TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI"

Transkript

1 ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ

2 I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile ilgili Temel veriler) Öğretim Dersin Adı: Türk Dili ve Edebiyatı Orta Öğretimin Türü: Meslekî Öğretim dersin okutulduğu sınıf: Üçüncü Sınıf Öğretim derslerin ders sayısı: Haftalık ders sayısı: 3 ders Yıllık ders sayısı: 108 ders Öğretim dersin statüsü: Zorunlu II. ÖĞRETİM DERSİN AMAÇLARI ( I - III sınıf) Öğrenci: Türk Dili ve Edebiyatı eğitim programının temel amacı, öğrencilerin (Edebiyat, dilbilgisi ve kompozisyon öğretim ve eğitim süreci içinde Makedonya Cumhuriyeti Anayasası ile Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı kanun ve hükümler doğrultusunda, Türk edebî dilini kullanabilmek, Türk ve Dünya Edebiyatı nın temel özelliklerini kavrayabilmek; Millî ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen, demokratik görüşlü bir vatandaş olarak kendi kendini yetiştirebilmektir;

3 III. ÖĞRETİM DERSİN III. SINIFTAKİ AMAÇLARI Öğrenci: o Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirlemek; o Türkçenin konuşma dilinin çeşitli yönlerini (ağız, şive, lehçe) özelliklerini ve yazı dilinin özelliklerini kavramak; o Kelime gruplarını sınıflandırmak, ayırmak ve cümledeki işlevlerini belirlemek; o Cümleyi ögelerine ayırmak (temel ve yardımcı), ögelerin cümledeki işlevlerini belirlemek; o Yapılarına, anlamlarına, yüklemin türüne göre cümleleri ayırmak ve bu cümlelerin işlevlerini bilmek; o Büyük harflerin, terimlerin, kesme işareti, eğik çizgi, kısa çizgi, düzeltme işaretlerini doğru kullanmak; o Metin oluştururken noktalama işaretlerini doğru kullanmak; Noktalama işaretlerini doğru kullanarak bir metin oluşturmak; o XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini kavramak, temsilci ve eserlerini o XIX.Yüzyıl Dünya edebiyatının genel özelliklerini kavrayabilmek, temsilci ile eserlerini o Tanzimat Devri Türk edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerini, temsilci ile eserlerini kavrayabilmek. o Çağdaş Dünya edebiyatının temsilcileri Alain ve Eliot u hayatı ve eserleriyle IV. ÖZEL AMAÇLAR: o Makedonya Cumhuriyeti ndeki Türk halkının vazgeçilmez temel unsurlarının başında gelen Türk dilini, özelliklerini bozmadan aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okturak öğretmek; o Dilin millet hayatındaki yerini iyice belirterek, köklü kurallar kazanmış bir dilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratmak;

4 Program Alanı: DİL (36 ders) o Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak-onların duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz veya yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek; o Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak; o Türk dilini kurallı, zengin, üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuurunu yerleştirmek-bugün de Türk dili dünya çapında eserler verilmekte olduğunu göstermek; o Yazarken ve konuşurken Türkçenin imlasını, telaffuzuma ve esetetik inceliklerine özen gösterilmesinin benimseterek yaygınlaştırılmasını sağlamak; o Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel hükümlerini öğretip benimsetmek; o Sınıf ve yaş seviyesine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin imkanlarını öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırmak; o Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında, kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek. Amaçlar Konular Kavramlar Etkinlikler ve Yöntemler - Güzel ifade sahiplerinin itibarlı oluş sebeplerini kavrayabilmek. SÖZLÜ VE YAZILI İFADE - Güzel bir kompozisyon için kullanılması veya kullanılmaması gereken unsurları kavrayabilmek. - Sözlü ve yazılı alıştırmalar uygulayabilmeli.

5 - Dinlerken not alabilmek; Dinleneni değerlendire- bilmek; Dinleneni eleştirebilmek; Dinlenilenlerden seçmeler yapabilme yeteneğini geliştirebilmek; Dinleme sırasında seçilenleri söz ve yazıda kullanabilmek. DİNLEME Sanatta, edebiyatta ve ilmi çalışmalarda yazı (kültür)dilinin yeri ve önemini kavrayabilmek; Yazı dili (kültür dili)ile yapılan hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar; KONUŞMA Kültür dili ile ilgili yazılı, kayıtlı örnekler alınmalı. - Okunurken not alma; Okunurken fişleme; Metindeki hayal unsurları; Metindeki duygu unsurları; Metindeki düşünce unsurları; Metindeki olay unsurları; OKUMA - Okuma alıştırmaları uygulayabilmeli. Kısa yazılar oluşturabilmek (Fıkra yazma; Makale yazma; Deneme yazma). - Yazıların: Plân yönünden; Dilbilgisi yönünden; İmlâ yönünden; Noktalama yönünden; Birikim- lerden yararlanma yönünden incelenebilmesi YAZMA Fıkra Makale Deneme - Yazılı alıştırmalar uygulayabilmek.

6 - Bir yıl esnasında üç (3) yazılı yoklama uygulanmalıdır. YAZILI YOKLAMA - Yazılı yoklamalarda işlenilen konulardaki unsurları yazıda da uygulayabilmeli. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve konuşulduğu yerleri kavrayabilmek. Konuşma dilinin çeşitli yönleri: ağız, şive ve lehçelerini kavrayabilmek. Yazı dilinin özelliklerini kavrayabilmek. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Konuşulduğu Yerler Konuşma Dilinin Çeşitli Yönleri Yazı Dili (Kültür Dili) Eklemeli dil Ural-Altay Dil Ailesi Ağız Şive Lehçe Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini (Ural-Altay dil ailesi ve Eklemeli dil grubuna) bilme. Öğrenciler; lehçe, ağız terimlerinin anlamlarını araştırırlar. Türkçenin özellikleri ve yayıldığı coğrafya ile lehçe ve ağız terimleri üzerinde durulur. Bir ülkedeki ağızlardan birinin çeşitli sebeplerden ortak kültür dili durumuna geldiği, ortak kültür dilinin ülkenin resmi dili olduğu vurgulanır. Konuşma ve yazı dili arasındaki farkı sezme etkinlikleri yaptırılır. Kullanımdan kaynaklanan dil farklılıklarını açıklar. Öğrenciler, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları araştırırlar. Araştırma sonuçlarına ait düşüncelerini ifade eden yazılar kaleme alır, yazdıklarını arkadaşlarına okurlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar açıklanır. Tarih boyunca kendilerine özgü kültürü, edebiyatı ve medeniyeti olan milletlerin yazı dili olduğu belirtilir. Öğrenciler Türkçenin özelliklerini araştırırlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar açıklanır. Yazı dilinin ortak kültür dili temelinde şekillendiği, ilmî dilin de yazı dili üzerine kurulduğu; insanların sözlü iletişimde başvurdukları dile konuşma dili dendiği; konuşma dilinde ses tonu, söyleyiş tarzı ile el, yüz ve vücut hareketlerinin de rolü olduğu açıklanır.

7 Cümleyi meydana getiren unsurları (öğeleri) kavrayabilmek: -Cümlenin temel unsurları; -Cümlenin yardımcı unsurları. SENTAKS Cümleyi Meydana Getiren Öğeler Yüklem Özne Nesne Zarf Yer tamlayıcısı Cümle dışı unsurlar Cümlede temel öğeleri bulma etkinliği yaptırılır. Cümlede özne-yüklem uyumunu uygulama. Cümlede temel öğeleri (özne ve yüklemi) bulma etkinlikleri yaptırılır. Cümlede sorular sorularak yer (nereye, nerede-den, kim, kime, -de,-den); zaman (ne zaman, hangi gün); sebep (niçin, neden) tümleçlerini ne, neyi soruları sorularak nesneyi bulmak etkinliği yaptırılır. kim ya da ne soruları ile cumlede yuklem ve ozneyi bulmaları etkinliği yaptırılır. Umut okulla gitti. Acıklama: Giden kim? (Umut-Ozne) Umut ne yaptı? (gitti-yuklem) Öğrenciler, farklı metinlere ait on cümle seçerler. Kelimeleri birleştiren dil bilgisi ögeleri arasındaki uyumu ve kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini araştırırlar. Öğrenciler, aynı cümlenin farklı bağlamlarda söylendiğinde anlam bakımından ne gibi değişiklikler göstereceğini tartışırlar. Öğrencilere bir yüklem verilir. Bu yüklem çerçevesinde çeşitli anlamlara gelebilecek cümleler kurmaları istenir. Cümlede anlamın oluşumunda yüklemin ve özne-yüklem ilişkisinin rolü üzerinde durulur. Yapılarına göre cümleleri kavrayabilmek. Cümle Türleri Yapılarına Göre Cümleler Basit, sıralı, bağlı ve birleşik (şartlı birleşik cümle; ki li birleşik cümle ve içiçe birleşik cümle) Yapılarına göre cümle türlerini (basit, birleşik ve sıralı) bulma etkinlikleri yaptırılır. Basit ve bileşik cümleleri ayırt edebilmek icin etkinlikler yapılır.

8 Yüklemin türüne göre cümleleri kavrayabilmek. Yüklemin Türüne Göre Cümleler İsim cümlesi Fiil cümlesi Yüklemine göre cümle türlerini (isim ve eylem) bulabilme etkinlikleri yaptırılır. Anlamlarına göre cümle türlerini kavrayabilmek. Anlamlarına Göre Cümleler Olumlu cümle Olumsuz cümle Anlamlarına göre cümle türlerini (olumlu ve olumsuz) bulma etkinlikleri yaptırılır. Yüklemin yerine göre cümle türlerini kavrayabilmek. Yüklemin Yerine Göre Cümleler Kurallı cümle Kuralsız (Devrik) cümle Sıralanışına göre cümle türlerini (düz ve devrik) bulabilme etkinlikleri yaptırılır. Kurallı cümleleri devrik, devrik cümleleri kurallı cümlelere dönuşturme etkinliği yaptırılabilir. Farklı cümle türlerini çözümleyebilmek. Türkçenin imlasını ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilmek. Cümle Tahlilleri İmla ve Noktalama İşaretleri Büyük harflerin yazımı; terimlerin yazımı; noktalama işaretlerini kullanabilmek (kesme işareti, eğik çizgi, kısa çizgi, düzeltme işareti vb.); Cümleler veya bir kısa metin verilerek yazım yanlışlarını bulmaları ve düzletmeleri istenebilir. Anlamlı ve kurallı cümleler kurar. Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. Yazılarında imla kurallarını uygular. Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere doğru ayırma uygulaması yapılır. Noktalama işareti verilmeyen cümlelerden veya bir metinden gerekli noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

9 Program Alanı:Edebiyat ve Lektür (54 ders) Amaçlar Konular Kavramlar Etkinlikler ve Yöntemler Edebiyatla sosyal yapı arasındaki ilgi ve etkileşimi kavrayabilmek. XIX: Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavramak ve eserlerini Yenişehirli Avni nin hayatı ve eserlerini kavramak. Enderunlu Vasıf ın hayatı ve eserlerini kavrayabilmek. Keçecizade İzzet Molla nın hayatı ve eserlerini Mütercim Asım ın hayatı ve eserini EDEBİYATIN VARLIĞI ve AMACI XIX.Yüzyıl Türk Edebiyatı Manzum Eserler: Mensur Eserler: Yenişehirli Avni:Gazel Enderunlu Vasıf:Şarkı Keçecizade İzzet Molla:Mesnevi Mütercim Asım Edebiyatın insanda güzellik duygusu uyandıran bir söz sanatı olduğu bildirilir.konusu insan ve hayat olmak üzere,tabiattaki her şey olduğu açıklanır.yalnız edebiyatın bunları değiştirdiği ve yeniden kurduğu vurgulanır. XIX.yüzyılın ilk yarısında klasik Türk şiirinde nesrin özelliklerine yer verilmesi sürdüğü belirtilir. XIX yüzyılın birinci yarısında Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla,Yenişehirli Avni klasik şiirin önemli temsilcileri olduğu belirtilir.yenişehirli Avni nin divan şairi olduğu bildirilir. Yenişehirli Avni den gazel okuma etkinlikleri yaptırılır. Çocukluğunda saraya alınan Enderunlu Vasıf ın ise şarkıları ile ün yaptığı belirtilir.şairden şarkı okuma etkinlikleri yaptırılır. Keçecizade İzzet Molla nın

10 Mihnet-i Keşan isimli eserinden bölümler okuma etkinlikleri yapılır.keçecizade İzzet Molla nın XIX.yüzyıl şairlerinden biri olduğu bildirilir.medrese öğrenimi gördüğü açıklanır.ününü, Keşan a sürülüşü ve oradaki hayatını konu alan Mihnet-i Keşan isimli eseri ile kazandığı bildirilir. Bu dönemin temsilcisi olan Mütercim Asım ın ise tarih ve sözlük yazarı olduğu bildirilir.halk dilini zengin bir kaynak olarak kullandığı belirtilir. Mütercim Asım dan mensur eserler okuma etkinlikleri yaptırılır. XIX. yüzyıl Dünya Edebiyatının genel özelliklerini kavramak ve eserlerini Viktor Hugo nun hayatı ve eserlerini tanıyabiilmek. XIX.Yüzyıl Dünya Edebiyatı Viktor Hugo XIX. yüzyıl Dünya edebiyatnın genel özelliklerini anlatma etkinliği yapılır. Viktor Hügo nun XIX.yüzyıl Fransız şair ve romancısı olduğu belirtilir.şiir, oyun ve roman türlerinde çeşitli eserler yazdğı bildirilir.notre-dame de Paris ile Sefiller adlı romanları olduğu vurgulanır. Viktor Hügo nun Sefiller romanından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır.

11 Tolstoy un hayatı ve eserlerini Tagore nin şiir ve nesirlerindeki güzellik anlayışı, Tanrı nın varlığı ve felsefi unsurları kavrayabilmek. Çarls Dikens in hayatı ve eserlerini Ziya Paşa nın hayatı ve sanatını BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI Tanzimat Devri Türk Edebiyatı I. Klasik Edebiyattan Ayrılma Dönemi Lev Tolstoy Rabindranat Tagore Çarls Dikens Manzum Eserler : Lev Tolstoy un Rus edebiyatının önemli yazarlarından biri olduğu belirtilir.harp ve Sulh, Anna Karenina, Ölümden Sonra Dirilme,belli başlı romanlarıdır. Tolstoy un romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tagore nin XIX.yüzyıl Hint şairi olduğu belirtilir.şiirlerinde tabiat, din duygusu,felsefi düşünce ve Hint kültürünün önemli yer tuttuğu vurgulanır.1913 te Nobel edebiyat ödülünü kazandığı bildirilir.tagore nin şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Çarls Dikens in İngiliz romancısı olduğu belirtilir.üslubunda büyük bir mizah yeteneği olduğu görülür.başlıca eserleri: İki Şehrin Hikayesi, Oliver Tvist, Büyük Ümitler, David Koperfield dir.çarls Dikens in romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tanzimat Devri Türk edebiyatının genel özellikleri arasında sosyal ve siyasi konuları işledikleri belirtilir.şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal in Tanzimat devri Türk edebiyatının temsilcileri olduğu belirtilir. Ziya Paşa nın Tanzimat devri

12 kavrayabilmek.. Namık Kemal in şiirlerindeki vatan konusunu işleyen konuları kavrayabilmek Ziya Paşa Namık Kemal şairleri içinde, klasik edebiyata en fazla bağlı kalmış olduğu bildirilir.terkib-i bent ve terci-i bendiyle Türk şiirinin önde gelen isimlerinden biri olduğu bildirilir. Ziya Paşa nın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yapılır. Namık Kemal in Tanzimat devrinin önde gelen yazar ve şairlerinden biri olduğu bildirilir.şiirlerinden önceleri klasik şiiri devam ettirmiş, fakat sonra şekil ve muhteva yönünden yeni şiirin örneklerini de verdiği bildirilir.yeni tarz şiirleri daha çok siyasi ve vatani şiirler oldukları belirtilir.hürriyet Kasidesi, Vaveyla nın bunlardan oldukları bildirilir. Namık Kemal in şiirlerinden seçme okuma etkinlikleri yapılır. Şinasi nin hayatı ve sanatını kavramak. Abdülhak Hamit in hayatı ve eserlerini Tanzimat Devri Türk Edebiyatı II. Mensur Eserler: Şinasi Manzum Eserler: Abdülhak Hamit Tarhan Şinasi nin Türk şiir ve nesrindeki ilk değişmeyi onun başlattığı görülür.ilk tiyatro onun tarafından yazıldığı bildirilir.ilk yerli eser Şair Evlenmesi onundur.atasözlerini derlediği ve yayınladığı bildirilir. Şinasi nin mensur eserlerinden seçmeler okuma etkinliği yapılır. Tanzimat devri Türk

13 Servet-i Fünun Topluluğunun genel özelliklerini kavrayabilmek. Tevfik Fikret in hayatı ve eserlerini Halit Ziya Uşaklıgil in hayatı ve eserlerini Edebiyat-ı Cedide(Servet-i Fünun Topluluğu) Manzum Eserler: Tevfik Fikret Mensur Eserler: Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatının ikinci bir devreye Abdülhak Hamit, Samipaşazade Sezai, Recaicade Mahmut la girdiği görülür.bunların daha çok ferdi konulara yöneldikleri görülür.abdülhak Hamit e Şair-i azam (en büyük Şair) unvanı verildiği belirtilir.islam tarihi, Türk tarihi Hamit in işlediği konular oldukları bildirilir. Servet-i Fünun edebiyatının anlayış, konu ve teknik bakımlardan batılı bir nitelik taşıdığı belirtilir.bu topluluğun şiirdeki öncüsü Cenap ve Fikret; nesirde ise Halit Ziya nın olduğu belirtilir. Tevfik Fikret in başlangıçta aşk ve tabiat temalarını işlediği belirtilir. Fakat 1901 den sonra onun şiirlerinde sosyal sıkıntıların ön plana çıktığı bildirilir.şiirlerini Rübab-ı Şikeste, Haluk un Defteri ve Şermin adlı eserlerde topladığı bildirilir.fikret in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Halit Ziya nın Türk

14 Fecr-i Ati Topluluğunun genel özelliklerini Fecr-i Ati Topluluğu Ahmet Haşim edebiyatının ilk büyük romancısı olduğu bildirilir.karakter bulmada büyük başarı gösterdiği bildirilir.onun eserlerinde Servet-i Fünun un bütün dil ve üslup özelliklerinin görüldüğü belirtilir.uşaklıgil in romanları, realizmin en başarılı örnekleri olarak kabul edildiği belirtilir.nemide,bir Ölünün Defteri,Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar romanlarından bazıları olduğu belirtilir. Halit Ziya nın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Fecri-i Ati topluluğu nun iki üç yıl içinde varlığının devam ettiği belirtilir.bu toplulukta yer alanlar Sanat şahsi ve muhterem dir görüşünü savundukları bildirilir.bu topluluğun şiirde sembolist akıma bağlı kaldıkları belirtilir.roman ve hikayede ise realist oldukları bildirilir. Bu dönemin temsilcisi Ahmet Haşim e göre şiirin dili,musiki ile söz arasında ve daha çok

15 Milli edebiyat akımının genel özelliklerini Mehmet Emin Yurdakul un hayatı ve Milli Edebiyat Akımı Manzum Eserler: musikiye yakın olduğu bildirilir.ahmet Haşim in şiirlerinde daha çok akşam vaktini konu aldığı belirtilir.onun şiirlerinde çocukluk hatıralarının, annesinin derin izleri olduğu vurgulanır.şiirlerini Göl Saatleri ve Piyale adlı kitaplarda topladığı bildirilir. Haşim in şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. XIX.yüzyıl boyunca yaşanan siyasi olaylar XX.yüzyıl başında Türk toplumunu derinden sarstığı belirtilir.türk insanı, kendi kaderini kendi tayin etmeli olduğu bildirildi.bunu yaparken kendi değerlerine bağlı kalması gerektiği vurgulandı.ii.meşrutiyet ten sonra çıkarılan dergiler Türk kültürünün gelişip zenginleşmesi için çalışmalar yaptıkları vurgulanır.böylece Tanzimat tan bu yana parça parça örnekleri görülen milli edebiyat kuvvetli bir akım halinde doğmuş olduğu

16 sanatını Ömer Seyfeddin in hikayelerini Mehmet Emin Yurdakul Mensur Eserler: Ömer Seyfeddin bildirilir. Mehmet Emin Yurdakul un, Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur mısraı ile edebiyatımızda yeni bir çığır açtığı bildirilir.hece veznini dilediği gibi kullanan şairlerden biri olduğu belirtilir.türkçülük hareketinin gelişmesinde büyük rol oynadığı açıklanır.türk Sazı, Ey Türk Uyan,Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Mustafa Kemal, Ankara gibi şiir kitaplarının var olduğu belirtilir.mehmet Emin in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Dönemin bir diğer ismi Ömer Seyfeddin in yazı hayatına Genç Kalemler dergisinde başladığı bildirilir.ömer Seyfettin in hikayelerinin konusunun Türk kültürü,türk hayatı ve Türk tarihi olduğu belirtilir.onun hikayelerinde bazan toplumun aksayan yönlerini konu aldığı görülür.mizah yolu ile bu aksaklıkları tenkit ettiği görülür.bu şekilde toplumun

17 Mehmet Akif Ersoy un hayatı ve eserlerini Tanzimat Fermanından günümüze uzanan Türk edebiyatının dönemlerinin genel özelliklerini kavrayabilmek yılına kadar Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrayabilmek. Dönemin Bağımsız İsimleri: BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI II. CUMHURİYET SONRASI TÜRK EDEBİYATI Mehmet Akif Ersoy kalkınmasını hızlandırmak istediği belirtilir.ilk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Beyaz Lale, Bomba, Efruz Bey hikaye kitaplarından bazıları olduğu belirtilir.ömer Seyfettin in hikayelerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. Mehmet Akif in ise, şiir ve edebiyat alanında II.Meşrutiyet ten sonra isim yapmaya başladığı görülür. Şiirlerinde sade ve akıcı bir dil kullandığı görülür.şiirlerinde ahlak, din, vatan duygularını anlattığı görülür.akif in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının genel özelliklerini okuma etkinlikleri yaptırılır.bu edebiyatın özellikleri arasında soyal ve siyasi konuların işlendiği, ferdiyetçilik konuların işlendiği görüldüğü bildirilir.miili edebiyata kadar uzanan genel özellikler açıklanır. Cumhuriyet in 29 Ekim

18 Ahmet Kutsi Tecer in hayatı ve sanatını Necip Fazıl Kısakürek in hayatı ve eserlerini 1940 yılına kadar Türk Edebiyatı Manzum Eserler: Ahmet Kutsi Tecer Necip Fazıl Kısakürek 1923 te ilan edildiği belirtilir.cumhuriyet in ilk yıllarında Anadolu ya geçen şair ve yazarların Anadolu ile yüzyüze geldikleri bildirilir.buranın çeşitli manzaralarını, dile getirdikleri bildirilir, taşı, toprağı, dağları, ırmakları vb.aynı zamanda kahramanlık ve tarih duygularını anlattıkları bildirilir.bu dönem edebiyatı içinde insanın iç dünyasını öne çıkaran eserler de yazdığı vurgulanır. Bu dönemin temsilcilerinden Ahmet Kutsi Tecer in memleketçi şiir anlayışı içinde yer aldığı belirtilir.şiirlerini, topladığı halk bilimi unsurları ile zenginleştirdiği açıklanır.şiirlerinde açık, anlaşılır, sağlam bir ifadenin olduğu belirtilir.şiirlerini Şiirler adı altında topladığı bildirilir.şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Necip Fazıl Kısakürek ise, Kaldırımlar şiirini 1928 yılında yazdı.şairin bir kitabına ad olan bu şiirin çok sevildiği

19 Memduh Şevket Esendal ın hayatı ve eserlerini Reşat Nuri Güntekin in hayatı ve eserlerini ROMAN: Mensur Eserler:(Hikaye) Memduh Şevket Esendal Reşat Nuri Güntekin bildirilir.necip Fazıl yıllarca Kaldırımlar Şairi olarak tanındığı belirtilir. Memduh Şevket Esendal ın ise Türk hikayeciliğine yeni bir teknik getirenlerden biri olduğu vurgulanır.hikayelerininin kahramanları şehirlerin kenar semtlerinde görülen kişiler, devlet memurları ve köylüler oldukları belirtilir.hikayelerinde açık, anlaşılır, yalın bir Türkçe kullandığı bildirilir.esendal ın hikayelerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Edebiyat dünyasında ismini önce tiyatro tenkitleri ile duyurduğu bildirilir.1922 yılında yayımladığı Çalıkuşu romanı ile üne kavuştuğu bildirilir.önceleri aşk konularını işlediği görülür. Daha sonra sosyal olaylara yöneldiği belirtilir.hikaye ve romanlarında kahramanlarının çoğunu,memurlar, emekliler ve yerli halktan seçtiği bildirilir. Eserlerini acıma ve sevme temelleri

20 Bu dönemin genel özelliklerini kavrayabilmek Arif Nihat Asya nın hayatı ve eserlerini Fazıl Hüsnü Dağlarca nın hayatı ve eserlerini tanıyabilmek Ahmet Muhip Dranas ın hayatı ve SON DÖNEM TÜRK EDEBİYATI Manzum Eserler: Arif Nihat Asya Fazıl Hüsnü Dağlarca Ahmet Muhip Dranas üzerine kurduğu vurgulanır.gizli El, Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Damga, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece romanlarından bazılarıdır.reşat Nuri nin romanından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır lı yıllar ve daha sonrası ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda büyük değişmelerin yaşandığı yıllardır. Bu dönemin ünlü şairlerinden biri de Arif Nihat Asya dır.şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin ünlü şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Türkçem benim ses bayrağım diyerek çok geniş konularda şiir yazdığı bildirilir.şiirlerinde vatan sevgisini de dile getirdiği görülür.elliden fazla şiir kitabı olduğu vurgulanır.havaya Çizilen Bulut, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Türk Ölmek şiir kitaplarından bazıları olduğu belirtilir. Fazıl Hüsnü nün şiirlerinden okuma etkinlikleri yaptırılır.

21 eserlerini kavrayabilmek. Orhan Veli Kanık ın hayatı ve eserlerini Atilla İlhan ın hayatı ve eserlerini Orhan Veli Kanık Atilla İlhan Ahmet Muhip Dranas ın ise sembolizmin kurucusu olan Fransız şair Bodler den etkilendiği belirtilir.ilk şiirlerinde gurbet,yalnızlık, korku, ölüm gibi duyguların hakim olduğu belirtilir.sonraları aşk, uzaklara özlem,yurt manzaraları tema olarak şiirine girdiği bildirilir.şiirlerini Şiirler adı altında topladığı vurgulanır.dranas in şiirlerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Orhan Veli Kanık ise Garip hareketinin en önemli temsilcisidir.şiirlerini vezinsiz şiir tekniği ile dile getirdiği bildirilir.söz ve mana sanatlarına karşı çıktığı görülür.garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı şiir kitaplarından bazıları olduğu bildirilir.orhan Veli nin şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin temsilcilerinden olan Atilla İlhan ın ise, Garip akımına karşı çıktığı görülür. Şiirinde etkili bir destan sesi ve şiirimizin öz kaynaklarına

22 Cahit Sıtkı Tarancı nın hayatı ve eserlerini Sait Faik Abasıyanık ın hayatı ve eserlerini HİKAYE Cahit Sıtkı Tarancı Mensur Eserler Sait Faik Abasıyanık yönelişin sağladığı lirizmin daima kendisini gösterdiği vurgulanır.duvar, Yağmur Kaçağı, Bela Çiçeği, Ben Sana Mecburum, Yasak Sevişmek şiir kitaplarından bazılarıdır. Atilla İlhan ın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Cahit Sıtkı Tarancı nın ise şiiri ciddiye alan, şiir dışındaki edebi türlerle uğraşmayan bir şair olduğu vurgulanır.şiirlerinde ise az kelime ile çok şey ifade etmek istediği bildirilir.ölüm temasına önem verdiği belirtilir. Rahat, akıcı bir şiir söyleyişine ulaştığı görülür.ömrümde Sükut, Otuz Beş Yaş,Düşten Güzel, Sonrası şiir kitaplarının olduğu belirtilir.cahit Sıtkı nın şiirlerinden seçmeler okuma etkinlikleri yaptırılır. Bu dönemin hikayecilerinden olan Sait Faik, hayata bakış ve anlatış tarzı bakımından gerçekçi olduğu belirtilir. O her şeyde derin bir mana bulan

23 Orhan Kemal in hayatı ve eserlerini Peyami Safa nın hayatı ve eserlerini ROMAN: Orhan Kemal Peyami Safa hikayecilerden biridir.hayatı ve kainatı sadece dıştan anlatmadığı, iç alemi de dile getirdiği görülür.kalabalık içinde insanın yalnızlığını dile getirdiği görülür.roman ve şiirler de yazdığı görülür.semaver,sarnıç, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Son Kuşlar, Az Şekerli hikaye kitaplarından bazıları olduğu belirtilir.sait Faik in hikayelerini okuma etkinlikleri yaptırılır. Orhan Kemal in edebiyat hayatına şiirle başladığı bildirilir.film senaryoları yazdığı belirtilir.gerçekçi hikaye akımının önde gelen isimlerinden biri olduğu bildirilir.hikayelerine diyalog tarzının hakim olduğu vurgulanır.ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, Arka Sokak, Kardeş Payı, Grev hikaye kitaplarından bazılarıdır. Orhan Kemal in hikayelerini okuma etkinliklerini yaptırılır. Romanlarında sosyal problemler, ruh tahlilleri,

24 Ahmet Hamdi Tanpınar ın hayatı ve eserlerini Ahmet Hamdi Tanpınar gençlik psikolojisi önemli yer tutan Peyami Safa nın sağlam bir yapısı olduğu belirtilir.kahramanlarını, kültür seviyelerine,ruh hallerine mizaçlarına göre konuşturduğu belirtilir.başarılı tasvirler yaptığı görülür.bunu yaparken Türkçe nin bütün imkanlarını başarıyla kullandığı belirtilir.en tanınmış romanları:gençliğimiz, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yalnızız,Biz İnsanlar dır. Peyami Safa nın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar ın, kendisi ile roman üzerinde yapılan bir sohbette Anadolu nun romanı yazılacaksa işe türkülerden başlamalıdır dediği vurgulanır.ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda hikayeci, denemeci ve edebiyat tarihçisi olduğu belirtilir.ahmet Hamdi Tanpınar ın romanındaki

25 Kemal Tahir in hayatı ve eserlerini Necati Cumalı nın hayatı ve eserlerini TİYATRO: Kemal Tahir Necati Cumalı şahıslar belli kültür seviyesinin üzerinde oldukları bildirilir. Romanları:Huzur,Saatleri Ayarlama Entitüsü, Mahur Beste,Sahnenin Dışındakiler dir.ahmet Hamdi Tanpınar ın romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Kemal Tahir in edebiyatımızda romanları ile isim yaptığı bildirilir.önce köy romanları kaleme aldığı belirtilir.sonra tarihe yöneldiği vurgulanır.milli Mücadele ve Cumhuriyet in ilk yıllarını anlatan romanlarından başka Osmanlı Devleti nin kuruluşunu konu alan Devlet Ana yı yazdığı bildirilir.eserlerinde zengin bir şahıs kadrosu görüldüğü bildirilir.esir Şehrin İnsanları, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu,Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Büyük Mal romanlarından bazılarıdır.kemal Tahir in romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır.

26 Turan Oflazoğlu nun hayatı ve eserlerini Turan Oflazoğlu Necati Cumalı,roman hikaye ve tiyatrolarında batı Anadolu insanlarını anlattığı görülür.necati Cumalı nın denemeler kaleme aldığı belirtilir.eserlerinde gözlem ve çatışma unsuru ile konu zenginliği görülür. Yirmiden fazla yazdığı tiyatro oyunlarının başlıcaları şunlardır: Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Tehlikeli Güvercin, Derya Gülü, Aşk Duvarı vb. Necati Cumalı nın tiyatrolarını okuma etkinlikleri yaptırılır. Turan Oflazoğlu nun ise şiir de yazmasına rağmen, tiyatro oyunları ile tanındığı belirtilir.piyesleri, konularını köyden ve Osmanlı tarihinden alanlar olmak üzere iki grupta toplandığı belirtilir.akıcı bir şiir dili olduğu bildirilir.osmanlı Devleti nin en buhranlı devrelerinden biri olan XVII.yüzyılın ilk yarısı, eserlerinin konularının ağırlık merkezini oluşturduğu görülür. Allah ın Dediği Olur, Kezban, Deli İbrahim, IV. Murat, Genç

27 Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun hayatı ve eserlerini Cemil Meriç in hayatı ve eserlerini GEZİ ve HATIRAT DENEME-ELEŞTİRİ Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cemil Meriç Osman, Elif Ana tiyatro oynlarından bazılarıdır. Turan Oflazoğlu nun tiyatro oyunlarını okuma etkinlikleri yaptırılır. Yakup Kadri nin edebiyata hikaye ve mensur şiirde başladığı bildirilir.deneme, makale, monografi, oyun, roman, hatıra, gezi türlerinde eserler verdiği bildirilir.romanlarında Türk toplumunda görülen değişmelere, bunalımlara ve nesil çatışmalarına geniş yer ayırdığı vurgulanır.realist tarzda yazdığı eserlerinde tip ve mekan tasvirlerinin önemli yer tuttuğu belirtilir. Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Bir Sürgün romanlarından bazılarıdır. Yakup Kadri nin romanlarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Cemil Meriç in makale, deneme ve araştırmaları ile tanındığı belirtilir.yazıları, medeniyet,tarih, kültür,

28 Ahmet Hamdi Tanpınar ın hayatı ve eserlerini Bu dönemin genel özelliklerini kavrayabilmek. Aşık Veysel in hayatı ve eserlerini EDEBİYAT TARİHİ GÜNÜMÜZ HALK EDEBİYATI Ahmet Hamdi Tanpınar Aşık Veysel sosyoloji, edebiyat, edebiyat tarihi,dil, felsefe, batılılaşmanın kültür boyutu konuları etrafında yoğunlaştığı görülür.eserlerinin başlıcaları şunlardır:inceleme:hint Edebiyatı Bir Dünyanın Eşiğinde vb. Deneme:Mağaradakiler, Bu Ülke, Kırk Ambar. Cemil Meriç in yazılarından bölümler okuma etkinlikleri yaptırılır. Tanpınar ın batı kültürü ile kendi kültürümüzün ana değerlerini çok iyi kavramış, bir fikir ve sanat adamı olduğu belirtilir.yetişmesinde Yahya Kemal in büyük etkisi olduğu bildirilir.incelemeleri: XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal dir. Makale ve denemeleri Edebiyat Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi isimli kitaplarda topladığı bildirilir. XX.yüzyılın başlarında halk bilimine ilginin giderek arttığı belirtilir. Ziya Gökalp ın halka doğru ilkesi bu ilgiyi daha da

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:189 203 ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME Namık Kemal ŞAHBAZ Özet Çocukların bilişsel, dil ve sosyal gelişiminde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 175-200 İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN 1 ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI Prof. Dr. Erman ARTUN Çocuk edebiyatı, 2-14 yaşlar arasının gereksinimlerini karşılayan bir edebiyattır. Çocuk edebiyatı çocukluk çağında bulunan

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ

AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FRANSA INALCO ÖRNEĞİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.19-35, TURKEY AVRUPA DA TÜRKOLOJİ ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

2 x 35=70 HEDEFLER GENEL VE ÖZEL HEDEFLER

2 x 35=70 HEDEFLER GENEL VE ÖZEL HEDEFLER TARİH GİRİŞ Tarih dersi plan ve programı bütün olarak Kosova, Avrupa ve dünyanın tarihine ait bilgileri kapsamaktadır. Tarih dersi plan ve programında Kosova da yaşayan değişik toplulukların tarihine ve

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR ÖZET Öztürk EMĐROĞLU * Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinde biri olan Hisar, "fikir, sanat ve edebiyat dergisi" çerçeve başlığıyla, Ankara da yayımlanır

Detaylı