SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması için yapılan konut finansmanı kapsamındaki sabit kar paylı kredi talepleri için hazırlanmıştır. 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam Borçtaki Diğer Borçların Oranlar Ana Paranın Oranı: Kâr Payının Oranı: Masrafların Oranı: Aylık Kâr Payı Oranı: Aylık Maliyet Oranı: Aylık Cari Kâr Payı Oranı: 1.3. Masraf Bilgileri Kâr Payı Oranı İndirim Komisyonu: Ekspertiz Ücreti: Teminat ( İpotek) Tesis Ücreti: Ferdi Kaza Sig. Prim Ücreti ( Ay): Hayat Sigortası Prim Ücreti ( Ay): Konut Yangın Sigorta Prim Ücreti ( Ay): Konut DASK Prim Ücreti: Teminat (İpotek) Çözüm Ücreti : 1.3. Masraf Bilgileri Aylık Ödeme Tutarı: Yıllık Geri Ödeme Tutarı: TL TL dir. Erken Ödeme Ücreti: Müşteri, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce bankaya yapması halinde, gerekli kâr payı indirimi yapılarak hesaplanacak ve müşteri tarafından Bankamıza ödenecek tutarın %2 (yüzde iki) si oranında bir tutarı erken ödeme ücreti olarak erken ödeme tarihinde Bank Asya ya ödenecektir. Masraflar: Kredinin kullandırılmazdan önce peşin olarak ödenir, veya kredi kullandırımından sonra Müşteri hesabından Bank Asya tarafından resen mahsup edilir. Sigorta primleri müşterinin tercihine bağlı olarak yıllık olarak tahsil edildiğinde her bir yıl için ayrıca Müşteri hesabına borç yazılarak tahsil edilir. Müşteri, kredi sözleşmesi kapsamında yapılacak masraflar ile ilgili hususlarda yukarıda belirtilen ücretlerin uygulanacağına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Konut finansmanı kapsamında kredi kullanmanız halinde hayat Sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. Söz konusu sigortaları yaptırarak risklere karşı kendinizi ve evinizi teminat altına almanızı BANK ASYA olarak öneririz. 1

2 2- Bankamıza ilişkin bilgiler: Unvanı: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, Ümraniye İSTANBUL Telefon: Alo Asya: İnternet adresi: 3- Sabit Kâr Payı / Değişken Kâr payı / Sabit ve Değişken Kâr Payının farkları ve etkileri: Sabit Kâr payı: Sözleşme başlangıcında belirlenen ve her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyen kar payı oranını, Değişken Kâr Payı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve kâr payı oranlarına konut finansmanı kuruluşunca uygulanacak marj oranı eklenerek bulunan kâr payı oranını, Sabit ve Değişken Kâr Payı: Kredinin belli dönemi için yukarıda tanımı yapılan sabit kâr payı oranının, belli dönemler için ise yine yukarıda tanımı yapılan değişken kâr payı oranlarının karma olarak uygulandığı kâr payı oranını, ifade eder. Sabit kar paylı konut finansmanı kredi sözleşmesinde kâr payı sabit olup bu oranda herhangi bir artış olmamaktadır. Dolayısıyla sabit kar paylı kredi kullandığınızda krediyi geri ödeme süresince kâr payı oranımız her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyecektir. Sabit kar paylı kredi sözleşmesi türü seçilmesi halinde tüketici/müşteri kredi vadesi boyunca ödeyeceği taksit tutarlarını net bir şekilde bilebilecek, ödeme durumunu önceden ayarlayabilecek, piyasanın olumlu değişikliklerinden yararlanamayacak ama piyasanın olumsuz değişikliklerinden de etkilenmeyecektir. Bu nedenle kısa ve uzun vadede öngörülemeyecek piyasa riskleri bertaraf edilmek isteniyorsa sabit kar paylı kredi sözleşmesi türü seçilmesi tercih edilmelidir. Oranın değişken olarak belirlendiği sözleşmelerde ise başlangıçta sözleşmede belirlenen oran (dönemsel geri ödeme tutarı yine başlangıçta sözleşmede belirlenecek olan azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenecek endeks baz alınarak) banka tarafından belirlenen sabit bir marj oranı toplamından oluştuğundan. Kredinin kâr payı oranı, müşterinin seçtiği kâr payı değişim sıklığına göre belirlenen kâr payı değişim tarihlerindeki endeksteki değişimi yansıtacak şekilde güncellenecek, geri ödemeler güncel kâr payı oranları üzerinden hesaplanacaktır. Değişken oranlı sözleşmelerde, oranlar belli endekslere dayanacağı için piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler doğrultusunda oranlar olumlu veya olumsuz etkilenebilecektir. Tüketici/müşteri piyasanın olumlu değişikliklerinden yararlanabilecek fakat piyasanın olumsuz değişikliklerinde de ödeyeceği oran (sözleşme kapsamında) yükselecektir. Dolayısı ile uzun vadede oranların düşmesi öngörülüyor ise değişken oranlı kredi tercih edilmelidir. Oranın Sabit ve Değişken olarak karma bir şekilde uygulandığı sözleşmelerde de yukarıda anlatılan olumlu ve olumsuz riskler karma halinde mevcuttur. Geri ödemelerde, sabit kâr payının belirlendiği dönemler için kâr payı oranı değişmemekte, değişken kâr payının belirlendiği dönemler için ise (oran Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen endeksin oranı ile Bankamızın belirleyeceği sabit bir marj oranının toplamından oluşacağından) endeksin değişmesiyle kâr payı oranı da değişecektir. Bu karma oran seçilip piyasa tahminlerinin doğru çıkması halinde kredi maliyeti en aza inecek, piyasa değişikliklerinin doğru tahmin edilememesi halinde ise kredi maliyeti yükselebilecektir. Dolayısıyla kredi vadesi boyunca piyasadaki değişiklikler/oranlar tahmin edilebiliyor ve bu açıdan Sabit ve Değişken oranlı karma sözleşmeler tercih edilmesi daha uygun olacaksa bu karma oran seçilmelidir. 4- Dövize endeksli kredilerde geri ödeme ve kur: Sabit kar paylı konut finansmanı kredi işlemini dövize endeksli olarak kullanmanız halinde söz konusu kredi, Geri Ödeme Planı çerçevesinde döviz veya Türk Lirası olarak geri ödenebilecek fakat Dövize endeksli kredinin geri ödeme planında yer alan taksit tutarlarının hesabında, toplam borç tutarlarının hesabında, ödeme tarihlerinde geçerli olan Bankamız Serbest Satış Kurları esas alınacaktır. Banka tarafından taksitlerin döviz veya TL olarak ödenmesinden bağımsız olarak, kredinin ödendiği tarih ile geri ödeme planında yer alan her taksitin ödendiği tarih arasındaki kur farkı nedeniyle oluşacak KKDF ve diğer tüm yükümlülükler, taksit ödemesi sırasında ayrıca 2

3 tahsil edilecektir. Bu nedenle, dövize endeksli kredi kullanılması halinde döviz kurlarındaki olumsuz değişiklikler müşteriye yansıtılacaktır. 5- Sabit kâr payı oranlı kredi sözleşmesi için: a) Sabit kar paylı kredi sözleşmesi yapmanız halinde geri ödeme süresince kâr payı sabit olacak, bu oranda herhangi bir artış olmayacak, tüketici/müşteri kredi vadesi boyunca ödeyeceği taksit tutarlarını net bir şekilde bilebilecek, ödeme durumunu önceden ayarlayabilecektir. Fakat kâr payı oranı sabitlendiği için piyasanın olumsuz seyrinden etkilenmeyeceği gibi müşteri piyasanın olumlu etkilerinden de yararlanamayacaktır. Müşteri, erken ödeme durumunda aşağıda belirtilen oranda bankaya erken ödeme ücreti ödeyecektir. Erken Ödeme: Müşteri, sabit kar paylı kredi sözleşmesi ile bankamıza borçlanacağı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da bankamız, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli kâr payı indirimini Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu husustaki yönetmeliğindeki formül doğrultusunda hesaplayarak gerekli kâr payı indirimini yapacaktır. Vadeden önce ödenecek bir veya birden fazla taksit söz konusu olduğunda, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden sabit kar paylı konut finansmanı sözleşmesinde akdi kâr payı oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak kâr payı, kâr payı üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Erken ödeme yapılması durumunda müşteriden erken ödenen tutarın %2 sini geçmemek üzere erken ödeme ücreti/cezası ayrıca tahsil edilir. b) TL temel alınarak, Bankamız güncel kâr payı oranları ile 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanan sabit kar paylı kredi sözleşmeleri için örnek ödeme planı ektedir. 6- Teminatlar: Banka, iş bu konut finansmanı kredisi teminatı olarak Müşteriden sahibi olduğu konut üzerinde banka lehine ipotek, sair gayrimenkuller üzerinde banka lehine ipotek, kefalet, garantör, her türlü rehin, teminatların sigortası v.b. teminatlardan yeteri gördüğü kadar teminat istemeye yetkili olacaktır. İpotek dahil, alınacak tüm teminatlara ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve masraf müşteriye ait olacaktır. Müşteri, iş bu kredinin teminatı olarak sahibi olduğu bir konutu banka lehine ipotek vermesi halinde, Bankanın belirleyeceği şartlarda, ipotek verilecek gayrimenkul üzerinde, toplam geri ödeme tutarı üzerinden bankamız lehine ana para / kesin borç ipoteği tesis edilecektir. Müşterinin bankadan almış olduğu, konut alımı haricindeki diğer tüketici kredilerinin bu konut finansmanı mevzuatı ve kredi sözleşmesi kapsamında olabilmesi için Müşterinin alacağı kredinin teminatı olarak sahibi olduğu bir konutu bankaya ipotek olarak vermesi şarttır. Bu şartları taşımayan tüketici kredileri iş bu konut finansmanı kredi sözleşmesi ve ön bilgi formundaki konut finansmanı kredilerinden sayılmayacak ve bu hükümlerden yararlanamayacaktır. 7- İdari giderler, hukuki giderler ve aracı kurum giderleri gibi kredi sözleşmesine ilişkin kâr payı dışı tüm maliyet kalemlerini içeren liste 1. maddede tutarları ile birlikte verilmiş olup bu maddede verilen esaslar doğrultusunda müşteriden tahsil edilir. Masrafların açıklamaları ektedir. Kâr Payı Oranı İndirim Komisyonu: Kredi tutarının %1 i oranında bankaya ödenecek olup bu ücret her halükarda TL den az olamaz. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, müşterinin talebi ile konut finansmanı sözleşmesinde mutabakatla yapılacak değişiklikler nedeniyle banka müşteriden ayrıca kredi kâr payı oranı indirim komisyonu alacaktır. Ekspertiz Ücreti: Banka, krediye ve/veya kredinin teminatına konu konutun kıymet takdirini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara veya mevzuatın müsaade ettiği başka kişilere yaptıracak ve söz konusu kıymet takdiri/ekspertiz ücretini Müşteriden alacaktır. Bankanın söz konusu kıymet takdiri/ ekspertiz ücreti 250-TL den az ve 800-TL den fazla olamaz. Müşterinin, konut finansmanı için iş bu kıymet takdiri/ekspertiz ücretini bankamıza peşin ödemesi gerekmektedir. Müşteri peşin ödeme yapmadığı durumunda Bank Asya bu masrafı kredi kullandırımı sırasında Müşteri 3

4 hesabından mahsup edebilir. Bankamız eksperleri tarafından krediye ve/veya ipoteğe konu konut değeri, tapu kayıtlarındaki şerhler ve yapı özellikleri ve ruhsat durumları tespit edilecek, ekspertiz sonucunda olumsuzluğa rastlanması veya inşaat seviyesinin %80 in altında olması halinde, Bankamızın krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Bankanın krediyi kullandırmama hakkını kullanması veya müşterinin krediyi kullanmaktan vazgeçmesi durumlarında, yapılan kıymet takdiri/ekspertiz hizmetinin ücreti müşteriden tahsil edilecektir. Tahsil edilen tutar müşteriye iade edilmeyecektir. Sigorta: Yukarıda belirtilen sigorta ücretleri, sigortanın Bankamız tarafından düzenlenmesi halinde doldurulacaktır. DASK sigortası haricindeki sigortaların yapılması zorunlu olmamakla beraber, yapılması halinde dain-i mürtehin olarak bankamızın yazılması ve poliçelerin bankamıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Yapılması zorunlu olan sigorta poliçelerinin bankaya ibraz edilmemesi halinde, banka yukarıda belirtilen tutarlar üzerinden kendiliğinden sigorta yaptırmaya yetkili olup, söz konusu ücretleri de müşteriden tahsil etmeye yetkilidir. Yapılacak sigortalar sözleşme boyunca her yıl yenilenecektir. İpotek Tesisi: Banka kullandırılacak kredinin teminatı için alınacak ipoteğin tesisi sırasında, sözleşmeli danışman şirketi tarafından görevlendirilen avukattan faydalanmaktadır. Yukarıda yazılı bulunan gider kalemi, ipotek tesisi için danışmanlık şirketine ödenecek gideri göstermektedir. Diğer Ücret, Masraf/Komisyon ve Vergiler: Banka, Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesi ne istinaden Müşteri adına açtığı ve açacağı her türlü krediler ile hesaplara ve aldığı teminatlara, Banka tarafından saptanan en yüksek oranları geçmemek üzere belirleyeceği oranlarda her nevi komisyonları, ücret, masraf ve sair giderleri, gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri Hesabına borç yazabilecektir. Taksitlerin gecikmesi, ödenmemesi, borcun muaccel hale getirilmesi, değişen oranın bildirilmesi vs. her ne sebeple olursa olsun Banka tarafından Müşteriye ve Kefillere gönderilecek ihtarname, ihbarname ve her nevi posta ve noter ücretleri için Bankamızca yapılan masrafların tamamı, oluşabilecek icra masrafları, mahkeme masrafları, avukatlık ücretini de ayrıca müşteri hesabına borç yazabilecektir. Kredi için alınan teminatların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlarla, bunların gider vergileri ile ipotek fek ücretleri de Müşteri Bankaya ödeyecektir. Kullandırılacak krediye ilişkin olarak kanunen öngörülen şartlarla BSMV istisnası uygulanacak, ancak kanunen ödenmesi gerekli Kaynak Kullanımı Destek Fonu (KKDF) tüketiciden tahsil edilecektir. Yetkili mercilerce, iş bu vergi, harç oranlarında herhangi bir değişiklik yapmaları, yeni vergi/harç ihdas etmeleri halinde yapılan bu mevzuat değişikliklerine göre ödeme planındaki taksit tutarları Bankaca değiştirilecek, Müşteri her halükarda bu vergi ve harçlardan sorumlu olacaktır. 8- Gecikme Cezası Oranı, Borcun muaccel olmasında takibe esas kur; Müşteri, konut finansmanı kapsamındaki kredinin geri ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde kredi sözleşmesinde sabit olarak belirlenen cari kâr payı oranının yüzde otuzu oranında bankaya gecikme cezası ödeyecektir. Kredinin kâr payının Bank Asya nın kullandırım tarihindeki cari oranından daha düşük orandan yapılması durumunda gecikme cezası cari oran üzerinden hesaplanır. Dövize endeksli olarak kullandırılan kredilerde, tamamı muaccel hale gelen tüm borcun tahsili için Banka Türk Lirası cinsinden takip ve/veya dava konusu edebilecektir. Bu durumda borç tutarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının cari efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığına, işbu kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası cinsinden Bankamızca kullandırılan Kredilerin yıllık cari kâr payı oranı esas alınacaktır. 9- Muacceliyet uyarısında belirtilen süre içerisinde tüketicinin borcunu ödememesinin hukuki sonuçları: Müşteri, Geri Ödeme Tablosundaki taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi, belirlenen taksit ödeme tarihinde ödemediği takdirde mütemerrit olur. Müşteri nin mütemerrit olması üzerine Banka Müşteriye, temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde muacceliyet uyarısında bulunarak geciken taksitleri bir aylık sürede ödenmesini ve bu bir aylık sürede ödemede bulunmaması halinde kredi borcunun tamamının muaccel hale geleceğini ihtar eder. Bu süre sonunda Müşteri nin ödeme yapmaması halinde borcun tamamı muaccel hale gelir. Müşteri nin kendisine yukarıdaki fıkra gereğine verilen sürede de borcunu, tahakkuk eden gecikme cezası ile birlikte 4

5 ödememesi halinde Banka, tüm alacaklarının tahsili için Müşteri aleyhinde haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilecek ve bu Kredi nin teminatı olarak verilmiş rehinlerin, ipotekli gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabilecek ve Kredi ye konu konutu icra yoluyla sattırabilecektir. Banka nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi hulül etmiş/etmemiş bilcümle alacak, cari/katılım hesapları, bloke hesapları, nakit, hisse senetleri, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ve tahsile verilen senet ve çekler ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde, kredi hesaplarında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, Banka hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabilecektir. İpotekli konutun satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen bedelin Bankaya kalan (icra takip dosya) borcunun tamamını aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu derhal tahliye etme yükümlülüğü altındadır. Konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibi 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir. 10- Bağlı Kredilerde Ayıplı Maldan Sorumluluk: Banka, konut finansmanı kapsamında müşteriye satıcı ile akdettiği anlaşmaya istinaden kredi kullandırmakta ise veya belirli bir malın alımı şartıyla kredi kullandırmakta ise bu durumda kredi bağlı bir tüketici kredisi olur. Bu halde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen sorumlulukla sınırlı olarak ayıplı maldan Bank Asya sorumlu olacaktır. Ancak Bank Asya mevzuat gereği kredi kullandırdığı malla ilgili olarak satış belgesinin(fatura, tapu, sözleşme) bir örneğini muhafaza etmek yükümlülüğü altında olduğundan sadece bu belgenin kredi dosyasında yer alması krediyi bağlı kredi haline getirmez. Bu halde banka maldaki ayıpla ilgili sorumlu değildir. Banka, belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir konut satıcısı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile (bağlı) kredi vermesi halinde; a) Ayıplı konut (mal) ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, b) Konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte, tüketiciye karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması halinde dahi devam edecektir. Banka nın belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartını ileri sürmeden (bağlı olmayan) müşteriye kredi vermesi halinde ise bankanın, ayıplı maldan, konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bu nedenlerle başkaca herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 11-Sözleşme akdedildikten sonra tüketici aleyhine değiştirilemez: Taraflar arasında akdedilecek konut finansmanı kredi sözleşmesinde öngörülen şartlar sözleşme süresince tüketici/müşteri aleyhine değiştirilemeyecektir. 12- Kıymetli Evrak kabul etme yasağı: Konut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketicinin bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluşundan/bankamızdan geri isteme hakkına sahiptir. Konut Finansmanı Kuruluşu/Bankamız, kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle müşterinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 13- Hesap açılması zorunluluğu; Müşteri, kredi talebinin bankamızca kabul edilmesi üzerine kredi kullanabilmesi için bankamızda açılmış bir hesabı olması gerekmektedir. Kredi talebi kabul eden müşterinin bankamızda açılmış bir hesabı yok ise müşteriye bankaca bir cari hesap açılacaktır. 14- Kredi sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin süre: İş bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye yazılı olarak verilmesini takip eden 1 (bir) iş günü geçmeden imzalanan sözleşmeler geçersizdir. Bu nedenle (Konut finansmanı kapsamındaki) Kredi Sözleşmesi ancak bu 5

6 06.01.KOM / /3 bilgi formunun yazılı olarak almanızı takip eden 1(bir) iş günü geçtikten sonra imzalanabilecektir. Örnek:1- İş bu bilgi formunu Cuma günü almanız halinde sözleşme en erken Salı günü imzalanabilecektir. Örnek: 2- İş bu bilgi formunu Perşembe günü almanız halinde sözleşme en erken Pazartesi günü imzalanabilecektir. Örnek: 3- İş bu bilgi formunu Perşembe günü almanız ve Pazartesi gününün de resmi bir tatil gününe rastlaması halinde de sözleşme en erken Salı günü imzalanabilecektir. Örneklerde olduğu gibi, bir iş gününün geçip geçmediğinin hesaplanmasında Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri hesaba katılmayacaktır. Sonuç: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda ve eklerinde, Bankamızın sabit kar paylı konut finansmanı kapsamındaki kredilere ilişkin güncel form / sözleşme / kâr payı oranları ve koşullara yer verilmiş olup konut finansmanı sözleşmesinin imzalanması anına kadar geçecek süre içerisinde kredi şartlarımızın, kâr payı oranlarımızın değişmesi, müşteri kredibilitesindeki değişiklikler nedeniyle Bankamızın sözleşmeyi imzalamama, gerekirse sözleşme koşullarında ve oranlarında değişiklik yapma ve bunu müteakiben sözleşmeyi imzalama, bu ve her ne sebeple olursa olsun krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Bankamızın belirtilen nedenlerden dolayı krediyi kullandırmaması durumunda müşteri bankadan herhangi bir masraf ve ücret vb. gider talebinde bulunamaz. İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kredi teklifi olmayıp, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca tüketicinin Bankamızla imzalayacağı Konut Finansmanı kapsamındaki kredi sözleşmeleri için bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.bu kapsamdaki kredi sözleşmesinin imzalanabilmesi için işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile form eklerini dikkatlice okumanız, incelemeniz ve değerlendirmeniz gerekmektedir. Ekler: TL temel alınarak, 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için bankamız güncel kâr payı oranları ile sabit kar paylı krediler için hesaplanmış ve hazırlanmış örnek geri ödeme planı Müşteri toplam sayfadan ve adet ekten oluşan iş bu sözleşme öncesi bilgi formunu / /20 Tarihinde bankadan yazılı olarak teslim aldığını beyan eder. Müşteri Ad ve Soyadı: Müşteri İmzası: ,00 TL İÇİN 5, 10 VE 20 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI (Bankamız 20 Yıl Vadeli Kredi Kullandırımı Yapmamaktadır.) 6 Asya Katılım Bankası A.Ş. / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı