TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK"

Transkript

1 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK

2 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Mayıs / 2007 İstanbul

3 ISBN: Mayıs adet TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Büyükdere Caddesi Emek İşhanı No: 68 Kat:3 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: Faks: e-posta: Yapım Tanıtım Basım Yayın Ltd. Şti., İstanbul Kaynak gösterilerek yapılacak kısa alıntılar dışında, yayımcının yazılı izni olmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.

4 TUTSAT (MORTGAGE) Doç. Dr. Hülya DEMİR Ar. Gör. Vildan KURT PALABIYIK Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

5

6 Önsöz 2005 yılında başlayan Mortgage sistemi tartışmaları uzun bir aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüştür. Mortgage sisteminin (tutsat konut finansman modeli) çeşitli kanunlarda değişiklik yaparak hukuksal zemininin hazırlanmasına yönelik yasa tasarısı 21 Şubat 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri İstanbul Şubesi olarak, meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren mülkiyet kavramı üzerinden yükselen, gayrimenkullerin hukuki ve toplumsal algısını değiştiren mortgage sistemi hakkında yanlış anlaşılmaları engellemek üzere sistemin nasıl işlediğine dair bilgileri kamuoyu ile paylaşmak, eksik bilgileri gidermek ve bu şekilde mortgage kredi sisteminin aksaklıklarını ve getiriliş amaçlarını iletmeyi bir görev biliyoruz. Birçok yerde konuşulan mortgage sistemi çoğu yanlış bilgilendirmeler ile halka aktarılmaktadır. Seçim öncesi dönemde dar gelirlilerin kira öder gibi ev sahibi olması gibi popülist bir söylem altında piyasaya sürülen bu sistem, bu anlayış ile büyük bir kesimin hayal kırıklığına uğramasına neden olabilecektir. Bu nedenle sistemin tahrip gücünü de dikkate alarak, mortgagezedeler yaratılmadan bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Şubemizce 28 Nisan 2007 tarihinde TUTSAT Yasasının Değerlendirilmesi söyleşisi düzenlenmiştir. Üyelerimiz ve kamoyunu aydınlatma düşüncesiyle söyleşi yayın haline getirilmiştir. Konuyla ilgili özveri çalışmalarından dolayı değerli hocamız Doç.Dr. Hülya DEMİR e ve Arş. Gör. Vildan KURT PALABIYIK a teşekkürlerimizi sunarız.

7

8 KONUT HAKKI Her insanın temel beklentilerinden biri konut edinmektir. Konut hakkına, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi nin 25. maddesinde Her insanın, yiyecek, giyecek, konut, sağlık hizmetleri ve gerekli toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere; kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine hakkı. şeklinde yer verilerek konutun temel insan haklarından biri olduğu belirtilmiştir. TC Anayasası, 57. maddede konut hakkını; Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. şeklinde, kişilerin sosyal ve ekonomik hakkı ve Devletin temel ödevlerinden biri olarak güvence altına almıştır. TÜRKİYE DE KONUT PİYASASININ MEVCUT DURUMU Hızlı nüfus artışı, Göç, Altyapısız, imarsız kentlere olan nüfus baskısı sonucu oluşan; kaçak yapılaşma, niteliksiz konut üretimi, plansız kentleşme, kayıt dışılık, satış değerleri ile kira paralarının yüksekliği gibi konular Türkiye nin konut sektörü ile ilgili olarak yaşadığı önemli sorunlardır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye de mevcut konut stokunun yaklaşık %60 ı ruhsatsız konutlardan oluşmaktadır yılı Türkiye geneli il ve ilçelerde toplam konut sayısı olmasına karşın bunların ancak i yapı kullanma iznine sahiptir. Avrasya, Afrika ve Arap levhaları arasında yer alan, büyük bir bölümü deprem kuşağında bulunan Türkiye de, özellikle deprem tehlikesinin getirdiği riskler

9 dikkate alındığında, yapı kullanma izni almış yapıların büyük bir yüzdesinin de yenileme ve onarıma ihtiyacı bulunmaktadır. 1968, 1975 ve 1997 yıllarında deprem yönetmeliği değişen Türkiye de, her yönetmelikle birlikte kullanılan malzeme oranlarının da artması dikkate alındığında, mevcut adet yapı kullanma izninin 1997 yılından önce yapı kullanma izni almış %75,6 sının bugünün koşullarına göre tadilat ve yenilemeye gereksinimi vardır (Tablo 1). Dönem Yapı Kullanma İzni Sayısı 3 Yapı Kullanma İzni Sayısı Oranı Tadilat ve Yenileme İhtiyacı % 2,2 Var % 10 Var % 63,4 Var % 24,4 Yok Toplam % 100 Tablo 1: Deprem Yönetmeliği Dönemlerinde Alınan Yapı Kullanma İzni Sayılarına Göre Tadilat ve Yenileme Gereksinimi Türkiye de, konutları ruhsatlı ruhsatsız ayrımı yapmadan incelediğimizde TÜİK verilerine göre 2000 yılı itibarıyla çok ciddi bir konut açığı görünmemektedir. Yalnız, yedi ilde konut açığı bulunmaktadır (Tablo 2). İller 2000 Yılı Konut İhtiyacı (A) 2000 Yılı Konut Stoku (Ruhsatlı Ve Ruhsatsız) (B) Konut Açığı (B-A) Kırıkkale Aksaray Sakarya Kars Bitlis Ardahan Hakkari Toplam Tablo 2: 2000 Yılında Konut Açığı Olan İller

10 Ancak, 1990 yılından günümüze kadarki veriler incelendiğinde, nitelikli ve yasal konut alanında yaklaşık 3,8 milyon gibi önemli bir açık söz konusudur (TÜİK, 2005). Bu açığın her yıl daha da artması ve kaçak yapılaşma ile kapatılması yoluna gidilmesinin temel nedenleri şu konu başlıklarında özetlenebilir: Yıllar Gelir dağılımındaki dengesizlikler; Türkiye de gelire göre sıralı %20 lik hane halkı gruplarının aylık kullanılabilir gelirlerinin karşılaştırılması incelendiğinde (Tablo 3) en alt ve en üst hane halkı arasında %659,60 fark bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki bu dengesizlik gelir gruplarının aylık ve yıllık birikimlerini dolayısı ile konut edinmelerini etkilemektedir. Hanehalkı Yüzdelerinin Aylık Kullanılabilir Geliri (YTL) 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. %20 YTL USD YTL USD YTL USD YTL USD YTL USD Tablo 3: Yılları Türkiye Gelire Göre Sıralı %20 lik Hanehalkı Gruplarının Aylık Kullanılabilir Gelirlerinin Karşılaştırılması Altyapılı arsa üretimindeki yetersizlik; 2000 yılı TÜİK verilerine göre yoğun göç alan İstanbul (%46,1), Batı Marmara (%26,1) ve Ege Bölgeleri (%22,9) gibi yerleşim alanlarına karşın toprak politikalarındaki yetersizlikler, planlama ilkelerine uyum sorunları, arsa geliştirmeye ilişkin yasal düzenlemelerdeki boşluklar kentsel arsa piyasasında satışa sunulan arsa miktarının yeterli olmasını engellemektedir. Konut yapım süreçlerinde, inşaat maliyetinin %35 ine kadar varan yüksek vergi ve resmi harçlarının oluşu; 1 ; 2 ; ve 2006 yılı gelirleri; 2003 ve 2004 verilerine göre gelir artış oranı yaklaşık 0,30 alınarak hesaplanmıştır.

11 Türkiye de, bir konut projesi gerçekleştirilirken ruhsat alabilmek için, projelendirme ve bürokratik işlemler için yaklaşık iki yıl gibi bir zaman gerekmektedir. İmarsız bir arsada ise arsa üretimi ile beraber 2 ile 10 yıl arasında bir süre göze alınmalıdır. Konut projesi gerçekleştirmek için 50 civarında değişik harç ödemesi yapılmaktadır. Ödenecek harç miktarları inşaat maliyetinin yaklaşık %14 üne karşılık gelmektedir. Buna yapı denetimi için harcanan rakamlar da eklendiğinde rakam, maliyetin %17-18 lerine ulaşabilmektedir (KUZU, 2005). Hazine arazilerinin sosyal konut yapımı için tahsis edilmesinde yaşanan sorunlar; Adedi Yüzölçümü (km 2 ) İşgal Edilmiş Olan (Adet) İşgal Oranı Bina %21 Arsa %23 Arazi %23 Orman %18 Diğer %26 Toplam %23 Tablo 4: Hazine Mülkiyetindeki İşgal Edilmiş Taşınmazlar Türkiye de Hazinenin mülkiyetinde km 2 taşınmaz bulunmaktadır. Bu rakama devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan km 2 yüzölçümlü yerler de dahil edildiğinde, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %55 inin kamuya ait olduğu ortaya çıkmaktadır 4. Ancak Tablo 4 de görüldüğü gibi bu taşınmazların Türkiye genelinde toplam adedi işgal edilmiş durumdadır (Söyler, 2005). Kaçak yerleşimlerin yer aldığı işgal edilmiş alanlar çıkarılan imar affı kanunları ile devlet tarafından yasallaştırılmış, hazine arazileri sosyal konut yapımında kullanılmak yerine işgalcilerin eline geçmiştir yılları arasında çıkarılan imar affı kanunları ile toplam adet imara aykırı binaya yapı kullanma izni verilerek yasallaştırılmıştır. İşgalci durumda bulunan kişi ve kurumlar, devlete hiçbir katkı sağlamadan bu taşınmazlarda iyelik hakkı edinmiş, bu 4 Milli Emlak,2003)

12 bölgelere yapılan yatırımların maliyeti de yasalara uygun yaşayan insanlardan sağlanmıştır. Kurumsal konut finansman sisteminin olmayışı. Türkiye de kişilerin konut gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları finansman kaynakları incelendiğinde; %63'ünün miras veya nakit alımla, %23'ünün ödünç almak suretiyle, %8'inin kooperatif aracılığıyla, %3'ünün ise banka kredisi kullanılarak finansman sağlandığı görülmektedir 5. Konut kredilerin milli gelire oranı ancak %2,4 dür 6. Türkiye de taşınmaz piyasası büyük ölçüde yerli sermayeye dayanmaktadır. Taşınmaz piyasasının temelini oluşturan inşaat sektörü, ekonominin yaklaşık 150 alanı ile ilişkilidir ve 200 den fazla alt sektörü bulunmaktadır. Türkiye de inşaat sektörü özellikle 1990 lı yıllar boyunca istikrarsız büyüme politikalarının sonuçları olan ekonomik krizlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. İnşaat sektörünü etkileyen bu krizler; 1994 Türkiye ekonomik krizi, 1997 de global kriz, 1998 de Rusya krizi, 1999 da İzmit depremi krizi, 2000 sonunda ve 2001 başındaki bankacılık krizleri olarak sayılabilir. Bu krizler sonunda, yabancı kaynaklı fonlar Türkiye yi hızla terk etmiş, önce finans piyasaları ardından da reel sektör üzerinde tüm ülkeyi etkisi altına alan sarsıntılar yaratmıştır. Krizlerin ortak sonuçları, ekonominin kısa süre içinde önemli ölçüde daralması, işsizlik oranındaki artış, hızlanan enflasyon ve reel ücretlerin düşmesi olarak özetlenebilir. Bu sonuçlardan en çok etkilenenler, kriz sırasında ya işini kaybeden ya da geliri azalan düşük gelirli kesimler olmuştur. Bu krizler düşük gelirli kesimlerin alım gücünü olumsuz etkilemiştir (Koyuncu, Şenses, 2004). Türkiye de, artan konut istemine karşın konut üretimi gereksinimi karşılayamamakta ve yasal konut açığı sorunu büyümektedir. Ortaya çıkan konut açığı beraberinde kayıt dışılık problemini getirmektedir yılları arasında toplam konut gereksinimi varken yapı kullanma izni alan konut sayısı itibari ile bu gereksinimin ancak sı karşılanabilmiştir (Tablo 5). Açılanan nedenler, Tablo 5 de verilen sunu istem değerlerindeki fark ve özellikle kalite yönünde gelişen tüketim tercihlerindeki değişim taşınmaz fiyatlarının yukarı gitmesindeki en önemli etkenlerdir

13 Yıllar Kentlerde Toplam Konut İhtiyacı Yapı Kullanma İzni Alan Konut Sayısı Konut Açığı (Fark) Toplam Tablo 5: Yılları Arası Konut İhtiyacı ve Yapı Kullanma İzni Alan Konut Sayısı 7 KONUT FİNANSMANI VE TÜRKİYE DEKİ YAPISI Konut finansmanı, konut satın almak isteyen kişilere ya da büyük konut projeleri gerçekleştirecek kurumlara, gereksinim duydukları fonların sağlanmasıdır (ALP ve YILMAZ 2000). İyi işleyen bir konut finansman sistemi ile fon fazlası olan kesimden fon açığı olan kesime kaynak aktarımı yapılarak, konut ediniminin kolaylaşması, konut sunumunun artması ve konut niteliğinin geliştirilmesi sağlanır. Bunun için devlet, mali kuruluşlar, konut üreticisi, sigorta kurumları ve hane halkı arasında dengeli ilişkinin kurulması gerekir. Konut finansman sistemleri içerisinde finansal ürün olarak en gelişmiş olanı mortgage yöntemidir. Bu yöntem, genellikle satın alma gücü sınırlı olan orta sınıfa yönelik bir konut edindirme sistemidir. Mortgage, kelime olarak, sadece ipotek veya taşınmaz rehini demek olduğu halde, bir terim olarak doğrudan satın alma, peşin ödeme yolu ile konut edindirme gücü olmayan kişilere, ipoteğe dayalı uzun vadeli kredi sağlamak ve kira düzeyinde taksitlerle 7

14 konut bedelini ödetmek sureti ile konut edindirme amaçlı bir sistem i ifade etmektedir (Demir ve K. Palabıyık, 2005). Konut finansman sistemi genellikle; Kaynak sağlayanlar (sermaye yatıranlar, yatırımcılar), Kredi kurumları (bankalar, finans şirketleri), Kullanıcılar (hane halkı, taşınmaz yatırım şirketleri), Devlet (düzenleyici, destekleyici ve denetleyici olarak) Sigorta şirketleri olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Bu beş tarafın yanında, konut üreticisi olarak inşaat şirketleri de yer almaktadır. Mortgage, konut alanlara uzun vadede kira öder gibi taksitlerini ödeme olanağı veren bir sistemdir. Banka, satın alınmak istenen konut bedelinin belirli bir miktarını peşin ödeyen konut alıcısına, kalan tutar için uzun vadeli kredi açar ve güvence olarak satın alınan konut üzerine ipotek düzenlenir. Para, faiziyle birlikte belirli miktarlarda aylık taksitler halinde belirli bir dönem içerisinde geri ödenir (birincil piyasa unsurları). Bu kredilerin diğer konut kredilerinden temel farkı, kaynak sağlayabilmek amacıyla kredi veren kuruluşların ipotekli kredileri karşılığında menkul kıymet ihraç ederek, kredilerini menkul kıymetleri satın alan yatırımcılar aracılığıyla finanse ediyor olmalarıdır (ikincil piyasa unsurları).

15 Grafik 1: Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemi

16 Taşınmaz hukuku açısından, kredinin geri ödenmemesi haline bağlı olarak teminat verilmesi, doğal olarak sistemin en önemli noktasını oluşturmaktadır. Sistemin farklı seçeneklerinde devlet garantisi veren garantör uygulamalarıyla ipotek kredilerinin taşıdıkları çeşitli riskler azaltılmaktadır. Devlet desteğine sahip garantör kuruluşlar, uzun vadeli ipotek kredilerini kredi veren kurumlardan bedeli karşılığı devralarak benzer özellikleri taşıyan ipotek kredisi grubuna dayalı menkul kıymetler ihraç etmektedirler. Böylece yatırımcılara, dayalı oldukları ipotek kredisi grubunun geri ödemeleri üzerinden belli oranda getiri elde etmelerini sağlayan bir finansal araç sunulmakta, sisteme devamlı para akışı sağlanmakta ve konut kredileri kendi kendilerini finanse edebilmektedirler (Demir ve K. Palabıyık, 2005). Yasa çıkana kadar olan uygulamalarda, Türkiye de birikim sahipleri ile konut kredisi kullanıcılarını eşleştirebilecek kurumsal konut finansman sisteminin bulunmaması, uluslararası fonların Türkiye deki konut alıcılarına ulaştırılmasını engellemektedir. Türkiye de konut üreten kurumsal firmalar ise, büyük ölçekli projeleri gerçekleştirecek sermaye birikimlerinin olmaması nedeniyle önce konutu satıp daha sonra inşaatı gerçekleştirmekteler. Türkiye de konut piyasasını yönlendiren en önemli faktör konut kredisi faiz oranlarıdır. Yüksek konut kredisi faiz oranlarının geçerli olduğu dönemlerde konut kredisi kullanmak yerine inşaat firmalarının olanaklarıyla konut sahibi olma tercih edilmektedir. Konut kredisi faizlerinin düştüğü dönemlerde ise kullanılan konut kredisi miktarı artmaktadır. Tablo 6 da görüldüğü gibi konut kredileri faizlerinin düştüğü 2005 yılında konut kredilerinin GSMH içindeki payı %2,39 a, toplam banka mevduatları içindeki payı ise %5,01 e ulaşmış ve kullandırılan tüketici kredilerinin %36,12 sini konut kredileri oluşturmuştur. Grafik 2 de Dünyada konut kredilerinin GSMH içindeki payı incelendiğinde ise, % 40 ve üzeri değerler karşımıza çıkmaktadır.

17 Dönem Konut Kredisi Faiz Oranları (%) Konut Kredileri (1000 YTL) GSMH (1000 YTL) Konut Kredilerinin GSMH İçindeki Payı % Bankaların Toplam Mevduatı (1000 YTL) Konut Kredilerinin Toplam Banka Mevduatları İçindeki Payı % Toplam Tüketici Kredileri (1000 YTL) Tablo 6: Konut Kredilerinin GSMH, Banka Mevduatları ve Tüketici Kredileri İçindeki Payı Konut Kredilerinin Tüketici Kredileri İçindeki Payı % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12

18 Grafik 2: Dünyada Konut Kredilerinin GSMH İçindeki Payları 8 8 Kaynak: Önen, S., Konut Finansman Sisteminin Yapılandırılması Ve İpotekli Sermaye Piyasası Araçları, SPK.

19 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre konut kredisi faiz oranlarının düştüğü 2003, 2004 ve 2005 yıllarında konut satışları 4 kat civarında artarken ipotekli konut satışları yaklaşık 6 kat artmıştır. Konut kredi faiz oranlarının düştüğü 2005 yılının ilk 9 ayında 15 büyük ilde adet konut satılmıştır. Bu değer, 2003 yılının ilk 9 ayında konut, 2004 yılının aynı döneminde ise 'tür. Türkiye de konut kredisi kullandırılmasında bankalar taşınmaz değerinin tamamını kredi olarak vermemektedir. Kredi miktarının taşınmaz değerine oranı genellikle %75 olarak alınmaktadır. Türkiye de ortalama YTL olarak alınabilecek 100 m 2 lik bir konutun değerinin %75 i olan YTL nin geri ödenmesinde 15 yıl vade ile aylık geri ödeme tutarları; konut kredisi faiz oranlarının en düşük olduğu 2005 yılı sonu ile YTL nin dolar karşısında değer kaybettiği 2006 yılı haziran ayı ve 2007 Nisan ayı için karşılaştırıldığında Tablo 7 deki sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Yıl 2005 yılı sonu 2006 yılı Haziran ayı 2007 Nisan ayı Dolar Kuru (1 ABD Doları) YTL YTL YTL Aylık faiz oranları %1,10 %2 %1,54 Aylık kredi geri ödeme (YTL) Tablo 7: Örnek Taşınmaz İçin 2005 ve 2006 Yılı Koşullarında Konut Kredisi Geri Ödemeleri Türkiye de konut ve kiranın payı tüketim harcamalarının yaklaşık %30 unu oluşturmaktadır (Tablo 8). Konutun tüketim harcamaları içindeki payı ve YTL lik krediye günümüz için hesaplanan YTL lik aylık kredi geri ödemesi dikkate alındığında aylık geliri yaklaşık YTL (1.234/0, YTL) olan hane halkı için konut kredisi kullanımı ekonomik olarak uygun sayılabilir.

20 Harcama grupları Gelire göre sıralı hane halkı yüzdeleri 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. % Toplam Gıda ve alkolsüz içecekler 40,6 40,0 35,9 34,2 32,3 29,8 28,1 26,0 19,5 19,3 Alkollü içecek, sigara 5,3 ve tütün 5,1 4,9 5,0 4,7 5,0 4,5 4,4 3,2 3,5 Giyim ve ayakkabı 4,6 5,2 5,6 5,7 5,7 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 Konut ve kira 29,7 27,6 30,2 29,1 29,7 28,5 28,6 27,3 26,6 25,2 Ev eşyası 4,1 4,9 4,8 5,6 5,6 6,9 6,1 6,8 6,2 7,2 Sağlık 2,3 2,4 2,1 2,2 2,3 2,0 1,8 2,1 2,4 2,4 Ulaştırma 4,2 4,2 5,5 5,5 6,5 7,0 8,8 9,3 14,3 13,3 Haberleşme 3,0 3,1 3,6 4,1 4,0 4,2 4,5 4,6 4,8 5,0 Kültür, eğlence 0,9 1,2 1,1 1,4 1,5 2,0 1,9 2,2 3,3 3,5 Eğitim hizmetleri 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 2,1 3,4 3,3 Diğer 5,1 6,0 5,6 6,3 6,9 7,2 7,7 8,6 9,2 10,0 Tablo 8: Gelire Göre Sıralı %20'lik Gruplar İtibariyle Tüketim Harcamalarının Dağılımı 9 III, II ve I %20 lik gelir grupları ise ancak konut kredisi faiz oranları aylık %0,04 seviyelerine inmesi durumunda İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimiz dışındaki ortalama konut fiyatları YTL YTL civarında olan illerde konut edinim olanaklarına sahip olabilmektedir (Grafik3). 9

21 I. %20 II. %20 III. %20 IV. %20 V. %20 Aylık Ort. Gelir YTL (a) Gelirin Konuta Ayrılan Payı = Olası Konut Kredi Aylık Geri Ödemesi YTL (b) (a*0,30) Aylık Faiz Oranı (%) (c) Kullanılabilecek Kredi Miktarı YTL(d)=b* YTL konut kredisi kullanabilir mi (e) YTL konut kredisinin % kaçını alabilir (f)=(d)/ Alabileceği Evin Değeri Ne olmalı (g)=(d)/0, ,70 303,60 419,40 598, ,0 0,04 2,0 0,04 2,0 0,04 2,0 0,04 2,0 0, Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet %11,6 %41,6 %19,6 %70,3 %27,2 %97,1 %38,8 %138,5 %88,4 % Tablo 9: 2006 Yılı Gelir Gruplarının Konut Kredisi Kullanım Olanakları

22 YTL YIL 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. %20 Aylık kredi faiz oranı %0,04 olan geri ödeme (432 YTL) Aylık kredi faiz oranı %2 olan geri ödeme (1544 YTL) Grafik 3: Konut Kredisi Faiz Oranları Değişimine Göre Aylık Kredi Geri Ödemeleri Bu sonuçlar ipotekli konut finansmanı sisteminin sağlıklı işleyebilmesi, geri ödemelerin sistemden yararlanan kişilerce ödenebilir değerlerde olabilmesi için reel faizlerin en fazla yıllık %0,5 oranına düşmesi ve uzun vadeli fon kaynaklarının da ikincil piyasalarda işlerlik kazanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Konut finansman sistemine (mortgage) ilişkin olarak dünya genelinde standart bir model yoktur. Ancak temel ilkelerin büyük ölçüde benzerlik taşıdığı düzenlemeleri her ülke kendi koşullarına göre yapmaktadır (Tablo 10).

23 Nitelikler ABD ve AB Ülkeleri Türkiye deki Durum ( Tarihinden Önce) Tarihli Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sonrası Enflasyon Oranı (%) (en iyi koşullarda) 150 (kriz Enflasyon oranının düşmesi beklentisi dönemi) var. Yıllık mevduat faiz oranı (%) 2 20 (en iyi koşullarda) 125 (kriz dönemi) Düşmesi beklentisi var Konut kredisi aylık faiz oranı (%) 0,3 0, Düşmesi hedefleniyor Yasal altyapı Var Yok Var Gelişmiş ikincil piyasalar Var Yok Düzenlendi İpoteğe dayalı sermaye piyasası araçları Var Yetersiz Düzenlendi Değişken faiz uygulaması Var Kısmen Var Konut kredilerinin GSMH içindeki payı %50 %2.39 Artması hedefleniyor Kredi faiz ödemelerinin vergiden düşülmesi İpoteğin paraya çevrilme süreci 2-3 ay 2-3 yıl Var Yok Yok Tablo 10: Konut Finansmanı Sistemi Türkiye ve Amerika-AB Ülkeleri Karşılaştırması Sürecin kısaltılması yönünde düzenlemeler yapıldı.

24 Sistemin etkinliği açısından kaynak maliyeti ile tüketicinin kullandığı konut kredisinin faiz oranı farkının %2 nin altında kalması gerekliliği uluslararası uygulamalarda kabul görmektedir. Türkiye de bu fark yaklaşık %21,97 seviyelerindedir (Tablo 11). Bu durumda Türkiye de konut için kurumsal finansman kaynağı olan bankalar toplanan mevduatlarla tüketicilere finansman sağladıkları için esas riski üstlenmektedir. Yıllar Mevduat faiz oranı % Konut kredisi faiz oranı % Fark % ,56 7,80 88, ,50 8,75 86, ,73 4,60 42, ,64 4,50 41, ,50 5,50 57, ,19 4,00 44, ,59 2,45 26, ,06 2,00 20, ,38 1,10 19, haziran ,00 19, yılı sonu 23,72 1,75 21,97 Tablo 11: Türkiye de Bankaların Fonlama Maliyeti ve Konut Kredisi Faiz Oranları Farkı KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Türkiye de, kurumsal bir konut finansman sistemi oluşturulması ve gerekli ön koşulların yerine getirilebilmesi amacıyla tarihinde kabul edilen halk arasında Mortgage (Tutsat) Kanunu olarak da adlandırılan Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yapılan değişikliklerin konut sorunu açısından irdelemesi aşağıda açıklanmaktadır.

25 Konut Finansmanı ve Konut Finansmanı Kuruluşları Tanımlarında Yapılan Değişiklikler Kanunda, konut finansmanı; konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması olarak tanımlanmıştır. İpotek Teminatlı Alacakların Takip Süreci Kapsamında Yapılan Değişiklikler Türkiye de, ipotek teminatlı konut finansmanı ile kişilere sağlanan kaynakların geri ödenmemesi durumunda icra takip süreleri 36 aya kadar sürebilmektedir. Kanunda, söz konusu ipoteklerin paraya çevrilme süresinin kısaltılması amacıyla alacaklıya ipotekle temin edilmiş alacağın takibinden önce haciz yoluna başvurabilme seçeneği sunulmuştur. Taşınmaz Değerleme Kapsamında Yapılan Değişiklikler Taşınmaz değerlemesi, Türkiye de Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK), 2001 yılında yayımladığı tebliğlerle ilk kez kurumsal nitelik kazanmıştır. Bu tebliğlerle sermaye piyasasında çalışacak değerleme uzmanı adaylarının taşıması zorunlu nitelikler ile çalışma ilkeleri; taşınmaz değerleme şirketleri ve bunların kuruluş şekilleri belirlenmiştir. Ancak bu çalışmalar konut finansman sistemi için yeterli değildir. Bu amaçla kanunda, Türkiye de özellikle konut finansmanına altlık oluşturacak bir taşınmaz değerleme sistemi kurulmaya çalışılmış ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tanımlanmıştır. Birlik; Taşınmaz piyasasının ve taşınmaz değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, Eğitim ve sertifika vermek, Meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, Kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak ve denetlemek, vb. konularda görevli ve yetkili kılınmıştır.

26 Birlik, Türkiye de günümüz koşullarında gerçekleştirilmeyen bölge ve ülke genelinde taşınmaz değerleri konusunda istatistikler oluşturma ve yayınlama görevini de yerine getirecektir. Bu hüküm ile Kanun, değerlemeye ilişkin veri üretimi ve sunumu konusunda başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere çoğu kamu kurumunun yürütmesini beklediğimiz görevleri de TDUB ye vermektedir. Ayrıca, değerleme standartlarının oluşturulması, değerleme eğitimlerinin verilmesi gibi görevler TDUB yi bu alanda tek yetkili kurum yapabilecek özellikler göstermektedir. Piyasa güçlerinin egemen olacağı bir oluşumda kamu yararı ile çelişebilecek durumlardan bir başkası da; kamulaştırma, vergilendirme, özelleştirme vb. çoğu kamusal amaçlı değerleme işlerinin de gelecekte bu yapı içinde yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapılması olasılığıdır. Bu sorunları, hem kamusal hem de özel sektör uygulamalarının düzenlendiği ulusal ölçekte bir değerleme sisteminin oluşturulamamış olması yaratmaktadır (HKMO Taşınmaz Değerleme Komisyonu Raporu). Taşınmaz değerleme kuruluşlarının güvence altına alınması ve sorumluluklarının yüklenmesi Kanunun en temel maddelerinden birisidir. Taşınmaz değerleme kurumları tarafından değerlendirilen taşınmazların, konut ise %75'ine kadar kısmına kredi olanağı sağlanmaktadır. Konut dışındaki taşınmazlarda ise iskan raporu almak kaydıyla %50'sine kadar kredi olanağı vardır. Böylece bankalara, değerleme şirketleri tarafından bilimsel ve objektif olarak değeri belirlenen taşınmazları, tüketicinin herhangi bir şekilde ödeyememe noktasında zor duruma düşmesi halinde o günkü piyasa koşullarında paraya dönüştürerek (herhangi bir kayba uğramaksızın) güvence sağlamayı amaçlamıştır. Kanun, iki ay süresince kredi borcu aksatıldığında ilgili konut elden çıkarılmasını hükme bağlamıştır. Banka, bu konuda değiştirilen icra iflas hükümleri gereği el koyacak ve haczedebilecektir. Bilimsel ve objektif değerleme, orta vadede şişirilmiş fiyatlardan konut alımlarının önlenmesi ve ödeme güçlüğü çekilmesi durumunda bankaların elinde kalabilecek çok sayıda ipotekli veya hacizli konut birikiminin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Şişirilmiş taşınmaz değerlerinden dolayı bankaların elinde kalabilecek ipotekli veya hacizli konut birikimi oluşumu, ikincil piyasa unsurlarını işleyemez hale getirerek tutsat (mortgage) sisteminin çökmesine de neden olur.

27 Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Esasların Belirlenmesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler Kanun ile Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerle; a) Değişken faizli konut kredisi kullanımına, b) Sabit faizli konut kredilerinde kredi veren tarafından erken ödeme ücreti alınabilmesine, c) Finansal kiralama işlemlerinin de konut finansmanı gereksinimine alternatif bir finansman aracı olarak öngörülmesine, d) Konut finansmanı sağlamaya yönelik finansal kiralama işlemlerinin Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmasına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, konut finansman kuruluşlarına tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler veren ve kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermesi zorunluluğu getirilmiştir. Konut finansmanı kuruluşlarının, konut teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması halinde tüketiciye karşı satıcı ile birlikte, kredi miktarı kadar sorumlu olmaları hükmü yer almaktadır. Bu sayede konut finansmanı kuruluşlarının sorumluluk düzeylerini kullandırdıkları kredi miktarı gibi somut bir miktar ile ölçebilmeleri, dolayısıyla risklerini azaltabilmeleri sağlanmıştır. İpotek Finansmanı Kuruluşlarının Düzenlenmesi Kanun ile hayata geçirilecek konut finansmanı sisteminde merkezi bir rol oynayacak sermaye piyasası kurumu niteliğinde ipotek finansmanı kuruluşları düzenlenerek, bu kuruluşların amacı ve faaliyet konuları belirlenmiştir. İpotekli Sermaye Piyasası Araçlarının Düzenlenmesi Kanun ile ipotekli sermaye piyasası araçları; İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmıştır.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Mortgage Nedir? Yeni Konut Finansman Sistemi Nasıl İşleyecek?

Mortgage Nedir? Yeni Konut Finansman Sistemi Nasıl İşleyecek? Mortgage Nedir? Yeni Konut Finansman Sistemi Nasıl İşleyecek? Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER den, yeni tüketici konut finansman modeli Mortgage ve genel haliyle ipotekli satış sisteminin

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bakan ŞENER den temel hatlarıyla Mortgage

Bakan ŞENER den temel hatlarıyla Mortgage Bakan ŞENER den temel hatlarıyla Mortgage 2006 yılının ilk yarısında başlayacak olan mortgage sisteminde taksitlerini aksatanlara üç ay süre verilecek. İşte herkesin merakla beklediği Mortgage nin ayrıntıları

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası

TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TÜFE ye Endeksli Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu Eylül 2016 I. GENEL BİLGİLER Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

2. Aşağıdakilerden hangisi bir gayrimenkulü belli bir süre için ve belli bir fiyattan alma, satma veya kiralama teklifinin açık tutulduğu anlaşma

2. Aşağıdakilerden hangisi bir gayrimenkulü belli bir süre için ve belli bir fiyattan alma, satma veya kiralama teklifinin açık tutulduğu anlaşma 1. Aşağıdakilerden hangisi değerleme uzmanının işini yaparken UDES Davranış Kuralları'nın ahlaki ve mesleki gereklerine uygun hareket ettiği gerçeğini tasdik eden taahhüt niteliğinde bir beyandır? A) Değerleme

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

1-Mortgage sisteminin tüketiciye yararı ne olacak?

1-Mortgage sisteminin tüketiciye yararı ne olacak? 20 Soruda Mortgage 1-Mortgage sisteminin tüketiciye yararı ne olacak? Faizlerin serbest bırakılması gündeme gelecek. Sistemden yararlanacak müşteriler sabit veya değişken faiz oranları arasında tercih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşen

Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış. Doç. Dr. Ali Hepşen Gayrimenkul Sektörünün Durumu-Genel Ekonomik Değerlendirme ve Bölgesel Bakış Doç. Dr. Ali Hepşen EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER EKONOMİK VERİLER Yıllık Değişimler Nominal

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Kira Sertifikalar! Kat!l!m Fonu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu Performans Sunum Raporu 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kira Sertifikası. Yatırımcı Kılavuzu

Kira Sertifikası. Yatırımcı Kılavuzu T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 II. KİRA SERTİFİKALARININ ÖZELLİKLERİ... 5 Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu 2 I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması

Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011. Basın Açıklaması BASIN AÇIKLAMASI Sayı: 2011/20 20 Haziran 2011 Karşılık ve Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerinde Yapılan Değişikliklere Đlişkin Basın Açıklaması Aşağıdaki grafikten görüleceği gibi hanehalkı toplam yükümlülüklerinin

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmasına Rağmen Konut Edinmeleri Amacı İle Tüketicileri Kredi Kullandıranlar Tarafından Uygulanması Talep Edilmediğinden İcra Daireleri Tarafından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Konut Piyasası Öngörüleri

Konut Piyasası Öngörüleri Konut Piyasası Öngörüleri 2017 Türkiye Gayrimenkul Piyasasının Genel Görünümü Son dönemlerde milli gelirin ve gelir düzeyinin artmış olmasının da etkisi ile gayrimenkul sektörü, hizmet sektörü, sanayi

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 2009

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 2009 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 29 6 MAYIS 29 İÇİNDEKİLER ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa 1 İşletmelerle İlgili Krediler ii 1.1 Standartlar ii 1.2

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı