HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ SAYILARLA ERASMUS RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I. TÜRKİYE DE VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMI 1.1.Durum Analizi ve Performans Göstergeleri 1.1.a. Erasmus İkili Anlaşmaları 1.1.b. Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi nde Erasmus Öğrenci Hareketliliği 1.1.c. Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi nde Erasmus Personel Hareketliliği II. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMINI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

3 I. TÜRKİYE DE VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMI Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları, Akademik yılından itibaren Türkiye de uygulanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi (HÜ), Mayıs-2004 tarihinden itibaren katıldığı AB Eğitim ve Gençlik Programları olan Socrates-Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarının yerine geçmiş olan Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı ile döneminde de etkin biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hayatboyu Öğrenme Programı, önceki dönem programlarının geliştirilmesiyle oluşmuş bir programdır. HÜ nde yeni dönem çalışmaları Şubat 2007 de yapılan Erasmus Üniversite Beyannamesi ile Genişletilmiş Avrupa Üniversite Beyannamesi başvurusunun kabul edilmesiyle başlamıştır. Program, yılında bazı değişiklikler ile Erasmus for All adı ile devam edecektir Durum Analizi ve Performans Göstergeleri Üniversiteler, programın ülkemizdeki resmi yürütücüsü olan Türk Ulusal Ajansı (AB Bakanlığı / AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından belirlenen kurallar ve performans kriterlerine bağlı olarak programa katılmaktadırlar. Türk Ulusal Ajansı (UA), Erasmus Hareketliliğinin Bologna ve ülke hedeflerine uygunluğunun sağlanması ve takip edilebilmesi için çeşitli göstergeler kullanmaktadır. Bu göstergelerden ilki, toplam hareketlilik sayılarıdır ve bu raporun ilk kısmında detaylı olarak incelenmektedir. Ek olarak, üniversite performans kriteri olarak kullanılan göstergeler Türkiye de Erasmus Programından faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına ve mezun sayısına oranıdır. Bu göstergeler Türkiye nin de paylaştığı Bologna Süreci nin 2020 yılına kadar yüksek öğretimdeki mezunların %20 si hareketlilikten faydalanmış olmalıdır hedefinin ölçülebilmesine ışık tutmaktadır. HÜ nin Erasmus hareketlilik hedeflerinin, Ulusal Ajans ın ülke hedefleri ve performans kriterleri ile uyumlu olması beklenmektedir. Böylece, üniversitenin tüm birimlerinin ulusal hedeflere katkıları takip edilebilir ve ölçülebilir olacaktır. Ulusal Ajans ın raporlarına göre Türkiye deki mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında Bologna Hedeflerine ulaşılabilmesi için yaklaşık öğrencinin

4 Benchmark 2020 her yıl hareketlilikten faydalanması gerekmektedir verilerine göre yaklaşık öğrenci hareketlilikten faydalanmakta ve yaklaşık kişi talepte bulunmaktadır. Şekil 1 de görülen Bologna 2020 hedeflerine ulaşılabilmesi için Türkiye deki lise mezunlarının %40 nın üniversiteye yerleştirilmeleri gerekmektedir. Şekil 1. Erasmus Program Ülkelerinde Lise Mezunlarının Üniversiteye Yerleştirilme Oranları Ireland 27,5 49,9 Denmark 32,1 47,0 Luxembourg 21,2 46,1 Sweden 31,8 45,8 Finland 40,3 45,7 Cyprus 31,1 45,1 Belgium 35,2 44,4 Lithuania 42,6 43,8 France 27,4 43,5 United Kingdom 29,0 43,0 Netherlands 26,5 41,4 Spain 29,2 40,6 Estonia 30,8 40,0 Poland 12,5 35,3 Slovenia 18,5 34,8 EU 27 22,4 33,6 Latvia 18,6 32,3 Germany 25,7 29,8 Greece 25,4 28,4 Bulgaria 19,5 27,7 Hungary 14,8 25,7 Austria 15,9 23,5 Portugal Slovakia 11,3 10,6 23,5 22, Czech Republic Italy 13,7 11,6 20,4 19, M alta 7,4 18,6 Romania 8,9 18,1 Croatia ,6 Iceland 32,6 40,9 Turkey (:) 15.5 Norway 37,3 47,3 (%) Bu hedeflere ulaşılması konusunda öğrenci sayılarının incelendiği ulusal veriler Şekil 2 de görülmektedir Akademik yılı HÜ nin Erasmus Öğrenci Sayısının Toplam Öğrenci Sayısı na oranı yaklaşık %0,96 dır (Şekil 2). Bu raporda incelenen tüm ulusal Erasmus Hareketlilik verileri Ulusal Ajans

5 tarafıdan, üniversiteler için en son raporlama yılı olan Akademik yılına göre düzenlenmiştir.. Ulusal Ajans güncel verileri Akademik yılına ait olduğundan geçerli bir karşılaştırma yapılabilmesi için HÜ ne ait ilgili yılın verileri kullanılmıştır. Şekil 2. Türkiye deki Üniversitelerin Erasmus Öğrenci Sayılarının, Üniversitenin Toplam Öğrenci Sayılarına Oranı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Şekil 3 incelendiği zaman Erasmus öğrencisi sayısının mezun sayısına oranı sıralamasında HÜ, Türkiye de 22. sırada yer aldığı görülmektedir. HÜ nin Türkiye Bologna Hedeflerine ulaşılabilmesi için ülke katkısını arttırması gerekmektedir. Bu oranın artması daha fazla öğrencinin öğrenim hayatları sürecinde Erasmus programından faydalanmaları ile mümkün olacaktır. Erasmus Programı AB Komisyonu ve Türk Hükümeti tarafından sağlanan hibeler ile yürütülmektedir. HÜ, her yıl yaklaşık 1000 Erasmus öğrenci başvurusu almaktadır. Üniversitenin başvuran tüm öğrencileri gönderebilecek Erasmus İkili Anlaşmaları olmasında rağmen Erasmus hibelerinin, programa katılan Türkiye deki tüm üniversitelere dağılmasından dolayı HÜ ne yaklaşık 400 öğrenci gönderebilecek kadar hibe tahsis edilmektedir. Hareketliliğin arttırılması

6 için hibe miktarlarının arttırılması gerekmektedir. Türk Ulusal Ajansı hibelerin arttırılması için AB Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütmektedir Akademik yılı itibariyle üniversitelere sağlanan hareketlilik hibelerinde artış beklenmektedir. Şekil 3. Türkiye deki Üniversitelerin Erasmus Öğrenci Sayılarının, Üniversitenin Mezun Sayılarına Oranı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Şekil 4 de Türk üniversitelerinin Akademik yılında kullandıkları Erasmus bütçeleri incelenebilir. HÜ, Türk üniversiteleri içerisinde Euro dan fazla hibe kullanarak 7. sırada yer almaktadır. Hibenin yaklaşık %95 oranındaki kısmı, öğrenci hareketliliği kapsamında Erasmus programından faydalanan öğrencilere ödenmektedir. Üniversiteler tarafından yapılan ödemeler detaylı olarak her yıl Ulusal Ajans a raporlanmaktadır. Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen hibelerin kontrol ve denetimleri yapılmakla beraber, Erasmus sürecinin kurumlardaki işleyişi (şeffaflık, belgeler, tanınırlık vb.) de yakından izlenmektedir. Erasmus bütçelerinin verimli kullanılması Ulusal Ajans ın üniversiteleri

7 değerlendirmek için kullandığı bir diğer performans kriteridir. Arzu edilen üniversitelerin bütçeleme planlarını en fazla %5 hata payı ile gerçekçi yapmaları ve ülke olarak hibenin tamamının verimli kullanılmasıdır. HÜ, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen Akademik yılı Erasmus bütçesinin yaklaşık %95,3 nü kullanarak iyi bir performans sergilemiştir (Şekil 5). Şekil 4. Türkiye deki Üniversitelerin Kullandıkları Erasmus Bütçeleri (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Şekil 5. Türkiye Erasmus Hibelerinin Üniversitelere Göre Kullanım Oranları (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri)

8 Erasmus Programı na katılım, her yıl artan bir ivme ve yeni üniversitelerin programa dahil olması ile artış göstermektedir. Ülkemizden, Akademik yılında yaklaşık öğrenci ve personel programdan faydalanarak Avrupa daki bir kuruma gitmişlerdir. Tablo 1 de de görüleceği üzere, programa katılım HÜ düzeyinde de artarak devam etmektedir. Üniversitelerin, stratejik planlarını yaparken bu artış oranlarını dikkate alarak ofis yapılarını güçlendirmeleri Ulusal Ajans tarafından gelen ve giden öğrencilere ve personele kaliteli hizmet verilmesi için tavsiye edilmektedir. Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Toplam Erasmus Hareketlilik Sayıları Akademik Yıl Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Giden Personel Sayısı Gelen Personel Sayısı * * * * * TOPLAM * Akademik yılında programın değişmesiyle giden öğrenciler öğrenim görme ve staj, giden personel ders verme ve eğitim alma toplamı olarak tabloda verilmektedir. Programın kalite göstergeleri incelendiğinde; gelen ve giden öğrenci, personel sayısının oranının dengeli olması, bütçenin verimli kullanılması Ulusal Ajans

9 tarafından hibe dağıtım kriterleri olarak görülmektedir. Ayrıca kaliteli değişimin gerçekleştirilebilmesi için üniversiteler tarafından değişim sürecinde yürütülen çalışmaların Bologna Hedefleri ile uyumlu olmaları, Ulusal Ajans tarafından incelenen ve uygulamada önem verilmesi gereken noktalar olarak vurgulanmakta ve denetlenmektedir. Programda ulaşılması beklenen ülke hedefleri Bologna Hedefleri ile paralellik göstermekte, üniversitelerin giden Erasmus öğrenci sayılarının toplam öğrenci ve toplam mezunlara oranı Ulusal Ajans tarafından izlenmektedir Akademik yılında, HÜ nin toplam giden öğrenci ve personel hareketlilik ülke sıralaması 378 hareketlilik ile 7. dir (Şekil 6). Şekil 6. Türkiye Eramus Programı Toplam Hareketliliğinin Üniversitelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Ülkelere göre gelen ve giden öğrenci dağılımı tüm Türkiye için homojen bir yapı göstermemektedir (Şekil 7). Ülkelerin tarihsel bağları, ekonomik uygunlukları, uluslararası boyutta işbirlikleri gibi birçok faktör bu dağılımın yapısını şekillendirmektedir.

10 Şekil 7. Türkiye Gelen ve Giden Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Şekil 8 incelendiğinde, ülkelere göre giden ve gelen öğrenci dağılımı HÜ için de benzerlik göstermektedir. Bölümlerin ders programlarının uygunluğu, varolan akademik işbirliklerinin Erasmus Programına aktarılması gibi nedenler ortaya çıkan farklılıkların açıklaması olabilir. Şekil 8. Hacettepe Üniversitesi nin Gelen ve Giden Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı (2010/2011) Giden Gelen

11 1.1.a. Erasmus İkili Anlaşmaları Türk üniversiteleri, program kuralları gereği 27 AB üyesi ülkedeki üniversiteler ile değişim gerçekleştirebilmektedirler. HÜ, Akademik yılında toplam 20 üye ülke ile değişim gerçekleştirmiştir. Erasmus hareketliliğinin uygulanabilmesi için üniversitelerin bölümler/anabilim dalları düzeyinde Erasmus İkili Anlaşmaları yapmaları gerekmektedir. HÜ nin 2012 yılı için mevcut Erasmus İkili Anlaşma sayısı 488 dir. Bu anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmektedir. HÜ nin toplam 305 Avrupalı üniversite ve 25 farklı ülke ile Erasmus İkili Anlaşması bulunmaktadır (Şekil 9). Bu ülkelerden İsviçre, AB üyesi olmamakla beraber özel koşullar ile değişime katılmaktadır. Şekil 9. Hacettepe Üniversitesi nin Erasmus İkili Anlaşmalarının Ülkelere Göre Dağılımı (2012/2013) HÜ nin anlaşması olmayan program ülkeleri: Malta Kıbrıs Rum Kesimi Lüksemburg dur. Bu ülkeler ile; bölüm programlarının uyuşmaması, nitelikli değişimin gerçekleşmemesi, ülkesel konjüktürler gibi durumlar anlaşma olmaması veya yenilenmemesinin nedenleri olabilir.

12 Anlaşmaların, HÜ içindeki dağılımının incelenmesi, değişimin sayısının arttırılması için ilk adım olarak kabul edilebilir. Şekil 10 a/b/c incelendiğinde bölümlerin/ ABD nın Akademik yılında öğrenci göndermek için kullandıkları aktif ve belirtilen akademik yılda kullanmadıkları pasif anlaşmalarının sayıları incelenebilir. Şekil 10a. Hacettepe Üniversitesi nin Erasmus İkili Anlaşmalarının Bölümlere/Anabilim Dallarına Göre Dağılımı (2012/2013) Şekil 10b. Hacettepe Üniversitesi nin Erasmus İkili Anlaşmalarının Bölümlere/Anabilim Dallarına Göre Dağılımı ( ) Aktif Pasif

13 Şekil 10c. Hacettepe Üniversitesi nin Erasmus İkili Anlaşmalarının Bölümlere/Anabilim Dallarına Göre Dağılımı (2012/2013) Değişim sayılarının arttırılması hedefinde aktif olmayan anlaşmaların da kullanılmasının sağlanması gerekmektedir (Şekil 11). Aynı zamanda kaliteli değişimin anahtarı olarak kullanılmaması düşünülen anlaşmalar var ise ilgili bölümlerin bu anlaşmalarını yenilememeleri yerinde olacaktır. Şekil 11. Hacettepe Üniversitesi nin Aktif Anlaşması Olmayan Bölümlerinin Dağılımı (2012/2013)* Aktif Pasif

14 Anlaşması olmayan bölümlerin ise, hem hareketliliğin tüm üniversitede yaygınlaştırılabilmesi hem de hareketlilik sayılarının arttırılabilmesi açısından anlaşma yapmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Akademik yılı Erasmus İkili Anlaşması Olmayan Akademik Birimler: ENSTİTÜLER Halk Sağlığı Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nüfus Etütleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Kanser Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü FAKÜLTELER Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü (Yeni Bölüm) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği (Yeni Bölüm) Nükleer Enerji Mühendisliği Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Odyoloji Bölümü YÜKSEKOKULLAR Mesleki Teknoloji Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Bala Meslek Yüksekokulu Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

15 Hacettepe Meslek Yüksekokulu Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.1.b. Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi nde Erasmus Öğrenci Hareketliliği Erasmus öğrenci hareketliliği öğrenim görme ve staj olarak iki ayrı faaliyet kapsamında yürütülmektedir. Bologna Hedefleri doğrultusunda giden öğrenci sayılarının arttırılması için HÜ nin bölümlerinin üniversiteye ve dolayısıyla ülke verilerine katkıları incelenmelidir. Tam akademik tanınırlılığın sağlanması, yurtdışı yaşamının gençlerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkısının anlatılması, ve staj hareketliliğinin uluslararası sanayi işbirliği ile desteklenmesi gibi her iki faaliyet için giden öğrenci sayılarının arttırılması konusunda önlemler alınabilir. Şekil 12 incelendiğinde HÜ nin Akademik yılı öğrenim görme hareketliliğinde ulusal verilere katkısında 8. sırada olduğu görülmektedir. Şekil 12. Türkiye den Erasmus Öğrenim Görme Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Üniversitelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri)

16 HÜ nin verilerini oluşturan bölümlerin hareketlilik detayları Şekil 13a/b de görülebilir. Şekil 13a. Hacettepe Üniversitesi nden Erasmus Öğrenim Görme Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı (2010/2011) Şekil 13b. Hacettepe Üniversitesi nden Erasmus Öğrenim Görme Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı (2010/2011)

17 Akademik yılında HÜ, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hareketliliğe katılımları Şekil 14 de incelenebilir. Genel dağılım göz önüne alındığında enstitülerin Erasmus hareketliliğine katılımının sınırlı olduğu ileri sürülebilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü en fazla hareketliliğe katılan enstitüdür. Şekil 14. Hacettepe Üniversitesi nden Öğrenim Görme Hareketliliğine Giden Erasmus Öğrencilerinin Düzeylerine Göre Dağılımı (2010/2011) Şekil 15 incelendiği zaman Akademik yılında öğrencilerin yaklaşık %80 ninin bir dönem Erasmus öğrencisi olmayı tercih ettikleri söylenebilir. Öğrenci hareketliliğinin arttırılması hedefinde daha fazla sayıda öğrencinin hareketlilige katılması planlanmalı ve çeşitli uygulamalar ile bu katılım teşvik edilmelidir. Şekil 15. Hacettepe Üniversitesi nden Öğrenim Görme Hareketliliğine Giden Erasmus Öğrencilerinin Erasmus Sürelerine Göre Dağılımı (2010/2011)

18 Öğrenci hareketliliğinin bir diğer faaliyeti olan staj hareketliliği Türkiye verileri incelendiğinde HÜ, 7. sırada yer almaktadır. Staj faaliyetinin arttırılması için üniversite sanayide uluslararası işbirliğinin arttırılması ve öğrencilerin seçmeli veya zorunlu staj yapmalarının teşviki önem taşımaktadır. Şekil 16. Türkiye den Erasmus Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Üniversitelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) HÜ, bölümlerinin staj hareketliliği dağılımları Şekil 17 de incelenebilir. Zorunlu staj faaliyeti bulunan bölümlerin hareketliliğe katkılarının daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda önlisans programının hem kısa hem de mesleki eğitim ağırlığının olması nedeniyle, meslek yüksek okulu öğrencilerinin öğrenim hareketliliği yerine staj faaliyetlerine katılmalarını sağlamaktadır.

19 Şekil 17. Hacettepe Üniversitesi Erasmus Staj Hareketliliğine Giden Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı(2010/2011) Ulusal Ajans performans kriterlerinden bir tanesi olan gelen/giden öğrenci dengesi incelenmesi gereken bir diğer veri grubudur. Şekil 18 ve Şekil 19 da öğrenim görme ve staj kapsamında ülkelerin gönderdiği öğrencilerin detayları bulunmaktadır. Bu veriler HÜ ne gelen öğrenci verileri ile karşılaştırıldığında (Şekil 20) benzerlik göstermekle beraber, kültürel ve tarihsel yakınlık, bölümlerin derslerinin uyumlu olması, akademisyenlerin işbirlikleri gibi nedenlerden dolayı bazı farklılıklar olabilmektedir. Şekil 18. Ülkelerin Gönderdiği Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Sayıları (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri)

20 Şekil 19. Ülkelerin Gönderdiği Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Sayıları (2010/2011)* Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri) Şekil 20. Hacettepe Üniversitesi ne Gelen Erasmus (Öğrenim Görme ve Staj) Öğrencilerinin Ülkelere Göre Dağılımı (2010/2011) *Gelen öğrencilerin staj yaparken ders almalarından ve kurumlarının detaylı bilgi vermemelerinden dolayı HÜ verileri öğrenim görme ve staj olarak toplamı olarak verilmiştir. Gelen öğrencilerin bölümlere göre dağılımı incelendiğinde sosyal bilimler alanının diğer alanlara göre daha aktif değişime katıldığı görülmektedir (Şekil 21).

21 Şekil 21. Hacettepe Üniversitesi ne Gelen Erasmus (Öğrenim Görme ve Staj) Öğrencilerinin Bölümlere Göre Dağılımı (2010/2011)* *Gelen öğrencilerin staj yaparken ders almalarından ve kurumlarının detaylı bilgi vermemelerinden dolayı HÜ verileri öğrenim görme ve staj olarak toplamı olarak verilmiştir. 1.1.c. Türkiye ve Hacettepe Üniversitesi nde Erasmus Personel Hareketliliği Erasmus personel hareketliliği, ders verme ve eğitim alma olmak üzere iki faaliyetten oluşmaktadır. HÜ, giden akademik personel Türkiye sıralamasında 17. dir (Şekil 22). HÜ nde hareketlilik başvuru sayıları fazla olmakla beraber Ulusal Ajans tan sağlanan bütçe kısıtlaması nedeniyle az sayıda akademik personelin hareketliliği desteklenebilmiştir. Şekil 22. Türkiye ye Giden Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinin Üniversitelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri)

22 Şekil 23 incelendiğinde yabancı dil eğitimi veren bölümlerin bu hareketliliğe diğerlerine göre daha aktif katıldığı ileri sürülebilir. HÜ nde gelen ve giden personel dengesi sağlanmıştır (Tablo1). Şekil 23. Hacettepe Üniversitesi Erasmus Ders Verme Hareketliliğine Giden Personelin Bölümlere Göre Dağılımı (2010/2011) Bir diğer personel hareketliliği olan eğitim alma faaliyetinde Türkiye de HÜ 13. sırada yeralmaktadır. HÜ nde hareketlilik başvuru sayıları fazla olmakla beraber Ulusal Ajans tan sağlanan bütçe kısıtlaması nedeniyle az sayıda idari personelin hareketliliği desteklenebilmiştir. Şekil 24. Türkiye den Giden Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliğinin Üniversitelere Göre Dağılımı (2010/2011)* * Kaynak (Türk Ulusal Ajans ı verileri)

23 Şekil 25 de hareketliliğe katılan personelin birimlere göre dağılımları incelenebilir. Yabancı dil bilme gerekliliği ve katılınacak eğitim programlarının ağırlıklı olarak Erasmus Birimleri çalışanlarına yönelik oluşturulması hareketlilik dağılımını kısıtlamaktadır. Gelen ve giden personel dengesinin sağlanabilmesi için gelen personel sayısının arttırılması için önlemler alınmadır. Şekil 25. Hacettepe Üniversitesi Erasmus Eğitim Alma Hareketliliğine Giden Personelin Birimlere Göre Dağılımı (2010/2011) II. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMINI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ Raporun birinci bölümünde Ulusal Ajans performans göstergeleri açısından Hacettepe Üniversitesi nin ulusal gelişmeye katkısı detaylı olarak incelenmiştir. Bu katkının üniversite içindeki yansımalarının incelenebilmesi için elde edilen veriler akademik ve idari birimler düzeyinde ele alınmıştır. Üniversite içindeki her birimin/bireyin Erasmus katkısı üniversitemizin performansını, üniversitemizin performansı da Türkiye nin Erasmus katılımındaki konumunu etkilemektedir. Bologna Hedefleri ne ulaşmak için Ulusal Ajans tarafından takip edilen kriterlerin bu sürecin uygulayıcısı olan HÜ tarafından da izlenmesi ve Erasmus Programı için de pararalel kurumsal hedefler belirlenmesi, dünya ile bütünleşen üniversitemiz açısından önem taşımaktadır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi yönünde raporun bu bölümünde programın geliştirilmesine yönelik bazı öneriler yapılmaktadır.

24 Erasmus Programının Üniversitemiz içerisinde geliştirilerek ulusal katkının arttırılabilmesi için aşağıdaki çalışmalar önerilmektedir: - Üniversitemizin uluslararası platformda cazibe merkezi olması bu kriterlerin arttirılmasında anahtar rolü oynayabilir. Bunun için Üniversitemizin sahip olduğu tecrübe ve prestij etkili olacaktır. Çok kültürlü bir ortamda eğitim ortamı ve uluslararasılaşmış bir kampüs yaratılması uluslarası düzeyde çekimi sağlayacak temel etmenlerdir Yılına kadar öğrenci hareketliliğinin, mezunların %20 si düzeyine çıkarılması, hedefine ulaşılabilmesi için giden öğrenci sayısının arttırılması gerekmektedir. Başvuran öğrenci ve personel sayısı ve ikili anlaşma sayılarının bu artışı destekleyecek kapasitede olmasına rağmen, HÜ ne tahsis edilen Erasmus hibesinin arttırılması ve AB Ofisi alt yapısının kaliteli hizmetini sürdürülebilmesi için uygun şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversite bütçesinden programın desteklenmesi düşünülebilir. - Erasmus Gelen-Giden Dengesi; bu performans kriterine HÜ, olarak ulaşılabilmesi için gelen öğrenci sayısının artması gerekir. Üniversitemizin uluslararası öğrencilere sunduğu eğitim öğretim olanaklarının yanı sıra sosyal ve kültürel olanakların çeşitlendirilmesi bu artışı destekleyebilir. Ortaklar ile iletişimin güçlendirilmesi, Hacettepe nin tanıtımı için ortak üniversitelerin kampüsleri ziyaret edilerek tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, yabancı dilde açılan derslerin arttırılması, kampüs içinde İngilizce sinyalizasyon, konaklama destekleri gibi önlemler alınabilir. - Personel Hareketliliğinin arttırılması; Personele yönelik yabancı dil olanaklarının teşviki etkili olabilir. Gelen-giden personel dengesi sağlanmaktadır. - Kalitenin arttırılması; Bologna Sürecinde alınan önlemler akademik tanınırlık açısından uygulamaları iyileştirmektedir. Erasmus Koordinatörlerinin teşvik ve motivasyonlarının sağlanması etkili olacaktır. Erasmus öğrencilerine uygulanan Erasmus Oryantasyon programına daha fazla öğrencinin katılımının teşviki ve staj programında da uygulanmasının sağlanması.

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2012-2013 SAYILARLA ERASMUS RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2012-2013 SAYILARLA ERASMUS RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ - SAYILARLA ERASMUS RAPORU İÇİNDEKİLER ) TÜRKİYE DE VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMI a) Durum Analizi ve Performans Göstergeleri b) Erasmus İkili Anlaşmaları c) Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2013-2014 SAYILARLA ERASMUS RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 2013-2014 SAYILARLA ERASMUS RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ 1-1 SAYILARLA ERASMUS RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1) TÜRKİYE DE VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE ERASMUS PROGRAMI a) Durum Analizi ve Performans Göstergeleri b) Erasmus İkili Anlaşmaları c)

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma

BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma BĐLGĐ de Erasmus değişim programı uygulamaları ve uluslararasılaşma Ulusal Ajans Güz Toplantısı, 9.10.2008 Ayşe Deniz Özkan Đstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü Başlangıç Uluslararası

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

Erasmus Programı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Genel Değerlendirme Erasmus Programı Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 6 Mayıs 2013 Ege Üniversitesi Türkiye de Erasmus Öğrenci Hareketliliği 18000 16000 17000 14000 12000 11998 10000 10095 8000

Detaylı

Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu

Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu Erasmus Hareketlilikleri Tanıtım Sunumu Erasmus nedir? Avrupa ülkeleri arası akademik değişim programıdır. Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir? Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

Detaylı

Erasmus+ Programı Tanıtımı

Erasmus+ Programı Tanıtımı Erasmus+ Programı Tanıtımı İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü 7 Nisan 2014 Ankara Martin Luther King: «I have a dream» Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? Küresel bir üniversite olmak için: 1. Önemli

Detaylı

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma

Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma Erasmus Programı ve Uluslararasılaşma İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 8 Mart 213, Ankara Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mesleki eğitim Okul eğitimi

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013

Erasmus Koordinatörler Toplantısı. Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu 19.12.2013 Akış 2012-2013 Dönemi Değerlendirme 2013-2014 Dönemi Erasmus + Dönemi Giden Öğrenci Sayıları (2012-2013) 90 89 80

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ 17 Mayıs 2016 Yücel SÜZEN Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği

Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği Türkiye nin CERN e Ortak Üyeliği M. Hakan KIZILTOPRAK TOBB Başkanlık Özel Müşaviri (CERN Industrial Liaison Officer for TURKEY) www.tobb.org.tr/cern CERN@tobb.org.tr hakan.kiziltoprak@cern.ch +90 312 218

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü

Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı. 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus+ Genel Bilgilendirme Toplantısı 26.12.2014 İletişim Fakültesi-Konferans Salonu Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU Erasmus Kurum Koordinatörü Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında

Detaylı

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER

PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER 21.04.2009 Panel-Ankara PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞAL GAZIN VERGİLENDİRİLMESİ, FİYAT TEŞEKKÜLÜ VE TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNERİLER Emekli Petrol İşleri Genel Müdürü ve O.D.T.Ü. Öğretim Görevlisi 2007 YILIPETROL

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport KA1 I Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi

Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi T.C. KARATAY ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2016 2017 Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi ERASMUS+ İngilizce Sınavı 01-21 Ekim 2016 Erasmus+ İngilizce Sınavı Başvuruları 27 Ekim

Detaylı

2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları

2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları 2010-2011 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları Hazırlayan: Dr. Selen TOKGÖZ Erasmus Uzmanı 2010 Teklif Çağrısı KAPSAM 2010-2011 de Erasmus faaliyetleri için alınan başvurular Erasmus Hazırlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ERASMUS+

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ERASMUS+ Erasmus+ Yükseköğretim Programı Dış Uzman Eğitimi 27 Nisan 2015, Ankara Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri

Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri Zorunlu Bağışıklama mı, İsteğe Bağlı Bağışıklama mı? Ülkelerin Deneyimleri 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 15-18 Kasım 2016, Antalya Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2012-2013 AKADEMİK YILI PERFORMANS RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2012-2013 AKADEMİK YILI PERFORMANS RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ - AKADEMİK YILI PERFORMANS RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ Web adresi: http://erasmus.gazi.edu.tr/ Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı : Prof. Dr. Can BALAS Erasmus Kurum Koordinatörü

Detaylı

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu

NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu TW TR 2008-IB-EN-02 NEC Direktifi kapsamında Raporlama, Durum Raporu Katarina Mareckova, 28.09.2011 Ankara 1 Thomas Seegers Fotolia İçindekiler NEC Direktifi kapsamında raporlama zorunluluğu Veri akışı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme

Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme Erasmus İstatistikleri ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 27 Nisan 212 Samsun Öğrenci Hareketliliği 29/1 21/11 Artış SM 8,758 1,96 15.28% SMS 8,16

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008

AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ. Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AB HUKUKUNDA KARAR ALMA SÜRECİ Haluk Günuğur Türkiye Avrupa Birliği Derneği 17.09.2008 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN AŞAMALARI United States of Europe Federal or Confederal Economic Union European Citizenship

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Tanımlar- Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu düzenlemenin amacı, Erasmus+ Programı ile ilgili

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

PROGRAMLARI. H. Burak TİFTİK EUREKA Proje Sorumlusu

PROGRAMLARI. H. Burak TİFTİK EUREKA Proje Sorumlusu EUREKA & EUROSTARS PROGRAMLARI H. Burak TİFTİK EUREKA Proje Sorumlusu Firmalar İçin Doğru Strateji!!! Çerçeve Programları EUREKA Programı Ulusal Destekler 2 EUREKA nın Bileşenleri 4 EUREKA Nedir? Ulusal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

Erasmus+ Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Erasmus+ Erasmus Öğrenci Değişim Programı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus+ Erasmus Öğrenci Değişim Programı 06.01.2014 Bugün ne konuşacağız Erasmus+ ( Öğrenim ve Staj) Nedir? Erasmus + Öğrenme Hareketliliğindeki değişiklikler

Detaylı

İÇERİK. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 2

İÇERİK. Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 2 IV. DERS İÇERİK İdeal Devlet Avrupa Zirvesi Avrupa Parlamentosu Bakanlar Konseyi Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Merkez

Detaylı

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar

Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar Sağlık Hizmeti Modelleri, Karşılaştırmalar AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim haftası Klaus Halla Geliştirme Müdürü 29.11.2011 Unitec States Luxembourg (1) Norway Switzerland Austria Iceland Belgium

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de

Detaylı

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012

Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme. Gabriel Solomon. İstanbul, 9 Mayıs 2012 Türkiye de mobil telefon hizmeti ve vergilendirme Gabriel Solomon İstanbul, 9 Mayıs 2012 Sınırlı - Gizli Bilgi GSMA 2011 Tüm GSMA toplantıları, GSMA'ın anti-tröst uyum politikasına uygun şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015 ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2014 2015 Yasar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi 10.12.2014 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS STAJI NEDİR? AVRUPA DAKİ BİR İŞLETMEDE

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 Đstanbul, 06 Haziran 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 50 KONU : - Kıdem Tavanı - Vergiden Müstesna Çocuk Zamları 1 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Kıdem Tavanı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ

ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ BİRİMİ Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı), Türkiye de AB Eğitim

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV'ın Gündemindeki Yeri Slide 1 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Etki Analizi ve TEPAV ın gündemindeki yeri Güven Sak Ankara, 8 Nisan 2008 Etki Analizi ve TEPAV'ın

Detaylı

Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme

Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme Erasmus Programı Tanıtımı ve Genel Değerlendirme İlyas Ülgür Erasmus Program Koordinatörü 4 Mart 2013 Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? Küresel bir üniversite olmak için: 1. Önemli olan bir marka olmaktır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı EUA Dış değerlendirme Raporu; Haziran 2007 Değerlendirme Ekibi; Prof. Dr. Alberto Amaral

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12584 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BE5U3F46U* Sayı :37567810-203.99- Konu :2015/2016 Erasmus başvurusu hk. İLETİŞİM

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 İstanbul, 28 Kasım 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 80 KONU : Dernek, Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketleri Nezdinde Mevcut Emeklilik Taahhüt Planları Kapsamındaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

İzleme - göstergeler. AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası. Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü İzleme - göstergeler AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Kanıta dayalı politika oluşturma araçları Gösterge değerlendirmeleri Mevcut

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı

Erasmus Koordinatörler Toplantısı Erasmus Koordinatörler Toplantısı İletişim Fakültesi Konferans Salonu 19.12.2014 Doç.Dr. Sevinç Hatipoğlu Erasmus Kurum Koordinatörü shatip@istanbul.edu.tr Akış 2013-2014 Dönemi Değerlendirme Erasmus +:

Detaylı

2009-2010 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları

2009-2010 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları 2009-2010 Akademik Yılı Erasmus Faaliyetleri Başvuruları Dr. Selen TOKGÖZ Erasmus Uzmanı KAPSAM Erasmus faaliyetlerine başvuru yöntemi (TR NASP) Erasmus faaliyetleri için alınan başvurular Erasmus Yoğun

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış 10:15-10:35 2004/2005 Sera Gazı Envanterlerinde Sanayi ve Ulaşım Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:35 11:00 Ulaşımda ve Sanayide Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2014-2020 ERASMUS+ ( Erasmusplus) ve İkili Anlaşmalar 25.11.2013 Bugün ne konuşacağız Erasmus+ Nedir? Erasmus + Öğrenme Hareketliliğindeki değişiklikler

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

Finlandiya da Sağlık Hizmetleri. Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı

Finlandiya da Sağlık Hizmetleri. Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı Finlandiya da Sağlık Hizmetleri Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı Temel Bilgiler 5,4 milyon nüfus Toplam doğurganlık oranı 1.85 65 yaş ve üzeri kişi sayısı önümüzdeki 20 yıl

Detaylı

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164

Türkiye de İklim Değişikliği Politikalarının Tanıtılması - LIFE05-TCY/TR/000164 PROGRAM 10:00 10:15 Açılış Genel Değerlendirme Yunus ARIKAN, REC Türkiye 10:15-10:45 2004 Yılı İtibarı ile Enerji Kaynaklı CO2 Salımlarının Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi Araş. Gör. Mustafa ÖZÇAĞ, Adnan

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Başvuru Kriterleri: Sayfa 1 / 2

Başvuru Kriterleri: Sayfa 1 / 2 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SEÇİM KRİTERLERİ Başvuru Kriterleri: 1- Erasmus+ Yükseköğretim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 01-01 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı