum, firma değerini maksimum yapan sermaye yapısıdır. C) Ortalama sermaye maliye ve firma değerini maksimum yapan sermaye yapısıdır. D) Firma değeri ve firma kârlılığını maksimum yapan sermaye yapısıdır. E) Ortalama sermaye maliye ve firma değerini minimum yapan sermaye yapısıdır. 25. Karşılaş rmalı tablolar analizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yatay analiz olarak da bilinir. B) Birden fazla döneme ait bilgilerin karşılaş rılmasını ve değerlemesini öngördüğünden dinamik bir yapıya sahip r. C) Bir işletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tablolarının, karşılaş rmalı olarak düzenlenmesidir. D) Dikey analiz olarak da bilinir. E) Finansal tablo kalemlerindeki değişimlerin neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesine imkân sağlayarak işletmenin geleceğine yol gösterir. 24. şağıdakilerden hangisi finansal tablo analizi tekniklerinden biri değildir? ) Dinamik analiz B) Yatay analiz C) Dikey analiz D) Trend analizi E) Rasyo analizi 22

23 Lojistiğe Giriş DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Lojistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Dönemi'nde lojis ğin önem kazanma nedenlerinden biri değildir? 4. ynı taşıma güzergâhı üzerinde bulunan farklı göndericilere ait küçük hacimdeki yüklerin birleş rilerek aynı kamyon ile sevk edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) rtan rekabet koşulları ) Tam kamyon yük B) Tüke ci talep modellerindeki değişim B) Genel Yük C) Envantere bakış açısındaki değişim C) Özel yük D) skerî lojis k tecrübesi D) Parsiyel yük E) Komandit şirket birleşmelerinin ortaya çıkması E) F sını yük 2. şağıdakilerden hangisi Tam Zamanında Üre m (JIT) ile ilgilidir? ) Üre m ha ndan müşteriye kadar olan yük hareke dir. Bir gemi şirke nin, onun yetkili acentesinin veya gemi kaptanının malı yükletene verdiği, malların teslim alındığını ve kararlaş rılan limana kadar taşınacağını gösteren belgeye ne ad verilir? B) Firmaların stoksuz çalışmalarını öngörmektedir. ) Teslim ordinosu C) Üre mi tamamlanan ürünlerin uygun koşullarda ve ih yaç anında müşteriye gönderilmesidir. B) Navlun manifestosu 5. C) Konşimento D) Üre ci firmanın, ürünleri müşterilere hiçbir aracı kullanmaksızın teslim etmesidir. D) Kargo manifestosu E) Dağı m kanalı boyunca bir veya daha fazla aracı kişi veya kurumun kullanılmasıdır. 3. şağıdakilerden hangisi kara yolu yük taşımacılığının olumsuz yönlerinden biridir? E) Hazırlık mektubu 6. Düzensiz Hat Taşımacılığı'na ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kapıdan kapıya aktarmasız taşımanın eşyanın yıpranmasını en aza indirmesi ) İki veya daha fazla liman arasında önceden belirlenmiş tarihlere ve bir plana göre yapılan taşımacılık r. B) Diğer taşıma türlerine göre altyapı maliyetlerinin daha az olması B) Geminin kârlı yük bulduğu limanlar arasında düzensiz bir şekilde yap ğı taşımacılık şeklidir. C) İklim şartlarının malların zamanında teslimini güçleş rmesi C) Yük takibi genel olarak gemilerin acenteleri ve navlun brokerleri aracılığı ile yapılır. D) Sefer saatlerinin esnek olması D) Navlun ücretleri piyasalardaki arz-talep kurlarına göre belirlenir. E) mbalajlama ve sevkiyata hazırlamada zaman ve kaynaklardan tasarruf imkânı sağlaması E) Gemiler, taşıdıkları yüklere karşılık ton başına navlun talep ederler. 23

24 7. Belirli bir noktadan başlamak sure yle yine belirli bir noktaya kadar taşınacak yüklerin bir tren katarı oluşturacak miktarda olması hâlinde uygulanan işle m yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 11. Çok uzun mesafeli olmayan malzeme, yedek parça, maden ve insan taşımalarında kullanılan yürüyen bant sistemleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Tüp İçi Eşya Taşımaları ) Tek Vagon Taşımacılığı B) Teleferik B) nahat Tren Taşımacılığı C) Konveyörler C) Blok Tren Taşımacılığı D) Filo Taşımaları D) İntermodal Tren Taşımacılığı E) SLOT E) Ro/Ro Taşımacılığı 8. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli terminalde eşyaların konsolide edilmesi ve karşılıklı olarak eşya transferinin yapılması aşağıdaki işle m modellerinden hangisi ile ifade edilir? 12. şağıdakilerden hangisi sıvıların kaynağından tüke m noktasındaki depolara, rafinerilere, limanlara taşınması için oluşturulmuştur? ) Toplayıcı Boru Ha ) Doğrudan Sefer İşle m Modeli B) Dağı cı Boru Hatları B) Mekik Sefer İşle m Modeli C) Taşıyıcı Boru Ha C) Doğrusal Uğraklı Sefer İşle m Modeli Sistemi D) Çamurlaş rılmış Ka lar için Boru Hatları D) Besleme Sefer İşle m Modeli E) Bio Yakıt Boru Hatları E) Terminal Bazlı Sefer İşle m Modeli 9. Sistemi I. Dökme kargolar 13. şağıdakilerden hangisi özellikle tehlikeli ürünlerin taşınması için ideal olan ve sıvı maddelerin taşınmasında kullanılan konteyner türüdür? II. Özel kargolar III. ULD kargolar ) Flat-Rack konteyner Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar başlığı al nda değerlendirilir? B) Üstü açık konteyner C) Frigofirik konteyner ) Yalnız I D) Tank konteyner B) Yalnız II E) Dökme yük konteyneri C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 10. şağıdakilerden hangisi uluslararası hava yolu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan biri değildir? 14. şağıdakilerden hangisi ülkelerin lojis k sektörü açısından gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi amacıyla Dünya Bankası tara ndan kullanılan ölçütlerden biri değildir? ) Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ) Lojis k işletmelerin fiyatlandırma yöntemleri B) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü B) Gümrük ve sınır kapısı işlemleri C) vrupa Sivil Havacılık Konferansı C) Lojis k altyapısı D) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği D) Uluslararası taşıma olanakları E) vrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Birliği E) Lojis k operasyonların kalitesi 24

25 15. şağıdakilerden hangisi lojis k köylerin sağladığı avantajlardan biri değildir? 19. Havaalanlarında bagajların yolcular tara ndan beklendiği ve döner bir tabla üzerinden alındığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? ) ğır taşıtların şehir içlerinden çekilmesini sağlayarak trafiği azal r. ) Çekme araçları B) İntermodal taşımacılığa imkân verir. B) tlıkarınca sistemleri C) Elleçleme süreçlerinin ortadan kaldırılmasına olanak tanır. C) Birim yükleme araçları D) Cross-docking gibi işlemlere olanak verir. D) Çatal yük aracı E) Paketleme, depolama gibi pek çok lojis k fonksiyonu bir arada barındırır. E) Palet yük aracı 16. Ürünlerin mevsimsel talebine bağlı olarak talebi düşen, bir süreliğine ih yaç duyulmayan veya ekonomik açıdan ileride değerlendirilmesi beklenen ürünlerin bekle ldiği depolar aşağıdakilerden hangisidir? 20. şağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının amaçlarından biri değildir? ) Maliyet avantajı sağlamak ) Bölge depoları B) Daha yenilikçi ürünler ortaya çıkarabilmek B) Dağı m depoları C) Çapraz sa şları ortadan kaldırmak C) Lojis k depoları D) Etkin envanter yöne mi sağlamak D) Saklama depoları E) Müşteri hizmet kalitesini ar rmak E) Kiralanmış depolar 17. I. Ham madde depoları 21. I. Eşyanın gümrük tarifesi II. Nihai ürün depoları II. Eşyanın menşei III. Kapalı depolar III. Eşyanın gümrük kıyme IV. çık hava depoları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gümrük giriş işlemlerinin tamamlanması sürecinde gerçekleş rilen temel gümrük uygulamalarındandır? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ürünün tamamlanma derecesine göre sınıflandırılan depolardan değildir? ) Yalnız I ) Yalnız II B) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III C) III ve IV D) I ve III D) I, III ve IV E) I, II ve III E) II, III ve IV 18. şağıdakilerden hangisi paketlemenin temel fonksiyonlarından biri değildir? 22. şağıdakilerden hangisi geri dönen ürünü tekrar dağıtma yollarından biri değildir? ) Kaplama ) Yeniden sa ş B) Koruma B) Kurumlara bağış C) Bölme C) Geri dönüşüm D) İle şim D) Ürün geri çağırma E) Dene m E) Yok etme 25

26 23. Kullanılmış üründen kullanılabilir ürün elde etme ve parçaları ayırarak orijinal ürünün üre minde kullanma işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Ürün yamyamlaş rma B) Geri dönüşüm C) Ürün makyajlama D) Yeniden kullanım E) Tamir etme 25. şağıdakilerden hangisi sağlık lojis ğinin temel unsurlarından biri değildir? ) İlaç fabrikaları B) Eczaneler C) Hastane inşaa nı üstlenen müteahhitlik firması D) Hastaneler E) Tedavi bekleyen hastalar 24. Lojis k faaliyetlerin ekolojik etkisini ölçmek ve en aza indirmek için gerçekleş rilen lojis k faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir? ) Enerji lojis ği B) Kentsel lojis k C) Sıra dışı lojis k D) Yeşil lojis k E) Hizmet lojis ği 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Psikoloji DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir? 5. Sosyal psikolojinin araş rma alanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Bireyin kendisiyle ilişkisi ) Klinik psikoloji B) Bireyin gelişim evreleri B) Sosyal psikoloji C) normal davranışlar C) Gelişim psikolojisi D) Davranışta öğrenmenin etkisi D) Psikometri E) Bireyin toplum içindeki davranışları E) Deneysel psikoloji şağıdakilerden hangisi Psikoloji bilinç süreçlerinin en temel elamanlarını analiz etmelidir. görüşünü savunmaktadır? 6. ) Yapısalcılık ) William McDougall B) İşlevselcilik B) James McKeen Ca ell C) Psikanalizm C) Stanley Hall D) Davranışçılık D) Sigmund Freud E) Hümanizm E) Wilhelm Wundt şağıdakilerden hangisi araş rma problemine yönelik doğruluğu test edilmek üzere hazırlanmış, üzerinde deney ve gözlem yapılan önermedir? 7. ) Süreksiz değişken Davranışların kaynağının bilinç dışı süreçler olduğunu, bilinç dışının ise hipnoz, rüya analizi ve serbest çağrışım gibi yöntemlerle çözümlenebileceğini savunan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Kurt Ko B) Varsayım a B) Ivan Pavlov C) Sürekli değişken C) Sigmund Freud D) Hipotez D) braham Maslow E) Olgu 4. Leipzig de ilk psikoloji laboratuvarını kuran aşağıdakilerden hangisidir? E) William James şağıdakilerden hangisi aldığı uyaranı sinir hücresinin gövdesine ile r? 8. Korku, sevinç gibi durumlarda aşağıdakilerden hangisi harekete geçer? ) kson ) Beyincik B) Dentrit B) Sempa k sistem C) Miyelin C) Tümbeyin sapı D) Ranvier düğümü D) Parasempa k sistem E) Schwann hücreleri E) Omurilik soğanı 31

32 9. şağıdaki kuramlardan hangisi davranışların temelinde bireyin farkında olmadığı bilinç dışı süreçlerin olduğunu savunmaktadır? 13. şağıdakilerden hangisi eği min toplumsallaş rma işlevinin sonucudur? ) Kendisi için uygun kararlar verebilmek ) Psikanali k B) Potansiyellerinin farkına varmak B) Norm C) Kendisine açık rsatları görmek C) Bilişsel D) Kapasitesini verimli kullanabilmek D) Rol E) Toplum kültürünü benimsemek E) Davranışçı 10. Organizmada fiziksel özellikler yönünden gerçekleşen niceliksel değişmeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 14. Pavlov un deney öncesi aşamada kullandığı zil sesi aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? ) Öğrenme ) Şartsız uyarıcı B) Olgunlaşma B) Şartsız tepki C) Hazırbulunuşluk C) Nötr uyarıcı D) Deneyim D) Şartlı tepki E) Büyüme E) yırt etme 11. Piaget e göre öğrenmenin deneme-yanılma formunda gerçekleş ği dönem aşağıdakilerden hangisidir? 15. Kişilik gelişimini Yapısal Kuram, Topografik Kuram ve Psikoseksüel Kuram boyutlarında ele alan psikolog aşağıdakilerden hangisidir? ) Soyut işlemler ) Kohlberg B) İşlem öncesi B) Piaget C) Somut işlemler C) Erikson D) Duyu-motor D) Freud E) Fallik E) Dewey 12. şağıdakilerden hangisi bireyi işe güdüleyen en güçlü mo fin ekonomik güdüler değil, toplumsal ve psikolojik güdüler olduğunu savunur? 16. Bireyin eylemlerini etra ndaki şans, kader gibi kontrol edilemeyen faktörlere dayandırması aşağıdakilerden hangisine örnek r? ) İnsancıl Yaklaşım ) Bağımlılık B) X-Y Kuramı B) Dışsal dene m C) Yönetsel Sistemler Yaklaşımı C) İçsel dene m D) Yöne m İlkeleri Kuramı D) Stres E) Küresel Yaklaşım E) Tölerans 32

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 16 Ocak 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... 2016CS12-9 2016CS12-9 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ FİNL ÇIKMIŞ SORULR http://www.ataaofsaglikyonetimi.tr.gg/ http://www.ataaofsaglikyonetimi.blogspot.com.tr/ https://www.facebook.com/ataaofsaglikyonetimi/

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Davranış Bilimleri Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Davranış Bilimleri DİKKAT! Bu testte

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR T-OF SĞLIK LİSNS TMMMLM SĞLIK YÖNETİMİ 4.SINIF 1.DÖNEM İNSN KYNKLRI YÖNETİMİ BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULR http://www.ataaofsaglikyonetimi.tr.gg/ http://www.ataaofsaglikyonetimi.blogspot.com.tr/ https://www.facebook.com/ataaofsaglikyonetimi/

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı