TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI"

Transkript

1 ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ

2 I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile ilgili Temel veriler) Öğretim Dersin Adı: Türk Dili ve Edebiyatı Orta Öğretimin Türü: Meslekî Öğretim dersin okutulduğu sınıf: Üçüncü Sınıf Öğretim derslerin ders sayısı: Haftalık ders sayısı: 3 ders Yıllık ders sayısı: 108 ders Öğretim dersin statüsü: Zorunlu II. ÖĞRETİM DERSİN AMAÇLARI ( I - III sınıf) Öğrenci: Türk Dili ve Edebiyatı eğitim programının temel amacı, öğrencilerin (Edebiyat, dilbilgisi ve kompozisyon öğretim ve eğitim süreci içinde Makedonya Cumhuriyeti Anayasası ile Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı kanun ve hükümler doğrultusunda, Türk edebî dilini kullanabilmek, Türk ve Dünya Edebiyatı nın temel özelliklerini kavrayabilmek; Millî ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen, demokratik görüşlü bir vatandaş olarak kendi kendini yetiştirebilmektir;

3 III. ÖĞRETİM DERSİN III. SINIFTAKİ AMAÇLARI Öğrenci: o Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirlemek; o Türkçenin konuşma dilinin çeşitli yönlerini (ağız, şive, lehçe) özelliklerini ve yazı dilinin özelliklerini kavramak; o Kelime gruplarını sınıflandırmak, ayırmak ve cümledeki işlevlerini belirlemek; o Cümleyi ögelerine ayırmak (temel ve yardımcı), ögelerin cümledeki işlevlerini belirlemek; o Yapılarına, anlamlarına, yüklemin türüne göre cümleleri ayırmak ve bu cümlelerin işlevlerini bilmek; o Büyük harflerin, terimlerin, kesme işareti, eğik çizgi, kısa çizgi, düzeltme işaretlerini doğru kullanmak; o Metin oluştururken noktalama işaretlerini doğru kullanmak; Noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturmak; o XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini kavramak, temsilci ve eserlerini o XIX.Yüzyıl Dünya edebiyatının genel özelliklerini kavrayabilmek, temsilci ile eserlerini o Tanzimat Devri Türk edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerini, temsilci ile eserlerini kavrayabilmek. o Çağdaş Dünya edebiyatının temsilcileri Alain ve Eliot u hayatı ve eserleriyle IV. ÖZEL AMAÇLAR: o Makedonya Cumhuriyeti ndeki Türk halkının vazgeçilmez temel unsurlarının başında gelen Türk dilini, özelliklerini bozmadan aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okturak öğretmek; o Dilin millet hayatındaki yerini iyice belirterek, köklü kurallar kazanmış bir dilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratmak;

4 Program Alanı: DİL (36 ders) o Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak-onların duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz veya yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek; o Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak; o Türk dilini kurallı, zengin, üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuurunu yerleştirmek-bugün de Türk dili dünya çapında eserler verilmekte olduğunu göstermek; o Yazarken ve konuşurken Türkçenin imlasını, telaffuzuma ve esetetik inceliklerine özen gösterilmesinin benimseterek yaygınlaştırılmasını sağlamak; o Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel hükümlerini öğretip benimsetmek; o Sınıf ve yaş seviyesine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin imkanlarını öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırmak; o Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında, kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek. Amaçlar Konular Kavramlar Etkinlikler ve Yöntemler - Güzel ifade sahiplerinin itibarlı oluş sebeplerini kavrayabilmek. SÖZLÜ VE YAZILI İFADE - Güzel bir kompozisyon için kullanılması veya kullanılmaması gereken unsurları kavrayabilmek. - Sözlü ve yazılı alıştırmalar uygulayabilmeli.

5 - Dinlerken not alabilmek; Dinleneni değerlendire- bilmek; Dinleneni eleştirebilmek; Dinlenilenlerden seçmeler yapabilme yeteneğini geliştirebilmek; Dinleme sırasında seçilenleri söz ve yazıda kullanabilmek. DİNLEME Sanatta, edebiyatta ve ilmi çalışmalarda yazı (kültür)dilinin yeri ve önemini kavrayabilmek; Yazı dili (kültür dili)ile yapılan hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar; KONUŞMA Kültür dili ile ilgili yazılı, kayıtlı örnekler alınmalı. - Okunurken not alma; Okunurken fişleme; Metindeki hayal unsurları; Metindeki duygu unsurları; Metindeki düşünce unsurları; Metindeki olay unsurları; OKUMA - Okuma alıştırmaları uygulayabilmeli. Kısa yazılar oluşturabilmek (Fıkra yazma; Makale yazma; Deneme yazma). - Yazıların: Plân yönünden; Dilbilgisi yönünden; İmlâ yönünden; Noktalama yönünden; Birikim- lerden yararlanma yönünden incelenebilmesi YAZMA Fıkra Makale Deneme - Yazılı alıştırmalar uygulayabilmek.

6 - Bir yıl esnasında üç (3) yazılı yoklama uygulanmalıdır. YAZILI YOKLAMA - Yazılı yoklamalarda işlenilen konulardaki unsurları yazıda da uygulayabilmeli. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve konuşulduğu yerleri kavrayabilmek. Konuşma dilinin çeşitli yönleri: ağız, şive ve lehçelerini kavrayabilmek. Yazı dilinin özelliklerini kavrayabilmek. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Konuşulduğu Yerler Konuşma Dilinin Çeşitli Yönleri Yazı Dili (Kültür Dili) Eklemeli dil Ural-Altay Dil Ailesi Ağız Şive Lehçe Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini (Ural-Altay dil ailesi ve Eklemeli dil grubuna) bilme. Öğrenciler; lehçe, ağız terimlerinin anlamlarını araştırırlar. Türkçenin özellikleri ve yayıldığı coğrafya ile lehçe ve ağız terimleri üzerinde durulur. Bir ülkedeki ağızlardan birinin çeşitli sebeplerden ortak kültür dili durumuna geldiği, ortak kültür dilinin ülkenin resmi dili olduğu vurgulanır. Konuşma ve yazı dili arasındaki farkı sezme etkinlikleri yaptırılır. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar. Öğrenciler, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları araştırırlar. Araştırma sonuçlarına ait düşüncelerini ifade eden yazılar kaleme alır, yazdıklarını arkadaşlarına okurlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar açıklanır. Tarih boyunca kendilerine özgü kültürü, edebiyatı ve medeniyeti olan milletlerin yazı dili olduğu belirtilir. Öğrenciler Türkçenin özelliklerini araştırırlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar açıklanır. Yazı dilinin ortak kültür dili temelinde şekillendiği, ilmî dilin de yazı dili üzerine kurulduğu; insanların sözlü iletişimde başvurdukları dile konuşma dili dendiği; konuşma dilinde ses tonu, söyleyiş tarzı ile el, yüz ve vücut hareketlerinin de rolü olduğu açıklanır.

7 Cümleyi meydana getiren unsurları (öğeleri) kavrayabilmek: -Cümlenin temel unsurları; -Cümlenin yardımcı unsurları. SENTAKS Cümleyi Meydana Getiren Öğeler Yüklem Özne Nesne Zarf Yer tamlayıcısı Cümle dışı unsurlar Cümlede temel öğeleri bulma etkinliği yaptırılır. Cümlede özne-yüklem uyumunu uygulama. Cümlede temel öğeleri (özne ve yüklemi) bulma etkinlikleri yaptırılır. Cümlede sorular sorularak yer (nereye, nerede-den, kim, kime, -de,-den); zaman (ne zaman, hangi gün); sebep (niçin, neden) tümleçlerini ne, neyi soruları sorularak nesneyi bulmak etkinliği yaptırılır. kim ya da ne soruları ile cumlede yuklem ve ozneyi bulmaları etkinliği yaptırılır. Umut okulla gitti. Acıklama: Giden kim? (Umut-Ozne) Umut ne yaptı? (gitti-yuklem) Öğrenciler, farklı metinlere ait on cümle seçerler. Kelimeleri birleştiren dil bilgisi ögeleri arasındaki uyumu ve kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini araştırırlar. Öğrenciler, aynı cümlenin farklı bağlamlarda söylendiğinde anlam bakımından ne gibi değişiklikler göstereceğini tartışırlar. Öğrencilere bir yüklem verilir. Bu yüklem çerçevesinde çeşitli anlamlara gelebilecek cümleler kurmaları istenir. Cümlede anlamın oluşumunda yüklemin ve özne-yüklem ilişkisinin rolü üzerinde durulur. Yapılarına göre cümleleri kavrayabilmek. Cümle Türleri Yapılarına Göre Cümleler Basit, sıralı, bağlı ve birleşik (şartlı birleşik cümle; ki li birleşik cümle ve içiçe birleşik cümle) Yapılarına göre cümle türlerini (basit, birleşik ve sıralı) bulma etkinlikleri yaptırılır. Basit ve bileşik cümleleri ayırt edebilmek icin etkinlikler yapılır.

8 Yüklemin türüne göre cümleleri kavrayabilmek. Yüklemin Türüne Göre Cümleler İsim cümlesi Fiil cümlesi Yüklemine göre cümle türlerini (isim ve eylem) bulabilme etkinlikleri yaptırılır. Anlamlarına göre cümle türlerini kavrayabilmek. Anlamlarına Göre Cümleler Olumlu cümle Olumsuz cümle Anlamlarına göre cümle türlerini (olumlu ve olumsuz) bulma etkinlikleri yaptırılır. Yüklemin yerine göre cümle türlerini kavrayabilmek. Yüklemin Yerine Göre Cümleler Kurallı cümle Kuralsız (Devrik) cümle Sıralanışına göre cümle türlerini (düz ve devrik) bulabilme etkinlikleri yaptırılır. Kurallı cümleleri devrik, devrik cümleleri kurallı cümlelere dönuşturme etkinliği yaptırılabilir. Farklı cümle türlerini çözümleyebilmek. Türkçenin imlasını ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilmek. Cümle Tahlilleri İmla ve Noktalama İşaretleri Büyük harflerin yazımı; terimlerin yazımı; noktalama işaretlerini kullanabilmek (kesme işareti, eğik çizgi, kısa çizgi, düzeltme işareti vb.); Cümleler veya bir kısa metin verilerek yazım yanlışlarını bulmaları ve düzletmeleri istenebilir. Anlamlı ve kurallı cümleler kurar. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. Yazılarında imla kurallarını uygular. Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere doğru ayırma uygulaması yapılır. Noktalama işareti verilmeyen cümlelerden veya bir metinden gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

9 Program Alanı:Edebiyat ve Lektür (54 ders) Amaçlar Konular Kavramlar Etkinlikler ve Yöntemler Edebiyatla sosyal yapı arasındaki ilgi ve etkileşimi kavrayabilmek. XIX: Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavramak ve eserlerini Yenişehirli Avni nin hayatı ve eserlerini kavramak. Enderunlu Vasıf ın hayatı ve eserlerini kavrayabilmek. Keçecizade İzzet Molla nın hayatı ve eserlerini Mütercim Asım ın hayatı ve eserini EDEBİYATIN VARLIĞI ve AMACI XIX.Yüzyıl Türk Edebiyatı Manzum Eserler: Mensur Eserler: Yenişehirli Avni:Gazel Enderunlu Vasıf:Şarkı Keçecizade İzzet Molla:Mesnevi Mütercim Asım Edebiyatın insanda güzellik duygusu uyandıran bir söz sanatı olduğu bildirilir.konusu insan ve hayat olmak üzere,tabiattaki her şey olduğu açıklanır.yalnız edebiyatın bunları değiştirdiği ve yeniden kurduğu vurgulanır. XIX.yüzyılın ilk yarısında klasik Türk şiirinde nesrin özelliklerine yer verilmesi sürdüğü belirtilir. XIX yüzyılın birinci yarısında Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla,Yenişehirli Avni klasik şiirin önemli temsilcileri olduğu belirtilir.yenişehirli Avni nin divan şairi olduğu bildirilir. Yenişehirli Avni den gazel okuma etkinlikleri yaptırılır. Çocukluğunda saraya alınan Enderunlu Vasıf ın ise şarkıları ile ün yaptığı belirtilir.şairden şarkı okuma etkinlikleri yaptırılır. Keçecizade İzzet Molla nın

10 Mihnet-i Keşan isimli eserinden bölümler okuma etkinlikleri yapılır.keçecizade İzzet Molla nın XIX.yüzyıl şairlerinden biri olduğu bildirilir.medrese öğrenimi gördüğü açıklanır.ününü, Keşan a sürülüşü ve oradaki hayatını konu alan Mihnet-i Keşan isimli eseri ile kazandığı bildirilir. Bu dönemin temsilcisi olan Mütercim Asım ın ise tarih ve sözlük yazarı olduğu bildirilir.halk dilini zengin bir kaynak olarak kullandığı belirtilir. Mütercim Asım dan mensur eserler okuma etkinlikleri yaptırılır. XIX. yüzyıl Dünya Edebiyatının genel özelliklerini kavramak ve eserlerini Viktor Hugo nun hayatı ve eserlerini tanıyabiilmek. XIX.Yüzyıl Dünya Edebiyatı Viktor Hugo XIX. yüzyıl Dünya edebiyatnın genel özelliklerini anlatma etkinliği yapılır. Viktor Hügo nun XIX.yüzyıl Fransız şair ve romancısı olduğu belirtilir.şiir, oyun ve roman türlerinde çeşitli eserler yazdğı bildirilir.notre-dame de Paris ile Sefiller adlı romanları olduğu vurgulanır. Viktor Hügo nun Sefiller romanından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır.

11 Tolstoy un hayatı ve eserlerini Tagore nin şiir ve nesirlerindeki güzellik anlayışı, Tanrı nın varlığı ve felsefi unsurları kavrayabilmek. Çarls Dikens in hayatı ve eserlerini Ziya Paşa nın hayatı ve sanatını BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI Tanzimat Devri Türk Edebiyatı I. Klasik Edebiyattan Ayrılma Dönemi Lev Tolstoy Rabindranat Tagore Çarls Dikens Manzum Eserler : Lev Tolstoy un Rus edebiyatının önemli yazarlarından biri olduğu belirtilir.harp ve Sulh, Anna Karenina, Ölümden Sonra Dirilme,belli başlı romanlarıdır. Tolstoy un romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tagore nin XIX.yüzyıl Hint şairi olduğu belirtilir.şiirlerinde tabiat, din duygusu,felsefi düşünce ve Hint kültürünün önemli yer tuttuğu vurgulanır.1913 te Nobel edebiyat ödülünü kazandığı bildirilir.tagore nin şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Çarls Dikens in İngiliz romancısı olduğu belirtilir.üslubunda büyük bir mizah yeteneği olduğu görülür.başlıca eserleri: İki Şehrin Hikayesi, Oliver Tvist, Büyük Ümitler, David Koperfield dir.çarls Dikens in romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tanzimat Devri Türk edebiyatının genel özellikleri arasında sosyal ve siyasi konuları işledikleri belirtilir.şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal in Tanzimat devri Türk edebiyatının temsilcileri olduğu belirtilir. Ziya Paşa nın Tanzimat devri

12 kavrayabilmek.. Namık Kemal in şiirlerindeki vatan konusunu işleyen konuları kavrayabilmek Ziya Paşa Namık Kemal şairleri içinde, klasik edebiyata en fazla bağlı kalmış olduğu bildirilir.terkib-i bent ve terci-i bendiyle Türk şiirinin önde gelen isimlerinden biri olduğu bildirilir. Ziya Paşa nın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yapılır. Namık Kemal in Tanzimat devrinin önde gelen yazar ve şairlerinden biri olduğu bildirilir.şiirlerinden önceleri klasik şiiri devam ettirmiş, fakat sonra şekil ve muhteva yönünden yeni şiirin örneklerini de verdiği bildirilir.yeni tarz şiirleri daha çok siyasi ve vatani şiirler oldukları belirtilir.hürriyet Kasidesi, Vaveyla nın bunlardan oldukları bildirilir. Namık Kemal in şiirlerinden seçme okuma etkinlikleri yapılır. Şinasi nin hayatı ve sanatını kavramak. Abdülhak Hamit in hayatı ve eserlerini Tanzimat Devri Türk Edebiyatı II. Mensur Eserler: Şinasi Manzum Eserler: Abdülhak Hamit Tarhan Şinasi nin Türk şiir ve nesrindeki ilk değişmeyi onun başlattığı görülür.ilk tiyatro onun tarafından yazıldığı bildirilir.ilk yerli eser Şair Evlenmesi onundur.atasözlerini derlediği ve yayınladığı bildirilir. Şinasi nin mensur eserlerinden seçmeler okuma etkinliği yapılır. Tanzimat devri Türk

13 Servet-i Fünun Topluluğunun genel özelliklerini kavrayabilmek. Tevfik Fikret in hayatı ve eserlerini Halit Ziya Uşaklıgil in hayatı ve eserlerini Edebiyat-ı Cedide(Servet-i Fünun Topluluğu) Manzum Eserler: Tevfik Fikret Mensur Eserler: Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatının ikinci bir devreye Abdülhak Hamit, Samipaşazade Sezai, Recaicade Mahmut la girdiği görülür.bunların daha çok ferdi konulara yöneldikleri görülür.abdülhak Hamit e Şair-i azam (en büyük Şair) unvanı verildiği belirtilir.islam tarihi, Türk tarihi Hamit in işlediği konular oldukları bildirilir. Servet-i Fünun edebiyatının anlayış, konu ve teknik bakımlardan batılı bir nitelik taşıdığı belirtilir.bu topluluğun şiirdeki öncüsü Cenap ve Fikret; nesirde ise Halit Ziya nın olduğu belirtilir. Tevfik Fikret in başlangıçta aşk ve tabiat temalarını işlediği belirtilir. Fakat 1901 den sonra onun şiirlerinde sosyal sıkıntıların ön plana çıktığı bildirilir.şiirlerini Rübab-ı Şikeste, Haluk un Defteri ve Şermin adlı eserlerde topladığı bildirilir.fikret in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Halit Ziya nın Türk

14 Fecr-i Ati Topluluğunun genel özelliklerini Fecr-i Ati Topluluğu Ahmet Haşim edebiyatının ilk büyük romancısı olduğu bildirilir.karakter bulmada büyük başarı gösterdiği bildirilir.onun eserlerinde Servet-i Fünun un bütün dil ve üslup özelliklerinin görüldüğü belirtilir.uşaklıgil in romanları, realizmin en başarılı örnekleri olarak kabul edildiği belirtilir.nemide,bir Ölünün Defteri,Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar romanlarından bazıları olduğu belirtilir. Halit Ziya nın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Fecri-i Ati topluluğu nun iki üç yıl içinde varlığının devam ettiği belirtilir.bu toplulukta yer alanlar Sanat şahsi ve muhterem dir görüşünü savundukları bildirilir.bu topluluğun şiirde sembolist akıma bağlı kaldıkları belirtilir.roman ve hikayede ise realist oldukları bildirilir. Bu dönemin temsilcisi Ahmet Haşim e göre şiirin dili,musiki ile söz arasında ve daha çok

15 Milli edebiyat akımının genel özelliklerini Mehmet Emin Yurdakul un hayatı ve Milli Edebiyat Akımı Manzum Eserler: musikiye yakın olduğu bildirilir.ahmet Haşim in şiirlerinde daha çok akşam vaktini konu aldığı belirtilir.onun şiirlerinde çocukluk hatıralarının, annesinin derin izleri olduğu vurgulanır.şiirlerini Göl Saatleri ve Piyale adlı kitaplarda topladığı bildirilir. Haşim in şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. XIX.yüzyıl boyunca yaşanan siyasi olaylar XX.yüzyıl başında Türk toplumunu derinden sarstığı belirtilir.türk insanı, kendi kaderini kendi tayin etmeli olduğu bildirildi.bunu yaparken kendi değerlerine bağlı kalması gerektiği vurgulandı.ii.meşrutiyet ten sonra çıkarılan dergiler Türk kültürünün gelişip zenginleşmesi için çalışmalar yaptıkları vurgulanır.böylece Tanzimat tan bu yana parça parça örnekleri görülen milli edebiyat kuvvetli bir akım halinde doğmuş olduğu

16 sanatını Ömer Seyfeddin in hikayelerini Mehmet Emin Yurdakul Mensur Eserler: Ömer Seyfeddin bildirilir. Mehmet Emin Yurdakul un, Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur mısraı ile edebiyatımızda yeni bir çığır açtığı bildirilir.hece veznini dilediği gibi kullanan şairlerden biri olduğu belirtilir.türkçülük hareketinin gelişmesinde büyük rol oynadığı açıklanır.türk Sazı, Ey Türk Uyan,Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Mustafa Kemal, Ankara gibi şiir kitaplarının var olduğu belirtilir.mehmet Emin in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Dönemin bir diğer ismi Ömer Seyfeddin in yazı hayatına Genç Kalemler dergisinde başladığı bildirilir.ömer Seyfettin in hikayelerinin konusunun Türk kültürü,türk hayatı ve Türk tarihi olduğu belirtilir.onun hikayelerinde bazan toplumun aksayan yönlerini konu aldığı görülür.mizah yolu ile bu aksaklıkları tenkit ettiği görülür.bu şekilde toplumun

17 Mehmet Akif Ersoy un hayatı ve eserlerini Tanzimat Fermanından günümüze uzanan Türk edebiyatının dönemlerinin genel özelliklerini kavrayabilmek yılına kadar Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrayabilmek. Dönemin Bağımsız İsimleri: BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI II. CUMHURİYET SONRASI TÜRK EDEBİYATI Mehmet Akif Ersoy kalkınmasını hızlandırmak istediği belirtilir.ilk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Beyaz Lale, Bomba, Efruz Bey hikaye kitaplarından bazıları olduğu belirtilir.ömer Seyfettin in hikayelerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. Mehmet Akif in ise, şiir ve edebiyat alanında II.Meşrutiyet ten sonra isim yapmaya başladığı görülür. Şiirlerinde sade ve akıcı bir dil kullandığı görülür.şiirlerinde ahlak, din, vatan duygularını anlattığı görülür.akif in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının genel özelliklerini okuma etkinlikleri yaptırılır.bu edebiyatın özellikleri arasında soyal ve siyasi konuların işlendiği, ferdiyetçilik konuların işlendiği görüldüğü bildirilir.miili edebiyata kadar uzanan genel özellikler açıklanır. Cumhuriyet in 29 Ekim

18 Ahmet Kutsi Tecer in hayatı ve sanatını Necip Fazıl Kısakürek in hayatı ve eserlerini 1940 yılına kadar Türk Edebiyatı Manzum Eserler: Ahmet Kutsi Tecer Necip Fazıl Kısakürek 1923 te ilan edildiği belirtilir.cumhuriyet in ilk yıllarında Anadolu ya geçen şair ve yazarların Anadolu ile yüzyüze geldikleri bildirilir.buranın çeşitli manzaralarını, dile getirdikleri bildirilir, taşı, toprağı, dağları, ırmakları vb.aynı zamanda kahramanlık ve tarih duygularını anlattıkları bildirilir.bu dönem edebiyatı içinde insanın iç dünyasını öne çıkaran eserler de yazdığı vurgulanır. Bu dönemin temsilcilerinden Ahmet Kutsi Tecer in memleketçi şiir anlayışı içinde yer aldığı belirtilir.şiirlerini, topladığı halk bilimi unsurları ile zenginleştirdiği açıklanır.şiirlerinde açık, anlaşılır, sağlam bir ifadenin olduğu belirtilir.şiirlerini Şiirler adı altında topladığı bildirilir.şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Necip Fazıl Kısakürek ise, Kaldırımlar şiirini 1928 yılında yazdı.şairin bir kitabına ad olan bu şiirin çok sevildiği

19 Memduh Şevket Esendal ın hayatı ve eserlerini Reşat Nuri Güntekin in hayatı ve eserlerini ROMAN: Mensur Eserler:(Hikaye) Memduh Şevket Esendal Reşat Nuri Güntekin bildirilir.necip Fazıl yıllarca Kaldırımlar Şairi olarak tanındığı belirtilir. Memduh Şevket Esendal ın ise Türk hikayeciliğine yeni bir teknik getirenlerden biri olduğu vurgulanır.hikayelerininin kahramanları şehirlerin kenar semtlerinde görülen kişiler, devlet memurları ve köylüler oldukları belirtilir.hikayelerinde açık, anlaşılır, yalın bir Türkçe kullandığı bildirilir.esendal ın hikayelerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Edebiyat dünyasında ismini önce tiyatro tenkitleri ile duyurduğu bildirilir.1922 yılında yayımladığı Çalıkuşu romanı ile üne kavuştuğu bildirilir.önceleri aşk konularını işlediği görülür. Daha sonra sosyal olaylara yöneldiği belirtilir.hikaye ve romanlarında kahramanlarının çoğunu,memurlar, emekliler ve yerli halktan seçtiği bildirilir. Eserlerini acıma ve sevme temelleri

20 Bu dönemin genel özelliklerini kavrayabilmek Arif Nihat Asya nın hayatı ve eserlerini Fazıl Hüsnü Dağlarca nın hayatı ve eserlerini tanıyabilmek Ahmet Muhip Dranas ın hayatı ve SON DÖNEM TÜRK EDEBİYATI Manzum Eserler: Arif Nihat Asya Fazıl Hüsnü Dağlarca Ahmet Muhip Dranas üzerine kurduğu vurgulanır.gizli El, Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Damga, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece romanlarından bazılarıdır.reşat Nuri nin romanından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır lı yıllar ve daha sonrası ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda büyük değişmelerin yaşandığı yıllardır. Bu dönemin ünlü şairlerinden biri de Arif Nihat Asya dır.şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin ünlü şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Türkçem benim ses bayrağım diyerek çok geniş konularda şiir yazdığı bildirilir.şiirlerinde vatan sevgisini de dile getirdiği görülür.elliden fazla şiir kitabı olduğu vurgulanır.havaya Çizilen Bulut, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Türk Ölmek şiir kitaplarından bazıları olduğu belirtilir. Fazıl Hüsnü nün şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır.

21 eserlerini kavrayabilmek. Orhan Veli Kanık ın hayatı ve eserlerini Atilla İlhan ın hayatı ve eserlerini Orhan Veli Kanık Atilla İlhan Ahmet Muhip Dranas ın ise sembolizmin kurucusu olan Fransız şair Bodler den etkilendiği belirtilir.ilk şiirlerinde gurbet,yalnızlık, korku, ölüm gibi duyguların hakim olduğu belirtilir.sonraları aşk, uzaklara özlem,yurt manzaraları tema olarak şiirine girdiği bildirilir.şiirlerini Şiirler adı altında topladığı vurgulanır.dranas in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Orhan Veli Kanık ise Garip hareketinin en önemli temsilcisidir.şiirlerini vezinsiz şiir tekniği ile dile getirdiği bildirilir.söz ve mana sanatlarına karşı çıktığı görülür.garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı şiir kitaplarından bazıları olduğu bildirilir.orhan Veli nin şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin temsilcilerinden olan Atilla İlhan ın ise, Garip akımına karşı çıktığı görülür. Şiirinde etkili bir destan sesi ve şiirimizin öz kaynaklarına

22 Cahit Sıtkı Tarancı nın hayatı ve eserlerini Sait Faik Abasıyanık ın hayatı ve eserlerini HİKAYE Cahit Sıtkı Tarancı Mensur Eserler Sait Faik Abasıyanık yönelişin sağladığı lirizmin daima kendisini gösterdiği vurgulanır.duvar, Yağmur Kaçağı, Bela Çiçeği, Ben Sana Mecburum, Yasak Sevişmek şiir kitaplarından bazılarıdır. Atilla İlhan ın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Cahit Sıtkı Tarancı nın ise şiiri ciddiye alan, şiir dışındaki edebi türlerle uğraşmayan bir şair olduğu vurgulanır.şiirlerinde ise az kelime ile çok şey ifade etmek istediği bildirilir.ölüm temasına önem verdiği belirtilir. Rahat, akıcı bir şiir söyleyişine ulaştığı görülür.ömrümde Sükut, Otuz Beş Yaş,Düşten Güzel, Sonrası şiir kitaplarının olduğu belirtilir.cahit Sıtkı nın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin hikayecilerinden olan Sait Faik, hayata bakış ve anlatış tarzı bakımından gerçekçi olduğu belirtilir. O her şeyde derin bir mana bulan

23 Orhan Kemal in hayatı ve eserlerini Peyami Safa nın hayatı ve eserlerini ROMAN: Orhan Kemal Peyami Safa hikayecilerden biridir.hayatı ve kainatı sadece dıştan anlatmadığı, iç alemi de dile getirdiği görülür.kalabalık içinde insanın yalnızlığını dile getirdiği görülür.roman ve şiirler de yazdığı görülür.semaver,sarnıç, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Son Kuşlar, Az Şekerli hikaye kitaplarından bazıları olduğu belirtilir.sait Faik in hikayelerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Orhan Kemal in edebiyat hayatına şiirle başladığı bildirilir.film senaryoları yazdığı belirtilir.gerçekçi hikaye akımının önde gelen isimlerinden biri olduğu bildirilir.hikayelerine diyalog tarzının hakim olduğu vurgulanır.ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, Arka Sokak, Kardeş Payı, Grev hikaye kitaplarından bazılarıdır. Orhan Kemal in hikayelerini okuma etkinliklerini yaptırılır. Romanlarında sosyal problemler, ruh tahlilleri,

24 Ahmet Hamdi Tanpınar ın hayatı ve eserlerini Ahmet Hamdi Tanpınar gençlik psikolojisi önemli yer tutan Peyami Safa nın sağlam bir yapısı olduğu belirtilir.kahramanlarını, kültür seviyelerine,ruh hallerine mizaçlarına göre konuşturduğu belirtilir.başarılı tasvirler yaptığı görülür.bunu yaparken Türkçe nin bütün imkanlarını başarıyla kullandığı belirtilir.en tanınmış romanları:gençliğimiz, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yalnızız,Biz İnsanlar dır. Peyami Safa nın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar ın, kendisi ile roman üzerinde yapılan bir sohbette Anadolu nun romanı yazılacaksa işe türkülerden başlamalıdır dediği vurgulanır.ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda hikayeci, denemeci ve edebiyat tarihçisi olduğu belirtilir.ahmet Hamdi Tanpınar ın romanındaki

25 Kemal Tahir in hayatı ve eserlerini Necati Cumalı nın hayatı ve eserlerini TİYATRO: Kemal Tahir Necati Cumalı şahıslar belli kültür seviyesinin üzerinde oldukları bildirilir. Romanları:Huzur,Saatleri Ayarlama Entitüsü, Mahur Beste,Sahnenin Dışındakiler dir.ahmet Hamdi Tanpınar ın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Kemal Tahir in edebiyatımızda romanları ile isim yaptığı bildirilir.önce köy romanları kaleme aldığı belirtilir.sonra tarihe yöneldiği vurgulanır.milli Mücadele ve Cumhuriyet in ilk yıllarını anlatan romanlarından başka Osmanlı Devleti nin kuruluşunu konu alan Devlet Ana yı yazdığı bildirilir.eserlerinde zengin bir şahıs kadrosu görüldüğü bildirilir.esir Şehrin İnsanları, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu,Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Büyük Mal romanlarından bazılarıdır.kemal Tahir in romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır.

26 Turan Oflazoğlu nun hayatı ve eserlerini Turan Oflazoğlu Necati Cumalı,roman hikaye ve tiyatrolarında batı Anadolu insanlarını anlattığı görülür.necati Cumalı nın denemeler kaleme aldığı belirtilir.eserlerinde gözlem ve çatışma unsuru ile konu zenginliği görülür. Yirmiden fazla yazdığı tiyatro oyunlarının başlıcaları şunlardır: Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Tehlikeli Güvercin, Derya Gülü, Aşk Duvarı vb. Necati Cumalı nın tiyatrolarını okuma etkinlikleri yaptırılır. Turan Oflazoğlu nun ise şiir de yazmasına rağmen, tiyatro oyunları ile tanındığı belirtilir.piyesleri, konularını köyden ve Osmanlı tarihinden alanlar olmak üzere iki grupta toplandığı belirtilir.akıcı bir şiir dili olduğu bildirilir.osmanlı Devleti nin en buhranlı devrelerinden biri olan XVII.yüzyılın ilk yarısı, eserlerinin konularının ağırlık merkezini oluşturduğu görülür. Allah ın Dediği Olur, Kezban, Deli İbrahim, IV. Murat, Genç

27 Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun hayatı ve eserlerini Cemil Meriç in hayatı ve eserlerini GEZİ ve HATIRAT DENEME-ELEŞTİRİ Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cemil Meriç Osman, Elif Ana tiyatro oynlarından bazılarıdır. Turan Oflazoğlu nun tiyatro oyunlarını okuma etkinlikleri yaptırılır. Yakup Kadri nin edebiyata hikaye ve mensur şiirde başladığı bildirilir.deneme, makale, monografi, oyun, roman, hatıra, gezi türlerinde eserler verdiği bildirilir.romanlarında Türk toplumunda görülen değişmelere, bunalımlara ve nesil çatışmalarına geniş yer ayırdığı vurgulanır.realist tarzda yazdığı eserlerinde tip ve mekan tasvirlerinin önemli yer tuttuğu belirtilir. Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Bir Sürgün romanlarından bazılarıdır. Yakup Kadri nin romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Cemil Meriç in makale, deneme ve araştırmaları ile tanındığı belirtilir.yazıları, medeniyet,tarih, kültür,

28 Ahmet Hamdi Tanpınar ın hayatı ve eserlerini Bu dönemin genel özelliklerini kavrayabilmek. Aşık Veysel in hayatı ve eserlerini EDEBİYAT TARİHİ GÜNÜMÜZ HALK EDEBİYATI Ahmet Hamdi Tanpınar Aşık Veysel sosyoloji, edebiyat, edebiyat tarihi,dil, felsefe, batılılaşmanın kültür boyutu konuları etrafında yoğunlaştığı görülür.eserlerinin başlıcaları şunlardır:inceleme:hint Edebiyatı Bir Dünyanın Eşiğinde vb. Deneme:Mağaradakiler, Bu Ülke, Kırk Ambar. Cemil Meriç in yazılarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tanpınar ın batı kültürü ile kendi kültürümüzün ana değerlerini çok iyi kavramış, bir fikir ve sanat adamı olduğu belirtilir.yetişmesinde Yahya Kemal in büyük etkisi olduğu bildirilir.incelemeleri: XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal dir. Makale ve denemeleri Edebiyat Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi isimli kitaplarda topladığı bildirilir. XX.yüzyılın başlarında halk bilimine ilginin giderek arttığı belirtilir. Ziya Gökalp ın halka doğru ilkesi bu ilgiyi daha da

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BATI EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR Ders No : 8107010004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

VERİMLİ VE ETKİLİ KİTAP OKUMA YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: RESÜL UYSAL

VERİMLİ VE ETKİLİ KİTAP OKUMA YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: RESÜL UYSAL VERİMLİ VE ETKİLİ KİTAP OKUMA YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: RESÜL UYSAL NASIL KİTAP SEÇMELİYİZ? Kitapları seçerek alın. Çünkü kitap dosttur. İyi dost olabileceği gibi kötü dostlar da olabilir. İlginizi çekmeyen

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ BATI ROMANI Ders No : 8107010018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma ve Sunum ELIT 110 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK HALK EDEBİYATI III Ders No : 0020110025 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Şentaç Arı. 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Şentaç Arı 2. Doğum Tarihi: 12.04.1962 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1984 Y. Lisans Türk

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Ders No : 0020110003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı