bilgilendirme formu * ANKARA_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG Konu : Kan Merkezleri değerlendirme ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu * ANKARA_ sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununa göre kan merkezi veya kan istasyonlarının her çeşit laboratuar veya üretim terlerinin niteliklerini hizmet alan ve ilişkilerini ücret tarifelerini, personel araç-gereç ve hizmet standartları ile çalışma esaslarını belirlemek Sağlık Bakanlığının görev ve yetkisindedir. Gerek ilgili kanun gerekse Kan ve Kan Ürünleri yönetmeliği bu merkezleri fiziki yapı teknik donanım, personel ve çalışma esaslarını tanımlamıştır. Ancak Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı yapılan denetimler sonucunda; 1- Kan Merkezi veya kan istasyonu için bağımsız bir bölümün oluşturulmadığı veya oluşturulan ünitenin hizmetin niteliğine uygun olmadığı, bazı kurumlarda ise hizmetin hastanedeki laboratuarlarda yürütülmeye çalışıldığı, 2- Kan Merkez ve istasyonlarındaki mevcut cihaz ve ekipmanın yetersiz olduğu, 3- Bazı kurumlarda kan merkezi veya kan istasyonundan sorumlu hekimin bulunmadığı ya da hizmeti yürüten hekimin resmi olarak görevlendirilmediği, 4- Kan merkez ve istasyonlarında görev yapan personelin bir bölümünün transfüzyon ve seroloji alanında eğitim görmemiş olduğu, hizmetin hastanenin diğer bölümlerinde görev yapan personel tarafından rotasyon ile yürütüldüğü, 5- Kan merkez ve istasyonlarında kan istem ve donör bilgi formlarının, kan alma ve kan grup kayıt defterlerinin ya hiç tutulmadığı veya düzensiz tutulduğu ve bu nedenle geriye dönük incelemelerin yapılabilmesinin mümkün olmadığı, 6- Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemek amacıyla yapılan testlere ait defter kayıtlarının bulunmadığı veya diğer hastalara ait sonuçlarla birlikte diğer laboratuarın defterine kaydedildiği, 7- Yapılan tarama testlerinde pozitif sonuç saptanan donörlere bu test sonuçlarının genellikle bildirilmediği ve bulaşıcı hastalık ihbarlarında aksama olduğu tespit edilmiştir.

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü -2- _ ANKARA 2857 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 38. maddesinde kan merkezleri ve kan istasyonlarının yılda iki defa denetleneceği, bu denetimlerde tespit edilen aksaklıkların ilgili kurum ve kuruluşlarca derhal giderileceği, ikinci defa yapılan denetimde aynı aksaklıkların devam etmesi halinde idari ve cezai soruşturma yapılacağı hükmü yer almaktadır. Halk sağlığı ile doğrudan ilişkili bu konularda uygulamaların takibinden Baştabipler ve İl Sağlık Müdürleri sorumludurlar. Yukarıda belirtilen hususların hizmette aksamaya neden olmayacak ve temel problemleri ortadan kaldıracak şekilde; 2857 sayılı kanun ile Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda düzeltilmesi, mahallinde giderilemeyen eksiklikler konusunda Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize önemle rica ederim. EKİ : Uygulama Talimatı Donör bilgi formu ve değerlendirme anahtarı Kan istem formu Serolojik testler kayıt defteri örneği Kan bağış kayıt defteri örneği Kan grup kayıt defter örneği DAĞITIM : Valilikler İl Sağlık Müdürlüğü (İvediliğinden) Kızılay Genel Başkanlığı Üniversite / Tıp Fakültesi Dekanlıkları SSK Genel Müdürlüğü

3 UYGULAMA TALİMATI Fiziki Yapı : a- Kan Merkezleri Kan ve kan ürünleri yönetmeliğinin 11.maddesinde kan merkezlerinin tipleri ve yürütecekleri hizmetler, 13.maddesinde ise, kan merkezlerinde bulunması gerekli bölümler belirtilmiştir. Yapılan denetimlerde kan merkezlerinin çok büyük bir bölümünün sadece kan alımı ve dağıtımı işlevini yürüttüğü, araştırma, immünohematolojik detaylı testler ve test serumu hazırlama işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sadece kan alımı ve kendi bünyesinde kan dağıtımı işlevini yürüten kan merkezlerinde hastane fiziki koşulları aşağıda belirtilen bölümleri oluşturmaya elverişli değil ise, hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak en azından hasta kabul, muayene ve kan alma ile laboratuar bölümlerinin birbirinden ayırt edilmesi zorunludur. 1- Kabul bölümü 2- Muayene bölümü 3- Kan alma salonu 4- Canlandırma odası 5- Kan grup tayin laboratuarı 6- Mikrobiyoloji laboratuarı 7- Araştırma laboratuarı 8- Yıkama ve sterilizasyon kısmı 9- Soğuk oda 10- Malzeme deposu 11- Büro kısımları 12- Arşiv, kütüphane 13- Kobaylık B tipi kan merkezlerinde kobaylık, araştırma laboratuarı, fraksinasyon laboratuarı ve onlarla ilişkili kısımlar bulunmaz. b- Kan İstasyonları Kan istasyonları, kan ihtiyacını esas olarak kan merkezlerinden sağlayan, gerektiğinde kan alma ve dağıtımı işlemini yapan daha küçük kuruluşlardır. Yapılan denetimlerde kan istasyonlarının büyük bir bölümü için hastanelerde ayrılmış bağımsız bölümlerin bulunmadığı, kan istasyonu ile ilgili hizmetin genellikle laboratuar aracılığıyla yürütüldüğü saptanmıştır. Bünyesinde kan istasyonu bulunduran tüm kurum ve kuruluşlarda eğer kan alma işlemi de yapılıyorsa, hasta kabul, muayene ve kan alma ile laboratuar bölümlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi, eğer sadece kan merkezlerinden kan temin ediliyorsa, kanların muhafaza ve gerekli uygunluk testlerinin yürütülmesine yönelik bağımsız bir bölümün oluşturulması zorunludur. Teknik Donanım : Kan merkezleri ve kan istasyonlarında bulunması gerekli araç ve gereçler, Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 14,15 ve 18.maddelerinde belirtilmiştir. Tüm kan merkezleri ve kan istasyonlarında kan saklama dolabı (Kan temin, tüketim durumu ve bulundurmaları gerekli miktarlar ile uyumlu sayıda), kan grubu, cross-match ve Coombs testlerini yapabilecek araç ve gerecin bulundurulması zorunludur. Hastane bünyesinde hizmet veren kan merkezlerinde transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlara yönelik tarama testlerinde hastane laboratuarlarının teknik donanımından yararlanılabilir.

4 Personel Durumu : Kan merkezi ve kan istasyonlarında yürütülen hizmetin niteliği bu ünitede çalışan personelin; 1. Donör seçim ve değerlendirme kriterlerini 2. Kan gruplarının temel biyokimyasal ve immünolojik özelliklerini, saptama yöntemlerini ve karşılaşılabilecek olası problemleri, 3. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri, sorunlu alıcıda kan hazırlama kriterlerini, 4. Eritrosit antijen ve antikorları ile ilişkili testleri (Coombs testleri) ve değerlendirilmesini, 5. Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonların taranmasında kullanılan testlerin yapılış teknikleri ve değerlendirilmesini bilmesi gerekir. 6. Tüm dünyada transfüzyon kazalarının %95 i kayıt ve etiket hatalarına bağlı olarak gelişmektedir. Bu nedenle kayıt sisteminin önemini kavramalı ve titizlikle yürütülmelidir. 7. Kan temini konusunda stratejiler geliştirebilmeli ve donör kazanımı konusunda girişimci ve titiz olmalıdır. 8. Kanın etkin kullanımı konusunda stratejiler geliştirebilmeli ve kan israfını önleyecek tedbirler alabilmelidir. Yukarıda belirtilen nitelikler, kan merkezlerinde hizmetin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için hayati önem taşır ve ancak kan merkezindeki personelin sürekli hizmet içi eğitimi ve deneyim kazanması ile mümkün olur. Bu nedenle; a- Kan merkezi uygulamalarında en az bir yıl tecrübesi bulunan hekim veya uzman hekim kan merkezi müdürü olarak resmi bildirim ile görevlendirilmelidir. b- İmmünohematolojik ve mikrobiyolojik testlerin güvenilir şekilde yapılması ve sonuçların irdelenmesinden sorumlu bir laboratuar uzmanı bulunmalı, eğer birimin kan temin ve tüketim kapasitesi düşük ise, hastanede görevli uzman, bu görevi de yürütmelidir. c- Tüm kan merkezlerinde hizmetin 24 saat aralıksız sürdürülmesini sağlayacak şekilde personel düzenlemesi yapılmalıdır. d- Kan merkezlerinde görevli teknisyen ve/veya hemşirelerin transfüzyon ve seroloji konusunda eğitim görmeleri sağlanmalıdır. e- Kan merkezlerinde yürütülen testler belirli bir bilgi ve tecrübe birikimine ihtiyaç göstermektedir. Yapılabilecek bir teknik hata doğrudan insan yaşamını tehdit edeceğinden kan merkezi çalışmalarının rotasyonla sürekli değişen elemanlarla yürütülebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kan merkezlerinde hizmetin sabit kadrolar tarafından yürütülmesi esas alınmalı ve hastane bünyesindeki rotasyon işlemlerinde kan merkezi kapsam dışında tutulmalıdır. Kayıt Sistemleri 1-Donör Bilgi Formu Hem bağışta bulunan donörü, hem de kanı alacak olan kişiyi korumak amacıyla kullanılmalıdır. Donör sorgulama ve bilgi formları ile değerlendirme anahtarı ekte sunulmuştur. Donörden kan alma işlemini yapıldığı tüm kan merkezi ve istasyonlarında kullanılması zorunludur. 2-Kan İstem Formu Kan istemi yapılırken alıcının hastalığı, hangi amaçla transfüzyon planlandığı, daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığının bilinmesi, transfüzyon öncesi uygunluk testlerinin planlanması, karşılaşılan sorunların çözümlenmesinde çok önemlidir. Diğer taraftan hazırlanan kanın niteliği, yapılan testlerin sonuçlarının da transfüzyonu yapacak hekim tarafından bilinmesi gerekir. Kan istem formu örneği ekte sunulmuştur ve tüm istemlerde kullanılmalıdır.

5 3-Kan Grup Defteri (Kan merkezi laboratuar defteri) Ekte örneği bulunan defter, bir kan merkezinde yapılabilecek temel immünohematolojik testlerin tümünün kaydedilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Personel çalışma güvenirliğinin denetlenmesi, testi yapan kişinin sonuç konusunda sorumluluk üslenmesi amacıyla testi ve kaydı yapan personel defteri imzalamalıdır. 4-Kan Kayıt Defteri Bu defterin Giriş bölümü donöre ait bilgileri, karşı sayfada bulunan Çıkış bölümü ise, kanın hangi hasta için hazırlandığını göstermektedir. Transfüzyon öncesi uygunluk testlerini yaparak, çıkış işlemini yapan teknisyen defterin ilgili sütununu imzalamalıdır. 5-Cross-match ve Servis Çıkış Defteri Kan temin ve tüketiminin fazla olduğu merkezlerde cross-match için ayrı bir kayıt sisteminin bulunması, aynı hasta için birden çok sayıda kan hazırlandığında bu verilerin bir arada irdelenebilmesi yararlı olacağı için hazırlanmıştır. 6-Serolojik Testler Kayıt Defteri Yapılan denetimlerde transfüzyonlara ait test sonuçlarının mikrobiyoloji laboratuarlarına ait kayıt defterlerinde bulunduğu, donörlere ait sonuçların kan merkezi ve istasyonlarının büyük bir bölümünde bulunmadığı veya tutulan kayıtların sağlıklı olmadığı saptanmıştır. Alınan her kanda transfüzyonla bulaşı engellemek için taranması zorunlu testler mikrobiyoloji laboratuarında yapılıyor olsa bile kayıtlarının kan merkezlerinde de tutulması zorunludur. 7-İmha Edilen Kan Kayıt Defteri Yapılan denetimlerde imha edilen kanlar ile ilgili tutanakların hazırlanması ve muhafazasında sorunlar bulunduğu tespit edilmiştir. İmha edilen tüm kanlarda imha ediliş nedeni ve kan no mutlaka kaydedilmeli ve tutanak kan merkezi müdürü, kan merkezi doktoru, sorumlu hemşire veya teknisyen tarafından imzalanmalıdır. 8-Satın Alınan Kan Kayıt Defteri Diğer kan merkezlerinden temin edilen kanların kaydına yönelik olarak kullanılmalıdır. Kayıt sistemlerine esas olacak ekteki form ve defterler kan merkezleri ve istasyonlarında rutin olarak yürütülecek işlemlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak, kan merkezlerinin veya merkezin bulunduğu hastanenin yürüttüğü işlemler göz önünde bulundurularak ek bölümler veya sütunlar oluşturulabilir. Enfeksiyonlara Yönelik Tarama Testleri Bir çok kan merkezinde tarama testlerinde saptanan pozitif sonuçlar hakkında donöre bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda donörün bir başka kan merkezine bağış için yeniden başvurması muhtemeldir. Bu durumun önlenebilmesi için donörün pozitif test sonuçları konusunda bilgilendirilmesi ve adı geçen enfeksiyonlar toplum sağlığı yönünden de önemli olduğundan bulaşıcı hastalık ihbarının yapılması zorunludur.

6 KAN BANKAMIZA HOŞGELDİNİZ Burayı Mutlaka Okuyunuz Aşağıdaki sorular, kan verecek ve kanı alacak kişiyi korumak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmayın ki, verdiğiniz kan korumasız, şuuru kapalı, kanı reddetme şansı olmayan masum bir hastaya yada yeni doğmuş bir bebeğe verilebilir. Örneğin, AIDS testiniz negatif olsa bile, AIDS virusu taşıyor olabilir; kendinizi iyi hissetseniz dahi, bu virusu bulaştırabilirsiniz. Formu doldurduğunuz da kafanızda, kan vermek konusunda hala şüpheleriniz varsa, kimseye bir açıklama yapmadan kan bankasını terk edebilir veya kan bankası doktoruyla özel olarak görüşebilirsiniz. TEŞEKKÜR EDERİZ. Evet Hayır 1. Bugün kendinizi kan verecek kadar iyi hissediyor musunuz? 2. Bugüne kadar size kan vermemeniz gerektiğini söyleyen (Doktor, hemşire gibi) oldu mu? 3. Hastane, doktor, hemşire, iğne ve kan tutması gibi korkularınız var mı? 4. Son 3 ay içinde kan bağışı yaptınız mı? 5. Son 3 gün içinde aspirin veya benzeri bir ilaç kullandınız mı? 6. Son 3 gün içinde diş hekimine gittiniz mi? 7. Son 1 ay içinde aşı yaptırdınız mı? Ne aşısı yaptırdınız : Son 1 ay içinde ilaçla veya başka bir şekilde tıbbi tedavi gördünüz mü? 9. Şeker hastası mısınız? Veya tedavi görüyor musunuz? 10. Sara (Epilepsi) hastası mısınız? Veya tedavi görüyor musunuz? 11. Bugüne kadar kalp, akciğer, böbrek hastalığı geçirdiniz mi? 12. Bugüne kadar hiç sarılık (10 yaş sonrası), karaciğer iltihabı, karaciğer hastalığı geçirdiniz mi? 13. Son 1 yıl içinde sarılıklı bir kişiyle yakın ilişki içinde oldunuz mu, size hepatit serumu verildi mi? 14. Son 1 yıl içinde size kan veya kan ürünü verildi mi? Doku veya organ nakli yapıldı mı? 15. Son 1 yıl içinde önemli bir hastalık veya ameliyat geçirdiniz mi? 16. Bugüne kadar kanser, kan hastalığı veya kanama problemli bir hastalık geçirdiniz mi? 17. Son 3 yıl içinde yurt dışında bulundunuz mu? 18. Son 1 yılda kulak veya cildinizin bir yerini deldirdiniz mi? Dövme, akupunktur yaptırdınız mı? Kaza ile iğne batması oldu mu? 19. Bugüne kadar pıhtılaşma (Hemofili gibi) hastalığı nedeniyle faktör konsantresi kullandınız mı? Böyle bir uygulama içerisinde olan bir şahısla bir kere bile olsa, cinsel ilişkiniz oldu mu? yıl içinde kuduz aşısı oldunuz mu? Sahipsiz veya şüpheli bir hayvan tarafından ısırıldınız mı? 21. Son 1 yıl içinde frengi (Sifiliz) testiniz pozitif oldu mu? Bu süre içinde Sifiliz, bel soğukluğu hastası oldunuz mu? Veya Sifiliz tedavisi gördünüz mü? 22. Bugüne kadar size büyüme hormonu (Growth hormon) verildi mi? 23. Verem hastalığı geçirdiniz mi? Yakın zamanda tekrarladı mı? 24. Sedef hastalığı geçirdiniz mi? Bu hastalık için ilaç (Tegison) kullandınız mı? 25. Sivilce tedavisi için ağızdan ilaç alıyor musunuz? 26. Son 3 yıl içinde sıtma (Malarya) hastalığı geçirdiniz mi? Sıtma tedavisi gördünüz mü? 27. Son 1 yıl içinde para karşılığı cinsel ilişkide bulundunuz mu? 28. Bugüne kadar homoseksüel biriyle, son 1 yıl içinde yabancı uyruklu biriyle cinsel ilişkide bulundunuz mu? 29. Bugüne kadar uyuşturucu (Eroin, esrar,v.s) kullandınız mı? Uyuşturucu kullanan biriyle bir kere bile olsa, cinsel ilişkiniz oldu mu? 30. AIDS misiniz; şüpheniz var mı; bu özellikteki biriyle bir kez bile olsa cinsel ilişkiye girdiniz mi? 31. Sadece kan testi yaptırmak için mi bağışta bulunuyorsunuz? 32. Bugüne kadar;beklemediğiniz hızlı kilo kaybı, gece terlemeleri, deride mavi-mor lekeler, 1 aydan uzun süren bezeler, 10 günden fazla süren yüksek ateş, uzun süreli tedaviye cevap vermeyen ishal, ağız içinde beyaz lekeler, alışılmadık yaralar oldu mu? 33. Kadınlar için: Son iki ay içinde düşük veya kürtaj geçirdiniz mi? Hamilelik durumunuz var mı? Bugün adet gününüz mü, kanamanız var mı? Yukarıda ki, açıklamaları okudum. Kan vermem konusunda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Kanı alacak olan doktor, hemşire, laboratuar teknisyenlerini kan vermenin oluşturabileceği tıbbi yan etkilerden kanun karşısında kendim veya vekillerim tarafından yapılacak olan her türlü şikayet ve tazminat taleplerinden sorumlu tutmayacağımı bildiririm. Protokol No : BAĞIŞ YAPANIN Red Nedeni : Adı Soyadı : İmzası :

7 DONÖR FORMU Adı:... Kan Grubu :...RhD :... Soyadı :... Doğum Yeri :... Özel Grup :... Doğum Tarihi :.../.../... Kan No :... Donör No :... Bağış Tarihi :.../.../... Merkez Kan kullanılmadı Nedeni :... Gezici Ekip... Askeriye.../.../... tarihine kadar kan vermemesi Nedeni :... Cinsiyeti : Erkek Kadın Nüfus kağıdı no :... Meslek :... Eğitim : Ehliyet no : İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Özel Tanımlama :... Medeni hali : Evli Bekar... Adres : Tam Kan Sokak : Eritrosit S. Trombosit S. Mahalle / Köy : TDP İlçe : Kryopresipitat İl : Beyaz Küre Posta Kodu : Tel (Ev) :... Tarama Testleri : Tel (İş ) :...Fax :... Anti-HCV ab HBsAg ... Anti-HIV 1/2 abs RPR/VDRL N.Bağış Kaçıncı :... Aferez: Hasta için Kaçıncı :... Tromboferez Plazmaferez Eritroferez Sürekli donör olmak istiyor mu? Evet Hayır Lökoferez Son bağış tarihi :.../.../... Torba tipi : Tekli Çiftli Üçlü Dörtlü Alınan Kan Miktarı : Solüsyon : CPD CPDA-1 CPD+SAG.M Standart (450±%10 ml) Özel :...ml VİTAL BULGULAR : DÜŞÜNCELER : Ağırlık :...kg Vücut ısısı :... ºC Nabız :.../dk A.Tansion :.../...mmhg Hct :%... Hb :...g/ml Hemşire : Doktor :

8 KAN BANKALARI SORUMLULARI İÇİN DONOR SORGULAMA FORMU DEĞERLENDİRME ANAHTARI Bu anahtar, kan bankalarında kullanılmasını önerdiğimiz sorgulama formunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Problemsiz bir donörde birinci sorunun cevabı evet, diğer soruların cevabı hayır" olmalıdır. 1.soru donörü diğer soruları cevaplarken daha sakin ve rahat kılmayı sağlar Donör kan vereceği gün kendini iyi ve sağlıklı hissetmelidir. Bazı grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları geçirilmekle ise hastalığın iyileşmesi ve semptomların tamamen geçmesi beklenmelidir. 2.soru hastada daha önce mevcut ve kan bağışlamasına engel olacak bir problemi daha başından yakalamayı hedefler. Bu soruya evet cevabı veren bir donör kan bankası doktoru ile görüşecektir. Bu durumda doktor daha önce niçin böyle bir tavsiyede bulunulduğunu anlamak için donörle görüşmeli ve son kararını kendisi vermelidir. 3.soruya "evet" cevabı verenlerden çok zorda kalınmamışsa kan alınmamalıdır, çünkü bazı vazovagal reflekse bağlı senkop olayları bu yapıda kişilerde daha çok görülmekledir. 4.soru donörün daha önceki kan bağışlarını sorgulayarak yeni bir kan bağışı için yeterli süre geçip geçmediğini anlamak için sorulmuştur. Genelde kan bağışından 8 hafta sonra yeniden kan bağışlanabilir. Ancak ülkemizdeki uygulama kan bağışları arasında 3 aylık süre olmasıdır. Trombosit, plazma, lökosit gibi kan ürünleri için özel hücre ayırıcı aletlerle (ferezis) yapılan kan bağışlarında donör ayrıca tam kan bağışlamak isterse, son ferezis işleminden sonra en az 48 saat geçmesi beklenmelidir. Bu şekilde kan bağışından sonra donörün tekrar ferezis için bağışta bulunması için en az 8 hafta geçmelidir Bundan sonraki cevapların değerlendirilmesi açığa çıkarılmak istenen durumlar başlık yapılarak açıklanacaktır. Bu başlık altındaki durumları ilgilendiren sorular, gruplandırılarak değerlendirme anahtarı verilecektir. Viral Hepatitler 12,13,14,15,18 ve 29.sorular bu amaçla sorulmuştur. Bu soruların cevapları tek başına hepatit enfektivitesi hakkında karar verdirmez, ancak serolojik testlerle bir arada değerlendirildiğinde kıymet taşırlar. Aşağıdaki durumlarda bir kişi (12 ve 29 soruya "evet' cevabı verenler) hiçbir zaman kan donörü olarak kullanılmamalıdır. a. 10 yaşından sonra hepatit geçirenler b. HBsAg testi pozitif çıkmış olanlar (şimdi veya geçmişte) c. Anti-HBc (total) testi iki kez pozitif çıkanlar d. Şimdi veya geçmişte Hepatit C enfeksiyonu geçirenler (klinik ve/veya laboratuvar delilleri ile) e. SGPT (ALT) testi normalin iki katından yüksek olanlar ve/veya en az iki kez yüksek fakat normal ile onun iki katı arası seviyede olanlar f. Geçmişte veya halen intravenöz yolla uyuşturucu kullananlar g. Daha önce verdiği kanla iyi dökümante edilmiş bir posttranstüzyon hepatiti enfeksiyonuna neden olduğu bilinenler. Yukarıda sayılan durumdaki kişilerle yakın temasta olan kişilerden (aynı evi, mutfağı, banyoyu kullanan örneğin öğrenci yurtları, hapishane, psikiyatrı hastaneleri veya mental yönden özürlülerin yattığı hastaneler gibi yerlerde yaşayanlar) bu yakın temas kalktıktan 12 ay sonrasına kadar kan alınmamalıdır Yukarıda sayılan hastanelerde ve diyaliz merkezlerinde çalışanlardan bulaşıcı hastalıktan korunma kurallarına uydukları sürece kan alınması için sakınca yoktur (kendilerine ait bir engel olmadıkça) 13, 14, 15.l8.sorulara "evet" cevabı verenlerden de 12 ay süreyle kan alınmamalıdır. Diş çekimi yapılanlar 6 soru bu amaçla sorulmuştur Diş çekimi yapılanlardan olası bir bakteriemi nedeniyle 3 gün kan alınmaması öğütlenir. Aslında bazı yerlerde bunun önemli olmadığı ve donör kendini iyi hissederse daha erken de kan alınabileceği şeklinde uygulama yapılmaktadır.

9 Ameliyat olanlar, organ nakli ve kan transfüzyonu yapılanlar 14 ve 15.sorular bu amaçla sorulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu veya organ nakli yapılanlar, 1 yıl süreyle kan veremez. Ameliyat olan fakat bu sırada ayrıca kan transfüzyonu yapılmayan kişiden iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra kan alınabilir. Sıtma 17 ve 26.sorular bu amaçla sorulmuştur. Sıtma geçiren ve tedavi olanlar iyileştikten sonra yeni bir tedavi görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları halinde kan donörü olabilirler.yine sıtmanın endemik olduğu yerlerden gelen göçmenler veya ziyaretçiler herhangi bir tedavi görmeden en az 3 yıl sağlıklı olmaları halinde kan donörü olabilirler. Sıtmanın endemik olduğu yerlere kısa süreyle gidenler döndükten sonra 8 ay herhangi bir tedavi görmeden sağlıklı olurlarsa kan donörü olabilirler. Tüberküloz 23.soru bu amaçla sorulmuştur. Aktif tüberkülozu olanlardan kan alınmaz. Eskiden tüberküloz geçirmiş, halen ilaç kullanmayan ve sağlıklı olan donorlerden kan alınabilir. Bu şekilde ppd testi pozitif olan sağlıklı kişilerden de kan alınabilir. Sifiliz, Gonore ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar 21.soru bu amaçla sorulmuştur. Sifiliz, gonore geçiren ve bu nedenle tedavi olanlardan tedavinin bitmesinden sonra sağlıklı kalmak koşuluyla ancak 12 ay sonra kan alınabilir. RPR testi pozitif olanlar donör olamazlar; bu testin negatifleşmesinden 12 ay sonra kan verebilirler. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlarda en önemli risk bu kişilerde ayrım HIV ve hepatotrop virüs enfeksiyonlarının sık oluşudur. Bu nedenle bu kişiler donör olarak kabul edilmezler Creutzfeld-Jacob Hastalığı 22.soru bu amaçla sorulmuştur. insan kaynaklı büyüme hormonu alanlarda çok uzun süreli inkübasyonu olan etkenin kanı kontamine edip hastalık geçişine neden olabileceği düşünülerek bu ilaçla tedavi olanlardan hiçbir zaman kan alınmaz. Ancak rekombinant metotlarla üretilen büyüme hormonu alanlar için böyle bir tehlike yoktur ve bu kişiler donör olabilir. Sara (Epilepsi} hastaları 10. soru bu amaçla sorulmuştur Epilepsi hastalarında kan bağışı yeni bir konvülsiyon atağına neden olabilir. Ancak konvülsif atakları ilaçla ya da ilaçsız olarak kontrolde olan donörlerden kan alınabilir. Bu durumun kararı doktor tarafından verilmelidir. Gebelik ve Düşükler 33.soru bu amaçla sorulmuştur. Gebelik süresince ve normal doğumdan sonra 6 hafta süre ile kan alınmamalıdır. Otolog kan donasyonu gerekirse, gerekli izin doktor tarafından verilmelidir. Kendisine kan verilmedikçe düşükler veya (uygun koşullarda yapılmış) küretaj kan donasyonuna engel değildir. Kanser, Kan hastalıkları, Pıhtılaşma bozuklukları 16.soru bu amaçla sorulmuştur. Kanser, lösemi, lenfoma hastaları donör olamazlar. Kanser için istisnalar, derinin bazal veya skuamöz nuveli kanseri, serviksin in situ kanseri ve tiroidin papiller kanseri olup da cerrahi ve medikal tedavi ile tam şifa bulanlardır. Kanama diyatezi olan hastalar hem venöz ponksiyon yerinden kanayabilecekleri için hem de elde edilen plazma pıhtılaşma faktörlerinden fakir olup kullanıma uygun olmayacağı için donör olamazlar. Faktör konsantreleri alanlar 19.soru bu amaçla sorulmuştur. Faktör konsantresi alanlar hem hastalıkları gereği hem de faktör konsantreleri ne kadar emniyetli olursa olsun kanla bulaşan hastalıklar yönünden risk altında oldukları için hiçbir zaman kan donörü olamazlar Diğer hastalıklar 9 ve 11. sorular bu amaçla sorulmuştur. Bu sorulara evet" cevabı verenler donör olarak kabul edilmemelidirler. Ancak bu kişiler otolog kan donörü olmak isterlerse doktor kontrolünde ve doktorun izni ile kan verebilirler. 8.soru kişinin adı konmamış veya kendisinin bilmediği bir hastalığı olup olmadığını anlamak için sorulmuştur. Bu soruya "evet cevabı verilmişse hastalığın ne olduğu aydınlatılmalıdır.

10 İlaç kullanımı 5, ve 25 sorular ilaç kullanımını sorgulamaktadır.aspirin alanlara trombosit fonksiyonları bozulduğu için trombosit elde edilmesi ve kullanılması düşünülüyor veya ferezis cihazları ile sadece trombosit elde edilerek kullanılması düşünülüyorsa 3 gün süre ile kan alınmaz. Ancak oral kontraseptif, hafif analjezikler, minör trankilizanlar, vitaminler, diyet yapanlar, hormon ilacı alanlardan kan alınabilir Antibiyotikler, kemoterapötik alanlar zaten bu ilaçları almalarını gerektiren hastalıkları nedeniyle kan veremezler. Psöriasis (sedef) tedavisinde kullanılan Tegison isimli ilacı alanlardan, ilacı bıraktıktan 3 yıl sonraya kadar kan alınmaz. Bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan retinoik asit türevi Accutane veya benzeri ilaçları alanlardan da 4 hafta süreyle kan alınmaz. Bu ilaçlar potansiyel olarak teratojeniktir. Bu nedenle bu ilaçlan taşıyan kanların hamile bir kadına transfüzyonu problem yaratabileceğinden bu kişilerden yukarıda belirtilen sürelerle (ilacı tamamen alılması için geçen süre) kan alınmaz Aşılar 7 ve 20. sorular bu amaçla sorulmuştur. Ölü virus, bakteri, riketsiya ve toxoid aşıları olan donörler sağlıklı iseler kan verebilirler. Bu grup aşılar içinde difteri, boğmaca, tifo, tetanoz, kolera, hepatit B, tifus, grip (ölü virusla hazırlananı), Salk (polio) ve kuduz (Human diploid) aşıları vardır. Atenue virus aşıları olanlar 2 hafta kan vermemelidir. Bu grup aşılar içinde kızamık, kabakulak, grip (canlı virus), Sabin (oral polio) ve çiçek aşılan vardır. Kızamıkçık aşısı olanlar, 4 hafta kan veremez. Şüpheli bir hayvan tarafından ısırılma sonrası kuduz aşısı olanlar 12 ay kan veremezler. Hepatitis B için hiperimmün globulin yapılanlar 12 ay kan veremezler. İntravenöz immünoglobulin yapılanlar bu tedaviyi gerektiren altta yatan hastalık durumlarına göre değerlendirilmelidirler. Bu kişiler gerekirse hiçbir zaman donör olamazlar AlDS ve AlDS'le ilişkili bulgular (Aids Related Complex = ARC) 30 ve 32.sorular bu amaçla sorulmuştur. 32.soru ile tarif edilen durum ARC belirti ve bulgularıdır. Bu soruya evet" cevabı verenler ile 30.soruya evet cevabı verenler hiçbir zaman donör olamazlar. Cinsel yaşam 19,27,28,29,30. sorular hu amaçla sorulmuştur. Bilindiği gibi başta AIDS olmak üzere hepatitis B ve C, sifiliz gibi hastalıklar cinsel yolla bulaşabilirler. Bu nedenle donör adaylarının cinsel yaşamlarını sorgulamak çok önemlidir. Öte yandan yukarıda sayılan hastalık etkenleri ile enfekte olan kişiler serokonversiyon olmadan önceki dönemlerde de hastalığı bulaştırabileceklerinden, en iyi tedbir hastalık bulaşması için emniyetsiz ve riskli cinsel ilişkiye giren kişilerin donör olarak kabul edilmemesidir. Bu nedenle intravenöz uyuşturucu bağımlısı ya da faktör preperatları kullanan hemofili hastası birisi ile cinsel ilişkiye girenler ile para vererek ya da başkaları ile para karşılığı cinsel ilişkide olduğunu bildiği bir kişi ile (bir defa bile olsa) cinsel ilişkide bulunanlardan 12 ay süre ile kan alınmamalıdır. Bir kişi kendisi para ve/veya uyuşturucu karşılığı cinsel ilişkide bulunuyorsa, bu kişi hiç bir zaman donör olamaz yılından sonra homoseksüel ilişkide bulunmuş (bir kere bile olsa) erkekler hiçbir zaman donör olamaz. Bu kişiler AlDS için yüksek risk grubundadırlar. Eğer bir kadın biseksüel bir erkek ile cinsel ilişkiye girmişse, 12 ay süre ile donör olamaz. AIDS olduğu bilinen ya da ARC hastaları ile cinsel ilişkiye girenler hiç bir zaman donör olamazlar. Kan testi yaptırmak için bağışında bulunanlar 31.soru bu amaçla sorulmuştur. Diğer sorular sonucu herhangi bir risk faktörü taşımayan ve sadece serolojik testlerini ve/veya sağlık durumunu merak ettiği için kan bağışında bulunmak isteyenler olabilir. Bu durum aslında kişilerin kan bağışında bulunmalarını özendirici bir durumdur. Bu kişiler, kan bağışı karşılığında ücretsiz sağlık kontrolünden geçmiş olacaklardır. Bu nedenle çıkacak sonuçların gizliliği ve kişinin sonuçlar hakkında haberdar edilmesine özen gösterilmesi gerekir. Sadece bu soruya evet cevabı verilmesi donörün reddini gerektirmez.

11 DONÖRDEN KAN ALMA STANDARTLARI Donör kan bankasına başvurduktan sonra kendisine kan seri numarası verilir. Bu seri numarası bundan sonra donörle ilgili her türlü belge, tüp ve kan torbalarının üzerine yazılır. Donör sorgulama formundaki seri numarası ile ilgili yere de bu numara yazılır. Bundan sonraki işlemler aşağıda sırası ile yazılmıştır. 1. Donörden hemogram bakılmak üzere kan alınır. Bu sırada kuru tüpe seroloji bakılmak üzere kan alınabilir (Seroloji için örnek donasyon işleminden sonra torbanın kan alma tüpünde iğneye yakın kısımda kalan tüp parçasından da alınabilir), Her iki tüp de seri numarası ile numaralandırılır. Kan alınabilmesi için hemoglobin: 12.5 g/dl den ; Hematokrit: % 38 den büyük olmalıdır. Tam kan sayımı yapılmışsa, beyazküre sayısı normal sınırlarda olmalı ( lrnm3), trombosit sayısı > /mm3 olmalıdır. Özellikle aferezis makineleri ile trombosit verecek donörlerde trombosit sayısının tercihen /mm3 den çok olması istenir. 2. Fizik Muayene : a.yaş 18 den çok olmalıdır. Yaş olarak üst sınır yoktur. b.ağırlık 50 kg'dan çok olmalıdır. c.nabız dk arasında olmalıdır Bu limitlerin dışı için doktorun değerlendirmesi önemlidir. d.kan basıncı sistolik180 mmhg'dan, diyastolik 100 mmhg'dan çok olmamalıdır. Bu limitierin dışı için doktorun değerlendirmesi önemlidir. e.kalp, solunum sistemi muayeneleri normal olmalı, karaciğer, dalak muayenelerinde organomegali saptanmamalıdır. f. Patolojik sayılacak yer ve büyüklükte lenfadenomegali olmamalıdır. g.herhangi bir patolojik durumu düşündüren kitle saptanmamalıdır. h.ödem olmamalıdır. 3. Donör sorgulaması, hemogramı ve fizik muayenesi tamamlandıktan sonra, kan bağışı için uygun olan donörler, kan alma odasına sevk edilirler. 4. Kan alma koltuğuna yatırılır. 5. Donörün kimliği yatak basında tekrar kontrol edilmelidir. 6. Her iki kol kontrol edilip uygun görülen kol seçilir. Kan alınacak ven seçilirken, her iki kola ayrı ayrı turnike bağlanmalı ya da tansion aletinin manşonu mmhg'ya kadar sıkılarak venler iyice görülmelidir. Kan mutlaka geniş bir venden alınmalıdır, (sıklıkla antekübital bölge kullanılır) Kan aldığımız bölgede cilt lezyonu bulunmamalıdır. 7.Kan torbaları, standartlara uygun hacimde olmalı ve yeterli antikoagülan içermelidir. Torbada yırtık, delik olup olmadığına bakılmalıdır. 8.Torba ile iğne arasında bulunan tüp, bölümlere ayrılacak şekilde numaralandırılmış olmalıdır. Bu numaraların torbadaki numaralar ile aynı olması gerekir. 9. İğne yeterince, kalın olmalıdır ve kan alınırken pıhtılaşmaya izin verilmemelidir (sıklıkla 16 gauge). 10.Donöre bağlanan torbanın (ikili, üçlü, SAG-Mannitollü torbalarda tüm torbaların) üzerine donöre ait seri numarasının doğru olarak yazıldığı kontrol edilmelidir. 11.Torbalar steril olmalıdır. Bir kişiye herhangi bir nedenden dolayı ikinci kez uygulama yapılacak ise, yeni set açılmalıdır. Steril tüp birleştirme cihazları ile birleştirilen kan alma torbalarının raf ömrü 24 saati geçmemelidir. 12. Cilt temizliği yapılmadan önce turnike gevşetilmelidir. 13, Kan alınacak cilt bölgesinin temizliği 7 cm çapında yapılmalıdır. 14. Bölgenin steril hale getirilmesinde kullanılacak materyaller içinde iyot bulunduğundan iyot alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır. 15. Cilt temizliği yapılırken uygulama, merkezden dışa doğru daireler çizerek yapılmalı ve önerilen bekleme sürelerine uyulmalıdır. 16. Damara cilt temizliğinden hemen sonra girilmeyecek ise bölge steril gazlı bezle kapatılmalıdır.

12 17. Kan alma işlemi sırasında steril eldiven giyilmelidir. Kanı alınacak bölgenin temizliği 16. Kan alınacak bölge önce İsosol Scrub (sıvı sabun) ile (%7 5 povidon iyot) iki dakika süre ile temizlenir 19. Daha sonra bölge isosol antiseptik solüsyonu (%10 povidon iyot) ile silinir. Kuruması için bir dakika beklendikten sonra damara girilebilir. NOT: Burada kullanılan isosol marka sıvı sabun ve antiseptik solüsyonlar ameliyathanelerde ameliyat bölgesinin temizliği için kullanılmakladır. Türkiye'de imal edilmekte ve kullanılmaktadır. Kan alma işlemi 20. Cilt steril hale getirildikten sonra damar yeniden palpe edilmez. Ancak steril eldivenle palpe edilebilir. 21. Sterilizasyon işlemlerinde kurutma amacıyla bölgeye üflenmez. 22. Kan akımı canlı olmalıdır. Ortalama kan alma süresi 5-10 dakika kadardır. Bu süreler aşıldığında elde edilen tam kandan trombosit, faktör, taze donmuş plazma, kryopresipitat elde edilemeyebilir. 23.Torbanın üzerine kaç dakikada alındığı yazılmalıdır 24. Kan alınırken donör koluna turnike bağlanır. Torba donör seviyesinin altında olmalıdır. Kan alma süresince donör, saniyede bir avucunu açıp kapatarak akışa yardımcı olur. 25. Kan torbası kan alımı sırasında ortalama 45 saniyede bir çalkalanmalı antikoagülanla kan karışmalıdır. Bu işlemi kolaylaştıran özel cihazlar kullanılmalıdır 26. Alınacak kan miktarı 450 ± 45 ml dir ve içinde 63 ml antikoagülan içerir. 27. Donörden iğne çıkarıldıktan sonra iğneye en yakın uç kapatılır. Sıyırma penseti ile birkaç kez kan torbaya yollanır. Böylece tüp içindeki kanın antikoagülanla karışması sağlanır. 28. Tüp, numaralara uygun olarak bölümler halinde kapatılır. (sıklıkla 4 parça) 29. İğne mutlaka özel bir sistemle imha edilmelidir. 30. İğneye en yakın bölümdeki tüp açılarak buradaki kan seroloji için kullanılır, takip eden bölümler transfüzyon öncesi testler ve kan grubu tayinleri, Rh tayinleri için gereğinde torba içine girmeye gerek bırakılmadan kullanmak içindir 31. Kan ve kan ürünleri kendilerine uygun olan koşullarda saklanmalıdır. Trombositler 8 saat içinde ve torba +4 C ye konmadan önce ayrılmalıdır. Torbasının saklama süresine göre 5 günü geçmemek şartıyla C de özel çalkalama cihazlarında saklanırlar. Plazma 8 saat içerisinde tam kandan ayrılıp derin dondurucuya konulmalıdır. Eritrositler +4 C de saklanırlar. 32. Donör kan bankasından ayrılmadan kendisine işlem ve sonrası hakkında bilgiler verilir. 33. Kan bankası personeli kan vermenin neden olabileceği yan etkiler ve kardiyopulmoner canlandırma (İlk yardım) konusunda bilgili olmalıdır. Donasyon sonu donör bilgilendirilir. Kan alma bölgesine bir süre hafif basınç uygulaması, bir şeyler yemesi. 4 saat süresince bol sıvı alması, aç karnına alkol almaması yarım saat kadar sigara içilmemesi, kan alma noktasından kanama olursa, kolunu yukarı kaldırması ve kanama yerlerine basınç uygulanması, bulantı baygınlık hissi gelirse, yere uzanması ya da başını iki dizinin arasına alarak oturması, kendini iyi hissetmediği her türlü durumda kan bankasına geri dönmesi, ağır bir işte çalışmıyor ise, yarım saat sonra normal aktivitelerini yapabileceği, 72 saat içinde kan volümünün normal seviyeye geleceği donöre söylenmelidir. 34. Kan alma veya sonrasında gelişen problemier kan bankası kayıtlarına geçirilmelidir. 35. Donöre kan bağışlamasının çok yararlı bir iş olduğu söylenerek tekrar kan bağışlaması için cesaretlendirilmelidir. 36. Donöre 8 hafta sonra tekrar tam kan bağışı yapabileceği hatırlatılmalı eğer gönüllü donör olmayı sürdürecekse kan bankası kayıtlarında belirtilmelidir.

13 KAN İSTEM FORMU HASTANIN ADI SOYADI :... CİNSİ : KADIN ERKEK YAŞI : TEŞHİS : DAHA ÖNCE TRANSFÜZYON YAPILDI YAPILMADI TARİH :... ÜNİTE :... SERVİS :... HASTA ODA NO :... KAN İSTEM NEDENİ AMELİYAT BELİRTİNİZ :... EXCHANGE TRANSFÜZYON İSTENEN KANIN GRUBU :... HEMOGLOBİN YÜKSELTME DİĞER BELİRTİNİZ :... TÜR ADET TÜR ADET TAM KAN ERİTROSİT SÜSPANSİYONU YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSP. SAG-M DE ERİTROSİT SÜSP. OTOLOG TRANSFÜZYON TAZE DONMUŞ PLAZMA TEK DONÖR PLAZMA TROMBOSİT SÜSPANSİYONU AFEREZ TROMBOSİT SÜSP. KRYOPRESİPİTAT HUMAN ALBUMİN FİBRİNOJEN FAKTÖR VIII KURU PLAZMA İSTEM TARİHİ :... TRANSFÜZYON TARİHİ :... İSTEMİ YAPAN DOKTOR (İMZA-KAŞE) DİKKAT : 1- Hastaya ait kan örneğini, istem formu ile birlikte gönderiniz. 2- Uygunluk testlerinin yapılış süresi en az 45 dakikadır. 3- Tüm transfüzyon reaksiyonlarından Kan Merkezini haberdar ediniz.

14 TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ HASTANIN KAN GRUBU ABO RH RH SUBGRUP UYGUNLUK TESTLERİ MAJOR CROSS-MATCH MINOR CROSS-MATCH Hasta serumu + verici eritrositi Hasta eritrositi + verici serumu YÖNTEM PLAK YÖNTEMİ TESTTE COOMBS SERUMU, TÜP YÖNTEMİ KULLANILDI JEL SANTRİFÜGASYON KULLANILMADI DİĞER :... HAZIRLANAN KANLARLA İLGİLİ BİLGİLER KAN NO KANIN KULLANILDIĞI TARİH SON KUL.TARİHİ ABO RH RH SUBGRUP HBsAg ANTİ-HIV I-II ANTİ-HCV VDRL SITMA ALT TARİH :... UYGUNLUK TESTLERİNİ YAPAN (İMZA KAŞE) DİKKAT : 1- Uygunluk testi yapıldığını gösteren etiket, torba üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Etiket bulunmayan kanı, transfüzyonda kullanmayınız. 2- Tüm transfüzyon reaksiyonlarından kan merkezini haberdar ediniz.

15 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SEROLOJİK TESTLER KAYIT DEFTERİ SIRA NO TARİH KAN NO ADI SOYADI HBsAg HIV 1/2 HCV VDRL AÇIKLAMA

16 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ İMHA EDİLEN KANLAR KAYIT DEFTERİ TUTANAK TARİH :... TUTANAK NO :... İMHA TARİHİ KAN NO KAN GRUBU SON KUL.TARİHİ İMHA NEDENİ Yukarıda kan numarası ve kan grupları belirtilen...(...) adet kan, serolojik testleri pozitif bulunduğu / Son kullanma tarihi geçtiği / Hemoliz / Kontaminasyon saptandığı için imha edildiğini bildirir, işbu tutanak tarafımızdan hazırlanarak imha edilmiştir. Kan Merkezi Sorumlu Dr. Kan Merkezi Dr. Kan Merkezi Sorumlu Hemşiresi

17 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ CROSS-MATCH VE SERVİS ÇIKIŞ DEFTERİ HASTANIN CROSS-MATCH'DE KULLANILAN KANIN CROSS-MATCH ÇIKIŞ TEK. İMZA TARİH ADI SOYADI SERVİS KAN REVERSE RH KAN NO KAN REVERSE SON KUL. MAJOR MINOR TARİH TESLİM CROSS ÇIKIŞ GRUBU GRUP SUBGRUP GRUBU GRUP TARİHİ ALAN

18 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ LABORATUAR DEFTERİ SIRA NO TARİH ADI SOYADI İSTEMİ YAPAN Poliklinik /Servis KAN GRUBU/RH REVERSE GRUP RH SUBGRUP DİREKT COOMBS İNDİREKT COOMBS ANTİKOR TANIMLAMA TEK. İMZA

19 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SATIN ALINAN KAN KAYIT DEFTERİ GİRİŞ KAN NO TARİH SATIN ALAN KURUM SATIN ALAN HASTA HASTANE YAKINI ETİKETTEKİ KAN GRUBU KONTROL KAN GRUBU REVERSE GRUPLAMA

20 ...HASTANESİ KAN MERKEZİ SATIN ALINAN KAN KAYIT DEFTERİ ÇIKIŞ ÇIKIŞ TARİHİ HASTA ADI SOYADI SERVİS HASTANE HASTANIN KAN GRUBU CROSS-MATCH TARİHİ TEKNİSYEN İMZA SATIŞ MAKBUZU NO VEYA İMHA TUTANAK NO

BAĞIŞÇININ SEÇİLMESİ/REDDİ VE BAĞIŞÇI BİLGİLENDİRME FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI

BAĞIŞÇININ SEÇİLMESİ/REDDİ VE BAĞIŞÇI BİLGİLENDİRME FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI Dok No:TRF.TL.05 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.AMAÇ:Bağışta bulunacak donörün seçilmesinde uygun kriterleri sağlayarak güvenli transfüzyon sürecini sağlamak. 2.SORUMLULAR:Transfüzyon

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME DONÖR İŞ AKIŞI KM. FR.013 1/5 1 2 GÖNÜLLÜ DONÖRLER DONÖR KARŞILAMADONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE 1 UYGUN DEĞİL 3 UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA 4 BÖLÜM TETKİKİ 5 6 8 UYGUN SEROLOJİ BİRİMİ

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Dok No:ACL.TL.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Vitale Kadın Hastalıkları ve doğum hastanesi olarak Sağlık Müdürlüğü nden gelen aşıları soğuk zincir şartlarına uygun

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR? Neden Kan Bağışı? Kimler Kan Bağışı Yapabilir? Kan Bağışçısının Seçimi Kan Bağışı Dört Adımda Gerçekleşir Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli? Kan Bağışçısının Her Kan Bağışladığında Yapılan Testler

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ülkemizdeki kan bağışçı sayısı yeterli değildir. Yanlış inanışlar potansiyel kan bağışını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU ÖĞRENCİ ANNE BABA 1-ÖĞRENCİNİN / / 20 TC Kimlik Numarası (Gün, Ay, Yıl) Cinsiyeti Anne Baba Ayrı mı? Evet ise kiminle beraber

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR İnsan sağlığını, çalışanını ve hasta memnuniyetini ilke edinmiş olan KENT HASTANESİ ndeki amacımız;çalışanları mızın

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8 TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8 1.0 AMAÇ Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni ihtiyacını karşılamak, naklini çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Riketsiyal ve Viral Zoonotik Hastalıklar Şube Müdürlüğü Tel: 0312 585 13 90,

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI Dr. Duran Karabel 1 Kan numuneleri (örnekleri) Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini,

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çalışan Güvenliği Genelgesi 14.05.2012 Genelge : 2012 / 23 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda; 1) Çalışan güvenliği komitesinin

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/51 İlgi: 2006/78 tarih ve 857 sayılı

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0150004/

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı